Elgg  Version 4.3
fa.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'سایت',
14 
19  'login' => "ورود",
20  'loginok' => "شما وارد سیستم شده اید",
21  'login:empty' => "نام کاربری/ایمیل و کلمه عبور اجباری هستند",
22  'login:baduser' => "امکان بارگزاری اطلاعات کاربری شما نیست.",
23  'auth:nopams' => "خطای داخلی. هیچ متدی برای ورود کاربر نصب نشده است.",
24 
25  'logout' => "خروج",
26  'logoutok' => "شما از سیستم خارج شده اید.",
27  'logouterror' => "امکان خروج شما نیست. لطفا دوباره سعی کنید.",
28  'session_expired' => "نشست کاربری شما باطل شده است. لطفا صفحه را <a href='javascript:location.reload(true)'>بارگزاری مجدد</a> کنید.",
29  'session_changed_user' => "شما به عنوان یک کاربر دیگر وارد سیستم شده اید. باید صفحه را <a href='javascript:location.reload(true)'>بارگزاری مجدد</a> کنید.",
30 
31  'loggedinrequired' => "برای مشاهده صفحه درخواست شده باید وارد شوید.",
32  'adminrequired' => "برای مشاهده این صفحه شما باید مدیر سیستم باشید.",
33  'membershiprequired' => "برای مشاهده این صفحه شما باید عضو این گروه باشید.",
34  'limited_access' => "شما مجوز دسترسی به این صفحه را ندارید.",
35  'invalid_request_signature' => "آدرس این صفحه منقضی شده یا نامعتبر است",
36 
41  'exception:title' => "خطای مهلک.",
42  'exception:contact_admin' => 'خطای غیرقابل برگشتی رخ داده است. با مدیر سیستم تماس بگیرید و این اطلاعات را در اختیار وی قرار دهید:',
43 
44  'actionnotfound' => "فایل فعالیت برای %s پیدا نشد.",
45  'actionunauthorized' => 'شما مجوز انجام این عملیات را ندارید.',
46 
47  'ajax:error' => 'در حال ارسال درخواست آجاکسی خطای ناخواسته ای رخ داد. ممکن است که ارتباط با سرور قطع شده باشد.',
48  'ajax:not_is_xhr' => 'شما نمی توانید به نمایه های آجاکسی به صورت مستقیم دسترسی داشته باشید.',
49 
50  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) امکان شروع شدن ندارد و غیرفعال شده است. به علت: %s',
51  'PluginException:InvalidID' => "%s یک کد پلاگین نامعتبر است.",
52  'PluginException:InvalidPath' => "%s یک مسیر پلاگین نامعتبر است.",
53  'ElggPlugin:MissingID' => 'کد پلاگین پیدا نشد (guid %s)',
54  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'امکان استفاده از %s برای پلاگین %s (guid: %s ) در %s نیست.',
55  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'خطای %s برای پلاگین %s (guid: %s) در %s رخ داد.',
56  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'امکان باز کردن پوشه نمایه های پلاگین %s (guid: %s) در %s نیست.',
57  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%sیک پلاگین نامعتبر یا غیرفعال است.',
58  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'فایل پلاگین "elgg-plugin.php" آرایه مورد نظر را برنگرداند',
59  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'خروجی فایل "elgg-plugin.php"',
60 
61  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'پلاگین های دیگری در لیست %s به عنوان پیش نیاز ها آمده اند. شما باید ابتدا پلاگین های زیر را غیرفعال کنید:%s',
62 
63  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'زیرمنوهایی وجود دارند که هیچ منوی بالاتری ندارند',
64  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'زیرمنوی ]%s[ بدون منوی %s می باشد.',
65  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'منوی %s بیش از یک بار ثبت شده است',
66 
67  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'کلمه عبور نباید خالی باشد',
68  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'کلمه عبور باید مطابقت داشته باشد',
69  'LoginException:BannedUser' => 'ورود شما به این سایت منع شده است.',
70  'LoginException:UsernameFailure' => 'امکان ورود شما نیست. لطفا نام کاربری/ایمیل و کلمه عبور خود را چک کنید.',
71  'LoginException:PasswordFailure' => 'امکان ورود شما نیست. لطفا کلمه عبور و نام کاربری/ایمیل خود را چک کنید.',
72  'LoginException:AccountLocked' => 'حساب کاربری شما به خاطر چندین بار ورود ناموفق قفل شده است.',
73  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'پسورد فعلی مطابقت ندارد',
74  'LoginException:Unknown' => 'به خاطر خطای ناشناخته ای امکان ورود شما به سیستم نیست',
75 
76  'UserFetchFailureException' => 'امکان بررسی دسترسی کاربر [%s] نیست، چون این کاربر وجود ندارد.',
77  'BadRequestException' => 'درخواست اشتباه',
78 
79  'viewfailure' => 'خطای داخلی در نمایه %sبه وجود آمد',
80  'changebookmark' => 'لطفا گزیده تان برای این صفحه را تغییر دهید',
81  'error:missing_data' => 'در داده های درخواست شما موارد اجباری یافت نشد.',
82  'save:fail' => 'در ذخیره داده های شما مشکلی پیش آمد',
83  'save:success' => 'داده شما ذخیره شد',
84 
85  'error:default:title' => 'متاسفم',
86  'error:default:content' => 'متاسفم.... مشکلی پیش آمده',
87  'error:400:title' => 'درخواست اشتباه',
88  'error:400:content' => 'متاسفانه درخواست نامعتبر یا ناقص است.',
89  'error:403:title' => 'ممنوع',
90  'error:403:content' => 'متاسفانه شما اجازه دسترسی به صفحه درخواستی را ندارید.',
91  'error:404:title' => 'صفحه یافت نشد',
92  'error:404:content' => 'متاسفانه امکان یافتن صفحه مورد نظر شما نیست.',
93 
94  'upload:error:ini_size' => 'فایلی که قصد بارگزاری آن رادارید خیلی بزرگ است',
95  'upload:error:form_size' => 'فایلی که سعی کردید بارگزاری کنید خیلی بزرگ است',
96  'upload:error:partial' => 'بارگزاری فایل تکمیل نشد.',
97  'upload:error:no_file' => 'هیچ فایلی انتخاب نشده است',
98  'upload:error:no_tmp_dir' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
99  'upload:error:cant_write' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
100  'upload:error:extension' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
101  'upload:error:unknown' => 'بارگزاری فایل با شکست مواجه شد.',
102 
106  'table_columns:fromView:admin' => 'مدیر',
107  'table_columns:fromView:banned' => 'ممنوع شده',
108  'table_columns:fromView:container' => 'ظرف',
109  'table_columns:fromView:entity_menu' => 'منو',
110  'table_columns:fromView:excerpt' => 'توضیحات',
111  'table_columns:fromView:link' => 'نام/عنوان',
112  'table_columns:fromView:icon' => 'آیکن',
113  'table_columns:fromView:item' => 'آیتم',
114  'table_columns:fromView:language' => 'زبان',
115  'table_columns:fromView:owner' => 'صاحب',
116  'table_columns:fromView:time_created' => 'زمان ایجاد',
117  'table_columns:fromView:time_updated' => 'زمان بروزرسانی',
118  'table_columns:fromView:unvalidated_menu' => 'منو',
119  'table_columns:fromView:user' => 'کاربر',
120 
121  'table_columns:fromProperty:description' => 'توضیحات',
122  'table_columns:fromProperty:email' => 'ایمیل',
123  'table_columns:fromProperty:name' => 'نام',
124  'table_columns:fromProperty:type' => 'نوع',
125  'table_columns:fromProperty:username' => 'نام کاربری',
126 
127  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'نوع زیرمجموعه',
128  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'نام/عنوان',
129  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'نوع MIME',
130  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'نوع',
131 
136  'name' => "نام قابل نمایش",
137  'email' => "آدرس ایمیل",
138  'username' => "نام کاربری",
139  'loginusername' => "نام کاربری یا ایمیل",
140  'password' => "کلمه عبور",
141  'passwordagain' => "کلمه عبور (تکرار مجدد)",
142  'admin_option' => "این کاربر مدیر است؟",
143  'autogen_password_option' => "کلمه عبور امن به صورت خودکار تولید شود؟",
144 
148  'access:label:friends' => "دوستان",
149  'access' => "دسترسی",
150  'access:limited:label' => "محدود",
151  'access:help' => "سطح دسترسی",
152  'access:read' => "مجوز دسترسی برای خواندن",
153  'access:write' => "مجوز دسترسی برای نوشتن",
154  'access:admin_only' => "فقط مدیر",
155 
160  'dashboard' => "داشبورد",
161  'dashboard:nowidgets' => "داشبورد به شما اجازه مشاهده فعالیت و محتوای سایتتان را میدهد.",
162 
163  'widgets:add' => 'افزود ابزارک',
164  'widgets:add:description' => "برای افزودن ابزارک روی دکمه آن کلیک کنید.",
165  'widget:unavailable' => 'شما این ابزارک را قبلا اضافه کرده اید',
166  'widget:numbertodisplay' => 'تعداد موارد قابل نمایش',
167  'widget:edit' => 'شخصی سازی این ابزارک',
168 
169  'widgets' => "ابزار ها",
170  'widget' => "ابزارک",
171  'item:object:widget' => "ابزار ها",
172  'collection:object:widget' => 'ابزار ها',
173  'widgets:save:success' => "ابزارک با موفقیت ذخیره شد",
174  'widgets:save:failure' => "امکان ذخیره سازی ابزارک نیست",
175  'widgets:add:success' => "ابزارک با موفقیت افزوده شد",
176  'widgets:add:failure' => "امکان افزودن ابزارک نبود.",
177  'widgets:move:failure' => "امکان ذخیره سازی مکان ابزارک جدید نبود.",
178  'widgets:remove:failure' => "امکان حذف این ابزارک نیست",
179 
184  'group' => "گروه",
185  'item:group' => "گروهها",
186  'item:group:group' => "گروهها",
187 
192  'user' => "کاربر",
193  'item:user' => "کاربران",
194  'collection:user' => 'کاربران',
195  'item:user:user' => 'کاربران',
196  'collection:user:user' => 'کاربران',
197 
198  'friends' => "دوستان",
199 
200  'avatar' => 'شکلک',
201  'avatar:noaccess' => "شما امکان ویرایش شکلک این کاربر را ندارید",
202  'avatar:create' => 'شکلک خود را ایجاد نمایید',
203  'avatar:edit' => 'ویرایش شکلک',
204  'avatar:upload' => 'بارگزاری شکلک جدید',
205  'avatar:current' => 'شکلک فعلی',
206  'avatar:remove' => 'حذف شکلک شما و تنظیم آیکن پیش فرض',
207  'avatar:crop:title' => 'ابزار برش شکلک',
208  'avatar:upload:instructions' => "شکلک شما در داخل سایت نمایش داده می شود. هرموقع که خواستید می توانید آن را تغییر دهید. (فایل های با فرمت: GIF, JPG یا PNG قابل قبول هستند).",
209  'avatar:create:instructions' => 'با کلیک کردن و رسم مربع می توانید قسمت قابل برش شکلک خود را انتخاب نمایید. در قسمت سمت راست نیز پیش نمایش را مشاهده می کنید. بر روی دکمه "ایجاد شکلک" شکل برش زده انتخاب خواهد شد. نسخه برش زده شده به عنوان شکلک شما در داخل سایت نمایش داده خواهد شد.',
210  'avatar:upload:success' => 'شکلک با موفقیت بارگزاری شد',
211  'avatar:upload:fail' => 'بارگزاری شکلک شکست خورد',
212  'avatar:resize:fail' => 'تغییر اندازه شکلک شکست خورد.',
213  'avatar:crop:success' => 'برش شکلک با موفقیت انجام شد',
214  'avatar:crop:fail' => 'برش شکلک با شکست مواجه شد',
215  'avatar:remove:success' => 'شکلک با موفقیت حذف شد',
216  'avatar:remove:fail' => 'خذف شکلک ما مشکل مواجه شد',
217 
221  'feed:rss' => 'خوراک RSS این صفحه',
225  'link:view' => 'مشاهده لینک',
226  'link:view:all' => 'مشاهده همه',
227 
228 
232  'river' => "رود",
233  'river:update:user:avatar' => '%s یک شکلک جدید دارد',
234  'river:noaccess' => 'شما مجوز ویرایش این مورد را ندارید',
235  'river:posted:generic' => '%s منتشر شد',
236  'riveritem:single:user' => 'یک کاربر',
237  'riveritem:plural:user' => 'تعدادی از کاربران',
238  'river:ingroup' => 'در گروه %s',
239  'river:none' => 'هیچ فعالیتی نیست',
240  'river:update' => 'برای %s بروزرسانی شد',
241  'river:delete' => 'حذف این فعالیت',
242  'river:delete:success' => 'مورد حذف شد',
243  'river:delete:fail' => 'امکان حذف این مورد نیست',
244  'river:delete:lack_permission' => 'شما مجوز حذف این فعالیت را ندارید',
245  'river:subject:invalid_subject' => 'کاربر نامعتبر',
246  'activity:owner' => 'مشاهده فعالیت',
247 
255  'notification:method:email' => 'ایمیل',
256  'usersettings:notifications:menu:filter:settings' => "تنظیمات",
257  'notification:subject' => 'اعلان های %s',
258  'notification:body' => 'مشاهده فعالیت جدید در %s',
259 
264  'search' => "جستجو",
265  'searchtitle' => "جستجو: %s",
266  'users:searchtitle' => "جستجوی کاربران: %s",
267  'groups:searchtitle' => "جستجو گروهها: %s",
268  'advancedsearchtitle' => "%s نتیجه منطبق با %s",
269  'notfound' => "هیچ نتیجه ای یافت نشد",
270 
271  'viewtype:change' => "تغییر نوع لیست",
272  'viewtype:list' => "نمایش لیستی",
273  'viewtype:gallery' => "گالری",
274  'search:go' => 'برو',
275  'userpicker:only_friends' => 'فقط دوستان',
276 
281  'account' => "حساب کاربری",
282  'settings' => "تنظیمات",
283  'tools' => "ابزارها",
284  'settings:edit' => 'ویرایش تنظیمات',
285 
286  'register' => "ثبت نام",
287  'registerok' => "شما با موفقیت در %s ثبت شدید",
288  'registerbad' => "ثبت نام شما به دلیل یک خطای ناشناخته با شکست مواجه شد.",
289  'registerdisabled' => "ثبت نام توسط مدیر سیستم غیرفعال شده است.",
290  'register:fields' => 'همه فیلدها اجباری هستند',
291  'registration:notemail' => 'ظاهرا آدرس ایمیلی که شما معرفی کرده اید معتبر نیست.',
292  'registration:userexists' => 'نام کاربری موجود هست',
293  'registration:usernametooshort' => 'نام کاربری شما باید حداقل %u کاراکتر باشد.',
294  'registration:usernametoolong' => 'نام کاربری شما خیلی طولانی هست. باید حداکثر %u کاراکتر باشد.',
295  'registration:dupeemail' => 'این آدرس ایمیل قبلا عضو شده است.',
296  'registration:invalidchars' => 'متاسفم، نام کاربری حاوی کاراکتر %s می باشد که نامعتبر هست. کاراکترهای معتبر به این صورت هستند: %s',
297  'registration:emailnotvalid' => 'متاسفانه آدرس ایمیل شما توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
298  'registration:passwordnotvalid' => 'متاسفانه کلمه عبور شما توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
299  'registration:usernamenotvalid' => 'متاسفانه کلمه عبور توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
300 
301  'adduser' => "افزودن کاربر",
302  'adduser:ok' => "شما با موفقیت یک کاربر جدید اضافه کردید",
303  'adduser:bad' => "امکان ایجاد این کاربر نیست.",
304 
305  'user:set:name' => "تنظیمات نام حساب کاربری",
306  'user:name:label' => "نام قابل نمایش",
307  'user:name:success' => "نام با موفقیت تغییر پیدا کرد",
308  'user:name:fail' => "امکان تغییر نام نیست",
309 
310  'user:set:password' => "کلمه عبور حساب کاربری",
311  'user:current_password:label' => 'کلمه عبور فعلی',
312  'user:password:label' => "کلمه عبور جدید",
313  'user:password2:label' => "تکرار کلمه عبور",
314  'user:password:success' => "کلمه عبور تغییر کرد",
315  'user:password:fail' => "امکان تغییر کلمه عبور نیست.",
316  'user:password:fail:notsame' => "کلمه عبور و تکرار آن مطابقت ندارد",
317  'user:password:fail:tooshort' => "کلمه عبور خیلی کوتاه است",
318  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'کلمه عبور فعلی اشتباه وارد شده است',
319  'user:changepassword:unknown_user' => 'کاربر نامعتبر',
320  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'این کلمه عبور را تغییر خواهد داد',
321 
322  'user:set:language' => "تنظیمات زبان",
323  'user:language:label' => "زبان",
324  'user:language:success' => "تنظیمات زبان بروزرسانی شد",
325  'user:language:fail' => "تنظیمات زبان ذخیره نشد",
326 
327  'user:username:notfound' => 'کاربر %s پیدا نشد',
328 
329  'user:password:lost' => 'فراموشی کلمه عبور',
330  'user:password:changereq:success' => 'ایمیل حاوی کلمه عبور جدید با موفقیت ارسال شد',
331  'user:password:changereq:fail' => 'امکان درخواست کلمه عبور جدید نیست',
332 
333  'user:password:text' => 'برای درخواست کلمه عبور جدید نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید و دکمه درخواست را کلیک کنید',
334 
335  'user:persistent' => 'مرا به یاد بیاور',
336 
344  'menu:page:header:administer' => 'مدیریت',
345  'menu:page:header:configure' => 'تنظیم',
346  'menu:page:header:develop' => 'توسعه',
347  'menu:page:header:default' => 'سایر',
348 
349  'admin:view_site' => 'مشاهده سایت',
350  'admin:loggedin' => 'وارد شده به عنوان %s',
351  'admin:menu' => 'منو',
352 
353  'admin:configuration:success' => "تنظیمات شما ذخیره شد",
354  'admin:configuration:fail' => "امکان ذخیره تنظیمات شما نیست",
355  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'امکان تنظیم "%s" به عنوان مسیر ذخیره داده ها نیست، مسیر باید مطلق باشد',
356  'admin:configuration:default_limit' => 'تعداد موارد نمایش در یک صفحه باید حداقل 1 باشد',
357 
358  'admin:unknown_section' => 'قسمت مدیریت معتبر نیست.',
359 
360  'admin' => "مدیران",
361  'admin:description' => "پنل مدیریت به شما اجازه کنترل همه جوانب سیستم را می دهد. از تنظیمات کاربران گرفته تا رفتار پلاگین ها. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
362 
363  'admin:statistics' => 'آمار',
364  'admin:server' => 'سرور',
365  'admin:cron:record' => 'آخرین cron job ها',
366  'admin:cron:period' => 'دوره زمانی اجرای cron',
367  'admin:cron:friendly' => 'آخرین اجرای موفق',
368  'admin:cron:date' => 'تاریخ و زمان',
369  'admin:cron:msg' => 'پیام',
370  'admin:cron:started' => 'فعالیت زمانبندی شده "%s" در %s شروع شد',
371  'admin:cron:complete' => 'فعالیت زمانبندی شده "%s" در %s تمام شد',
372 
373  'admin:appearance' => 'نحوه نمایش',
374  'admin:administer_utilities' => 'ابزار',
375  'admin:develop_utilities' => 'ابزار',
376  'admin:configure_utilities' => 'ابزار',
377  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
378 
379  'admin:users' => "کاربران",
380  'admin:users:online' => 'آنلاین ها',
381  'admin:users:newest' => 'جدیدترین',
382  'admin:users:admins' => 'مدیران',
383  'admin:users:banned' => 'ممنوع شده',
384  'admin:users:add' => 'افزودن کاربر جدید',
385  'admin:users:description' => "این قسمت مدیریت به شما اجازه کنترل تنظیمات سایتتان را میدهد. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
386  'admin:users:adduser:label' => "برای افزودن کاربر جدید اینجا کلیک کنید..",
387  'admin:users:opt:linktext' => "تنظیمات کاربران",
388  'admin:users:opt:description' => "تنظیمات کاربران و اطلاعات حساب کاربری",
389  'admin:users:find' => 'جستجو',
390  'admin:users:details:statistics' => 'آمار محتوا',
391 
392  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'حالت نگهداری سایت',
393  'admin:upgrades' => 'ارتقاء ها',
394 
395  'admin:settings' => 'تنظیمات',
396  'admin:settings:basic' => 'تنظیمات اولیه',
397  'admin:settings:advanced' => 'تنظیمات پیشرفته',
398  'admin:settings:users' => 'کاربران',
399  'admin:site:description' => "این قسمت مدیریت به شما اجازه کنترل تنظیمات عمومی سایتتان را میدهد. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
400  'admin:site:opt:linktext' => "تنظیمات سایت",
401  'admin:settings:in_settings_file' => 'این مورد در php.ini تنظیم شده است',
402 
403  'site_secret:current_strength' => 'امنیت کلید',
404  'site_secret:strength:weak' => "ضعیف",
405  'site_secret:strength_msg:weak' => "شدیدا پیشنهاد می شود که کلید امنیتی سایتتان را مجددا تولید کنید",
406  'site_secret:strength:moderate' => "متوسط",
407  'site_secret:strength_msg:moderate' => "شدیدا پیشنهاد می شود که برای امنیت بیشتر کلید امنیتی سایتتان را مجددا تولید کنید",
408  'site_secret:strength:strong' => "قوی",
409  'site_secret:strength_msg:strong' => "کلید امنیتی شما در حال حاضر به اندازه کافی قوی هست. نیاز به تولید مجدد آن نیست.",
410 
411  'admin:dashboard' => 'داشبورد',
412  'admin:widget:online_users' => 'کاربران آنلاین',
413  'admin:widget:online_users:help' => 'لیست کاربرانی که هم اکنون در سایت هستن',
414  'admin:widget:new_users' => 'کاربران جدید',
415  'admin:widget:new_users:help' => 'لیست جدیدترین کاربران',
416  'admin:widget:banned_users' => 'کاربران اخراج شده',
417  'admin:widget:banned_users:help' => 'لیست کاربران اخراج شده',
418  'admin:widget:content_stats' => 'آمار محتوا',
419  'admin:widget:content_stats:help' => 'محتوای تولید شده توسط کاربرانتان را ردگیری کنید',
420  'admin:widget:cron_status' => 'وضعیت cron',
421  'admin:widget:cron_status:help' => 'نمایش وضعیت آخرین اجرای cron job',
422  'admin:statistics:queue:name' => 'نامنا',
423 
424  'admin:widget:admin_welcome' => 'خوش آمدید',
425  'admin:widget:admin_welcome:help' => "توضیح مختصری برای محیط مدیریت Elgg",
426  'admin:widget:admin_welcome:intro' => 'به Elgg خوش آمدید. هم اکنون شما به داشبورد مدیریت نگاه میکنید. این داشبورد برای بررسی رخدادهای سایت کاربرد دارد.',
427 
428  // argh, this is ugly
429  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br/>حتما از منابعی که در پایین صفحه لینک شده اند استفاده کنید و از Elgg متشکر باشید!',
430 
431  'admin:widget:control_panel' => 'پنل مدیریت',
432  'admin:widget:control_panel:help' => "اجازه دسترسی راحت به تنظیمات کلی را می دهد",
433 
434  'admin:cache:flush' => 'خالی کردن کش',
435  'admin:cache:flushed' => "کش سایت خالی شد",
436 
437  'admin:footer:faq' => 'سوالات متداول مدیریت',
438  'admin:footer:manual' => 'راهنمای مدیریت',
439  'admin:footer:community_forums' => 'فاروم جامعه Elgg',
440  'admin:footer:blog' => 'وبلاگ Elgg',
441 
442  'admin:plugins:category:all' => 'همه پلاگین ها',
443  'admin:plugins:category:active' => 'پلاگین های فعال',
444  'admin:plugins:category:inactive' => 'پلاگین های غیرفعال',
445  'admin:plugins:category:admin' => 'مدیر',
446  'admin:plugins:category:bundled' => 'متصل',
447  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'غیرمتصل',
448  'admin:plugins:category:content' => 'محتوا',
449  'admin:plugins:category:development' => 'توسعه',
450  'admin:plugins:category:enhancement' => 'پیشرفت',
451  'admin:plugins:category:api' => 'سرویس/واسط',
452  'admin:plugins:category:communication' => 'ارتباط',
453  'admin:plugins:category:security' => 'امنیت و هرزنامه',
454  'admin:plugins:category:social' => 'اجتماعی',
455  'admin:plugins:category:multimedia' => 'چندرسانه ای',
456  'admin:plugins:category:theme' => 'تم ها',
457  'admin:plugins:category:widget' => 'ابزار ها',
458  'admin:plugins:category:utility' => 'ابزار',
459 
460  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'پلاگین ناشناخته',
461  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'فایل ناشناخته',
462  'admin:notices:could_not_delete' => 'امکان حذف اعلان نیست',
463  'item:object:admin_notice' => 'اعلان مدیر',
464 
465  'admin:options' => 'گزینه های مدیر',
466 
467  'admin:security:settings' => 'تنظیمات',
468  'admin:security:settings:label:account' => 'حساب کاربری',
469 
474  'plugins:disabled' => 'به خاطر اینکه فایلی با نام "disabled" در پوشه ماژول ها هست امکان بارگزاری پلاگین ها نیست.',
475  'plugins:settings:save:ok' => "تنظیمات برای پلاگین %s با موفقیت ذخیره شد",
476  'plugins:settings:save:fail' => "برای ذخیره تنظیمات پلاگین %s مشکلی به وجود آمد",
477  'plugins:usersettings:save:ok' => "تنظیمات کاربر برای پلاگین %s با موفقیت ذخیره شد",
478  'plugins:usersettings:save:fail' => "برای ذخیره تنظیمات کاربر برای پلاگین %s مشکلی به وجود آمده است.",
479 
480  'item:object:plugin' => 'پلاگین ها',
481  'collection:object:plugin' => 'پلاگین ها',
482 
483  'admin:plugins' => "پلاگین ها",
484  'admin:plugins:activate_all' => 'فعالسازی همه',
485  'admin:plugins:deactivate_all' => 'غیرفعال کردن همه',
486  'admin:plugins:activate' => 'فعال کرد',
487  'admin:plugins:deactivate' => 'غیرفعال کرد',
488  'admin:plugins:description' => "این پنل مدیریت به شما اجازه کنترل و تنظیم ابزار نصب شده روی سایتتان را می دهد",
489  'admin:plugins:opt:linktext' => "تنظیم ابزار",
490  'admin:plugins:opt:description' => "تنظیم ابزار نصب شده روی سایت",
491  'admin:plugins:label:id' => "شناسه",
492  'admin:plugins:label:name' => "نام",
493  'admin:plugins:label:copyright' => "حقوق مولف",
494  'admin:plugins:label:categories' => 'دسته بندی ها',
495  'admin:plugins:label:licence' => "مجوزها",
496  'admin:plugins:label:website' => "URL",
497  'admin:plugins:label:info' => "اطلاعات",
498  'admin:plugins:label:files' => "فایلها",
499  'admin:plugins:label:resources' => "منابع",
500  'admin:plugins:label:screenshots' => "تصاویر",
501  'admin:plugins:label:repository' => "کد",
502  'admin:plugins:label:bugtracker' => "گزارش مشکل",
503  'admin:plugins:label:donate' => "کمک مالی",
504  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'اطلاعات بیشتر',
505  'admin:plugins:label:version' => 'نسخه',
506  'admin:plugins:label:location' => 'مکانمکان',
507  'admin:plugins:label:priority' => 'اولویت',
508  'admin:plugins:label:dependencies' => 'پیش نیازها',
509 
510  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'این پلاگین پیش نیازهایی دار که در حال حاضر موجود نسیتند و نمی تواند فعال شود. پیش نیاز ها را در قسمت اطلاعات بیشتر چک کنید',
511  'admin:plugins:warning:invalid' => 'این پلاگین نامعتبر هست: %s',
512  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'آدرس <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">مستندات Elgg</a> را برای رفع خطا چک کنید.',
513  'admin:plugins:cannot_activate' => 'امکان فعالسازی نیست',
514  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'امکان غیرفعال کردن نیست',
515  'admin:plugins:already:active' => 'پلاگین (ها)ی انتخاب شده هم اکنون فعال هستند.',
516  'admin:plugins:already:inactive' => 'پلاگین (ها) ی انتخاب شده هم اکنون غیرفعال هستند.',
517 
518  'admin:plugins:set_priority:yes' => "مرتب شد %s.",
519  'admin:plugins:set_priority:no' => "امکان مرتبسازی %s نیست",
520  'admin:plugins:deactivate:yes' => "%s غیرفعال شد",
521  'admin:plugins:deactivate:no' => "امکان غیرفعالسازی %s نیست",
522  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "امکان غیرفعالسازی %s نیست. علت: %s",
523  'admin:plugins:activate:yes' => "%s فعال شد.",
524  'admin:plugins:activate:no' => "امکان فعالسازی %s نیست",
525  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "امکان فعالسازی %s نیست. علت:%s",
526  'admin:plugins:categories:all' => 'همه دسته بندی ها',
527  'admin:plugins:plugin_website' => 'وبسایت پلاگین',
528  'admin:plugins:author' => '%s',
529  'admin:plugins:version' => 'نسخه %s',
530  'admin:plugin_settings' => 'تنظیمات پلاگین',
531  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'این پلاگین فعال شده است ولی همه پیش نیازهای آن درسیستم موجود نیست. ممکن است در استفاده از آن با مشکل مواجه شوید. برای مشاهده جزئیات قسمت "اطلاعات بیشتر" را کلیک کنید.',
532 
533  'admin:statistics:description' => "این یک دید کلی از آمار سایت شماست. برای مشاهده آمار جزئی تر، ویژگی مدیریت حرفه ای نیز موجود است",
534  'admin:statistics:opt:description' => "نمایش اطلاعات آمار در مورد کاربران و قسمت های سایت شما",
535  'admin:statistics:opt:linktext' => "مشاهده آمار",
536  'admin:statistics:label:numentities' => "موجودیت های سایت",
537  'admin:statistics:label:numusers' => "تعداد کاربران",
538  'admin:statistics:label:numonline' => "تعداد کاربران آنلاین",
539  'admin:statistics:label:onlineusers' => "کاربرانی که هم اکنون آنلاینند",
540  'admin:statistics:label:admins'=>"مدیرها",
541  'admin:statistics:label:version' => "نسخه Elgg",
542  'admin:statistics:label:version:release' => "نسخه",
543  'admin:statistics:label:version:version' => "نسخه",
544  'admin:server:label:php' => 'PHP',
545  'admin:server:label:web_server' => 'وب سرور',
546  'admin:server:label:server' => 'سرور',
547  'admin:server:label:log_location' => 'محل ثبت لاگ',
548  'admin:server:label:php_version' => 'نسخه PHP',
549  'admin:server:label:php_ini' => 'آدرس فایل php.ini',
550  'admin:server:label:php_log' => 'لاگ php',
551  'admin:server:label:mem_avail' => 'حافظه موجود',
552  'admin:server:label:mem_used' => 'حافظه استفاده شده',
553  'admin:server:error_log' => "لاگ خطای وب سرور",
554  'admin:server:label:post_max_size' => 'بیشترین اندازه درخواست POST',
555  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'حداکثر حجم قابل بارگزاری',
556  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(نکته: مقدار post_max_size باید بیشتر از این مقدار باشد تا از بارگزاری فایل پشتیبانی شود)',
557 
558  'admin:server:requirements:php_extension' => "افزونه PHP : %s",
559 
560  'admin:user:label:search' => "جستجوی کاربران:",
561  'admin:user:label:searchbutton' => "جستجو",
562 
563  'admin:user:ban:no' => "امکان اخراج کاربر نیست",
564  'admin:user:ban:yes' => "کاربر اخراج شد",
565  'admin:user:self:ban:no' => "شما نمی توانید خودتان را اخراج کنید",
566  'admin:user:unban:no' => "امکان رفع اخراج کاربر نیست",
567  'admin:user:unban:yes' => "کاربر رفع اخراج شد",
568  'admin:user:delete:no' => "امکان حذف کاربر نیست",
569  'admin:user:delete:yes' => "کاربر %s حذف شد",
570  'admin:user:self:delete:no' => "شما نمی تواید خودتان را حذف کنید",
571 
572  'admin:user:resetpassword:yes' => "کلمه عبور تغییر کرد، به کاربر اطلاع رسانی شد",
573  'admin:user:resetpassword:no' => "امکان بازنشانی کلمه عبور نیست",
574 
575  'admin:user:makeadmin:yes' => "اکنون این کاربر مدیر است",
576  'admin:user:makeadmin:no' => "امکان مدیر شدن این کاربر نیست",
577 
578  'admin:user:removeadmin:yes' => "کاربر دیگر مدیر نیست",
579  'admin:user:removeadmin:no' => "امکان حذف دسترسی مدیر از این کاربر نیست",
580  'admin:user:self:removeadmin:no' => "شما نمی توانید مجوز مدیریت خودتان را حذف کنید",
581  'admin:menu_items:configure' => 'تنظیم موارد منوی اصلی',
582  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'آیا میخواهید این لینکها را از نوار ابزار حذف کنید؟',
583  'admin:menu_items:saved' => 'موارد منو ذخیره شد',
584  'admin:add_menu_item' => 'افزودن یک آیتم خصوصی سازی شده به منو',
585  'admin:add_menu_item:description' => 'نام نمایش و آدرس را پر کنید که منوی شخصی سازی شده به منوی شما اضافه شود',
586  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'نوع ابزارک ناشناخته است',
587 
588  'admin:robots.txt:instructions' => "ویرایش فایل robots.txt این سایت",
589  'admin:robots.txt:plugins' => "پلاگین ها به فایل robots.txt اضافه می شوند",
590  'admin:robots.txt:subdir' => "فایل robots.txt کرا نخواهند کرد، به خاطر اینکه Elgg در یک زیرپوشه نصب شده است",
591  'admin:robots.txt:physical' => "فایل robots.txt شما کار نخواهد کرد به این خاطر که از قبل یک فایل موجود هست.",
592 
593  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'سایت در دست تعمیر است',
594  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'حالت نگهداری سایت',
595  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'پیامی که در هنگام تعمیرات سایت به کاربران نشان داده می شود',
596  'admin:maintenance_mode:saved' => 'تنظیمات حالت دردست تعمیر ذخیره شد',
597  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'سایت در درست تعمیر است',
598  'admin:login' => 'ورود مدیر',
599 
604  'usersettings:description' => "پنل مدیریت کاربران به شما اجازه کنترل همه اطلاعات شخصی را می دهد. از تنظیمات کاربران گرفته تا رفتار پلاگین ها. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
605 
606  'usersettings:statistics' => "آمار شما",
607  'usersettings:statistics:opt:description' => "نمایش اطلاعات آمار در مورد کاربران و قسمت های سایت شما",
608  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "آمار حساب کاربری",
609 
610  'usersettings:statistics:login_history' => "تاریخچه ورود",
611  'usersettings:statistics:login_history:date' => "تاریخ",
612  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "آدرس IP",
613 
614  'usersettings:user' => "تنظیمات %s",
615  'usersettings:user:opt:description' => "این به شما اجازه کنترل تنظیمات کاربر را می دهد",
616  'usersettings:user:opt:linktext' => "تغییر تنظیمات شما",
617 
618  'usersettings:plugins' => "ابزارها",
619  'usersettings:plugins:opt:description' => "تنظیم ابزارهای فعال",
620  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "تنظیم ابزارها",
621 
622  'usersettings:plugins:description' => "این پنل مدیریت به شما اجازه کنترل و تنظیم اطلاعات شخصی برای ابزارهایی که توسط مدیر روی سایت نصب شده را می دهد",
623 
624  'usersettings:statistics:yourdetails' => "جزئیات شما",
625  'usersettings:statistics:label:name' => "نام کامل",
626  'usersettings:statistics:label:email' => "ایمیل",
627  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "آخرین ورود",
628  'usersettings:statistics:label:membersince' => "عضو از",
629  'usersettings:statistics:label:numentities' => "محتوای شما",
630 
635  'river:all' => 'همه فعالیت های سایت',
636  'river:mine' => 'فعالیت های من',
637  'river:owner' => 'فعالیت های %s',
638  'river:friends' => 'فعالیت دوستان',
639  'river:select' => 'نماش %s',
640  'river:comments:more' => '+%u بیشتر',
641  'river:comments:all' => 'نمایش همه %u دیدگاه',
642  'river:generic_comment' => 'دیدگاههای %s%s',
643 
648  'icon:size' => "اندازه آیکن",
649  'icon:size:topbar' => "ستون بالا",
650  'icon:size:tiny' => "ریز",
651  'icon:size:small' => "کوچک",
652  'icon:size:medium' => "متوسط",
653  'icon:size:large' => "بزرگ",
654  'icon:size:master' => "خیلی بزرگ",
655 
660  'save' => "ذخیره",
661  'reset' => 'بازنشانی',
662  'publish' => "انتشار",
663  'cancel' => "کنسل",
664  'saving' => "درحال ذخیره سازی",
665  'update' => "بروزرسانی",
666  'preview' => "پیش نمایش",
667  'edit' => "ویرایش",
668  'delete' => "حذف",
669  'accept' => "پذیرش",
670  'reject' => "رد",
671  'decline' => "مخالفت",
672  'approve' => "تایید",
673  'activate' => "فعالسازی",
674  'deactivate' => "غیرفعالسازی",
675  'disapprove' => "عدم تایید",
676  'revoke' => "لغو کردن",
677  'load' => "بارگیری",
678  'upload' => "بارگزاری",
679  'download' => "دانلود",
680  'ban' => "ممنوع کردن",
681  'unban' => "لغو ممنوعیت",
682  'banned' => "ممنوع شده",
683  'enable' => "فعال",
684  'disable' => "غیرفعال",
685  'request' => "درخواست",
686  'complete' => "کامل کرد",
687  'open' => 'باز کردن',
688  'close' => 'بست',
689  'hide' => 'مخفی کردن',
690  'show' => 'نمایش',
691  'reply' => "پاسخ",
692  'more' => 'بیشتر',
693  'more_info' => 'اطلاعات بیشتر',
694  'comments' => 'نظر',
695  'import' => 'درونگذاری',
696  'export' => 'استخراج',
697  'untitled' => 'بدون عنوان',
698  'help' => 'راهنما',
699  'send' => 'ارسال',
700  'post' => 'ارسال',
701  'submit' => 'ارسال',
702  'comment' => 'دیدگاه',
703  'upgrade' => 'ارتقا',
704  'sort' => 'مرتبسازی',
705  'filter' => 'فیلتر',
706  'new' => 'جدید',
707  'add' => 'افزودن',
708  'create' => 'ایجاد',
709  'remove' => 'حذف',
710  'revert' => 'برگشت',
711  'next' => 'بعدی',
712  'previous' => 'قبلی',
713 
714  'site' => 'سایت',
715  'activity' => 'فعالیت',
716  'members' => 'اعضا',
717  'menu' => 'منو',
718  'item' => 'آیتم',
719 
720  'up' => 'بالا',
721  'down' => 'پایین',
722  'top' => 'بالاترین',
723  'bottom' => 'انتها',
724  'right' => 'راست',
725  'left' => 'چپ',
726  'back' => 'برگشت',
727 
728  'invite' => "دعوت کرد",
729 
730  'resetpassword' => "بازنشانی کلمه عبور",
731  'changepassword' => "تغییر کلمه عبور",
732  'makeadmin' => "تعیین به عنوان مدیر",
733  'removeadmin' => "حذف مدیر",
734 
735  'option:yes' => "بلی",
736  'option:no' => "خیر",
737 
738  'unknown' => 'ناشناخته',
739  'never' => 'هرگز',
740 
741  'active' => 'فعالسازی',
742  'total' => 'جمع کل',
743 
744  'ok' => 'تایید',
745  'any' => 'هرچیز',
746  'error' => 'خطا',
747 
748  'other' => 'سایر',
749  'options' => 'گزینه ها',
750  'advanced' => 'پیشرفته',
751 
752  'learnmore' => "برای یادگیری بیشتر اینجا را کلیک کنید",
753  'unknown_error' => 'خطای ناشناخته',
754 
755  'content' => "مختوا",
756  'content:latest' => 'آخرین فعالیت',
757 
758  'link:text' => 'مشاهده لینک',
759 
764  'question:areyousure' => 'آیا مطمئنید؟',
765 
770  'status' => 'وضعیت',
771  'status:unsaved_draft' => 'پیش نویس ذخیره نشده',
772  'status:draft' => 'پیش نویس',
773  'status:unpublished' => 'منتشر نشده',
774  'status:published' => 'منتشرشده',
775  'status:featured' => 'ویژه',
776  'status:open' => 'باز کردن',
777  'status:closed' => 'بسته',
778  'status:active' => 'فعالسازی',
779 
784  'sort:newest' => 'جدیدترین',
785  'sort:popular' => 'رایج',
786  'sort:alpha' => 'به ترتیب حروف الفبا',
787  'sort:priority' => 'اولویت',
788 
793  'title' => "عنوان",
794  'description' => "شرح",
795  'tags' => "برچسب ها",
796  'all' => "همه",
797  'mine' => "مال من",
798 
799  'by' => 'توسط',
800  'none' => 'هیچ',
801 
802  'annotations' => "تفسیر",
803  'relationships' => "روابط",
804  'metadata' => "ابر داده ها",
805  'tagcloud' => "برچسب ابر",
806 
807  'on' => 'در',
808  'off' => 'خاموش',
809 
814  'edit:this' => 'ویرایش این',
815  'delete:this' => 'حذف این',
816  'comment:this' => 'دیدگاه در این',
817 
822  'deleteconfirm' => "آیا مطمئنید که میخواهید این آیتم را حذف کنید؟",
823  'deleteconfirm:plural' => "آیا مطمئنید که میخواهید این آیتم ها را حذف کنید؟",
824 
829  'useradd:subject' => 'حساب کاربری ساخته شد',
830 
834  'messages:title:error' => 'خطا',
835  'messages:title:help' => 'راهنما',
836  'messages:title:info' => 'اطلاعات',
837 
841  'input:date_format:datepicker' => '', // jQuery UI datepicker format
842 
843  'friendlytime:justnow' => "هم اکنون",
844  'friendlytime:minutes' => "%s دقیقه پیش",
845  'friendlytime:minutes:singular' => "یک دقیقه پیش",
846  'friendlytime:hours' => "%s ساعت پیش",
847  'friendlytime:hours:singular' => "یک ساعت پیش",
848  'friendlytime:days' => " %s روز پیش",
849  'friendlytime:days:singular' => "دیروز",
850  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
851 
852  'friendlytime:future:minutes' => "تا %s دقیقه",
853  'friendlytime:future:minutes:singular' => "تا یک دقیقه",
854  'friendlytime:future:hours' => "تا %s ساعت",
855  'friendlytime:future:hours:singular' => "تا یک ساعت",
856  'friendlytime:future:days' => "تا %s روز",
857  'friendlytime:future:days:singular' => "فردا",
858 
859  'date:month:01' => 'ژانویه %s',
860  'date:month:02' => 'فوریه %s',
861  'date:month:03' => 'مارس %s',
862  'date:month:04' => 'آوریل %s',
863  'date:month:05' => 'می %s',
864  'date:month:07' => 'جولای %s',
865  'date:month:08' => 'آگوست %s',
866  'date:month:09' => 'سپتامبر %s',
867  'date:month:10' => 'اکتبر %s',
868  'date:month:11' => 'نوامبر %s',
869  'date:month:12' => 'دسامبر %s',
870 
871  'date:month:short:01' => 'ژانویه %s',
872  'date:month:short:02' => 'فوریه %s',
873  'date:month:short:03' => 'مارس %s',
874  'date:month:short:04' => 'آوریل %s',
875  'date:month:short:05' => 'می %s',
876  'date:month:short:06' => 'ژوئن %s',
877  'date:month:short:07' => 'جولای %s',
878  'date:month:short:08' => 'آگوست %s',
879  'date:month:short:09' => 'سپتامبر %s',
880  'date:month:short:10' => 'اکتبر %s',
881  'date:month:short:11' => 'نوامبر %s',
882  'date:month:short:12' => 'دسامبر %s',
883 
884  'date:weekday:0' => 'یکشنبه',
885  'date:weekday:1' => 'دوشنبه',
886  'date:weekday:2' => 'سه شنبه',
887  'date:weekday:3' => 'چهارشنبه',
888  'date:weekday:4' => 'پنج شنبه',
889  'date:weekday:5' => 'جمعه',
890  'date:weekday:6' => 'شنبه',
891 
892  'date:weekday:short:0' => 'یکشنبه',
893  'date:weekday:short:1' => 'دوشنبه',
894  'date:weekday:short:2' => 'سه شنبه',
895  'date:weekday:short:3' => 'چهارشنبه',
896  'date:weekday:short:4' => 'پنج شنبه',
897  'date:weekday:short:5' => 'جمعه',
898  'date:weekday:short:6' => 'شنبه',
899 
900  'interval:minute' => 'هر دقیقه',
901  'interval:fiveminute' => 'هر پنج دقیقه',
902  'interval:fifteenmin' => 'هر پانزده دقیقه',
903  'interval:halfhour' => 'هر نیم ساعت',
904  'interval:hourly' => 'ساعتی',
905  'interval:daily' => 'روزانه',
906  'interval:weekly' => 'هفتگی',
907  'interval:monthly' => 'ماهانه',
908  'interval:yearly' => 'سالانه',
909 
914  'installation:sitename' => "نام سایت شما:",
915  'installation:sitedescription' => "توضیح مختصر از سایت (اختیاری):",
916  'installation:wwwroot' => "آدرس سایت:",
917  'installation:path' => "مسیر کامل نصب Elgg :",
918  'installation:dataroot' => "مسیر کامل پوشه داده ها:",
919  'installation:dataroot:warning' => "شما باید این پوشه را دستی ایجاد کنید. و باید در مسیری بجز مسیر نصب Elgg باشد.",
920  'installation:sitepermissions' => "مجوزهای دسترسی پیشفرض",
921  'installation:language' => "زبان پیش فرض سایت شما:",
922  'installation:debug' => "کنترل حجم داده هایی که در سرور لاگ می شوند.",
923  'installation:debug:label' => "سطح لاگ:",
924  'installation:debug:none' => 'لاگ نکن (پیشنهاد می شود)',
925  'installation:debug:error' => 'فقط خطاهای بحرانی را لاگ کن',
926  'installation:debug:warning' => 'فقط خطاها و هشدارها را لاگ کن',
927  'installation:debug:notice' => 'همه خطاها ، هشدارها و اعلان ها را لاگ کن',
928  'installation:debug:info' => 'همه چیز را لاگ کن',
929 
930  // Walled Garden support
931  'installation:registration:description' => 'ثبت نام کاربران به صورت پیش فرض فعال است. در صورتی که نمیخواهید افراد در سایتتان ثبت نام کنند این گزینه را غیرفعال کنید.',
932  'installation:registration:label' => 'اجازه ثبت نام به کاربران جدید',
933  'installation:walled_garden:description' => 'با فعال کردن این گزینه افرادی که عضو سایت شما نیستند امکان مشاهده سایت شما را نخواهند داشت و فقط صفحات عمومی را خواهند دید (مانند ثبت نام و ورود)',
934  'installation:walled_garden:label' => 'محدود کردن صفحات به کاربران وارد شده',
935 
936  'installation:view' => "نمایه پیش فرص سایتتان را انتخاب کنید، در صورت عدم انتخاب نمایه پیش فرض نمایش داده خواهد شد (می توانید حالت پیش فرض را نگه دارید)",
937 
938  'installation:siteemail' => "ایمیل سایت (برای ارسال ایمیل های سیستمی استفاده میشود)",
939  'installation:default_limit' => "تعداد پیش فرض موارد قابل نمایش در صفحه",
940 
941  'admin:site:access:warning' => "این تنظیمات حریم شخصی است که به کاربران هنگام ایجاد محتوای جدید پیشنهاد داده می شود. تغییر دادن آن مجوز دسترسی به محتوا را تغییر نخواهد داد.",
942  'installation:allow_user_default_access:description' => "فعال کردن این مورد به کاربران اجاده میدهد که تنظیمان حریم شخصی پیشنهادی خودشان را در مقابل پیشنهاد سیستم استفاده کنند.",
943  'installation:allow_user_default_access:label' => "اجازه دادن دسترسی پیشفرض کاربر",
944 
945  'installation:simplecache:description' => "ابزار SIMPLE CACHE سرعت سیستم شما را با کش کردن موارد ایستا مانند CSS و JAVASCRIPT ها بالا می برد.",
946  'installation:simplecache:label' => "استفاده از SIMPLE CACHE (پیشنهاد می شود)",
947 
948  'installation:cache_symlink:description' => "لینک اتصال به پوشه کش، به سرور اجازه می دهد که محتوای ایستای سایت را در آن ذخیره کندکه باعث بالارفتن کارایی سایت می شود.",
949  'installation:cache_symlink:label' => "استفاده از لینک پوشه کش (پیشنهاد می شود)",
950  'installation:cache_symlink:warning' => "لینک پوشه کش برقرار شد. اگر به هر دلیلی خواستید این لینک را حذف کنید، کل پوشه را از سرور خود حذف نمایید.",
951  'installation:cache_symlink:paths' => 'لینک درست فعال شده باید به این لینک باشد: <i>%s</i> to <i>%s</i>',
952  'installation:cache_symlink:error' => "به خاطر تنظیمات سرور شما امکان برقرار کردن لینک پوشه کش نیست. لطفا به مستنداد فعالسازی لینک مراجعه نمایید.",
953 
954  'installation:minify:description' => "ابزار SIMPLE CACHE همچنین با فشرده سازی JAVASCRIPT و CSS ها کارایی و سرعت را بالا می برد ( برای این کار این ابزار باید فعال باشد)",
955  'installation:minify_js:label' => "JAVASCRIPT را فشرده کن (پیشنهاد می شود)",
956  'installation:minify_css:label' => "CSS را فشرده کن (پیشنهاد می شود)",
957 
958  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "شما باید فایل .htaccess خود را بروزرسانی کنید که مسیر درج شده در پارامترهای GET به __elgg_uri تغییر کند (شما می توانید از فایل install/config/htaccess.dist به عنوان نمونه استفاده کنید)",
959  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg نمی تواند به خودش متصل شود تا مسیرها را تست کند. ابتاد مطمئن شوید که curl روی سرور شما نصب شده است و آدرس آی پی سرور در فایروال محدود نشده است.",
960 
961  'installation:systemcache:description' => "کش سیستم زمان بارگیری Elgg را با کش کردن داده ها پایین می آورد.",
962  'installation:systemcache:label' => "استفاده از کش سیستم (پیشنهاد می شود)",
963 
964  'admin:legend:system' => 'سیستم',
965  'admin:legend:caching' => 'کش',
966  'admin:legend:content' => 'محتوا',
967  'admin:legend:content_access' => 'دسترس محتوا',
968  'admin:legend:site_access' => 'دسترسی سایت',
969  'admin:legend:debug' => 'رفع خطا و لاگ',
970  'config:i18n:who_can_change_language:admin_only' => "فقط مدیر",
971  'config:email' => "ایمیل",
972 
973  'upgrading' => 'ارتقاء..',
974  'upgrade:core' => 'نسخه Elgg شما ارتقاء یافت',
975  'upgrade:unlock' => 'ارتقاء را فعال ک',
976  'upgrade:unlock:confirm' => "بانک اطلاعاتی برای یک ارتقاء دیگر قفل شده است. اجرای چندین ارتقا به صورت همزمان خطرناک است. فقط در صورتی که ارتقاء دیگری در حال انجام نیست ادامه دهید. بازکردن قفل بانک اطلاعاتی؟؟",
977  'upgrade:locked' => "امکان ارتقاء نیست. یک ارتقاء دیگر درحال اجراست. برای حذف قفل ارتقاء از قسمت مدیریت اقدام کنید",
978  'upgrade:unlock:success' => "قفل ارتقاء با موفقیت برداشته شد",
979 
980  'admin:pending_upgrades' => 'این سایت نیاز به چندین مورد ارتقاء دارد و به توجه سریع شما نیاز دارد',
981  'admin:view_upgrades' => 'مشاهده ارتقاء های مورد نیاز',
982  'item:object:elgg_upgrade' => 'ارتقاءهای سایت',
983  'admin:upgrades:none' => 'نسخه شما بروز است',
984 
985  'upgrade:success_count' => 'ارتقاء یافت',
986  'upgrade:finished' => 'ارتقاء پایان یافت',
987  'upgrade:finished_with_errors' => 'ارتقاء پایان یافت و چندین خطا رخ داد. صفحه را رفرش کنید و سعی کنید که دوباره عملیات ارتقاء را انجام دهید. اگر خطا مجددا رخ داد لاگ سرور را برای خطاهای احتمالی بررسی کنید. شما میتوانید در <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">گروه پشتیبانی فنی Elgg</a> به دنبال راه حل و راهنمایی برای رفع خطایتان باشید.',
988 
989  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
990  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'چیدن ستون های GUID بانک اطلاعاتی',
991 
996  'welcome' => "خوش آمدید",
997  'welcome:user' => '%s خوش آمدید',
998 
1003  'email:from' => 'از',
1004  'email:to' => 'به',
1005  'email:subject' => 'موضوع',
1006  'email:body' => 'بدنه',
1007 
1008  'email:settings' => "تنظیمات ایمیل",
1009  'email:address:label' => "آدرس ایمیل",
1010  'email:address:password' => "کلمه عبور",
1011 
1012  'email:save:success' => "آدرس ایمیل جدید ذخیره شد. درخواست تایید ارسال شد",
1013  'email:save:fail' => "آدرس ایمیل جدید ذخیره نشد.",
1014 
1015  'friend:newfriend:subject' => "%s شما را به عنوان دوست انتخاب کرده است!",
1016 
1017  'email:changepassword:subject' => "کلمه عبور تغییر کرد!",
1018 
1019  'email:resetpassword:subject' => "کلمه عبور بازنشانی شد",
1020 
1021  'email:changereq:subject' => "درخواست تغییر کلمه عبور",
1022 
1027  'default_access:settings' => "سطح دسترسی پیش فرض شما",
1028  'default_access:label' => "سطح دسترسی پیش فرض",
1029  'user:default_access:success' => "سطح دسترسی پیش فرض جدید ذخیره شد.",
1030  'user:default_access:failure' => "سطح دسترسی جدید امکان ذخیره شدن ندارد.",
1031 
1036  'comments:count' => "%sدیدگاه",
1037  'item:object:comment' => 'نظر',
1038  'collection:object:comment' => 'نظر',
1039 
1040  'generic_comments:add' => "دیدگاهی بگذارید",
1041  'generic_comments:edit' => "ویرایش دیدگاه",
1042  'generic_comments:post' => "ارسال دیدگاه",
1043  'generic_comments:text' => "دیدگاه",
1044  'generic_comments:latest' => "آخرین دیدگاهها",
1045  'generic_comment:posted' => "دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد",
1046  'generic_comment:updated' => "دیدگاه با موفقیت بروزرسانی شد.",
1047  'generic_comment:blank' => "متاسفانه شما باید در دیدگاهتان چیزی بنویسید تا امکان ذخیره شدن داشته باشد.",
1048  'generic_comment:notfound' => "متاسفانه دیدگاه مشخص شده پیدا نشد.",
1049  'generic_comment:failure' => "در حین ذخیره دیدگاه خطای ناخواسته ای رخ داد.",
1050  'generic_comment:none' => 'هیچ دیدگاهی نیست',
1051  'generic_comment:title' => 'دیدگاههای %s',
1052  'generic_comment:on' => '%s در %s',
1053  'generic_comments:latest:posted' => 'منتشر کرد',
1054 
1059  'byline' => 'توسط %s',
1060  'byline:ingroup' => 'در گروه%s',
1061 
1062  'entity:delete:item' => 'آیتم',
1063  'entity:delete:item_not_found' => 'مورد یافت نشد',
1064  'entity:delete:permission_denied' => 'شما مجوز پاک کردن این مورد را ندارید',
1065  'entity:delete:success' => 'مورد %s حذف شد',
1066  'entity:delete:fail' => 'امکان حذف %s نیست',
1067 
1076  'actiongatekeeper:missingfields' => 'قسمت __token یا __ts فرم موجود نیست.',
1077  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "صفحه ای که در حال استفاده آن بودید منقضی شده است.لطفا مجدد تلاش کنید.",
1078  'actiongatekeeper:timeerror' => 'صفحه ایک ه در حال استفاده آن بودید منقضی شده است. لطفا صفحه را رفرش و سعی مجدد کنید.',
1079  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'متاسفانه فرم شما امکان ارسال ندارد. به خاطر یک خطای ناشناخته',
1080  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'اندازه فایل(های) بارگزاری شده از حد مجاز که توسط مدیر سیستم تنظیم شده است، فراتر است.',
1081 
1086  'js:security:token_refresh_failed' => 'امکان اتصال %s نیست. شما ممکن است در ذخیره محتوا به مشکل بخورد.لطفا صفحه را رفرش کنید.',
1087  'js:lightbox:current' => "تصویر %s از %s",
1088 
1096  'elgg:powered' => "نیروگرفته توسط Elgg",
1097 
1106  "aa" => "Afar",
1107  "ab" => "Abkhazian",
1108  "af" => "Afrikaans",
1109  "am" => "Amharic",
1110  "ar" => "Arabic",
1111  "as" => "Assamese",
1112  "ay" => "Aymara",
1113  "az" => "Azerbaijani",
1114  "ba" => "Bashkir",
1115  "be" => "Byelorussian",
1116  "bg" => "Bulgarian",
1117  "bh" => "Bihari",
1118  "bi" => "Bislama",
1119  "bn" => "Bengali; Bangla",
1120  "bo" => "Tibetan",
1121  "br" => "Breton",
1122  "ca" => "Catalan",
1123  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1124  "co" => "Corsican",
1125  "cs" => "Czech",
1126  "cy" => "Welsh",
1127  "da" => "Danish",
1128  "de" => "German",
1129  "dz" => "Bhutani",
1130  "el" => "Greek",
1131  "en" => "English",
1132  "eo" => "Esperanto",
1133  "es" => "Spanish",
1134  "et" => "Estonian",
1135  "eu" => "Basque",
1136  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1137  "fa" => "Persian",
1138  "fi" => "Finnish",
1139  "fj" => "Fiji",
1140  "fo" => "Faeroese",
1141  "fr" => "French",
1142  "fy" => "Frisian",
1143  "ga" => "Irish",
1144  "gd" => "Scots / Gaelic",
1145  "gl" => "Galician",
1146  "gn" => "Guarani",
1147  "gu" => "Gujarati",
1148  "he" => "Hebrew",
1149  "ha" => "Hausa",
1150  "hi" => "Hindi",
1151  "hr" => "Croatian",
1152  "hu" => "Hungarian",
1153  "hy" => "Armenian",
1154  "ia" => "Interlingua",
1155  "id" => "Indonesian",
1156  "ie" => "Interlingue",
1157  "ik" => "Inupiak",
1158  //"in" => "Indonesian ",
1159  "is" => "Icelandic",
1160  "it" => "Italian",
1161  "iu" => "Inuktitut",
1162  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1163  "ja" => "Japanese",
1164  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1165  "jw" => "Javanese",
1166  "ka" => "Georgian",
1167  "kk" => "Kazakh",
1168  "kl" => "Greenlandic",
1169  "km" => "Cambodian",
1170  "kn" => "Kannada",
1171  "ko" => "Korean",
1172  "ks" => "Kashmiri",
1173  "ku" => "Kurdish",
1174  "ky" => "Kirghiz",
1175  "la" => "Latin",
1176  "ln" => "Lingala",
1177  "lo" => "Laothian",
1178  "lt" => "Lithuanian",
1179  "lv" => "Latvian/Lettish",
1180  "mg" => "Malagasy",
1181  "mi" => "Maori",
1182  "mk" => "Macedonian",
1183  "ml" => "Malayalam",
1184  "mn" => "Mongolian",
1185  "mo" => "Moldavian",
1186  "mr" => "Marathi",
1187  "ms" => "Malay",
1188  "mt" => "Maltese",
1189  "my" => "Burmese",
1190  "na" => "Nauru",
1191  "ne" => "Nepali",
1192  "nl" => "Dutch",
1193  "no" => "Norwegian",
1194  "oc" => "Occitan",
1195  "om" => "(Afan) Oromo",
1196  "or" => "Oriya",
1197  "pa" => "Punjabi",
1198  "pl" => "Polish",
1199  "ps" => "Pashto / Pushto",
1200  "pt" => "Portuguese",
1201  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1202  "qu" => "Quechua",
1203  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1204  "rn" => "Kirundi",
1205  "ro" => "Romanian",
1206  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1207  "ru" => "Russian",
1208  "rw" => "Kinyarwanda",
1209  "sa" => "Sanskrit",
1210  "sd" => "Sindhi",
1211  "sg" => "Sangro",
1212  "sh" => "Serbo-Croatian",
1213  "si" => "Singhalese",
1214  "sk" => "Slovak",
1215  "sl" => "Slovenian",
1216  "sm" => "Samoan",
1217  "sn" => "Shona",
1218  "so" => "Somali",
1219  "sq" => "Albanian",
1220  "sr" => "Serbian",
1221  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1222  "ss" => "Siswati",
1223  "st" => "Sesotho",
1224  "su" => "Sundanese",
1225  "sv" => "Swedish",
1226  "sw" => "Swahili",
1227  "ta" => "Tamil",
1228  "te" => "Tegulu",
1229  "tg" => "Tajik",
1230  "th" => "Thai",
1231  "ti" => "Tigrinya",
1232  "tk" => "Turkmen",
1233  "tl" => "Tagalog",
1234  "tn" => "Setswana",
1235  "to" => "Tonga",
1236  "tr" => "Turkish",
1237  "ts" => "Tsonga",
1238  "tt" => "Tatar",
1239  "tw" => "Twi",
1240  "ug" => "Uigur",
1241  "uk" => "Ukrainian",
1242  "ur" => "Urdu",
1243  "uz" => "Uzbek",
1244  "vi" => "Vietnamese",
1245  "vo" => "Volapuk",
1246  "wo" => "Wolof",
1247  "xh" => "Xhosa",
1248  //"y" => "Yiddish",
1249  "yi" => "Yiddish",
1250  "yo" => "Yoruba",
1251  "za" => "Zuang",
1252  "zh" => "Chinese",
1253  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1254  "zu" => "Zulu",
1255 
1256  "field:required" => 'الزامی',
1257 );