Elgg  Version 4.3
gl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'Sitio',
14  'collection:site:site' => 'Sitios',
15 
20  'login' => "Acceder",
21  'loginok' => "Accedeu correctamente.",
22  'login:empty' => "Debe introducir o seu nome de usuario ou conta de correo electrónico e mailo seu contrasinal.",
23  'login:baduser' => "Non foi posíbel cargar a súa conta de usuario.",
24  'auth:nopams' => "Produciuse un erro interno. Non hai ningún método de autenticación de usuarios instalado.",
25 
26  'logout' => "Saír",
27  'logoutok' => "Pechouse a súa sesión.",
28  'logouterror' => "Non foi posíbel pechar a súa sesión. Inténteo de novo.",
29  'session_expired' => "Your session has expired. Please <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page to log in.",
30  'session_changed_user' => "You have been logged in as another user. You should <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page.",
31 
32  'loggedinrequired' => "Identifíquese para poder ver a páxina.",
33  'adminrequired' => "Debe ser administrador para poder ver a páxina.",
34  'membershiprequired' => "Debe pertencer ao grupo para ver a páxina.",
35  'limited_access' => "Non ten permiso para ver a páxina.",
36 
41  'exception:title' => "Erro moi grave.",
42  'exception:contact_admin' => 'Produciuse un erro do que non é posíbel recuperarse, e quedou rexistrado. Válgase da seguinte información para contactar co administrador do sitio:',
43 
44  'actionnotfound' => "Non se atopou o ficheiro para a acción «%s».",
45  'actionunauthorized' => 'Non ten permisos para realizar a acción.',
46 
47  'ajax:error' => 'Produciuse un erro inesperado durante a execución dunha chamada mediante AJAX. Pode que se perdese a conexión co servidor.',
48  'ajax:not_is_xhr' => 'Non pode acceder a vistas de AJAX directamente.',
49 
50  'PluginException:CannotStart' => 'O complemento «%s» (GUID: %s) non pode iniciarse e foi desactivado. Motivo: %s',
51  'PluginException:InvalidID' => "«%s» non é un identificador de complemento válido.",
52  'PluginException:InvalidPath' => "«%s» non é unha ruta de complemento válida.",
53  'ElggPlugin:MissingID' => 'O complemento carece de identificador (GUID: %s).',
54  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Non é posíbel incluír «%s» para o complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
55  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Non é posíbel abrir o cartafol de vistas para o complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
56  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => 'O complemento «%s» non é válido e foi desactivado.',
57 
58  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Hai outros complementos que teñen «%s» entre as súas dependencias. Antes de desactivar este complemento debe desactivar estes outros: %s',
59 
60  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Atopáronse entradas de menú sen menús pai que liguen con eles.',
61  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'O pai da entrada de menú «%s» non existe. O pai é «%s».',
62  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Atopouse un rexistro duplicado da entrada de menú «%s».',
63 
64  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Os campos de contrasinal non poden estar baleiros.',
65  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Os contrasinais deben coincidir.',
66  'LoginException:BannedUser' => 'Foi expulsado do sitio e non pode acceder.',
67  'LoginException:UsernameFailure' => 'Non foi posíbel autenticalo. Asegúrese de que introduciu o nome de usuario ou conta de correo electrónico correctos, así como o contrasinal.',
68  'LoginException:PasswordFailure' => 'Non foi posíbel autenticalo. Asegúrese de que introduciu o nome de usuario ou conta de correo electrónico correctos, así como o contrasinal.',
69  'LoginException:AccountLocked' => 'Bloqueouse a súa conta debido aos repetidos intentos fallidos de acceso.',
70  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'O contrasinal actual introducido non coincide co contrasinal actual real.',
71  'LoginException:Unknown' => 'Non foi posíbel autenticalo debido a un erro descoñecido.',
72 
73  'UserFetchFailureException' => 'Cannot check permission for user_guid [%s] as the user does not exist.',
74  'BadRequestException' => 'Solicitude non válida',
75 
76  'viewfailure' => 'Produciuse un erro interno na vista «%s».',
77  'changebookmark' => 'Cambie o seu marcador para esta páxina.',
78  'error:missing_data' => 'Faltaban datos na súa solicitude.',
79  'save:fail' => 'Produciuse un erro ao intentar gardar os seus datos.',
80  'save:success' => 'Gardáronse os seus datos.',
81 
82  'error:default:title' => 'Ups…',
83  'error:default:content' => 'Ups… algo non foi ben.',
84  'error:400:title' => 'Solicitude non válida',
85  'error:400:content' => 'A solicitude non é válida ou está incompleta.',
86  'error:403:title' => 'Prohibido',
87  'error:403:content' => 'Non ten permisos para acceder á páxina solicitada.',
88  'error:404:title' => 'Non se atopou a páxina',
89  'error:404:content' => 'Non foi posíbel atopar a páxina que solicitou.',
90 
91  'upload:error:ini_size' => 'O ficheiro que intentou enviar é grande de máis.',
92  'upload:error:form_size' => 'O ficheiro que intentou enviar é grande de máis.',
93  'upload:error:partial' => 'Non se completou o envío do ficheiro.',
94  'upload:error:no_file' => 'Non seleccionou ningún ficheiro.',
95  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
96  'upload:error:cant_write' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
97  'upload:error:extension' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
98  'upload:error:unknown' => 'Non foi posíbel enviar o ficheiro.',
99 
103  'table_columns:fromView:admin' => 'Administración',
104  'table_columns:fromView:banned' => 'Expulsado',
105  'table_columns:fromView:entity_menu' => 'Menú',
106  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Descrición',
107  'table_columns:fromView:item' => 'Item',
108  'table_columns:fromView:language' => 'Idioma',
109  'table_columns:fromView:owner' => 'Administrador',
110  'table_columns:fromView:unvalidated_menu' => 'Menú',
111  'table_columns:fromView:user' => 'Usuarios',
112 
113  'table_columns:fromProperty:description' => 'Descrición',
114  'table_columns:fromProperty:email' => 'Correo',
115  'table_columns:fromProperty:name' => 'Nome',
116  'table_columns:fromProperty:type' => 'Tipo',
117  'table_columns:fromProperty:username' => 'Nome de usuario',
118  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Tipo',
119 
124  'name' => "Nome para mostrar",
125  'email' => "Conta de correo",
126  'username' => "Nome de usuario",
127  'loginusername' => "Nome de usuario ou conta de correo",
128  'password' => "Contrasinal",
129  'passwordagain' => "Contrasinal (repítaa para asegurarse)",
130  'admin_option' => "Converter o usuario en administrador?",
131  'autogen_password_option' => "Automatically generate a secure password?",
132 
136  'access:label:friends' => "Contactos",
137  'access' => "Acceso",
138  'access:limited:label' => "Limitado",
139  'access:help' => "O nivel de acceso",
140  'access:read' => "Lectura",
141  'access:write' => "Escritura",
142  'access:admin_only' => "Só os administradores",
143 
148  'dashboard' => "Taboleiro",
149  'dashboard:nowidgets' => "O seu taboleiro permítelle facer un seguimento da actividade e contidos que lle interesen do sitio.",
150 
151  'widgets:add' => 'Engadir trebellos',
152  'widgets:add:description' => "Prema o botón de calquera dos seguintes trebellos para engadilo á páxina.",
153  'widget:unavailable' => 'Xa engadiu ese trebello.',
154  'widget:numbertodisplay' => 'Número de elementos para mostrar',
155 
156  'widget:delete' => 'Retirar «%s»',
157  'widget:edit' => 'Personalizar o trebello',
158 
159  'widgets' => "Trebellos",
160  'widget' => "Trebello",
161  'item:object:widget' => "Trebellos",
162  'collection:object:widget' => 'Trebellos',
163  'widgets:save:success' => "O trebello gardouse correctamente.",
164  'widgets:save:failure' => "Non foi posíbel gardar o trebello.",
165  'widgets:add:success' => "O trebello engadiuse correctamente.",
166  'widgets:add:failure' => "Non foi posíbel engadir o trebello.",
167  'widgets:move:failure' => "Non foi posíbel almacenar a nova posición do trebello.",
168  'widgets:remove:failure' => "Non foi posíbel retirar o trebello.",
169 
174  'group' => "Grupo",
175  'item:group' => "Grupos",
176  'collection:group' => 'Grupos',
177  'item:group:group' => "Grupos",
178  'collection:group:group' => 'Grupos',
179 
184  'user' => "Usuari",
185  'item:user' => "Usuarios",
186  'collection:user' => 'Usuarios',
187  'item:user:user' => 'Usuarios',
188  'collection:user:user' => 'Usuarios',
189 
190  'friends' => "Contactos",
191 
192  'avatar' => 'Imaxe de perfi',
193  'avatar:noaccess' => "Non ten permisos para editar a imaxe de perfil deste usuario.",
194  'avatar:create' => 'Crear a imaxe de perfil',
195  'avatar:edit' => 'Editar a imaxe de perfil',
196  'avatar:upload' => 'Enviar unha nova imaxe de perfil',
197  'avatar:current' => 'Imaxe de perfil actual',
198  'avatar:remove' => 'Eliminar a súa imaxe de perfil e usar a icona predeterminada',
199  'avatar:crop:title' => 'Ferramenta para recortar a imaxe de perfil',
200  'avatar:upload:instructions' => "A súa imaxe de perfil móstrase en varias partes do sitio. Pode cambiala sempre que queira. Acéptanse os seguintes formatos de imaxe: GIF, JPG e PNG.",
201  'avatar:create:instructions' => 'Prema e arrastre na imaxe para formar un cadrado. O contido do cadrado será a súa imaxe de perfil. A caixa da dereita mostrará unha vista previa. Cando estea contento co resultado, prema «Crear a imaxe de perfil».',
202  'avatar:upload:success' => 'Enviouse da imaxe de perfil.',
203  'avatar:upload:fail' => 'Non foi posíbel enviar a imaxe de perfil.',
204  'avatar:resize:fail' => 'Non foi posíbel axustar o tamaño da imaxe de perfil.',
205  'avatar:crop:success' => 'Recortouse a imaxe de perfil.',
206  'avatar:crop:fail' => 'Non foi posíbel recortar a imaxe de perfil.',
207  'avatar:remove:success' => 'Eliminouse a imaxe de perfil.',
208  'avatar:remove:fail' => 'Non foi posíbel eliminar a imaxe de perfil.',
209 
213  'feed:rss' => 'Fonte de novas RSS da páxina.',
217  'link:view' => 'Ver a ligazón',
218  'link:view:all' => 'Velo todo',
219 
220 
224  'river' => "Onda",
225  'river:update:user:avatar' => '%s ten unha nova imaxe de perfil.',
226  'river:noaccess' => 'Non ten permisos para ver isto.',
227  'river:posted:generic' => '%s publicou',
228  'riveritem:single:user' => 'un usuario',
229  'riveritem:plural:user' => 'algúns usuarios',
230  'river:ingroup' => 'no grupo %s',
231  'river:none' => 'Non hai actividade.',
232  'river:update' => 'Actualización de %s',
233  'river:delete' => 'Retirar isto',
234  'river:delete:success' => 'O elemento retirouse da onda.',
235  'river:delete:fail' => 'Non foi posíbel retirar o elemento da onda.',
236  'river:subject:invalid_subject' => 'Usuario non válido',
237  'activity:owner' => 'Ver a actividade',
238 
246  'notification:method:email' => 'Correo',
247  'usersettings:notifications:menu:filter:settings' => "Configuración",
248  'notification:subject' => 'Notificación sobre %s',
249  'notification:body' => 'Ver a nova actividade en %s',
250 
255  'search' => "Buscar",
256  'searchtitle' => "Buscar: %s",
257  'users:searchtitle' => "Buscando usuarios: %s",
258  'groups:searchtitle' => "Buscando grupos: %s",
259  'advancedsearchtitle' => "%s con resultados para %s",
260  'notfound' => "Non se atopou ningún resultado.",
261 
262  'viewtype:change' => "Cambiar o tipo de lista",
263  'viewtype:list' => "Vista de lista",
264  'viewtype:gallery' => "Galería",
265  'search:go' => 'Ir',
266  'userpicker:only_friends' => 'Só contactos',
267 
272  'account' => "Conta",
273  'settings' => "Configuración",
274  'tools' => "Ferramentas",
275  'settings:edit' => 'Cambiar a configuración',
276 
277  'register' => "Registrarse",
278  'registerok' => "Rexistrouse para «%s».",
279  'registerbad' => "Non foi posíbel rexistralo debido a un erro descoñecido.",
280  'registerdisabled' => "O administrador do sistema desactivou o rexistro.",
281  'register:fields' => 'Todos os campos son obrigatorios.',
282  'registration:notemail' => 'A conta de correo electrónico que forneceu non parece correcta.',
283  'registration:userexists' => 'Ese nome de usuario xa existe.',
284  'registration:usernametooshort' => 'O seu nome de usuario debe ter polo menos %u caracteres.',
285  'registration:usernametoolong' => 'O seu nome de usuario é longo de máis. Non pode sobrepasar os %u caracteres.',
286  'registration:dupeemail' => 'Ese enderezo de correo electrónico xa está rexistrado.',
287  'registration:invalidchars' => 'O seu nome de usuario contén caracteres como «%s» que non están permitidos. Non pode usar ningún dos seguintes caracteres: %s',
288  'registration:emailnotvalid' => 'O seu enderezo de correo electrónico non está permitido.',
289  'registration:passwordnotvalid' => 'O seu contrasinal non está permitido.',
290  'registration:usernamenotvalid' => 'O seu nome de usuario non é válido.',
291 
292  'adduser' => "Engadir o usuario",
293  'adduser:ok' => "Engadiuse o usuario.",
294  'adduser:bad' => "Non foi posíbel crear o usuario.",
295 
296  'user:set:name' => "Configuración do nome da conta",
297  'user:name:label' => "Nome para mostrar",
298  'user:name:success' => "Cambiouse o nome para mostrar.",
299  'user:name:fail' => "Non foi posíbel cambiar o nome para mostrar.",
300 
301  'user:set:password' => "Contrasinal da conta",
302  'user:current_password:label' => 'Contrasinal actual',
303  'user:password:label' => "Contrasinal novo",
304  'user:password2:label' => "Contrasinal novo (repítao)",
305  'user:password:success' => "Cambiouse o contrasinal.",
306  'user:password:fail' => "Non foi posíbel cambiar o contrasinal.",
307  'user:password:fail:notsame' => "Os contrasinais non coinciden.",
308  'user:password:fail:tooshort' => "O contrasinal é curto de máis.",
309  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'O contrasinal actual introducido non é correcto.',
310  'user:changepassword:unknown_user' => 'O usuario non é válido.',
311  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Isto cambiará o seu contrasinal.',
312 
313  'user:set:language' => "Configuración do idioma",
314  'user:language:label' => "Idioma",
315  'user:language:success' => "Actualizouse a configuración do idioma.",
316  'user:language:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do idioma.",
317 
318  'user:username:notfound' => 'Non se atopou o nome de usuario «%s».',
319 
320  'user:password:lost' => 'Perdín o contrasinal',
321  'user:password:changereq:success' => 'Solicitou un novo contrasinal, recibirá un correo en breves.',
322  'user:password:changereq:fail' => 'Non foi posíbel solicitar un novo contrasinal.',
323 
324  'user:password:text' => 'Para solicitar un novo contrasinal, escriba o seu nome de usuario ou a súa conta de correo electrónico e prema o botón de «Solicitar».',
325 
326  'user:persistent' => 'Lembrar.',
327 
335  'menu:page:header:administer' => 'Administrar',
336  'menu:page:header:configure' => 'Configurar',
337  'menu:page:header:develop' => 'Desenvolver',
338  'menu:page:header:default' => 'Outro',
339 
340  'admin:view_site' => 'Ver o sitio',
341  'admin:loggedin' => 'Accedeu como %s',
342  'admin:menu' => 'Menú',
343 
344  'admin:configuration:success' => "Gardouse a configuración.",
345  'admin:configuration:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración.",
346  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Non é posíbel facer de «%s» a raíz de datos porque non se trata dunha ruta absoluta.',
347  'admin:configuration:default_limit' => 'O número de elementos por páxina debe ser como mínimo 1.',
348 
349  'admin:unknown_section' => 'Sección de administración incorrecta.',
350 
351  'admin' => "Administración",
352  'admin:description' => "O panel de administración permítelle controlar todos os aspectos do sistema, desde a xestión de usuarios ata o comportamento dos complementos. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
353 
354  'admin:statistics' => 'Estatísticas',
355  'admin:server' => 'Servidor',
356  'admin:cron:record' => 'Últimas tarefas de Cro',
357  'admin:cron:period' => 'Período de Cron',
358  'admin:cron:friendly' => 'Completado por última vez',
359  'admin:cron:date' => 'Data e hora',
360  'admin:cron:msg' => 'Message',
361  'admin:cron:started' => 'Cron jobs for "%s" started at %s',
362  'admin:cron:complete' => 'Cron jobs for "%s" completed at %s',
363 
364  'admin:appearance' => 'Aparencia',
365  'admin:administer_utilities' => 'Utilidades',
366  'admin:develop_utilities' => 'Itilidades',
367  'admin:configure_utilities' => 'Utilidades',
368  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
369 
370  'admin:users' => "Usuarios",
371  'admin:users:online' => 'Conectados agora',
372  'admin:users:newest' => 'Últimos',
373  'admin:users:admins' => 'Administradores',
374  'admin:users:banned' => 'Expulsado',
375  'admin:users:add' => 'Engadir un usuario',
376  'admin:users:description' => "Este panel de administrador permítelle controlar a configuración dos usuarios do sitio. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
377  'admin:users:adduser:label' => "Prema aquí para engadir un usuario…",
378  'admin:users:opt:linktext' => "Configurar os usuarios…",
379  'admin:users:opt:description' => "Configurar a información dos usuarios e contas.",
380  'admin:users:find' => 'Atopar',
381  'admin:users:unvalidated' => 'Sen validar',
382  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'Non hai usuarios sen validar.',
383  'admin:users:details:statistics' => 'Estatísticas do contido',
384 
385  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Modo de mantemento',
386  'admin:upgrades' => 'Anovacións',
387 
388  'admin:settings' => 'Configuración',
389  'admin:settings:basic' => 'Configuración básica',
390  'admin:settings:advanced' => 'Configuración avanzada',
391  'admin:settings:users' => 'Usuarios',
392  'admin:site:description' => "Este panel de administración permítelle controlar a configuración global do sitio. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
393  'admin:site:opt:linktext' => "Configurar o sitio…",
394  'admin:settings:in_settings_file' => 'A opción está configurada en «settings.php».',
395 
396  'site_secret:current_strength' => 'Seguranza da chave',
397  'site_secret:strength:weak' => "Feble",
398  'site_secret:strength_msg:weak' => "Recomendámoslle encarecidamente que volva xerar o segredo do sitio.",
399  'site_secret:strength:moderate' => "Moderada",
400  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Recomendámoslle que volva xerar o segredo do sitio para maior seguranza.",
401  'site_secret:strength:strong' => "Forte",
402  'site_secret:strength_msg:strong' => "O segredo do sitio é forte dabondo. Non é necesario que o volva xerar.",
403 
404  'admin:dashboard' => 'Taboleiro',
405  'admin:widget:online_users' => 'Usuarios conectados',
406  'admin:widget:online_users:help' => 'Lista os usuarios que están actualmente no sitio.',
407  'admin:widget:new_users' => 'Usuarios novos',
408  'admin:widget:new_users:help' => 'Lista os últimos usuarios en rexistrarse.',
409  'admin:widget:banned_users' => 'Usuarios expulsados',
410  'admin:widget:banned_users:help' => 'Lista os usuarios expulsados.',
411  'admin:widget:content_stats' => 'Estatísticas do contido',
412  'admin:widget:content_stats:help' => 'Fai un seguimento do contido que crean os usuarios.',
413  'admin:widget:cron_status' => 'Estado das tarefas programadas',
414  'admin:widget:cron_status:help' => 'Mostra o estado das últimas tarefas programadas que se executaron.',
415  'admin:statistics:queue:name' => 'Nome',
416 
417  'admin:widget:admin_welcome' => 'Benvida',
418  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Unha breve introdución á zona de administración de Elgg",
419  'admin:widget:admin_welcome:intro' => 'Reciba a nosa benvida a Elgg. O que ten diante agora mesmo é o taboleiro de administración. Resulta útil para facer un seguimento do que está a acontecer no sitio.',
420 
421  // argh, this is ugly
422  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Asegúrese de botarlle unha ollada aos recursos dispoñíbeis na parte inferior da páxina, e grazas por usar Elgg!',
423 
424  'admin:widget:control_panel' => 'Panel de contro',
425  'admin:widget:control_panel:help' => "Facilita o acceso a controis habituais.",
426 
427  'admin:cache:flush' => 'Baleirar as cachés',
428  'admin:cache:flushed' => "Baleiráronse as cachés do sitio.",
429 
430  'admin:footer:faq' => 'P+F sobre administración',
431  'admin:footer:manual' => 'Manual de administración',
432  'admin:footer:community_forums' => 'Foros da comunidade de Elgg',
433  'admin:footer:blog' => 'Bitácora de Elgg',
434 
435  'admin:plugins:category:all' => 'Todos os complementos',
436  'admin:plugins:category:active' => 'Complementos activos',
437  'admin:plugins:category:inactive' => 'Complementos inactivos',
438  'admin:plugins:category:admin' => 'Administración',
439  'admin:plugins:category:bundled' => 'Empaquetado',
440  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Non empaquetado',
441  'admin:plugins:category:content' => 'Contido',
442  'admin:plugins:category:development' => 'Desenvolvemento',
443  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Melloras',
444  'admin:plugins:category:api' => 'Servizo ou API',
445  'admin:plugins:category:communication' => 'Comunicación',
446  'admin:plugins:category:security' => 'Seguranza e vandalismo',
447  'admin:plugins:category:social' => 'Social',
448  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Son e vídeo',
449  'admin:plugins:category:theme' => 'Temas',
450  'admin:plugins:category:widget' => 'Trebellos',
451  'admin:plugins:category:utility' => 'Utilidades',
452 
453  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Complemento descoñecido.',
454  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Ficheiro descoñecido.',
455  'admin:notices:could_not_delete' => 'Non foi posíbel eliminar a nota.',
456  'item:object:admin_notice' => 'Nota dos administradores',
457 
458  'admin:options' => 'Opcións de administración',
459 
460  'admin:security:settings' => 'Configuración',
461  'admin:security:settings:label:account' => 'Conta',
462  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notificacións',
463 
468  'plugins:disabled' => 'Non se están a cargar os complementos porque no cartafol «mod» hai un ficheiro chamado «disable» (desactivar).',
469  'plugins:settings:save:ok' => "Gardouse a configuración do complemento «%s».",
470  'plugins:settings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do complemento «%s».",
471  'plugins:usersettings:save:ok' => "Gardouse a configuración do usuario para o complemento «%s».",
472  'plugins:usersettings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do usuario para o complemento «%s».",
473 
474  'item:object:plugin' => 'Complementos',
475  'collection:object:plugin' => 'Complementos',
476 
477  'admin:plugins' => "Complementos",
478  'admin:plugins:activate_all' => 'Activalos todos',
479  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Desactivalos todos',
480  'admin:plugins:activate' => 'Activar',
481  'admin:plugins:deactivate' => 'Desactivar',
482  'admin:plugins:description' => "Este panel de administración permítelle controlar e configurar ferramentas instaladas no sitio.",
483  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configurar as ferramentas…",
484  'admin:plugins:opt:description' => "Configurar as ferramentas instaladas no sitio.",
485  'admin:plugins:label:id' => "ID",
486  'admin:plugins:label:name' => "Name",
487  'admin:plugins:label:copyright' => "Dereitos de autor",
488  'admin:plugins:label:categories' => 'Categorías',
489  'admin:plugins:label:licence' => "Licenza",
490  'admin:plugins:label:website' => "URL",
491  'admin:plugins:label:info' => "Info",
492  'admin:plugins:label:files' => "Files",
493  'admin:plugins:label:resources' => "Resources",
494  'admin:plugins:label:screenshots' => "Screenshots",
495  'admin:plugins:label:repository' => "Código",
496  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Informar dun problema",
497  'admin:plugins:label:donate' => "Doar",
498  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'Máis información',
499  'admin:plugins:label:version' => 'Versión',
500  'admin:plugins:label:location' => 'Lugar',
501  'admin:plugins:label:priority' => 'Prioridade',
502  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Dependencias',
503 
504  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'O complemento ten dependencias que non están satisfeitas, e polo tanto non pode activarse. Prema «Máis información» para ver a lista de dependencias.',
505  'admin:plugins:warning:invalid' => 'O complemento non é válido: %s',
506  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Na <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">documentación de Elss</a> atopará consellos para evitar e solucionar problemas.',
507  'admin:plugins:cannot_activate' => 'Non pode activarse',
508  'admin:plugins:already:active' => 'The selected plugin(s) are already active.',
509  'admin:plugins:already:inactive' => 'The selected plugin(s) are already inactive.',
510 
511  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Cambiouse a posición de «%s».",
512  'admin:plugins:set_priority:no' => "Non foi posíbel cambiar a posición de «%s».",
513  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Desactivouse «%s».",
514  'admin:plugins:deactivate:no' => "Non foi posíbel desactivar «%s».",
515  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Non foi posíbel desactivar «%s». Produciuse un erro: %s",
516  'admin:plugins:activate:yes' => "Activouse «%s».",
517  'admin:plugins:activate:no' => "Non foi posíbel activar «%s».",
518  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Non foi posíbel actiar «%s». Produciuse un erro: %s",
519  'admin:plugins:categories:all' => 'Todas as categorías',
520  'admin:plugins:plugin_website' => 'Sitio web do complemento',
521  'admin:plugins:author' => '%s',
522  'admin:plugins:version' => 'Versión %s',
523  'admin:plugin_settings' => 'Configuración do complement',
524  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'O complemento está activo pero algunhas das súas dependencias non están satisfeitas. Pode que lle dea problemas. Prema «Máis información» para obter máis detalles.',
525 
526  'admin:statistics:description' => "Isto é un resumo das estatísticas do sitio. Se quere estatísticas máis detalladas, existe unha funcionalidade de administración profesional.",
527  'admin:statistics:opt:description' => "Ver información estatística sobre usuarios e obxectos do sitio.",
528  'admin:statistics:opt:linktext' => "Ver as estatísticas…",
529  'admin:statistics:label:numentities' => "Entidades do sitio",
530  'admin:statistics:label:numusers' => "Número de usuarios",
531  'admin:statistics:label:numonline' => "Número de usuarios conectados",
532  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Usuarios conectados",
533  'admin:statistics:label:admins'=>"Administradores",
534  'admin:statistics:label:version' => "Versión de Elgg",
535  'admin:statistics:label:version:release' => "Publicación",
536  'admin:statistics:label:version:version' => "Versión",
537  'admin:server:label:php' => 'PHP',
538  'admin:server:label:web_server' => 'Servidor web',
539  'admin:server:label:server' => 'Servidor',
540  'admin:server:label:log_location' => 'Ruta do rexistro',
541  'admin:server:label:php_version' => 'Versión de PHP',
542  'admin:server:label:php_ini' => 'Ruta do ficheiro de configuración de PHP',
543  'admin:server:label:php_log' => 'Rexistro de PHP',
544  'admin:server:label:mem_avail' => 'Memoria dispoñíbel',
545  'admin:server:label:mem_used' => 'Memoria en uso',
546  'admin:server:error_log' => "Rexistro de erros do servidor web",
547  'admin:server:label:post_max_size' => 'Tamaño máximo das solicitudes POST',
548  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Tamaño máximo de envío',
549  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Nota: post_max_size debe ser maior que este valor para permitir envíos deste tamaño)',
550 
551  'admin:server:requirements:php_extension' => "Extensión de PHP: %s",
552 
553  'admin:user:label:search' => "Atopar usuarios:",
554  'admin:user:label:searchbutton' => "Buscar",
555 
556  'admin:user:ban:no' => "Non é posíbel expular ao usuario",
557  'admin:user:ban:yes' => "O usuario foi expulsado.",
558  'admin:user:self:ban:no' => "Non é posíbel expulsarse a un mesmo",
559  'admin:user:unban:no' => "Non foi posíbel readmitir o usuario.",
560  'admin:user:unban:yes' => "Readmitiuse o usuario.",
561  'admin:user:delete:no' => "Non foi posíbel eliminar o usuario.",
562  'admin:user:delete:yes' => "Eliminouse o usuario %s.",
563  'admin:user:self:delete:no' => "Non é posíbel eliminarse a un memso.",
564 
565  'admin:user:resetpassword:yes' => "Restableceuse o contrasinal, informouse ao usuario.",
566  'admin:user:resetpassword:no' => "Non foi posíbel restablecer o contrasinal.",
567 
568  'admin:user:makeadmin:yes' => "O usuario convertiuse en administrador.",
569  'admin:user:makeadmin:no' => "Non foi posíbel converter o usuario en administrador.",
570 
571  'admin:user:removeadmin:yes' => "O usuario perdeu os privilexios de administrador",
572  'admin:user:removeadmin:no' => "Non foi posíbel quitarlle ao usuario os privilexios de administrador.",
573  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Non é posíbel quitarse os privilexios de administrador a un mesmo.",
574  'admin:menu_items:configure' => 'Configurar os elementos do menú principal.',
575  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Quere eliminar as ligazóns do menú da barra de ferramentas?',
576  'admin:menu_items:saved' => 'Gardáronse os elementos do menú.',
577  'admin:add_menu_item' => 'Engadir un elemento de menú personalizado',
578  'admin:add_menu_item:description' => 'Complete os campos de nome para mostrar e URL para engadir elementos personalizados al menú de navegación.',
579  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Tipo de trebello descoñecido',
580 
581  'admin:robots.txt:instructions' => "Edite a continuación o ficheiro «robots.txt» do sitio.",
582  'admin:robots.txt:plugins' => "Os complementos están a engadir o seguinte contido ao ficheiro «robots.txt».",
583  'admin:robots.txt:subdir' => "A ferramenta de «robots.txt» non vai funcionar porque Elgg está instalado nun subdirectorio.",
584  'admin:robots.txt:physical' => "A ferramenta robots.txt non funcionará porque existe un ficheiro robots.txt.",
585 
586  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'O sitio está pechado por mantemento',
587  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Modo de mantemento',
588  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Mensaxe que se mostra aos usuarios cando o sitio está no modo de mantemento.',
589  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Gardouse a configuración do modo de mantemento.',
590  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'O sitio está en modo de mantemento.',
591  'admin:login' => 'Acceso para administradores',
592 
597  'usersettings:description' => "O panel de configuración de usuarios permítelle controlar a súa configuración persoal, desde a xestión de usuarios ata o comportamento dos complementos. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
598 
599  'usersettings:statistics' => "Estatísticas súas",
600  'usersettings:statistics:opt:description' => "Ver información estatística sobre usuarios e obxectos do sitio.",
601  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Estatísticas das contas",
602 
603  'usersettings:user' => "Configuración de %s",
604  'usersettings:user:opt:description' => "Isto permítelle controlar a configuración dos usuarios",
605  'usersettings:user:opt:linktext' => "Cambiar a súa configuración",
606 
607  'usersettings:plugins' => "Ferramentas",
608  'usersettings:plugins:opt:description' => "Configurar as súas ferramentas activas",
609  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configurar as súas ferramentas",
610 
611  'usersettings:plugins:description' => "Este panel permítelle controlar e cambiar a súa configuración persoal das ferramentas instaladas polo administrador do sistema.",
612 
613  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Detalles persoais",
614  'usersettings:statistics:label:name' => "Nome complet",
615  'usersettings:statistics:label:email' => "Correo",
616  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Último acces",
617  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Membro desde",
618  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Contido persoal",
619 
624  'river:all' => 'Actividade global',
625  'river:mine' => 'Actividade persoal',
626  'river:owner' => 'Actividade de %s',
627  'river:friends' => 'Actividade dos contactos',
628  'river:select' => 'Mostrar %s',
629  'river:comments:more' => '+%u máis',
630  'river:comments:all' => 'Ver os %u comentarios',
631  'river:generic_comment' => 'deixou un comentario en %s %s',
632 
637  'icon:size' => "Tamaño das iconas",
638  'icon:size:topbar' => "Barra superior",
639  'icon:size:tiny' => "Enanas",
640  'icon:size:small' => "Pequenas",
641  'icon:size:medium' => "Medianas",
642  'icon:size:large' => "Grandes",
643  'icon:size:master' => "Xigantes",
644 
649  'save' => "Gardar",
650  'reset' => 'Restablecer',
651  'publish' => "Publicar",
652  'cancel' => "Cancelar",
653  'saving' => "Gardando…",
654  'update' => "Actualizar",
655  'preview' => "Vista previa",
656  'edit' => "Editar",
657  'delete' => "Eliminar",
658  'accept' => "Aceptar",
659  'reject' => "Rexeitar",
660  'decline' => "Refusar",
661  'approve' => "Aprobar",
662  'activate' => "Activar",
663  'deactivate' => "Desactivar",
664  'disapprove' => "Desaprobar",
665  'revoke' => "Revogar",
666  'load' => "Cargar",
667  'upload' => "Enviar",
668  'download' => "Descargar",
669  'ban' => "Expulsar",
670  'unban' => "Readmitir",
671  'banned' => "Expulsado",
672  'enable' => "Activar",
673  'disable' => "Desactivar",
674  'request' => "Solicitar",
675  'complete' => "Completar",
676  'open' => 'Abrir',
677  'close' => 'Pechar',
678  'hide' => 'Agochar',
679  'show' => 'Mostrar',
680  'reply' => "Responder",
681  'more' => 'Máis',
682  'more_info' => 'Máis información',
683  'comments' => 'Comentarios',
684  'import' => 'Importar',
685  'export' => 'Exportar',
686  'untitled' => 'Sen títul',
687  'help' => 'Axuda',
688  'send' => 'Enviar',
689  'post' => 'Publicar',
690  'submit' => 'Entregar',
691  'comment' => 'Deixar un comentario',
692  'upgrade' => 'Anovar',
693  'sort' => 'Ordenar',
694  'filter' => 'Filtrar',
695  'new' => 'Nov',
696  'add' => 'Engadir',
697  'create' => 'Crear',
698  'remove' => 'Eliminar',
699  'revert' => 'Reverter',
700  'validate' => 'Validar',
701  'next' => 'Seguinte',
702  'previous' => 'Anterior',
703 
704  'site' => 'Siti',
705  'activity' => 'Actividade',
706  'members' => 'Membros',
707  'menu' => 'Menú',
708  'item' => 'Item',
709 
710  'up' => 'Subir',
711  'down' => 'Baixar',
712  'top' => 'Arriba',
713  'bottom' => 'Abaixo',
714  'right' => 'Dereita',
715  'left' => 'Esquerda',
716  'back' => 'Volver',
717 
718  'invite' => "Convidar",
719 
720  'resetpassword' => "Restablecer o contrasinal",
721  'changepassword' => "Cambiar o contrasinal",
722  'makeadmin' => "Facer administrador",
723  'removeadmin' => "Quitar os privilexios de administrador",
724 
725  'option:yes' => "Si",
726  'option:no' => "Non",
727 
728  'unknown' => 'Descoñecido',
729  'never' => 'Nunca',
730 
731  'active' => 'Activo',
732  'total' => 'Total',
733  'unvalidated' => 'Sen validar',
734 
735  'ok' => 'Aceptar',
736  'any' => 'Calquera',
737  'error' => 'Erro',
738 
739  'other' => 'Outro',
740  'options' => 'Opcións',
741  'advanced' => 'Avanzada',
742 
743  'learnmore' => "Prema aquí para saber máis",
744  'unknown_error' => 'Erro descoñecido',
745 
746  'content' => "Contido",
747  'content:latest' => 'Última actividade',
748 
749  'link:text' => 'Ver a ligazón',
750 
755  'question:areyousure' => 'Está seguro?',
756 
761  'status' => 'Estado',
762  'status:unsaved_draft' => 'Borrador sen gardar',
763  'status:draft' => 'Borrador',
764  'status:unpublished' => 'Sen publicar',
765  'status:published' => 'Publicado',
766  'status:featured' => 'Destacado',
767  'status:open' => 'Aberto',
768  'status:closed' => 'Pechado',
769  'status:active' => 'Activo',
770 
775  'sort:newest' => 'Último',
776  'sort:popular' => 'Popular',
777  'sort:alpha' => 'Alfabético',
778  'sort:priority' => 'Prioridade',
779 
784  'title' => "Títul",
785  'description' => "Descrición",
786  'tags' => "Etiquetas",
787  'all' => "Tod",
788  'mine' => "Propio",
789 
790  'by' => 'de',
791  'none' => 'nada',
792 
793  'annotations' => "Anotacións",
794  'relationships' => "Relacións",
795  'metadata' => "Metadatos",
796  'tagcloud' => "Nube de etiquetas",
797 
798  'on' => 'Activado',
799  'off' => 'Desactivado',
800 
805  'edit:this' => 'Editar ist',
806  'delete:this' => 'Eliminar ist',
807  'comment:this' => 'Deixar un comentario nist',
808 
813  'deleteconfirm' => "Está seguro de que quere eliminar isto?",
814  'deleteconfirm:plural' => "Está seguro de que quere eliminar estes elementos?",
815 
820  'useradd:subject' => 'Creouse a conta de usuario',
821 
825  'messages:title:error' => 'Err',
826  'messages:title:warning' => 'Avis',
827  'messages:title:help' => 'Axuda',
828  'messages:title:notice' => 'Nota',
829  'messages:title:info' => 'Información',
830 
834  'input:date_format:datepicker' => '', // jQuery UI datepicker format
835 
836  'friendlytime:justnow' => "hai un intre",
837  'friendlytime:minutes' => "hai %s minutos",
838  'friendlytime:minutes:singular' => "hai un minuto",
839  'friendlytime:hours' => "hai %s horas",
840  'friendlytime:hours:singular' => "hai unha hora",
841  'friendlytime:days' => "hai %s días",
842  'friendlytime:days:singular' => "onte",
843  'friendlytime:date_format' => 'j de F de Y ás g:i a',
844 
845  'friendlytime:future:minutes' => "en %s minutos",
846  'friendlytime:future:minutes:singular' => "nun minuto",
847  'friendlytime:future:hours' => "en %s horas",
848  'friendlytime:future:hours:singular' => "nunha hora",
849  'friendlytime:future:days' => "en %s días",
850  'friendlytime:future:days:singular' => "mañá",
851 
852  'date:month:01' => '%s de xaneir',
853  'date:month:02' => '%s de febreiro',
854  'date:month:03' => '%s de marzo',
855  'date:month:04' => '%s de abril',
856  'date:month:05' => '%s de mai',
857  'date:month:06' => '%s de xuño',
858  'date:month:07' => '%s de xull',
859  'date:month:08' => '%s de agost',
860  'date:month:09' => '%s de setembr',
861  'date:month:10' => '%s de outubro',
862  'date:month:11' => '%s de novembr',
863  'date:month:12' => '%s de decembr',
864 
865  'date:month:short:01' => 'Jan %s',
866  'date:month:short:02' => 'Feb %s',
867  'date:month:short:03' => 'Mar %s',
868  'date:month:short:04' => 'Apr %s',
869  'date:month:short:05' => 'May %s',
870  'date:month:short:06' => 'Jun %s',
871  'date:month:short:07' => 'Jul %s',
872  'date:month:short:08' => 'Aug %s',
873  'date:month:short:09' => 'Sep %s',
874  'date:month:short:10' => 'Oct %s',
875  'date:month:short:11' => 'Nov %s',
876  'date:month:short:12' => 'Dec %s',
877 
878  'date:weekday:0' => 'Doming',
879  'date:weekday:1' => 'Luns',
880  'date:weekday:2' => 'Martes',
881  'date:weekday:3' => 'Mércores',
882  'date:weekday:4' => 'Xoves',
883  'date:weekday:5' => 'Venres',
884  'date:weekday:6' => 'Sábad',
885 
886  'date:weekday:short:0' => 'Sun',
887  'date:weekday:short:1' => 'Mon',
888  'date:weekday:short:2' => 'Tue',
889  'date:weekday:short:3' => 'Wed',
890  'date:weekday:short:4' => 'Thu',
891  'date:weekday:short:5' => 'Fri',
892  'date:weekday:short:6' => 'Sat',
893 
894  'interval:minute' => 'Cada minuto',
895  'interval:fiveminute' => 'Cada cindo minutos',
896  'interval:fifteenmin' => 'Cada cuarto de hora',
897  'interval:halfhour' => 'Cada media hora',
898  'interval:hourly' => 'Cada hora',
899  'interval:daily' => 'Cada día',
900  'interval:weekly' => 'Cada semana',
901  'interval:monthly' => 'Cada mes',
902  'interval:yearly' => 'Cada an',
903 
908  'installation:sitename' => "Nome do sitio:",
909  'installation:sitedescription' => "Descrición curta do sitio (opcional):",
910  'installation:wwwroot' => "URL do sitio:",
911  'installation:path' => "Ruta completa da instalación de Elgg:",
912  'installation:dataroot' => "Ruta completa do cartafol dos datos:",
913  'installation:dataroot:warning' => "Debe crear este cartafol manualmente. Debería estar fóra do cartafol de instalación de Elgg.",
914  'installation:sitepermissions' => "Permisos de acceso predeterminados:",
915  'installation:language' => "Idioma predeterminado:",
916  'installation:debug' => "Controle a cantidade de información que se garda no rexistro do servidor.",
917  'installation:debug:label' => "Nivel de rexistro:",
918  'installation:debug:none' => 'Desactivar o rexistro (recomendado)',
919  'installation:debug:error' => 'Só rexistrar erros críticos',
920  'installation:debug:warning' => 'Rexistrar erros e avisos',
921  'installation:debug:notice' => 'Rexistrar erros, avisos e notas',
922  'installation:debug:info' => 'Rexistralo todo',
923 
924  // Walled Garden support
925  'installation:registration:description' => 'O rexistro de usuarios está activado de maneira predeterminada. Pode desactivalo se non quere que a xente se rexistre pola súa conta.',
926  'installation:registration:label' => 'Permitir o rexistro de novos usuarios',
927  'installation:walled_garden:description' => 'Active isto para evitar que usuarios anónimos poidan acceder a páxinas do sitio que non estean marcadas como públicas, como pode ser o caso das páxinas de acceso e rexistro de contas.',
928  'installation:walled_garden:label' => 'Restrinxir as páxinas a usuarios rexistrados.',
929 
930  'installation:view' => "Indique a vista que se usará como vista predeterminada do sitio, ou non indique nada para usar a vista predeterminada. En caso de dúbida, deixe o campo baleiro.",
931 
932  'installation:siteemail' => "Enderezo de correo electrónico do sitio (co que enviar as mensaxes do sistema):",
933  'installation:default_limit' => "Número predeterminado de elementos por páxina.",
934 
935  'admin:site:access:warning' => "Esta é a configuración de intimidade que se lles suxire aos usuarios cando crean novo contido. Cambiala non afecta ao contido xa creado.",
936  'installation:allow_user_default_access:description' => "Active isto para permitirlle aos usuarios definir a súa propia configuración de intimidade predeterminada.",
937  'installation:allow_user_default_access:label' => "Permitir o acceso predeterminado de usuarios.",
938 
939  'installation:simplecache:description' => "A caché simple almacena contido estático, incluídos ficheiros CSS e JavaScript, mellorando así o rendemento.",
940  'installation:simplecache:label' => "Usar a caché simple (recomendado).",
941 
942  'installation:cache_symlink:description' => "The symbolic link to the simple cache directory allows the server to serve static views bypassing the engine, which considerably improves performance and reduces the server load",
943  'installation:cache_symlink:label' => "Use symbolic link to simple cache directory (recommended)",
944  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolic link has been established. If, for some reason, you want to remove the link, delete the symbolic link directory from your server",
945  'installation:cache_symlink:error' => "Due to your server configuration the symbolic link can not be established automatically. Please refer to the documentation and establish the symbolic link manually.",
946 
947  'installation:minify:description' => "A caché simple tamén pode comprimir os ficheiros CSS e JavaScript para mellorar o rendemento. Para activar esta opción active primeiro a caché simple.",
948  'installation:minify_js:label' => "Comprimir o código JavaScript (recomendado).",
949  'installation:minify_css:label' => "Comprimir o código CSS (recomendado).",
950 
951  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Debe actualizar o seu ficheiro «.htaccess» para que a ruta se insira no parámetro GET «__elgg_uri» (pode basearse no modelo que hai en «install/config/htaccess.dist»).",
952  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg non pode conectarse a si mesmo para probar as regras de substitución correctamente. Comprobe que o programa «curl» funciona e que non existen restricións de enderezos IP que impidan as conexións locais.",
953 
954  'installation:systemcache:description' => "A caché do sistema almacena datos en ficheiros para diminuír o tempo de carga de Elgg",
955  'installation:systemcache:label' => "Usar a caché do sistema (recomendado).",
956 
957  'admin:legend:system' => 'Sistema',
958  'admin:legend:caching' => 'Caché',
959  'admin:legend:content' => 'Contido',
960  'admin:legend:content_access' => 'Acceso a contidos',
961  'admin:legend:site_access' => 'Acceso ao sitio',
962  'admin:legend:debug' => 'Depuración e rexistr',
963  'config:i18n:who_can_change_language:admin_only' => "Só os administradores",
964  'config:email' => "Correo",
965 
966  'upgrading' => 'Anovando…',
967  'upgrade:core' => 'Anovouse a instalación de Elgg.',
968  'upgrade:unlock' => 'Desbloquear a anovación',
969  'upgrade:unlock:confirm' => "A base de datos está bloqueada para outra anovación. Realizar varias anovacións ao mesmo tempo é perigoso. Non continúe salvo que estea certo de que non hai ningunha outra anovación en marcha. Quere desbloquear a anovació?",
970  'upgrade:locked' => "Non é posíbel anovar, hai outra anovación en marcha. Pode desbloquear esta anovación desde a sección de administración.",
971  'upgrade:unlock:success' => "Desbloqueouse a anovación.",
972 
973  'admin:pending_upgrades' => 'O sitio ten anovacións pendentes que requiren da súa atención inmediata.',
974  'admin:view_upgrades' => 'Ver as anovacións pendentes.',
975  'item:object:elgg_upgrade' => 'Anovacións do sitio.',
976  'admin:upgrades:none' => 'A instalación está actualizada.',
977 
978  'upgrade:success_count' => 'Anovado:',
979  'upgrade:finished' => 'Rematou a anovación',
980  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Rematou a anovación pero producíronse erros. Actualice a páxina e probe a anovar outra vez.</p></p><br />
981 
982 Se o erro persiste, comprobe o rexistro de erros do servidor, a ver se pode indetificar a causa. Para pedir axuda para solucionar o erro, acuda ao <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grupo de asistencia técnica</a> na comunidade de Elgg.</p>',
983 
984  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
985 
990  'welcome' => "Benvida",
991  'welcome:user' => 'Ola, %s',
992 
997  'email:from' => 'De',
998  'email:to' => 'A',
999  'email:subject' => 'Asunt',
1000  'email:body' => 'Corpo',
1001 
1002  'email:settings' => "Configuración do corre",
1003  'email:address:label' => "Enderezo de corre",
1004  'email:address:password' => "Contrasinal",
1005 
1006  'email:save:success' => "Gardouse o novo enderezo de correo. Envióuselle unha solicitude de verificación.",
1007  'email:save:fail' => "Non foi posíbel gardar o novo enderezo de correo.",
1008 
1009  'friend:newfriend:subject' => "%s engadiuno como contacto.",
1010 
1011  'email:changepassword:subject' => "Cambiouse o contrasinal.",
1012 
1013  'email:resetpassword:subject' => "Restableceuse o seu contrasinal",
1014 
1015  'email:changereq:subject' => "Solicitude de cambio de contrasinal.",
1016 
1021  'default_access:settings' => "Nivel de acceso predeterminado persoal",
1022  'default_access:label' => "Acceso predeterminado",
1023  'user:default_access:success' => "Gardouse o seu novo nivel de acceso predeterminado.",
1024  'user:default_access:failure' => "Non foi posíbel gardar o seu novo nivel de acceso predeterminado.",
1025 
1030  'comments:count' => "%s comentarios",
1031  'item:object:comment' => 'Comentarios',
1032  'collection:object:comment' => 'Comentarios',
1033 
1034  'generic_comments:add' => "Deixar un comentario",
1035  'generic_comments:edit' => "Editar o comentario",
1036  'generic_comments:post' => "Publicar o comentario",
1037  'generic_comments:text' => "Deixar un comentario",
1038  'generic_comments:latest' => "Últimos comentarios",
1039  'generic_comment:posted' => "Publicouse o comentario:",
1040  'generic_comment:updated' => "Actualizouse o comentario.",
1041  'entity:delete:object:comment:success' => "Eliminouse o comentario.",
1042  'generic_comment:blank' => "Non pode enviar un comentario baleiro",
1043  'generic_comment:notfound' => "Non se atopou o comentario indicado.",
1044  'generic_comment:failure' => "Non foi posíbel gardar o comentario, produciuse un erro inesperado",
1045  'generic_comment:none' => 'Non hai comentarios',
1046  'generic_comment:title' => 'Comentario de %s',
1047  'generic_comment:on' => '%s en %s',
1048  'generic_comments:latest:posted' => 'publicou un',
1049 
1054  'byline' => 'De %s',
1055  'byline:ingroup' => 'in the group %s',
1056 
1057  'entity:delete:item' => 'Item',
1058  'entity:delete:item_not_found' => 'Item not found.',
1059  'entity:delete:permission_denied' => 'You do not have permissions to delete this item.',
1060  'entity:delete:success' => '%s has been deleted.',
1061  'entity:delete:fail' => '%s could not be deleted.',
1062 
1071  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Ao formulario fáltanlle os campos «__token» ou «__ts».',
1072  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "A páxina que estaba a usar caducou. Vólvao intentar.",
1073  'actiongatekeeper:timeerror' => 'A páxina que estaba a usar caducou. Actualize a páxina e vólvao intentar.',
1074  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Algunha razón descoñecida impediu enviar o seu formulario.',
1075  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'O tamaño dos ficheiros enviados supera o límite definido polo administrador do sitio.',
1076 
1081  'js:security:token_refresh_failed' => 'Non foi posíbel contactar con %s. Pode que teña problemas ao gardar contidos. Actualize a páxina.',
1082  'js:lightbox:current' => "Imaxe número %s de %s",
1083 
1091  'elgg:powered' => "Construído con Elgg",
1092 
1101  "aa" => "Afar",
1102  "ab" => "Abkhazo",
1103  "af" => "Afrikaans",
1104  "am" => "Amáric",
1105  "ar" => "Árabe",
1106  "as" => "Asamés",
1107  "ay" => "Aimará",
1108  "az" => "Acerbaixano",
1109  "ba" => "Baskir",
1110  "be" => "Bielorruso",
1111  "bg" => "Búlgaro",
1112  "bh" => "Biari",
1113  "bi" => "Bislamá; bichlamar",
1114  "bn" => "Bengalí; bangla",
1115  "bo" => "Tibetano",
1116  "br" => "Bretón",
1117  "ca" => "Catalán",
1118  "cmn" => "Chinés mandarín", // ISO 639-3
1119  "co" => "Cors",
1120  "cs" => "Checho",
1121  "cy" => "Galés",
1122  "da" => "Dinamarqués",
1123  "de" => "Alemán",
1124  "dz" => "Bhutani",
1125  "el" => "Grego",
1126  "en" => "Inglés",
1127  "eo" => "Esperant",
1128  "es" => "Castelán",
1129  "et" => "Estonian",
1130  "eu" => "Éuscara",
1131  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1132  "fa" => "Persa",
1133  "fi" => "Finlandés",
1134  "fj" => "Fidxian",
1135  "fo" => "Feroés",
1136  "fr" => "Francés",
1137  "fy" => "Frisón; frisi",
1138  "ga" => "Irlandés",
1139  "gd" => "Gaélico-escocés",
1140  "gl" => "Galeg",
1141  "gn" => "Guaraní",
1142  "gu" => "Guxaratí; guzerate",
1143  "he" => "Hebráico",
1144  "ha" => "Hausa",
1145  "hi" => "Hindi; híndi; indi",
1146  "hr" => "Croata",
1147  "hu" => "Húngaro",
1148  "hy" => "Armenio",
1149  "ia" => "Interlingua",
1150  "id" => "Indonesi",
1151  "ie" => "Lingua occidental",
1152  "ik" => "Inupiaq",
1153  //"in" => "Indonesian",
1154  "is" => "Islandés",
1155  "it" => "Italiano",
1156  "iu" => "Inuktitut",
1157  "iw" => "Hebráico (obsoleto)",
1158  "ja" => "Xaponés",
1159  "ji" => "Yiddish; iídiche (obsoleto)",
1160  "jw" => "Xavanés",
1161  "ka" => "Xeorxiano",
1162  "kk" => "Casaco",
1163  "kl" => "Groenlandés",
1164  "km" => "Khmer",
1165  "kn" => "Kannada",
1166  "ko" => "Coreano",
1167  "ks" => "Cachemir",
1168  "ku" => "Curdo",
1169  "ky" => "Quirguiz",
1170  "la" => "Latín",
1171  "ln" => "Lingala",
1172  "lo" => "Laosiano",
1173  "lt" => "Lituan",
1174  "lv" => "Letón",
1175  "mg" => "Malgaxe",
1176  "mi" => "Maorí",
1177  "mk" => "Macedoni",
1178  "ml" => "Malaiala",
1179  "mn" => "Mongo",
1180  "mo" => "Moldavi",
1181  "mr" => "Marata",
1182  "ms" => "Malaio",
1183  "mt" => "Maltés",
1184  "my" => "Birmano",
1185  "na" => "Nauru",
1186  "ne" => "Nepali; nepalés",
1187  "nl" => "Neerlandés",
1188  "no" => "Noruegués",
1189  "oc" => "Occitan",
1190  "om" => "Oromo",
1191  "or" => "Oriya",
1192  "pa" => "Punjabi",
1193  "pl" => "Polaco",
1194  "ps" => "Pashto",
1195  "pt" => "Portugués",
1196  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1197  "qu" => "Quechua",
1198  "rm" => "Retorromance",
1199  "rn" => "Rundi",
1200  "ro" => "Romanés",
1201  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1202  "ru" => "Rus",
1203  "rw" => "Ruandés",
1204  "sa" => "Sánscrito",
1205  "sd" => "Sindhi",
1206  "sg" => "Sango",
1207  "sh" => "Serbocroata",
1208  "si" => "Sinhalés; cingalês",
1209  "sk" => "Eslovaco",
1210  "sl" => "Esloven",
1211  "sm" => "Samoa",
1212  "sn" => "Chona",
1213  "so" => "Somaí",
1214  "sq" => "Albanés",
1215  "sr" => "Serbi",
1216  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1217  "ss" => "Swati",
1218  "st" => "Sotho do norte",
1219  "su" => "Sudanés",
1220  "sv" => "Sueco",
1221  "sw" => "Swahili",
1222  "ta" => "Támil",
1223  "te" => "Telugú",
1224  "tg" => "Taxico",
1225  "th" => "Tailandés",
1226  "ti" => "Tigriña",
1227  "tk" => "Turcomán; turkmeno",
1228  "tl" => "Tagalo",
1229  "tn" => "Tswana",
1230  "to" => "Tonganés",
1231  "tr" => "Turc",
1232  "ts" => "ChiTsonga; XiTsonga; ShiTsonga",
1233  "tt" => "Tártaro",
1234  "tw" => "Twi",
1235  "ug" => "Uigure",
1236  "uk" => "Ucraíno",
1237  "ur" => "Urdu",
1238  "uz" => "Usbeco; uzbek",
1239  "vi" => "Vietnamita",
1240  "vo" => "Volapük",
1241  "wo" => "Wólof",
1242  "xh" => "Xhosa",
1243  //"y" => "Yiddish; iídiche",
1244  "yi" => "Yiddish; iídiche",
1245  "yo" => "Ioruba; yoruba",
1246  "za" => "Zhuang; chuang",
1247  "zh" => "Chinés",
1248  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1249  "zu" => "Zulú",
1250 
1251  "field:required" => 'Required',
1252 );