Elgg  Version master
fa.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'سایت',
14 
19  'login' => "ورود",
20  'loginok' => "شما وارد سیستم شده اید",
21  'login:empty' => "نام کاربری/ایمیل و کلمه عبور اجباری هستند",
22  'login:baduser' => "امکان بارگزاری اطلاعات کاربری شما نیست.",
23 
24  'logout' => "خروج",
25  'logoutok' => "شما از سیستم خارج شده اید.",
26  'logouterror' => "امکان خروج شما نیست. لطفا دوباره سعی کنید.",
27  'session_expired' => "نشست کاربری شما باطل شده است. لطفا صفحه را <a href='javascript:location.reload(true)'>بارگزاری مجدد</a> کنید.",
28  'session_changed_user' => "شما به عنوان یک کاربر دیگر وارد سیستم شده اید. باید صفحه را <a href='javascript:location.reload(true)'>بارگزاری مجدد</a> کنید.",
29 
30  'loggedinrequired' => "برای مشاهده صفحه درخواست شده باید وارد شوید.",
31  'adminrequired' => "برای مشاهده این صفحه شما باید مدیر سیستم باشید.",
32  'membershiprequired' => "برای مشاهده این صفحه شما باید عضو این گروه باشید.",
33  'limited_access' => "شما مجوز دسترسی به این صفحه را ندارید.",
34  'invalid_request_signature' => "آدرس این صفحه منقضی شده یا نامعتبر است",
35 
40  'exception:title' => "خطای مهلک.",
41  'exception:contact_admin' => 'خطای غیرقابل برگشتی رخ داده است. با مدیر سیستم تماس بگیرید و این اطلاعات را در اختیار وی قرار دهید:',
42 
43  'actionnotfound' => "فایل فعالیت برای %s پیدا نشد.",
44  'actionunauthorized' => 'شما مجوز انجام این عملیات را ندارید.',
45 
46  'ajax:error' => 'در حال ارسال درخواست آجاکسی خطای ناخواسته ای رخ داد. ممکن است که ارتباط با سرور قطع شده باشد.',
47  'ajax:not_is_xhr' => 'شما نمی توانید به نمایه های آجاکسی به صورت مستقیم دسترسی داشته باشید.',
48 
49  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) امکان شروع شدن ندارد و غیرفعال شده است. به علت: %s',
50  'PluginException:InvalidID' => "%s یک کد پلاگین نامعتبر است.",
51  'ElggPlugin:MissingID' => 'کد پلاگین پیدا نشد (guid %s)',
52  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'امکان استفاده از %s برای پلاگین %s (guid: %s ) در %s نیست.',
53  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'خطای %s برای پلاگین %s (guid: %s) در %s رخ داد.',
54  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'امکان باز کردن پوشه نمایه های پلاگین %s (guid: %s) در %s نیست.',
55  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%sیک پلاگین نامعتبر یا غیرفعال است.',
56  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'فایل پلاگین "elgg-plugin.php" آرایه مورد نظر را برنگرداند',
57  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'خروجی فایل "elgg-plugin.php"',
58 
59  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'پلاگین های دیگری در لیست %s به عنوان پیش نیاز ها آمده اند. شما باید ابتدا پلاگین های زیر را غیرفعال کنید:%s',
60 
61  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'زیرمنوهایی وجود دارند که هیچ منوی بالاتری ندارند',
62  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'زیرمنوی ]%s[ بدون منوی %s می باشد.',
63  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'منوی %s بیش از یک بار ثبت شده است',
64 
65  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'کلمه عبور نباید خالی باشد',
66  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'کلمه عبور باید مطابقت داشته باشد',
67  'LoginException:BannedUser' => 'ورود شما به این سایت منع شده است.',
68  'LoginException:UsernameFailure' => 'امکان ورود شما نیست. لطفا نام کاربری/ایمیل و کلمه عبور خود را چک کنید.',
69  'LoginException:PasswordFailure' => 'امکان ورود شما نیست. لطفا کلمه عبور و نام کاربری/ایمیل خود را چک کنید.',
70  'LoginException:AccountLocked' => 'حساب کاربری شما به خاطر چندین بار ورود ناموفق قفل شده است.',
71  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'پسورد فعلی مطابقت ندارد',
72  'LoginException:Unknown' => 'به خاطر خطای ناشناخته ای امکان ورود شما به سیستم نیست',
73 
74  'UserFetchFailureException' => 'امکان بررسی دسترسی کاربر [%s] نیست، چون این کاربر وجود ندارد.',
75  'BadRequestException' => 'درخواست اشتباه',
76 
77  'viewfailure' => 'خطای داخلی در نمایه %sبه وجود آمد',
78  'changebookmark' => 'لطفا گزیده تان برای این صفحه را تغییر دهید',
79  'error:missing_data' => 'در داده های درخواست شما موارد اجباری یافت نشد.',
80  'save:fail' => 'در ذخیره داده های شما مشکلی پیش آمد',
81  'save:success' => 'داده شما ذخیره شد',
82 
83  'error:default:title' => 'متاسفم',
84  'error:default:content' => 'متاسفم.... مشکلی پیش آمده',
85  'error:400:title' => 'درخواست اشتباه',
86  'error:400:content' => 'متاسفانه درخواست نامعتبر یا ناقص است.',
87  'error:403:title' => 'ممنوع',
88  'error:403:content' => 'متاسفانه شما اجازه دسترسی به صفحه درخواستی را ندارید.',
89  'error:404:title' => 'صفحه یافت نشد',
90  'error:404:content' => 'متاسفانه امکان یافتن صفحه مورد نظر شما نیست.',
91 
92  'upload:error:ini_size' => 'فایلی که قصد بارگزاری آن رادارید خیلی بزرگ است',
93  'upload:error:form_size' => 'فایلی که سعی کردید بارگزاری کنید خیلی بزرگ است',
94  'upload:error:partial' => 'بارگزاری فایل تکمیل نشد.',
95  'upload:error:no_file' => 'هیچ فایلی انتخاب نشده است',
96  'upload:error:no_tmp_dir' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
97  'upload:error:cant_write' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
98  'upload:error:extension' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
99  'upload:error:unknown' => 'بارگزاری فایل با شکست مواجه شد.',
100 
104  'table_columns:fromView:admin' => 'مدیر',
105  'table_columns:fromView:banned' => 'ممنوع شده',
106  'table_columns:fromView:container' => 'ظرف',
107  'table_columns:fromView:entity_menu' => 'منو',
108  'table_columns:fromView:excerpt' => 'توضیحات',
109  'table_columns:fromView:link' => 'نام/عنوان',
110  'table_columns:fromView:icon' => 'آیکن',
111  'table_columns:fromView:item' => 'آیتم',
112  'table_columns:fromView:language' => 'زبان',
113  'table_columns:fromView:owner' => 'صاحب',
114  'table_columns:fromView:time_created' => 'زمان ایجاد',
115  'table_columns:fromView:time_updated' => 'زمان بروزرسانی',
116  'table_columns:fromView:unvalidated_menu' => 'منو',
117  'table_columns:fromView:user' => 'کاربر',
118 
119  'table_columns:fromProperty:description' => 'توضیحات',
120  'table_columns:fromProperty:email' => 'ایمیل',
121  'table_columns:fromProperty:name' => 'نام',
122  'table_columns:fromProperty:type' => 'نوع',
123  'table_columns:fromProperty:username' => 'نام کاربری',
124 
125  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'نوع زیرمجموعه',
126  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'نام/عنوان',
127  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'نوع MIME',
128  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'نوع',
129 
134  'name' => "نام قابل نمایش",
135  'email' => "آدرس ایمیل",
136  'username' => "نام کاربری",
137  'loginusername' => "نام کاربری یا ایمیل",
138  'password' => "کلمه عبور",
139  'passwordagain' => "کلمه عبور (تکرار مجدد)",
140  'admin_option' => "این کاربر مدیر است؟",
141  'autogen_password_option' => "کلمه عبور امن به صورت خودکار تولید شود؟",
142 
146  'access:label:friends' => "دوستان",
147  'access' => "دسترسی",
148  'access:limited:label' => "محدود",
149  'access:help' => "سطح دسترسی",
150  'access:read' => "مجوز دسترسی برای خواندن",
151  'access:write' => "مجوز دسترسی برای نوشتن",
152  'access:admin_only' => "فقط مدیر",
153 
158  'dashboard' => "داشبورد",
159  'dashboard:nowidgets' => "داشبورد به شما اجازه مشاهده فعالیت و محتوای سایتتان را میدهد.",
160 
161  'widgets:add' => 'افزود ابزارک',
162  'widgets:add:description' => "برای افزودن ابزارک روی دکمه آن کلیک کنید.",
163  'widget:unavailable' => 'شما این ابزارک را قبلا اضافه کرده اید',
164  'widget:numbertodisplay' => 'تعداد موارد قابل نمایش',
165  'widget:edit' => 'شخصی سازی این ابزارک',
166 
167  'item:object:widget' => "ابزار ها",
168  'collection:object:widget' => 'ابزار ها',
169  'widgets:add:success' => "ابزارک با موفقیت افزوده شد",
170  'widgets:add:failure' => "امکان افزودن ابزارک نبود.",
171  'widgets:move:failure' => "امکان ذخیره سازی مکان ابزارک جدید نبود.",
172  'widgets:remove:failure' => "امکان حذف این ابزارک نیست",
173 
178  'group' => "گروه",
179  'item:group' => "گروهها",
180  'item:group:group' => "گروهها",
181 
186  'user' => "کاربر",
187  'item:user' => "کاربران",
188  'collection:user' => 'کاربران',
189  'item:user:user' => 'کاربران',
190  'collection:user:user' => 'کاربران',
191 
192  'friends' => "دوستان",
193 
194  'avatar' => 'شکلک',
195  'avatar:edit' => 'ویرایش شکلک',
196  'avatar:upload:instructions' => "شکلک شما در داخل سایت نمایش داده می شود. هرموقع که خواستید می توانید آن را تغییر دهید. (فایل های با فرمت: GIF, JPG یا PNG قابل قبول هستند).",
197  'avatar:upload:success' => 'شکلک با موفقیت بارگزاری شد',
198  'avatar:upload:fail' => 'بارگزاری شکلک شکست خورد',
199  'avatar:resize:fail' => 'تغییر اندازه شکلک شکست خورد.',
200  'avatar:remove:success' => 'شکلک با موفقیت حذف شد',
201  'avatar:remove:fail' => 'خذف شکلک ما مشکل مواجه شد',
202 
206  'feed:rss' => 'خوراک RSS این صفحه',
210  'link:view' => 'مشاهده لینک',
211  'link:view:all' => 'مشاهده همه',
212 
213 
217  'river' => "رود",
218  'river:update:user:avatar' => '%s یک شکلک جدید دارد',
219  'river:posted:generic' => '%s منتشر شد',
220  'river:ingroup' => 'در گروه %s',
221  'river:none' => 'هیچ فعالیتی نیست',
222  'river:update' => 'برای %s بروزرسانی شد',
223  'river:delete' => 'حذف این فعالیت',
224  'river:delete:success' => 'مورد حذف شد',
225  'river:delete:fail' => 'امکان حذف این مورد نیست',
226  'river:delete:lack_permission' => 'شما مجوز حذف این فعالیت را ندارید',
227  'river:subject:invalid_subject' => 'کاربر نامعتبر',
228  'activity:owner' => 'مشاهده فعالیت',
229 
237  'notification:method:email' => 'ایمیل',
238  'usersettings:notifications:menu:filter:settings' => "تنظیمات",
239  'notification:subject' => 'اعلان های %s',
240  'notification:body' => 'مشاهده فعالیت جدید در %s',
241 
246  'search' => "جستجو",
247  'notfound' => "هیچ نتیجه ای یافت نشد",
248 
249  'viewtype:change' => "تغییر نوع لیست",
250  'viewtype:list' => "نمایش لیستی",
251  'viewtype:gallery' => "گالری",
252  'search:go' => 'برو',
253  'userpicker:only_friends' => 'فقط دوستان',
254 
259  'account' => "حساب کاربری",
260  'settings' => "تنظیمات",
261  'tools' => "ابزارها",
262  'settings:edit' => 'ویرایش تنظیمات',
263 
264  'register' => "ثبت نام",
265  'registerok' => "شما با موفقیت در %s ثبت شدید",
266  'registerbad' => "ثبت نام شما به دلیل یک خطای ناشناخته با شکست مواجه شد.",
267  'registerdisabled' => "ثبت نام توسط مدیر سیستم غیرفعال شده است.",
268  'register:fields' => 'همه فیلدها اجباری هستند',
269  'registration:notemail' => 'ظاهرا آدرس ایمیلی که شما معرفی کرده اید معتبر نیست.',
270  'registration:userexists' => 'نام کاربری موجود هست',
271  'registration:usernametooshort' => 'نام کاربری شما باید حداقل %u کاراکتر باشد.',
272  'registration:usernametoolong' => 'نام کاربری شما خیلی طولانی هست. باید حداکثر %u کاراکتر باشد.',
273  'registration:dupeemail' => 'این آدرس ایمیل قبلا عضو شده است.',
274  'registration:invalidchars' => 'متاسفم، نام کاربری حاوی کاراکتر %s می باشد که نامعتبر هست. کاراکترهای معتبر به این صورت هستند: %s',
275  'registration:emailnotvalid' => 'متاسفانه آدرس ایمیل شما توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
276  'registration:passwordnotvalid' => 'متاسفانه کلمه عبور شما توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
277  'registration:usernamenotvalid' => 'متاسفانه کلمه عبور توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
278 
279  'adduser:ok' => "شما با موفقیت یک کاربر جدید اضافه کردید",
280 
281  'user:set:name' => "تنظیمات نام حساب کاربری",
282  'user:name:label' => "نام قابل نمایش",
283  'user:name:success' => "نام با موفقیت تغییر پیدا کرد",
284  'user:name:fail' => "امکان تغییر نام نیست",
285 
286  'user:set:password' => "کلمه عبور حساب کاربری",
287  'user:current_password:label' => 'کلمه عبور فعلی',
288  'user:password:label' => "کلمه عبور جدید",
289  'user:password2:label' => "تکرار کلمه عبور",
290  'user:password:success' => "کلمه عبور تغییر کرد",
291  'user:changepassword:unknown_user' => 'کاربر نامعتبر',
292  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'این کلمه عبور را تغییر خواهد داد',
293 
294  'user:set:language' => "تنظیمات زبان",
295  'user:language:label' => "زبان",
296  'user:language:success' => "تنظیمات زبان بروزرسانی شد",
297 
298  'user:username:notfound' => 'کاربر %s پیدا نشد',
299 
300  'user:password:lost' => 'فراموشی کلمه عبور',
301  'user:password:changereq:success' => 'ایمیل حاوی کلمه عبور جدید با موفقیت ارسال شد',
302 
303  'user:password:text' => 'برای درخواست کلمه عبور جدید نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید و دکمه درخواست را کلیک کنید',
304 
305  'user:persistent' => 'مرا به یاد بیاور',
306 
314  'menu:page:header:administer' => 'مدیریت',
315  'menu:page:header:configure' => 'تنظیم',
316  'menu:page:header:develop' => 'توسعه',
317  'menu:page:header:default' => 'سایر',
318 
319  'admin:view_site' => 'مشاهده سایت',
320  'admin:loggedin' => 'وارد شده به عنوان %s',
321  'admin:menu' => 'منو',
322 
323  'admin:configuration:success' => "تنظیمات شما ذخیره شد",
324  'admin:configuration:fail' => "امکان ذخیره تنظیمات شما نیست",
325  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'امکان تنظیم "%s" به عنوان مسیر ذخیره داده ها نیست، مسیر باید مطلق باشد',
326  'admin:configuration:default_limit' => 'تعداد موارد نمایش در یک صفحه باید حداقل 1 باشد',
327 
328  'admin:unknown_section' => 'قسمت مدیریت معتبر نیست.',
329 
330  'admin' => "مدیران",
331  'admin:description' => "پنل مدیریت به شما اجازه کنترل همه جوانب سیستم را می دهد. از تنظیمات کاربران گرفته تا رفتار پلاگین ها. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
332 
333  'admin:statistics' => 'آمار',
334  'admin:server' => 'سرور',
335  'admin:cron:record' => 'آخرین cron job ها',
336  'admin:cron:period' => 'دوره زمانی اجرای cron',
337  'admin:cron:friendly' => 'آخرین اجرای موفق',
338  'admin:cron:date' => 'تاریخ و زمان',
339  'admin:cron:msg' => 'پیام',
340  'admin:cron:started' => 'فعالیت زمانبندی شده "%s" در %s شروع شد',
341  'admin:cron:complete' => 'فعالیت زمانبندی شده "%s" در %s تمام شد',
342 
343  'admin:appearance' => 'نحوه نمایش',
344  'admin:administer_utilities' => 'ابزار',
345  'admin:develop_utilities' => 'ابزار',
346  'admin:configure_utilities' => 'ابزار',
347  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
348 
349  'admin:users' => "کاربران",
350  'admin:users:online' => 'آنلاین ها',
351  'admin:users:newest' => 'جدیدترین',
352  'admin:users:admins' => 'مدیران',
353  'admin:users:banned' => 'ممنوع شده',
354  'admin:users:add' => 'افزودن کاربر جدید',
355  'admin:users:description' => "این قسمت مدیریت به شما اجازه کنترل تنظیمات سایتتان را میدهد. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
356  'admin:users:adduser:label' => "برای افزودن کاربر جدید اینجا کلیک کنید..",
357  'admin:users:opt:linktext' => "تنظیمات کاربران",
358  'admin:users:opt:description' => "تنظیمات کاربران و اطلاعات حساب کاربری",
359  'admin:users:find' => 'جستجو',
360  'admin:users:details:statistics' => 'آمار محتوا',
361 
362  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'حالت نگهداری سایت',
363  'admin:upgrades' => 'ارتقاء ها',
364 
365  'admin:settings' => 'تنظیمات',
366  'admin:settings:basic' => 'تنظیمات اولیه',
367  'admin:settings:advanced' => 'تنظیمات پیشرفته',
368  'admin:settings:users' => 'کاربران',
369  'admin:site:description' => "این قسمت مدیریت به شما اجازه کنترل تنظیمات عمومی سایتتان را میدهد. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
370  'admin:site:opt:linktext' => "تنظیمات سایت",
371  'admin:settings:in_settings_file' => 'این مورد در php.ini تنظیم شده است',
372 
373  'site_secret:current_strength' => 'امنیت کلید',
374  'site_secret:strength:weak' => "ضعیف",
375  'site_secret:strength_msg:weak' => "شدیدا پیشنهاد می شود که کلید امنیتی سایتتان را مجددا تولید کنید",
376  'site_secret:strength:moderate' => "متوسط",
377  'site_secret:strength_msg:moderate' => "شدیدا پیشنهاد می شود که برای امنیت بیشتر کلید امنیتی سایتتان را مجددا تولید کنید",
378  'site_secret:strength:strong' => "قوی",
379  'site_secret:strength_msg:strong' => "کلید امنیتی شما در حال حاضر به اندازه کافی قوی هست. نیاز به تولید مجدد آن نیست.",
380 
381  'admin:dashboard' => 'داشبورد',
382  'admin:widget:online_users' => 'کاربران آنلاین',
383  'admin:widget:online_users:help' => 'لیست کاربرانی که هم اکنون در سایت هستن',
384  'admin:widget:new_users' => 'کاربران جدید',
385  'admin:widget:new_users:help' => 'لیست جدیدترین کاربران',
386  'admin:widget:banned_users' => 'کاربران اخراج شده',
387  'admin:widget:banned_users:help' => 'لیست کاربران اخراج شده',
388  'admin:widget:content_stats' => 'آمار محتوا',
389  'admin:widget:content_stats:help' => 'محتوای تولید شده توسط کاربرانتان را ردگیری کنید',
390  'admin:widget:cron_status' => 'وضعیت cron',
391  'admin:widget:cron_status:help' => 'نمایش وضعیت آخرین اجرای cron job',
392  'admin:statistics:queue:name' => 'نامنا',
393 
394  'admin:widget:admin_welcome' => 'خوش آمدید',
395  'admin:widget:admin_welcome:help' => "توضیح مختصری برای محیط مدیریت Elgg",
396  'admin:widget:admin_welcome:intro' => 'به Elgg خوش آمدید. هم اکنون شما به داشبورد مدیریت نگاه میکنید. این داشبورد برای بررسی رخدادهای سایت کاربرد دارد.',
397 
398  // argh, this is ugly
399  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br/>حتما از منابعی که در پایین صفحه لینک شده اند استفاده کنید و از Elgg متشکر باشید!',
400 
401  'admin:widget:control_panel' => 'پنل مدیریت',
402  'admin:widget:control_panel:help' => "اجازه دسترسی راحت به تنظیمات کلی را می دهد",
403 
404  'admin:cache:flush' => 'خالی کردن کش',
405  'admin:cache:flushed' => "کش سایت خالی شد",
406 
407  'admin:footer:faq' => 'سوالات متداول مدیریت',
408  'admin:footer:manual' => 'راهنمای مدیریت',
409  'admin:footer:community_forums' => 'فاروم جامعه Elgg',
410  'admin:footer:blog' => 'وبلاگ Elgg',
411 
412  'admin:plugins:category:all' => 'همه پلاگین ها',
413  'admin:plugins:category:active' => 'پلاگین های فعال',
414  'admin:plugins:category:inactive' => 'پلاگین های غیرفعال',
415  'admin:plugins:category:admin' => 'مدیر',
416  'admin:plugins:category:bundled' => 'متصل',
417  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'غیرمتصل',
418  'admin:plugins:category:content' => 'محتوا',
419  'admin:plugins:category:development' => 'توسعه',
420  'admin:plugins:category:enhancement' => 'پیشرفت',
421  'admin:plugins:category:api' => 'سرویس/واسط',
422  'admin:plugins:category:communication' => 'ارتباط',
423  'admin:plugins:category:security' => 'امنیت و هرزنامه',
424  'admin:plugins:category:social' => 'اجتماعی',
425  'admin:plugins:category:multimedia' => 'چندرسانه ای',
426  'admin:plugins:category:theme' => 'تم ها',
427  'admin:plugins:category:widget' => 'ابزار ها',
428  'admin:plugins:category:utility' => 'ابزار',
429 
430  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'پلاگین ناشناخته',
431  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'فایل ناشناخته',
432  'admin:notices:could_not_delete' => 'امکان حذف اعلان نیست',
433  'item:object:admin_notice' => 'اعلان مدیر',
434 
435  'admin:options' => 'گزینه های مدیر',
436 
437  'admin:security:settings' => 'تنظیمات',
438  'admin:security:settings:label:account' => 'حساب کاربری',
439 
444  'plugins:disabled' => 'به خاطر اینکه فایلی با نام "disabled" در پوشه ماژول ها هست امکان بارگزاری پلاگین ها نیست.',
445  'plugins:settings:save:ok' => "تنظیمات برای پلاگین %s با موفقیت ذخیره شد",
446  'plugins:settings:save:fail' => "برای ذخیره تنظیمات پلاگین %s مشکلی به وجود آمد",
447  'plugins:usersettings:save:ok' => "تنظیمات کاربر برای پلاگین %s با موفقیت ذخیره شد",
448  'plugins:usersettings:save:fail' => "برای ذخیره تنظیمات کاربر برای پلاگین %s مشکلی به وجود آمده است.",
449 
450  'item:object:plugin' => 'پلاگین ها',
451  'collection:object:plugin' => 'پلاگین ها',
452 
453  'admin:plugins' => "پلاگین ها",
454  'admin:plugins:activate_all' => 'فعالسازی همه',
455  'admin:plugins:deactivate_all' => 'غیرفعال کردن همه',
456  'admin:plugins:activate' => 'فعال کرد',
457  'admin:plugins:deactivate' => 'غیرفعال کرد',
458  'admin:plugins:description' => "این پنل مدیریت به شما اجازه کنترل و تنظیم ابزار نصب شده روی سایتتان را می دهد",
459  'admin:plugins:opt:linktext' => "تنظیم ابزار",
460  'admin:plugins:opt:description' => "تنظیم ابزار نصب شده روی سایت",
461  'admin:plugins:label:id' => "شناسه",
462  'admin:plugins:label:name' => "نام",
463  'admin:plugins:label:copyright' => "حقوق مولف",
464  'admin:plugins:label:categories' => 'دسته بندی ها',
465  'admin:plugins:label:licence' => "مجوزها",
466  'admin:plugins:label:website' => "URL",
467  'admin:plugins:label:info' => "اطلاعات",
468  'admin:plugins:label:files' => "فایلها",
469  'admin:plugins:label:resources' => "منابع",
470  'admin:plugins:label:screenshots' => "تصاویر",
471  'admin:plugins:label:repository' => "کد",
472  'admin:plugins:label:bugtracker' => "گزارش مشکل",
473  'admin:plugins:label:donate' => "کمک مالی",
474  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'اطلاعات بیشتر',
475  'admin:plugins:label:version' => 'نسخه',
476  'admin:plugins:label:location' => 'مکانمکان',
477  'admin:plugins:label:priority' => 'اولویت',
478  'admin:plugins:label:dependencies' => 'پیش نیازها',
479 
480  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'این پلاگین پیش نیازهایی دار که در حال حاضر موجود نسیتند و نمی تواند فعال شود. پیش نیاز ها را در قسمت اطلاعات بیشتر چک کنید',
481  'admin:plugins:warning:invalid' => 'این پلاگین نامعتبر هست: %s',
482  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'آدرس <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">مستندات Elgg</a> را برای رفع خطا چک کنید.',
483  'admin:plugins:cannot_activate' => 'امکان فعالسازی نیست',
484  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'امکان غیرفعال کردن نیست',
485  'admin:plugins:already:active' => 'پلاگین (ها)ی انتخاب شده هم اکنون فعال هستند.',
486  'admin:plugins:already:inactive' => 'پلاگین (ها) ی انتخاب شده هم اکنون غیرفعال هستند.',
487 
488  'admin:plugins:set_priority:yes' => "مرتب شد %s.",
489  'admin:plugins:set_priority:no' => "امکان مرتبسازی %s نیست",
490  'admin:plugins:deactivate:yes' => "%s غیرفعال شد",
491  'admin:plugins:deactivate:no' => "امکان غیرفعالسازی %s نیست",
492  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "امکان غیرفعالسازی %s نیست. علت: %s",
493  'admin:plugins:activate:yes' => "%s فعال شد.",
494  'admin:plugins:activate:no' => "امکان فعالسازی %s نیست",
495  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "امکان فعالسازی %s نیست. علت:%s",
496  'admin:plugins:categories:all' => 'همه دسته بندی ها',
497  'admin:plugins:plugin_website' => 'وبسایت پلاگین',
498  'admin:plugins:author' => '%s',
499  'admin:plugins:version' => 'نسخه %s',
500  'admin:plugin_settings' => 'تنظیمات پلاگین',
501  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'این پلاگین فعال شده است ولی همه پیش نیازهای آن درسیستم موجود نیست. ممکن است در استفاده از آن با مشکل مواجه شوید. برای مشاهده جزئیات قسمت "اطلاعات بیشتر" را کلیک کنید.',
502 
503  'admin:statistics:description' => "این یک دید کلی از آمار سایت شماست. برای مشاهده آمار جزئی تر، ویژگی مدیریت حرفه ای نیز موجود است",
504  'admin:statistics:opt:description' => "نمایش اطلاعات آمار در مورد کاربران و قسمت های سایت شما",
505  'admin:statistics:opt:linktext' => "مشاهده آمار",
506  'admin:statistics:label:numentities' => "موجودیت های سایت",
507  'admin:statistics:label:numusers' => "تعداد کاربران",
508  'admin:statistics:label:numonline' => "تعداد کاربران آنلاین",
509  'admin:statistics:label:onlineusers' => "کاربرانی که هم اکنون آنلاینند",
510  'admin:statistics:label:admins'=>"مدیرها",
511  'admin:statistics:label:version' => "نسخه Elgg",
512  'admin:statistics:label:version:release' => "نسخه",
513  'admin:statistics:label:version:version' => "نسخه",
514  'admin:server:label:php' => 'PHP',
515  'admin:server:label:web_server' => 'وب سرور',
516  'admin:server:label:server' => 'سرور',
517  'admin:server:label:log_location' => 'محل ثبت لاگ',
518  'admin:server:label:php_version' => 'نسخه PHP',
519  'admin:server:label:php_ini' => 'آدرس فایل php.ini',
520  'admin:server:label:php_log' => 'لاگ php',
521  'admin:server:label:mem_avail' => 'حافظه موجود',
522  'admin:server:label:mem_used' => 'حافظه استفاده شده',
523  'admin:server:error_log' => "لاگ خطای وب سرور",
524  'admin:server:label:post_max_size' => 'بیشترین اندازه درخواست POST',
525  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'حداکثر حجم قابل بارگزاری',
526  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(نکته: مقدار post_max_size باید بیشتر از این مقدار باشد تا از بارگزاری فایل پشتیبانی شود)',
527 
528  'admin:server:requirements:php_extension' => "افزونه PHP : %s",
529 
530  'admin:user:label:search' => "جستجوی کاربران:",
531  'admin:user:label:searchbutton' => "جستجو",
532 
533  'admin:user:ban:no' => "امکان اخراج کاربر نیست",
534  'admin:user:ban:yes' => "کاربر اخراج شد",
535  'admin:user:self:ban:no' => "شما نمی توانید خودتان را اخراج کنید",
536  'admin:user:unban:no' => "امکان رفع اخراج کاربر نیست",
537  'admin:user:unban:yes' => "کاربر رفع اخراج شد",
538  'admin:user:delete:no' => "امکان حذف کاربر نیست",
539  'admin:user:delete:yes' => "کاربر %s حذف شد",
540  'admin:user:self:delete:no' => "شما نمی تواید خودتان را حذف کنید",
541 
542  'admin:user:resetpassword:yes' => "کلمه عبور تغییر کرد، به کاربر اطلاع رسانی شد",
543  'admin:user:resetpassword:no' => "امکان بازنشانی کلمه عبور نیست",
544 
545  'admin:user:makeadmin:yes' => "اکنون این کاربر مدیر است",
546  'admin:user:makeadmin:no' => "امکان مدیر شدن این کاربر نیست",
547 
548  'admin:user:removeadmin:yes' => "کاربر دیگر مدیر نیست",
549  'admin:user:removeadmin:no' => "امکان حذف دسترسی مدیر از این کاربر نیست",
550  'admin:user:self:removeadmin:no' => "شما نمی توانید مجوز مدیریت خودتان را حذف کنید",
551  'admin:menu_items:configure' => 'تنظیم موارد منوی اصلی',
552  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'آیا میخواهید این لینکها را از نوار ابزار حذف کنید؟',
553  'admin:menu_items:saved' => 'موارد منو ذخیره شد',
554  'admin:add_menu_item' => 'افزودن یک آیتم خصوصی سازی شده به منو',
555  'admin:add_menu_item:description' => 'نام نمایش و آدرس را پر کنید که منوی شخصی سازی شده به منوی شما اضافه شود',
556  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'نوع ابزارک ناشناخته است',
557 
558  'admin:robots.txt:instructions' => "ویرایش فایل robots.txt این سایت",
559  'admin:robots.txt:plugins' => "پلاگین ها به فایل robots.txt اضافه می شوند",
560  'admin:robots.txt:subdir' => "فایل robots.txt کرا نخواهند کرد، به خاطر اینکه Elgg در یک زیرپوشه نصب شده است",
561  'admin:robots.txt:physical' => "فایل robots.txt شما کار نخواهد کرد به این خاطر که از قبل یک فایل موجود هست.",
562 
563  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'سایت در دست تعمیر است',
564  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'حالت نگهداری سایت',
565  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'پیامی که در هنگام تعمیرات سایت به کاربران نشان داده می شود',
566  'admin:maintenance_mode:saved' => 'تنظیمات حالت دردست تعمیر ذخیره شد',
567  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'سایت در درست تعمیر است',
568  'admin:login' => 'ورود مدیر',
569 
574  'usersettings:statistics' => "آمار شما",
575  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "آمار حساب کاربری",
576 
577  'usersettings:statistics:login_history' => "تاریخچه ورود",
578  'usersettings:statistics:login_history:date' => "تاریخ",
579  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "آدرس IP",
580 
581  'usersettings:user' => "تنظیمات %s",
582  'usersettings:user:opt:linktext' => "تغییر تنظیمات شما",
583 
584  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "تنظیم ابزارها",
585 
586  'usersettings:statistics:yourdetails' => "جزئیات شما",
587  'usersettings:statistics:label:name' => "نام کامل",
588  'usersettings:statistics:label:email' => "ایمیل",
589  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "آخرین ورود",
590  'usersettings:statistics:label:membersince' => "عضو از",
591  'usersettings:statistics:label:numentities' => "محتوای شما",
592 
597  'river:all' => 'همه فعالیت های سایت',
598  'river:mine' => 'فعالیت های من',
599  'river:owner' => 'فعالیت های %s',
600  'river:friends' => 'فعالیت دوستان',
601  'river:select' => 'نماش %s',
602  'river:comments:all' => 'نمایش همه %u دیدگاه',
603 
608  'icon:size' => "اندازه آیکن",
609  'icon:size:topbar' => "ستون بالا",
610  'icon:size:tiny' => "ریز",
611  'icon:size:small' => "کوچک",
612  'icon:size:medium' => "متوسط",
613  'icon:size:large' => "بزرگ",
614  'icon:size:master' => "خیلی بزرگ",
615 
620  'save' => "ذخیره",
621  'reset' => 'بازنشانی',
622  'publish' => "انتشار",
623  'cancel' => "کنسل",
624  'saving' => "درحال ذخیره سازی",
625  'update' => "بروزرسانی",
626  'preview' => "پیش نمایش",
627  'edit' => "ویرایش",
628  'delete' => "حذف",
629  'accept' => "پذیرش",
630  'reject' => "رد",
631  'decline' => "مخالفت",
632  'approve' => "تایید",
633  'activate' => "فعالسازی",
634  'deactivate' => "غیرفعالسازی",
635  'disapprove' => "عدم تایید",
636  'revoke' => "لغو کردن",
637  'load' => "بارگیری",
638  'upload' => "بارگزاری",
639  'download' => "دانلود",
640  'ban' => "ممنوع کردن",
641  'unban' => "لغو ممنوعیت",
642  'banned' => "ممنوع شده",
643  'enable' => "فعال",
644  'disable' => "غیرفعال",
645  'request' => "درخواست",
646  'complete' => "کامل کرد",
647  'open' => 'باز کردن',
648  'close' => 'بست',
649  'hide' => 'مخفی کردن',
650  'show' => 'نمایش',
651  'reply' => "پاسخ",
652  'more' => 'بیشتر',
653  'more_info' => 'اطلاعات بیشتر',
654  'comments' => 'نظر',
655  'import' => 'درونگذاری',
656  'export' => 'استخراج',
657  'untitled' => 'بدون عنوان',
658  'help' => 'راهنما',
659  'send' => 'ارسال',
660  'post' => 'ارسال',
661  'submit' => 'ارسال',
662  'comment' => 'دیدگاه',
663  'upgrade' => 'ارتقا',
664  'sort' => 'مرتبسازی',
665  'filter' => 'فیلتر',
666  'new' => 'جدید',
667  'add' => 'افزودن',
668  'create' => 'ایجاد',
669  'remove' => 'حذف',
670  'revert' => 'برگشت',
671  'next' => 'بعدی',
672  'previous' => 'قبلی',
673 
674  'site' => 'سایت',
675  'activity' => 'فعالیت',
676  'members' => 'اعضا',
677  'menu' => 'منو',
678  'item' => 'آیتم',
679 
680  'up' => 'بالا',
681  'down' => 'پایین',
682  'top' => 'بالاترین',
683  'bottom' => 'انتها',
684  'right' => 'راست',
685  'left' => 'چپ',
686  'back' => 'برگشت',
687 
688  'invite' => "دعوت کرد",
689 
690  'resetpassword' => "بازنشانی کلمه عبور",
691  'changepassword' => "تغییر کلمه عبور",
692  'makeadmin' => "تعیین به عنوان مدیر",
693  'removeadmin' => "حذف مدیر",
694 
695  'option:yes' => "بلی",
696  'option:no' => "خیر",
697 
698  'unknown' => 'ناشناخته',
699  'never' => 'هرگز',
700 
701  'active' => 'فعالسازی',
702  'total' => 'جمع کل',
703 
704  'ok' => 'تایید',
705  'any' => 'هرچیز',
706  'error' => 'خطا',
707 
708  'other' => 'سایر',
709  'options' => 'گزینه ها',
710  'advanced' => 'پیشرفته',
711 
712  'learnmore' => "برای یادگیری بیشتر اینجا را کلیک کنید",
713  'unknown_error' => 'خطای ناشناخته',
714 
715  'content' => "مختوا",
716  'content:latest' => 'آخرین فعالیت',
717 
718  'link:text' => 'مشاهده لینک',
719 
724  'question:areyousure' => 'آیا مطمئنید؟',
725 
730  'status' => 'وضعیت',
731  'status:unsaved_draft' => 'پیش نویس ذخیره نشده',
732  'status:draft' => 'پیش نویس',
733  'status:unpublished' => 'منتشر نشده',
734  'status:published' => 'منتشرشده',
735  'status:featured' => 'ویژه',
736  'status:open' => 'باز کردن',
737  'status:closed' => 'بسته',
738  'status:active' => 'فعالسازی',
739 
744  'sort:newest' => 'جدیدترین',
745  'sort:popular' => 'رایج',
746  'sort:alpha' => 'به ترتیب حروف الفبا',
747  'sort:priority' => 'اولویت',
748 
753  'title' => "عنوان",
754  'description' => "شرح",
755  'tags' => "برچسب ها",
756  'all' => "همه",
757  'mine' => "مال من",
758 
759  'by' => 'توسط',
760  'none' => 'هیچ',
761 
762  'annotations' => "تفسیر",
763  'relationships' => "روابط",
764  'metadata' => "ابر داده ها",
765  'tagcloud' => "برچسب ابر",
766 
767  'on' => 'در',
768  'off' => 'خاموش',
769 
774  'edit:this' => 'ویرایش این',
775  'delete:this' => 'حذف این',
776  'comment:this' => 'دیدگاه در این',
777 
782  'deleteconfirm' => "آیا مطمئنید که میخواهید این آیتم را حذف کنید؟",
783  'deleteconfirm:plural' => "آیا مطمئنید که میخواهید این آیتم ها را حذف کنید؟",
784 
789  'useradd:subject' => 'حساب کاربری ساخته شد',
790 
794  'messages:title:error' => 'خطا',
795  'messages:title:help' => 'راهنما',
796  'messages:title:info' => 'اطلاعات',
797 
801  'input:date_format:datepicker' => '', // jQuery UI datepicker format
802 
803  'friendlytime:justnow' => "هم اکنون",
804  'friendlytime:minutes' => "%s دقیقه پیش",
805  'friendlytime:minutes:singular' => "یک دقیقه پیش",
806  'friendlytime:hours' => "%s ساعت پیش",
807  'friendlytime:hours:singular' => "یک ساعت پیش",
808  'friendlytime:days' => " %s روز پیش",
809  'friendlytime:days:singular' => "دیروز",
810  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
811 
812  'friendlytime:future:minutes' => "تا %s دقیقه",
813  'friendlytime:future:minutes:singular' => "تا یک دقیقه",
814  'friendlytime:future:hours' => "تا %s ساعت",
815  'friendlytime:future:hours:singular' => "تا یک ساعت",
816  'friendlytime:future:days' => "تا %s روز",
817  'friendlytime:future:days:singular' => "فردا",
818 
819  'date:month:01' => 'ژانویه %s',
820  'date:month:02' => 'فوریه %s',
821  'date:month:03' => 'مارس %s',
822  'date:month:04' => 'آوریل %s',
823  'date:month:05' => 'می %s',
824  'date:month:07' => 'جولای %s',
825  'date:month:08' => 'آگوست %s',
826  'date:month:09' => 'سپتامبر %s',
827  'date:month:10' => 'اکتبر %s',
828  'date:month:11' => 'نوامبر %s',
829  'date:month:12' => 'دسامبر %s',
830 
831  'date:month:short:01' => 'ژانویه %s',
832  'date:month:short:02' => 'فوریه %s',
833  'date:month:short:03' => 'مارس %s',
834  'date:month:short:04' => 'آوریل %s',
835  'date:month:short:05' => 'می %s',
836  'date:month:short:06' => 'ژوئن %s',
837  'date:month:short:07' => 'جولای %s',
838  'date:month:short:08' => 'آگوست %s',
839  'date:month:short:09' => 'سپتامبر %s',
840  'date:month:short:10' => 'اکتبر %s',
841  'date:month:short:11' => 'نوامبر %s',
842  'date:month:short:12' => 'دسامبر %s',
843 
844  'date:weekday:0' => 'یکشنبه',
845  'date:weekday:1' => 'دوشنبه',
846  'date:weekday:2' => 'سه شنبه',
847  'date:weekday:3' => 'چهارشنبه',
848  'date:weekday:4' => 'پنج شنبه',
849  'date:weekday:5' => 'جمعه',
850  'date:weekday:6' => 'شنبه',
851 
852  'date:weekday:short:0' => 'یکشنبه',
853  'date:weekday:short:1' => 'دوشنبه',
854  'date:weekday:short:2' => 'سه شنبه',
855  'date:weekday:short:3' => 'چهارشنبه',
856  'date:weekday:short:4' => 'پنج شنبه',
857  'date:weekday:short:5' => 'جمعه',
858  'date:weekday:short:6' => 'شنبه',
859 
860  'interval:minute' => 'هر دقیقه',
861  'interval:fiveminute' => 'هر پنج دقیقه',
862  'interval:fifteenmin' => 'هر پانزده دقیقه',
863  'interval:halfhour' => 'هر نیم ساعت',
864  'interval:hourly' => 'ساعتی',
865  'interval:daily' => 'روزانه',
866  'interval:weekly' => 'هفتگی',
867  'interval:monthly' => 'ماهانه',
868  'interval:yearly' => 'سالانه',
869 
874  'installation:sitename' => "نام سایت شما:",
875  'installation:sitedescription' => "توضیح مختصر از سایت (اختیاری):",
876  'installation:sitepermissions' => "مجوزهای دسترسی پیشفرض",
877  'installation:language' => "زبان پیش فرض سایت شما:",
878  'installation:debug' => "کنترل حجم داده هایی که در سرور لاگ می شوند.",
879  'installation:debug:label' => "سطح لاگ:",
880  'installation:debug:none' => 'لاگ نکن (پیشنهاد می شود)',
881  'installation:debug:error' => 'فقط خطاهای بحرانی را لاگ کن',
882  'installation:debug:warning' => 'فقط خطاها و هشدارها را لاگ کن',
883  'installation:debug:notice' => 'همه خطاها ، هشدارها و اعلان ها را لاگ کن',
884  'installation:debug:info' => 'همه چیز را لاگ کن',
885 
886  // Walled Garden support
887  'installation:registration:description' => 'ثبت نام کاربران به صورت پیش فرض فعال است. در صورتی که نمیخواهید افراد در سایتتان ثبت نام کنند این گزینه را غیرفعال کنید.',
888  'installation:registration:label' => 'اجازه ثبت نام به کاربران جدید',
889  'installation:walled_garden:description' => 'با فعال کردن این گزینه افرادی که عضو سایت شما نیستند امکان مشاهده سایت شما را نخواهند داشت و فقط صفحات عمومی را خواهند دید (مانند ثبت نام و ورود)',
890  'installation:walled_garden:label' => 'محدود کردن صفحات به کاربران وارد شده',
891 
892  'installation:siteemail' => "ایمیل سایت (برای ارسال ایمیل های سیستمی استفاده میشود)",
893  'installation:default_limit' => "تعداد پیش فرض موارد قابل نمایش در صفحه",
894 
895  'admin:site:access:warning' => "این تنظیمات حریم شخصی است که به کاربران هنگام ایجاد محتوای جدید پیشنهاد داده می شود. تغییر دادن آن مجوز دسترسی به محتوا را تغییر نخواهد داد.",
896  'installation:allow_user_default_access:description' => "فعال کردن این مورد به کاربران اجاده میدهد که تنظیمان حریم شخصی پیشنهادی خودشان را در مقابل پیشنهاد سیستم استفاده کنند.",
897  'installation:allow_user_default_access:label' => "اجازه دادن دسترسی پیشفرض کاربر",
898 
899  'installation:simplecache:description' => "ابزار SIMPLE CACHE سرعت سیستم شما را با کش کردن موارد ایستا مانند CSS و JAVASCRIPT ها بالا می برد.",
900  'installation:simplecache:label' => "استفاده از SIMPLE CACHE (پیشنهاد می شود)",
901 
902  'installation:cache_symlink:description' => "لینک اتصال به پوشه کش، به سرور اجازه می دهد که محتوای ایستای سایت را در آن ذخیره کندکه باعث بالارفتن کارایی سایت می شود.",
903  'installation:cache_symlink:label' => "استفاده از لینک پوشه کش (پیشنهاد می شود)",
904  'installation:cache_symlink:warning' => "لینک پوشه کش برقرار شد. اگر به هر دلیلی خواستید این لینک را حذف کنید، کل پوشه را از سرور خود حذف نمایید.",
905  'installation:cache_symlink:paths' => 'لینک درست فعال شده باید به این لینک باشد: <i>%s</i> to <i>%s</i>',
906  'installation:cache_symlink:error' => "به خاطر تنظیمات سرور شما امکان برقرار کردن لینک پوشه کش نیست. لطفا به مستنداد فعالسازی لینک مراجعه نمایید.",
907 
908  'installation:minify:description' => "ابزار SIMPLE CACHE همچنین با فشرده سازی JAVASCRIPT و CSS ها کارایی و سرعت را بالا می برد ( برای این کار این ابزار باید فعال باشد)",
909  'installation:minify_js:label' => "JAVASCRIPT را فشرده کن (پیشنهاد می شود)",
910  'installation:minify_css:label' => "CSS را فشرده کن (پیشنهاد می شود)",
911 
912  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "شما باید فایل .htaccess خود را بروزرسانی کنید که مسیر درج شده در پارامترهای GET به __elgg_uri تغییر کند (شما می توانید از فایل install/config/htaccess.dist به عنوان نمونه استفاده کنید)",
913  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg نمی تواند به خودش متصل شود تا مسیرها را تست کند. ابتاد مطمئن شوید که curl روی سرور شما نصب شده است و آدرس آی پی سرور در فایروال محدود نشده است.",
914 
915  'installation:systemcache:description' => "کش سیستم زمان بارگیری Elgg را با کش کردن داده ها پایین می آورد.",
916  'installation:systemcache:label' => "استفاده از کش سیستم (پیشنهاد می شود)",
917 
918  'admin:legend:system' => 'سیستم',
919  'admin:legend:caching' => 'کش',
920  'admin:legend:content' => 'محتوا',
921  'admin:legend:content_access' => 'دسترس محتوا',
922  'admin:legend:site_access' => 'دسترسی سایت',
923  'admin:legend:debug' => 'رفع خطا و لاگ',
924  'config:i18n:who_can_change_language:admin_only' => "فقط مدیر",
925  'config:email' => "ایمیل",
926 
927  'upgrading' => 'ارتقاء..',
928  'upgrade:core' => 'نسخه Elgg شما ارتقاء یافت',
929  'upgrade:unlock' => 'ارتقاء را فعال ک',
930  'upgrade:unlock:confirm' => "بانک اطلاعاتی برای یک ارتقاء دیگر قفل شده است. اجرای چندین ارتقا به صورت همزمان خطرناک است. فقط در صورتی که ارتقاء دیگری در حال انجام نیست ادامه دهید. بازکردن قفل بانک اطلاعاتی؟؟",
931  'upgrade:locked' => "امکان ارتقاء نیست. یک ارتقاء دیگر درحال اجراست. برای حذف قفل ارتقاء از قسمت مدیریت اقدام کنید",
932  'upgrade:unlock:success' => "قفل ارتقاء با موفقیت برداشته شد",
933 
934  'admin:pending_upgrades' => 'این سایت نیاز به چندین مورد ارتقاء دارد و به توجه سریع شما نیاز دارد',
935  'admin:view_upgrades' => 'مشاهده ارتقاء های مورد نیاز',
936  'item:object:elgg_upgrade' => 'ارتقاءهای سایت',
937  'admin:upgrades:none' => 'نسخه شما بروز است',
938 
939  'upgrade:success_count' => 'ارتقاء یافت',
940  'upgrade:finished' => 'ارتقاء پایان یافت',
941  'upgrade:finished_with_errors' => 'ارتقاء پایان یافت و چندین خطا رخ داد. صفحه را رفرش کنید و سعی کنید که دوباره عملیات ارتقاء را انجام دهید. اگر خطا مجددا رخ داد لاگ سرور را برای خطاهای احتمالی بررسی کنید. شما میتوانید در <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">گروه پشتیبانی فنی Elgg</a> به دنبال راه حل و راهنمایی برای رفع خطایتان باشید.',
942 
943  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
944  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'چیدن ستون های GUID بانک اطلاعاتی',
945 
950  'welcome' => "خوش آمدید",
951  'welcome:user' => '%s خوش آمدید',
952 
957  'email:from' => 'از',
958  'email:to' => 'به',
959  'email:subject' => 'موضوع',
960  'email:body' => 'بدنه',
961 
962  'email:settings' => "تنظیمات ایمیل",
963  'email:address:label' => "آدرس ایمیل",
964  'email:address:password' => "کلمه عبور",
965 
966  'email:save:success' => "آدرس ایمیل جدید ذخیره شد. درخواست تایید ارسال شد",
967  'email:save:fail' => "آدرس ایمیل جدید ذخیره نشد.",
968 
969  'friend:newfriend:subject' => "%s شما را به عنوان دوست انتخاب کرده است!",
970 
971  'email:changepassword:subject' => "کلمه عبور تغییر کرد!",
972 
973  'email:resetpassword:subject' => "کلمه عبور بازنشانی شد",
974 
975  'email:changereq:subject' => "درخواست تغییر کلمه عبور",
976 
981  'default_access:settings' => "سطح دسترسی پیش فرض شما",
982  'default_access:label' => "سطح دسترسی پیش فرض",
983  'user:default_access:success' => "سطح دسترسی پیش فرض جدید ذخیره شد.",
984  'user:default_access:failure' => "سطح دسترسی جدید امکان ذخیره شدن ندارد.",
985 
990  'comments:count' => "%sدیدگاه",
991  'item:object:comment' => 'نظر',
992  'collection:object:comment' => 'نظر',
993 
994  'generic_comments:add' => "دیدگاهی بگذارید",
995  'generic_comments:edit' => "ویرایش دیدگاه",
996  'generic_comments:post' => "ارسال دیدگاه",
997  'generic_comments:text' => "دیدگاه",
998  'generic_comments:latest' => "آخرین دیدگاهها",
999  'generic_comment:posted' => "دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد",
1000  'generic_comment:updated' => "دیدگاه با موفقیت بروزرسانی شد.",
1001  'generic_comment:blank' => "متاسفانه شما باید در دیدگاهتان چیزی بنویسید تا امکان ذخیره شدن داشته باشد.",
1002  'generic_comment:notfound' => "متاسفانه دیدگاه مشخص شده پیدا نشد.",
1003  'generic_comment:failure' => "در حین ذخیره دیدگاه خطای ناخواسته ای رخ داد.",
1004  'generic_comment:none' => 'هیچ دیدگاهی نیست',
1005  'generic_comment:title' => 'دیدگاههای %s',
1006  'generic_comment:on' => '%s در %s',
1007  'generic_comments:latest:posted' => 'منتشر کرد',
1008 
1013  'byline' => 'توسط %s',
1014  'byline:ingroup' => 'در گروه%s',
1015 
1016  'entity:delete:item' => 'آیتم',
1017  'entity:delete:item_not_found' => 'مورد یافت نشد',
1018  'entity:delete:permission_denied' => 'شما مجوز پاک کردن این مورد را ندارید',
1019  'entity:delete:success' => 'مورد %s حذف شد',
1020  'entity:delete:fail' => 'امکان حذف %s نیست',
1021 
1030  'actiongatekeeper:missingfields' => 'قسمت __token یا __ts فرم موجود نیست.',
1031  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "صفحه ای که در حال استفاده آن بودید منقضی شده است.لطفا مجدد تلاش کنید.",
1032  'actiongatekeeper:timeerror' => 'صفحه ایک ه در حال استفاده آن بودید منقضی شده است. لطفا صفحه را رفرش و سعی مجدد کنید.',
1033  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'متاسفانه فرم شما امکان ارسال ندارد. به خاطر یک خطای ناشناخته',
1034  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'اندازه فایل(های) بارگزاری شده از حد مجاز که توسط مدیر سیستم تنظیم شده است، فراتر است.',
1035 
1040  'js:security:token_refresh_failed' => 'امکان اتصال %s نیست. شما ممکن است در ذخیره محتوا به مشکل بخورد.لطفا صفحه را رفرش کنید.',
1041  'js:lightbox:current' => "تصویر %s از %s",
1042 
1050  'elgg:powered' => "نیروگرفته توسط Elgg",
1051 
1060  "aa" => "Afar",
1061  "ab" => "Abkhazian",
1062  "af" => "Afrikaans",
1063  "am" => "Amharic",
1064  "ar" => "Arabic",
1065  "as" => "Assamese",
1066  "ay" => "Aymara",
1067  "az" => "Azerbaijani",
1068  "ba" => "Bashkir",
1069  "be" => "Byelorussian",
1070  "bg" => "Bulgarian",
1071  "bh" => "Bihari",
1072  "bi" => "Bislama",
1073  "bn" => "Bengali; Bangla",
1074  "bo" => "Tibetan",
1075  "br" => "Breton",
1076  "ca" => "Catalan",
1077  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1078  "co" => "Corsican",
1079  "cs" => "Czech",
1080  "cy" => "Welsh",
1081  "da" => "Danish",
1082  "de" => "German",
1083  "dz" => "Bhutani",
1084  "el" => "Greek",
1085  "en" => "English",
1086  "eo" => "Esperanto",
1087  "es" => "Spanish",
1088  "et" => "Estonian",
1089  "eu" => "Basque",
1090  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1091  "fa" => "Persian",
1092  "fi" => "Finnish",
1093  "fj" => "Fiji",
1094  "fo" => "Faeroese",
1095  "fr" => "French",
1096  "fy" => "Frisian",
1097  "ga" => "Irish",
1098  "gd" => "Scots / Gaelic",
1099  "gl" => "Galician",
1100  "gn" => "Guarani",
1101  "gu" => "Gujarati",
1102  "he" => "Hebrew",
1103  "ha" => "Hausa",
1104  "hi" => "Hindi",
1105  "hr" => "Croatian",
1106  "hu" => "Hungarian",
1107  "hy" => "Armenian",
1108  "ia" => "Interlingua",
1109  "id" => "Indonesian",
1110  "ie" => "Interlingue",
1111  "ik" => "Inupiak",
1112  "is" => "Icelandic",
1113  "it" => "Italian",
1114  "iu" => "Inuktitut",
1115  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1116  "ja" => "Japanese",
1117  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1118  "jw" => "Javanese",
1119  "ka" => "Georgian",
1120  "kk" => "Kazakh",
1121  "kl" => "Greenlandic",
1122  "km" => "Cambodian",
1123  "kn" => "Kannada",
1124  "ko" => "Korean",
1125  "ks" => "Kashmiri",
1126  "ku" => "Kurdish",
1127  "ky" => "Kirghiz",
1128  "la" => "Latin",
1129  "ln" => "Lingala",
1130  "lo" => "Laothian",
1131  "lt" => "Lithuanian",
1132  "lv" => "Latvian/Lettish",
1133  "mg" => "Malagasy",
1134  "mi" => "Maori",
1135  "mk" => "Macedonian",
1136  "ml" => "Malayalam",
1137  "mn" => "Mongolian",
1138  "mo" => "Moldavian",
1139  "mr" => "Marathi",
1140  "ms" => "Malay",
1141  "mt" => "Maltese",
1142  "my" => "Burmese",
1143  "na" => "Nauru",
1144  "ne" => "Nepali",
1145  "nl" => "Dutch",
1146  "no" => "Norwegian",
1147  "oc" => "Occitan",
1148  "om" => "(Afan) Oromo",
1149  "or" => "Oriya",
1150  "pa" => "Punjabi",
1151  "pl" => "Polish",
1152  "ps" => "Pashto / Pushto",
1153  "pt" => "Portuguese",
1154  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1155  "qu" => "Quechua",
1156  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1157  "rn" => "Kirundi",
1158  "ro" => "Romanian",
1159  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1160  "ru" => "Russian",
1161  "rw" => "Kinyarwanda",
1162  "sa" => "Sanskrit",
1163  "sd" => "Sindhi",
1164  "sg" => "Sangro",
1165  "sh" => "Serbo-Croatian",
1166  "si" => "Singhalese",
1167  "sk" => "Slovak",
1168  "sl" => "Slovenian",
1169  "sm" => "Samoan",
1170  "sn" => "Shona",
1171  "so" => "Somali",
1172  "sq" => "Albanian",
1173  "sr" => "Serbian",
1174  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1175  "ss" => "Siswati",
1176  "st" => "Sesotho",
1177  "su" => "Sundanese",
1178  "sv" => "Swedish",
1179  "sw" => "Swahili",
1180  "ta" => "Tamil",
1181  "te" => "Tegulu",
1182  "tg" => "Tajik",
1183  "th" => "Thai",
1184  "ti" => "Tigrinya",
1185  "tk" => "Turkmen",
1186  "tl" => "Tagalog",
1187  "tn" => "Setswana",
1188  "to" => "Tonga",
1189  "tr" => "Turkish",
1190  "ts" => "Tsonga",
1191  "tt" => "Tatar",
1192  "tw" => "Twi",
1193  "ug" => "Uigur",
1194  "uk" => "Ukrainian",
1195  "ur" => "Urdu",
1196  "uz" => "Uzbek",
1197  "vi" => "Vietnamese",
1198  "vo" => "Volapuk",
1199  "wo" => "Wolof",
1200  "xh" => "Xhosa",
1201  //"y" => "Yiddish",
1202  "yi" => "Yiddish",
1203  "yo" => "Yoruba",
1204  "za" => "Zuang",
1205  "zh" => "Chinese",
1206  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1207  "zu" => "Zulu",
1208 
1209  "field:required" => 'الزامی',
1210 );