Elgg  Version 3.0
fi.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 
3 return array(
8  'item:site:site' => 'Site',
9  'collection:site:site' => 'Sites',
10  'index:content' => '<p>Welcome to your Elgg site.</p><p><strong>Tip:</strong> Many sites use the <code>activity</code> plugin to place a site activity stream on this page.</p>',
11 
16  'login' => "Kirjaudu",
17  'loginok' => "Olet kirjautunut sisään.",
18  'loginerror' => "Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista kirjautumistietosi ja yritä uudelleen.",
19  'login:empty' => "Syötä käyttäjätunnus/sähköposti ja salasana.",
20  'login:baduser' => "Tiliisi kirjautuminen on estetty.",
21  'auth:nopams' => "Sisäinen virhe. Toimintoa käyttäjän sisäänkirjaamiseen ei ole asennettuna.",
22 
23  'logout' => "Kirjaudu ulos",
24  'logoutok' => "Olet kirjautunut ulos.",
25  'logouterror' => "Uloskirjautuminen epäonnistui. Yritä uudelleen.",
26  'session_expired' => "Sessiosi on vanhentunut. <a href='javascript:location.reload(true)'>Lataa sivu uudelleen</a> kirjautuaksesi sisään.",
27  'session_changed_user' => "Olet kirjautunut toisena käyttäjänä, joten sinun täytyy <a href='javascript:location.reload(true)'>ladata sivu uudelleen</a>.",
28 
29  'loggedinrequired' => "Tämän sivun näkyminen edellyttää, että olet kirjautuneena sisään.",
30  'loggedoutrequired' => "You must be logged out to view the requested page.",
31  'adminrequired' => "Tämän sivun näkyminen edellyttää ylläpitäjän oikeuksia.",
32  'membershiprequired' => "Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän sivun.",
33  'limited_access' => "Sinulla ei ole oikeuksia tämän sivun tarkasteluun.",
34  'invalid_request_signature' => "Osoite, johon koitat päästä käsiksi, on virheellinen tai vanhentunut.",
35 
40  'exception:title' => "Virhe.",
41  'exception:contact_admin' => 'Tapahtui virhe. Ota yhteys sivuston ylläpitäjään ja toimita seuraavat tiedot:',
42 
43  'actionundefined' => "Haluttua toimintoa (%s) ei ole määritelty järjestelmässä.",
44  'actionnotfound' => "Tiedostoa, johon toiminto %s viittaa, ei löytynyt.",
45  'actionloggedout' => "Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet kirjautuneena sisään.",
46  'actionunauthorized' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän toiminnon suorittamiseen',
47 
48  'ajax:error' => 'AJAX-kutsun yhteydessä tapahtui odottamaton virhe. Yhteys palvelimeen saattaa olla katkennut.',
49  'ajax:not_is_xhr' => 'AJAX-näkymiin ei ole mahdollista päästä käsiksi suoraan',
50 
51  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "Liitännäisessä %s (guid %s) on havaittu virhe, joten se on poistettu käytöstä. Voit yrittää etsiä lisätietoja Elggin dokumentaatiosta (http://learn.elgg.org/).",
52  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) ei käynnisty. Syy: %s',
53  'PluginException:InvalidID' => "%s on virheellinen pluginin ID.",
54  'PluginException:InvalidPath' => "%s on virheellinen pluginipolku.",
55  'PluginException:InvalidManifest' => 'Pluginin %s infotiedosto (manifest) on virheellinen',
56  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s on virheellinen plugini.',
57  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s ei ole kelvollinen plugini: %s',
58  'PluginException:NullInstantiated' => 'ElggPluginista ei voi luoda ilmentymää null-arvolla. Syötä GUID, plugin id tai polku.',
59  'ElggPlugin:MissingID' => 'Plugin-ID puuttuu (guid %s)',
60  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'ElggPluginPackage pluginille %s (guid %s) puuttuu',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Tiedosto %s puuttuu.',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Tämän pluginin hakemisto täytyy nimetä muotoon "%s".',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Manifestissa on virheellinen riippuvuustyyppi "%s".',
64  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Manifestissa on virheellinen "tarjoaa" tyyppi "%s".',
65  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Virheellinen %s riippuvuus "%s" pluginissa %s. Pluginit eivät voi vaatia toimintoa tai olla konfliktissa toiminnon kanssa, jonka ne itse tarjoavat!',
66  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Konfliktissa pluginin %s kanssa.',
67  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'Tiedosto "elgg-plugin.php" löytyi, mutta sitä ei pystytä lukemaan,',
68  'ElggPlugin:Error' => 'Plugin error',
69  'ElggPlugin:Error:ID' => 'Error in plugin "%s"',
70  'ElggPlugin:Error:Path' => 'Error in plugin path "%s"',
71  'ElggPlugin:Error:Unknown' => 'Undefined plugin error',
72  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Ei voida lisätä toiminnallisuutta %s pluginille %s (guid: %s) sijainnissa %s. Tarkista tiedosto-oikeudet!',
73  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Threw exception including %s for plugin %s (guid: %s) at %s.',
74  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Ei voida avata näkymähakemistoa pluginille %s (guid: %s) sijainnissa %s. Tarkista tiedosto-oikeudet!',
75  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Ei löydetty ID:tä pluginille guid %s!',
76  'ElggPlugin:Exception:InvalidPackage' => 'Package cannot be loaded',
77  'ElggPlugin:Exception:InvalidManifest' => 'Plugin manifest is missing or invalid',
78  'PluginException:NoPluginName' => "Liitännäisen nimeä ei löytynyt",
79  'PluginException:ParserError' => 'Virhe yrittäessä käsitellä infotiedostoa API-versiolla %s pluginissa %s.',
80  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Ei löydetty käsittelijää infotiedoston API-versiolle %s pluginissa %s.',
81  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Pakollinen '%s' attribuutti puuttuu pluginin %s infotiedostosta.",
82  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s on virheellinen liitännäinen, joten se poistettiin käytöstä.',
83  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Tiedoston "elgg-plugin.php" sisältö on virheellinen.',
84  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Luettiin konfiguraatio tiedostosta "elgg-plugin.php".',
85 
86  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Vaatimus',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Suositus',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Yhteensopimattomuus',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'Yhteensopimattomuus',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Tarjoaa',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioriteetti',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Elgg-versio',
94  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'PHP-versio',
95  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'PHP-laajennos: %s',
96  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'PHP ini -asetus: %s',
97  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Plugini: %s',
98  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Liitännäisen %s jälkeen',
99  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Ennen liitännäistä %s',
100  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s ei ole asennettuna',
101  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Puuttuu',
102 
103  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Käytössä on liitännäisiä, jotka ovat riippuvaisia liitännäisestä %s. Ennen kuin voit deaktivoida sen, sinun pitää deaktivoida seuraavat liitännäiset: %s',
104 
105  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Valikkolinkiltä puuttuu parent',
106  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Valikkolinkille [%s] määritetty parent [%s] puuttuu',
107  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Valikkolinkki [%s] on rekisteröity kahdesti',
108 
109  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Salasanakenttä ei voi olla tyhjä',
110  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Salasanojen on täsmättävä',
111  'LoginException:BannedUser' => 'Sinut on bannattu tällä sivustolla, etkä voi kirjautua sisään',
112  'LoginException:UsernameFailure' => 'Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista tunnus/sähköposti ja salasana.',
113  'LoginException:PasswordFailure' => 'Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista tunnus/sähköposti ja salasana.',
114  'LoginException:AccountLocked' => 'Tilisi on lukittu liian monen epäonnistuneen kirjautumisyrityksen vuoksi.',
115  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Syöttämäsi salasana ei vastannut nykyistä salasanaasi.',
116  'LoginException:Unknown' => 'Kirjautuminen epäonnistui tuntemattoman virheen takia.',
117 
118  'UserFetchFailureException' => 'Oikeuksien tarkistaminen käyttäjälle GUID [%s] epäonnistui, koska käyttäjää ei ole olemassa.',
119 
120  'PageNotFoundException' => 'The page you are trying to view does not exist or you do not have permissions to view it',
121  'EntityNotFoundException' => 'The content you were trying to access has been removed or you do not have permissions to access it.',
122  'EntityPermissionsException' => 'You do not have sufficient permissions for this action.',
123  'GatekeeperException' => 'You do not have permissions to view the page you are trying to access',
124  'BadRequestException' => 'Bad request',
125  'ValidationException' => 'Submitted data did not meet the requirements, please check your input.',
126  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%s must implement %s',
127 
128  'deprecatedfunction' => 'Warning: This code uses the deprecated function \'%s\' and is not compatible with this version of Elgg',
129 
130  'pageownerunavailable' => 'Varoitus: Sivun omistajaa %d ei pystytä näyttämään!',
131  'viewfailure' => 'Näkymässä %s ilmeni sisäinen virhe.',
132  'view:missing_param' => "Parametri '%s' puuttuu näkymästä %s",
133  'changebookmark' => 'Kirjanmerkin polku on vanhentunut. Ole hyvä ja vaihda kirjanmerkkisi tälle sivulle',
134  'noaccess' => 'Kohde on poistettu tai sinulla ei ole oikeuksia sen tarkastelemiseen.',
135  'error:missing_data' => 'Pyynnössäsi oli puutteellisia tietoja',
136  'save:fail' => 'Tallentaminen epäonnistui',
137  'save:success' => 'Tiedot tallennettu',
138 
139  'forward:error' => 'Sorry. An error occurred while redirecting to you to another site.',
140 
141  'error:default:title' => 'Hups...',
142  'error:default:content' => 'Hups... jotain meni pieleen.',
143  'error:400:title' => 'Virheellinen pyyntö',
144  'error:400:content' => 'Pyyntö on virheellinen tai puutteellinen',
145  'error:403:title' => 'Pääsy kielletty',
146  'error:403:content' => 'Sinulla ei ole oikeuksia nähdä pyydettyä sivua',
147  'error:404:title' => 'Sivua ei löydy',
148  'error:404:content' => 'Hakemaasi sivua ei löydy.',
149 
150  'upload:error:ini_size' => 'Tiedosto, jota yritit lisätä, on liian suuri.',
151  'upload:error:form_size' => 'Tiedosto, jota yritit lisätä, on liian suuri.',
152  'upload:error:partial' => 'Tiedoston lisääminen epäonnistui.',
153  'upload:error:no_file' => 'Et valinnut tiedostoa.',
154  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
155  'upload:error:cant_write' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
156  'upload:error:extension' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
157  'upload:error:unknown' => 'Tiedoston lisääminen epäonnistui.',
158 
162  'table_columns:fromView:admin' => 'Ylläpitäjä',
163  'table_columns:fromView:banned' => 'Bannattu',
164  'table_columns:fromView:container' => 'Container',
165  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Kuvaus',
166  'table_columns:fromView:link' => 'Nimi/Otsikko',
167  'table_columns:fromView:icon' => 'Kuvake',
168  'table_columns:fromView:item' => 'Kohde',
169  'table_columns:fromView:language' => 'Kieli',
170  'table_columns:fromView:owner' => 'Omistaja',
171  'table_columns:fromView:time_created' => 'Luomisaika',
172  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Päivitysaika',
173  'table_columns:fromView:user' => 'Käyttäjä',
174 
175  'table_columns:fromProperty:description' => 'Kuvaus',
176  'table_columns:fromProperty:email' => 'Sähköposti',
177  'table_columns:fromProperty:name' => 'Nimi',
178  'table_columns:fromProperty:type' => 'Tyyppi',
179  'table_columns:fromProperty:username' => 'Käyttäjätunnus',
180 
181  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Alatyyppi',
182  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Nimi/Otsikko',
183  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME-tyyppi',
184  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Tyyppi',
185 
190  'name' => "Nimi",
191  'email' => "Sähköpostiosoite",
192  'username' => "Käyttäjätunnus",
193  'loginusername' => "Tunnus tai sähköposti",
194  'password' => "Salasana",
195  'passwordagain' => "Salasana (uudelleen)",
196  'admin_option' => "Tee tästä käyttäjästä ylläpitäjä?",
197  'autogen_password_option' => "Luo salasana automaattisesti?",
198 
203  'access:label:private' => "Private",
204  'access:label:logged_in' => "Logged in users",
205  'access:label:public' => "Public",
206  'access:label:logged_out' => "Logged out users",
207  'access:label:friends' => "Friends",
208  'access' => "Pääsy",
209  'access:overridenotice' => "Huom: Vain ryhmän jäsenillä on pääsy tähän ryhmään lisättyihin sisältöihin.",
210  'access:limited:label' => "Rajoitettu",
211  'access:help' => "Pääsytaso",
212  'access:read' => "Lukuoikeus",
213  'access:write' => "Kirjoitusoikeus",
214  'access:admin_only' => "Vain ylläpitäjät",
215  'access:missing_name' => "Tuntematon lukuoikeus",
216  'access:comments:change' => "Tässä sisällössä on kommentteja. Ota huomioon, että vaihtaessasi sisällön pääsytasoa, myös kommenttien pääsytaso muuttuu.",
217 
222  'dashboard' => "Kojelauta",
223  'dashboard:nowidgets' => "Kojelauta on henkilökohtainen työpöytäsi sivustolla. Klikkaa \"Lisää vimpaimia\" lisätäksesi kojelaudalle vimpaimia, joiden avulla voit seurata sivuston sisältöä ja toimintaa.",
224 
225  'widgets:add' => 'Vimpaimet',
226  'widgets:add:description' => "Klikkaa alla olevia vimpaimia lisätäksesi ne sivulle.",
227  'widgets:position:fixed' => '(Lukittu sijainti sivulla)',
228  'widget:unavailable' => 'Olet jo lisännyt tämän vimpaimen',
229  'widget:numbertodisplay' => 'Näytettävien kohteiden määrä',
230 
231  'widget:delete' => 'Poista %s',
232  'widget:edit' => 'Muokkaa vimpainta',
233 
234  'widgets' => "Vimpaimet",
235  'widget' => "Vimpain",
236  'item:object:widget' => "Vimpaimet",
237  'collection:object:widget' => 'Widgets',
238  'widgets:save:success' => "Vimpain tallennettu onnistuneesti.",
239  'widgets:save:failure' => "Vimpaimen tallentaminen epäonnistui.",
240  'widgets:add:success' => "Vimpain lisättiin onnituneesti.",
241  'widgets:add:failure' => "Vimpaimen lisääminen epäonnistui.",
242  'widgets:move:failure' => "Vimpaimen uuden sijainnin tallentaminen epäonnistui.",
243  'widgets:remove:failure' => "Vimpaimen poistaminen epäonnistui.",
244  'widgets:not_configured' => "This widget is not yet configured",
245 
250  'group' => "Ryhmä",
251  'item:group' => "Ryhmät",
252  'collection:group' => 'Groups',
253  'item:group:group' => "Group",
254  'collection:group:group' => 'Groups',
255  'groups:tool_gatekeeper' => "The requested functionality is currently not enabled in this group",
256 
261  'user' => "Käyttäjä",
262  'item:user' => "Käyttäjät",
263  'collection:user' => 'Users',
264  'item:user:user' => 'User',
265  'collection:user:user' => 'Users',
266 
267  'friends' => "Ystävät",
268  'collection:friends' => 'Friends\' %s',
269 
270  'avatar' => 'Profiilikuva',
271  'avatar:noaccess' => "Sinulla ei ole oikeuksia muokata tämän käyttäjän profiilikuvaa",
272  'avatar:create' => 'Rajaa profiilikuva',
273  'avatar:edit' => 'Muokkaa profiilikuvaa',
274  'avatar:upload' => 'Vaihda profiilikuva',
275  'avatar:current' => 'Nykyinen profiilikuva',
276  'avatar:remove' => 'Poista profiilikuva',
277  'avatar:crop:title' => 'Profiilikuvan rajaustyökalu',
278  'avatar:upload:instructions' => "Profiilikuvasi on kuva, jota käytetään ympäri sivustoa. Voit vaihtaa sen niin usein kun haluat. (Sallitut tiedostomuodot ovat: GIF, JPG ja PNG)",
279  'avatar:create:instructions' => 'Rajaa hiirellä neliö alapuolella olevaan kuvaan määritelläksesi kuvan rajauksen. Esikatselu rajatusta kuvasta näkyy oikealla. Kun olet tyytyväinen esikatselukuvaan, klikkaa "Rajaa profiilikuva"-painiketta, jolloin rajatusta alueesta luodaan uusi profiilikuvasi.',
280  'avatar:upload:success' => 'Profiilikuva ladattiin onnistuneesti',
281  'avatar:upload:fail' => 'Profiilikuvan lataaminen epäonnistui',
282  'avatar:resize:fail' => 'Profiilikuvan koon muuttaminen epäonnistui',
283  'avatar:crop:success' => 'Profiilikuva rajattiin onnistuneesti',
284  'avatar:crop:fail' => 'Profiilikuvan rajaaminen epäonnistui',
285  'avatar:remove:success' => 'Profiilikuva poistettu',
286  'avatar:remove:fail' => 'Profiilikuvan poistaminen epäonnistui.',
287 
288  'action:user:validate:already' => "%s was already validated",
289  'action:user:validate:success' => "%s has been validated",
290  'action:user:validate:error' => "An error occurred while validating %s",
291 
295  'feed:rss' => 'Tilaa sivu syötteenä',
296  'feed:rss:title' => 'RSS feed for this page',
300  'link:view' => 'Näytä linkki',
301  'link:view:all' => 'Näytä kaikki',
302 
303 
307  'river' => "Toimintalista",
308  'river:user:friend' => "%s is now a friend with %s",
309  'river:update:user:avatar' => 'Käyttäjä %s päivitti profiilikuvansa',
310  'river:noaccess' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän kohteen näkemiseen.',
311  'river:posted:generic' => '%s lähetti',
312  'riveritem:single:user' => 'a user',
313  'riveritem:plural:user' => 'some users',
314  'river:ingroup' => 'ryhmässä %s',
315  'river:none' => 'Ei uutta toimintaa',
316  'river:update' => 'Päivitys kohteelle %s',
317  'river:delete' => 'Poista tämä kohde listasta',
318  'river:delete:success' => 'Kohde poistettu',
319  'river:delete:fail' => 'Kohteen poistaminen epäonnistui',
320  'river:delete:lack_permission' => 'Sinulla ei ole oikeuksia poistaa tätä kohdetta',
321  'river:can_delete:invaliduser' => 'Ei pystytty tarkistamaan oikeuksia poistamiseen, koska käyttäjää ID:llä [%s] ei löytynyt.',
322  'river:subject:invalid_subject' => 'Virheellinen käyttäjä',
323  'activity:owner' => 'Näytä toiminta',
324 
325 
326 
330  'notifications:usersettings' => "Ilmoitusasetukset",
331  'notification:method:email' => 'Sähköposti',
332 
333  'notifications:usersettings:save:ok' => "Ilmoitusasetukset tallennettu.",
334  'notifications:usersettings:save:fail' => "Ilmoitusasetusten tallentaminen epäonnistui.",
335 
336  'notification:subject' => 'Ilmoitus kohteesta %s',
337  'notification:body' => 'Pääset tarkastelemaan kohdetta tästä: %s',
338 
343  'search' => "Haku",
344  'searchtitle' => "Haku: %s",
345  'users:searchtitle' => "Etsitään käyttäjiä: %s",
346  'groups:searchtitle' => "Etsitään ryhmiä: %s",
347  'advancedsearchtitle' => "%s jotka täsmäävät hakuun %s",
348  'notfound' => "Ei hakutuloksia.",
349  'next' => "Seuraava",
350  'previous' => "Edellinen",
351 
352  'viewtype:change' => "Vaihda listatyyppi",
353  'viewtype:list' => "Listanäkymä",
354  'viewtype:gallery' => "Gallerianäkymä",
355 
356  'tag:search:startblurb' => "Kohteet, joiden täsmäävät tagiin '%s':",
357 
358  'user:search:startblurb' => "Käyttäjät, jotka täsmäävät hakuun '%s':",
359  'user:search:finishblurb' => "Näytä lisää hakutuloksia.",
360 
361  'group:search:startblurb' => "Ryhmät, jotka täsmäävät hakuun '%s':",
362  'group:search:finishblurb' => "Näytä lisää hakutuloksia.",
363  'search:go' => 'Etsi',
364  'userpicker:only_friends' => 'Näytä vain ystävät',
365 
370  'account' => "Tili",
371  'settings' => "Asetukset",
372  'tools' => "Työkalut",
373  'settings:edit' => 'Muokkaa asetuksia',
374 
375  'register' => "Rekisteröidy",
376  'registerok' => "Olet onnistuneesti rekisteröitynyt sivustolle %s.",
377  'registerbad' => "Rekisteröitymisesi epäonnistui tuntemattoman virheen takia.",
378  'registerdisabled' => "Sivuston ylläpitäjä on ottanut rekisteröitymisen pois käytöstä",
379  'register:fields' => 'Kaikki kentät ovat pakollisia',
380 
381  'registration:noname' => 'Display name is required.',
382  'registration:notemail' => 'Syötit virheellisen sähköpostiosoitteen.',
383  'registration:userexists' => 'Syöttämäsi käyttäjätunnus on jo olemassa',
384  'registration:usernametooshort' => 'Käyttäjätunnuksen tulee olla vähintään %u merkin pituinen.',
385  'registration:usernametoolong' => 'Käyttäjätunnuksesi on liian pitkä. Siinä voi olla korkeintaan %u merkkiä.',
386  'registration:passwordtooshort' => 'Salasanan tulee olla vähintään %u merkin pituinen.',
387  'registration:dupeemail' => 'Tämä sähköpostiosoite on jo rekisteröity.',
388  'registration:invalidchars' => 'Käyttätunnuksessai on seuraavia kiellettyvä merkkejä: %s. Tunnuksessa ei voi olla mitään näistä merkeistä: %s',
389  'registration:emailnotvalid' => 'Syöttämäsi sähköpostiosoite ei ole kelvollinen',
390  'registration:passwordnotvalid' => 'Syöttämäsi salasana ei ole kelvollinen',
391  'registration:usernamenotvalid' => 'Syöttämäsi käyttäjätunnus ei ole kelvollinen',
392 
393  'adduser' => "Lisää käyttäjä",
394  'adduser:ok' => "Olet lisännyt uuden käyttäjän.",
395  'adduser:bad' => "Uuden käyttäjän luonti epäonnistui.",
396 
397  'user:set:name' => "Tilin nimiasetukset",
398  'user:name:label' => "Nimi",
399  'user:name:success' => "Nimi vaihdettu.",
400  'user:name:fail' => "Nimen vaihtaminen epäonnistui.",
401  'user:username:success' => "Successfully changed username on the system.",
402  'user:username:fail' => "Could not change username on the system.",
403 
404  'user:set:password' => "Tilin salasana",
405  'user:current_password:label' => 'Nykyinen salasana',
406  'user:password:label' => "Uusi salasana",
407  'user:password2:label' => "Uusi salasana uudelleen",
408  'user:password:success' => "Salasana vaihdettu",
409  'user:password:fail' => "Salasanan vaihtaminen epäonnistui.",
410  'user:password:fail:notsame' => "Salasanat eivät täsmää!",
411  'user:password:fail:tooshort' => "Salasana on liian lyhyt!",
412  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Salasana ei vastannut nykyistä salsanaasi.',
413  'user:changepassword:unknown_user' => 'Virheellinen käyttäjä.',
414  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Syötä uusi salasana.',
415 
416  'user:set:language' => "Kieliasetukset",
417  'user:language:label' => "Kieli",
418  'user:language:success' => "Kieliasetus päivitetty.",
419  'user:language:fail' => "Kieliasetuksen tallentaminen epäonnistui.",
420 
421  'user:username:notfound' => 'Käyttäjätunnusta %s ei löytynyt.',
422  'user:username:help' => 'Please be aware that changing a username will change all dynamic user related links',
423 
424  'user:password:lost' => 'Unohtunut salasana',
425  'user:password:hash_missing' => 'Regretfully, we must ask you to reset your password. We have improved the security of passwords on the site, but were unable to migrate all accounts in the process.',
426  'user:password:changereq:success' => 'Pyydettiin uutta salasanaa, sähköposti lähetetty',
427  'user:password:changereq:fail' => 'Uuden salasanan pyytäminen epäonnistui.',
428 
429  'user:password:text' => 'Syötä käyttäjätunnuksesi tai sähköpostiosoitteesi. Saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset syöttämään uuden salasanan.',
430 
431  'user:persistent' => 'Muista minut',
432 
433  'walled_garden:home' => 'Home',
434 
438  'menu:page:header:administer' => 'Hallinnointi',
439  'menu:page:header:configure' => 'Asetukset',
440  'menu:page:header:develop' => 'Kehittäjän työkalut',
441  'menu:page:header:information' => 'Information',
442  'menu:page:header:default' => 'Muut',
443 
444  'admin:view_site' => 'Siirry sivustolle',
445  'admin:loggedin' => 'Olet kirjautuneena käyttäjänä %s',
446  'admin:menu' => 'Valikko',
447 
448  'admin:configuration:success' => "Asetukset tallennettiin.",
449  'admin:configuration:fail' => "Asetusten tallentaminen epäonnistui.",
450  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Sijaintia "%s" ei voida asettaa datahakemistoksi, koska se ei ole absoluuttinen polku.',
451  'admin:configuration:default_limit' => 'Kohteiden lukumäärän pitää olla vähintään 1',
452 
453  'admin:unknown_section' => 'Virheellinen admin-osio.',
454 
455  'admin' => "Hallinta",
456  'admin:header:release' => "Elgg release: %s",
457  'admin:description' => "Hallintapaneelilla voit vaikuttaa kaikkiin sivustoa koskeviin asetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
458 
459  'admin:performance' => 'Performance',
460  'admin:performance:label:generic' => 'Generic',
461  'admin:performance:generic:description' => 'Below is a list of performance suggestions / values which could help in tuning your website',
462  'admin:performance:simplecache' => 'Simplecache',
463  'admin:performance:simplecache:settings:warning' => "It's recommended you configure the simplecache setting in the settings.php.
464 Configuring simplecache in the settings.php file improves caching performance.
465 It allows Elgg to skip connecting to the database when serving cached JavaScript and CSS files",
466  'admin:performance:systemcache' => 'Systemcache',
467  'admin:performance:apache:mod_cache' => 'Apache mod_cache',
468  'admin:performance:apache:mod_cache:warning' => 'The mod_cache module provides HTTP-aware caching schemes. This means that the files will be cached according
469 to an instruction specifying how long a page can be considered "fresh".',
470  'admin:performance:php:open_basedir' => 'PHP open_basedir',
471  'admin:performance:php:open_basedir:not_configured' => 'No limitations have been set',
472  'admin:performance:php:open_basedir:warning' => 'A small amount of open_basedir limitations are in effect, this could impact performance.',
473  'admin:performance:php:open_basedir:error' => 'A large amount of open_basedir limitations are in effect, this will probably impact performance.',
474  'admin:performance:php:open_basedir:generic' => 'With open_basedir every file access will be checked against the list of limitations. Since Elgg has a lot of
475 file access this will negatively impact performance. Also PHPs opcache can no longer cache file paths in memory and has to resolve this upon every access.',
476 
477  'admin:statistics' => 'Tilastotiedot',
478  'admin:server' => 'Server',
479  'admin:cron' => 'Cron',
480  'admin:cron:record' => 'Viimeisimmät Cron-ajot',
481  'admin:cron:period' => 'Cron-aikaväli',
482  'admin:cron:friendly' => 'Suoritettu viimeksi',
483  'admin:cron:date' => 'Päivä ja aika',
484  'admin:cron:msg' => 'Viesti',
485  'admin:cron:started' => '%s ajettava Cron aloitettu %s',
486  'admin:cron:started:actual' => 'Cron interval "%s" started processing at %s',
487  'admin:cron:complete' => '%s ajettava Cron suoritettu %s',
488 
489  'admin:appearance' => 'Ulkoasu',
490  'admin:administer_utilities' => 'Apuohjelmat',
491  'admin:develop_utilities' => 'Apuohjelmat',
492  'admin:configure_utilities' => 'Apuohjelmat',
493  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
494 
495  'admin:users' => "Käyttäjät",
496  'admin:users:online' => 'Tällä hetkellä kirjautuneena',
497  'admin:users:newest' => 'Uusimmat',
498  'admin:users:admins' => 'Ylläpitäjät',
499  'admin:users:searchuser' => 'Search user to make them admin',
500  'admin:users:existingadmins' => 'List of existing admins',
501  'admin:users:add' => 'Lisää uusi käyttäjä',
502  'admin:users:description' => "Tämän hallintapaneelin avulla voit vaikuttaa sivustosi käyttäjäasetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
503  'admin:users:adduser:label' => "Klikkaa tästä lisätäksesi uuden käyttäjän...",
504  'admin:users:opt:linktext' => "Hallinnoi käyttäjiä...",
505  'admin:users:opt:description' => "Säädä käyttäjä ja tiliasetuksia. ",
506  'admin:users:find' => 'Etsi',
507  'admin:users:unvalidated' => 'Unvalidated',
508  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'No unvalidated users.',
509  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Registered: %s',
510  'admin:users:unvalidated:change_email' => 'Change e-mail address',
511  'admin:users:unvalidated:change_email:user' => 'Change e-mail address for: %s',
512 
513  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Maintenance mode',
514  'admin:upgrades' => 'Päivitykset',
515  'admin:upgrades:finished' => 'Completed',
516  'admin:upgrades:db' => 'Database upgrades',
517  'admin:upgrades:db:name' => 'Upgrade name',
518  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Start time',
519  'admin:upgrades:db:end_time' => 'End time',
520  'admin:upgrades:db:duration' => 'Duration',
521  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Pending upgrades',
522  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Completed upgrades',
523  'admin:upgrades:menu:db' => 'Database upgrades',
524  'admin:upgrades:menu:run_single' => 'Run this upgrade',
525  'admin:upgrades:run' => 'Run upgrades now',
526  'admin:upgrades:error:invalid_upgrade' => 'Entity %s does not exist or not a valid instance of ElggUpgrade',
527  'admin:upgrades:error:invalid_batch' => 'Batch runner for the upgrade %s (%s) could not be instantiated',
528  'admin:upgrades:completed' => 'Upgrade "%s" completed at %s',
529  'admin:upgrades:completed:errors' => 'Upgrade "%s" completed at %s but encountered %s errors',
530  'admin:upgrades:failed' => 'Upgrade "%s" failed',
531  'admin:action:upgrade:reset:success' => 'Upgrade "%s" was reset',
532 
533  'admin:settings' => 'Asetukset',
534  'admin:settings:basic' => 'Perusasetukset',
535  'admin:settings:advanced' => 'Lisäasetukset',
536  'admin:settings:users' => 'Users',
537  'admin:site_settings' => "Site Settings",
538  'admin:site:description' => "Tämän hallintapaneelin avulla voit vaikuttaa sivustosi yleisiin asetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
539  'admin:site:opt:linktext' => "Hallinnoi sivuston asetuksia...",
540  'admin:settings:in_settings_file' => 'Tämä asetus on määritetty asetustiedostossa (settings.php)',
541 
542  'site_secret:current_strength' => 'Salausavaimen vahvuus',
543  'site_secret:strength:weak' => "Heikko",
544  'site_secret:strength_msg:weak' => "Suosittelemme, että uusit sivuston salausavaimen.",
545  'site_secret:strength:moderate' => "Keskiverto",
546  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Suosittelemme, että uusit salausavaimen taataksesi sivuston tietoturvallisen käytön.",
547  'site_secret:strength:strong' => "Vahva",
548  'site_secret:strength_msg:strong' => "Salausavain on riittävän vahva. Sitä ei tarvitse uusia.",
549 
550  'admin:dashboard' => 'Kojelauta',
551  'admin:widget:online_users' => 'Kirjautuneet käyttäjät',
552  'admin:widget:online_users:help' => 'Listaa kirjautuneet käyttäjät',
553  'admin:widget:new_users' => 'Uudet käyttäjät',
554  'admin:widget:new_users:help' => 'Listaa uusimmat käyttäjät',
555  'admin:widget:banned_users' => 'Bannatut käyttäjät',
556  'admin:widget:banned_users:help' => 'Listaa bannatut käyttäjät',
557  'admin:widget:content_stats' => 'Sisältötilastot',
558  'admin:widget:content_stats:help' => 'Näyttää sivustolle luotujen sisältöjen määrän',
559  'admin:widget:cron_status' => 'Cron-seuranta',
560  'admin:widget:cron_status:help' => 'Näyttää listan Cron-ajojen viimeisimmistä ajankohdista',
561  'admin:statistics:numentities' => 'Content Statistics',
562  'admin:statistics:numentities:type' => 'Content type',
563  'admin:statistics:numentities:number' => 'Number',
564  'admin:statistics:numentities:searchable' => 'Searchable entities',
565  'admin:statistics:numentities:other' => 'Other entities',
566 
567  'admin:widget:admin_welcome' => 'Tervetuloa',
568  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Lyhyt perehdytys Elggin hallintapaneeliin",
569  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
570 'Tervetuloa Elggiin! Olet juuri nyt ylläpitäjän kojelaudalla, joka on kätevä työkalu sivuston toiminnan seuraamiseen.',
571 
572  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
573 "Navigation for the administration area is provided by the menu to the right. It is organized into
574 three sections:
575  <dl>
576  <dt>Administer</dt><dd>Basic tasks like managing users, monitoring reported content and activating plugins.</dd>
577  <dt>Configure</dt><dd>Occasional tasks like setting the site name or configuring settings of a plugin.</dd>
578  <dt>Information</dt><dd>Information about your site like statistics.</dd>
579  <dt>Develop</dt><dd>For developers who are building plugins or designing themes. (Requires a developer plugin.)</dd>
580  </dl>
581 ",
582 
583  // argh, this is ugly
584  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Tutustu myös sivun alaosassa oleviin linkkeihin, ja kiitos kun käytät Elggiä!',
585 
586  'admin:widget:control_panel' => 'Hallintapaneeli',
587  'admin:widget:control_panel:help' => "Tarjoaa helpon pääsyn yleisimpiin toimintoihin",
588 
589  'admin:cache:flush' => 'Tyhjennä välimuistit',
590  'admin:cache:flushed' => "Välimuistit on tyhjennetty",
591 
592  'admin:footer:faq' => 'Hallinnan FAQ',
593  'admin:footer:manual' => 'Hallinnan ohjekirja',
594  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg-yhteisön keskustelualue',
595  'admin:footer:blog' => 'Elggin virallinen blogi',
596 
597  'admin:plugins:category:all' => 'Kaikki',
598  'admin:plugins:category:active' => 'Aktiiviset',
599  'admin:plugins:category:inactive' => 'Inaktiiviset',
600  'admin:plugins:category:admin' => 'Ylläpito',
601  'admin:plugins:category:bundled' => 'Oletuspakettiin kuuluvat',
602  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Oletuspakettiin kuulumattomat',
603  'admin:plugins:category:content' => 'Sisältö',
604  'admin:plugins:category:development' => 'Kehitystyökalut',
605  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Parannukset',
606  'admin:plugins:category:api' => 'API',
607  'admin:plugins:category:communication' => 'Kommunikointi',
608  'admin:plugins:category:security' => 'Tietoturva ja roskaposti',
609  'admin:plugins:category:social' => 'Sosiaaliset',
610  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
611  'admin:plugins:category:theme' => 'Teemat',
612  'admin:plugins:category:widget' => 'Vimpaimet',
613  'admin:plugins:category:utility' => 'Apuohjelmat',
614 
615  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Tuntematon liitännäinen.',
616  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Tuntematon tiedosto.',
617 
618  'admin:notices:delete_all' => 'Dismiss all %s notices',
619  'admin:notices:could_not_delete' => 'Ilmoituksen poistaminen epäonnistui.',
620  'item:object:admin_notice' => 'Ylläpidon ilmoitus',
621  'collection:object:admin_notice' => 'Admin notices',
622 
623  'admin:options' => 'Hallintavalikko',
624 
625  'admin:security' => 'Security',
626  'admin:security:information' => 'Information',
627  'admin:security:information:description' => 'On this page you can find a list of security recommendations.',
628  'admin:security:information:https' => 'Is the website protected by HTTPS',
629  'admin:security:information:https:warning' => "It's recommended to protect your website using HTTPS, this helps protect data
630 (eg. passwords) from being sniffed over the internet connection.",
631  'admin:security:information:wwwroot' => 'Website main folder is writable',
632  'admin:security:information:wwwroot:error' => "It's recommended that you install Elgg in a folder which isn't writable by your webserver.
633 Malicious visitors could place unwanted code in your website.",
634  'admin:security:information:validate_input' => 'Input validation',
635  'admin:security:information:validate_input:error' => "Some plugin has disabled the input validation on your website, this will allow users to
636 submit potentially harmfull content (eg. cross-site-scripting, etc)",
637  'admin:security:information:password_length' => 'Minimal password length',
638  'admin:security:information:password_length:warning' => "It's recommended to have a minimal password length of at least 6 characters.",
639  'admin:security:information:username_length' => 'Minimal username length',
640  'admin:security:information:username_length:warning' => "It's recommended to have a minimal username length of at least 4 characters.",
641  'admin:security:information:php:session_gc' => "PHP session cleanup",
642  'admin:security:information:php:session_gc:chance' => "Cleanup chance: %s%%",
643  'admin:security:information:php:session_gc:lifetime' => "Session lifetime %s seconds",
644  'admin:security:information:php:session_gc:error' => "It's recommended to set 'session.gc_probability' and 'session.gc_divisor' in your PHP settings, this will cleanup
645 expired sessions from your database and not allow users to reuse old sessions.",
646 
647  'admin:security:settings' => 'Settings',
648  'admin:security:settings:description' => 'On this page you can configure some security features. Please read the settings carefully.',
649  'admin:security:settings:label:hardening' => 'Hardening',
650  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notifications',
651  'admin:security:settings:label:site_secret' => 'Site secret',
652 
653  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Notify all site administrators when an admin is added or removed',
654  'admin:security:settings:notify_admins:help' => 'This will send out a notification to all site administrators that one of the admins added/removed a site administrator.',
655 
656  'admin:security:settings:notify_user_admin' => 'Notify the user when the admin role is added or removed',
657  'admin:security:settings:notify_user_admin:help' => 'This will send a notification to the user that the admin role was added to/removed from their account.',
658 
659  'admin:security:settings:notify_user_ban' => 'Notify the user when their account gets (un)banned',
660  'admin:security:settings:notify_user_ban:help' => 'This will send a notification to the user that their account was (un)banned.',
661 
662  'admin:security:settings:notify_user_password' => 'Notify the user when they change their password',
663  'admin:security:settings:notify_user_password:help' => 'This will send a notification to the user when they change their password.',
664 
665  'admin:security:settings:protect_upgrade' => 'Protect upgrade.php',
666  'admin:security:settings:protect_upgrade:help' => 'This will protect upgrade.php so you require a valid token or you\'ll have to be an administrator.',
667  'admin:security:settings:protect_upgrade:token' => 'In order to be able to use the upgrade.php when logged out or as a non admin, the following URL needs to be used:',
668 
669  'admin:security:settings:protect_cron' => 'Protect the /cron URLs',
670  'admin:security:settings:protect_cron:help' => 'This will protect the /cron URLs with a token, only if a valid token is provided will the cron execute.',
671  'admin:security:settings:protect_cron:token' => 'In order to be able to use the /cron URLs the following tokens needs to be used. Please note that each interval has its own token.',
672  'admin:security:settings:protect_cron:toggle' => 'Show/hide cron URLs',
673 
674  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete' => 'Disable autocomplete on password fields',
675  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete:help' => 'Data entered in these fields will be cached by the browser. An attacker who can access the victim\'s browser could steal this information. This is especially important if the application is commonly used in shared computers such as cyber cafes or airport terminals. If you disable this, password management tools can no longer autofill these fields. The support for the autocomplete attribute can be browser specific.',
676 
677  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Require password to change email address',
678  'admin:security:settings:email_require_password:help' => 'When the user wishes to change their email address, require that they provide their current password.',
679 
680  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons' => 'Session bound entity icons',
681  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons:help' => 'Entity icons can be session bound by default. This means the URLs generated also contain information about the current session.
682 Having icons session bound makes icon urls not shareable between sessions. The side effect is that caching of these urls will only help the active session.',
683 
684  'admin:security:settings:site_secret:intro' => 'Elgg uses a key to create security tokens for various purposes.',
685  'admin:security:settings:site_secret:regenerate' => "Regenerate site secret",
686  'admin:security:settings:site_secret:regenerate:help' => "Note: Regenerating your site secret may inconvenience some users by invalidating tokens used in \"remember me\" cookies, e-mail validation requests, invitation codes, etc.",
687 
688  'admin:site:secret:regenerated' => "Your site secret has been regenerated",
689  'admin:site:secret:prevented' => "The regeneration of the site secret was prevented",
690 
691  'admin:notification:make_admin:admin:subject' => 'A new site administrator was added to %s',
692  'admin:notification:make_admin:admin:body' => 'Hi %s,
693 
694 %s made %s a site administrator of %s.
695 
696 To view the profile of the new administrator, click here:
697 %s
698 
699 To go to the site, click here:
700 %s',
701 
702  'admin:notification:make_admin:user:subject' => 'You were added as a site administator of %s',
703  'admin:notification:make_admin:user:body' => 'Hi %s,
704 
705 %s made you a site administrator of %s.
706 
707 To go to the site, click here:
708 %s',
709  'admin:notification:remove_admin:admin:subject' => 'A site administrator was removed from %s',
710  'admin:notification:remove_admin:admin:body' => 'Hi %s,
711 
712 %s removed %s as a site administrator of %s.
713 
714 To view the profile of the old administrator, click here:
715 %s
716 
717 To go to the site, click here:
718 %s',
719 
720  'admin:notification:remove_admin:user:subject' => 'You were removed as a site administator from %s',
721  'admin:notification:remove_admin:user:body' => 'Hi %s,
722 
723 %s removed you as site administrator of %s.
724 
725 To go to the site, click here:
726 %s',
727  'user:notification:ban:subject' => 'Your account on %s was banned',
728  'user:notification:ban:body' => 'Hi %s,
729 
730 Your account on %s was banned.
731 
732 To go to the site, click here:
733 %s',
734 
735  'user:notification:unban:subject' => 'Your account on %s is no longer banned',
736  'user:notification:unban:body' => 'Hi %s,
737 
738 Your account on %s is no longer banned. You can use the site again.
739 
740 To go to the site, click here:
741 %s',
742 
743  'user:notification:password_change:subject' => 'Your password has been changed!',
744  'user:notification:password_change:body' => "Hi %s,
745 
746 Your password on '%s' has been changed! If you made this change than you're all set.
747 
748 If you didn't make this change, please reset your password here:
749 %s
750 
751 Or contact a site administrator:
752 %s",
753 
758  'plugins:disabled' => 'Liitännäiset ovat poissa käytöstä, sillä mod-hakemistossa on "disabled"-niminen tiedosto.',
759  'plugins:settings:save:ok' => "Päivitettiin asetukset liitännäiselle %s.",
760  'plugins:settings:save:fail' => "Asetusten päivittäminen liitännäiselle %s epäonnistui.",
761  'plugins:usersettings:save:ok' => "Päivitettiin käyttöasetukset liitännäiselle %s.",
762  'plugins:usersettings:save:fail' => "Käyttöasetusten päivittäminen liitännäiselle %s epäonnistui.",
763  'item:object:plugin' => 'Liitännäiset',
764  'collection:object:plugin' => 'Plugins',
765 
766  'admin:plugins' => "Liitännäiset",
767  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivoi kaikki',
768  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Deaktivoi kaikki',
769  'admin:plugins:activate' => 'Aktivoi',
770  'admin:plugins:deactivate' => 'Deaktivoi',
771  'admin:plugins:description' => "Täällä voit määrittää sivustolla käytössä olevat työkalut sekä niiden asetukset.",
772  'admin:plugins:opt:linktext' => "Konfiguroi työkalut...",
773  'admin:plugins:opt:description' => "Konfiguroi järjestelmään asennetut työkalut. ",
774  'admin:plugins:label:id' => "ID",
775  'admin:plugins:label:name' => "Nimi",
776  'admin:plugins:label:author' => "Tekijä",
777  'admin:plugins:label:copyright' => "Tekijänoikeus",
778  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategoriat',
779  'admin:plugins:label:licence' => "Lisenssi",
780  'admin:plugins:label:website' => "URL",
781  'admin:plugins:label:info' => "Info",
782  'admin:plugins:label:files' => "Tiedostot",
783  'admin:plugins:label:resources' => "Resurssit",
784  'admin:plugins:label:screenshots' => "Kuvankaappaukset",
785  'admin:plugins:label:repository' => "Lähdekoodi",
786  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Ilmoita virheestä",
787  'admin:plugins:label:donate' => "Lahjoitukset",
788  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'lisätiedot',
789  'admin:plugins:label:version' => 'Versio',
790  'admin:plugins:label:location' => 'Sijainti',
791  'admin:plugins:label:contributors' => 'Tekemiseen osallistuneet',
792  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nimi',
793  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'Sähköposti',
794  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Nettisivu',
795  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Yhteisön käyttäjätunnus',
796  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Kuvaus',
797  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Riippuvuudet',
798  'admin:plugins:label:missing_dependency' => 'Missing dependency [%s].',
799 
800  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Tällä liitännäisellä on puuttuvia riippuvuuksia, joten sitä ei voida aktivoida. Tarkista riippuvuudet lisätiedoista.',
801  'admin:plugins:warning:invalid' => 'Pluginissa on virhe: %s',
802  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Voit yrittää etsiä apua <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">Elggin dokumentaatiosta</a>.',
803  'admin:plugins:cannot_activate' => 'ei voi aktivoida',
804  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'ei voida aktivoida',
805  'admin:plugins:already:active' => 'Valitut liitännäiset ovat jo aktiivisia',
806  'admin:plugins:already:inactive' => 'Valitut liitännäiset ovat jo deaktivoituja',
807 
808  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Vaihdettiin liitännäisen \"%s\" prioriteettia.",
809  'admin:plugins:set_priority:no' => "Liitännäisen \"%s\" uudelleenjärjestäminen epäonnistui.",
810  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Liitättäisen \"%s\" uudelleenjärjestäminen epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
811  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Liitännäinen \"%s\" otettiin pois käytöstä.",
812  'admin:plugins:deactivate:no' => "Liitännäisen \"%s\" deaktivointi epäonnistui.",
813  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Liitännäisen \"%s\" deaktivointi epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
814  'admin:plugins:activate:yes' => "Otettiin käyttöön liitännäinen \"%s\".",
815  'admin:plugins:activate:no' => "Liitännäisen \"%s\" aktivoiminen epäonnistui.",
816  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Liitännäisen \"%s\" aktivoiminen epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
817  'admin:plugins:categories:all' => 'Kaikki kategoriat',
818  'admin:plugins:plugin_website' => 'Liitännäisen kotisivu',
819  'admin:plugins:author' => '%s',
820  'admin:plugins:version' => 'Versio %s',
821  'admin:plugin_settings' => 'Liitännäisen asetukset',
822  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Tällä liitännäisellä on puuttuvia riippuvuuksia, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Valitse "lisätiedot" nähdäksesi yksityiskohdat.',
823 
824  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Tyyppi',
825  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nimi',
826  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Vähimmäisvaatimus',
827  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Sivustolla käytössä',
828  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Tulos',
829 
830  'admin:statistics:description' => "Tämä näyttää tilastoja sivustostasi. Tarkempien tietojen selvittämiseen voit käyttää erillistä hallintatyökalua.",
831  'admin:statistics:opt:description' => "Näyttää tilastoja sivustosi käyttäjistä ja sisällöistä.",
832  'admin:statistics:opt:linktext' => "View statistics...",
833  'admin:statistics:label:user' => "User statistics",
834  'admin:statistics:label:numentities' => "Sivustolla olevat kohteet",
835  'admin:statistics:label:numusers' => "Käyttäjien määrä",
836  'admin:statistics:label:numonline' => "Tällä hetkellä kirjautuneena",
837  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Tällä hetkellä kirjautuneena",
838  'admin:statistics:label:admins'=>"Ylläpitäjät",
839  'admin:statistics:label:version' => "Elgg-versio",
840  'admin:statistics:label:version:release' => "Julkaisu",
841  'admin:statistics:label:version:version' => "Versio",
842  'admin:statistics:label:version:code' => "Code Version",
843 
844  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
845  'admin:server:label:requirements' => 'Requirements',
846  'admin:server:label:php' => 'PHP',
847  'admin:server:label:phpinfo' => 'Show PHPInfo',
848  'admin:server:label:web_server' => 'Web-palvelin',
849  'admin:server:label:server' => 'Palvelin',
850  'admin:server:label:log_location' => 'Lokin sijainti',
851  'admin:server:label:php_version' => 'PHP-versio',
852  'admin:server:label:php_version:required' => 'Elgg requires a minimal PHP version of 7.1',
853  'admin:server:label:php_ini' => 'PHP:n ini-tiedoton sijainti',
854  'admin:server:label:php_log' => 'PHP:n loki',
855  'admin:server:label:mem_avail' => 'Käytettävissä oleva muisti',
856  'admin:server:label:mem_used' => 'Käytetty muisti',
857  'admin:server:error_log' => "Web-palvelimen virheloki",
858  'admin:server:label:post_max_size' => 'POST-datan maksimikoko',
859  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Palvelimelle lähetettävien tiedostojen maksimikoko',
860  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Huom: post_max_size pitää olla isompi kuin tämä.)',
861  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
862  'admin:server:memcache:inactive' => '
863  Memcache is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
864  For improved performance, it is recommended that you enable and configure memcache (or redis).
865 ',
866 
867  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
868  'admin:server:redis:inactive' => '
869  Redis is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
870  For improved performance, it is recommended that you enable and configure redis (or memcache).
871 ',
872 
873  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
874  'admin:server:opcache:inactive' => '
875  OPcache is not available on this server or it has not yet been enabled.
876  For improved performance, it is recommended that you enable and configure OPcache.
877 ',
878 
879  'admin:server:requirements:php_extension' => "PHP extension: %s",
880  'admin:server:requirements:php_extension:required' => "This PHP extension is required for the correct operation of Elgg",
881  'admin:server:requirements:php_extension:recommended' => "This PHP extension is recommended for the optimal operation of Elgg",
882  'admin:server:requirements:rewrite' => ".htaccess rewrite rules",
883  'admin:server:requirements:rewrite:fail' => "Check your .htaccess for the correct rewrite rules",
884 
885  'admin:server:requirements:database:server' => "Database server",
886  'admin:server:requirements:database:server:required' => "Elgg requires MySQL v5.5.3 or higher for its database",
887  'admin:server:requirements:database:client' => "Database client",
888  'admin:server:requirements:database:client:required' => "Elgg requires pdo_mysql to connect to the database server",
889 
890  'admin:user:label:search' => "Find users:",
891  'admin:user:label:searchbutton' => "Search",
892 
893  'admin:user:ban:no' => "Käyttäjän bannaaminen epäonnistui",
894  'admin:user:ban:yes' => "Käyttäjä bannattu.",
895  'admin:user:self:ban:no' => "Et voi bannata itseäsi",
896  'admin:user:unban:no' => "Bannin peruminen epäonnistui",
897  'admin:user:unban:yes' => "Peruttiin bannaus.",
898  'admin:user:delete:no' => "Käyttäjää ei voida poistaa",
899  'admin:user:delete:yes' => "Käyttäjä %s poistettiin",
900  'admin:user:self:delete:no' => "Et voi poistaa omaa tilisäsi",
901 
902  'admin:user:resetpassword:yes' => "Salasana nollattu, ja käyttäjälle lähetetty ilmoitus.",
903  'admin:user:resetpassword:no' => "Salasanan nollaaminen epäonnistui.",
904 
905  'admin:user:makeadmin:yes' => "Käyttäjällä on nyt ylläpito-oikeudet.",
906  'admin:user:makeadmin:no' => "Käyttäjästä ei voitu tehdä ylläpitäjää.",
907 
908  'admin:user:removeadmin:yes' => "Käyttäjän ylläpito-oikeudet poistettu.",
909  'admin:user:removeadmin:no' => "Ylläpito-oikeuksien poistaminen epäonnistui.",
910  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Et voi poistaa omia ylläpito-oikeuksiasi.",
911 
912  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menu Items',
913  'admin:menu_items:configure' => 'Määrittele päänavigaation linkit',
914  'admin:menu_items:description' => 'Valitse päänavigaatiossa näytettävät linkit. Käyttämättömät linkit sijoitetaan listan lopussa olevan "Lisää"-kohdan alle.',
915  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Remove links from tool bar menu?',
916  'admin:menu_items:saved' => 'Navigaatiolinkki tallettiin.',
917  'admin:add_menu_item' => 'Lisää navigaatiolinkki',
918  'admin:add_menu_item:description' => 'Syötä kohteen nimi ja osoite lisätäksesi uuden linkin päänavigaatioon.',
919 
920  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Default Widgets',
921  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Tuntematon vimpaintyyppi',
922  'admin:default_widgets:instructions' => 'Add, remove, position, and configure default widgets for the selected widget page.
923 These changes will only affect new users on the site.',
924 
925  'admin:robots.txt:instructions' => "Muokkaa sivuston robots.txt-tiedostoa",
926  'admin:robots.txt:plugins' => "Liitännäisten robots.txt-tiedostoon lisäämät säännöt:",
927  'admin:robots.txt:subdir' => "Tämä robots.txt-työkalu ei toimi, koska Elgg on asennettu alihakemistoon",
928  'admin:robots.txt:physical' => "Hallintapaneelin robots.txt-toimintoa ei voi käyttää, koska asennushakemistossa on jo robots.txt -tiedosto",
929 
930  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Sivusto on väliaikaisesti poissa käytöstä huoltokatkoksen vuoksi',
931  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Maintenance mode should be used for upgrades and other large changes to the site.
932  When it is on, only admins can log in and browse the site.',
933  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Ylläpitotila',
934  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Käyttäjille näytettävä viesti',
935  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Huoltotilan asetukset tallennettu',
936  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Sivusto on huoltotilassa.',
937  'admin:login' => 'Ylläpitäjien kirjautuminen',
938 
943  'usersettings:description' => "Käyttäjäasetuksista voit määritellä kaikki henkilökohtaiset asetuksesi. Valitse vaihtoehto alapuolelta aloittaaksesi.",
944 
945  'usersettings:statistics' => "Tilastotietosi",
946  'usersettings:statistics:opt:description' => "Katsele tilastotietoja käyttäjistä ja sivuston objekteista.",
947  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Tilin tilastotiedot",
948 
949  'usersettings:statistics:login_history' => "Kirjautumishistoria",
950  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Päivämäärä",
951  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP-osoite",
952 
953  'usersettings:user' => "Käyttäjän %s asetukset",
954  'usersettings:user:opt:description' => "Voit muuttaa käyttäjäkohtaisia asetuksia.",
955  'usersettings:user:opt:linktext' => "Muuta asetuksiasi",
956 
957  'usersettings:plugins' => "Työkalut",
958  'usersettings:plugins:opt:description' => "Määrittele työkalujesi asetukset.",
959  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfiguroi työkalusi",
960 
961  'usersettings:plugins:description' => "Tämän paneelin avulla voit muokata omia asetuksiasi eri työkaluissa.",
962  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Kohteiden määrä",
963 
964  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Yksityiskohdat",
965  'usersettings:statistics:label:name' => "Koko nimi",
966  'usersettings:statistics:label:email' => "Sähköpostiosoite",
967  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Jäsenenä alkaen",
968  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Viimeisin kirjautuminen",
969 
974  'river:all' => 'Kaikki sivuston toiminta',
975  'river:mine' => 'Oma toimintani',
976  'river:owner' => 'Käyttäjän %s toiminta',
977  'river:friends' => 'Ystävien toiminta',
978  'river:select' => 'Näytä %s',
979  'river:comments:more' => '+%u lisää',
980  'river:comments:all' => 'Kaikki %u kommenttia',
981  'river:generic_comment' => 'kommentoi %s %s',
982 
987  'icon:size' => "Ikonin koko",
988  'icon:size:topbar' => "Yläpalkki",
989  'icon:size:tiny' => "Pikkuruinen",
990  'icon:size:small' => "Pieni",
991  'icon:size:medium' => "Keskikokoinen",
992  'icon:size:large' => "Suuri",
993  'icon:size:master' => "Erittäin suuri",
994 
995  'entity:edit:icon:file:label' => "Upload a new icon",
996  'entity:edit:icon:file:help' => "Leave blank to keep current icon.",
997  'entity:edit:icon:remove:label' => "Remove icon",
998 
1003  'save' => "Tallenna",
1004  'save_go' => "Save, and go to %s",
1005  'reset' => 'Resetöi',
1006  'publish' => "Julkaise",
1007  'cancel' => "Peruuta",
1008  'saving' => "Tallennetaan ...",
1009  'update' => "Päivitä",
1010  'preview' => "Esikatselu",
1011  'edit' => "Muokkaa",
1012  'delete' => "Poista",
1013  'accept' => "Hyväksy",
1014  'reject' => "Hylkää",
1015  'decline' => "Kieltäydy",
1016  'approve' => "Hyväksy",
1017  'activate' => "Aktivoi",
1018  'deactivate' => "Deaktivoi",
1019  'disapprove' => "Hylkää",
1020  'revoke' => "Kumoa",
1021  'load' => "Lataa",
1022  'upload' => "Lähetä",
1023  'download' => "Lataa",
1024  'ban' => "Bannaa",
1025  'unban' => "Poista bannaus",
1026  'banned' => "Bannattu",
1027  'enable' => "Ota käyttöön",
1028  'disable' => "Poista käytöstä",
1029  'request' => "Lähetä",
1030  'complete' => "Valmis",
1031  'open' => 'Avaa',
1032  'close' => 'Sulje',
1033  'hide' => 'Piilota',
1034  'show' => 'Näytä',
1035  'reply' => "Vastaa",
1036  'more' => 'Lisää',
1037  'more_info' => 'Lisätietoja ',
1038  'comments' => 'Kommentit',
1039  'import' => 'Importtaa',
1040  'export' => 'Exporttaa',
1041  'untitled' => 'Nimeton',
1042  'help' => 'Ohje',
1043  'send' => 'Lähetä',
1044  'post' => 'Lähetä',
1045  'submit' => 'Tallenna',
1046  'comment' => 'Kommentoi',
1047  'upgrade' => 'Päivitä Elgg',
1048  'sort' => 'Järjestä',
1049  'filter' => 'Suodata',
1050  'new' => 'Uusi',
1051  'add' => 'Lisää',
1052  'create' => 'Luo',
1053  'remove' => 'Poista',
1054  'revert' => 'Palauta',
1055  'validate' => 'Validate',
1056  'read_more' => 'Read more',
1057 
1058  'site' => 'Sivusto',
1059  'activity' => 'Toiminta',
1060  'members' => 'Jäsenet',
1061  'menu' => 'Valikko',
1062 
1063  'up' => 'Ylös',
1064  'down' => 'Alas',
1065  'top' => 'Ylimmäiseksi',
1066  'bottom' => 'Alimmaiseksi',
1067  'right' => 'Oikealle',
1068  'left' => 'Vasemmalle',
1069  'back' => 'Takaisin',
1070 
1071  'invite' => "Kutsu",
1072 
1073  'resetpassword' => "Nollaa salasana",
1074  'changepassword' => "Vaihda salasana",
1075  'makeadmin' => "Anna ylläpito-oikeudet",
1076  'removeadmin' => "Poista ylläpito-oikeudet",
1077 
1078  'option:yes' => "Kyllä",
1079  'option:no' => "Ei",
1080 
1081  'unknown' => 'Tuntematon',
1082  'never' => 'Ei koskaan',
1083 
1084  'active' => 'Aktiivista',
1085  'total' => 'Yhteensä',
1086  'unvalidated' => 'Unvalidated',
1087  'disabled' => 'Disabled',
1088 
1089  'ok' => 'OK',
1090  'any' => 'Mikä tahansa',
1091  'error' => 'Virhe',
1092 
1093  'other' => 'Muu',
1094  'options' => 'Asetukset',
1095  'advanced' => 'Lisäasetukset',
1096 
1097  'learnmore' => "Klikkaa tästä lukeaksesi lisää.",
1098  'unknown_error' => 'Tuntematon virhe',
1099 
1100  'content' => "content",
1101  'content:latest' => 'Viimeisin toiminta',
1102  'content:latest:blurb' => 'Näet viimeisimmän toiminnan myös tästä.',
1103 
1104  'link:text' => 'näytä linkki',
1105 
1110  'question:areyousure' => 'Oletko varma?',
1111 
1116  'status' => 'Tila',
1117  'status:unsaved_draft' => 'Tallentamaton luonnos',
1118  'status:draft' => 'Luonnos',
1119  'status:unpublished' => 'Julkaisematon',
1120  'status:published' => 'Julkaistu',
1121  'status:featured' => 'Featured',
1122  'status:open' => 'Avoin',
1123  'status:closed' => 'Suljettu',
1124  'status:enabled' => 'Enabled',
1125  'status:disabled' => 'Disabled',
1126  'status:unavailable' => 'Unavailable',
1127 
1132  'sort:newest' => 'Uusimmat',
1133  'sort:popular' => 'Suosituimmat',
1134  'sort:alpha' => 'Aakkosjärjestys',
1135  'sort:priority' => 'Tärkeysjärjestys',
1136 
1141  'title' => "Otsikko",
1142  'description' => "Kuvaus",
1143  'tags' => "Tagit",
1144  'all' => "Kaikki",
1145  'mine' => "Omasi",
1146 
1147  'by' => 'by',
1148  'none' => 'none',
1149 
1150  'annotations' => "Huomiot",
1151  'relationships' => "Suhteet",
1152  'metadata' => "Metadata",
1153  'tagcloud' => "Tagipilvi",
1154 
1155  'on' => 'On',
1156  'off' => 'Off',
1157 
1158  'number_counter:separatorr' => ".",
1159  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
1160  'number_counter:view:million' => "%sM",
1161  'number_counter:view:billion' => "%sB",
1162  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
1163 
1168  'edit:this' => 'Muokkaa',
1169  'delete:this' => 'Poista',
1170  'comment:this' => 'Kommentoi',
1171 
1176  'deleteconfirm' => "Haluatko varmasti poistaa tämän kohteen?",
1177  'deleteconfirm:plural' => "Haluatko varmasti poistaa nämä kohteet?",
1178  'fileexists' => "A file has already been uploaded. To replace it, select a new one below",
1179  'input:file:upload_limit' => 'Maximum allowed file size is %s',
1180 
1185  'useradd:subject' => 'Käyttäjätili luotu',
1186  'useradd:body' => '%s,
1187 
1188 A user account has been created for you at %s. To log in, visit:
1189 
1190 %s
1191 
1192 And log in with these user credentials:
1193 
1194 Username: %s
1195 Password: %s
1196 
1197 Once you have logged in, we highly recommend that you change your password.',
1198 
1203  'systemmessages:dismiss' => "click to dismiss",
1204 
1205 
1209  'messages:title:success' => 'Success',
1210  'messages:title:error' => 'Error',
1211  'messages:title:warning' => 'Warning',
1212  'messages:title:help' => 'Help',
1213  'messages:title:notice' => 'Notice',
1214 
1219  'importsuccess' => "Import of data was successful",
1220  'importfail' => "OpenDD import of data failed.",
1221 
1226  'input:date_format' => 'Y-m-d',
1227  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
1228  'input:time_format' => 'g:ia',
1229 
1230  'friendlytime:justnow' => "juuri nyt",
1231  'friendlytime:minutes' => "%s minuuttia sitten",
1232  'friendlytime:minutes:singular' => "hetki sitten",
1233  'friendlytime:hours' => "%s tuntia sitten",
1234  'friendlytime:hours:singular' => "tunti sitten",
1235  'friendlytime:days' => "%s päivää sitten",
1236  'friendlytime:days:singular' => "eilen",
1237  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
1238  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
1239 
1240  'friendlytime:future:minutes' => "%s minuutin kuluttua",
1241  'friendlytime:future:minutes:singular' => "minuutin kuluttua",
1242  'friendlytime:future:hours' => "%s tunnin kuluttua",
1243  'friendlytime:future:hours:singular' => "tunnin kuluttua",
1244  'friendlytime:future:days' => "%s päivän kuluttua",
1245  'friendlytime:future:days:singular' => "huomenna",
1246 
1247  'date:month:01' => '%s tammikuu',
1248  'date:month:02' => '%s helmikuu',
1249  'date:month:03' => '%s maaliskuu',
1250  'date:month:04' => '%s huhtikuu',
1251  'date:month:05' => '%s toukokuu',
1252  'date:month:06' => '%s kesäkuu',
1253  'date:month:07' => '%s heinäkuu',
1254  'date:month:08' => '%s elokuu',
1255  'date:month:09' => '%s syyskuu',
1256  'date:month:10' => '%s lokakuu',
1257  'date:month:11' => '%s marraskuu',
1258  'date:month:12' => '%s joulukuu',
1259 
1260  'date:month:short:01' => 'Tammi %s',
1261  'date:month:short:02' => 'Helmi %s',
1262  'date:month:short:03' => 'Maalis %s',
1263  'date:month:short:04' => 'Huhti %s',
1264  'date:month:short:05' => 'Touko %s',
1265  'date:month:short:06' => 'Kesä %s',
1266  'date:month:short:07' => 'Heinä %s',
1267  'date:month:short:08' => 'Elo %s',
1268  'date:month:short:09' => 'Syys %s',
1269  'date:month:short:10' => 'Loka %s',
1270  'date:month:short:11' => 'Marras %s',
1271  'date:month:short:12' => 'Joulu %s',
1272 
1273  'date:weekday:0' => 'Sunnuntai',
1274  'date:weekday:1' => 'Maanantai',
1275  'date:weekday:2' => 'Tiistai',
1276  'date:weekday:3' => 'Keskiviikko',
1277  'date:weekday:4' => 'Torstai',
1278  'date:weekday:5' => 'Perjantai',
1279  'date:weekday:6' => 'Lauantai',
1280 
1281  'date:weekday:short:0' => 'Su',
1282  'date:weekday:short:1' => 'Ma',
1283  'date:weekday:short:2' => 'Ti',
1284  'date:weekday:short:3' => 'Ke',
1285  'date:weekday:short:4' => 'To',
1286  'date:weekday:short:5' => 'Pe',
1287  'date:weekday:short:6' => 'La',
1288 
1289  'interval:minute' => 'Minuutin välein',
1290  'interval:fiveminute' => 'Viiden minuutin välein',
1291  'interval:fifteenmin' => 'Viidentoista minuutin välein',
1292  'interval:halfhour' => 'Puolen tunnin välein',
1293  'interval:hourly' => 'Tunnin välein',
1294  'interval:daily' => 'Kerran päivässä',
1295  'interval:weekly' => 'Viikoittain',
1296  'interval:monthly' => 'Kuukausittain',
1297  'interval:yearly' => 'Vuosittain',
1298 
1303  'installation:sitename' => "Sivuston nimi:",
1304  'installation:sitedescription' => "Sivuston kuvaus (vapaaehtoinen):",
1305  'installation:sitedescription:help' => "With bundled plugins this appears only in the description meta tag for search engine results.",
1306  'installation:wwwroot' => "Sivuston URL:",
1307  'installation:path' => "Polku Elgg-asennukseen:",
1308  'installation:dataroot' => "Polku datahakemistoon:",
1309  'installation:dataroot:warning' => "Sinun pitää luoda tämä hakemisto manuaalisesti. Sen tulee olla eri hakemistossa kuin Elgg-asennuksesi.",
1310  'installation:sitepermissions' => "Oletusoikeudet:",
1311  'installation:language' => "Sivuston oletuskieli:",
1312  'installation:debug' => "Määritä palvelimen lokiin tallennettavat tiedot.",
1313  'installation:debug:label' => "Lokin tarkkuus:",
1314  'installation:debug:none' => 'Ota virheenjäljitysmoodi pois käytöstä (suositus)',
1315  'installation:debug:error' => 'Kirjaa vain kriittiset virheet',
1316  'installation:debug:warning' => 'Kirjaa virheet ja varoitukset',
1317  'installation:debug:notice' => 'Kirjaa kaikki virheet, varoitukset ja huomautukset',
1318  'installation:debug:info' => 'Kirjaa kaikki',
1319 
1320  // Walled Garden support
1321  'installation:registration:description' => 'Oletuksena sivustolle voi vapaasti rekisteröityä uusia käyttäjiä. Ota tämä pois päältä, jos et halua, että käyttäjät voivat rekisteröityä omatoimisesti.',
1322  'installation:registration:label' => 'Salli käyttäjien vapaa rekisteröityminen',
1323  'installation:walled_garden:description' => 'Rajoita sivusto yksityiseksi. Rekisteröitymättömät käyttäjät voivat nähdä vain sisällöt, jotka on erikseen määritetty julkisiksi.',
1324  'installation:walled_garden:label' => 'Rajoita sivusto vain kirjautuneille käyttäjille',
1325 
1326  'installation:view' => "Syötä näkymä, jota käytetään sivustosi etusivuna. Jätä kenttä tyhjäksi käyttääksesi oletusnäkymää (jos et ole varma, jätä tämä oletukseksi):",
1327 
1328  'installation:siteemail' => "Site email address (used when sending system emails):",
1329  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1330  'installation:default_limit' => "Listauksissa näytettävien kohteiden oletusmäärä",
1331 
1332  'admin:site:access:warning' => "Tämä määrittää oletusasetuksen, kun ollaan luomassa uutta sisältöä. Tämän asetuksen muuttaminen ei vaikuta jo olemassa oleviin sisältöihin.",
1333  'installation:allow_user_default_access:description' => "Jos tämä on valittuna, käyttäjät voivat määrittää oman oletuspääsytasonsa, joka yliajaa järjestelmän oletustason.",
1334  'installation:allow_user_default_access:label' => "Salli käyttäjille oma oletuspääsytaso",
1335 
1336  'installation:simplecache:description' => "Yksinkertainen välimuisti nopeuttaa sivustoa tallentamalla muistiin staattista sisältöä kuten CSS ja JavaScript-tiedostoja.",
1337  'installation:simplecache:label' => "Käytä yksinkertaista välimuistia (suositus)",
1338 
1339  'installation:cache_symlink:description' => "Symbolinen linkki sallii palvelimen tarjota staattisia resursseja suoraan levyltä sen sijaan, että ne tarjottaisiin Elggin kautta. Tämä parantaa huomattavasti suorituskykyä ja vähentää palvelimen kuormaa.",
1340  'installation:cache_symlink:label' => "Käytä symbolista linkkiä välimuistin sisältävään hakemistoon (suositus).",
1341  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolinen linkki on lisätty. Sen voi tarvittaessa ottaa pois käytöstä poistamalla linkin palvelimelta.",
1342  'installation:cache_symlink:paths' => 'Symbolisen linkin tulee linkittää polku <i>%s</i> hakemistoon <i>%s</i>',
1343  'installation:cache_symlink:error' => "Käytössäsi oleva palvelin ei salli symbolisen linkin luomista automaattisesti. Lue dokumentaatiosta, miten voit luoda linkin manuaalisesti.",
1344 
1345  'installation:minify:description' => "Välimuisti voi parantaa suorituskykyä myös pakkamalla JavaScript- and CSS-tiedostot. (Tämä vaatii, että välimuisti on käytössä.)",
1346  'installation:minify_js:label' => "Pakkaa JavaScript (suositus)",
1347  'installation:minify_css:label' => "Pakkaa CSS (suositus)",
1348 
1349  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Sivuston .htaccess-tiedosto pitää päivittää syöttämään polku __elgg_uri-nimiseen GET-parametriin. (Katso ohjeet tiedostosta install/config/htaccess.dist.)",
1350  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg ei saa testattua rewrite-sääntöjä. Tarkista, että curl toimii oikein ja että palvelimelle ei ole määritetty IP-rajoituksia, jotka estävät localhost-yhteydet.",
1351 
1352  'installation:systemcache:description' => "Välimuisti vähentää liitännäisten latausaikaa tallentamalla muistiin niiden käytössä olevien näkymien sijainnit.",
1353  'installation:systemcache:label' => "Käytä välimuistia (suositus)",
1354 
1355  'admin:legend:system' => 'Järjestelmä',
1356  'admin:legend:caching' => 'Välimuisti',
1357  'admin:legend:content' => 'Content',
1358  'admin:legend:content_access' => 'Pääsy sisältöihin',
1359  'admin:legend:site_access' => 'Pääsy sivustolle',
1360  'admin:legend:debug' => 'Lokit ja virheidenjäljitys',
1361 
1362  'config:users:can_change_username' => "Allow users to change their username",
1363  'config:users:can_change_username:help' => "If not allowed only admins can change a users username",
1364  'config:remove_branding:label' => "Remove Elgg branding",
1365  'config:remove_branding:help' => "Throughout the site there are various links and logo's that show this site is made using Elgg. If you remove the branding consider donating on https://elgg.org/about/supporters",
1366  'config:disable_rss:label' => "Disable RSS feeds",
1367  'config:disable_rss:help' => "Disable this to no longer promote the availability of RSS feeds",
1368  'config:friendly_time_number_of_days:label' => "Number of days friendly time is presented",
1369  'config:friendly_time_number_of_days:help' => "You can configure how many days the friendly time notation is used. After the set amount of days the friendly time will change into a regular date format. Setting this to 0 will disable the friendly time format.",
1370 
1371  'upgrading' => 'Päivitetään...',
1372  'upgrade:core' => 'Elgg päivitetty.',
1373  'upgrade:unlock' => 'Avaa päivityksen lukitus',
1374  'upgrade:unlock:confirm' => "Aiemmin käynnistetty päivitys on lukinnut tietokannan. Useiden päivitysten ajaminen samanaikaisesti on vaarallista, joten avaa lukitus vain jos tiedät, että käynnissä ei ole päivitystä. Avataanko lukitus?",
1375  'upgrade:terminated' => 'Upgrade has been terminated by an event handler',
1376  'upgrade:locked' => "Päivitystä ei voida aloittaa, koska käynnissä on jo toinen päivitys. Voit avata lukituksen hallintapaneelista.",
1377  'upgrade:unlock:success' => "Avattiin päivityksen lukitus.",
1378  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Päivityksen lukituksen avaaminen epäonnistui.',
1379  'upgrade:unable_to_upgrade_info' => 'This installation cannot be upgraded because legacy views
1380 were detected in the Elgg core views directory. These views have been deprecated and need to be
1381 removed for Elgg to function correctly. If you have not made changes to Elgg core, you can
1382 simply delete the views directory and replace it with the one from the latest
1383 package of Elgg downloaded from <a href="https://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1384 
1385 If you need detailed instructions, please visit the <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">
1386 Upgrading Elgg documentation</a>. If you require assistance, please post to the
1387 <a href="https://elgg.org/discussion/all">Community Support Forums</a>.',
1388 
1389  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (aiemmin "OAuth Lib") otettiin pois käytöstä päivityksen aikana. Ota se käyttöön manuaalisesti, mikäli sille on tarvetta.',
1390  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "On suositeltavaa, että uusit sivuston salausavaimen parantaaksesi tietoturvaa. Lisätietoja löydät kohdasta: Asetukset > Lisäasetukset",
1391  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Sivustollasi on käytössä liian heikko salausavain, mikä saattaa heikentää tietoturvaa. Uudista salausavain kohdasta: Asetukset > Lisäasetukset",
1392 
1393  'deprecated:function' => '%s() on korvattu funktiolla %s()',
1394 
1395  'admin:pending_upgrades' => 'Sivustolla on odottavia päivityksiä, jotka vaativat välitöntä huomiotasi.',
1396  'admin:view_upgrades' => 'Siirry päivityksiin tästä.',
1397  'item:object:elgg_upgrade' => 'Sivuston päivitykset',
1398  'collection:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1399  'admin:upgrades:none' => 'Sivustosi on ajan tasalla!',
1400 
1401  'upgrade:item_count' => 'Sivustolla on <b>%s</b> kohdetta, jotka vaativat päivityksen.',
1402  'upgrade:warning' => '<b>Varoitus:</b> Tämä päivitys saattaa viedä huomattavasti aikaa.',
1403  'upgrade:success_count' => 'Päivitetyt kohteet:',
1404  'upgrade:error_count' => 'Virheet:',
1405  'upgrade:finished' => 'Päivitys on valmis',
1406  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Päivityksen aikana ilmeni virheitä. Päivitä sivu ja yritä ajaa päivitys uudelleen.<br /></p><p>Jos virheet toistuvat, yritä selvittää niiden syy palvelimen virhelokeista. Tarvittaessa voit pyytää apua Elggin yhteisön <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">teknisen tuen ryhmästä</a>.</p>',
1407  'upgrade:should_be_skipped' => 'No items to upgrade',
1408  'upgrade:count_items' => '%d items to upgrade',
1409 
1410  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1411  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Align database GUID columns',
1412 
1417  'welcome' => "Tervetuloa",
1418  'welcome:user' => 'Tervetuloa %s',
1419 
1424  'email:from' => 'From',
1425  'email:to' => 'To',
1426  'email:subject' => 'Otsikko',
1427  'email:body' => 'Viesti',
1428 
1429  'email:settings' => "Sähköpostiasetukset",
1430  'email:address:label' => "Sähköpostiosoite",
1431  'email:address:password' => "Password",
1432  'email:address:password:help' => "In order to be able to change your email address you need to provide your current password.",
1433 
1434  'email:save:success' => "Uusi sähköpostiosoite tallennettu.",
1435  'email:save:fail' => "Sähköpostiosoitteen vaihtaminen epäonnistui.",
1436  'email:save:fail:password' => "The password doesn't match your current password, could not change your email address",
1437 
1438  'friend:newfriend:subject' => "%s on tehnyt sinusta ystävänsä!",
1439  'friend:newfriend:body' => "%s has made you a friend!
1440 
1441 To view their profile, click here:
1442 
1443 %s",
1444 
1445  'email:changepassword:subject' => "Salasana nollattu!",
1446  'email:changepassword:body' => "Hi %s,
1447 
1448 Your password has been changed.",
1449 
1450  'email:resetpassword:subject' => "Salasana nollattu!",
1451  'email:resetpassword:body' => "Hi %s,
1452 
1453 Your password has been reset to: %s",
1454 
1455  'email:changereq:subject' => "Anomus salasanan vaihtamiseksi.",
1456  'email:changereq:body' => "Hi %s,
1457 
1458 Somebody (from the IP address %s) has requested a password change for this account.
1459 
1460 If you requested this, click on the link below. Otherwise ignore this email.
1461 
1462 %s",
1463 
1468  'default_access:settings' => "Oletuspääsyoikeudet",
1469  'default_access:label' => "Oletuspääsyoikeus",
1470  'user:default_access:success' => "Uusi oletusoikeustasosi tallennettu.",
1471  'user:default_access:failure' => "Oletusoikeuden tallentaminen epäonnistui.",
1472 
1477  'comments:count' => "%s kommenttia",
1478  'item:object:comment' => 'Kommentit',
1479  'collection:object:comment' => 'Comments',
1480 
1481  'river:object:default:comment' => '%s commented on %s',
1482 
1483  'generic_comments:add' => "Kommentoi",
1484  'generic_comments:edit' => "Muokkaa",
1485  'generic_comments:post' => "Lähetä kommentti",
1486  'generic_comments:text' => "Kommentti",
1487  'generic_comments:latest' => "Viimeisimmät kommentit",
1488  'generic_comment:posted' => "Kommentti lisätty.",
1489  'generic_comment:updated' => "Kommentti päivitetty.",
1490  'entity:delete:object:comment:success' => "The comment was successfully deleted.",
1491  'generic_comment:blank' => "Kommenttiin täytyy kirjoittaa jotain ennen kuin se voidaan tallentaa.",
1492  'generic_comment:notfound' => "Etsimääsi kommenttia ei löytynyt.",
1493  'generic_comment:notfound_fallback' => "Etsimääsi kommenttia ei löytynyt, mutta ohjasimme sinut sivulle, jonne kommentti oli jätetty.",
1494  'generic_comment:failure' => "Kommentin tallentamisessa tapahtui odottamaton virhe.",
1495  'generic_comment:none' => 'Ei kommentteja',
1496  'generic_comment:title' => 'Kommentti käyttäjältä %s',
1497  'generic_comment:on' => '%s kohteessa %s',
1498  'generic_comments:latest:posted' => 'posted a',
1499 
1500  'generic_comment:notification:owner:subject' => 'You have a new comment!',
1501  'generic_comment:notification:owner:summary' => 'You have a new comment!',
1502  'generic_comment:notification:owner:body' => "You have a new comment on your item \"%s\" from %s. It reads:
1503 
1504 %s
1505 
1506 To reply or view the original item, click here:
1507 %s
1508 
1509 To view %s's profile, click here:
1510 %s",
1511 
1512  'generic_comment:notification:user:subject' => 'A new comment on: %s',
1513  'generic_comment:notification:user:summary' => 'A new comment on: %s',
1514  'generic_comment:notification:user:body' => "A new comment was made on \"%s\" by %s. It reads:
1515 
1516 %s
1517 
1518 To reply or view the original item, click here:
1519 %s
1520 
1521 To view %s's profile, click here:
1522 %s",
1523 
1528  'byline' => 'Käyttäjältä %s',
1529  'byline:ingroup' => 'ryhmässä %s',
1530  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Tätä kohdetta ei voida näyttää oikein. Tämä voi johtua puuttuvasta liitännäisestä.',
1531 
1532  'entity:delete:item' => 'Kohde',
1533  'entity:delete:item_not_found' => 'Kohdetta ei löytynyt.',
1534  'entity:delete:permission_denied' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän kohteen poistamiseen.',
1535  'entity:delete:success' => 'Poistettiin %s',
1536  'entity:delete:fail' => 'Kohteen %s poistaminen epäonnistui',
1537 
1538  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Käyttäjälle GUID [%s] ei voida tehdä canDelete()-tarkistusta, koska käyttäjää ei ole olemassa.',
1539 
1544  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Lomakkeesta puuttuu __token tai __ts -kentät',
1545  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Käyttämäsi sivu oli vanhentunut. Yritä uudelleen.",
1546  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Käyttämäsi sivu on vanhentunut. Päivitä sivu ja yritä uudelleen.',
1547  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Tietojen lähettäminen epäonnistui tuntemattoman ongelma vuoksi.',
1548  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Lähettämäsi datan koko ylittää sivuston ylläpitäjän määrittämän maksimirajan',
1549  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Eri domainista kirjautuminen ei ole sallittua. Yritä uudelleen.",
1550 
1555  'word:blacklist' => 'ja, silloin, mutta, hän, hänen, yksi, ei, myös, noin, nyt, sillä, silti, yhä, niin ikään, muutoin, sen takia, päinvastoin, mieluummin, näin ollen, lisäksi, joka tapauksessa, sijaan, sillä aikaa, sen mukaisesti, tämä, näyttää, mikä, jonka, kuka tahansa, ketä tahansa',
1556 
1561  'tag_names:tags' => 'Tagit',
1562 
1567  'js:security:token_refresh_failed' => 'Yhteyden saaminen osoitteeseen %s epäonnistui. Kohteiden tallentamisessa saattaa ilmetä ongelmia. Ole hyvä ja päivitä sivu.',
1568  'js:security:token_refreshed' => 'Yhteys osoitteeseen %s palautettu!',
1569  'js:lightbox:current' => "%s/%s",
1570 
1574  'elgg:powered' => "Powered by Elgg",
1575 
1580  "aa" => "Afar",
1581  "ab" => "Abkhazian",
1582  "af" => "Afrikaans",
1583  "am" => "Amharic",
1584  "ar" => "Arabic",
1585  "as" => "Assamese",
1586  "ay" => "Aymara",
1587  "az" => "Azerbaijani",
1588  "ba" => "Bashkir",
1589  "be" => "Byelorussian",
1590  "bg" => "Bulgarian",
1591  "bh" => "Bihari",
1592  "bi" => "Bislama",
1593  "bn" => "Bengali; Bangla",
1594  "bo" => "Tibetan",
1595  "br" => "Breton",
1596  "ca" => "Catalan",
1597  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1598  "co" => "Corsican",
1599  "cs" => "Czech",
1600  "cy" => "Welsh",
1601  "da" => "Danish",
1602  "de" => "German",
1603  "dz" => "Bhutani",
1604  "el" => "Greek",
1605  "en" => "English",
1606  "eo" => "Esperanto",
1607  "es" => "Spanish",
1608  "et" => "Estonian",
1609  "eu" => "Basque",
1610  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1611  "fa" => "Persian",
1612  "fi" => "Finnish",
1613  "fj" => "Fiji",
1614  "fo" => "Faeroese",
1615  "fr" => "French",
1616  "fy" => "Frisian",
1617  "ga" => "Irish",
1618  "gd" => "Scots / Gaelic",
1619  "gl" => "Galician",
1620  "gn" => "Guarani",
1621  "gu" => "Gujarati",
1622  "he" => "Hebrew",
1623  "ha" => "Hausa",
1624  "hi" => "Hindi",
1625  "hr" => "Croatian",
1626  "hu" => "Hungarian",
1627  "hy" => "Armenian",
1628  "ia" => "Interlingua",
1629  "id" => "Indonesian",
1630  "ie" => "Interlingue",
1631  "ik" => "Inupiak",
1632  //"in" => "Indonesian",
1633  "is" => "Icelandic",
1634  "it" => "Italian",
1635  "iu" => "Inuktitut",
1636  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1637  "ja" => "Japanese",
1638  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1639  "jw" => "Javanese",
1640  "ka" => "Georgian",
1641  "kk" => "Kazakh",
1642  "kl" => "Greenlandic",
1643  "km" => "Cambodian",
1644  "kn" => "Kannada",
1645  "ko" => "Korean",
1646  "ks" => "Kashmiri",
1647  "ku" => "Kurdish",
1648  "ky" => "Kirghiz",
1649  "la" => "Latin",
1650  "ln" => "Lingala",
1651  "lo" => "Laothian",
1652  "lt" => "Lithuanian",
1653  "lv" => "Latvian/Lettish",
1654  "mg" => "Malagasy",
1655  "mi" => "Maori",
1656  "mk" => "Macedonian",
1657  "ml" => "Malayalam",
1658  "mn" => "Mongolian",
1659  "mo" => "Moldavian",
1660  "mr" => "Marathi",
1661  "ms" => "Malay",
1662  "mt" => "Maltese",
1663  "my" => "Burmese",
1664  "na" => "Nauru",
1665  "ne" => "Nepali",
1666  "nl" => "Dutch",
1667  "no" => "Norwegian",
1668  "oc" => "Occitan",
1669  "om" => "(Afan) Oromo",
1670  "or" => "Oriya",
1671  "pa" => "Punjabi",
1672  "pl" => "Polish",
1673  "ps" => "Pashto / Pushto",
1674  "pt" => "Portuguese",
1675  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1676  "qu" => "Quechua",
1677  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1678  "rn" => "Kirundi",
1679  "ro" => "Romanian",
1680  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1681  "ru" => "Russian",
1682  "rw" => "Kinyarwanda",
1683  "sa" => "Sanskrit",
1684  "sd" => "Sindhi",
1685  "sg" => "Sangro",
1686  "sh" => "Serbo-Croatian",
1687  "si" => "Singhalese",
1688  "sk" => "Slovak",
1689  "sl" => "Slovenian",
1690  "sm" => "Samoan",
1691  "sn" => "Shona",
1692  "so" => "Somali",
1693  "sq" => "Albanian",
1694  "sr" => "Serbian",
1695  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1696  "ss" => "Siswati",
1697  "st" => "Sesotho",
1698  "su" => "Sundanese",
1699  "sv" => "Swedish",
1700  "sw" => "Swahili",
1701  "ta" => "Tamil",
1702  "te" => "Tegulu",
1703  "tg" => "Tajik",
1704  "th" => "Thai",
1705  "ti" => "Tigrinya",
1706  "tk" => "Turkmen",
1707  "tl" => "Tagalog",
1708  "tn" => "Setswana",
1709  "to" => "Tonga",
1710  "tr" => "Turkish",
1711  "ts" => "Tsonga",
1712  "tt" => "Tatar",
1713  "tw" => "Twi",
1714  "ug" => "Uigur",
1715  "uk" => "Ukrainian",
1716  "ur" => "Urdu",
1717  "uz" => "Uzbek",
1718  "vi" => "Vietnamese",
1719  "vo" => "Volapuk",
1720  "wo" => "Wolof",
1721  "xh" => "Xhosa",
1722  //"y" => "Yiddish",
1723  "yi" => "Yiddish",
1724  "yo" => "Yoruba",
1725  "za" => "Zuang",
1726  "zh" => "Chinese",
1727  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1728  "zu" => "Zulu",
1729 
1730  "field:required" => 'Pakollinen',
1731 
1732  "core:upgrade:2017080900:title" => "Alter database encoding for multi-byte support",
1733  "core:upgrade:2017080900:description" => "Alters database and table encoding to utf8mb4, in order to support multi-byte characters such as emoji",
1734 
1735  "core:upgrade:2017080950:title" => "Update default security parameters",
1736  "core:upgrade:2017080950:description" => "Installed Elgg version introduces additional security parameters. It is recommended that your run this upgrade to configure the defaults. You can later update these parameters in your site settings.",
1737 
1738  "core:upgrade:2017121200:title" => "Create friends access collections",
1739  "core:upgrade:2017121200:description" => "Migrates the friends access collection to an actual access collection",
1740 
1741  "core:upgrade:2018041800:title" => "Activate new plugins",
1742  "core:upgrade:2018041800:description" => "Certain core features have been extracted into plugins. This upgrade activates these plugins to maintain compatibility with third-party plugins that maybe dependant on these features",
1743 
1744  "core:upgrade:2018041801:title" => "Delete old plugin entities",
1745  "core:upgrade:2018041801:description" => "Deletes entities associated with plugins removed in Elgg 3.0",
1746 
1747  "core:upgrade:2018061401:title" => "Migrate cron log entries",
1748  "core:upgrade:2018061401:description" => "Migrate the cron log entries in the database to the new location.",
1749 );