Elgg  Version 1.11
fi.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Sivustot',
8 
13  'login' => "Kirjaudu",
14  'loginok' => "Olet kirjautunut sisään.",
15  'loginerror' => "Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista kirjautumistietosi ja yritä uudelleen.",
16  'login:empty' => "Syötä käyttäjätunnus/sähköposti ja salasana.",
17  'login:baduser' => "Tiliisi kirjautuminen on estetty.",
18  'auth:nopams' => "Sisäinen virhe. Toimintoa käyttäjän sisäänkirjaamiseen ei ole asennettuna.",
19 
20  'logout' => "Kirjaudu ulos",
21  'logoutok' => "Olet kirjautunut ulos.",
22  'logouterror' => "Uloskirjautuminen epäonnistui. Yritä uudelleen.",
23  'session_expired' => "Sessiosi on vanhentunut. Päivitä sivu kirjautuaksesi sisään.",
24 
25  'loggedinrequired' => "Tämän sivun näkyminen edellyttää, että olet kirjautuneena sisään.",
26  'adminrequired' => "Tämän sivun näkyminen edellyttää ylläpitäjän oikeuksia.",
27  'membershiprequired' => "Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän sivun.",
28  'limited_access' => "Sinulla ei ole oikeuksia tämän sivun tarkasteluun.",
29 
30 
35  'exception:title' => "Virhe.",
36  'exception:contact_admin' => 'Tapahtui virhe. Ota yhteys sivuston ylläpitäjään ja toimita seuraavat tiedot:',
37 
38  'actionundefined' => "Haluttua toimintoa (%s) ei ole määritelty järjestelmässä.",
39  'actionnotfound' => "Tiedostoa, johon toiminto %s viittaa, ei löytynyt.",
40  'actionloggedout' => "Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet kirjautuneena sisään.",
41  'actionunauthorized' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän toiminnon suorittamiseen',
42 
43  'ajax:error' => 'AJAX-kutsun yhteydessä tapahtui odottamaton virhe. Yhteys palvelimeen saattaa olla katkennut.',
44 
45  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "Liitännäisessä %s (guid %s) on havaittu virhe, joten se on poistettu käytöstä. Voit yrittää etsiä lisätietoja Elggin dokumentaatiosta (http://learn.elgg.org/).",
46  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) ei käynnisty. Syy: %s',
47  'PluginException:InvalidID' => "%s on virheellinen pluginin ID.",
48  'PluginException:InvalidPath' => "%s on virheellinen pluginipolku.",
49  'PluginException:InvalidManifest' => 'Pluginin %s infotiedosto (manifest) on virheellinen',
50  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s on virheellinen plugini.',
51  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s ei ole kelvollinen plugini: %s',
52  'PluginException:NullInstantiated' => 'ElggPluginista ei voi luoda ilmentymää null-arvolla. Syötä GUID, plugin id tai polku.',
53  'ElggPlugin:MissingID' => 'Plugin-ID puuttuu (guid %s)',
54  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'ElggPluginPackage pluginille %s (guid %s) puuttuu',
55  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Tiedosto %s puuttuu.',
56  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Tämän pluginin hakemisto täytyy nimetä muotoon "%s".',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Manifestissa on virheellinen riippuvuustyyppi "%s".',
58  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Manifestissa on virheellinen "tarjoaa" tyyppi "%s".',
59  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Virheellinen %s riippuvuus "%s" pluginissa %s. Pluginit eivät voi vaatia toimintoa tai olla konfliktissa toiminnon kanssa, jonka ne itse tarjoavat!',
60  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Ei voida lisätä toiminnallisuutta %s pluginille %s (guid: %s) sijainnissa %s. Tarkista tiedosto-oikeudet!',
61  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Ei voida avata näkymähakemistoa pluginille %s (guid: %s) sijainnissa %s. Tarkista tiedosto-oikeudet!',
62  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterLanguages' => 'Ei voida rekisteröidä käännöksiä pluginille %s (guid: %s) sijainnissa %s. Tarkista tiedosto-oikeudet!',
63  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Ei löydetty ID:tä pluginille guid %s!',
64  'PluginException:NoPluginName' => "Liitännäisen nimeä ei löytynyt",
65  'PluginException:ParserError' => 'Virhe yrittäessä käsitellä infotiedostoa API-versiolla %s pluginissa %s.',
66  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Ei löydetty käsittelijää infotiedoston API-versiolle %s pluginissa %s.',
67  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Pakollinen '%s' attribuutti puuttuu pluginin %s infotiedostosta.",
68  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s on virheellinen liitännäinen, joten se poistettiin käytöstä.',
69 
70  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Vaatimus',
71  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Suositus',
72  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Yhteensopimattomuus',
73  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'Yhteensopimattomuus',
74  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Tarjoaa',
75  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioriteetti',
76 
77  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Elgg-versio',
78  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'PHP-versio',
79  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'PHP-laajennos: %s',
80  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'PHP ini -asetus: %s',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Plugini: %s',
82  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Liitännäisen %s jälkeen',
83  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Ennen liitännäistä %s',
84  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s ei ole asennettuna',
85  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Puuttuu',
86 
87  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Käytössä on liitännäisiä, jotka ovat riippuvaisia liitännäisestä %s. Ennen kuin voit deaktivoida sen, sinun pitää deaktivoida seuraavat liitännäiset: %s',
88 
89  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Valikkolinkiltä puuttuu parent',
90  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Valikkolinkille [%s] määritetty parent [%s] puuttuu',
91  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Valikkolinkki [%s] on rekisteröity kahdesti',
92 
93  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Salasanakenttä ei voi olla tyhjä',
94  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Salasanojen on täsmättävä',
95  'LoginException:BannedUser' => 'Sinut on bannattu tällä sivustolla, etkä voi kirjautua sisään',
96  'LoginException:UsernameFailure' => 'Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista tunnus/sähköposti ja salasana.',
97  'LoginException:PasswordFailure' => 'Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista tunnus/sähköposti ja salasana.',
98  'LoginException:AccountLocked' => 'Tilisi on lukittu liian monen epäonnistuneen kirjautumisyrityksen vuoksi.',
99  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Syöttämäsi salasana ei vastannut nykyistä salasanaasi.',
100  'LoginException:Unknown' => 'Kirjautuminen epäonnistui tuntemattoman virheen takia.',
101 
102  'deprecatedfunction' => 'Warning: This code uses the deprecated function \'%s\' and is not compatible with this version of Elgg',
103 
104  'pageownerunavailable' => 'Varoitus: Sivun omistajaa %d ei pystytä näyttämään!',
105  'viewfailure' => 'Näkymässä %s ilmeni sisäinen virhe.',
106  'view:missing_param' => "Parametri '%s' puuttuu näkymästä %s",
107  'changebookmark' => 'Kirjanmerkin polku on vanhentunut. Ole hyvä ja vaihda kirjanmerkkisi tälle sivulle',
108  'noaccess' => 'Kohde on poistettu tai sinulla ei ole oikeuksia sen tarkastelemiseen.',
109  'error:missing_data' => 'Pyynnössäsi oli puutteellisia tietoja',
110  'save:fail' => 'Tallentaminen epäonnistui',
111  'save:success' => 'Tiedot tallennettu',
112 
113  'error:default:title' => 'Hups...',
114  'error:default:content' => 'Hups... jotain meni pieleen.',
115  'error:404:title' => 'Sivua ei löydy',
116  'error:404:content' => 'Hakemaasi sivua ei löydy.',
117 
118  'upload:error:ini_size' => 'Tiedosto, jota yritit lisätä, on liian suuri.',
119  'upload:error:form_size' => 'Tiedosto, jota yritit lisätä, on liian suuri.',
120  'upload:error:partial' => 'Tiedoston lisääminen epäonnistui.',
121  'upload:error:no_file' => 'Et valinnut tiedostoa.',
122  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
123  'upload:error:cant_write' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
124  'upload:error:extension' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
125  'upload:error:unknown' => 'Tiedoston lisääminen epäonnistui.',
126 
127 
132  'name' => "Nimi",
133  'email' => "Sähköpostiosoite",
134  'username' => "Käyttäjätunnus",
135  'loginusername' => "Tunnus tai sähköposti",
136  'password' => "Salasana",
137  'passwordagain' => "Salasana (uudelleen)",
138  'admin_option' => "Tee tästä käyttäjästä ylläpitäjä?",
139 
144  'PRIVATE' => "Yksityinen",
145  'LOGGED_IN' => "Kirjautuneet",
146  'PUBLIC' => "Julkinen",
147  'LOGGED_OUT' => "Kirjautumattomat käyttäjät",
148  'access:friends:label' => "Ystävät",
149  'access' => "Pääsy",
150  'access:overridenotice' => "Huom: Vain ryhmän jäsenillä on pääsy tähän ryhmään lisättyihin sisältöihin.",
151  'access:limited:label' => "Rajoitettu",
152  'access:help' => "Pääsytaso",
153  'access:read' => "Lukuoikeus",
154  'access:write' => "Kirjoitusoikeus",
155  'access:admin_only' => "Vain ylläpitäjät",
156  'access:missing_name' => "Tuntematon lukuoikeus",
157  'access:comments:change' => "Tässä sisällössä on kommentteja. Ota huomioon, että vaihtaessasi sisällön pääsytasoa, myös kommenttien pääsytaso muuttuu.",
158 
163  'dashboard' => "Kojelauta",
164  'dashboard:nowidgets' => "Kojelauta on henkilökohtainen työpöytäsi sivustolla. Klikkaa \"Lisää vimpaimia\" lisätäksesi kojelaudalle vimpaimia, joiden avulla voit seurata sivuston sisältöä ja toimintaa.",
165 
166  'widgets:add' => 'Vimpaimet',
167  'widgets:add:description' => "Klikkaa alla olevia vimpaimia lisätäksesi ne sivulle.",
168  'widgets:panel:close' => "Sulje vimpainpaneeli",
169  'widgets:position:fixed' => '(Lukittu sijainti sivulla)',
170  'widget:unavailable' => 'Olet jo lisännyt tämän vimpaimen',
171  'widget:numbertodisplay' => 'Näytettävien kohteiden määrä',
172 
173  'widget:delete' => 'Poista %s',
174  'widget:edit' => 'Muokkaa vimpainta',
175 
176  'widgets' => "Vimpaimet",
177  'widget' => "Vimpain",
178  'item:object:widget' => "Vimpaimet",
179  'widgets:save:success' => "Vimpain tallennettu onnistuneesti.",
180  'widgets:save:failure' => "Vimpaimen tallentaminen epäonnistui.",
181  'widgets:add:success' => "Vimpain lisättiin onnituneesti.",
182  'widgets:add:failure' => "Vimpaimen lisääminen epäonnistui.",
183  'widgets:move:failure' => "Vimpaimen uuden sijainnin tallentaminen epäonnistui.",
184  'widgets:remove:failure' => "Vimpaimen poistaminen epäonnistui.",
185 
190  'group' => "Ryhmä",
191  'item:group' => "Ryhmät",
192 
197  'user' => "Käyttäjä",
198  'item:user' => "Käyttäjät",
199 
204  'friends' => "Ystävät",
205  'friends:yours' => "Omat ystäväsi",
206  'friends:owned' => "Käyttäjän %s ystävät",
207  'friend:add' => "Lisää ystäväksi",
208  'friend:remove' => "Poista ystävistä",
209 
210  'friends:add:successful' => "Olet lisännyt käyttäjän %s ystäväksesi.",
211  'friends:add:failure' => "Käyttäjää %s ei voitu lisätä ystäväksi.",
212 
213  'friends:remove:successful' => "Olet poistanut käyttäjän %s ystävistäsi.",
214  'friends:remove:failure' => "Käyttäjää %s ei voitu poistaa ystävistäsi.",
215 
216  'friends:none' => "Tämä käyttäjä ei ole vielä lisännyt ketään ystäväkseen.",
217  'friends:none:you' => "Et ole lisännyt vielä ketään ystäväksesi.",
218 
219  'friends:none:found' => "Ystäviä ei löydetty.",
220 
221  'friends:of:none' => "Kukaan ei ole vielä lisännyt tätä käyttäjää ystäväkseen.",
222  'friends:of:none:you' => "Kukaan ei ole vielä lisännyt sinua ystäväkseen. Ala lisätä sisältöä sivustolle, täytä profiiliisi ja anna ihmisten löytää sinut!",
223 
224  'friends:of:owned' => "Käyttäjät, joiden ystävänä %s on",
225 
226  'friends:of' => "Kenen ystävänä",
227  'friends:collections' => "Ystäväkokoelmat",
228  'collections:add' => "Uusi kokoelma",
229  'friends:collections:add' => "Uusi ystäväkokoelma",
230  'friends:addfriends' => "Lisää ystäviä",
231  'friends:collectionname' => "Kokoelman nimi",
232  'friends:collectionfriends' => "Ystävät kokoelmassa",
233  'friends:collectionedit' => "Muokkaa kokoelmaa",
234  'friends:nocollections' => "Sinulla ei ole vielä yhtään ystäväkokoelmaa.",
235  'friends:collectiondeleted' => "Ystäväkokoelma on poistettu.",
236  'friends:collectiondeletefailed' => "Ystäväkokoelmaa ei voitu poistaa. Joko sinulla ei ole oikeuksia tähän, tai sitten tapahtui jokin odottamaton virhe.",
237  'friends:collectionadded' => "Ystäväkokoelma luotiin onnistuneesti",
238  'friends:nocollectionname' => "Sinun täytyy antaa ystäväkokoelmalle nimi ennen kuin se voidaan luoda.",
239  'friends:collections:members' => "Kokoelman jäsenet",
240  'friends:collections:edit' => "Muokkaa kokoelmaa",
241  'friends:collections:edited' => "Muutokset tallennettiin",
242  'friends:collection:edit_failed' => 'Muutoksien tallentaminen eponnistui.',
243 
244  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ',
245 
246  'avatar' => 'Profiilikuva',
247  'avatar:noaccess' => "Sinulla ei ole oikeuksia muokata tämän käyttäjän profiilikuvaa",
248  'avatar:create' => 'Rajaa profiilikuva',
249  'avatar:edit' => 'Muokkaa profiilikuvaa',
250  'avatar:preview' => 'Esikatselu',
251  'avatar:upload' => 'Vaihda profiilikuva',
252  'avatar:current' => 'Nykyinen profiilikuva',
253  'avatar:remove' => 'Poista profiilikuva',
254  'avatar:crop:title' => 'Profiilikuvan rajaustyökalu',
255  'avatar:upload:instructions' => "Profiilikuvasi on kuva, jota käytetään ympäri sivustoa. Voit vaihtaa sen niin usein kun haluat. (Sallitut tiedostomuodot ovat: GIF, JPG ja PNG)",
256  'avatar:create:instructions' => 'Rajaa hiirellä neliö alapuolella olevaan kuvaan määritelläksesi kuvan rajauksen. Esikatselu rajatusta kuvasta näkyy oikealla. Kun olet tyytyväinen esikatselukuvaan, klikkaa "Rajaa profiilikuva"-painiketta, jolloin rajatusta alueesta luodaan uusi profiilikuvasi.',
257  'avatar:upload:success' => 'Profiilikuva ladattiin onnistuneesti',
258  'avatar:upload:fail' => 'Profiilikuvan lataaminen epäonnistui',
259  'avatar:resize:fail' => 'Profiilikuvan koon muuttaminen epäonnistui',
260  'avatar:crop:success' => 'Profiilikuva rajattiin onnistuneesti',
261  'avatar:crop:fail' => 'Profiilikuvan rajaaminen epäonnistui',
262  'avatar:remove:success' => 'Profiilikuva poistettu',
263  'avatar:remove:fail' => 'Profiilikuvan poistaminen epäonnistui.',
264 
265  'profile:edit' => 'Muokkaa profiilia',
266  'profile:aboutme' => "Kuvaus",
267  'profile:description' => "Kuvaus",
268  'profile:briefdescription' => "Lyhyt kuvaus",
269  'profile:location' => "Sijainti",
270  'profile:skills' => "Taidot",
271  'profile:interests' => "Kiinnostuksen kohteet",
272  'profile:contactemail' => "Sähköpostiosoite",
273  'profile:phone' => "Puhelin",
274  'profile:mobile' => "Matkapuhelin",
275  'profile:website' => "www-sivu",
276  'profile:twitter' => "Twitter-tunnus",
277  'profile:saved' => "Profiilisi tallennettiin onnistuneesti.",
278 
279  'profile:field:text' => 'Lyhyt tekstikenttä',
280  'profile:field:longtext' => 'Suuri tekstikenttä',
281  'profile:field:tags' => 'Tagit',
282  'profile:field:url' => 'WWW-osoite',
283  'profile:field:email' => 'Sähköpostiosoite',
284  'profile:field:location' => 'Sijainti',
285  'profile:field:date' => 'Päivämäärä',
286 
287  'admin:appearance:profile_fields' => 'Profiilikentät',
288  'profile:edit:default' => 'Muokkaa profiilikenttiä',
289  'profile:label' => "Kentän nimi",
290  'profile:type' => "Kentän tyyppi",
291  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Kentän poistaminen epäonnistui',
292  'profile:editdefault:delete:success' => 'Oletuskenttä poistettu!',
293  'profile:defaultprofile:reset' => 'Käyttäjäprofiilin kenttien oletusasetukset palautettu',
294  'profile:resetdefault' => 'Palauta oletusarvoiset profiilikentät',
295  'profile:resetdefault:confirm' => 'Haluatko varmasti poistaa itse lisätyt profiilikentät?',
296  'profile:explainchangefields' => "Voit korvata olemassa olevat profiilikentät omilla kentillä käyttämällä alla olevaa lomaketta. \n\n Kirjoita ensin uuden profiilikentän otsikko, esimerkiksi 'Suosikkijoukkue'. Valitse seuraavaksi kentän tyyppi (teksti, tagit, url, jne). Voit muuttaa kenttien järjestystä raahaamalla kenttiä nuolikuvakkeesta. Klikkaa kentän nimeä muokataksesi sitä. \n\n Voit milloin tahansa palauttaa profiilin kentät järjestelmän oletusarvoihin. Huomioi kuitenkin, että menetät tällöin kaikki käyttäjien lisäkenttiin syöttämät tiedot.",
297  'profile:editdefault:success' => 'Uusi profiilikenttä lisätty onnistuneesti',
298  'profile:editdefault:fail' => 'Uuden profiilikentän tallentaminen epäonnistui',
299  'profile:field_too_long' => 'Profiilitietojasi ei voida tallentaa, sillä osio "%s" on liian pitkä.',
300  'profile:noaccess' => "Sinulla ei ole oikeuksia tämän profiilin muokkaamiseen.",
301  'profile:invalid_email' => 'Syötit virheellisen sähköpostiosoitteen.',
302 
303 
307  'feed:rss' => 'Tilaa sivu syötteenä',
311  'link:view' => 'Näytä linkki',
312  'link:view:all' => 'Näytä kaikki',
313 
314 
318  'river' => "Toimintalista",
319  'river:friend:user:default' => "%s on nyt käyttäjän %s ystävä",
320  'river:update:user:avatar' => 'Käyttäjä %s päivitti profiilikuvansa',
321  'river:update:user:profile' => '%s päivitti profiiliaan',
322  'river:noaccess' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän kohteen näkemiseen.',
323  'river:posted:generic' => '%s lähetti',
324  'riveritem:single:user' => 'a user',
325  'riveritem:plural:user' => 'some users',
326  'river:ingroup' => 'ryhmässä %s',
327  'river:none' => 'Ei uutta toimintaa',
328  'river:update' => 'Päivitys kohteelle %s',
329  'river:delete' => 'Poista tämä kohde listasta',
330  'river:delete:success' => 'Kohde poistettu',
331  'river:delete:fail' => 'Kohteen poistaminen epäonnistui',
332  'river:subject:invalid_subject' => 'Virheellinen käyttäjä',
333  'activity:owner' => 'Näytä toiminta',
334 
335  'river:widget:title' => "Toimintalista",
336  'river:widget:description' => "Näytä viimeisin toiminta",
337  'river:widget:type' => "Toiminnan tyyppi",
338  'river:widgets:friends' => 'Ystävien toiminta',
339  'river:widgets:all' => 'Kaikki sivuston toiminta',
340 
344  'notifications:usersettings' => "Ilmoitusasetukset",
345  'notification:method:email' => 'Sähköposti',
346 
347  'notifications:usersettings:save:ok' => "Ilmoitusasetukset tallennettu.",
348  'notifications:usersettings:save:fail' => "Ilmoitusasetusten tallentaminen epäonnistui.",
349 
350  'notification:subject' => 'Ilmoitus kohteesta %s',
351  'notification:body' => 'Pääset tarkastelemaan kohdetta tästä: %s',
352 
357  'search' => "Haku",
358  'searchtitle' => "Haku: %s",
359  'users:searchtitle' => "Etsitään käyttäjiä: %s",
360  'groups:searchtitle' => "Etsitään ryhmiä: %s",
361  'advancedsearchtitle' => "%s jotka täsmäävät hakuun %s",
362  'notfound' => "Ei hakutuloksia.",
363  'next' => "Seuraava",
364  'previous' => "Edellinen",
365 
366  'viewtype:change' => "Vaihda listatyyppi",
367  'viewtype:list' => "Listanäkymä",
368  'viewtype:gallery' => "Gallerianäkymä",
369 
370  'tag:search:startblurb' => "Kohteet, joiden täsmäävät tagiin '%s':",
371 
372  'user:search:startblurb' => "Käyttäjät, jotka täsmäävät hakuun '%s':",
373  'user:search:finishblurb' => "Näytä lisää hakutuloksia.",
374 
375  'group:search:startblurb' => "Ryhmät, jotka täsmäävät hakuun '%s':",
376  'group:search:finishblurb' => "Näytä lisää hakutuloksia.",
377  'search:go' => 'Etsi',
378  'userpicker:only_friends' => 'Näytä vain ystävät',
379 
384  'account' => "Tili",
385  'settings' => "Asetukset",
386  'tools' => "Työkalut",
387  'settings:edit' => 'Muokkaa asetuksia',
388 
389  'register' => "Rekisteröidy",
390  'registerok' => "Olet onnistuneesti rekisteröitynyt sivustolle %s.",
391  'registerbad' => "Rekisteröitymisesi epäonnistui tuntemattoman virheen takia.",
392  'registerdisabled' => "Sivuston ylläpitäjä on ottanut rekisteröitymisen pois käytöstä",
393  'register:fields' => 'Kaikki kentät ovat pakollisia',
394 
395  'registration:notemail' => 'Syötit virheellisen sähköpostiosoitteen.',
396  'registration:userexists' => 'Syöttämäsi käyttäjätunnus on jo olemassa',
397  'registration:usernametooshort' => 'Käyttäjätunnuksen tulee olla vähintään %u merkin pituinen.',
398  'registration:usernametoolong' => 'Käyttäjätunnuksesi on liian pitkä. Siinä voi olla korkeintaan %u merkkiä.',
399  'registration:passwordtooshort' => 'Salasanan tulee olla vähintään %u merkin pituinen.',
400  'registration:dupeemail' => 'Tämä sähköpostiosoite on jo rekisteröity.',
401  'registration:invalidchars' => 'Käyttätunnuksessai on seuraavia kiellettyvä merkkejä: %s. Tunnuksessa ei voi olla mitään näistä merkeistä: %s',
402  'registration:emailnotvalid' => 'Syöttämäsi sähköpostiosoite ei ole kelvollinen',
403  'registration:passwordnotvalid' => 'Syöttämäsi salasana ei ole kelvollinen',
404  'registration:usernamenotvalid' => 'Syöttämäsi käyttäjätunnus ei ole kelvollinen',
405 
406  'adduser' => "Lisää käyttäjä",
407  'adduser:ok' => "Olet lisännyt uuden käyttäjän.",
408  'adduser:bad' => "Uuden käyttäjän luonti epäonnistui.",
409 
410  'user:set:name' => "Tilin nimiasetukset",
411  'user:name:label' => "Nimi",
412  'user:name:success' => "Nimi vaihdettu.",
413  'user:name:fail' => "Nimen vaihtaminen epäonnistui.",
414 
415  'user:set:password' => "Tilin salasana",
416  'user:current_password:label' => 'Nykyinen salasana',
417  'user:password:label' => "Uusi salasana",
418  'user:password2:label' => "Uusi salasana uudelleen",
419  'user:password:success' => "Salasana vaihdettu",
420  'user:password:fail' => "Salasanan vaihtaminen epäonnistui.",
421  'user:password:fail:notsame' => "Salasanat eivät täsmää!",
422  'user:password:fail:tooshort' => "Salasana on liian lyhyt!",
423  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Salasana ei vastannut nykyistä salsanaasi.',
424  'user:changepassword:unknown_user' => 'Virheellinen käyttäjä.',
425  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Salasanan nollaus lähettää uuden salasanan sähköpostitse aiemmin rekisteröimääsi sähköpostiosoitteeseen.',
426 
427  'user:set:language' => "Kieliasetukset",
428  'user:language:label' => "Kieli",
429  'user:language:success' => "Kieliasetus päivitetty.",
430  'user:language:fail' => "Kieliasetuksen tallentaminen epäonnistui.",
431 
432  'user:username:notfound' => 'Käyttäjätunnusta %s ei löytynyt.',
433 
434  'user:password:lost' => 'Unohtunut salasana',
435  'user:password:changereq:success' => 'Pyydettiin uutta salasanaa, sähköposti lähetetty',
436  'user:password:changereq:fail' => 'Uuden salasanan pyytäminen epäonnistui.',
437 
438  'user:password:text' => 'Anoaksesi uuden salasanan, syötä alle käyttäjätunnuksesi. Saat sähköpostiisi linkin, jota klikkaamalla sinulle lähetetään uusi salasana.',
439 
440  'user:persistent' => 'Muista minut',
441 
442  'walled_garden:welcome' => 'Tervetuloa sivustolle',
443 
447  'menu:page:header:administer' => 'Hallinnointi',
448  'menu:page:header:configure' => 'Asetukset',
449  'menu:page:header:develop' => 'Kehittäjän työkalut',
450  'menu:page:header:default' => 'Muut',
451 
452  'admin:view_site' => 'Siirry sivustolle',
453  'admin:loggedin' => 'Olet kirjautuneena käyttäjänä %s',
454  'admin:menu' => 'Valikko',
455 
456  'admin:configuration:success' => "Asetukset tallennettiin.",
457  'admin:configuration:fail' => "Asetusten tallentaminen epäonnistui.",
458  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Sijaintia "%s" ei voida asettaa datahakemistoksi, koska se ei ole absoluuttinen polku.',
459  'admin:configuration:default_limit' => 'Kohteiden lukumäärän pitää olla vähintään 1',
460 
461  'admin:unknown_section' => 'Virheellinen admin-osio.',
462 
463  'admin' => "Hallinta",
464  'admin:description' => "Hallintapaneelilla voit vaikuttaa kaikkiin sivustoa koskeviin asetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
465 
466  'admin:statistics' => "Tilastotiedot",
467  'admin:statistics:overview' => 'Yhteenveto',
468  'admin:statistics:server' => 'Palvelimen tiedot',
469  'admin:statistics:cron' => 'Cron',
470  'admin:cron:record' => 'Viimeisimmät Cron-ajot',
471  'admin:cron:period' => 'Cron-aikaväli',
472  'admin:cron:friendly' => 'Suoritettu viimeksi',
473  'admin:cron:date' => 'Päivä ja aika',
474 
475  'admin:appearance' => 'Ulkoasu',
476  'admin:administer_utilities' => 'Apuohjelmat',
477  'admin:develop_utilities' => 'Apuohjelmat',
478  'admin:configure_utilities' => 'Apuohjelmat',
479  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
480 
481  'admin:users' => "Käyttäjät",
482  'admin:users:online' => 'Tällä hetkellä kirjautuneena',
483  'admin:users:newest' => 'Uusimmat',
484  'admin:users:admins' => 'Ylläpitäjät',
485  'admin:users:add' => 'Lisää uusi käyttäjä',
486  'admin:users:description' => "Tämän hallintapaneelin avulla voit vaikuttaa sivustosi käyttäjäasetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
487  'admin:users:adduser:label' => "Klikkaa tästä lisätäksesi uuden käyttäjän...",
488  'admin:users:opt:linktext' => "Hallinnoi käyttäjiä...",
489  'admin:users:opt:description' => "Säädä käyttäjä ja tiliasetuksia. ",
490  'admin:users:find' => 'Etsi',
491 
492  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Ylläpitotila',
493  'admin:upgrades' => 'Päivitykset',
494 
495  'admin:settings' => 'Asetukset',
496  'admin:settings:basic' => 'Perusasetukset',
497  'admin:settings:advanced' => 'Lisäasetukset',
498  'admin:site:description' => "Tämän hallintapaneelin avulla voit vaikuttaa sivustosi yleisiin asetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
499  'admin:site:opt:linktext' => "Hallinnoi sivuston asetuksia...",
500  'admin:settings:in_settings_file' => 'Tämä asetus on määritetty asetustiedostossa (settings.php)',
501 
502  'admin:legend:security' => 'Tietoturva',
503  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg käyttää salausavainta erilaisten tietoturvaa parantavien koodiavainten luomiseen.',
504  'admin:site:secret_regenerated' => "Sivustonlaajuinen salausavain on uusittu.",
505  'admin:site:secret:regenerate' => "Päivitä salausavain",
506  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Huom: Avaimen uusiminen kumoaa tähän asti luodut avainkoodit, joita käytetään \"Muista minut\"-toiminnossa, sähköpostien vahvistusviesteissä, kutsukoodeissa, yms. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia joillekin käyttäjille.",
507  'site_secret:current_strength' => 'Salausavaimen vahvuus',
508  'site_secret:strength:weak' => "Heikko",
509  'site_secret:strength_msg:weak' => "Suosittelemme, että uusit sivuston salausavaimen.",
510  'site_secret:strength:moderate' => "Keskiverto",
511  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Suosittelemme, että uusit salausavaimen taataksesi sivuston tietoturvallisen käytön.",
512  'site_secret:strength:strong' => "Vahva",
513  'site_secret:strength_msg:strong' => "Salausavain on riittävän vahva. Sitä ei tarvitse uusia.",
514 
515  'admin:dashboard' => 'Kojelauta',
516  'admin:widget:online_users' => 'Kirjautuneet käyttäjät',
517  'admin:widget:online_users:help' => 'Listaa kirjautuneet käyttäjät',
518  'admin:widget:new_users' => 'Uudet käyttäjät',
519  'admin:widget:new_users:help' => 'Listaa uusimmat käyttäjät',
520  'admin:widget:banned_users' => 'Bannatut käyttäjät',
521  'admin:widget:banned_users:help' => 'Listaa bannatut käyttäjät',
522  'admin:widget:content_stats' => 'Sisältötilastot',
523  'admin:widget:content_stats:help' => 'Näyttää sivustolle luotujen sisältöjen määrän',
524  'admin:widget:cron_status' => 'Cron-seuranta',
525  'admin:widget:cron_status:help' => 'Näyttää listan Cron-ajojen viimeisimmistä ajankohdista',
526  'widget:content_stats:type' => 'Sisältötyyppi',
527  'widget:content_stats:number' => 'Lukumäärä',
528 
529  'admin:widget:admin_welcome' => 'Tervetuloa',
530  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Lyhyt perehdytys Elggin hallintapaneeliin",
531  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
532 'Tervetuloa Elggiin! Olet juuri nyt ylläpitäjän kojelaudalla, joka on kätevä työkalu sivuston toiminnan seuraamiseen.',
533 
534  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
535 "Ylläpitopuolen navigaatio löytyy oikella olevasta valikosta. Se on jaettu
536 kolmeen osioon:
537  <dl>
538  <dt>Hallinnointi</dt><dd>Käteviä toimintoja kuten listaukset tilastotiedoista, kirjautuneista käyttäjistä sekä sopimattomaksi raportoidusta sisällöstä.</dd>
539  <dt>Asetukset</dt><dd>Toiminnot kuten sivuston nimen muuttaminen ja uusien liitännäisten lisääminen.</dd>
540  <dt>Kehittäjän työkalut</dt><dd>Henkilöille, jotka kehittävät uusia liitännäisiä tai teemoja. (Vaati developer-pluginin.)</dd>
541  </dl>
542  ",
543 
544  // argh, this is ugly
545  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Tutustu myös sivun alaosassa oleviin linkkeihin, ja kiitos kun käytät Elggiä!',
546 
547  'admin:widget:control_panel' => 'Hallintapaneeli',
548  'admin:widget:control_panel:help' => "Tarjoaa helpon pääsyn yleisimpiin toimintoihin",
549 
550  'admin:cache:flush' => 'Tyhjennä välimuistit',
551  'admin:cache:flushed' => "Välimuistit on tyhjennetty",
552 
553  'admin:footer:faq' => 'Hallinnan FAQ',
554  'admin:footer:manual' => 'Hallinnan ohjekirja',
555  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg-yhteisön keskustelualue',
556  'admin:footer:blog' => 'Elggin virallinen blogi',
557 
558  'admin:plugins:category:all' => 'Kaikki',
559  'admin:plugins:category:active' => 'Aktiiviset',
560  'admin:plugins:category:inactive' => 'Inaktiiviset',
561  'admin:plugins:category:admin' => 'Ylläpito',
562  'admin:plugins:category:bundled' => 'Oletuspakettiin kuuluvat',
563  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Oletuspakettiin kuulumattomat',
564  'admin:plugins:category:content' => 'Sisältö',
565  'admin:plugins:category:development' => 'Kehitystyökalut',
566  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Parannukset',
567  'admin:plugins:category:api' => 'API',
568  'admin:plugins:category:communication' => 'Kommunikointi',
569  'admin:plugins:category:security' => 'Tietoturva ja roskaposti',
570  'admin:plugins:category:social' => 'Sosiaaliset',
571  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
572  'admin:plugins:category:theme' => 'Teemat',
573  'admin:plugins:category:widget' => 'Vimpaimet',
574  'admin:plugins:category:utility' => 'Apuohjelmat',
575 
576  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Tuntematon liitännäinen.',
577  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Tuntematon tiedosto.',
578 
579  'admin:notices:could_not_delete' => 'Ilmoituksen poistaminen epäonnistui.',
580  'item:object:admin_notice' => 'Ylläpidon ilmoitus',
581 
582  'admin:options' => 'Hallintavalikko',
583 
588  'plugins:disabled' => 'Liitännäiset ovat poissa käytöstä, sillä mod-hakemistossa on "disabled"-niminen tiedosto.',
589  'plugins:settings:save:ok' => "Päivitettiin asetukset liitännäiselle %s.",
590  'plugins:settings:save:fail' => "Asetusten päivittäminen liitännäiselle %s epäonnistui.",
591  'plugins:usersettings:save:ok' => "Päivitettiin käyttöasetukset liitännäiselle %s.",
592  'plugins:usersettings:save:fail' => "Käyttöasetusten päivittäminen liitännäiselle %s epäonnistui.",
593  'item:object:plugin' => 'Liitännäiset',
594 
595  'admin:plugins' => "Liitännäiset",
596  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivoi kaikki',
597  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Deaktivoi kaikki',
598  'admin:plugins:activate' => 'Aktivoi',
599  'admin:plugins:deactivate' => 'Deaktivoi',
600  'admin:plugins:description' => "Täällä voit määrittää sivustolla käytössä olevat työkalut sekä niiden asetukset.",
601  'admin:plugins:opt:linktext' => "Konfiguroi työkalut...",
602  'admin:plugins:opt:description' => "Konfiguroi järjestelmään asennetut työkalut. ",
603  'admin:plugins:label:author' => "Tekijä",
604  'admin:plugins:label:copyright' => "Tekijänoikeus",
605  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategoriat',
606  'admin:plugins:label:licence' => "Lisenssi",
607  'admin:plugins:label:website' => "URL",
608  'admin:plugins:label:repository' => "Lähdekoodi",
609  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Ilmoita virheestä",
610  'admin:plugins:label:donate' => "Lahjoitukset",
611  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'lisätiedot',
612  'admin:plugins:label:version' => 'Versio',
613  'admin:plugins:label:location' => 'Sijainti',
614  'admin:plugins:label:contributors' => 'Tekemiseen osallistuneet',
615  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nimi',
616  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'Sähköposti',
617  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Nettisivu',
618  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Yhteisön käyttäjätunnus',
619  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Kuvaus',
620  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Riippuvuudet',
621 
622  'admin:plugins:warning:elgg_version_unknown' => 'Tämä liitännäinen käyttää vanhentunutta manifest-tiedostoa, joka ei sisällä tietoa yhteensopivuudesta eri Elgg-versioiden kanssa. Liitännäinen ei todennäköisesti toimi oikein!',
623  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Tällä liitännäisellä on puuttuvia riippuvuuksia, joten sitä ei voida aktivoida. Tarkista riippuvuudet lisätiedoista.',
624  'admin:plugins:warning:invalid' => 'Pluginissa on virhe: %s',
625  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Voit yrittää etsiä apua <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">Elggin dokumentaatiosta</a>.',
626  'admin:plugins:cannot_activate' => 'ei voi aktivoida',
627 
628  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Vaihdettiin liitännäisen \"%s\" prioriteettia.",
629  'admin:plugins:set_priority:no' => "Liitännäisen \"%s\" uudelleenjärjestäminen epäonnistui.",
630  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Liitättäisen \"%s\" uudelleenjärjestäminen epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
631  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Liitännäinen \"%s\" otettiin pois käytöstä.",
632  'admin:plugins:deactivate:no' => "Liitännäisen \"%s\" deaktivointi epäonnistui.",
633  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Liitännäisen \"%s\" deaktivointi epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
634  'admin:plugins:activate:yes' => "Otettiin käyttöön liitännäinen \"%s\".",
635  'admin:plugins:activate:no' => "Liitännäisen \"%s\" aktivoiminen epäonnistui.",
636  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Liitännäisen \"%s\" aktivoiminen epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
637  'admin:plugins:categories:all' => 'Kaikki kategoriat',
638  'admin:plugins:plugin_website' => 'Liitännäisen kotisivu',
639  'admin:plugins:author' => '%s',
640  'admin:plugins:version' => 'Versio %s',
641  'admin:plugin_settings' => 'Liitännäisen asetukset',
642  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Tällä liitännäisellä on puuttuvia riippuvuuksia, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Valitse "lisätiedot" nähdäksesi yksityiskohdat.',
643 
644  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Tyyppi',
645  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nimi',
646  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Vähimmäisvaatimus',
647  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Sivustolla käytössä',
648  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Tulos',
649 
650  'admin:statistics:description' => "Tämä näyttää tilastoja sivustostasi. Tarkempien tietojen selvittämiseen voit käyttää erillistä hallintatyökalua.",
651  'admin:statistics:opt:description' => "Näyttää tilastoja sivustosi käyttäjistä ja sisällöistä.",
652  'admin:statistics:opt:linktext' => "View statistics...",
653  'admin:statistics:label:basic' => "Sivuston perustilastot",
654  'admin:statistics:label:numentities' => "Sivustolla olevat kohteet",
655  'admin:statistics:label:numusers' => "Käyttäjien määrä",
656  'admin:statistics:label:numonline' => "Tällä hetkellä kirjautuneena",
657  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Tällä hetkellä kirjautuneena",
658  'admin:statistics:label:admins'=>"Ylläpitäjät",
659  'admin:statistics:label:version' => "Elgg-versio",
660  'admin:statistics:label:version:release' => "Julkaisu",
661  'admin:statistics:label:version:version' => "Versio",
662 
663  'admin:server:label:php' => 'PHP',
664  'admin:server:label:web_server' => 'Web-palvelin',
665  'admin:server:label:server' => 'Palvelin',
666  'admin:server:label:log_location' => 'Lokin sijainti',
667  'admin:server:label:php_version' => 'PHP-versio',
668  'admin:server:label:php_ini' => 'PHP:n ini-tiedoton sijainti',
669  'admin:server:label:php_log' => 'PHP:n loki',
670  'admin:server:label:mem_avail' => 'Käytettävissä oleva muisti',
671  'admin:server:label:mem_used' => 'Käytetty muisti',
672  'admin:server:error_log' => "Web-palvelimen virheloki",
673  'admin:server:label:post_max_size' => 'POST-datan maksimikoko',
674  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Palvelimelle lähetettävien tiedostojen maksimikoko',
675  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Huom: post_max_size pitää olla isompi kuin tämä.)',
676 
677  'admin:user:label:search' => "Find users:",
678  'admin:user:label:searchbutton' => "Search",
679 
680  'admin:user:ban:no' => "Käyttäjän bannaaminen epäonnistui",
681  'admin:user:ban:yes' => "Käyttäjä bannattu.",
682  'admin:user:self:ban:no' => "Et voi bannata itseäsi",
683  'admin:user:unban:no' => "Bannin peruminen epäonnistui",
684  'admin:user:unban:yes' => "Peruttiin bannaus.",
685  'admin:user:delete:no' => "Käyttäjää ei voida poistaa",
686  'admin:user:delete:yes' => "Käyttäjä %s poistettiin",
687  'admin:user:self:delete:no' => "Et voi poistaa omaa tilisäsi",
688 
689  'admin:user:resetpassword:yes' => "Salasana nollattu, ja käyttäjälle lähetetty ilmoitus.",
690  'admin:user:resetpassword:no' => "Salasanan nollaaminen epäonnistui.",
691 
692  'admin:user:makeadmin:yes' => "Käyttäjällä on nyt ylläpito-oikeudet.",
693  'admin:user:makeadmin:no' => "Käyttäjästä ei voitu tehdä ylläpitäjää.",
694 
695  'admin:user:removeadmin:yes' => "Käyttäjän ylläpito-oikeudet poistettu.",
696  'admin:user:removeadmin:no' => "Ylläpito-oikeuksien poistaminen epäonnistui.",
697  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Et voi poistaa omia ylläpito-oikeuksiasi.",
698 
699  'admin:appearance:menu_items' => 'Päänavigaatio',
700  'admin:menu_items:configure' => 'Määrittele päänavigaation linkit',
701  'admin:menu_items:description' => 'Valitse päänavigaatiossa näytettävät linkit. Käyttämättömät linkit sijoitetaan listan lopussa olevan "Lisää"-kohdan alle.',
702  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Remove links from tool bar menu?',
703  'admin:menu_items:saved' => 'Navigaatiolinkki tallettiin.',
704  'admin:add_menu_item' => 'Lisää navigaatiolinkki',
705  'admin:add_menu_item:description' => 'Syötä kohteen nimi ja osoite lisätäksesi uuden linkin päänavigaatioon.',
706 
707  'admin:appearance:default_widgets' => 'Oletusvimpaimet',
708  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Tuntematon vimpaintyyppi',
709  'admin:default_widgets:instructions' => 'Lisää, poista, asettele ja konfiguroi oletusvimpaimet valitulle vimpainsivulle.
710 Nämä muutokset vaikuttavat vain sivuston uusiin jäseniin.',
711 
712  'admin:robots.txt:instructions' => "Muokkaa sivuston robots.txt-tiedostoa",
713  'admin:robots.txt:plugins' => "Liitännäisten robots.txt-tiedostoon lisäämät säännöt:",
714  'admin:robots.txt:subdir' => "Tämä robots.txt-työkalu ei toimi, koska Elgg on asennettu alihakemistoon",
715 
716  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Sivusto on väliaikaisesti poissa käytöstä huoltokatkoksen vuoksi',
717  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Huoltotilaa tulisi käyttää päivitysten ja muiden laajojen muutosten aikana.
718  Huoltotilan ollessa päällä, vain ylläpitäjät pääsevät kirjautumaan sivustolle.',
719  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Ylläpitotila',
720  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Käyttäjille näytettävä viesti',
721  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Huoltotilan asetukset tallennettu',
722  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Sivusto on huoltotilassa.',
723  'admin:login' => 'Ylläpitäjien kirjautuminen',
724 
729  'usersettings:description' => "Käyttäjäasetuksista voit määritellä kaikki henkilökohtaiset asetuksesi. Valitse vaihtoehto alapuolelta aloittaaksesi.",
730 
731  'usersettings:statistics' => "Tilastotietosi",
732  'usersettings:statistics:opt:description' => "Katsele tilastotietoja käyttäjistä ja sivuston objekteista.",
733  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Tilin tilastotiedot",
734 
735  'usersettings:user' => "Käyttäjän %s asetukset",
736  'usersettings:user:opt:description' => "Voit muuttaa käyttäjäkohtaisia asetuksia.",
737  'usersettings:user:opt:linktext' => "Muuta asetuksiasi",
738 
739  'usersettings:plugins' => "Työkalut",
740  'usersettings:plugins:opt:description' => "Määrittele työkalujesi asetukset.",
741  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfiguroi työkalusi",
742 
743  'usersettings:plugins:description' => "Tämän paneelin avulla voit muokata omia asetuksiasi eri työkaluissa.",
744  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Kohteiden määrä",
745 
746  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Yksityiskohdat",
747  'usersettings:statistics:label:name' => "Koko nimi",
748  'usersettings:statistics:label:email' => "Sähköpostiosoite",
749  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Jäsenenä alkaen",
750  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Viimeisin kirjautuminen",
751 
756  'river:all' => 'Kaikki sivuston toiminta',
757  'river:mine' => 'Oma toimintani',
758  'river:owner' => 'Käyttäjän %s toiminta',
759  'river:friends' => 'Ystävien toiminta',
760  'river:select' => 'Näytä %s',
761  'river:comments:more' => '+%u lisää',
762  'river:comments:all' => 'Kaikki %u kommenttia',
763  'river:generic_comment' => 'kommentoi %s %s',
764 
765  'friends:widget:description' => "Näyttää listan ystävistäsi.",
766  'friends:num_display' => "Näytettävien ystävien määrä",
767  'friends:icon_size' => "Kuvakkeen koko",
768  'friends:tiny' => "pikkuruinen",
769  'friends:small' => "pieni",
770 
775  'icon:size' => "Ikonin koko",
776  'icon:size:topbar' => "Yläpalkki",
777  'icon:size:tiny' => "Pikkuruinen",
778  'icon:size:small' => "Pieni",
779  'icon:size:medium' => "Keskikokoinen",
780  'icon:size:large' => "Suuri",
781  'icon:size:master' => "Erittäin suuri",
782 
787  'save' => "Tallenna",
788  'reset' => 'Resetöi',
789  'publish' => "Julkaise",
790  'cancel' => "Peruuta",
791  'saving' => "Tallennetaan ...",
792  'update' => "Päivitä",
793  'preview' => "Esikatselu",
794  'edit' => "Muokkaa",
795  'delete' => "Poista",
796  'accept' => "Hyväksy",
797  'reject' => "Hylkää",
798  'decline' => "Kieltäydy",
799  'approve' => "Hyväksy",
800  'activate' => "Aktivoi",
801  'deactivate' => "Deaktivoi",
802  'disapprove' => "Hylkää",
803  'revoke' => "Kumoa",
804  'load' => "Lataa",
805  'upload' => "Lähetä",
806  'download' => "Lataa",
807  'ban' => "Bannaa",
808  'unban' => "Poista bannaus",
809  'banned' => "Bannattu",
810  'enable' => "Ota käyttöön",
811  'disable' => "Poista käytöstä",
812  'request' => "Lähetä",
813  'complete' => "Valmis",
814  'open' => 'Avaa',
815  'close' => 'Sulje',
816  'hide' => 'Piilota',
817  'show' => 'Näytä',
818  'reply' => "Vastaa",
819  'more' => 'Lisää',
820  'more_info' => 'Lisätietoja ',
821  'comments' => 'Kommentit',
822  'import' => 'Importtaa',
823  'export' => 'Exporttaa',
824  'untitled' => 'Nimeton',
825  'help' => 'Ohje',
826  'send' => 'Lähetä',
827  'post' => 'Lähetä',
828  'submit' => 'Tallenna',
829  'comment' => 'Kommentoi',
830  'upgrade' => 'Päivitä Elgg',
831  'sort' => 'Järjestä',
832  'filter' => 'Suodata',
833  'new' => 'Uusi',
834  'add' => 'Lisää',
835  'create' => 'Luo',
836  'remove' => 'Poista',
837  'revert' => 'Palauta',
838 
839  'site' => 'Sivusto',
840  'activity' => 'Toiminta',
841  'members' => 'Jäsenet',
842  'menu' => 'Valikko',
843 
844  'up' => 'Ylös',
845  'down' => 'Alas',
846  'top' => 'Ylimmäiseksi',
847  'bottom' => 'Alimmaiseksi',
848  'right' => 'Oikealle',
849  'left' => 'Vasemmalle',
850  'back' => 'Takaisin',
851 
852  'invite' => "Kutsu",
853 
854  'resetpassword' => "Nollaa salasana",
855  'changepassword' => "Vaihda salasana",
856  'makeadmin' => "Anna ylläpito-oikeudet",
857  'removeadmin' => "Poista ylläpito-oikeudet",
858 
859  'option:yes' => "Kyllä",
860  'option:no' => "Ei",
861 
862  'unknown' => 'Tuntematon',
863  'never' => 'Ei koskaan',
864 
865  'active' => 'Aktiivista',
866  'total' => 'Yhteensä',
867 
868  'ok' => 'OK',
869  'any' => 'Mikä tahansa',
870  'error' => 'Virhe',
871 
872  'other' => 'Muu',
873  'options' => 'Asetukset',
874  'advanced' => 'Lisäasetukset',
875 
876  'learnmore' => "Klikkaa tästä lukeaksesi lisää.",
877  'unknown_error' => 'Tuntematon virhe',
878 
879  'content' => "content",
880  'content:latest' => 'Viimeisin toiminta',
881  'content:latest:blurb' => 'Näet viimeisimmän toiminnan myös tästä.',
882 
883  'link:text' => 'näytä linkki',
884 
889  'question:areyousure' => 'Oletko varma?',
890 
895  'status' => 'Tila',
896  'status:unsaved_draft' => 'Tallentamaton luonnos',
897  'status:draft' => 'Luonnos',
898  'status:unpublished' => 'Julkaisematon',
899  'status:published' => 'Julkaistu',
900  'status:featured' => 'Featured',
901  'status:open' => 'Avoin',
902  'status:closed' => 'Suljettu',
903 
908  'sort:newest' => 'Uusimmat',
909  'sort:popular' => 'Suosituimmat',
910  'sort:alpha' => 'Aakkosjärjestys',
911  'sort:priority' => 'Tärkeysjärjestys',
912 
917  'title' => "Otsikko",
918  'description' => "Kuvaus",
919  'tags' => "Tagit",
920  'all' => "Kaikki",
921  'mine' => "Omasi",
922 
923  'by' => 'by',
924  'none' => 'none',
925 
926  'annotations' => "Huomiot",
927  'relationships' => "Suhteet",
928  'metadata' => "Metadata",
929  'tagcloud' => "Tagipilvi",
930 
931  'on' => 'On',
932  'off' => 'Off',
933 
938  'edit:this' => 'Muokkaa',
939  'delete:this' => 'Poista',
940  'comment:this' => 'Kommentoi',
941 
946  'deleteconfirm' => "Haluatko varmasti poistaa tämän kohteen?",
947  'deleteconfirm:plural' => "Haluatko varmasti poistaa nämä kohteet?",
948  'fileexists' => "Jätä tämä tyhjäksi, jos haluat säilyttää nykyisen version.",
949 
954  'useradd:subject' => 'Käyttäjätili luotu',
955  'useradd:body' => '
956 %s,
957 
958 Sinulle on luotu käyttäjätili sivustolla %s. Kirjautuaksesi sivustolle siirry osoitteeseen:
959 
960 %s
961 
962 Ja kirjaudu käyttäen näitä tietoja:
963 
964 Tunnus: %s
965 Salasana: %s
966 
967 Kirjauduttuasi on suositeltavaa, että vaihdat salasanasi.
968 ',
969 
974  'systemmessages:dismiss' => "click to dismiss",
975 
976 
981  'importsuccess' => "Import of data was successful",
982  'importfail' => "OpenDD import of data failed.",
983 
988  'friendlytime:justnow' => "juuri nyt",
989  'friendlytime:minutes' => "%s minuuttia sitten",
990  'friendlytime:minutes:singular' => "hetki sitten",
991  'friendlytime:hours' => "%s tuntia sitten",
992  'friendlytime:hours:singular' => "tunti sitten",
993  'friendlytime:days' => "%s päivää sitten",
994  'friendlytime:days:singular' => "eilen",
995  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
996 
997  'friendlytime:future:minutes' => "%s minuutin kuluttua",
998  'friendlytime:future:minutes:singular' => "minuutin kuluttua",
999  'friendlytime:future:hours' => "%s tunnin kuluttua",
1000  'friendlytime:future:hours:singular' => "tunnin kuluttua",
1001  'friendlytime:future:days' => "%s päivän kuluttua",
1002  'friendlytime:future:days:singular' => "huomenna",
1003 
1004  'date:month:01' => '%s tammikuu',
1005  'date:month:02' => '%s helmikuu',
1006  'date:month:03' => '%s maaliskuu',
1007  'date:month:04' => '%s huhtikuu',
1008  'date:month:05' => '%s toukokuu',
1009  'date:month:06' => '%s kesäkuu',
1010  'date:month:07' => '%s heinäkuu',
1011  'date:month:08' => '%s elokuu',
1012  'date:month:09' => '%s syyskuu',
1013  'date:month:10' => '%s lokakuu',
1014  'date:month:11' => '%s marraskuu',
1015  'date:month:12' => '%s joulukuu',
1016 
1017  'date:weekday:0' => 'Sunnuntai',
1018  'date:weekday:1' => 'Maanantai',
1019  'date:weekday:2' => 'Tiistai',
1020  'date:weekday:3' => 'Keskiviikko',
1021  'date:weekday:4' => 'Torstai',
1022  'date:weekday:5' => 'Perjantai',
1023  'date:weekday:6' => 'Lauantai',
1024 
1025  'interval:minute' => 'Minuutin välein',
1026  'interval:fiveminute' => 'Viiden minuutin välein',
1027  'interval:fifteenmin' => 'Viidentoista minuutin välein',
1028  'interval:halfhour' => 'Puolen tunnin välein',
1029  'interval:hourly' => 'Tunnin välein',
1030  'interval:daily' => 'Kerran päivässä',
1031  'interval:weekly' => 'Viikoittain',
1032  'interval:monthly' => 'Kuukausittain',
1033  'interval:yearly' => 'Vuosittain',
1034  'interval:reboot' => 'Uudelleenkäynnistyksen yhteydessä',
1035 
1040  'installation:sitename' => "Sivuston nimi:",
1041  'installation:sitedescription' => "Sivuston kuvaus (vapaaehtoinen):",
1042  'installation:wwwroot' => "Sivuston URL:",
1043  'installation:path' => "Polku Elgg-asennukseen:",
1044  'installation:dataroot' => "Polku datahakemistoon:",
1045  'installation:dataroot:warning' => "Sinun pitää luoda tämä hakemisto manuaalisesti. Sen tulee olla eri hakemistossa kuin Elgg-asennuksesi.",
1046  'installation:sitepermissions' => "Oletusoikeudet:",
1047  'installation:language' => "Sivuston oletuskieli:",
1048  'installation:debug' => "Määritä palvelimen lokiin tallennettavat tiedot.",
1049  'installation:debug:label' => "Lokin tarkkuus:",
1050  'installation:debug:none' => 'Ota virheenjäljitysmoodi pois käytöstä (suositus)',
1051  'installation:debug:error' => 'Kirjaa vain kriittiset virheet',
1052  'installation:debug:warning' => 'Kirjaa virheet ja varoitukset',
1053  'installation:debug:notice' => 'Kirjaa kaikki virheet, varoitukset ja huomautukset',
1054  'installation:debug:info' => 'Kirjaa kaikki',
1055 
1056  // Walled Garden support
1057  'installation:registration:description' => 'Oletuksena sivustolle voi vapaasti rekisteröityä uusia käyttäjiä. Ota tämä pois päältä, jos et halua, että käyttäjät voivat rekisteröityä omatoimisesti.',
1058  'installation:registration:label' => 'Salli käyttäjien vapaa rekisteröityminen',
1059  'installation:walled_garden:description' => 'Rajoita sivusto yksityiseksi. Rekisteröitymättömät käyttäjät voivat nähdä vain sisällöt, jotka on erikseen määritetty julkisiksi.',
1060  'installation:walled_garden:label' => 'Rajoita sivusto vain kirjautuneille käyttäjille',
1061 
1062  'installation:httpslogin' => "Pakota käyttäjät kirjautumaan käyttäen salattua yhteyttä. Tämä vaatii, että palvelimellesi on konfiguroitu HTTPS.",
1063  'installation:httpslogin:label' => "Ota käyttöön HTTPS-kirjautuminen",
1064  'installation:view' => "Syötä näkymä, jota käytetään sivustosi etusivuna. Jätä kenttä tyhjäksi käyttääksesi oletusnäkymää (jos et ole varma, jätä tämä oletukseksi):",
1065 
1066  'installation:siteemail' => "Site email address (used when sending system emails):",
1067  'installation:default_limit' => "Listauksissa näytettävien kohteiden oletusmäärä",
1068 
1069  'admin:site:access:warning' => "Tämä määrittää oletusasetuksen, kun ollaan luomassa uutta sisältöä. Tämän asetuksen muuttaminen ei vaikuta jo olemassa oleviin sisältöihin.",
1070  'installation:allow_user_default_access:description' => "Jos tämä on valittuna, käyttäjät voivat määrittää oman oletuspääsytasonsa, joka yliajaa järjestelmän oletustason.",
1071  'installation:allow_user_default_access:label' => "Salli käyttäjille oma oletuspääsytaso",
1072 
1073  'installation:simplecache:description' => "Yksinkertainen välimuisti nopeuttaa sivustoa tallentamalla muistiin staattista sisältöä kuten CSS ja JavaScript-tiedostoja.",
1074  'installation:simplecache:label' => "Käytä yksinkertaista välimuistia (suositus)",
1075 
1076  'installation:minify:description' => "Välimuisti voi parantaa suorituskykyä myös pakkamalla JavaScript- and CSS-tiedostot. (Tämä vaatii, että välimuisti on käytössä.)",
1077  'installation:minify_js:label' => "Pakkaa JavaScript (suositus)",
1078  'installation:minify_css:label' => "Pakkaa CSS (suositus)",
1079 
1080  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Sivuston .htaccess-tiedosto pitää päivittää syöttämään polku __elgg_uri-nimiseen GET-parametriin. (Katso ohjeet tiedostosta install/config/htaccess.dist.)",
1081  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg ei saa testattua rewrite-sääntöjä. Tarkista, että curl toimii oikein ja että palvelimelle ei ole määritetty IP-rajoituksia, jotka estävät localhost-yhteydet.",
1082 
1083  'installation:systemcache:description' => "Välimuisti vähentää liitännäisten latausaikaa tallentamalla muistiin niiden käytössä olevien näkymien sijainnit.",
1084  'installation:systemcache:label' => "Käytä välimuistia (suositus)",
1085 
1086  'admin:legend:system' => 'Järjestelmä',
1087  'admin:legend:caching' => 'Välimuisti',
1088  'admin:legend:content_access' => 'Pääsy sisältöihin',
1089  'admin:legend:site_access' => 'Pääsy sivustolle',
1090  'admin:legend:debug' => 'Lokit ja virheidenjäljitys',
1091 
1092  'upgrading' => 'Päivitetään...',
1093  'upgrade:db' => 'Tietokanta päivitetty.',
1094  'upgrade:core' => 'Elgg päivitetty.',
1095  'upgrade:unlock' => 'Avaa päivityksen lukitus',
1096  'upgrade:unlock:confirm' => "Aiemmin käynnistetty päivitys on lukinnut tietokannan. Useiden päivitysten ajaminen samanaikaisesti on vaarallista, joten avaa lukitus vain jos tiedät, että käynnissä ei ole päivitystä. Avataanko lukitus?",
1097  'upgrade:locked' => "Päivitystä ei voida aloittaa, koska käynnissä on jo toinen päivitys. Voit avata lukituksen hallintapaneelista.",
1098  'upgrade:unlock:success' => "Avattiin päivityksen lukitus.",
1099  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Päivityksen lukituksen avaaminen epäonnistui.',
1100  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1101  'Sivustoa ei voi päivittää, koska Elggin lähdekoodissa havaittiin vanhentuneita tiedostoja. Kyseiset tiedostot pitää poistaa, jotta Elgg toimii oikein.
1102 
1103 Jos et ole tehnyt Elggin lähdekoodiin muutoksia, voit poistaa views-hakemiston kokonaan, ja korvata sen sitten Elggin uuden version mukana tulleella.
1104 
1105 Tarvittaessa voit lukea lisäohjeita <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">päivitysdokumentaatiosta</a> tai pyytää apua <a href="http://community.elgg.org/groups/discussion/">tukifoorumilla</a>.',
1106 
1107  'update:twitter_api:deactivated' => 'Twitter API (aiemmin "Twitter Service") otettiin pois käytöstä päivityksen aikana. Ota se käyttöön manuaalisesti, mikäli sille on tarvetta.',
1108  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (aiemmin "OAuth Lib") otettiin pois käytöstä päivityksen aikana. Ota se käyttöön manuaalisesti, mikäli sille on tarvetta.',
1109  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "On suositeltavaa, että uusit sivuston salausavaimen parantaaksesi tietoturvaa. Lisätietoja löydät kohdasta: Asetukset > Lisäasetukset",
1110  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Sivustollasi on käytössä liian heikko salausavain, mikä saattaa heikentää tietoturvaa. Uudista salausavain kohdasta: Asetukset > Lisäasetukset",
1111 
1112  'deprecated:function' => '%s() on korvattu funktiolla %s()',
1113 
1114  'admin:pending_upgrades' => 'Sivustolla on odottavia päivityksiä, jotka vaativat välitöntä huomiotasi.',
1115  'admin:view_upgrades' => 'Siirry päivityksiin tästä.',
1116  'admin:upgrades' => 'Päivitykset',
1117  'item:object:elgg_upgrade' => 'Sivuston päivitykset',
1118  'admin:upgrades:none' => 'Sivustosi on ajan tasalla!',
1119 
1120  'upgrade:item_count' => 'Sivustolla on <b>%s</b> kohdetta, jotka vaativat päivityksen.',
1121  'upgrade:warning' => '<b>Varoitus:</b> Tämä päivitys saattaa viedä huomattavasti aikaa.',
1122  'upgrade:success_count' => 'Päivitetyt kohteet:',
1123  'upgrade:error_count' => 'Virheet:',
1124  'upgrade:river_update_failed' => 'Ei voitu päivittää kohdetta (id %s) sivuston toimintalistaukseen',
1125  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Luontiajan päivittäminen kohteelle %s epäonnistui',
1126  'upgrade:finished' => 'Päivitys on valmis',
1127  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Päivityksen aikana ilmeni virheitä. Päivitä sivu ja yritä ajaa päivitys uudelleen.<br /></p><p>Jos virheet toistuvat, yritä selvittää niiden syy palvelimen virhelokeista. Tarvittaessa voit pyytää apua Elggin yhteisön <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">teknisen tuen ryhmästä</a>.</p>',
1128 
1129  // Strings specific for the comments upgrade
1130  'admin:upgrades:comments' => 'Kommenttien päivitys',
1131  'upgrade:comment:create_failed' => 'Kommentin %s päivittäminen epäonnistui.',
1132  'admin:upgrades:commentaccess' => 'Kommenttien lukuoikeuden päivitys',
1133 
1134  // Strings specific for the datadir upgrade
1135  'admin:upgrades:datadirs' => 'Datahakemiston päivitys',
1136 
1137  // Strings specific for the discussion reply upgrade
1138  'admin:upgrades:discussion_replies' => 'Keskustelujen päivitys',
1139  'discussion:upgrade:replies:create_failed' => 'Keskusteluviestin %s päivittäminen epäonnistui.',
1140 
1145  'welcome' => "Tervetuloa",
1146  'welcome:user' => 'Tervetuloa %s',
1147 
1152  'email:from' => 'From',
1153  'email:to' => 'To',
1154  'email:subject' => 'Otsikko',
1155  'email:body' => 'Viesti',
1156 
1157  'email:settings' => "Sähköpostiasetukset",
1158  'email:address:label' => "Sähköpostiosoite",
1159 
1160  'email:save:success' => "Uusi sähköpostiosoite tallennettu.",
1161  'email:save:fail' => "Sähköpostiosoitteen vaihtaminen epäonnistui.",
1162 
1163  'friend:newfriend:subject' => "%s on tehnyt sinusta ystävänsä!",
1164  'friend:newfriend:body' => "%s on tehnyt sinusta ystävänsä!
1165 
1166 Nähdäksesi hänen profiilinsa, siirry tänne:
1167 %s
1168 
1169 Tähän viestiin ei voi vastata.",
1170 
1171  'email:changepassword:subject' => "Salasana nollattu!",
1172  'email:changepassword:body' => "Hei %s,
1173 
1174 Salasanasi on nollattu.
1175 
1176 Uusi salasanasi on: %s",
1177 
1178  'email:resetpassword:subject' => "Salasana nollattu!",
1179  'email:resetpassword:body' => "Hei %s,
1180 
1181 Salasanasi on nollattu.
1182 
1183 Uusi salasanasi on: %s",
1184 
1185  'email:changereq:subject' => "Anomus salasanan vaihtamiseksi.",
1186  'email:changereq:body' => "Hei %s
1187 
1188 Joku (IP-osoitteesta %s) on anonut uutta salasanaa tiliin, johon tämä sähköpostiosoite on liitetty.
1189 
1190 Jos anoit uutta salasanaa, klikkaa alla olevaa linkkiä. Muussa tapauksessa voit jättää tämän viestin huomiotta.
1191 
1192 %s
1193 ",
1194 
1199  'default_access:settings' => "Oletuspääsyoikeudet",
1200  'default_access:label' => "Oletuspääsyoikeus",
1201  'user:default_access:success' => "Uusi oletusoikeustasosi tallennettu.",
1202  'user:default_access:failure' => "Oletusoikeuden tallentaminen epäonnistui.",
1203 
1208  'comments:count' => "%s kommenttia",
1209  'item:object:comment' => 'Kommentit',
1210 
1211  'river:comment:object:default' => '%s kommentoi kohdetta %s',
1212 
1213  'generic_comments:add' => "Kommentoi",
1214  'generic_comments:edit' => "Muokkaa",
1215  'generic_comments:post' => "Lähetä kommentti",
1216  'generic_comments:text' => "Kommentti",
1217  'generic_comments:latest' => "Viimeisimmät kommentit",
1218  'generic_comment:posted' => "Kommentti lisätty.",
1219  'generic_comment:updated' => "Kommentti päivitetty.",
1220  'generic_comment:deleted' => "Kommentti poistettu.",
1221  'generic_comment:blank' => "Kommenttiin täytyy kirjoittaa jotain ennen kuin se voidaan tallentaa.",
1222  'generic_comment:notfound' => "Etsimääsi kommenttia ei löytynyt.",
1223  'generic_comment:notfound_fallback' => "Etsimääsi kommenttia ei löytynyt, mutta ohjasimme sinut sivulle, jonne kommentti oli jätetty.",
1224  'generic_comment:notdeleted' => "Kommentin poistaminen epäonnistui.",
1225  'generic_comment:failure' => "Kommentin tallentamisessa tapahtui odottamaton virhe.",
1226  'generic_comment:none' => 'Ei kommentteja',
1227  'generic_comment:title' => 'Kommentti käyttäjältä %s',
1228  'generic_comment:on' => '%s kohteessa %s',
1229  'generic_comments:latest:posted' => 'posted a',
1230 
1231  'generic_comment:email:subject' => 'Sinulla on uusi kommentti!',
1232  'generic_comment:email:body' => "Kohdettasi \"%s\" on kommentoinut %s. Siinä sanotaan
1233 
1234 
1235 %s
1236 
1237 
1238 Vastataksesi tai nähdäksesi alkuperäisen viestin, klikkaa tätä:
1239 
1240 %s
1241 
1242 Nähdäksesi käyttäjän %s profiilin, klikkaa tätä:
1243 
1244 %s
1245 
1246 Tähän viestiin ei voi vastata.",
1247 
1252  'byline' => 'Käyttäjältä %s',
1253  'entity:default:strapline' => 'Created %s by %s',
1254  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Tätä kohdetta ei voida näyttää oikein. Tämä voi johtua puuttuvasta liitännäisestä.',
1255 
1256  'entity:delete:success' => 'Kohde %s on poistettu',
1257  'entity:delete:fail' => 'Kohteen %s poistaminen epäonnistui',
1258 
1263  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Lomakkeesta puuttuu __token tai __ts -kentät',
1264  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Käyttämäsi sivu oli vanhentunut. Yritä uudelleen.",
1265  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Käyttämäsi sivu on vanhentunut. Päivitä sivu ja yritä uudelleen.',
1266  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Tietojen lähettäminen epäonnistui tuntemattoman ongelma vuoksi.',
1267  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Lähettämäsi datan koko ylittää sivuston ylläpitäjän määrittämän maksimirajan',
1268  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Eri domainista kirjautuminen ei ole sallittua. Yritä uudelleen.",
1269 
1274  'word:blacklist' => 'ja, silloin, mutta, hän, hänen, yksi, ei, myös, noin, nyt, sillä, silti, yhä, niin ikään, muutoin, sen takia, päinvastoin, mieluummin, näin ollen, lisäksi, joka tapauksessa, sijaan, sillä aikaa, sen mukaisesti, tämä, näyttää, mikä, jonka, kuka tahansa, ketä tahansa',
1275 
1280  'tag_names:tags' => 'Tagit',
1281 
1286  'js:security:token_refresh_failed' => 'Yhteyden saaminen osoitteeseen %s epäonnistui. Kohteiden tallentamisessa saattaa ilmetä ongelmia. Ole hyvä ja päivitä sivu.',
1287  'js:security:token_refreshed' => 'Yhteys osoitteeseen %s palautettu!',
1288  'js:lightbox:current' => "%s/%s",
1289 
1293  'elgg:powered' => "Powered by Elgg",
1294 
1299  "aa" => "Afar",
1300  "ab" => "Abkhazian",
1301  "af" => "Afrikaans",
1302  "am" => "Amharic",
1303  "ar" => "Arabic",
1304  "as" => "Assamese",
1305  "ay" => "Aymara",
1306  "az" => "Azerbaijani",
1307  "ba" => "Bashkir",
1308  "be" => "Byelorussian",
1309  "bg" => "Bulgarian",
1310  "bh" => "Bihari",
1311  "bi" => "Bislama",
1312  "bn" => "Bengali; Bangla",
1313  "bo" => "Tibetan",
1314  "br" => "Breton",
1315  "ca" => "Catalan",
1316  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1317  "co" => "Corsican",
1318  "cs" => "Czech",
1319  "cy" => "Welsh",
1320  "da" => "Danish",
1321  "de" => "German",
1322  "dz" => "Bhutani",
1323  "el" => "Greek",
1324  "en" => "English",
1325  "eo" => "Esperanto",
1326  "es" => "Spanish",
1327  "et" => "Estonian",
1328  "eu" => "Basque",
1329  "fa" => "Persian",
1330  "fi" => "Finnish",
1331  "fj" => "Fiji",
1332  "fo" => "Faeroese",
1333  "fr" => "French",
1334  "fy" => "Frisian",
1335  "ga" => "Irish",
1336  "gd" => "Scots / Gaelic",
1337  "gl" => "Galician",
1338  "gn" => "Guarani",
1339  "gu" => "Gujarati",
1340  "he" => "Hebrew",
1341  "ha" => "Hausa",
1342  "hi" => "Hindi",
1343  "hr" => "Croatian",
1344  "hu" => "Hungarian",
1345  "hy" => "Armenian",
1346  "ia" => "Interlingua",
1347  "id" => "Indonesian",
1348  "ie" => "Interlingue",
1349  "ik" => "Inupiak",
1350  //"in" => "Indonesian",
1351  "is" => "Icelandic",
1352  "it" => "Italian",
1353  "iu" => "Inuktitut",
1354  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1355  "ja" => "Japanese",
1356  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1357  "jw" => "Javanese",
1358  "ka" => "Georgian",
1359  "kk" => "Kazakh",
1360  "kl" => "Greenlandic",
1361  "km" => "Cambodian",
1362  "kn" => "Kannada",
1363  "ko" => "Korean",
1364  "ks" => "Kashmiri",
1365  "ku" => "Kurdish",
1366  "ky" => "Kirghiz",
1367  "la" => "Latin",
1368  "ln" => "Lingala",
1369  "lo" => "Laothian",
1370  "lt" => "Lithuanian",
1371  "lv" => "Latvian/Lettish",
1372  "mg" => "Malagasy",
1373  "mi" => "Maori",
1374  "mk" => "Macedonian",
1375  "ml" => "Malayalam",
1376  "mn" => "Mongolian",
1377  "mo" => "Moldavian",
1378  "mr" => "Marathi",
1379  "ms" => "Malay",
1380  "mt" => "Maltese",
1381  "my" => "Burmese",
1382  "na" => "Nauru",
1383  "ne" => "Nepali",
1384  "nl" => "Dutch",
1385  "no" => "Norwegian",
1386  "oc" => "Occitan",
1387  "om" => "(Afan) Oromo",
1388  "or" => "Oriya",
1389  "pa" => "Punjabi",
1390  "pl" => "Polish",
1391  "ps" => "Pashto / Pushto",
1392  "pt" => "Portuguese",
1393  "pt_br" => 'Brazilian Portuguese',
1394  "qu" => "Quechua",
1395  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1396  "rn" => "Kirundi",
1397  "ro" => "Romanian",
1398  "ru" => "Russian",
1399  "rw" => "Kinyarwanda",
1400  "sa" => "Sanskrit",
1401  "sd" => "Sindhi",
1402  "sg" => "Sangro",
1403  "sh" => "Serbo-Croatian",
1404  "si" => "Singhalese",
1405  "sk" => "Slovak",
1406  "sl" => "Slovenian",
1407  "sm" => "Samoan",
1408  "sn" => "Shona",
1409  "so" => "Somali",
1410  "sq" => "Albanian",
1411  "sr" => "Serbian",
1412  "ss" => "Siswati",
1413  "st" => "Sesotho",
1414  "su" => "Sundanese",
1415  "sv" => "Swedish",
1416  "sw" => "Swahili",
1417  "ta" => "Tamil",
1418  "te" => "Tegulu",
1419  "tg" => "Tajik",
1420  "th" => "Thai",
1421  "ti" => "Tigrinya",
1422  "tk" => "Turkmen",
1423  "tl" => "Tagalog",
1424  "tn" => "Setswana",
1425  "to" => "Tonga",
1426  "tr" => "Turkish",
1427  "ts" => "Tsonga",
1428  "tt" => "Tatar",
1429  "tw" => "Twi",
1430  "ug" => "Uigur",
1431  "uk" => "Ukrainian",
1432  "ur" => "Urdu",
1433  "uz" => "Uzbek",
1434  "vi" => "Vietnamese",
1435  "vo" => "Volapuk",
1436  "wo" => "Wolof",
1437  "xh" => "Xhosa",
1438  //"y" => "Yiddish",
1439  "yi" => "Yiddish",
1440  "yo" => "Yoruba",
1441  "za" => "Zuang",
1442  "zh" => "Chinese",
1443  "zu" => "Zulu",
1444 );