Elgg  Version 1.11
pl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Strony',
8 
13  'login' => "Zaloguj",
14  'loginok' => "Zostałeś zalogowany.",
15  'loginerror' => "Nie można się zalogować. Upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe i spróbuj ponownie ",
16  'login:empty' => "Wymagana jest nazwa użytkownika lub adres e-mail.",
17  'login:baduser' => "Nie można było wczytać konta użytkownika.",
18  'auth:nopams' => "Błąd wewnętrzny. Brak zainstalowanej metody uwierzytelniania użytkowników.",
19 
20  'logout' => "Wyloguj",
21  'logoutok' => "Zostałeś wylogowany.",
22  'logouterror' => "Nie można się wylogować, spróbuj ponownie.",
23  'session_expired' => "Twoja sesja się przedawniła. Odśwież stroną aby zalogować się ponownie.",
24 
25  'loggedinrequired' => "Strona dostępna tylko dla zalogowanych.",
26  'adminrequired' => "Strona dostępna tylko dla administratorów.",
27  'membershiprequired' => "Strona dostępna tylko dla członków grupy.",
28  'limited_access' => "Nie masz uprawnień do wyświetlania wskazanej strony.",
29 
30 
35  'exception:title' => "Błąd krytyczny.",
36  'exception:contact_admin' => 'Wystąpił nieodwracalny błąd. Skontaktuj się z administratorem, podając następującą informację:',
37 
38  'actionundefined' => "Żądana akcja (%s) nie została zdefiniowana w systemie.",
39  'actionnotfound' => "Nie odnaleziono pliku akcji %s.",
40  'actionloggedout' => "Przepraszamy, nie możesz wykonać tej akcji będąc wylogowany.",
41  'actionunauthorized' => 'Nie masz uprawnień do wykonania tej akcji.',
42 
43  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) to źle skonfigurowany plugin i został wyłączony. Proszę sprawdzić możliwe przyczyny na wiki (http://docs.elgg.org/wiki/).",
44  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) nie mógł wystartować i został wyłączony. Przyczyna: %s',
45  'PluginException:InvalidID' => "%s jest niepoprawnym identyfikatorem rozszerzenia.",
46  'PluginException:InvalidPath' => "%s jest niepoprawną ścieżką rozszerzenia.",
47  'PluginException:InvalidManifest' => 'Niepoprawny plik manifestu w rozszerzeniu %s',
48  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s nie jest poprawnym rozszerzeniem.',
49  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s nie jest poprawnym rozszerzeniem: %s',
50  'PluginException:NullInstantiated' => 'Nie można było utworzyć instancji ElggPlugin. Musisz przekazać GUID, identyfikator rozszerzenia lub pełną ścieżkę.',
51  'ElggPlugin:MissingID' => 'Brak identyfikatora rozszerzenia (guid %s)',
52  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Brak ElggPluginPackage dla identyfikatora %s (guid %s)',
53  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Nie znaleziono wymaganego pliku "%s".',
54  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Katalog tego rozszerzenia musi mieć zmienioną nazwę na "%s" aby być zgodny z ID ustawionym w manifeście.',
55  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Ten manifest zawiera niepoprawny rodzaj zależności "%s".',
56  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Ten manifest zawiera niepoprawny typ zależności "provides" "%s".',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Wykryto niepoprawną %s zależność "%s" w rozszerzeniu %s. Rozszerzenie nie może konfliktować ze sobą lub wymagać zależności, którą sam zapewnia.',
58  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Nie można wczytać %s dla rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
59  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Nie można otworzyć katalogu widoków rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
60  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterLanguages' => 'Nie można zarejestrować tłumaczeń dla rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
61  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Brak identyfikatora rozszerzenia guid %s!',
62  'PluginException:NoPluginName' => "Nie można znaleźć nazwy rozszerzenia.",
63  'PluginException:ParserError' => 'Błąd w trakcie parsowania manifestu dla wersji API %s w rozszerzeniu %s.',
64  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Nie znaleziono parsera dla wersji API manifestu %s w rozszerzeniu %s.',
65  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Brak wymaganego atrybutu '%s' w manifeście rozszerzenia %s.",
66  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s jest niepoprawnym rozszerzeniem i został wyłączony.',
67 
68  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Wymaga',
69  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Sugeruje',
70  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Konfliktuje',
71  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'Skonfliktowany',
72  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Zapewnia',
73  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Priorytet',
74 
75  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Wersja Elgg',
76  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Wersja PHP',
77  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Rozszerzenie PHP: %s',
78  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Ustawienie INI dla PHP: %s',
79  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Rozszerzenie: %s',
80  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Poniżej %s',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Powyżej %s',
82  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s jest niezainstalowany',
83  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Brak',
84 
85  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Inne rozszerzenia korzystają z %s jako zależności. Aby go wyłączyć, musisz najpierw wyłączyć następujące rozszerzenia: %s',
86 
87 
88  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Hasło nie może być puste',
89  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Hasła muszą być jednakowe',
90  'LoginException:BannedUser' => 'Zostałeś zbanowany na tej stronie i nie możesz się logować',
91  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nie można się zalogować. Sprawdź nazwę użytkownika/e-mail oraz hasło.',
92  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nie można się zalogować. Sprawdź nazwę użytkownika/e-mail oraz hasło.',
93  'LoginException:AccountLocked' => 'Twoje konto zostało zablokowane z powodu zbyt wielu nieudanych prób logowania.',
94  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Nie powiodła się weryfikacja obecnego hasła.',
95  'LoginException:Unknown' => 'Nie można się zalogować z powodu nieznanego błędu.',
96 
97  'deprecatedfunction' => 'Uwaga: Ten kod używa zdeprecjonowanej funkcji \'%s\' i nie jest kompatybilny z tą wersją Elgg.',
98 
99  'pageownerunavailable' => 'Uwaga: Właściciel strony %d jest niedostępny!',
100  'viewfailure' => 'Wystąpił wewnętrzny błąd w widoku %s',
101  'view:missing_param' => "Nie znaleziono wymaganego parametru '%s' w widoku %s",
102  'changebookmark' => 'Proszę zaktualizować swoją zakładkę dla tej strony',
103  'noaccess' => 'Treść, którą usiłujesz wyświetlić, została usunięta lub nie masz uprawnień do jej przeglądania.',
104  'error:missing_data' => 'Zabrakło pewnych danych w twoim zapytaniu',
105  'save:fail' => 'Zapis danych nie powiódł się',
106  'save:success' => 'Twoje dane zostały zapisane',
107 
108  'error:default:title' => 'Ojoj...',
109  'error:default:content' => 'Kurza twarz... coś poszło nie tak',
110  'error:404:title' => 'Nie znaleziono strony',
111  'error:404:content' => 'Przepraszamy. Nie można znaleźć wskazanej strony.',
112 
113  'upload:error:ini_size' => 'Plik, który usiłujesz wgrać, jest za duży.',
114  'upload:error:form_size' => 'Plik, który usiłujesz wgrać, jest za duży.',
115  'upload:error:partial' => 'Wgrywanie pliku nie zostało ukończone.',
116  'upload:error:no_file' => 'Nie wybrano pliku.',
117  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
118  'upload:error:cant_write' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
119  'upload:error:extension' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
120  'upload:error:unknown' => 'Wgrywanie pliku nie powiodło się.',
121 
122 
127  'name' => "Wyświetlana nazwa",
128  'email' => "Adres e-mail",
129  'username' => "Użytkownik",
130  'loginusername' => "Nazwa użytkownika lub e-mail",
131  'password' => "Hasło",
132  'passwordagain' => "Hasło (potwierdź)",
133  'admin_option' => "Przydzielić temu użytkownikowi funkcje administratora?",
134 
139  'PRIVATE' => "Prywatny",
140  'LOGGED_IN' => "Zalogowani użytkownicy",
141  'PUBLIC' => "Publiczny",
142  'LOGGED_OUT' => "Wylogowani użytkownicy",
143  'access:friends:label' => "Znajomi",
144  'access' => "Dostęp",
145  'access:overridenotice' => "Uwaga: Ze względu na politykę grup, ten element będzie dostępny wyłącznie dla członków grupy.",
146  'access:limited:label' => "Ograniczony",
147  'access:help' => "Poziom dostępu",
148  'access:read' => "Uprawnienia odczytu",
149  'access:write' => "Uprawnienia zapisu",
150  'access:admin_only' => "Tylko administratorzy",
151 
156  'dashboard' => "Tablica",
157  'dashboard:nowidgets' => "Twoja tablica pozwala ci śledzić tą aktywność i treści na stronie, które są istotne dla ciebie.",
158 
159  'widgets:add' => 'Dodaj gadżety',
160  'widgets:add:description' => "Kliknij na dowolnym przycisku poniżej, aby dodać gadżet do tej strony.",
161  'widgets:position:fixed' => '(Stała pozycja na stronie)',
162  'widget:unavailable' => 'Już dodałeś ten gadżet.',
163  'widget:numbertodisplay' => 'Ilość elementów do wyświetlenia',
164 
165  'widget:delete' => 'Usuń %s',
166  'widget:edit' => 'Personalizuj ten gadżet',
167 
168  'widgets' => "Gadżety",
169  'widget' => "Gadżet",
170  'item:object:widget' => "Gadżety",
171  'widgets:save:success' => "Gadżet został zapisany pomyślnie.",
172  'widgets:save:failure' => "Nie można było zapisać gadżetu.",
173  'widgets:add:success' => "Gadżet dodany pomyślnie.",
174  'widgets:add:failure' => "Nie mogliśmy dodać tego gadżetu.",
175  'widgets:move:failure' => "Nie mogliśmy zapisać nowej pozycji gadżetu.",
176  'widgets:remove:failure' => "Nie powiodło się usunięcie gadżetu",
177 
182  'group' => "Grupa",
183  'item:group' => "Grupy",
184 
189  'user' => "Użytkownik",
190  'item:user' => "Użytkownicy",
191 
196  'friends' => "Znajomi",
197  'friends:yours' => "Twoi znajomi",
198  'friends:owned' => "Znajomi użytkownika %s",
199  'friend:add' => "Dodaj znajomego",
200  'friend:remove' => "Usuń ze znajomych",
201 
202  'friends:add:successful' => "Pomyślnie dodano %s jako znajomego.",
203  'friends:add:failure' => "Nie można dodać %s do listy znajomych. Spróbuj ponowanie.",
204 
205  'friends:remove:successful' => "Pomyślnie usunięto %s z listy twoich znajomych.",
206  'friends:remove:failure' => "Nie można usunąć %s z listy znajomych.",
207 
208  'friends:none' => "Ten użytkownik nie ma jeszcze znajomych.",
209  'friends:none:you' => "Nie masz jeszcze znajomych.",
210 
211  'friends:none:found' => "Nie znaleziono znajomych.",
212 
213  'friends:of:none' => "Nikt jeszcze nie dodał tego użytkownika jako znajomego.",
214  'friends:of:none:you' => "Nikt jeszcze nie dodał Ciebie jako znajomego. Zacznij dodawać treść oraz wypełnij swój profil aby można było cię odnaleźć.",
215 
216  'friends:of:owned' => "Ludzie którzy mają %s jako znajomego.",
217 
218  'friends:of' => "Znajomi ",
219  'friends:collections' => "Kręgi znajomych",
220  'collections:add' => "Nowy krąg",
221  'friends:collections:add' => "Nowy krąg znajomych",
222  'friends:addfriends' => "Wybierz znajomych",
223  'friends:collectionname' => "Nazwa kręgu",
224  'friends:collectionfriends' => "Znajomi w kręgu",
225  'friends:collectionedit' => "Edytuj ten krąg",
226  'friends:nocollections' => "Nie masz jeszcze żadnych kręgów.",
227  'friends:collectiondeleted' => "Twój krąg został usunięty.",
228  'friends:collectiondeletefailed' => "Usuwanie kręgu się nie powiodło. Nie masz uprawnień lub wystąpił inny problem.",
229  'friends:collectionadded' => "Twój krąg został utworzony pomyślnie.",
230  'friends:nocollectionname' => "Musisz podać nazwę kręgu zanim zostanie on utworzony.",
231  'friends:collections:members' => "Członkowie kręgu",
232  'friends:collections:edit' => "Edytuj krąg",
233  'friends:collections:edited' => "Zapisano krąg",
234  'friends:collection:edit_failed' => 'Nie powiódł się zapis zmian w kręgu.',
235 
236  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',
237 
238  'avatar' => 'Awatar',
239  'avatar:noaccess' => "Nie masz uprawnień aby edytować awatar tego użytkownika",
240  'avatar:create' => 'Utwórz swój awatar',
241  'avatar:edit' => 'Edytuj awatar',
242  'avatar:preview' => 'Podgląd',
243  'avatar:upload' => 'Wgraj nowy awatar',
244  'avatar:current' => 'Obecny awatar',
245  'avatar:remove' => 'Usuń obecny awatar i ustaw domyślną ikonę',
246  'avatar:crop:title' => 'Narzędzie do przycinania awatara',
247  'avatar:upload:instructions' => "Twój awatar jest wyświetlany wszędzie na stronie. Możesz go zmieniać tak często jak masz na to ochotę. (Akceptowane formaty plików: GIF, JPG lub PNG)",
248  'avatar:create:instructions' => 'Kliknij i przeciągnij kwadrat poniżej aby zaznaczyć obszar przycięcia awatara. Podgląd pokaże się po prawej. Gdy będziesz usatysfakcjonowany wyglądem, kliknij \'Utwórz awatar\'. Przycięta wersja będzie używana wszędzie na stronie jako twój awatar.',
249  'avatar:upload:success' => 'Pomyślnie wgrano awatar',
250  'avatar:upload:fail' => 'Nie powiodło się wgrywanie awatara',
251  'avatar:resize:fail' => 'Nie powiodło się przeskalowywanie awatara',
252  'avatar:crop:success' => 'Pomyślnie przycięto awatar',
253  'avatar:crop:fail' => 'Nie powiodło się przycinanie awatara',
254  'avatar:remove:success' => 'Usunięto awatar',
255  'avatar:remove:fail' => 'Nie powiodło się usuwanie awatara',
256 
257  'profile:edit' => 'Edytuj profil',
258  'profile:aboutme' => "O mnie",
259  'profile:description' => "O mnie",
260  'profile:briefdescription' => "Krótki opis",
261  'profile:location' => "Miejscowość",
262  'profile:skills' => "Umiejętności",
263  'profile:interests' => "Zainteresowania",
264  'profile:contactemail' => "E-mail kontaktowy",
265  'profile:phone' => "Telefon",
266  'profile:mobile' => "Telefon komórkowy",
267  'profile:website' => "Strona www",
268  'profile:twitter' => "Login na Twitterze",
269  'profile:saved' => "Twój profil został zapisany pomyślnie.",
270 
271  'profile:field:text' => 'Krótki tekst',
272  'profile:field:longtext' => 'Buży obszar tekstowy',
273  'profile:field:tags' => 'Tagi',
274  'profile:field:url' => 'Adres sieciowy',
275  'profile:field:email' => 'Adres e-mail',
276  'profile:field:location' => 'Miejscowość',
277  'profile:field:date' => 'Data',
278 
279  'admin:appearance:profile_fields' => 'Zastąp pola profilu',
280  'profile:edit:default' => 'Zastąp pola profilu',
281  'profile:label' => "Etykieta profilu",
282  'profile:type' => "Typ profilu",
283  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Błąd podczas usunięcia elementu domyślnego profilu ',
284  'profile:editdefault:delete:success' => 'Usunięto pole profilu',
285  'profile:defaultprofile:reset' => 'Reset profilu domyślnego',
286  'profile:resetdefault' => 'Reset profilu domyślnego',
287  'profile:resetdefault:confirm' => 'Czy na pewno chcesz usunąć twoje pola profilowe?',
288  'profile:explainchangefields' => "Możesz zastąpić istniejące pola profilowe, używając formularza poniżej. \n\n Nadaj nowemu polu etykietę, na przykład, 'Ulubiona drużyna', następnie wybierz typ pola (np. text, url, tags) i kliknij przycisk 'Dodaj'. Aby zmienić kolejność pól, przeciągnij za uchwyt obok etykiety pola. Aby edytować etykietę - kliknij na etykiecie aby stała się edytowalna. \n\n W każdej chwili możesz wycofać zmiany i powrócić do domyślnych ustawień profilu, jednak utracisz wtedy wszystkie informacje, które zostały wprowadzone do dodatkowych pól na stronach profilowych.",
289  'profile:editdefault:success' => 'Element został dodany do profilu domyślnego',
290  'profile:editdefault:fail' => 'Domyślny profil nie może zostać zapisany',
291  'profile:field_too_long' => 'Nie można zapisać twoich informacji profilowych. Sekcja "%s" jest za długa.',
292  'profile:noaccess' => "Nie masz uprawnień do edycji tego profilu.",
293  'profile:invalid_email' => '%s musi być poprawnym adresem e-mail.',
294 
295 
299  'feed:rss' => 'Subskrybuj',
303  'link:view' => 'pokaż link',
304  'link:view:all' => 'Wyświetl wszystkie',
305 
306 
310  'river' => "Aktywność",
311  'river:friend:user:default' => "%s jest teraz znajomym z %s",
312  'river:update:user:avatar' => '%s ma nowy awatar',
313  'river:update:user:profile' => '%s zaktualizował swój profil',
314  'river:noaccess' => 'Nie masz uprawnień do wyświetlania tego elementu.',
315  'river:posted:generic' => '%s napisał',
316  'riveritem:single:user' => 'jakiś użytkownik',
317  'riveritem:plural:user' => 'jacyś użytkownicy',
318  'river:ingroup' => 'w grupie %s',
319  'river:none' => 'Brak aktywności',
320  'river:update' => 'Aktualizuj dla %s',
321  'river:delete' => 'Usuń ten wpis aktywności',
322  'river:delete:success' => 'Wpis aktywności został skasowany',
323  'river:delete:fail' => 'Nie powiodło się usunięcie wpisu aktywności',
324  'river:subject:invalid_subject' => 'Niepoprawny użytkownik',
325  'activity:owner' => 'Przeglądaj aktywność',
326 
327  'river:widget:title' => "Aktywny",
328  'river:widget:description' => "Pokaż twoją ostanią aktywność.",
329  'river:widget:type' => "Rodzaj aktywności",
330  'river:widgets:friends' => 'Aktywność znajomych',
331  'river:widgets:all' => 'Cała aktywność',
332 
336  'notifications:usersettings' => "Ustawienia powiadomień",
337  'notification:method:email' => 'E-mail',
338 
339  'notifications:usersettings:save:ok' => "Twoje ustawienia zostały pomyślnie zapisane.",
340  'notifications:usersettings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisywania twoich ustawień.",
341 
342  'notification:subject' => 'Powiadomienia o %s',
343  'notification:body' => 'Zobacz nowy element tutaj %s',
344 
349  'search' => "Szukaj",
350  'searchtitle' => "Szukaj: %s",
351  'users:searchtitle' => "Szukano: %s",
352  'groups:searchtitle' => "Wyszukiwanie grup: %s",
353  'advancedsearchtitle' => "%s z pasujących wyników %s",
354  'notfound' => "Nie znaleziono nic.",
355  'next' => "Dalej",
356  'previous' => "Wstecz",
357 
358  'viewtype:change' => "Wybierz typ wyświetlania wyników",
359  'viewtype:list' => "Wyświetl listę",
360  'viewtype:gallery' => "Galeria",
361 
362  'tag:search:startblurb' => "Pozycje pasujące do tagów '%s':",
363 
364  'user:search:startblurb' => "Użytkownicy '%s':",
365  'user:search:finishblurb' => "Zobacz więcej, kliknij tutaj.",
366 
367  'group:search:startblurb' => "Grupy pasujące do '%s':",
368  'group:search:finishblurb' => "Zobacz więcej, kliknij tutaj.",
369  'search:go' => 'Idź',
370  'userpicker:only_friends' => 'Tylko znajomi',
371 
376  'account' => "Konto",
377  'settings' => "Ustawienia",
378  'tools' => "Narzędzia",
379  'settings:edit' => 'Edytuj ustawienia',
380 
381  'register' => "Rejestracja",
382  'registerok' => "Rejestracja przebiegła pomyślnie dla %s. Aby aktywować swoje konto, proszę potwierdzić swój adres e-mail poprzez kliknięcie na wysłany link.",
383  'registerbad' => "Wystąpił bład w czasie rejestracji. Nazwa użytkownika już istnieje, hasła są za krótkie, lub nazwa użytkownika albo hasło jest za krótki.",
384  'registerdisabled' => "Rejestracja została wyłączona przez administratora.",
385  'register:fields' => 'Wszystkie pola są wymagane',
386 
387  'registration:notemail' => 'Podany adres e-mail wydaje się nieprawidłowy.',
388  'registration:userexists' => 'Ta nazwa użytkownika już istnieje',
389  'registration:usernametooshort' => 'Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 4 znaki.',
390  'registration:usernametoolong' => 'Nazwa użytkownika jest zbyt długa. Możesz użyć maksymalnie %u znaków.',
391  'registration:passwordtooshort' => 'Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.',
392  'registration:dupeemail' => 'Ten adres e-mail jest już w naszej bazie.',
393  'registration:invalidchars' => 'Twoja nazwa zawiera niedozwolone znaki.',
394  'registration:emailnotvalid' => 'Adres e-mail który podałeś jest niepoprawny dla systemu,',
395  'registration:passwordnotvalid' => 'Twoje hasło które podałeś jest niepoprawne dla systemu.',
396  'registration:usernamenotvalid' => 'Użytkownik którego nazwę podałeś jest niepoprawny dla systemu.',
397 
398  'adduser' => "Dodaj użytkownika",
399  'adduser:ok' => "Nowy użytkownik dodany pomyślnie.",
400  'adduser:bad' => "Nowy użytkownik nie został utworzony.",
401 
402  'user:set:name' => "Ustawienia nazwy konta",
403  'user:name:label' => "Twoje imię",
404  'user:name:success' => "Twoje imię zmieniono pomyślnie.",
405  'user:name:fail' => "Nie można zmienić imienia.",
406 
407  'user:set:password' => "Hasło konta",
408  'user:current_password:label' => 'Aktualne hasło',
409  'user:password:label' => "Twoje nowe hasło",
410  'user:password2:label' => "Twoje nowe hasło ponownie",
411  'user:password:success' => "Zmiana hasła",
412  'user:password:fail' => "Nie można zmienić twojego hasła.",
413  'user:password:fail:notsame' => "Hasła nie są takie same!",
414  'user:password:fail:tooshort' => "Hasło jest za krótkie!",
415  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Wprowadzono niepoprawne aktualne hasło.',
416  'user:changepassword:unknown_user' => 'Niepoprawny użytkownik.',
417  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Twoje hasło zostanie zmienione.',
418 
419  'user:set:language' => "Ustawienia języka",
420  'user:language:label' => "Twój język",
421  'user:language:success' => "Ustawienia twojego języka zostały pomyśłnie aktualizowane.",
422  'user:language:fail' => "Twój język nie został zapisany.",
423 
424  'user:username:notfound' => 'Użytkownik %s nie znaleziony.',
425 
426  'user:password:lost' => 'Zapomniane hasło',
427  'user:password:changereq:success' => 'Nowe hasło wygenerowano pomyślnie, wysłano e-mail.',
428  'user:password:changereq:fail' => 'Nie można wygenerowaćnowego hasła.',
429 
430  'user:password:text' => 'Aby wygenerować nowe hasło wpisz poniżej swoją nazwę użytkownika. Otrzymasz e-mail z linkiem weryfikacyjnym, po kliknięciu nowe hasło zostanie wysłane.',
431 
432  'user:persistent' => 'Zapamiętaj mnie',
433 
434  'walled_garden:welcome' => 'Witaj w',
435 
439  'menu:page:header:administer' => 'Administracja',
440  'menu:page:header:configure' => 'Konfiguracja',
441  'menu:page:header:develop' => 'Develop',
442  'menu:page:header:default' => 'Inne',
443 
444  'admin:view_site' => 'Wyświetl stronę',
445  'admin:loggedin' => 'Zalogowany jako %s',
446  'admin:menu' => 'Menu',
447 
448  'admin:configuration:success' => "Twoje ustawienia zostały zapisane.",
449  'admin:configuration:fail' => "Twoje ustawienie nie zostały zapisane.",
450  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Nie można ustawić "%s" jako dataroot, ponieważ nie jest to ścieżka bezwzględna.',
451 
452  'admin:unknown_section' => 'Niepoprawna sekcja panelu administracyjnego.',
453 
454  'admin' => "Administracja",
455  'admin:description' => "Panel administratora umożliwia kontrolę wszystkich aspektów tego systemu, od zarządzania użytkownikiem, do konfiguracji rozszerzeń. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
456 
457  'admin:statistics' => "Statystyki",
458  'admin:statistics:overview' => 'Przegląd',
459  'admin:statistics:server' => 'Informacje o serwerze',
460  'admin:statistics:cron' => 'Cron',
461  'admin:cron:record' => 'Najnowsze zadania cron',
462  'admin:cron:period' => 'Okres cron\'a',
463  'admin:cron:friendly' => 'Ostatnio ukończone',
464  'admin:cron:date' => 'Data i czas',
465 
466  'admin:appearance' => 'Wygląd',
467  'admin:administer_utilities' => 'Narzędzia',
468  'admin:develop_utilities' => 'Narzędzia',
469  'admin:configure_utilities' => 'Narzędzia',
470  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
471 
472  'admin:users' => "Użytkownicy",
473  'admin:users:online' => 'Obecnie on-line',
474  'admin:users:newest' => 'Najnowsi',
475  'admin:users:admins' => 'Administratorzy',
476  'admin:users:add' => 'Dodaj nowego użytkownika',
477  'admin:users:description' => "Ten panel umożliwia kontrolę ustawień użytkowników na twojej stronie. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
478  'admin:users:adduser:label' => "Kliknij tutaj aby dodać nowego użytkownika...",
479  'admin:users:opt:linktext' => "Konfiguracja użytkowników...",
480  'admin:users:opt:description' => "Konfiguracja użytkowników i informacji o koncie.",
481  'admin:users:find' => 'Szukaj',
482 
483  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Tryb konserwacji',
484  'admin:upgrades' => 'Aktualizacje',
485 
486  'admin:settings' => 'Ustawienia',
487  'admin:settings:basic' => 'Ustawienia podstawowe',
488  'admin:settings:advanced' => 'Ustawienia zaawansowane',
489  'admin:site:description' => "Ten panel umożliwia globalne ustawienia witryny. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
490  'admin:site:opt:linktext' => "Konfiguracja strony...",
491  'admin:settings:in_settings_file' => 'Opcja jest skonfigurowana w pliku settings.php',
492 
493  'admin:legend:security' => 'Bezpieczeństwo',
494  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg używa sekretnego klucza strony do tworzenia tokenów bezpieczeństwa do różnych celów.',
495  'admin:site:secret_regenerated' => "Twój sekretny klucz strony został utworzony ponownie.",
496  'admin:site:secret:regenerate' => "Utwórz ponownie sekretny klucz strony.",
497  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Zauważ: Ponowne utworzenie sekretnego klucza strony, może spowodować niedogodności dla niektórych użytkowników, poprzez unieważnienie ciasteczek trwałego logowania, e-maili z prośbą o walidację, kodów zaproszeń, itd.",
498  'site_secret:current_strength' => 'Siła klucza',
499  'site_secret:strength:weak' => "Słaby",
500  'site_secret:strength_msg:weak' => "Zdecydowanie zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony.",
501  'site_secret:strength:moderate' => "Umiarkowany",
502  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony w celu poprawy bezpieczeństwa strony.",
503  'site_secret:strength:strong' => "Silny",
504  'site_secret:strength_msg:strong' => "Twój sekretny klucz strony jest odpowiednio bezpieczny. Nie ma potrzeby tworzenia nowego.",
505 
506  'admin:dashboard' => 'Tablica',
507  'admin:widget:online_users' => 'Użytkownicy on-line',
508  'admin:widget:online_users:help' => 'Wyświetla listę użytkowników przepywających obecnie na stronie',
509  'admin:widget:new_users' => 'Nowi użytkownicy',
510  'admin:widget:new_users:help' => 'Wyświetla listę najnowszych użytkowników',
511  'admin:widget:banned_users' => 'Zbanowani użytkownicy',
512  'admin:widget:banned_users:help' => 'Wyświetla zbanowanych użytkowników',
513  'admin:widget:content_stats' => 'Statystyki treści',
514  'admin:widget:content_stats:help' => 'Śledź treści tworzone przez twoich użytkowników',
515  'widget:content_stats:type' => 'Rodzaj treści',
516  'widget:content_stats:number' => 'Ilość',
517 
518  'admin:widget:admin_welcome' => 'Witaj',
519  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Krótkie wprowadzenie to panelu administracyjnego Elgg",
520  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
521 'Witaj w Elgg! Właśnie patrzysz na tablicę administracyjną. Jest ona przydatna, gdy chcesz śledzić co się dzieje na stronie.',
522 
523  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
524 "Nawigacja w panelu administracyjnym jest dostępna poprzez menu po prawej stronie. Jest ona podzielona na trzy sekcje:
525 <dl>
526  <dt>Administracja</dt><dd>Codzienne zadania, takie jak przeglądanie zgłoszonej treści, kontrola użytkowników on-line lub przeglądanie statystyk.</dd>
527  <dt>Konfiguracja</dt><dd>Doraźne zadania, takie jak ustawianie nazwy strony lub aktywacja rozszerzenia.</dd>
528  <dt>Develop</dt><dd>Dla programistów budujących rozszerzenia lub projektujących motywy graficzne. (Wymaga rozszerzenia Developers)</dd>
529  </dl>",
530 
531  // argh, this is ugly
532  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Upewnij się, że sprawdziłeś zasoby dostępne poprzez linki dostępne w stopce. Dziękujemy za wybór Elgg!',
533 
534  'admin:widget:control_panel' => 'Panel sterowania',
535  'admin:widget:control_panel:help' => "Zapewnia prosty dostęp do często używanych narzędzi",
536 
537  'admin:cache:flush' => 'Wyczyść pamięć podręczną',
538  'admin:cache:flushed' => "Pamięć podręczna strony została wyczyszczona",
539 
540  'admin:footer:faq' => 'Częste pytania administracyjne',
541  'admin:footer:manual' => 'Podręcznik administracji',
542  'admin:footer:community_forums' => 'Forum społeczności Elgg',
543  'admin:footer:blog' => 'Blog Elgg',
544 
545  'admin:plugins:category:all' => 'Wszystkie rozszerzenia',
546  'admin:plugins:category:active' => 'Aktywne rozszerzenia',
547  'admin:plugins:category:inactive' => 'Nieaktywne rozszerzenia',
548  'admin:plugins:category:admin' => 'Administracja',
549  'admin:plugins:category:bundled' => 'W pakiecie',
550  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Spoza pakietu',
551  'admin:plugins:category:content' => 'Treść',
552  'admin:plugins:category:development' => 'Development',
553  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Usprawnienia',
554  'admin:plugins:category:api' => 'Usługi/API',
555  'admin:plugins:category:communication' => 'Komunikacja',
556  'admin:plugins:category:security' => 'Bezpieczeństwo i spam',
557  'admin:plugins:category:social' => 'Społeczne',
558  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
559  'admin:plugins:category:theme' => 'Tematy graficzne',
560  'admin:plugins:category:widget' => 'Gadżety',
561  'admin:plugins:category:utility' => 'Narzędzia',
562 
563  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Nieznane rozszerzenie',
564  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Nieznany plik.',
565 
566  'admin:notices:could_not_delete' => 'Nie można usunąć notatki.',
567  'item:object:admin_notice' => 'Notatka administracyjna',
568 
569  'admin:options' => 'Opcje administracyjne',
570 
575  'plugins:disabled' => 'Rozszerzenia nie są wczytywane, ponieważ plik o nazwie "disabled" jest obecny w katalogu mod.',
576  'plugins:settings:save:ok' => "Ustawienia dla rozszerzenia %s zostały pomyśłnie zapisane.",
577  'plugins:settings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisu ustawień dla rozszerzenia %s.",
578  'plugins:usersettings:save:ok' => "Ustawienia użytkownika dla rozszerzenia %s zostały pomyślnie zapisane.",
579  'plugins:usersettings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisywania ustawień użytkownika dla rozszerzenia %s.",
580  'item:object:plugin' => 'Rozszerzenie',
581 
582  'admin:plugins' => "Rozszerzenia",
583  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktywuj wszystkie',
584  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Dezaktywuj wszystkie',
585  'admin:plugins:activate' => 'Aktywuj',
586  'admin:plugins:deactivate' => 'Dezaktywuj',
587  'admin:plugins:description' => "Ten panel pozwala kontrolować i konfigurować narzędzia zainstalowane w twoim serwisie.",
588  'admin:plugins:opt:linktext' => "Konfiguracja narzędzi...",
589  'admin:plugins:opt:description' => "Konfigurowanie narzędzi zainstalowanych w serwisie. ",
590  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
591  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
592  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorie',
593  'admin:plugins:label:licence' => "Licencja",
594  'admin:plugins:label:website' => "Adres",
595  'admin:plugins:label:repository' => "Kod",
596  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Zgłoś problem",
597  'admin:plugins:label:donate' => "Wesprzyj",
598  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'więcej informacji',
599  'admin:plugins:label:version' => 'Wersja',
600  'admin:plugins:label:location' => 'Położenie',
601  'admin:plugins:label:contributors' => 'Współpracownicy',
602  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nazwa',
603  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'E-mail',
604  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Strona www',
605  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Nazwa użytkownika na forum społeczności Elgg',
606  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Opis',
607  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Zależności',
608 
609  'admin:plugins:warning:elgg_version_unknown' => 'To rozszerzenie używa starszego manifestu i nie specyfikuje kompatybilnej wersji Elgg. Prawdopodobnie nie będzie działać!',
610  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'To rozszerzenie ma brakujące zależności i nie może być włączone. Sprawdź wymagane zależności w \'więcej informacji\'.',
611  'admin:plugins:warning:invalid' => 'To rozszerzenie jest niepoprawne: %s',
612  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Sprawdź <a href="http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin">dokumentację Elgg</a> w poszukiwaniu wskazówek.',
613  'admin:plugins:cannot_activate' => 'nie można włączyć',
614 
615  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Zmieniono kolejność %s.",
616  'admin:plugins:set_priority:no' => "Nie można było zmienić kolejności %s.",
617  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Nie można było zmienić kolejności %s. Błąd: %s",
618  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Dezaktywowano %s.",
619  'admin:plugins:deactivate:no' => "Nie można było dezaktywować %s.",
620  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Nie można było dezaktywować %s. Błąd: %s",
621  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktywowano %s.",
622  'admin:plugins:activate:no' => "Nie można było aktywować %s.",
623  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Nie można było aktywować %s. Błąd: %s",
624  'admin:plugins:categories:all' => 'Wszystkie kategorie',
625  'admin:plugins:plugin_website' => 'Strona www rozszerzenia',
626  'admin:plugins:author' => '%s',
627  'admin:plugins:version' => 'Wersja %s',
628  'admin:plugin_settings' => 'Ustawienia rozszerzenia',
629  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'To rozszerzenie jest aktywne, ale ma niespełnione zależności. Możesz napotkać problemy. Zobacz \'więcej informacji\' w celu uzuskania szczegółów.',
630 
631  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Typ',
632  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nazwa',
633  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Oczekiwana wartość',
634  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Aktualna wartość',
635  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Komentarz',
636 
637  'admin:statistics:description' => "Jest to przegląd statystyk dotyczących witryny.",
638  'admin:statistics:opt:description' => "Zobacz informacje statystyczne na temat użytkowników i obiektów na stronie.",
639  'admin:statistics:opt:linktext' => "Zobacz statystyki...",
640  'admin:statistics:label:basic' => "Podstawowe statystyk strony",
641  'admin:statistics:label:numentities' => "Przedmioty na stronie",
642  'admin:statistics:label:numusers' => "Liczba użytkowników",
643  'admin:statistics:label:numonline' => "Liczba użytkowników online",
644  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Użytkownicy online",
645  'admin:statistics:label:admins'=>"Administratorzy",
646  'admin:statistics:label:version' => "Wersja Elgg",
647  'admin:statistics:label:version:release' => "Wydanie",
648  'admin:statistics:label:version:version' => "Wersja",
649 
650  'admin:server:label:php' => 'PHP',
651  'admin:server:label:web_server' => 'Serwer www',
652  'admin:server:label:server' => 'Serwer',
653  'admin:server:label:log_location' => 'Lokalizacja logów',
654  'admin:server:label:php_version' => 'Wersja PHP',
655  'admin:server:label:php_ini' => 'Lokalizacja pliku php.ini',
656  'admin:server:label:php_log' => 'Log PHP',
657  'admin:server:label:mem_avail' => 'Dostępna pamięć',
658  'admin:server:label:mem_used' => 'Użyta pamięć',
659  'admin:server:error_log' => "Log błędów serwera www",
660  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maksymalny rozmiar danych POST',
661  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maksymalny rozmiar wgrywanych plików',
662  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Uwaga: post_max_size musi być większy niż ta wartość aby móc wgrywać pliki tego rozmiaru)',
663 
664  'admin:user:label:search' => "Znajdź użytkownika:",
665  'admin:user:label:searchbutton' => "Szukaj",
666 
667  'admin:user:ban:no' => "Nie można zbanować użytkownika.",
668  'admin:user:ban:yes' => "Użytkownik zbanowany.",
669  'admin:user:self:ban:no' => "Nie możesz zbanować samego siebie",
670  'admin:user:unban:no' => "Użytkownik nie został od banowany.",
671  'admin:user:unban:yes' => "Użytkownik został pomyślnie od banowany.",
672  'admin:user:delete:no' => "Nie można skasować użytkownika.",
673  'admin:user:delete:yes' => "Użytkownik skasowany !",
674  'admin:user:self:delete:no' => "Nie możesz skasować samego siebie",
675 
676  'admin:user:resetpassword:yes' => "Reset hasła, użytkownik powiadomiony.",
677  'admin:user:resetpassword:no' => "Hasło nie zostało zresetowane.",
678 
679  'admin:user:makeadmin:yes' => "Użytkownik jest obecnie adminem.",
680  'admin:user:makeadmin:no' => "Nie można utworzyć administratorem tego użytkownika.",
681 
682  'admin:user:removeadmin:yes' => "Użytkownik już nie jest administratorem",
683  'admin:user:removeadmin:no' => "Nie mogliśmy usunąć uprawnień administracyjnych temu użytkownikowi.",
684  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Nie możesz usunąć uprawnień administracyjnych samemu sobie.",
685 
686  'admin:appearance:menu_items' => 'Elementy menu',
687  'admin:menu_items:configure' => 'Konfiguruj główne elementy menu',
688  'admin:menu_items:description' => 'Wybierz, które elementy menu chcesz uwydatnić. Nieużywane elementy będą dodane do sekcji "Więcej", na końcu listy.',
689  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Usunąć linki z menu paska narzędzi?',
690  'admin:menu_items:saved' => 'Elementy menu zapisane.',
691  'admin:add_menu_item' => 'Dodaj własny element menu',
692  'admin:add_menu_item:description' => 'Wypełnij wyświetlaną nazwę oraz URL aby dodać własne elementy to twojego menu nawigacji.',
693 
694  'admin:appearance:default_widgets' => 'Domyślne gadżety',
695  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Nieznany typ gadżetu',
696  'admin:default_widgets:instructions' => 'Dodaj, usuń, ustaw i konfiguruj domyślne gadżety dla wybranej strony gadżetów.',
697 
698  'admin:robots.txt:instructions' => "Edytuj poniżej plik robots.txt dla tej strony",
699  'admin:robots.txt:plugins' => "Rozszerzenia dodają poniższą treść do pliku robots.txt",
700  'admin:robots.txt:subdir' => "Plik robots.txt nie zadziała, ponieważ Elgg jest zainstalowany w podkatalogu",
701 
702  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Ta strona jest w trakcie prac konserwacyjnych',
703  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Tryb konserwacyjny powinien być używany przy aktualizacjach i innych dużych zmianach na stronie.⏎
704 ⇥⇥Gdy jest włączony, tylko administratorzy mogą się logować i przeglądać stronę.',
705  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Tryb konserwacyjny',
706  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Komunikat wyświetlany w trybie konserwacyjnym',
707  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Ustawienia tryby konserwacyjnego zostały zapisane.',
708  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Ta strona jest w trybie konserwacyjnym.',
709  'admin:login' => 'Logowanie administracyjne',
710 
715  'usersettings:description' => "Panel ustawień użytkownika pozwala na kontrolę wszystkich ustawień osobistych oraz zachowania rozszerzeń. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
716 
717  'usersettings:statistics' => "Twoje statystyki",
718  'usersettings:statistics:opt:description' => "Zobacz informacje statystyczne na temat użytkowników i obiektów na stronie.",
719  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Ustawienia konta",
720 
721  'usersettings:user' => "Twoje ustawienia",
722  'usersettings:user:opt:description' => "To pozwala na kontrolę ustawień użytkownika.",
723  'usersettings:user:opt:linktext' => "Zmień swoje ustawienia",
724 
725  'usersettings:plugins' => "Narzędzia",
726  'usersettings:plugins:opt:description' => "Konfiguracja ustawień dla twoich aktywnych narzędzi.",
727  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfiguruj swoje narzędzia.",
728 
729  'usersettings:plugins:description' => "Panel umożliwia na kontrolę i konfigurację ustawień osobistych, narzędzi zainstalowanych przez administratora systemu.",
730  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Twoje jednostki",
731 
732  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Twoje szczegóły",
733  'usersettings:statistics:label:name' => "Pełne imię",
734  'usersettings:statistics:label:email' => "Email",
735  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Członek od",
736  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Ostatnie logowanie",
737 
742  'river:all' => 'Cała aktywność',
743  'river:mine' => 'Moja aktywność',
744  'river:owner' => 'Aktywność użytkownika %s',
745  'river:friends' => 'Aktywność znajomych',
746  'river:select' => 'Pokaż %s',
747  'river:comments:more' => '+%u więcej',
748  'river:generic_comment' => 'skomentował %s %s',
749 
750  'friends:widget:description' => "Wyświetla niektórych twoich znajomych.",
751  'friends:num_display' => "Liczba znajomych do wyświetlenia",
752  'friends:icon_size' => "Rozmiar ikony",
753  'friends:tiny' => "bardzo mały",
754  'friends:small' => "mały",
755 
760  'icon:size' => "Rozmiar ikony",
761  'icon:size:topbar' => "Górna belka",
762  'icon:size:tiny' => "Bardzo mały",
763  'icon:size:small' => "Mały",
764  'icon:size:medium' => "Średni",
765  'icon:size:large' => "Duży",
766  'icon:size:master' => "Bardzo duży",
767 
772  'save' => "Zapisz",
773  'reset' => 'Zresetuj',
774  'publish' => "Opublikuj",
775  'cancel' => "Anuluj",
776  'saving' => "Zapisywanie ...",
777  'update' => "Aktualizacja",
778  'preview' => "Podgląd",
779  'edit' => "Edycja",
780  'delete' => "Usuń",
781  'accept' => "Zaakceptuj",
782  'reject' => "Odrzuć",
783  'decline' => "Odrzuć",
784  'approve' => "Zatwierdź",
785  'activate' => "Aktywuj",
786  'deactivate' => "Dezaktywuj",
787  'disapprove' => "Dezaprobuj",
788  'revoke' => "Odwołaj",
789  'load' => "Załaduj",
790  'upload' => "Dodaj",
791  'download' => "Pobierz",
792  'ban' => "Ban",
793  'unban' => "Usuń ban",
794  'banned' => "Zbanowany",
795  'enable' => "Włącz",
796  'disable' => "Wyłącz",
797  'request' => "Żądanie",
798  'complete' => "Kompletne",
799  'open' => 'Otwórz',
800  'close' => 'Zamknij',
801  'hide' => 'Ukryj',
802  'show' => 'Pokaż',
803  'reply' => "Odpowiedz",
804  'more' => 'Więcej',
805  'more_info' => 'Więcej informacji',
806  'comments' => 'Komentarze',
807  'import' => 'Import',
808  'export' => 'Eksport',
809  'untitled' => 'Bez tytułu',
810  'help' => 'Pomoc',
811  'send' => 'Wyślij',
812  'post' => 'Wyślij',
813  'submit' => 'Wyślij',
814  'comment' => 'Skomentuj',
815  'upgrade' => 'Aktualizuj',
816  'sort' => 'Sortuj',
817  'filter' => 'Filtruj',
818  'new' => 'Nowy',
819  'add' => 'Dodaj',
820  'create' => 'Utwórz',
821  'remove' => 'Usuń',
822  'revert' => 'Przywróć',
823 
824  'site' => 'Strona',
825  'activity' => 'Aktywność',
826  'members' => 'Członkowie',
827  'menu' => 'Menu',
828 
829  'up' => 'Do góry',
830  'down' => 'Do dołu',
831  'top' => 'Góra',
832  'bottom' => 'Dół',
833  'right' => 'Prawy',
834  'left' => 'Lewy',
835  'back' => 'Tył',
836 
837  'invite' => "Zaproś",
838 
839  'resetpassword' => "Resetuj hasło",
840  'changepassword' => "Zmień hasło",
841  'makeadmin' => "Zrób adminem",
842  'removeadmin' => "Usuń uprawnienia administracyjne",
843 
844  'option:yes' => "Tak",
845  'option:no' => "Nie",
846 
847  'unknown' => 'Nieznany',
848  'never' => 'Nigdy',
849 
850  'active' => 'Aktywny',
851  'total' => 'Razem',
852 
853  'ok' => 'OK',
854  'any' => 'Dowolny',
855  'error' => 'Błąd',
856 
857  'other' => 'Inne',
858  'options' => 'Opcje',
859  'advanced' => 'Zaawansowane',
860 
861  'learnmore' => "Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.",
862  'unknown_error' => 'Nieznany błąd',
863 
864  'content' => "treść",
865  'content:latest' => 'Ostatnia aktywność',
866  'content:latest:blurb' => 'Alternatywnie, kliknij tutaj aby wyświetlić ostatnią treść z całej witryny.',
867 
868  'link:text' => 'pokaż link',
869 
874  'question:areyousure' => 'Czy jesteś pewien?',
875 
880  'status' => 'Status',
881  'status:unsaved_draft' => 'Niezapisany szkic',
882  'status:draft' => 'Szkic',
883  'status:unpublished' => 'Nieopublikowane',
884  'status:published' => 'Opublikowane',
885  'status:featured' => 'Promowane',
886  'status:open' => 'Otwarty',
887  'status:closed' => 'Zamknięty',
888 
893  'sort:newest' => 'Najnowsi',
894  'sort:popular' => 'Najpopularniejsze',
895  'sort:alpha' => 'Alfabetycznie',
896  'sort:priority' => 'Priorytet',
897 
902  'title' => "Tytuł",
903  'description' => "Opis",
904  'tags' => "Tagi",
905  'spotlight' => "Wyróżnienie",
906  'all' => "Wszyscy",
907  'mine' => "Moje",
908 
909  'by' => 'przez',
910  'none' => 'żadne',
911 
912  'annotations' => "Adnotacje",
913  'relationships' => "Relacje",
914  'metadata' => "Metadane",
915  'tagcloud' => "Chmura tagów",
916  'tagcloud:allsitetags' => "Wszystkie tagi",
917 
918  'on' => 'Włączony',
919  'off' => 'Wyłączony',
920 
925  'edit:this' => 'Edytuj to',
926  'delete:this' => 'Usuń to',
927  'comment:this' => 'Skomentuj to',
928 
933  'deleteconfirm' => "Czy na pewno chcesz usunąć ten element?",
934  'deleteconfirm:plural' => "Czy na pewno chcesz usunąć te elementy?",
935  'fileexists' => "Plik został już przesłany. Aby zastąpić go, zaznacz go poniżej:",
936 
941  'useradd:subject' => 'Utworzono konto użytkownika',
942  'useradd:body' => '
943 %s,
944 
945 Konto użytkownika zostało dla ciebie utworzone na %s. Aby się zalogować, wejdź na:
946 
947 %s
948 
949 Do logowania użyj poniższych danych:
950 
951 Nazwa użytkownika: %s
952 Hasło: %s
953 
954 Jak już się zalogujesz, gorąco polecamy zmianę hasła.
955 ',
956 
961  'systemmessages:dismiss' => "kliknij aby odrzucić",
962 
963 
968  'importsuccess' => "Dane zostały pomyślnie zaimportowane",
969  'importfail' => "OpenDD import danych nieudany.",
970 
975  'friendlytime:justnow' => "przed chwilą",
976  'friendlytime:minutes' => "%s minut temu",
977  'friendlytime:minutes:singular' => "minutę temu",
978  'friendlytime:hours' => "%s godzin temu",
979  'friendlytime:hours:singular' => "godzinę temu",
980  'friendlytime:days' => "%s dni temu",
981  'friendlytime:days:singular' => "wczoraj",
982  'friendlytime:date_format' => 'Y-m-d H:i:s',
983 
984  'friendlytime:future:minutes' => "za %s minut",
985  'friendlytime:future:minutes:singular' => "za minutę",
986  'friendlytime:future:hours' => "za %s godzin",
987  'friendlytime:future:hours:singular' => "za godzinę",
988  'friendlytime:future:days' => "za %s dni",
989  'friendlytime:future:days:singular' => "jutro",
990 
991  'date:month:01' => 'Styczeń %s',
992  'date:month:02' => 'Luty %s',
993  'date:month:03' => 'Marzec %s',
994  'date:month:04' => 'Kwiecień %s',
995  'date:month:05' => 'Maj %s',
996  'date:month:06' => 'Czerwiec %s',
997  'date:month:07' => 'Lipiec %s',
998  'date:month:08' => 'Sierpień %s',
999  'date:month:09' => 'Wrzesień %s',
1000  'date:month:10' => 'Październik %s',
1001  'date:month:11' => 'Listopad %s',
1002  'date:month:12' => 'Grudzień %s',
1003 
1004  'date:weekday:0' => 'Niedziela',
1005  'date:weekday:1' => 'Poniedziałek',
1006  'date:weekday:2' => 'Wtorek',
1007  'date:weekday:3' => 'Środa',
1008  'date:weekday:4' => 'Czwartek',
1009  'date:weekday:5' => 'Piątek',
1010  'date:weekday:6' => 'Sobota',
1011 
1012  'interval:minute' => 'Co minutę',
1013  'interval:fiveminute' => 'Co pięć minut',
1014  'interval:fifteenmin' => 'Co kwadrans',
1015  'interval:halfhour' => 'Co pół godziny',
1016  'interval:hourly' => 'Co godzinę',
1017  'interval:daily' => 'Codziennie',
1018  'interval:weekly' => 'Co tydzień',
1019  'interval:monthly' => 'Co miesiąc',
1020  'interval:yearly' => 'Co rok',
1021  'interval:reboot' => 'Co restart',
1022 
1027  'installation:sitename' => "Nazwa strony (np. \"Moja strona\")",
1028  'installation:sitedescription' => "Krótki opis strony (opcjonalny)",
1029  'installation:wwwroot' => "Pełny adres URL strony:",
1030  'installation:path' => "Pełna ścieżka do katalogu głównego Elgg.",
1031  'installation:dataroot' => "Pełna ścieżka do katalogu gdzie zapisywane będą pliki.",
1032  'installation:dataroot:warning' => "Musisz utworzyć katalog ręcznie. Musi on znajdować się poza katalogiem Elgg.",
1033  'installation:sitepermissions' => "DOmyślne uprawnienia dostępu:",
1034  'installation:language' => "Domyślny język dla twojej strony:",
1035  'installation:debug' => "Tryb debuggera dostarcza dodatkowe informacje użyteczne przy diagnozowaniu błędów, spowalnia jednak to znacznie system, używaj tylko wtedy gdy masz problem.",
1036  'installation:debug:label' => "Poziom logowania:",
1037  'installation:debug:none' => 'Wyłącz tryb odpluskwiania (zalecane)',
1038  'installation:debug:error' => 'Wyświetlaj tylko błędy krytyczne',
1039  'installation:debug:warning' => 'Wyświetlaj błędy i ostrzeżenia',
1040  'installation:debug:notice' => 'Loguj wszystkie błędy, ostrzeżenia i adnotacje',
1041  'installation:debug:info' => 'Loguj wszystko',
1042 
1043  // Walled Garden support
1044  'installation:registration:description' => 'Rejestracja nowych użytkowników jest domyślnie włączona. Wyłącz tą opcję, jeśli chcesz uniemożłiwić nowym użytkownikom samodzielną rejestrację.',
1045  'installation:registration:label' => 'Pozwól na rejestrację nowych użytkowników',
1046  'installation:walled_garden:description' => 'Włącz tryb prywatnej sieci dla swojej strony. To uniemożliwi niezalogowanym użytkownikom, na wyświetlanie jakichkolwiek stron, poza wyraźnie wskazanymi jako publiczne.',
1047  'installation:walled_garden:label' => 'Pozwól na przeglądanie stron tylko zalogowanym użytkownikom',
1048 
1049  'installation:httpslogin' => "Włącz aby użytkownicy logowali się przy użyciu HTTPS. Musisz mieć włączone https na serwerze, aby ta opcja zadziałała.",
1050  'installation:httpslogin:label' => "Włącz logowanie przez HTTPS",
1051  'installation:view' => "Wprowadź widok, który będzie domyślnie używany przez twoją stronę lub pozostaw wartość domyślną (w razie wątpliwości, pozostaw wartość domyślną):",
1052 
1053  'installation:siteemail' => "Adres e-mail strony (używany do wysyłania systemowych e-mail)",
1054 
1055  'admin:site:access:warning' => "Modyfikacja ustawienia poziomu dostępu, wpływa wyłącznie na treści tworzone w przyszłości.",
1056  'installation:allow_user_default_access:description' => "Jeśli zaznaczone, indywidualni użytkownicy będą mogli ustawić własny, domyślny poziom dostępu nadpisujący systemowy domyślny poziom dostępu.",
1057  'installation:allow_user_default_access:label' => "Ustawienie użytkownika domyślnego poziomu dostępu",
1058 
1059  'installation:simplecache:description' => "Prosta pamięć podręczna zwiększa wydajność przez zapamiętywanie treści statycznych, wliczając część plików CSS i JavaScript. Zazwyczaj chcesz włączyć tą opcję.",
1060  'installation:simplecache:label' => "Użyj prostej pamięci podręcznej (zalecane)",
1061 
1062  'installation:minify:description' => "Prosta pamięć podręczna może również poprawić wydajność przez kompresję kodu JavaScript i CSS. (Wymaga włączonej pamięci podręcznej)",
1063  'installation:minify_js:label' => "Kompresuj JavaScript (zalecane)",
1064  'installation:minify_css:label' => "Kompresuj CSS (zalecane)",
1065 
1066  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Musisz zaktualizować swój plik .htaccess aby ścieżka byłą przekazywana jako parametr GET o nazwie __elgg_uri (możesz użyć htaccess_dist jako prykładu).",
1067  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg nie mógł się połączyć z serwerem w celu przetestowania reguł przepisywania. Sprawdź czy curl działa poprawnie oraz czy nie ma ograniczeń na twój adres IP, które wzbraniały by połączeń do localhost.",
1068 
1069  'installation:systemcache:description' => "Systemowa pamięć podręczna zmniejsza czas ładowania rdzenia Elgg, poprzez zapisywanie danych do plików.",
1070  'installation:systemcache:label' => "Użyj systemowej pamięci podręcznej (zalecane)",
1071 
1072  'admin:legend:caching' => 'Pamieć podręczna',
1073  'admin:legend:content_access' => 'Dostęp do treści',
1074  'admin:legend:site_access' => 'Poziom dostępu na stronie',
1075  'admin:legend:debug' => 'Odpluskwianie i logowanie',
1076 
1077  'upgrading' => 'Aktualizacja',
1078  'upgrade:db' => 'Twoja baza danych została zaktualizowana.',
1079  'upgrade:core' => 'Twoja instalacja elgg została zaktualizowana',
1080  'upgrade:unlock' => 'Odblokuj aktualizację',
1081  'upgrade:unlock:confirm' => "Baza danych jest zablokowana z powodu przebiegającej aktualizacji. Wykonywanie aktualizacji równolegle jest niebezpieczne. Powinieneś kontynuować tylko jeśli jesteś pewien, że nie jest uruchomiona żadna aktualizacja. Odblokować?",
1082  'upgrade:locked' => "Nie można wykonać aktualizacji. Inna aktualizacja wciąż przebiega. Aby wyłączyć blokadę aktualizacji, zobacz sekcję Administracja.",
1083  'upgrade:unlock:success' => "Blokada aktualizacji zdjęta pomyślnie.",
1084  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Aktualizacja nie powiodła się.',
1085  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1086  'Instalacja nie może być przeprowadzona ze względu na wykrycie starych widoków w głównym katalogu widoków. Te widoki są przestarzałe i muszą zostać usunięte aby Elgg pracował poprawnie. Jeśli nie wykonywałeś zmian w jądrze Elgg, możesz po prostu usunąć katalog views i zastąpić go wersją z najnowszego pakietu dostępnego na <a href="http://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br /> Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji, zajrzyj do <a href="http://docs.elgg.org/wiki/Upgrading_Elgg">Aktualizacja Elgg</a>. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz na stronie <a href="http://community.elgg.org/pg/groups/discussion/">Społecznościowego Forum Wsparcia</a>.',
1087 
1088  'update:twitter_api:deactivated' => 'Twitter API (dawniej: Usługi Twittera) został wyłączony w trakcie aktualizacji. W razie potrzeby, proszę aktywować ręcznie.',
1089  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (dawniej: OAuth Lib) został wyłączony w trakcie aktualizacji. W razie potrzeby, proszę aktywować ręcznie.',
1090  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony dla poprawy bezpieczeństwa strony. Zobacz Konfiguracja &gt; Ustawienia &gt; Zaawansowane",
1091  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Zdecydowanie zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony dla poprawy bezpieczeństwa strony. Zobacz Konfiguracja &gt; Ustawienia &gt; Zaawansowane",
1092 
1093  'ElggUpgrade:error:url_invalid' => 'Niepoprawna wartość jako URL.',
1094  'ElggUpgrade:error:url_not_unique' => 'URLe aktualizacji muszą być unikatowe.',
1095  'ElggUpgrade:error:title_required' => 'Obiekty ElggUpgrade muszą posiadać tytuł.',
1096  'ElggUpgrade:error:description_required' => 'Obiekty ElggUpgrade muszą posiadać opis.',
1097  'ElggUpgrade:error:upgrade_url_required' => 'Obiekty ElggUpgrade muszą posiadać adres URL aktualizacji.',
1098 
1099  'deprecated:function' => '%s() została zdeprecjonowana na rzecz %s()',
1100 
1101  'admin:pending_upgrades' => 'Ta strona ma oczekujące aktualizacje, które wymagają Twojej interwencji.',
1102  'admin:view_upgrades' => 'Przeglądaj oczekujące aktualizacje.',
1103  'admin:upgrades' => 'Aktualizacje',
1104  'item:object:elgg_upgrade' => 'Aktualizacje strony',
1105  'admin:upgrades:none' => 'Twoja instalacja Elgg jest aktualna!',
1106 
1107  'upgrade:item_count' => 'Jest <b>%s</b> elementów, które należy zaktualizować.',
1108  'upgrade:warning' => '<b>Uwaga:</b> na dużych stronach, aktualizacja może zająć istotnie dużo czasu!',
1109  'upgrade:success_count' => 'Zaktualizowano:',
1110  'upgrade:error_count' => 'Błędów:',
1111  'upgrade:river_update_failed' => 'Nie powiodła się aktualizacja wpisu aktualności dla elementu o id %s',
1112  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Nie udało się zaktualizować znaczników czasu dla elementu o id %s',
1113  'upgrade:finished' => 'Aktualizacja zakończona',
1114  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Aktualizacja zakończyła się błędami. Odśwież stronę aby spróbować ponownie.</p></p><br />Jeśli błąd się powtarza, sprawdź możliwe przyczyny w dzienniku błędów. Możesz szukać pomocy w rozwiązaniu problemów na stronie <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grupy wsparcia technicznego</a> w społeczności Elgg.</p>',
1115 
1116  // Strings specific for the comments upgrade
1117  'admin:upgrades:comments' => 'Aktualizacja komentarzy',
1118  'upgrade:comment:create_failed' => 'Nie udało się skonwertować komentarza o id %s do entity.',
1119 
1120  // Strings specific for the datadir upgrade
1121  'admin:upgrades:datadirs' => 'Aktualizacja katalogu danych',
1122 
1123  // Strings specific for the discussion reply upgrade
1124  'admin:upgrades:discussion_replies' => 'Aktualizacja odpowiedzi na forach',
1125  'discussion:upgrade:replies:create_failed' => 'Nie udało się skonwertować komentarza o id %s do entity.',
1126 
1131  'welcome' => "Witaj",
1132  'welcome:user' => 'Witaj %s',
1133 
1138  'email:from' => 'Nadawca',
1139  'email:to' => 'Adresat',
1140  'email:subject' => 'Tytuł',
1141  'email:body' => 'Treść',
1142 
1143  'email:settings' => "Ustawienia e-mail",
1144  'email:address:label' => "Twój adres e-mail",
1145 
1146  'email:save:success' => "Nowy adres e-mail zapisano.",
1147  'email:save:fail' => "Nie zapisano nowego adresu.",
1148 
1149  'friend:newfriend:subject' => "%s dodał cię do listy znajomych!",
1150  'friend:newfriend:body' => "%s dodał cię do listy znajomych!
1151 
1152 Aby zobaczyć jego profil, kliknij tutaj:
1153 
1154 %s
1155 
1156 Nie możesz odpowiedzieć na ten e-mail.",
1157 
1158  'email:changepassword:subject' => "Hasło zmienione!",
1159  'email:changepassword:body' => "Witaj %s,
1160 
1161 Twoje hasło zostało zmienione.",
1162 
1163  'email:resetpassword:subject' => "Reset hasła!",
1164  'email:resetpassword:body' => "Cześć %s,
1165 
1166 Twoje nowe hasło to: %s",
1167 
1168  'email:changereq:subject' => "Prośba o zmianę hasła.",
1169  'email:changereq:body' => "Witaj %s,
1170 
1171 Ktoś (z adresu IP %s) poprosił o zmianę hasła do Twojego konta.
1172 
1173 Jeśli to byłeś Ty, kliknij odnośnik poniżej. W przeciwnym wypadku zignoruj tą wiadomość.
1174 
1175 %s
1176 ",
1177 
1182  'default_access:settings' => "Twój domyślny poziom dostępu",
1183  'default_access:label' => "Domyślny poziom dostępu",
1184  'user:default_access:success' => "Twój domyślny poziom dostępu został zapisany.",
1185  'user:default_access:failure' => "Zapis domyślnego poziomu dostępu nie powiódł się.",
1186 
1191  'comments:count' => "%s komentarzy",
1192  'item:object:comment' => 'Komentarze',
1193 
1194  'river:comment:object:default' => '%s skomentował %s',
1195 
1196  'generic_comments:add' => "Dodaj komentarz",
1197  'generic_comments:edit' => "Edytuj komentarz",
1198  'generic_comments:post' => "Dodaj komentarz",
1199  'generic_comments:text' => "Komentarz",
1200  'generic_comments:latest' => "Najnowsze komentarze",
1201  'generic_comment:posted' => "Twój komentarz został dodany.",
1202  'generic_comment:updated' => "Twój komentarz został pomyślnie zaktualizowany.",
1203  'generic_comment:deleted' => "Twój komentarz został skasowany.",
1204  'generic_comment:blank' => "Przepraszamy: musisz coś wpisać przed zapisaniem.",
1205  'generic_comment:notfound' => "Przepraszamy: nie można znaleźć określonej pozycji.",
1206  'generic_comment:notdeleted' => "Sorry: nie można skasować tego komentarza.",
1207  'generic_comment:failure' => "Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas dodawania komentarza.",
1208  'generic_comment:none' => 'Brak komentarzy',
1209  'generic_comment:title' => 'Komentarz użytkownika %s',
1210  'generic_comment:on' => '%s dotyczący %s',
1211  'generic_comments:latest:posted' => 'napisał',
1212 
1213  'generic_comment:email:subject' => 'Masz nowy komentarz!',
1214  'generic_comment:email:body' => "Masz nowy komentarz w \"%s\" od %s. Treść:
1215 
1216 
1217 %s
1218 
1219 
1220 Aby odpowiedzieć lub wyświetlić komentarz, kliknij tutaj:
1221 
1222  %s
1223 
1224 Zobacz %s's profil, kliknij tutaj:
1225 
1226  %s
1227 
1228 Nie możesz odpowiedzieć na ten e-mail.",
1229 
1234  'byline' => 'Przez %s',
1235  'entity:default:strapline' => 'Stworzone %s przez %s',
1236  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Przedmiot ten nie może zostać wyświetlony poprawnie. Może to być spowodowane brakiem uprzednio zainstalowanego rozszerzenia.',
1237 
1238  'entity:delete:success' => 'Element %s został skasowany',
1239  'entity:delete:fail' => 'Element %s nie został skasowany',
1240 
1245  'actiongatekeeper:missingfields' => 'W formularzu brakuje pól _token lub _ts',
1246  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Formularz wygasł, proszę spróbować ponownie.",
1247  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Formularz wygasł, prosimy odświeżyć i spróbować ponownie.',
1248  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Rozszerzenie zablokowało wysłanie formularza.',
1249  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Rozmiar wgranego pliku (lub plików) przekroczył limit ustawiony przez administratora',
1250  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Przykro nam, ale logowanie z innej domeny jest niedozwolone. Spróbuj ponownie.",
1251 
1256  'word:blacklist' => 'and, the, then, but, she, his, her, him, one, not, also, about, now, hence, however, still, likewise, otherwise, therefore, conversely, rather, consequently, furthermore, nevertheless, instead, meanwhile, accordingly, this, seems, what, whom, whose, whoever, whomever',
1257 
1262  'tag_names:tags' => 'Tagi',
1263  'tags:site_cloud' => 'Chmura tagów strony',
1264 
1269  'js:security:token_refresh_failed' => 'Nie można połączyć się z %s. Możesz mieć problem z zapisaniem zmian. Proszę odświeżyć stronę.',
1270  'js:security:token_refreshed' => 'Połączenie z %s nawiązane na nowo!',
1271  'js:lightbox:current' => "obraz %s z %s",
1272 
1276  'elgg:powered' => "Dostarczone przez Elgg",
1277 
1282  "aa" => "Afar",
1283  "ab" => "Abkhazian",
1284  "af" => "Afrikaans",
1285  "am" => "Amharic",
1286  "ar" => "Arabski",
1287  "as" => "Assamese",
1288  "ay" => "Aymara",
1289  "az" => "Azerbaijani",
1290  "ba" => "Bashkir",
1291  "be" => "Byelorussian",
1292  "bg" => "Bulgarian",
1293  "bh" => "Bihari",
1294  "bi" => "Bislama",
1295  "bn" => "Bengali; Bangla",
1296  "bo" => "Tibetan",
1297  "br" => "Breton",
1298  "ca" => "Catalan",
1299  "co" => "Corsican",
1300  "cs" => "Czech",
1301  "cy" => "Welsh",
1302  "da" => "Danish",
1303  "de" => "Niemiecki",
1304  "dz" => "Bhutani",
1305  "el" => "Grecki",
1306  "en" => "Angielski",
1307  "eo" => "Esperanto",
1308  "es" => "Hiszpański",
1309  "et" => "Estoński",
1310  "eu" => "Basque",
1311  "fa" => "Perski",
1312  "fi" => "Finnish",
1313  "fj" => "Fiji",
1314  "fo" => "Faeroese",
1315  "fr" => "Francuski",
1316  "fy" => "Frisian",
1317  "ga" => "Irish",
1318  "gd" => "Scots / Gaelic",
1319  "gl" => "Galician",
1320  "gn" => "Guarani",
1321  "gu" => "Gujarati",
1322  "he" => "Hebrew",
1323  "ha" => "Hausa",
1324  "hi" => "Hindi",
1325  "hr" => "Croatian",
1326  "hu" => "Hungarian",
1327  "hy" => "Armeński",
1328  "ia" => "Interlingua",
1329  "id" => "Indonesian",
1330  "ie" => "Interlingue",
1331  "ik" => "Inupiak",
1332  //"in" => "Indonezyjski",
1333  "is" => "Icelandic",
1334  "it" => "Italian",
1335  "iu" => "Inuktitut",
1336  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1337  "ja" => "Japanese",
1338  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1339  "jw" => "Javanese",
1340  "ka" => "Georgian",
1341  "kk" => "Kazakh",
1342  "kl" => "Greenlandic",
1343  "km" => "Cambodian",
1344  "kn" => "Kanadyjski",
1345  "ko" => "Koreański",
1346  "ks" => "Kashmiri",
1347  "ku" => "Kurdish",
1348  "ky" => "Kirghiz",
1349  "la" => "Latin",
1350  "ln" => "Lingala",
1351  "lo" => "Laothian",
1352  "lt" => "Lithuanian",
1353  "lv" => "Latvian/Lettish",
1354  "mg" => "Malagasy",
1355  "mi" => "Maori",
1356  "mk" => "Macedonian",
1357  "ml" => "Malayalam",
1358  "mn" => "Mongolian",
1359  "mo" => "Moldavian",
1360  "mr" => "Marathi",
1361  "ms" => "Malay",
1362  "mt" => "Maltese",
1363  "my" => "Burmese",
1364  "na" => "Nauru",
1365  "ne" => "Nepali",
1366  "nl" => "Dutch",
1367  "no" => "Norwegian",
1368  "oc" => "Occitan",
1369  "om" => "(Afan) Oromo",
1370  "or" => "Oriya",
1371  "pa" => "Punjabi",
1372  "pl" => "Polski",
1373  "ps" => "Pashto / Pushto",
1374  "pt" => "Portuguese",
1375  "qu" => "Quechua",
1376  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1377  "rn" => "Kirundi",
1378  "ro" => "Romanian",
1379  "ru" => "Rosyjski",
1380  "rw" => "Kinyarwanda",
1381  "sa" => "Sanskrit",
1382  "sd" => "Sindhi",
1383  "sg" => "Sangro",
1384  "sh" => "Serbo-Croatian",
1385  "si" => "Singhalese",
1386  "sk" => "Slovak",
1387  "sl" => "Slovenian",
1388  "sm" => "Samoan",
1389  "sn" => "Shona",
1390  "so" => "Somali",
1391  "sq" => "Albanian",
1392  "sr" => "Serbian",
1393  "ss" => "Siswati",
1394  "st" => "Sesotho",
1395  "su" => "Sundanese",
1396  "sv" => "Swedish",
1397  "sw" => "Swahili",
1398  "ta" => "Tamil",
1399  "te" => "Tegulu",
1400  "tg" => "Tajik",
1401  "th" => "Thai",
1402  "ti" => "Tigrinya",
1403  "tk" => "Turkmen",
1404  "tl" => "Tagalog",
1405  "tn" => "Setswana",
1406  "to" => "Tonga",
1407  "tr" => "Turkish",
1408  "ts" => "Tsonga",
1409  "tt" => "Tatar",
1410  "tw" => "Twi",
1411  "ug" => "Uigur",
1412  "uk" => "Ukrainian",
1413  "ur" => "Urdu",
1414  "uz" => "Uzbek",
1415  "vi" => "Vietnamese",
1416  "vo" => "Volapuk",
1417  "wo" => "Wolof",
1418  "xh" => "Xhosa",
1419  //"y" => "Jidysz",
1420  "yi" => "Jidysz",
1421  "yo" => "Yoruba",
1422  "za" => "Zuang",
1423  "zh" => "Chinese",
1424  "zu" => "Zulu",
1425 );