Elgg  Version master
pl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'Strona',
14  'collection:site:site' => 'Strony',
15 
20  'login' => "Zaloguj",
21  'loginok' => "Zostałeś zalogowany.",
22  'login:empty' => "Wymagana jest nazwa użytkownika lub adres e-mail.",
23  'login:baduser' => "Nie można było wczytać konta użytkownika.",
24 
25  'logout' => "Wyloguj",
26  'logoutok' => "Zostałeś wylogowany.",
27  'logouterror' => "Nie można się wylogować, spróbuj ponownie.",
28  'session_expired' => "Twoja sesja się przedawniła. Odśwież stroną aby zalogować się ponownie.",
29 
30  'loggedinrequired' => "Strona dostępna tylko dla zalogowanych.",
31  'adminrequired' => "Strona dostępna tylko dla administratorów.",
32  'membershiprequired' => "Strona dostępna tylko dla członków grupy.",
33  'limited_access' => "Nie masz uprawnień do wyświetlania wskazanej strony.",
34 
39  'exception:title' => "Błąd krytyczny.",
40  'exception:contact_admin' => 'Wystąpił nieodwracalny błąd. Skontaktuj się z administratorem, podając następującą informację:',
41 
42  'actionnotfound' => "Nie odnaleziono pliku akcji %s.",
43  'actionunauthorized' => 'Nie masz uprawnień do wykonania tej akcji.',
44 
45  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) nie mógł wystartować i został wyłączony. Przyczyna: %s',
46  'PluginException:InvalidID' => "%s jest niepoprawnym identyfikatorem rozszerzenia.",
47  'ElggPlugin:MissingID' => 'Brak identyfikatora rozszerzenia (guid %s)',
48  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Nie można wczytać %s dla rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
49  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Nie można otworzyć katalogu widoków rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
50  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s jest niepoprawnym rozszerzeniem i został wyłączony.',
51 
52  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Inne rozszerzenia korzystają z %s jako zależności. Aby go wyłączyć, musisz najpierw wyłączyć następujące rozszerzenia: %s',
53 
54  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Hasło nie może być puste',
55  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Hasła muszą być jednakowe',
56  'LoginException:BannedUser' => 'Zostałeś zbanowany na tej stronie i nie możesz się logować',
57  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nie można się zalogować. Sprawdź nazwę użytkownika/e-mail oraz hasło.',
58  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nie można się zalogować. Sprawdź nazwę użytkownika/e-mail oraz hasło.',
59  'LoginException:AccountLocked' => 'Twoje konto zostało zablokowane z powodu zbyt wielu nieudanych prób logowania.',
60  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Nie powiodła się weryfikacja obecnego hasła.',
61  'LoginException:Unknown' => 'Nie można się zalogować z powodu nieznanego błędu.',
62 
63  'viewfailure' => 'Wystąpił wewnętrzny błąd w widoku %s',
64  'changebookmark' => 'Proszę zaktualizować swoją zakładkę dla tej strony',
65  'error:missing_data' => 'Zabrakło pewnych danych w twoim zapytaniu',
66  'save:fail' => 'Zapis danych nie powiódł się',
67  'save:success' => 'Twoje dane zostały zapisane',
68 
69  'error:default:title' => 'Ojoj...',
70  'error:default:content' => 'Kurza twarz... coś poszło nie tak',
71  'error:404:title' => 'Nie znaleziono strony',
72  'error:404:content' => 'Przepraszamy. Nie można znaleźć wskazanej strony.',
73 
74  'upload:error:ini_size' => 'Plik, który usiłujesz wgrać, jest za duży.',
75  'upload:error:form_size' => 'Plik, który usiłujesz wgrać, jest za duży.',
76  'upload:error:partial' => 'Wgrywanie pliku nie zostało ukończone.',
77  'upload:error:no_file' => 'Nie wybrano pliku.',
78  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
79  'upload:error:cant_write' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
80  'upload:error:extension' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
81  'upload:error:unknown' => 'Wgrywanie pliku nie powiodło się.',
82 
86  'table_columns:fromView:admin' => 'Administracja',
87  'table_columns:fromView:banned' => 'Zbanowany',
88  'table_columns:fromView:entity_menu' => 'Menu',
89  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Opis',
90  'table_columns:fromView:language' => 'Twój język',
91  'table_columns:fromView:owner' => 'Właściciel',
92  'table_columns:fromView:unvalidated_menu' => 'Menu',
93  'table_columns:fromView:user' => 'Użytkownicy',
94 
95  'table_columns:fromProperty:description' => 'Opis',
96  'table_columns:fromProperty:email' => 'Email',
97  'table_columns:fromProperty:name' => 'Nazwa',
98  'table_columns:fromProperty:type' => 'Typ',
99  'table_columns:fromProperty:username' => 'Użytkownik',
100  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Typ',
101 
106  'name' => "Wyświetlana nazwa",
107  'email' => "Adres e-mail",
108  'username' => "Użytkownik",
109  'loginusername' => "Nazwa użytkownika lub e-mail",
110  'password' => "Hasło",
111  'passwordagain' => "Hasło (potwierdź)",
112  'admin_option' => "Przydzielić temu użytkownikowi funkcje administratora?",
113 
117  'access:label:friends' => "Znajomi",
118  'access' => "Dostęp",
119  'access:limited:label' => "Ograniczony",
120  'access:help' => "Poziom dostępu",
121  'access:read' => "Uprawnienia odczytu",
122  'access:write' => "Uprawnienia zapisu",
123  'access:admin_only' => "Tylko administratorzy",
124 
129  'dashboard' => "Tablica",
130  'dashboard:nowidgets' => "Twoja tablica pozwala ci śledzić tą aktywność i treści na stronie, które są istotne dla ciebie.",
131 
132  'widgets:add' => 'Dodaj gadżety',
133  'widgets:add:description' => "Kliknij na dowolnym przycisku poniżej, aby dodać gadżet do tej strony.",
134  'widget:unavailable' => 'Już dodałeś ten gadżet.',
135  'widget:numbertodisplay' => 'Ilość elementów do wyświetlenia',
136 
137  'widget:delete' => 'Usuń %s',
138  'widget:edit' => 'Personalizuj ten gadżet',
139 
140  'item:object:widget' => "Gadżety",
141  'collection:object:widget' => 'Gadżety',
142  'widgets:add:success' => "Gadżet dodany pomyślnie.",
143  'widgets:add:failure' => "Nie mogliśmy dodać tego gadżetu.",
144  'widgets:move:failure' => "Nie mogliśmy zapisać nowej pozycji gadżetu.",
145  'widgets:remove:failure' => "Nie powiodło się usunięcie gadżetu",
146 
151  'group' => "Grupa",
152  'item:group' => "Grupy",
153  'collection:group' => 'Grupy',
154  'item:group:group' => "Grupy",
155  'collection:group:group' => 'Grupy',
156 
161  'user' => "Użytkownik",
162  'item:user' => "Użytkownicy",
163  'collection:user' => 'Użytkownicy',
164  'item:user:user' => 'Użytkownicy',
165  'collection:user:user' => 'Użytkownicy',
166 
167  'friends' => "Znajomi",
168 
169  'avatar' => 'Awatar',
170  'avatar:edit' => 'Edytuj awatar',
171  'avatar:upload:instructions' => "Twój awatar jest wyświetlany wszędzie na stronie. Możesz go zmieniać tak często jak masz na to ochotę. (Akceptowane formaty plików: GIF, JPG lub PNG)",
172  'avatar:upload:success' => 'Pomyślnie wgrano awatar',
173  'avatar:upload:fail' => 'Nie powiodło się wgrywanie awatara',
174  'avatar:resize:fail' => 'Nie powiodło się przeskalowywanie awatara',
175  'avatar:remove:success' => 'Usunięto awatar',
176  'avatar:remove:fail' => 'Nie powiodło się usuwanie awatara',
177 
181  'feed:rss' => 'Subskrybuj',
185  'link:view' => 'pokaż link',
186  'link:view:all' => 'Wyświetl wszystkie',
187 
188 
192  'river' => "Aktywność",
193  'river:update:user:avatar' => '%s ma nowy awatar',
194  'river:posted:generic' => '%s napisał',
195  'river:ingroup' => 'w grupie %s',
196  'river:none' => 'Brak aktywności',
197  'river:update' => 'Aktualizuj dla %s',
198  'river:delete' => 'Usuń ten wpis aktywności',
199  'river:delete:success' => 'Wpis aktywności został skasowany',
200  'river:delete:fail' => 'Nie powiodło się usunięcie wpisu aktywności',
201  'river:subject:invalid_subject' => 'Niepoprawny użytkownik',
202  'activity:owner' => 'Przeglądaj aktywność',
203 
211  'notification:method:email' => 'E-mail',
212  'usersettings:notifications:menu:filter:settings' => "Ustawienia",
213  'notification:subject' => 'Powiadomienia o %s',
214  'notification:body' => 'Zobacz nowy element tutaj %s',
215 
220  'search' => "Szukaj",
221  'notfound' => "Nie znaleziono nic.",
222 
223  'viewtype:change' => "Wybierz typ wyświetlania wyników",
224  'viewtype:list' => "Wyświetl listę",
225  'viewtype:gallery' => "Galeria",
226  'search:go' => 'Idź',
227  'userpicker:only_friends' => 'Tylko znajomi',
228 
233  'account' => "Konto",
234  'settings' => "Ustawienia",
235  'tools' => "Narzędzia",
236  'settings:edit' => 'Edytuj ustawienia',
237 
238  'register' => "Rejestracja",
239  'registerok' => "Rejestracja przebiegła pomyślnie dla %s. Aby aktywować swoje konto, proszę potwierdzić swój adres e-mail poprzez kliknięcie na wysłany link.",
240  'registerbad' => "Wystąpił bład w czasie rejestracji. Nazwa użytkownika już istnieje, hasła są za krótkie, lub nazwa użytkownika albo hasło jest za krótki.",
241  'registerdisabled' => "Rejestracja została wyłączona przez administratora.",
242  'register:fields' => 'Wszystkie pola są wymagane',
243  'registration:notemail' => 'Podany adres e-mail wydaje się nieprawidłowy.',
244  'registration:userexists' => 'Ta nazwa użytkownika już istnieje',
245  'registration:usernametoolong' => 'Nazwa użytkownika jest zbyt długa. Możesz użyć maksymalnie %u znaków.',
246  'registration:dupeemail' => 'Ten adres e-mail jest już w naszej bazie.',
247  'registration:emailnotvalid' => 'Adres e-mail który podałeś jest niepoprawny dla systemu,',
248  'registration:passwordnotvalid' => 'Twoje hasło które podałeś jest niepoprawne dla systemu.',
249  'registration:usernamenotvalid' => 'Użytkownik którego nazwę podałeś jest niepoprawny dla systemu.',
250 
251  'adduser:ok' => "Nowy użytkownik dodany pomyślnie.",
252 
253  'user:set:name' => "Ustawienia nazwy konta",
254  'user:name:label' => "Twoje imię",
255  'user:name:success' => "Twoje imię zmieniono pomyślnie.",
256  'user:name:fail' => "Nie można zmienić imienia.",
257 
258  'user:set:password' => "Hasło konta",
259  'user:current_password:label' => 'Aktualne hasło',
260  'user:password:label' => "Twoje nowe hasło",
261  'user:password2:label' => "Twoje nowe hasło ponownie",
262  'user:password:success' => "Zmiana hasła",
263  'user:changepassword:unknown_user' => 'Niepoprawny użytkownik.',
264  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Twoje hasło zostanie zmienione.',
265 
266  'user:set:language' => "Ustawienia języka",
267  'user:language:label' => "Twój język",
268  'user:language:success' => "Ustawienia twojego języka zostały pomyśłnie aktualizowane.",
269 
270  'user:username:notfound' => 'Użytkownik %s nie znaleziony.',
271 
272  'user:password:lost' => 'Zapomniane hasło',
273  'user:password:changereq:success' => 'Nowe hasło wygenerowano pomyślnie, wysłano e-mail.',
274 
275  'user:password:text' => 'Aby wygenerować nowe hasło wpisz poniżej swoją nazwę użytkownika. Otrzymasz e-mail z linkiem weryfikacyjnym, po kliknięciu nowe hasło zostanie wysłane.',
276 
277  'user:persistent' => 'Zapamiętaj mnie',
278 
286  'menu:page:header:administer' => 'Administracja',
287  'menu:page:header:configure' => 'Konfiguracja',
288  'menu:page:header:develop' => 'Develop',
289  'menu:page:header:default' => 'Inne',
290 
291  'admin:view_site' => 'Wyświetl stronę',
292  'admin:loggedin' => 'Zalogowany jako %s',
293  'admin:menu' => 'Menu',
294 
295  'admin:configuration:success' => "Twoje ustawienia zostały zapisane.",
296  'admin:configuration:fail' => "Twoje ustawienie nie zostały zapisane.",
297  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Nie można ustawić "%s" jako dataroot, ponieważ nie jest to ścieżka bezwzględna.',
298 
299  'admin:unknown_section' => 'Niepoprawna sekcja panelu administracyjnego.',
300 
301  'admin' => "Administracja",
302  'admin:description' => "Panel administratora umożliwia kontrolę wszystkich aspektów tego systemu, od zarządzania użytkownikiem, do konfiguracji rozszerzeń. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
303 
304  'admin:statistics' => 'Statystyki',
305  'admin:server' => 'Serwer',
306  'admin:cron:record' => 'Najnowsze zadania cron',
307  'admin:cron:period' => 'Okres cron\'a',
308  'admin:cron:friendly' => 'Ostatnio ukończone',
309  'admin:cron:date' => 'Data i czas',
310  'admin:cron:msg' => 'Wiadomość',
311 
312  'admin:appearance' => 'Wygląd',
313  'admin:administer_utilities' => 'Narzędzia',
314  'admin:develop_utilities' => 'Narzędzia',
315  'admin:configure_utilities' => 'Narzędzia',
316  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
317 
318  'admin:users' => "Użytkownicy",
319  'admin:users:online' => 'Obecnie on-line',
320  'admin:users:newest' => 'Najnowsi',
321  'admin:users:admins' => 'Administratorzy',
322  'admin:users:banned' => 'Zbanowany',
323  'admin:users:add' => 'Dodaj nowego użytkownika',
324  'admin:users:description' => "Ten panel umożliwia kontrolę ustawień użytkowników na twojej stronie. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
325  'admin:users:adduser:label' => "Kliknij tutaj aby dodać nowego użytkownika...",
326  'admin:users:opt:linktext' => "Konfiguracja użytkowników...",
327  'admin:users:opt:description' => "Konfiguracja użytkowników i informacji o koncie.",
328  'admin:users:find' => 'Szukaj',
329  'admin:users:unvalidated' => 'Niezatwierdzony',
330  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'Brak niezatwierdzonych użytkowników.',
331  'admin:users:details:statistics' => 'Statystyki treści',
332 
333  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Tryb konserwacyjny',
334  'admin:upgrades' => 'Aktualizacje',
335 
336  'admin:settings' => 'Ustawienia',
337  'admin:settings:basic' => 'Ustawienia podstawowe',
338  'admin:settings:advanced' => 'Ustawienia zaawansowane',
339  'admin:settings:users' => 'Użytkownicy',
340  'admin:site:description' => "Ten panel umożliwia globalne ustawienia witryny. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
341  'admin:site:opt:linktext' => "Konfiguracja strony...",
342  'admin:settings:in_settings_file' => 'Opcja jest skonfigurowana w pliku settings.php',
343 
344  'site_secret:current_strength' => 'Siła klucza',
345  'site_secret:strength:weak' => "Słaby",
346  'site_secret:strength_msg:weak' => "Zdecydowanie zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony.",
347  'site_secret:strength:moderate' => "Umiarkowany",
348  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony w celu poprawy bezpieczeństwa strony.",
349  'site_secret:strength:strong' => "Silny",
350  'site_secret:strength_msg:strong' => "Twój sekretny klucz strony jest odpowiednio bezpieczny. Nie ma potrzeby tworzenia nowego.",
351 
352  'admin:dashboard' => 'Tablica',
353  'admin:widget:online_users' => 'Użytkownicy on-line',
354  'admin:widget:online_users:help' => 'Wyświetla listę użytkowników przepywających obecnie na stronie',
355  'admin:widget:new_users' => 'Nowi użytkownicy',
356  'admin:widget:new_users:help' => 'Wyświetla listę najnowszych użytkowników',
357  'admin:widget:banned_users' => 'Zbanowani użytkownicy',
358  'admin:widget:banned_users:help' => 'Wyświetla zbanowanych użytkowników',
359  'admin:widget:content_stats' => 'Statystyki treści',
360  'admin:widget:content_stats:help' => 'Śledź treści tworzone przez twoich użytkowników',
361  'admin:statistics:queue:name' => 'Nazwa',
362 
363  'admin:widget:admin_welcome' => 'Witaj',
364  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Krótkie wprowadzenie to panelu administracyjnego Elgg",
365  'admin:widget:admin_welcome:intro' => 'Witaj w Elgg! Właśnie patrzysz na tablicę administracyjną. Jest ona przydatna, gdy chcesz śledzić co się dzieje na stronie.',
366 
367  // argh, this is ugly
368  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Upewnij się, że sprawdziłeś zasoby dostępne poprzez linki dostępne w stopce. Dziękujemy za wybór Elgg!',
369 
370  'admin:widget:control_panel' => 'Panel sterowania',
371  'admin:widget:control_panel:help' => "Zapewnia prosty dostęp do często używanych narzędzi",
372 
373  'admin:cache:flush' => 'Wyczyść pamięć podręczną',
374  'admin:cache:flushed' => "Pamięć podręczna strony została wyczyszczona",
375 
376  'admin:footer:faq' => 'Częste pytania administracyjne',
377  'admin:footer:manual' => 'Podręcznik administracji',
378  'admin:footer:community_forums' => 'Forum społeczności Elgg',
379  'admin:footer:blog' => 'Blog Elgg',
380 
381  'admin:plugins:category:all' => 'Wszystkie rozszerzenia',
382  'admin:plugins:category:active' => 'Aktywne rozszerzenia',
383  'admin:plugins:category:inactive' => 'Nieaktywne rozszerzenia',
384  'admin:plugins:category:admin' => 'Administracja',
385  'admin:plugins:category:bundled' => 'W pakiecie',
386  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Spoza pakietu',
387  'admin:plugins:category:content' => 'Treść',
388  'admin:plugins:category:development' => 'Development',
389  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Usprawnienia',
390  'admin:plugins:category:api' => 'Usługi/API',
391  'admin:plugins:category:communication' => 'Komunikacja',
392  'admin:plugins:category:security' => 'Bezpieczeństwo i spam',
393  'admin:plugins:category:social' => 'Społeczne',
394  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
395  'admin:plugins:category:theme' => 'Tematy graficzne',
396  'admin:plugins:category:widget' => 'Gadżety',
397  'admin:plugins:category:utility' => 'Narzędzia',
398 
399  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Nieznane rozszerzenie',
400  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Nieznany plik.',
401  'admin:notices:could_not_delete' => 'Nie można usunąć notatki.',
402  'item:object:admin_notice' => 'Notatka administracyjna',
403 
404  'admin:options' => 'Opcje administracyjne',
405 
406  'admin:security:settings' => 'Ustawienia',
407  'admin:security:settings:label:account' => 'Konto',
408  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Powiadomienia',
409 
414  'plugins:disabled' => 'Rozszerzenia nie są wczytywane, ponieważ plik o nazwie "disabled" jest obecny w katalogu mod.',
415  'plugins:settings:save:ok' => "Ustawienia dla rozszerzenia %s zostały pomyśłnie zapisane.",
416  'plugins:settings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisu ustawień dla rozszerzenia %s.",
417  'plugins:usersettings:save:ok' => "Ustawienia użytkownika dla rozszerzenia %s zostały pomyślnie zapisane.",
418  'plugins:usersettings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisywania ustawień użytkownika dla rozszerzenia %s.",
419 
420  'item:object:plugin' => 'Rozszerzenie',
421  'collection:object:plugin' => 'Rozszerzenia',
422 
423  'admin:plugins' => "Rozszerzenia",
424  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktywuj wszystkie',
425  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Dezaktywuj wszystkie',
426  'admin:plugins:activate' => 'Aktywuj',
427  'admin:plugins:deactivate' => 'Dezaktywuj',
428  'admin:plugins:description' => "Ten panel pozwala kontrolować i konfigurować narzędzia zainstalowane w twoim serwisie.",
429  'admin:plugins:opt:linktext' => "Konfiguracja narzędzi...",
430  'admin:plugins:opt:description' => "Konfigurowanie narzędzi zainstalowanych w serwisie. ",
431  'admin:plugins:label:id' => "ID",
432  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorie',
433  'admin:plugins:label:licence' => "Licencja",
434  'admin:plugins:label:website' => "Adres",
435  'admin:plugins:label:repository' => "Kod",
436  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Zgłoś problem",
437  'admin:plugins:label:donate' => "Wesprzyj",
438  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'więcej informacji',
439  'admin:plugins:label:version' => 'Wersja',
440  'admin:plugins:label:location' => 'Położenie',
441  'admin:plugins:label:priority' => 'Priorytet',
442  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Zależności',
443 
444  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'To rozszerzenie ma brakujące zależności i nie może być włączone. Sprawdź wymagane zależności w \'więcej informacji\'.',
445  'admin:plugins:warning:invalid' => 'To rozszerzenie jest niepoprawne: %s',
446  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Sprawdź <a href="http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin">dokumentację Elgg</a> w poszukiwaniu wskazówek.',
447  'admin:plugins:cannot_activate' => 'nie można włączyć',
448 
449  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Zmieniono kolejność %s.",
450  'admin:plugins:set_priority:no' => "Nie można było zmienić kolejności %s.",
451  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Dezaktywowano %s.",
452  'admin:plugins:deactivate:no' => "Nie można było dezaktywować %s.",
453  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Nie można było dezaktywować %s. Błąd: %s",
454  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktywowano %s.",
455  'admin:plugins:activate:no' => "Nie można było aktywować %s.",
456  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Nie można było aktywować %s. Błąd: %s",
457  'admin:plugins:categories:all' => 'Wszystkie kategorie',
458  'admin:plugins:plugin_website' => 'Strona www rozszerzenia',
459  'admin:plugins:author' => '%s',
460  'admin:plugins:version' => 'Wersja %s',
461  'admin:plugin_settings' => 'Ustawienia rozszerzenia',
462  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'To rozszerzenie jest aktywne, ale ma niespełnione zależności. Możesz napotkać problemy. Zobacz \'więcej informacji\' w celu uzuskania szczegółów.',
463 
464  'admin:statistics:description' => "Jest to przegląd statystyk dotyczących witryny.",
465  'admin:statistics:opt:description' => "Zobacz informacje statystyczne na temat użytkowników i obiektów na stronie.",
466  'admin:statistics:opt:linktext' => "Zobacz statystyki...",
467  'admin:statistics:label:numentities' => "Przedmioty na stronie",
468  'admin:statistics:label:numusers' => "Liczba użytkowników",
469  'admin:statistics:label:numonline' => "Liczba użytkowników online",
470  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Użytkownicy online",
471  'admin:statistics:label:admins'=>"Administratorzy",
472  'admin:statistics:label:version' => "Wersja Elgg",
473  'admin:statistics:label:version:release' => "Wydanie",
474  'admin:statistics:label:version:version' => "Wersja",
475  'admin:server:label:php' => 'PHP',
476  'admin:server:label:web_server' => 'Serwer www',
477  'admin:server:label:server' => 'Serwer',
478  'admin:server:label:log_location' => 'Lokalizacja logów',
479  'admin:server:label:php_version' => 'Wersja PHP',
480  'admin:server:label:php_ini' => 'Lokalizacja pliku php.ini',
481  'admin:server:label:php_log' => 'Log PHP',
482  'admin:server:label:mem_avail' => 'Dostępna pamięć',
483  'admin:server:label:mem_used' => 'Użyta pamięć',
484  'admin:server:error_log' => "Log błędów serwera www",
485  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maksymalny rozmiar danych POST',
486  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maksymalny rozmiar wgrywanych plików',
487  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Uwaga: post_max_size musi być większy niż ta wartość aby móc wgrywać pliki tego rozmiaru)',
488 
489  'admin:server:requirements:php_extension' => "Rozszerzenie PHP: %s",
490 
491  'admin:user:label:search' => "Znajdź użytkownika:",
492  'admin:user:label:searchbutton' => "Szukaj",
493 
494  'admin:user:ban:no' => "Nie można zbanować użytkownika.",
495  'admin:user:ban:yes' => "Użytkownik zbanowany.",
496  'admin:user:self:ban:no' => "Nie możesz zbanować samego siebie",
497  'admin:user:unban:no' => "Użytkownik nie został od banowany.",
498  'admin:user:unban:yes' => "Użytkownik został pomyślnie od banowany.",
499  'admin:user:delete:no' => "Nie można skasować użytkownika.",
500  'admin:user:self:delete:no' => "Nie możesz skasować samego siebie",
501 
502  'admin:user:resetpassword:yes' => "Reset hasła, użytkownik powiadomiony.",
503  'admin:user:resetpassword:no' => "Hasło nie zostało zresetowane.",
504 
505  'admin:user:makeadmin:yes' => "Użytkownik jest obecnie adminem.",
506  'admin:user:makeadmin:no' => "Nie można utworzyć administratorem tego użytkownika.",
507 
508  'admin:user:removeadmin:yes' => "Użytkownik już nie jest administratorem",
509  'admin:user:removeadmin:no' => "Nie mogliśmy usunąć uprawnień administracyjnych temu użytkownikowi.",
510  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Nie możesz usunąć uprawnień administracyjnych samemu sobie.",
511  'admin:menu_items:configure' => 'Konfiguruj główne elementy menu',
512  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Usunąć linki z menu paska narzędzi?',
513  'admin:menu_items:saved' => 'Elementy menu zapisane.',
514  'admin:add_menu_item' => 'Dodaj własny element menu',
515  'admin:add_menu_item:description' => 'Wypełnij wyświetlaną nazwę oraz URL aby dodać własne elementy to twojego menu nawigacji.',
516  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Nieznany typ gadżetu',
517 
518  'admin:robots.txt:instructions' => "Edytuj poniżej plik robots.txt dla tej strony",
519  'admin:robots.txt:plugins' => "Rozszerzenia dodają poniższą treść do pliku robots.txt",
520  'admin:robots.txt:subdir' => "Plik robots.txt nie zadziała, ponieważ Elgg jest zainstalowany w podkatalogu",
521  'admin:robots.txt:physical' => "The robots.txt tool will not work because a physical robots.txt is present",
522 
523  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Ta strona jest w trakcie prac konserwacyjnych',
524  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Tryb konserwacyjny',
525  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Komunikat wyświetlany w trybie konserwacyjnym',
526  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Ustawienia tryby konserwacyjnego zostały zapisane.',
527  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Ta strona jest w trybie konserwacyjnym.',
528  'admin:login' => 'Logowanie administracyjne',
529 
534  'usersettings:statistics' => "Twoje statystyki",
535  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Ustawienia konta",
536  'usersettings:user:opt:linktext' => "Zmień swoje ustawienia",
537 
538  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfiguruj swoje narzędzia.",
539 
540  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Twoje szczegóły",
541  'usersettings:statistics:label:name' => "Pełne imię",
542  'usersettings:statistics:label:email' => "Email",
543  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Ostatnie logowanie",
544  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Członek od",
545  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Twoje jednostki",
546 
551  'river:all' => 'Cała aktywność',
552  'river:mine' => 'Moja aktywność',
553  'river:owner' => 'Aktywność użytkownika %s',
554  'river:friends' => 'Aktywność znajomych',
555  'river:select' => 'Pokaż %s',
556 
561  'icon:size' => "Rozmiar ikony",
562  'icon:size:topbar' => "Górna belka",
563  'icon:size:tiny' => "Bardzo mały",
564  'icon:size:small' => "Mały",
565  'icon:size:medium' => "Średni",
566  'icon:size:large' => "Duży",
567  'icon:size:master' => "Bardzo duży",
568 
573  'save' => "Zapisz",
574  'reset' => 'Zresetuj',
575  'publish' => "Opublikuj",
576  'cancel' => "Anuluj",
577  'saving' => "Zapisywanie ...",
578  'update' => "Aktualizacja",
579  'preview' => "Podgląd",
580  'edit' => "Edycja",
581  'delete' => "Usuń",
582  'accept' => "Zaakceptuj",
583  'reject' => "Odrzuć",
584  'decline' => "Odrzuć",
585  'approve' => "Zatwierdź",
586  'activate' => "Aktywuj",
587  'deactivate' => "Dezaktywuj",
588  'disapprove' => "Dezaprobuj",
589  'revoke' => "Odwołaj",
590  'load' => "Załaduj",
591  'upload' => "Dodaj",
592  'download' => "Pobierz",
593  'ban' => "Ban",
594  'unban' => "Usuń ban",
595  'banned' => "Zbanowany",
596  'enable' => "Włącz",
597  'disable' => "Wyłącz",
598  'request' => "Żądanie",
599  'complete' => "Kompletne",
600  'open' => 'Otwórz',
601  'close' => 'Zamknij',
602  'hide' => 'Ukryj',
603  'show' => 'Pokaż',
604  'reply' => "Odpowiedz",
605  'more' => 'Więcej',
606  'more_info' => 'Więcej informacji',
607  'comments' => 'Komentarze',
608  'import' => 'Import',
609  'export' => 'Eksport',
610  'untitled' => 'Bez tytułu',
611  'help' => 'Pomoc',
612  'send' => 'Wyślij',
613  'post' => 'Wyślij',
614  'submit' => 'Wyślij',
615  'comment' => 'Skomentuj',
616  'upgrade' => 'Aktualizuj',
617  'sort' => 'Sortuj',
618  'filter' => 'Filtruj',
619  'new' => 'Nowy',
620  'add' => 'Dodaj',
621  'create' => 'Utwórz',
622  'remove' => 'Usuń',
623  'revert' => 'Przywróć',
624  'validate' => 'Zatwierdź',
625  'next' => 'Dalej',
626  'previous' => 'Wstecz',
627 
628  'site' => 'Strona',
629  'activity' => 'Aktywność',
630  'members' => 'Członkowie',
631  'menu' => 'Menu',
632 
633  'up' => 'Do góry',
634  'down' => 'Do dołu',
635  'top' => 'Góra',
636  'bottom' => 'Dół',
637  'right' => 'Prawy',
638  'left' => 'Lewy',
639  'back' => 'Tył',
640 
641  'invite' => "Zaproś",
642 
643  'resetpassword' => "Resetuj hasło",
644  'changepassword' => "Zmień hasło",
645  'makeadmin' => "Zrób adminem",
646  'removeadmin' => "Usuń uprawnienia administracyjne",
647 
648  'option:yes' => "Tak",
649  'option:no' => "Nie",
650 
651  'unknown' => 'Nieznany',
652  'never' => 'Nigdy',
653 
654  'active' => 'Aktywny',
655  'total' => 'Razem',
656  'unvalidated' => 'Niezatwierdzony',
657 
658  'ok' => 'OK',
659  'any' => 'Dowolny',
660  'error' => 'Błąd',
661 
662  'other' => 'Inne',
663  'options' => 'Opcje',
664  'advanced' => 'Zaawansowane',
665 
666  'learnmore' => "Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.",
667  'unknown_error' => 'Nieznany błąd',
668 
669  'content' => "treść",
670  'content:latest' => 'Ostatnia aktywność',
671 
672  'link:text' => 'pokaż link',
673 
678  'question:areyousure' => 'Czy jesteś pewien?',
679 
684  'status' => 'Status',
685  'status:unsaved_draft' => 'Niezapisany szkic',
686  'status:draft' => 'Szkic',
687  'status:unpublished' => 'Nieopublikowane',
688  'status:published' => 'Opublikowane',
689  'status:featured' => 'Promowane',
690  'status:open' => 'Otwarty',
691  'status:closed' => 'Zamknięty',
692  'status:active' => 'Aktywny',
693 
698  'sort:newest' => 'Najnowsi',
699  'sort:popular' => 'Najpopularniejsze',
700  'sort:alpha' => 'Alfabetycznie',
701  'sort:priority' => 'Priorytet',
702 
707  'title' => "Tytuł",
708  'description' => "Opis",
709  'tags' => "Tagi",
710  'all' => "Wszyscy",
711  'mine' => "Moje",
712 
713  'by' => 'przez',
714  'none' => 'żadne',
715 
716  'annotations' => "Adnotacje",
717  'relationships' => "Relacje",
718  'metadata' => "Metadane",
719  'tagcloud' => "Chmura tagów",
720 
721  'on' => 'Włączony',
722  'off' => 'Wyłączony',
723 
728  'edit:this' => 'Edytuj to',
729  'delete:this' => 'Usuń to',
730  'comment:this' => 'Skomentuj to',
731 
736  'deleteconfirm' => "Czy na pewno chcesz usunąć ten element?",
737  'deleteconfirm:plural' => "Czy na pewno chcesz usunąć te elementy?",
738 
743  'useradd:subject' => 'Utworzono konto użytkownika',
744 
748  'messages:title:error' => 'Błąd',
749  'messages:title:warning' => 'Ostrzeżenie',
750  'messages:title:help' => 'Pomoc',
751  'messages:title:notice' => 'Uwaga',
752  'messages:title:info' => 'Informacje',
753 
757  'input:date_format:datepicker' => '', // jQuery UI datepicker format
758 
759  'friendlytime:justnow' => "przed chwilą",
760  'friendlytime:minutes' => "%s minut temu",
761  'friendlytime:minutes:singular' => "minutę temu",
762  'friendlytime:hours' => "%s godzin temu",
763  'friendlytime:hours:singular' => "godzinę temu",
764  'friendlytime:days' => "%s dni temu",
765  'friendlytime:days:singular' => "wczoraj",
766  'friendlytime:date_format' => 'Y-m-d H:i:s',
767 
768  'friendlytime:future:minutes' => "za %s minut",
769  'friendlytime:future:minutes:singular' => "za minutę",
770  'friendlytime:future:hours' => "za %s godzin",
771  'friendlytime:future:hours:singular' => "za godzinę",
772  'friendlytime:future:days' => "za %s dni",
773  'friendlytime:future:days:singular' => "jutro",
774 
775  'date:month:01' => 'Styczeń %s',
776  'date:month:02' => 'Luty %s',
777  'date:month:03' => 'Marzec %s',
778  'date:month:04' => 'Kwiecień %s',
779  'date:month:05' => 'Maj %s',
780  'date:month:06' => 'Czerwiec %s',
781  'date:month:07' => 'Lipiec %s',
782  'date:month:08' => 'Sierpień %s',
783  'date:month:09' => 'Wrzesień %s',
784  'date:month:10' => 'Październik %s',
785  'date:month:11' => 'Listopad %s',
786  'date:month:12' => 'Grudzień %s',
787 
788  'date:weekday:0' => 'Niedziela',
789  'date:weekday:1' => 'Poniedziałek',
790  'date:weekday:2' => 'Wtorek',
791  'date:weekday:3' => 'Środa',
792  'date:weekday:4' => 'Czwartek',
793  'date:weekday:5' => 'Piątek',
794  'date:weekday:6' => 'Sobota',
795 
796  'interval:minute' => 'Co minutę',
797  'interval:fiveminute' => 'Co pięć minut',
798  'interval:fifteenmin' => 'Co kwadrans',
799  'interval:halfhour' => 'Co pół godziny',
800  'interval:hourly' => 'Co godzinę',
801  'interval:daily' => 'Codziennie',
802  'interval:weekly' => 'Co tydzień',
803  'interval:monthly' => 'Co miesiąc',
804  'interval:yearly' => 'Co rok',
805 
810  'installation:sitename' => "Nazwa strony (np. \"Moja strona\")",
811  'installation:sitedescription' => "Krótki opis strony (opcjonalny)",
812  'installation:sitepermissions' => "DOmyślne uprawnienia dostępu:",
813  'installation:language' => "Domyślny język dla twojej strony:",
814  'installation:debug' => "Tryb debuggera dostarcza dodatkowe informacje użyteczne przy diagnozowaniu błędów, spowalnia jednak to znacznie system, używaj tylko wtedy gdy masz problem.",
815  'installation:debug:label' => "Poziom logowania:",
816  'installation:debug:none' => 'Wyłącz tryb odpluskwiania (zalecane)',
817  'installation:debug:error' => 'Wyświetlaj tylko błędy krytyczne',
818  'installation:debug:warning' => 'Wyświetlaj błędy i ostrzeżenia',
819  'installation:debug:notice' => 'Loguj wszystkie błędy, ostrzeżenia i adnotacje',
820  'installation:debug:info' => 'Loguj wszystko',
821 
822  // Walled Garden support
823  'installation:registration:description' => 'Rejestracja nowych użytkowników jest domyślnie włączona. Wyłącz tą opcję, jeśli chcesz uniemożłiwić nowym użytkownikom samodzielną rejestrację.',
824  'installation:registration:label' => 'Pozwól na rejestrację nowych użytkowników',
825  'installation:walled_garden:description' => 'Włącz tryb prywatnej sieci dla swojej strony. To uniemożliwi niezalogowanym użytkownikom, na wyświetlanie jakichkolwiek stron, poza wyraźnie wskazanymi jako publiczne.',
826  'installation:walled_garden:label' => 'Pozwól na przeglądanie stron tylko zalogowanym użytkownikom',
827 
828  'installation:siteemail' => "Adres e-mail strony (używany do wysyłania systemowych e-mail)",
829 
830  'admin:site:access:warning' => "Modyfikacja ustawienia poziomu dostępu, wpływa wyłącznie na treści tworzone w przyszłości.",
831  'installation:allow_user_default_access:description' => "Jeśli zaznaczone, indywidualni użytkownicy będą mogli ustawić własny, domyślny poziom dostępu nadpisujący systemowy domyślny poziom dostępu.",
832  'installation:allow_user_default_access:label' => "Ustawienie użytkownika domyślnego poziomu dostępu",
833 
834  'installation:simplecache:description' => "Prosta pamięć podręczna zwiększa wydajność przez zapamiętywanie treści statycznych, wliczając część plików CSS i JavaScript. Zazwyczaj chcesz włączyć tą opcję.",
835  'installation:simplecache:label' => "Użyj prostej pamięci podręcznej (zalecane)",
836 
837  'installation:minify:description' => "Prosta pamięć podręczna może również poprawić wydajność przez kompresję kodu JavaScript i CSS. (Wymaga włączonej pamięci podręcznej)",
838  'installation:minify_js:label' => "Kompresuj JavaScript (zalecane)",
839  'installation:minify_css:label' => "Kompresuj CSS (zalecane)",
840 
841  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Musisz zaktualizować swój plik .htaccess aby ścieżka byłą przekazywana jako parametr GET o nazwie __elgg_uri (możesz użyć htaccess_dist jako prykładu).",
842  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg nie mógł się połączyć z serwerem w celu przetestowania reguł przepisywania. Sprawdź czy curl działa poprawnie oraz czy nie ma ograniczeń na twój adres IP, które wzbraniały by połączeń do localhost.",
843 
844  'installation:systemcache:description' => "Systemowa pamięć podręczna zmniejsza czas ładowania rdzenia Elgg, poprzez zapisywanie danych do plików.",
845  'installation:systemcache:label' => "Użyj systemowej pamięci podręcznej (zalecane)",
846 
847  'admin:legend:system' => 'System',
848  'admin:legend:caching' => 'Pamieć podręczna',
849  'admin:legend:content' => 'Treść',
850  'admin:legend:content_access' => 'Dostęp do treści',
851  'admin:legend:site_access' => 'Poziom dostępu na stronie',
852  'admin:legend:debug' => 'Odpluskwianie i logowanie',
853  'config:i18n:who_can_change_language:admin_only' => "Tylko administratorzy",
854  'config:email' => "E-mail",
855 
856  'upgrading' => 'Aktualizacja',
857  'upgrade:core' => 'Twoja instalacja elgg została zaktualizowana',
858  'upgrade:unlock' => 'Odblokuj aktualizację',
859  'upgrade:unlock:confirm' => "Baza danych jest zablokowana z powodu przebiegającej aktualizacji. Wykonywanie aktualizacji równolegle jest niebezpieczne. Powinieneś kontynuować tylko jeśli jesteś pewien, że nie jest uruchomiona żadna aktualizacja. Odblokować?",
860  'upgrade:locked' => "Nie można wykonać aktualizacji. Inna aktualizacja wciąż przebiega. Aby wyłączyć blokadę aktualizacji, zobacz sekcję Administracja.",
861  'upgrade:unlock:success' => "Blokada aktualizacji zdjęta pomyślnie.",
862 
863  'admin:pending_upgrades' => 'Ta strona ma oczekujące aktualizacje, które wymagają Twojej interwencji.',
864  'admin:view_upgrades' => 'Przeglądaj oczekujące aktualizacje.',
865  'item:object:elgg_upgrade' => 'Aktualizacje strony',
866  'admin:upgrades:none' => 'Twoja instalacja Elgg jest aktualna!',
867 
868  'upgrade:success_count' => 'Zaktualizowano:',
869  'upgrade:finished' => 'Aktualizacja zakończona',
870  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Aktualizacja zakończyła się błędami. Odśwież stronę aby spróbować ponownie.</p></p><br />Jeśli błąd się powtarza, sprawdź możliwe przyczyny w dzienniku błędów. Możesz szukać pomocy w rozwiązaniu problemów na stronie <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grupy wsparcia technicznego</a> w społeczności Elgg.</p>',
871 
872  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
873 
878  'welcome' => "Witaj",
879  'welcome:user' => 'Witaj %s',
880 
885  'email:from' => 'Nadawca',
886  'email:to' => 'Adresat',
887  'email:subject' => 'Tytuł',
888  'email:body' => 'Treść',
889 
890  'email:settings' => "Ustawienia e-mail",
891  'email:address:label' => "Twój adres e-mail",
892  'email:address:password' => "Hasło",
893 
894  'email:save:success' => "Nowy adres e-mail zapisano.",
895  'email:save:fail' => "Nie zapisano nowego adresu.",
896 
897  'friend:newfriend:subject' => "%s dodał cię do listy znajomych!",
898 
899  'email:changepassword:subject' => "Hasło zmienione!",
900 
901  'email:resetpassword:subject' => "Reset hasła!",
902 
903  'email:changereq:subject' => "Prośba o zmianę hasła.",
904 
909  'default_access:settings' => "Twój domyślny poziom dostępu",
910  'default_access:label' => "Domyślny poziom dostępu",
911  'user:default_access:success' => "Twój domyślny poziom dostępu został zapisany.",
912  'user:default_access:failure' => "Zapis domyślnego poziomu dostępu nie powiódł się.",
913 
918  'comments:count' => "%s komentarzy",
919  'item:object:comment' => 'Komentarze',
920  'collection:object:comment' => 'Komentarze',
921 
922  'generic_comments:add' => "Dodaj komentarz",
923  'generic_comments:edit' => "Edytuj komentarz",
924  'generic_comments:post' => "Dodaj komentarz",
925  'generic_comments:text' => "Komentarz",
926  'generic_comments:latest' => "Najnowsze komentarze",
927  'generic_comment:posted' => "Twój komentarz został dodany.",
928  'generic_comment:updated' => "Twój komentarz został pomyślnie zaktualizowany.",
929  'entity:delete:object:comment:success' => "Twój komentarz został skasowany.",
930  'generic_comment:blank' => "Przepraszamy: musisz coś wpisać przed zapisaniem.",
931  'generic_comment:notfound' => "Przepraszamy: nie można znaleźć określonej pozycji.",
932  'generic_comment:failure' => "Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas dodawania komentarza.",
933  'generic_comment:none' => 'Brak komentarzy',
934  'generic_comment:title' => 'Komentarz użytkownika %s',
935  'generic_comment:on' => '%s dotyczący %s',
936  'generic_comments:latest:posted' => 'napisał',
937 
942  'byline' => 'Przez %s',
943  'entity:delete:success' => 'Element %s został skasowany',
944  'entity:delete:fail' => 'Element %s nie został skasowany',
945 
954  'actiongatekeeper:missingfields' => 'W formularzu brakuje pól _token lub _ts',
955  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Formularz wygasł, proszę spróbować ponownie.",
956  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Formularz wygasł, prosimy odświeżyć i spróbować ponownie.',
957  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Rozszerzenie zablokowało wysłanie formularza.',
958  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Rozmiar wgranego pliku (lub plików) przekroczył limit ustawiony przez administratora',
959 
964  'js:security:token_refresh_failed' => 'Nie można połączyć się z %s. Możesz mieć problem z zapisaniem zmian. Proszę odświeżyć stronę.',
965  'js:lightbox:current' => "obraz %s z %s",
966 
974  'elgg:powered' => "Dostarczone przez Elgg",
975 
984  "aa" => "Afar",
985  "ab" => "Abkhazian",
986  "af" => "Afrikaans",
987  "am" => "Amharic",
988  "ar" => "Arabski",
989  "as" => "Assamese",
990  "ay" => "Aymara",
991  "az" => "Azerbaijani",
992  "ba" => "Bashkir",
993  "be" => "Byelorussian",
994  "bg" => "Bulgarian",
995  "bh" => "Bihari",
996  "bi" => "Bislama",
997  "bn" => "Bengali; Bangla",
998  "bo" => "Tibetan",
999  "br" => "Breton",
1000  "ca" => "Catalan",
1001  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1002  "co" => "Corsican",
1003  "cs" => "Czech",
1004  "cy" => "Welsh",
1005  "da" => "Danish",
1006  "de" => "Niemiecki",
1007  "dz" => "Bhutani",
1008  "el" => "Grecki",
1009  "en" => "Angielski",
1010  "eo" => "Esperanto",
1011  "es" => "Hiszpański",
1012  "et" => "Estoński",
1013  "eu" => "Basque",
1014  "fa" => "Perski",
1015  "fi" => "Finnish",
1016  "fj" => "Fiji",
1017  "fo" => "Faeroese",
1018  "fr" => "Francuski",
1019  "fy" => "Frisian",
1020  "ga" => "Irish",
1021  "gd" => "Scots / Gaelic",
1022  "gl" => "Galician",
1023  "gn" => "Guarani",
1024  "gu" => "Gujarati",
1025  "he" => "Hebrew",
1026  "ha" => "Hausa",
1027  "hi" => "Hindi",
1028  "hr" => "Croatian",
1029  "hu" => "Hungarian",
1030  "hy" => "Armeński",
1031  "ia" => "Interlingua",
1032  "id" => "Indonesian",
1033  "ie" => "Interlingue",
1034  "ik" => "Inupiak",
1035  //"in" => "Indonezyjski",
1036  "is" => "Icelandic",
1037  "it" => "Italian",
1038  "iu" => "Inuktitut",
1039  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1040  "ja" => "Japanese",
1041  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1042  "jw" => "Javanese",
1043  "ka" => "Georgian",
1044  "kk" => "Kazakh",
1045  "kl" => "Greenlandic",
1046  "km" => "Cambodian",
1047  "kn" => "Kanadyjski",
1048  "ko" => "Koreański",
1049  "ks" => "Kashmiri",
1050  "ku" => "Kurdish",
1051  "ky" => "Kirghiz",
1052  "la" => "Latin",
1053  "ln" => "Lingala",
1054  "lo" => "Laothian",
1055  "lt" => "Lithuanian",
1056  "lv" => "Latvian/Lettish",
1057  "mg" => "Malagasy",
1058  "mi" => "Maori",
1059  "mk" => "Macedonian",
1060  "ml" => "Malayalam",
1061  "mn" => "Mongolian",
1062  "mo" => "Moldavian",
1063  "mr" => "Marathi",
1064  "ms" => "Malay",
1065  "mt" => "Maltese",
1066  "my" => "Burmese",
1067  "na" => "Nauru",
1068  "ne" => "Nepali",
1069  "nl" => "Dutch",
1070  "no" => "Norwegian",
1071  "oc" => "Occitan",
1072  "om" => "(Afan) Oromo",
1073  "or" => "Oriya",
1074  "pa" => "Punjabi",
1075  "pl" => "Polski",
1076  "ps" => "Pashto / Pushto",
1077  "pt" => "Portuguese",
1078  "pt_br" => "Brazilian Portuguese",
1079  "qu" => "Quechua",
1080  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1081  "rn" => "Kirundi",
1082  "ro" => "Romanian",
1083  "ru" => "Rosyjski",
1084  "rw" => "Kinyarwanda",
1085  "sa" => "Sanskrit",
1086  "sd" => "Sindhi",
1087  "sg" => "Sangro",
1088  "sh" => "Serbo-Croatian",
1089  "si" => "Singhalese",
1090  "sk" => "Slovak",
1091  "sl" => "Slovenian",
1092  "sm" => "Samoan",
1093  "sn" => "Shona",
1094  "so" => "Somali",
1095  "sq" => "Albanian",
1096  "sr" => "Serbian",
1097  "ss" => "Siswati",
1098  "st" => "Sesotho",
1099  "su" => "Sundanese",
1100  "sv" => "Swedish",
1101  "sw" => "Swahili",
1102  "ta" => "Tamil",
1103  "te" => "Tegulu",
1104  "tg" => "Tajik",
1105  "th" => "Thai",
1106  "ti" => "Tigrinya",
1107  "tk" => "Turkmen",
1108  "tl" => "Tagalog",
1109  "tn" => "Setswana",
1110  "to" => "Tonga",
1111  "tr" => "Turkish",
1112  "ts" => "Tsonga",
1113  "tt" => "Tatar",
1114  "tw" => "Twi",
1115  "ug" => "Uigur",
1116  "uk" => "Ukrainian",
1117  "ur" => "Urdu",
1118  "uz" => "Uzbek",
1119  "vi" => "Vietnamese",
1120  "vo" => "Volapuk",
1121  "wo" => "Wolof",
1122  "xh" => "Xhosa",
1123  //"y" => "Jidysz",
1124  "yi" => "Jidysz",
1125  "yo" => "Yoruba",
1126  "za" => "Zuang",
1127  "zh" => "Chinese",
1128  "zu" => "Zulu",
1129 );