Elgg  Version 2.2
fi.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Sivustot',
8 
13  'login' => "Kirjaudu",
14  'loginok' => "Olet kirjautunut sisään.",
15  'loginerror' => "Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista kirjautumistietosi ja yritä uudelleen.",
16  'login:empty' => "Syötä käyttäjätunnus/sähköposti ja salasana.",
17  'login:baduser' => "Tiliisi kirjautuminen on estetty.",
18  'auth:nopams' => "Sisäinen virhe. Toimintoa käyttäjän sisäänkirjaamiseen ei ole asennettuna.",
19 
20  'logout' => "Kirjaudu ulos",
21  'logoutok' => "Olet kirjautunut ulos.",
22  'logouterror' => "Uloskirjautuminen epäonnistui. Yritä uudelleen.",
23  'session_expired' => "Your session has expired. Please <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page to log in.",
24  'session_changed_user' => "You have been logged in as another user. You should <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page.",
25 
26  'loggedinrequired' => "Tämän sivun näkyminen edellyttää, että olet kirjautuneena sisään.",
27  'adminrequired' => "Tämän sivun näkyminen edellyttää ylläpitäjän oikeuksia.",
28  'membershiprequired' => "Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän sivun.",
29  'limited_access' => "Sinulla ei ole oikeuksia tämän sivun tarkasteluun.",
30  'invalid_request_signature' => "The URL of the page you are trying to access is invalid or has expired",
31 
36  'exception:title' => "Virhe.",
37  'exception:contact_admin' => 'Tapahtui virhe. Ota yhteys sivuston ylläpitäjään ja toimita seuraavat tiedot:',
38 
39  'actionundefined' => "Haluttua toimintoa (%s) ei ole määritelty järjestelmässä.",
40  'actionnotfound' => "Tiedostoa, johon toiminto %s viittaa, ei löytynyt.",
41  'actionloggedout' => "Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet kirjautuneena sisään.",
42  'actionunauthorized' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän toiminnon suorittamiseen',
43 
44  'ajax:error' => 'AJAX-kutsun yhteydessä tapahtui odottamaton virhe. Yhteys palvelimeen saattaa olla katkennut.',
45  'ajax:not_is_xhr' => 'AJAX-näkymiin ei ole mahdollista päästä käsiksi suoraan',
46 
47  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "Liitännäisessä %s (guid %s) on havaittu virhe, joten se on poistettu käytöstä. Voit yrittää etsiä lisätietoja Elggin dokumentaatiosta (http://learn.elgg.org/).",
48  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) ei käynnisty. Syy: %s',
49  'PluginException:InvalidID' => "%s on virheellinen pluginin ID.",
50  'PluginException:InvalidPath' => "%s on virheellinen pluginipolku.",
51  'PluginException:InvalidManifest' => 'Pluginin %s infotiedosto (manifest) on virheellinen',
52  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s on virheellinen plugini.',
53  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s ei ole kelvollinen plugini: %s',
54  'PluginException:NullInstantiated' => 'ElggPluginista ei voi luoda ilmentymää null-arvolla. Syötä GUID, plugin id tai polku.',
55  'ElggPlugin:MissingID' => 'Plugin-ID puuttuu (guid %s)',
56  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'ElggPluginPackage pluginille %s (guid %s) puuttuu',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Tiedosto %s puuttuu.',
58  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Tämän pluginin hakemisto täytyy nimetä muotoon "%s".',
59  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Manifestissa on virheellinen riippuvuustyyppi "%s".',
60  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Manifestissa on virheellinen "tarjoaa" tyyppi "%s".',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Virheellinen %s riippuvuus "%s" pluginissa %s. Pluginit eivät voi vaatia toimintoa tai olla konfliktissa toiminnon kanssa, jonka ne itse tarjoavat!',
62  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Ei voida lisätä toiminnallisuutta %s pluginille %s (guid: %s) sijainnissa %s. Tarkista tiedosto-oikeudet!',
63  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Ei voida avata näkymähakemistoa pluginille %s (guid: %s) sijainnissa %s. Tarkista tiedosto-oikeudet!',
64  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Ei löydetty ID:tä pluginille guid %s!',
65  'PluginException:NoPluginName' => "Liitännäisen nimeä ei löytynyt",
66  'PluginException:ParserError' => 'Virhe yrittäessä käsitellä infotiedostoa API-versiolla %s pluginissa %s.',
67  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Ei löydetty käsittelijää infotiedoston API-versiolle %s pluginissa %s.',
68  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Pakollinen '%s' attribuutti puuttuu pluginin %s infotiedostosta.",
69  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s on virheellinen liitännäinen, joten se poistettiin käytöstä.',
70 
71  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Vaatimus',
72  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Suositus',
73  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Yhteensopimattomuus',
74  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'Yhteensopimattomuus',
75  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Tarjoaa',
76  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioriteetti',
77 
78  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Elgg-versio',
79  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'PHP-versio',
80  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'PHP-laajennos: %s',
81  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'PHP ini -asetus: %s',
82  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Plugini: %s',
83  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Liitännäisen %s jälkeen',
84  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Ennen liitännäistä %s',
85  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s ei ole asennettuna',
86  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Puuttuu',
87 
88  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Käytössä on liitännäisiä, jotka ovat riippuvaisia liitännäisestä %s. Ennen kuin voit deaktivoida sen, sinun pitää deaktivoida seuraavat liitännäiset: %s',
89 
90  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Valikkolinkiltä puuttuu parent',
91  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Valikkolinkille [%s] määritetty parent [%s] puuttuu',
92  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Valikkolinkki [%s] on rekisteröity kahdesti',
93 
94  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Salasanakenttä ei voi olla tyhjä',
95  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Salasanojen on täsmättävä',
96  'LoginException:BannedUser' => 'Sinut on bannattu tällä sivustolla, etkä voi kirjautua sisään',
97  'LoginException:UsernameFailure' => 'Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista tunnus/sähköposti ja salasana.',
98  'LoginException:PasswordFailure' => 'Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista tunnus/sähköposti ja salasana.',
99  'LoginException:AccountLocked' => 'Tilisi on lukittu liian monen epäonnistuneen kirjautumisyrityksen vuoksi.',
100  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Syöttämäsi salasana ei vastannut nykyistä salasanaasi.',
101  'LoginException:Unknown' => 'Kirjautuminen epäonnistui tuntemattoman virheen takia.',
102 
103  'UserFetchFailureException' => 'Oikeuksien tarkistaminen käyttäjälle GUID [%s] epäonnistui, koska käyttäjää ei ole olemassa.',
104 
105  'deprecatedfunction' => 'Warning: This code uses the deprecated function \'%s\' and is not compatible with this version of Elgg',
106 
107  'pageownerunavailable' => 'Varoitus: Sivun omistajaa %d ei pystytä näyttämään!',
108  'viewfailure' => 'Näkymässä %s ilmeni sisäinen virhe.',
109  'view:missing_param' => "Parametri '%s' puuttuu näkymästä %s",
110  'changebookmark' => 'Kirjanmerkin polku on vanhentunut. Ole hyvä ja vaihda kirjanmerkkisi tälle sivulle',
111  'noaccess' => 'Kohde on poistettu tai sinulla ei ole oikeuksia sen tarkastelemiseen.',
112  'error:missing_data' => 'Pyynnössäsi oli puutteellisia tietoja',
113  'save:fail' => 'Tallentaminen epäonnistui',
114  'save:success' => 'Tiedot tallennettu',
115 
116  'error:default:title' => 'Hups...',
117  'error:default:content' => 'Hups... jotain meni pieleen.',
118  'error:400:title' => 'Virheellinen pyyntö',
119  'error:400:content' => 'Pyyntö on virheellinen tai puutteellinen',
120  'error:403:title' => 'Pääsy kielletty',
121  'error:403:content' => 'Sinulla ei ole oikeuksia nähdä pyydettyä sivua',
122  'error:404:title' => 'Sivua ei löydy',
123  'error:404:content' => 'Hakemaasi sivua ei löydy.',
124 
125  'upload:error:ini_size' => 'Tiedosto, jota yritit lisätä, on liian suuri.',
126  'upload:error:form_size' => 'Tiedosto, jota yritit lisätä, on liian suuri.',
127  'upload:error:partial' => 'Tiedoston lisääminen epäonnistui.',
128  'upload:error:no_file' => 'Et valinnut tiedostoa.',
129  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
130  'upload:error:cant_write' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
131  'upload:error:extension' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
132  'upload:error:unknown' => 'Tiedoston lisääminen epäonnistui.',
133 
134 
139  'name' => "Nimi",
140  'email' => "Sähköpostiosoite",
141  'username' => "Käyttäjätunnus",
142  'loginusername' => "Tunnus tai sähköposti",
143  'password' => "Salasana",
144  'passwordagain' => "Salasana (uudelleen)",
145  'admin_option' => "Tee tästä käyttäjästä ylläpitäjä?",
146  'autogen_password_option' => "Automatically generate a secure password?",
147 
152  'PRIVATE' => "Yksityinen",
153  'LOGGED_IN' => "Kirjautuneet",
154  'PUBLIC' => "Julkinen",
155  'LOGGED_OUT' => "Kirjautumattomat käyttäjät",
156  'access:friends:label' => "Ystävät",
157  'access' => "Pääsy",
158  'access:overridenotice' => "Huom: Vain ryhmän jäsenillä on pääsy tähän ryhmään lisättyihin sisältöihin.",
159  'access:limited:label' => "Rajoitettu",
160  'access:help' => "Pääsytaso",
161  'access:read' => "Lukuoikeus",
162  'access:write' => "Kirjoitusoikeus",
163  'access:admin_only' => "Vain ylläpitäjät",
164  'access:missing_name' => "Tuntematon lukuoikeus",
165  'access:comments:change' => "Tässä sisällössä on kommentteja. Ota huomioon, että vaihtaessasi sisällön pääsytasoa, myös kommenttien pääsytaso muuttuu.",
166 
171  'dashboard' => "Kojelauta",
172  'dashboard:nowidgets' => "Kojelauta on henkilökohtainen työpöytäsi sivustolla. Klikkaa \"Lisää vimpaimia\" lisätäksesi kojelaudalle vimpaimia, joiden avulla voit seurata sivuston sisältöä ja toimintaa.",
173 
174  'widgets:add' => 'Vimpaimet',
175  'widgets:add:description' => "Klikkaa alla olevia vimpaimia lisätäksesi ne sivulle.",
176  'widgets:panel:close' => "Sulje vimpainpaneeli",
177  'widgets:position:fixed' => '(Lukittu sijainti sivulla)',
178  'widget:unavailable' => 'Olet jo lisännyt tämän vimpaimen',
179  'widget:numbertodisplay' => 'Näytettävien kohteiden määrä',
180 
181  'widget:delete' => 'Poista %s',
182  'widget:edit' => 'Muokkaa vimpainta',
183 
184  'widgets' => "Vimpaimet",
185  'widget' => "Vimpain",
186  'item:object:widget' => "Vimpaimet",
187  'widgets:save:success' => "Vimpain tallennettu onnistuneesti.",
188  'widgets:save:failure' => "Vimpaimen tallentaminen epäonnistui.",
189  'widgets:add:success' => "Vimpain lisättiin onnituneesti.",
190  'widgets:add:failure' => "Vimpaimen lisääminen epäonnistui.",
191  'widgets:move:failure' => "Vimpaimen uuden sijainnin tallentaminen epäonnistui.",
192  'widgets:remove:failure' => "Vimpaimen poistaminen epäonnistui.",
193 
198  'group' => "Ryhmä",
199  'item:group' => "Ryhmät",
200 
205  'user' => "Käyttäjä",
206  'item:user' => "Käyttäjät",
207 
212  'friends' => "Ystävät",
213  'friends:yours' => "Omat ystäväsi",
214  'friends:owned' => "Käyttäjän %s ystävät",
215  'friend:add' => "Lisää ystäväksi",
216  'friend:remove' => "Poista ystävistä",
217 
218  'friends:add:successful' => "Olet lisännyt käyttäjän %s ystäväksesi.",
219  'friends:add:failure' => "Käyttäjää %s ei voitu lisätä ystäväksi.",
220 
221  'friends:remove:successful' => "Olet poistanut käyttäjän %s ystävistäsi.",
222  'friends:remove:failure' => "Käyttäjää %s ei voitu poistaa ystävistäsi.",
223 
224  'friends:none' => "Tämä käyttäjä ei ole vielä lisännyt ketään ystäväkseen.",
225  'friends:none:you' => "Et ole lisännyt vielä ketään ystäväksesi.",
226 
227  'friends:none:found' => "Ystäviä ei löydetty.",
228 
229  'friends:of:none' => "Kukaan ei ole vielä lisännyt tätä käyttäjää ystäväkseen.",
230  'friends:of:none:you' => "Kukaan ei ole vielä lisännyt sinua ystäväkseen. Ala lisätä sisältöä sivustolle, täytä profiiliisi ja anna ihmisten löytää sinut!",
231 
232  'friends:of:owned' => "Käyttäjät, joiden ystävänä %s on",
233 
234  'friends:of' => "Kenen ystävänä",
235  'friends:collections' => "Ystäväkokoelmat",
236  'collections:add' => "Uusi kokoelma",
237  'friends:collections:add' => "Uusi ystäväkokoelma",
238  'friends:addfriends' => "Lisää ystäviä",
239  'friends:collectionname' => "Kokoelman nimi",
240  'friends:collectionfriends' => "Ystävät kokoelmassa",
241  'friends:collectionedit' => "Muokkaa kokoelmaa",
242  'friends:nocollections' => "Sinulla ei ole vielä yhtään ystäväkokoelmaa.",
243  'friends:collectiondeleted' => "Ystäväkokoelma on poistettu.",
244  'friends:collectiondeletefailed' => "Ystäväkokoelmaa ei voitu poistaa. Joko sinulla ei ole oikeuksia tähän, tai sitten tapahtui jokin odottamaton virhe.",
245  'friends:collectionadded' => "Ystäväkokoelma luotiin onnistuneesti",
246  'friends:nocollectionname' => "Sinun täytyy antaa ystäväkokoelmalle nimi ennen kuin se voidaan luoda.",
247  'friends:collections:members' => "Kokoelman jäsenet",
248  'friends:collections:edit' => "Muokkaa kokoelmaa",
249  'friends:collections:edited' => "Muutokset tallennettiin",
250  'friends:collection:edit_failed' => 'Muutoksien tallentaminen eponnistui.',
251 
252  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ',
253 
254  'avatar' => 'Profiilikuva',
255  'avatar:noaccess' => "Sinulla ei ole oikeuksia muokata tämän käyttäjän profiilikuvaa",
256  'avatar:create' => 'Rajaa profiilikuva',
257  'avatar:edit' => 'Muokkaa profiilikuvaa',
258  'avatar:preview' => 'Esikatselu',
259  'avatar:upload' => 'Vaihda profiilikuva',
260  'avatar:current' => 'Nykyinen profiilikuva',
261  'avatar:remove' => 'Poista profiilikuva',
262  'avatar:crop:title' => 'Profiilikuvan rajaustyökalu',
263  'avatar:upload:instructions' => "Profiilikuvasi on kuva, jota käytetään ympäri sivustoa. Voit vaihtaa sen niin usein kun haluat. (Sallitut tiedostomuodot ovat: GIF, JPG ja PNG)",
264  'avatar:create:instructions' => 'Rajaa hiirellä neliö alapuolella olevaan kuvaan määritelläksesi kuvan rajauksen. Esikatselu rajatusta kuvasta näkyy oikealla. Kun olet tyytyväinen esikatselukuvaan, klikkaa "Rajaa profiilikuva"-painiketta, jolloin rajatusta alueesta luodaan uusi profiilikuvasi.',
265  'avatar:upload:success' => 'Profiilikuva ladattiin onnistuneesti',
266  'avatar:upload:fail' => 'Profiilikuvan lataaminen epäonnistui',
267  'avatar:resize:fail' => 'Profiilikuvan koon muuttaminen epäonnistui',
268  'avatar:crop:success' => 'Profiilikuva rajattiin onnistuneesti',
269  'avatar:crop:fail' => 'Profiilikuvan rajaaminen epäonnistui',
270  'avatar:remove:success' => 'Profiilikuva poistettu',
271  'avatar:remove:fail' => 'Profiilikuvan poistaminen epäonnistui.',
272 
273  'profile:edit' => 'Muokkaa profiilia',
274  'profile:aboutme' => "Kuvaus",
275  'profile:description' => "Kuvaus",
276  'profile:briefdescription' => "Lyhyt kuvaus",
277  'profile:location' => "Sijainti",
278  'profile:skills' => "Taidot",
279  'profile:interests' => "Kiinnostuksen kohteet",
280  'profile:contactemail' => "Sähköpostiosoite",
281  'profile:phone' => "Puhelin",
282  'profile:mobile' => "Matkapuhelin",
283  'profile:website' => "www-sivu",
284  'profile:twitter' => "Twitter-tunnus",
285  'profile:saved' => "Profiili tallennettu",
286 
287  'profile:field:text' => 'Lyhyt tekstikenttä',
288  'profile:field:longtext' => 'Suuri tekstikenttä',
289  'profile:field:tags' => 'Tagit',
290  'profile:field:url' => 'WWW-osoite',
291  'profile:field:email' => 'Sähköpostiosoite',
292  'profile:field:location' => 'Sijainti',
293  'profile:field:date' => 'Päivämäärä',
294 
295  'admin:appearance:profile_fields' => 'Profiilikentät',
296  'profile:edit:default' => 'Muokkaa profiilikenttiä',
297  'profile:label' => "Kentän nimi",
298  'profile:type' => "Kentän tyyppi",
299  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Kentän poistaminen epäonnistui',
300  'profile:editdefault:delete:success' => 'Oletuskenttä poistettu!',
301  'profile:defaultprofile:reset' => 'Käyttäjäprofiilin kenttien oletusasetukset palautettu',
302  'profile:resetdefault' => 'Palauta oletusarvoiset profiilikentät',
303  'profile:resetdefault:confirm' => 'Haluatko varmasti poistaa itse lisätyt profiilikentät?',
304  'profile:explainchangefields' => "Voit korvata olemassa olevat profiilikentät omilla kentillä käyttämällä alla olevaa lomaketta. \n\n Kirjoita ensin uuden profiilikentän otsikko, esimerkiksi 'Suosikkijoukkue'. Valitse seuraavaksi kentän tyyppi (teksti, tagit, url, jne). Voit muuttaa kenttien järjestystä raahaamalla kenttiä nuolikuvakkeesta. Klikkaa kentän nimeä muokataksesi sitä. \n\n Voit milloin tahansa palauttaa profiilin kentät järjestelmän oletusarvoihin. Huomioi kuitenkin, että menetät tällöin kaikki käyttäjien lisäkenttiin syöttämät tiedot.",
305  'profile:editdefault:success' => 'Uusi profiilikenttä lisätty onnistuneesti',
306  'profile:editdefault:fail' => 'Uuden profiilikentän tallentaminen epäonnistui',
307  'profile:field_too_long' => 'Profiilitietojasi ei voida tallentaa, sillä osio "%s" on liian pitkä.',
308  'profile:noaccess' => "Sinulla ei ole oikeuksia tämän profiilin muokkaamiseen.",
309  'profile:invalid_email' => 'Syötit virheellisen sähköpostiosoitteen.',
310 
311 
315  'feed:rss' => 'Tilaa sivu syötteenä',
319  'link:view' => 'Näytä linkki',
320  'link:view:all' => 'Näytä kaikki',
321 
322 
326  'river' => "Toimintalista",
327  'river:friend:user:default' => "%s on nyt käyttäjän %s ystävä",
328  'river:update:user:avatar' => 'Käyttäjä %s päivitti profiilikuvansa',
329  'river:update:user:profile' => '%s päivitti profiiliaan',
330  'river:noaccess' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän kohteen näkemiseen.',
331  'river:posted:generic' => '%s lähetti',
332  'riveritem:single:user' => 'a user',
333  'riveritem:plural:user' => 'some users',
334  'river:ingroup' => 'ryhmässä %s',
335  'river:none' => 'Ei uutta toimintaa',
336  'river:update' => 'Päivitys kohteelle %s',
337  'river:delete' => 'Poista tämä kohde listasta',
338  'river:delete:success' => 'Kohde poistettu',
339  'river:delete:fail' => 'Kohteen poistaminen epäonnistui',
340  'river:delete:lack_permission' => 'You lack permission to delete this activity item',
341  'river:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete for user_guid [%s] as the user does not exist.',
342  'river:subject:invalid_subject' => 'Virheellinen käyttäjä',
343  'activity:owner' => 'Näytä toiminta',
344 
345  'river:widget:title' => "Toimintalista",
346  'river:widget:description' => "Näytä viimeisin toiminta",
347  'river:widget:type' => "Toiminnan tyyppi",
348  'river:widgets:friends' => 'Ystävien toiminta',
349  'river:widgets:all' => 'Kaikki sivuston toiminta',
350 
354  'notifications:usersettings' => "Ilmoitusasetukset",
355  'notification:method:email' => 'Sähköposti',
356 
357  'notifications:usersettings:save:ok' => "Ilmoitusasetukset tallennettu.",
358  'notifications:usersettings:save:fail' => "Ilmoitusasetusten tallentaminen epäonnistui.",
359 
360  'notification:subject' => 'Ilmoitus kohteesta %s',
361  'notification:body' => 'Pääset tarkastelemaan kohdetta tästä: %s',
362 
367  'search' => "Haku",
368  'searchtitle' => "Haku: %s",
369  'users:searchtitle' => "Etsitään käyttäjiä: %s",
370  'groups:searchtitle' => "Etsitään ryhmiä: %s",
371  'advancedsearchtitle' => "%s jotka täsmäävät hakuun %s",
372  'notfound' => "Ei hakutuloksia.",
373  'next' => "Seuraava",
374  'previous' => "Edellinen",
375 
376  'viewtype:change' => "Vaihda listatyyppi",
377  'viewtype:list' => "Listanäkymä",
378  'viewtype:gallery' => "Gallerianäkymä",
379 
380  'tag:search:startblurb' => "Kohteet, joiden täsmäävät tagiin '%s':",
381 
382  'user:search:startblurb' => "Käyttäjät, jotka täsmäävät hakuun '%s':",
383  'user:search:finishblurb' => "Näytä lisää hakutuloksia.",
384 
385  'group:search:startblurb' => "Ryhmät, jotka täsmäävät hakuun '%s':",
386  'group:search:finishblurb' => "Näytä lisää hakutuloksia.",
387  'search:go' => 'Etsi',
388  'userpicker:only_friends' => 'Näytä vain ystävät',
389 
394  'account' => "Tili",
395  'settings' => "Asetukset",
396  'tools' => "Työkalut",
397  'settings:edit' => 'Muokkaa asetuksia',
398 
399  'register' => "Rekisteröidy",
400  'registerok' => "Olet onnistuneesti rekisteröitynyt sivustolle %s.",
401  'registerbad' => "Rekisteröitymisesi epäonnistui tuntemattoman virheen takia.",
402  'registerdisabled' => "Sivuston ylläpitäjä on ottanut rekisteröitymisen pois käytöstä",
403  'register:fields' => 'Kaikki kentät ovat pakollisia',
404 
405  'registration:notemail' => 'Syötit virheellisen sähköpostiosoitteen.',
406  'registration:userexists' => 'Syöttämäsi käyttäjätunnus on jo olemassa',
407  'registration:usernametooshort' => 'Käyttäjätunnuksen tulee olla vähintään %u merkin pituinen.',
408  'registration:usernametoolong' => 'Käyttäjätunnuksesi on liian pitkä. Siinä voi olla korkeintaan %u merkkiä.',
409  'registration:passwordtooshort' => 'Salasanan tulee olla vähintään %u merkin pituinen.',
410  'registration:dupeemail' => 'Tämä sähköpostiosoite on jo rekisteröity.',
411  'registration:invalidchars' => 'Käyttätunnuksessai on seuraavia kiellettyvä merkkejä: %s. Tunnuksessa ei voi olla mitään näistä merkeistä: %s',
412  'registration:emailnotvalid' => 'Syöttämäsi sähköpostiosoite ei ole kelvollinen',
413  'registration:passwordnotvalid' => 'Syöttämäsi salasana ei ole kelvollinen',
414  'registration:usernamenotvalid' => 'Syöttämäsi käyttäjätunnus ei ole kelvollinen',
415 
416  'adduser' => "Lisää käyttäjä",
417  'adduser:ok' => "Olet lisännyt uuden käyttäjän.",
418  'adduser:bad' => "Uuden käyttäjän luonti epäonnistui.",
419 
420  'user:set:name' => "Tilin nimiasetukset",
421  'user:name:label' => "Nimi",
422  'user:name:success' => "Nimi vaihdettu.",
423  'user:name:fail' => "Nimen vaihtaminen epäonnistui.",
424 
425  'user:set:password' => "Tilin salasana",
426  'user:current_password:label' => 'Nykyinen salasana',
427  'user:password:label' => "Uusi salasana",
428  'user:password2:label' => "Uusi salasana uudelleen",
429  'user:password:success' => "Salasana vaihdettu",
430  'user:password:fail' => "Salasanan vaihtaminen epäonnistui.",
431  'user:password:fail:notsame' => "Salasanat eivät täsmää!",
432  'user:password:fail:tooshort' => "Salasana on liian lyhyt!",
433  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Salasana ei vastannut nykyistä salsanaasi.',
434  'user:changepassword:unknown_user' => 'Virheellinen käyttäjä.',
435  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Syötä uusi salasana.',
436 
437  'user:set:language' => "Kieliasetukset",
438  'user:language:label' => "Kieli",
439  'user:language:success' => "Kieliasetus päivitetty.",
440  'user:language:fail' => "Kieliasetuksen tallentaminen epäonnistui.",
441 
442  'user:username:notfound' => 'Käyttäjätunnusta %s ei löytynyt.',
443 
444  'user:password:lost' => 'Unohtunut salasana',
445  'user:password:changereq:success' => 'Pyydettiin uutta salasanaa, sähköposti lähetetty',
446  'user:password:changereq:fail' => 'Uuden salasanan pyytäminen epäonnistui.',
447 
448  'user:password:text' => 'Syötä käyttäjätunnuksesi tai sähköpostiosoitteesi. Saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset syöttämään uuden salasanan.',
449 
450  'user:persistent' => 'Muista minut',
451 
452  'walled_garden:welcome' => 'Tervetuloa sivustolle',
453 
457  'menu:page:header:administer' => 'Hallinnointi',
458  'menu:page:header:configure' => 'Asetukset',
459  'menu:page:header:develop' => 'Kehittäjän työkalut',
460  'menu:page:header:default' => 'Muut',
461 
462  'admin:view_site' => 'Siirry sivustolle',
463  'admin:loggedin' => 'Olet kirjautuneena käyttäjänä %s',
464  'admin:menu' => 'Valikko',
465 
466  'admin:configuration:success' => "Asetukset tallennettiin.",
467  'admin:configuration:fail' => "Asetusten tallentaminen epäonnistui.",
468  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Sijaintia "%s" ei voida asettaa datahakemistoksi, koska se ei ole absoluuttinen polku.',
469  'admin:configuration:default_limit' => 'Kohteiden lukumäärän pitää olla vähintään 1',
470 
471  'admin:unknown_section' => 'Virheellinen admin-osio.',
472 
473  'admin' => "Hallinta",
474  'admin:description' => "Hallintapaneelilla voit vaikuttaa kaikkiin sivustoa koskeviin asetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
475 
476  'admin:statistics' => "Tilastotiedot",
477  'admin:statistics:overview' => 'Yhteenveto',
478  'admin:statistics:server' => 'Palvelimen tiedot',
479  'admin:statistics:cron' => 'Cron',
480  'admin:cron:record' => 'Viimeisimmät Cron-ajot',
481  'admin:cron:period' => 'Cron-aikaväli',
482  'admin:cron:friendly' => 'Suoritettu viimeksi',
483  'admin:cron:date' => 'Päivä ja aika',
484  'admin:cron:msg' => 'Message',
485  'admin:cron:started' => 'Cron jobs for "%s" started at %s',
486  'admin:cron:complete' => 'Cron jobs for "%s" completed at %s',
487 
488  'admin:appearance' => 'Ulkoasu',
489  'admin:administer_utilities' => 'Apuohjelmat',
490  'admin:develop_utilities' => 'Apuohjelmat',
491  'admin:configure_utilities' => 'Apuohjelmat',
492  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
493 
494  'admin:users' => "Käyttäjät",
495  'admin:users:online' => 'Tällä hetkellä kirjautuneena',
496  'admin:users:newest' => 'Uusimmat',
497  'admin:users:admins' => 'Ylläpitäjät',
498  'admin:users:add' => 'Lisää uusi käyttäjä',
499  'admin:users:description' => "Tämän hallintapaneelin avulla voit vaikuttaa sivustosi käyttäjäasetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
500  'admin:users:adduser:label' => "Klikkaa tästä lisätäksesi uuden käyttäjän...",
501  'admin:users:opt:linktext' => "Hallinnoi käyttäjiä...",
502  'admin:users:opt:description' => "Säädä käyttäjä ja tiliasetuksia. ",
503  'admin:users:find' => 'Etsi',
504 
505  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Ylläpitotila',
506  'admin:upgrades' => 'Päivitykset',
507 
508  'admin:settings' => 'Asetukset',
509  'admin:settings:basic' => 'Perusasetukset',
510  'admin:settings:advanced' => 'Lisäasetukset',
511  'admin:site:description' => "Tämän hallintapaneelin avulla voit vaikuttaa sivustosi yleisiin asetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
512  'admin:site:opt:linktext' => "Hallinnoi sivuston asetuksia...",
513  'admin:settings:in_settings_file' => 'Tämä asetus on määritetty asetustiedostossa (settings.php)',
514 
515  'admin:legend:security' => 'Tietoturva',
516  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg käyttää salausavainta erilaisten tietoturvaa parantavien koodiavainten luomiseen.',
517  'admin:site:secret_regenerated' => "Sivustonlaajuinen salausavain on uusittu.",
518  'admin:site:secret:regenerate' => "Päivitä salausavain",
519  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Huom: Avaimen uusiminen kumoaa tähän asti luodut avainkoodit, joita käytetään \"Muista minut\"-toiminnossa, sähköpostien vahvistusviesteissä, kutsukoodeissa, yms. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia joillekin käyttäjille.",
520  'site_secret:current_strength' => 'Salausavaimen vahvuus',
521  'site_secret:strength:weak' => "Heikko",
522  'site_secret:strength_msg:weak' => "Suosittelemme, että uusit sivuston salausavaimen.",
523  'site_secret:strength:moderate' => "Keskiverto",
524  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Suosittelemme, että uusit salausavaimen taataksesi sivuston tietoturvallisen käytön.",
525  'site_secret:strength:strong' => "Vahva",
526  'site_secret:strength_msg:strong' => "Salausavain on riittävän vahva. Sitä ei tarvitse uusia.",
527 
528  'admin:dashboard' => 'Kojelauta',
529  'admin:widget:online_users' => 'Kirjautuneet käyttäjät',
530  'admin:widget:online_users:help' => 'Listaa kirjautuneet käyttäjät',
531  'admin:widget:new_users' => 'Uudet käyttäjät',
532  'admin:widget:new_users:help' => 'Listaa uusimmat käyttäjät',
533  'admin:widget:banned_users' => 'Bannatut käyttäjät',
534  'admin:widget:banned_users:help' => 'Listaa bannatut käyttäjät',
535  'admin:widget:content_stats' => 'Sisältötilastot',
536  'admin:widget:content_stats:help' => 'Näyttää sivustolle luotujen sisältöjen määrän',
537  'admin:widget:cron_status' => 'Cron-seuranta',
538  'admin:widget:cron_status:help' => 'Näyttää listan Cron-ajojen viimeisimmistä ajankohdista',
539  'widget:content_stats:type' => 'Sisältötyyppi',
540  'widget:content_stats:number' => 'Lukumäärä',
541 
542  'admin:widget:admin_welcome' => 'Tervetuloa',
543  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Lyhyt perehdytys Elggin hallintapaneeliin",
544  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
545 'Tervetuloa Elggiin! Olet juuri nyt ylläpitäjän kojelaudalla, joka on kätevä työkalu sivuston toiminnan seuraamiseen.',
546 
547  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
548 "Ylläpitopuolen navigaatio löytyy oikella olevasta valikosta. Se on jaettu
549 kolmeen osioon:
550  <dl>
551  <dt>Hallinnointi</dt><dd>Käteviä toimintoja kuten listaukset tilastotiedoista, kirjautuneista käyttäjistä sekä sopimattomaksi raportoidusta sisällöstä.</dd>
552  <dt>Asetukset</dt><dd>Toiminnot kuten sivuston nimen muuttaminen ja uusien liitännäisten lisääminen.</dd>
553  <dt>Kehittäjän työkalut</dt><dd>Henkilöille, jotka kehittävät uusia liitännäisiä tai teemoja. (Vaati developer-pluginin.)</dd>
554  </dl>
555  ",
556 
557  // argh, this is ugly
558  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Tutustu myös sivun alaosassa oleviin linkkeihin, ja kiitos kun käytät Elggiä!',
559 
560  'admin:widget:control_panel' => 'Hallintapaneeli',
561  'admin:widget:control_panel:help' => "Tarjoaa helpon pääsyn yleisimpiin toimintoihin",
562 
563  'admin:cache:flush' => 'Tyhjennä välimuistit',
564  'admin:cache:flushed' => "Välimuistit on tyhjennetty",
565 
566  'admin:footer:faq' => 'Hallinnan FAQ',
567  'admin:footer:manual' => 'Hallinnan ohjekirja',
568  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg-yhteisön keskustelualue',
569  'admin:footer:blog' => 'Elggin virallinen blogi',
570 
571  'admin:plugins:category:all' => 'Kaikki',
572  'admin:plugins:category:active' => 'Aktiiviset',
573  'admin:plugins:category:inactive' => 'Inaktiiviset',
574  'admin:plugins:category:admin' => 'Ylläpito',
575  'admin:plugins:category:bundled' => 'Oletuspakettiin kuuluvat',
576  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Oletuspakettiin kuulumattomat',
577  'admin:plugins:category:content' => 'Sisältö',
578  'admin:plugins:category:development' => 'Kehitystyökalut',
579  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Parannukset',
580  'admin:plugins:category:api' => 'API',
581  'admin:plugins:category:communication' => 'Kommunikointi',
582  'admin:plugins:category:security' => 'Tietoturva ja roskaposti',
583  'admin:plugins:category:social' => 'Sosiaaliset',
584  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
585  'admin:plugins:category:theme' => 'Teemat',
586  'admin:plugins:category:widget' => 'Vimpaimet',
587  'admin:plugins:category:utility' => 'Apuohjelmat',
588 
589  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Tuntematon liitännäinen.',
590  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Tuntematon tiedosto.',
591 
592  'admin:notices:could_not_delete' => 'Ilmoituksen poistaminen epäonnistui.',
593  'item:object:admin_notice' => 'Ylläpidon ilmoitus',
594 
595  'admin:options' => 'Hallintavalikko',
596 
601  'plugins:disabled' => 'Liitännäiset ovat poissa käytöstä, sillä mod-hakemistossa on "disabled"-niminen tiedosto.',
602  'plugins:settings:save:ok' => "Päivitettiin asetukset liitännäiselle %s.",
603  'plugins:settings:save:fail' => "Asetusten päivittäminen liitännäiselle %s epäonnistui.",
604  'plugins:usersettings:save:ok' => "Päivitettiin käyttöasetukset liitännäiselle %s.",
605  'plugins:usersettings:save:fail' => "Käyttöasetusten päivittäminen liitännäiselle %s epäonnistui.",
606  'item:object:plugin' => 'Liitännäiset',
607 
608  'admin:plugins' => "Liitännäiset",
609  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivoi kaikki',
610  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Deaktivoi kaikki',
611  'admin:plugins:activate' => 'Aktivoi',
612  'admin:plugins:deactivate' => 'Deaktivoi',
613  'admin:plugins:description' => "Täällä voit määrittää sivustolla käytössä olevat työkalut sekä niiden asetukset.",
614  'admin:plugins:opt:linktext' => "Konfiguroi työkalut...",
615  'admin:plugins:opt:description' => "Konfiguroi järjestelmään asennetut työkalut. ",
616  'admin:plugins:label:id' => "ID",
617  'admin:plugins:label:name' => "Nimi",
618  'admin:plugins:label:author' => "Tekijä",
619  'admin:plugins:label:copyright' => "Tekijänoikeus",
620  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategoriat',
621  'admin:plugins:label:licence' => "Lisenssi",
622  'admin:plugins:label:website' => "URL",
623  'admin:plugins:label:info' => "Info",
624  'admin:plugins:label:files' => "Tiedostot",
625  'admin:plugins:label:resources' => "Resurssit",
626  'admin:plugins:label:screenshots' => "Kuvankaappaukset",
627  'admin:plugins:label:repository' => "Lähdekoodi",
628  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Ilmoita virheestä",
629  'admin:plugins:label:donate' => "Lahjoitukset",
630  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'lisätiedot',
631  'admin:plugins:label:version' => 'Versio',
632  'admin:plugins:label:location' => 'Sijainti',
633  'admin:plugins:label:contributors' => 'Tekemiseen osallistuneet',
634  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nimi',
635  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'Sähköposti',
636  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Nettisivu',
637  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Yhteisön käyttäjätunnus',
638  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Kuvaus',
639  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Riippuvuudet',
640 
641  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Tällä liitännäisellä on puuttuvia riippuvuuksia, joten sitä ei voida aktivoida. Tarkista riippuvuudet lisätiedoista.',
642  'admin:plugins:warning:invalid' => 'Pluginissa on virhe: %s',
643  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Voit yrittää etsiä apua <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">Elggin dokumentaatiosta</a>.',
644  'admin:plugins:cannot_activate' => 'ei voi aktivoida',
645  'admin:plugins:already:active' => 'Valitut liitännäiset ovat jo aktiivisia',
646  'admin:plugins:already:inactive' => 'Valitut liitännäiset ovat jo deaktivoituja',
647 
648  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Vaihdettiin liitännäisen \"%s\" prioriteettia.",
649  'admin:plugins:set_priority:no' => "Liitännäisen \"%s\" uudelleenjärjestäminen epäonnistui.",
650  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Liitättäisen \"%s\" uudelleenjärjestäminen epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
651  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Liitännäinen \"%s\" otettiin pois käytöstä.",
652  'admin:plugins:deactivate:no' => "Liitännäisen \"%s\" deaktivointi epäonnistui.",
653  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Liitännäisen \"%s\" deaktivointi epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
654  'admin:plugins:activate:yes' => "Otettiin käyttöön liitännäinen \"%s\".",
655  'admin:plugins:activate:no' => "Liitännäisen \"%s\" aktivoiminen epäonnistui.",
656  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Liitännäisen \"%s\" aktivoiminen epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
657  'admin:plugins:categories:all' => 'Kaikki kategoriat',
658  'admin:plugins:plugin_website' => 'Liitännäisen kotisivu',
659  'admin:plugins:author' => '%s',
660  'admin:plugins:version' => 'Versio %s',
661  'admin:plugin_settings' => 'Liitännäisen asetukset',
662  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Tällä liitännäisellä on puuttuvia riippuvuuksia, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Valitse "lisätiedot" nähdäksesi yksityiskohdat.',
663 
664  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Tyyppi',
665  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nimi',
666  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Vähimmäisvaatimus',
667  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Sivustolla käytössä',
668  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Tulos',
669 
670  'admin:statistics:description' => "Tämä näyttää tilastoja sivustostasi. Tarkempien tietojen selvittämiseen voit käyttää erillistä hallintatyökalua.",
671  'admin:statistics:opt:description' => "Näyttää tilastoja sivustosi käyttäjistä ja sisällöistä.",
672  'admin:statistics:opt:linktext' => "View statistics...",
673  'admin:statistics:label:basic' => "Sivuston perustilastot",
674  'admin:statistics:label:numentities' => "Sivustolla olevat kohteet",
675  'admin:statistics:label:numusers' => "Käyttäjien määrä",
676  'admin:statistics:label:numonline' => "Tällä hetkellä kirjautuneena",
677  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Tällä hetkellä kirjautuneena",
678  'admin:statistics:label:admins'=>"Ylläpitäjät",
679  'admin:statistics:label:version' => "Elgg-versio",
680  'admin:statistics:label:version:release' => "Julkaisu",
681  'admin:statistics:label:version:version' => "Versio",
682 
683  'admin:server:label:php' => 'PHP',
684  'admin:server:label:web_server' => 'Web-palvelin',
685  'admin:server:label:server' => 'Palvelin',
686  'admin:server:label:log_location' => 'Lokin sijainti',
687  'admin:server:label:php_version' => 'PHP-versio',
688  'admin:server:label:php_ini' => 'PHP:n ini-tiedoton sijainti',
689  'admin:server:label:php_log' => 'PHP:n loki',
690  'admin:server:label:mem_avail' => 'Käytettävissä oleva muisti',
691  'admin:server:label:mem_used' => 'Käytetty muisti',
692  'admin:server:error_log' => "Web-palvelimen virheloki",
693  'admin:server:label:post_max_size' => 'POST-datan maksimikoko',
694  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Palvelimelle lähetettävien tiedostojen maksimikoko',
695  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Huom: post_max_size pitää olla isompi kuin tämä.)',
696 
697  'admin:user:label:search' => "Find users:",
698  'admin:user:label:searchbutton' => "Search",
699 
700  'admin:user:ban:no' => "Käyttäjän bannaaminen epäonnistui",
701  'admin:user:ban:yes' => "Käyttäjä bannattu.",
702  'admin:user:self:ban:no' => "Et voi bannata itseäsi",
703  'admin:user:unban:no' => "Bannin peruminen epäonnistui",
704  'admin:user:unban:yes' => "Peruttiin bannaus.",
705  'admin:user:delete:no' => "Käyttäjää ei voida poistaa",
706  'admin:user:delete:yes' => "Käyttäjä %s poistettiin",
707  'admin:user:self:delete:no' => "Et voi poistaa omaa tilisäsi",
708 
709  'admin:user:resetpassword:yes' => "Salasana nollattu, ja käyttäjälle lähetetty ilmoitus.",
710  'admin:user:resetpassword:no' => "Salasanan nollaaminen epäonnistui.",
711 
712  'admin:user:makeadmin:yes' => "Käyttäjällä on nyt ylläpito-oikeudet.",
713  'admin:user:makeadmin:no' => "Käyttäjästä ei voitu tehdä ylläpitäjää.",
714 
715  'admin:user:removeadmin:yes' => "Käyttäjän ylläpito-oikeudet poistettu.",
716  'admin:user:removeadmin:no' => "Ylläpito-oikeuksien poistaminen epäonnistui.",
717  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Et voi poistaa omia ylläpito-oikeuksiasi.",
718 
719  'admin:appearance:menu_items' => 'Päänavigaatio',
720  'admin:menu_items:configure' => 'Määrittele päänavigaation linkit',
721  'admin:menu_items:description' => 'Valitse päänavigaatiossa näytettävät linkit. Käyttämättömät linkit sijoitetaan listan lopussa olevan "Lisää"-kohdan alle.',
722  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Remove links from tool bar menu?',
723  'admin:menu_items:saved' => 'Navigaatiolinkki tallettiin.',
724  'admin:add_menu_item' => 'Lisää navigaatiolinkki',
725  'admin:add_menu_item:description' => 'Syötä kohteen nimi ja osoite lisätäksesi uuden linkin päänavigaatioon.',
726 
727  'admin:appearance:default_widgets' => 'Oletusvimpaimet',
728  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Tuntematon vimpaintyyppi',
729  'admin:default_widgets:instructions' => 'Lisää, poista, asettele ja konfiguroi oletusvimpaimet valitulle vimpainsivulle.
730 Nämä muutokset vaikuttavat vain sivuston uusiin jäseniin.',
731 
732  'admin:robots.txt:instructions' => "Muokkaa sivuston robots.txt-tiedostoa",
733  'admin:robots.txt:plugins' => "Liitännäisten robots.txt-tiedostoon lisäämät säännöt:",
734  'admin:robots.txt:subdir' => "Tämä robots.txt-työkalu ei toimi, koska Elgg on asennettu alihakemistoon",
735  'admin:robots.txt:physical' => "Hallintapaneelin robots.txt-toimintoa ei voi käyttää, koska asennushakemistossa on jo robots.txt -tiedosto",
736 
737  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Sivusto on väliaikaisesti poissa käytöstä huoltokatkoksen vuoksi',
738  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Huoltotilaa tulisi käyttää päivitysten ja muiden laajojen muutosten aikana.
739  Huoltotilan ollessa päällä, vain ylläpitäjät pääsevät kirjautumaan sivustolle.',
740  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Ylläpitotila',
741  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Käyttäjille näytettävä viesti',
742  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Huoltotilan asetukset tallennettu',
743  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Sivusto on huoltotilassa.',
744  'admin:login' => 'Ylläpitäjien kirjautuminen',
745 
750  'usersettings:description' => "Käyttäjäasetuksista voit määritellä kaikki henkilökohtaiset asetuksesi. Valitse vaihtoehto alapuolelta aloittaaksesi.",
751 
752  'usersettings:statistics' => "Tilastotietosi",
753  'usersettings:statistics:opt:description' => "Katsele tilastotietoja käyttäjistä ja sivuston objekteista.",
754  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Tilin tilastotiedot",
755 
756  'usersettings:user' => "Käyttäjän %s asetukset",
757  'usersettings:user:opt:description' => "Voit muuttaa käyttäjäkohtaisia asetuksia.",
758  'usersettings:user:opt:linktext' => "Muuta asetuksiasi",
759 
760  'usersettings:plugins' => "Työkalut",
761  'usersettings:plugins:opt:description' => "Määrittele työkalujesi asetukset.",
762  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfiguroi työkalusi",
763 
764  'usersettings:plugins:description' => "Tämän paneelin avulla voit muokata omia asetuksiasi eri työkaluissa.",
765  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Kohteiden määrä",
766 
767  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Yksityiskohdat",
768  'usersettings:statistics:label:name' => "Koko nimi",
769  'usersettings:statistics:label:email' => "Sähköpostiosoite",
770  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Jäsenenä alkaen",
771  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Viimeisin kirjautuminen",
772 
777  'river:all' => 'Kaikki sivuston toiminta',
778  'river:mine' => 'Oma toimintani',
779  'river:owner' => 'Käyttäjän %s toiminta',
780  'river:friends' => 'Ystävien toiminta',
781  'river:select' => 'Näytä %s',
782  'river:comments:more' => '+%u lisää',
783  'river:comments:all' => 'Kaikki %u kommenttia',
784  'river:generic_comment' => 'kommentoi %s %s',
785 
786  'friends:widget:description' => "Näyttää listan ystävistäsi.",
787  'friends:num_display' => "Näytettävien ystävien määrä",
788  'friends:icon_size' => "Kuvakkeen koko",
789  'friends:tiny' => "pikkuruinen",
790  'friends:small' => "pieni",
791 
796  'icon:size' => "Ikonin koko",
797  'icon:size:topbar' => "Yläpalkki",
798  'icon:size:tiny' => "Pikkuruinen",
799  'icon:size:small' => "Pieni",
800  'icon:size:medium' => "Keskikokoinen",
801  'icon:size:large' => "Suuri",
802  'icon:size:master' => "Erittäin suuri",
803 
808  'save' => "Tallenna",
809  'reset' => 'Resetöi',
810  'publish' => "Julkaise",
811  'cancel' => "Peruuta",
812  'saving' => "Tallennetaan ...",
813  'update' => "Päivitä",
814  'preview' => "Esikatselu",
815  'edit' => "Muokkaa",
816  'delete' => "Poista",
817  'accept' => "Hyväksy",
818  'reject' => "Hylkää",
819  'decline' => "Kieltäydy",
820  'approve' => "Hyväksy",
821  'activate' => "Aktivoi",
822  'deactivate' => "Deaktivoi",
823  'disapprove' => "Hylkää",
824  'revoke' => "Kumoa",
825  'load' => "Lataa",
826  'upload' => "Lähetä",
827  'download' => "Lataa",
828  'ban' => "Bannaa",
829  'unban' => "Poista bannaus",
830  'banned' => "Bannattu",
831  'enable' => "Ota käyttöön",
832  'disable' => "Poista käytöstä",
833  'request' => "Lähetä",
834  'complete' => "Valmis",
835  'open' => 'Avaa',
836  'close' => 'Sulje',
837  'hide' => 'Piilota',
838  'show' => 'Näytä',
839  'reply' => "Vastaa",
840  'more' => 'Lisää',
841  'more_info' => 'Lisätietoja ',
842  'comments' => 'Kommentit',
843  'import' => 'Importtaa',
844  'export' => 'Exporttaa',
845  'untitled' => 'Nimeton',
846  'help' => 'Ohje',
847  'send' => 'Lähetä',
848  'post' => 'Lähetä',
849  'submit' => 'Tallenna',
850  'comment' => 'Kommentoi',
851  'upgrade' => 'Päivitä Elgg',
852  'sort' => 'Järjestä',
853  'filter' => 'Suodata',
854  'new' => 'Uusi',
855  'add' => 'Lisää',
856  'create' => 'Luo',
857  'remove' => 'Poista',
858  'revert' => 'Palauta',
859 
860  'site' => 'Sivusto',
861  'activity' => 'Toiminta',
862  'members' => 'Jäsenet',
863  'menu' => 'Valikko',
864 
865  'up' => 'Ylös',
866  'down' => 'Alas',
867  'top' => 'Ylimmäiseksi',
868  'bottom' => 'Alimmaiseksi',
869  'right' => 'Oikealle',
870  'left' => 'Vasemmalle',
871  'back' => 'Takaisin',
872 
873  'invite' => "Kutsu",
874 
875  'resetpassword' => "Nollaa salasana",
876  'changepassword' => "Vaihda salasana",
877  'makeadmin' => "Anna ylläpito-oikeudet",
878  'removeadmin' => "Poista ylläpito-oikeudet",
879 
880  'option:yes' => "Kyllä",
881  'option:no' => "Ei",
882 
883  'unknown' => 'Tuntematon',
884  'never' => 'Ei koskaan',
885 
886  'active' => 'Aktiivista',
887  'total' => 'Yhteensä',
888 
889  'ok' => 'OK',
890  'any' => 'Mikä tahansa',
891  'error' => 'Virhe',
892 
893  'other' => 'Muu',
894  'options' => 'Asetukset',
895  'advanced' => 'Lisäasetukset',
896 
897  'learnmore' => "Klikkaa tästä lukeaksesi lisää.",
898  'unknown_error' => 'Tuntematon virhe',
899 
900  'content' => "content",
901  'content:latest' => 'Viimeisin toiminta',
902  'content:latest:blurb' => 'Näet viimeisimmän toiminnan myös tästä.',
903 
904  'link:text' => 'näytä linkki',
905 
910  'question:areyousure' => 'Oletko varma?',
911 
916  'status' => 'Tila',
917  'status:unsaved_draft' => 'Tallentamaton luonnos',
918  'status:draft' => 'Luonnos',
919  'status:unpublished' => 'Julkaisematon',
920  'status:published' => 'Julkaistu',
921  'status:featured' => 'Featured',
922  'status:open' => 'Avoin',
923  'status:closed' => 'Suljettu',
924 
929  'sort:newest' => 'Uusimmat',
930  'sort:popular' => 'Suosituimmat',
931  'sort:alpha' => 'Aakkosjärjestys',
932  'sort:priority' => 'Tärkeysjärjestys',
933 
938  'title' => "Otsikko",
939  'description' => "Kuvaus",
940  'tags' => "Tagit",
941  'all' => "Kaikki",
942  'mine' => "Omasi",
943 
944  'by' => 'by',
945  'none' => 'none',
946 
947  'annotations' => "Huomiot",
948  'relationships' => "Suhteet",
949  'metadata' => "Metadata",
950  'tagcloud' => "Tagipilvi",
951 
952  'on' => 'On',
953  'off' => 'Off',
954 
959  'edit:this' => 'Muokkaa',
960  'delete:this' => 'Poista',
961  'comment:this' => 'Kommentoi',
962 
967  'deleteconfirm' => "Haluatko varmasti poistaa tämän kohteen?",
968  'deleteconfirm:plural' => "Haluatko varmasti poistaa nämä kohteet?",
969  'fileexists' => "Jätä tämä tyhjäksi, jos haluat säilyttää nykyisen version.",
970 
975  'useradd:subject' => 'Käyttäjätili luotu',
976  'useradd:body' => '
977 %s,
978 
979 Sinulle on luotu käyttäjätili sivustolla %s. Kirjautuaksesi sivustolle siirry osoitteeseen:
980 
981 %s
982 
983 Ja kirjaudu käyttäen näitä tietoja:
984 
985 Tunnus: %s
986 Salasana: %s
987 
988 Kirjauduttuasi on suositeltavaa, että vaihdat salasanasi.
989 ',
990 
995  'systemmessages:dismiss' => "click to dismiss",
996 
997 
1002  'importsuccess' => "Import of data was successful",
1003  'importfail' => "OpenDD import of data failed.",
1004 
1009  'friendlytime:justnow' => "juuri nyt",
1010  'friendlytime:minutes' => "%s minuuttia sitten",
1011  'friendlytime:minutes:singular' => "hetki sitten",
1012  'friendlytime:hours' => "%s tuntia sitten",
1013  'friendlytime:hours:singular' => "tunti sitten",
1014  'friendlytime:days' => "%s päivää sitten",
1015  'friendlytime:days:singular' => "eilen",
1016  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
1017 
1018  'friendlytime:future:minutes' => "%s minuutin kuluttua",
1019  'friendlytime:future:minutes:singular' => "minuutin kuluttua",
1020  'friendlytime:future:hours' => "%s tunnin kuluttua",
1021  'friendlytime:future:hours:singular' => "tunnin kuluttua",
1022  'friendlytime:future:days' => "%s päivän kuluttua",
1023  'friendlytime:future:days:singular' => "huomenna",
1024 
1025  'date:month:01' => '%s tammikuu',
1026  'date:month:02' => '%s helmikuu',
1027  'date:month:03' => '%s maaliskuu',
1028  'date:month:04' => '%s huhtikuu',
1029  'date:month:05' => '%s toukokuu',
1030  'date:month:06' => '%s kesäkuu',
1031  'date:month:07' => '%s heinäkuu',
1032  'date:month:08' => '%s elokuu',
1033  'date:month:09' => '%s syyskuu',
1034  'date:month:10' => '%s lokakuu',
1035  'date:month:11' => '%s marraskuu',
1036  'date:month:12' => '%s joulukuu',
1037 
1038  'date:month:short:01' => 'Tammi %s',
1039  'date:month:short:02' => 'Helmi %s',
1040  'date:month:short:03' => 'Maalis %s',
1041  'date:month:short:04' => 'Huhti %s',
1042  'date:month:short:05' => 'Touko %s',
1043  'date:month:short:06' => 'Kesä %s',
1044  'date:month:short:07' => 'Heinä %s',
1045  'date:month:short:08' => 'Elo %s',
1046  'date:month:short:09' => 'Syys %s',
1047  'date:month:short:10' => 'Loka %s',
1048  'date:month:short:11' => 'Marras %s',
1049  'date:month:short:12' => 'Joulu %s',
1050 
1051  'date:weekday:0' => 'Sunnuntai',
1052  'date:weekday:1' => 'Maanantai',
1053  'date:weekday:2' => 'Tiistai',
1054  'date:weekday:3' => 'Keskiviikko',
1055  'date:weekday:4' => 'Torstai',
1056  'date:weekday:5' => 'Perjantai',
1057  'date:weekday:6' => 'Lauantai',
1058 
1059  'date:weekday:short:0' => 'Su',
1060  'date:weekday:short:1' => 'Ma',
1061  'date:weekday:short:2' => 'Ti',
1062  'date:weekday:short:3' => 'Ke',
1063  'date:weekday:short:4' => 'To',
1064  'date:weekday:short:5' => 'Pe',
1065  'date:weekday:short:6' => 'La',
1066 
1067  'interval:minute' => 'Minuutin välein',
1068  'interval:fiveminute' => 'Viiden minuutin välein',
1069  'interval:fifteenmin' => 'Viidentoista minuutin välein',
1070  'interval:halfhour' => 'Puolen tunnin välein',
1071  'interval:hourly' => 'Tunnin välein',
1072  'interval:daily' => 'Kerran päivässä',
1073  'interval:weekly' => 'Viikoittain',
1074  'interval:monthly' => 'Kuukausittain',
1075  'interval:yearly' => 'Vuosittain',
1076  'interval:reboot' => 'Uudelleenkäynnistyksen yhteydessä',
1077 
1082  'installation:sitename' => "Sivuston nimi:",
1083  'installation:sitedescription' => "Sivuston kuvaus (vapaaehtoinen):",
1084  'installation:wwwroot' => "Sivuston URL:",
1085  'installation:path' => "Polku Elgg-asennukseen:",
1086  'installation:dataroot' => "Polku datahakemistoon:",
1087  'installation:dataroot:warning' => "Sinun pitää luoda tämä hakemisto manuaalisesti. Sen tulee olla eri hakemistossa kuin Elgg-asennuksesi.",
1088  'installation:sitepermissions' => "Oletusoikeudet:",
1089  'installation:language' => "Sivuston oletuskieli:",
1090  'installation:debug' => "Määritä palvelimen lokiin tallennettavat tiedot.",
1091  'installation:debug:label' => "Lokin tarkkuus:",
1092  'installation:debug:none' => 'Ota virheenjäljitysmoodi pois käytöstä (suositus)',
1093  'installation:debug:error' => 'Kirjaa vain kriittiset virheet',
1094  'installation:debug:warning' => 'Kirjaa virheet ja varoitukset',
1095  'installation:debug:notice' => 'Kirjaa kaikki virheet, varoitukset ja huomautukset',
1096  'installation:debug:info' => 'Kirjaa kaikki',
1097 
1098  // Walled Garden support
1099  'installation:registration:description' => 'Oletuksena sivustolle voi vapaasti rekisteröityä uusia käyttäjiä. Ota tämä pois päältä, jos et halua, että käyttäjät voivat rekisteröityä omatoimisesti.',
1100  'installation:registration:label' => 'Salli käyttäjien vapaa rekisteröityminen',
1101  'installation:walled_garden:description' => 'Rajoita sivusto yksityiseksi. Rekisteröitymättömät käyttäjät voivat nähdä vain sisällöt, jotka on erikseen määritetty julkisiksi.',
1102  'installation:walled_garden:label' => 'Rajoita sivusto vain kirjautuneille käyttäjille',
1103 
1104  'installation:view' => "Syötä näkymä, jota käytetään sivustosi etusivuna. Jätä kenttä tyhjäksi käyttääksesi oletusnäkymää (jos et ole varma, jätä tämä oletukseksi):",
1105 
1106  'installation:siteemail' => "Site email address (used when sending system emails):",
1107  'installation:default_limit' => "Listauksissa näytettävien kohteiden oletusmäärä",
1108 
1109  'admin:site:access:warning' => "Tämä määrittää oletusasetuksen, kun ollaan luomassa uutta sisältöä. Tämän asetuksen muuttaminen ei vaikuta jo olemassa oleviin sisältöihin.",
1110  'installation:allow_user_default_access:description' => "Jos tämä on valittuna, käyttäjät voivat määrittää oman oletuspääsytasonsa, joka yliajaa järjestelmän oletustason.",
1111  'installation:allow_user_default_access:label' => "Salli käyttäjille oma oletuspääsytaso",
1112 
1113  'installation:simplecache:description' => "Yksinkertainen välimuisti nopeuttaa sivustoa tallentamalla muistiin staattista sisältöä kuten CSS ja JavaScript-tiedostoja.",
1114  'installation:simplecache:label' => "Käytä yksinkertaista välimuistia (suositus)",
1115 
1116  'installation:cache_symlink:description' => "The symbolic link to the simple cache directory allows the server to serve static views bypassing the engine, which considerably improves performance and reduces the server load",
1117  'installation:cache_symlink:label' => "Use symbolic link to simple cache directory (recommended)",
1118  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolic link has been established. If, for some reason, you want to remove the link, delete the symbolic link directory from your server",
1119  'installation:cache_symlink:error' => "Due to your server configuration the symbolic link can not be established automatically. Please refer to the documentation and establish the symbolic link manually.",
1120 
1121  'installation:minify:description' => "Välimuisti voi parantaa suorituskykyä myös pakkamalla JavaScript- and CSS-tiedostot. (Tämä vaatii, että välimuisti on käytössä.)",
1122  'installation:minify_js:label' => "Pakkaa JavaScript (suositus)",
1123  'installation:minify_css:label' => "Pakkaa CSS (suositus)",
1124 
1125  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Sivuston .htaccess-tiedosto pitää päivittää syöttämään polku __elgg_uri-nimiseen GET-parametriin. (Katso ohjeet tiedostosta install/config/htaccess.dist.)",
1126  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg ei saa testattua rewrite-sääntöjä. Tarkista, että curl toimii oikein ja että palvelimelle ei ole määritetty IP-rajoituksia, jotka estävät localhost-yhteydet.",
1127 
1128  'installation:systemcache:description' => "Välimuisti vähentää liitännäisten latausaikaa tallentamalla muistiin niiden käytössä olevien näkymien sijainnit.",
1129  'installation:systemcache:label' => "Käytä välimuistia (suositus)",
1130 
1131  'admin:legend:system' => 'Järjestelmä',
1132  'admin:legend:caching' => 'Välimuisti',
1133  'admin:legend:content_access' => 'Pääsy sisältöihin',
1134  'admin:legend:site_access' => 'Pääsy sivustolle',
1135  'admin:legend:debug' => 'Lokit ja virheidenjäljitys',
1136 
1137  'upgrading' => 'Päivitetään...',
1138  'upgrade:core' => 'Elgg päivitetty.',
1139  'upgrade:unlock' => 'Avaa päivityksen lukitus',
1140  'upgrade:unlock:confirm' => "Aiemmin käynnistetty päivitys on lukinnut tietokannan. Useiden päivitysten ajaminen samanaikaisesti on vaarallista, joten avaa lukitus vain jos tiedät, että käynnissä ei ole päivitystä. Avataanko lukitus?",
1141  'upgrade:locked' => "Päivitystä ei voida aloittaa, koska käynnissä on jo toinen päivitys. Voit avata lukituksen hallintapaneelista.",
1142  'upgrade:unlock:success' => "Avattiin päivityksen lukitus.",
1143  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Päivityksen lukituksen avaaminen epäonnistui.',
1144  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1145  'Sivustoa ei voi päivittää, koska Elggin lähdekoodissa havaittiin vanhentuneita tiedostoja. Kyseiset tiedostot pitää poistaa, jotta Elgg toimii oikein.
1146 
1147 Jos et ole tehnyt Elggin lähdekoodiin muutoksia, voit poistaa views-hakemiston kokonaan, ja korvata sen sitten Elggin uuden version mukana tulleella.
1148 
1149 Tarvittaessa voit lukea lisäohjeita <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">päivitysdokumentaatiosta</a> tai pyytää apua <a href="http://community.elgg.org/groups/discussion/">tukifoorumilla</a>.',
1150 
1151  'update:twitter_api:deactivated' => 'Twitter API (aiemmin "Twitter Service") otettiin pois käytöstä päivityksen aikana. Ota se käyttöön manuaalisesti, mikäli sille on tarvetta.',
1152  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (aiemmin "OAuth Lib") otettiin pois käytöstä päivityksen aikana. Ota se käyttöön manuaalisesti, mikäli sille on tarvetta.',
1153  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "On suositeltavaa, että uusit sivuston salausavaimen parantaaksesi tietoturvaa. Lisätietoja löydät kohdasta: Asetukset > Lisäasetukset",
1154  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Sivustollasi on käytössä liian heikko salausavain, mikä saattaa heikentää tietoturvaa. Uudista salausavain kohdasta: Asetukset > Lisäasetukset",
1155 
1156  'deprecated:function' => '%s() on korvattu funktiolla %s()',
1157 
1158  'admin:pending_upgrades' => 'Sivustolla on odottavia päivityksiä, jotka vaativat välitöntä huomiotasi.',
1159  'admin:view_upgrades' => 'Siirry päivityksiin tästä.',
1160  'item:object:elgg_upgrade' => 'Sivuston päivitykset',
1161  'admin:upgrades:none' => 'Sivustosi on ajan tasalla!',
1162 
1163  'upgrade:item_count' => 'Sivustolla on <b>%s</b> kohdetta, jotka vaativat päivityksen.',
1164  'upgrade:warning' => '<b>Varoitus:</b> Tämä päivitys saattaa viedä huomattavasti aikaa.',
1165  'upgrade:success_count' => 'Päivitetyt kohteet:',
1166  'upgrade:error_count' => 'Virheet:',
1167  'upgrade:river_update_failed' => 'Ei voitu päivittää kohdetta (id %s) sivuston toimintalistaukseen',
1168  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Luontiajan päivittäminen kohteelle %s epäonnistui',
1169  'upgrade:finished' => 'Päivitys on valmis',
1170  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Päivityksen aikana ilmeni virheitä. Päivitä sivu ja yritä ajaa päivitys uudelleen.<br /></p><p>Jos virheet toistuvat, yritä selvittää niiden syy palvelimen virhelokeista. Tarvittaessa voit pyytää apua Elggin yhteisön <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">teknisen tuen ryhmästä</a>.</p>',
1171 
1172  // Strings specific for the comments upgrade
1173  'admin:upgrades:comments' => 'Kommenttien päivitys',
1174  'upgrade:comment:create_failed' => 'Kommentin %s päivittäminen epäonnistui.',
1175  'admin:upgrades:commentaccess' => 'Kommenttien lukuoikeuden päivitys',
1176 
1177  // Strings specific for the datadir upgrade
1178  'admin:upgrades:datadirs' => 'Datahakemiston päivitys',
1179 
1180  // Strings specific for the discussion reply upgrade
1181  'admin:upgrades:discussion_replies' => 'Keskustelujen päivitys',
1182  'discussion:upgrade:replies:create_failed' => 'Keskusteluviestin %s päivittäminen epäonnistui.',
1183 
1188  'welcome' => "Tervetuloa",
1189  'welcome:user' => 'Tervetuloa %s',
1190 
1195  'email:from' => 'From',
1196  'email:to' => 'To',
1197  'email:subject' => 'Otsikko',
1198  'email:body' => 'Viesti',
1199 
1200  'email:settings' => "Sähköpostiasetukset",
1201  'email:address:label' => "Sähköpostiosoite",
1202 
1203  'email:save:success' => "Uusi sähköpostiosoite tallennettu.",
1204  'email:save:fail' => "Sähköpostiosoitteen vaihtaminen epäonnistui.",
1205 
1206  'friend:newfriend:subject' => "%s on tehnyt sinusta ystävänsä!",
1207  'friend:newfriend:body' => "%s on tehnyt sinusta ystävänsä!
1208 
1209 Nähdäksesi hänen profiilinsa, siirry tänne:
1210 %s
1211 
1212 Tähän viestiin ei voi vastata.",
1213 
1214  'email:changepassword:subject' => "Salasana nollattu!",
1215  'email:changepassword:body' => "Hei %s,
1216 
1217 Salasanasi on nollattu.
1218 
1219 Uusi salasanasi on: %s",
1220 
1221  'email:resetpassword:subject' => "Salasana nollattu!",
1222  'email:resetpassword:body' => "Hei %s,
1223 
1224 Salasanasi on nollattu.
1225 
1226 Uusi salasanasi on: %s",
1227 
1228  'email:changereq:subject' => "Anomus salasanan vaihtamiseksi.",
1229  'email:changereq:body' => "Hei %s
1230 
1231 Joku (IP-osoitteesta %s) on anonut uutta salasanaa tiliin, johon tämä sähköpostiosoite on liitetty.
1232 
1233 Jos anoit uutta salasanaa, klikkaa alla olevaa linkkiä. Muussa tapauksessa voit jättää tämän viestin huomiotta.
1234 
1235 %s
1236 ",
1237 
1242  'default_access:settings' => "Oletuspääsyoikeudet",
1243  'default_access:label' => "Oletuspääsyoikeus",
1244  'user:default_access:success' => "Uusi oletusoikeustasosi tallennettu.",
1245  'user:default_access:failure' => "Oletusoikeuden tallentaminen epäonnistui.",
1246 
1251  'comments:count' => "%s kommenttia",
1252  'item:object:comment' => 'Kommentit',
1253 
1254  'river:comment:object:default' => '%s kommentoi kohdetta %s',
1255 
1256  'generic_comments:add' => "Kommentoi",
1257  'generic_comments:edit' => "Muokkaa",
1258  'generic_comments:post' => "Lähetä kommentti",
1259  'generic_comments:text' => "Kommentti",
1260  'generic_comments:latest' => "Viimeisimmät kommentit",
1261  'generic_comment:posted' => "Kommentti lisätty.",
1262  'generic_comment:updated' => "Kommentti päivitetty.",
1263  'generic_comment:deleted' => "Kommentti poistettu.",
1264  'generic_comment:blank' => "Kommenttiin täytyy kirjoittaa jotain ennen kuin se voidaan tallentaa.",
1265  'generic_comment:notfound' => "Etsimääsi kommenttia ei löytynyt.",
1266  'generic_comment:notfound_fallback' => "Etsimääsi kommenttia ei löytynyt, mutta ohjasimme sinut sivulle, jonne kommentti oli jätetty.",
1267  'generic_comment:notdeleted' => "Kommentin poistaminen epäonnistui.",
1268  'generic_comment:failure' => "Kommentin tallentamisessa tapahtui odottamaton virhe.",
1269  'generic_comment:none' => 'Ei kommentteja',
1270  'generic_comment:title' => 'Kommentti käyttäjältä %s',
1271  'generic_comment:on' => '%s kohteessa %s',
1272  'generic_comments:latest:posted' => 'posted a',
1273 
1274  'generic_comment:email:subject' => 'Sinulla on uusi kommentti!',
1275  'generic_comment:email:body' => "Kohdettasi \"%s\" on kommentoinut %s. Siinä sanotaan
1276 
1277 
1278 %s
1279 
1280 
1281 Vastataksesi tai nähdäksesi alkuperäisen viestin, klikkaa tätä:
1282 
1283 %s
1284 
1285 Nähdäksesi käyttäjän %s profiilin, klikkaa tätä:
1286 
1287 %s
1288 
1289 Tähän viestiin ei voi vastata.",
1290 
1295  'byline' => 'Käyttäjältä %s',
1296  'byline:ingroup' => 'ryhmässä %s',
1297  'entity:default:strapline' => 'Created %s by %s',
1298  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Tätä kohdetta ei voida näyttää oikein. Tämä voi johtua puuttuvasta liitännäisestä.',
1299 
1300  'entity:delete:item' => 'Item',
1301  'entity:delete:item_not_found' => 'Kohdetta ei löytynyt.',
1302  'entity:delete:permission_denied' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän kohteen poistamiseen.',
1303  'entity:delete:success' => 'Poistettiin %s',
1304  'entity:delete:fail' => 'Kohteen %s poistaminen epäonnistui',
1305 
1306  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Käyttäjälle GUID [%s] ei voida tehdä canDelete()-tarkistusta, koska käyttäjää ei ole olemassa.',
1307 
1312  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Lomakkeesta puuttuu __token tai __ts -kentät',
1313  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Käyttämäsi sivu oli vanhentunut. Yritä uudelleen.",
1314  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Käyttämäsi sivu on vanhentunut. Päivitä sivu ja yritä uudelleen.',
1315  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Tietojen lähettäminen epäonnistui tuntemattoman ongelma vuoksi.',
1316  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Lähettämäsi datan koko ylittää sivuston ylläpitäjän määrittämän maksimirajan',
1317  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Eri domainista kirjautuminen ei ole sallittua. Yritä uudelleen.",
1318 
1323  'word:blacklist' => 'ja, silloin, mutta, hän, hänen, yksi, ei, myös, noin, nyt, sillä, silti, yhä, niin ikään, muutoin, sen takia, päinvastoin, mieluummin, näin ollen, lisäksi, joka tapauksessa, sijaan, sillä aikaa, sen mukaisesti, tämä, näyttää, mikä, jonka, kuka tahansa, ketä tahansa',
1324 
1329  'tag_names:tags' => 'Tagit',
1330 
1335  'js:security:token_refresh_failed' => 'Yhteyden saaminen osoitteeseen %s epäonnistui. Kohteiden tallentamisessa saattaa ilmetä ongelmia. Ole hyvä ja päivitä sivu.',
1336  'js:security:token_refreshed' => 'Yhteys osoitteeseen %s palautettu!',
1337  'js:lightbox:current' => "%s/%s",
1338 
1342  'elgg:powered' => "Powered by Elgg",
1343 
1348  "aa" => "Afar",
1349  "ab" => "Abkhazian",
1350  "af" => "Afrikaans",
1351  "am" => "Amharic",
1352  "ar" => "Arabic",
1353  "as" => "Assamese",
1354  "ay" => "Aymara",
1355  "az" => "Azerbaijani",
1356  "ba" => "Bashkir",
1357  "be" => "Byelorussian",
1358  "bg" => "Bulgarian",
1359  "bh" => "Bihari",
1360  "bi" => "Bislama",
1361  "bn" => "Bengali; Bangla",
1362  "bo" => "Tibetan",
1363  "br" => "Breton",
1364  "ca" => "Catalan",
1365  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1366  "co" => "Corsican",
1367  "cs" => "Czech",
1368  "cy" => "Welsh",
1369  "da" => "Danish",
1370  "de" => "German",
1371  "dz" => "Bhutani",
1372  "el" => "Greek",
1373  "en" => "English",
1374  "eo" => "Esperanto",
1375  "es" => "Spanish",
1376  "et" => "Estonian",
1377  "eu" => "Basque",
1378  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1379  "fa" => "Persian",
1380  "fi" => "Finnish",
1381  "fj" => "Fiji",
1382  "fo" => "Faeroese",
1383  "fr" => "French",
1384  "fy" => "Frisian",
1385  "ga" => "Irish",
1386  "gd" => "Scots / Gaelic",
1387  "gl" => "Galician",
1388  "gn" => "Guarani",
1389  "gu" => "Gujarati",
1390  "he" => "Hebrew",
1391  "ha" => "Hausa",
1392  "hi" => "Hindi",
1393  "hr" => "Croatian",
1394  "hu" => "Hungarian",
1395  "hy" => "Armenian",
1396  "ia" => "Interlingua",
1397  "id" => "Indonesian",
1398  "ie" => "Interlingue",
1399  "ik" => "Inupiak",
1400  //"in" => "Indonesian",
1401  "is" => "Icelandic",
1402  "it" => "Italian",
1403  "iu" => "Inuktitut",
1404  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1405  "ja" => "Japanese",
1406  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1407  "jw" => "Javanese",
1408  "ka" => "Georgian",
1409  "kk" => "Kazakh",
1410  "kl" => "Greenlandic",
1411  "km" => "Cambodian",
1412  "kn" => "Kannada",
1413  "ko" => "Korean",
1414  "ks" => "Kashmiri",
1415  "ku" => "Kurdish",
1416  "ky" => "Kirghiz",
1417  "la" => "Latin",
1418  "ln" => "Lingala",
1419  "lo" => "Laothian",
1420  "lt" => "Lithuanian",
1421  "lv" => "Latvian/Lettish",
1422  "mg" => "Malagasy",
1423  "mi" => "Maori",
1424  "mk" => "Macedonian",
1425  "ml" => "Malayalam",
1426  "mn" => "Mongolian",
1427  "mo" => "Moldavian",
1428  "mr" => "Marathi",
1429  "ms" => "Malay",
1430  "mt" => "Maltese",
1431  "my" => "Burmese",
1432  "na" => "Nauru",
1433  "ne" => "Nepali",
1434  "nl" => "Dutch",
1435  "no" => "Norwegian",
1436  "oc" => "Occitan",
1437  "om" => "(Afan) Oromo",
1438  "or" => "Oriya",
1439  "pa" => "Punjabi",
1440  "pl" => "Polish",
1441  "ps" => "Pashto / Pushto",
1442  "pt" => "Portuguese",
1443  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1444  "qu" => "Quechua",
1445  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1446  "rn" => "Kirundi",
1447  "ro" => "Romanian",
1448  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1449  "ru" => "Russian",
1450  "rw" => "Kinyarwanda",
1451  "sa" => "Sanskrit",
1452  "sd" => "Sindhi",
1453  "sg" => "Sangro",
1454  "sh" => "Serbo-Croatian",
1455  "si" => "Singhalese",
1456  "sk" => "Slovak",
1457  "sl" => "Slovenian",
1458  "sm" => "Samoan",
1459  "sn" => "Shona",
1460  "so" => "Somali",
1461  "sq" => "Albanian",
1462  "sr" => "Serbian",
1463  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1464  "ss" => "Siswati",
1465  "st" => "Sesotho",
1466  "su" => "Sundanese",
1467  "sv" => "Swedish",
1468  "sw" => "Swahili",
1469  "ta" => "Tamil",
1470  "te" => "Tegulu",
1471  "tg" => "Tajik",
1472  "th" => "Thai",
1473  "ti" => "Tigrinya",
1474  "tk" => "Turkmen",
1475  "tl" => "Tagalog",
1476  "tn" => "Setswana",
1477  "to" => "Tonga",
1478  "tr" => "Turkish",
1479  "ts" => "Tsonga",
1480  "tt" => "Tatar",
1481  "tw" => "Twi",
1482  "ug" => "Uigur",
1483  "uk" => "Ukrainian",
1484  "ur" => "Urdu",
1485  "uz" => "Uzbek",
1486  "vi" => "Vietnamese",
1487  "vo" => "Volapuk",
1488  "wo" => "Wolof",
1489  "xh" => "Xhosa",
1490  //"y" => "Yiddish",
1491  "yi" => "Yiddish",
1492  "yo" => "Yoruba",
1493  "za" => "Zuang",
1494  "zh" => "Chinese",
1495  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1496  "zu" => "Zulu",
1497 
1498  "field:required" => 'Pakollinen',
1499 
1500 );