Elgg  Version 3.0
gl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 
3 return array(
8  'item:site:site' => 'Site',
9  'collection:site:site' => 'Sites',
10  'index:content' => '<p>Welcome to your Elgg site.</p><p><strong>Tip:</strong> Many sites use the <code>activity</code> plugin to place a site activity stream on this page.</p>',
11 
16  'login' => "Acceder",
17  'loginok' => "Accedeu correctamente.",
18  'loginerror' => "Non foi posíbel autenticalo. Probe de novo e asegúrese de indicar os seus datos de acceso correctamente.",
19  'login:empty' => "Debe introducir o seu nome de usuario ou conta de correo electrónico e mailo seu contrasinal.",
20  'login:baduser' => "Non foi posíbel cargar a súa conta de usuario.",
21  'auth:nopams' => "Produciuse un erro interno. Non hai ningún método de autenticación de usuarios instalado.",
22 
23  'logout' => "Saír",
24  'logoutok' => "Pechouse a súa sesión.",
25  'logouterror' => "Non foi posíbel pechar a súa sesión. Inténteo de novo.",
26  'session_expired' => "Your session has expired. Please <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page to log in.",
27  'session_changed_user' => "You have been logged in as another user. You should <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page.",
28 
29  'loggedinrequired' => "Identifíquese para poder ver a páxina.",
30  'loggedoutrequired' => "You must be logged out to view the requested page.",
31  'adminrequired' => "Debe ser administrador para poder ver a páxina.",
32  'membershiprequired' => "Debe pertencer ao grupo para ver a páxina.",
33  'limited_access' => "Non ten permiso para ver a páxina.",
34  'invalid_request_signature' => "The URL of the page you are trying to access is invalid or has expired",
35 
40  'exception:title' => "Erro moi grave.",
41  'exception:contact_admin' => 'Produciuse un erro do que non é posíbel recuperarse, e quedou rexistrado. Válgase da seguinte información para contactar co administrador do sitio:',
42 
43  'actionundefined' => "A acción solicitada (%s) non está definida no sistema.",
44  'actionnotfound' => "Non se atopou o ficheiro para a acción «%s».",
45  'actionloggedout' => "Non pode realizar a acción sen antes identificarse.",
46  'actionunauthorized' => 'Non ten permisos para realizar a acción.',
47 
48  'ajax:error' => 'Produciuse un erro inesperado durante a execución dunha chamada mediante AJAX. Pode que se perdese a conexión co servidor.',
49  'ajax:not_is_xhr' => 'Non pode acceder a vistas de AJAX directamente.',
50 
51  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "O complemento %s (guid: %s) está mal configurado e desactivouse. Consulte o wiki de Elgg (http://learn.elgg.org/) para intentar determinar a causa do problema.",
52  'PluginException:CannotStart' => 'O complemento «%s» (GUID: %s) non pode iniciarse e foi desactivado. Motivo: %s',
53  'PluginException:InvalidID' => "«%s» non é un identificador de complemento válido.",
54  'PluginException:InvalidPath' => "«%s» non é unha ruta de complemento válida.",
55  'PluginException:InvalidManifest' => 'O ficheiro de manifesto do complemento «%s» non é válido.',
56  'PluginException:InvalidPlugin' => 'O complemento «%s» non é válido.',
57  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => 'O complemento «%s» non é válido: %s',
58  'PluginException:NullInstantiated' => '«ElggPlugin» non pode iniciarse con valor nulo. Debe asignarlle como valor un identificador único (GUID), un identificador de complemento ou unha ruta completa.',
59  'ElggPlugin:MissingID' => 'O complemento carece de identificador (GUID: %s).',
60  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Ao complemento con identificador «%s» fáltalle «ElggPluginPackage» (GUID: %s).',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Falta o ficheiro «%s».',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Debe cambiar o nome do cartafol do complemento a «%s» para que coincida co identificador do seu manifesto.',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'O manifesto contén un tipo de dependencia, «%s», que non é válido.',
64  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'O manifesto contén un tipo de subministración (provides), «%s», que non é válido.',
65  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Hai unha dependencia de tipo «%s», «%s», no complemento «%s», , que non é válida. Os complementos non poden nin estar en conflicto nin requerir unha dependencia que eles mesmos subministran.',
66  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Conflicts with plugin: %s',
67  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" file is present but unreadable.',
68  'ElggPlugin:Error' => 'Plugin error',
69  'ElggPlugin:Error:ID' => 'Error in plugin "%s"',
70  'ElggPlugin:Error:Path' => 'Error in plugin path "%s"',
71  'ElggPlugin:Error:Unknown' => 'Undefined plugin error',
72  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Non é posíbel incluír «%s» para o complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
73  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Threw exception including %s for plugin %s (guid: %s) at %s.',
74  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Non é posíbel abrir o cartafol de vistas para o complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
75  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'O complemento con GUID «%s» carece de identificador.',
76  'ElggPlugin:Exception:InvalidPackage' => 'Package cannot be loaded',
77  'ElggPlugin:Exception:InvalidManifest' => 'Plugin manifest is missing or invalid',
78  'PluginException:NoPluginName' => "Non se atopou o nome do complemento.",
79  'PluginException:ParserError' => 'Produciuse un erro ao analizar o manifesto con versión %s da API no complemento «%s».',
80  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Non é posíbel atopar un analizador para a versión %s da API de manifesto no complemento «%s».',
81  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "O atributo «%s» non está presente no manifesto do complemento «%s», e trátase dun atributo obrigatorio.",
82  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => 'O complemento «%s» non é válido e foi desactivado.',
83  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" did not return a serializable array.',
84  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" sent output.',
85 
86  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Require',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Suxire',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Incompatíbel con',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'En conflito con',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Subministra',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioridade',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Versión de Elgg',
94  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Versión de PHP',
95  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Extensión de PHP: %s',
96  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Opción de PHP: %s',
97  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Complemento: %s',
98  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Despois de «%s»',
99  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Antes de «%s»',
100  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '«%s» non está instalada',
101  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Falta',
102 
103  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Hai outros complementos que teñen «%s» entre as súas dependencias. Antes de desactivar este complemento debe desactivar estes outros: %s',
104 
105  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Atopáronse entradas de menú sen menús pai que liguen con eles.',
106  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'O pai da entrada de menú «%s» non existe. O pai é «%s».',
107  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Atopouse un rexistro duplicado da entrada de menú «%s».',
108 
109  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Os campos de contrasinal non poden estar baleiros.',
110  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Os contrasinais deben coincidir.',
111  'LoginException:BannedUser' => 'Foi expulsado do sitio e non pode acceder.',
112  'LoginException:UsernameFailure' => 'Non foi posíbel autenticalo. Asegúrese de que introduciu o nome de usuario ou conta de correo electrónico correctos, así como o contrasinal.',
113  'LoginException:PasswordFailure' => 'Non foi posíbel autenticalo. Asegúrese de que introduciu o nome de usuario ou conta de correo electrónico correctos, así como o contrasinal.',
114  'LoginException:AccountLocked' => 'Bloqueouse a súa conta debido aos repetidos intentos fallidos de acceso.',
115  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'O contrasinal actual introducido non coincide co contrasinal actual real.',
116  'LoginException:Unknown' => 'Non foi posíbel autenticalo debido a un erro descoñecido.',
117 
118  'UserFetchFailureException' => 'Cannot check permission for user_guid [%s] as the user does not exist.',
119 
120  'PageNotFoundException' => 'The page you are trying to view does not exist or you do not have permissions to view it',
121  'EntityNotFoundException' => 'The content you were trying to access has been removed or you do not have permissions to access it.',
122  'EntityPermissionsException' => 'You do not have sufficient permissions for this action.',
123  'GatekeeperException' => 'You do not have permissions to view the page you are trying to access',
124  'BadRequestException' => 'Bad request',
125  'ValidationException' => 'Submitted data did not meet the requirements, please check your input.',
126  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%s must implement %s',
127 
128  'deprecatedfunction' => 'Aviso: Este código fai uso da función «%s», que está obsoleta, e non é compatíbel con esta versión de Elgg.',
129 
130  'pageownerunavailable' => 'Aviso: Non é posíbel acceder ao propietario da páxina, «%d».',
131  'viewfailure' => 'Produciuse un erro interno na vista «%s».',
132  'view:missing_param' => "Falta o parámetro obrigatorio «%s» na vista %s.",
133  'changebookmark' => 'Cambie o seu marcador para esta páxina.',
134  'noaccess' => 'O contido ao que intentaba acceder eliminouse, ou non ten permisos para velo.',
135  'error:missing_data' => 'Faltaban datos na súa solicitude.',
136  'save:fail' => 'Produciuse un erro ao intentar gardar os seus datos.',
137  'save:success' => 'Gardáronse os seus datos.',
138 
139  'forward:error' => 'Sorry. An error occurred while redirecting to you to another site.',
140 
141  'error:default:title' => 'Ups…',
142  'error:default:content' => 'Ups… algo non foi ben.',
143  'error:400:title' => 'Solicitude non válida',
144  'error:400:content' => 'A solicitude non é válida ou está incompleta.',
145  'error:403:title' => 'Prohibido',
146  'error:403:content' => 'Non ten permisos para acceder á páxina solicitada.',
147  'error:404:title' => 'Non se atopou a páxina',
148  'error:404:content' => 'Non foi posíbel atopar a páxina que solicitou.',
149 
150  'upload:error:ini_size' => 'O ficheiro que intentou enviar é grande de máis.',
151  'upload:error:form_size' => 'O ficheiro que intentou enviar é grande de máis.',
152  'upload:error:partial' => 'Non se completou o envío do ficheiro.',
153  'upload:error:no_file' => 'Non seleccionou ningún ficheiro.',
154  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
155  'upload:error:cant_write' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
156  'upload:error:extension' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
157  'upload:error:unknown' => 'Non foi posíbel enviar o ficheiro.',
158 
162  'table_columns:fromView:admin' => 'Admin',
163  'table_columns:fromView:banned' => 'Banned',
164  'table_columns:fromView:container' => 'Container',
165  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Description',
166  'table_columns:fromView:link' => 'Name/Title',
167  'table_columns:fromView:icon' => 'Icon',
168  'table_columns:fromView:item' => 'Item',
169  'table_columns:fromView:language' => 'Language',
170  'table_columns:fromView:owner' => 'Owner',
171  'table_columns:fromView:time_created' => 'Time Created',
172  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Time Updated',
173  'table_columns:fromView:user' => 'User',
174 
175  'table_columns:fromProperty:description' => 'Description',
176  'table_columns:fromProperty:email' => 'Email',
177  'table_columns:fromProperty:name' => 'Name',
178  'table_columns:fromProperty:type' => 'Type',
179  'table_columns:fromProperty:username' => 'Username',
180 
181  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Subtype',
182  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Name/Title',
183  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME Type',
184  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Type',
185 
190  'name' => "Nome para mostrar",
191  'email' => "Conta de correo",
192  'username' => "Nome de usuario",
193  'loginusername' => "Nome de usuario ou conta de correo",
194  'password' => "Contrasinal",
195  'passwordagain' => "Contrasinal (repítaa para asegurarse)",
196  'admin_option' => "Converter o usuario en administrador?",
197  'autogen_password_option' => "Automatically generate a secure password?",
198 
203  'access:label:private' => "Private",
204  'access:label:logged_in' => "Logged in users",
205  'access:label:public' => "Public",
206  'access:label:logged_out' => "Logged out users",
207  'access:label:friends' => "Friends",
208  'access' => "Acceso",
209  'access:overridenotice' => "Nota: Debido ás políticas de grupos, só os membros do grupo poden acceder a este contido.",
210  'access:limited:label' => "Limitado",
211  'access:help' => "O nivel de acceso",
212  'access:read' => "Lectura",
213  'access:write' => "Escritura",
214  'access:admin_only' => "Só os administradores",
215  'access:missing_name' => "O nome do nivel de acceso non existe.",
216  'access:comments:change' => "Actualmente esta discusión só a poden ver certas persoas. Pense ben con quen decide compartila.",
217 
222  'dashboard' => "Taboleiro",
223  'dashboard:nowidgets' => "O seu taboleiro permítelle facer un seguimento da actividade e contidos que lle interesen do sitio.",
224 
225  'widgets:add' => 'Engadir trebellos',
226  'widgets:add:description' => "Prema o botón de calquera dos seguintes trebellos para engadilo á páxina.",
227  'widgets:position:fixed' => '(posición fixa na páxina)',
228  'widget:unavailable' => 'Xa engadiu ese trebello.',
229  'widget:numbertodisplay' => 'Número de elementos para mostrar',
230 
231  'widget:delete' => 'Retirar «%s»',
232  'widget:edit' => 'Personalizar o trebello',
233 
234  'widgets' => "Trebellos",
235  'widget' => "Trebello",
236  'item:object:widget' => "Trebellos",
237  'collection:object:widget' => 'Widgets',
238  'widgets:save:success' => "O trebello gardouse correctamente.",
239  'widgets:save:failure' => "Non foi posíbel gardar o trebello.",
240  'widgets:add:success' => "O trebello engadiuse correctamente.",
241  'widgets:add:failure' => "Non foi posíbel engadir o trebello.",
242  'widgets:move:failure' => "Non foi posíbel almacenar a nova posición do trebello.",
243  'widgets:remove:failure' => "Non foi posíbel retirar o trebello.",
244  'widgets:not_configured' => "This widget is not yet configured",
245 
250  'group' => "Grupo",
251  'item:group' => "Grupos",
252  'collection:group' => 'Groups',
253  'item:group:group' => "Group",
254  'collection:group:group' => 'Groups',
255  'groups:tool_gatekeeper' => "The requested functionality is currently not enabled in this group",
256 
261  'user' => "Usuari",
262  'item:user' => "Usuarios",
263  'collection:user' => 'Users',
264  'item:user:user' => 'User',
265  'collection:user:user' => 'Users',
266 
267  'friends' => "Contactos",
268  'collection:friends' => 'Friends\' %s',
269 
270  'avatar' => 'Imaxe de perfi',
271  'avatar:noaccess' => "Non ten permisos para editar a imaxe de perfil deste usuario.",
272  'avatar:create' => 'Crear a imaxe de perfil',
273  'avatar:edit' => 'Editar a imaxe de perfil',
274  'avatar:upload' => 'Enviar unha nova imaxe de perfil',
275  'avatar:current' => 'Imaxe de perfil actual',
276  'avatar:remove' => 'Eliminar a súa imaxe de perfil e usar a icona predeterminada',
277  'avatar:crop:title' => 'Ferramenta para recortar a imaxe de perfil',
278  'avatar:upload:instructions' => "A súa imaxe de perfil móstrase en varias partes do sitio. Pode cambiala sempre que queira. Acéptanse os seguintes formatos de imaxe: GIF, JPG e PNG.",
279  'avatar:create:instructions' => 'Prema e arrastre na imaxe para formar un cadrado. O contido do cadrado será a súa imaxe de perfil. A caixa da dereita mostrará unha vista previa. Cando estea contento co resultado, prema «Crear a imaxe de perfil».',
280  'avatar:upload:success' => 'Enviouse da imaxe de perfil.',
281  'avatar:upload:fail' => 'Non foi posíbel enviar a imaxe de perfil.',
282  'avatar:resize:fail' => 'Non foi posíbel axustar o tamaño da imaxe de perfil.',
283  'avatar:crop:success' => 'Recortouse a imaxe de perfil.',
284  'avatar:crop:fail' => 'Non foi posíbel recortar a imaxe de perfil.',
285  'avatar:remove:success' => 'Eliminouse a imaxe de perfil.',
286  'avatar:remove:fail' => 'Non foi posíbel eliminar a imaxe de perfil.',
287 
288  'action:user:validate:already' => "%s was already validated",
289  'action:user:validate:success' => "%s has been validated",
290  'action:user:validate:error' => "An error occurred while validating %s",
291 
295  'feed:rss' => 'Fonte de novas RSS da páxina.',
296  'feed:rss:title' => 'RSS feed for this page',
300  'link:view' => 'Ver a ligazón',
301  'link:view:all' => 'Velo todo',
302 
303 
307  'river' => "Onda",
308  'river:user:friend' => "%s is now a friend with %s",
309  'river:update:user:avatar' => '%s ten unha nova imaxe de perfil.',
310  'river:noaccess' => 'Non ten permisos para ver isto.',
311  'river:posted:generic' => '%s publicou',
312  'riveritem:single:user' => 'un usuario',
313  'riveritem:plural:user' => 'algúns usuarios',
314  'river:ingroup' => 'no grupo %s',
315  'river:none' => 'Non hai actividade.',
316  'river:update' => 'Actualización de %s',
317  'river:delete' => 'Retirar isto',
318  'river:delete:success' => 'O elemento retirouse da onda.',
319  'river:delete:fail' => 'Non foi posíbel retirar o elemento da onda.',
320  'river:delete:lack_permission' => 'You lack permission to delete this activity item',
321  'river:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete for user_guid [%s] as the user does not exist.',
322  'river:subject:invalid_subject' => 'Usuario non válido',
323  'activity:owner' => 'Ver a actividade',
324 
325 
326 
330  'notifications:usersettings' => "Configuración das notificacións",
331  'notification:method:email' => 'Correo',
332 
333  'notifications:usersettings:save:ok' => "Gardouse a configuración das notificacións.",
334  'notifications:usersettings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración das notificacións.",
335 
336  'notification:subject' => 'Notificación sobre %s',
337  'notification:body' => 'Ver a nova actividade en %s',
338 
343  'search' => "Buscar",
344  'searchtitle' => "Buscar: %s",
345  'users:searchtitle' => "Buscando usuarios: %s",
346  'groups:searchtitle' => "Buscando grupos: %s",
347  'advancedsearchtitle' => "%s con resultados para %s",
348  'notfound' => "Non se atopou ningún resultado.",
349  'next' => "Seguinte",
350  'previous' => "Anterior",
351 
352  'viewtype:change' => "Cambiar o tipo de lista",
353  'viewtype:list' => "Vista de lista",
354  'viewtype:gallery' => "Galería",
355 
356  'tag:search:startblurb' => "Elementos con etiquetas que coinciden con «%s»:",
357 
358  'user:search:startblurb' => "Usuarios que coinciden con «%s»:",
359  'user:search:finishblurb' => "Prema aquí para ver máis.",
360 
361  'group:search:startblurb' => "Grupos que coinciden con «%s»:",
362  'group:search:finishblurb' => "Prema aquí para ver máis.",
363  'search:go' => 'Ir',
364  'userpicker:only_friends' => 'Só contactos',
365 
370  'account' => "Conta",
371  'settings' => "Configuración",
372  'tools' => "Ferramentas",
373  'settings:edit' => 'Cambiar a configuración',
374 
375  'register' => "Registrarse",
376  'registerok' => "Rexistrouse para «%s».",
377  'registerbad' => "Non foi posíbel rexistralo debido a un erro descoñecido.",
378  'registerdisabled' => "O administrador do sistema desactivou o rexistro.",
379  'register:fields' => 'Todos os campos son obrigatorios.',
380 
381  'registration:noname' => 'Display name is required.',
382  'registration:notemail' => 'A conta de correo electrónico que forneceu non parece correcta.',
383  'registration:userexists' => 'Ese nome de usuario xa existe.',
384  'registration:usernametooshort' => 'O seu nome de usuario debe ter polo menos %u caracteres.',
385  'registration:usernametoolong' => 'O seu nome de usuario é longo de máis. Non pode sobrepasar os %u caracteres.',
386  'registration:passwordtooshort' => 'O contrasinal debe ter un mínimo de %u caracteres.',
387  'registration:dupeemail' => 'Ese enderezo de correo electrónico xa está rexistrado.',
388  'registration:invalidchars' => 'O seu nome de usuario contén caracteres como «%s» que non están permitidos. Non pode usar ningún dos seguintes caracteres: %s',
389  'registration:emailnotvalid' => 'O seu enderezo de correo electrónico non está permitido.',
390  'registration:passwordnotvalid' => 'O seu contrasinal non está permitido.',
391  'registration:usernamenotvalid' => 'O seu nome de usuario non é válido.',
392 
393  'adduser' => "Engadir o usuario",
394  'adduser:ok' => "Engadiuse o usuario.",
395  'adduser:bad' => "Non foi posíbel crear o usuario.",
396 
397  'user:set:name' => "Configuración do nome da conta",
398  'user:name:label' => "Nome para mostrar",
399  'user:name:success' => "Cambiouse o nome para mostrar.",
400  'user:name:fail' => "Non foi posíbel cambiar o nome para mostrar.",
401  'user:username:success' => "Successfully changed username on the system.",
402  'user:username:fail' => "Could not change username on the system.",
403 
404  'user:set:password' => "Contrasinal da conta",
405  'user:current_password:label' => 'Contrasinal actual',
406  'user:password:label' => "Contrasinal novo",
407  'user:password2:label' => "Contrasinal novo (repítao)",
408  'user:password:success' => "Cambiouse o contrasinal.",
409  'user:password:fail' => "Non foi posíbel cambiar o contrasinal.",
410  'user:password:fail:notsame' => "Os contrasinais non coinciden.",
411  'user:password:fail:tooshort' => "O contrasinal é curto de máis.",
412  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'O contrasinal actual introducido non é correcto.',
413  'user:changepassword:unknown_user' => 'O usuario non é válido.',
414  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Isto cambiará o seu contrasinal.',
415 
416  'user:set:language' => "Configuración do idioma",
417  'user:language:label' => "Idioma",
418  'user:language:success' => "Actualizouse a configuración do idioma.",
419  'user:language:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do idioma.",
420 
421  'user:username:notfound' => 'Non se atopou o nome de usuario «%s».',
422  'user:username:help' => 'Please be aware that changing a username will change all dynamic user related links',
423 
424  'user:password:lost' => 'Perdín o contrasinal',
425  'user:password:hash_missing' => 'Regretfully, we must ask you to reset your password. We have improved the security of passwords on the site, but were unable to migrate all accounts in the process.',
426  'user:password:changereq:success' => 'Solicitou un novo contrasinal, recibirá un correo en breves.',
427  'user:password:changereq:fail' => 'Non foi posíbel solicitar un novo contrasinal.',
428 
429  'user:password:text' => 'Para solicitar un novo contrasinal, escriba o seu nome de usuario ou a súa conta de correo electrónico e prema o botón de «Solicitar».',
430 
431  'user:persistent' => 'Lembrar.',
432 
433  'walled_garden:home' => 'Home',
434 
438  'menu:page:header:administer' => 'Administrar',
439  'menu:page:header:configure' => 'Configurar',
440  'menu:page:header:develop' => 'Desenvolver',
441  'menu:page:header:information' => 'Information',
442  'menu:page:header:default' => 'Outro',
443 
444  'admin:view_site' => 'Ver o sitio',
445  'admin:loggedin' => 'Accedeu como %s',
446  'admin:menu' => 'Menú',
447 
448  'admin:configuration:success' => "Gardouse a configuración.",
449  'admin:configuration:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración.",
450  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Non é posíbel facer de «%s» a raíz de datos porque non se trata dunha ruta absoluta.',
451  'admin:configuration:default_limit' => 'O número de elementos por páxina debe ser como mínimo 1.',
452 
453  'admin:unknown_section' => 'Sección de administración incorrecta.',
454 
455  'admin' => "Administración",
456  'admin:header:release' => "Elgg release: %s",
457  'admin:description' => "O panel de administración permítelle controlar todos os aspectos do sistema, desde a xestión de usuarios ata o comportamento dos complementos. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
458 
459  'admin:performance' => 'Performance',
460  'admin:performance:label:generic' => 'Generic',
461  'admin:performance:generic:description' => 'Below is a list of performance suggestions / values which could help in tuning your website',
462  'admin:performance:simplecache' => 'Simplecache',
463  'admin:performance:simplecache:settings:warning' => "It's recommended you configure the simplecache setting in the settings.php.
464 Configuring simplecache in the settings.php file improves caching performance.
465 It allows Elgg to skip connecting to the database when serving cached JavaScript and CSS files",
466  'admin:performance:systemcache' => 'Systemcache',
467  'admin:performance:apache:mod_cache' => 'Apache mod_cache',
468  'admin:performance:apache:mod_cache:warning' => 'The mod_cache module provides HTTP-aware caching schemes. This means that the files will be cached according
469 to an instruction specifying how long a page can be considered "fresh".',
470  'admin:performance:php:open_basedir' => 'PHP open_basedir',
471  'admin:performance:php:open_basedir:not_configured' => 'No limitations have been set',
472  'admin:performance:php:open_basedir:warning' => 'A small amount of open_basedir limitations are in effect, this could impact performance.',
473  'admin:performance:php:open_basedir:error' => 'A large amount of open_basedir limitations are in effect, this will probably impact performance.',
474  'admin:performance:php:open_basedir:generic' => 'With open_basedir every file access will be checked against the list of limitations. Since Elgg has a lot of
475 file access this will negatively impact performance. Also PHPs opcache can no longer cache file paths in memory and has to resolve this upon every access.',
476 
477  'admin:statistics' => 'Estatísticas',
478  'admin:server' => 'Server',
479  'admin:cron' => 'Cron',
480  'admin:cron:record' => 'Últimas tarefas de Cro',
481  'admin:cron:period' => 'Período de Cron',
482  'admin:cron:friendly' => 'Completado por última vez',
483  'admin:cron:date' => 'Data e hora',
484  'admin:cron:msg' => 'Message',
485  'admin:cron:started' => 'Cron jobs for "%s" started at %s',
486  'admin:cron:started:actual' => 'Cron interval "%s" started processing at %s',
487  'admin:cron:complete' => 'Cron jobs for "%s" completed at %s',
488 
489  'admin:appearance' => 'Aparencia',
490  'admin:administer_utilities' => 'Utilidades',
491  'admin:develop_utilities' => 'Itilidades',
492  'admin:configure_utilities' => 'Utilidades',
493  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
494 
495  'admin:users' => "Usuarios",
496  'admin:users:online' => 'Conectados agora',
497  'admin:users:newest' => 'Últimos',
498  'admin:users:admins' => 'Administradores',
499  'admin:users:searchuser' => 'Search user to make them admin',
500  'admin:users:existingadmins' => 'List of existing admins',
501  'admin:users:add' => 'Engadir un usuario',
502  'admin:users:description' => "Este panel de administrador permítelle controlar a configuración dos usuarios do sitio. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
503  'admin:users:adduser:label' => "Prema aquí para engadir un usuario…",
504  'admin:users:opt:linktext' => "Configurar os usuarios…",
505  'admin:users:opt:description' => "Configurar a información dos usuarios e contas.",
506  'admin:users:find' => 'Atopar',
507  'admin:users:unvalidated' => 'Unvalidated',
508  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'No unvalidated users.',
509  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Registered: %s',
510  'admin:users:unvalidated:change_email' => 'Change e-mail address',
511  'admin:users:unvalidated:change_email:user' => 'Change e-mail address for: %s',
512 
513  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Maintenance mode',
514  'admin:upgrades' => 'Anovacións',
515  'admin:upgrades:finished' => 'Completed',
516  'admin:upgrades:db' => 'Database upgrades',
517  'admin:upgrades:db:name' => 'Upgrade name',
518  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Start time',
519  'admin:upgrades:db:end_time' => 'End time',
520  'admin:upgrades:db:duration' => 'Duration',
521  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Pending upgrades',
522  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Completed upgrades',
523  'admin:upgrades:menu:db' => 'Database upgrades',
524  'admin:upgrades:menu:run_single' => 'Run this upgrade',
525  'admin:upgrades:run' => 'Run upgrades now',
526  'admin:upgrades:error:invalid_upgrade' => 'Entity %s does not exist or not a valid instance of ElggUpgrade',
527  'admin:upgrades:error:invalid_batch' => 'Batch runner for the upgrade %s (%s) could not be instantiated',
528  'admin:upgrades:completed' => 'Upgrade "%s" completed at %s',
529  'admin:upgrades:completed:errors' => 'Upgrade "%s" completed at %s but encountered %s errors',
530  'admin:upgrades:failed' => 'Upgrade "%s" failed',
531  'admin:action:upgrade:reset:success' => 'Upgrade "%s" was reset',
532 
533  'admin:settings' => 'Configuración',
534  'admin:settings:basic' => 'Configuración básica',
535  'admin:settings:advanced' => 'Configuración avanzada',
536  'admin:settings:users' => 'Users',
537  'admin:site_settings' => "Site Settings",
538  'admin:site:description' => "Este panel de administración permítelle controlar a configuración global do sitio. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
539  'admin:site:opt:linktext' => "Configurar o sitio…",
540  'admin:settings:in_settings_file' => 'A opción está configurada en «settings.php».',
541 
542  'site_secret:current_strength' => 'Seguranza da chave',
543  'site_secret:strength:weak' => "Feble",
544  'site_secret:strength_msg:weak' => "Recomendámoslle encarecidamente que volva xerar o segredo do sitio.",
545  'site_secret:strength:moderate' => "Moderada",
546  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Recomendámoslle que volva xerar o segredo do sitio para maior seguranza.",
547  'site_secret:strength:strong' => "Forte",
548  'site_secret:strength_msg:strong' => "O segredo do sitio é forte dabondo. Non é necesario que o volva xerar.",
549 
550  'admin:dashboard' => 'Taboleiro',
551  'admin:widget:online_users' => 'Usuarios conectados',
552  'admin:widget:online_users:help' => 'Lista os usuarios que están actualmente no sitio.',
553  'admin:widget:new_users' => 'Usuarios novos',
554  'admin:widget:new_users:help' => 'Lista os últimos usuarios en rexistrarse.',
555  'admin:widget:banned_users' => 'Usuarios expulsados',
556  'admin:widget:banned_users:help' => 'Lista os usuarios expulsados.',
557  'admin:widget:content_stats' => 'Estatísticas do contido',
558  'admin:widget:content_stats:help' => 'Fai un seguimento do contido que crean os usuarios.',
559  'admin:widget:cron_status' => 'Estado das tarefas programadas',
560  'admin:widget:cron_status:help' => 'Mostra o estado das últimas tarefas programadas que se executaron.',
561  'admin:statistics:numentities' => 'Content Statistics',
562  'admin:statistics:numentities:type' => 'Content type',
563  'admin:statistics:numentities:number' => 'Number',
564  'admin:statistics:numentities:searchable' => 'Searchable entities',
565  'admin:statistics:numentities:other' => 'Other entities',
566 
567  'admin:widget:admin_welcome' => 'Benvida',
568  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Unha breve introdución á zona de administración de Elgg",
569  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
570 'Reciba a nosa benvida a Elgg. O que ten diante agora mesmo é o taboleiro de administración. Resulta útil para facer un seguimento do que está a acontecer no sitio.',
571 
572  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
573 "Navigation for the administration area is provided by the menu to the right. It is organized into
574 three sections:
575  <dl>
576  <dt>Administer</dt><dd>Basic tasks like managing users, monitoring reported content and activating plugins.</dd>
577  <dt>Configure</dt><dd>Occasional tasks like setting the site name or configuring settings of a plugin.</dd>
578  <dt>Information</dt><dd>Information about your site like statistics.</dd>
579  <dt>Develop</dt><dd>For developers who are building plugins or designing themes. (Requires a developer plugin.)</dd>
580  </dl>
581 ",
582 
583  // argh, this is ugly
584  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Asegúrese de botarlle unha ollada aos recursos dispoñíbeis na parte inferior da páxina, e grazas por usar Elgg!',
585 
586  'admin:widget:control_panel' => 'Panel de contro',
587  'admin:widget:control_panel:help' => "Facilita o acceso a controis habituais.",
588 
589  'admin:cache:flush' => 'Baleirar as cachés',
590  'admin:cache:flushed' => "Baleiráronse as cachés do sitio.",
591 
592  'admin:footer:faq' => 'P+F sobre administración',
593  'admin:footer:manual' => 'Manual de administración',
594  'admin:footer:community_forums' => 'Foros da comunidade de Elgg',
595  'admin:footer:blog' => 'Bitácora de Elgg',
596 
597  'admin:plugins:category:all' => 'Todos os complementos',
598  'admin:plugins:category:active' => 'Complementos activos',
599  'admin:plugins:category:inactive' => 'Complementos inactivos',
600  'admin:plugins:category:admin' => 'Administración',
601  'admin:plugins:category:bundled' => 'Empaquetado',
602  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Non empaquetado',
603  'admin:plugins:category:content' => 'Contido',
604  'admin:plugins:category:development' => 'Desenvolvemento',
605  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Melloras',
606  'admin:plugins:category:api' => 'Servizo ou API',
607  'admin:plugins:category:communication' => 'Comunicación',
608  'admin:plugins:category:security' => 'Seguranza e vandalismo',
609  'admin:plugins:category:social' => 'Social',
610  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Son e vídeo',
611  'admin:plugins:category:theme' => 'Temas',
612  'admin:plugins:category:widget' => 'Trebellos',
613  'admin:plugins:category:utility' => 'Utilidades',
614 
615  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Complemento descoñecido.',
616  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Ficheiro descoñecido.',
617 
618  'admin:notices:delete_all' => 'Dismiss all %s notices',
619  'admin:notices:could_not_delete' => 'Non foi posíbel eliminar a nota.',
620  'item:object:admin_notice' => 'Nota dos administradores',
621  'collection:object:admin_notice' => 'Admin notices',
622 
623  'admin:options' => 'Opcións de administración',
624 
625  'admin:security' => 'Security',
626  'admin:security:information' => 'Information',
627  'admin:security:information:description' => 'On this page you can find a list of security recommendations.',
628  'admin:security:information:https' => 'Is the website protected by HTTPS',
629  'admin:security:information:https:warning' => "It's recommended to protect your website using HTTPS, this helps protect data
630 (eg. passwords) from being sniffed over the internet connection.",
631  'admin:security:information:wwwroot' => 'Website main folder is writable',
632  'admin:security:information:wwwroot:error' => "It's recommended that you install Elgg in a folder which isn't writable by your webserver.
633 Malicious visitors could place unwanted code in your website.",
634  'admin:security:information:validate_input' => 'Input validation',
635  'admin:security:information:validate_input:error' => "Some plugin has disabled the input validation on your website, this will allow users to
636 submit potentially harmfull content (eg. cross-site-scripting, etc)",
637  'admin:security:information:password_length' => 'Minimal password length',
638  'admin:security:information:password_length:warning' => "It's recommended to have a minimal password length of at least 6 characters.",
639  'admin:security:information:username_length' => 'Minimal username length',
640  'admin:security:information:username_length:warning' => "It's recommended to have a minimal username length of at least 4 characters.",
641  'admin:security:information:php:session_gc' => "PHP session cleanup",
642  'admin:security:information:php:session_gc:chance' => "Cleanup chance: %s%%",
643  'admin:security:information:php:session_gc:lifetime' => "Session lifetime %s seconds",
644  'admin:security:information:php:session_gc:error' => "It's recommended to set 'session.gc_probability' and 'session.gc_divisor' in your PHP settings, this will cleanup
645 expired sessions from your database and not allow users to reuse old sessions.",
646 
647  'admin:security:settings' => 'Settings',
648  'admin:security:settings:description' => 'On this page you can configure some security features. Please read the settings carefully.',
649  'admin:security:settings:label:hardening' => 'Hardening',
650  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notifications',
651  'admin:security:settings:label:site_secret' => 'Site secret',
652 
653  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Notify all site administrators when an admin is added or removed',
654  'admin:security:settings:notify_admins:help' => 'This will send out a notification to all site administrators that one of the admins added/removed a site administrator.',
655 
656  'admin:security:settings:notify_user_admin' => 'Notify the user when the admin role is added or removed',
657  'admin:security:settings:notify_user_admin:help' => 'This will send a notification to the user that the admin role was added to/removed from their account.',
658 
659  'admin:security:settings:notify_user_ban' => 'Notify the user when their account gets (un)banned',
660  'admin:security:settings:notify_user_ban:help' => 'This will send a notification to the user that their account was (un)banned.',
661 
662  'admin:security:settings:notify_user_password' => 'Notify the user when they change their password',
663  'admin:security:settings:notify_user_password:help' => 'This will send a notification to the user when they change their password.',
664 
665  'admin:security:settings:protect_upgrade' => 'Protect upgrade.php',
666  'admin:security:settings:protect_upgrade:help' => 'This will protect upgrade.php so you require a valid token or you\'ll have to be an administrator.',
667  'admin:security:settings:protect_upgrade:token' => 'In order to be able to use the upgrade.php when logged out or as a non admin, the following URL needs to be used:',
668 
669  'admin:security:settings:protect_cron' => 'Protect the /cron URLs',
670  'admin:security:settings:protect_cron:help' => 'This will protect the /cron URLs with a token, only if a valid token is provided will the cron execute.',
671  'admin:security:settings:protect_cron:token' => 'In order to be able to use the /cron URLs the following tokens needs to be used. Please note that each interval has its own token.',
672  'admin:security:settings:protect_cron:toggle' => 'Show/hide cron URLs',
673 
674  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete' => 'Disable autocomplete on password fields',
675  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete:help' => 'Data entered in these fields will be cached by the browser. An attacker who can access the victim\'s browser could steal this information. This is especially important if the application is commonly used in shared computers such as cyber cafes or airport terminals. If you disable this, password management tools can no longer autofill these fields. The support for the autocomplete attribute can be browser specific.',
676 
677  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Require password to change email address',
678  'admin:security:settings:email_require_password:help' => 'When the user wishes to change their email address, require that they provide their current password.',
679 
680  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons' => 'Session bound entity icons',
681  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons:help' => 'Entity icons can be session bound by default. This means the URLs generated also contain information about the current session.
682 Having icons session bound makes icon urls not shareable between sessions. The side effect is that caching of these urls will only help the active session.',
683 
684  'admin:security:settings:site_secret:intro' => 'Elgg uses a key to create security tokens for various purposes.',
685  'admin:security:settings:site_secret:regenerate' => "Regenerate site secret",
686  'admin:security:settings:site_secret:regenerate:help' => "Note: Regenerating your site secret may inconvenience some users by invalidating tokens used in \"remember me\" cookies, e-mail validation requests, invitation codes, etc.",
687 
688  'admin:site:secret:regenerated' => "Your site secret has been regenerated",
689  'admin:site:secret:prevented' => "The regeneration of the site secret was prevented",
690 
691  'admin:notification:make_admin:admin:subject' => 'A new site administrator was added to %s',
692  'admin:notification:make_admin:admin:body' => 'Hi %s,
693 
694 %s made %s a site administrator of %s.
695 
696 To view the profile of the new administrator, click here:
697 %s
698 
699 To go to the site, click here:
700 %s',
701 
702  'admin:notification:make_admin:user:subject' => 'You were added as a site administator of %s',
703  'admin:notification:make_admin:user:body' => 'Hi %s,
704 
705 %s made you a site administrator of %s.
706 
707 To go to the site, click here:
708 %s',
709  'admin:notification:remove_admin:admin:subject' => 'A site administrator was removed from %s',
710  'admin:notification:remove_admin:admin:body' => 'Hi %s,
711 
712 %s removed %s as a site administrator of %s.
713 
714 To view the profile of the old administrator, click here:
715 %s
716 
717 To go to the site, click here:
718 %s',
719 
720  'admin:notification:remove_admin:user:subject' => 'You were removed as a site administator from %s',
721  'admin:notification:remove_admin:user:body' => 'Hi %s,
722 
723 %s removed you as site administrator of %s.
724 
725 To go to the site, click here:
726 %s',
727  'user:notification:ban:subject' => 'Your account on %s was banned',
728  'user:notification:ban:body' => 'Hi %s,
729 
730 Your account on %s was banned.
731 
732 To go to the site, click here:
733 %s',
734 
735  'user:notification:unban:subject' => 'Your account on %s is no longer banned',
736  'user:notification:unban:body' => 'Hi %s,
737 
738 Your account on %s is no longer banned. You can use the site again.
739 
740 To go to the site, click here:
741 %s',
742 
743  'user:notification:password_change:subject' => 'Your password has been changed!',
744  'user:notification:password_change:body' => "Hi %s,
745 
746 Your password on '%s' has been changed! If you made this change than you're all set.
747 
748 If you didn't make this change, please reset your password here:
749 %s
750 
751 Or contact a site administrator:
752 %s",
753 
758  'plugins:disabled' => 'Non se están a cargar os complementos porque no cartafol «mod» hai un ficheiro chamado «disable» (desactivar).',
759  'plugins:settings:save:ok' => "Gardouse a configuración do complemento «%s».",
760  'plugins:settings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do complemento «%s».",
761  'plugins:usersettings:save:ok' => "Gardouse a configuración do usuario para o complemento «%s».",
762  'plugins:usersettings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do usuario para o complemento «%s».",
763  'item:object:plugin' => 'Complementos',
764  'collection:object:plugin' => 'Plugins',
765 
766  'admin:plugins' => "Complementos",
767  'admin:plugins:activate_all' => 'Activalos todos',
768  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Desactivalos todos',
769  'admin:plugins:activate' => 'Activar',
770  'admin:plugins:deactivate' => 'Desactivar',
771  'admin:plugins:description' => "Este panel de administración permítelle controlar e configurar ferramentas instaladas no sitio.",
772  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configurar as ferramentas…",
773  'admin:plugins:opt:description' => "Configurar as ferramentas instaladas no sitio.",
774  'admin:plugins:label:id' => "ID",
775  'admin:plugins:label:name' => "Name",
776  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
777  'admin:plugins:label:copyright' => "Dereitos de autor",
778  'admin:plugins:label:categories' => 'Categorías',
779  'admin:plugins:label:licence' => "Licenza",
780  'admin:plugins:label:website' => "URL",
781  'admin:plugins:label:info' => "Info",
782  'admin:plugins:label:files' => "Files",
783  'admin:plugins:label:resources' => "Resources",
784  'admin:plugins:label:screenshots' => "Screenshots",
785  'admin:plugins:label:repository' => "Código",
786  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Informar dun problema",
787  'admin:plugins:label:donate' => "Doar",
788  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'Máis información',
789  'admin:plugins:label:version' => 'Versión',
790  'admin:plugins:label:location' => 'Lugar',
791  'admin:plugins:label:contributors' => 'Colaboradores',
792  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nome',
793  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'Corre',
794  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Sitio web',
795  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Usuario na comunidade',
796  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Descrición',
797  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Dependencias',
798  'admin:plugins:label:missing_dependency' => 'Missing dependency [%s].',
799 
800  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'O complemento ten dependencias que non están satisfeitas, e polo tanto non pode activarse. Prema «Máis información» para ver a lista de dependencias.',
801  'admin:plugins:warning:invalid' => 'O complemento non é válido: %s',
802  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Na <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">documentación de Elss</a> atopará consellos para evitar e solucionar problemas.',
803  'admin:plugins:cannot_activate' => 'Non pode activarse',
804  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'cannot deactivate',
805  'admin:plugins:already:active' => 'The selected plugin(s) are already active.',
806  'admin:plugins:already:inactive' => 'The selected plugin(s) are already inactive.',
807 
808  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Cambiouse a posición de «%s».",
809  'admin:plugins:set_priority:no' => "Non foi posíbel cambiar a posición de «%s».",
810  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Non foi posíbel cambiar a posición de «%s». Produciuse un erro: %s",
811  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Desactivouse «%s».",
812  'admin:plugins:deactivate:no' => "Non foi posíbel desactivar «%s».",
813  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Non foi posíbel desactivar «%s». Produciuse un erro: %s",
814  'admin:plugins:activate:yes' => "Activouse «%s».",
815  'admin:plugins:activate:no' => "Non foi posíbel activar «%s».",
816  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Non foi posíbel actiar «%s». Produciuse un erro: %s",
817  'admin:plugins:categories:all' => 'Todas as categorías',
818  'admin:plugins:plugin_website' => 'Sitio web do complemento',
819  'admin:plugins:author' => '%s',
820  'admin:plugins:version' => 'Versión %s',
821  'admin:plugin_settings' => 'Configuración do complement',
822  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'O complemento está activo pero algunhas das súas dependencias non están satisfeitas. Pode que lle dea problemas. Prema «Máis información» para obter máis detalles.',
823 
824  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Tipo',
825  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nome',
826  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Valor esperad',
827  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Valor real',
828  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Comentari',
829 
830  'admin:statistics:description' => "Isto é un resumo das estatísticas do sitio. Se quere estatísticas máis detalladas, existe unha funcionalidade de administración profesional.",
831  'admin:statistics:opt:description' => "Ver información estatística sobre usuarios e obxectos do sitio.",
832  'admin:statistics:opt:linktext' => "Ver as estatísticas…",
833  'admin:statistics:label:user' => "User statistics",
834  'admin:statistics:label:numentities' => "Entidades do sitio",
835  'admin:statistics:label:numusers' => "Número de usuarios",
836  'admin:statistics:label:numonline' => "Número de usuarios conectados",
837  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Usuarios conectados",
838  'admin:statistics:label:admins'=>"Administradores",
839  'admin:statistics:label:version' => "Versión de Elgg",
840  'admin:statistics:label:version:release' => "Publicación",
841  'admin:statistics:label:version:version' => "Versión",
842  'admin:statistics:label:version:code' => "Code Version",
843 
844  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
845  'admin:server:label:requirements' => 'Requirements',
846  'admin:server:label:php' => 'PHP',
847  'admin:server:label:phpinfo' => 'Show PHPInfo',
848  'admin:server:label:web_server' => 'Servidor web',
849  'admin:server:label:server' => 'Servidor',
850  'admin:server:label:log_location' => 'Ruta do rexistro',
851  'admin:server:label:php_version' => 'Versión de PHP',
852  'admin:server:label:php_version:required' => 'Elgg requires a minimal PHP version of 7.1',
853  'admin:server:label:php_ini' => 'Ruta do ficheiro de configuración de PHP',
854  'admin:server:label:php_log' => 'Rexistro de PHP',
855  'admin:server:label:mem_avail' => 'Memoria dispoñíbel',
856  'admin:server:label:mem_used' => 'Memoria en uso',
857  'admin:server:error_log' => "Rexistro de erros do servidor web",
858  'admin:server:label:post_max_size' => 'Tamaño máximo das solicitudes POST',
859  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Tamaño máximo de envío',
860  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Nota: post_max_size debe ser maior que este valor para permitir envíos deste tamaño)',
861  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
862  'admin:server:memcache:inactive' => '
863  Memcache is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
864  For improved performance, it is recommended that you enable and configure memcache (or redis).
865 ',
866 
867  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
868  'admin:server:redis:inactive' => '
869  Redis is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
870  For improved performance, it is recommended that you enable and configure redis (or memcache).
871 ',
872 
873  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
874  'admin:server:opcache:inactive' => '
875  OPcache is not available on this server or it has not yet been enabled.
876  For improved performance, it is recommended that you enable and configure OPcache.
877 ',
878 
879  'admin:server:requirements:php_extension' => "PHP extension: %s",
880  'admin:server:requirements:php_extension:required' => "This PHP extension is required for the correct operation of Elgg",
881  'admin:server:requirements:php_extension:recommended' => "This PHP extension is recommended for the optimal operation of Elgg",
882  'admin:server:requirements:rewrite' => ".htaccess rewrite rules",
883  'admin:server:requirements:rewrite:fail' => "Check your .htaccess for the correct rewrite rules",
884 
885  'admin:server:requirements:database:server' => "Database server",
886  'admin:server:requirements:database:server:required' => "Elgg requires MySQL v5.5.3 or higher for its database",
887  'admin:server:requirements:database:client' => "Database client",
888  'admin:server:requirements:database:client:required' => "Elgg requires pdo_mysql to connect to the database server",
889 
890  'admin:user:label:search' => "Atopar usuarios:",
891  'admin:user:label:searchbutton' => "Buscar",
892 
893  'admin:user:ban:no' => "Non é posíbel expular ao usuario",
894  'admin:user:ban:yes' => "O usuario foi expulsado.",
895  'admin:user:self:ban:no' => "Non é posíbel expulsarse a un mesmo",
896  'admin:user:unban:no' => "Non foi posíbel readmitir o usuario.",
897  'admin:user:unban:yes' => "Readmitiuse o usuario.",
898  'admin:user:delete:no' => "Non foi posíbel eliminar o usuario.",
899  'admin:user:delete:yes' => "Eliminouse o usuario %s.",
900  'admin:user:self:delete:no' => "Non é posíbel eliminarse a un memso.",
901 
902  'admin:user:resetpassword:yes' => "Restableceuse o contrasinal, informouse ao usuario.",
903  'admin:user:resetpassword:no' => "Non foi posíbel restablecer o contrasinal.",
904 
905  'admin:user:makeadmin:yes' => "O usuario convertiuse en administrador.",
906  'admin:user:makeadmin:no' => "Non foi posíbel converter o usuario en administrador.",
907 
908  'admin:user:removeadmin:yes' => "O usuario perdeu os privilexios de administrador",
909  'admin:user:removeadmin:no' => "Non foi posíbel quitarlle ao usuario os privilexios de administrador.",
910  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Non é posíbel quitarse os privilexios de administrador a un mesmo.",
911 
912  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menu Items',
913  'admin:menu_items:configure' => 'Configurar os elementos do menú principal.',
914  'admin:menu_items:description' => 'Escolla os elementos de menú que quere mostrar como ligazóns destacadas. Os elementos que non use engadiranse a «Máis» ao final da lista.',
915  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Quere eliminar as ligazóns do menú da barra de ferramentas?',
916  'admin:menu_items:saved' => 'Gardáronse os elementos do menú.',
917  'admin:add_menu_item' => 'Engadir un elemento de menú personalizado',
918  'admin:add_menu_item:description' => 'Complete os campos de nome para mostrar e URL para engadir elementos personalizados al menú de navegación.',
919 
920  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Default Widgets',
921  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Tipo de trebello descoñecido',
922  'admin:default_widgets:instructions' => 'Add, remove, position, and configure default widgets for the selected widget page.
923 These changes will only affect new users on the site.',
924 
925  'admin:robots.txt:instructions' => "Edite a continuación o ficheiro «robots.txt» do sitio.",
926  'admin:robots.txt:plugins' => "Os complementos están a engadir o seguinte contido ao ficheiro «robots.txt».",
927  'admin:robots.txt:subdir' => "A ferramenta de «robots.txt» non vai funcionar porque Elgg está instalado nun subdirectorio.",
928  'admin:robots.txt:physical' => "A ferramenta robots.txt non funcionará porque existe un ficheiro robots.txt.",
929 
930  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'O sitio está pechado por mantemento',
931  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Maintenance mode should be used for upgrades and other large changes to the site.
932  When it is on, only admins can log in and browse the site.',
933  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Modo de mantemento',
934  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Mensaxe que se mostra aos usuarios cando o sitio está no modo de mantemento.',
935  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Gardouse a configuración do modo de mantemento.',
936  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'O sitio está en modo de mantemento.',
937  'admin:login' => 'Acceso para administradores',
938 
943  'usersettings:description' => "O panel de configuración de usuarios permítelle controlar a súa configuración persoal, desde a xestión de usuarios ata o comportamento dos complementos. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
944 
945  'usersettings:statistics' => "Estatísticas súas",
946  'usersettings:statistics:opt:description' => "Ver información estatística sobre usuarios e obxectos do sitio.",
947  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Estatísticas das contas",
948 
949  'usersettings:statistics:login_history' => "Login History",
950  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Date",
951  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP Address",
952 
953  'usersettings:user' => "Configuración de %s",
954  'usersettings:user:opt:description' => "Isto permítelle controlar a configuración dos usuarios",
955  'usersettings:user:opt:linktext' => "Cambiar a súa configuración",
956 
957  'usersettings:plugins' => "Ferramentas",
958  'usersettings:plugins:opt:description' => "Configurar as súas ferramentas activas",
959  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configurar as súas ferramentas",
960 
961  'usersettings:plugins:description' => "Este panel permítelle controlar e cambiar a súa configuración persoal das ferramentas instaladas polo administrador do sistema.",
962  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Contido persoal",
963 
964  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Detalles persoais",
965  'usersettings:statistics:label:name' => "Nome complet",
966  'usersettings:statistics:label:email' => "Correo",
967  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Membro desde",
968  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Último acces",
969 
974  'river:all' => 'Actividade global',
975  'river:mine' => 'Actividade persoal',
976  'river:owner' => 'Actividade de %s',
977  'river:friends' => 'Actividade dos contactos',
978  'river:select' => 'Mostrar %s',
979  'river:comments:more' => '+%u máis',
980  'river:comments:all' => 'Ver os %u comentarios',
981  'river:generic_comment' => 'deixou un comentario en %s %s',
982 
987  'icon:size' => "Tamaño das iconas",
988  'icon:size:topbar' => "Barra superior",
989  'icon:size:tiny' => "Enanas",
990  'icon:size:small' => "Pequenas",
991  'icon:size:medium' => "Medianas",
992  'icon:size:large' => "Grandes",
993  'icon:size:master' => "Xigantes",
994 
995  'entity:edit:icon:file:label' => "Upload a new icon",
996  'entity:edit:icon:file:help' => "Leave blank to keep current icon.",
997  'entity:edit:icon:remove:label' => "Remove icon",
998 
1003  'save' => "Gardar",
1004  'save_go' => "Save, and go to %s",
1005  'reset' => 'Restablecer',
1006  'publish' => "Publicar",
1007  'cancel' => "Cancelar",
1008  'saving' => "Gardando…",
1009  'update' => "Actualizar",
1010  'preview' => "Vista previa",
1011  'edit' => "Editar",
1012  'delete' => "Eliminar",
1013  'accept' => "Aceptar",
1014  'reject' => "Rexeitar",
1015  'decline' => "Refusar",
1016  'approve' => "Aprobar",
1017  'activate' => "Activar",
1018  'deactivate' => "Desactivar",
1019  'disapprove' => "Desaprobar",
1020  'revoke' => "Revogar",
1021  'load' => "Cargar",
1022  'upload' => "Enviar",
1023  'download' => "Descargar",
1024  'ban' => "Expulsar",
1025  'unban' => "Readmitir",
1026  'banned' => "Expulsado",
1027  'enable' => "Activar",
1028  'disable' => "Desactivar",
1029  'request' => "Solicitar",
1030  'complete' => "Completar",
1031  'open' => 'Abrir',
1032  'close' => 'Pechar',
1033  'hide' => 'Agochar',
1034  'show' => 'Mostrar',
1035  'reply' => "Responder",
1036  'more' => 'Máis',
1037  'more_info' => 'Máis información',
1038  'comments' => 'Comentarios',
1039  'import' => 'Importar',
1040  'export' => 'Exportar',
1041  'untitled' => 'Sen títul',
1042  'help' => 'Axuda',
1043  'send' => 'Enviar',
1044  'post' => 'Publicar',
1045  'submit' => 'Entregar',
1046  'comment' => 'Deixar un comentario',
1047  'upgrade' => 'Anovar',
1048  'sort' => 'Ordenar',
1049  'filter' => 'Filtrar',
1050  'new' => 'Nov',
1051  'add' => 'Engadir',
1052  'create' => 'Crear',
1053  'remove' => 'Eliminar',
1054  'revert' => 'Reverter',
1055  'validate' => 'Validate',
1056  'read_more' => 'Read more',
1057 
1058  'site' => 'Siti',
1059  'activity' => 'Actividade',
1060  'members' => 'Membros',
1061  'menu' => 'Menú',
1062 
1063  'up' => 'Subir',
1064  'down' => 'Baixar',
1065  'top' => 'Arriba',
1066  'bottom' => 'Abaixo',
1067  'right' => 'Dereita',
1068  'left' => 'Esquerda',
1069  'back' => 'Volver',
1070 
1071  'invite' => "Convidar",
1072 
1073  'resetpassword' => "Restablecer o contrasinal",
1074  'changepassword' => "Cambiar o contrasinal",
1075  'makeadmin' => "Facer administrador",
1076  'removeadmin' => "Quitar os privilexios de administrador",
1077 
1078  'option:yes' => "Si",
1079  'option:no' => "Non",
1080 
1081  'unknown' => 'Descoñecido',
1082  'never' => 'Nunca',
1083 
1084  'active' => 'Activo',
1085  'total' => 'Total',
1086  'unvalidated' => 'Unvalidated',
1087  'disabled' => 'Disabled',
1088 
1089  'ok' => 'Aceptar',
1090  'any' => 'Calquera',
1091  'error' => 'Erro',
1092 
1093  'other' => 'Outro',
1094  'options' => 'Opcións',
1095  'advanced' => 'Avanzada',
1096 
1097  'learnmore' => "Prema aquí para saber máis",
1098  'unknown_error' => 'Erro descoñecido',
1099 
1100  'content' => "Contido",
1101  'content:latest' => 'Última actividade',
1102  'content:latest:blurb' => 'Tamén pode premer aquí para ver os últimos contidos de todo o sitio.',
1103 
1104  'link:text' => 'Ver a ligazón',
1105 
1110  'question:areyousure' => 'Está seguro?',
1111 
1116  'status' => 'Estado',
1117  'status:unsaved_draft' => 'Borrador sen gardar',
1118  'status:draft' => 'Borrador',
1119  'status:unpublished' => 'Sen publicar',
1120  'status:published' => 'Publicado',
1121  'status:featured' => 'Destacado',
1122  'status:open' => 'Aberto',
1123  'status:closed' => 'Pechado',
1124  'status:enabled' => 'Enabled',
1125  'status:disabled' => 'Disabled',
1126  'status:unavailable' => 'Unavailable',
1127 
1132  'sort:newest' => 'Último',
1133  'sort:popular' => 'Popular',
1134  'sort:alpha' => 'Alfabético',
1135  'sort:priority' => 'Prioridade',
1136 
1141  'title' => "Títul",
1142  'description' => "Descrición",
1143  'tags' => "Etiquetas",
1144  'all' => "Tod",
1145  'mine' => "Propio",
1146 
1147  'by' => 'de',
1148  'none' => 'nada',
1149 
1150  'annotations' => "Anotacións",
1151  'relationships' => "Relacións",
1152  'metadata' => "Metadatos",
1153  'tagcloud' => "Nube de etiquetas",
1154 
1155  'on' => 'Activado',
1156  'off' => 'Desactivado',
1157 
1158  'number_counter:separatorr' => ".",
1159  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
1160  'number_counter:view:million' => "%sM",
1161  'number_counter:view:billion' => "%sB",
1162  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
1163 
1168  'edit:this' => 'Editar ist',
1169  'delete:this' => 'Eliminar ist',
1170  'comment:this' => 'Deixar un comentario nist',
1171 
1176  'deleteconfirm' => "Está seguro de que quere eliminar isto?",
1177  'deleteconfirm:plural' => "Está seguro de que quere eliminar estes elementos?",
1178  'fileexists' => "A file has already been uploaded. To replace it, select a new one below",
1179  'input:file:upload_limit' => 'Maximum allowed file size is %s',
1180 
1185  'useradd:subject' => 'Creouse a conta de usuario',
1186  'useradd:body' => '%s,
1187 
1188 A user account has been created for you at %s. To log in, visit:
1189 
1190 %s
1191 
1192 And log in with these user credentials:
1193 
1194 Username: %s
1195 Password: %s
1196 
1197 Once you have logged in, we highly recommend that you change your password.',
1198 
1203  'systemmessages:dismiss' => "Prema para descartar",
1204 
1205 
1209  'messages:title:success' => 'Success',
1210  'messages:title:error' => 'Error',
1211  'messages:title:warning' => 'Warning',
1212  'messages:title:help' => 'Help',
1213  'messages:title:notice' => 'Notice',
1214 
1219  'importsuccess' => "Importáronse os datos",
1220  'importfail' => "Non foi posíbel importar os datos mediante OpenDD.",
1221 
1226  'input:date_format' => 'Y-m-d',
1227  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
1228  'input:time_format' => 'g:ia',
1229 
1230  'friendlytime:justnow' => "hai un intre",
1231  'friendlytime:minutes' => "hai %s minutos",
1232  'friendlytime:minutes:singular' => "hai un minuto",
1233  'friendlytime:hours' => "hai %s horas",
1234  'friendlytime:hours:singular' => "hai unha hora",
1235  'friendlytime:days' => "hai %s días",
1236  'friendlytime:days:singular' => "onte",
1237  'friendlytime:date_format' => 'j de F de Y ás g:i a',
1238  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
1239 
1240  'friendlytime:future:minutes' => "en %s minutos",
1241  'friendlytime:future:minutes:singular' => "nun minuto",
1242  'friendlytime:future:hours' => "en %s horas",
1243  'friendlytime:future:hours:singular' => "nunha hora",
1244  'friendlytime:future:days' => "en %s días",
1245  'friendlytime:future:days:singular' => "mañá",
1246 
1247  'date:month:01' => '%s de xaneir',
1248  'date:month:02' => '%s de febreiro',
1249  'date:month:03' => '%s de marzo',
1250  'date:month:04' => '%s de abril',
1251  'date:month:05' => '%s de mai',
1252  'date:month:06' => '%s de xuño',
1253  'date:month:07' => '%s de xull',
1254  'date:month:08' => '%s de agost',
1255  'date:month:09' => '%s de setembr',
1256  'date:month:10' => '%s de outubro',
1257  'date:month:11' => '%s de novembr',
1258  'date:month:12' => '%s de decembr',
1259 
1260  'date:month:short:01' => 'Jan %s',
1261  'date:month:short:02' => 'Feb %s',
1262  'date:month:short:03' => 'Mar %s',
1263  'date:month:short:04' => 'Apr %s',
1264  'date:month:short:05' => 'May %s',
1265  'date:month:short:06' => 'Jun %s',
1266  'date:month:short:07' => 'Jul %s',
1267  'date:month:short:08' => 'Aug %s',
1268  'date:month:short:09' => 'Sep %s',
1269  'date:month:short:10' => 'Oct %s',
1270  'date:month:short:11' => 'Nov %s',
1271  'date:month:short:12' => 'Dec %s',
1272 
1273  'date:weekday:0' => 'Doming',
1274  'date:weekday:1' => 'Luns',
1275  'date:weekday:2' => 'Martes',
1276  'date:weekday:3' => 'Mércores',
1277  'date:weekday:4' => 'Xoves',
1278  'date:weekday:5' => 'Venres',
1279  'date:weekday:6' => 'Sábad',
1280 
1281  'date:weekday:short:0' => 'Sun',
1282  'date:weekday:short:1' => 'Mon',
1283  'date:weekday:short:2' => 'Tue',
1284  'date:weekday:short:3' => 'Wed',
1285  'date:weekday:short:4' => 'Thu',
1286  'date:weekday:short:5' => 'Fri',
1287  'date:weekday:short:6' => 'Sat',
1288 
1289  'interval:minute' => 'Cada minuto',
1290  'interval:fiveminute' => 'Cada cindo minutos',
1291  'interval:fifteenmin' => 'Cada cuarto de hora',
1292  'interval:halfhour' => 'Cada media hora',
1293  'interval:hourly' => 'Cada hora',
1294  'interval:daily' => 'Cada día',
1295  'interval:weekly' => 'Cada semana',
1296  'interval:monthly' => 'Cada mes',
1297  'interval:yearly' => 'Cada an',
1298 
1303  'installation:sitename' => "Nome do sitio:",
1304  'installation:sitedescription' => "Descrición curta do sitio (opcional):",
1305  'installation:sitedescription:help' => "With bundled plugins this appears only in the description meta tag for search engine results.",
1306  'installation:wwwroot' => "URL do sitio:",
1307  'installation:path' => "Ruta completa da instalación de Elgg:",
1308  'installation:dataroot' => "Ruta completa do cartafol dos datos:",
1309  'installation:dataroot:warning' => "Debe crear este cartafol manualmente. Debería estar fóra do cartafol de instalación de Elgg.",
1310  'installation:sitepermissions' => "Permisos de acceso predeterminados:",
1311  'installation:language' => "Idioma predeterminado:",
1312  'installation:debug' => "Controle a cantidade de información que se garda no rexistro do servidor.",
1313  'installation:debug:label' => "Nivel de rexistro:",
1314  'installation:debug:none' => 'Desactivar o rexistro (recomendado)',
1315  'installation:debug:error' => 'Só rexistrar erros críticos',
1316  'installation:debug:warning' => 'Rexistrar erros e avisos',
1317  'installation:debug:notice' => 'Rexistrar erros, avisos e notas',
1318  'installation:debug:info' => 'Rexistralo todo',
1319 
1320  // Walled Garden support
1321  'installation:registration:description' => 'O rexistro de usuarios está activado de maneira predeterminada. Pode desactivalo se non quere que a xente se rexistre pola súa conta.',
1322  'installation:registration:label' => 'Permitir o rexistro de novos usuarios',
1323  'installation:walled_garden:description' => 'Active isto para evitar que usuarios anónimos poidan acceder a páxinas do sitio que non estean marcadas como públicas, como pode ser o caso das páxinas de acceso e rexistro de contas.',
1324  'installation:walled_garden:label' => 'Restrinxir as páxinas a usuarios rexistrados.',
1325 
1326  'installation:view' => "Indique a vista que se usará como vista predeterminada do sitio, ou non indique nada para usar a vista predeterminada. En caso de dúbida, deixe o campo baleiro.",
1327 
1328  'installation:siteemail' => "Enderezo de correo electrónico do sitio (co que enviar as mensaxes do sistema):",
1329  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1330  'installation:default_limit' => "Número predeterminado de elementos por páxina.",
1331 
1332  'admin:site:access:warning' => "Esta é a configuración de intimidade que se lles suxire aos usuarios cando crean novo contido. Cambiala non afecta ao contido xa creado.",
1333  'installation:allow_user_default_access:description' => "Active isto para permitirlle aos usuarios definir a súa propia configuración de intimidade predeterminada.",
1334  'installation:allow_user_default_access:label' => "Permitir o acceso predeterminado de usuarios.",
1335 
1336  'installation:simplecache:description' => "A caché simple almacena contido estático, incluídos ficheiros CSS e JavaScript, mellorando así o rendemento.",
1337  'installation:simplecache:label' => "Usar a caché simple (recomendado).",
1338 
1339  'installation:cache_symlink:description' => "The symbolic link to the simple cache directory allows the server to serve static views bypassing the engine, which considerably improves performance and reduces the server load",
1340  'installation:cache_symlink:label' => "Use symbolic link to simple cache directory (recommended)",
1341  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolic link has been established. If, for some reason, you want to remove the link, delete the symbolic link directory from your server",
1342  'installation:cache_symlink:paths' => 'Correctly configured symbolic link must link <i>%s</i> to <i>%s</i>',
1343  'installation:cache_symlink:error' => "Due to your server configuration the symbolic link can not be established automatically. Please refer to the documentation and establish the symbolic link manually.",
1344 
1345  'installation:minify:description' => "A caché simple tamén pode comprimir os ficheiros CSS e JavaScript para mellorar o rendemento. Para activar esta opción active primeiro a caché simple.",
1346  'installation:minify_js:label' => "Comprimir o código JavaScript (recomendado).",
1347  'installation:minify_css:label' => "Comprimir o código CSS (recomendado).",
1348 
1349  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Debe actualizar o seu ficheiro «.htaccess» para que a ruta se insira no parámetro GET «__elgg_uri» (pode basearse no modelo que hai en «install/config/htaccess.dist»).",
1350  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg non pode conectarse a si mesmo para probar as regras de substitución correctamente. Comprobe que o programa «curl» funciona e que non existen restricións de enderezos IP que impidan as conexións locais.",
1351 
1352  'installation:systemcache:description' => "A caché do sistema almacena datos en ficheiros para diminuír o tempo de carga de Elgg",
1353  'installation:systemcache:label' => "Usar a caché do sistema (recomendado).",
1354 
1355  'admin:legend:system' => 'Sistema',
1356  'admin:legend:caching' => 'Caché',
1357  'admin:legend:content' => 'Content',
1358  'admin:legend:content_access' => 'Acceso a contidos',
1359  'admin:legend:site_access' => 'Acceso ao sitio',
1360  'admin:legend:debug' => 'Depuración e rexistr',
1361 
1362  'config:users:can_change_username' => "Allow users to change their username",
1363  'config:users:can_change_username:help' => "If not allowed only admins can change a users username",
1364  'config:remove_branding:label' => "Remove Elgg branding",
1365  'config:remove_branding:help' => "Throughout the site there are various links and logo's that show this site is made using Elgg. If you remove the branding consider donating on https://elgg.org/about/supporters",
1366  'config:disable_rss:label' => "Disable RSS feeds",
1367  'config:disable_rss:help' => "Disable this to no longer promote the availability of RSS feeds",
1368  'config:friendly_time_number_of_days:label' => "Number of days friendly time is presented",
1369  'config:friendly_time_number_of_days:help' => "You can configure how many days the friendly time notation is used. After the set amount of days the friendly time will change into a regular date format. Setting this to 0 will disable the friendly time format.",
1370 
1371  'upgrading' => 'Anovando…',
1372  'upgrade:core' => 'Anovouse a instalación de Elgg.',
1373  'upgrade:unlock' => 'Desbloquear a anovación',
1374  'upgrade:unlock:confirm' => "A base de datos está bloqueada para outra anovación. Realizar varias anovacións ao mesmo tempo é perigoso. Non continúe salvo que estea certo de que non hai ningunha outra anovación en marcha. Quere desbloquear a anovació?",
1375  'upgrade:terminated' => 'Upgrade has been terminated by an event handler',
1376  'upgrade:locked' => "Non é posíbel anovar, hai outra anovación en marcha. Pode desbloquear esta anovación desde a sección de administración.",
1377  'upgrade:unlock:success' => "Desbloqueouse a anovación.",
1378  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Non é posíbel anovar.',
1379  'upgrade:unable_to_upgrade_info' => 'This installation cannot be upgraded because legacy views
1380 were detected in the Elgg core views directory. These views have been deprecated and need to be
1381 removed for Elgg to function correctly. If you have not made changes to Elgg core, you can
1382 simply delete the views directory and replace it with the one from the latest
1383 package of Elgg downloaded from <a href="https://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1384 
1385 If you need detailed instructions, please visit the <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">
1386 Upgrading Elgg documentation</a>. If you require assistance, please post to the
1387 <a href="https://elgg.org/discussion/all">Community Support Forums</a>.',
1388 
1389  'update:oauth_api:deactivated' => 'A API de OAuth (outrora coñecida como «OAuth Lib») desactivouse durante a anovación. Actívea de novo manualmente.',
1390  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Recomendámoslle que volva xerar a chave do sitio para mellorar a seguranza do sistema. Pode facelo desde «Configurar → Configuración → Avanzada».",
1391  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Recomendámoslle encarecidamente que volva xerar a chave do sitio para mellorar a seguranza do sistema. Pode facelo desde «Configurar → Configuración → Avanzada».",
1392 
1393  'deprecated:function' => 'A función «%s()» está obsoleta, substitúaa por «%s()».',
1394 
1395  'admin:pending_upgrades' => 'O sitio ten anovacións pendentes que requiren da súa atención inmediata.',
1396  'admin:view_upgrades' => 'Ver as anovacións pendentes.',
1397  'item:object:elgg_upgrade' => 'Anovacións do sitio.',
1398  'collection:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1399  'admin:upgrades:none' => 'A instalación está actualizada.',
1400 
1401  'upgrade:item_count' => 'É necesario anovar <b>%s</b> elementos.',
1402  'upgrade:warning' => '<b>Advertencia:</b> En sitios grandes, esta anovación pode levar bantante tempo.',
1403  'upgrade:success_count' => 'Anovado:',
1404  'upgrade:error_count' => 'Erros:',
1405  'upgrade:finished' => 'Rematou a anovación',
1406  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Rematou a anovación pero producíronse erros. Actualice a páxina e probe a anovar outra vez.</p></p><br />
1407 
1408 Se o erro persiste, comprobe o rexistro de erros do servidor, a ver se pode indetificar a causa. Para pedir axuda para solucionar o erro, acuda ao <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grupo de asistencia técnica</a> na comunidade de Elgg.</p>',
1409  'upgrade:should_be_skipped' => 'No items to upgrade',
1410  'upgrade:count_items' => '%d items to upgrade',
1411 
1412  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1413  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Align database GUID columns',
1414 
1419  'welcome' => "Benvida",
1420  'welcome:user' => 'Ola, %s',
1421 
1426  'email:from' => 'De',
1427  'email:to' => 'A',
1428  'email:subject' => 'Asunt',
1429  'email:body' => 'Corpo',
1430 
1431  'email:settings' => "Configuración do corre",
1432  'email:address:label' => "Enderezo de corre",
1433  'email:address:password' => "Password",
1434  'email:address:password:help' => "In order to be able to change your email address you need to provide your current password.",
1435 
1436  'email:save:success' => "Gardouse o novo enderezo de correo. Envióuselle unha solicitude de verificación.",
1437  'email:save:fail' => "Non foi posíbel gardar o novo enderezo de correo.",
1438  'email:save:fail:password' => "The password doesn't match your current password, could not change your email address",
1439 
1440  'friend:newfriend:subject' => "%s engadiuno como contacto.",
1441  'friend:newfriend:body' => "%s has made you a friend!
1442 
1443 To view their profile, click here:
1444 
1445 %s",
1446 
1447  'email:changepassword:subject' => "Cambiouse o contrasinal.",
1448  'email:changepassword:body' => "Hi %s,
1449 
1450 Your password has been changed.",
1451 
1452  'email:resetpassword:subject' => "Restableceuse o seu contrasinal",
1453  'email:resetpassword:body' => "Hi %s,
1454 
1455 Your password has been reset to: %s",
1456 
1457  'email:changereq:subject' => "Solicitude de cambio de contrasinal.",
1458  'email:changereq:body' => "Hi %s,
1459 
1460 Somebody (from the IP address %s) has requested a password change for this account.
1461 
1462 If you requested this, click on the link below. Otherwise ignore this email.
1463 
1464 %s",
1465 
1470  'default_access:settings' => "Nivel de acceso predeterminado persoal",
1471  'default_access:label' => "Acceso predeterminado",
1472  'user:default_access:success' => "Gardouse o seu novo nivel de acceso predeterminado.",
1473  'user:default_access:failure' => "Non foi posíbel gardar o seu novo nivel de acceso predeterminado.",
1474 
1479  'comments:count' => "%s comentarios",
1480  'item:object:comment' => 'Comentarios',
1481  'collection:object:comment' => 'Comments',
1482 
1483  'river:object:default:comment' => '%s commented on %s',
1484 
1485  'generic_comments:add' => "Deixar un comentario",
1486  'generic_comments:edit' => "Editar o comentario",
1487  'generic_comments:post' => "Publicar o comentario",
1488  'generic_comments:text' => "Deixar un comentario",
1489  'generic_comments:latest' => "Últimos comentarios",
1490  'generic_comment:posted' => "Publicouse o comentario:",
1491  'generic_comment:updated' => "Actualizouse o comentario.",
1492  'entity:delete:object:comment:success' => "The comment was successfully deleted.",
1493  'generic_comment:blank' => "Non pode enviar un comentario baleiro",
1494  'generic_comment:notfound' => "Non se atopou o comentario indicado.",
1495  'generic_comment:notfound_fallback' => "Non se atopou o comentario indicado, esta é a páxina onde se deixou o comentario.",
1496  'generic_comment:failure' => "Non foi posíbel gardar o comentario, produciuse un erro inesperado",
1497  'generic_comment:none' => 'Non hai comentarios',
1498  'generic_comment:title' => 'Comentario de %s',
1499  'generic_comment:on' => '%s en %s',
1500  'generic_comments:latest:posted' => 'publicou un',
1501 
1502  'generic_comment:notification:owner:subject' => 'You have a new comment!',
1503  'generic_comment:notification:owner:summary' => 'You have a new comment!',
1504  'generic_comment:notification:owner:body' => "You have a new comment on your item \"%s\" from %s. It reads:
1505 
1506 %s
1507 
1508 To reply or view the original item, click here:
1509 %s
1510 
1511 To view %s's profile, click here:
1512 %s",
1513 
1514  'generic_comment:notification:user:subject' => 'A new comment on: %s',
1515  'generic_comment:notification:user:summary' => 'A new comment on: %s',
1516  'generic_comment:notification:user:body' => "A new comment was made on \"%s\" by %s. It reads:
1517 
1518 %s
1519 
1520 To reply or view the original item, click here:
1521 %s
1522 
1523 To view %s's profile, click here:
1524 %s",
1525 
1530  'byline' => 'De %s',
1531  'byline:ingroup' => 'in the group %s',
1532  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Non é posíbel mostrar correctamente esta entidade. Pode que o motivo sexa que necesita dun complemento que xa non está instalado.',
1533 
1534  'entity:delete:item' => 'Item',
1535  'entity:delete:item_not_found' => 'Item not found.',
1536  'entity:delete:permission_denied' => 'You do not have permissions to delete this item.',
1537  'entity:delete:success' => '%s has been deleted.',
1538  'entity:delete:fail' => '%s could not be deleted.',
1539 
1540  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete() for user_guid [%s] as the user does not exist.',
1541 
1546  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Ao formulario fáltanlle os campos «__token» ou «__ts».',
1547  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "A páxina que estaba a usar caducou. Vólvao intentar.",
1548  'actiongatekeeper:timeerror' => 'A páxina que estaba a usar caducou. Actualize a páxina e vólvao intentar.',
1549  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Algunha razón descoñecida impediu enviar o seu formulario.',
1550  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'O tamaño dos ficheiros enviados supera o límite definido polo administrador do sitio.',
1551  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Non se permite acceder desde un dominio distinto. Vólvao intentar.",
1552 
1557  'word:blacklist' => 'e, o, a, os, as, entón, pero, mais, ela, el, un, non, tamén, sobre, agora, porén, aínda, igualmente, senón, máis, isto, iso, aquilo, parece, que, quen, cuxa, cuxo, cuxas, cuxos',
1558 
1563  'tag_names:tags' => 'Etiquetas',
1564 
1569  'js:security:token_refresh_failed' => 'Non foi posíbel contactar con %s. Pode que teña problemas ao gardar contidos. Actualize a páxina.',
1570  'js:security:token_refreshed' => 'Restableceuse a conexión con %s.',
1571  'js:lightbox:current' => "Imaxe número %s de %s",
1572 
1576  'elgg:powered' => "Construído con Elgg",
1577 
1582  "aa" => "Afar",
1583  "ab" => "Abkhazo",
1584  "af" => "Afrikaans",
1585  "am" => "Amáric",
1586  "ar" => "Árabe",
1587  "as" => "Asamés",
1588  "ay" => "Aimará",
1589  "az" => "Acerbaixano",
1590  "ba" => "Baskir",
1591  "be" => "Bielorruso",
1592  "bg" => "Búlgaro",
1593  "bh" => "Biari",
1594  "bi" => "Bislamá; bichlamar",
1595  "bn" => "Bengalí; bangla",
1596  "bo" => "Tibetano",
1597  "br" => "Bretón",
1598  "ca" => "Catalán",
1599  "cmn" => "Chinés mandarín", // ISO 639-3
1600  "co" => "Cors",
1601  "cs" => "Checho",
1602  "cy" => "Galés",
1603  "da" => "Dinamarqués",
1604  "de" => "Alemán",
1605  "dz" => "Bhutani",
1606  "el" => "Grego",
1607  "en" => "Inglés",
1608  "eo" => "Esperant",
1609  "es" => "Castelán",
1610  "et" => "Estonian",
1611  "eu" => "Éuscara",
1612  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1613  "fa" => "Persa",
1614  "fi" => "Finlandés",
1615  "fj" => "Fidxian",
1616  "fo" => "Feroés",
1617  "fr" => "Francés",
1618  "fy" => "Frisón; frisi",
1619  "ga" => "Irlandés",
1620  "gd" => "Gaélico-escocés",
1621  "gl" => "Galeg",
1622  "gn" => "Guaraní",
1623  "gu" => "Guxaratí; guzerate",
1624  "he" => "Hebráico",
1625  "ha" => "Hausa",
1626  "hi" => "Hindi; híndi; indi",
1627  "hr" => "Croata",
1628  "hu" => "Húngaro",
1629  "hy" => "Armenio",
1630  "ia" => "Interlingua",
1631  "id" => "Indonesi",
1632  "ie" => "Lingua occidental",
1633  "ik" => "Inupiaq",
1634  //"in" => "Indonesian",
1635  "is" => "Islandés",
1636  "it" => "Italiano",
1637  "iu" => "Inuktitut",
1638  "iw" => "Hebráico (obsoleto)",
1639  "ja" => "Xaponés",
1640  "ji" => "Yiddish; iídiche (obsoleto)",
1641  "jw" => "Xavanés",
1642  "ka" => "Xeorxiano",
1643  "kk" => "Casaco",
1644  "kl" => "Groenlandés",
1645  "km" => "Khmer",
1646  "kn" => "Kannada",
1647  "ko" => "Coreano",
1648  "ks" => "Cachemir",
1649  "ku" => "Curdo",
1650  "ky" => "Quirguiz",
1651  "la" => "Latín",
1652  "ln" => "Lingala",
1653  "lo" => "Laosiano",
1654  "lt" => "Lituan",
1655  "lv" => "Letón",
1656  "mg" => "Malgaxe",
1657  "mi" => "Maorí",
1658  "mk" => "Macedoni",
1659  "ml" => "Malaiala",
1660  "mn" => "Mongo",
1661  "mo" => "Moldavi",
1662  "mr" => "Marata",
1663  "ms" => "Malaio",
1664  "mt" => "Maltés",
1665  "my" => "Birmano",
1666  "na" => "Nauru",
1667  "ne" => "Nepali; nepalés",
1668  "nl" => "Neerlandés",
1669  "no" => "Noruegués",
1670  "oc" => "Occitan",
1671  "om" => "Oromo",
1672  "or" => "Oriya",
1673  "pa" => "Punjabi",
1674  "pl" => "Polaco",
1675  "ps" => "Pashto",
1676  "pt" => "Portugués",
1677  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1678  "qu" => "Quechua",
1679  "rm" => "Retorromance",
1680  "rn" => "Rundi",
1681  "ro" => "Romanés",
1682  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1683  "ru" => "Rus",
1684  "rw" => "Ruandés",
1685  "sa" => "Sánscrito",
1686  "sd" => "Sindhi",
1687  "sg" => "Sango",
1688  "sh" => "Serbocroata",
1689  "si" => "Sinhalés; cingalês",
1690  "sk" => "Eslovaco",
1691  "sl" => "Esloven",
1692  "sm" => "Samoa",
1693  "sn" => "Chona",
1694  "so" => "Somaí",
1695  "sq" => "Albanés",
1696  "sr" => "Serbi",
1697  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1698  "ss" => "Swati",
1699  "st" => "Sotho do norte",
1700  "su" => "Sudanés",
1701  "sv" => "Sueco",
1702  "sw" => "Swahili",
1703  "ta" => "Támil",
1704  "te" => "Telugú",
1705  "tg" => "Taxico",
1706  "th" => "Tailandés",
1707  "ti" => "Tigriña",
1708  "tk" => "Turcomán; turkmeno",
1709  "tl" => "Tagalo",
1710  "tn" => "Tswana",
1711  "to" => "Tonganés",
1712  "tr" => "Turc",
1713  "ts" => "ChiTsonga; XiTsonga; ShiTsonga",
1714  "tt" => "Tártaro",
1715  "tw" => "Twi",
1716  "ug" => "Uigure",
1717  "uk" => "Ucraíno",
1718  "ur" => "Urdu",
1719  "uz" => "Usbeco; uzbek",
1720  "vi" => "Vietnamita",
1721  "vo" => "Volapük",
1722  "wo" => "Wólof",
1723  "xh" => "Xhosa",
1724  //"y" => "Yiddish; iídiche",
1725  "yi" => "Yiddish; iídiche",
1726  "yo" => "Ioruba; yoruba",
1727  "za" => "Zhuang; chuang",
1728  "zh" => "Chinés",
1729  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1730  "zu" => "Zulú",
1731 
1732  "field:required" => 'Required',
1733 
1734  "core:upgrade:2017080900:title" => "Alter database encoding for multi-byte support",
1735  "core:upgrade:2017080900:description" => "Alters database and table encoding to utf8mb4, in order to support multi-byte characters such as emoji",
1736 
1737  "core:upgrade:2017080950:title" => "Update default security parameters",
1738  "core:upgrade:2017080950:description" => "Installed Elgg version introduces additional security parameters. It is recommended that your run this upgrade to configure the defaults. You can later update these parameters in your site settings.",
1739 
1740  "core:upgrade:2017121200:title" => "Create friends access collections",
1741  "core:upgrade:2017121200:description" => "Migrates the friends access collection to an actual access collection",
1742 
1743  "core:upgrade:2018041800:title" => "Activate new plugins",
1744  "core:upgrade:2018041800:description" => "Certain core features have been extracted into plugins. This upgrade activates these plugins to maintain compatibility with third-party plugins that maybe dependant on these features",
1745 
1746  "core:upgrade:2018041801:title" => "Delete old plugin entities",
1747  "core:upgrade:2018041801:description" => "Deletes entities associated with plugins removed in Elgg 3.0",
1748 
1749  "core:upgrade:2018061401:title" => "Migrate cron log entries",
1750  "core:upgrade:2018061401:description" => "Migrate the cron log entries in the database to the new location.",
1751 );