Elgg  Version 3.0
cs.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 
3 return array(
8  'item:site:site' => 'Site',
9  'collection:site:site' => 'Sites',
10  'index:content' => '<p>Welcome to your Elgg site.</p><p><strong>Tip:</strong> Many sites use the <code>activity</code> plugin to place a site activity stream on this page.</p>',
11 
16  'login' => "Přihlásit se",
17  'loginok' => "Byl/a jste přihlášen/a.",
18  'loginerror' => "Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujete přihlašovací údaje a zkuste to znovu.",
19  'login:empty' => "Je vyžadováno uživatelské jméno/e-mail a heslo.",
20  'login:baduser' => "Váš profil není možné načíst.",
21  'auth:nopams' => "Vnitřní chyba. Není nainstalovaná ověřovací metoda uživatele.",
22 
23  'logout' => "Odhlásit se",
24  'logoutok' => "Byl/a jste odhlášen/a.",
25  'logouterror' => "Nemůžeme vás odhlásit. Zkuste to znovu.",
26  'session_expired' => "Vaše sezení vypršelo. <a href='javascript:location.reload(true)'>Obnovte</a> prosím stránku k novém přihlášení.",
27  'session_changed_user' => "Byl/a jste přihlášen/a jako jiný uživatel. Měl/a byste <a href='javascript:location.reload(true)'>obnovit</a> stránku.",
28 
29  'loggedinrequired' => "Musíte být přihlášen/a aby jste mohl/a vidět požadovanou stránku.",
30  'loggedoutrequired' => "You must be logged out to view the requested page.",
31  'adminrequired' => "Musíte být správcem aby jste viděl/a požadovanou stránku.",
32  'membershiprequired' => "Musíte být členem této skupiny aby jste mohl/a vidět požadovanou stránku.",
33  'limited_access' => "Nemáte oprávnění vidět požadovanou stránku.",
34  'invalid_request_signature' => "Adresa stránky kterou se snažíte zobrazit je buď neplatná nebo jí skončila platnost",
35 
40  'exception:title' => "Fatální chyba.",
41  'exception:contact_admin' => 'Došlo k neodstranitelné chybě, která byla zaznamenána. Obraťte se na správce těchto stránek s následujícími údaji:',
42 
43  'actionundefined' => "Požadovaná akce (%s) nebyla v systému definována.",
44  'actionnotfound' => "Soubor s akcí pro %s nebyl nalezen.",
45  'actionloggedout' => "Tuto akci bohužel nelze provést dokud nejste jste přihlášen/a.",
46  'actionunauthorized' => 'Nemáte oprávnění provést tuto akci.',
47 
48  'ajax:error' => 'Neočekávaná chyba během volání AJAX požadavku. Pravděpodobně došlo ke ztrátě spojení se serverem.',
49  'ajax:not_is_xhr' => 'Nemůžete přistupovat přímo k AJAX pohledům',
50 
51  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) je špatně nakonfigurovaný doplněk a byl zakázán. Prohledejte prosím wiki projektu Elgg pro nalezení možných příčin (http://learn.elgg.org/).",
52  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) se nespustil a byl deaktivován. Důvod: %s',
53  'PluginException:InvalidID' => "%s je neplatné ID doplňku.",
54  'PluginException:InvalidPath' => "%s je neplatná cesta doplňku.",
55  'PluginException:InvalidManifest' => 'Neplatný soubor manifestu pro doplněk %s',
56  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s není platný doplněk.',
57  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s není platný doplněk: %s',
58  'PluginException:NullInstantiated' => 'Doplněk nemůže být odstraněn. Musíte dodat GUID, ID doplňku nebo kompletní cestu.',
59  'ElggPlugin:MissingID' => 'Postrádám ID doplňku (guid %s)',
60  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Postrádám balíček doplňku pro ID doplňku %s (guid %s)',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Požadovaný soubor "%s" chybí.',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Složka doplňku musí být přejmenována na "%s" aby odpovídala ID uvedenému v manifestu.',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Jeho manifest obsahuje neplatný typ závislosti "%s".',
64  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Jeho manifest obsahuje neplatný typ poskytování "%s".',
65  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Existuje vadná %s závislost "%s" v doplňku %s. Doplněk nemůže být v konfliktu s nebo požadovat něco co poskytuje!',
66  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Je v konfliktu s doplňkem: %s',
67  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" file je přítomen ale nedá se číst.',
68  'ElggPlugin:Error' => 'Plugin error',
69  'ElggPlugin:Error:ID' => 'Error in plugin "%s"',
70  'ElggPlugin:Error:Path' => 'Error in plugin path "%s"',
71  'ElggPlugin:Error:Unknown' => 'Undefined plugin error',
72  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Nemohu vložit %s pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
73  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Vyhozena výjimka obsahující %s pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
74  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Nemohu otevřít složku pohledů pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
75  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Žádné ID pro doplněk guid %s!',
76  'ElggPlugin:Exception:InvalidPackage' => 'Package cannot be loaded',
77  'ElggPlugin:Exception:InvalidManifest' => 'Plugin manifest is missing or invalid',
78  'PluginException:NoPluginName' => "Jméno doplňku nebylo nalezeno",
79  'PluginException:ParserError' => 'Při čtení manifestu s verzí API %s v doplňku %s nastala chyba.',
80  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Nemohu najít čtečku pro manifest s verzí API %s v doplňku %s.',
81  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Postrádám vyžadovanou vlastnost '%s' v manifestu pro doplněk %s.",
82  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s je neplatný doplněk a byl deaktivován.',
83  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" nevrátil seriazovatelné pole.',
84  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" poslal výstup.',
85 
86  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Požadováno',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Doporučeno',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Konflikty',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'V konfliktu',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Poskytuje',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Priorita',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Verze Elgg',
94  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Verze PHP',
95  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Rozšíření PHP: %s',
96  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Nastavení v ini PHP: %s',
97  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Doplněk: %s',
98  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Po %s',
99  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Před %s',
100  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s není nainstalováno',
101  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Chybí',
102 
103  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Jsou zde jiné doplňky, které závisí na %s. Než zakážete tento, musíte zakázat následující doplňky: %s',
104 
105  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Nalezeny položky nabídky které neodkazují na rodiče',
106  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Nalezena položka nabídky [%s], které chybí rodič[%s]',
107  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Nalezena duplicitní registrace pro položku nabídky [%s]',
108 
109  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Pole s heslem nemůže být prázdné',
110  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Hesla se musí shodovat',
111  'LoginException:BannedUser' => 'Na tyto stánky vám byl zakázán přístup a nemůžete se přihlásit',
112  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujte prosím vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo.',
113  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujte prosím vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo.',
114  'LoginException:AccountLocked' => 'Příliš mnoho neúspěšných pokusů. Váš účet byl uzamčen.',
115  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Chybně zadané současné heslo.',
116  'LoginException:Unknown' => 'Díky neznámé chybě vás nemůžeme přihlásit.',
117 
118  'UserFetchFailureException' => 'Nemohu zkontrolovat práva pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
119 
120  'PageNotFoundException' => 'The page you are trying to view does not exist or you do not have permissions to view it',
121  'EntityNotFoundException' => 'The content you were trying to access has been removed or you do not have permissions to access it.',
122  'EntityPermissionsException' => 'You do not have sufficient permissions for this action.',
123  'GatekeeperException' => 'You do not have permissions to view the page you are trying to access',
124  'BadRequestException' => 'Bad request',
125  'ValidationException' => 'Submitted data did not meet the requirements, please check your input.',
126  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%s must implement %s',
127 
128  'deprecatedfunction' => 'Varování: Tento kód používá zastaralou funkci \'%s\' a není kompatibilní s touto verzí projektu Elgg',
129 
130  'pageownerunavailable' => 'Varování: Vlastník stránky %d není dostupný!',
131  'viewfailure' => 'V pohledu %s došlo k vnitřnímu selhání',
132  'view:missing_param' => "Požadovaný parametr '%s' chybí v pohledu %s",
133  'changebookmark' => 'Změňte prosím vaši záložku pro tuto stránku.',
134  'noaccess' => 'Obsah který se snažíte zobrazit byl odstraněn nebo nemáte povolení prohlížet si ho.',
135  'error:missing_data' => 'V požadavku chybí nějaká data.',
136  'save:fail' => 'Při ukládání vašich dat se vyskytla chyba',
137  'save:success' => 'Data byla uložena',
138 
139  'forward:error' => 'Sorry. An error occurred while redirecting to you to another site.',
140 
141  'error:default:title' => 'Jejda...',
142  'error:default:content' => 'Jejda... něco se pokazilo.',
143  'error:400:title' => 'Špatný požadavek',
144  'error:400:content' => 'Požadavek byl bohužel špatný nebo neúplný.',
145  'error:403:title' => 'Nepřístupná stránka',
146  'error:403:content' => 'Bohužel nemáte přístup k požadované stránce.',
147  'error:404:title' => 'Stránka nebyla nalezena',
148  'error:404:content' => 'Bohužel jsme nemohli najít stránku kterou požadujete.',
149 
150  'upload:error:ini_size' => 'Soubor, který se snažíte nahrát, je příliš veliký.',
151  'upload:error:form_size' => 'Soubor, který se snažíte nahrát, je příliš veliký.',
152  'upload:error:partial' => 'Nahrání souboru není dokončeno.',
153  'upload:error:no_file' => 'Nebyl vybrán soubor.',
154  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
155  'upload:error:cant_write' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
156  'upload:error:extension' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
157  'upload:error:unknown' => 'Nahrání souboru selhalo.',
158 
162  'table_columns:fromView:admin' => 'Správce',
163  'table_columns:fromView:banned' => 'Zakázán přístup',
164  'table_columns:fromView:container' => 'Kontejner',
165  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Popis',
166  'table_columns:fromView:link' => 'Jméno/Název',
167  'table_columns:fromView:icon' => 'Ikona',
168  'table_columns:fromView:item' => 'Položka',
169  'table_columns:fromView:language' => 'Jazyk',
170  'table_columns:fromView:owner' => 'Vlastník',
171  'table_columns:fromView:time_created' => 'Čas vytvoření',
172  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Čas aktualizace',
173  'table_columns:fromView:user' => 'Uživatel',
174 
175  'table_columns:fromProperty:description' => 'Popis',
176  'table_columns:fromProperty:email' => 'E-mail',
177  'table_columns:fromProperty:name' => 'Jméno',
178  'table_columns:fromProperty:type' => 'Typ',
179  'table_columns:fromProperty:username' => 'Uživatelské jméno',
180 
181  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Podtyp',
182  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Jméno/Název',
183  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME typ',
184  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Typ',
185 
190  'name' => "Zobrazené jméno",
191  'email' => "E-mailová adresa",
192  'username' => "Uživatelské jméno",
193  'loginusername' => "Uživatelské jméno nebo e-mail",
194  'password' => "Heslo",
195  'passwordagain' => "Heslo (znovu pro ověření)",
196  'admin_option' => "Má být tento uživatel správcem?",
197  'autogen_password_option' => "Automagicky vyrobit bezpečné heslo?",
198 
203  'access:label:private' => "Private",
204  'access:label:logged_in' => "Logged in users",
205  'access:label:public' => "Public",
206  'access:label:logged_out' => "Logged out users",
207  'access:label:friends' => "Friends",
208  'access' => "Přístup",
209  'access:overridenotice' => "Poznámka: Díky pravidlům skupiny bude tento obsah přístupný pouze pro členy skupiny.",
210  'access:limited:label' => "Omezený",
211  'access:help' => "Úroveň přístupu",
212  'access:read' => "Ke čtení",
213  'access:write' => "Pro zápis",
214  'access:admin_only' => "Pouze pro správce",
215  'access:missing_name' => "Postrádám jméno úrovně přístupu",
216  'access:comments:change' => "Tato diskuse je momentálně viditelná omezenému publiku. Buďte pozorný s kým jí sdílíte.",
217 
222  'dashboard' => "Nástěnka",
223  'dashboard:nowidgets' => "Vaše nástěnka vám umožní sledovat aktivitu a obsah, který se vás týká.",
224 
225  'widgets:add' => 'Přidat udělátka',
226  'widgets:add:description' => "Udělátka na stránku přidáte kliknutím na následující tlačítka.",
227  'widgets:position:fixed' => '(Pevná pozice na stránce)',
228  'widget:unavailable' => 'Toto udělátko již máte přidané',
229  'widget:numbertodisplay' => 'Počet zobrazených položek',
230 
231  'widget:delete' => 'Odebrat %s',
232  'widget:edit' => 'Upravit udělátko',
233 
234  'widgets' => "Udělátka",
235  'widget' => "Udělátko",
236  'item:object:widget' => "Udělátka",
237  'collection:object:widget' => 'Widgets',
238  'widgets:save:success' => "Udělátko bylo úspěšně uloženo.",
239  'widgets:save:failure' => "Nemohu uložit udělátko.",
240  'widgets:add:success' => "Udělátko bylo úspěšně přidáno.",
241  'widgets:add:failure' => "Nemohu přidat udělátko.",
242  'widgets:move:failure' => "Nemohu uložit novou pozici udělátka.",
243  'widgets:remove:failure' => "Toto udělátko není možné odebrat ",
244  'widgets:not_configured' => "This widget is not yet configured",
245 
250  'group' => "Skupina",
251  'item:group' => "Skupiny",
252  'collection:group' => 'Groups',
253  'item:group:group' => "Group",
254  'collection:group:group' => 'Groups',
255  'groups:tool_gatekeeper' => "The requested functionality is currently not enabled in this group",
256 
261  'user' => "Uživatel",
262  'item:user' => "Uživatelé",
263  'collection:user' => 'Users',
264  'item:user:user' => 'User',
265  'collection:user:user' => 'Users',
266 
267  'friends' => "Přátelé",
268  'collection:friends' => 'Friends\' %s',
269 
270  'avatar' => 'Portrét',
271  'avatar:noaccess' => "Nemáte povoleno upravovat portrét tohoto uživatele",
272  'avatar:create' => 'Vytvořit portrét',
273  'avatar:edit' => 'Upravit portrét',
274  'avatar:upload' => 'Nahrát nový portrét',
275  'avatar:current' => 'Současný portrét',
276  'avatar:remove' => 'Odebrat portrét a nastavit výchozí obrázek',
277  'avatar:crop:title' => 'Nástroj pro ořez portrétu',
278  'avatar:upload:instructions' => "Portrét je zobrazen u vašich aktivit na těchto stránkách. Můžete jej měnit tak často jak chcete. (Jsou přijímány formáty GIF, JPG a PNG.)",
279  'avatar:create:instructions' => 'Myší natáhněte a přemisťte čtverec vespod tak aby odpovídal požadovanému ořezu. V pravé části se zobrazí náhled. Až budete s náhledem spokojen/a, klikněte na \'Vytvořit portrét\'. Tato oříznutá verze bude zobrazena u všech vašich aktivit.',
280  'avatar:upload:success' => 'Portrét úspěšně nahrán',
281  'avatar:upload:fail' => 'Nahrání portrétu se nezdařilo',
282  'avatar:resize:fail' => 'Změna velikosti portrétu se nezdařila',
283  'avatar:crop:success' => 'Portrét úspěšně oříznut',
284  'avatar:crop:fail' => 'Oříznutí portrétu se nezdařilo',
285  'avatar:remove:success' => 'Portrét úspěšně odebrán',
286  'avatar:remove:fail' => 'Odebrání portrétu se nezdařilo',
287 
288  'action:user:validate:already' => "%s was already validated",
289  'action:user:validate:success' => "%s has been validated",
290  'action:user:validate:error' => "An error occurred while validating %s",
291 
295  'feed:rss' => 'RSS kanál pro tuto stránku',
296  'feed:rss:title' => 'RSS feed for this page',
300  'link:view' => 'zobrazit odkaz',
301  'link:view:all' => 'Zobrazit vše',
302 
303 
307  'river' => "Aktivita",
308  'river:user:friend' => "%s is now a friend with %s",
309  'river:update:user:avatar' => '%s má nový portrét',
310  'river:noaccess' => 'Nemáte oprávnění vidět tuto položku.',
311  'river:posted:generic' => '%s odesláno',
312  'riveritem:single:user' => 'uživatel',
313  'riveritem:plural:user' => 'někteří uživatelé',
314  'river:ingroup' => 've skupině %s',
315  'river:none' => 'Žádná aktivita',
316  'river:update' => 'Aktualizace pro %s',
317  'river:delete' => 'Odebrat tuto položku aktivity',
318  'river:delete:success' => 'Položka aktivity byla odstraněna',
319  'river:delete:fail' => 'Položka aktivity nemůže být odstraněna',
320  'river:delete:lack_permission' => 'Nemáte dostatečná práva pro odstranění této položky aktivity',
321  'river:can_delete:invaliduser' => 'Nemohu zkontrolovat canDelete pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
322  'river:subject:invalid_subject' => 'Neplatný uživatel',
323  'activity:owner' => 'Zobrazit aktivitu',
324 
325 
326 
330  'notifications:usersettings' => "Nastavení oznámení",
331  'notification:method:email' => 'E-mail',
332 
333  'notifications:usersettings:save:ok' => "Nastavení oznámení bylo úspěšně uloženo.",
334  'notifications:usersettings:save:fail' => "Vyskytl se problém při ukládání nastavení oznámení.",
335 
336  'notification:subject' => 'Oznámení o %s',
337  'notification:body' => 'Zobrazit novou aktivitu v %s',
338 
343  'search' => "Hledat",
344  'searchtitle' => "Hledat: %s",
345  'users:searchtitle' => "Hledat uživatele: %s",
346  'groups:searchtitle' => "Hledat skupiny: %s",
347  'advancedsearchtitle' => "%s s výsledky shodující se s %s",
348  'notfound' => "Nic nenalezeno.",
349  'next' => "Následující",
350  'previous' => "Předešlé",
351 
352  'viewtype:change' => "Změnit typ výpisu",
353  'viewtype:list' => "Výpis",
354  'viewtype:gallery' => "Galerie",
355 
356  'tag:search:startblurb' => "Položky odpovídající '%s':",
357 
358  'user:search:startblurb' => "Uživatelé odpovídající '%s':",
359  'user:search:finishblurb' => "Klikněte sem pro podrobnější výpis.",
360 
361  'group:search:startblurb' => "Skupiny odpovídající '%s':",
362  'group:search:finishblurb' => "Klikněte sem pro podrobnější výpis.",
363  'search:go' => 'Start',
364  'userpicker:only_friends' => 'Pouze přátelé',
365 
370  'account' => "Účet",
371  'settings' => "Nastavení",
372  'tools' => "Nástroje",
373  'settings:edit' => 'Upravit nastavení',
374 
375  'register' => "Registrovat",
376  'registerok' => "Byl/a jste úspěšně zaregistrován/a do %s.",
377  'registerbad' => "Vaše registrace nebyla úspěšná díky neznámé chybě.",
378  'registerdisabled' => "Registrace byla zakázána správcem systému",
379  'register:fields' => 'Všechny položky jsou vyžadované',
380 
381  'registration:noname' => 'Display name is required.',
382  'registration:notemail' => 'E-mailová adresa kterou jste zadal/a se nezdá být platnou e-mailovou adresou.',
383  'registration:userexists' => 'Toto uživatelské jméno již existuje',
384  'registration:usernametooshort' => 'Uživatelské jméno musí mít alespoň %u znaků.',
385  'registration:usernametoolong' => 'Vaše uživatelské jméno je příliš dlouhé. Může mít maximálně %u znaků.',
386  'registration:passwordtooshort' => 'Heslo musí mít alespoň %u znaků.',
387  'registration:dupeemail' => 'Tento e-mail je již zaregistrován.',
388  'registration:invalidchars' => 'Vaše uživatelské jméno bohužel obsahuje znak %s který je neplatný. Následující znaky jsou neplatné: %s',
389  'registration:emailnotvalid' => 'E-mailová adresa kterou jste zadal/a je bohužel neplatná',
390  'registration:passwordnotvalid' => 'Heslo které jste zadal/a je bohužel neplatné',
391  'registration:usernamenotvalid' => 'Uživatelské jméno které jste zadal/a je bohužel neplatné',
392 
393  'adduser' => "Přidat uživatele",
394  'adduser:ok' => "Úspěšně jste přidal/a nového uživatele.",
395  'adduser:bad' => "Nový uživatel nemůže být vytvořen.",
396 
397  'user:set:name' => "Nastavení jména účtu",
398  'user:name:label' => "Zobrazené jméno",
399  'user:name:success' => "Zobrazované jméno bylo úspěšně změněno.",
400  'user:name:fail' => "Nemohu změnit zobrazované jméno.",
401  'user:username:success' => "Successfully changed username on the system.",
402  'user:username:fail' => "Could not change username on the system.",
403 
404  'user:set:password' => "Heslo účtu",
405  'user:current_password:label' => 'Současné heslo',
406  'user:password:label' => "Nové heslo",
407  'user:password2:label' => "Nové heslo znovu",
408  'user:password:success' => "Heslo bylo změněno",
409  'user:password:fail' => "Nemohu změnit vaše heslo.",
410  'user:password:fail:notsame' => "Obě zadaná hesla nejsou stejná!",
411  'user:password:fail:tooshort' => "Heslo je příliš krátké!",
412  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Současné heslo není zadáno správně.',
413  'user:changepassword:unknown_user' => 'Neplatný úživatel.',
414  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Tímto změníte vaše heslo.',
415 
416  'user:set:language' => "Nastavení jazyka",
417  'user:language:label' => "Jazyk",
418  'user:language:success' => "Jazykové nastavení bylo aktualizováno.",
419  'user:language:fail' => "Jazykové nastavení není možné uložit.",
420 
421  'user:username:notfound' => 'Uživatelské jméno %s nebylo nalezeno.',
422  'user:username:help' => 'Please be aware that changing a username will change all dynamic user related links',
423 
424  'user:password:lost' => 'Ztracené heslo',
425  'user:password:hash_missing' => 'Regretfully, we must ask you to reset your password. We have improved the security of passwords on the site, but were unable to migrate all accounts in the process.',
426  'user:password:changereq:success' => 'Požadavek na nové heslo byl úspěšný, e-mail byl odeslán',
427  'user:password:changereq:fail' => 'Nelze požádat o nové heslo.',
428 
429  'user:password:text' => 'O nové heslo požádáte zadáním uživatelského jména nebo e-mailové adresy do následujícího formuláře a následným stiskem tlačítka Požádat.',
430 
431  'user:persistent' => 'Pamatovat si mě',
432 
433  'walled_garden:home' => 'Home',
434 
438  'menu:page:header:administer' => 'Spravovat',
439  'menu:page:header:configure' => 'Nastavovat',
440  'menu:page:header:develop' => 'Vyvíjet',
441  'menu:page:header:information' => 'Information',
442  'menu:page:header:default' => 'Ostatní',
443 
444  'admin:view_site' => 'Zobrazit stránky',
445  'admin:loggedin' => 'Přihlášen jako %s',
446  'admin:menu' => 'Nabídka',
447 
448  'admin:configuration:success' => "Nastavení bylo uloženo.",
449  'admin:configuration:fail' => "Nastavení není možné uložit.",
450  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Nemohu "%s" nastavit jako dataroot, protože to není absolutní cesta.',
451  'admin:configuration:default_limit' => 'Počet položek na stránku musí být alespoň 1.',
452 
453  'admin:unknown_section' => 'Neplatná sekce správce.',
454 
455  'admin' => "Správa",
456  'admin:description' => "Správcovský panel umožňuje řídit všechny součásti systému, od správy uživatelů k chování doplňků. Následují dostupné možnosti.",
457 
458  'admin:statistics' => 'Statistiky',
459  'admin:server' => 'Server',
460  'admin:cron' => 'Cron',
461  'admin:cron:record' => 'Nejnovější úlohy cronu',
462  'admin:cron:period' => 'Lhůta cronu',
463  'admin:cron:friendly' => 'Naposledy spuštěno',
464  'admin:cron:date' => 'Datum a čas',
465  'admin:cron:msg' => 'Zpráva',
466  'admin:cron:started' => 'Úlohy cronu pro "%s" spuštěny v %s',
467  'admin:cron:started:actual' => 'Cron interval "%s" started processing at %s',
468  'admin:cron:complete' => 'Úlohy cronu pro "%s" dokončeny v %s',
469 
470  'admin:appearance' => 'Vzhled',
471  'admin:administer_utilities' => 'Nástroje',
472  'admin:develop_utilities' => 'Nástroje',
473  'admin:configure_utilities' => 'Nástroje',
474  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
475 
476  'admin:users' => "Uživatelé",
477  'admin:users:online' => 'Právě přihlášeni',
478  'admin:users:newest' => 'Nejnovější',
479  'admin:users:admins' => 'Správci',
480  'admin:users:searchuser' => 'Search user to make them admin',
481  'admin:users:existingadmins' => 'List of existing admins',
482  'admin:users:add' => 'Přidat nového uživatele',
483  'admin:users:description' => "Tento správcovský panel umožňuje měnit nastavení členů vašich stránek. Následují dostupné možnosti.",
484  'admin:users:adduser:label' => "Pro přidání nového uživatele klikněte sem...",
485  'admin:users:opt:linktext' => "Nastavit uživatele...",
486  'admin:users:opt:description' => "Umožňuje nastavit uživatele a informace o účtech. ",
487  'admin:users:find' => 'Najít',
488  'admin:users:unvalidated' => 'Unvalidated',
489  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'No unvalidated users.',
490  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Registered: %s',
491 
492  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Maintenance mode',
493  'admin:upgrades' => 'Aktualizace',
494  'admin:upgrades:finished' => 'Completed',
495  'admin:upgrades:db' => 'Database upgrades',
496  'admin:upgrades:db:name' => 'Upgrade name',
497  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Start time',
498  'admin:upgrades:db:end_time' => 'End time',
499  'admin:upgrades:db:duration' => 'Duration',
500  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Pending upgrades',
501  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Completed upgrades',
502  'admin:upgrades:menu:db' => 'Database upgrades',
503  'admin:upgrades:menu:run_single' => 'Run this upgrade',
504  'admin:upgrades:run' => 'Run upgrades now',
505  'admin:upgrades:error:invalid_upgrade' => 'Entity %s does not exist or not a valid instance of ElggUpgrade',
506  'admin:upgrades:error:invalid_batch' => 'Batch runner for the upgrade %s (%s) could not be instantiated',
507  'admin:upgrades:completed' => 'Upgrade "%s" completed at %s',
508  'admin:upgrades:completed:errors' => 'Upgrade "%s" completed at %s but encountered %s errors',
509  'admin:upgrades:failed' => 'Upgrade "%s" failed',
510  'admin:action:upgrade:reset:success' => 'Upgrade "%s" was reset',
511 
512  'admin:settings' => 'Nastavení',
513  'admin:settings:basic' => 'Základní nastavení',
514  'admin:settings:advanced' => 'Rozšířená nastavení',
515  'admin:settings:users' => 'Users',
516  'admin:site_settings' => "Site Settings",
517  'admin:site:description' => "Tento správcovský panel umožňuje měnit celkové nastavení vašich stránek. Následují dostupné možnosti.",
518  'admin:site:opt:linktext' => "Nastavit stránky...",
519  'admin:settings:in_settings_file' => 'Toto nastavení je definováno v settings.php',
520 
521  'site_secret:current_strength' => 'Síla klíče',
522  'site_secret:strength:weak' => "Slabý",
523  'site_secret:strength_msg:weak' => "Důrazně vám doporučujeme přegenerování šifrovacího klíče stránek.",
524  'site_secret:strength:moderate' => "Průměrný",
525  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Pro větší bezpečnosti stránek vám doporučujeme přegenerování šifrovacího klíče.",
526  'site_secret:strength:strong' => "Silný",
527  'site_secret:strength_msg:strong' => "Váš šifrovací klíč je dostatečně silný. Není důvod ho přegenerovat.",
528 
529  'admin:dashboard' => 'Nástěnka',
530  'admin:widget:online_users' => 'Přihlášení uživatelé',
531  'admin:widget:online_users:help' => 'Zobrazuje aktuálně připojené uživatele',
532  'admin:widget:new_users' => 'Noví uživatelé',
533  'admin:widget:new_users:help' => 'Zobrazuje nejnovější uživatele',
534  'admin:widget:banned_users' => 'Uživatelé se zákazem přístupu',
535  'admin:widget:banned_users:help' => 'Zobrazuje uživatele se zákazem přístupu',
536  'admin:widget:content_stats' => 'Statistiky obsahu',
537  'admin:widget:content_stats:help' => 'Zobrazuje statistiky obsahu vytvořeného vašimi uživateli',
538  'admin:widget:cron_status' => 'Stav cronu',
539  'admin:widget:cron_status:help' => 'Zobrazuje stav kdy byla úloha cronu naposledy skončena',
540  'admin:statistics:numentities' => 'Content Statistics',
541  'admin:statistics:numentities:type' => 'Content type',
542  'admin:statistics:numentities:number' => 'Number',
543  'admin:statistics:numentities:searchable' => 'Searchable entities',
544  'admin:statistics:numentities:other' => 'Other entities',
545 
546  'admin:widget:admin_welcome' => 'Vítejte',
547  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Krátké uvedení do administrace projektu Elgg",
548  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
549 'Vítejte v projektu Elgg! Právě se díváte na správcovskou nástěnku. Hodí se na sledování dějů na stránkách.',
550 
551  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
552 "Navigation for the administration area is provided by the menu to the right. It is organized into
553 three sections:
554  <dl>
555  <dt>Administer</dt><dd>Basic tasks like managing users, monitoring reported content and activating plugins.</dd>
556  <dt>Configure</dt><dd>Occasional tasks like setting the site name or configuring settings of a plugin.</dd>
557  <dt>Information</dt><dd>Information about your site like statistics.</dd>
558  <dt>Develop</dt><dd>For developers who are building plugins or designing themes. (Requires a developer plugin.)</dd>
559  </dl>
560 ",
561 
562  // argh, this is ugly
563  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Nezapomeňte zkontrolovat zdroje dostupné přes odkazy v patičce. Děkujeme že používáte Elgg!',
564 
565  'admin:widget:control_panel' => 'Řídící panel',
566  'admin:widget:control_panel:help' => "Poskytuje snadný přístup k často používaným ovládacím prvkům",
567 
568  'admin:cache:flush' => 'Pročistit vyrovnávací paměť',
569  'admin:cache:flushed' => "Vyrovnávací paměť stránek byla pročištěna",
570 
571  'admin:footer:faq' => 'Správcovské FAQ',
572  'admin:footer:manual' => 'Příručka správce',
573  'admin:footer:community_forums' => 'Komunitní fórum projektu Elgg',
574  'admin:footer:blog' => 'Blog projektu Elgg',
575 
576  'admin:plugins:category:all' => 'Všechny doplňky',
577  'admin:plugins:category:active' => 'Aktivní doplňky',
578  'admin:plugins:category:inactive' => 'Neaktivní doplňky',
579  'admin:plugins:category:admin' => 'Správa',
580  'admin:plugins:category:bundled' => 'Dodané',
581  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Nedodané',
582  'admin:plugins:category:content' => 'Obsah',
583  'admin:plugins:category:development' => 'Vývoj',
584  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Rozšíření',
585  'admin:plugins:category:api' => 'Služby/API',
586  'admin:plugins:category:communication' => 'Komunikace',
587  'admin:plugins:category:security' => 'Bezpečnost a nevyžádaný obsah',
588  'admin:plugins:category:social' => 'Komunita',
589  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimédia',
590  'admin:plugins:category:theme' => 'Motivy',
591  'admin:plugins:category:widget' => 'Udělátka',
592  'admin:plugins:category:utility' => 'Nástroje',
593 
594  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Neznámý doplněk.',
595  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Neznámý soubor.',
596 
597  'admin:notices:delete_all' => 'Dismiss all %s notices',
598  'admin:notices:could_not_delete' => 'Nemohu smazat oznámení.',
599  'item:object:admin_notice' => 'Oznámení správce',
600  'collection:object:admin_notice' => 'Admin notices',
601 
602  'admin:options' => 'Volby správce',
603 
604  'admin:security' => 'Security',
605  'admin:security:settings' => 'Settings',
606  'admin:security:settings:description' => 'On this page you can configure some security features. Please read the settings carefully.',
607  'admin:security:settings:label:hardening' => 'Hardening',
608  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notifications',
609  'admin:security:settings:label:site_secret' => 'Site secret',
610 
611  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Notify all site administrators when an admin is added or removed',
612  'admin:security:settings:notify_admins:help' => 'This will send out a notification to all site administrators that one of the admins added/removed a site administrator.',
613 
614  'admin:security:settings:notify_user_admin' => 'Notify the user when the admin role is added or removed',
615  'admin:security:settings:notify_user_admin:help' => 'This will send a notification to the user that the admin role was added to/removed from their account.',
616 
617  'admin:security:settings:notify_user_ban' => 'Notify the user when their account gets (un)banned',
618  'admin:security:settings:notify_user_ban:help' => 'This will send a notification to the user that their account was (un)banned.',
619 
620  'admin:security:settings:protect_upgrade' => 'Protect upgrade.php',
621  'admin:security:settings:protect_upgrade:help' => 'This will protect upgrade.php so you require a valid token or you\'ll have to be an administrator.',
622  'admin:security:settings:protect_upgrade:token' => 'In order to be able to use the upgrade.php when logged out or as a non admin, the following URL needs to be used:',
623 
624  'admin:security:settings:protect_cron' => 'Protect the /cron URLs',
625  'admin:security:settings:protect_cron:help' => 'This will protect the /cron URLs with a token, only if a valid token is provided will the cron execute.',
626  'admin:security:settings:protect_cron:token' => 'In order to be able to use the /cron URLs the following tokens needs to be used. Please note that each interval has its own token.',
627  'admin:security:settings:protect_cron:toggle' => 'Show/hide cron URLs',
628 
629  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete' => 'Disable autocomplete on password fields',
630  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete:help' => 'Data entered in these fields will be cached by the browser. An attacker who can access the victim\'s browser could steal this information. This is especially important if the application is commonly used in shared computers such as cyber cafes or airport terminals. If you disable this, password management tools can no longer autofill these fields. The support for the autocomplete attribute can be browser specific.',
631 
632  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Require password to change email address',
633  'admin:security:settings:email_require_password:help' => 'When the user wishes to change their email address, require that they provide their current password.',
634 
635  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons' => 'Session bound entity icons',
636  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons:help' => 'Entity icons can be session bound by default. This means the URLs generated also contain information about the current session.
637 Having icons session bound makes icon urls not shareable between sessions. The side effect is that caching of these urls will only help the active session.',
638 
639  'admin:security:settings:site_secret:intro' => 'Elgg uses a key to create security tokens for various purposes.',
640  'admin:security:settings:site_secret:regenerate' => "Regenerate site secret",
641  'admin:security:settings:site_secret:regenerate:help' => "Note: Regenerating your site secret may inconvenience some users by invalidating tokens used in \"remember me\" cookies, e-mail validation requests, invitation codes, etc.",
642 
643  'admin:site:secret:regenerated' => "Your site secret has been regenerated",
644  'admin:site:secret:prevented' => "The regeneration of the site secret was prevented",
645 
646  'admin:notification:make_admin:admin:subject' => 'A new site administrator was added to %s',
647  'admin:notification:make_admin:admin:body' => 'Hi %s,
648 
649 %s made %s a site administrator of %s.
650 
651 To view the profile of the new administrator, click here:
652 %s
653 
654 To go to the site, click here:
655 %s',
656 
657  'admin:notification:make_admin:user:subject' => 'You were added as a site administator of %s',
658  'admin:notification:make_admin:user:body' => 'Hi %s,
659 
660 %s made you a site administrator of %s.
661 
662 To go to the site, click here:
663 %s',
664  'admin:notification:remove_admin:admin:subject' => 'A site administrator was removed from %s',
665  'admin:notification:remove_admin:admin:body' => 'Hi %s,
666 
667 %s removed %s as a site administrator of %s.
668 
669 To view the profile of the old administrator, click here:
670 %s
671 
672 To go to the site, click here:
673 %s',
674 
675  'admin:notification:remove_admin:user:subject' => 'You were removed as a site administator from %s',
676  'admin:notification:remove_admin:user:body' => 'Hi %s,
677 
678 %s removed you as site administrator of %s.
679 
680 To go to the site, click here:
681 %s',
682  'user:notification:ban:subject' => 'Your account on %s was banned',
683  'user:notification:ban:body' => 'Hi %s,
684 
685 Your account on %s was banned.
686 
687 To go to the site, click here:
688 %s',
689 
690  'user:notification:unban:subject' => 'Your account on %s is no longer banned',
691  'user:notification:unban:body' => 'Hi %s,
692 
693 Your account on %s is no longer banned. You can use the site again.
694 
695 To go to the site, click here:
696 %s',
697 
702  'plugins:disabled' => 'Doplňky nebyly načteny protože ve složce mod je soubor pojmenovaný "disabled".',
703  'plugins:settings:save:ok' => "Nastavení pro doplněk %s bylo úspěšně uloženo.",
704  'plugins:settings:save:fail' => "Při ukládání nastavení pro doplněk %s se vyskytl se problém.",
705  'plugins:usersettings:save:ok' => "Uživatelské nastavení pro doplněk %s bylo úspěšně uloženo.",
706  'plugins:usersettings:save:fail' => "Při ukládání uživatelského nastavení pro doplněk %s se vyskytl problém.",
707  'item:object:plugin' => 'Doplňky',
708  'collection:object:plugin' => 'Plugins',
709 
710  'admin:plugins' => "Doplňky",
711  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivovat všechny',
712  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Deaktivovat všechny',
713  'admin:plugins:activate' => 'Aktivovat',
714  'admin:plugins:deactivate' => 'Deaktivovat',
715  'admin:plugins:description' => "Tento správcovský panel umožňuje ovládat a nastavovat nástroje nainstalované na vašich stránkách.",
716  'admin:plugins:opt:linktext' => "Nastavit nástroje...",
717  'admin:plugins:opt:description' => "Umožňuje nastavit nainstalované nástroje.",
718  'admin:plugins:label:id' => "ID",
719  'admin:plugins:label:name' => "Jméno",
720  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
721  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
722  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorie',
723  'admin:plugins:label:licence' => "Licence",
724  'admin:plugins:label:website' => "URL",
725  'admin:plugins:label:info' => "Informace",
726  'admin:plugins:label:files' => "Soubory",
727  'admin:plugins:label:resources' => "Zdroje",
728  'admin:plugins:label:screenshots' => "Snímky obrazovky",
729  'admin:plugins:label:repository' => "Kód",
730  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Nahlásit problém",
731  'admin:plugins:label:donate' => "Podpořit darem",
732  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'více informací',
733  'admin:plugins:label:version' => 'Verze',
734  'admin:plugins:label:location' => 'Umístění',
735  'admin:plugins:label:contributors' => 'Přispěvatelé',
736  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Jméno',
737  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'E-mail',
738  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Webové stránky',
739  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Komunitní uživatelské jméno',
740  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Popis',
741  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Závislosti',
742  'admin:plugins:label:missing_dependency' => 'Missing dependency [%s].',
743 
744  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Tento doplněk má nesplněné závislosti a nemůže být aktivován. Zkontrolujte závislosti pod "více informací".',
745  'admin:plugins:warning:invalid' => 'Tento doplněk je chybný: %s',
746  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Podívejte se do <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">dokumentace projektu Elgg</a> na rady s odstraňováním problémů.',
747  'admin:plugins:cannot_activate' => 'nemohu aktivovat',
748  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'nemohu deaktivovat',
749  'admin:plugins:already:active' => 'Vybrané doplňky (či doplněk) jsou již aktivní.',
750  'admin:plugins:already:inactive' => 'Vybrané doplňky (či doplněk) jsou již neaktivní.',
751 
752  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Změněno pořadí %s.",
753  'admin:plugins:set_priority:no' => "Nemohu změnit pořadí %s.",
754  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Nemohu změnit pořadí %s. Chyba: %s",
755  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Deaktivováno %s.",
756  'admin:plugins:deactivate:no' => "Nemohu deaktivovat %s.",
757  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Nemohu deaktivovat %s. Chyba: %s",
758  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktivován %s.",
759  'admin:plugins:activate:no' => "Nemohu aktivovat %s.",
760  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Nemohu aktivovat %s. Chyba: %s",
761  'admin:plugins:categories:all' => 'Všechny kategorie',
762  'admin:plugins:plugin_website' => 'Webové stránky doplňku',
763  'admin:plugins:author' => '%s',
764  'admin:plugins:version' => 'Verze %s',
765  'admin:plugin_settings' => 'Nastavení doplňku',
766  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Tento doplněk je aktivní ale nemá splněné závislosti. Můžete se dostat do problémů. Podívejte se na "více informací".',
767 
768  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Typ',
769  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Jméno',
770  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Očekávaná hodnota',
771  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Současná hodnota',
772  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Komentář',
773 
774  'admin:statistics:description' => "Toto je přehled statistik vašich stánek. Pokud potřebujete podrobnější statistiky, je k dispozici profesionální správcovská součást.",
775  'admin:statistics:opt:description' => "Zobrazí statistické informace o uživatelích a objektech na vašich stránkách.",
776  'admin:statistics:opt:linktext' => "Zobrazit statistiky...",
777  'admin:statistics:label:user' => "User statistics",
778  'admin:statistics:label:numentities' => "Subjekty na stránkách",
779  'admin:statistics:label:numusers' => "Počet uživatelů",
780  'admin:statistics:label:numonline' => "Počet připojených uživatelů",
781  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Aktuálně připojení uživatelé",
782  'admin:statistics:label:admins'=>"Správci",
783  'admin:statistics:label:version' => "Verze Elgg",
784  'admin:statistics:label:version:release' => "Vydání",
785  'admin:statistics:label:version:version' => "Verze",
786  'admin:statistics:label:version:code' => "Code Version",
787 
788  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
789  'admin:server:label:php' => 'PHP',
790  'admin:server:label:phpinfo' => 'Show PHPInfo',
791  'admin:server:label:web_server' => 'Webový server',
792  'admin:server:label:server' => 'Server',
793  'admin:server:label:log_location' => 'Umístění logu',
794  'admin:server:label:php_version' => 'Verze PHP',
795  'admin:server:label:php_ini' => 'Umístění PHP ini souboru',
796  'admin:server:label:php_log' => 'PHP Log',
797  'admin:server:label:mem_avail' => 'Dostupná paměť',
798  'admin:server:label:mem_used' => 'Použitá paměť',
799  'admin:server:error_log' => "Log webového serveru",
800  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maximální velikost POST',
801  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maximální velikost nahrávání',
802  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Pozn: pro schopnost nahrávat tuto velikost musí být post_max_size větší než tato hodnota)',
803  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
804  'admin:server:memcache:inactive' => '
805  Memcache is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
806  For improved performance, it is recommended that you enable and configure memcache (or redis).
807 ',
808 
809  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
810  'admin:server:redis:inactive' => '
811  Redis is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
812  For improved performance, it is recommended that you enable and configure redis (or memcache).
813 ',
814 
815  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
816  'admin:server:opcache:inactive' => '
817  OPcache is not available on this server or it has not yet been enabled.
818  For improved performance, it is recommended that you enable and configure OPcache.
819 ',
820 
821  'admin:user:label:search' => "Hledat uživatele:",
822  'admin:user:label:searchbutton' => "Hledat",
823 
824  'admin:user:ban:no' => "Uživateli nemohu zakázat přístup",
825  'admin:user:ban:yes' => "Přístup by uživateli zakázán.",
826  'admin:user:self:ban:no' => "Nemůžete zakázat přístup sám sobě",
827  'admin:user:unban:no' => "Uživateli nemohu zrušit zakázaný přístup",
828  'admin:user:unban:yes' => "Uživateli byl zrušen zákaz přístupu.",
829  'admin:user:delete:no' => "Nemohu smazat uživatele",
830  'admin:user:delete:yes' => "Uživatel %s byl smazán",
831  'admin:user:self:delete:no' => "Nemůžete smazat sám sebe",
832 
833  'admin:user:resetpassword:yes' => "Heslo obnoveno, oznámeno uživateli.",
834  'admin:user:resetpassword:no' => "Heslo nemůže být obnoveno.",
835 
836  'admin:user:makeadmin:yes' => "Uživatel je nyní správce.",
837  'admin:user:makeadmin:no' => "Z tohoto uživatele nemůžeme udělat správce.",
838 
839  'admin:user:removeadmin:yes' => "Uživatel nadále není správcem.",
840  'admin:user:removeadmin:no' => "Tomuto uživateli nemůžeme odebrat správcovská práva.",
841  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Nemůžete odebrat správcovská práva sám sobě.",
842 
843  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menu Items',
844  'admin:menu_items:configure' => 'Nastavit položky hlavní nabídky',
845  'admin:menu_items:description' => 'Vyberte jaké položky chcete zobrazovat jako zajímavé odkazy. Nepoužité položky budou přidány jako "Další" na konci výpisu.',
846  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Odebrat odkazy z nabídky v liště s nástroji?',
847  'admin:menu_items:saved' => 'Položky nabídky byly uloženy.',
848  'admin:add_menu_item' => 'Přidat vlastní položku nabídky',
849  'admin:add_menu_item:description' => 'Pro přidání vlastní položky do nabídky navigace vyplňte "Zobrazované jméno" a URL.',
850 
851  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Default Widgets',
852  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Neznámý typ udělátka',
853  'admin:default_widgets:instructions' => 'Add, remove, position, and configure default widgets for the selected widget page.
854 These changes will only affect new users on the site.',
855 
856  'admin:robots.txt:instructions' => "Upravte následující soubor robots.txt",
857  'admin:robots.txt:plugins' => "Doplňky do souboru robots.txt přidávají následující záznamy",
858  'admin:robots.txt:subdir' => "Nástroj robots.txt nebude fungovat protože Elgg je nainstalován v podadresáři.",
859  'admin:robots.txt:physical' => "Nástroj robots.txt nebude fungovat protože existuje soubor robots.txt",
860 
861  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Stránky jsou vypnuté z důvodu údržby',
862  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Maintenance mode should be used for upgrades and other large changes to the site.
863  When it is on, only admins can log in and browse the site.',
864  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Režim údržby',
865  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Zpráva zobrazená uživatelům když je zapnutý režim údržby.',
866  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Nastavení režimu údržby bylo uloženo.',
867  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Stránky jsou v režimu údržby.',
868  'admin:login' => 'Přihlášení správce',
869 
874  'usersettings:description' => "Panel nastavení uživatelů umožňuje řídit veškeré osobní nastavení, od správy uživatelů po chování doplňků. ",
875 
876  'usersettings:statistics' => "Vaše statistiky",
877  'usersettings:statistics:opt:description' => "Zobrazí statistické informace o uživatelích a objektech na vašich stránkách.",
878  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Statistiky účtu",
879 
880  'usersettings:statistics:login_history' => "Historie přihlášení",
881  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Datum",
882  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP adresa",
883 
884  'usersettings:user' => "%s - nastavení",
885  'usersettings:user:opt:description' => "Zde můžete měnit nastavení uživatele.",
886  'usersettings:user:opt:linktext' => "Změnit nastavení",
887 
888  'usersettings:plugins' => "Nástroje",
889  'usersettings:plugins:opt:description' => "Upravte nastavení (pokud je) ve vašich aktivních nástrojích.",
890  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Nastavit nástroje",
891 
892  'usersettings:plugins:description' => "Tento panel umožňuje ovládat a měnit osobní nastavení pro nástroje nainstalované vaším správcem.",
893  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Váš obsah",
894 
895  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Vaše detaily",
896  'usersettings:statistics:label:name' => "Celé jméno",
897  'usersettings:statistics:label:email' => "E-mail",
898  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Členem od",
899  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Poslední přihlášení",
900 
905  'river:all' => 'Veškerá aktivita stránek',
906  'river:mine' => 'Moje aktivita',
907  'river:owner' => 'Aktivita uživatele %s',
908  'river:friends' => 'Aktivita přátel',
909  'river:select' => 'Zobrazená aktivita: %s',
910  'river:comments:more' => '+%u dalších',
911  'river:comments:all' => 'Zobrazit všech %u komentářů',
912  'river:generic_comment' => 'přidal/a komentář k %s %s',
913 
918  'icon:size' => "Velikost ikony",
919  'icon:size:topbar' => "Horní lišta",
920  'icon:size:tiny' => "Mrňavá",
921  'icon:size:small' => "Malá",
922  'icon:size:medium' => "Střední",
923  'icon:size:large' => "Velká",
924  'icon:size:master' => "Obrovská",
925 
926  'entity:edit:icon:file:label' => "Upload a new icon",
927  'entity:edit:icon:file:help' => "Leave blank to keep current icon.",
928  'entity:edit:icon:remove:label' => "Remove icon",
929 
934  'save' => "Uložit",
935  'save_go' => "Save, and go to %s",
936  'reset' => 'Vynulovat',
937  'publish' => "Zveřejnit",
938  'cancel' => "Zrušit",
939  'saving' => "Ukládám...",
940  'update' => "Aktualizovat",
941  'preview' => "Náhled",
942  'edit' => "Upravit",
943  'delete' => "Smazat",
944  'accept' => "Přijmout",
945  'reject' => "Zavrhnout",
946  'decline' => "Odmítnout",
947  'approve' => "Schválit",
948  'activate' => "Aktivovat",
949  'deactivate' => "Deaktivovat",
950  'disapprove' => "Nesouhlasit",
951  'revoke' => "Odebrat",
952  'load' => "Načíst",
953  'upload' => "Nahrát",
954  'download' => "Stáhnout",
955  'ban' => "Zakázat přístup",
956  'unban' => "Zrušit zákaz přístupu",
957  'banned' => "Zakázán přístup",
958  'enable' => "Povolit",
959  'disable' => "Zakázat",
960  'request' => "Požádat",
961  'complete' => "Hotovo",
962  'open' => 'Otevřít',
963  'close' => 'Zavřít',
964  'hide' => 'Skrýt',
965  'show' => 'Zobrazit',
966  'reply' => "Odpovědět",
967  'more' => 'Více',
968  'more_info' => 'Více informací',
969  'comments' => 'Komentáře',
970  'import' => 'Import',
971  'export' => 'Export',
972  'untitled' => 'Nepojmenovaný',
973  'help' => 'Pomoc',
974  'send' => 'Odeslat',
975  'post' => 'Odeslat',
976  'submit' => 'Odeslat',
977  'comment' => 'Přidat komentář',
978  'upgrade' => 'Aktualizace',
979  'sort' => 'Třídit',
980  'filter' => 'Filtrovat',
981  'new' => 'Nový',
982  'add' => 'Přidat',
983  'create' => 'Vytvořit',
984  'remove' => 'Odstranit',
985  'revert' => 'Vrátit',
986  'validate' => 'Validate',
987  'read_more' => 'Read more',
988 
989  'site' => 'Stránky',
990  'activity' => 'Aktivita',
991  'members' => 'Členové',
992  'menu' => 'Nabídka',
993 
994  'up' => 'Nahoru',
995  'down' => 'Dolů',
996  'top' => 'Na začátek',
997  'bottom' => 'Na konec',
998  'right' => 'Vpravo',
999  'left' => 'Vlevo',
1000  'back' => 'Zpět',
1001 
1002  'invite' => "Pozvat",
1003 
1004  'resetpassword' => "Obnovit heslo",
1005  'changepassword' => "Změnit heslo",
1006  'makeadmin' => "Povýšit na správce",
1007  'removeadmin' => "Odebrat práva správce",
1008 
1009  'option:yes' => "Ano",
1010  'option:no' => "Ne",
1011 
1012  'unknown' => 'Neznámý',
1013  'never' => 'Nikdy',
1014 
1015  'active' => 'Aktivní',
1016  'total' => 'Celkem',
1017  'unvalidated' => 'Unvalidated',
1018  'disabled' => 'Disabled',
1019 
1020  'ok' => 'OK',
1021  'any' => 'Jakákoliv',
1022  'error' => 'Chyba',
1023 
1024  'other' => 'Ostatní',
1025  'options' => 'Možnosti',
1026  'advanced' => 'Rozšířený',
1027 
1028  'learnmore' => "Klikněte sem a dozvíte se více.",
1029  'unknown_error' => 'Neznámá chyba',
1030 
1031  'content' => "obsah",
1032  'content:latest' => 'Nejnovější aktivita',
1033  'content:latest:blurb' => 'Veškerý nejnovější obsah těchto stránek případně zobrazíte kliknutím sem.',
1034 
1035  'link:text' => 'zobrazit odkaz',
1036 
1041  'question:areyousure' => 'Jste si jistý/á?',
1042 
1047  'status' => 'Stav',
1048  'status:unsaved_draft' => 'Neuložený koncept',
1049  'status:draft' => 'Koncept',
1050  'status:unpublished' => 'Nepublikováno',
1051  'status:published' => 'Publikováno',
1052  'status:featured' => 'Zajímavé',
1053  'status:open' => 'Otevřený',
1054  'status:closed' => 'Zavřený',
1055 
1060  'sort:newest' => 'Nejnovější',
1061  'sort:popular' => 'Oblíbené',
1062  'sort:alpha' => 'Abecedně',
1063  'sort:priority' => 'Priorita',
1064 
1069  'title' => "Název",
1070  'description' => "Popis",
1071  'tags' => "Štítky",
1072  'all' => "Vše",
1073  'mine' => "Moje",
1074 
1075  'by' => 'od',
1076  'none' => 'žádný',
1077 
1078  'annotations' => "Poznámky",
1079  'relationships' => "Relace",
1080  'metadata' => "Metadata",
1081  'tagcloud' => "Zásobník štítků",
1082 
1083  'on' => 'Zapnuto',
1084  'off' => 'Vypnuto',
1085 
1086  'number_counter:separatorr' => ".",
1087  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
1088  'number_counter:view:million' => "%sM",
1089  'number_counter:view:billion' => "%sB",
1090  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
1091 
1096  'edit:this' => 'Upravit',
1097  'delete:this' => 'Smazat',
1098  'comment:this' => 'Přidat komentář',
1099 
1104  'deleteconfirm' => "Jste si jistý/á, že chcete smazat tuto položku?",
1105  'deleteconfirm:plural' => "Jste si jistý/á, že chcete smazat tyto položky?",
1106  'fileexists' => "A file has already been uploaded. To replace it, select a new one below",
1107  'input:file:upload_limit' => 'Maximum allowed file size is %s',
1108 
1113  'useradd:subject' => 'Uživatelský účet byl vytvořen',
1114  'useradd:body' => '%s,
1115 
1116 A user account has been created for you at %s. To log in, visit:
1117 
1118 %s
1119 
1120 And log in with these user credentials:
1121 
1122 Username: %s
1123 Password: %s
1124 
1125 Once you have logged in, we highly recommend that you change your password.',
1126 
1131  'systemmessages:dismiss' => "kliknutím potvrdíte",
1132 
1133 
1137  'messages:title:success' => 'Success',
1138  'messages:title:error' => 'Error',
1139  'messages:title:warning' => 'Warning',
1140  'messages:title:help' => 'Help',
1141  'messages:title:notice' => 'Notice',
1142 
1147  'importsuccess' => "Import dat byl úspěšný",
1148  'importfail' => "Import OpenDD dat selhal.",
1149 
1154  'input:date_format' => 'Y-m-d',
1155  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
1156  'input:time_format' => 'g:ia',
1157 
1158  'friendlytime:justnow' => "právě teď",
1159  'friendlytime:minutes' => "před %s minutami",
1160  'friendlytime:minutes:singular' => "před minutou",
1161  'friendlytime:hours' => "před %s hodinami",
1162  'friendlytime:hours:singular' => "před hodinou",
1163  'friendlytime:days' => "před %s dny",
1164  'friendlytime:days:singular' => "včera",
1165  'friendlytime:date_format' => 'j. F Y G:i',
1166  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
1167 
1168  'friendlytime:future:minutes' => "za %s minut",
1169  'friendlytime:future:minutes:singular' => "za minutu",
1170  'friendlytime:future:hours' => "za %s hodin",
1171  'friendlytime:future:hours:singular' => "za hodinu",
1172  'friendlytime:future:days' => "za %s dní",
1173  'friendlytime:future:days:singular' => "včera",
1174 
1175  'date:month:01' => 'leden %s',
1176  'date:month:02' => 'únor %s',
1177  'date:month:03' => 'březen %s',
1178  'date:month:04' => 'duben %s',
1179  'date:month:05' => 'květen %s',
1180  'date:month:06' => 'červen %s',
1181  'date:month:07' => 'červenec %s',
1182  'date:month:08' => 'srpen %s',
1183  'date:month:09' => 'září %s',
1184  'date:month:10' => 'říjen %s',
1185  'date:month:11' => 'listopad %s',
1186  'date:month:12' => 'prosinec %s',
1187 
1188  'date:month:short:01' => '%s. led',
1189  'date:month:short:02' => '%s. úno',
1190  'date:month:short:03' => '%s. bře',
1191  'date:month:short:04' => '%s. dub',
1192  'date:month:short:05' => '%s. kvě',
1193  'date:month:short:06' => '%s. čvn',
1194  'date:month:short:07' => '%s. čvc',
1195  'date:month:short:08' => '%s. srp',
1196  'date:month:short:09' => '%s. zář',
1197  'date:month:short:10' => '%s. říj',
1198  'date:month:short:11' => '%s. lis',
1199  'date:month:short:12' => '%s. pro',
1200 
1201  'date:weekday:0' => 'neděle',
1202  'date:weekday:1' => 'pondělí',
1203  'date:weekday:2' => 'úterý',
1204  'date:weekday:3' => 'středa',
1205  'date:weekday:4' => 'čtvrtek',
1206  'date:weekday:5' => 'pátek',
1207  'date:weekday:6' => 'sobota',
1208 
1209  'date:weekday:short:0' => 'ne',
1210  'date:weekday:short:1' => 'po',
1211  'date:weekday:short:2' => 'út',
1212  'date:weekday:short:3' => 'st',
1213  'date:weekday:short:4' => 'čt',
1214  'date:weekday:short:5' => 'pá',
1215  'date:weekday:short:6' => 'so',
1216 
1217  'interval:minute' => 'Každou minutu',
1218  'interval:fiveminute' => 'Každých pět minut',
1219  'interval:fifteenmin' => 'Každou čtvrthodinu',
1220  'interval:halfhour' => 'Každou půlhodinu',
1221  'interval:hourly' => 'Každou hodinu',
1222  'interval:daily' => 'Denně',
1223  'interval:weekly' => 'Týdně',
1224  'interval:monthly' => 'Měsíčně',
1225  'interval:yearly' => 'Ročně',
1226 
1231  'installation:sitename' => "Jméno vašich stránek:",
1232  'installation:sitedescription' => "Krátký popis vašich stránek (volitelné):",
1233  'installation:sitedescription:help' => "With bundled plugins this appears only in the description meta tag for search engine results.",
1234  'installation:wwwroot' => "URL stránek:",
1235  'installation:path' => "Úplná cesta k instalaci systému Elgg:",
1236  'installation:dataroot' => "Úplná cesta k datovému adresáři:",
1237  'installation:dataroot:warning' => "Tento adresář si musíte vyrobit ručně. Měl by být v jiném adresáři než je nainstalován systém Elgg.",
1238  'installation:sitepermissions' => "Výchozí nastavení přístupových práv:",
1239  'installation:language' => "Výchozí jazyk vašich stránek:",
1240  'installation:debug' => "Ovládá množství informací zapsaných do logu serveru.",
1241  'installation:debug:label' => "Upovídanost logů:",
1242  'installation:debug:none' => 'Vypnout zápisy do logu (doporučeno)',
1243  'installation:debug:error' => 'Zapisovat pouze kritické chyby',
1244  'installation:debug:warning' => 'Zapisovat chyby a varování',
1245  'installation:debug:notice' => 'Zapisovat všechny chyby, varování a upozornění',
1246  'installation:debug:info' => 'Zapisovat všechno',
1247 
1248  // Walled Garden support
1249  'installation:registration:description' => 'Registrace uživatelů je standardně povolena. Vypněte pokud nechcete, aby se uživatelé registrovali sami.',
1250  'installation:registration:label' => 'Povolit nové registrace uživatelů',
1251  'installation:walled_garden:description' => 'Povolením této volby zamezíte nečlenům prohlížení stránek s výjimkou součástí označených jako veřejné (např. přihlášení a registrace).',
1252  'installation:walled_garden:label' => 'Omezit stánky pouze pro členy',
1253 
1254  'installation:view' => "Zadejte pohled, který bude použit jako výchozí na stránkách nebo ponechte prázdné pro výchozí pohled (jste-li na pochybách, nechte jak je):",
1255 
1256  'installation:siteemail' => "E-mailová adresa stránek (použita při rozesílání systémových e-mailů):",
1257  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1258  'installation:default_limit' => "Výchozí počet položek na stránce",
1259 
1260  'admin:site:access:warning' => "Toto nastavení pravidel sdílení je doporučeno uživatelům při vytváření nového obsahu. Jeho změna nezpůsobí změnu pravidel obsahu.",
1261  'installation:allow_user_default_access:description' => "Povolením této volby umožníte uživatelům nastavit jejich vlastní pravidla sdílení, která mají přednost před systémovým doporučením.",
1262  'installation:allow_user_default_access:label' => "Povolit uživatelům jejich výchozí úroveň sdílení",
1263 
1264  'installation:simplecache:description' => "Technologie simple cache zvyšuje výkon ukládáním statického obsahu do mezipaměti a to včetně některých CSS a JavaScript souborů.",
1265  'installation:simplecache:label' => "Používat simple chache (doporučeno)",
1266 
1267  'installation:cache_symlink:description' => "Symbolický odkaz na adresář simple cache umožňuje serveru vynechat zpracování při vydávání statických pohledů, což výrazně zvyšuje výkon a snižuje zátěž serveru.",
1268  'installation:cache_symlink:label' => "Používat symbolický odkaz na adresář simple cache (doporučeno)",
1269  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolický odkaz byl vytvořen. Pokud z nějakého důvodu chcete odkaz odebrat, smažte adresář symbolického odkazu z vašeho serveru.",
1270  'installation:cache_symlink:paths' => 'Správně nastavený symbolický odkaz musí odkazovat z <i>%s</i> na <i>%s</i>',
1271  'installation:cache_symlink:error' => "Díky nastavení vašeho serveru není možno vyrobit symbolický odkaz automaticky. Nahlédněte prosím do dokumentace a zřiďte symbolický odkaz ručně.",
1272 
1273  'installation:minify:description' => "Simple cache také může zvýšit výkon kompresí JavaScript a CSS souborů (vyžaduje zapnutou simple cache).",
1274  'installation:minify_js:label' => "Komprimovat JavaScript (doporučeno)",
1275  'installation:minify_css:label' => "Komprimovat CSS (doporučeno)",
1276 
1277  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Musíte aktualizovat soubor .htaccess tak, aby cesta byla vložena do GET parametru __elgg_uri (pro inspiraci můžete použít install/config/htaccess.dist).",
1278  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg se nemůže připojit sám k sobě aby ověřil pravidla přepisu. Zkontrolujte že curl pracuje a nejsou žádná omezení IP bránící připojení z localhostu.",
1279 
1280  'installation:systemcache:description' => "Systémová mezipaměť snižuje čas načítání Elgg ukládáním dat do souborů.",
1281  'installation:systemcache:label' => "Používat systémovou mezipaněť (doporučeno)",
1282 
1283  'admin:legend:system' => 'Systém',
1284  'admin:legend:caching' => 'Vyrovnávací paměť',
1285  'admin:legend:content' => 'Content',
1286  'admin:legend:content_access' => 'Přístup k obsahu',
1287  'admin:legend:site_access' => 'Přístup ke stránkám',
1288  'admin:legend:debug' => 'Ladění a výpisy',
1289 
1290  'config:users:can_change_username' => "Allow users to change their username",
1291  'config:users:can_change_username:help' => "If not allowed only admins can change a users username",
1292  'config:remove_branding:label' => "Remove Elgg branding",
1293  'config:remove_branding:help' => "Throughout the site there are various links and logo's that show this site is made using Elgg. If you remove the branding consider donating on https://elgg.org/about/supporters",
1294  'config:disable_rss:label' => "Disable RSS feeds",
1295  'config:disable_rss:help' => "Disable this to no longer promote the availability of RSS feeds",
1296  'config:friendly_time_number_of_days:label' => "Number of days friendly time is presented",
1297  'config:friendly_time_number_of_days:help' => "You can configure how many days the friendly time notation is used. After the set amount of days the friendly time will change into a regular date format. Setting this to 0 will disable the friendly time format.",
1298 
1299  'upgrading' => 'Aktualizace...',
1300  'upgrade:core' => 'Vaše instalace Elgg byla aktualizována.',
1301  'upgrade:unlock' => 'Odemknout aktualizaci',
1302  'upgrade:unlock:confirm' => "Databáze je zamčena jinou aktualizací. Spuštění několika aktualizací naráz je nebezpečné. Měl/a byste pokračovat pouze pokud víte, že neprobíhá jiná aktualizace. Odemknout?",
1303  'upgrade:terminated' => 'Upgrade has been terminated by an event handler',
1304  'upgrade:locked' => "Nemohu aktualizovat, probíhá jiná aktualizace. Pro odstranění zámku aktualizace navštivte sekci správce.",
1305  'upgrade:unlock:success' => "Aktualizace odemčena úspěšně.",
1306  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Nelze aktualizovat.',
1307  'upgrade:unable_to_upgrade_info' => 'This installation cannot be upgraded because legacy views
1308 were detected in the Elgg core views directory. These views have been deprecated and need to be
1309 removed for Elgg to function correctly. If you have not made changes to Elgg core, you can
1310 simply delete the views directory and replace it with the one from the latest
1311 package of Elgg downloaded from <a href="https://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1312 
1313 If you need detailed instructions, please visit the <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">
1314 Upgrading Elgg documentation</a>. If you require assistance, please post to the
1315 <a href="https://elgg.org/discussion/all">Community Support Forums</a>.',
1316 
1317  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (dříve OAuth Lib) byla během aktualizace deaktivována. Pokud ji požadujete, aktivujte ji prosím ručně.',
1318  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Doporučujeme vám zvýšit zabezpečení vašich stránek přegenerováním šifrovacího klíče. Viz. Nastavovat &gt; Nastavení &gt; Rozšířená nastavení",
1319  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Důrazně vám doporučujeme zvýšit zabezpečení vašich stránek přegenerováním šifrovacího klíče. Viz. Nastavovat &gt; Nastavení &gt; Rozšířená nastavení",
1320 
1321  'deprecated:function' => '%s() bylo nahrazeno %s()',
1322 
1323  'admin:pending_upgrades' => 'Stránky mají nevyřízené aktualizace, které požadují váš bezodkladný zásah.',
1324  'admin:view_upgrades' => 'Zobrazit nevyřízené aktualizace',
1325  'item:object:elgg_upgrade' => 'Aktualizace stránek',
1326  'collection:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1327  'admin:upgrades:none' => 'Vaše instalace je aktuální!',
1328 
1329  'upgrade:item_count' => 'Je zde <b>%s</b> položek, které vyžadují aktualizaci.',
1330  'upgrade:warning' => '<b>Varování:</b> na rozsáhlých stránkách může tato aktualizace trvat velice dlouho!',
1331  'upgrade:success_count' => 'Aktualizováno:',
1332  'upgrade:error_count' => 'Chyby:',
1333  'upgrade:finished' => 'Aktualizace dokončena',
1334  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Aktualizace dokončena s chybami. Obnovte stránku a zkuste aktualizaci spustit znovu.</p></p><br />Pokud se bude chyba opakovat, zkontrolujte chybový log serveru, ten může obsahovat důvod. Pomoc s opravou chyby můžete najít ve <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">skupině technické podpory</a> pro komunitu Elgg.</p>',
1335  'upgrade:should_be_skipped' => 'No items to upgrade',
1336  'upgrade:count_items' => '%d items to upgrade',
1337 
1338  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1339  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Zarovnat GUID sloupce v databázi',
1340 
1345  'welcome' => "Vítejte",
1346  'welcome:user' => 'Vítejte %s',
1347 
1352  'email:from' => 'Od',
1353  'email:to' => 'Komu',
1354  'email:subject' => 'Předmět',
1355  'email:body' => 'Text',
1356 
1357  'email:settings' => "Nastavení e-mailu",
1358  'email:address:label' => "E-mailová adresa",
1359  'email:address:password' => "Password",
1360  'email:address:password:help' => "In order to be able to change your email address you need to provide your current password.",
1361 
1362  'email:save:success' => "Nová e-mailová adresa byla uložena. Je požadováno ověření.",
1363  'email:save:fail' => "Nová e-mailová adresa nemohla být uložena.",
1364  'email:save:fail:password' => "The password doesn't match your current password, could not change your email address",
1365 
1366  'friend:newfriend:subject' => "%s z vás udělal/a svého přítele!",
1367  'friend:newfriend:body' => "%s has made you a friend!
1368 
1369 To view their profile, click here:
1370 
1371 %s",
1372 
1373  'email:changepassword:subject' => "Heslo bylo změněno!",
1374  'email:changepassword:body' => "Hi %s,
1375 
1376 Your password has been changed.",
1377 
1378  'email:resetpassword:subject' => "Heslo obnoveno!",
1379  'email:resetpassword:body' => "Hi %s,
1380 
1381 Your password has been reset to: %s",
1382 
1383  'email:changereq:subject' => "Požadavek na změnu hesla.",
1384  'email:changereq:body' => "Hi %s,
1385 
1386 Somebody (from the IP address %s) has requested a password change for this account.
1387 
1388 If you requested this, click on the link below. Otherwise ignore this email.
1389 
1390 %s",
1391 
1396  'default_access:settings' => "Vaše výchozí úroveň sdílení",
1397  'default_access:label' => "Výchozí úroveň sdílení",
1398  'user:default_access:success' => "Výchozí úroveň sdílení byla uložena.",
1399  'user:default_access:failure' => "Výchozí úroveň sdílení není možné uložit.",
1400 
1405  'comments:count' => "%s komentářů",
1406  'item:object:comment' => 'Komentáře',
1407  'collection:object:comment' => 'Comments',
1408 
1409  'river:object:default:comment' => '%s commented on %s',
1410 
1411  'generic_comments:add' => "Přidat komentář",
1412  'generic_comments:edit' => "Upravit komentář",
1413  'generic_comments:post' => "Odeslat komentář",
1414  'generic_comments:text' => "Komentář",
1415  'generic_comments:latest' => "Nejnovější komentáře",
1416  'generic_comment:posted' => "Váš komentář byl úspěšně odeslán.",
1417  'generic_comment:updated' => "Váš komentář byl úspěšně aktualizován.",
1418  'entity:delete:object:comment:success' => "The comment was successfully deleted.",
1419  'generic_comment:blank' => "Omlouváme se, ale aby bylo možné komentář uložit, musíte do něj nejdříve něco napsat.",
1420  'generic_comment:notfound' => "Bohužel jsme nemohli najít požadovaný komentář.",
1421  'generic_comment:notfound_fallback' => "Bohužel jsme nemohli najít požadovaný komentář, ale přesměrovali jsme vás na místo, kde byl zanechán.",
1422  'generic_comment:failure' => "Při ukládání komentáře nastala nečekaná chyba.",
1423  'generic_comment:none' => 'Žádné komentáře',
1424  'generic_comment:title' => 'Komentováno uživatelem %s',
1425  'generic_comment:on' => '%s na %s',
1426  'generic_comments:latest:posted' => 'odeslal/a',
1427 
1428  'generic_comment:notification:owner:subject' => 'You have a new comment!',
1429  'generic_comment:notification:owner:summary' => 'You have a new comment!',
1430  'generic_comment:notification:owner:body' => "You have a new comment on your item \"%s\" from %s. It reads:
1431 
1432 %s
1433 
1434 To reply or view the original item, click here:
1435 %s
1436 
1437 To view %s's profile, click here:
1438 %s",
1439 
1440  'generic_comment:notification:user:subject' => 'A new comment on: %s',
1441  'generic_comment:notification:user:summary' => 'A new comment on: %s',
1442  'generic_comment:notification:user:body' => "A new comment was made on \"%s\" by %s. It reads:
1443 
1444 %s
1445 
1446 To reply or view the original item, click here:
1447 %s
1448 
1449 To view %s's profile, click here:
1450 %s",
1451 
1456  'byline' => 'Od %s',
1457  'byline:ingroup' => 've skupině %s',
1458  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Tato položka nemůže být správně zobrazena. Možná požaduje podporu doplňku, který již není nainstalován.',
1459 
1460  'entity:delete:item' => 'Položka',
1461  'entity:delete:item_not_found' => 'Položka nebyla nalezena.',
1462  'entity:delete:permission_denied' => 'Nemáte oprávnění smazat tuto položku.',
1463  'entity:delete:success' => '%s bylo odstraněno.',
1464  'entity:delete:fail' => '%s nemůže být odstraněno.',
1465 
1466  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Nemohu zkontrolovat canDelete() pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
1467 
1472  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Formulář neobsahuje pole __token nebo ',
1473  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Platnost používané stránky vypršela. Zkuste to prosím znovu.",
1474  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Platnost používané stránky vypršela. Obnovte ji prosím a zkuste to znovu.',
1475  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Váš formulář bohužel nemohl být z neznámého důvodu odeslán.',
1476  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Velikost nahraných souboru(ů) překračuje limit nastavený správcem těchto stránek.',
1477  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Přihlašování z jiné domény bohužel není povoleno. Zkuste to znovu.",
1478 
1483  'word:blacklist' => 'a, pak, ale, ona, jeho, jí, její, jemu, ne, o, teď, proto, nicméně, ještě, rovněž, jinak, tudíž, naopak, spíš, následkem, navíc, přesto, místo toho, zatím, tedy, toto, zdá se, co, koho, komu, jehož, kdokoli, komukoliv',
1484 
1489  'tag_names:tags' => 'Štítky',
1490 
1495  'js:security:token_refresh_failed' => 'Chyba spojení s %s. Můžete očekávat problémy při ukládání obsahu. Obnovte prosím tuto stránku.',
1496  'js:security:token_refreshed' => 'Spojení s %s obnoveno!',
1497  'js:lightbox:current' => "obrázek %s uživatele %s",
1498 
1502  'elgg:powered' => "Postaveno na projektu Elgg",
1503 
1508  "aa" => "Afar",
1509  "ab" => "Abkhazian",
1510  "af" => "Afrikaans",
1511  "am" => "Amharic",
1512  "ar" => "Arabic",
1513  "as" => "Assamese",
1514  "ay" => "Aymara",
1515  "az" => "Azerbaijani",
1516  "ba" => "Bashkir",
1517  "be" => "Byelorussian",
1518  "bg" => "Bulgarian",
1519  "bh" => "Bihari",
1520  "bi" => "Bislama",
1521  "bn" => "Bengali; Bangla",
1522  "bo" => "Tibetan",
1523  "br" => "Breton",
1524  "ca" => "Catalan",
1525  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1526  "co" => "Corsican",
1527  "cs" => "Čeština",
1528  "cy" => "Welsh",
1529  "da" => "Danish",
1530  "de" => "German",
1531  "dz" => "Bhutani",
1532  "el" => "Greek",
1533  "en" => "English",
1534  "eo" => "Esperanto",
1535  "es" => "Spanish",
1536  "et" => "Estonian",
1537  "eu" => "Basque",
1538  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1539  "fa" => "Persian",
1540  "fi" => "Finnish",
1541  "fj" => "Fiji",
1542  "fo" => "Faeroese",
1543  "fr" => "French",
1544  "fy" => "Frisian",
1545  "ga" => "Irish",
1546  "gd" => "Scots / Gaelic",
1547  "gl" => "Galician",
1548  "gn" => "Guarani",
1549  "gu" => "Gujarati",
1550  "he" => "Hebrew",
1551  "ha" => "Hausa",
1552  "hi" => "Hindi",
1553  "hr" => "Croatian",
1554  "hu" => "Hungarian",
1555  "hy" => "Armenian",
1556  "ia" => "Interlingua",
1557  "id" => "Indonesian",
1558  "ie" => "Interlingue",
1559  "ik" => "Inupiak",
1560  //"in" => "Indonesian",
1561  "is" => "Icelandic",
1562  "it" => "Italian",
1563  "iu" => "Inuktitut",
1564  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1565  "ja" => "Japanese",
1566  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1567  "jw" => "Javanese",
1568  "ka" => "Georgian",
1569  "kk" => "Kazakh",
1570  "kl" => "Greenlandic",
1571  "km" => "Cambodian",
1572  "kn" => "Kannada",
1573  "ko" => "Korean",
1574  "ks" => "Kashmiri",
1575  "ku" => "Kurdish",
1576  "ky" => "Kirghiz",
1577  "la" => "Latin",
1578  "ln" => "Lingala",
1579  "lo" => "Laothian",
1580  "lt" => "Lithuanian",
1581  "lv" => "Latvian/Lettish",
1582  "mg" => "Malagasy",
1583  "mi" => "Maori",
1584  "mk" => "Macedonian",
1585  "ml" => "Malayalam",
1586  "mn" => "Mongolian",
1587  "mo" => "Moldavian",
1588  "mr" => "Marathi",
1589  "ms" => "Malay",
1590  "mt" => "Maltese",
1591  "my" => "Burmese",
1592  "na" => "Nauru",
1593  "ne" => "Nepali",
1594  "nl" => "Dutch",
1595  "no" => "Norwegian",
1596  "oc" => "Occitan",
1597  "om" => "(Afan) Oromo",
1598  "or" => "Oriya",
1599  "pa" => "Punjabi",
1600  "pl" => "Polish",
1601  "ps" => "Pashto / Pushto",
1602  "pt" => "Portuguese",
1603  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1604  "qu" => "Quechua",
1605  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1606  "rn" => "Kirundi",
1607  "ro" => "Romanian",
1608  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1609  "ru" => "Russian",
1610  "rw" => "Kinyarwanda",
1611  "sa" => "Sanskrit",
1612  "sd" => "Sindhi",
1613  "sg" => "Sangro",
1614  "sh" => "Serbo-Croatian",
1615  "si" => "Singhalese",
1616  "sk" => "Slovenština",
1617  "sl" => "Slovenian",
1618  "sm" => "Samoan",
1619  "sn" => "Shona",
1620  "so" => "Somali",
1621  "sq" => "Albanian",
1622  "sr" => "Serbian",
1623  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1624  "ss" => "Siswati",
1625  "st" => "Sesotho",
1626  "su" => "Sundanese",
1627  "sv" => "Swedish",
1628  "sw" => "Swahili",
1629  "ta" => "Tamil",
1630  "te" => "Tegulu",
1631  "tg" => "Tajik",
1632  "th" => "Thai",
1633  "ti" => "Tigrinya",
1634  "tk" => "Turkmen",
1635  "tl" => "Tagalog",
1636  "tn" => "Setswana",
1637  "to" => "Tonga",
1638  "tr" => "Turkish",
1639  "ts" => "Tsonga",
1640  "tt" => "Tatar",
1641  "tw" => "Twi",
1642  "ug" => "Uigur",
1643  "uk" => "Ukrainian",
1644  "ur" => "Urdu",
1645  "uz" => "Uzbek",
1646  "vi" => "Vietnamese",
1647  "vo" => "Volapuk",
1648  "wo" => "Wolof",
1649  "xh" => "Xhosa",
1650  //"y" => "Yiddish",
1651  "yi" => "Yiddish",
1652  "yo" => "Yoruba",
1653  "za" => "Zuang",
1654  "zh" => "Chinese",
1655  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1656  "zu" => "Zulu",
1657 
1658  "field:required" => 'Vyžadováno',
1659 
1660  "core:upgrade:2017080900:title" => "Alter database encoding for multi-byte support",
1661  "core:upgrade:2017080900:description" => "Alters database and table encoding to utf8mb4, in order to support multi-byte characters such as emoji",
1662 
1663  "core:upgrade:2017080950:title" => "Update default security parameters",
1664  "core:upgrade:2017080950:description" => "Installed Elgg version introduces additional security parameters. It is recommended that your run this upgrade to configure the defaults. You can later update these parameters in your site settings.",
1665 
1666  "core:upgrade:2017121200:title" => "Create friends access collections",
1667  "core:upgrade:2017121200:description" => "Migrates the friends access collection to an actual access collection",
1668 
1669  "core:upgrade:2018041800:title" => "Activate new plugins",
1670  "core:upgrade:2018041800:description" => "Certain core features have been extracted into plugins. This upgrade activates these plugins to maintain compatibility with third-party plugins that maybe dependant on these features",
1671 
1672  "core:upgrade:2018041801:title" => "Delete old plugin entities",
1673  "core:upgrade:2018041801:description" => "Deletes entities associated with plugins removed in Elgg 3.0",
1674 
1675  "core:upgrade:2018061401:title" => "Migrate cron log entries",
1676  "core:upgrade:2018061401:description" => "Migrate the cron log entries in the database to the new location.",
1677 );