Elgg  Version master
cs.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'Stránky',
14 
19  'login' => "Přihlásit se",
20  'loginok' => "Byl/a jste přihlášen/a.",
21  'login:empty' => "Je vyžadováno uživatelské jméno/e-mail a heslo.",
22  'login:baduser' => "Váš profil není možné načíst.",
23 
24  'logout' => "Odhlásit se",
25  'logoutok' => "Byl/a jste odhlášen/a.",
26  'logouterror' => "Nemůžeme vás odhlásit. Zkuste to znovu.",
27  'session_expired' => "Vaše sezení vypršelo. <a href='javascript:location.reload(true)'>Obnovte</a> prosím stránku k novém přihlášení.",
28  'session_changed_user' => "Byl/a jste přihlášen/a jako jiný uživatel. Měl/a byste <a href='javascript:location.reload(true)'>obnovit</a> stránku.",
29 
30  'loggedinrequired' => "Musíte být přihlášen/a aby jste mohl/a vidět požadovanou stránku.",
31  'adminrequired' => "Musíte být správcem aby jste viděl/a požadovanou stránku.",
32  'membershiprequired' => "Musíte být členem této skupiny aby jste mohl/a vidět požadovanou stránku.",
33  'limited_access' => "Nemáte oprávnění vidět požadovanou stránku.",
34  'invalid_request_signature' => "Adresa stránky kterou se snažíte zobrazit je buď neplatná nebo jí skončila platnost",
35 
40  'exception:title' => "Fatální chyba.",
41  'exception:contact_admin' => 'Došlo k neodstranitelné chybě, která byla zaznamenána. Obraťte se na správce těchto stránek s následujícími údaji:',
42 
43  'actionnotfound' => "Soubor s akcí pro %s nebyl nalezen.",
44  'actionunauthorized' => 'Nemáte oprávnění provést tuto akci.',
45 
46  'ajax:error' => 'Neočekávaná chyba během volání AJAX požadavku. Pravděpodobně došlo ke ztrátě spojení se serverem.',
47  'ajax:not_is_xhr' => 'Nemůžete přistupovat přímo k AJAX pohledům',
48 
49  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) se nespustil a byl deaktivován. Důvod: %s',
50  'PluginException:InvalidID' => "%s je neplatné ID doplňku.",
51  'ElggPlugin:MissingID' => 'Postrádám ID doplňku (guid %s)',
52  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Nemohu vložit %s pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
53  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Vyhozena výjimka obsahující %s pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
54  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Nemohu otevřít složku pohledů pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
55  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s je neplatný doplněk a byl deaktivován.',
56  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" nevrátil seriazovatelné pole.',
57  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" poslal výstup.',
58 
59  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Jsou zde jiné doplňky, které závisí na %s. Než zakážete tento, musíte zakázat následující doplňky: %s',
60 
61  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Nalezeny položky nabídky které neodkazují na rodiče',
62  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Nalezena položka nabídky [%s], které chybí rodič[%s]',
63  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Nalezena duplicitní registrace pro položku nabídky [%s]',
64 
65  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Pole s heslem nemůže být prázdné',
66  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Hesla se musí shodovat',
67  'LoginException:BannedUser' => 'Na tyto stánky vám byl zakázán přístup a nemůžete se přihlásit',
68  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujte prosím vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo.',
69  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujte prosím vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo.',
70  'LoginException:AccountLocked' => 'Příliš mnoho neúspěšných pokusů. Váš účet byl uzamčen.',
71  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Chybně zadané současné heslo.',
72  'LoginException:Unknown' => 'Díky neznámé chybě vás nemůžeme přihlásit.',
73 
74  'UserFetchFailureException' => 'Nemohu zkontrolovat práva pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
75  'BadRequestException' => 'Špatný požadavek',
76 
77  'viewfailure' => 'V pohledu %s došlo k vnitřnímu selhání',
78  'changebookmark' => 'Změňte prosím vaši záložku pro tuto stránku.',
79  'error:missing_data' => 'V požadavku chybí nějaká data.',
80  'save:fail' => 'Při ukládání vašich dat se vyskytla chyba',
81  'save:success' => 'Data byla uložena',
82 
83  'error:default:title' => 'Jejda...',
84  'error:default:content' => 'Jejda... něco se pokazilo.',
85  'error:400:title' => 'Špatný požadavek',
86  'error:400:content' => 'Požadavek byl bohužel špatný nebo neúplný.',
87  'error:403:title' => 'Nepřístupná stránka',
88  'error:403:content' => 'Bohužel nemáte přístup k požadované stránce.',
89  'error:404:title' => 'Stránka nebyla nalezena',
90  'error:404:content' => 'Bohužel jsme nemohli najít stránku kterou požadujete.',
91 
92  'upload:error:ini_size' => 'Soubor, který se snažíte nahrát, je příliš veliký.',
93  'upload:error:form_size' => 'Soubor, který se snažíte nahrát, je příliš veliký.',
94  'upload:error:partial' => 'Nahrání souboru není dokončeno.',
95  'upload:error:no_file' => 'Nebyl vybrán soubor.',
96  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
97  'upload:error:cant_write' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
98  'upload:error:extension' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
99  'upload:error:unknown' => 'Nahrání souboru selhalo.',
100 
104  'table_columns:fromView:admin' => 'Správce',
105  'table_columns:fromView:banned' => 'Zakázán přístup',
106  'table_columns:fromView:container' => 'Kontejner',
107  'table_columns:fromView:entity_menu' => 'Nabídka',
108  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Popis',
109  'table_columns:fromView:link' => 'Jméno/Název',
110  'table_columns:fromView:icon' => 'Ikona',
111  'table_columns:fromView:item' => 'Položka',
112  'table_columns:fromView:language' => 'Jazyk',
113  'table_columns:fromView:owner' => 'Vlastník',
114  'table_columns:fromView:time_created' => 'Čas vytvoření',
115  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Čas aktualizace',
116  'table_columns:fromView:unvalidated_menu' => 'Nabídka',
117  'table_columns:fromView:user' => 'Uživatel',
118 
119  'table_columns:fromProperty:description' => 'Popis',
120  'table_columns:fromProperty:email' => 'E-mail',
121  'table_columns:fromProperty:name' => 'Jméno',
122  'table_columns:fromProperty:type' => 'Typ',
123  'table_columns:fromProperty:username' => 'Uživatelské jméno',
124 
125  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Podtyp',
126  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Jméno/Název',
127  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME typ',
128  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Typ',
129 
134  'name' => "Zobrazené jméno",
135  'email' => "E-mailová adresa",
136  'username' => "Uživatelské jméno",
137  'loginusername' => "Uživatelské jméno nebo e-mail",
138  'password' => "Heslo",
139  'passwordagain' => "Heslo (znovu pro ověření)",
140  'admin_option' => "Má být tento uživatel správcem?",
141  'autogen_password_option' => "Automagicky vyrobit bezpečné heslo?",
142 
146  'access:label:friends' => "Přátelé",
147  'access' => "Přístup",
148  'access:limited:label' => "Omezený",
149  'access:help' => "Úroveň přístupu",
150  'access:read' => "Ke čtení",
151  'access:write' => "Pro zápis",
152  'access:admin_only' => "Pouze pro správce",
153 
158  'dashboard' => "Nástěnka",
159  'dashboard:nowidgets' => "Vaše nástěnka vám umožní sledovat aktivitu a obsah, který se vás týká.",
160 
161  'widgets:add' => 'Přidat udělátka',
162  'widgets:add:description' => "Udělátka na stránku přidáte kliknutím na následující tlačítka.",
163  'widget:unavailable' => 'Toto udělátko již máte přidané',
164  'widget:numbertodisplay' => 'Počet zobrazených položek',
165 
166  'widget:delete' => 'Odebrat %s',
167  'widget:edit' => 'Upravit udělátko',
168 
169  'item:object:widget' => "Udělátka",
170  'collection:object:widget' => 'Udělátka',
171  'widgets:add:success' => "Udělátko bylo úspěšně přidáno.",
172  'widgets:add:failure' => "Nemohu přidat udělátko.",
173  'widgets:move:failure' => "Nemohu uložit novou pozici udělátka.",
174  'widgets:remove:failure' => "Toto udělátko není možné odebrat ",
175 
180  'group' => "Skupina",
181  'item:group' => "Skupiny",
182  'collection:group' => 'Skupiny',
183  'item:group:group' => "Skupina",
184  'collection:group:group' => 'Skupiny',
185 
190  'user' => "Uživatel",
191  'item:user' => "Uživatelé",
192  'collection:user' => 'Uživatelé',
193  'item:user:user' => 'Uživatelé',
194  'collection:user:user' => 'Uživatelé',
195 
196  'friends' => "Přátelé",
197 
198  'avatar' => 'Portrét',
199  'avatar:edit' => 'Upravit portrét',
200  'avatar:upload:instructions' => "Portrét je zobrazen u vašich aktivit na těchto stránkách. Můžete jej měnit tak často jak chcete. (Jsou přijímány formáty GIF, JPG a PNG.)",
201  'avatar:upload:success' => 'Portrét úspěšně nahrán',
202  'avatar:upload:fail' => 'Nahrání portrétu se nezdařilo',
203  'avatar:resize:fail' => 'Změna velikosti portrétu se nezdařila',
204  'avatar:remove:success' => 'Portrét úspěšně odebrán',
205  'avatar:remove:fail' => 'Odebrání portrétu se nezdařilo',
206 
210  'feed:rss' => 'RSS kanál pro tuto stránku',
214  'link:view' => 'zobrazit odkaz',
215  'link:view:all' => 'Zobrazit vše',
216 
217 
221  'river' => "Aktivita",
222  'river:update:user:avatar' => '%s má nový portrét',
223  'river:posted:generic' => '%s odesláno',
224  'river:ingroup' => 've skupině %s',
225  'river:none' => 'Žádná aktivita',
226  'river:update' => 'Aktualizace pro %s',
227  'river:delete' => 'Odebrat tuto položku aktivity',
228  'river:delete:success' => 'Položka aktivity byla odstraněna',
229  'river:delete:fail' => 'Položka aktivity nemůže být odstraněna',
230  'river:delete:lack_permission' => 'Nemáte dostatečná práva pro odstranění této položky aktivity',
231  'river:subject:invalid_subject' => 'Neplatný uživatel',
232  'activity:owner' => 'Zobrazit aktivitu',
233 
241  'notification:method:email' => 'E-mail',
242  'usersettings:notifications:menu:filter:settings' => "Nastavení",
243  'notification:subject' => 'Oznámení o %s',
244  'notification:body' => 'Zobrazit novou aktivitu v %s',
245 
250  'search' => "Hledat",
251  'notfound' => "Nic nenalezeno.",
252 
253  'viewtype:change' => "Změnit typ výpisu",
254  'viewtype:list' => "Výpis",
255  'viewtype:gallery' => "Galerie",
256  'search:go' => 'Start',
257  'userpicker:only_friends' => 'Pouze přátelé',
258 
263  'account' => "Účet",
264  'settings' => "Nastavení",
265  'tools' => "Nástroje",
266  'settings:edit' => 'Upravit nastavení',
267 
268  'register' => "Registrovat",
269  'registerok' => "Byl/a jste úspěšně zaregistrován/a do %s.",
270  'registerbad' => "Vaše registrace nebyla úspěšná díky neznámé chybě.",
271  'registerdisabled' => "Registrace byla zakázána správcem systému",
272  'register:fields' => 'Všechny položky jsou vyžadované',
273  'registration:notemail' => 'E-mailová adresa kterou jste zadal/a se nezdá být platnou e-mailovou adresou.',
274  'registration:userexists' => 'Toto uživatelské jméno již existuje',
275  'registration:usernametooshort' => 'Uživatelské jméno musí mít alespoň %u znaků.',
276  'registration:usernametoolong' => 'Vaše uživatelské jméno je příliš dlouhé. Může mít maximálně %u znaků.',
277  'registration:dupeemail' => 'Tento e-mail je již zaregistrován.',
278  'registration:invalidchars' => 'Vaše uživatelské jméno bohužel obsahuje znak %s který je neplatný. Následující znaky jsou neplatné: %s',
279  'registration:emailnotvalid' => 'E-mailová adresa kterou jste zadal/a je bohužel neplatná',
280  'registration:passwordnotvalid' => 'Heslo které jste zadal/a je bohužel neplatné',
281  'registration:usernamenotvalid' => 'Uživatelské jméno které jste zadal/a je bohužel neplatné',
282 
283  'adduser:ok' => "Úspěšně jste přidal/a nového uživatele.",
284 
285  'user:set:name' => "Nastavení jména účtu",
286  'user:name:label' => "Zobrazené jméno",
287  'user:name:success' => "Zobrazované jméno bylo úspěšně změněno.",
288  'user:name:fail' => "Nemohu změnit zobrazované jméno.",
289 
290  'user:set:password' => "Heslo účtu",
291  'user:current_password:label' => 'Současné heslo',
292  'user:password:label' => "Nové heslo",
293  'user:password2:label' => "Nové heslo znovu",
294  'user:password:success' => "Heslo bylo změněno",
295  'user:changepassword:unknown_user' => 'Neplatný úživatel.',
296  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Tímto změníte vaše heslo.',
297 
298  'user:set:language' => "Nastavení jazyka",
299  'user:language:label' => "Jazyk",
300  'user:language:success' => "Jazykové nastavení bylo aktualizováno.",
301 
302  'user:username:notfound' => 'Uživatelské jméno %s nebylo nalezeno.',
303 
304  'user:password:lost' => 'Ztracené heslo',
305  'user:password:changereq:success' => 'Požadavek na nové heslo byl úspěšný, e-mail byl odeslán',
306 
307  'user:password:text' => 'O nové heslo požádáte zadáním uživatelského jména nebo e-mailové adresy do následujícího formuláře a následným stiskem tlačítka Požádat.',
308 
309  'user:persistent' => 'Pamatovat si mě',
310 
318  'menu:page:header:administer' => 'Spravovat',
319  'menu:page:header:configure' => 'Nastavovat',
320  'menu:page:header:develop' => 'Vyvíjet',
321  'menu:page:header:default' => 'Ostatní',
322 
323  'admin:view_site' => 'Zobrazit stránky',
324  'admin:loggedin' => 'Přihlášen jako %s',
325  'admin:menu' => 'Nabídka',
326 
327  'admin:configuration:success' => "Nastavení bylo uloženo.",
328  'admin:configuration:fail' => "Nastavení není možné uložit.",
329  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Nemohu "%s" nastavit jako dataroot, protože to není absolutní cesta.',
330  'admin:configuration:default_limit' => 'Počet položek na stránku musí být alespoň 1.',
331 
332  'admin:unknown_section' => 'Neplatná sekce správce.',
333 
334  'admin' => "Správa",
335  'admin:description' => "Správcovský panel umožňuje řídit všechny součásti systému, od správy uživatelů k chování doplňků. Následují dostupné možnosti.",
336 
337  'admin:statistics' => 'Statistiky',
338  'admin:server' => 'Server',
339  'admin:cron:record' => 'Nejnovější úlohy cronu',
340  'admin:cron:period' => 'Lhůta cronu',
341  'admin:cron:friendly' => 'Naposledy spuštěno',
342  'admin:cron:date' => 'Datum a čas',
343  'admin:cron:msg' => 'Zpráva',
344  'admin:cron:started' => 'Úlohy cronu pro "%s" spuštěny v %s',
345  'admin:cron:complete' => 'Úlohy cronu pro "%s" dokončeny v %s',
346 
347  'admin:appearance' => 'Vzhled',
348  'admin:administer_utilities' => 'Nástroje',
349  'admin:develop_utilities' => 'Nástroje',
350  'admin:configure_utilities' => 'Nástroje',
351  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
352 
353  'admin:users' => "Uživatelé",
354  'admin:users:online' => 'Právě přihlášeni',
355  'admin:users:newest' => 'Nejnovější',
356  'admin:users:admins' => 'Správci',
357  'admin:users:banned' => 'Zakázán přístup',
358  'admin:users:add' => 'Přidat nového uživatele',
359  'admin:users:description' => "Tento správcovský panel umožňuje měnit nastavení členů vašich stránek. Následují dostupné možnosti.",
360  'admin:users:adduser:label' => "Pro přidání nového uživatele klikněte sem...",
361  'admin:users:opt:linktext' => "Nastavit uživatele...",
362  'admin:users:opt:description' => "Umožňuje nastavit uživatele a informace o účtech. ",
363  'admin:users:find' => 'Najít',
364  'admin:users:details:statistics' => 'Statistiky obsahu',
365 
366  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Režim údržby',
367  'admin:upgrades' => 'Aktualizace',
368 
369  'admin:settings' => 'Nastavení',
370  'admin:settings:basic' => 'Základní nastavení',
371  'admin:settings:advanced' => 'Rozšířená nastavení',
372  'admin:settings:users' => 'Uživatelé',
373  'admin:site:description' => "Tento správcovský panel umožňuje měnit celkové nastavení vašich stránek. Následují dostupné možnosti.",
374  'admin:site:opt:linktext' => "Nastavit stránky...",
375  'admin:settings:in_settings_file' => 'Toto nastavení je definováno v settings.php',
376 
377  'site_secret:current_strength' => 'Síla klíče',
378  'site_secret:strength:weak' => "Slabý",
379  'site_secret:strength_msg:weak' => "Důrazně vám doporučujeme přegenerování šifrovacího klíče stránek.",
380  'site_secret:strength:moderate' => "Průměrný",
381  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Pro větší bezpečnosti stránek vám doporučujeme přegenerování šifrovacího klíče.",
382  'site_secret:strength:strong' => "Silný",
383  'site_secret:strength_msg:strong' => "Váš šifrovací klíč je dostatečně silný. Není důvod ho přegenerovat.",
384 
385  'admin:dashboard' => 'Nástěnka',
386  'admin:widget:online_users' => 'Přihlášení uživatelé',
387  'admin:widget:online_users:help' => 'Zobrazuje aktuálně připojené uživatele',
388  'admin:widget:new_users' => 'Noví uživatelé',
389  'admin:widget:new_users:help' => 'Zobrazuje nejnovější uživatele',
390  'admin:widget:banned_users' => 'Uživatelé se zákazem přístupu',
391  'admin:widget:banned_users:help' => 'Zobrazuje uživatele se zákazem přístupu',
392  'admin:widget:content_stats' => 'Statistiky obsahu',
393  'admin:widget:content_stats:help' => 'Zobrazuje statistiky obsahu vytvořeného vašimi uživateli',
394  'admin:widget:cron_status' => 'Stav cronu',
395  'admin:widget:cron_status:help' => 'Zobrazuje stav kdy byla úloha cronu naposledy skončena',
396  'admin:statistics:queue:name' => 'Jméno',
397 
398  'admin:widget:admin_welcome' => 'Vítejte',
399  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Krátké uvedení do administrace projektu Elgg",
400  'admin:widget:admin_welcome:intro' => 'Vítejte v projektu Elgg! Právě se díváte na správcovskou nástěnku. Hodí se na sledování dějů na stránkách.',
401 
402  // argh, this is ugly
403  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Nezapomeňte zkontrolovat zdroje dostupné přes odkazy v patičce. Děkujeme že používáte Elgg!',
404 
405  'admin:widget:control_panel' => 'Řídící panel',
406  'admin:widget:control_panel:help' => "Poskytuje snadný přístup k často používaným ovládacím prvkům",
407 
408  'admin:cache:flush' => 'Pročistit vyrovnávací paměť',
409  'admin:cache:flushed' => "Vyrovnávací paměť stránek byla pročištěna",
410 
411  'admin:footer:faq' => 'Správcovské FAQ',
412  'admin:footer:manual' => 'Příručka správce',
413  'admin:footer:community_forums' => 'Komunitní fórum projektu Elgg',
414  'admin:footer:blog' => 'Blog projektu Elgg',
415 
416  'admin:plugins:category:all' => 'Všechny doplňky',
417  'admin:plugins:category:active' => 'Aktivní doplňky',
418  'admin:plugins:category:inactive' => 'Neaktivní doplňky',
419  'admin:plugins:category:admin' => 'Správa',
420  'admin:plugins:category:bundled' => 'Dodané',
421  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Nedodané',
422  'admin:plugins:category:content' => 'Obsah',
423  'admin:plugins:category:development' => 'Vývoj',
424  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Rozšíření',
425  'admin:plugins:category:api' => 'Služby/API',
426  'admin:plugins:category:communication' => 'Komunikace',
427  'admin:plugins:category:security' => 'Bezpečnost a nevyžádaný obsah',
428  'admin:plugins:category:social' => 'Komunita',
429  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimédia',
430  'admin:plugins:category:theme' => 'Motivy',
431  'admin:plugins:category:widget' => 'Udělátka',
432  'admin:plugins:category:utility' => 'Nástroje',
433 
434  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Neznámý doplněk.',
435  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Neznámý soubor.',
436  'admin:notices:could_not_delete' => 'Nemohu smazat oznámení.',
437  'item:object:admin_notice' => 'Oznámení správce',
438 
439  'admin:options' => 'Volby správce',
440 
441  'admin:security:settings' => 'Nastavení',
442  'admin:security:settings:label:account' => 'Účet',
443  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Upozornění',
444 
449  'plugins:disabled' => 'Doplňky nebyly načteny protože ve složce mod je soubor pojmenovaný "disabled".',
450  'plugins:settings:save:ok' => "Nastavení pro doplněk %s bylo úspěšně uloženo.",
451  'plugins:settings:save:fail' => "Při ukládání nastavení pro doplněk %s se vyskytl se problém.",
452  'plugins:usersettings:save:ok' => "Uživatelské nastavení pro doplněk %s bylo úspěšně uloženo.",
453  'plugins:usersettings:save:fail' => "Při ukládání uživatelského nastavení pro doplněk %s se vyskytl problém.",
454 
455  'item:object:plugin' => 'Doplňky',
456  'collection:object:plugin' => 'Doplňky',
457 
458  'admin:plugins' => "Doplňky",
459  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivovat všechny',
460  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Deaktivovat všechny',
461  'admin:plugins:activate' => 'Aktivovat',
462  'admin:plugins:deactivate' => 'Deaktivovat',
463  'admin:plugins:description' => "Tento správcovský panel umožňuje ovládat a nastavovat nástroje nainstalované na vašich stránkách.",
464  'admin:plugins:opt:linktext' => "Nastavit nástroje...",
465  'admin:plugins:opt:description' => "Umožňuje nastavit nainstalované nástroje.",
466  'admin:plugins:label:id' => "ID",
467  'admin:plugins:label:name' => "Jméno",
468  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
469  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorie',
470  'admin:plugins:label:licence' => "Licence",
471  'admin:plugins:label:website' => "URL",
472  'admin:plugins:label:info' => "Informace",
473  'admin:plugins:label:files' => "Soubory",
474  'admin:plugins:label:resources' => "Zdroje",
475  'admin:plugins:label:screenshots' => "Snímky obrazovky",
476  'admin:plugins:label:repository' => "Kód",
477  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Nahlásit problém",
478  'admin:plugins:label:donate' => "Podpořit darem",
479  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'více informací',
480  'admin:plugins:label:version' => 'Verze',
481  'admin:plugins:label:location' => 'Umístění',
482  'admin:plugins:label:priority' => 'Priorita',
483  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Závislosti',
484 
485  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Tento doplněk má nesplněné závislosti a nemůže být aktivován. Zkontrolujte závislosti pod "více informací".',
486  'admin:plugins:warning:invalid' => 'Tento doplněk je chybný: %s',
487  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Podívejte se do <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">dokumentace projektu Elgg</a> na rady s odstraňováním problémů.',
488  'admin:plugins:cannot_activate' => 'nemohu aktivovat',
489  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'nemohu deaktivovat',
490  'admin:plugins:already:active' => 'Vybrané doplňky (či doplněk) jsou již aktivní.',
491  'admin:plugins:already:inactive' => 'Vybrané doplňky (či doplněk) jsou již neaktivní.',
492 
493  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Změněno pořadí %s.",
494  'admin:plugins:set_priority:no' => "Nemohu změnit pořadí %s.",
495  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Deaktivováno %s.",
496  'admin:plugins:deactivate:no' => "Nemohu deaktivovat %s.",
497  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Nemohu deaktivovat %s. Chyba: %s",
498  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktivován %s.",
499  'admin:plugins:activate:no' => "Nemohu aktivovat %s.",
500  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Nemohu aktivovat %s. Chyba: %s",
501  'admin:plugins:categories:all' => 'Všechny kategorie',
502  'admin:plugins:plugin_website' => 'Webové stránky doplňku',
503  'admin:plugins:author' => '%s',
504  'admin:plugins:version' => 'Verze %s',
505  'admin:plugin_settings' => 'Nastavení doplňku',
506  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Tento doplněk je aktivní ale nemá splněné závislosti. Můžete se dostat do problémů. Podívejte se na "více informací".',
507 
508  'admin:statistics:description' => "Toto je přehled statistik vašich stánek. Pokud potřebujete podrobnější statistiky, je k dispozici profesionální správcovská součást.",
509  'admin:statistics:opt:description' => "Zobrazí statistické informace o uživatelích a objektech na vašich stránkách.",
510  'admin:statistics:opt:linktext' => "Zobrazit statistiky...",
511  'admin:statistics:label:numentities' => "Subjekty na stránkách",
512  'admin:statistics:label:numusers' => "Počet uživatelů",
513  'admin:statistics:label:numonline' => "Počet připojených uživatelů",
514  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Aktuálně připojení uživatelé",
515  'admin:statistics:label:admins'=>"Správci",
516  'admin:statistics:label:version' => "Verze Elgg",
517  'admin:statistics:label:version:release' => "Vydání",
518  'admin:statistics:label:version:version' => "Verze",
519  'admin:server:label:php' => 'PHP',
520  'admin:server:label:web_server' => 'Webový server',
521  'admin:server:label:server' => 'Server',
522  'admin:server:label:log_location' => 'Umístění logu',
523  'admin:server:label:php_version' => 'Verze PHP',
524  'admin:server:label:php_ini' => 'Umístění PHP ini souboru',
525  'admin:server:label:php_log' => 'PHP Log',
526  'admin:server:label:mem_avail' => 'Dostupná paměť',
527  'admin:server:label:mem_used' => 'Použitá paměť',
528  'admin:server:error_log' => "Log webového serveru",
529  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maximální velikost POST',
530  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maximální velikost nahrávání',
531  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Pozn: pro schopnost nahrávat tuto velikost musí být post_max_size větší než tato hodnota)',
532 
533  'admin:server:requirements:php_extension' => "Rozšíření PHP: %s",
534 
535  'admin:user:label:search' => "Hledat uživatele:",
536  'admin:user:label:searchbutton' => "Hledat",
537 
538  'admin:user:ban:no' => "Uživateli nemohu zakázat přístup",
539  'admin:user:ban:yes' => "Přístup by uživateli zakázán.",
540  'admin:user:self:ban:no' => "Nemůžete zakázat přístup sám sobě",
541  'admin:user:unban:no' => "Uživateli nemohu zrušit zakázaný přístup",
542  'admin:user:unban:yes' => "Uživateli byl zrušen zákaz přístupu.",
543  'admin:user:delete:no' => "Nemohu smazat uživatele",
544  'admin:user:delete:yes' => "Uživatel %s byl smazán",
545  'admin:user:self:delete:no' => "Nemůžete smazat sám sebe",
546 
547  'admin:user:resetpassword:yes' => "Heslo obnoveno, oznámeno uživateli.",
548  'admin:user:resetpassword:no' => "Heslo nemůže být obnoveno.",
549 
550  'admin:user:makeadmin:yes' => "Uživatel je nyní správce.",
551  'admin:user:makeadmin:no' => "Z tohoto uživatele nemůžeme udělat správce.",
552 
553  'admin:user:removeadmin:yes' => "Uživatel nadále není správcem.",
554  'admin:user:removeadmin:no' => "Tomuto uživateli nemůžeme odebrat správcovská práva.",
555  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Nemůžete odebrat správcovská práva sám sobě.",
556  'admin:menu_items:configure' => 'Nastavit položky hlavní nabídky',
557  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Odebrat odkazy z nabídky v liště s nástroji?',
558  'admin:menu_items:saved' => 'Položky nabídky byly uloženy.',
559  'admin:add_menu_item' => 'Přidat vlastní položku nabídky',
560  'admin:add_menu_item:description' => 'Pro přidání vlastní položky do nabídky navigace vyplňte "Zobrazované jméno" a URL.',
561  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Neznámý typ udělátka',
562 
563  'admin:robots.txt:instructions' => "Upravte následující soubor robots.txt",
564  'admin:robots.txt:plugins' => "Doplňky do souboru robots.txt přidávají následující záznamy",
565  'admin:robots.txt:subdir' => "Nástroj robots.txt nebude fungovat protože Elgg je nainstalován v podadresáři.",
566  'admin:robots.txt:physical' => "Nástroj robots.txt nebude fungovat protože existuje soubor robots.txt",
567 
568  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Stránky jsou vypnuté z důvodu údržby',
569  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Režim údržby',
570  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Zpráva zobrazená uživatelům když je zapnutý režim údržby.',
571  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Nastavení režimu údržby bylo uloženo.',
572  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Stránky jsou v režimu údržby.',
573  'admin:login' => 'Přihlášení správce',
574 
579  'usersettings:statistics' => "Vaše statistiky",
580  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Statistiky účtu",
581 
582  'usersettings:statistics:login_history' => "Historie přihlášení",
583  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Datum",
584  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP adresa",
585 
586  'usersettings:user' => "%s - nastavení",
587  'usersettings:user:opt:linktext' => "Změnit nastavení",
588 
589  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Nastavit nástroje",
590 
591  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Vaše detaily",
592  'usersettings:statistics:label:name' => "Celé jméno",
593  'usersettings:statistics:label:email' => "E-mail",
594  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Poslední přihlášení",
595  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Členem od",
596  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Váš obsah",
597 
602  'river:all' => 'Veškerá aktivita stránek',
603  'river:mine' => 'Moje aktivita',
604  'river:owner' => 'Aktivita uživatele %s',
605  'river:friends' => 'Aktivita přátel',
606  'river:select' => 'Zobrazená aktivita: %s',
607  'river:comments:all' => 'Zobrazit všech %u komentářů',
608 
613  'icon:size' => "Velikost ikony",
614  'icon:size:topbar' => "Horní lišta",
615  'icon:size:tiny' => "Mrňavá",
616  'icon:size:small' => "Malá",
617  'icon:size:medium' => "Střední",
618  'icon:size:large' => "Velká",
619  'icon:size:master' => "Obrovská",
620 
625  'save' => "Uložit",
626  'reset' => 'Vynulovat',
627  'publish' => "Zveřejnit",
628  'cancel' => "Zrušit",
629  'saving' => "Ukládám...",
630  'update' => "Aktualizovat",
631  'preview' => "Náhled",
632  'edit' => "Upravit",
633  'delete' => "Smazat",
634  'accept' => "Přijmout",
635  'reject' => "Zavrhnout",
636  'decline' => "Odmítnout",
637  'approve' => "Schválit",
638  'activate' => "Aktivovat",
639  'deactivate' => "Deaktivovat",
640  'disapprove' => "Nesouhlasit",
641  'revoke' => "Odebrat",
642  'load' => "Načíst",
643  'upload' => "Nahrát",
644  'download' => "Stáhnout",
645  'ban' => "Zakázat přístup",
646  'unban' => "Zrušit zákaz přístupu",
647  'banned' => "Zakázán přístup",
648  'enable' => "Povolit",
649  'disable' => "Zakázat",
650  'request' => "Požádat",
651  'complete' => "Hotovo",
652  'open' => 'Otevřít',
653  'close' => 'Zavřít',
654  'hide' => 'Skrýt',
655  'show' => 'Zobrazit',
656  'reply' => "Odpovědět",
657  'more' => 'Více',
658  'more_info' => 'Více informací',
659  'comments' => 'Komentáře',
660  'import' => 'Import',
661  'export' => 'Export',
662  'untitled' => 'Nepojmenovaný',
663  'help' => 'Pomoc',
664  'send' => 'Odeslat',
665  'post' => 'Odeslat',
666  'submit' => 'Odeslat',
667  'comment' => 'Přidat komentář',
668  'upgrade' => 'Aktualizace',
669  'sort' => 'Třídit',
670  'filter' => 'Filtrovat',
671  'new' => 'Nový',
672  'add' => 'Přidat',
673  'create' => 'Vytvořit',
674  'remove' => 'Odstranit',
675  'revert' => 'Vrátit',
676  'next' => 'Následující',
677  'previous' => 'Předešlé',
678 
679  'site' => 'Stránky',
680  'activity' => 'Aktivita',
681  'members' => 'Členové',
682  'menu' => 'Nabídka',
683  'item' => 'Položka',
684 
685  'up' => 'Nahoru',
686  'down' => 'Dolů',
687  'top' => 'Na začátek',
688  'bottom' => 'Na konec',
689  'right' => 'Vpravo',
690  'left' => 'Vlevo',
691  'back' => 'Zpět',
692 
693  'invite' => "Pozvat",
694 
695  'resetpassword' => "Obnovit heslo",
696  'changepassword' => "Změnit heslo",
697  'makeadmin' => "Povýšit na správce",
698  'removeadmin' => "Odebrat práva správce",
699 
700  'option:yes' => "Ano",
701  'option:no' => "Ne",
702 
703  'unknown' => 'Neznámý',
704  'never' => 'Nikdy',
705 
706  'active' => 'Aktivní',
707  'total' => 'Celkem',
708 
709  'ok' => 'OK',
710  'any' => 'Jakákoliv',
711  'error' => 'Chyba',
712 
713  'other' => 'Ostatní',
714  'options' => 'Možnosti',
715  'advanced' => 'Rozšířený',
716 
717  'learnmore' => "Klikněte sem a dozvíte se více.",
718  'unknown_error' => 'Neznámá chyba',
719 
720  'content' => "obsah",
721  'content:latest' => 'Nejnovější aktivita',
722 
723  'link:text' => 'zobrazit odkaz',
724 
729  'question:areyousure' => 'Jste si jistý/á?',
730 
735  'status' => 'Stav',
736  'status:unsaved_draft' => 'Neuložený koncept',
737  'status:draft' => 'Koncept',
738  'status:unpublished' => 'Nepublikováno',
739  'status:published' => 'Publikováno',
740  'status:featured' => 'Zajímavé',
741  'status:open' => 'Otevřený',
742  'status:closed' => 'Zavřený',
743  'status:active' => 'Aktivní',
744 
749  'sort:newest' => 'Nejnovější',
750  'sort:popular' => 'Oblíbené',
751  'sort:alpha' => 'Abecedně',
752  'sort:priority' => 'Priorita',
753 
758  'title' => "Název",
759  'description' => "Popis",
760  'tags' => "Štítky",
761  'all' => "Vše",
762  'mine' => "Moje",
763 
764  'by' => 'od',
765  'none' => 'žádný',
766 
767  'annotations' => "Poznámky",
768  'relationships' => "Relace",
769  'metadata' => "Metadata",
770  'tagcloud' => "Zásobník štítků",
771 
772  'on' => 'Zapnuto',
773  'off' => 'Vypnuto',
774 
779  'edit:this' => 'Upravit',
780  'delete:this' => 'Smazat',
781  'comment:this' => 'Přidat komentář',
782 
787  'deleteconfirm' => "Jste si jistý/á, že chcete smazat tuto položku?",
788  'deleteconfirm:plural' => "Jste si jistý/á, že chcete smazat tyto položky?",
789 
794  'useradd:subject' => 'Uživatelský účet byl vytvořen',
795 
799  'messages:title:error' => 'Chyba',
800  'messages:title:warning' => 'Varování',
801  'messages:title:help' => 'Pomoc',
802  'messages:title:notice' => 'Upozornění',
803  'messages:title:info' => 'Všechno',
804 
808  'input:date_format:datepicker' => '', // jQuery UI datepicker format
809 
810  'friendlytime:justnow' => "právě teď",
811  'friendlytime:minutes' => "před %s minutami",
812  'friendlytime:minutes:singular' => "před minutou",
813  'friendlytime:hours' => "před %s hodinami",
814  'friendlytime:hours:singular' => "před hodinou",
815  'friendlytime:days' => "před %s dny",
816  'friendlytime:days:singular' => "včera",
817  'friendlytime:date_format' => 'j. F Y G:i',
818 
819  'friendlytime:future:minutes' => "za %s minut",
820  'friendlytime:future:minutes:singular' => "za minutu",
821  'friendlytime:future:hours' => "za %s hodin",
822  'friendlytime:future:hours:singular' => "za hodinu",
823  'friendlytime:future:days' => "za %s dní",
824  'friendlytime:future:days:singular' => "včera",
825 
826  'date:month:01' => 'leden %s',
827  'date:month:02' => 'únor %s',
828  'date:month:03' => 'březen %s',
829  'date:month:04' => 'duben %s',
830  'date:month:05' => 'květen %s',
831  'date:month:06' => 'červen %s',
832  'date:month:07' => 'červenec %s',
833  'date:month:08' => 'srpen %s',
834  'date:month:09' => 'září %s',
835  'date:month:10' => 'říjen %s',
836  'date:month:11' => 'listopad %s',
837  'date:month:12' => 'prosinec %s',
838 
839  'date:month:short:01' => '%s. led',
840  'date:month:short:02' => '%s. úno',
841  'date:month:short:03' => '%s. bře',
842  'date:month:short:04' => '%s. dub',
843  'date:month:short:05' => '%s. kvě',
844  'date:month:short:06' => '%s. čvn',
845  'date:month:short:07' => '%s. čvc',
846  'date:month:short:08' => '%s. srp',
847  'date:month:short:09' => '%s. zář',
848  'date:month:short:10' => '%s. říj',
849  'date:month:short:11' => '%s. lis',
850  'date:month:short:12' => '%s. pro',
851 
852  'date:weekday:0' => 'neděle',
853  'date:weekday:1' => 'pondělí',
854  'date:weekday:2' => 'úterý',
855  'date:weekday:3' => 'středa',
856  'date:weekday:4' => 'čtvrtek',
857  'date:weekday:5' => 'pátek',
858  'date:weekday:6' => 'sobota',
859 
860  'date:weekday:short:0' => 'ne',
861  'date:weekday:short:1' => 'po',
862  'date:weekday:short:2' => 'út',
863  'date:weekday:short:3' => 'st',
864  'date:weekday:short:4' => 'čt',
865  'date:weekday:short:5' => 'pá',
866  'date:weekday:short:6' => 'so',
867 
868  'interval:minute' => 'Každou minutu',
869  'interval:fiveminute' => 'Každých pět minut',
870  'interval:fifteenmin' => 'Každou čtvrthodinu',
871  'interval:halfhour' => 'Každou půlhodinu',
872  'interval:hourly' => 'Každou hodinu',
873  'interval:daily' => 'Denně',
874  'interval:weekly' => 'Týdně',
875  'interval:monthly' => 'Měsíčně',
876  'interval:yearly' => 'Ročně',
877 
882  'installation:sitename' => "Jméno vašich stránek:",
883  'installation:sitedescription' => "Krátký popis vašich stránek (volitelné):",
884  'installation:sitepermissions' => "Výchozí nastavení přístupových práv:",
885  'installation:language' => "Výchozí jazyk vašich stránek:",
886  'installation:debug' => "Ovládá množství informací zapsaných do logu serveru.",
887  'installation:debug:label' => "Upovídanost logů:",
888  'installation:debug:none' => 'Vypnout zápisy do logu (doporučeno)',
889  'installation:debug:error' => 'Zapisovat pouze kritické chyby',
890  'installation:debug:warning' => 'Zapisovat chyby a varování',
891  'installation:debug:notice' => 'Zapisovat všechny chyby, varování a upozornění',
892  'installation:debug:info' => 'Zapisovat všechno',
893 
894  // Walled Garden support
895  'installation:registration:description' => 'Registrace uživatelů je standardně povolena. Vypněte pokud nechcete, aby se uživatelé registrovali sami.',
896  'installation:registration:label' => 'Povolit nové registrace uživatelů',
897  'installation:walled_garden:description' => 'Povolením této volby zamezíte nečlenům prohlížení stránek s výjimkou součástí označených jako veřejné (např. přihlášení a registrace).',
898  'installation:walled_garden:label' => 'Omezit stánky pouze pro členy',
899 
900  'installation:siteemail' => "E-mailová adresa stránek (použita při rozesílání systémových e-mailů):",
901  'installation:default_limit' => "Výchozí počet položek na stránce",
902 
903  'admin:site:access:warning' => "Toto nastavení pravidel sdílení je doporučeno uživatelům při vytváření nového obsahu. Jeho změna nezpůsobí změnu pravidel obsahu.",
904  'installation:allow_user_default_access:description' => "Povolením této volby umožníte uživatelům nastavit jejich vlastní pravidla sdílení, která mají přednost před systémovým doporučením.",
905  'installation:allow_user_default_access:label' => "Povolit uživatelům jejich výchozí úroveň sdílení",
906 
907  'installation:simplecache:description' => "Technologie simple cache zvyšuje výkon ukládáním statického obsahu do mezipaměti a to včetně některých CSS a JavaScript souborů.",
908  'installation:simplecache:label' => "Používat simple chache (doporučeno)",
909 
910  'installation:cache_symlink:description' => "Symbolický odkaz na adresář simple cache umožňuje serveru vynechat zpracování při vydávání statických pohledů, což výrazně zvyšuje výkon a snižuje zátěž serveru.",
911  'installation:cache_symlink:label' => "Používat symbolický odkaz na adresář simple cache (doporučeno)",
912  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolický odkaz byl vytvořen. Pokud z nějakého důvodu chcete odkaz odebrat, smažte adresář symbolického odkazu z vašeho serveru.",
913  'installation:cache_symlink:paths' => 'Správně nastavený symbolický odkaz musí odkazovat z <i>%s</i> na <i>%s</i>',
914  'installation:cache_symlink:error' => "Díky nastavení vašeho serveru není možno vyrobit symbolický odkaz automaticky. Nahlédněte prosím do dokumentace a zřiďte symbolický odkaz ručně.",
915 
916  'installation:minify:description' => "Simple cache také může zvýšit výkon kompresí JavaScript a CSS souborů (vyžaduje zapnutou simple cache).",
917  'installation:minify_js:label' => "Komprimovat JavaScript (doporučeno)",
918  'installation:minify_css:label' => "Komprimovat CSS (doporučeno)",
919 
920  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Musíte aktualizovat soubor .htaccess tak, aby cesta byla vložena do GET parametru __elgg_uri (pro inspiraci můžete použít install/config/htaccess.dist).",
921  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg se nemůže připojit sám k sobě aby ověřil pravidla přepisu. Zkontrolujte že curl pracuje a nejsou žádná omezení IP bránící připojení z localhostu.",
922 
923  'installation:systemcache:description' => "Systémová mezipaměť snižuje čas načítání Elgg ukládáním dat do souborů.",
924  'installation:systemcache:label' => "Používat systémovou mezipaněť (doporučeno)",
925 
926  'admin:legend:system' => 'Systém',
927  'admin:legend:caching' => 'Vyrovnávací paměť',
928  'admin:legend:content' => 'Obsah',
929  'admin:legend:content_access' => 'Přístup k obsahu',
930  'admin:legend:site_access' => 'Přístup ke stránkám',
931  'admin:legend:debug' => 'Ladění a výpisy',
932  'config:i18n:who_can_change_language:admin_only' => "Pouze pro správce",
933  'config:email' => "E-mail",
934 
935  'upgrading' => 'Aktualizace...',
936  'upgrade:core' => 'Vaše instalace Elgg byla aktualizována.',
937  'upgrade:unlock' => 'Odemknout aktualizaci',
938  'upgrade:unlock:confirm' => "Databáze je zamčena jinou aktualizací. Spuštění několika aktualizací naráz je nebezpečné. Měl/a byste pokračovat pouze pokud víte, že neprobíhá jiná aktualizace. Odemknout?",
939  'upgrade:locked' => "Nemohu aktualizovat, probíhá jiná aktualizace. Pro odstranění zámku aktualizace navštivte sekci správce.",
940  'upgrade:unlock:success' => "Aktualizace odemčena úspěšně.",
941 
942  'admin:pending_upgrades' => 'Stránky mají nevyřízené aktualizace, které požadují váš bezodkladný zásah.',
943  'admin:view_upgrades' => 'Zobrazit nevyřízené aktualizace',
944  'item:object:elgg_upgrade' => 'Aktualizace stránek',
945  'admin:upgrades:none' => 'Vaše instalace je aktuální!',
946 
947  'upgrade:success_count' => 'Aktualizováno:',
948  'upgrade:finished' => 'Aktualizace dokončena',
949  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Aktualizace dokončena s chybami. Obnovte stránku a zkuste aktualizaci spustit znovu.</p></p><br />Pokud se bude chyba opakovat, zkontrolujte chybový log serveru, ten může obsahovat důvod. Pomoc s opravou chyby můžete najít ve <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">skupině technické podpory</a> pro komunitu Elgg.</p>',
950 
951  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
952  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Zarovnat GUID sloupce v databázi',
953 
958  'welcome' => "Vítejte",
959  'welcome:user' => 'Vítejte %s',
960 
965  'email:from' => 'Od',
966  'email:to' => 'Komu',
967  'email:subject' => 'Předmět',
968  'email:body' => 'Text',
969 
970  'email:settings' => "Nastavení e-mailu",
971  'email:address:label' => "E-mailová adresa",
972  'email:address:password' => "Heslo",
973 
974  'email:save:success' => "Nová e-mailová adresa byla uložena. Je požadováno ověření.",
975  'email:save:fail' => "Nová e-mailová adresa nemohla být uložena.",
976 
977  'friend:newfriend:subject' => "%s z vás udělal/a svého přítele!",
978 
979  'email:changepassword:subject' => "Heslo bylo změněno!",
980 
981  'email:resetpassword:subject' => "Heslo obnoveno!",
982 
983  'email:changereq:subject' => "Požadavek na změnu hesla.",
984 
989  'default_access:settings' => "Vaše výchozí úroveň sdílení",
990  'default_access:label' => "Výchozí úroveň sdílení",
991  'user:default_access:success' => "Výchozí úroveň sdílení byla uložena.",
992  'user:default_access:failure' => "Výchozí úroveň sdílení není možné uložit.",
993 
998  'comments:count' => "%s komentářů",
999  'item:object:comment' => 'Komentáře',
1000  'collection:object:comment' => 'Komentáře',
1001 
1002  'generic_comments:add' => "Přidat komentář",
1003  'generic_comments:edit' => "Upravit komentář",
1004  'generic_comments:post' => "Odeslat komentář",
1005  'generic_comments:text' => "Komentář",
1006  'generic_comments:latest' => "Nejnovější komentáře",
1007  'generic_comment:posted' => "Váš komentář byl úspěšně odeslán.",
1008  'generic_comment:updated' => "Váš komentář byl úspěšně aktualizován.",
1009  'generic_comment:blank' => "Omlouváme se, ale aby bylo možné komentář uložit, musíte do něj nejdříve něco napsat.",
1010  'generic_comment:notfound' => "Bohužel jsme nemohli najít požadovaný komentář.",
1011  'generic_comment:failure' => "Při ukládání komentáře nastala nečekaná chyba.",
1012  'generic_comment:none' => 'Žádné komentáře',
1013  'generic_comment:title' => 'Komentováno uživatelem %s',
1014  'generic_comment:on' => '%s na %s',
1015  'generic_comments:latest:posted' => 'odeslal/a',
1016 
1021  'byline' => 'Od %s',
1022  'byline:ingroup' => 've skupině %s',
1023 
1024  'entity:delete:item' => 'Položka',
1025  'entity:delete:item_not_found' => 'Položka nebyla nalezena.',
1026  'entity:delete:permission_denied' => 'Nemáte oprávnění smazat tuto položku.',
1027  'entity:delete:success' => '%s bylo odstraněno.',
1028  'entity:delete:fail' => '%s nemůže být odstraněno.',
1029 
1038  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Formulář neobsahuje pole __token nebo ',
1039  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Platnost používané stránky vypršela. Zkuste to prosím znovu.",
1040  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Platnost používané stránky vypršela. Obnovte ji prosím a zkuste to znovu.',
1041  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Váš formulář bohužel nemohl být z neznámého důvodu odeslán.',
1042  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Velikost nahraných souboru(ů) překračuje limit nastavený správcem těchto stránek.',
1043 
1048  'js:security:token_refresh_failed' => 'Chyba spojení s %s. Můžete očekávat problémy při ukládání obsahu. Obnovte prosím tuto stránku.',
1049  'js:lightbox:current' => "obrázek %s uživatele %s",
1050 
1058  'elgg:powered' => "Postaveno na projektu Elgg",
1059 
1068  "aa" => "Afar",
1069  "ab" => "Abkhazian",
1070  "af" => "Afrikaans",
1071  "am" => "Amharic",
1072  "ar" => "Arabic",
1073  "as" => "Assamese",
1074  "ay" => "Aymara",
1075  "az" => "Azerbaijani",
1076  "ba" => "Bashkir",
1077  "be" => "Byelorussian",
1078  "bg" => "Bulgarian",
1079  "bh" => "Bihari",
1080  "bi" => "Bislama",
1081  "bn" => "Bengali; Bangla",
1082  "bo" => "Tibetan",
1083  "br" => "Breton",
1084  "ca" => "Catalan",
1085  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1086  "co" => "Corsican",
1087  "cs" => "Čeština",
1088  "cy" => "Welsh",
1089  "da" => "Danish",
1090  "de" => "German",
1091  "dz" => "Bhutani",
1092  "el" => "Greek",
1093  "en" => "English",
1094  "eo" => "Esperanto",
1095  "es" => "Spanish",
1096  "et" => "Estonian",
1097  "eu" => "Basque",
1098  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1099  "fa" => "Persian",
1100  "fi" => "Finnish",
1101  "fj" => "Fiji",
1102  "fo" => "Faeroese",
1103  "fr" => "French",
1104  "fy" => "Frisian",
1105  "ga" => "Irish",
1106  "gd" => "Scots / Gaelic",
1107  "gl" => "Galician",
1108  "gn" => "Guarani",
1109  "gu" => "Gujarati",
1110  "he" => "Hebrew",
1111  "ha" => "Hausa",
1112  "hi" => "Hindi",
1113  "hr" => "Croatian",
1114  "hu" => "Hungarian",
1115  "hy" => "Armenian",
1116  "ia" => "Interlingua",
1117  "id" => "Indonesian",
1118  "ie" => "Interlingue",
1119  "ik" => "Inupiak",
1120  "is" => "Icelandic",
1121  "it" => "Italian",
1122  "iu" => "Inuktitut",
1123  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1124  "ja" => "Japanese",
1125  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1126  "jw" => "Javanese",
1127  "ka" => "Georgian",
1128  "kk" => "Kazakh",
1129  "kl" => "Greenlandic",
1130  "km" => "Cambodian",
1131  "kn" => "Kannada",
1132  "ko" => "Korean",
1133  "ks" => "Kashmiri",
1134  "ku" => "Kurdish",
1135  "ky" => "Kirghiz",
1136  "la" => "Latin",
1137  "ln" => "Lingala",
1138  "lo" => "Laothian",
1139  "lt" => "Lithuanian",
1140  "lv" => "Latvian/Lettish",
1141  "mg" => "Malagasy",
1142  "mi" => "Maori",
1143  "mk" => "Macedonian",
1144  "ml" => "Malayalam",
1145  "mn" => "Mongolian",
1146  "mo" => "Moldavian",
1147  "mr" => "Marathi",
1148  "ms" => "Malay",
1149  "mt" => "Maltese",
1150  "my" => "Burmese",
1151  "na" => "Nauru",
1152  "ne" => "Nepali",
1153  "nl" => "Dutch",
1154  "no" => "Norwegian",
1155  "oc" => "Occitan",
1156  "om" => "(Afan) Oromo",
1157  "or" => "Oriya",
1158  "pa" => "Punjabi",
1159  "pl" => "Polish",
1160  "ps" => "Pashto / Pushto",
1161  "pt" => "Portuguese",
1162  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1163  "qu" => "Quechua",
1164  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1165  "rn" => "Kirundi",
1166  "ro" => "Romanian",
1167  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1168  "ru" => "Russian",
1169  "rw" => "Kinyarwanda",
1170  "sa" => "Sanskrit",
1171  "sd" => "Sindhi",
1172  "sg" => "Sangro",
1173  "sh" => "Serbo-Croatian",
1174  "si" => "Singhalese",
1175  "sk" => "Slovenština",
1176  "sl" => "Slovenian",
1177  "sm" => "Samoan",
1178  "sn" => "Shona",
1179  "so" => "Somali",
1180  "sq" => "Albanian",
1181  "sr" => "Serbian",
1182  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1183  "ss" => "Siswati",
1184  "st" => "Sesotho",
1185  "su" => "Sundanese",
1186  "sv" => "Swedish",
1187  "sw" => "Swahili",
1188  "ta" => "Tamil",
1189  "te" => "Tegulu",
1190  "tg" => "Tajik",
1191  "th" => "Thai",
1192  "ti" => "Tigrinya",
1193  "tk" => "Turkmen",
1194  "tl" => "Tagalog",
1195  "tn" => "Setswana",
1196  "to" => "Tonga",
1197  "tr" => "Turkish",
1198  "ts" => "Tsonga",
1199  "tt" => "Tatar",
1200  "tw" => "Twi",
1201  "ug" => "Uigur",
1202  "uk" => "Ukrainian",
1203  "ur" => "Urdu",
1204  "uz" => "Uzbek",
1205  "vi" => "Vietnamese",
1206  "vo" => "Volapuk",
1207  "wo" => "Wolof",
1208  "xh" => "Xhosa",
1209  //"y" => "Yiddish",
1210  "yi" => "Yiddish",
1211  "yo" => "Yoruba",
1212  "za" => "Zuang",
1213  "zh" => "Chinese",
1214  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1215  "zu" => "Zulu",
1216 
1217  "field:required" => 'Vyžadováno',
1218 );