Elgg  Version 4.3
cs.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'Stránky',
14 
19  'login' => "Přihlásit se",
20  'loginok' => "Byl/a jste přihlášen/a.",
21  'login:empty' => "Je vyžadováno uživatelské jméno/e-mail a heslo.",
22  'login:baduser' => "Váš profil není možné načíst.",
23  'auth:nopams' => "Vnitřní chyba. Není nainstalovaná ověřovací metoda uživatele.",
24 
25  'logout' => "Odhlásit se",
26  'logoutok' => "Byl/a jste odhlášen/a.",
27  'logouterror' => "Nemůžeme vás odhlásit. Zkuste to znovu.",
28  'session_expired' => "Vaše sezení vypršelo. <a href='javascript:location.reload(true)'>Obnovte</a> prosím stránku k novém přihlášení.",
29  'session_changed_user' => "Byl/a jste přihlášen/a jako jiný uživatel. Měl/a byste <a href='javascript:location.reload(true)'>obnovit</a> stránku.",
30 
31  'loggedinrequired' => "Musíte být přihlášen/a aby jste mohl/a vidět požadovanou stránku.",
32  'adminrequired' => "Musíte být správcem aby jste viděl/a požadovanou stránku.",
33  'membershiprequired' => "Musíte být členem této skupiny aby jste mohl/a vidět požadovanou stránku.",
34  'limited_access' => "Nemáte oprávnění vidět požadovanou stránku.",
35  'invalid_request_signature' => "Adresa stránky kterou se snažíte zobrazit je buď neplatná nebo jí skončila platnost",
36 
41  'exception:title' => "Fatální chyba.",
42  'exception:contact_admin' => 'Došlo k neodstranitelné chybě, která byla zaznamenána. Obraťte se na správce těchto stránek s následujícími údaji:',
43 
44  'actionnotfound' => "Soubor s akcí pro %s nebyl nalezen.",
45  'actionunauthorized' => 'Nemáte oprávnění provést tuto akci.',
46 
47  'ajax:error' => 'Neočekávaná chyba během volání AJAX požadavku. Pravděpodobně došlo ke ztrátě spojení se serverem.',
48  'ajax:not_is_xhr' => 'Nemůžete přistupovat přímo k AJAX pohledům',
49 
50  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) se nespustil a byl deaktivován. Důvod: %s',
51  'PluginException:InvalidID' => "%s je neplatné ID doplňku.",
52  'PluginException:InvalidPath' => "%s je neplatná cesta doplňku.",
53  'ElggPlugin:MissingID' => 'Postrádám ID doplňku (guid %s)',
54  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Nemohu vložit %s pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
55  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Vyhozena výjimka obsahující %s pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
56  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Nemohu otevřít složku pohledů pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
57  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s je neplatný doplněk a byl deaktivován.',
58  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" nevrátil seriazovatelné pole.',
59  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" poslal výstup.',
60 
61  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Jsou zde jiné doplňky, které závisí na %s. Než zakážete tento, musíte zakázat následující doplňky: %s',
62 
63  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Nalezeny položky nabídky které neodkazují na rodiče',
64  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Nalezena položka nabídky [%s], které chybí rodič[%s]',
65  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Nalezena duplicitní registrace pro položku nabídky [%s]',
66 
67  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Pole s heslem nemůže být prázdné',
68  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Hesla se musí shodovat',
69  'LoginException:BannedUser' => 'Na tyto stánky vám byl zakázán přístup a nemůžete se přihlásit',
70  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujte prosím vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo.',
71  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujte prosím vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo.',
72  'LoginException:AccountLocked' => 'Příliš mnoho neúspěšných pokusů. Váš účet byl uzamčen.',
73  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Chybně zadané současné heslo.',
74  'LoginException:Unknown' => 'Díky neznámé chybě vás nemůžeme přihlásit.',
75 
76  'UserFetchFailureException' => 'Nemohu zkontrolovat práva pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
77  'BadRequestException' => 'Špatný požadavek',
78 
79  'viewfailure' => 'V pohledu %s došlo k vnitřnímu selhání',
80  'changebookmark' => 'Změňte prosím vaši záložku pro tuto stránku.',
81  'error:missing_data' => 'V požadavku chybí nějaká data.',
82  'save:fail' => 'Při ukládání vašich dat se vyskytla chyba',
83  'save:success' => 'Data byla uložena',
84 
85  'error:default:title' => 'Jejda...',
86  'error:default:content' => 'Jejda... něco se pokazilo.',
87  'error:400:title' => 'Špatný požadavek',
88  'error:400:content' => 'Požadavek byl bohužel špatný nebo neúplný.',
89  'error:403:title' => 'Nepřístupná stránka',
90  'error:403:content' => 'Bohužel nemáte přístup k požadované stránce.',
91  'error:404:title' => 'Stránka nebyla nalezena',
92  'error:404:content' => 'Bohužel jsme nemohli najít stránku kterou požadujete.',
93 
94  'upload:error:ini_size' => 'Soubor, který se snažíte nahrát, je příliš veliký.',
95  'upload:error:form_size' => 'Soubor, který se snažíte nahrát, je příliš veliký.',
96  'upload:error:partial' => 'Nahrání souboru není dokončeno.',
97  'upload:error:no_file' => 'Nebyl vybrán soubor.',
98  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
99  'upload:error:cant_write' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
100  'upload:error:extension' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
101  'upload:error:unknown' => 'Nahrání souboru selhalo.',
102 
106  'table_columns:fromView:admin' => 'Správce',
107  'table_columns:fromView:banned' => 'Zakázán přístup',
108  'table_columns:fromView:container' => 'Kontejner',
109  'table_columns:fromView:entity_menu' => 'Nabídka',
110  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Popis',
111  'table_columns:fromView:link' => 'Jméno/Název',
112  'table_columns:fromView:icon' => 'Ikona',
113  'table_columns:fromView:item' => 'Položka',
114  'table_columns:fromView:language' => 'Jazyk',
115  'table_columns:fromView:owner' => 'Vlastník',
116  'table_columns:fromView:time_created' => 'Čas vytvoření',
117  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Čas aktualizace',
118  'table_columns:fromView:unvalidated_menu' => 'Nabídka',
119  'table_columns:fromView:user' => 'Uživatel',
120 
121  'table_columns:fromProperty:description' => 'Popis',
122  'table_columns:fromProperty:email' => 'E-mail',
123  'table_columns:fromProperty:name' => 'Jméno',
124  'table_columns:fromProperty:type' => 'Typ',
125  'table_columns:fromProperty:username' => 'Uživatelské jméno',
126 
127  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Podtyp',
128  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Jméno/Název',
129  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME typ',
130  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Typ',
131 
136  'name' => "Zobrazené jméno",
137  'email' => "E-mailová adresa",
138  'username' => "Uživatelské jméno",
139  'loginusername' => "Uživatelské jméno nebo e-mail",
140  'password' => "Heslo",
141  'passwordagain' => "Heslo (znovu pro ověření)",
142  'admin_option' => "Má být tento uživatel správcem?",
143  'autogen_password_option' => "Automagicky vyrobit bezpečné heslo?",
144 
148  'access:label:friends' => "Přátelé",
149  'access' => "Přístup",
150  'access:limited:label' => "Omezený",
151  'access:help' => "Úroveň přístupu",
152  'access:read' => "Ke čtení",
153  'access:write' => "Pro zápis",
154  'access:admin_only' => "Pouze pro správce",
155 
160  'dashboard' => "Nástěnka",
161  'dashboard:nowidgets' => "Vaše nástěnka vám umožní sledovat aktivitu a obsah, který se vás týká.",
162 
163  'widgets:add' => 'Přidat udělátka',
164  'widgets:add:description' => "Udělátka na stránku přidáte kliknutím na následující tlačítka.",
165  'widget:unavailable' => 'Toto udělátko již máte přidané',
166  'widget:numbertodisplay' => 'Počet zobrazených položek',
167 
168  'widget:delete' => 'Odebrat %s',
169  'widget:edit' => 'Upravit udělátko',
170 
171  'widgets' => "Udělátka",
172  'widget' => "Udělátko",
173  'item:object:widget' => "Udělátka",
174  'collection:object:widget' => 'Udělátka',
175  'widgets:save:success' => "Udělátko bylo úspěšně uloženo.",
176  'widgets:save:failure' => "Nemohu uložit udělátko.",
177  'widgets:add:success' => "Udělátko bylo úspěšně přidáno.",
178  'widgets:add:failure' => "Nemohu přidat udělátko.",
179  'widgets:move:failure' => "Nemohu uložit novou pozici udělátka.",
180  'widgets:remove:failure' => "Toto udělátko není možné odebrat ",
181 
186  'group' => "Skupina",
187  'item:group' => "Skupiny",
188  'collection:group' => 'Skupiny',
189  'item:group:group' => "Skupina",
190  'collection:group:group' => 'Skupiny',
191 
196  'user' => "Uživatel",
197  'item:user' => "Uživatelé",
198  'collection:user' => 'Uživatelé',
199  'item:user:user' => 'Uživatelé',
200  'collection:user:user' => 'Uživatelé',
201 
202  'friends' => "Přátelé",
203 
204  'avatar' => 'Portrét',
205  'avatar:noaccess' => "Nemáte povoleno upravovat portrét tohoto uživatele",
206  'avatar:create' => 'Vytvořit portrét',
207  'avatar:edit' => 'Upravit portrét',
208  'avatar:upload' => 'Nahrát nový portrét',
209  'avatar:current' => 'Současný portrét',
210  'avatar:remove' => 'Odebrat portrét a nastavit výchozí obrázek',
211  'avatar:crop:title' => 'Nástroj pro ořez portrétu',
212  'avatar:upload:instructions' => "Portrét je zobrazen u vašich aktivit na těchto stránkách. Můžete jej měnit tak často jak chcete. (Jsou přijímány formáty GIF, JPG a PNG.)",
213  'avatar:create:instructions' => 'Myší natáhněte a přemisťte čtverec vespod tak aby odpovídal požadovanému ořezu. V pravé části se zobrazí náhled. Až budete s náhledem spokojen/a, klikněte na \'Vytvořit portrét\'. Tato oříznutá verze bude zobrazena u všech vašich aktivit.',
214  'avatar:upload:success' => 'Portrét úspěšně nahrán',
215  'avatar:upload:fail' => 'Nahrání portrétu se nezdařilo',
216  'avatar:resize:fail' => 'Změna velikosti portrétu se nezdařila',
217  'avatar:crop:success' => 'Portrét úspěšně oříznut',
218  'avatar:crop:fail' => 'Oříznutí portrétu se nezdařilo',
219  'avatar:remove:success' => 'Portrét úspěšně odebrán',
220  'avatar:remove:fail' => 'Odebrání portrétu se nezdařilo',
221 
225  'feed:rss' => 'RSS kanál pro tuto stránku',
229  'link:view' => 'zobrazit odkaz',
230  'link:view:all' => 'Zobrazit vše',
231 
232 
236  'river' => "Aktivita",
237  'river:update:user:avatar' => '%s má nový portrét',
238  'river:noaccess' => 'Nemáte oprávnění vidět tuto položku.',
239  'river:posted:generic' => '%s odesláno',
240  'riveritem:single:user' => 'uživatel',
241  'riveritem:plural:user' => 'někteří uživatelé',
242  'river:ingroup' => 've skupině %s',
243  'river:none' => 'Žádná aktivita',
244  'river:update' => 'Aktualizace pro %s',
245  'river:delete' => 'Odebrat tuto položku aktivity',
246  'river:delete:success' => 'Položka aktivity byla odstraněna',
247  'river:delete:fail' => 'Položka aktivity nemůže být odstraněna',
248  'river:delete:lack_permission' => 'Nemáte dostatečná práva pro odstranění této položky aktivity',
249  'river:subject:invalid_subject' => 'Neplatný uživatel',
250  'activity:owner' => 'Zobrazit aktivitu',
251 
259  'notification:method:email' => 'E-mail',
260  'usersettings:notifications:menu:filter:settings' => "Nastavení",
261  'notification:subject' => 'Oznámení o %s',
262  'notification:body' => 'Zobrazit novou aktivitu v %s',
263 
268  'search' => "Hledat",
269  'searchtitle' => "Hledat: %s",
270  'users:searchtitle' => "Hledat uživatele: %s",
271  'groups:searchtitle' => "Hledat skupiny: %s",
272  'advancedsearchtitle' => "%s s výsledky shodující se s %s",
273  'notfound' => "Nic nenalezeno.",
274 
275  'viewtype:change' => "Změnit typ výpisu",
276  'viewtype:list' => "Výpis",
277  'viewtype:gallery' => "Galerie",
278  'search:go' => 'Start',
279  'userpicker:only_friends' => 'Pouze přátelé',
280 
285  'account' => "Účet",
286  'settings' => "Nastavení",
287  'tools' => "Nástroje",
288  'settings:edit' => 'Upravit nastavení',
289 
290  'register' => "Registrovat",
291  'registerok' => "Byl/a jste úspěšně zaregistrován/a do %s.",
292  'registerbad' => "Vaše registrace nebyla úspěšná díky neznámé chybě.",
293  'registerdisabled' => "Registrace byla zakázána správcem systému",
294  'register:fields' => 'Všechny položky jsou vyžadované',
295  'registration:notemail' => 'E-mailová adresa kterou jste zadal/a se nezdá být platnou e-mailovou adresou.',
296  'registration:userexists' => 'Toto uživatelské jméno již existuje',
297  'registration:usernametooshort' => 'Uživatelské jméno musí mít alespoň %u znaků.',
298  'registration:usernametoolong' => 'Vaše uživatelské jméno je příliš dlouhé. Může mít maximálně %u znaků.',
299  'registration:dupeemail' => 'Tento e-mail je již zaregistrován.',
300  'registration:invalidchars' => 'Vaše uživatelské jméno bohužel obsahuje znak %s který je neplatný. Následující znaky jsou neplatné: %s',
301  'registration:emailnotvalid' => 'E-mailová adresa kterou jste zadal/a je bohužel neplatná',
302  'registration:passwordnotvalid' => 'Heslo které jste zadal/a je bohužel neplatné',
303  'registration:usernamenotvalid' => 'Uživatelské jméno které jste zadal/a je bohužel neplatné',
304 
305  'adduser' => "Přidat uživatele",
306  'adduser:ok' => "Úspěšně jste přidal/a nového uživatele.",
307  'adduser:bad' => "Nový uživatel nemůže být vytvořen.",
308 
309  'user:set:name' => "Nastavení jména účtu",
310  'user:name:label' => "Zobrazené jméno",
311  'user:name:success' => "Zobrazované jméno bylo úspěšně změněno.",
312  'user:name:fail' => "Nemohu změnit zobrazované jméno.",
313 
314  'user:set:password' => "Heslo účtu",
315  'user:current_password:label' => 'Současné heslo',
316  'user:password:label' => "Nové heslo",
317  'user:password2:label' => "Nové heslo znovu",
318  'user:password:success' => "Heslo bylo změněno",
319  'user:password:fail' => "Nemohu změnit vaše heslo.",
320  'user:password:fail:notsame' => "Obě zadaná hesla nejsou stejná!",
321  'user:password:fail:tooshort' => "Heslo je příliš krátké!",
322  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Současné heslo není zadáno správně.',
323  'user:changepassword:unknown_user' => 'Neplatný úživatel.',
324  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Tímto změníte vaše heslo.',
325 
326  'user:set:language' => "Nastavení jazyka",
327  'user:language:label' => "Jazyk",
328  'user:language:success' => "Jazykové nastavení bylo aktualizováno.",
329  'user:language:fail' => "Jazykové nastavení není možné uložit.",
330 
331  'user:username:notfound' => 'Uživatelské jméno %s nebylo nalezeno.',
332 
333  'user:password:lost' => 'Ztracené heslo',
334  'user:password:changereq:success' => 'Požadavek na nové heslo byl úspěšný, e-mail byl odeslán',
335  'user:password:changereq:fail' => 'Nelze požádat o nové heslo.',
336 
337  'user:password:text' => 'O nové heslo požádáte zadáním uživatelského jména nebo e-mailové adresy do následujícího formuláře a následným stiskem tlačítka Požádat.',
338 
339  'user:persistent' => 'Pamatovat si mě',
340 
348  'menu:page:header:administer' => 'Spravovat',
349  'menu:page:header:configure' => 'Nastavovat',
350  'menu:page:header:develop' => 'Vyvíjet',
351  'menu:page:header:default' => 'Ostatní',
352 
353  'admin:view_site' => 'Zobrazit stránky',
354  'admin:loggedin' => 'Přihlášen jako %s',
355  'admin:menu' => 'Nabídka',
356 
357  'admin:configuration:success' => "Nastavení bylo uloženo.",
358  'admin:configuration:fail' => "Nastavení není možné uložit.",
359  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Nemohu "%s" nastavit jako dataroot, protože to není absolutní cesta.',
360  'admin:configuration:default_limit' => 'Počet položek na stránku musí být alespoň 1.',
361 
362  'admin:unknown_section' => 'Neplatná sekce správce.',
363 
364  'admin' => "Správa",
365  'admin:description' => "Správcovský panel umožňuje řídit všechny součásti systému, od správy uživatelů k chování doplňků. Následují dostupné možnosti.",
366 
367  'admin:statistics' => 'Statistiky',
368  'admin:server' => 'Server',
369  'admin:cron:record' => 'Nejnovější úlohy cronu',
370  'admin:cron:period' => 'Lhůta cronu',
371  'admin:cron:friendly' => 'Naposledy spuštěno',
372  'admin:cron:date' => 'Datum a čas',
373  'admin:cron:msg' => 'Zpráva',
374  'admin:cron:started' => 'Úlohy cronu pro "%s" spuštěny v %s',
375  'admin:cron:complete' => 'Úlohy cronu pro "%s" dokončeny v %s',
376 
377  'admin:appearance' => 'Vzhled',
378  'admin:administer_utilities' => 'Nástroje',
379  'admin:develop_utilities' => 'Nástroje',
380  'admin:configure_utilities' => 'Nástroje',
381  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
382 
383  'admin:users' => "Uživatelé",
384  'admin:users:online' => 'Právě přihlášeni',
385  'admin:users:newest' => 'Nejnovější',
386  'admin:users:admins' => 'Správci',
387  'admin:users:banned' => 'Zakázán přístup',
388  'admin:users:add' => 'Přidat nového uživatele',
389  'admin:users:description' => "Tento správcovský panel umožňuje měnit nastavení členů vašich stránek. Následují dostupné možnosti.",
390  'admin:users:adduser:label' => "Pro přidání nového uživatele klikněte sem...",
391  'admin:users:opt:linktext' => "Nastavit uživatele...",
392  'admin:users:opt:description' => "Umožňuje nastavit uživatele a informace o účtech. ",
393  'admin:users:find' => 'Najít',
394  'admin:users:details:statistics' => 'Statistiky obsahu',
395 
396  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Režim údržby',
397  'admin:upgrades' => 'Aktualizace',
398 
399  'admin:settings' => 'Nastavení',
400  'admin:settings:basic' => 'Základní nastavení',
401  'admin:settings:advanced' => 'Rozšířená nastavení',
402  'admin:settings:users' => 'Uživatelé',
403  'admin:site:description' => "Tento správcovský panel umožňuje měnit celkové nastavení vašich stránek. Následují dostupné možnosti.",
404  'admin:site:opt:linktext' => "Nastavit stránky...",
405  'admin:settings:in_settings_file' => 'Toto nastavení je definováno v settings.php',
406 
407  'site_secret:current_strength' => 'Síla klíče',
408  'site_secret:strength:weak' => "Slabý",
409  'site_secret:strength_msg:weak' => "Důrazně vám doporučujeme přegenerování šifrovacího klíče stránek.",
410  'site_secret:strength:moderate' => "Průměrný",
411  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Pro větší bezpečnosti stránek vám doporučujeme přegenerování šifrovacího klíče.",
412  'site_secret:strength:strong' => "Silný",
413  'site_secret:strength_msg:strong' => "Váš šifrovací klíč je dostatečně silný. Není důvod ho přegenerovat.",
414 
415  'admin:dashboard' => 'Nástěnka',
416  'admin:widget:online_users' => 'Přihlášení uživatelé',
417  'admin:widget:online_users:help' => 'Zobrazuje aktuálně připojené uživatele',
418  'admin:widget:new_users' => 'Noví uživatelé',
419  'admin:widget:new_users:help' => 'Zobrazuje nejnovější uživatele',
420  'admin:widget:banned_users' => 'Uživatelé se zákazem přístupu',
421  'admin:widget:banned_users:help' => 'Zobrazuje uživatele se zákazem přístupu',
422  'admin:widget:content_stats' => 'Statistiky obsahu',
423  'admin:widget:content_stats:help' => 'Zobrazuje statistiky obsahu vytvořeného vašimi uživateli',
424  'admin:widget:cron_status' => 'Stav cronu',
425  'admin:widget:cron_status:help' => 'Zobrazuje stav kdy byla úloha cronu naposledy skončena',
426  'admin:statistics:queue:name' => 'Jméno',
427 
428  'admin:widget:admin_welcome' => 'Vítejte',
429  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Krátké uvedení do administrace projektu Elgg",
430  'admin:widget:admin_welcome:intro' => 'Vítejte v projektu Elgg! Právě se díváte na správcovskou nástěnku. Hodí se na sledování dějů na stránkách.',
431 
432  // argh, this is ugly
433  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Nezapomeňte zkontrolovat zdroje dostupné přes odkazy v patičce. Děkujeme že používáte Elgg!',
434 
435  'admin:widget:control_panel' => 'Řídící panel',
436  'admin:widget:control_panel:help' => "Poskytuje snadný přístup k často používaným ovládacím prvkům",
437 
438  'admin:cache:flush' => 'Pročistit vyrovnávací paměť',
439  'admin:cache:flushed' => "Vyrovnávací paměť stránek byla pročištěna",
440 
441  'admin:footer:faq' => 'Správcovské FAQ',
442  'admin:footer:manual' => 'Příručka správce',
443  'admin:footer:community_forums' => 'Komunitní fórum projektu Elgg',
444  'admin:footer:blog' => 'Blog projektu Elgg',
445 
446  'admin:plugins:category:all' => 'Všechny doplňky',
447  'admin:plugins:category:active' => 'Aktivní doplňky',
448  'admin:plugins:category:inactive' => 'Neaktivní doplňky',
449  'admin:plugins:category:admin' => 'Správa',
450  'admin:plugins:category:bundled' => 'Dodané',
451  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Nedodané',
452  'admin:plugins:category:content' => 'Obsah',
453  'admin:plugins:category:development' => 'Vývoj',
454  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Rozšíření',
455  'admin:plugins:category:api' => 'Služby/API',
456  'admin:plugins:category:communication' => 'Komunikace',
457  'admin:plugins:category:security' => 'Bezpečnost a nevyžádaný obsah',
458  'admin:plugins:category:social' => 'Komunita',
459  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimédia',
460  'admin:plugins:category:theme' => 'Motivy',
461  'admin:plugins:category:widget' => 'Udělátka',
462  'admin:plugins:category:utility' => 'Nástroje',
463 
464  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Neznámý doplněk.',
465  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Neznámý soubor.',
466  'admin:notices:could_not_delete' => 'Nemohu smazat oznámení.',
467  'item:object:admin_notice' => 'Oznámení správce',
468 
469  'admin:options' => 'Volby správce',
470 
471  'admin:security:settings' => 'Nastavení',
472  'admin:security:settings:label:account' => 'Účet',
473  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Upozornění',
474 
479  'plugins:disabled' => 'Doplňky nebyly načteny protože ve složce mod je soubor pojmenovaný "disabled".',
480  'plugins:settings:save:ok' => "Nastavení pro doplněk %s bylo úspěšně uloženo.",
481  'plugins:settings:save:fail' => "Při ukládání nastavení pro doplněk %s se vyskytl se problém.",
482  'plugins:usersettings:save:ok' => "Uživatelské nastavení pro doplněk %s bylo úspěšně uloženo.",
483  'plugins:usersettings:save:fail' => "Při ukládání uživatelského nastavení pro doplněk %s se vyskytl problém.",
484 
485  'item:object:plugin' => 'Doplňky',
486  'collection:object:plugin' => 'Doplňky',
487 
488  'admin:plugins' => "Doplňky",
489  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivovat všechny',
490  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Deaktivovat všechny',
491  'admin:plugins:activate' => 'Aktivovat',
492  'admin:plugins:deactivate' => 'Deaktivovat',
493  'admin:plugins:description' => "Tento správcovský panel umožňuje ovládat a nastavovat nástroje nainstalované na vašich stránkách.",
494  'admin:plugins:opt:linktext' => "Nastavit nástroje...",
495  'admin:plugins:opt:description' => "Umožňuje nastavit nainstalované nástroje.",
496  'admin:plugins:label:id' => "ID",
497  'admin:plugins:label:name' => "Jméno",
498  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
499  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorie',
500  'admin:plugins:label:licence' => "Licence",
501  'admin:plugins:label:website' => "URL",
502  'admin:plugins:label:info' => "Informace",
503  'admin:plugins:label:files' => "Soubory",
504  'admin:plugins:label:resources' => "Zdroje",
505  'admin:plugins:label:screenshots' => "Snímky obrazovky",
506  'admin:plugins:label:repository' => "Kód",
507  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Nahlásit problém",
508  'admin:plugins:label:donate' => "Podpořit darem",
509  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'více informací',
510  'admin:plugins:label:version' => 'Verze',
511  'admin:plugins:label:location' => 'Umístění',
512  'admin:plugins:label:priority' => 'Priorita',
513  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Závislosti',
514 
515  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Tento doplněk má nesplněné závislosti a nemůže být aktivován. Zkontrolujte závislosti pod "více informací".',
516  'admin:plugins:warning:invalid' => 'Tento doplněk je chybný: %s',
517  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Podívejte se do <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">dokumentace projektu Elgg</a> na rady s odstraňováním problémů.',
518  'admin:plugins:cannot_activate' => 'nemohu aktivovat',
519  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'nemohu deaktivovat',
520  'admin:plugins:already:active' => 'Vybrané doplňky (či doplněk) jsou již aktivní.',
521  'admin:plugins:already:inactive' => 'Vybrané doplňky (či doplněk) jsou již neaktivní.',
522 
523  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Změněno pořadí %s.",
524  'admin:plugins:set_priority:no' => "Nemohu změnit pořadí %s.",
525  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Deaktivováno %s.",
526  'admin:plugins:deactivate:no' => "Nemohu deaktivovat %s.",
527  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Nemohu deaktivovat %s. Chyba: %s",
528  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktivován %s.",
529  'admin:plugins:activate:no' => "Nemohu aktivovat %s.",
530  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Nemohu aktivovat %s. Chyba: %s",
531  'admin:plugins:categories:all' => 'Všechny kategorie',
532  'admin:plugins:plugin_website' => 'Webové stránky doplňku',
533  'admin:plugins:author' => '%s',
534  'admin:plugins:version' => 'Verze %s',
535  'admin:plugin_settings' => 'Nastavení doplňku',
536  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Tento doplněk je aktivní ale nemá splněné závislosti. Můžete se dostat do problémů. Podívejte se na "více informací".',
537 
538  'admin:statistics:description' => "Toto je přehled statistik vašich stánek. Pokud potřebujete podrobnější statistiky, je k dispozici profesionální správcovská součást.",
539  'admin:statistics:opt:description' => "Zobrazí statistické informace o uživatelích a objektech na vašich stránkách.",
540  'admin:statistics:opt:linktext' => "Zobrazit statistiky...",
541  'admin:statistics:label:numentities' => "Subjekty na stránkách",
542  'admin:statistics:label:numusers' => "Počet uživatelů",
543  'admin:statistics:label:numonline' => "Počet připojených uživatelů",
544  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Aktuálně připojení uživatelé",
545  'admin:statistics:label:admins'=>"Správci",
546  'admin:statistics:label:version' => "Verze Elgg",
547  'admin:statistics:label:version:release' => "Vydání",
548  'admin:statistics:label:version:version' => "Verze",
549  'admin:server:label:php' => 'PHP',
550  'admin:server:label:web_server' => 'Webový server',
551  'admin:server:label:server' => 'Server',
552  'admin:server:label:log_location' => 'Umístění logu',
553  'admin:server:label:php_version' => 'Verze PHP',
554  'admin:server:label:php_ini' => 'Umístění PHP ini souboru',
555  'admin:server:label:php_log' => 'PHP Log',
556  'admin:server:label:mem_avail' => 'Dostupná paměť',
557  'admin:server:label:mem_used' => 'Použitá paměť',
558  'admin:server:error_log' => "Log webového serveru",
559  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maximální velikost POST',
560  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maximální velikost nahrávání',
561  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Pozn: pro schopnost nahrávat tuto velikost musí být post_max_size větší než tato hodnota)',
562 
563  'admin:server:requirements:php_extension' => "Rozšíření PHP: %s",
564 
565  'admin:user:label:search' => "Hledat uživatele:",
566  'admin:user:label:searchbutton' => "Hledat",
567 
568  'admin:user:ban:no' => "Uživateli nemohu zakázat přístup",
569  'admin:user:ban:yes' => "Přístup by uživateli zakázán.",
570  'admin:user:self:ban:no' => "Nemůžete zakázat přístup sám sobě",
571  'admin:user:unban:no' => "Uživateli nemohu zrušit zakázaný přístup",
572  'admin:user:unban:yes' => "Uživateli byl zrušen zákaz přístupu.",
573  'admin:user:delete:no' => "Nemohu smazat uživatele",
574  'admin:user:delete:yes' => "Uživatel %s byl smazán",
575  'admin:user:self:delete:no' => "Nemůžete smazat sám sebe",
576 
577  'admin:user:resetpassword:yes' => "Heslo obnoveno, oznámeno uživateli.",
578  'admin:user:resetpassword:no' => "Heslo nemůže být obnoveno.",
579 
580  'admin:user:makeadmin:yes' => "Uživatel je nyní správce.",
581  'admin:user:makeadmin:no' => "Z tohoto uživatele nemůžeme udělat správce.",
582 
583  'admin:user:removeadmin:yes' => "Uživatel nadále není správcem.",
584  'admin:user:removeadmin:no' => "Tomuto uživateli nemůžeme odebrat správcovská práva.",
585  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Nemůžete odebrat správcovská práva sám sobě.",
586  'admin:menu_items:configure' => 'Nastavit položky hlavní nabídky',
587  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Odebrat odkazy z nabídky v liště s nástroji?',
588  'admin:menu_items:saved' => 'Položky nabídky byly uloženy.',
589  'admin:add_menu_item' => 'Přidat vlastní položku nabídky',
590  'admin:add_menu_item:description' => 'Pro přidání vlastní položky do nabídky navigace vyplňte "Zobrazované jméno" a URL.',
591  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Neznámý typ udělátka',
592 
593  'admin:robots.txt:instructions' => "Upravte následující soubor robots.txt",
594  'admin:robots.txt:plugins' => "Doplňky do souboru robots.txt přidávají následující záznamy",
595  'admin:robots.txt:subdir' => "Nástroj robots.txt nebude fungovat protože Elgg je nainstalován v podadresáři.",
596  'admin:robots.txt:physical' => "Nástroj robots.txt nebude fungovat protože existuje soubor robots.txt",
597 
598  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Stránky jsou vypnuté z důvodu údržby',
599  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Režim údržby',
600  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Zpráva zobrazená uživatelům když je zapnutý režim údržby.',
601  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Nastavení režimu údržby bylo uloženo.',
602  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Stránky jsou v režimu údržby.',
603  'admin:login' => 'Přihlášení správce',
604 
609  'usersettings:description' => "Panel nastavení uživatelů umožňuje řídit veškeré osobní nastavení, od správy uživatelů po chování doplňků. ",
610 
611  'usersettings:statistics' => "Vaše statistiky",
612  'usersettings:statistics:opt:description' => "Zobrazí statistické informace o uživatelích a objektech na vašich stránkách.",
613  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Statistiky účtu",
614 
615  'usersettings:statistics:login_history' => "Historie přihlášení",
616  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Datum",
617  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP adresa",
618 
619  'usersettings:user' => "%s - nastavení",
620  'usersettings:user:opt:description' => "Zde můžete měnit nastavení uživatele.",
621  'usersettings:user:opt:linktext' => "Změnit nastavení",
622 
623  'usersettings:plugins' => "Nástroje",
624  'usersettings:plugins:opt:description' => "Upravte nastavení (pokud je) ve vašich aktivních nástrojích.",
625  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Nastavit nástroje",
626 
627  'usersettings:plugins:description' => "Tento panel umožňuje ovládat a měnit osobní nastavení pro nástroje nainstalované vaším správcem.",
628 
629  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Vaše detaily",
630  'usersettings:statistics:label:name' => "Celé jméno",
631  'usersettings:statistics:label:email' => "E-mail",
632  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Poslední přihlášení",
633  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Členem od",
634  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Váš obsah",
635 
640  'river:all' => 'Veškerá aktivita stránek',
641  'river:mine' => 'Moje aktivita',
642  'river:owner' => 'Aktivita uživatele %s',
643  'river:friends' => 'Aktivita přátel',
644  'river:select' => 'Zobrazená aktivita: %s',
645  'river:comments:more' => '+%u dalších',
646  'river:comments:all' => 'Zobrazit všech %u komentářů',
647  'river:generic_comment' => 'přidal/a komentář k %s %s',
648 
653  'icon:size' => "Velikost ikony",
654  'icon:size:topbar' => "Horní lišta",
655  'icon:size:tiny' => "Mrňavá",
656  'icon:size:small' => "Malá",
657  'icon:size:medium' => "Střední",
658  'icon:size:large' => "Velká",
659  'icon:size:master' => "Obrovská",
660 
665  'save' => "Uložit",
666  'reset' => 'Vynulovat',
667  'publish' => "Zveřejnit",
668  'cancel' => "Zrušit",
669  'saving' => "Ukládám...",
670  'update' => "Aktualizovat",
671  'preview' => "Náhled",
672  'edit' => "Upravit",
673  'delete' => "Smazat",
674  'accept' => "Přijmout",
675  'reject' => "Zavrhnout",
676  'decline' => "Odmítnout",
677  'approve' => "Schválit",
678  'activate' => "Aktivovat",
679  'deactivate' => "Deaktivovat",
680  'disapprove' => "Nesouhlasit",
681  'revoke' => "Odebrat",
682  'load' => "Načíst",
683  'upload' => "Nahrát",
684  'download' => "Stáhnout",
685  'ban' => "Zakázat přístup",
686  'unban' => "Zrušit zákaz přístupu",
687  'banned' => "Zakázán přístup",
688  'enable' => "Povolit",
689  'disable' => "Zakázat",
690  'request' => "Požádat",
691  'complete' => "Hotovo",
692  'open' => 'Otevřít',
693  'close' => 'Zavřít',
694  'hide' => 'Skrýt',
695  'show' => 'Zobrazit',
696  'reply' => "Odpovědět",
697  'more' => 'Více',
698  'more_info' => 'Více informací',
699  'comments' => 'Komentáře',
700  'import' => 'Import',
701  'export' => 'Export',
702  'untitled' => 'Nepojmenovaný',
703  'help' => 'Pomoc',
704  'send' => 'Odeslat',
705  'post' => 'Odeslat',
706  'submit' => 'Odeslat',
707  'comment' => 'Přidat komentář',
708  'upgrade' => 'Aktualizace',
709  'sort' => 'Třídit',
710  'filter' => 'Filtrovat',
711  'new' => 'Nový',
712  'add' => 'Přidat',
713  'create' => 'Vytvořit',
714  'remove' => 'Odstranit',
715  'revert' => 'Vrátit',
716  'next' => 'Následující',
717  'previous' => 'Předešlé',
718 
719  'site' => 'Stránky',
720  'activity' => 'Aktivita',
721  'members' => 'Členové',
722  'menu' => 'Nabídka',
723  'item' => 'Položka',
724 
725  'up' => 'Nahoru',
726  'down' => 'Dolů',
727  'top' => 'Na začátek',
728  'bottom' => 'Na konec',
729  'right' => 'Vpravo',
730  'left' => 'Vlevo',
731  'back' => 'Zpět',
732 
733  'invite' => "Pozvat",
734 
735  'resetpassword' => "Obnovit heslo",
736  'changepassword' => "Změnit heslo",
737  'makeadmin' => "Povýšit na správce",
738  'removeadmin' => "Odebrat práva správce",
739 
740  'option:yes' => "Ano",
741  'option:no' => "Ne",
742 
743  'unknown' => 'Neznámý',
744  'never' => 'Nikdy',
745 
746  'active' => 'Aktivní',
747  'total' => 'Celkem',
748 
749  'ok' => 'OK',
750  'any' => 'Jakákoliv',
751  'error' => 'Chyba',
752 
753  'other' => 'Ostatní',
754  'options' => 'Možnosti',
755  'advanced' => 'Rozšířený',
756 
757  'learnmore' => "Klikněte sem a dozvíte se více.",
758  'unknown_error' => 'Neznámá chyba',
759 
760  'content' => "obsah",
761  'content:latest' => 'Nejnovější aktivita',
762 
763  'link:text' => 'zobrazit odkaz',
764 
769  'question:areyousure' => 'Jste si jistý/á?',
770 
775  'status' => 'Stav',
776  'status:unsaved_draft' => 'Neuložený koncept',
777  'status:draft' => 'Koncept',
778  'status:unpublished' => 'Nepublikováno',
779  'status:published' => 'Publikováno',
780  'status:featured' => 'Zajímavé',
781  'status:open' => 'Otevřený',
782  'status:closed' => 'Zavřený',
783  'status:active' => 'Aktivní',
784 
789  'sort:newest' => 'Nejnovější',
790  'sort:popular' => 'Oblíbené',
791  'sort:alpha' => 'Abecedně',
792  'sort:priority' => 'Priorita',
793 
798  'title' => "Název",
799  'description' => "Popis",
800  'tags' => "Štítky",
801  'all' => "Vše",
802  'mine' => "Moje",
803 
804  'by' => 'od',
805  'none' => 'žádný',
806 
807  'annotations' => "Poznámky",
808  'relationships' => "Relace",
809  'metadata' => "Metadata",
810  'tagcloud' => "Zásobník štítků",
811 
812  'on' => 'Zapnuto',
813  'off' => 'Vypnuto',
814 
819  'edit:this' => 'Upravit',
820  'delete:this' => 'Smazat',
821  'comment:this' => 'Přidat komentář',
822 
827  'deleteconfirm' => "Jste si jistý/á, že chcete smazat tuto položku?",
828  'deleteconfirm:plural' => "Jste si jistý/á, že chcete smazat tyto položky?",
829 
834  'useradd:subject' => 'Uživatelský účet byl vytvořen',
835 
839  'messages:title:error' => 'Chyba',
840  'messages:title:warning' => 'Varování',
841  'messages:title:help' => 'Pomoc',
842  'messages:title:notice' => 'Upozornění',
843  'messages:title:info' => 'Všechno',
844 
848  'input:date_format:datepicker' => '', // jQuery UI datepicker format
849 
850  'friendlytime:justnow' => "právě teď",
851  'friendlytime:minutes' => "před %s minutami",
852  'friendlytime:minutes:singular' => "před minutou",
853  'friendlytime:hours' => "před %s hodinami",
854  'friendlytime:hours:singular' => "před hodinou",
855  'friendlytime:days' => "před %s dny",
856  'friendlytime:days:singular' => "včera",
857  'friendlytime:date_format' => 'j. F Y G:i',
858 
859  'friendlytime:future:minutes' => "za %s minut",
860  'friendlytime:future:minutes:singular' => "za minutu",
861  'friendlytime:future:hours' => "za %s hodin",
862  'friendlytime:future:hours:singular' => "za hodinu",
863  'friendlytime:future:days' => "za %s dní",
864  'friendlytime:future:days:singular' => "včera",
865 
866  'date:month:01' => 'leden %s',
867  'date:month:02' => 'únor %s',
868  'date:month:03' => 'březen %s',
869  'date:month:04' => 'duben %s',
870  'date:month:05' => 'květen %s',
871  'date:month:06' => 'červen %s',
872  'date:month:07' => 'červenec %s',
873  'date:month:08' => 'srpen %s',
874  'date:month:09' => 'září %s',
875  'date:month:10' => 'říjen %s',
876  'date:month:11' => 'listopad %s',
877  'date:month:12' => 'prosinec %s',
878 
879  'date:month:short:01' => '%s. led',
880  'date:month:short:02' => '%s. úno',
881  'date:month:short:03' => '%s. bře',
882  'date:month:short:04' => '%s. dub',
883  'date:month:short:05' => '%s. kvě',
884  'date:month:short:06' => '%s. čvn',
885  'date:month:short:07' => '%s. čvc',
886  'date:month:short:08' => '%s. srp',
887  'date:month:short:09' => '%s. zář',
888  'date:month:short:10' => '%s. říj',
889  'date:month:short:11' => '%s. lis',
890  'date:month:short:12' => '%s. pro',
891 
892  'date:weekday:0' => 'neděle',
893  'date:weekday:1' => 'pondělí',
894  'date:weekday:2' => 'úterý',
895  'date:weekday:3' => 'středa',
896  'date:weekday:4' => 'čtvrtek',
897  'date:weekday:5' => 'pátek',
898  'date:weekday:6' => 'sobota',
899 
900  'date:weekday:short:0' => 'ne',
901  'date:weekday:short:1' => 'po',
902  'date:weekday:short:2' => 'út',
903  'date:weekday:short:3' => 'st',
904  'date:weekday:short:4' => 'čt',
905  'date:weekday:short:5' => 'pá',
906  'date:weekday:short:6' => 'so',
907 
908  'interval:minute' => 'Každou minutu',
909  'interval:fiveminute' => 'Každých pět minut',
910  'interval:fifteenmin' => 'Každou čtvrthodinu',
911  'interval:halfhour' => 'Každou půlhodinu',
912  'interval:hourly' => 'Každou hodinu',
913  'interval:daily' => 'Denně',
914  'interval:weekly' => 'Týdně',
915  'interval:monthly' => 'Měsíčně',
916  'interval:yearly' => 'Ročně',
917 
922  'installation:sitename' => "Jméno vašich stránek:",
923  'installation:sitedescription' => "Krátký popis vašich stránek (volitelné):",
924  'installation:wwwroot' => "URL stránek:",
925  'installation:path' => "Úplná cesta k instalaci systému Elgg:",
926  'installation:dataroot' => "Úplná cesta k datovému adresáři:",
927  'installation:dataroot:warning' => "Tento adresář si musíte vyrobit ručně. Měl by být v jiném adresáři než je nainstalován systém Elgg.",
928  'installation:sitepermissions' => "Výchozí nastavení přístupových práv:",
929  'installation:language' => "Výchozí jazyk vašich stránek:",
930  'installation:debug' => "Ovládá množství informací zapsaných do logu serveru.",
931  'installation:debug:label' => "Upovídanost logů:",
932  'installation:debug:none' => 'Vypnout zápisy do logu (doporučeno)',
933  'installation:debug:error' => 'Zapisovat pouze kritické chyby',
934  'installation:debug:warning' => 'Zapisovat chyby a varování',
935  'installation:debug:notice' => 'Zapisovat všechny chyby, varování a upozornění',
936  'installation:debug:info' => 'Zapisovat všechno',
937 
938  // Walled Garden support
939  'installation:registration:description' => 'Registrace uživatelů je standardně povolena. Vypněte pokud nechcete, aby se uživatelé registrovali sami.',
940  'installation:registration:label' => 'Povolit nové registrace uživatelů',
941  'installation:walled_garden:description' => 'Povolením této volby zamezíte nečlenům prohlížení stránek s výjimkou součástí označených jako veřejné (např. přihlášení a registrace).',
942  'installation:walled_garden:label' => 'Omezit stánky pouze pro členy',
943 
944  'installation:view' => "Zadejte pohled, který bude použit jako výchozí na stránkách nebo ponechte prázdné pro výchozí pohled (jste-li na pochybách, nechte jak je):",
945 
946  'installation:siteemail' => "E-mailová adresa stránek (použita při rozesílání systémových e-mailů):",
947  'installation:default_limit' => "Výchozí počet položek na stránce",
948 
949  'admin:site:access:warning' => "Toto nastavení pravidel sdílení je doporučeno uživatelům při vytváření nového obsahu. Jeho změna nezpůsobí změnu pravidel obsahu.",
950  'installation:allow_user_default_access:description' => "Povolením této volby umožníte uživatelům nastavit jejich vlastní pravidla sdílení, která mají přednost před systémovým doporučením.",
951  'installation:allow_user_default_access:label' => "Povolit uživatelům jejich výchozí úroveň sdílení",
952 
953  'installation:simplecache:description' => "Technologie simple cache zvyšuje výkon ukládáním statického obsahu do mezipaměti a to včetně některých CSS a JavaScript souborů.",
954  'installation:simplecache:label' => "Používat simple chache (doporučeno)",
955 
956  'installation:cache_symlink:description' => "Symbolický odkaz na adresář simple cache umožňuje serveru vynechat zpracování při vydávání statických pohledů, což výrazně zvyšuje výkon a snižuje zátěž serveru.",
957  'installation:cache_symlink:label' => "Používat symbolický odkaz na adresář simple cache (doporučeno)",
958  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolický odkaz byl vytvořen. Pokud z nějakého důvodu chcete odkaz odebrat, smažte adresář symbolického odkazu z vašeho serveru.",
959  'installation:cache_symlink:paths' => 'Správně nastavený symbolický odkaz musí odkazovat z <i>%s</i> na <i>%s</i>',
960  'installation:cache_symlink:error' => "Díky nastavení vašeho serveru není možno vyrobit symbolický odkaz automaticky. Nahlédněte prosím do dokumentace a zřiďte symbolický odkaz ručně.",
961 
962  'installation:minify:description' => "Simple cache také může zvýšit výkon kompresí JavaScript a CSS souborů (vyžaduje zapnutou simple cache).",
963  'installation:minify_js:label' => "Komprimovat JavaScript (doporučeno)",
964  'installation:minify_css:label' => "Komprimovat CSS (doporučeno)",
965 
966  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Musíte aktualizovat soubor .htaccess tak, aby cesta byla vložena do GET parametru __elgg_uri (pro inspiraci můžete použít install/config/htaccess.dist).",
967  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg se nemůže připojit sám k sobě aby ověřil pravidla přepisu. Zkontrolujte že curl pracuje a nejsou žádná omezení IP bránící připojení z localhostu.",
968 
969  'installation:systemcache:description' => "Systémová mezipaměť snižuje čas načítání Elgg ukládáním dat do souborů.",
970  'installation:systemcache:label' => "Používat systémovou mezipaněť (doporučeno)",
971 
972  'admin:legend:system' => 'Systém',
973  'admin:legend:caching' => 'Vyrovnávací paměť',
974  'admin:legend:content' => 'Obsah',
975  'admin:legend:content_access' => 'Přístup k obsahu',
976  'admin:legend:site_access' => 'Přístup ke stránkám',
977  'admin:legend:debug' => 'Ladění a výpisy',
978  'config:i18n:who_can_change_language:admin_only' => "Pouze pro správce",
979  'config:email' => "E-mail",
980 
981  'upgrading' => 'Aktualizace...',
982  'upgrade:core' => 'Vaše instalace Elgg byla aktualizována.',
983  'upgrade:unlock' => 'Odemknout aktualizaci',
984  'upgrade:unlock:confirm' => "Databáze je zamčena jinou aktualizací. Spuštění několika aktualizací naráz je nebezpečné. Měl/a byste pokračovat pouze pokud víte, že neprobíhá jiná aktualizace. Odemknout?",
985  'upgrade:locked' => "Nemohu aktualizovat, probíhá jiná aktualizace. Pro odstranění zámku aktualizace navštivte sekci správce.",
986  'upgrade:unlock:success' => "Aktualizace odemčena úspěšně.",
987 
988  'admin:pending_upgrades' => 'Stránky mají nevyřízené aktualizace, které požadují váš bezodkladný zásah.',
989  'admin:view_upgrades' => 'Zobrazit nevyřízené aktualizace',
990  'item:object:elgg_upgrade' => 'Aktualizace stránek',
991  'admin:upgrades:none' => 'Vaše instalace je aktuální!',
992 
993  'upgrade:success_count' => 'Aktualizováno:',
994  'upgrade:finished' => 'Aktualizace dokončena',
995  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Aktualizace dokončena s chybami. Obnovte stránku a zkuste aktualizaci spustit znovu.</p></p><br />Pokud se bude chyba opakovat, zkontrolujte chybový log serveru, ten může obsahovat důvod. Pomoc s opravou chyby můžete najít ve <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">skupině technické podpory</a> pro komunitu Elgg.</p>',
996 
997  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
998  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Zarovnat GUID sloupce v databázi',
999 
1004  'welcome' => "Vítejte",
1005  'welcome:user' => 'Vítejte %s',
1006 
1011  'email:from' => 'Od',
1012  'email:to' => 'Komu',
1013  'email:subject' => 'Předmět',
1014  'email:body' => 'Text',
1015 
1016  'email:settings' => "Nastavení e-mailu",
1017  'email:address:label' => "E-mailová adresa",
1018  'email:address:password' => "Heslo",
1019 
1020  'email:save:success' => "Nová e-mailová adresa byla uložena. Je požadováno ověření.",
1021  'email:save:fail' => "Nová e-mailová adresa nemohla být uložena.",
1022 
1023  'friend:newfriend:subject' => "%s z vás udělal/a svého přítele!",
1024 
1025  'email:changepassword:subject' => "Heslo bylo změněno!",
1026 
1027  'email:resetpassword:subject' => "Heslo obnoveno!",
1028 
1029  'email:changereq:subject' => "Požadavek na změnu hesla.",
1030 
1035  'default_access:settings' => "Vaše výchozí úroveň sdílení",
1036  'default_access:label' => "Výchozí úroveň sdílení",
1037  'user:default_access:success' => "Výchozí úroveň sdílení byla uložena.",
1038  'user:default_access:failure' => "Výchozí úroveň sdílení není možné uložit.",
1039 
1044  'comments:count' => "%s komentářů",
1045  'item:object:comment' => 'Komentáře',
1046  'collection:object:comment' => 'Komentáře',
1047 
1048  'generic_comments:add' => "Přidat komentář",
1049  'generic_comments:edit' => "Upravit komentář",
1050  'generic_comments:post' => "Odeslat komentář",
1051  'generic_comments:text' => "Komentář",
1052  'generic_comments:latest' => "Nejnovější komentáře",
1053  'generic_comment:posted' => "Váš komentář byl úspěšně odeslán.",
1054  'generic_comment:updated' => "Váš komentář byl úspěšně aktualizován.",
1055  'generic_comment:blank' => "Omlouváme se, ale aby bylo možné komentář uložit, musíte do něj nejdříve něco napsat.",
1056  'generic_comment:notfound' => "Bohužel jsme nemohli najít požadovaný komentář.",
1057  'generic_comment:failure' => "Při ukládání komentáře nastala nečekaná chyba.",
1058  'generic_comment:none' => 'Žádné komentáře',
1059  'generic_comment:title' => 'Komentováno uživatelem %s',
1060  'generic_comment:on' => '%s na %s',
1061  'generic_comments:latest:posted' => 'odeslal/a',
1062 
1067  'byline' => 'Od %s',
1068  'byline:ingroup' => 've skupině %s',
1069 
1070  'entity:delete:item' => 'Položka',
1071  'entity:delete:item_not_found' => 'Položka nebyla nalezena.',
1072  'entity:delete:permission_denied' => 'Nemáte oprávnění smazat tuto položku.',
1073  'entity:delete:success' => '%s bylo odstraněno.',
1074  'entity:delete:fail' => '%s nemůže být odstraněno.',
1075 
1084  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Formulář neobsahuje pole __token nebo ',
1085  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Platnost používané stránky vypršela. Zkuste to prosím znovu.",
1086  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Platnost používané stránky vypršela. Obnovte ji prosím a zkuste to znovu.',
1087  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Váš formulář bohužel nemohl být z neznámého důvodu odeslán.',
1088  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Velikost nahraných souboru(ů) překračuje limit nastavený správcem těchto stránek.',
1089 
1094  'js:security:token_refresh_failed' => 'Chyba spojení s %s. Můžete očekávat problémy při ukládání obsahu. Obnovte prosím tuto stránku.',
1095  'js:lightbox:current' => "obrázek %s uživatele %s",
1096 
1104  'elgg:powered' => "Postaveno na projektu Elgg",
1105 
1114  "aa" => "Afar",
1115  "ab" => "Abkhazian",
1116  "af" => "Afrikaans",
1117  "am" => "Amharic",
1118  "ar" => "Arabic",
1119  "as" => "Assamese",
1120  "ay" => "Aymara",
1121  "az" => "Azerbaijani",
1122  "ba" => "Bashkir",
1123  "be" => "Byelorussian",
1124  "bg" => "Bulgarian",
1125  "bh" => "Bihari",
1126  "bi" => "Bislama",
1127  "bn" => "Bengali; Bangla",
1128  "bo" => "Tibetan",
1129  "br" => "Breton",
1130  "ca" => "Catalan",
1131  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1132  "co" => "Corsican",
1133  "cs" => "Čeština",
1134  "cy" => "Welsh",
1135  "da" => "Danish",
1136  "de" => "German",
1137  "dz" => "Bhutani",
1138  "el" => "Greek",
1139  "en" => "English",
1140  "eo" => "Esperanto",
1141  "es" => "Spanish",
1142  "et" => "Estonian",
1143  "eu" => "Basque",
1144  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1145  "fa" => "Persian",
1146  "fi" => "Finnish",
1147  "fj" => "Fiji",
1148  "fo" => "Faeroese",
1149  "fr" => "French",
1150  "fy" => "Frisian",
1151  "ga" => "Irish",
1152  "gd" => "Scots / Gaelic",
1153  "gl" => "Galician",
1154  "gn" => "Guarani",
1155  "gu" => "Gujarati",
1156  "he" => "Hebrew",
1157  "ha" => "Hausa",
1158  "hi" => "Hindi",
1159  "hr" => "Croatian",
1160  "hu" => "Hungarian",
1161  "hy" => "Armenian",
1162  "ia" => "Interlingua",
1163  "id" => "Indonesian",
1164  "ie" => "Interlingue",
1165  "ik" => "Inupiak",
1166  //"in" => "Indonesian",
1167  "is" => "Icelandic",
1168  "it" => "Italian",
1169  "iu" => "Inuktitut",
1170  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1171  "ja" => "Japanese",
1172  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1173  "jw" => "Javanese",
1174  "ka" => "Georgian",
1175  "kk" => "Kazakh",
1176  "kl" => "Greenlandic",
1177  "km" => "Cambodian",
1178  "kn" => "Kannada",
1179  "ko" => "Korean",
1180  "ks" => "Kashmiri",
1181  "ku" => "Kurdish",
1182  "ky" => "Kirghiz",
1183  "la" => "Latin",
1184  "ln" => "Lingala",
1185  "lo" => "Laothian",
1186  "lt" => "Lithuanian",
1187  "lv" => "Latvian/Lettish",
1188  "mg" => "Malagasy",
1189  "mi" => "Maori",
1190  "mk" => "Macedonian",
1191  "ml" => "Malayalam",
1192  "mn" => "Mongolian",
1193  "mo" => "Moldavian",
1194  "mr" => "Marathi",
1195  "ms" => "Malay",
1196  "mt" => "Maltese",
1197  "my" => "Burmese",
1198  "na" => "Nauru",
1199  "ne" => "Nepali",
1200  "nl" => "Dutch",
1201  "no" => "Norwegian",
1202  "oc" => "Occitan",
1203  "om" => "(Afan) Oromo",
1204  "or" => "Oriya",
1205  "pa" => "Punjabi",
1206  "pl" => "Polish",
1207  "ps" => "Pashto / Pushto",
1208  "pt" => "Portuguese",
1209  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1210  "qu" => "Quechua",
1211  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1212  "rn" => "Kirundi",
1213  "ro" => "Romanian",
1214  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1215  "ru" => "Russian",
1216  "rw" => "Kinyarwanda",
1217  "sa" => "Sanskrit",
1218  "sd" => "Sindhi",
1219  "sg" => "Sangro",
1220  "sh" => "Serbo-Croatian",
1221  "si" => "Singhalese",
1222  "sk" => "Slovenština",
1223  "sl" => "Slovenian",
1224  "sm" => "Samoan",
1225  "sn" => "Shona",
1226  "so" => "Somali",
1227  "sq" => "Albanian",
1228  "sr" => "Serbian",
1229  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1230  "ss" => "Siswati",
1231  "st" => "Sesotho",
1232  "su" => "Sundanese",
1233  "sv" => "Swedish",
1234  "sw" => "Swahili",
1235  "ta" => "Tamil",
1236  "te" => "Tegulu",
1237  "tg" => "Tajik",
1238  "th" => "Thai",
1239  "ti" => "Tigrinya",
1240  "tk" => "Turkmen",
1241  "tl" => "Tagalog",
1242  "tn" => "Setswana",
1243  "to" => "Tonga",
1244  "tr" => "Turkish",
1245  "ts" => "Tsonga",
1246  "tt" => "Tatar",
1247  "tw" => "Twi",
1248  "ug" => "Uigur",
1249  "uk" => "Ukrainian",
1250  "ur" => "Urdu",
1251  "uz" => "Uzbek",
1252  "vi" => "Vietnamese",
1253  "vo" => "Volapuk",
1254  "wo" => "Wolof",
1255  "xh" => "Xhosa",
1256  //"y" => "Yiddish",
1257  "yi" => "Yiddish",
1258  "yo" => "Yoruba",
1259  "za" => "Zuang",
1260  "zh" => "Chinese",
1261  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1262  "zu" => "Zulu",
1263 
1264  "field:required" => 'Vyžadováno',
1265 );