Elgg  Version 1.11
gl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Sitios',
8 
13  'login' => "Acceder",
14  'loginok' => "Accedeu correctamente.",
15  'loginerror' => "Non foi posíbel autenticalo. Probe de novo e asegúrese de indicar os seus datos de acceso correctamente.",
16  'login:empty' => "Debe introducir o seu nome de usuario ou conta de correo electrónico e mailo seu contrasinal.",
17  'login:baduser' => "Non foi posíbel cargar a súa conta de usuario.",
18  'auth:nopams' => "Produciuse un erro interno. Non hai ningún método de autenticación de usuarios instalado.",
19 
20  'logout' => "Saír",
21  'logoutok' => "Pechouse a súa sesión.",
22  'logouterror' => "Non foi posíbel pechar a súa sesión. Inténteo de novo.",
23  'session_expired' => "A sesión caducou. Actualize a páxina para acceder.",
24 
25  'loggedinrequired' => "Identifíquese para poder ver a páxina.",
26  'adminrequired' => "Debe ser administrador para poder ver a páxina.",
27  'membershiprequired' => "Debe pertencer ao grupo para ver a páxina.",
28  'limited_access' => "Non ten permiso para ver a páxina.",
29 
30 
35  'exception:title' => "Erro moi grave.",
36  'exception:contact_admin' => 'Produciuse un erro do que non é posíbel recuperarse, e quedou rexistrado. Válgase da seguinte información para contactar co administrador do sitio:',
37 
38  'actionundefined' => "A acción solicitada (%s) non está definida no sistema.",
39  'actionnotfound' => "Non se atopou o ficheiro para a acción «%s».",
40  'actionloggedout' => "Non pode realizar a acción sen antes identificarse.",
41  'actionunauthorized' => 'Non ten permisos para realizar a acción.',
42 
43  'ajax:error' => 'Produciuse un erro inesperado durante a execución dunha chamada mediante AJAX. Pode que se perdese a conexión co servidor.',
44 
45  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "O complemento %s (guid: %s) está mal configurado e desactivouse. Consulte o wiki de Elgg (http://learn.elgg.org/) para intentar determinar a causa do problema.",
46  'PluginException:CannotStart' => 'O complemento «%s» (GUID: %s) non pode iniciarse e foi desactivado. Motivo: %s',
47  'PluginException:InvalidID' => "«%s» non é un identificador de complemento válido.",
48  'PluginException:InvalidPath' => "«%s» non é unha ruta de complemento válida.",
49  'PluginException:InvalidManifest' => 'O ficheiro de manifesto do complemento «%s» non é válido.',
50  'PluginException:InvalidPlugin' => 'O complemento «%s» non é válido.',
51  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => 'O complemento «%s» non é válido: %s',
52  'PluginException:NullInstantiated' => '«ElggPlugin» non pode iniciarse con valor nulo. Debe asignarlle como valor un identificador único (GUID), un identificador de complemento ou unha ruta completa.',
53  'ElggPlugin:MissingID' => 'O complemento carece de identificador (GUID: %s).',
54  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Ao complemento con identificador «%s» fáltalle «ElggPluginPackage» (GUID: %s).',
55  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Falta o ficheiro «%s».',
56  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Debe cambiar o nome do cartafol do complemento a «%s» para que coincida co identificador do seu manifesto.',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'O manifesto contén un tipo de dependencia, «%s», que non é válido.',
58  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'O manifesto contén un tipo de subministración (provides), «%s», que non é válido.',
59  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Hai unha dependencia de tipo «%s», «%s», no complemento «%s», , que non é válida. Os complementos non poden nin estar en conflicto nin requerir unha dependencia que eles mesmos subministran.',
60  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Non é posíbel incluír «%s» para o complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
61  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Non é posíbel abrir o cartafol de vistas para o complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
62  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterLanguages' => 'Non é posíbel rexistrar os idiomas do complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
63  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'O complemento con GUID «%s» carece de identificador.',
64  'PluginException:NoPluginName' => "Non se atopou o nome do complemento.",
65  'PluginException:ParserError' => 'Produciuse un erro ao analizar o manifesto con versión %s da API no complemento «%s».',
66  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Non é posíbel atopar un analizador para a versión %s da API de manifesto no complemento «%s».',
67  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "O atributo «%s» non está presente no manifesto do complemento «%s», e trátase dun atributo obrigatorio.",
68  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => 'O complemento «%s» non é válido e foi desactivado.',
69 
70  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Require',
71  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Suxire',
72  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Incompatíbel con',
73  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'En conflito con',
74  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Subministra',
75  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioridade',
76 
77  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Versión de Elgg',
78  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Versión de PHP',
79  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Extensión de PHP: %s',
80  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Opción de PHP: %s',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Complemento: %s',
82  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Despois de «%s»',
83  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Antes de «%s»',
84  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '«%s» non está instalada',
85  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Falta',
86 
87  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Hai outros complementos que teñen «%s» entre as súas dependencias. Antes de desactivar este complemento debe desactivar estes outros: %s',
88 
89  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Atopáronse entradas de menú sen menús pai que liguen con eles.',
90  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'O pai da entrada de menú «%s» non existe. O pai é «%s».',
91  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Atopouse un rexistro duplicado da entrada de menú «%s».',
92 
93  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Os campos de contrasinal non poden estar baleiros.',
94  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Os contrasinais deben coincidir.',
95  'LoginException:BannedUser' => 'Foi expulsado do sitio e non pode acceder.',
96  'LoginException:UsernameFailure' => 'Non foi posíbel autenticalo. Asegúrese de que introduciu o nome de usuario ou conta de correo electrónico correctos, así como o contrasinal.',
97  'LoginException:PasswordFailure' => 'Non foi posíbel autenticalo. Asegúrese de que introduciu o nome de usuario ou conta de correo electrónico correctos, así como o contrasinal.',
98  'LoginException:AccountLocked' => 'Bloqueouse a súa conta debido aos repetidos intentos fallidos de acceso.',
99  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'O contrasinal actual introducido non coincide co contrasinal actual real.',
100  'LoginException:Unknown' => 'Non foi posíbel autenticalo debido a un erro descoñecido.',
101 
102  'deprecatedfunction' => 'Aviso: Este código fai uso da función «%s», que está obsoleta, e non é compatíbel con esta versión de Elgg.',
103 
104  'pageownerunavailable' => 'Aviso: Non é posíbel acceder ao propietario da páxina, «%d».',
105  'viewfailure' => 'Produciuse un erro interno na vista «%s».',
106  'view:missing_param' => "Falta o parámetro obrigatorio «%s» na vista %s.",
107  'changebookmark' => 'Cambie o seu marcador para esta páxina.',
108  'noaccess' => 'O contido ao que intentaba acceder eliminouse, ou non ten permisos para velo.',
109  'error:missing_data' => 'Faltaban datos na súa solicitude.',
110  'save:fail' => 'Produciuse un erro ao intentar gardar os seus datos.',
111  'save:success' => 'Gardáronse os seus datos.',
112 
113  'error:default:title' => 'Ups…',
114  'error:default:content' => 'Ups… algo non foi ben.',
115  'error:404:title' => 'Non se atopou a páxina',
116  'error:404:content' => 'Non foi posíbel atopar a páxina que solicitou.',
117 
118  'upload:error:ini_size' => 'O ficheiro que intentou enviar é grande de máis.',
119  'upload:error:form_size' => 'O ficheiro que intentou enviar é grande de máis.',
120  'upload:error:partial' => 'Non se completou o envío do ficheiro.',
121  'upload:error:no_file' => 'Non seleccionou ningún ficheiro.',
122  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
123  'upload:error:cant_write' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
124  'upload:error:extension' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
125  'upload:error:unknown' => 'Non foi posíbel enviar o ficheiro.',
126 
127 
132  'name' => "Nome para mostrar",
133  'email' => "Conta de correo",
134  'username' => "Nome de usuario",
135  'loginusername' => "Nome de usuario ou conta de correo",
136  'password' => "Contrasinal",
137  'passwordagain' => "Contrasinal (repítaa para asegurarse)",
138  'admin_option' => "Converter o usuario en administrador?",
139 
144  'PRIVATE' => "Privado",
145  'LOGGED_IN' => "Usuarios rexistrados",
146  'PUBLIC' => "Público",
147  'LOGGED_OUT' => "Usuarios anónimos",
148  'access:friends:label' => "Contactos",
149  'access' => "Acceso",
150  'access:overridenotice' => "Nota: Debido ás políticas de grupos, só os membros do grupo poden acceder a este contido.",
151  'access:limited:label' => "Limitado",
152  'access:help' => "O nivel de acceso",
153  'access:read' => "Lectura",
154  'access:write' => "Escritura",
155  'access:admin_only' => "Só os administradores",
156  'access:missing_name' => "O nome do nivel de acceso non existe.",
157  'access:comments:change' => "Actualmente esta discusión só a poden ver certas persoas. Pense ben con quen decide compartila.",
158 
163  'dashboard' => "Taboleiro",
164  'dashboard:nowidgets' => "O seu taboleiro permítelle facer un seguimento da actividade e contidos que lle interesen do sitio.",
165 
166  'widgets:add' => 'Engadir trebellos',
167  'widgets:add:description' => "Prema o botón de calquera dos seguintes trebellos para engadilo á páxina.",
168  'widgets:panel:close' => "Pechar o panel de trebellos",
169  'widgets:position:fixed' => '(posición fixa na páxina)',
170  'widget:unavailable' => 'Xa engadiu ese trebello.',
171  'widget:numbertodisplay' => 'Número de elementos para mostrar',
172 
173  'widget:delete' => 'Retirar «%s»',
174  'widget:edit' => 'Personalizar o trebello',
175 
176  'widgets' => "Trebellos",
177  'widget' => "Trebello",
178  'item:object:widget' => "Trebellos",
179  'widgets:save:success' => "O trebello gardouse correctamente.",
180  'widgets:save:failure' => "Non foi posíbel gardar o trebello.",
181  'widgets:add:success' => "O trebello engadiuse correctamente.",
182  'widgets:add:failure' => "Non foi posíbel engadir o trebello.",
183  'widgets:move:failure' => "Non foi posíbel almacenar a nova posición do trebello.",
184  'widgets:remove:failure' => "Non foi posíbel retirar o trebello.",
185 
190  'group' => "Grupo",
191  'item:group' => "Grupos",
192 
197  'user' => "Usuari",
198  'item:user' => "Usuarios",
199 
204  'friends' => "Contactos",
205  'friends:yours' => "Contactos seus",
206  'friends:owned' => "Contactos de %s",
207  'friend:add' => "Engadir un contacto",
208  'friend:remove' => "Retirar dos contactos",
209 
210  'friends:add:successful' => "Engadiuse a %s á súa lista de contactos.",
211  'friends:add:failure' => "Non foi posíbel engadir a %s á súa lista de contactos.",
212 
213  'friends:remove:successful' => "Retirouse a %s da súa lista de contactos.",
214  'friends:remove:failure' => "Non foi posíbel retirar a %s da súa lista de contactos.",
215 
216  'friends:none' => "Non ten ningún contacto de momento.",
217  'friends:none:you' => "Aínda non ten ningún contacto.",
218 
219  'friends:none:found' => "Non se atopou ningún contacto.",
220 
221  'friends:of:none' => "Ninguén ten a este usuario de contacto de momento.",
222  'friends:of:none:you' => "Ninguén o engadiu a vostede de contacto de momento. Comece por engadir contido e completar o seu perfil para axudar a que a xente o atope.",
223 
224  'friends:of:owned' => "Xente que ten a %s de contacto",
225 
226  'friends:of' => "Contactos de",
227  'friends:collections' => "Coleccións de contactos",
228  'collections:add' => "Nova colección",
229  'friends:collections:add' => "Nova colección de contactos",
230  'friends:addfriends' => "Escolla contactos",
231  'friends:collectionname' => "Nome da colección",
232  'friends:collectionfriends' => "Contactos na colección",
233  'friends:collectionedit' => "Editar a colección",
234  'friends:nocollections' => "Aínda non ten ningunha colección.",
235  'friends:collectiondeleted' => "Eliminouse a súa colección.",
236  'friends:collectiondeletefailed' => "Non foi posíbel eliminar a colección. Ou non ten permisos para eliminala, ou produciuse algún outro problema.",
237  'friends:collectionadded' => "Creouse a colección.",
238  'friends:nocollectionname' => "Ten que porlle nome á colección para poder creala.",
239  'friends:collections:members' => "Membros da colección",
240  'friends:collections:edit' => "Editar a colección",
241  'friends:collections:edited' => "Gardar a colección",
242  'friends:collection:edit_failed' => 'Non foi posíbel gardar a colección.',
243 
244  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ',
245 
246  'avatar' => 'Imaxe de perfi',
247  'avatar:noaccess' => "Non ten permisos para editar a imaxe de perfil deste usuario.",
248  'avatar:create' => 'Crear a imaxe de perfil',
249  'avatar:edit' => 'Editar a imaxe de perfil',
250  'avatar:preview' => 'Vista previa',
251  'avatar:upload' => 'Enviar unha nova imaxe de perfil',
252  'avatar:current' => 'Imaxe de perfil actual',
253  'avatar:remove' => 'Eliminar a súa imaxe de perfil e usar a icona predeterminada',
254  'avatar:crop:title' => 'Ferramenta para recortar a imaxe de perfil',
255  'avatar:upload:instructions' => "A súa imaxe de perfil móstrase en varias partes do sitio. Pode cambiala sempre que queira. Acéptanse os seguintes formatos de imaxe: GIF, JPG e PNG.",
256  'avatar:create:instructions' => 'Prema e arrastre na imaxe para formar un cadrado. O contido do cadrado será a súa imaxe de perfil. A caixa da dereita mostrará unha vista previa. Cando estea contento co resultado, prema «Crear a imaxe de perfil».',
257  'avatar:upload:success' => 'Enviouse da imaxe de perfil.',
258  'avatar:upload:fail' => 'Non foi posíbel enviar a imaxe de perfil.',
259  'avatar:resize:fail' => 'Non foi posíbel axustar o tamaño da imaxe de perfil.',
260  'avatar:crop:success' => 'Recortouse a imaxe de perfil.',
261  'avatar:crop:fail' => 'Non foi posíbel recortar a imaxe de perfil.',
262  'avatar:remove:success' => 'Eliminouse a imaxe de perfil.',
263  'avatar:remove:fail' => 'Non foi posíbel eliminar a imaxe de perfil.',
264 
265  'profile:edit' => 'Editar o perfil',
266  'profile:aboutme' => "Sobre min",
267  'profile:description' => "Sobre min",
268  'profile:briefdescription' => "Descrición curta",
269  'profile:location' => "Lugar",
270  'profile:skills' => "Habilidades",
271  'profile:interests' => "Intereses",
272  'profile:contactemail' => "Correo de contacto",
273  'profile:phone' => "Teléfono",
274  'profile:mobile' => "Móbil",
275  'profile:website' => "Sitio web",
276  'profile:twitter' => "Usuario de Twitter",
277  'profile:saved' => "Gardouse o seu perfil.",
278 
279  'profile:field:text' => 'Texto curto',
280  'profile:field:longtext' => 'Zona de texto longo',
281  'profile:field:tags' => 'Etiquetas',
282  'profile:field:url' => 'Enderezo we',
283  'profile:field:email' => 'Enderezo de correo',
284  'profile:field:location' => 'Lugar',
285  'profile:field:date' => 'Data',
286 
287  'admin:appearance:profile_fields' => 'Editar os campos do perfi',
288  'profile:edit:default' => 'Editar os campos do perfil.',
289  'profile:label' => "Nome do perfil",
290  'profile:type' => "Tipo de perfil",
291  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Non foi posíbel eliminar o campo do perfil.',
292  'profile:editdefault:delete:success' => 'Eliminouse o campo de perfil',
293  'profile:defaultprofile:reset' => 'Restablecéronse os campos de perfil predeterminados do sistema.',
294  'profile:resetdefault' => 'Restablecer os campos de perfil predeterminados do sistema',
295  'profile:resetdefault:confirm' => 'Está seguro de que quere eliminar os campos de perfil personalizados?',
296  'profile:explainchangefields' => "Use o seguinte formulario para substituír os campos de perfil actuais por campos personalizados. \n\n Déalle un nome para mostrar ao novo campo de perfil, como por exemplo «Equipo favorito», e seleccione o tipo de campo (e. g. texto, URL, etiquetas), e prema o botón de «Engadir». Para cambiar a orde dos campos, arrastre a icona de movemento que hai canda o nome para mostrar do campo. Para cambiar o nome para mostrar do campo, prema o texto do nome para mostrar, de xeito que se poña en modo de edición. \n\n Pode restablecer a configuración predeterminada do perfil en calquera momento, pero perderá toda a información que os usuarios introducisen nos campos personalizados dos seus perfís.",
297  'profile:editdefault:success' => 'Engadiuse o novo campo de perfil.',
298  'profile:editdefault:fail' => 'Non foi posíbel gardar o perfil predeterminado.',
299  'profile:field_too_long' => 'Non é posíbel gardar a información do seu perfil porque a sección «%s» é longa de máis.',
300  'profile:noaccess' => "Non ten permisos para editar este perfil.",
301  'profile:invalid_email' => '«%s» debe ser un enderezo de correo electrónico válido.',
302 
303 
307  'feed:rss' => 'Fonte de novas RSS da páxina.',
311  'link:view' => 'Ver a ligazón',
312  'link:view:all' => 'Velo todo',
313 
314 
318  'river' => "Onda",
319  'river:friend:user:default' => "%s e %s son agora contactos.",
320  'river:update:user:avatar' => '%s ten unha nova imaxe de perfil.',
321  'river:update:user:profile' => '%s actualizou o seu perfil.',
322  'river:noaccess' => 'Non ten permisos para ver isto.',
323  'river:posted:generic' => '%s publicou',
324  'riveritem:single:user' => 'un usuario',
325  'riveritem:plural:user' => 'algúns usuarios',
326  'river:ingroup' => 'no grupo %s',
327  'river:none' => 'Non hai actividade.',
328  'river:update' => 'Actualización de %s',
329  'river:delete' => 'Retirar isto',
330  'river:delete:success' => 'O elemento retirouse da onda.',
331  'river:delete:fail' => 'Non foi posíbel retirar o elemento da onda.',
332  'river:subject:invalid_subject' => 'Usuario non válido',
333  'activity:owner' => 'Ver a actividade',
334 
335  'river:widget:title' => "Actividade",
336  'river:widget:description' => "Mostrar a actividade recente",
337  'river:widget:type' => "Tipo de actividade",
338  'river:widgets:friends' => 'Actividade dos contactos',
339  'river:widgets:all' => 'Actividade global',
340 
344  'notifications:usersettings' => "Configuración das notificacións",
345  'notification:method:email' => 'Correo',
346 
347  'notifications:usersettings:save:ok' => "Gardouse a configuración das notificacións.",
348  'notifications:usersettings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración das notificacións.",
349 
350  'notification:subject' => 'Notificación sobre %s',
351  'notification:body' => 'Ver a nova actividade en %s',
352 
357  'search' => "Buscar",
358  'searchtitle' => "Buscar: %s",
359  'users:searchtitle' => "Buscando usuarios: %s",
360  'groups:searchtitle' => "Buscando grupos: %s",
361  'advancedsearchtitle' => "%s con resultados para %s",
362  'notfound' => "Non se atopou ningún resultado.",
363  'next' => "Seguinte",
364  'previous' => "Anterior",
365 
366  'viewtype:change' => "Cambiar o tipo de lista",
367  'viewtype:list' => "Vista de lista",
368  'viewtype:gallery' => "Galería",
369 
370  'tag:search:startblurb' => "Elementos con etiquetas que coinciden con «%s»:",
371 
372  'user:search:startblurb' => "Usuarios que coinciden con «%s»:",
373  'user:search:finishblurb' => "Prema aquí para ver máis.",
374 
375  'group:search:startblurb' => "Grupos que coinciden con «%s»:",
376  'group:search:finishblurb' => "Prema aquí para ver máis.",
377  'search:go' => 'Ir',
378  'userpicker:only_friends' => 'Só contactos',
379 
384  'account' => "Conta",
385  'settings' => "Configuración",
386  'tools' => "Ferramentas",
387  'settings:edit' => 'Cambiar a configuración',
388 
389  'register' => "Registrarse",
390  'registerok' => "Rexistrouse para «%s».",
391  'registerbad' => "Non foi posíbel rexistralo debido a un erro descoñecido.",
392  'registerdisabled' => "O administrador do sistema desactivou o rexistro.",
393  'register:fields' => 'Todos os campos son obrigatorios.',
394 
395  'registration:notemail' => 'A conta de correo electrónico que forneceu non parece correcta.',
396  'registration:userexists' => 'Ese nome de usuario xa existe.',
397  'registration:usernametooshort' => 'O seu nome de usuario debe ter polo menos %u caracteres.',
398  'registration:usernametoolong' => 'O seu nome de usuario é longo de máis. Non pode sobrepasar os %u caracteres.',
399  'registration:passwordtooshort' => 'O contrasinal debe ter un mínimo de %u caracteres.',
400  'registration:dupeemail' => 'Ese enderezo de correo electrónico xa está rexistrado.',
401  'registration:invalidchars' => 'O seu nome de usuario contén caracteres como «%s» que non están permitidos. Non pode usar ningún dos seguintes caracteres: %s',
402  'registration:emailnotvalid' => 'O seu enderezo de correo electrónico non está permitido.',
403  'registration:passwordnotvalid' => 'O seu contrasinal non está permitido.',
404  'registration:usernamenotvalid' => 'O seu nome de usuario non é válido.',
405 
406  'adduser' => "Engadir o usuario",
407  'adduser:ok' => "Engadiuse o usuario.",
408  'adduser:bad' => "Non foi posíbel crear o usuario.",
409 
410  'user:set:name' => "Configuración do nome da conta",
411  'user:name:label' => "Nome para mostrar",
412  'user:name:success' => "Cambiouse o nome para mostrar.",
413  'user:name:fail' => "Non foi posíbel cambiar o nome para mostrar.",
414 
415  'user:set:password' => "Contrasinal da conta",
416  'user:current_password:label' => 'Contrasinal actual',
417  'user:password:label' => "Contrasinal novo",
418  'user:password2:label' => "Contrasinal novo (repítao)",
419  'user:password:success' => "Cambiouse o contrasinal.",
420  'user:password:fail' => "Non foi posíbel cambiar o contrasinal.",
421  'user:password:fail:notsame' => "Os contrasinais non coinciden.",
422  'user:password:fail:tooshort' => "O contrasinal é curto de máis.",
423  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'O contrasinal actual introducido non é correcto.',
424  'user:changepassword:unknown_user' => 'O usuario non é válido.',
425  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Isto cambiará o seu contrasinal.',
426 
427  'user:set:language' => "Configuración do idioma",
428  'user:language:label' => "Idioma",
429  'user:language:success' => "Actualizouse a configuración do idioma.",
430  'user:language:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do idioma.",
431 
432  'user:username:notfound' => 'Non se atopou o nome de usuario «%s».',
433 
434  'user:password:lost' => 'Perdín o contrasinal',
435  'user:password:changereq:success' => 'Solicitou un novo contrasinal, recibirá un correo en breves.',
436  'user:password:changereq:fail' => 'Non foi posíbel solicitar un novo contrasinal.',
437 
438  'user:password:text' => 'Para solicitar un novo contrasinal, escriba o seu nome de usuario ou a súa conta de correo electrónico e prema o botón de «Solicitar».',
439 
440  'user:persistent' => 'Lembrar.',
441 
442  'walled_garden:welcome' => 'Reciba a nosa benvida a',
443 
447  'menu:page:header:administer' => 'Administrar',
448  'menu:page:header:configure' => 'Configurar',
449  'menu:page:header:develop' => 'Desenvolver',
450  'menu:page:header:default' => 'Outro',
451 
452  'admin:view_site' => 'Ver o sitio',
453  'admin:loggedin' => 'Accedeu como %s',
454  'admin:menu' => 'Menú',
455 
456  'admin:configuration:success' => "Gardouse a configuración.",
457  'admin:configuration:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración.",
458  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Non é posíbel facer de «%s» a raíz de datos porque non se trata dunha ruta absoluta.',
459  'admin:configuration:default_limit' => 'O número de elementos por páxina debe ser como mínimo 1.',
460 
461  'admin:unknown_section' => 'Sección de administración incorrecta.',
462 
463  'admin' => "Administración",
464  'admin:description' => "O panel de administración permítelle controlar todos os aspectos do sistema, desde a xestión de usuarios ata o comportamento dos complementos. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
465 
466  'admin:statistics' => "Estatísticas",
467  'admin:statistics:overview' => 'Resumo',
468  'admin:statistics:server' => 'Información do servidor',
469  'admin:statistics:cron' => 'Cro',
470  'admin:cron:record' => 'Últimas tarefas de Cro',
471  'admin:cron:period' => 'Período de Cron',
472  'admin:cron:friendly' => 'Completado por última vez',
473  'admin:cron:date' => 'Data e hora',
474 
475  'admin:appearance' => 'Aparencia',
476  'admin:administer_utilities' => 'Utilidades',
477  'admin:develop_utilities' => 'Itilidades',
478  'admin:configure_utilities' => 'Utilidades',
479  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
480 
481  'admin:users' => "Usuarios",
482  'admin:users:online' => 'Conectados agora',
483  'admin:users:newest' => 'Últimos',
484  'admin:users:admins' => 'Administradores',
485  'admin:users:add' => 'Engadir un usuario',
486  'admin:users:description' => "Este panel de administrador permítelle controlar a configuración dos usuarios do sitio. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
487  'admin:users:adduser:label' => "Prema aquí para engadir un usuario…",
488  'admin:users:opt:linktext' => "Configurar os usuarios…",
489  'admin:users:opt:description' => "Configurar a información dos usuarios e contas.",
490  'admin:users:find' => 'Atopar',
491 
492  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Modo de mantemento',
493  'admin:upgrades' => 'Anovacións',
494 
495  'admin:settings' => 'Configuración',
496  'admin:settings:basic' => 'Configuración básica',
497  'admin:settings:advanced' => 'Configuración avanzada',
498  'admin:site:description' => "Este panel de administración permítelle controlar a configuración global do sitio. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
499  'admin:site:opt:linktext' => "Configurar o sitio…",
500  'admin:settings:in_settings_file' => 'A opción está configurada en «settings.php».',
501 
502  'admin:legend:security' => 'Seguranza',
503  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg usa unha chave para crear códigos de seguridade para varios fins.',
504  'admin:site:secret_regenerated' => "Xerouse un novo segredo para o sitio.",
505  'admin:site:secret:regenerate' => "Xerar un novo segredo para o sitio",
506  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Nota: Ao xerar un novo segredo para o sitio, invalidaranse os códigos das cookies para lembrar as sesións, dos correos de validación, dos códigos de invitación, etc. Isto pode afectar a algúns usuarios.",
507  'site_secret:current_strength' => 'Seguranza da chave',
508  'site_secret:strength:weak' => "Feble",
509  'site_secret:strength_msg:weak' => "Recomendámoslle encarecidamente que volva xerar o segredo do sitio.",
510  'site_secret:strength:moderate' => "Moderada",
511  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Recomendámoslle que volva xerar o segredo do sitio para maior seguranza.",
512  'site_secret:strength:strong' => "Forte",
513  'site_secret:strength_msg:strong' => "O segredo do sitio é forte dabondo. Non é necesario que o volva xerar.",
514 
515  'admin:dashboard' => 'Taboleiro',
516  'admin:widget:online_users' => 'Usuarios conectados',
517  'admin:widget:online_users:help' => 'Lista os usuarios que están actualmente no sitio.',
518  'admin:widget:new_users' => 'Usuarios novos',
519  'admin:widget:new_users:help' => 'Lista os últimos usuarios en rexistrarse.',
520  'admin:widget:banned_users' => 'Usuarios expulsados',
521  'admin:widget:banned_users:help' => 'Lista os usuarios expulsados.',
522  'admin:widget:content_stats' => 'Estatísticas do contido',
523  'admin:widget:content_stats:help' => 'Fai un seguimento do contido que crean os usuarios.',
524  'admin:widget:cron_status' => 'Estado das tarefas programadas',
525  'admin:widget:cron_status:help' => 'Mostra o estado das últimas tarefas programadas que se executaron.',
526  'widget:content_stats:type' => 'Tipo de contido',
527  'widget:content_stats:number' => 'Número',
528 
529  'admin:widget:admin_welcome' => 'Benvida',
530  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Unha breve introdución á zona de administración de Elgg",
531  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
532 'Reciba a nosa benvida a Elgg. O que ten diante agora mesmo é o taboleiro de administración. Resulta útil para facer un seguimento do que está a acontecer no sitio.',
533 
534  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
535 "O menú da dereita permite navegar pola zona de administración, e está organizado nas seguintes seccións:
536  <dl>
537  <dt>Administrar</dt><dd>Tarefas diarias como revisar contido denunciado, comprobar quen está conectado, e ver as estatísticas.</dd>
538  <dt>Configurar</dt><dd>Tarefas ocasionais, como definir o nome do sitio ou activar un complemento.</dd>
539  <dt>Desenvolver</dt><dd>Para desenvolvedores que están a traballar en complementos ou temas. Necesítase un complemento de desenvolvedor.</dd>
540  </dl>
541  ",
542 
543  // argh, this is ugly
544  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Asegúrese de botarlle unha ollada aos recursos dispoñíbeis na parte inferior da páxina, e grazas por usar Elgg!',
545 
546  'admin:widget:control_panel' => 'Panel de contro',
547  'admin:widget:control_panel:help' => "Facilita o acceso a controis habituais.",
548 
549  'admin:cache:flush' => 'Baleirar as cachés',
550  'admin:cache:flushed' => "Baleiráronse as cachés do sitio.",
551 
552  'admin:footer:faq' => 'P+F sobre administración',
553  'admin:footer:manual' => 'Manual de administración',
554  'admin:footer:community_forums' => 'Foros da comunidade de Elgg',
555  'admin:footer:blog' => 'Bitácora de Elgg',
556 
557  'admin:plugins:category:all' => 'Todos os complementos',
558  'admin:plugins:category:active' => 'Complementos activos',
559  'admin:plugins:category:inactive' => 'Complementos inactivos',
560  'admin:plugins:category:admin' => 'Administración',
561  'admin:plugins:category:bundled' => 'Empaquetado',
562  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Non empaquetado',
563  'admin:plugins:category:content' => 'Contido',
564  'admin:plugins:category:development' => 'Desenvolvemento',
565  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Melloras',
566  'admin:plugins:category:api' => 'Servizo ou API',
567  'admin:plugins:category:communication' => 'Comunicación',
568  'admin:plugins:category:security' => 'Seguranza e vandalismo',
569  'admin:plugins:category:social' => 'Social',
570  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Son e vídeo',
571  'admin:plugins:category:theme' => 'Temas',
572  'admin:plugins:category:widget' => 'Trebellos',
573  'admin:plugins:category:utility' => 'Utilidades',
574 
575  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Complemento descoñecido.',
576  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Ficheiro descoñecido.',
577 
578  'admin:notices:could_not_delete' => 'Non foi posíbel eliminar a nota.',
579  'item:object:admin_notice' => 'Nota dos administradores',
580 
581  'admin:options' => 'Opcións de administración',
582 
587  'plugins:disabled' => 'Non se están a cargar os complementos porque no cartafol «mod» hai un ficheiro chamado «disable» (desactivar).',
588  'plugins:settings:save:ok' => "Gardouse a configuración do complemento «%s».",
589  'plugins:settings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do complemento «%s».",
590  'plugins:usersettings:save:ok' => "Gardouse a configuración do usuario para o complemento «%s».",
591  'plugins:usersettings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do usuario para o complemento «%s».",
592  'item:object:plugin' => 'Complementos',
593 
594  'admin:plugins' => "Complementos",
595  'admin:plugins:activate_all' => 'Activalos todos',
596  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Desactivalos todos',
597  'admin:plugins:activate' => 'Activar',
598  'admin:plugins:deactivate' => 'Desactivar',
599  'admin:plugins:description' => "Este panel de administración permítelle controlar e configurar ferramentas instaladas no sitio.",
600  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configurar as ferramentas…",
601  'admin:plugins:opt:description' => "Configurar as ferramentas instaladas no sitio.",
602  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
603  'admin:plugins:label:copyright' => "Dereitos de autor",
604  'admin:plugins:label:categories' => 'Categorías',
605  'admin:plugins:label:licence' => "Licenza",
606  'admin:plugins:label:website' => "URL",
607  'admin:plugins:label:repository' => "Código",
608  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Informar dun problema",
609  'admin:plugins:label:donate' => "Doar",
610  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'Máis información',
611  'admin:plugins:label:version' => 'Versión',
612  'admin:plugins:label:location' => 'Lugar',
613  'admin:plugins:label:contributors' => 'Colaboradores',
614  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nome',
615  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'Corre',
616  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Sitio web',
617  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Usuario na comunidade',
618  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Descrición',
619  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Dependencias',
620 
621  'admin:plugins:warning:elgg_version_unknown' => 'O ficheiro de manifesto deste complemento está obsoleto, e non lista ningunha versión de Elgg compatíbel coa do sitio. O máis seguro é que non funcione.',
622  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'O complemento ten dependencias que non están satisfeitas, e polo tanto non pode activarse. Prema «Máis información» para ver a lista de dependencias.',
623  'admin:plugins:warning:invalid' => 'O complemento non é válido: %s',
624  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Na <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">documentación de Elss</a> atopará consellos para evitar e solucionar problemas.',
625  'admin:plugins:cannot_activate' => 'Non pode activarse',
626 
627  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Cambiouse a posición de «%s».",
628  'admin:plugins:set_priority:no' => "Non foi posíbel cambiar a posición de «%s».",
629  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Non foi posíbel cambiar a posición de «%s». Produciuse un erro: %s",
630  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Desactivouse «%s».",
631  'admin:plugins:deactivate:no' => "Non foi posíbel desactivar «%s».",
632  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Non foi posíbel desactivar «%s». Produciuse un erro: %s",
633  'admin:plugins:activate:yes' => "Activouse «%s».",
634  'admin:plugins:activate:no' => "Non foi posíbel activar «%s».",
635  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Non foi posíbel actiar «%s». Produciuse un erro: %s",
636  'admin:plugins:categories:all' => 'Todas as categorías',
637  'admin:plugins:plugin_website' => 'Sitio web do complemento',
638  'admin:plugins:author' => '%s',
639  'admin:plugins:version' => 'Versión %s',
640  'admin:plugin_settings' => 'Configuración do complement',
641  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'O complemento está activo pero algunhas das súas dependencias non están satisfeitas. Pode que lle dea problemas. Prema «Máis información» para obter máis detalles.',
642 
643  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Tipo',
644  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nome',
645  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Valor esperad',
646  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Valor real',
647  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Comentari',
648 
649  'admin:statistics:description' => "Isto é un resumo das estatísticas do sitio. Se quere estatísticas máis detalladas, existe unha funcionalidade de administración profesional.",
650  'admin:statistics:opt:description' => "Ver información estatística sobre usuarios e obxectos do sitio.",
651  'admin:statistics:opt:linktext' => "Ver as estatísticas…",
652  'admin:statistics:label:basic' => "Estatísticas básicas do sitio",
653  'admin:statistics:label:numentities' => "Entidades do sitio",
654  'admin:statistics:label:numusers' => "Número de usuarios",
655  'admin:statistics:label:numonline' => "Número de usuarios conectados",
656  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Usuarios conectados",
657  'admin:statistics:label:admins'=>"Administradores",
658  'admin:statistics:label:version' => "Versión de Elgg",
659  'admin:statistics:label:version:release' => "Publicación",
660  'admin:statistics:label:version:version' => "Versión",
661 
662  'admin:server:label:php' => 'PHP',
663  'admin:server:label:web_server' => 'Servidor web',
664  'admin:server:label:server' => 'Servidor',
665  'admin:server:label:log_location' => 'Ruta do rexistro',
666  'admin:server:label:php_version' => 'Versión de PHP',
667  'admin:server:label:php_ini' => 'Ruta do ficheiro de configuración de PHP',
668  'admin:server:label:php_log' => 'Rexistro de PHP',
669  'admin:server:label:mem_avail' => 'Memoria dispoñíbel',
670  'admin:server:label:mem_used' => 'Memoria en uso',
671  'admin:server:error_log' => "Rexistro de erros do servidor web",
672  'admin:server:label:post_max_size' => 'Tamaño máximo das solicitudes POST',
673  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Tamaño máximo de envío',
674  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Nota: post_max_size debe ser maior que este valor para permitir envíos deste tamaño)',
675 
676  'admin:user:label:search' => "Atopar usuarios:",
677  'admin:user:label:searchbutton' => "Buscar",
678 
679  'admin:user:ban:no' => "Non é posíbel expular ao usuario",
680  'admin:user:ban:yes' => "O usuario foi expulsado.",
681  'admin:user:self:ban:no' => "Non é posíbel expulsarse a un mesmo",
682  'admin:user:unban:no' => "Non foi posíbel readmitir o usuario.",
683  'admin:user:unban:yes' => "Readmitiuse o usuario.",
684  'admin:user:delete:no' => "Non foi posíbel eliminar o usuario.",
685  'admin:user:delete:yes' => "Eliminouse o usuario %s.",
686  'admin:user:self:delete:no' => "Non é posíbel eliminarse a un memso.",
687 
688  'admin:user:resetpassword:yes' => "Restableceuse o contrasinal, informouse ao usuario.",
689  'admin:user:resetpassword:no' => "Non foi posíbel restablecer o contrasinal.",
690 
691  'admin:user:makeadmin:yes' => "O usuario convertiuse en administrador.",
692  'admin:user:makeadmin:no' => "Non foi posíbel converter o usuario en administrador.",
693 
694  'admin:user:removeadmin:yes' => "O usuario perdeu os privilexios de administrador",
695  'admin:user:removeadmin:no' => "Non foi posíbel quitarlle ao usuario os privilexios de administrador.",
696  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Non é posíbel quitarse os privilexios de administrador a un mesmo.",
697 
698  'admin:appearance:menu_items' => 'Elementos do menú',
699  'admin:menu_items:configure' => 'Configurar os elementos do menú principal.',
700  'admin:menu_items:description' => 'Escolla os elementos de menú que quere mostrar como ligazóns destacadas. Os elementos que non use engadiranse a «Máis» ao final da lista.',
701  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Quere eliminar as ligazóns do menú da barra de ferramentas?',
702  'admin:menu_items:saved' => 'Gardáronse os elementos do menú.',
703  'admin:add_menu_item' => 'Engadir un elemento de menú personalizado',
704  'admin:add_menu_item:description' => 'Complete os campos de nome para mostrar e URL para engadir elementos personalizados al menú de navegación.',
705 
706  'admin:appearance:default_widgets' => 'Trebellos predeterminados',
707  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Tipo de trebello descoñecido',
708  'admin:default_widgets:instructions' => 'Engada, retire, coloque e configure os trebellos predeterminados para a páxina de trebellos seleccionada.
709 Os cambios só afectarán a novos usuarios.',
710 
711  'admin:robots.txt:instructions' => "Edite a continuación o ficheiro «robots.txt» do sitio.",
712  'admin:robots.txt:plugins' => "Os complementos están a engadir o seguinte contido ao ficheiro «robots.txt».",
713  'admin:robots.txt:subdir' => "A ferramenta de «robots.txt» non vai funcionar porque Elgg está instalado nun subdirectorio.",
714 
715  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'O sitio está pechado por mantemento',
716  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Use o modo de mantemento para anovar o sitio ou realizar outros cambios importantes.
717  No modo de mantemento só os administradores poden acceder ao sitio.',
718  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Modo de mantemento',
719  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Mensaxe que se mostra aos usuarios cando o sitio está no modo de mantemento.',
720  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Gardouse a configuración do modo de mantemento.',
721  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'O sitio está en modo de mantemento.',
722  'admin:login' => 'Acceso para administradores',
723 
728  'usersettings:description' => "O panel de configuración de usuarios permítelle controlar a súa configuración persoal, desde a xestión de usuarios ata o comportamento dos complementos. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
729 
730  'usersettings:statistics' => "Estatísticas súas",
731  'usersettings:statistics:opt:description' => "Ver información estatística sobre usuarios e obxectos do sitio.",
732  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Estatísticas das contas",
733 
734  'usersettings:user' => "Configuración de %s",
735  'usersettings:user:opt:description' => "Isto permítelle controlar a configuración dos usuarios",
736  'usersettings:user:opt:linktext' => "Cambiar a súa configuración",
737 
738  'usersettings:plugins' => "Ferramentas",
739  'usersettings:plugins:opt:description' => "Configurar as súas ferramentas activas",
740  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configurar as súas ferramentas",
741 
742  'usersettings:plugins:description' => "Este panel permítelle controlar e cambiar a súa configuración persoal das ferramentas instaladas polo administrador do sistema.",
743  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Contido persoal",
744 
745  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Detalles persoais",
746  'usersettings:statistics:label:name' => "Nome complet",
747  'usersettings:statistics:label:email' => "Correo",
748  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Membro desde",
749  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Último acces",
750 
755  'river:all' => 'Actividade global',
756  'river:mine' => 'Actividade persoal',
757  'river:owner' => 'Actividade de %s',
758  'river:friends' => 'Actividade dos contactos',
759  'river:select' => 'Mostrar %s',
760  'river:comments:more' => '+%u máis',
761  'river:comments:all' => 'Ver os %u comentarios',
762  'river:generic_comment' => 'deixou un comentario en %s %s',
763 
764  'friends:widget:description' => "Mostra algúns dos seus contactos.",
765  'friends:num_display' => "Número de contactos a mostrar.",
766  'friends:icon_size' => "Tamaño das iconas",
767  'friends:tiny' => "ananas",
768  'friends:small' => "pequenas",
769 
774  'icon:size' => "Tamaño das iconas",
775  'icon:size:topbar' => "Barra superior",
776  'icon:size:tiny' => "Enanas",
777  'icon:size:small' => "Pequenas",
778  'icon:size:medium' => "Medianas",
779  'icon:size:large' => "Grandes",
780  'icon:size:master' => "Xigantes",
781 
786  'save' => "Gardar",
787  'reset' => 'Restablecer',
788  'publish' => "Publicar",
789  'cancel' => "Cancelar",
790  'saving' => "Gardando…",
791  'update' => "Actualizar",
792  'preview' => "Vista previa",
793  'edit' => "Editar",
794  'delete' => "Eliminar",
795  'accept' => "Aceptar",
796  'reject' => "Rexeitar",
797  'decline' => "Refusar",
798  'approve' => "Aprobar",
799  'activate' => "Activar",
800  'deactivate' => "Desactivar",
801  'disapprove' => "Desaprobar",
802  'revoke' => "Revogar",
803  'load' => "Cargar",
804  'upload' => "Enviar",
805  'download' => "Descargar",
806  'ban' => "Expulsar",
807  'unban' => "Readmitir",
808  'banned' => "Expulsado",
809  'enable' => "Activar",
810  'disable' => "Desactivar",
811  'request' => "Solicitar",
812  'complete' => "Completar",
813  'open' => 'Abrir',
814  'close' => 'Pechar',
815  'hide' => 'Agochar',
816  'show' => 'Mostrar',
817  'reply' => "Responder",
818  'more' => 'Máis',
819  'more_info' => 'Máis información',
820  'comments' => 'Comentarios',
821  'import' => 'Importar',
822  'export' => 'Exportar',
823  'untitled' => 'Sen títul',
824  'help' => 'Axuda',
825  'send' => 'Enviar',
826  'post' => 'Publicar',
827  'submit' => 'Entregar',
828  'comment' => 'Deixar un comentario',
829  'upgrade' => 'Anovar',
830  'sort' => 'Ordenar',
831  'filter' => 'Filtrar',
832  'new' => 'Nov',
833  'add' => 'Engadir',
834  'create' => 'Crear',
835  'remove' => 'Eliminar',
836  'revert' => 'Reverter',
837 
838  'site' => 'Siti',
839  'activity' => 'Actividade',
840  'members' => 'Membros',
841  'menu' => 'Menú',
842 
843  'up' => 'Subir',
844  'down' => 'Baixar',
845  'top' => 'Arriba',
846  'bottom' => 'Abaixo',
847  'right' => 'Dereita',
848  'left' => 'Esquerda',
849  'back' => 'Volver',
850 
851  'invite' => "Convidar",
852 
853  'resetpassword' => "Restablecer o contrasinal",
854  'changepassword' => "Cambiar o contrasinal",
855  'makeadmin' => "Facer administrador",
856  'removeadmin' => "Quitar os privilexios de administrador",
857 
858  'option:yes' => "Si",
859  'option:no' => "Non",
860 
861  'unknown' => 'Descoñecido',
862  'never' => 'Nunca',
863 
864  'active' => 'Activo',
865  'total' => 'Total',
866 
867  'ok' => 'Aceptar',
868  'any' => 'Calquera',
869  'error' => 'Erro',
870 
871  'other' => 'Outro',
872  'options' => 'Opcións',
873  'advanced' => 'Avanzada',
874 
875  'learnmore' => "Prema aquí para saber máis",
876  'unknown_error' => 'Erro descoñecido',
877 
878  'content' => "Contido",
879  'content:latest' => 'Última actividade',
880  'content:latest:blurb' => 'Tamén pode premer aquí para ver os últimos contidos de todo o sitio.',
881 
882  'link:text' => 'Ver a ligazón',
883 
888  'question:areyousure' => 'Está seguro?',
889 
894  'status' => 'Estado',
895  'status:unsaved_draft' => 'Borrador sen gardar',
896  'status:draft' => 'Borrador',
897  'status:unpublished' => 'Sen publicar',
898  'status:published' => 'Publicado',
899  'status:featured' => 'Destacado',
900  'status:open' => 'Aberto',
901  'status:closed' => 'Pechado',
902 
907  'sort:newest' => 'Último',
908  'sort:popular' => 'Popular',
909  'sort:alpha' => 'Alfabético',
910  'sort:priority' => 'Prioridade',
911 
916  'title' => "Títul",
917  'description' => "Descrición",
918  'tags' => "Etiquetas",
919  'all' => "Tod",
920  'mine' => "Propio",
921 
922  'by' => 'de',
923  'none' => 'nada',
924 
925  'annotations' => "Anotacións",
926  'relationships' => "Relacións",
927  'metadata' => "Metadatos",
928  'tagcloud' => "Nube de etiquetas",
929 
930  'on' => 'Activado',
931  'off' => 'Desactivado',
932 
937  'edit:this' => 'Editar ist',
938  'delete:this' => 'Eliminar ist',
939  'comment:this' => 'Deixar un comentario nist',
940 
945  'deleteconfirm' => "Está seguro de que quere eliminar isto?",
946  'deleteconfirm:plural' => "Está seguro de que quere eliminar estes elementos?",
947  'fileexists' => "Xa se subiu un ficheiro. Para substituílo, seleccióneo a continuación:",
948 
953  'useradd:subject' => 'Creouse a conta de usuario',
954  'useradd:body' => '
955 %s.
956 
957 Creouse unha conta de usuario para vostede en %s. Pode acceder desde:
958 
959 %s
960 
961 E identificarse cos seguintes datos:
962 
963 Username: %s
964 Password: %s
965 
966 Despois de acceder, recomendámoslle encarecidamente que cambie o seu contrasinal.
967 ',
968 
973  'systemmessages:dismiss' => "Prema para descartar",
974 
975 
980  'importsuccess' => "Importáronse os datos",
981  'importfail' => "Non foi posíbel importar os datos mediante OpenDD.",
982 
987  'friendlytime:justnow' => "hai un intre",
988  'friendlytime:minutes' => "hai %s minutos",
989  'friendlytime:minutes:singular' => "hai un minuto",
990  'friendlytime:hours' => "hai %s horas",
991  'friendlytime:hours:singular' => "hai unha hora",
992  'friendlytime:days' => "hai %s días",
993  'friendlytime:days:singular' => "onte",
994  'friendlytime:date_format' => 'j de F de Y ás g:i a',
995 
996  'friendlytime:future:minutes' => "en %s minutos",
997  'friendlytime:future:minutes:singular' => "nun minuto",
998  'friendlytime:future:hours' => "en %s horas",
999  'friendlytime:future:hours:singular' => "nunha hora",
1000  'friendlytime:future:days' => "en %s días",
1001  'friendlytime:future:days:singular' => "mañá",
1002 
1003  'date:month:01' => '%s de xaneir',
1004  'date:month:02' => '%s de febreiro',
1005  'date:month:03' => '%s de marzo',
1006  'date:month:04' => '%s de abril',
1007  'date:month:05' => '%s de mai',
1008  'date:month:06' => '%s de xuño',
1009  'date:month:07' => '%s de xull',
1010  'date:month:08' => '%s de agost',
1011  'date:month:09' => '%s de setembr',
1012  'date:month:10' => '%s de outubro',
1013  'date:month:11' => '%s de novembr',
1014  'date:month:12' => '%s de decembr',
1015 
1016  'date:weekday:0' => 'Doming',
1017  'date:weekday:1' => 'Luns',
1018  'date:weekday:2' => 'Martes',
1019  'date:weekday:3' => 'Mércores',
1020  'date:weekday:4' => 'Xoves',
1021  'date:weekday:5' => 'Venres',
1022  'date:weekday:6' => 'Sábad',
1023 
1024  'interval:minute' => 'Cada minuto',
1025  'interval:fiveminute' => 'Cada cindo minutos',
1026  'interval:fifteenmin' => 'Cada cuarto de hora',
1027  'interval:halfhour' => 'Cada media hora',
1028  'interval:hourly' => 'Cada hora',
1029  'interval:daily' => 'Cada día',
1030  'interval:weekly' => 'Cada semana',
1031  'interval:monthly' => 'Cada mes',
1032  'interval:yearly' => 'Cada an',
1033  'interval:reboot' => 'Ao reiniciar',
1034 
1039  'installation:sitename' => "Nome do sitio:",
1040  'installation:sitedescription' => "Descrición curta do sitio (opcional):",
1041  'installation:wwwroot' => "URL do sitio:",
1042  'installation:path' => "Ruta completa da instalación de Elgg:",
1043  'installation:dataroot' => "Ruta completa do cartafol dos datos:",
1044  'installation:dataroot:warning' => "Debe crear este cartafol manualmente. Debería estar fóra do cartafol de instalación de Elgg.",
1045  'installation:sitepermissions' => "Permisos de acceso predeterminados:",
1046  'installation:language' => "Idioma predeterminado:",
1047  'installation:debug' => "Controle a cantidade de información que se garda no rexistro do servidor.",
1048  'installation:debug:label' => "Nivel de rexistro:",
1049  'installation:debug:none' => 'Desactivar o rexistro (recomendado)',
1050  'installation:debug:error' => 'Só rexistrar erros críticos',
1051  'installation:debug:warning' => 'Rexistrar erros e avisos',
1052  'installation:debug:notice' => 'Rexistrar erros, avisos e notas',
1053  'installation:debug:info' => 'Rexistralo todo',
1054 
1055  // Walled Garden support
1056  'installation:registration:description' => 'O rexistro de usuarios está activado de maneira predeterminada. Pode desactivalo se non quere que a xente se rexistre pola súa conta.',
1057  'installation:registration:label' => 'Permitir o rexistro de novos usuarios',
1058  'installation:walled_garden:description' => 'Active isto para evitar que usuarios anónimos poidan acceder a páxinas do sitio que non estean marcadas como públicas, como pode ser o caso das páxinas de acceso e rexistro de contas.',
1059  'installation:walled_garden:label' => 'Restrinxir as páxinas a usuarios rexistrados.',
1060 
1061  'installation:httpslogin' => "Active isto para que os usuarios accedan mediante unha conexión cifrada (HTTPS). Para activar esta opción, o seu servidor ten que estar configurado para permitir conexións cifradas.",
1062  'installation:httpslogin:label' => "Activar o acceso mediante conexións cifradas.",
1063  'installation:view' => "Indique a vista que se usará como vista predeterminada do sitio, ou non indique nada para usar a vista predeterminada. En caso de dúbida, deixe o campo baleiro.",
1064 
1065  'installation:siteemail' => "Enderezo de correo electrónico do sitio (co que enviar as mensaxes do sistema):",
1066  'installation:default_limit' => "Número predeterminado de elementos por páxina.",
1067 
1068  'admin:site:access:warning' => "Esta é a configuración de intimidade que se lles suxire aos usuarios cando crean novo contido. Cambiala non afecta ao contido xa creado.",
1069  'installation:allow_user_default_access:description' => "Active isto para permitirlle aos usuarios definir a súa propia configuración de intimidade predeterminada.",
1070  'installation:allow_user_default_access:label' => "Permitir o acceso predeterminado de usuarios.",
1071 
1072  'installation:simplecache:description' => "A caché simple almacena contido estático, incluídos ficheiros CSS e JavaScript, mellorando así o rendemento.",
1073  'installation:simplecache:label' => "Usar a caché simple (recomendado).",
1074 
1075  'installation:minify:description' => "A caché simple tamén pode comprimir os ficheiros CSS e JavaScript para mellorar o rendemento. Para activar esta opción active primeiro a caché simple.",
1076  'installation:minify_js:label' => "Comprimir o código JavaScript (recomendado).",
1077  'installation:minify_css:label' => "Comprimir o código CSS (recomendado).",
1078 
1079  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Debe actualizar o seu ficheiro «.htaccess» para que a ruta se insira no parámetro GET «__elgg_uri» (pode basearse no modelo que hai en «install/config/htaccess.dist»).",
1080  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg non pode conectarse a si mesmo para probar as regras de substitución correctamente. Comprobe que o programa «curl» funciona e que non existen restricións de enderezos IP que impidan as conexións locais.",
1081 
1082  'installation:systemcache:description' => "A caché do sistema almacena datos en ficheiros para diminuír o tempo de carga de Elgg",
1083  'installation:systemcache:label' => "Usar a caché do sistema (recomendado).",
1084 
1085  'admin:legend:system' => 'Sistema',
1086  'admin:legend:caching' => 'Caché',
1087  'admin:legend:content_access' => 'Acceso a contidos',
1088  'admin:legend:site_access' => 'Acceso ao sitio',
1089  'admin:legend:debug' => 'Depuración e rexistr',
1090 
1091  'upgrading' => 'Anovando…',
1092  'upgrade:db' => 'Anovouse a base de datos',
1093  'upgrade:core' => 'Anovouse a instalación de Elgg.',
1094  'upgrade:unlock' => 'Desbloquear a anovación',
1095  'upgrade:unlock:confirm' => "A base de datos está bloqueada para outra anovación. Realizar varias anovacións ao mesmo tempo é perigoso. Non continúe salvo que estea certo de que non hai ningunha outra anovación en marcha. Quere desbloquear a anovació?",
1096  'upgrade:locked' => "Non é posíbel anovar, hai outra anovación en marcha. Pode desbloquear esta anovación desde a sección de administración.",
1097  'upgrade:unlock:success' => "Desbloqueouse a anovación.",
1098  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Non é posíbel anovar.',
1099  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1100  'Non é posíbel anovar a instalación porque se detectaron vistas obsoletas no cartafol principal («core») de vistas de Elgg. Para que Elgg funcione correctamente debe eliminar esas vistas. Se non fixo cambios no cartafol principal de vistas, pode eliminar o cartafol e substituílo polo do último paquete de Elgg, que pode descargar de <a href="http://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1101 
1102 Atopará instrucións detalladas na <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">documentación de anovación de Elgg</a> (en inglés). Se necesita axuda, publique unha mensaxe nos <a href="http://community.elgg.org/pg/groups/discussion/">foros de asistencia da comunidade</a> (en inglés).',
1103 
1104  'update:twitter_api:deactivated' => 'A API de Twitter (outrora coñeciza como «Servizo de Twitter») desactivouse durante a anovación. Actívea de novo manualmente.',
1105  'update:oauth_api:deactivated' => 'A API de OAuth (outrora coñecida como «OAuth Lib») desactivouse durante a anovación. Actívea de novo manualmente.',
1106  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Recomendámoslle que volva xerar a chave do sitio para mellorar a seguranza do sistema. Pode facelo desde «Configurar → Configuración → Avanzada».",
1107  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Recomendámoslle encarecidamente que volva xerar a chave do sitio para mellorar a seguranza do sistema. Pode facelo desde «Configurar → Configuración → Avanzada».",
1108 
1109  'deprecated:function' => 'A función «%s()» está obsoleta, substitúaa por «%s()».',
1110 
1111  'admin:pending_upgrades' => 'O sitio ten anovacións pendentes que requiren da súa atención inmediata.',
1112  'admin:view_upgrades' => 'Ver as anovacións pendentes.',
1113  'admin:upgrades' => 'Anovacións',
1114  'item:object:elgg_upgrade' => 'Anovacións do sitio.',
1115  'admin:upgrades:none' => 'A instalación está actualizada.',
1116 
1117  'upgrade:item_count' => 'É necesario anovar <b>%s</b> elementos.',
1118  'upgrade:warning' => '<b>Advertencia:</b> En sitios grandes, esta anovación pode levar bantante tempo.',
1119  'upgrade:success_count' => 'Anovado:',
1120  'upgrade:error_count' => 'Erros:',
1121  'upgrade:river_update_failed' => 'Non foi posíbel actualizar a entrada da onda para o elemento con identificador «%s».',
1122  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Non foi posíbel actualizar as datas para o elemento con identificador «%s».',
1123  'upgrade:finished' => 'Rematou a anovación',
1124  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Rematou a anovación pero producíronse erros. Actualice a páxina e probe a anovar outra vez.</p></p><br />
1125 
1126 Se o erro persiste, comprobe o rexistro de erros do servidor, a ver se pode indetificar a causa. Para pedir axuda para solucionar o erro, acuda ao <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grupo de asistencia técnica</a> na comunidade de Elgg.</p>',
1127 
1128  // Strings specific for the comments upgrade
1129  'admin:upgrades:comments' => 'Anovación dos comentarios',
1130  'upgrade:comment:create_failed' => 'Non foi posíbel converter o identificador de comentario «%s» nunha entidade.',
1131  'admin:upgrades:commentaccess' => 'Anovación do acceso aos comentarios',
1132 
1133  // Strings specific for the datadir upgrade
1134  'admin:upgrades:datadirs' => 'Anovación do cartafol de datos',
1135 
1136  // Strings specific for the discussion reply upgrade
1137  'admin:upgrades:discussion_replies' => 'Anovación da resposta de conversa',
1138  'discussion:upgrade:replies:create_failed' => 'Non foi posíbel converter o identificador de resposta de conversa «%s» nunha entidade.',
1139 
1144  'welcome' => "Benvida",
1145  'welcome:user' => 'Ola, %s',
1146 
1151  'email:from' => 'De',
1152  'email:to' => 'A',
1153  'email:subject' => 'Asunt',
1154  'email:body' => 'Corpo',
1155 
1156  'email:settings' => "Configuración do corre",
1157  'email:address:label' => "Enderezo de corre",
1158 
1159  'email:save:success' => "Gardouse o novo enderezo de correo. Envióuselle unha solicitude de verificación.",
1160  'email:save:fail' => "Non foi posíbel gardar o novo enderezo de correo.",
1161 
1162  'friend:newfriend:subject' => "%s engadiuno como contacto.",
1163  'friend:newfriend:body' => "%s engadiuno como contacto.
1164 
1165 Para ver o seu perfil, visite:
1166 
1167 %s
1168 
1169 Non responda a esta mensaxe.",
1170 
1171  'email:changepassword:subject' => "Cambiouse o contrasinal.",
1172  'email:changepassword:body' => "Ola, %s.
1173 
1174 Cambiouse o seu contrasinal.",
1175 
1176  'email:resetpassword:subject' => "Restableceuse o seu contrasinal",
1177  'email:resetpassword:body' => "Ola, %s.
1178 
1179 Restableceuse o seu contrasinal, que agora é «%s».",
1180 
1181  'email:changereq:subject' => "Solicitude de cambio de contrasinal.",
1182  'email:changereq:body' => "Ola, %s.
1183 
1184 Alguén (desde o enderezo IP %s) solicitou cambiar o contrasinal da súa conta.
1185 
1186 Se foi vostede, prema a ligazón embaixo. En caso contrario, ignore esta mensaxe.
1187 
1188 %s
1189 ",
1190 
1195  'default_access:settings' => "Nivel de acceso predeterminado persoal",
1196  'default_access:label' => "Acceso predeterminado",
1197  'user:default_access:success' => "Gardouse o seu novo nivel de acceso predeterminado.",
1198  'user:default_access:failure' => "Non foi posíbel gardar o seu novo nivel de acceso predeterminado.",
1199 
1204  'comments:count' => "%s comentarios",
1205  'item:object:comment' => 'Comentarios',
1206 
1207  'river:comment:object:default' => '%s deixou un comentario en %s',
1208 
1209  'generic_comments:add' => "Deixar un comentario",
1210  'generic_comments:edit' => "Editar o comentario",
1211  'generic_comments:post' => "Publicar o comentario",
1212  'generic_comments:text' => "Deixar un comentario",
1213  'generic_comments:latest' => "Últimos comentarios",
1214  'generic_comment:posted' => "Publicouse o comentario:",
1215  'generic_comment:updated' => "Actualizouse o comentario.",
1216  'generic_comment:deleted' => "Eliminouse o comentario.",
1217  'generic_comment:blank' => "Non pode enviar un comentario baleiro",
1218  'generic_comment:notfound' => "Non se atopou o comentario indicado.",
1219  'generic_comment:notfound_fallback' => "Non se atopou o comentario indicado, esta é a páxina onde se deixou o comentario.",
1220  'generic_comment:notdeleted' => "Non foi posíbel eliminar o comentario.",
1221  'generic_comment:failure' => "Non foi posíbel gardar o comentario, produciuse un erro inesperado",
1222  'generic_comment:none' => 'Non hai comentarios',
1223  'generic_comment:title' => 'Comentario de %s',
1224  'generic_comment:on' => '%s en %s',
1225  'generic_comments:latest:posted' => 'publicou un',
1226 
1227  'generic_comment:email:subject' => 'Ten un comentario novo',
1228  'generic_comment:email:body' => "Ten un comentario novo en «%s» por parte de «%s». Di así:
1229 
1230 
1231 %s
1232 
1233 
1234 Para responder ou ver a súa publicación en:
1235 
1236 %s
1237 
1238 Pode ver o perfil de %s en:
1239 
1240 %s
1241 
1242 Non responda a esta mensaxe.",
1243 
1248  'byline' => 'De %s',
1249  'entity:default:strapline' => 'Creou %s de %s',
1250  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Non é posíbel mostrar correctamente esta entidade. Pode que o motivo sexa que necesita dun complemento que xa non está instalado.',
1251 
1252  'entity:delete:success' => 'Eliminouse a entidade %s',
1253  'entity:delete:fail' => 'Non foi posíbel eliminar a entidade %s.',
1254 
1259  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Ao formulario fáltanlle os campos «__token» ou «__ts».',
1260  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "A páxina que estaba a usar caducou. Vólvao intentar.",
1261  'actiongatekeeper:timeerror' => 'A páxina que estaba a usar caducou. Actualize a páxina e vólvao intentar.',
1262  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Algunha razón descoñecida impediu enviar o seu formulario.',
1263  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'O tamaño dos ficheiros enviados supera o límite definido polo administrador do sitio.',
1264  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Non se permite acceder desde un dominio distinto. Vólvao intentar.",
1265 
1270  'word:blacklist' => 'e, o, a, os, as, entón, pero, mais, ela, el, un, non, tamén, sobre, agora, porén, aínda, igualmente, senón, máis, isto, iso, aquilo, parece, que, quen, cuxa, cuxo, cuxas, cuxos',
1271 
1276  'tag_names:tags' => 'Etiquetas',
1277 
1282  'js:security:token_refresh_failed' => 'Non foi posíbel contactar con %s. Pode que teña problemas ao gardar contidos. Actualize a páxina.',
1283  'js:security:token_refreshed' => 'Restableceuse a conexión con %s.',
1284  'js:lightbox:current' => "Imaxe número %s de %s",
1285 
1289  'elgg:powered' => "Construído con Elgg",
1290 
1295  "aa" => "Afar",
1296  "ab" => "Abkhazo",
1297  "af" => "Afrikaans",
1298  "am" => "Amáric",
1299  "ar" => "Árabe",
1300  "as" => "Asamés",
1301  "ay" => "Aimará",
1302  "az" => "Acerbaixano",
1303  "ba" => "Baskir",
1304  "be" => "Bielorruso",
1305  "bg" => "Búlgaro",
1306  "bh" => "Biari",
1307  "bi" => "Bislamá; bichlamar",
1308  "bn" => "Bengalí; bangla",
1309  "bo" => "Tibetano",
1310  "br" => "Bretón",
1311  "ca" => "Catalán",
1312  "cmn" => "Chinés mandarín", // ISO 639-3
1313  "co" => "Cors",
1314  "cs" => "Checho",
1315  "cy" => "Galés",
1316  "da" => "Dinamarqués",
1317  "de" => "Alemán",
1318  "dz" => "Bhutani",
1319  "el" => "Grego",
1320  "en" => "Inglés",
1321  "eo" => "Esperant",
1322  "es" => "Castelán",
1323  "et" => "Estonian",
1324  "eu" => "Éuscara",
1325  "fa" => "Persa",
1326  "fi" => "Finlandés",
1327  "fj" => "Fidxian",
1328  "fo" => "Feroés",
1329  "fr" => "Francés",
1330  "fy" => "Frisón; frisi",
1331  "ga" => "Irlandés",
1332  "gd" => "Gaélico-escocés",
1333  "gl" => "Galeg",
1334  "gn" => "Guaraní",
1335  "gu" => "Guxaratí; guzerate",
1336  "he" => "Hebráico",
1337  "ha" => "Hausa",
1338  "hi" => "Hindi; híndi; indi",
1339  "hr" => "Croata",
1340  "hu" => "Húngaro",
1341  "hy" => "Armenio",
1342  "ia" => "Interlingua",
1343  "id" => "Indonesi",
1344  "ie" => "Lingua occidental",
1345  "ik" => "Inupiaq",
1346  //"in" => "Indonesian",
1347  "is" => "Islandés",
1348  "it" => "Italiano",
1349  "iu" => "Inuktitut",
1350  "iw" => "Hebráico (obsoleto)",
1351  "ja" => "Xaponés",
1352  "ji" => "Yiddish; iídiche (obsoleto)",
1353  "jw" => "Xavanés",
1354  "ka" => "Xeorxiano",
1355  "kk" => "Casaco",
1356  "kl" => "Groenlandés",
1357  "km" => "Khmer",
1358  "kn" => "Kannada",
1359  "ko" => "Coreano",
1360  "ks" => "Cachemir",
1361  "ku" => "Curdo",
1362  "ky" => "Quirguiz",
1363  "la" => "Latín",
1364  "ln" => "Lingala",
1365  "lo" => "Laosiano",
1366  "lt" => "Lituan",
1367  "lv" => "Letón",
1368  "mg" => "Malgaxe",
1369  "mi" => "Maorí",
1370  "mk" => "Macedoni",
1371  "ml" => "Malaiala",
1372  "mn" => "Mongo",
1373  "mo" => "Moldavi",
1374  "mr" => "Marata",
1375  "ms" => "Malaio",
1376  "mt" => "Maltés",
1377  "my" => "Birmano",
1378  "na" => "Nauru",
1379  "ne" => "Nepali; nepalés",
1380  "nl" => "Neerlandés",
1381  "no" => "Noruegués",
1382  "oc" => "Occitan",
1383  "om" => "Oromo",
1384  "or" => "Oriya",
1385  "pa" => "Punjabi",
1386  "pl" => "Polaco",
1387  "ps" => "Pashto",
1388  "pt" => "Portugués",
1389  "pt_br" => 'Portugués do Brasil',
1390  "qu" => "Quechua",
1391  "rm" => "Retorromance",
1392  "rn" => "Rundi",
1393  "ro" => "Romanés",
1394  "ru" => "Rus",
1395  "rw" => "Ruandés",
1396  "sa" => "Sánscrito",
1397  "sd" => "Sindhi",
1398  "sg" => "Sango",
1399  "sh" => "Serbocroata",
1400  "si" => "Sinhalés; cingalês",
1401  "sk" => "Eslovaco",
1402  "sl" => "Esloven",
1403  "sm" => "Samoa",
1404  "sn" => "Chona",
1405  "so" => "Somaí",
1406  "sq" => "Albanés",
1407  "sr" => "Serbi",
1408  "ss" => "Swati",
1409  "st" => "Sotho do norte",
1410  "su" => "Sudanés",
1411  "sv" => "Sueco",
1412  "sw" => "Swahili",
1413  "ta" => "Támil",
1414  "te" => "Telugú",
1415  "tg" => "Taxico",
1416  "th" => "Tailandés",
1417  "ti" => "Tigriña",
1418  "tk" => "Turcomán; turkmeno",
1419  "tl" => "Tagalo",
1420  "tn" => "Tswana",
1421  "to" => "Tonganés",
1422  "tr" => "Turc",
1423  "ts" => "ChiTsonga; XiTsonga; ShiTsonga",
1424  "tt" => "Tártaro",
1425  "tw" => "Twi",
1426  "ug" => "Uigure",
1427  "uk" => "Ucraíno",
1428  "ur" => "Urdu",
1429  "uz" => "Usbeco; uzbek",
1430  "vi" => "Vietnamita",
1431  "vo" => "Volapük",
1432  "wo" => "Wólof",
1433  "xh" => "Xhosa",
1434  //"y" => "Yiddish; iídiche",
1435  "yi" => "Yiddish; iídiche",
1436  "yo" => "Ioruba; yoruba",
1437  "za" => "Zhuang; chuang",
1438  "zh" => "Chinés",
1439  "zu" => "Zulú",
1440 );