Elgg  Version 3.0
cs.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 
3 return array(
8  'item:site:site' => 'Site',
9  'collection:site:site' => 'Sites',
10  'index:content' => '<p>Welcome to your Elgg site.</p><p><strong>Tip:</strong> Many sites use the <code>activity</code> plugin to place a site activity stream on this page.</p>',
11 
16  'login' => "Přihlásit se",
17  'loginok' => "Byl/a jste přihlášen/a.",
18  'loginerror' => "Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujete přihlašovací údaje a zkuste to znovu.",
19  'login:empty' => "Je vyžadováno uživatelské jméno/e-mail a heslo.",
20  'login:baduser' => "Váš profil není možné načíst.",
21  'auth:nopams' => "Vnitřní chyba. Není nainstalovaná ověřovací metoda uživatele.",
22 
23  'logout' => "Odhlásit se",
24  'logoutok' => "Byl/a jste odhlášen/a.",
25  'logouterror' => "Nemůžeme vás odhlásit. Zkuste to znovu.",
26  'session_expired' => "Vaše sezení vypršelo. <a href='javascript:location.reload(true)'>Obnovte</a> prosím stránku k novém přihlášení.",
27  'session_changed_user' => "Byl/a jste přihlášen/a jako jiný uživatel. Měl/a byste <a href='javascript:location.reload(true)'>obnovit</a> stránku.",
28 
29  'loggedinrequired' => "Musíte být přihlášen/a aby jste mohl/a vidět požadovanou stránku.",
30  'loggedoutrequired' => "You must be logged out to view the requested page.",
31  'adminrequired' => "Musíte být správcem aby jste viděl/a požadovanou stránku.",
32  'membershiprequired' => "Musíte být členem této skupiny aby jste mohl/a vidět požadovanou stránku.",
33  'limited_access' => "Nemáte oprávnění vidět požadovanou stránku.",
34  'invalid_request_signature' => "Adresa stránky kterou se snažíte zobrazit je buď neplatná nebo jí skončila platnost",
35 
40  'exception:title' => "Fatální chyba.",
41  'exception:contact_admin' => 'Došlo k neodstranitelné chybě, která byla zaznamenána. Obraťte se na správce těchto stránek s následujícími údaji:',
42 
43  'actionundefined' => "Požadovaná akce (%s) nebyla v systému definována.",
44  'actionnotfound' => "Soubor s akcí pro %s nebyl nalezen.",
45  'actionloggedout' => "Tuto akci bohužel nelze provést dokud nejste jste přihlášen/a.",
46  'actionunauthorized' => 'Nemáte oprávnění provést tuto akci.',
47 
48  'ajax:error' => 'Neočekávaná chyba během volání AJAX požadavku. Pravděpodobně došlo ke ztrátě spojení se serverem.',
49  'ajax:not_is_xhr' => 'Nemůžete přistupovat přímo k AJAX pohledům',
50 
51  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) je špatně nakonfigurovaný doplněk a byl zakázán. Prohledejte prosím wiki projektu Elgg pro nalezení možných příčin (http://learn.elgg.org/).",
52  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) se nespustil a byl deaktivován. Důvod: %s',
53  'PluginException:InvalidID' => "%s je neplatné ID doplňku.",
54  'PluginException:InvalidPath' => "%s je neplatná cesta doplňku.",
55  'PluginException:InvalidManifest' => 'Neplatný soubor manifestu pro doplněk %s',
56  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s není platný doplněk.',
57  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s není platný doplněk: %s',
58  'PluginException:NullInstantiated' => 'Doplněk nemůže být odstraněn. Musíte dodat GUID, ID doplňku nebo kompletní cestu.',
59  'ElggPlugin:MissingID' => 'Postrádám ID doplňku (guid %s)',
60  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Postrádám balíček doplňku pro ID doplňku %s (guid %s)',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Požadovaný soubor "%s" chybí.',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Složka doplňku musí být přejmenována na "%s" aby odpovídala ID uvedenému v manifestu.',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Jeho manifest obsahuje neplatný typ závislosti "%s".',
64  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Jeho manifest obsahuje neplatný typ poskytování "%s".',
65  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Existuje vadná %s závislost "%s" v doplňku %s. Doplněk nemůže být v konfliktu s nebo požadovat něco co poskytuje!',
66  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Je v konfliktu s doplňkem: %s',
67  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" file je přítomen ale nedá se číst.',
68  'ElggPlugin:Error' => 'Plugin error',
69  'ElggPlugin:Error:ID' => 'Error in plugin "%s"',
70  'ElggPlugin:Error:Path' => 'Error in plugin path "%s"',
71  'ElggPlugin:Error:Unknown' => 'Undefined plugin error',
72  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Nemohu vložit %s pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
73  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Vyhozena výjimka obsahující %s pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
74  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Nemohu otevřít složku pohledů pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
75  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Žádné ID pro doplněk guid %s!',
76  'ElggPlugin:Exception:InvalidPackage' => 'Package cannot be loaded',
77  'ElggPlugin:Exception:InvalidManifest' => 'Plugin manifest is missing or invalid',
78  'PluginException:NoPluginName' => "Jméno doplňku nebylo nalezeno",
79  'PluginException:ParserError' => 'Při čtení manifestu s verzí API %s v doplňku %s nastala chyba.',
80  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Nemohu najít čtečku pro manifest s verzí API %s v doplňku %s.',
81  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Postrádám vyžadovanou vlastnost '%s' v manifestu pro doplněk %s.",
82  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s je neplatný doplněk a byl deaktivován.',
83  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" nevrátil seriazovatelné pole.',
84  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" poslal výstup.',
85 
86  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Požadováno',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Doporučeno',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Konflikty',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'V konfliktu',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Poskytuje',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Priorita',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Verze Elgg',
94  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Verze PHP',
95  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Rozšíření PHP: %s',
96  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Nastavení v ini PHP: %s',
97  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Doplněk: %s',
98  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Po %s',
99  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Před %s',
100  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s není nainstalováno',
101  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Chybí',
102 
103  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Jsou zde jiné doplňky, které závisí na %s. Než zakážete tento, musíte zakázat následující doplňky: %s',
104 
105  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Nalezeny položky nabídky které neodkazují na rodiče',
106  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Nalezena položka nabídky [%s], které chybí rodič[%s]',
107  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Nalezena duplicitní registrace pro položku nabídky [%s]',
108 
109  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Pole s heslem nemůže být prázdné',
110  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Hesla se musí shodovat',
111  'LoginException:BannedUser' => 'Na tyto stánky vám byl zakázán přístup a nemůžete se přihlásit',
112  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujte prosím vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo.',
113  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujte prosím vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo.',
114  'LoginException:AccountLocked' => 'Příliš mnoho neúspěšných pokusů. Váš účet byl uzamčen.',
115  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Chybně zadané současné heslo.',
116  'LoginException:Unknown' => 'Díky neznámé chybě vás nemůžeme přihlásit.',
117 
118  'UserFetchFailureException' => 'Nemohu zkontrolovat práva pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
119 
120  'PageNotFoundException' => 'The page you are trying to view does not exist or you do not have permissions to view it',
121  'EntityNotFoundException' => 'The content you were trying to access has been removed or you do not have permissions to access it.',
122  'EntityPermissionsException' => 'You do not have sufficient permissions for this action.',
123  'GatekeeperException' => 'You do not have permissions to view the page you are trying to access',
124  'BadRequestException' => 'Bad request',
125  'ValidationException' => 'Submitted data did not meet the requirements, please check your input.',
126  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%s must implement %s',
127 
128  'deprecatedfunction' => 'Varování: Tento kód používá zastaralou funkci \'%s\' a není kompatibilní s touto verzí projektu Elgg',
129 
130  'pageownerunavailable' => 'Varování: Vlastník stránky %d není dostupný!',
131  'viewfailure' => 'V pohledu %s došlo k vnitřnímu selhání',
132  'view:missing_param' => "Požadovaný parametr '%s' chybí v pohledu %s",
133  'changebookmark' => 'Změňte prosím vaši záložku pro tuto stránku.',
134  'noaccess' => 'Obsah který se snažíte zobrazit byl odstraněn nebo nemáte povolení prohlížet si ho.',
135  'error:missing_data' => 'V požadavku chybí nějaká data.',
136  'save:fail' => 'Při ukládání vašich dat se vyskytla chyba',
137  'save:success' => 'Data byla uložena',
138 
139  'forward:error' => 'Sorry. An error occurred while redirecting to you to another site.',
140 
141  'error:default:title' => 'Jejda...',
142  'error:default:content' => 'Jejda... něco se pokazilo.',
143  'error:400:title' => 'Špatný požadavek',
144  'error:400:content' => 'Požadavek byl bohužel špatný nebo neúplný.',
145  'error:403:title' => 'Nepřístupná stránka',
146  'error:403:content' => 'Bohužel nemáte přístup k požadované stránce.',
147  'error:404:title' => 'Stránka nebyla nalezena',
148  'error:404:content' => 'Bohužel jsme nemohli najít stránku kterou požadujete.',
149 
150  'upload:error:ini_size' => 'Soubor, který se snažíte nahrát, je příliš veliký.',
151  'upload:error:form_size' => 'Soubor, který se snažíte nahrát, je příliš veliký.',
152  'upload:error:partial' => 'Nahrání souboru není dokončeno.',
153  'upload:error:no_file' => 'Nebyl vybrán soubor.',
154  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
155  'upload:error:cant_write' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
156  'upload:error:extension' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
157  'upload:error:unknown' => 'Nahrání souboru selhalo.',
158 
162  'table_columns:fromView:admin' => 'Správce',
163  'table_columns:fromView:banned' => 'Zakázán přístup',
164  'table_columns:fromView:container' => 'Kontejner',
165  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Popis',
166  'table_columns:fromView:link' => 'Jméno/Název',
167  'table_columns:fromView:icon' => 'Ikona',
168  'table_columns:fromView:item' => 'Položka',
169  'table_columns:fromView:language' => 'Jazyk',
170  'table_columns:fromView:owner' => 'Vlastník',
171  'table_columns:fromView:time_created' => 'Čas vytvoření',
172  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Čas aktualizace',
173  'table_columns:fromView:user' => 'Uživatel',
174 
175  'table_columns:fromProperty:description' => 'Popis',
176  'table_columns:fromProperty:email' => 'E-mail',
177  'table_columns:fromProperty:name' => 'Jméno',
178  'table_columns:fromProperty:type' => 'Typ',
179  'table_columns:fromProperty:username' => 'Uživatelské jméno',
180 
181  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Podtyp',
182  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Jméno/Název',
183  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME typ',
184  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Typ',
185 
190  'name' => "Zobrazené jméno",
191  'email' => "E-mailová adresa",
192  'username' => "Uživatelské jméno",
193  'loginusername' => "Uživatelské jméno nebo e-mail",
194  'password' => "Heslo",
195  'passwordagain' => "Heslo (znovu pro ověření)",
196  'admin_option' => "Má být tento uživatel správcem?",
197  'autogen_password_option' => "Automagicky vyrobit bezpečné heslo?",
198 
203  'access:label:private' => "Private",
204  'access:label:logged_in' => "Logged in users",
205  'access:label:public' => "Public",
206  'access:label:logged_out' => "Logged out users",
207  'access:label:friends' => "Friends",
208  'access' => "Přístup",
209  'access:overridenotice' => "Poznámka: Díky pravidlům skupiny bude tento obsah přístupný pouze pro členy skupiny.",
210  'access:limited:label' => "Omezený",
211  'access:help' => "Úroveň přístupu",
212  'access:read' => "Ke čtení",
213  'access:write' => "Pro zápis",
214  'access:admin_only' => "Pouze pro správce",
215  'access:missing_name' => "Postrádám jméno úrovně přístupu",
216  'access:comments:change' => "Tato diskuse je momentálně viditelná omezenému publiku. Buďte pozorný s kým jí sdílíte.",
217 
222  'dashboard' => "Nástěnka",
223  'dashboard:nowidgets' => "Vaše nástěnka vám umožní sledovat aktivitu a obsah, který se vás týká.",
224 
225  'widgets:add' => 'Přidat udělátka',
226  'widgets:add:description' => "Udělátka na stránku přidáte kliknutím na následující tlačítka.",
227  'widgets:position:fixed' => '(Pevná pozice na stránce)',
228  'widget:unavailable' => 'Toto udělátko již máte přidané',
229  'widget:numbertodisplay' => 'Počet zobrazených položek',
230 
231  'widget:delete' => 'Odebrat %s',
232  'widget:edit' => 'Upravit udělátko',
233 
234  'widgets' => "Udělátka",
235  'widget' => "Udělátko",
236  'item:object:widget' => "Udělátka",
237  'collection:object:widget' => 'Widgets',
238  'widgets:save:success' => "Udělátko bylo úspěšně uloženo.",
239  'widgets:save:failure' => "Nemohu uložit udělátko.",
240  'widgets:add:success' => "Udělátko bylo úspěšně přidáno.",
241  'widgets:add:failure' => "Nemohu přidat udělátko.",
242  'widgets:move:failure' => "Nemohu uložit novou pozici udělátka.",
243  'widgets:remove:failure' => "Toto udělátko není možné odebrat ",
244  'widgets:not_configured' => "This widget is not yet configured",
245 
250  'group' => "Skupina",
251  'item:group' => "Skupiny",
252  'collection:group' => 'Groups',
253  'item:group:group' => "Group",
254  'collection:group:group' => 'Groups',
255  'groups:tool_gatekeeper' => "The requested functionality is currently not enabled in this group",
256 
261  'user' => "Uživatel",
262  'item:user' => "Uživatelé",
263  'collection:user' => 'Users',
264  'item:user:user' => 'User',
265  'collection:user:user' => 'Users',
266 
267  'friends' => "Přátelé",
268  'collection:friends' => 'Friends\' %s',
269 
270  'avatar' => 'Portrét',
271  'avatar:noaccess' => "Nemáte povoleno upravovat portrét tohoto uživatele",
272  'avatar:create' => 'Vytvořit portrét',
273  'avatar:edit' => 'Upravit portrét',
274  'avatar:upload' => 'Nahrát nový portrét',
275  'avatar:current' => 'Současný portrét',
276  'avatar:remove' => 'Odebrat portrét a nastavit výchozí obrázek',
277  'avatar:crop:title' => 'Nástroj pro ořez portrétu',
278  'avatar:upload:instructions' => "Portrét je zobrazen u vašich aktivit na těchto stránkách. Můžete jej měnit tak často jak chcete. (Jsou přijímány formáty GIF, JPG a PNG.)",
279  'avatar:create:instructions' => 'Myší natáhněte a přemisťte čtverec vespod tak aby odpovídal požadovanému ořezu. V pravé části se zobrazí náhled. Až budete s náhledem spokojen/a, klikněte na \'Vytvořit portrét\'. Tato oříznutá verze bude zobrazena u všech vašich aktivit.',
280  'avatar:upload:success' => 'Portrét úspěšně nahrán',
281  'avatar:upload:fail' => 'Nahrání portrétu se nezdařilo',
282  'avatar:resize:fail' => 'Změna velikosti portrétu se nezdařila',
283  'avatar:crop:success' => 'Portrét úspěšně oříznut',
284  'avatar:crop:fail' => 'Oříznutí portrétu se nezdařilo',
285  'avatar:remove:success' => 'Portrét úspěšně odebrán',
286  'avatar:remove:fail' => 'Odebrání portrétu se nezdařilo',
287 
288  'action:user:validate:already' => "%s was already validated",
289  'action:user:validate:success' => "%s has been validated",
290  'action:user:validate:error' => "An error occurred while validating %s",
291 
295  'feed:rss' => 'RSS kanál pro tuto stránku',
296  'feed:rss:title' => 'RSS feed for this page',
300  'link:view' => 'zobrazit odkaz',
301  'link:view:all' => 'Zobrazit vše',
302 
303 
307  'river' => "Aktivita",
308  'river:user:friend' => "%s is now a friend with %s",
309  'river:update:user:avatar' => '%s má nový portrét',
310  'river:noaccess' => 'Nemáte oprávnění vidět tuto položku.',
311  'river:posted:generic' => '%s odesláno',
312  'riveritem:single:user' => 'uživatel',
313  'riveritem:plural:user' => 'někteří uživatelé',
314  'river:ingroup' => 've skupině %s',
315  'river:none' => 'Žádná aktivita',
316  'river:update' => 'Aktualizace pro %s',
317  'river:delete' => 'Odebrat tuto položku aktivity',
318  'river:delete:success' => 'Položka aktivity byla odstraněna',
319  'river:delete:fail' => 'Položka aktivity nemůže být odstraněna',
320  'river:delete:lack_permission' => 'Nemáte dostatečná práva pro odstranění této položky aktivity',
321  'river:can_delete:invaliduser' => 'Nemohu zkontrolovat canDelete pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
322  'river:subject:invalid_subject' => 'Neplatný uživatel',
323  'activity:owner' => 'Zobrazit aktivitu',
324 
325 
326 
330  'notifications:usersettings' => "Nastavení oznámení",
331  'notification:method:email' => 'E-mail',
332 
333  'notifications:usersettings:save:ok' => "Nastavení oznámení bylo úspěšně uloženo.",
334  'notifications:usersettings:save:fail' => "Vyskytl se problém při ukládání nastavení oznámení.",
335 
336  'notification:subject' => 'Oznámení o %s',
337  'notification:body' => 'Zobrazit novou aktivitu v %s',
338 
343  'search' => "Hledat",
344  'searchtitle' => "Hledat: %s",
345  'users:searchtitle' => "Hledat uživatele: %s",
346  'groups:searchtitle' => "Hledat skupiny: %s",
347  'advancedsearchtitle' => "%s s výsledky shodující se s %s",
348  'notfound' => "Nic nenalezeno.",
349  'next' => "Následující",
350  'previous' => "Předešlé",
351 
352  'viewtype:change' => "Změnit typ výpisu",
353  'viewtype:list' => "Výpis",
354  'viewtype:gallery' => "Galerie",
355 
356  'tag:search:startblurb' => "Položky odpovídající '%s':",
357 
358  'user:search:startblurb' => "Uživatelé odpovídající '%s':",
359  'user:search:finishblurb' => "Klikněte sem pro podrobnější výpis.",
360 
361  'group:search:startblurb' => "Skupiny odpovídající '%s':",
362  'group:search:finishblurb' => "Klikněte sem pro podrobnější výpis.",
363  'search:go' => 'Start',
364  'userpicker:only_friends' => 'Pouze přátelé',
365 
370  'account' => "Účet",
371  'settings' => "Nastavení",
372  'tools' => "Nástroje",
373  'settings:edit' => 'Upravit nastavení',
374 
375  'register' => "Registrovat",
376  'registerok' => "Byl/a jste úspěšně zaregistrován/a do %s.",
377  'registerbad' => "Vaše registrace nebyla úspěšná díky neznámé chybě.",
378  'registerdisabled' => "Registrace byla zakázána správcem systému",
379  'register:fields' => 'Všechny položky jsou vyžadované',
380 
381  'registration:noname' => 'Display name is required.',
382  'registration:notemail' => 'E-mailová adresa kterou jste zadal/a se nezdá být platnou e-mailovou adresou.',
383  'registration:userexists' => 'Toto uživatelské jméno již existuje',
384  'registration:usernametooshort' => 'Uživatelské jméno musí mít alespoň %u znaků.',
385  'registration:usernametoolong' => 'Vaše uživatelské jméno je příliš dlouhé. Může mít maximálně %u znaků.',
386  'registration:passwordtooshort' => 'Heslo musí mít alespoň %u znaků.',
387  'registration:dupeemail' => 'Tento e-mail je již zaregistrován.',
388  'registration:invalidchars' => 'Vaše uživatelské jméno bohužel obsahuje znak %s který je neplatný. Následující znaky jsou neplatné: %s',
389  'registration:emailnotvalid' => 'E-mailová adresa kterou jste zadal/a je bohužel neplatná',
390  'registration:passwordnotvalid' => 'Heslo které jste zadal/a je bohužel neplatné',
391  'registration:usernamenotvalid' => 'Uživatelské jméno které jste zadal/a je bohužel neplatné',
392 
393  'adduser' => "Přidat uživatele",
394  'adduser:ok' => "Úspěšně jste přidal/a nového uživatele.",
395  'adduser:bad' => "Nový uživatel nemůže být vytvořen.",
396 
397  'user:set:name' => "Nastavení jména účtu",
398  'user:name:label' => "Zobrazené jméno",
399  'user:name:success' => "Zobrazované jméno bylo úspěšně změněno.",
400  'user:name:fail' => "Nemohu změnit zobrazované jméno.",
401  'user:username:success' => "Successfully changed username on the system.",
402  'user:username:fail' => "Could not change username on the system.",
403 
404  'user:set:password' => "Heslo účtu",
405  'user:current_password:label' => 'Současné heslo',
406  'user:password:label' => "Nové heslo",
407  'user:password2:label' => "Nové heslo znovu",
408  'user:password:success' => "Heslo bylo změněno",
409  'user:password:fail' => "Nemohu změnit vaše heslo.",
410  'user:password:fail:notsame' => "Obě zadaná hesla nejsou stejná!",
411  'user:password:fail:tooshort' => "Heslo je příliš krátké!",
412  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Současné heslo není zadáno správně.',
413  'user:changepassword:unknown_user' => 'Neplatný úživatel.',
414  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Tímto změníte vaše heslo.',
415 
416  'user:set:language' => "Nastavení jazyka",
417  'user:language:label' => "Jazyk",
418  'user:language:success' => "Jazykové nastavení bylo aktualizováno.",
419  'user:language:fail' => "Jazykové nastavení není možné uložit.",
420 
421  'user:username:notfound' => 'Uživatelské jméno %s nebylo nalezeno.',
422  'user:username:help' => 'Please be aware that changing a username will change all dynamic user related links',
423 
424  'user:password:lost' => 'Ztracené heslo',
425  'user:password:hash_missing' => 'Regretfully, we must ask you to reset your password. We have improved the security of passwords on the site, but were unable to migrate all accounts in the process.',
426  'user:password:changereq:success' => 'Požadavek na nové heslo byl úspěšný, e-mail byl odeslán',
427  'user:password:changereq:fail' => 'Nelze požádat o nové heslo.',
428 
429  'user:password:text' => 'O nové heslo požádáte zadáním uživatelského jména nebo e-mailové adresy do následujícího formuláře a následným stiskem tlačítka Požádat.',
430 
431  'user:persistent' => 'Pamatovat si mě',
432 
433  'walled_garden:home' => 'Home',
434 
438  'menu:page:header:administer' => 'Spravovat',
439  'menu:page:header:configure' => 'Nastavovat',
440  'menu:page:header:develop' => 'Vyvíjet',
441  'menu:page:header:information' => 'Information',
442  'menu:page:header:default' => 'Ostatní',
443 
444  'admin:view_site' => 'Zobrazit stránky',
445  'admin:loggedin' => 'Přihlášen jako %s',
446  'admin:menu' => 'Nabídka',
447 
448  'admin:configuration:success' => "Nastavení bylo uloženo.",
449  'admin:configuration:fail' => "Nastavení není možné uložit.",
450  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Nemohu "%s" nastavit jako dataroot, protože to není absolutní cesta.',
451  'admin:configuration:default_limit' => 'Počet položek na stránku musí být alespoň 1.',
452 
453  'admin:unknown_section' => 'Neplatná sekce správce.',
454 
455  'admin' => "Správa",
456  'admin:header:release' => "Elgg release: %s",
457  'admin:description' => "Správcovský panel umožňuje řídit všechny součásti systému, od správy uživatelů k chování doplňků. Následují dostupné možnosti.",
458 
459  'admin:performance' => 'Performance',
460  'admin:performance:label:generic' => 'Generic',
461  'admin:performance:generic:description' => 'Below is a list of performance suggestions / values which could help in tuning your website',
462  'admin:performance:simplecache' => 'Simplecache',
463  'admin:performance:simplecache:settings:warning' => "It's recommended you configure the simplecache setting in the settings.php.
464 Configuring simplecache in the settings.php file improves caching performance.
465 It allows Elgg to skip connecting to the database when serving cached JavaScript and CSS files",
466  'admin:performance:systemcache' => 'Systemcache',
467  'admin:performance:apache:mod_cache' => 'Apache mod_cache',
468  'admin:performance:apache:mod_cache:warning' => 'The mod_cache module provides HTTP-aware caching schemes. This means that the files will be cached according
469 to an instruction specifying how long a page can be considered "fresh".',
470  'admin:performance:php:open_basedir' => 'PHP open_basedir',
471  'admin:performance:php:open_basedir:not_configured' => 'No limitations have been set',
472  'admin:performance:php:open_basedir:warning' => 'A small amount of open_basedir limitations are in effect, this could impact performance.',
473  'admin:performance:php:open_basedir:error' => 'A large amount of open_basedir limitations are in effect, this will probably impact performance.',
474  'admin:performance:php:open_basedir:generic' => 'With open_basedir every file access will be checked against the list of limitations. Since Elgg has a lot of
475 file access this will negatively impact performance. Also PHPs opcache can no longer cache file paths in memory and has to resolve this upon every access.',
476 
477  'admin:statistics' => 'Statistiky',
478  'admin:server' => 'Server',
479  'admin:cron' => 'Cron',
480  'admin:cron:record' => 'Nejnovější úlohy cronu',
481  'admin:cron:period' => 'Lhůta cronu',
482  'admin:cron:friendly' => 'Naposledy spuštěno',
483  'admin:cron:date' => 'Datum a čas',
484  'admin:cron:msg' => 'Zpráva',
485  'admin:cron:started' => 'Úlohy cronu pro "%s" spuštěny v %s',
486  'admin:cron:started:actual' => 'Cron interval "%s" started processing at %s',
487  'admin:cron:complete' => 'Úlohy cronu pro "%s" dokončeny v %s',
488 
489  'admin:appearance' => 'Vzhled',
490  'admin:administer_utilities' => 'Nástroje',
491  'admin:develop_utilities' => 'Nástroje',
492  'admin:configure_utilities' => 'Nástroje',
493  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
494 
495  'admin:users' => "Uživatelé",
496  'admin:users:online' => 'Právě přihlášeni',
497  'admin:users:newest' => 'Nejnovější',
498  'admin:users:admins' => 'Správci',
499  'admin:users:searchuser' => 'Search user to make them admin',
500  'admin:users:existingadmins' => 'List of existing admins',
501  'admin:users:add' => 'Přidat nového uživatele',
502  'admin:users:description' => "Tento správcovský panel umožňuje měnit nastavení členů vašich stránek. Následují dostupné možnosti.",
503  'admin:users:adduser:label' => "Pro přidání nového uživatele klikněte sem...",
504  'admin:users:opt:linktext' => "Nastavit uživatele...",
505  'admin:users:opt:description' => "Umožňuje nastavit uživatele a informace o účtech. ",
506  'admin:users:find' => 'Najít',
507  'admin:users:unvalidated' => 'Unvalidated',
508  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'No unvalidated users.',
509  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Registered: %s',
510  'admin:users:unvalidated:change_email' => 'Change e-mail address',
511  'admin:users:unvalidated:change_email:user' => 'Change e-mail address for: %s',
512 
513  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Maintenance mode',
514  'admin:upgrades' => 'Aktualizace',
515  'admin:upgrades:finished' => 'Completed',
516  'admin:upgrades:db' => 'Database upgrades',
517  'admin:upgrades:db:name' => 'Upgrade name',
518  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Start time',
519  'admin:upgrades:db:end_time' => 'End time',
520  'admin:upgrades:db:duration' => 'Duration',
521  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Pending upgrades',
522  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Completed upgrades',
523  'admin:upgrades:menu:db' => 'Database upgrades',
524  'admin:upgrades:menu:run_single' => 'Run this upgrade',
525  'admin:upgrades:run' => 'Run upgrades now',
526  'admin:upgrades:error:invalid_upgrade' => 'Entity %s does not exist or not a valid instance of ElggUpgrade',
527  'admin:upgrades:error:invalid_batch' => 'Batch runner for the upgrade %s (%s) could not be instantiated',
528  'admin:upgrades:completed' => 'Upgrade "%s" completed at %s',
529  'admin:upgrades:completed:errors' => 'Upgrade "%s" completed at %s but encountered %s errors',
530  'admin:upgrades:failed' => 'Upgrade "%s" failed',
531  'admin:action:upgrade:reset:success' => 'Upgrade "%s" was reset',
532 
533  'admin:settings' => 'Nastavení',
534  'admin:settings:basic' => 'Základní nastavení',
535  'admin:settings:advanced' => 'Rozšířená nastavení',
536  'admin:settings:users' => 'Users',
537  'admin:site_settings' => "Site Settings",
538  'admin:site:description' => "Tento správcovský panel umožňuje měnit celkové nastavení vašich stránek. Následují dostupné možnosti.",
539  'admin:site:opt:linktext' => "Nastavit stránky...",
540  'admin:settings:in_settings_file' => 'Toto nastavení je definováno v settings.php',
541 
542  'site_secret:current_strength' => 'Síla klíče',
543  'site_secret:strength:weak' => "Slabý",
544  'site_secret:strength_msg:weak' => "Důrazně vám doporučujeme přegenerování šifrovacího klíče stránek.",
545  'site_secret:strength:moderate' => "Průměrný",
546  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Pro větší bezpečnosti stránek vám doporučujeme přegenerování šifrovacího klíče.",
547  'site_secret:strength:strong' => "Silný",
548  'site_secret:strength_msg:strong' => "Váš šifrovací klíč je dostatečně silný. Není důvod ho přegenerovat.",
549 
550  'admin:dashboard' => 'Nástěnka',
551  'admin:widget:online_users' => 'Přihlášení uživatelé',
552  'admin:widget:online_users:help' => 'Zobrazuje aktuálně připojené uživatele',
553  'admin:widget:new_users' => 'Noví uživatelé',
554  'admin:widget:new_users:help' => 'Zobrazuje nejnovější uživatele',
555  'admin:widget:banned_users' => 'Uživatelé se zákazem přístupu',
556  'admin:widget:banned_users:help' => 'Zobrazuje uživatele se zákazem přístupu',
557  'admin:widget:content_stats' => 'Statistiky obsahu',
558  'admin:widget:content_stats:help' => 'Zobrazuje statistiky obsahu vytvořeného vašimi uživateli',
559  'admin:widget:cron_status' => 'Stav cronu',
560  'admin:widget:cron_status:help' => 'Zobrazuje stav kdy byla úloha cronu naposledy skončena',
561  'admin:statistics:numentities' => 'Content Statistics',
562  'admin:statistics:numentities:type' => 'Content type',
563  'admin:statistics:numentities:number' => 'Number',
564  'admin:statistics:numentities:searchable' => 'Searchable entities',
565  'admin:statistics:numentities:other' => 'Other entities',
566 
567  'admin:widget:admin_welcome' => 'Vítejte',
568  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Krátké uvedení do administrace projektu Elgg",
569  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
570 'Vítejte v projektu Elgg! Právě se díváte na správcovskou nástěnku. Hodí se na sledování dějů na stránkách.',
571 
572  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
573 "Navigation for the administration area is provided by the menu to the right. It is organized into
574 three sections:
575  <dl>
576  <dt>Administer</dt><dd>Basic tasks like managing users, monitoring reported content and activating plugins.</dd>
577  <dt>Configure</dt><dd>Occasional tasks like setting the site name or configuring settings of a plugin.</dd>
578  <dt>Information</dt><dd>Information about your site like statistics.</dd>
579  <dt>Develop</dt><dd>For developers who are building plugins or designing themes. (Requires a developer plugin.)</dd>
580  </dl>
581 ",
582 
583  // argh, this is ugly
584  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Nezapomeňte zkontrolovat zdroje dostupné přes odkazy v patičce. Děkujeme že používáte Elgg!',
585 
586  'admin:widget:control_panel' => 'Řídící panel',
587  'admin:widget:control_panel:help' => "Poskytuje snadný přístup k často používaným ovládacím prvkům",
588 
589  'admin:cache:flush' => 'Pročistit vyrovnávací paměť',
590  'admin:cache:flushed' => "Vyrovnávací paměť stránek byla pročištěna",
591 
592  'admin:footer:faq' => 'Správcovské FAQ',
593  'admin:footer:manual' => 'Příručka správce',
594  'admin:footer:community_forums' => 'Komunitní fórum projektu Elgg',
595  'admin:footer:blog' => 'Blog projektu Elgg',
596 
597  'admin:plugins:category:all' => 'Všechny doplňky',
598  'admin:plugins:category:active' => 'Aktivní doplňky',
599  'admin:plugins:category:inactive' => 'Neaktivní doplňky',
600  'admin:plugins:category:admin' => 'Správa',
601  'admin:plugins:category:bundled' => 'Dodané',
602  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Nedodané',
603  'admin:plugins:category:content' => 'Obsah',
604  'admin:plugins:category:development' => 'Vývoj',
605  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Rozšíření',
606  'admin:plugins:category:api' => 'Služby/API',
607  'admin:plugins:category:communication' => 'Komunikace',
608  'admin:plugins:category:security' => 'Bezpečnost a nevyžádaný obsah',
609  'admin:plugins:category:social' => 'Komunita',
610  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimédia',
611  'admin:plugins:category:theme' => 'Motivy',
612  'admin:plugins:category:widget' => 'Udělátka',
613  'admin:plugins:category:utility' => 'Nástroje',
614 
615  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Neznámý doplněk.',
616  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Neznámý soubor.',
617 
618  'admin:notices:delete_all' => 'Dismiss all %s notices',
619  'admin:notices:could_not_delete' => 'Nemohu smazat oznámení.',
620  'item:object:admin_notice' => 'Oznámení správce',
621  'collection:object:admin_notice' => 'Admin notices',
622 
623  'admin:options' => 'Volby správce',
624 
625  'admin:security' => 'Security',
626  'admin:security:information' => 'Information',
627  'admin:security:information:description' => 'On this page you can find a list of security recommendations.',
628  'admin:security:information:https' => 'Is the website protected by HTTPS',
629  'admin:security:information:https:warning' => "It's recommended to protect your website using HTTPS, this helps protect data
630 (eg. passwords) from being sniffed over the internet connection.",
631  'admin:security:information:wwwroot' => 'Website main folder is writable',
632  'admin:security:information:wwwroot:error' => "It's recommended that you install Elgg in a folder which isn't writable by your webserver.
633 Malicious visitors could place unwanted code in your website.",
634  'admin:security:information:validate_input' => 'Input validation',
635  'admin:security:information:validate_input:error' => "Some plugin has disabled the input validation on your website, this will allow users to
636 submit potentially harmfull content (eg. cross-site-scripting, etc)",
637  'admin:security:information:password_length' => 'Minimal password length',
638  'admin:security:information:password_length:warning' => "It's recommended to have a minimal password length of at least 6 characters.",
639  'admin:security:information:username_length' => 'Minimal username length',
640  'admin:security:information:username_length:warning' => "It's recommended to have a minimal username length of at least 4 characters.",
641  'admin:security:information:php:session_gc' => "PHP session cleanup",
642  'admin:security:information:php:session_gc:chance' => "Cleanup chance: %s%%",
643  'admin:security:information:php:session_gc:lifetime' => "Session lifetime %s seconds",
644  'admin:security:information:php:session_gc:error' => "It's recommended to set 'session.gc_probability' and 'session.gc_divisor' in your PHP settings, this will cleanup
645 expired sessions from your database and not allow users to reuse old sessions.",
646 
647  'admin:security:settings' => 'Settings',
648  'admin:security:settings:description' => 'On this page you can configure some security features. Please read the settings carefully.',
649  'admin:security:settings:label:hardening' => 'Hardening',
650  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notifications',
651  'admin:security:settings:label:site_secret' => 'Site secret',
652 
653  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Notify all site administrators when an admin is added or removed',
654  'admin:security:settings:notify_admins:help' => 'This will send out a notification to all site administrators that one of the admins added/removed a site administrator.',
655 
656  'admin:security:settings:notify_user_admin' => 'Notify the user when the admin role is added or removed',
657  'admin:security:settings:notify_user_admin:help' => 'This will send a notification to the user that the admin role was added to/removed from their account.',
658 
659  'admin:security:settings:notify_user_ban' => 'Notify the user when their account gets (un)banned',
660  'admin:security:settings:notify_user_ban:help' => 'This will send a notification to the user that their account was (un)banned.',
661 
662  'admin:security:settings:notify_user_password' => 'Notify the user when they change their password',
663  'admin:security:settings:notify_user_password:help' => 'This will send a notification to the user when they change their password.',
664 
665  'admin:security:settings:protect_upgrade' => 'Protect upgrade.php',
666  'admin:security:settings:protect_upgrade:help' => 'This will protect upgrade.php so you require a valid token or you\'ll have to be an administrator.',
667  'admin:security:settings:protect_upgrade:token' => 'In order to be able to use the upgrade.php when logged out or as a non admin, the following URL needs to be used:',
668 
669  'admin:security:settings:protect_cron' => 'Protect the /cron URLs',
670  'admin:security:settings:protect_cron:help' => 'This will protect the /cron URLs with a token, only if a valid token is provided will the cron execute.',
671  'admin:security:settings:protect_cron:token' => 'In order to be able to use the /cron URLs the following tokens needs to be used. Please note that each interval has its own token.',
672  'admin:security:settings:protect_cron:toggle' => 'Show/hide cron URLs',
673 
674  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete' => 'Disable autocomplete on password fields',
675  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete:help' => 'Data entered in these fields will be cached by the browser. An attacker who can access the victim\'s browser could steal this information. This is especially important if the application is commonly used in shared computers such as cyber cafes or airport terminals. If you disable this, password management tools can no longer autofill these fields. The support for the autocomplete attribute can be browser specific.',
676 
677  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Require password to change email address',
678  'admin:security:settings:email_require_password:help' => 'When the user wishes to change their email address, require that they provide their current password.',
679 
680  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons' => 'Session bound entity icons',
681  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons:help' => 'Entity icons can be session bound by default. This means the URLs generated also contain information about the current session.
682 Having icons session bound makes icon urls not shareable between sessions. The side effect is that caching of these urls will only help the active session.',
683 
684  'admin:security:settings:site_secret:intro' => 'Elgg uses a key to create security tokens for various purposes.',
685  'admin:security:settings:site_secret:regenerate' => "Regenerate site secret",
686  'admin:security:settings:site_secret:regenerate:help' => "Note: Regenerating your site secret may inconvenience some users by invalidating tokens used in \"remember me\" cookies, e-mail validation requests, invitation codes, etc.",
687 
688  'admin:site:secret:regenerated' => "Your site secret has been regenerated",
689  'admin:site:secret:prevented' => "The regeneration of the site secret was prevented",
690 
691  'admin:notification:make_admin:admin:subject' => 'A new site administrator was added to %s',
692  'admin:notification:make_admin:admin:body' => 'Hi %s,
693 
694 %s made %s a site administrator of %s.
695 
696 To view the profile of the new administrator, click here:
697 %s
698 
699 To go to the site, click here:
700 %s',
701 
702  'admin:notification:make_admin:user:subject' => 'You were added as a site administator of %s',
703  'admin:notification:make_admin:user:body' => 'Hi %s,
704 
705 %s made you a site administrator of %s.
706 
707 To go to the site, click here:
708 %s',
709  'admin:notification:remove_admin:admin:subject' => 'A site administrator was removed from %s',
710  'admin:notification:remove_admin:admin:body' => 'Hi %s,
711 
712 %s removed %s as a site administrator of %s.
713 
714 To view the profile of the old administrator, click here:
715 %s
716 
717 To go to the site, click here:
718 %s',
719 
720  'admin:notification:remove_admin:user:subject' => 'You were removed as a site administator from %s',
721  'admin:notification:remove_admin:user:body' => 'Hi %s,
722 
723 %s removed you as site administrator of %s.
724 
725 To go to the site, click here:
726 %s',
727  'user:notification:ban:subject' => 'Your account on %s was banned',
728  'user:notification:ban:body' => 'Hi %s,
729 
730 Your account on %s was banned.
731 
732 To go to the site, click here:
733 %s',
734 
735  'user:notification:unban:subject' => 'Your account on %s is no longer banned',
736  'user:notification:unban:body' => 'Hi %s,
737 
738 Your account on %s is no longer banned. You can use the site again.
739 
740 To go to the site, click here:
741 %s',
742 
743  'user:notification:password_change:subject' => 'Your password has been changed!',
744  'user:notification:password_change:body' => "Hi %s,
745 
746 Your password on '%s' has been changed! If you made this change than you're all set.
747 
748 If you didn't make this change, please reset your password here:
749 %s
750 
751 Or contact a site administrator:
752 %s",
753 
758  'plugins:disabled' => 'Doplňky nebyly načteny protože ve složce mod je soubor pojmenovaný "disabled".',
759  'plugins:settings:save:ok' => "Nastavení pro doplněk %s bylo úspěšně uloženo.",
760  'plugins:settings:save:fail' => "Při ukládání nastavení pro doplněk %s se vyskytl se problém.",
761  'plugins:usersettings:save:ok' => "Uživatelské nastavení pro doplněk %s bylo úspěšně uloženo.",
762  'plugins:usersettings:save:fail' => "Při ukládání uživatelského nastavení pro doplněk %s se vyskytl problém.",
763  'item:object:plugin' => 'Doplňky',
764  'collection:object:plugin' => 'Plugins',
765 
766  'admin:plugins' => "Doplňky",
767  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivovat všechny',
768  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Deaktivovat všechny',
769  'admin:plugins:activate' => 'Aktivovat',
770  'admin:plugins:deactivate' => 'Deaktivovat',
771  'admin:plugins:description' => "Tento správcovský panel umožňuje ovládat a nastavovat nástroje nainstalované na vašich stránkách.",
772  'admin:plugins:opt:linktext' => "Nastavit nástroje...",
773  'admin:plugins:opt:description' => "Umožňuje nastavit nainstalované nástroje.",
774  'admin:plugins:label:id' => "ID",
775  'admin:plugins:label:name' => "Jméno",
776  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
777  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
778  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorie',
779  'admin:plugins:label:licence' => "Licence",
780  'admin:plugins:label:website' => "URL",
781  'admin:plugins:label:info' => "Informace",
782  'admin:plugins:label:files' => "Soubory",
783  'admin:plugins:label:resources' => "Zdroje",
784  'admin:plugins:label:screenshots' => "Snímky obrazovky",
785  'admin:plugins:label:repository' => "Kód",
786  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Nahlásit problém",
787  'admin:plugins:label:donate' => "Podpořit darem",
788  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'více informací',
789  'admin:plugins:label:version' => 'Verze',
790  'admin:plugins:label:location' => 'Umístění',
791  'admin:plugins:label:contributors' => 'Přispěvatelé',
792  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Jméno',
793  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'E-mail',
794  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Webové stránky',
795  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Komunitní uživatelské jméno',
796  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Popis',
797  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Závislosti',
798  'admin:plugins:label:missing_dependency' => 'Missing dependency [%s].',
799 
800  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Tento doplněk má nesplněné závislosti a nemůže být aktivován. Zkontrolujte závislosti pod "více informací".',
801  'admin:plugins:warning:invalid' => 'Tento doplněk je chybný: %s',
802  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Podívejte se do <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">dokumentace projektu Elgg</a> na rady s odstraňováním problémů.',
803  'admin:plugins:cannot_activate' => 'nemohu aktivovat',
804  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'nemohu deaktivovat',
805  'admin:plugins:already:active' => 'Vybrané doplňky (či doplněk) jsou již aktivní.',
806  'admin:plugins:already:inactive' => 'Vybrané doplňky (či doplněk) jsou již neaktivní.',
807 
808  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Změněno pořadí %s.",
809  'admin:plugins:set_priority:no' => "Nemohu změnit pořadí %s.",
810  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Nemohu změnit pořadí %s. Chyba: %s",
811  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Deaktivováno %s.",
812  'admin:plugins:deactivate:no' => "Nemohu deaktivovat %s.",
813  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Nemohu deaktivovat %s. Chyba: %s",
814  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktivován %s.",
815  'admin:plugins:activate:no' => "Nemohu aktivovat %s.",
816  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Nemohu aktivovat %s. Chyba: %s",
817  'admin:plugins:categories:all' => 'Všechny kategorie',
818  'admin:plugins:plugin_website' => 'Webové stránky doplňku',
819  'admin:plugins:author' => '%s',
820  'admin:plugins:version' => 'Verze %s',
821  'admin:plugin_settings' => 'Nastavení doplňku',
822  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Tento doplněk je aktivní ale nemá splněné závislosti. Můžete se dostat do problémů. Podívejte se na "více informací".',
823 
824  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Typ',
825  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Jméno',
826  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Očekávaná hodnota',
827  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Současná hodnota',
828  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Komentář',
829 
830  'admin:statistics:description' => "Toto je přehled statistik vašich stánek. Pokud potřebujete podrobnější statistiky, je k dispozici profesionální správcovská součást.",
831  'admin:statistics:opt:description' => "Zobrazí statistické informace o uživatelích a objektech na vašich stránkách.",
832  'admin:statistics:opt:linktext' => "Zobrazit statistiky...",
833  'admin:statistics:label:user' => "User statistics",
834  'admin:statistics:label:numentities' => "Subjekty na stránkách",
835  'admin:statistics:label:numusers' => "Počet uživatelů",
836  'admin:statistics:label:numonline' => "Počet připojených uživatelů",
837  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Aktuálně připojení uživatelé",
838  'admin:statistics:label:admins'=>"Správci",
839  'admin:statistics:label:version' => "Verze Elgg",
840  'admin:statistics:label:version:release' => "Vydání",
841  'admin:statistics:label:version:version' => "Verze",
842  'admin:statistics:label:version:code' => "Code Version",
843 
844  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
845  'admin:server:label:requirements' => 'Requirements',
846  'admin:server:label:php' => 'PHP',
847  'admin:server:label:phpinfo' => 'Show PHPInfo',
848  'admin:server:label:web_server' => 'Webový server',
849  'admin:server:label:server' => 'Server',
850  'admin:server:label:log_location' => 'Umístění logu',
851  'admin:server:label:php_version' => 'Verze PHP',
852  'admin:server:label:php_version:required' => 'Elgg requires a minimal PHP version of 7.1',
853  'admin:server:label:php_ini' => 'Umístění PHP ini souboru',
854  'admin:server:label:php_log' => 'PHP Log',
855  'admin:server:label:mem_avail' => 'Dostupná paměť',
856  'admin:server:label:mem_used' => 'Použitá paměť',
857  'admin:server:error_log' => "Log webového serveru",
858  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maximální velikost POST',
859  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maximální velikost nahrávání',
860  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Pozn: pro schopnost nahrávat tuto velikost musí být post_max_size větší než tato hodnota)',
861  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
862  'admin:server:memcache:inactive' => '
863  Memcache is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
864  For improved performance, it is recommended that you enable and configure memcache (or redis).
865 ',
866 
867  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
868  'admin:server:redis:inactive' => '
869  Redis is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
870  For improved performance, it is recommended that you enable and configure redis (or memcache).
871 ',
872 
873  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
874  'admin:server:opcache:inactive' => '
875  OPcache is not available on this server or it has not yet been enabled.
876  For improved performance, it is recommended that you enable and configure OPcache.
877 ',
878 
879  'admin:server:requirements:php_extension' => "PHP extension: %s",
880  'admin:server:requirements:php_extension:required' => "This PHP extension is required for the correct operation of Elgg",
881  'admin:server:requirements:php_extension:recommended' => "This PHP extension is recommended for the optimal operation of Elgg",
882  'admin:server:requirements:rewrite' => ".htaccess rewrite rules",
883  'admin:server:requirements:rewrite:fail' => "Check your .htaccess for the correct rewrite rules",
884 
885  'admin:server:requirements:database:server' => "Database server",
886  'admin:server:requirements:database:server:required' => "Elgg requires MySQL v5.5.3 or higher for its database",
887  'admin:server:requirements:database:client' => "Database client",
888  'admin:server:requirements:database:client:required' => "Elgg requires pdo_mysql to connect to the database server",
889 
890  'admin:user:label:search' => "Hledat uživatele:",
891  'admin:user:label:searchbutton' => "Hledat",
892 
893  'admin:user:ban:no' => "Uživateli nemohu zakázat přístup",
894  'admin:user:ban:yes' => "Přístup by uživateli zakázán.",
895  'admin:user:self:ban:no' => "Nemůžete zakázat přístup sám sobě",
896  'admin:user:unban:no' => "Uživateli nemohu zrušit zakázaný přístup",
897  'admin:user:unban:yes' => "Uživateli byl zrušen zákaz přístupu.",
898  'admin:user:delete:no' => "Nemohu smazat uživatele",
899  'admin:user:delete:yes' => "Uživatel %s byl smazán",
900  'admin:user:self:delete:no' => "Nemůžete smazat sám sebe",
901 
902  'admin:user:resetpassword:yes' => "Heslo obnoveno, oznámeno uživateli.",
903  'admin:user:resetpassword:no' => "Heslo nemůže být obnoveno.",
904 
905  'admin:user:makeadmin:yes' => "Uživatel je nyní správce.",
906  'admin:user:makeadmin:no' => "Z tohoto uživatele nemůžeme udělat správce.",
907 
908  'admin:user:removeadmin:yes' => "Uživatel nadále není správcem.",
909  'admin:user:removeadmin:no' => "Tomuto uživateli nemůžeme odebrat správcovská práva.",
910  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Nemůžete odebrat správcovská práva sám sobě.",
911 
912  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menu Items',
913  'admin:menu_items:configure' => 'Nastavit položky hlavní nabídky',
914  'admin:menu_items:description' => 'Vyberte jaké položky chcete zobrazovat jako zajímavé odkazy. Nepoužité položky budou přidány jako "Další" na konci výpisu.',
915  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Odebrat odkazy z nabídky v liště s nástroji?',
916  'admin:menu_items:saved' => 'Položky nabídky byly uloženy.',
917  'admin:add_menu_item' => 'Přidat vlastní položku nabídky',
918  'admin:add_menu_item:description' => 'Pro přidání vlastní položky do nabídky navigace vyplňte "Zobrazované jméno" a URL.',
919 
920  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Default Widgets',
921  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Neznámý typ udělátka',
922  'admin:default_widgets:instructions' => 'Add, remove, position, and configure default widgets for the selected widget page.
923 These changes will only affect new users on the site.',
924 
925  'admin:robots.txt:instructions' => "Upravte následující soubor robots.txt",
926  'admin:robots.txt:plugins' => "Doplňky do souboru robots.txt přidávají následující záznamy",
927  'admin:robots.txt:subdir' => "Nástroj robots.txt nebude fungovat protože Elgg je nainstalován v podadresáři.",
928  'admin:robots.txt:physical' => "Nástroj robots.txt nebude fungovat protože existuje soubor robots.txt",
929 
930  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Stránky jsou vypnuté z důvodu údržby',
931  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Maintenance mode should be used for upgrades and other large changes to the site.
932  When it is on, only admins can log in and browse the site.',
933  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Režim údržby',
934  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Zpráva zobrazená uživatelům když je zapnutý režim údržby.',
935  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Nastavení režimu údržby bylo uloženo.',
936  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Stránky jsou v režimu údržby.',
937  'admin:login' => 'Přihlášení správce',
938 
943  'usersettings:description' => "Panel nastavení uživatelů umožňuje řídit veškeré osobní nastavení, od správy uživatelů po chování doplňků. ",
944 
945  'usersettings:statistics' => "Vaše statistiky",
946  'usersettings:statistics:opt:description' => "Zobrazí statistické informace o uživatelích a objektech na vašich stránkách.",
947  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Statistiky účtu",
948 
949  'usersettings:statistics:login_history' => "Historie přihlášení",
950  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Datum",
951  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP adresa",
952 
953  'usersettings:user' => "%s - nastavení",
954  'usersettings:user:opt:description' => "Zde můžete měnit nastavení uživatele.",
955  'usersettings:user:opt:linktext' => "Změnit nastavení",
956 
957  'usersettings:plugins' => "Nástroje",
958  'usersettings:plugins:opt:description' => "Upravte nastavení (pokud je) ve vašich aktivních nástrojích.",
959  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Nastavit nástroje",
960 
961  'usersettings:plugins:description' => "Tento panel umožňuje ovládat a měnit osobní nastavení pro nástroje nainstalované vaším správcem.",
962  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Váš obsah",
963 
964  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Vaše detaily",
965  'usersettings:statistics:label:name' => "Celé jméno",
966  'usersettings:statistics:label:email' => "E-mail",
967  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Členem od",
968  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Poslední přihlášení",
969 
974  'river:all' => 'Veškerá aktivita stránek',
975  'river:mine' => 'Moje aktivita',
976  'river:owner' => 'Aktivita uživatele %s',
977  'river:friends' => 'Aktivita přátel',
978  'river:select' => 'Zobrazená aktivita: %s',
979  'river:comments:more' => '+%u dalších',
980  'river:comments:all' => 'Zobrazit všech %u komentářů',
981  'river:generic_comment' => 'přidal/a komentář k %s %s',
982 
987  'icon:size' => "Velikost ikony",
988  'icon:size:topbar' => "Horní lišta",
989  'icon:size:tiny' => "Mrňavá",
990  'icon:size:small' => "Malá",
991  'icon:size:medium' => "Střední",
992  'icon:size:large' => "Velká",
993  'icon:size:master' => "Obrovská",
994 
995  'entity:edit:icon:file:label' => "Upload a new icon",
996  'entity:edit:icon:file:help' => "Leave blank to keep current icon.",
997  'entity:edit:icon:remove:label' => "Remove icon",
998 
1003  'save' => "Uložit",
1004  'save_go' => "Save, and go to %s",
1005  'reset' => 'Vynulovat',
1006  'publish' => "Zveřejnit",
1007  'cancel' => "Zrušit",
1008  'saving' => "Ukládám...",
1009  'update' => "Aktualizovat",
1010  'preview' => "Náhled",
1011  'edit' => "Upravit",
1012  'delete' => "Smazat",
1013  'accept' => "Přijmout",
1014  'reject' => "Zavrhnout",
1015  'decline' => "Odmítnout",
1016  'approve' => "Schválit",
1017  'activate' => "Aktivovat",
1018  'deactivate' => "Deaktivovat",
1019  'disapprove' => "Nesouhlasit",
1020  'revoke' => "Odebrat",
1021  'load' => "Načíst",
1022  'upload' => "Nahrát",
1023  'download' => "Stáhnout",
1024  'ban' => "Zakázat přístup",
1025  'unban' => "Zrušit zákaz přístupu",
1026  'banned' => "Zakázán přístup",
1027  'enable' => "Povolit",
1028  'disable' => "Zakázat",
1029  'request' => "Požádat",
1030  'complete' => "Hotovo",
1031  'open' => 'Otevřít',
1032  'close' => 'Zavřít',
1033  'hide' => 'Skrýt',
1034  'show' => 'Zobrazit',
1035  'reply' => "Odpovědět",
1036  'more' => 'Více',
1037  'more_info' => 'Více informací',
1038  'comments' => 'Komentáře',
1039  'import' => 'Import',
1040  'export' => 'Export',
1041  'untitled' => 'Nepojmenovaný',
1042  'help' => 'Pomoc',
1043  'send' => 'Odeslat',
1044  'post' => 'Odeslat',
1045  'submit' => 'Odeslat',
1046  'comment' => 'Přidat komentář',
1047  'upgrade' => 'Aktualizace',
1048  'sort' => 'Třídit',
1049  'filter' => 'Filtrovat',
1050  'new' => 'Nový',
1051  'add' => 'Přidat',
1052  'create' => 'Vytvořit',
1053  'remove' => 'Odstranit',
1054  'revert' => 'Vrátit',
1055  'validate' => 'Validate',
1056  'read_more' => 'Read more',
1057 
1058  'site' => 'Stránky',
1059  'activity' => 'Aktivita',
1060  'members' => 'Členové',
1061  'menu' => 'Nabídka',
1062 
1063  'up' => 'Nahoru',
1064  'down' => 'Dolů',
1065  'top' => 'Na začátek',
1066  'bottom' => 'Na konec',
1067  'right' => 'Vpravo',
1068  'left' => 'Vlevo',
1069  'back' => 'Zpět',
1070 
1071  'invite' => "Pozvat",
1072 
1073  'resetpassword' => "Obnovit heslo",
1074  'changepassword' => "Změnit heslo",
1075  'makeadmin' => "Povýšit na správce",
1076  'removeadmin' => "Odebrat práva správce",
1077 
1078  'option:yes' => "Ano",
1079  'option:no' => "Ne",
1080 
1081  'unknown' => 'Neznámý',
1082  'never' => 'Nikdy',
1083 
1084  'active' => 'Aktivní',
1085  'total' => 'Celkem',
1086  'unvalidated' => 'Unvalidated',
1087  'disabled' => 'Disabled',
1088 
1089  'ok' => 'OK',
1090  'any' => 'Jakákoliv',
1091  'error' => 'Chyba',
1092 
1093  'other' => 'Ostatní',
1094  'options' => 'Možnosti',
1095  'advanced' => 'Rozšířený',
1096 
1097  'learnmore' => "Klikněte sem a dozvíte se více.",
1098  'unknown_error' => 'Neznámá chyba',
1099 
1100  'content' => "obsah",
1101  'content:latest' => 'Nejnovější aktivita',
1102  'content:latest:blurb' => 'Veškerý nejnovější obsah těchto stránek případně zobrazíte kliknutím sem.',
1103 
1104  'link:text' => 'zobrazit odkaz',
1105 
1110  'question:areyousure' => 'Jste si jistý/á?',
1111 
1116  'status' => 'Stav',
1117  'status:unsaved_draft' => 'Neuložený koncept',
1118  'status:draft' => 'Koncept',
1119  'status:unpublished' => 'Nepublikováno',
1120  'status:published' => 'Publikováno',
1121  'status:featured' => 'Zajímavé',
1122  'status:open' => 'Otevřený',
1123  'status:closed' => 'Zavřený',
1124  'status:enabled' => 'Enabled',
1125  'status:disabled' => 'Disabled',
1126  'status:unavailable' => 'Unavailable',
1127 
1132  'sort:newest' => 'Nejnovější',
1133  'sort:popular' => 'Oblíbené',
1134  'sort:alpha' => 'Abecedně',
1135  'sort:priority' => 'Priorita',
1136 
1141  'title' => "Název",
1142  'description' => "Popis",
1143  'tags' => "Štítky",
1144  'all' => "Vše",
1145  'mine' => "Moje",
1146 
1147  'by' => 'od',
1148  'none' => 'žádný',
1149 
1150  'annotations' => "Poznámky",
1151  'relationships' => "Relace",
1152  'metadata' => "Metadata",
1153  'tagcloud' => "Zásobník štítků",
1154 
1155  'on' => 'Zapnuto',
1156  'off' => 'Vypnuto',
1157 
1158  'number_counter:separatorr' => ".",
1159  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
1160  'number_counter:view:million' => "%sM",
1161  'number_counter:view:billion' => "%sB",
1162  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
1163 
1168  'edit:this' => 'Upravit',
1169  'delete:this' => 'Smazat',
1170  'comment:this' => 'Přidat komentář',
1171 
1176  'deleteconfirm' => "Jste si jistý/á, že chcete smazat tuto položku?",
1177  'deleteconfirm:plural' => "Jste si jistý/á, že chcete smazat tyto položky?",
1178  'fileexists' => "A file has already been uploaded. To replace it, select a new one below",
1179  'input:file:upload_limit' => 'Maximum allowed file size is %s',
1180 
1185  'useradd:subject' => 'Uživatelský účet byl vytvořen',
1186  'useradd:body' => '%s,
1187 
1188 A user account has been created for you at %s. To log in, visit:
1189 
1190 %s
1191 
1192 And log in with these user credentials:
1193 
1194 Username: %s
1195 Password: %s
1196 
1197 Once you have logged in, we highly recommend that you change your password.',
1198 
1203  'systemmessages:dismiss' => "kliknutím potvrdíte",
1204 
1205 
1209  'messages:title:success' => 'Success',
1210  'messages:title:error' => 'Error',
1211  'messages:title:warning' => 'Warning',
1212  'messages:title:help' => 'Help',
1213  'messages:title:notice' => 'Notice',
1214 
1219  'importsuccess' => "Import dat byl úspěšný",
1220  'importfail' => "Import OpenDD dat selhal.",
1221 
1226  'input:date_format' => 'Y-m-d',
1227  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
1228  'input:time_format' => 'g:ia',
1229 
1230  'friendlytime:justnow' => "právě teď",
1231  'friendlytime:minutes' => "před %s minutami",
1232  'friendlytime:minutes:singular' => "před minutou",
1233  'friendlytime:hours' => "před %s hodinami",
1234  'friendlytime:hours:singular' => "před hodinou",
1235  'friendlytime:days' => "před %s dny",
1236  'friendlytime:days:singular' => "včera",
1237  'friendlytime:date_format' => 'j. F Y G:i',
1238  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
1239 
1240  'friendlytime:future:minutes' => "za %s minut",
1241  'friendlytime:future:minutes:singular' => "za minutu",
1242  'friendlytime:future:hours' => "za %s hodin",
1243  'friendlytime:future:hours:singular' => "za hodinu",
1244  'friendlytime:future:days' => "za %s dní",
1245  'friendlytime:future:days:singular' => "včera",
1246 
1247  'date:month:01' => 'leden %s',
1248  'date:month:02' => 'únor %s',
1249  'date:month:03' => 'březen %s',
1250  'date:month:04' => 'duben %s',
1251  'date:month:05' => 'květen %s',
1252  'date:month:06' => 'červen %s',
1253  'date:month:07' => 'červenec %s',
1254  'date:month:08' => 'srpen %s',
1255  'date:month:09' => 'září %s',
1256  'date:month:10' => 'říjen %s',
1257  'date:month:11' => 'listopad %s',
1258  'date:month:12' => 'prosinec %s',
1259 
1260  'date:month:short:01' => '%s. led',
1261  'date:month:short:02' => '%s. úno',
1262  'date:month:short:03' => '%s. bře',
1263  'date:month:short:04' => '%s. dub',
1264  'date:month:short:05' => '%s. kvě',
1265  'date:month:short:06' => '%s. čvn',
1266  'date:month:short:07' => '%s. čvc',
1267  'date:month:short:08' => '%s. srp',
1268  'date:month:short:09' => '%s. zář',
1269  'date:month:short:10' => '%s. říj',
1270  'date:month:short:11' => '%s. lis',
1271  'date:month:short:12' => '%s. pro',
1272 
1273  'date:weekday:0' => 'neděle',
1274  'date:weekday:1' => 'pondělí',
1275  'date:weekday:2' => 'úterý',
1276  'date:weekday:3' => 'středa',
1277  'date:weekday:4' => 'čtvrtek',
1278  'date:weekday:5' => 'pátek',
1279  'date:weekday:6' => 'sobota',
1280 
1281  'date:weekday:short:0' => 'ne',
1282  'date:weekday:short:1' => 'po',
1283  'date:weekday:short:2' => 'út',
1284  'date:weekday:short:3' => 'st',
1285  'date:weekday:short:4' => 'čt',
1286  'date:weekday:short:5' => 'pá',
1287  'date:weekday:short:6' => 'so',
1288 
1289  'interval:minute' => 'Každou minutu',
1290  'interval:fiveminute' => 'Každých pět minut',
1291  'interval:fifteenmin' => 'Každou čtvrthodinu',
1292  'interval:halfhour' => 'Každou půlhodinu',
1293  'interval:hourly' => 'Každou hodinu',
1294  'interval:daily' => 'Denně',
1295  'interval:weekly' => 'Týdně',
1296  'interval:monthly' => 'Měsíčně',
1297  'interval:yearly' => 'Ročně',
1298 
1303  'installation:sitename' => "Jméno vašich stránek:",
1304  'installation:sitedescription' => "Krátký popis vašich stránek (volitelné):",
1305  'installation:sitedescription:help' => "With bundled plugins this appears only in the description meta tag for search engine results.",
1306  'installation:wwwroot' => "URL stránek:",
1307  'installation:path' => "Úplná cesta k instalaci systému Elgg:",
1308  'installation:dataroot' => "Úplná cesta k datovému adresáři:",
1309  'installation:dataroot:warning' => "Tento adresář si musíte vyrobit ručně. Měl by být v jiném adresáři než je nainstalován systém Elgg.",
1310  'installation:sitepermissions' => "Výchozí nastavení přístupových práv:",
1311  'installation:language' => "Výchozí jazyk vašich stránek:",
1312  'installation:debug' => "Ovládá množství informací zapsaných do logu serveru.",
1313  'installation:debug:label' => "Upovídanost logů:",
1314  'installation:debug:none' => 'Vypnout zápisy do logu (doporučeno)',
1315  'installation:debug:error' => 'Zapisovat pouze kritické chyby',
1316  'installation:debug:warning' => 'Zapisovat chyby a varování',
1317  'installation:debug:notice' => 'Zapisovat všechny chyby, varování a upozornění',
1318  'installation:debug:info' => 'Zapisovat všechno',
1319 
1320  // Walled Garden support
1321  'installation:registration:description' => 'Registrace uživatelů je standardně povolena. Vypněte pokud nechcete, aby se uživatelé registrovali sami.',
1322  'installation:registration:label' => 'Povolit nové registrace uživatelů',
1323  'installation:walled_garden:description' => 'Povolením této volby zamezíte nečlenům prohlížení stránek s výjimkou součástí označených jako veřejné (např. přihlášení a registrace).',
1324  'installation:walled_garden:label' => 'Omezit stánky pouze pro členy',
1325 
1326  'installation:view' => "Zadejte pohled, který bude použit jako výchozí na stránkách nebo ponechte prázdné pro výchozí pohled (jste-li na pochybách, nechte jak je):",
1327 
1328  'installation:siteemail' => "E-mailová adresa stránek (použita při rozesílání systémových e-mailů):",
1329  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1330  'installation:default_limit' => "Výchozí počet položek na stránce",
1331 
1332  'admin:site:access:warning' => "Toto nastavení pravidel sdílení je doporučeno uživatelům při vytváření nového obsahu. Jeho změna nezpůsobí změnu pravidel obsahu.",
1333  'installation:allow_user_default_access:description' => "Povolením této volby umožníte uživatelům nastavit jejich vlastní pravidla sdílení, která mají přednost před systémovým doporučením.",
1334  'installation:allow_user_default_access:label' => "Povolit uživatelům jejich výchozí úroveň sdílení",
1335 
1336  'installation:simplecache:description' => "Technologie simple cache zvyšuje výkon ukládáním statického obsahu do mezipaměti a to včetně některých CSS a JavaScript souborů.",
1337  'installation:simplecache:label' => "Používat simple chache (doporučeno)",
1338 
1339  'installation:cache_symlink:description' => "Symbolický odkaz na adresář simple cache umožňuje serveru vynechat zpracování při vydávání statických pohledů, což výrazně zvyšuje výkon a snižuje zátěž serveru.",
1340  'installation:cache_symlink:label' => "Používat symbolický odkaz na adresář simple cache (doporučeno)",
1341  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolický odkaz byl vytvořen. Pokud z nějakého důvodu chcete odkaz odebrat, smažte adresář symbolického odkazu z vašeho serveru.",
1342  'installation:cache_symlink:paths' => 'Správně nastavený symbolický odkaz musí odkazovat z <i>%s</i> na <i>%s</i>',
1343  'installation:cache_symlink:error' => "Díky nastavení vašeho serveru není možno vyrobit symbolický odkaz automaticky. Nahlédněte prosím do dokumentace a zřiďte symbolický odkaz ručně.",
1344 
1345  'installation:minify:description' => "Simple cache také může zvýšit výkon kompresí JavaScript a CSS souborů (vyžaduje zapnutou simple cache).",
1346  'installation:minify_js:label' => "Komprimovat JavaScript (doporučeno)",
1347  'installation:minify_css:label' => "Komprimovat CSS (doporučeno)",
1348 
1349  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Musíte aktualizovat soubor .htaccess tak, aby cesta byla vložena do GET parametru __elgg_uri (pro inspiraci můžete použít install/config/htaccess.dist).",
1350  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg se nemůže připojit sám k sobě aby ověřil pravidla přepisu. Zkontrolujte že curl pracuje a nejsou žádná omezení IP bránící připojení z localhostu.",
1351 
1352  'installation:systemcache:description' => "Systémová mezipaměť snižuje čas načítání Elgg ukládáním dat do souborů.",
1353  'installation:systemcache:label' => "Používat systémovou mezipaněť (doporučeno)",
1354 
1355  'admin:legend:system' => 'Systém',
1356  'admin:legend:caching' => 'Vyrovnávací paměť',
1357  'admin:legend:content' => 'Content',
1358  'admin:legend:content_access' => 'Přístup k obsahu',
1359  'admin:legend:site_access' => 'Přístup ke stránkám',
1360  'admin:legend:debug' => 'Ladění a výpisy',
1361 
1362  'config:users:can_change_username' => "Allow users to change their username",
1363  'config:users:can_change_username:help' => "If not allowed only admins can change a users username",
1364  'config:remove_branding:label' => "Remove Elgg branding",
1365  'config:remove_branding:help' => "Throughout the site there are various links and logo's that show this site is made using Elgg. If you remove the branding consider donating on https://elgg.org/about/supporters",
1366  'config:disable_rss:label' => "Disable RSS feeds",
1367  'config:disable_rss:help' => "Disable this to no longer promote the availability of RSS feeds",
1368  'config:friendly_time_number_of_days:label' => "Number of days friendly time is presented",
1369  'config:friendly_time_number_of_days:help' => "You can configure how many days the friendly time notation is used. After the set amount of days the friendly time will change into a regular date format. Setting this to 0 will disable the friendly time format.",
1370 
1371  'upgrading' => 'Aktualizace...',
1372  'upgrade:core' => 'Vaše instalace Elgg byla aktualizována.',
1373  'upgrade:unlock' => 'Odemknout aktualizaci',
1374  'upgrade:unlock:confirm' => "Databáze je zamčena jinou aktualizací. Spuštění několika aktualizací naráz je nebezpečné. Měl/a byste pokračovat pouze pokud víte, že neprobíhá jiná aktualizace. Odemknout?",
1375  'upgrade:terminated' => 'Upgrade has been terminated by an event handler',
1376  'upgrade:locked' => "Nemohu aktualizovat, probíhá jiná aktualizace. Pro odstranění zámku aktualizace navštivte sekci správce.",
1377  'upgrade:unlock:success' => "Aktualizace odemčena úspěšně.",
1378  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Nelze aktualizovat.',
1379  'upgrade:unable_to_upgrade_info' => 'This installation cannot be upgraded because legacy views
1380 were detected in the Elgg core views directory. These views have been deprecated and need to be
1381 removed for Elgg to function correctly. If you have not made changes to Elgg core, you can
1382 simply delete the views directory and replace it with the one from the latest
1383 package of Elgg downloaded from <a href="https://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1384 
1385 If you need detailed instructions, please visit the <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">
1386 Upgrading Elgg documentation</a>. If you require assistance, please post to the
1387 <a href="https://elgg.org/discussion/all">Community Support Forums</a>.',
1388 
1389  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (dříve OAuth Lib) byla během aktualizace deaktivována. Pokud ji požadujete, aktivujte ji prosím ručně.',
1390  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Doporučujeme vám zvýšit zabezpečení vašich stránek přegenerováním šifrovacího klíče. Viz. Nastavovat &gt; Nastavení &gt; Rozšířená nastavení",
1391  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Důrazně vám doporučujeme zvýšit zabezpečení vašich stránek přegenerováním šifrovacího klíče. Viz. Nastavovat &gt; Nastavení &gt; Rozšířená nastavení",
1392 
1393  'deprecated:function' => '%s() bylo nahrazeno %s()',
1394 
1395  'admin:pending_upgrades' => 'Stránky mají nevyřízené aktualizace, které požadují váš bezodkladný zásah.',
1396  'admin:view_upgrades' => 'Zobrazit nevyřízené aktualizace',
1397  'item:object:elgg_upgrade' => 'Aktualizace stránek',
1398  'collection:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1399  'admin:upgrades:none' => 'Vaše instalace je aktuální!',
1400 
1401  'upgrade:item_count' => 'Je zde <b>%s</b> položek, které vyžadují aktualizaci.',
1402  'upgrade:warning' => '<b>Varování:</b> na rozsáhlých stránkách může tato aktualizace trvat velice dlouho!',
1403  'upgrade:success_count' => 'Aktualizováno:',
1404  'upgrade:error_count' => 'Chyby:',
1405  'upgrade:finished' => 'Aktualizace dokončena',
1406  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Aktualizace dokončena s chybami. Obnovte stránku a zkuste aktualizaci spustit znovu.</p></p><br />Pokud se bude chyba opakovat, zkontrolujte chybový log serveru, ten může obsahovat důvod. Pomoc s opravou chyby můžete najít ve <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">skupině technické podpory</a> pro komunitu Elgg.</p>',
1407  'upgrade:should_be_skipped' => 'No items to upgrade',
1408  'upgrade:count_items' => '%d items to upgrade',
1409 
1410  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1411  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Zarovnat GUID sloupce v databázi',
1412 
1417  'welcome' => "Vítejte",
1418  'welcome:user' => 'Vítejte %s',
1419 
1424  'email:from' => 'Od',
1425  'email:to' => 'Komu',
1426  'email:subject' => 'Předmět',
1427  'email:body' => 'Text',
1428 
1429  'email:settings' => "Nastavení e-mailu",
1430  'email:address:label' => "E-mailová adresa",
1431  'email:address:password' => "Password",
1432  'email:address:password:help' => "In order to be able to change your email address you need to provide your current password.",
1433 
1434  'email:save:success' => "Nová e-mailová adresa byla uložena. Je požadováno ověření.",
1435  'email:save:fail' => "Nová e-mailová adresa nemohla být uložena.",
1436  'email:save:fail:password' => "The password doesn't match your current password, could not change your email address",
1437 
1438  'friend:newfriend:subject' => "%s z vás udělal/a svého přítele!",
1439  'friend:newfriend:body' => "%s has made you a friend!
1440 
1441 To view their profile, click here:
1442 
1443 %s",
1444 
1445  'email:changepassword:subject' => "Heslo bylo změněno!",
1446  'email:changepassword:body' => "Hi %s,
1447 
1448 Your password has been changed.",
1449 
1450  'email:resetpassword:subject' => "Heslo obnoveno!",
1451  'email:resetpassword:body' => "Hi %s,
1452 
1453 Your password has been reset to: %s",
1454 
1455  'email:changereq:subject' => "Požadavek na změnu hesla.",
1456  'email:changereq:body' => "Hi %s,
1457 
1458 Somebody (from the IP address %s) has requested a password change for this account.
1459 
1460 If you requested this, click on the link below. Otherwise ignore this email.
1461 
1462 %s",
1463 
1468  'default_access:settings' => "Vaše výchozí úroveň sdílení",
1469  'default_access:label' => "Výchozí úroveň sdílení",
1470  'user:default_access:success' => "Výchozí úroveň sdílení byla uložena.",
1471  'user:default_access:failure' => "Výchozí úroveň sdílení není možné uložit.",
1472 
1477  'comments:count' => "%s komentářů",
1478  'item:object:comment' => 'Komentáře',
1479  'collection:object:comment' => 'Comments',
1480 
1481  'river:object:default:comment' => '%s commented on %s',
1482 
1483  'generic_comments:add' => "Přidat komentář",
1484  'generic_comments:edit' => "Upravit komentář",
1485  'generic_comments:post' => "Odeslat komentář",
1486  'generic_comments:text' => "Komentář",
1487  'generic_comments:latest' => "Nejnovější komentáře",
1488  'generic_comment:posted' => "Váš komentář byl úspěšně odeslán.",
1489  'generic_comment:updated' => "Váš komentář byl úspěšně aktualizován.",
1490  'entity:delete:object:comment:success' => "The comment was successfully deleted.",
1491  'generic_comment:blank' => "Omlouváme se, ale aby bylo možné komentář uložit, musíte do něj nejdříve něco napsat.",
1492  'generic_comment:notfound' => "Bohužel jsme nemohli najít požadovaný komentář.",
1493  'generic_comment:notfound_fallback' => "Bohužel jsme nemohli najít požadovaný komentář, ale přesměrovali jsme vás na místo, kde byl zanechán.",
1494  'generic_comment:failure' => "Při ukládání komentáře nastala nečekaná chyba.",
1495  'generic_comment:none' => 'Žádné komentáře',
1496  'generic_comment:title' => 'Komentováno uživatelem %s',
1497  'generic_comment:on' => '%s na %s',
1498  'generic_comments:latest:posted' => 'odeslal/a',
1499 
1500  'generic_comment:notification:owner:subject' => 'You have a new comment!',
1501  'generic_comment:notification:owner:summary' => 'You have a new comment!',
1502  'generic_comment:notification:owner:body' => "You have a new comment on your item \"%s\" from %s. It reads:
1503 
1504 %s
1505 
1506 To reply or view the original item, click here:
1507 %s
1508 
1509 To view %s's profile, click here:
1510 %s",
1511 
1512  'generic_comment:notification:user:subject' => 'A new comment on: %s',
1513  'generic_comment:notification:user:summary' => 'A new comment on: %s',
1514  'generic_comment:notification:user:body' => "A new comment was made on \"%s\" by %s. It reads:
1515 
1516 %s
1517 
1518 To reply or view the original item, click here:
1519 %s
1520 
1521 To view %s's profile, click here:
1522 %s",
1523 
1528  'byline' => 'Od %s',
1529  'byline:ingroup' => 've skupině %s',
1530  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Tato položka nemůže být správně zobrazena. Možná požaduje podporu doplňku, který již není nainstalován.',
1531 
1532  'entity:delete:item' => 'Položka',
1533  'entity:delete:item_not_found' => 'Položka nebyla nalezena.',
1534  'entity:delete:permission_denied' => 'Nemáte oprávnění smazat tuto položku.',
1535  'entity:delete:success' => '%s bylo odstraněno.',
1536  'entity:delete:fail' => '%s nemůže být odstraněno.',
1537 
1538  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Nemohu zkontrolovat canDelete() pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
1539 
1544  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Formulář neobsahuje pole __token nebo ',
1545  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Platnost používané stránky vypršela. Zkuste to prosím znovu.",
1546  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Platnost používané stránky vypršela. Obnovte ji prosím a zkuste to znovu.',
1547  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Váš formulář bohužel nemohl být z neznámého důvodu odeslán.',
1548  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Velikost nahraných souboru(ů) překračuje limit nastavený správcem těchto stránek.',
1549  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Přihlašování z jiné domény bohužel není povoleno. Zkuste to znovu.",
1550 
1555  'word:blacklist' => 'a, pak, ale, ona, jeho, jí, její, jemu, ne, o, teď, proto, nicméně, ještě, rovněž, jinak, tudíž, naopak, spíš, následkem, navíc, přesto, místo toho, zatím, tedy, toto, zdá se, co, koho, komu, jehož, kdokoli, komukoliv',
1556 
1561  'tag_names:tags' => 'Štítky',
1562 
1567  'js:security:token_refresh_failed' => 'Chyba spojení s %s. Můžete očekávat problémy při ukládání obsahu. Obnovte prosím tuto stránku.',
1568  'js:security:token_refreshed' => 'Spojení s %s obnoveno!',
1569  'js:lightbox:current' => "obrázek %s uživatele %s",
1570 
1574  'elgg:powered' => "Postaveno na projektu Elgg",
1575 
1580  "aa" => "Afar",
1581  "ab" => "Abkhazian",
1582  "af" => "Afrikaans",
1583  "am" => "Amharic",
1584  "ar" => "Arabic",
1585  "as" => "Assamese",
1586  "ay" => "Aymara",
1587  "az" => "Azerbaijani",
1588  "ba" => "Bashkir",
1589  "be" => "Byelorussian",
1590  "bg" => "Bulgarian",
1591  "bh" => "Bihari",
1592  "bi" => "Bislama",
1593  "bn" => "Bengali; Bangla",
1594  "bo" => "Tibetan",
1595  "br" => "Breton",
1596  "ca" => "Catalan",
1597  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1598  "co" => "Corsican",
1599  "cs" => "Čeština",
1600  "cy" => "Welsh",
1601  "da" => "Danish",
1602  "de" => "German",
1603  "dz" => "Bhutani",
1604  "el" => "Greek",
1605  "en" => "English",
1606  "eo" => "Esperanto",
1607  "es" => "Spanish",
1608  "et" => "Estonian",
1609  "eu" => "Basque",
1610  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1611  "fa" => "Persian",
1612  "fi" => "Finnish",
1613  "fj" => "Fiji",
1614  "fo" => "Faeroese",
1615  "fr" => "French",
1616  "fy" => "Frisian",
1617  "ga" => "Irish",
1618  "gd" => "Scots / Gaelic",
1619  "gl" => "Galician",
1620  "gn" => "Guarani",
1621  "gu" => "Gujarati",
1622  "he" => "Hebrew",
1623  "ha" => "Hausa",
1624  "hi" => "Hindi",
1625  "hr" => "Croatian",
1626  "hu" => "Hungarian",
1627  "hy" => "Armenian",
1628  "ia" => "Interlingua",
1629  "id" => "Indonesian",
1630  "ie" => "Interlingue",
1631  "ik" => "Inupiak",
1632  //"in" => "Indonesian",
1633  "is" => "Icelandic",
1634  "it" => "Italian",
1635  "iu" => "Inuktitut",
1636  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1637  "ja" => "Japanese",
1638  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1639  "jw" => "Javanese",
1640  "ka" => "Georgian",
1641  "kk" => "Kazakh",
1642  "kl" => "Greenlandic",
1643  "km" => "Cambodian",
1644  "kn" => "Kannada",
1645  "ko" => "Korean",
1646  "ks" => "Kashmiri",
1647  "ku" => "Kurdish",
1648  "ky" => "Kirghiz",
1649  "la" => "Latin",
1650  "ln" => "Lingala",
1651  "lo" => "Laothian",
1652  "lt" => "Lithuanian",
1653  "lv" => "Latvian/Lettish",
1654  "mg" => "Malagasy",
1655  "mi" => "Maori",
1656  "mk" => "Macedonian",
1657  "ml" => "Malayalam",
1658  "mn" => "Mongolian",
1659  "mo" => "Moldavian",
1660  "mr" => "Marathi",
1661  "ms" => "Malay",
1662  "mt" => "Maltese",
1663  "my" => "Burmese",
1664  "na" => "Nauru",
1665  "ne" => "Nepali",
1666  "nl" => "Dutch",
1667  "no" => "Norwegian",
1668  "oc" => "Occitan",
1669  "om" => "(Afan) Oromo",
1670  "or" => "Oriya",
1671  "pa" => "Punjabi",
1672  "pl" => "Polish",
1673  "ps" => "Pashto / Pushto",
1674  "pt" => "Portuguese",
1675  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1676  "qu" => "Quechua",
1677  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1678  "rn" => "Kirundi",
1679  "ro" => "Romanian",
1680  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1681  "ru" => "Russian",
1682  "rw" => "Kinyarwanda",
1683  "sa" => "Sanskrit",
1684  "sd" => "Sindhi",
1685  "sg" => "Sangro",
1686  "sh" => "Serbo-Croatian",
1687  "si" => "Singhalese",
1688  "sk" => "Slovenština",
1689  "sl" => "Slovenian",
1690  "sm" => "Samoan",
1691  "sn" => "Shona",
1692  "so" => "Somali",
1693  "sq" => "Albanian",
1694  "sr" => "Serbian",
1695  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1696  "ss" => "Siswati",
1697  "st" => "Sesotho",
1698  "su" => "Sundanese",
1699  "sv" => "Swedish",
1700  "sw" => "Swahili",
1701  "ta" => "Tamil",
1702  "te" => "Tegulu",
1703  "tg" => "Tajik",
1704  "th" => "Thai",
1705  "ti" => "Tigrinya",
1706  "tk" => "Turkmen",
1707  "tl" => "Tagalog",
1708  "tn" => "Setswana",
1709  "to" => "Tonga",
1710  "tr" => "Turkish",
1711  "ts" => "Tsonga",
1712  "tt" => "Tatar",
1713  "tw" => "Twi",
1714  "ug" => "Uigur",
1715  "uk" => "Ukrainian",
1716  "ur" => "Urdu",
1717  "uz" => "Uzbek",
1718  "vi" => "Vietnamese",
1719  "vo" => "Volapuk",
1720  "wo" => "Wolof",
1721  "xh" => "Xhosa",
1722  //"y" => "Yiddish",
1723  "yi" => "Yiddish",
1724  "yo" => "Yoruba",
1725  "za" => "Zuang",
1726  "zh" => "Chinese",
1727  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1728  "zu" => "Zulu",
1729 
1730  "field:required" => 'Vyžadováno',
1731 
1732  "core:upgrade:2017080900:title" => "Alter database encoding for multi-byte support",
1733  "core:upgrade:2017080900:description" => "Alters database and table encoding to utf8mb4, in order to support multi-byte characters such as emoji",
1734 
1735  "core:upgrade:2017080950:title" => "Update default security parameters",
1736  "core:upgrade:2017080950:description" => "Installed Elgg version introduces additional security parameters. It is recommended that your run this upgrade to configure the defaults. You can later update these parameters in your site settings.",
1737 
1738  "core:upgrade:2017121200:title" => "Create friends access collections",
1739  "core:upgrade:2017121200:description" => "Migrates the friends access collection to an actual access collection",
1740 
1741  "core:upgrade:2018041800:title" => "Activate new plugins",
1742  "core:upgrade:2018041800:description" => "Certain core features have been extracted into plugins. This upgrade activates these plugins to maintain compatibility with third-party plugins that maybe dependant on these features",
1743 
1744  "core:upgrade:2018041801:title" => "Delete old plugin entities",
1745  "core:upgrade:2018041801:description" => "Deletes entities associated with plugins removed in Elgg 3.0",
1746 
1747  "core:upgrade:2018061401:title" => "Migrate cron log entries",
1748  "core:upgrade:2018061401:description" => "Migrate the cron log entries in the database to the new location.",
1749 );