Elgg  Version 1.9
gl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Sitios',
8 
13  'login' => "Acceder",
14  'loginok' => "Accedeu correctamente.",
15  'loginerror' => "Non foi posíbel autenticalo. Probe de novo e asegúrese de indicar os seus datos de acceso correctamente.",
16  'login:empty' => "Debe introducir o seu nome de usuario ou conta de correo electrónico e mailo seu contrasinal.",
17  'login:baduser' => "Non foi posíbel cargar a súa conta de usuario.",
18  'auth:nopams' => "Produciuse un erro interno. Non hai ningún método de autenticación de usuarios instalado.",
19 
20  'logout' => "Saír",
21  'logoutok' => "Pechouse a súa sesión.",
22  'logouterror' => "Non foi posíbel pechar a súa sesión. Inténteo de novo.",
23  'session_expired' => "A sesión caducou. Actualize a páxina para acceder.",
24 
25  'loggedinrequired' => "Identifíquese para poder ver a páxina.",
26  'adminrequired' => "Debe ser administrador para poder ver a páxina.",
27  'membershiprequired' => "Debe pertencer ao grupo para ver a páxina.",
28  'limited_access' => "Non ten permiso para ver a páxina.",
29 
30 
35  'exception:title' => "Erro moi grave.",
36  'exception:contact_admin' => 'Produciuse un erro do que non é posíbel recuperarse, e quedou rexistrado. Válgase da seguinte información para contactar co administrador do sitio:',
37 
38  'actionundefined' => "A acción solicitada (%s) non está definida no sistema.",
39  'actionnotfound' => "Non se atopou o ficheiro para a acción «%s».",
40  'actionloggedout' => "Non pode realizar a acción sen antes identificarse.",
41  'actionunauthorized' => 'Non ten permisos para realizar a acción.',
42 
43  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "O complemento «%s» (GUID: %s) non está ben configurado, e foi desactivado. Ao mellor descubre o problema no wiki de Elgg: http://docs.elgg.org/wiki/ (en inglés).",
44  'PluginException:CannotStart' => 'O complemento «%s» (GUID: %s) non pode iniciarse e foi desactivado. Motivo: %s',
45  'PluginException:InvalidID' => "«%s» non é un identificador de complemento válido.",
46  'PluginException:InvalidPath' => "«%s» non é unha ruta de complemento válida.",
47  'PluginException:InvalidManifest' => 'O ficheiro de manifesto do complemento «%s» non é válido.',
48  'PluginException:InvalidPlugin' => 'O complemento «%s» non é válido.',
49  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => 'O complemento «%s» non é válido: %s',
50  'PluginException:NullInstantiated' => '«ElggPlugin» non pode iniciarse con valor nulo. Debe asignarlle como valor un identificador único (GUID), un identificador de complemento ou unha ruta completa.',
51  'ElggPlugin:MissingID' => 'O complemento carece de identificador (GUID: %s).',
52  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Ao complemento con identificador «%s» fáltalle «ElggPluginPackage» (GUID: %s).',
53  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Falta o ficheiro «%s».',
54  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Debe cambiar o nome do cartafol do complemento a «%s» para que coincida co identificador do seu manifesto.',
55  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'O manifesto contén un tipo de dependencia, «%s», que non é válido.',
56  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'O manifesto contén un tipo de subministración (provides), «%s», que non é válido.',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Hai unha dependencia de tipo «%s», «%s», no complemento «%s», , que non é válida. Os complementos non poden nin estar en conflicto nin requerir unha dependencia que eles mesmos subministran.',
58  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Non é posíbel incluír «%s» para o complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
59  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Non é posíbel abrir o cartafol de vistas para o complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
60  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterLanguages' => 'Non é posíbel rexistrar os idiomas do complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
61  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'O complemento con GUID «%s» carece de identificador.',
62  'PluginException:NoPluginName' => "Non se atopou o nome do complemento.",
63  'PluginException:ParserError' => 'Produciuse un erro ao analizar o manifesto con versión %s da API no complemento «%s».',
64  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Non é posíbel atopar un analizador para a versión %s da API de manifesto no complemento «%s».',
65  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "O atributo «%s» non está presente no manifesto do complemento «%s», e trátase dun atributo obrigatorio.",
66  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => 'O complemento «%s» non é válido e foi desactivado.',
67 
68  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Require',
69  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Suxire',
70  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Incompatíbel con',
71  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'En conflito con',
72  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Subministra',
73  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioridade',
74 
75  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Versión de Elgg',
76  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Versión de PHP',
77  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Extensión de PHP: %s',
78  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Opción de PHP: %s',
79  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Complemento: %s',
80  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Despois de «%s»',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Antes de «%s»',
82  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '«%s» non está instalada',
83  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Falta',
84 
85  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Hai outros complementos que teñen «%s» entre as súas dependencias. Antes de desactivar este complemento debe desactivar estes outros: %s',
86 
87 
88  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Os campos de contrasinal non poden estar baleiros.',
89  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Os contrasinais deben coincidir.',
90  'LoginException:BannedUser' => 'Foi expulsado do sitio e non pode acceder.',
91  'LoginException:UsernameFailure' => 'Non foi posíbel autenticalo. Asegúrese de que introduciu o nome de usuario ou conta de correo electrónico correctos, así como o contrasinal.',
92  'LoginException:PasswordFailure' => 'Non foi posíbel autenticalo. Asegúrese de que introduciu o nome de usuario ou conta de correo electrónico correctos, así como o contrasinal.',
93  'LoginException:AccountLocked' => 'Bloqueouse a súa conta debido aos repetidos intentos fallidos de acceso.',
94  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'O contrasinal actual introducido non coincide co contrasinal actual real.',
95  'LoginException:Unknown' => 'Non foi posíbel autenticalo debido a un erro descoñecido.',
96 
97  'deprecatedfunction' => 'Aviso: Este código fai uso da función «%s», que está obsoleta, e non é compatíbel con esta versión de Elgg.',
98 
99  'pageownerunavailable' => 'Aviso: Non é posíbel acceder ao propietario da páxina, «%d».',
100  'viewfailure' => 'Produciuse un erro interno na vista «%s».',
101  'view:missing_param' => "Falta o parámetro obrigatorio «%s» na vista %s.",
102  'changebookmark' => 'Cambie o seu marcador para esta páxina.',
103  'noaccess' => 'O contido ao que intentaba acceder eliminouse, ou non ten permisos para velo.',
104  'error:missing_data' => 'Faltaban datos na súa solicitude.',
105  'save:fail' => 'Produciuse un erro ao intentar gardar os seus datos.',
106  'save:success' => 'Gardáronse os seus datos.',
107 
108  'error:default:title' => 'Ups…',
109  'error:default:content' => 'Ups… algo non foi ben.',
110  'error:404:title' => 'Non se atopou a páxina',
111  'error:404:content' => 'Non foi posíbel atopar a páxina que solicitou.',
112 
113  'upload:error:ini_size' => 'O ficheiro que intentou enviar é grande de máis.',
114  'upload:error:form_size' => 'O ficheiro que intentou enviar é grande de máis.',
115  'upload:error:partial' => 'Non se completou o envío do ficheiro.',
116  'upload:error:no_file' => 'Non seleccionou ningún ficheiro.',
117  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
118  'upload:error:cant_write' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
119  'upload:error:extension' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
120  'upload:error:unknown' => 'Non foi posíbel enviar o ficheiro.',
121 
122 
127  'name' => "Nome para mostrar",
128  'email' => "Conta de correo",
129  'username' => "Nome de usuario",
130  'loginusername' => "Nome de usuario ou conta de correo",
131  'password' => "Contrasinal",
132  'passwordagain' => "Contrasinal (repítaa para asegurarse)",
133  'admin_option' => "Converter o usuario en administrador?",
134 
139  'PRIVATE' => "Privado",
140  'LOGGED_IN' => "Usuarios rexistrados",
141  'PUBLIC' => "Público",
142  'LOGGED_OUT' => "Usuarios anónimos",
143  'access:friends:label' => "Contactos",
144  'access' => "Acceso",
145  'access:overridenotice' => "Nota: Debido ás políticas de grupos, só os membros do grupo poden acceder a este contido.",
146  'access:limited:label' => "Limitado",
147  'access:help' => "O nivel de acceso",
148  'access:read' => "Lectura",
149  'access:write' => "Escritura",
150  'access:admin_only' => "Só os administradores",
151 
156  'dashboard' => "Taboleiro",
157  'dashboard:nowidgets' => "O seu taboleiro permítelle facer un seguimento da actividade e contidos que lle interesen do sitio.",
158 
159  'widgets:add' => 'Engadir trebellos',
160  'widgets:add:description' => "Prema o botón de calquera dos seguintes trebellos para engadilo á páxina.",
161  'widgets:position:fixed' => '(posición fixa na páxina)',
162  'widget:unavailable' => 'Xa engadiu ese trebello.',
163  'widget:numbertodisplay' => 'Número de elementos para mostrar',
164 
165  'widget:delete' => 'Retirar «%s»',
166  'widget:edit' => 'Personalizar o trebello',
167 
168  'widgets' => "Trebellos",
169  'widget' => "Trebello",
170  'item:object:widget' => "Trebellos",
171  'widgets:save:success' => "O trebello gardouse correctamente.",
172  'widgets:save:failure' => "Non foi posíbel gardar o trebello.",
173  'widgets:add:success' => "O trebello engadiuse correctamente.",
174  'widgets:add:failure' => "Non foi posíbel engadir o trebello.",
175  'widgets:move:failure' => "Non foi posíbel almacenar a nova posición do trebello.",
176  'widgets:remove:failure' => "Non foi posíbel retirar o trebello.",
177 
182  'group' => "Grupo",
183  'item:group' => "Grupos",
184 
189  'user' => "Usuari",
190  'item:user' => "Usuarios",
191 
196  'friends' => "Contactos",
197  'friends:yours' => "Contactos seus",
198  'friends:owned' => "Contactos de %s",
199  'friend:add' => "Engadir un contacto",
200  'friend:remove' => "Retirar dos contactos",
201 
202  'friends:add:successful' => "Engadiuse a %s á súa lista de contactos.",
203  'friends:add:failure' => "Non foi posíbel engadir a %s á súa lista de contactos.",
204 
205  'friends:remove:successful' => "Retirouse a %s da súa lista de contactos.",
206  'friends:remove:failure' => "Non foi posíbel retirar a %s da súa lista de contactos.",
207 
208  'friends:none' => "Non ten ningún contacto de momento.",
209  'friends:none:you' => "Aínda non ten ningún contacto.",
210 
211  'friends:none:found' => "Non se atopou ningún contacto.",
212 
213  'friends:of:none' => "Ninguén ten a este usuario de contacto de momento.",
214  'friends:of:none:you' => "Ninguén o engadiu a vostede de contacto de momento. Comece por engadir contido e completar o seu perfil para axudar a que a xente o atope.",
215 
216  'friends:of:owned' => "Xente que ten a %s de contacto",
217 
218  'friends:of' => "Contactos de",
219  'friends:collections' => "Coleccións de contactos",
220  'collections:add' => "Nova colección",
221  'friends:collections:add' => "Nova colección de contactos",
222  'friends:addfriends' => "Escolla contactos",
223  'friends:collectionname' => "Nome da colección",
224  'friends:collectionfriends' => "Contactos na colección",
225  'friends:collectionedit' => "Editar a colección",
226  'friends:nocollections' => "Aínda non ten ningunha colección.",
227  'friends:collectiondeleted' => "Eliminouse a súa colección.",
228  'friends:collectiondeletefailed' => "Non foi posíbel eliminar a colección. Ou non ten permisos para eliminala, ou produciuse algún outro problema.",
229  'friends:collectionadded' => "Creouse a colección.",
230  'friends:nocollectionname' => "Ten que porlle nome á colección para poder creala.",
231  'friends:collections:members' => "Membros da colección",
232  'friends:collections:edit' => "Editar a colección",
233  'friends:collections:edited' => "Gardar a colección",
234  'friends:collection:edit_failed' => 'Non foi posíbel gardar a colección.',
235 
236  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ',
237 
238  'avatar' => 'Imaxe de perfi',
239  'avatar:noaccess' => "Non ten permisos para editar a imaxe de perfil deste usuario.",
240  'avatar:create' => 'Crear a imaxe de perfil',
241  'avatar:edit' => 'Editar a imaxe de perfil',
242  'avatar:preview' => 'Vista previa',
243  'avatar:upload' => 'Enviar unha nova imaxe de perfil',
244  'avatar:current' => 'Imaxe de perfil actual',
245  'avatar:remove' => 'Eliminar a súa imaxe de perfil e usar a icona predeterminada',
246  'avatar:crop:title' => 'Ferramenta para recortar a imaxe de perfil',
247  'avatar:upload:instructions' => "A súa imaxe de perfil móstrase en varias partes do sitio. Pode cambiala sempre que queira. Acéptanse os seguintes formatos de imaxe: GIF, JPG e PNG.",
248  'avatar:create:instructions' => 'Prema e arrastre na imaxe para formar un cadrado. O contido do cadrado será a súa imaxe de perfil. A caixa da dereita mostrará unha vista previa. Cando estea contento co resultado, prema «Crear a imaxe de perfil».',
249  'avatar:upload:success' => 'Enviouse da imaxe de perfil.',
250  'avatar:upload:fail' => 'Non foi posíbel enviar a imaxe de perfil.',
251  'avatar:resize:fail' => 'Non foi posíbel axustar o tamaño da imaxe de perfil.',
252  'avatar:crop:success' => 'Recortouse a imaxe de perfil.',
253  'avatar:crop:fail' => 'Non foi posíbel recortar a imaxe de perfil.',
254  'avatar:remove:success' => 'Eliminouse a imaxe de perfil.',
255  'avatar:remove:fail' => 'Non foi posíbel eliminar a imaxe de perfil.',
256 
257  'profile:edit' => 'Editar o perfil',
258  'profile:aboutme' => "Sobre min",
259  'profile:description' => "Sobre min",
260  'profile:briefdescription' => "Descrición curta",
261  'profile:location' => "Lugar",
262  'profile:skills' => "Habilidades",
263  'profile:interests' => "Intereses",
264  'profile:contactemail' => "Correo de contacto",
265  'profile:phone' => "Teléfono",
266  'profile:mobile' => "Móbil",
267  'profile:website' => "Sitio web",
268  'profile:twitter' => "Usuario de Twitter",
269  'profile:saved' => "Gardouse o seu perfil.",
270 
271  'profile:field:text' => 'Texto curto',
272  'profile:field:longtext' => 'Zona de texto longo',
273  'profile:field:tags' => 'Etiquetas',
274  'profile:field:url' => 'Enderezo we',
275  'profile:field:email' => 'Enderezo de correo',
276  'profile:field:location' => 'Lugar',
277  'profile:field:date' => 'Data',
278 
279  'admin:appearance:profile_fields' => 'Editar os campos do perfi',
280  'profile:edit:default' => 'Editar os campos do perfil.',
281  'profile:label' => "Nome do perfil",
282  'profile:type' => "Tipo de perfil",
283  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Non foi posíbel eliminar o campo do perfil.',
284  'profile:editdefault:delete:success' => 'Eliminouse o campo de perfil',
285  'profile:defaultprofile:reset' => 'Restablecéronse os campos de perfil predeterminados do sistema.',
286  'profile:resetdefault' => 'Restablecer os campos de perfil predeterminados do sistema',
287  'profile:resetdefault:confirm' => 'Está seguro de que quere eliminar os campos de perfil personalizados?',
288  'profile:explainchangefields' => "Use o seguinte formulario para substituír os campos de perfil actuais por campos personalizados. \n\n Déalle un nome para mostrar ao novo campo de perfil, como por exemplo «Equipo favorito», e seleccione o tipo de campo (e. g. texto, URL, etiquetas), e prema o botón de «Engadir». Para cambiar a orde dos campos, arrastre a icona de movemento que hai canda o nome para mostrar do campo. Para cambiar o nome para mostrar do campo, prema o texto do nome para mostrar, de xeito que se poña en modo de edición. \n\n Pode restablecer a configuración predeterminada do perfil en calquera momento, pero perderá toda a información que os usuarios introducisen nos campos personalizados dos seus perfís.",
289  'profile:editdefault:success' => 'Engadiuse o novo campo de perfil.',
290  'profile:editdefault:fail' => 'Non foi posíbel gardar o perfil predeterminado.',
291  'profile:field_too_long' => 'Non é posíbel gardar a información do seu perfil porque a sección «%s» é longa de máis.',
292  'profile:noaccess' => "Non ten permisos para editar este perfil.",
293  'profile:invalid_email' => '«%s» debe ser un enderezo de correo electrónico válido.',
294 
295 
299  'feed:rss' => 'Fonte de novas RSS da páxina.',
303  'link:view' => 'Ver a ligazón',
304  'link:view:all' => 'Velo todo',
305 
306 
310  'river' => "Onda",
311  'river:friend:user:default' => "%s e %s son agora contactos.",
312  'river:update:user:avatar' => '%s ten unha nova imaxe de perfil.',
313  'river:update:user:profile' => '%s actualizou o seu perfil.',
314  'river:noaccess' => 'Non ten permisos para ver isto.',
315  'river:posted:generic' => '%s publicou',
316  'riveritem:single:user' => 'un usuario',
317  'riveritem:plural:user' => 'algúns usuarios',
318  'river:ingroup' => 'no grupo %s',
319  'river:none' => 'Non hai actividade.',
320  'river:update' => 'Actualización de %s',
321  'river:delete' => 'Retirar isto',
322  'river:delete:success' => 'O elemento retirouse da onda.',
323  'river:delete:fail' => 'Non foi posíbel retirar o elemento da onda.',
324  'river:subject:invalid_subject' => 'Usuario non válido',
325  'activity:owner' => 'Ver a actividade',
326 
327  'river:widget:title' => "Actividade",
328  'river:widget:description' => "Mostrar a actividade recente",
329  'river:widget:type' => "Tipo de actividade",
330  'river:widgets:friends' => 'Actividade dos contactos',
331  'river:widgets:all' => 'Actividade global',
332 
336  'notifications:usersettings' => "Configuración das notificacións",
337  'notification:method:email' => 'Correo',
338 
339  'notifications:usersettings:save:ok' => "Gardouse a configuración das notificacións.",
340  'notifications:usersettings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración das notificacións.",
341 
342  'notification:subject' => 'Notificación sobre %s',
343  'notification:body' => 'Ver a nova actividade en %s',
344 
349  'search' => "Buscar",
350  'searchtitle' => "Buscar: %s",
351  'users:searchtitle' => "Buscando usuarios: %s",
352  'groups:searchtitle' => "Buscando grupos: %s",
353  'advancedsearchtitle' => "%s con resultados para %s",
354  'notfound' => "Non se atopou ningún resultado.",
355  'next' => "Seguinte",
356  'previous' => "Anterior",
357 
358  'viewtype:change' => "Cambiar o tipo de lista",
359  'viewtype:list' => "Vista de lista",
360  'viewtype:gallery' => "Galería",
361 
362  'tag:search:startblurb' => "Elementos con etiquetas que coinciden con «%s»:",
363 
364  'user:search:startblurb' => "Usuarios que coinciden con «%s»:",
365  'user:search:finishblurb' => "Prema aquí para ver máis.",
366 
367  'group:search:startblurb' => "Grupos que coinciden con «%s»:",
368  'group:search:finishblurb' => "Prema aquí para ver máis.",
369  'search:go' => 'Ir',
370  'userpicker:only_friends' => 'Só contactos',
371 
376  'account' => "Conta",
377  'settings' => "Configuración",
378  'tools' => "Ferramentas",
379  'settings:edit' => 'Cambiar a configuración',
380 
381  'register' => "Registrarse",
382  'registerok' => "Rexistrouse para «%s».",
383  'registerbad' => "Non foi posíbel rexistralo debido a un erro descoñecido.",
384  'registerdisabled' => "O administrador do sistema desactivou o rexistro.",
385  'register:fields' => 'Todos os campos son obrigatorios.',
386 
387  'registration:notemail' => 'A conta de correo electrónico que forneceu non parece correcta.',
388  'registration:userexists' => 'Ese nome de usuario xa existe.',
389  'registration:usernametooshort' => 'O seu nome de usuario debe ter polo menos %u caracteres.',
390  'registration:usernametoolong' => 'O seu nome de usuario é longo de máis. Non pode sobrepasar os %u caracteres.',
391  'registration:passwordtooshort' => 'O contrasinal debe ter un mínimo de %u caracteres.',
392  'registration:dupeemail' => 'Ese enderezo de correo electrónico xa está rexistrado.',
393  'registration:invalidchars' => 'O seu nome de usuario contén caracteres como «%s» que non están permitidos. Non pode usar ningún dos seguintes caracteres: %s',
394  'registration:emailnotvalid' => 'O seu enderezo de correo electrónico non está permitido.',
395  'registration:passwordnotvalid' => 'O seu contrasinal non está permitido.',
396  'registration:usernamenotvalid' => 'O seu nome de usuario non é válido.',
397 
398  'adduser' => "Engadir o usuario",
399  'adduser:ok' => "Engadiuse o usuario.",
400  'adduser:bad' => "Non foi posíbel crear o usuario.",
401 
402  'user:set:name' => "Configuración do nome da conta",
403  'user:name:label' => "Nome para mostrar",
404  'user:name:success' => "Cambiouse o nome para mostrar.",
405  'user:name:fail' => "Non foi posíbel cambiar o nome para mostrar.",
406 
407  'user:set:password' => "Contrasinal da conta",
408  'user:current_password:label' => 'Contrasinal actual',
409  'user:password:label' => "Contrasinal novo",
410  'user:password2:label' => "Contrasinal novo (repítao)",
411  'user:password:success' => "Cambiouse o contrasinal.",
412  'user:password:fail' => "Non foi posíbel cambiar o contrasinal.",
413  'user:password:fail:notsame' => "Os contrasinais non coinciden.",
414  'user:password:fail:tooshort' => "O contrasinal é curto de máis.",
415  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'O contrasinal actual introducido non é correcto.',
416  'user:changepassword:unknown_user' => 'O usuario non é válido.',
417  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Isto cambiará o seu contrasinal.',
418 
419  'user:set:language' => "Configuración do idioma",
420  'user:language:label' => "Idioma",
421  'user:language:success' => "Actualizouse a configuración do idioma.",
422  'user:language:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do idioma.",
423 
424  'user:username:notfound' => 'Non se atopou o nome de usuario «%s».',
425 
426  'user:password:lost' => 'Perdín o contrasinal',
427  'user:password:changereq:success' => 'Solicitou un novo contrasinal, recibirá un correo en breves.',
428  'user:password:changereq:fail' => 'Non foi posíbel solicitar un novo contrasinal.',
429 
430  'user:password:text' => 'Para solicitar un novo contrasinal, escriba o seu nome de usuario ou a súa conta de correo electrónico e prema o botón de «Solicitar».',
431 
432  'user:persistent' => 'Lembrar.',
433 
434  'walled_garden:welcome' => 'Reciba a nosa benvida a',
435 
439  'menu:page:header:administer' => 'Administrar',
440  'menu:page:header:configure' => 'Configurar',
441  'menu:page:header:develop' => 'Desenvolver',
442  'menu:page:header:default' => 'Outro',
443 
444  'admin:view_site' => 'Ver o sitio',
445  'admin:loggedin' => 'Accedeu como %s',
446  'admin:menu' => 'Menú',
447 
448  'admin:configuration:success' => "Gardouse a configuración.",
449  'admin:configuration:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración.",
450  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Non é posíbel facer de «%s» a raíz de datos porque non se trata dunha ruta absoluta.',
451 
452  'admin:unknown_section' => 'Sección de administración incorrecta.',
453 
454  'admin' => "Administración",
455  'admin:description' => "O panel de administración permítelle controlar todos os aspectos do sistema, desde a xestión de usuarios ata o comportamento dos complementos. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
456 
457  'admin:statistics' => "Estatísticas",
458  'admin:statistics:overview' => 'Resumo',
459  'admin:statistics:server' => 'Información do servidor',
460  'admin:statistics:cron' => 'Cro',
461  'admin:cron:record' => 'Últimas tarefas de Cro',
462  'admin:cron:period' => 'Período de Cron',
463  'admin:cron:friendly' => 'Completado por última vez',
464  'admin:cron:date' => 'Data e hora',
465 
466  'admin:appearance' => 'Aparencia',
467  'admin:administer_utilities' => 'Utilidades',
468  'admin:develop_utilities' => 'Itilidades',
469  'admin:configure_utilities' => 'Utilidades',
470  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
471 
472  'admin:users' => "Usuarios",
473  'admin:users:online' => 'Conectados agora',
474  'admin:users:newest' => 'Últimos',
475  'admin:users:admins' => 'Administradores',
476  'admin:users:add' => 'Engadir un usuario',
477  'admin:users:description' => "Este panel de administrador permítelle controlar a configuración dos usuarios do sitio. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
478  'admin:users:adduser:label' => "Prema aquí para engadir un usuario…",
479  'admin:users:opt:linktext' => "Configurar os usuarios…",
480  'admin:users:opt:description' => "Configurar a información dos usuarios e contas.",
481  'admin:users:find' => 'Atopar',
482 
483  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Modo de mantemento',
484  'admin:upgrades' => 'Anovacións',
485 
486  'admin:settings' => 'Configuración',
487  'admin:settings:basic' => 'Configuración básica',
488  'admin:settings:advanced' => 'Configuración avanzada',
489  'admin:site:description' => "Este panel de administración permítelle controlar a configuración global do sitio. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
490  'admin:site:opt:linktext' => "Configurar o sitio…",
491  'admin:settings:in_settings_file' => 'A opción está configurada en «settings.php».',
492 
493  'admin:legend:security' => 'Seguranza',
494  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg usa unha chave para crear códigos de seguridade para varios fins.',
495  'admin:site:secret_regenerated' => "Xerouse un novo segredo para o sitio.",
496  'admin:site:secret:regenerate' => "Xerar un novo segredo para o sitio",
497  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Nota: Ao xerar un novo segredo para o sitio, invalidaranse os códigos das cookies para lembrar as sesións, dos correos de validación, dos códigos de invitación, etc. Isto pode afectar a algúns usuarios.",
498  'site_secret:current_strength' => 'Seguranza da chave',
499  'site_secret:strength:weak' => "Feble",
500  'site_secret:strength_msg:weak' => "Recomendámoslle encarecidamente que volva xerar o segredo do sitio.",
501  'site_secret:strength:moderate' => "Moderada",
502  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Recomendámoslle que volva xerar o segredo do sitio para maior seguranza.",
503  'site_secret:strength:strong' => "Forte",
504  'site_secret:strength_msg:strong' => "O segredo do sitio é forte dabondo. Non é necesario que o volva xerar.",
505 
506  'admin:dashboard' => 'Taboleiro',
507  'admin:widget:online_users' => 'Usuarios conectados',
508  'admin:widget:online_users:help' => 'Lista os usuarios que están actualmente no sitio.',
509  'admin:widget:new_users' => 'Usuarios novos',
510  'admin:widget:new_users:help' => 'Lista os últimos usuarios en rexistrarse.',
511  'admin:widget:banned_users' => 'Usuarios expulsados',
512  'admin:widget:banned_users:help' => 'Lista os usuarios expulsados.',
513  'admin:widget:content_stats' => 'Estatísticas do contido',
514  'admin:widget:content_stats:help' => 'Fai un seguimento do contido que crean os usuarios.',
515  'widget:content_stats:type' => 'Tipo de contido',
516  'widget:content_stats:number' => 'Número',
517 
518  'admin:widget:admin_welcome' => 'Benvida',
519  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Unha breve introdución á zona de administración de Elgg",
520  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
521 'Reciba a nosa benvida a Elgg. O que ten diante agora mesmo é o taboleiro de administración. Resulta útil para facer un seguimento do que está a acontecer no sitio.',
522 
523  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
524 "O menú da dereita permite navegar pola zona de administración, e está organizado nas seguintes seccións:
525  <dl>
526  <dt>Administrar</dt><dd>Tarefas diarias como revisar contido denunciado, comprobar quen está conectado, e ver as estatísticas.</dd>
527  <dt>Configurar</dt><dd>Tarefas ocasionais, como definir o nome do sitio ou activar un complemento.</dd>
528  <dt>Desenvolver</dt><dd>Para desenvolvedores que están a traballar en complementos ou temas. Necesítase un complemento de desenvolvedor.</dd>
529  </dl>
530  ",
531 
532  // argh, this is ugly
533  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Asegúrese de botarlle unha ollada aos recursos dispoñíbeis na parte inferior da páxina, e grazas por usar Elgg!',
534 
535  'admin:widget:control_panel' => 'Panel de contro',
536  'admin:widget:control_panel:help' => "Facilita o acceso a controis habituais.",
537 
538  'admin:cache:flush' => 'Baleirar as cachés',
539  'admin:cache:flushed' => "Baleiráronse as cachés do sitio.",
540 
541  'admin:footer:faq' => 'P+F sobre administración',
542  'admin:footer:manual' => 'Manual de administración',
543  'admin:footer:community_forums' => 'Foros da comunidade de Elgg',
544  'admin:footer:blog' => 'Bitácora de Elgg',
545 
546  'admin:plugins:category:all' => 'Todos os complementos',
547  'admin:plugins:category:active' => 'Complementos activos',
548  'admin:plugins:category:inactive' => 'Complementos inactivos',
549  'admin:plugins:category:admin' => 'Administración',
550  'admin:plugins:category:bundled' => 'Empaquetado',
551  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Non empaquetado',
552  'admin:plugins:category:content' => 'Contido',
553  'admin:plugins:category:development' => 'Desenvolvemento',
554  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Melloras',
555  'admin:plugins:category:api' => 'Servizo ou API',
556  'admin:plugins:category:communication' => 'Comunicación',
557  'admin:plugins:category:security' => 'Seguranza e vandalismo',
558  'admin:plugins:category:social' => 'Social',
559  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Son e vídeo',
560  'admin:plugins:category:theme' => 'Temas',
561  'admin:plugins:category:widget' => 'Trebellos',
562  'admin:plugins:category:utility' => 'Utilidades',
563 
564  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Complemento descoñecido.',
565  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Ficheiro descoñecido.',
566 
567  'admin:notices:could_not_delete' => 'Non foi posíbel eliminar a nota.',
568  'item:object:admin_notice' => 'Nota dos administradores',
569 
570  'admin:options' => 'Opcións de administración',
571 
576  'plugins:disabled' => 'Non se están a cargar os complementos porque no cartafol «mod» hai un ficheiro chamado «disable» (desactivar).',
577  'plugins:settings:save:ok' => "Gardouse a configuración do complemento «%s».",
578  'plugins:settings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do complemento «%s».",
579  'plugins:usersettings:save:ok' => "Gardouse a configuración do usuario para o complemento «%s».",
580  'plugins:usersettings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do usuario para o complemento «%s».",
581  'item:object:plugin' => 'Complementos',
582 
583  'admin:plugins' => "Complementos",
584  'admin:plugins:activate_all' => 'Activalos todos',
585  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Desactivalos todos',
586  'admin:plugins:activate' => 'Activar',
587  'admin:plugins:deactivate' => 'Desactivar',
588  'admin:plugins:description' => "Este panel de administración permítelle controlar e configurar ferramentas instaladas no sitio.",
589  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configurar as ferramentas…",
590  'admin:plugins:opt:description' => "Configurar as ferramentas instaladas no sitio.",
591  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
592  'admin:plugins:label:copyright' => "Dereitos de autor",
593  'admin:plugins:label:categories' => 'Categorías',
594  'admin:plugins:label:licence' => "Licenza",
595  'admin:plugins:label:website' => "URL",
596  'admin:plugins:label:repository' => "Código",
597  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Informar dun problema",
598  'admin:plugins:label:donate' => "Doar",
599  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'Máis información',
600  'admin:plugins:label:version' => 'Versión',
601  'admin:plugins:label:location' => 'Lugar',
602  'admin:plugins:label:contributors' => 'Colaboradores',
603  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nome',
604  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'Corre',
605  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Sitio web',
606  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Usuario na comunidade',
607  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Descrición',
608  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Dependencias',
609 
610  'admin:plugins:warning:elgg_version_unknown' => 'O ficheiro de manifesto deste complemento está obsoleto, e non lista ningunha versión de Elgg compatíbel coa do sitio. O máis seguro é que non funcione.',
611  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'O complemento ten dependencias que non están satisfeitas, e polo tanto non pode activarse. Prema «Máis información» para ver a lista de dependencias.',
612  'admin:plugins:warning:invalid' => 'O complemento non é válido: %s',
613  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Na <a href="http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin">documentación de Elgg</a> (en inglés) atopará consellos para solucionar o problema.',
614  'admin:plugins:cannot_activate' => 'Non pode activarse',
615 
616  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Cambiouse a posición de «%s».",
617  'admin:plugins:set_priority:no' => "Non foi posíbel cambiar a posición de «%s».",
618  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Non foi posíbel cambiar a posición de «%s». Produciuse un erro: %s",
619  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Desactivouse «%s».",
620  'admin:plugins:deactivate:no' => "Non foi posíbel desactivar «%s».",
621  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Non foi posíbel desactivar «%s». Produciuse un erro: %s",
622  'admin:plugins:activate:yes' => "Activouse «%s».",
623  'admin:plugins:activate:no' => "Non foi posíbel activar «%s».",
624  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Non foi posíbel actiar «%s». Produciuse un erro: %s",
625  'admin:plugins:categories:all' => 'Todas as categorías',
626  'admin:plugins:plugin_website' => 'Sitio web do complemento',
627  'admin:plugins:author' => '%s',
628  'admin:plugins:version' => 'Versión %s',
629  'admin:plugin_settings' => 'Configuración do complement',
630  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'O complemento está activo pero algunhas das súas dependencias non están satisfeitas. Pode que lle dea problemas. Prema «Máis información» para obter máis detalles.',
631 
632  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Tipo',
633  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nome',
634  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Valor esperad',
635  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Valor real',
636  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Comentari',
637 
638  'admin:statistics:description' => "Isto é un resumo das estatísticas do sitio. Se quere estatísticas máis detalladas, existe unha funcionalidade de administración profesional.",
639  'admin:statistics:opt:description' => "Ver información estatística sobre usuarios e obxectos do sitio.",
640  'admin:statistics:opt:linktext' => "Ver as estatísticas…",
641  'admin:statistics:label:basic' => "Estatísticas básicas do sitio",
642  'admin:statistics:label:numentities' => "Entidades do sitio",
643  'admin:statistics:label:numusers' => "Número de usuarios",
644  'admin:statistics:label:numonline' => "Número de usuarios conectados",
645  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Usuarios conectados",
646  'admin:statistics:label:admins'=>"Administradores",
647  'admin:statistics:label:version' => "Versión de Elgg",
648  'admin:statistics:label:version:release' => "Publicación",
649  'admin:statistics:label:version:version' => "Versión",
650 
651  'admin:server:label:php' => 'PHP',
652  'admin:server:label:web_server' => 'Servidor web',
653  'admin:server:label:server' => 'Servidor',
654  'admin:server:label:log_location' => 'Ruta do rexistro',
655  'admin:server:label:php_version' => 'Versión de PHP',
656  'admin:server:label:php_ini' => 'Ruta do ficheiro de configuración de PHP',
657  'admin:server:label:php_log' => 'Rexistro de PHP',
658  'admin:server:label:mem_avail' => 'Memoria dispoñíbel',
659  'admin:server:label:mem_used' => 'Memoria en uso',
660  'admin:server:error_log' => "Rexistro de erros do servidor web",
661  'admin:server:label:post_max_size' => 'Tamaño máximo das solicitudes POST',
662  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Tamaño máximo de envío',
663  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Nota: post_max_size debe ser maior que este valor para permitir envíos deste tamaño)',
664 
665  'admin:user:label:search' => "Atopar usuarios:",
666  'admin:user:label:searchbutton' => "Buscar",
667 
668  'admin:user:ban:no' => "Non é posíbel expular ao usuario",
669  'admin:user:ban:yes' => "O usuario foi expulsado.",
670  'admin:user:self:ban:no' => "Non é posíbel expulsarse a un mesmo",
671  'admin:user:unban:no' => "Non foi posíbel readmitir o usuario.",
672  'admin:user:unban:yes' => "Readmitiuse o usuario.",
673  'admin:user:delete:no' => "Non foi posíbel eliminar o usuario.",
674  'admin:user:delete:yes' => "Eliminouse o usuario %s.",
675  'admin:user:self:delete:no' => "Non é posíbel eliminarse a un memso.",
676 
677  'admin:user:resetpassword:yes' => "Restableceuse o contrasinal, informouse ao usuario.",
678  'admin:user:resetpassword:no' => "Non foi posíbel restablecer o contrasinal.",
679 
680  'admin:user:makeadmin:yes' => "O usuario convertiuse en administrador.",
681  'admin:user:makeadmin:no' => "Non foi posíbel converter o usuario en administrador.",
682 
683  'admin:user:removeadmin:yes' => "O usuario perdeu os privilexios de administrador",
684  'admin:user:removeadmin:no' => "Non foi posíbel quitarlle ao usuario os privilexios de administrador.",
685  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Non é posíbel quitarse os privilexios de administrador a un mesmo.",
686 
687  'admin:appearance:menu_items' => 'Elementos do menú',
688  'admin:menu_items:configure' => 'Configurar os elementos do menú principal.',
689  'admin:menu_items:description' => 'Escolla os elementos de menú que quere mostrar como ligazóns destacadas. Os elementos que non use engadiranse a «Máis» ao final da lista.',
690  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Quere eliminar as ligazóns do menú da barra de ferramentas?',
691  'admin:menu_items:saved' => 'Gardáronse os elementos do menú.',
692  'admin:add_menu_item' => 'Engadir un elemento de menú personalizado',
693  'admin:add_menu_item:description' => 'Complete os campos de nome para mostrar e URL para engadir elementos personalizados al menú de navegación.',
694 
695  'admin:appearance:default_widgets' => 'Trebellos predeterminados',
696  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Tipo de trebello descoñecido',
697  'admin:default_widgets:instructions' => 'Engada, retire, coloque e configure os trebellos predeterminados para a páxina de trebellos seleccionada.
698 Os cambios só afectarán a novos usuarios.',
699 
700  'admin:robots.txt:instructions' => "Edite a continuación o ficheiro «robots.txt» do sitio.",
701  'admin:robots.txt:plugins' => "Os complementos están a engadir o seguinte contido ao ficheiro «robots.txt».",
702  'admin:robots.txt:subdir' => "A ferramenta de «robots.txt» non vai funcionar porque Elgg está instalado nun subdirectorio.",
703 
704  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'O sitio está pechado por mantemento',
705  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Use o modo de mantemento para anovar o sitio ou realizar outros cambios importantes.
706  No modo de mantemento só os administradores poden acceder ao sitio.',
707  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Modo de mantemento',
708  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Mensaxe que se mostra aos usuarios cando o sitio está no modo de mantemento.',
709  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Gardouse a configuración do modo de mantemento.',
710  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'O sitio está en modo de mantemento.',
711  'admin:login' => 'Acceso para administradores',
712 
717  'usersettings:description' => "O panel de configuración de usuarios permítelle controlar a súa configuración persoal, desde a xestión de usuarios ata o comportamento dos complementos. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
718 
719  'usersettings:statistics' => "Estatísticas súas",
720  'usersettings:statistics:opt:description' => "Ver información estatística sobre usuarios e obxectos do sitio.",
721  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Estatísticas das contas",
722 
723  'usersettings:user' => "Configuración de %s",
724  'usersettings:user:opt:description' => "Isto permítelle controlar a configuración dos usuarios",
725  'usersettings:user:opt:linktext' => "Cambiar a súa configuración",
726 
727  'usersettings:plugins' => "Ferramentas",
728  'usersettings:plugins:opt:description' => "Configurar as súas ferramentas activas",
729  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configurar as súas ferramentas",
730 
731  'usersettings:plugins:description' => "Este panel permítelle controlar e cambiar a súa configuración persoal das ferramentas instaladas polo administrador do sistema.",
732  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Contido persoal",
733 
734  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Detalles persoais",
735  'usersettings:statistics:label:name' => "Nome complet",
736  'usersettings:statistics:label:email' => "Correo",
737  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Membro desde",
738  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Último acces",
739 
744  'river:all' => 'Actividade global',
745  'river:mine' => 'Actividade persoal',
746  'river:owner' => 'Actividade de %s',
747  'river:friends' => 'Actividade dos contactos',
748  'river:select' => 'Mostrar %s',
749  'river:comments:more' => '+%u máis',
750  'river:generic_comment' => 'deixou un comentario en %s %s',
751 
752  'friends:widget:description' => "Mostra algúns dos seus contactos.",
753  'friends:num_display' => "Número de contactos a mostrar.",
754  'friends:icon_size' => "Tamaño das iconas",
755  'friends:tiny' => "ananas",
756  'friends:small' => "pequenas",
757 
762  'icon:size' => "Tamaño das iconas",
763  'icon:size:topbar' => "Barra superior",
764  'icon:size:tiny' => "Enanas",
765  'icon:size:small' => "Pequenas",
766  'icon:size:medium' => "Medianas",
767  'icon:size:large' => "Grandes",
768  'icon:size:master' => "Xigantes",
769 
774  'save' => "Gardar",
775  'reset' => 'Restablecer',
776  'publish' => "Publicar",
777  'cancel' => "Cancelar",
778  'saving' => "Gardando…",
779  'update' => "Actualizar",
780  'preview' => "Vista previa",
781  'edit' => "Editar",
782  'delete' => "Eliminar",
783  'accept' => "Aceptar",
784  'reject' => "Rexeitar",
785  'decline' => "Refusar",
786  'approve' => "Aprobar",
787  'activate' => "Activar",
788  'deactivate' => "Desactivar",
789  'disapprove' => "Desaprobar",
790  'revoke' => "Revogar",
791  'load' => "Cargar",
792  'upload' => "Enviar",
793  'download' => "Descargar",
794  'ban' => "Expulsar",
795  'unban' => "Readmitir",
796  'banned' => "Expulsado",
797  'enable' => "Activar",
798  'disable' => "Desactivar",
799  'request' => "Solicitar",
800  'complete' => "Completar",
801  'open' => 'Abrir',
802  'close' => 'Pechar',
803  'hide' => 'Agochar',
804  'show' => 'Mostrar',
805  'reply' => "Responder",
806  'more' => 'Máis',
807  'more_info' => 'Máis información',
808  'comments' => 'Comentarios',
809  'import' => 'Importar',
810  'export' => 'Exportar',
811  'untitled' => 'Sen títul',
812  'help' => 'Axuda',
813  'send' => 'Enviar',
814  'post' => 'Publicar',
815  'submit' => 'Entregar',
816  'comment' => 'Deixar un comentario',
817  'upgrade' => 'Anovar',
818  'sort' => 'Ordenar',
819  'filter' => 'Filtrar',
820  'new' => 'Nov',
821  'add' => 'Engadir',
822  'create' => 'Crear',
823  'remove' => 'Eliminar',
824  'revert' => 'Reverter',
825 
826  'site' => 'Siti',
827  'activity' => 'Actividade',
828  'members' => 'Membros',
829  'menu' => 'Menú',
830 
831  'up' => 'Subir',
832  'down' => 'Baixar',
833  'top' => 'Arriba',
834  'bottom' => 'Abaixo',
835  'right' => 'Dereita',
836  'left' => 'Esquerda',
837  'back' => 'Volver',
838 
839  'invite' => "Convidar",
840 
841  'resetpassword' => "Restablecer o contrasinal",
842  'changepassword' => "Cambiar o contrasinal",
843  'makeadmin' => "Facer administrador",
844  'removeadmin' => "Quitar os privilexios de administrador",
845 
846  'option:yes' => "Si",
847  'option:no' => "Non",
848 
849  'unknown' => 'Descoñecido',
850  'never' => 'Nunca',
851 
852  'active' => 'Activo',
853  'total' => 'Total',
854 
855  'ok' => 'Aceptar',
856  'any' => 'Calquera',
857  'error' => 'Erro',
858 
859  'other' => 'Outro',
860  'options' => 'Opcións',
861  'advanced' => 'Avanzada',
862 
863  'learnmore' => "Prema aquí para saber máis",
864  'unknown_error' => 'Erro descoñecido',
865 
866  'content' => "Contido",
867  'content:latest' => 'Última actividade',
868  'content:latest:blurb' => 'Tamén pode premer aquí para ver os últimos contidos de todo o sitio.',
869 
870  'link:text' => 'Ver a ligazón',
871 
876  'question:areyousure' => 'Está seguro?',
877 
882  'status' => 'Estado',
883  'status:unsaved_draft' => 'Borrador sen gardar',
884  'status:draft' => 'Borrador',
885  'status:unpublished' => 'Sen publicar',
886  'status:published' => 'Publicado',
887  'status:featured' => 'Destacado',
888  'status:open' => 'Aberto',
889  'status:closed' => 'Pechado',
890 
895  'sort:newest' => 'Último',
896  'sort:popular' => 'Popular',
897  'sort:alpha' => 'Alfabético',
898  'sort:priority' => 'Prioridade',
899 
904  'title' => "Títul",
905  'description' => "Descrición",
906  'tags' => "Etiquetas",
907  'all' => "Tod",
908  'mine' => "Propio",
909 
910  'by' => 'de',
911  'none' => 'nada',
912 
913  'annotations' => "Anotacións",
914  'relationships' => "Relacións",
915  'metadata' => "Metadatos",
916  'tagcloud' => "Nube de etiquetas",
917 
918  'on' => 'Activado',
919  'off' => 'Desactivado',
920 
925  'edit:this' => 'Editar ist',
926  'delete:this' => 'Eliminar ist',
927  'comment:this' => 'Deixar un comentario nist',
928 
933  'deleteconfirm' => "Está seguro de que quere eliminar isto?",
934  'deleteconfirm:plural' => "Está seguro de que quere eliminar estes elementos?",
935  'fileexists' => "Xa se subiu un ficheiro. Para substituílo, seleccióneo a continuación:",
936 
941  'useradd:subject' => 'Creouse a conta de usuario',
942  'useradd:body' => '
943 %s.
944 
945 Creouse unha conta de usuario para vostede en %s. Pode acceder desde:
946 
947 %s
948 
949 E identificarse cos seguintes datos:
950 
951 Username: %s
952 Password: %s
953 
954 Despois de acceder, recomendámoslle encarecidamente que cambie o seu contrasinal.
955 ',
956 
961  'systemmessages:dismiss' => "Prema para descartar",
962 
963 
968  'importsuccess' => "Importáronse os datos",
969  'importfail' => "Non foi posíbel importar os datos mediante OpenDD.",
970 
975  'friendlytime:justnow' => "hai un intre",
976  'friendlytime:minutes' => "hai %s minutos",
977  'friendlytime:minutes:singular' => "hai un minuto",
978  'friendlytime:hours' => "hai %s horas",
979  'friendlytime:hours:singular' => "hai unha hora",
980  'friendlytime:days' => "hai %s días",
981  'friendlytime:days:singular' => "onte",
982  'friendlytime:date_format' => 'j de F de Y ás g:i a',
983 
984  'friendlytime:future:minutes' => "en %s minutos",
985  'friendlytime:future:minutes:singular' => "nun minuto",
986  'friendlytime:future:hours' => "en %s horas",
987  'friendlytime:future:hours:singular' => "nunha hora",
988  'friendlytime:future:days' => "en %s días",
989  'friendlytime:future:days:singular' => "mañá",
990 
991  'date:month:01' => '%s de xaneir',
992  'date:month:02' => '%s de febreiro',
993  'date:month:03' => '%s de marzo',
994  'date:month:04' => '%s de abril',
995  'date:month:05' => '%s de mai',
996  'date:month:06' => '%s de xuño',
997  'date:month:07' => '%s de xull',
998  'date:month:08' => '%s de agost',
999  'date:month:09' => '%s de setembr',
1000  'date:month:10' => '%s de outubro',
1001  'date:month:11' => '%s de novembr',
1002  'date:month:12' => '%s de decembr',
1003 
1004  'date:weekday:0' => 'Doming',
1005  'date:weekday:1' => 'Luns',
1006  'date:weekday:2' => 'Martes',
1007  'date:weekday:3' => 'Mércores',
1008  'date:weekday:4' => 'Xoves',
1009  'date:weekday:5' => 'Venres',
1010  'date:weekday:6' => 'Sábad',
1011 
1012  'interval:minute' => 'Cada minuto',
1013  'interval:fiveminute' => 'Cada cindo minutos',
1014  'interval:fifteenmin' => 'Cada cuarto de hora',
1015  'interval:halfhour' => 'Cada media hora',
1016  'interval:hourly' => 'Cada hora',
1017  'interval:daily' => 'Cada día',
1018  'interval:weekly' => 'Cada semana',
1019  'interval:monthly' => 'Cada mes',
1020  'interval:yearly' => 'Cada an',
1021  'interval:reboot' => 'Ao reiniciar',
1022 
1027  'installation:sitename' => "Nome do sitio:",
1028  'installation:sitedescription' => "Descrición curta do sitio (opcional):",
1029  'installation:wwwroot' => "URL do sitio:",
1030  'installation:path' => "Ruta completa da instalación de Elgg:",
1031  'installation:dataroot' => "Ruta completa do cartafol dos datos:",
1032  'installation:dataroot:warning' => "Debe crear este cartafol manualmente. Debería estar fóra do cartafol de instalación de Elgg.",
1033  'installation:sitepermissions' => "Permisos de acceso predeterminados:",
1034  'installation:language' => "Idioma predeterminado:",
1035  'installation:debug' => "Controle a cantidade de información que se garda no rexistro do servidor.",
1036  'installation:debug:label' => "Nivel de rexistro:",
1037  'installation:debug:none' => 'Desactivar o rexistro (recomendado)',
1038  'installation:debug:error' => 'Só rexistrar erros críticos',
1039  'installation:debug:warning' => 'Rexistrar erros e avisos',
1040  'installation:debug:notice' => 'Rexistrar erros, avisos e notas',
1041  'installation:debug:info' => 'Rexistralo todo',
1042 
1043  // Walled Garden support
1044  'installation:registration:description' => 'O rexistro de usuarios está activado de maneira predeterminada. Pode desactivalo se non quere que a xente se rexistre pola súa conta.',
1045  'installation:registration:label' => 'Permitir o rexistro de novos usuarios',
1046  'installation:walled_garden:description' => 'Active isto para evitar que usuarios anónimos poidan acceder a páxinas do sitio que non estean marcadas como públicas, como pode ser o caso das páxinas de acceso e rexistro de contas.',
1047  'installation:walled_garden:label' => 'Restrinxir as páxinas a usuarios rexistrados.',
1048 
1049  'installation:httpslogin' => "Active isto para que os usuarios accedan mediante unha conexión cifrada (HTTPS). Para activar esta opción, o seu servidor ten que estar configurado para permitir conexións cifradas.",
1050  'installation:httpslogin:label' => "Activar o acceso mediante conexións cifradas.",
1051  'installation:view' => "Indique a vista que se usará como vista predeterminada do sitio, ou non indique nada para usar a vista predeterminada. En caso de dúbida, deixe o campo baleiro.",
1052 
1053  'installation:siteemail' => "Enderezo de correo electrónico do sitio (co que enviar as mensaxes do sistema):",
1054 
1055  'admin:site:access:warning' => "Esta é a configuración de intimidade que se lles suxire aos usuarios cando crean novo contido. Cambiala non afecta ao contido xa creado.",
1056  'installation:allow_user_default_access:description' => "Active isto para permitirlle aos usuarios definir a súa propia configuración de intimidade predeterminada.",
1057  'installation:allow_user_default_access:label' => "Permitir o acceso predeterminado de usuarios.",
1058 
1059  'installation:simplecache:description' => "A caché simple almacena contido estático, incluídos ficheiros CSS e JavaScript, mellorando así o rendemento.",
1060  'installation:simplecache:label' => "Usar a caché simple (recomendado).",
1061 
1062  'installation:minify:description' => "A caché simple tamén pode comprimir os ficheiros CSS e JavaScript para mellorar o rendemento. Para activar esta opción active primeiro a caché simple.",
1063  'installation:minify_js:label' => "Comprimir o código JavaScript (recomendado).",
1064  'installation:minify_css:label' => "Comprimir o código CSS (recomendado).",
1065 
1066  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Debe actualizar o seu ficheiro .htaccess para que a ruta se insira no parámetro GET «__elgg_uri» (pode guiarse por «htaccess_dist»).",
1067  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg non pode conectarse a si mesmo para probar as regras de substitución correctamente. Comprobe que o programa «curl» funciona e que non existen restricións de enderezos IP que impidan as conexións locais.",
1068 
1069  'installation:systemcache:description' => "A caché do sistema almacena datos en ficheiros para diminuír o tempo de carga de Elgg",
1070  'installation:systemcache:label' => "Usar a caché do sistema (recomendado).",
1071 
1072  'admin:legend:caching' => 'Caché',
1073  'admin:legend:content_access' => 'Acceso a contidos',
1074  'admin:legend:site_access' => 'Acceso ao sitio',
1075  'admin:legend:debug' => 'Depuración e rexistr',
1076 
1077  'upgrading' => 'Anovando…',
1078  'upgrade:db' => 'Anovouse a base de datos',
1079  'upgrade:core' => 'Anovouse a instalación de Elgg.',
1080  'upgrade:unlock' => 'Desbloquear a anovación',
1081  'upgrade:unlock:confirm' => "A base de datos está bloqueada para outra anovación. Realizar varias anovacións ao mesmo tempo é perigoso. Non continúe salvo que estea certo de que non hai ningunha outra anovación en marcha. Quere desbloquear a anovació?",
1082  'upgrade:locked' => "Non é posíbel anovar, hai outra anovación en marcha. Pode desbloquear esta anovación desde a sección de administración.",
1083  'upgrade:unlock:success' => "Desbloqueouse a anovación.",
1084  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Non é posíbel anovar.',
1085  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1086  'Non é posíbel anovar a instalación porque se detectaron vistas obsoletas no cartafol principal («core») de vistas de Elgg. Para que Elgg funcione correctamente debe eliminar esas vistas. Se non fixo cambios no cartafol principal de vistas, pode eliminar o cartafol e substituílo polo do último paquete de Elgg, que pode descargar de <a href="http://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1087 
1088 Atopará instrucións detalladas na <a href="http://docs.elgg.org/wiki/Upgrading_Elgg">documentación de anovación de Elgg</a> (en inglés). Se necesita axuda, publique unha mensaxe nos <a href="http://community.elgg.org/pg/groups/discussion/">foros de asistencia da comunidade</a> (en inglés).',
1089 
1090  'update:twitter_api:deactivated' => 'A API de Twitter (outrora coñeciza como «Servizo de Twitter») desactivouse durante a anovación. Actívea de novo manualmente.',
1091  'update:oauth_api:deactivated' => 'A API de OAuth (outrora coñecida como «OAuth Lib») desactivouse durante a anovación. Actívea de novo manualmente.',
1092  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Recomendámoslle que volva xerar a chave do sitio para mellorar a seguranza do sistema. Pode facelo desde «Configurar → Configuración → Avanzada».",
1093  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Recomendámoslle encarecidamente que volva xerar a chave do sitio para mellorar a seguranza do sistema. Pode facelo desde «Configurar → Configuración → Avanzada».",
1094 
1095  'deprecated:function' => 'A función «%s()» está obsoleta, substitúaa por «%s()».',
1096 
1097  'admin:pending_upgrades' => 'O sitio ten anovacións pendentes que requiren da súa atención inmediata.',
1098  'admin:view_upgrades' => 'Ver as anovacións pendentes.',
1099  'admin:upgrades' => 'Anovacións',
1100  'item:object:elgg_upgrade' => 'Anovacións do sitio.',
1101  'admin:upgrades:none' => 'A instalación está actualizada.',
1102 
1103  'upgrade:item_count' => 'É necesario anovar <b>%s</b> elementos.',
1104  'upgrade:warning' => '<b>Advertencia:</b> En sitios grandes, esta anovación pode levar bantante tempo.',
1105  'upgrade:success_count' => 'Anovado:',
1106  'upgrade:error_count' => 'Erros:',
1107  'upgrade:river_update_failed' => 'Non foi posíbel actualizar a entrada da onda para o elemento con identificador «%s».',
1108  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Non foi posíbel actualizar as datas para o elemento con identificador «%s».',
1109  'upgrade:finished' => 'Rematou a anovación',
1110  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Rematou a anovación pero producíronse erros. Actualice a páxina e probe a anovar outra vez.</p></p><br />
1111 
1112 Se o erro persiste, comprobe o rexistro de erros do servidor, a ver se pode indetificar a causa. Para pedir axuda para solucionar o erro, acuda ao <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grupo de asistencia técnica</a> na comunidade de Elgg.</p>',
1113 
1114  // Strings specific for the comments upgrade
1115  'admin:upgrades:comments' => 'Anovación dos comentarios',
1116  'upgrade:comment:create_failed' => 'Non foi posíbel converter o identificador de comentario «%s» nunha entidade.',
1117 
1118  // Strings specific for the datadir upgrade
1119  'admin:upgrades:datadirs' => 'Anovación do cartafol de datos',
1120 
1121  // Strings specific for the discussion reply upgrade
1122  'admin:upgrades:discussion_replies' => 'Anovación da resposta de conversa',
1123  'discussion:upgrade:replies:create_failed' => 'Non foi posíbel converter o identificador de resposta de conversa «%s» nunha entidade.',
1124 
1129  'welcome' => "Benvida",
1130  'welcome:user' => 'Ola, %s',
1131 
1136  'email:from' => 'De',
1137  'email:to' => 'A',
1138  'email:subject' => 'Asunt',
1139  'email:body' => 'Corpo',
1140 
1141  'email:settings' => "Configuración do corre",
1142  'email:address:label' => "Enderezo de corre",
1143 
1144  'email:save:success' => "Gardouse o novo enderezo de correo. Envióuselle unha solicitude de verificación.",
1145  'email:save:fail' => "Non foi posíbel gardar o novo enderezo de correo.",
1146 
1147  'friend:newfriend:subject' => "%s engadiuno como contacto.",
1148  'friend:newfriend:body' => "%s engadiuno como contacto.
1149 
1150 Para ver o seu perfil, visite:
1151 
1152 %s
1153 
1154 Non responda a esta mensaxe.",
1155 
1156  'email:changepassword:subject' => "Cambiouse o contrasinal.",
1157  'email:changepassword:body' => "Ola, %s.
1158 
1159 Cambiouse o seu contrasinal.",
1160 
1161  'email:resetpassword:subject' => "Restableceuse o seu contrasinal",
1162  'email:resetpassword:body' => "Ola, %s.
1163 
1164 Restableceuse o seu contrasinal, que agora é «%s».",
1165 
1166  'email:changereq:subject' => "Solicitude de cambio de contrasinal.",
1167  'email:changereq:body' => "Ola, %s.
1168 
1169 Alguén (desde o enderezo IP %s) solicitou cambiar o contrasinal da súa conta.
1170 
1171 Se foi vostede, prema a ligazón embaixo. En caso contrario, ignore esta mensaxe.
1172 
1173 %s
1174 ",
1175 
1180  'default_access:settings' => "Nivel de acceso predeterminado persoal",
1181  'default_access:label' => "Acceso predeterminado",
1182  'user:default_access:success' => "Gardouse o seu novo nivel de acceso predeterminado.",
1183  'user:default_access:failure' => "Non foi posíbel gardar o seu novo nivel de acceso predeterminado.",
1184 
1189  'comments:count' => "%s comentarios",
1190  'item:object:comment' => 'Comentarios',
1191 
1192  'river:comment:object:default' => '%s deixou un comentario en %s',
1193 
1194  'generic_comments:add' => "Deixar un comentario",
1195  'generic_comments:edit' => "Editar o comentario",
1196  'generic_comments:post' => "Publicar o comentario",
1197  'generic_comments:text' => "Deixar un comentario",
1198  'generic_comments:latest' => "Últimos comentarios",
1199  'generic_comment:posted' => "Publicouse o comentario:",
1200  'generic_comment:updated' => "Actualizouse o comentario.",
1201  'generic_comment:deleted' => "Eliminouse o comentario.",
1202  'generic_comment:blank' => "Non pode enviar un comentario baleiro",
1203  'generic_comment:notfound' => "Non se atopou o elemento indicado",
1204  'generic_comment:notdeleted' => "Non foi posíbel eliminar o comentario.",
1205  'generic_comment:failure' => "Non foi posíbel gardar o comentario, produciuse un erro inesperado",
1206  'generic_comment:none' => 'Non hai comentarios',
1207  'generic_comment:title' => 'Comentario de %s',
1208  'generic_comment:on' => '%s en %s',
1209  'generic_comments:latest:posted' => 'publicou un',
1210 
1211  'generic_comment:email:subject' => 'Ten un comentario novo',
1212  'generic_comment:email:body' => "Ten un comentario novo en «%s» por parte de «%s». Di así:
1213 
1214 
1215 %s
1216 
1217 
1218 Para responder ou ver a súa publicación en:
1219 
1220 %s
1221 
1222 Pode ver o perfil de %s en:
1223 
1224 %s
1225 
1226 Non responda a esta mensaxe.",
1227 
1232  'byline' => 'De %s',
1233  'entity:default:strapline' => 'Creou %s de %s',
1234  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Non é posíbel mostrar correctamente esta entidade. Pode que o motivo sexa que necesita dun complemento que xa non está instalado.',
1235 
1236  'entity:delete:success' => 'Eliminouse a entidade %s',
1237  'entity:delete:fail' => 'Non foi posíbel eliminar a entidade %s.',
1238 
1243  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Ao formulario fáltanlle os campos «__token» ou «__ts».',
1244  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "A páxina que estaba a usar caducou. Vólvao intentar.",
1245  'actiongatekeeper:timeerror' => 'A páxina que estaba a usar caducou. Actualize a páxina e vólvao intentar.',
1246  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Un complemento impediu que se enviase o formulario.',
1247  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'O tamaño dos ficheiros enviados supera o límite definido polo administrador do sitio.',
1248  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Non se permite acceder desde un dominio distinto. Vólvao intentar.",
1249 
1254  'word:blacklist' => 'e, o, a, os, as, entón, pero, mais, ela, el, un, non, tamén, sobre, agora, porén, aínda, igualmente, senón, máis, isto, iso, aquilo, parece, que, quen, cuxa, cuxo, cuxas, cuxos',
1255 
1260  'tag_names:tags' => 'Etiquetas',
1261 
1266  'js:security:token_refresh_failed' => 'Non foi posíbel contactar con %s. Pode que teña problemas ao gardar contidos. Actualize a páxina.',
1267  'js:security:token_refreshed' => 'Restableceuse a conexión con %s.',
1268  'js:lightbox:current' => "Imaxe número %s de %s",
1269 
1273  'elgg:powered' => "Construído con Elgg",
1274 
1279  "aa" => "Afar",
1280  "ab" => "Abkhazo",
1281  "af" => "Afrikaans",
1282  "am" => "Amáric",
1283  "ar" => "Árabe",
1284  "as" => "Asamés",
1285  "ay" => "Aimará",
1286  "az" => "Acerbaixano",
1287  "ba" => "Baskir",
1288  "be" => "Bielorruso",
1289  "bg" => "Búlgaro",
1290  "bh" => "Biari",
1291  "bi" => "Bislamá; bichlamar",
1292  "bn" => "Bengalí; bangla",
1293  "bo" => "Tibetano",
1294  "br" => "Bretón",
1295  "ca" => "Catalán",
1296  "cmn" => "Chinés mandarín", // ISO 639-3
1297  "co" => "Cors",
1298  "cs" => "Checho",
1299  "cy" => "Galés",
1300  "da" => "Dinamarqués",
1301  "de" => "Alemán",
1302  "dz" => "Bhutani",
1303  "el" => "Grego",
1304  "en" => "Inglés",
1305  "eo" => "Esperant",
1306  "es" => "Castelán",
1307  "et" => "Estonian",
1308  "eu" => "Éuscara",
1309  "fa" => "Persa",
1310  "fi" => "Finlandés",
1311  "fj" => "Fidxian",
1312  "fo" => "Feroés",
1313  "fr" => "Francés",
1314  "fy" => "Frisón; frisi",
1315  "ga" => "Irlandés",
1316  "gd" => "Gaélico-escocés",
1317  "gl" => "Galeg",
1318  "gn" => "Guaraní",
1319  "gu" => "Guxaratí; guzerate",
1320  "he" => "Hebráico",
1321  "ha" => "Hausa",
1322  "hi" => "Hindi; híndi; indi",
1323  "hr" => "Croata",
1324  "hu" => "Húngaro",
1325  "hy" => "Armenio",
1326  "ia" => "Interlingua",
1327  "id" => "Indonesi",
1328  "ie" => "Lingua occidental",
1329  "ik" => "Inupiaq",
1330  //"in" => "Indonesian",
1331  "is" => "Islandés",
1332  "it" => "Italiano",
1333  "iu" => "Inuktitut",
1334  "iw" => "Hebráico (obsoleto)",
1335  "ja" => "Xaponés",
1336  "ji" => "Yiddish; iídiche (obsoleto)",
1337  "jw" => "Xavanés",
1338  "ka" => "Xeorxiano",
1339  "kk" => "Casaco",
1340  "kl" => "Groenlandés",
1341  "km" => "Khmer",
1342  "kn" => "Kannada",
1343  "ko" => "Coreano",
1344  "ks" => "Cachemir",
1345  "ku" => "Curdo",
1346  "ky" => "Quirguiz",
1347  "la" => "Latín",
1348  "ln" => "Lingala",
1349  "lo" => "Laosiano",
1350  "lt" => "Lituan",
1351  "lv" => "Letón",
1352  "mg" => "Malgaxe",
1353  "mi" => "Maorí",
1354  "mk" => "Macedoni",
1355  "ml" => "Malaiala",
1356  "mn" => "Mongo",
1357  "mo" => "Moldavi",
1358  "mr" => "Marata",
1359  "ms" => "Malaio",
1360  "mt" => "Maltés",
1361  "my" => "Birmano",
1362  "na" => "Nauru",
1363  "ne" => "Nepali; nepalés",
1364  "nl" => "Neerlandés",
1365  "no" => "Noruegués",
1366  "oc" => "Occitan",
1367  "om" => "Oromo",
1368  "or" => "Oriya",
1369  "pa" => "Punjabi",
1370  "pl" => "Polaco",
1371  "ps" => "Pashto",
1372  "pt" => "Portugués",
1373  "pt_br" => 'Portugués do Brasil',
1374  "qu" => "Quechua",
1375  "rm" => "Retorromance",
1376  "rn" => "Rundi",
1377  "ro" => "Romanés",
1378  "ru" => "Rus",
1379  "rw" => "Ruandés",
1380  "sa" => "Sánscrito",
1381  "sd" => "Sindhi",
1382  "sg" => "Sango",
1383  "sh" => "Serbocroata",
1384  "si" => "Sinhalés; cingalês",
1385  "sk" => "Eslovaco",
1386  "sl" => "Esloven",
1387  "sm" => "Samoa",
1388  "sn" => "Chona",
1389  "so" => "Somaí",
1390  "sq" => "Albanés",
1391  "sr" => "Serbi",
1392  "ss" => "Swati",
1393  "st" => "Sotho do norte",
1394  "su" => "Sudanés",
1395  "sv" => "Sueco",
1396  "sw" => "Swahili",
1397  "ta" => "Támil",
1398  "te" => "Telugú",
1399  "tg" => "Taxico",
1400  "th" => "Tailandés",
1401  "ti" => "Tigriña",
1402  "tk" => "Turcomán; turkmeno",
1403  "tl" => "Tagalo",
1404  "tn" => "Tswana",
1405  "to" => "Tonganés",
1406  "tr" => "Turc",
1407  "ts" => "ChiTsonga; XiTsonga; ShiTsonga",
1408  "tt" => "Tártaro",
1409  "tw" => "Twi",
1410  "ug" => "Uigure",
1411  "uk" => "Ucraíno",
1412  "ur" => "Urdu",
1413  "uz" => "Usbeco; uzbek",
1414  "vi" => "Vietnamita",
1415  "vo" => "Volapük",
1416  "wo" => "Wólof",
1417  "xh" => "Xhosa",
1418  //"y" => "Yiddish; iídiche",
1419  "yi" => "Yiddish; iídiche",
1420  "yo" => "Ioruba; yoruba",
1421  "za" => "Zhuang; chuang",
1422  "zh" => "Chinés",
1423  "zu" => "Zulú",
1424 );