Elgg  Version 5.0
nl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'Site',
14  'collection:site:site' => 'Sites',
15  'index:content' => '<p>Welkom op je Elgg site.</p><p><strong>Tip:</strong> Veel sites gebruiken de <code>activity</code> plugin om een activiteiten stroom op de voorpagina te plaatsen.</p>',
16 
21  'login' => "Aanmelden",
22  'loginok' => "Je bent aangemeld.",
23  'login:continue' => "Meld je aan om verder te gaan",
24  'login:empty' => "Gebruikersnaam en wachtwoord zijn verplicht.",
25  'login:baduser' => "Je account kon niet worden geladen.",
26 
27  'logout' => "Afmelden",
28  'logoutok' => "Je bent afgemeld.",
29  'logouterror' => "We konden je niet afmelden. Probeer het nogmaals.",
30  'session_expired' => "Je sessie is verlopen. <a href='javascript:location.reload(true)'>Ververs</a> de pagina om je opnieuw aan te melden.",
31  'session_changed_user' => "Je bent aangemeld als een andere gebruiker. <a href='javascript:location.reload(true)'>Ververs</a> de pagina.",
32 
33  'loggedinrequired' => "Je moet aangemeld zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
34  'loggedoutrequired' => "Je moet afgemeld zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
35  'adminrequired' => "Je moet een beheerder zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
36  'membershiprequired' => "Je moet lid zijn van deze groep om deze pagina te kunnen bekijken.",
37  'limited_access' => "Je hebt niet de juiste rechten om deze pagina te zien.",
38  'invalid_request_signature' => "De URL van de pagina die je probeert te bekijken is onjuist of is verlopen",
39 
44  'exception:title' => "Fatale fout.",
45  'exception:contact_admin' => 'Er is een onherstelbare fout opgetreden en gelogd. Neem contact op met de sitebeheerder met de volgende informatie:',
46 
47  'actionnotfound' => "Het actiebestand voor %s kon niet worden gevonden.",
48  'actionunauthorized' => 'Je bent niet geautoriseerd om deze actie uit te voeren',
49 
50  'ajax:error' => 'Onverwacht probleem opgetreden tijdens de uitvoer van een AJAX call. Mogelijk is de verbinding met de server verloren.',
51  'ajax:not_is_xhr' => 'Je kan AJAX views niet rechtstreeks aanroepen',
52  'ajax:pagination:no_data' => 'Geen nieuwe pagina gevonden',
53  'ajax:pagination:load_more' => 'Meer laden',
54 
55  'ElggEntity:Error:SetSubtype' => 'Gebruik %s in plaats van de magic setter voor "subtype"',
56  'ElggEntity:Error:SetEnabled' => 'Gebruik %s in plaats van de magic setter voor "enabled"',
57  'ElggUser:Error:SetAdmin' => 'Gebruik %s in plaats van de magic setter voor "admin"',
58  'ElggUser:Error:SetBanned' => 'Gebruik %s in plaats van de magic setter voor "banned"',
59 
60  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) kan niet starten. Reden: %s',
61  'PluginException:InvalidID' => "%s is een ongeldige plugin-ID.",
62  'PluginException:PluginMustBeActive' => "Vereist dat plugin '%s' actief is.",
63  'PluginException:PluginMustBeAfter' => "Vereist ná plugin '%s' te zijn gepositioneerd.",
64  'PluginException:PluginMustBeBefore' => "Vereist vóór plugin '%s' te zijn gepositioneerd.",
65  'ElggPlugin:MissingID' => 'Plugin-ID ontbreekt (guid %s)',
66  'ElggPlugin:NoPluginComposer' => 'Composer.json ontbreekt voor plugin ID %s (guid %s)',
67  'ElggPlugin:StartFound' => 'Voor plugin ID %s is een start.php gevonden. Dit is een indicatie voor een plugin die niet meer ondersteund wordt.',
68  'ElggPlugin:IdMismatch' => 'De plugin map moet worden hernoemd naar "%s" om te matchen met de projectnaam in de composer.json van de plugin.',
69  'ElggPlugin:Error' => 'Plugin fout',
70  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Kan %s niet laden voor plugin %s (guid: %s) in %s. Controleer de rechten!',
71  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Een fout is opgetreden tijdens het inladen van %svoor plugin %s (guid: %s) op regel %s.',
72  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Kan de views-map niet openen van plugin %s (guid: %s) in %s. Controleer de rechten!',
73  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s is een ongeldige plugin. Hij is daarom uitgeschakeld.',
74  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Plugin bestand "elgg-plugin.php" leverde geen serializable array terug.',
75  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Plugin bestand "elgg-plugin.php" verstuurde output.',
76 
77  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Er zijn plugins die afhankelijk zijn van %s. Je moet eerst de volgende plugins uitschakelen voordat je deze kunt uitschakelen: %s',
78  'ElggPlugin:Dependencies:MustBeActive' => 'Moet geactiveerd zijn',
79  'ElggPlugin:Dependencies:Position' => 'Positie',
80 
81  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Menu items gevonden zonder bovenliggende menu items om ze aan te linken',
82  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Menu item [%s] gevonden met een ontbrekend bovenliggend menu item [%s]',
83  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Dubbele registratie gevonden voor menu item [%s]',
84 
85  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'De wachtwoordvelden mogen niet leeg zijn!',
86  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Wachtwoorden moeten gelijk zijn',
87  'LoginException:BannedUser' => 'Je account is geblokkeerd. Je kunt je daarom niet aanmelden.',
88  'LoginException:UsernameFailure' => 'We konden je niet aanmelden. Controleer je gebruikersnaam.',
89  'LoginException:PasswordFailure' => 'We konden je niet aanmelden. Controleer je wachtwoord.',
90  'LoginException:AccountLocked' => 'Je account is geblokkeerd wegens te veel mislukte aanmeldpogingen.',
91  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Huidige wachtwoord incorrect.',
92  'LoginException:Unknown' => 'We konden je niet aanmelden vanwege een onbekende fout.',
93  'LoginException:AdminValidationPending' => "Je account moet nog worden gevalideerd door een beheerder van de site voordat je het kunt gebruiken. Je zult hier een notificatie van ontvangen zodra dit is gebeurd.",
94  'LoginException:DisabledUser' => "Je account is gedeactiveerd. Het is niet toegestaan om je aan te melden.",
95 
96  'UserFetchFailureException' => 'Kan voor user_guid [%s] niet de rechten nakijken omdat de gebruiker niet bestaat.',
97 
98  'PageNotFoundException' => 'De pagina die je opvraagt bestaat niet, of je hebt onvoldoende rechten om deze te mogen bekijken.',
99  'EntityNotFoundException' => 'De inhoud is verwijderd of je hebt geen rechten om die te mogen bekijken.',
100  'EntityPermissionsException' => 'Je hebt onvoldoende rechten om deze actie uit te mogen voeren',
101  'GatekeeperException' => 'Je hebt niet de juiste rechten om deze pagina te zien.',
102  'RegistrationAllowedGatekeeperException:invalid_invitecode' => "De opgegeven uitnodigingscode is niet geldig",
103  'BadRequestException' => 'Het verzoek is onjuist',
104  'BadRequestException:invalid_host_header' => 'Het verzoek bevat een ongeldige HOST header',
105  'BadRequestException:livesearch:no_query' => 'Livesearch vereist een zoekopdracht',
106  'ValidationException' => 'De opgestuurde data voldoet niet aan de vereisten, controleer de invoer',
107  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%smoet %s implementeren',
108 
109  'Security:InvalidPasswordCharacterRequirementsException' => "Het opgegeven wachtwoord voldoet niet aan de minimale eisen",
110  'Security:InvalidPasswordLengthException' => "Het opgegeven wachtwoord voldoet niet aan de minimale lengte van %s",
111 
112  'Entity:Subscriptions:InvalidMethodsException' => '%s vereist dat $methods een string of een array van strings is',
113 
114  'viewfailure' => 'Er is een interne fout in de view %s',
115  'changebookmark' => 'Wijzig je favoriet/bladwijzer voor deze pagina',
116  'error:missing_data' => 'Er missen enkele gegevens in je verzoek',
117  'save:fail' => 'Er ging iets mis bij het opslaan van je gegevens',
118  'save:success' => 'Je gegevens zijn opgeslagen',
119 
120  'error:default:title' => 'Oeps...',
121  'error:default:content' => 'Oeps... er ging iets mis.',
122  'error:400:title' => 'Het verzoek is onjuist',
123  'error:400:content' => 'Sorry, Het verzoek is onjuist of onvolledig',
124  'error:403:title' => 'Verboden',
125  'error:403:content' => 'Sorry. Je hebt geen toestemming om de opgevraagde pagina te bezoeken.',
126  'error:404:title' => 'Pagina niet gevonden',
127  'error:404:content' => 'Sorry. We konden de pagina die je opvroeg niet vinden.',
128 
129  'upload:error:ini_size' => 'Het bestand dat je wilt uploaden is te groot.',
130  'upload:error:form_size' => 'Het bestand dat je wilt uploaden is te groot.',
131  'upload:error:partial' => 'Het bestand is niet volledig geüploadet.',
132  'upload:error:no_file' => 'Je hebt geen bestand geselecteerd',
133  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
134  'upload:error:cant_write' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
135  'upload:error:extension' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
136  'upload:error:unknown' => 'De bestandsupload is helaas mislukt.',
137 
141  'table_columns:fromView:admin' => 'Beheerder',
142  'table_columns:fromView:banned' => 'Geblokkeerd',
143  'table_columns:fromView:checkbox' => 'Selecteer',
144  'table_columns:fromView:container' => 'Container',
145  'table_columns:fromView:entity_menu' => 'Menu',
146  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Omschrijving',
147  'table_columns:fromView:link' => 'Naam/Titel',
148  'table_columns:fromView:icon' => 'Icoon',
149  'table_columns:fromView:item' => 'Item',
150  'table_columns:fromView:language' => 'Taal',
151  'table_columns:fromView:last_action' => 'Laatste actie',
152  'table_columns:fromView:last_login' => 'Laatste aanmelding',
153  'table_columns:fromView:owner' => 'Eigenaar',
154  'table_columns:fromView:prev_last_login' => 'Vorige laatste login',
155  'table_columns:fromView:time_created' => 'Aanmaakdatum',
156  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Bewerkdatum',
157  'table_columns:fromView:unvalidated_menu' => 'Menu',
158  'table_columns:fromView:user' => 'Gebruiker',
159 
160  'table_columns:fromProperty:description' => 'Omschrijving',
161  'table_columns:fromProperty:email' => 'E-mail',
162  'table_columns:fromProperty:name' => 'Naam',
163  'table_columns:fromProperty:type' => 'Type',
164  'table_columns:fromProperty:username' => 'Gebruikersnaam',
165  'table_columns:fromProperty:validated' => 'Gevalideerd',
166 
167  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Subtype',
168  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Naam/Titel',
169  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME Type',
170  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Type',
171 
176  'name' => "Weergavenaam",
177  'email' => "E-mailadres",
178  'username' => "Gebruikersnaam",
179  'loginusername' => "Gebruikersnaam of e-mailadres",
180  'password' => "Wachtwoord",
181  'passwordagain' => "Wachtwoord (nogmaals, voor de zekerheid)",
182  'admin_option' => "Wil je deze gebruiker sitebeheerder maken? De gebruiker heeft dan alle rechten op de site.",
183  'autogen_password_option' => "Genereer automatisch een veilig wachtwoord?",
184 
189  'access:label:private' => "Privé",
190  'access:label:logged_in' => "Aangemelde gebruikers",
191  'access:label:public' => "Publiekelijk",
192  'access:label:logged_out' => "Afgemelde gebruikers",
193  'access:label:friends' => "Vrienden",
194  'access' => "Toegang",
195  'access:limited:label' => "Gelimiteerd",
196  'access:help' => "Het toegangsniveau",
197  'access:read' => "Toegang",
198  'access:write' => "Schrijftoegang",
199  'access:admin_only' => "Alleen voor beheerders",
200 
205  'dashboard' => "Dashboard",
206  'dashboard:nowidgets' => "Je dashboard biedt je de mogelijkheid om activiteiten en inhoud die belangrijk is voor jou is te volgen.",
207 
208  'widgets:add' => 'Voeg widgets toe',
209  'widgets:add:description' => "Klik op een widgetknop om de widget aan jouw pagina toe te voegen.",
210  'widget:unavailable' => 'Je hebt deze widget al toegevoegd',
211  'widget:numbertodisplay' => 'Aantal items om weer te geven',
212 
213  'widget:delete' => 'Verwijder %s',
214  'widget:edit' => 'Pas de widget aan jouw wensen aan',
215 
216  'item:object:widget' => "Widget",
217  'collection:object:widget' => 'Widgets',
218  'widgets:add:success' => "De widget is toegevoegd.",
219  'widgets:add:failure' => "De widget kon niet worden toegevoegd.",
220  'widgets:move:failure' => "De nieuwe widgetpositie kon niet worden opgeslagen.",
221  'widgets:remove:failure' => "De widget kan niet worden verwijderd",
222  'widgets:not_configured' => "Deze widget is nog niet geconfigureerd",
223 
228  'group' => "Groep",
229  'item:group' => "Groepen",
230  'collection:group' => 'Groepen',
231  'item:group:group' => "Groep",
232  'collection:group:group' => 'Groepen',
233  'groups:tool_gatekeeper' => "De gevraagde functionaliteit is op dit moment niet ingeschakeld in deze groep.",
234 
239  'user' => "Gebruiker",
240  'item:user' => "Gebruikers",
241  'collection:user' => 'Gebruikers',
242  'item:user:user' => 'Gebruiker',
243  'collection:user:user' => 'Gebruikers',
244  'notification:user:user:make_admin' => "Stuur een notificatie wanneer een gebruiker beheerdersrechten krijgt",
245  'notification:user:user:remove_admin' => "Stuur een notificatie wanneer een gebruiker beheerdersrechten afgenomen wordt",
246  'notification:user:user:unban' => "Stuur een notificatie wanneer een gebruiker wordt gedeblokkeerd",
247 
248  'friends' => "Vrienden",
249  'collection:friends' => '%s van vrienden',
250 
251  'avatar' => 'Profielfoto',
252  'avatar:edit' => 'Bewerk profielfoto',
253  'avatar:upload:instructions' => "Je profielfoto wordt weergegeven op verschillende plaatsen op de site. Je kunt je profielfoto zo vaak als je wilt vervangen. (Ondersteunde bestandsformaten: GIF, JPG of PNG)",
254  'avatar:upload:success' => 'Profielfoto succesvol geüpload',
255  'avatar:upload:fail' => 'Upload van profielfoto mislukt',
256  'avatar:resize:fail' => 'Schalen van de profielfoto mislukt',
257  'avatar:remove:success' => 'Profielfoto succesvol verwijderd',
258  'avatar:remove:fail' => 'Profielfoto verwijderen is mislukt',
259 
260  'header:remove:success' => 'Kopafbeelding succesvol verwijderd',
261  'header:remove:fail' => 'Kopafbeelding verwijderen is mislukt',
262  'header:upload:success' => 'Kopafbeelding succesvol geüpload',
263  'header:upload:fail' => 'Kopafbeelding uploaden mislukt',
264 
265  'action:user:validate:already' => "%s was al gevalideerd",
266  'action:user:validate:success' => "%s is gevalideerd",
267  'action:user:validate:error' => "Een fout is opgetreden tijdens het valideren van %s",
268 
269  'action:user:login_as' => "Aanmelden als",
270  'action:user:logout_as' => "Keer terug als %s",
271 
272  'action:user:login_as:success' => "Je bent nu aangemeld als %s",
273  'action:user:login_as:unknown' => "Onbekende gebruiker. Je kon niet worden aangemeld.",
274  'action:user:login_as:error' => "Het was niet mogelijk je aan te melden als %s",
275 
276  'action:admin:user:bulk:ban' => "%s gebruikers zijn succesvol geblokkeerd",
277  'action:admin:user:bulk:unban' => "%s gebruikers zijn succesvol gedeblokeerd",
278 
282  'feed:rss' => 'Abonneer je op de RSS-feed',
283  'feed:rss:title' => 'RSS feed voor deze pagina',
287  'link:view' => 'Bekijk link',
288  'link:view:all' => 'Bekijk alles',
289 
290 
294  'river' => "River",
295  'river:user:friend' => "%s is nu bevriend met %s",
296  'river:site:site:join' => "%s is lid geworden van de site",
297  'river:update:user:avatar' => '%s heeft een nieuwe profielfoto',
298  'river:posted:generic' => '%s plaatste',
299  'river:ingroup' => 'in de groep %s',
300  'river:none' => 'Geen activiteit',
301  'river:update' => 'Update van %s',
302  'river:delete' => 'Verwijder deze activiteit',
303  'river:delete:success' => 'Activiteit is verwijderd',
304  'river:delete:fail' => 'Activiteit kon niet worden verwijderd',
305  'river:delete:lack_permission' => 'Je hebt niet de juiste rechten om deze activiteit te verwijderen',
306  'river:subject:invalid_subject' => 'Ongeldige gebruiker',
307  'activity:owner' => 'Bekijk activiteit',
308 
313  'relationship:default' => "%s is gerelateerd aan %s",
314 
318  'notification:method:email' => 'E-mail',
319  'notification:method:email:from' => '%s (via %s)',
320  'notification:method:delayed_email' => 'Uitgestelde email',
321 
322  'usersettings:notifications:title' => "Notificatie instellingen",
323  'usersettings:notifications:users:title' => 'Gebruikersnotificaties',
324  'usersettings:notifications:users:description' => 'Om notificaties te ontvangen van vrienden die je volgt kun je in onderstaande lijst aangeven of en hoe je op de hoogte moet worden gebracht',
325 
326  'usersettings:notifications:menu:page' => "Notificatie instellingen",
327  'usersettings:notifications:menu:filter:settings' => "Instellingen",
328 
329  'usersettings:notifications:default:description' => 'Standaard notificatie instellingen voor gebeurtenissen uit het systeem',
330  'usersettings:notifications:content_create:description' => 'Standaard notificatie instellingen voor nieuwe door jou aangemaakte content. Dit betreft notificaties die te maken hebben met acties op jouw content zoals het achterlaten van een reactie.',
331  'usersettings:notifications:create_comment:description' => "Standaard notificatie instellingen indien je een reactie achterlaat op content om van het vervolg op de hoogte te blijven",
332  'usersettings:notifications:mentions:description' => "Ontvang een notificatie wanneer iemand je ergens vermeld",
333 
334  'usersettings:notifications:timed_muting' => "Tijdelijk notificaties uitschakelen",
335  'usersettings:notifications:timed_muting:help' => "Indien je voor een bepaalde periode geen notificaties wilt ontvangen (bijvoorbeeld een vakantie) dan kun je hier een start en einddatum opgeven om tijdelijk alle notificaties te blokkeren.",
336  'usersettings:notifications:timed_muting:start' => "Eerste dag",
337  'usersettings:notifications:timed_muting:end' => "Laatste dag",
338  'usersettings:notifications:timed_muting:warning' => "Op dit moment zijn je notificaties tijdelijk uitgeschakeld",
339 
340  'usersettings:notifications:save:ok' => "Notificatie instellingen succesvol opgeslagen",
341  'usersettings:notifications:save:fail' => "Er was een probleem tijdens het opslaan van de notificatie instellingen.",
342 
343  'usersettings:notifications:subscriptions:save:ok' => "Notificatie abonnementen succesvol opgeslagen.",
344  'usersettings:notifications:subscriptions:save:fail' => "Er was een probleem tijdens het opslaan van de notificatie abonnementen.",
345 
346  'notification:default:salutation' => 'Beste %s,',
347  'notification:default:sign-off' => 'Met vriendelijke groet,
348 
349 %s',
350  'notification:subject' => 'Notificatie over \'%s\'',
351  'notification:body' => 'Bekijk de nieuwe activiteit op %s',
352 
353  'notification:mentions:subject' => '%s heeft je vermeld',
354  'notification:mentions:body' => "%sheeft je vermeld in '%s'.
355 
356 Bekijk het volledige bericht hier:
357 %s",
358 
359  'notifications:delayed_email:subject:daily' => "Dagelijkse notificaties",
360  'notifications:delayed_email:subject:weekly' => "Wekelijkse notificaties",
361  'notifications:delayed_email:body:intro' => "Hieronder vindt je een lijst van je uitgestelde notificaties.",
362 
363  'notifications:subscriptions:record:settings' => 'Toon detail selectie',
364  'notifications:subscriptions:no_results' => 'Nog geen abonnementen beschikbaar',
365  'notifications:subscriptions:details:no_results' => 'Er zijn geen gedetailleerde abonnementen om te configureren',
366  'notifications:subscriptions:details:reset' => 'Selectie ongedaan maken',
367 
368  'notifications:mute:title' => "Notificaties uitzetten",
369  'notifications:mute:description' => "Indien je geen notificaties wilt ontvangen zoals diegene die je hebt ontvangen kun je één of meer van de volgende redenen instellen om notificaties in de toekomst te blokkeren:",
370  'notifications:mute:error:content' => "We kunnen geen notificatie instellingen bepalen",
371  'notifications:mute:entity' => "over '%s'",
372  'notifications:mute:container' => "van '%s'",
373  'notifications:mute:owner' => "door '%s'",
374  'notifications:mute:actor' => "uitgevoerd door '%s'",
375  'notifications:mute:group' => "geplaatst in de groep '%s'",
376  'notifications:mute:user' => "geplaatst door de gebruiker '%s'",
377 
378  'notifications:mute:save:success' => "Je notificatie instellingen zijn opgeslagen",
379 
380  'notifications:mute:email:footer' => "Blokkeer deze emails",
381 
386  'search' => "Zoeken",
387  'notfound' => "Geen resultaten gevonden.",
388 
389  'viewtype:change' => "Wijzig de wijze van weergave",
390  'viewtype:list' => "Lijstweergave",
391  'viewtype:gallery' => "Galerij",
392  'search:go' => 'Ga',
393  'userpicker:only_friends' => 'Alleen vrienden',
394 
399  'account' => "Account",
400  'settings' => "Instellingen",
401  'tools' => "Tools",
402  'settings:edit' => 'Bewerk instellingen',
403 
404  'register' => "Registreer",
405  'registerok' => "Je hebt je succesvol geregistreerd op %s.",
406  'registerbad' => "Je registratie is niet gelukt vanwege een onbekende fout.",
407  'registerdisabled' => "Je kunt je op dit moment niet registreren.",
408  'register:fields' => 'Alle velden zijn verplicht',
409 
410  'registration:noname' => 'Weergavenaam is verplicht',
411  'registration:notemail' => 'Het opgegeven e-mailadres lijkt geen geldig e-mailadres te zijn.',
412  'registration:userexists' => 'Deze gebruikersnaam bestaat al.',
413  'registration:usernametooshort' => 'Je gebruikersnaam moet minimaal %u karakters lang zijn.',
414  'registration:usernametoolong' => 'Je gebruikersnaam is te lang. Je kunt maximaal %u karakters gebruiken.',
415  'registration:dupeemail' => 'Dit e-mailadres is al geregistreerd.',
416  'registration:invalidchars' => 'Sorry, je gebruikersnaam bevat het volgende ongeldige karakter: %s
417 De volgende karakters zijn niet toegestaan: %s',
418  'registration:invalidchars:route' => 'Sorry, je gebruikersnaam bevat het volgende ongeldige karakter: %s',
419  'registration:emailnotvalid' => 'Sorry, het opgegeven e-mailadres is ongeldig op dit systeem',
420  'registration:passwordnotvalid' => 'Sorry, het opgegeven wachtwoord is ongeldig op dit systeem',
421  'registration:usernamenotvalid' => 'Sorry, de opgegeven gebruikersnaam is ongeldig op dit systeem',
422 
423  'adduser:ok' => "Nieuwe gebruiker is succesvol aangemaakt.",
424 
425  'user:set:name' => "Instellingen van accountnaam",
426  'user:name:label' => "Mijn weergavenaam",
427  'user:name:success' => "Je weergavenaam is succesvol gewijzigd.",
428  'user:name:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van je weergavenaam.",
429  'user:username:success' => "Je gebruikersnaam is succesvol gewijzigd.",
430  'user:username:fail' => "Je gebruikersnaam kon niet worden gewijzigd",
431 
432  'user:set:password' => "Accountwachtwoord",
433  'user:current_password:label' => 'Huidige wachtwoord',
434  'user:password:label' => "Je nieuwe wachtwoord",
435  'user:password2:label' => "Nogmaals je nieuwe wachtwoord",
436  'user:password:success' => "Wachtwoord gewijzigd",
437  'user:changepassword:unknown_user' => 'Ongeldige gebruiker',
438  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Hiermee wijzig je je wachtwoord.',
439 
440  'user:delete:title' => 'Bevestig account verwijdering',
441  'user:delete:description' => 'Bevestig dat het account van %s verwijderd mag worden. Het verwijderen van het account zal ook alle content van deze gebruiker (inclusief groepen) verwijderen. Mogelijk gerelateerde content, zoals groepscontent, subpagina\'s of reacties op content zullen ook verwijderd worden. Hieronder een overzicht van de content waar deze gebruiker de eigenaar van is.',
442  'user:delete:confirm' => "Ik ga akkoord met het verwijderen van deze gebruiker",
443 
444  'user:set:language' => "Taalinstelling",
445  'user:language:label' => "Jouw taal",
446  'user:language:success' => "Je taalinstelling is gewijzigd.",
447 
448  'user:username:notfound' => 'Gebruikersnaam %s niet gevonden.',
449  'user:username:help' => 'Houd er rekening mee dat een wijziging van de gebruikersnaam alle dynamische links mbt je account worden gewijzigd',
450 
451  'user:password:lost' => 'Wachtwoord vergeten',
452  'user:password:hash_missing' => 'We moeten je vragen om je wachtwoord te wijzigen. De veiligheid van de wachtwoorden is verbeterd, echter konden we niet all accounts migrereren.',
453  'user:password:changereq:success' => 'De aanvraag voor een nieuw wachtwoord is gelukt. Er wordt een e-mail verstuurd.',
454 
455  'user:password:text' => 'Om een nieuw wachtwoord aan te vragen vul je hieronder je gebruikersnaam of e-mailadres In. Klik daarna op de knop \'Aanvragen\'.',
456 
457  'user:persistent' => 'Onthoud mij',
458 
459  'walled_garden:home' => 'Home',
460 
464  'password:requirements:min_length' => "Het wachtwoord moet minimaal %s karakters lang zijn.",
465  'password:requirements:lower' => "Het wachtwoord moet minimaal %s kleine letters bevatten.",
466  'password:requirements:no_lower' => "Het wachtwoord mag geen kleine letters bevatten",
467  'password:requirements:upper' => "Het wachtwoord moet minimaal %s hooofdletters bevatten.",
468  'password:requirements:no_upper' => "Het wachtwoord mag geen hoofdletters bevatten.",
469  'password:requirements:number' => "Het wachtwoord moet minimaal %s nummers bevatten.",
470  'password:requirements:no_number' => "Het wachtwoord mag geen nummers bevatten.",
471  'password:requirements:special' => "Het wachtwoord moet minimaal %s speciaal teken bevatten.",
472  'password:requirements:no_special' => "Het wachtwoord mag geen speciale tekens bevatten",
473 
477  'menu:page:header:administer' => 'Beheer',
478  'menu:page:header:configure' => 'Configureer',
479  'menu:page:header:develop' => 'Ontwikkel',
480  'menu:page:header:information' => 'Informatie',
481  'menu:page:header:default' => 'Andere',
482  'menu:page:header:plugin_settings' => 'Plugin-instellingen',
483 
484  'admin:view_site' => 'Bekijk website',
485  'admin:loggedin' => 'Aangemeld als %s',
486  'admin:menu' => 'Menu',
487 
488  'admin:configuration:success' => "Je instellingen zijn opgeslagen.",
489  'admin:configuration:fail' => "Je instellingen zijn niet opgeslagen.",
490  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Kan \'%s\' niet als datamap opslaan, omdat het geen absoluut pad is.',
491  'admin:configuration:default_limit' => 'Het aantal items per pagina moet minstens 1 zijn.',
492 
493  'admin:unknown_section' => 'Ongeldige beheersectie.',
494 
495  'admin' => "Beheer",
496  'admin:header:release' => "Elgg release: %s",
497  'admin:description' => "Het beheerpaneel maakt het mogelijk het hele systeem te beheren: van gebruikersbeheer tot hoe plugins zich gedragen. Kies een optie om te beginnen.",
498 
499  'admin:performance' => 'Performance',
500  'admin:performance:label:generic' => 'Algemeen',
501  'admin:performance:generic:description' => 'Hieronder staat een lijst met performance suggesties en waardes welke je kunnen helpen bij het tunen van de site',
502  'admin:performance:simplecache' => 'Simplecache',
503  'admin:performance:simplecache:settings:warning' => "Het is aangeraden om de simplecache instelling op te nemen in de settings.php.
504 Het configureren in de settings.php file bevorderd caching performance.
505 Het zorgt er voor dat Elgg geen database verbinding hoeft op te zetten op het moment dat er JavaScript en CSS files uit de cache geserveerd kunnen worden.",
506  'admin:performance:systemcache' => 'Systemcache',
507  'admin:performance:apache:mod_cache' => 'Apache mod_cache',
508  'admin:performance:apache:mod_cache:warning' => 'De mod_cache-module biedt HTTP-bewuste cacheschema\'s. Dit betekent dat de bestanden in de cache worden opgeslagen op basis van een instructie die aangeeft hoe lang een pagina als "vers" kan worden beschouwd.',
509  'admin:performance:php:open_basedir' => 'PHP open_basedir',
510  'admin:performance:php:open_basedir:not_configured' => 'Er zijn geen limitaties ingesteld',
511  'admin:performance:php:open_basedir:warning' => 'Een klein aantal open_basedir limitaties zijn in effect. Dit zou mogelijk impact kunnen hebben op de performance.',
512  'admin:performance:php:open_basedir:error' => 'Een groot aantal open_basedir limitaties zijn in effect. Dit heeft zeer waarschijnlijk impact op de performance.',
513  'admin:performance:php:open_basedir:generic' => 'Met open_basedir limitaties zal er, elke keer als er een bestand benaderd wordt, moeten worden gecontroleerd tegen de lijst van limitaties. Aangezien Elgg een grote hoeveelheid files benaderd zal dit dus een negatieve impact hebben. Ook de opcache van PHP kan door deze limitaties geen gebruik maken van al zijn caching mogelijkheden.',
514 
515  'admin:statistics' => 'Statistieken',
516  'admin:server' => 'Server',
517  'admin:cron' => 'Cron',
518  'admin:cron:record' => 'Laatste Cron Jobs',
519  'admin:cron:period' => 'Cron periode',
520  'admin:cron:friendly' => 'Laatst afgerond',
521  'admin:cron:date' => 'Datum en tijd',
522  'admin:cron:msg' => 'Bericht',
523  'admin:cron:started' => 'Cron jobs voor "%s" zijn gestart om %s',
524  'admin:cron:started:actual' => 'Cron interval "%s" is gestart op %s',
525  'admin:cron:complete' => 'Cron jobs voor "%s" zijn afgerond om %s',
526 
527  'admin:appearance' => 'Uiterlijk',
528  'admin:administer_utilities' => 'Hulpmiddelen',
529  'admin:develop_utilities' => 'Hulpmiddelen',
530  'admin:configure_utilities' => 'Hulpmiddelen',
531  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
532 
533  'admin:users' => "Gebruikers",
534  'admin:users:online' => 'Op dit moment online',
535  'admin:users:newest' => 'Nieuwste',
536  'admin:users:admins' => 'Beheerders',
537  'admin:users:banned' => 'Geblokkeerd',
538  'admin:users:searchuser' => 'Zoek de gebruiker die je beheerder wilt maken',
539  'admin:users:existingadmins' => 'Lijst van bestaande beheerders',
540  'admin:users:add' => 'Nieuwe gebruiker',
541  'admin:users:description' => "Dit beheerpaneel maakt het mogelijk om gebruikersinstellingen te wijzigen. Kies hieronder een optie om te beginnen.",
542  'admin:users:adduser:label' => "Klik hier om een nieuwe gebruiker toe te voegen.",
543  'admin:users:opt:linktext' => "Configureer gebruikers.",
544  'admin:users:opt:description' => "Configureer gebruikers- en accountinformatie",
545  'admin:users:find' => 'Zoek',
546  'admin:users:unvalidated' => 'Ongevalideerd',
547  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'Geen ongevalideerde gebruikers',
548  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Geregistreerd %s',
549  'admin:users:unvalidated:change_email' => 'Wijzig e-mailadres',
550  'admin:users:unvalidated:change_email:user' => 'Wijzig e-mailadres van: %s',
551  'admin:users:inactive' => 'Inactief',
552  'admin:users:inactive:last_login_before' => "Toon gebruikers die niet meer aangemeld zijn na",
553  'admin:users:inactive:last_login_before:help' => "Dit toont ook gebruikers die nog nooit zijn aangemeld.",
554  'admin:users:details:attributes' => 'Gebruikersattributen',
555  'admin:users:details:profile' => 'Profiel informatie',
556  'admin:users:details:profile:no_fields' => 'Geen profielvelden geconfigureerd',
557  'admin:users:details:profile:no_information' => 'Geen profielinformatie beschikbaar',
558  'admin:users:details:statistics' => 'Content statistieken',
559 
560  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Onderhoudsmodus',
561  'admin:upgrades' => 'Upgrades',
562  'admin:upgrades:finished' => 'Afgerond',
563  'admin:upgrades:db' => 'Database upgrades',
564  'admin:upgrades:db:name' => 'Upgrade naam',
565  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Starttijd',
566  'admin:upgrades:db:end_time' => 'Eindtijd',
567  'admin:upgrades:db:duration' => 'Duur',
568  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Nog uit te voeren upgrades',
569  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Afgeronde upgrades',
570  'admin:upgrades:menu:db' => 'Database upgrades',
571  'admin:upgrades:menu:run_single' => 'Start deze upgrade',
572  'admin:upgrades:run' => 'Start alle upgrades',
573  'admin:upgrades:error:invalid_upgrade' => 'Entity %s bestaat niet of is geen geldig type van een ElggUpgrade',
574  'admin:upgrades:error:invalid_batch' => 'Batch runner voor de upgrade %s (%s) kon niet worden geïnstantieerd',
575  'admin:upgrades:completed' => 'Upgrade "%s" is afgerond om %s',
576  'admin:upgrades:completed:errors' => 'Upgrade "%s" is afgerond om %s, maar bevatte %s fouten',
577  'admin:upgrades:failed' => 'Upgrade "%s" is mislukt',
578  'admin:action:upgrade:reset:success' => 'Upgrade "%s" is gereset',
579 
580  'admin:settings' => 'Instellingen',
581  'admin:settings:basic' => 'Basisinstellingen',
582  'admin:settings:i18n' => 'Internationalisatie',
583  'admin:settings:advanced' => 'Geavanceerde instellingen',
584  'admin:settings:users' => 'Gebruikers',
585  'admin:site_icons' => "Site iconen",
586  'admin:site_icons:site_icon' => "Site Icoon",
587  'admin:site_icons:info' => "Upload een icoon gerelateerd aan je website. Dit icoon zal worden gebruikt als favicon en als de site wordt weergegeven, bijvoorbeeld als afzender van site notificaties.",
588  'admin:site_icons:font_awesome' => "Font Awesome",
589  'admin:site_icons:font_awesome:zip' => "Upload ZIP bestand",
590  'admin:site_icons:font_awesome:zip:help' => "Upload hier je Font Awesome iconen. Je kunt deze downloaden van https://fontawesome.com/download. Het webfont wordt dan lokaal geserveerd.",
591  'admin:site_icons:font_awesome:zip:error' => "De ZIP kon niet worden uitgepakt",
592  'admin:site_icons:font_awesome:remove_zip' => "Verwijderd geüploade lettertype",
593  'admin:site_settings' => "Instellingen",
594  'admin:site:description' => "Via dit beheerpaneel kun je de algemene instellingen van de site beheren. Kies een optie om te beginnen.",
595  'admin:site:opt:linktext' => "Configureer site",
596  'admin:settings:in_settings_file' => 'Deze instelling configureer je in settings.php',
597 
598  'site_secret:current_strength' => 'Sterkte van de sleutel',
599  'site_secret:strength:weak' => "Zwak",
600  'site_secret:strength_msg:weak' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren!",
601  'site_secret:strength:moderate' => "Middelmatig",
602  'site_secret:strength_msg:moderate' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren, zodat je de meeste veiligheid voor je site hebt.",
603  'site_secret:strength:strong' => "Sterk",
604  'site_secret:strength_msg:strong' => "Jouw 'sitegeheim' is sterk genoeg. Je hoeft het niet opnieuw te genereren.",
605 
606  'admin:dashboard' => 'Dashboard',
607  'admin:widget:online_users' => 'Online gebruikers',
608  'admin:widget:online_users:help' => 'Toont een lijst met gebruikers die nu op de site zijn',
609  'admin:widget:new_users' => 'Nieuwe gebruikers',
610  'admin:widget:new_users:help' => 'Toon de nieuwste gebruikers',
611  'admin:widget:banned_users' => 'Gebande gebruikers',
612  'admin:widget:banned_users:help' => 'Toon de gebande gebruikers',
613  'admin:widget:content_stats' => 'Inhoud statistieken',
614  'admin:widget:content_stats:help' => 'Blijf op de hoogte van de inhoud die door de gebruikers is gemaakt',
615  'admin:widget:cron_status' => 'Cron status',
616  'admin:widget:cron_status:help' => 'Toont de status van de laatste afronding van de cron jobs',
617  'admin:widget:elgg_blog' => 'Elgg blog',
618  'admin:widget:elgg_blog:help' => 'Toont de laatste berichten van de Elgg blogs',
619  'admin:widget:elgg_blog:no_results' => 'Ophalen van het laatste Elgg nieuws mislukt',
620  'admin:statistics:numentities' => 'Inhoud statistieken',
621  'admin:statistics:numentities:type' => 'Content Type',
622  'admin:statistics:numentities:number' => 'Nummer',
623  'admin:statistics:numentities:searchable' => 'Doorzoekbare entiteiten',
624  'admin:statistics:numentities:other' => 'Andere entiteiten',
625 
626  'admin:statistics:database' => 'Database informatie',
627  'admin:statistics:database:table' => 'Tabel',
628  'admin:statistics:database:row_count' => 'Aantal regels',
629 
630  'admin:statistics:queue' => 'Wachtrij informatie',
631  'admin:statistics:queue:name' => 'Naam',
632  'admin:statistics:queue:row_count' => 'Aantal regels',
633  'admin:statistics:queue:oldest' => 'Oudste regel',
634  'admin:statistics:queue:newest' => 'Nieuwste regel',
635 
636  'admin:widget:admin_welcome' => 'Welkom',
637  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Een korte introductie op het beheerdeel van Elgg",
638  'admin:widget:admin_welcome:intro' => 'Welkom in Elgg! Op dit moment kijk je naar het beheerdersdashboard. Dit is makkelijk om te zien wat er op je site gebeurt.',
639 
640  'admin:widget:admin_welcome:registration' => "Registratie voor nieuwe gebruikers is op dit moment uitgeschakeld. Je kunt dit activeren op de %s pagina.",
641  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' => "Navigatie door het beheer gedeelte is mogelijk door het menu aan de rechterkant. Dit is georganiseerd in drie secties:
642  <dl>
643  <dt>Beheer</dt><dd>Basis taken zoals het beheren van gebruikers, bekijken van gerapporteerde content en het activeren van plugins</dd>
644  <dt>Configureer</dt><dd>Incidentele taken zoals het wijzigen van de site naam, of het configureren van plugin instellingen</dd>
645  <dt>Informatie</dt><dd>Informatie over je website zoals content statistieken</dd>
646  <dt>Ontwikkel</dt><dd>Voor ontwikkelaars welke bezig zijn met het ontwikkelen van een plugin of een theme. (Vereist de developer plugin)</dd>
647 </dl>",
648 
649  // argh, this is ugly
650  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br>Controleer de links onderaan de pagina voor meer informatie en bedankt voor het gebruik van Elgg!',
651 
652  'admin:widget:control_panel' => 'Configuratiescherm',
653  'admin:widget:control_panel:help' => "Biedt snelle toegang tot veelgebruikte opties",
654 
655  'admin:cache:flush' => 'Wis de caches',
656  'admin:cache:flushed' => "De sitecache is gewist",
657  'admin:cache:invalidate' => 'Invalideer de caches',
658  'admin:cache:invalidated' => "De caches van de site zijn geïnvalideerd",
659  'admin:cache:clear' => 'Leeg de caches',
660  'admin:cache:cleared' => "De caches van de site zijn geleegd",
661  'admin:cache:purge' => 'Schoon de caches op',
662  'admin:cache:purged' => "De caches van de site zijn opgeschoond",
663 
664  'admin:footer:faq' => 'Veelgestelde vragen voor beheerders',
665  'admin:footer:manual' => 'Beheerdershandleiding',
666  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg communityforums',
667  'admin:footer:blog' => 'Elgg blog',
668 
669  'admin:plugins:category:all' => 'Alle plugins',
670  'admin:plugins:category:active' => 'Actieve plugins',
671  'admin:plugins:category:inactive' => 'Uitgeschakelde plugins',
672  'admin:plugins:category:admin' => 'Beheer',
673  'admin:plugins:category:bundled' => 'Meegeleverd',
674  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Niet meegeleverd',
675  'admin:plugins:category:content' => 'Inhoud',
676  'admin:plugins:category:development' => 'Ontwikkelaars',
677  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Uitbreidingen',
678  'admin:plugins:category:api' => 'Services/API',
679  'admin:plugins:category:communication' => 'Communicatie',
680  'admin:plugins:category:security' => 'Beveiliging en spam',
681  'admin:plugins:category:social' => 'Sociaal',
682  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
683  'admin:plugins:category:theme' => 'Themes',
684  'admin:plugins:category:widget' => 'Widgets',
685  'admin:plugins:category:utility' => 'Hulpmiddelen',
686 
687  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Onbekende plugin.',
688  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Onbekend bestand.',
689 
690  'admin:notices:delete_all' => 'Sluit alle %s meldingen',
691  'admin:notices:could_not_delete' => 'Kon melding niet verwijderen',
692  'item:object:admin_notice' => 'Bericht voor sitebeheerder',
693  'collection:object:admin_notice' => 'Berichten voor beheerder',
694 
695  'admin:options' => 'Beheeropties',
696 
697  'admin:security' => 'Beveiliging',
698  'admin:security:information' => 'Informatie',
699  'admin:security:information:description' => 'Op deze pagina staat een lijst met beveiligingsaanbevelingen.',
700  'admin:security:information:https' => 'Is de site beveiligd met HTTPS',
701  'admin:security:information:https:warning' => "Het wordt aanbevolen om de site middels HTTPS te beschermen. Dit helpt bij het beschermen van je verbinding zodat data (zoals wachtwoorden) niet uit te lezen is.",
702  'admin:security:information:wwwroot' => 'Website installatie map is schrijfbaar',
703  'admin:security:information:wwwroot:error' => "Het is aanbevolen dat Elgg is geïnstalleerd in een map die niet schrijfbaar is door de webserver. Kwaadwillenden zouden eventueel ongewenste code op je site kunnen installeren.",
704  'admin:security:information:validate_input' => 'Invoer validatie',
705  'admin:security:information:validate_input:error' => "Een plugin heeft de invoer validatie uitgeschakeld op de site. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om mogelijk schadelijk content op je site te plaatsen.",
706  'admin:security:information:password_length' => 'Minimale wachtwoord lengte',
707  'admin:security:information:password_length:warning' => "Het is aanbevolen om een minimale wachtwoord lengte te hebben van tenminste 6 tekens.",
708  'admin:security:information:username_length' => 'Minimale gebruikersnaam lengte',
709  'admin:security:information:username_length:warning' => "Het is aanbevolen om een minimale gebruikersnaam lengte te hebben van tenminste 4 tekens.",
710  'admin:security:information:php:session_gc' => "PHP sessie opschoning",
711  'admin:security:information:php:session_gc:chance' => "Opschoningskans: %s%%",
712  'admin:security:information:php:session_gc:lifetime' => "Sessie levensduur %s seconden",
713  'admin:security:information:php:session_gc:error' => "Het is aanbevolen om de PHP instellingen 'session.gc_probability' en 'session.gc_divisor' in te stellen. Dit schoont verlopen sessies op in de database en zorgt er voor dat oude sessies niet opnieuw gebruikt kunnen worden.",
714  'admin:security:information:htaccess:hardening' => ".htaccess file access hardening",
715  'admin:security:information:htaccess:hardening:help' => "In het .htaccess bestand kan toegang to bepaalde bestanden worden geblokkeerd om de veiligheid van je site te verhogen. Voor meer informatie kijk in het .htaccess bestand.",
716 
717  'admin:security:settings' => 'Instellingen',
718  'admin:security:settings:description' => 'Op deze pagina kun je enkele veiligheidskeuzes maken. Lees de instellingen zorgvuldig.',
719  'admin:security:settings:label:hardening' => 'Hardening',
720  'admin:security:settings:label:account' => 'Account',
721  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notificaties',
722  'admin:security:settings:label:site_secret' => 'Site Secret',
723 
724  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Stuur alle beheerders een bericht indien er een beheerder wordt toegevoegd of verwijderd',
725  'admin:security:settings:notify_admins:help' => 'Dit stuurt een notificatie naar alle beheerders dat een gebruiker beheerdersrechten heeft gekregen of verloren.',
726 
727  'admin:security:settings:notify_user_admin' => 'Stuur de gebruiker een notificatie indien de beheerdersrol aan hem/haar is toegekend',
728  'admin:security:settings:notify_user_admin:help' => 'Dit zorgt voor een notificatie naar de gebruiker indien hij/zij beheerdersrechten heeft gekregen.',
729 
730  'admin:security:settings:notify_user_ban' => 'Stuur een bericht naar de gebruiker als het account wordt ge(de)blokkeerd',
731  'admin:security:settings:notify_user_ban:help' => 'Dit zorgt voor een notificatie naar de gebruiker indien hij/zij is ge(de)blokkeerd.',
732 
733  'admin:security:settings:notify_user_password' => 'Stuur de gebruiker een notificatie wanneer zij het wachtwoord wijzigen',
734  'admin:security:settings:notify_user_password:help' => 'Dit zorgt voor een notificatie naar de gebruiker indien hij/zij zelf het wachtwoord wijzigt.',
735 
736  'admin:security:settings:protect_upgrade' => 'Bescherm upgrade.php',
737  'admin:security:settings:protect_upgrade:help' => 'Dit beperkt de toegang tot upgrade.php tot beheerders en een ieder die een geldig token heeft.',
738  'admin:security:settings:protect_upgrade:token' => 'Indien je upgrade.php als afgemelde gebruiker, of als een gewone gebruiker, wilt gebruiken, gebruik dan de volgende URL:',
739 
740  'admin:security:settings:protect_cron' => 'Bescherm /cron URLs',
741  'admin:security:settings:protect_cron:help' => 'Dit beperkt de toegang tot /cron URLs. Enkel indien een valide token aanwezig is zal de cron worden uitgevoerd.',
742  'admin:security:settings:protect_cron:token' => 'Om de /cron URLs te kunnen gebruiken, moeten de volgende tokens worden gebruikt. Houdt er rekening mee dat elke interval zijn eigen token heeft.',
743  'admin:security:settings:protect_cron:toggle' => 'Toon/verberg cron URLs',
744 
745  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete' => 'Schakel autocomplete uit voor wachtwoord velden',
746  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete:help' => 'Gegevens die je invoert bij deze velden zullen door de browser worden gecached. Een aanvaller die toegang heeft tot de browser van het slachtoffer kan deze informatie stelen. Dit is met name belangrijk indien de website wordt gebruikt in een publiekelijke plek zoals internetcafés of het vliegveld. Indien je de autocomplete uitschakeld dan kunnen wachtwoord managers mogelijk niet meer functioneren. De ondersteuning voor de autocomplete functionaliteit kan per browser verschillen.',
747 
748  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Vereis een wachtwoord om je emailadres te wijzigen',
749  'admin:security:settings:email_require_password:help' => 'Wanneer een gebruiker zijn/haar emailadres wenst te wijziging, dan moet ook het huidige wachtwoord worden ingevoerd.',
750 
751  'admin:security:settings:email_require_confirmation' => 'Vereis bevestiging van nieuwe e-mailadres bij wijziging',
752  'admin:security:settings:email_require_confirmation:help' => 'Het nieuwe e-mailadres moet worden bevestigd voordat de wijziging wordt doorgevoerd. Na een succesvolle wijziging zal er een mededeling verstuurd worden naar het oude e-mailadres.',
753 
754  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons' => 'Sessie gebonden entity iconen',
755  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons:help' => 'Entity iconen zijn standaard sessie gebonden. Dit houdt in dat de URLs naar de iconen informatie bevatten over de huidige sessie. Indien iconen sessiegebonden zijn, zijn ze niet deelbaar tussen sessies en dus meer afgeschermd. Het bijeffect is dat de iconen alleen voor de huidige sessie cachebaar zijn.',
756 
757  'admin:security:settings:subresource_integrity_enabled' => 'Subresource integrity',
758  'admin:security:settings:subresource_integrity_enabled:help' => 'Voegt een integriteitscontrole toe aan subresources zoals js en css bestanden. Dit geeft browsers de mogelijkheid om de inhoud van deze bestanden te valideren.',
759 
760  'admin:security:settings:site_secret:intro' => 'Elgg gebruikt een sleutel om tokens te genereren voor verschillende doeleinden.',
761  'admin:security:settings:site_secret:regenerate' => "Regenereer site secret",
762  'admin:security:settings:site_secret:regenerate:help' => "Let op: Het regenereren van het site secret kan ongemak met zich meebrengen voor sommige gebruikers. Denk hierbij aan het 'onthoud mij' cookie, email validatie verzoeken of uitnodigingscodes.",
763 
764  'admin:security:settings:minusername' => "Minimale lengte gebruikersnaam",
765  'admin:security:settings:minusername:help' => "Het minimale aantal van tekens voor een gebruikersnaam",
766 
767  'admin:security:settings:min_password_length' => "Minimale lengte wachtwoord",
768  'admin:security:settings:min_password_length:help' => "Het minimale aantal tekens voor een wachtwoord",
769 
770  'admin:security:settings:min_password_lower' => "Minimaal aantal kleine letters in een wachtwoord",
771  'admin:security:settings:min_password_lower:help' => "Configureer het minimaal aantal kleine letters (a-z) welke aanwezig moeten zijn in een wachtwoord. 0 betekent dat het er niet in mag zitten. Laat het leeg voor geen vereisten.",
772 
773  'admin:security:settings:min_password_upper' => "Minimaal aantal hoofdletters in een wachtwoord",
774  'admin:security:settings:min_password_upper:help' => "Configureer het minimaal aantal hoofdletters (A-Z) welke aanwezig moeten zijn in een wachtwoord. 0 betekent dat het er niet in mag zitten. Laat het leeg voor geen vereisten.",
775 
776  'admin:security:settings:min_password_number' => "Minimaal aantal nummers in een wachtwoord",
777  'admin:security:settings:min_password_number:help' => "Configureer het minimaal aantal nummers (0-9) welke aanwezig moeten zijn in een wachtwoord. 0 betekent dat het er niet in mag zitten. Laat het leeg voor geen vereisten.",
778 
779  'admin:security:settings:min_password_special' => "Minimaal aantal speciale tekens in een wachtwoord",
780  'admin:security:settings:min_password_special:help' => "Configureer het minimaal aantal speciale tekens (!@$%^&*()<>,.?/[]{}-=_+) welke aanwezig moeten zijn in een wachtwoord. 0 betekent dat het er niet in mag zitten. Laat het leeg voor geen vereisten.",
781 
782  'admin:site:secret:regenerated' => "Het site secret is geregenereerd",
783  'admin:site:secret:prevented' => "Het genereren van een nieuw sitegeheim code werd geblokeerd",
784 
785  'admin:notification:make_admin:admin:subject' => 'Er is een nieuwe site beheerder toegevoegd aan %s',
786  'admin:notification:make_admin:admin:body' => '%s heeft %s toegevoegd als een site beheerder van %s.
787 
788 Om het profiel van de nieuwe site beheerder te bekijken, klik hier:
789 %s',
790 
791  'admin:notification:make_admin:user:subject' => 'Je bent toegevoegd als site beheerder van %s',
792  'admin:notification:make_admin:user:body' => '%s heeft je een site beheerder gemaakt van %s.
793 
794 Om naar de website te gaan, klik hier:
795 %s',
796  'admin:notification:remove_admin:admin:subject' => 'Een site beheerder is verwijderd van %s',
797  'admin:notification:remove_admin:admin:body' => '%s heeft %s verwijderd als site beheerder van %s.
798 
799 Om het profiel van de oud beheerder te bekijken, klik hier:
800 %s',
801 
802  'admin:notification:remove_admin:user:subject' => 'Je bent verwijderd als site beheerder van %s',
803  'admin:notification:remove_admin:user:body' => '%s heeft je verwijderd als site beheerder van %s.
804 
805 Om naar de website te gaan, klik hier:
806 %s',
807  'user:notification:validate:subject' => 'Je account op %s is klaar voor gebruik',
808  'user:notification:validate:body' => 'Je account op %s is gevalideerd. Je kunt er vanaf nu gebruik van maken.
809 
810 Om naar de website te gaan, klik hier:
811 %s',
812  'user:notification:ban:subject' => 'Je account op %s is geblokkeerd',
813  'user:notification:ban:body' => 'Je account op %s is geblokkeerd.
814 
815 Om naar de website te gaan, klik hier:
816 %s',
817 
818  'user:notification:unban:subject' => 'Je account op %s is niet meer geblokkeerd',
819  'user:notification:unban:body' => 'Je account op %s is niet meer geblokkeerd. Je kunt weer gebruik maken van de website.
820 
821 Om naar de website te gaan, klik hier:
822 %s',
823 
824  'user:notification:password_change:subject' => 'Je wachtwoord is gewijzigd!',
825  'user:notification:password_change:body' => "Je wachtwoord op '%s' is gewijzigd! Indien je dit zelf hebt aangevraagd ben je klaar.
826 
827 Heb je deze wijziging niet zelf aangevraagd, dan kun je je wachtwoord hier wijzigen:
828 %s
829 
830 Of neem contact op met de beheerder van de site:
831 %s",
832 
833  'admin:notification:unvalidated_users:subject' => "Gebruikers in afwachting van goedkeuring op %s",
834  'admin:notification:unvalidated_users:body' => "%d gebruikers van '%s' wachten op goedkeuring van een beheerder van de site.
835 
836 Bekijk hier de volledige lijst van gebruikers:
837 %s",
838 
843  'plugins:disabled' => 'Plugins worden niet geladen, omdat een bestand genaamd "disabled" in de mod-directory gevonden is.',
844  'plugins:settings:save:ok' => "De instellingen voor de plugin '%s' zijn succesvol opgeslagen.",
845  'plugins:settings:save:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de instellingen voor de plugin '%s'.",
846  'plugins:settings:remove:ok' => "Alle instellingen voor de %s plugin zijn verwijderd",
847  'plugins:settings:remove:fail' => "Er is een probleem opgetreden tijdens het verwijderen van alle instellingen voor de %s plugin",
848  'plugins:usersettings:save:ok' => "Gebruikersinstellingen voor de plugin '%s' zijn succesvol opgeslagen.",
849  'plugins:usersettings:save:fail' => "Er is een fout opgetreden tijden het opslaan van de gebruikersinstellingen van de plugin '%s'.",
850 
851  'item:object:plugin' => 'Plugins',
852  'collection:object:plugin' => 'Plugins',
853 
854  'plugins:settings:remove:menu:text' => "Verwijder alle instellingen",
855  'plugins:settings:remove:menu:confirm' => "Weet je zeker dat je alle instellingen (inclusief die van de gebruikers) wilt verwijderen voor deze plugin?",
856 
857  'admin:plugins' => "Plugins",
858  'admin:plugins:activate_all' => 'Alles activeren',
859  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Alles deactiveren',
860  'admin:plugins:activate' => 'Activeren',
861  'admin:plugins:deactivate' => 'Deactiveren',
862  'admin:plugins:description' => "Via dit beheerpaneel kun je de verschillende tools van de site beheren en configureren.",
863  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configureer tools",
864  'admin:plugins:opt:description' => "Configureer de tools die zijn geïnstalleerd op de site.",
865  'admin:plugins:label:id' => "ID",
866  'admin:plugins:label:name' => "Naam",
867  'admin:plugins:label:authors' => "Auteurs",
868  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
869  'admin:plugins:label:categories' => 'Categorieën',
870  'admin:plugins:label:licence' => "Licentie",
871  'admin:plugins:label:website' => "Website",
872  'admin:plugins:label:info' => "Info",
873  'admin:plugins:label:files' => "Bestanden",
874  'admin:plugins:label:resources' => "Bronnen",
875  'admin:plugins:label:screenshots' => "Schermafbeeldingen",
876  'admin:plugins:label:repository' => "Code",
877  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Meld een probleem",
878  'admin:plugins:label:donate' => "Doneer",
879  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'Meer informatie',
880  'admin:plugins:label:version' => 'Versie',
881  'admin:plugins:label:location' => 'Locatie',
882  'admin:plugins:label:priority' => 'Prioriteit',
883  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Afhankelijkheden',
884  'admin:plugins:label:missing_dependency' => 'Ontbrekende afhankelijkheid [%s]',
885 
886  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Deze plugin heeft onvervulde afhankelijkheden en kan niet worden geactiveerd. Controleer de afhankelijkheden onder \'meer info\'.',
887  'admin:plugins:warning:invalid' => '%s is geen geldige plugin voor Elgg. Controleer <a href="http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin" target="_blank">de Elgg-documentatie</a> voor handige tips.',
888  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Controleer <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">de Elgg documentatie</a> voor tips met betrekking tot foutopsporing.',
889  'admin:plugins:cannot_activate' => 'kan niet activeren',
890  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'Uitschakelen niet mogelijk',
891  'admin:plugins:already:active' => 'De geselecteerde plugin(s) is/zijn al actief',
892  'admin:plugins:already:inactive' => 'De geselecteerde plugin(s) is/zijn al inactief',
893 
894  'admin:plugins:set_priority:yes' => "%s herordend.",
895  'admin:plugins:set_priority:no' => "Herordenen mislukt voor %s.",
896  'admin:plugins:deactivate:yes' => "%s uitgeschakeld.",
897  'admin:plugins:deactivate:no' => "%s kon niet worden uitgeschakeld.",
898  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "%s kon niet worden uitgeschakeld. Fout: %s",
899  'admin:plugins:activate:yes' => "%s geactiveerd.",
900  'admin:plugins:activate:no' => "%s kon niet worden geactiveerd.",
901  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "%s kon niet worden ingeschakeld. Fout: %s",
902  'admin:plugins:categories:all' => 'Alle categorieën',
903  'admin:plugins:plugin_website' => 'Plugin website',
904  'admin:plugins:author' => '%s',
905  'admin:plugins:version' => 'Versie %s',
906  'admin:plugin_settings' => 'Plugin-instellingen',
907  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Deze plugin is geactiveerd maar heeft onvervulde afhankelijkheden. Je kunt problemen ervaren. Bekijk \'meer informatie\' hieronder voor details.',
908 
909  'admin:statistics:description' => "Dit is een overzicht van onder andere gebruikersstatistieken van de site. Als je meer gedetailleerde informatie nodig hebt, is er een professionele beheerfunctie beschikbaar.",
910  'admin:statistics:opt:description' => "Bekijk statistische gegevens over gebruikers en objecten op de site.",
911  'admin:statistics:opt:linktext' => "Bekijk statistieken",
912  'admin:statistics:label:user' => "Gebruikers statistieken",
913  'admin:statistics:label:numentities' => "Entities op de site",
914  'admin:statistics:label:numusers' => "Aantal gebruikers",
915  'admin:statistics:label:numonline' => "Aantal gebruikers online",
916  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Online gebruikers",
917  'admin:statistics:label:admins'=>"Beheerders",
918  'admin:statistics:label:version' => "Elgg-versie",
919  'admin:statistics:label:version:release' => "Release",
920  'admin:statistics:label:version:version' => "Versie",
921  'admin:statistics:label:version:code' => "Code versie",
922 
923  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
924  'admin:server:label:requirements' => 'Vereisten',
925  'admin:server:label:php' => 'PHP',
926  'admin:server:label:phpinfo' => 'Toon PHPInfo',
927  'admin:server:label:web_server' => 'Webserver',
928  'admin:server:label:server' => 'Server',
929  'admin:server:label:log_location' => 'Locatie van log',
930  'admin:server:label:php_version' => 'PHP-versie',
931  'admin:server:label:php_version:required' => 'Elgg vereist een minimale PHP versie van 7.1',
932  'admin:server:label:php_version:required_version' => 'Elgg vereist minimaal PHP versie %s',
933  'admin:server:label:php_ini' => 'Locatie van PHP-.inibestand',
934  'admin:server:label:php_log' => 'PHP-log',
935  'admin:server:label:mem_avail' => 'Geheugen beschikbaar',
936  'admin:server:label:mem_used' => 'Geheugen gebruikt',
937  'admin:server:error_log' => "Foutlog van webserver",
938  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maximale POST-grootte',
939  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maximale grootte van uploadbestanden',
940  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(PS: post_max_size moet groter zijn dan deze waarde om uploads van deze grootte te ondersteunen)',
941  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
942  'admin:server:memcache:inactive' => 'Memcache is niet beschikbaar op deze server, of is nog niet geconfigureerd in de Elgg configuratie.
943 Voor verbeterde performance wordt het aangeraden om Memcache (of Redis) in te schakelen en te configureren.',
944 
945  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
946  'admin:server:redis:inactive' => 'Redis is niet beschikbaar op deze server, of is nog niet geconfigureerd in de Elgg configuratie.
947 Voor verbeterde performance wordt het aangeraden om Redis (of Memcache) in te schakelen en te configureren.',
948 
949  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
950  'admin:server:opcache:inactive' => 'OPcache is niet beschikbaar op deze server, of is nog niet geactiveerd.
951 Voor verbeterde performance wordt het aangeraden om OPcache in te schakelen en te configureren.',
952 
953  'admin:server:requirements:php_extension' => "PHP extensie: %s",
954  'admin:server:requirements:php_extension:required' => "Deze PHP extensie is vereist voor een correcte werking van Elgg",
955  'admin:server:requirements:php_extension:recommended' => "Deze PHP extensie is aanbevolen voor een optimale werking van Elgg",
956  'admin:server:requirements:rewrite' => ".htaccess rewrite rules",
957  'admin:server:requirements:rewrite:fail' => "Controleer je .htaccess voor de correcte rewrite rules",
958 
959  'admin:server:requirements:database:server' => "Database server",
960  'admin:server:requirements:database:server:required' => "Elgg vereist MySQL v5.5.3 of hoger voor de database",
961  'admin:server:requirements:database:server:required_version' => "Elgg vereist MySQL versie %s of hoger voor zijn database",
962  'admin:server:requirements:database:client' => "Database client",
963  'admin:server:requirements:database:client:required' => "Elgg vereist pdo_mysql om verbinding met de database server te maken",
964 
965  'admin:server:requirements:webp' => "WebP ondersteuning",
966 
967  'admin:server:requirements:gc' => "Verouderde sessies opschonen",
968  'admin:server:requirements:gc:info' => "Indien het opschonen van sessies niet is geconfigureerd kan de database tabel voor de sessie vol raken. Configureer session.gc_divisor en session.gc_probability in je php.ini.",
969 
970  'admin:user:label:search' => "Gebruikers zoeken:",
971  'admin:user:label:searchbutton' => "Zoek",
972 
973  'admin:user:ban:no' => "Kan gebruiker niet blokkeren",
974  'admin:user:ban:yes' => "Gebruiker geblokkeerd.",
975  'admin:user:self:ban:no' => "Je kunt jezelf niet blokkeren",
976  'admin:user:unban:no' => "Kan gebruiker niet deblokkeren",
977  'admin:user:unban:yes' => "Gebruiker gedeblokkeerd.",
978  'admin:user:delete:no' => "Kan gebruiker niet verwijderen",
979  'admin:user:delete:yes' => "De gebruiker %s is verwijderd",
980  'admin:user:self:delete:no' => "Je kunt jezelf niet verwijderen",
981 
982  'admin:user:resetpassword:yes' => "Wachtwoord gereset, gebruiker op de hoogte gebracht.",
983  'admin:user:resetpassword:no' => "Wachtwoord kon niet worden gereset.",
984 
985  'admin:user:makeadmin:yes' => "Gebruiker is nu een beheerder.",
986  'admin:user:makeadmin:no' => "Gebruiker kon geen beheerder worden gemaakt.",
987 
988  'admin:user:removeadmin:yes' => "Gebruiker is geen beheerder meer.",
989  'admin:user:removeadmin:no' => "We konden de beheerrechten van deze gebruiker niet verwijderen.",
990  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Je kunt jezelf de beheerrechten niet afnemen!",
991 
992  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menu items',
993  'admin:menu_items:configure' => 'Configureer items in het hoofdmenu',
994  'admin:menu_items:description' => 'Selecteer de volgorde van de menu items. Niet geconfigureerde items zullen aan het einde van de lijst worden toegevoegd.',
995  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Verwijder links uit het menu?',
996  'admin:menu_items:saved' => 'Menu-items opgeslagen.',
997  'admin:add_menu_item' => 'Voeg een eigen menu-item toe',
998  'admin:add_menu_item:description' => 'Vul de weergavenaam en URL in om een eigen menu-item toe te voegen aan het navigatiemenu.',
999 
1000  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Standaard widgets',
1001  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Onbekend widgettype',
1002  'admin:default_widgets:instructions' => 'Plaats, verwijder, positioneer en configureer de standaard widgets voor de geselecteerde pagina. Deze wijzigingen hebben alleen effect op nieuwe gebruikers van de website.',
1003 
1004  'admin:robots.txt:instructions' => "Je kunt hieronder de robots.txt van de site bewerken.",
1005  'admin:robots.txt:plugins' => "Plugins zullen het volgende toevoegen aan de robots.txt:",
1006  'admin:robots.txt:subdir' => "De robots.txt-tool zal niet werken, omdat Elgg in een submap is geïnstalleerd.",
1007  'admin:robots.txt:physical' => "De robots.txt tool zal niet werken omdat er een fysiek robots.txt bestand aanwezig is.",
1008 
1009  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'De site is offline in verband met onderhoud.',
1010  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Je kunt de onderhoudsmodus het beste alléén gebruiken als er sprake is van een upgrade, of als je grote veranderingen aan de site wilt aanbrengen. Wanneer de site in onderhoudsmodus is kunnen alleen sitebeheerders inloggen en de site bekijken!',
1011  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Onderhoudsmodus',
1012  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Bericht dat gebruikers zien als de site in onderhoudsmodus is',
1013  'admin:maintenance_mode:saved' => 'De instellingen voor onderhoudsmodus zijn opgeslagen',
1014  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'De site is in onderhoudsmodus.',
1015  'admin:login' => 'Login voor sitebeheerder',
1016 
1021  'usersettings:statistics' => "Jouw statistieken",
1022  'usersettings:statistics:user' => "Statistieken van %s",
1023  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Accountstatistieken",
1024 
1025  'usersettings:statistics:login_history' => "Aanmeldgeschiedenis",
1026  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Datum",
1027  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP Adres",
1028 
1029  'usersettings:user' => "Instellingen van %s",
1030  'usersettings:user:opt:linktext' => "Wijzig je instellingen",
1031 
1032  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configureer je plugins",
1033 
1034  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Jouw details",
1035  'usersettings:statistics:details:user' => "Details voor %s",
1036  'usersettings:statistics:numentities:user' => "Content statistieken voor %s",
1037  'usersettings:statistics:label:name' => "Volledige naam",
1038  'usersettings:statistics:label:email' => "E-mailadres",
1039  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Laatst aangemeld op",
1040  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Lid sinds",
1041  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Jouw inhoud",
1042 
1043  'usersettings:delayed_email:interval' => "Frequentie voor uitgestelde e-mailnotificaties",
1044  'usersettings:delayed_email:interval:help' => "Alle uitgestelde e-mailnotificaties worden afgeleverd in een gecombineerde email volgens de opgegeven frequentie.",
1045 
1050  'river:all' => 'Alle site-activiteit',
1051  'river:mine' => 'Mijn activiteit',
1052  'river:owner' => 'Activiteit van %s',
1053  'river:friends' => 'Activiteit van vrienden',
1054  'river:select' => 'Toon %s',
1055  'river:comments:all' => 'Bekijk alle %u reacties',
1056 
1061  'icon:size' => "Afbeeldingsformaat",
1062  'icon:size:topbar' => "Bovenbalk",
1063  'icon:size:tiny' => "Extra klein",
1064  'icon:size:small' => "Klein",
1065  'icon:size:medium' => "Normaal",
1066  'icon:size:large' => "Groot",
1067  'icon:size:master' => "Extra groot",
1068 
1069  'entity:edit:icon:crop_messages:generic' => "De geselecteerde afbeelding voldoet niet aan de aanbevolen afmetingen van de afbeelding. Het resultaat hiervan kan lage kwaliteit iconen zijn.",
1070  'entity:edit:icon:crop_messages:width' => "Het is aanbevolen om een afbeelding met een minimale breedte van tenminste %dpx te gebruiken.",
1071  'entity:edit:icon:crop_messages:height' => "Het is aanbevolen om een afbeelding met een minimale hoogte van tenminste %dpx te gebruiken.",
1072  'entity:edit:icon:file:label' => "Upload een nieuw icoon",
1073  'entity:edit:icon:file:help' => "Laat dit leeg om het huidige icoon te behouden.",
1074  'entity:edit:icon:remove:label' => "Verwijder het icoon",
1075 
1076  'entity:edit:header:file:label' => "Upload een nieuwe kopafbeelding",
1077  'entity:edit:header:file:help' => "Laat dit leeg om de huidige afbeelding te behouden",
1078  'entity:edit:header:remove:label' => "Verwijder kopafbeelding",
1079 
1084  'save' => "Opslaan",
1085  'save_go' => "Opslaan en doorgaan naar %s",
1086  'reset' => 'Reset',
1087  'publish' => "Publiceer",
1088  'feature' => "Aanraden",
1089  'unfeature' => "Afraden",
1090  'cancel' => "Annuleren",
1091  'saving' => "Bezig met opslaan ...",
1092  'update' => "Wijzig",
1093  'preview' => "Voorbeeld",
1094  'edit' => "Bewerk",
1095  'delete' => "Verwijder",
1096  'accept' => "Accepteer",
1097  'reject' => "Afwijzen",
1098  'decline' => "Afwijzen",
1099  'approve' => "Toestaan",
1100  'activate' => "Activeren",
1101  'deactivate' => "Deactiveren",
1102  'disapprove' => "Afkeuren",
1103  'revoke' => "Intrekken",
1104  'load' => "Laden",
1105  'upload' => "Upload",
1106  'download' => "Download",
1107  'ban' => "Blokkeer",
1108  'unban' => "Deblokkeer",
1109  'banned' => "Geblokkeerd",
1110  'enable' => "Activeren",
1111  'disable' => "Deactiveren",
1112  'request' => "Aanvraag",
1113  'complete' => "Compleet",
1114  'open' => 'Open',
1115  'close' => 'Sluiten',
1116  'hide' => 'Verbergen',
1117  'show' => 'Tonen',
1118  'reply' => "Antwoord",
1119  'more' => 'Meer',
1120  'more_info' => 'Meer informatie',
1121  'comments' => 'Reacties',
1122  'import' => 'Import',
1123  'export' => 'Export',
1124  'untitled' => 'Geen titel',
1125  'help' => 'Help',
1126  'send' => 'Verstuur',
1127  'resend' => 'Opnieuw versturen',
1128  'post' => 'Plaats',
1129  'submit' => 'Verstuur',
1130  'comment' => 'Reageer',
1131  'upgrade' => 'Upgrade',
1132  'sort' => 'Sorteer',
1133  'filter' => 'Filter',
1134  'new' => 'Nieuw',
1135  'add' => 'Voeg toe',
1136  'create' => 'Aanmaken',
1137  'remove' => 'Verwijder',
1138  'revert' => 'Herstel',
1139  'validate' => 'Valideer',
1140  'read_more' => 'Lees meer',
1141  'next' => 'Volgende',
1142  'previous' => 'Vorige',
1143  'older' => 'Ouder',
1144  'newer' => 'Nieuwer',
1145 
1146  'site' => 'Website',
1147  'activity' => 'Activiteit',
1148  'members' => 'Leden',
1149  'menu' => 'Menu',
1150  'item' => 'Item',
1151 
1152  'up' => 'Omhoog',
1153  'down' => 'Omlaag',
1154  'top' => 'Boven',
1155  'bottom' => 'Beneden',
1156  'right' => 'Rechts',
1157  'left' => 'Links',
1158  'back' => 'Terug',
1159 
1160  'invite' => "Uitnodigen",
1161 
1162  'resetpassword' => "Wachtwoord resetten",
1163  'changepassword' => "Wachtwoord wijzigen",
1164  'makeadmin' => "Geef sitebeheerderrechten",
1165  'removeadmin' => "Trek sitebeheerderrechten in",
1166 
1167  'option:yes' => "Ja",
1168  'option:no' => "Nee",
1169 
1170  'unknown' => 'Onbekend',
1171  'never' => 'Nooit',
1172 
1173  'active' => 'Actief',
1174  'total' => 'Totaal',
1175  'unvalidated' => 'Ongevalideerd',
1176 
1177  'ok' => 'OK',
1178  'any' => 'Welke dan ook',
1179  'error' => 'Fout',
1180 
1181  'other' => 'Andere',
1182  'options' => 'Opties',
1183  'advanced' => 'Geavanceerd',
1184 
1185  'learnmore' => "Klik hier voor meer informatie.",
1186  'unknown_error' => 'Onbekende fout',
1187 
1188  'content' => "inhoud",
1189  'content:latest' => 'Laatste activiteit',
1190 
1191  'list:out_of_bounds' => "Je bent op een deel van de lijst gekomen zonder content, echter is er wel content beschikbaar.",
1192  'list:out_of_bounds:link' => "Terug naar de eerste pagina",
1193  'list:error:getter:user' => 'Fout opgetreden tijdens het ophalen van de content',
1194  'list:error:getter:admin' => "De getter '%s' resulteerde in een '%s', echter de viewer '%s' vereist een array",
1195 
1196  'link:text' => 'bekijk link',
1197 
1202  'question:areyousure' => 'Weet je het zeker?',
1203 
1208  'status' => 'Status',
1209  'status:unsaved_draft' => 'Niet-opgeslagen concept',
1210  'status:draft' => 'Concept',
1211  'status:unpublished' => 'Ongepubliceerd',
1212  'status:published' => 'Gepubliceerd',
1213  'status:featured' => 'Uitgelicht',
1214  'status:open' => 'Open',
1215  'status:closed' => 'Gesloten',
1216  'status:enabled' => 'Geactiveerd',
1217  'status:disabled' => 'Gedeactiveerd',
1218  'status:unavailable' => 'Niet beschikbaar',
1219  'status:active' => 'Actief',
1220  'status:inactive' => 'Inactief',
1221 
1226  'sort:newest' => 'Nieuwste',
1227  'sort:oldest' => 'Oudste',
1228  'sort:popular' => 'Populair',
1229  'sort:alpha' => 'Alfabetisch',
1230  'sort:priority' => 'Prioriteit',
1231  'sort:relevance' => 'Relevantie',
1232  'sort:az' => '%s (A-Z)',
1233  'sort:za' => '%s (Z-A)',
1234 
1239  'title' => "Titel",
1240  'description' => "Omschrijving",
1241  'tags' => "Tags",
1242  'all' => "Alle",
1243  'mine' => "Mijn",
1244 
1245  'by' => 'door',
1246  'none' => 'geen',
1247 
1248  'annotations' => "Opmerkingen",
1249  'relationships' => "Relaties",
1250  'metadata' => "Metadata",
1251  'tagcloud' => "Tag cloud",
1252 
1253  'on' => 'Aan',
1254  'off' => 'Uit',
1255 
1256  'number_counter:decimal_separator' => ",",
1257  'number_counter:thousands_separator' => ".",
1258  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
1259  'number_counter:view:million' => "%sM",
1260  'number_counter:view:billion' => "%sB",
1261  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
1262 
1267  'edit:this' => 'Bewerk dit',
1268  'delete:this' => 'Verwijder dit',
1269  'comment:this' => 'Reageer hierop',
1270 
1275  'deleteconfirm' => "Weet je zeker dat je dit item wilt verwijderen?",
1276  'deleteconfirm:plural' => "Weet je zeker dat je deze items wilt verwijderen?",
1277  'fileexists' => "Er is reeds een bestand geüpload. Om het te vervangen selecteer hieronder een nieuw bestand",
1278  'input:file:upload_limit' => 'De maximale bestandsgrootte is %s',
1279  'input:container_guid:info' => 'Deze content zal worden geplaatst in %s',
1280 
1285  'useradd:subject' => 'Gebruikersaccount aangemaakt',
1286  'useradd:body' => 'Er is een gebruikersaccount voor je aangemaakt op %s. Om je aan te melden bezoek:
1287 
1288 %s
1289 
1290 Om je aan te kunnen melden moet je gebruik maken van de volgende gegevens:
1291 
1292 Gebruikersnaam: %s
1293 Wachtwoord: %s
1294 
1295 Nadat je bent aangemeld raden we je aan je wachtwoord te wijzigen.',
1296 
1300  'messages:title:success' => 'Succes',
1301  'messages:title:error' => 'Fout',
1302  'messages:title:warning' => 'Waarschuwing',
1303  'messages:title:help' => 'Help',
1304  'messages:title:notice' => 'Mededeling',
1305  'messages:title:info' => 'Informatie',
1306 
1311  'input:date_format' => 'Y-m-d',
1312  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
1313  'input:time_format' => 'G:i',
1314 
1315  'friendlytime:updated' => "%s - Bewerkt",
1316  'friendlytime:updated:title' => "Aangemaakt op: %s \nBijgewerkt op: %s",
1317 
1318  'friendlytime:justnow' => "zojuist",
1319  'friendlytime:minutes' => "%s minuten geleden",
1320  'friendlytime:minutes:singular' => "een minuut geleden",
1321  'friendlytime:hours' => "%s uren geleden",
1322  'friendlytime:hours:singular' => "een uur geleden",
1323  'friendlytime:days' => "%s dagen geleden",
1324  'friendlytime:days:singular' => "gisteren",
1325  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ G:i',
1326  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
1327 
1328  'friendlytime:future:minutes' => "over %s minuten",
1329  'friendlytime:future:minutes:singular' => "zometeen",
1330  'friendlytime:future:hours' => "over %s uur",
1331  'friendlytime:future:hours:singular' => "over een uurtje",
1332  'friendlytime:future:days' => "over %s dagen",
1333  'friendlytime:future:days:singular' => "morgen",
1334 
1335  'date:month:01' => '%s januari',
1336  'date:month:02' => '%s februari',
1337  'date:month:03' => '%s maart',
1338  'date:month:04' => '%s april',
1339  'date:month:05' => '%s mei',
1340  'date:month:06' => '%s juni',
1341  'date:month:07' => '%s juli',
1342  'date:month:08' => '%s augustus',
1343  'date:month:09' => '%s september',
1344  'date:month:10' => '%s oktober',
1345  'date:month:11' => '%s november',
1346  'date:month:12' => '%s december',
1347 
1348  'date:month:short:01' => '%s jan',
1349  'date:month:short:02' => '%s feb',
1350  'date:month:short:03' => '%s mrt',
1351  'date:month:short:04' => '%s apr',
1352  'date:month:short:05' => '%s mei',
1353  'date:month:short:06' => '%s jun',
1354  'date:month:short:07' => '%s jul',
1355  'date:month:short:08' => '%s aug',
1356  'date:month:short:09' => '%s sep',
1357  'date:month:short:10' => '%s okt',
1358  'date:month:short:11' => '%s nov',
1359  'date:month:short:12' => '%s dec',
1360 
1361  'date:weekday:0' => 'zondag',
1362  'date:weekday:1' => 'maandag',
1363  'date:weekday:2' => 'dinsdag',
1364  'date:weekday:3' => 'woensdag',
1365  'date:weekday:4' => 'donderdag',
1366  'date:weekday:5' => 'vrijdag',
1367  'date:weekday:6' => 'zaterdag',
1368 
1369  'date:weekday:short:0' => 'zo',
1370  'date:weekday:short:1' => 'ma',
1371  'date:weekday:short:2' => 'di',
1372  'date:weekday:short:3' => 'wo',
1373  'date:weekday:short:4' => 'do',
1374  'date:weekday:short:5' => 'vr',
1375  'date:weekday:short:6' => 'za',
1376 
1377  'interval:minute' => 'Elke minuut',
1378  'interval:fiveminute' => 'Elke vijf minuten',
1379  'interval:fifteenmin' => 'Elke vijftien minuten',
1380  'interval:halfhour' => 'Elk half uur',
1381  'interval:hourly' => 'Elk uur',
1382  'interval:daily' => 'Elke dag',
1383  'interval:weekly' => 'Elke week',
1384  'interval:monthly' => 'Elke maand',
1385  'interval:yearly' => 'Elk jaar',
1386 
1391  'installation:sitename' => "De naam van je site (bijvoorbeeld 'Mijn sociale netwerksite'):",
1392  'installation:sitedescription' => "Korte omschrijving van je site (optioneel)",
1393  'installation:sitedescription:help' => "Met de gebundelde plugins zal dit enkel verschijnen in de 'description' meta-tag voor zoekmachine resultaten.",
1394  'installation:sitepermissions' => "Het standaard toegangsniveau:",
1395  'installation:language' => "De standaardtaal voor de site:",
1396  'installation:debug' => "Debug mode geeft extra informatie die gebruikt kan worden om fouten te achterhalen. Let op: dit vertraagt het systeem! Gebruik dit alleen als je problemen ondervindt. ",
1397  'installation:debug:label' => "Logniveau:",
1398  'installation:debug:none' => 'Debug-mode uitschakelen (aanbevolen)',
1399  'installation:debug:error' => 'Alleen kritieke fouten weergeven',
1400  'installation:debug:warning' => 'Fouten en waarschuwingen weergeven',
1401  'installation:debug:notice' => 'Log alle fouten, waarschuwingen en mededelingen',
1402  'installation:debug:info' => 'Log alles',
1403 
1404  // Walled Garden support
1405  'installation:registration:description' => 'Registratie is standaard ingeschakeld. Je kunt dit uitschakelen als je niet wilt dat gebruikers zichzelf kunnen registreren.',
1406  'installation:registration:label' => 'Nieuwe gebruikers mogen zich registreren',
1407  'installation:adminvalidation:description' => 'Indien ingeschakeld, moeten nieuwe gebruikers handmatig worden gevalideerd door een beheerder van de site voordat zij hun account kunnen gebruiken.',
1408  'installation:adminvalidation:label' => 'Nieuwe gebruikers moeten door beheerder worden gevalideerd',
1409  'installation:adminvalidation:notification:description' => 'Indien ingeschakeld krijgen beheerders van de site een melding dat er gebruikers moeten worden gevalideerd. Beheerders kunnen deze notificaties uitschakelen in hun instellingen.',
1410  'installation:adminvalidation:notification:label' => 'Stuur beheerders een notificatie mbt gebruikers die wachten op validatie',
1411  'installation:adminvalidation:notification:direct' => 'Direct',
1412  'installation:walled_garden:description' => 'Maak van deze site een privénetwerk. Dit zorgt ervoor dat niet-aangemelde gebruikers niets kunnen zien van deze site, tenzij inhoud die geplaatst wordt specifiek publiekelijk is gedeeld.',
1413  'installation:walled_garden:label' => 'Alleen aangemelde gebruikers mogen pagina\'s zien.',
1414 
1415  'installation:siteemail' => "Site e-mailadres (dit wordt gebruikt voor het verzenden van systeem e-mails):",
1416  'installation:siteemail:help' => "Waarschuwing: Gebruik geen e-mailadres dat geassocieerd is met andere third-party diensten, zoals een helpdesk systeem, die overweg kan met inkomende emailberichten, aangezien dat een risico bevat dat er onbedoelde privé informatie gedeeld kan worden. Idealiter is een e-mailadres gewenst dat enkel voor deze website gebruikt zal worden.",
1417  'installation:default_limit' => "Standaard aantal items per pagina",
1418 
1419  'admin:site:access:warning' => "Het wijzigen van de toegangsinstellingen is alleen van toepassing op nieuwe content.",
1420  'installation:allow_user_default_access:description' => "Als je dit aanvinkt hebben individuele gebruikers de mogelijkheid om hun eigen standaard toegangsniveau in te stellen. Dit kan anders zijn dan de standaardinstelling van de site.",
1421  'installation:allow_user_default_access:label' => "Gebruikers standaardtoegang toestaan",
1422 
1423  'installation:simplecache:description' => "De simple cache verhoogt de performance door statische content te cachen, waaronder sommige CSS- en Javascriptbestanden. Normaal gezien wil je dit aan hebben staan.",
1424  'installation:simplecache:label' => "Gebruik simple cache (aangeraden)",
1425 
1426  'installation:cache_symlink:description' => "De symbolic link naar de simple cache map staat de webserver toe om statische content te serveren zonder de engine te starten. Dat kan de performance van de server sterk verbeteren",
1427  'installation:cache_symlink:label' => "Gebruik een symbolic link naar de simple cache directory (aanbevolen)",
1428  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolic link is aangemaakt. Indien je deze link wilt verwijderen, verwijder de symbolic link directory van de server",
1429  'installation:cache_symlink:paths' => 'De correct geconfigureerde symbolic link moet <i>%s</i> linken aan <i>%s</i>',
1430  'installation:cache_symlink:error' => "Vanwege de server configuratie kan de symbolic link configuratie niet automatisch worden aangemaakt. Kijk naar de documentatie hoe je de link handmatig aan kunt maken.",
1431 
1432  'installation:minify:description' => "De 'simple cache' kan tevens de prestaties verbeteren door JavaScript- en CSS-bestanden te comprimeren. Dit vereist dat 'simple cache' aanstaat. ",
1433  'installation:minify_js:label' => "JavaScript comprimeren (aangeraden)",
1434  'installation:minify_css:label' => "CSS comprimeren (aangeraden)",
1435 
1436  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Je moet het bestand .htaccess zodanig wijzigen dat het pad geïnjecteerd wordt in de GET-parameter __elgg_uri (je kunt install/config/htaccess.dist als voorbeeld gebruiken).",
1437  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg kan niet zelf de rewrite-rules testen. Controleer dat curl werkt en dat er geen IP-restricties zijn die localhost connecties blokkeren.",
1438 
1439  'installation:systemcache:description' => "De systeemcache verlaagt de laadtijd van de Elgg-engine door data te cachen naar bestanden.",
1440  'installation:systemcache:label' => "Gebruik systeemcache (aanbevolen)",
1441 
1442  'admin:legend:system' => 'Systeem',
1443  'admin:legend:caching' => 'Caching',
1444  'admin:legend:content' => 'Inhoud',
1445  'admin:legend:content_access' => 'Toegang tot content',
1446  'admin:legend:site_access' => 'Toegang tot de site',
1447  'admin:legend:debug' => 'Debugging en loggen',
1448 
1449  'config:i18n:allowed_languages' => "Toegestane talen",
1450  'config:i18n:allowed_languages:help' => "Enkel toegestane talen kunnen gebruikt worden door de gebruikers. Engels en de taal van de site zijn altijd toegestaan.",
1451  'config:i18n:who_can_change_language' => "Wie kan de taal aanpassen",
1452  'config:i18n:who_can_change_language:everyone' => "Iedereen",
1453  'config:i18n:who_can_change_language:admin_only' => "Alleen site beheerders",
1454  'config:i18n:who_can_change_language:nobody' => "Niemand",
1455 
1456  'config:users:remove_unvalidated_users_days' => "Aantal dagen totdat ongevalideerde gebruikers worden verwijderd",
1457  'config:users:remove_unvalidated_users_days:help' => "Ongevalideerde gebruikers zullen automatisch worden verwijderd na het opgegeven aantal dagen. Indien dit leeg wordt gelaten zullen de gebruikers niet automatisch worden verwijderd.",
1458  'config:users:can_change_username' => "Sta gebruikers toe om hun gebruikersnaam te wijzigen",
1459  'config:users:can_change_username:help' => "Indien het niet is toegestaan kan alleen een beheerder de gebruikersnaam van een gebruiker wijzigen",
1460  'config:users:user_joined_river' => "Meldt het op de activiteitenstroom wanneer een gebruiker lid wordt van de site",
1461  'config:remove_branding:label' => "Verwijder Elgg uitingen",
1462  'config:remove_branding:help' => "Overal op de website zijn er verschillende links en logo's welke aantonen dat de website is gemaakt middels Elgg. Als je de uitingen verwijderd overweeg om een donatie te doen op https://elgg.org/about/supporters",
1463  'config:disable_rss:label' => "Schakel RSS feeds uit",
1464  'config:disable_rss:help' => "Schakel dit uit om de RSS feeds niet meer te promoten",
1465  'config:friendly_time_number_of_days:label' => "Aantal dagen dat de relatieve tijdsweergave gebruikt mag worden",
1466  'config:friendly_time_number_of_days:help' => "Je kunt het aantal dagen configureren dat de relatieve tijdsweergave gebruikt wordt. Na het opgegeven aantal dagen zal de relatieve tijdsweergave wijzigen in een normaal datum formaat. Indien dit wordt ingesteld op 0 zal de relatieve tijdsweergave niet gebruikt worden.",
1467  'config:content:comment_box_collapses' => "Het reactieformulier klapt in na de eerste reactie op content",
1468  'config:content:comment_box_collapses:help' => "Dit is enkel van toepassing indien de reactie lijst gesorteerd is op meest recente eerst",
1469  'config:content:comments_group_only' => "Alleen groepsleden kunnen reageren op content in de groep",
1470  'config:content:comments_latest_first' => "De reacties moeten worden getoond met de meest recente eerst",
1471  'config:content:comments_latest_first:help' => "Dit bepaald de standaard sortering van de reacties bij de volledige weergave van content. Indien dit uitgeschakeld wordt, zal ook het reactie formulier onderaan de lijst worden getoond.",
1472  'config:content:comments_max_depth' => "Maximale diepte van geneste reacties",
1473  'config:content:comments_max_depth:help' => "Indien dit wordt ingeschakeld kunnen er reacties op reacties gemaakt worden tot de opgegeven diepte.",
1474  'config:content:comments_max_depth:none' => "Geneste reacties zijn niet toegestaan",
1475  'config:content:comments_per_page' => "Het aantal reacties per pagina",
1476  'config:content:pagination_behaviour' => "Standaard paginering gedrag van lijsten",
1477  'config:content:pagination_behaviour:help' => "Bepaalt hoe data in lijsten wordt bijgewerkt bij gebruik van paginering. Afzonderlijke lijsten kunnen van dit gedrag afwijken.",
1478  'config:content:pagination_behaviour:navigate' => "Navigeer naar de volgende pagina",
1479  'config:content:pagination_behaviour:ajax-replace' => "Vervang de lijst met de nieuwe pagina zonder verversing",
1480  'config:content:pagination_behaviour:ajax-append' => "Plaats nieuwe data vóór of achter de lijst",
1481  'config:content:pagination_behaviour:ajax-append-auto' => "Plaats nieuwe data vóór of achter de lijst (automatisch bij scrollen)",
1482  'config:content:mentions_display_format' => "Mentions weergave",
1483  'config:content:mentions_display_format:help' => "Hoe moeten vermeldingen worden weergegeven in de inhoud",
1484  'config:content:mentions_display_format:username' => "Gebruikersnaam",
1485  'config:content:mentions_display_format:display_name' => "Weergavenaam",
1486  'config:email' => "E-mail",
1487  'config:email_html_part:label' => "Activeer HTML mail",
1488  'config:email_html_part:help' => "Uitgaande mail een HTML template worden vorm gegeven",
1489  'config:email_html_part_images:label' => "Vervang afbeeldingen in e-mails",
1490  'config:email_html_part_images:help' => "Controleer of en hoe afbeeldingen in uitgaande email wordt verwerkt. Indien toegestaan zullen alle afbeeldingen in de mail worden ge-embed. Niet alle email clients ondersteune de verschillende opties. Test de gekozen optie.",
1491  'config:email_html_part_images:base64' => "Base64 gecodeerd",
1492  'config:email_html_part_images:attach' => "Bijlagen",
1493  'config:delayed_email:label' => "Activeer uitgestelde e-mailnotificaties",
1494  'config:delayed_email:help' => "Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om e-mailnotificaties uit te stellen en gebundeld te ontvangen op een opgegeven frequentie (dagelijks, wekelijks)",
1495  'config:message_delay:label' => "Systeemberichten vertraging",
1496  'config:message_delay:help' => "Het standaard aantal secondes voordat succes systeemberichten verdwijnen",
1497 
1498  'upgrading' => 'Bijwerken',
1499  'upgrade:core' => 'Je Elgg-installatie is bijgewerkt',
1500  'upgrade:unlock' => 'Ontgrendel upgrade',
1501  'upgrade:unlock:confirm' => "De database is geblokkeerd door een andere upgrade. Meerdere upgrades tegelijkertijd laten lopen is gevaarlijk. Je moet alleen verder gaan als je zeker weet dat er geen andere upgrade draait. Ontgrendelen?",
1502  'upgrade:terminated' => 'De uprgade is afgebroken door een event handler',
1503  'upgrade:locked' => "Upgrade is niet mogelijk: er loopt reeds een upgrade. Om de upgrade te ontgrendelen bezoek je de beheersectie.",
1504  'upgrade:unlock:success' => "Upgrade succesvol ontgrendeld",
1505 
1506  'admin:pending_upgrades' => 'Er zijn belangrijke upgrades waar je beter nu meteen aandacht aan kunt schenken!',
1507  'admin:view_upgrades' => 'Bekijk de upgrades.',
1508  'item:object:elgg_upgrade' => 'Site-upgrades',
1509  'collection:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1510  'admin:upgrades:none' => 'De installatie is up-to-date!',
1511 
1512  'upgrade:success_count' => 'Geüpgraded:',
1513  'upgrade:error_count' => 'Fouten: %s',
1514  'upgrade:finished' => 'Upgrade is voltooid.',
1515  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>De upgrade is afgerond, maar er zijn fouten geconstateerd. Ververs de pagina en probeer de upgrade opnieuw uit te voeren.</p></p><br />Als de fouten zich opnieuw voordoen, kijk dan in je serverlog of daar een mogelijke oorzaak te vinden is. Je kunt bijstand krijgen bij het oplossen van de fout op de community van Elgg <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">in de groep \'technisch(e) support\'</a>',
1516  'upgrade:should_be_skipped' => 'Geen items om te upgraden',
1517  'upgrade:count_items' => '%d items om te upgraden',
1518 
1519  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1520  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Database GUID kolommen uitlijnen',
1521 
1526  'welcome' => "Welkom",
1527  'welcome:user' => 'Welkom %s',
1528 
1533  'email:from' => 'Van',
1534  'email:to' => 'Aan',
1535  'email:subject' => 'Titel',
1536  'email:body' => 'Bericht',
1537 
1538  'email:settings' => "E-mailinstellingen",
1539  'email:address:label' => "Jouw e-mailadres",
1540  'email:address:help:confirm' => "E-mail wijziging aangevraagd naar '%s'. Controleer de e-mail inbox voor instructies.",
1541  'email:address:password' => "Wachtwoord",
1542  'email:address:password:help' => "Om je e-mail adres te kunnen wijzigen moet je je huidige wachtwoord bevestigen.",
1543 
1544  'email:save:success' => "Het nieuwe e-mail adres is opgeslagen, en er wordt verificatie gevraagd.",
1545  'email:save:fail' => "Je nieuwe e-mailadres kon niet worden opgeslagen.",
1546  'email:save:fail:password' => "Het opgegeven wachtwoord komt niet overeen met je huidige wachtwoord, je e-mail adres kon niet worden aangepast.",
1547 
1548  'friend:newfriend:subject' => "%s heeft jou toegevoegd als vriend!",
1549  'friend:newfriend:body' => "%s heeft je toegevoegd als vriend!
1550 
1551 Klik hier om naar het profile te gaan:
1552 
1553 %s",
1554 
1555  'email:changepassword:subject' => "Wachtwoord gewijzigd!",
1556  'email:changepassword:body' => "Je wachtwoord is gewijzigd.",
1557 
1558  'email:resetpassword:subject' => "Wachtwoord reset!",
1559  'email:resetpassword:body' => "Je wachtwoord is gereset naar: %s",
1560 
1561  'email:changereq:subject' => "Aanvraag om het wachtwoord te wijzigen.",
1562  'email:changereq:body' => "Iemand (vanaf het IP adres %s) heeft een nieuw wachtwoord aangevraagd voor dit account.
1563 
1564 Indien je dit zelf hebt aangevraagd, klik op onderstaande link. Anders negeer deze e-mail.
1565 
1566 %s",
1567 
1568  'account:email:request:success' => "Het nieuwe e-mailadres zal worden opgeslagen nadat deze is gevalideerd. Controleer de e-mail inbox van '%s' voor validatie instructies.",
1569  'email:request:email:subject' => "Bevestig je e-mailadres",
1570  'email:request:email:body' => "Je hebt een verzoek ingediend om je e-mailadres te wijziging op '%s'.
1571 Indien je deze wijziging niet hebt aangevraagd kun je deze mail als niet verzonden beschouwen.
1572 
1573 Gebruik de volgende link om de wijziging te bevestigen:
1574 %s
1575 
1576 Deze link is slechts 1 uur geldig.",
1577 
1578  'account:email:request:error:no_new_email' => "Er is geen e-mailadres wijziging die nog moet worden goedgekeurd.",
1579 
1580  'email:confirm:email:old:subject' => "Het e-mailadres is gewijzigd",
1581  'email:confirm:email:old:body' => "Je e-mailadres op '%s' is gewijzigd.
1582 Vanaf nu ontvang je de e-mail notificaties op '%s'.
1583 
1584 Indien je deze wijziging niet hebt aangevraagd, neem dan contact op met een beheerder van de site.
1585 %s",
1586 
1587  'email:confirm:email:new:subject' => "Het e-mailadres is gewijzigd",
1588  'email:confirm:email:new:body' => "Je e-mailadres op '%s' is gewijzigd.
1589 Vanaf nu ontvang je de e-mail notificaties op dit e-mailadres.
1590 
1591 Indien je deze wijziging niet hebt aangevraagd, neem dan contact op met een beheerder van de site.
1592 %s",
1593 
1594  'account:email:admin:validation_notification' => "Stuur mij een notificatie indien gebruikers zich aanmelden en handmatig gevalideerd moeten worden",
1595  'account:email:admin:validation_notification:help' => "Vanwege de instellingen op de site moeten nieuwe gebruikers handmatig gevalideerd worden. Middels deze instelling kun je de notificaties uitschakelen.",
1596 
1597  'account:validation:pending:title' => "Accounts wachtend op validatie",
1598  'account:validation:pending:content' => "Je account is succesvol geregistreerd! Voordat je je account kunt gebruiken moet deze echter eerst nog worden gevalideerd door een beheerder van de site. Zodra dit gedaan is ontvang je daarvan een e-mail.",
1599 
1600  'account:notification:validation:subject' => "Je account op %s is gevalideerd!",
1601  'account:notification:validation:body' => "Je account op '%s' is gevalideerd. Je kunt nu je account gebruiken.
1602 
1603 Klik hier om naar de website te gaan:
1604 %s",
1605 
1610  'default_access:settings' => "Je standaard toegangsniveau",
1611  'default_access:label' => "Standaardtoegang",
1612  'user:default_access:success' => "Je nieuwe standaard toegangsniveau is opgeslagen.",
1613  'user:default_access:failure' => "Je nieuwe standaard toegangsniveau is niet opgeslagen.",
1614 
1619  'comments:count' => "%s reacties",
1620  'item:object:comment' => 'Reacties',
1621  'collection:object:comment' => 'Reacties',
1622  'notification:object:comment:create' => "Stuur een notificatie wanneer een reactie is geplaatst",
1623 
1624  'river:object:default:comment' => '%s reageerde op %s',
1625 
1626  'generic_comments:add' => "Voeg een reactie toe",
1627  'generic_comments:edit' => "Reactie bewerken",
1628  'generic_comments:post' => "Plaats reactie",
1629  'generic_comments:text' => "Reactie",
1630  'generic_comments:latest' => "Laatste reacties",
1631  'generic_comment:login_required' => "Je moet zijn aangemeld om een reactie achter te laten.",
1632  'generic_comment:posted' => "Je reactie is succesvol geplaatst.",
1633  'generic_comment:updated' => "De reactie is gewijzigd",
1634  'entity:delete:object:comment:success' => "De reactie is succesvol verwijderd",
1635  'generic_comment:blank' => "Sorry, je moet wel wat invullen voordat we je reactie kunnen opslaan!",
1636  'generic_comment:notfound' => "Sorry, we konden de reactie niet vinden.",
1637  'generic_comment:failure' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van je reactie. Probeer het nogmaals.",
1638  'generic_comment:none' => 'Geen reacties',
1639  'generic_comment:title' => 'Reactie door %s',
1640  'generic_comment:on' => '%s op %s',
1641  'generic_comment:by_owner' => 'Reactie door de eigenaar',
1642  'generic_comments:latest:posted' => 'plaatste een',
1643 
1644  'generic_comment:notification:subject' => 'Re: %s',
1645  'generic_comment:notification:owner:summary' => 'Je hebt een nieuwe reactie op: %s',
1646  'generic_comment:notification:owner:body' => "Je hebt een nieuwe reactie gekregen op je content.
1647 
1648 %s
1649 
1650 Om te reageren of het originele item te bekijken, klik hier:
1651 %s",
1652 
1653  'generic_comment:notification:user:summary' => 'Een nieuwe reactie op: %s',
1654  'generic_comment:notification:user:body' => "Er is een nieuwe reactie:
1655 
1656 %s
1657 
1658 Om te reageren of het originele item te bekijken, klik hier:
1659 %s",
1660 
1661  'notification:mentions:object:comment:subject' => '%s heeft je vermeld in een reactie',
1662  'notification:mentions:object:comment:body' => '%1$sheeft je vermeld in een reactie.
1663 
1664 Bekijk de volledige reactie hier:
1665 %3$s',
1666 
1671  'byline' => 'Door %s',
1672  'byline:ingroup' => 'in de groep %s',
1673 
1674  'entity:delete:item' => 'Item',
1675  'entity:delete:item_not_found' => 'Item niet gevonden',
1676  'entity:delete:permission_denied' => 'U beschikt niet over de juiste rechten om dit item te verwijderen.',
1677  'entity:delete:success' => '%s is verwijderd.',
1678  'entity:delete:fail' => '%s kon niet worden verwijderd.',
1679 
1680  'entity:subscribe' => "Volgen",
1681  'entity:subscribe:disabled' => "Je standaard notificatie instellingen voorkomen dat je je kunt abonneren op deze content",
1682  'entity:subscribe:success' => "Je bent succesvol geabonneerd op %s",
1683  'entity:subscribe:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het abonneren op %s",
1684 
1685  'entity:unsubscribe' => "Ontvolgen",
1686  'entity:unsubscribe:success' => "Je hebt je succesvol afgemeld van %s",
1687  'entity:unsubscribe:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het ontvolgen van %s",
1688 
1689  'entity:mute' => "Notificaties uitzetten",
1690  'entity:mute:success' => "Notificaties voor %s succesvol geblokkeerd",
1691  'entity:mute:fail' => "Een fout is opgetreden tijdens het blokkeren van notificaties van %s",
1692 
1693  'entity:unmute' => "Notificaties deblokkeren",
1694  'entity:unmute:success' => "Notificaties voor %s succesvol gedeblokkeerd",
1695  'entity:unmute:fail' => "Een fout is opgetreden tijdens het deblokkeren van notificaties van %s",
1696 
1701  'annotation:delete:fail' => "Een fout is opgetreden tijdens het verwijderen van de annotatie",
1702  'annotation:delete:success' => "De annotatie is succesvol verwijderd",
1703 
1708  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Het formulier mist __token en/of __ts veld(en)',
1709  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Er was een probleem (token mismatch). Dit betekent waarschijnlijk dat de gebruikte pagina verlopen was. Probeer het nogmaals.",
1710  'actiongatekeeper:timeerror' => 'De gebruikte pagina is verlopen. Ververs en probeer het nogmaals.',
1711  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Sorry. Het formulier kon niet worden verwerkt om onbekende reden.',
1712  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'De totale grootte van de ge-uploade bestanden is meer dan is toegestaan door de site beheerder',
1713 
1718  'js:security:token_refresh_failed' => 'Kan geen verbinding maken met %s. Je kunt problemen ervaren tijdens het opslaan van content.',
1719  'js:lightbox:current' => "afbeelding %s van %s",
1720 
1724  'diagnostics:report' => 'Diagnostics Report',
1725  'diagnostics:description' => 'Het Diagnostic Report kan gebruikt worden om problemen met de installatie van Elgg te analyseren. Elgg ontwikkelaars kunnen verzoeken om dit rapport.',
1726  'diagnostics:header' => '========================================================================
1727 Elgg Diagnostic Report
1728 Generated %s by %s
1729 ========================================================================
1730 
1731 ',
1732  'diagnostics:report:basic' => '
1733 Elgg Release %s
1734 
1735 ------------------------------------------------------------------------',
1736  'diagnostics:report:php' => '
1737 PHP info:
1738 %s
1739 ------------------------------------------------------------------------',
1740  'diagnostics:report:md5' => '
1741 Installed files and checksums:
1742 
1743 %s
1744 ------------------------------------------------------------------------',
1745  'diagnostics:report:globals' => '
1746 Global variables:
1747 
1748 %s
1749 ------------------------------------------------------------------------',
1750 
1754  'elgg:powered' => "Aangedreven door Elgg",
1755 
1759  'cli:login:error:unknown' => "Het is niet mogelijk om aan te melden als %s",
1760  'cli:login:success:log' => "Aangemeld als %s [guid: %s]",
1761  'cli:response:output' => "Antwoord:",
1762  'cli:option:as' => "Voer het commando uit namens de gebruiker met de opgegeven gebruikersnaam",
1763  'cli:option:language' => "Voer het commando uit met de opgegeven taal (bijvoorbeeld en, nl of de)",
1764 
1765  'cli:cache:clear:description' => "Leeg de caches",
1766  'cli:cache:invalidate:description' => "Invalideer de caches",
1767  'cli:cache:purge:description' => "Schoon de caches op",
1768 
1769  'cli:cron:description' => "Voer de cron commandos uit voor alle of voor een opgegeven interval",
1770  'cli:cron:option:interval' => "Interval naam (bijvoorbeeld hourly)",
1771  'cli:cron:option:force' => "Forceer de uitvoer van de cron interval ook al is deze niet van toepassing",
1772  'cli:cron:option:time' => "Tijdstip van cron initialisatie",
1773 
1774  'cli:database:seed:description' => "Vul de database met nep entiteiten",
1775  'cli:database:seed:argument:create' => "Altijd nieuwe entiteiten creëren tijdens het seeden",
1776  'cli:database:seed:option:limit' => "Aantal entiteiten om aan te maken",
1777  'cli:database:seed:option:image_folder' => "Pad naar map waarin afbeeldingen staan die gebruikt kunnen worden tijdens het seeden",
1778  'cli:database:seed:option:type' => "Type entiteiten om te (un)seeden (%s)",
1779  'cli:database:seed:option:create_since' => "Een PHP time string om de ondergrens van het creatie tijdstip van seeded entities in te stellen",
1780  'cli:database:seed:option:create_until' => "Een PHP time string om de bovengrens van het creatie tijdstip van seeded entities in te stellen",
1781  'cli:database:seed:log:error:faker' => "Dit is een functionaliteit voor ontwikkelaars ten behoeve van testen. Gelieve dit niet voor andere doeleinden te gebruiken.",
1782  'cli:database:seed:log:error:logged_in' => "Het seeden van de database behoort niet uitgevoerd te worden met een aangemelde gebruiker",
1783 
1784  'cli:database:unseed:description' => "Verwijder de nep entiteiten uit de database",
1785 
1786  'cli:plugins:activate:description' => "Activeer plugin(s)",
1787  'cli:plugins:activate:option:force' => "Los automatisch conflicten op door plugins te (de)activeren",
1788  'cli:plugins:activate:argument:plugins' => "Plugin IDs om te activeren",
1789  'cli:plugins:activate:progress:start' => "Plugins activeren",
1790 
1791  'cli:plugins:deactivate:description' => "Plugins deactiveren",
1792  'cli:plugins:deactivate:option:force' => "Forceer deactivatie van alle afhankelijke plugins",
1793  'cli:plugins:deactivate:argument:plugins' => "Plugin IDs om te deactiveren",
1794  'cli:plugins:deactivate:progress:start' => "Plugins deactiveren",
1795 
1796  'cli:plugins:list:description' => "Toon alle geïnstalleerde plugins op de site",
1797  'cli:plugins:list:option:status' => "Plugin status ( %s )",
1798  'cli:plugins:list:option:refresh' => "Ververs de plugin lijst met recentelijk geïnstalleerde plugins",
1799  'cli:plugins:list:error:status' => "%s is geen valide status. Toegestane opties zijn: %s",
1800 
1801  'cli:upgrade:description' => "Start systeem upgrades",
1802  'cli:upgrade:option:force' => "Forceer upgrades om uit te voeren, ook al loopt er een andere upgrade.",
1803  'cli:upgrade:argument:async' => "Start nog uit te voeren asynchrone upgrades",
1804  'cli:upgrade:system:upgraded' => "Systeem upgrades zijn uitgevoerd",
1805  'cli:upgrade:system:failed' => "Systeem upgrades zijn mislukt",
1806  'cli:upgrade:async:upgraded' => "Asynchrone upgrades zijn uitgevoerd",
1807  'cli:upgrade:aysnc:failed' => "Asynchrone upgrades zijn mislukt",
1808 
1809  'cli:upgrade:batch:description' => "Voer één of meerdere upgrades uit",
1810  'cli:upgrade:batch:argument:upgrades' => "Een of meerdere upgrades (class namen) om uit te voeren",
1811  'cli:upgrade:batch:option:force' => "Upgrade uitvoeren ook al is deze gemarkeerd als afgerond",
1812  'cli:upgrade:batch:finished' => "Upgrades uitvoeren afgerond",
1813  'cli:upgrade:batch:notfound' => "Geen upgrade class gevonden voor %s",
1814 
1815  'cli:upgrade:list:description' => "Toont een lijst met alle upgrades in het systeem",
1816  'cli:upgrade:list:completed' => "Afgeronde upgrades",
1817  'cli:upgrade:list:pending' => "Nog uit te voeren upgrades",
1818  'cli:upgrade:list:notfound' => "Geen upgrades gevonden",
1819 
1824  "aa" => "Afar",
1825  "ab" => "Abkhazian",
1826  "af" => "Afrikaans",
1827  "am" => "Amharic",
1828  "ar" => "Arabic",
1829  "as" => "Assamese",
1830  "ay" => "Aymara",
1831  "az" => "Azerbaijani",
1832  "ba" => "Bashkir",
1833  "be" => "Byelorussian",
1834  "bg" => "Bulgarian",
1835  "bh" => "Bihari",
1836  "bi" => "Bislama",
1837  "bn" => "Bengali; Bangla",
1838  "bo" => "Tibetan",
1839  "br" => "Breton",
1840  "ca" => "Catalan",
1841  "cmn" => "Mandarijn Chinees", // ISO 639-3
1842  "co" => "Corsican",
1843  "cs" => "Czech",
1844  "cy" => "Welsh",
1845  "da" => "Danish",
1846  "de" => "Duits",
1847  "dz" => "Bhutani",
1848  "el" => "Greek",
1849  "en" => "Engels",
1850  "eo" => "Esperanto",
1851  "es" => "Spanish",
1852  "et" => "Estonian",
1853  "eu" => "Basque",
1854  "eu_es" => "Baskisch (Spanje)",
1855  "fa" => "Persian",
1856  "fi" => "Finnish",
1857  "fj" => "Fiji",
1858  "fo" => "Faeroese",
1859  "fr" => "Frans",
1860  "fy" => "Frisian",
1861  "ga" => "Irish",
1862  "gd" => "Scots / Gaelic",
1863  "gl" => "Galician",
1864  "gn" => "Guarani",
1865  "gu" => "Gujarati",
1866  "he" => "Hebrew",
1867  "ha" => "Hausa",
1868  "hi" => "Hindi",
1869  "hr" => "Croatian",
1870  "hu" => "Hungarian",
1871  "hy" => "Armenian",
1872  "ia" => "Interlingua",
1873  "id" => "Indonesian",
1874  "ie" => "Interlingue",
1875  "ik" => "Inupiak",
1876  "is" => "Icelandic",
1877  "it" => "Italian",
1878  "iu" => "Inuktitut",
1879  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1880  "ja" => "Japanese",
1881  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1882  "jw" => "Javanese",
1883  "ka" => "Georgian",
1884  "kk" => "Kazakh",
1885  "kl" => "Greenlandic",
1886  "km" => "Cambodian",
1887  "kn" => "Kannada",
1888  "ko" => "Korean",
1889  "ks" => "Kashmiri",
1890  "ku" => "Kurdish",
1891  "ky" => "Kirghiz",
1892  "la" => "Latin",
1893  "ln" => "Lingala",
1894  "lo" => "Laothian",
1895  "lt" => "Lithuanian",
1896  "lv" => "Latvian/Lettish",
1897  "mg" => "Malagasy",
1898  "mi" => "Maori",
1899  "mk" => "Macedonian",
1900  "ml" => "Malayalam",
1901  "mn" => "Mongolian",
1902  "mo" => "Moldavian",
1903  "mr" => "Marathi",
1904  "ms" => "Malay",
1905  "mt" => "Maltese",
1906  "my" => "Burmese",
1907  "na" => "Nauru",
1908  "ne" => "Nepali",
1909  "nl" => "Nederlands",
1910  "no" => "Norwegian",
1911  "oc" => "Occitan",
1912  "om" => "(Afan) Oromo",
1913  "or" => "Oriya",
1914  "pa" => "Punjabi",
1915  "pl" => "Polish",
1916  "ps" => "Pashto / Pushto",
1917  "pt" => "Portuguese",
1918  "pt_br" => "Portugees (Brazilië)",
1919  "qu" => "Quechua",
1920  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1921  "rn" => "Kirundi",
1922  "ro" => "Romanian",
1923  "ro_ro" => "Romeens (Roemenië)",
1924  "ru" => "Russian",
1925  "rw" => "Kinyarwanda",
1926  "sa" => "Sanskrit",
1927  "sd" => "Sindhi",
1928  "sg" => "Sangro",
1929  "sh" => "Serbo-Croatian",
1930  "si" => "Singhalese",
1931  "sk" => "Slovak",
1932  "sl" => "Slovenian",
1933  "sm" => "Samoan",
1934  "sn" => "Shona",
1935  "so" => "Somali",
1936  "sq" => "Albanian",
1937  "sr" => "Serbian",
1938  "sr_latin" => "Servisch (Latijn)",
1939  "ss" => "Siswati",
1940  "st" => "Sesotho",
1941  "su" => "Sundanese",
1942  "sv" => "Swedish",
1943  "sw" => "Swahili",
1944  "ta" => "Tamil",
1945  "te" => "Tegulu",
1946  "tg" => "Tajik",
1947  "th" => "Thai",
1948  "ti" => "Tigrinya",
1949  "tk" => "Turkmen",
1950  "tl" => "Tagalog",
1951  "tn" => "Setswana",
1952  "to" => "Tonga",
1953  "tr" => "Turkish",
1954  "ts" => "Tsonga",
1955  "tt" => "Tatar",
1956  "tw" => "Twi",
1957  "ug" => "Uigur",
1958  "uk" => "Ukrainian",
1959  "ur" => "Urdu",
1960  "uz" => "Uzbek",
1961  "vi" => "Vietnamese",
1962  "vo" => "Volapuk",
1963  "wo" => "Wolof",
1964  "xh" => "Xhosa",
1965  //"y" => "Yiddish",
1966  "yi" => "Yiddish",
1967  "yo" => "Yoruba",
1968  "za" => "Zuang",
1969  "zh" => "Chinese",
1970  "zh_hans" => "Vereenvoudigd Chinees",
1971  "zu" => "Zulu",
1972 
1973  "field:required" => 'Vereist',
1974 
1975  "core:upgrade:2017080900:title" => "Wijzig de database codering om multi-byte te ondersteunen",
1976  "core:upgrade:2017080900:description" => "Wijzigt de database codering naar utf8mb4 om ondersteuning te bieden voor multi-byte karakters zoals emoji's",
1977 
1978  "core:upgrade:2020102301:title" => "Verwijder de diagnostics plugin",
1979  "core:upgrade:2020102301:description" => "Verwijderd de entiteit behorende bij de Diagnostics plugin. Deze plugin is verwijderd in Elgg 4.0.",
1980 
1981  "core:upgrade:2021022401:title" => "Migreer notificatie abonnementen",
1982  "core:upgrade:2021022401:description" => "Notificatie abonnementen worden anders opgeslagen in de database. Gebruik deze upgrade om alle abonnementen om te zetten naar de nieuwe manier.",
1983 
1984  "core:upgrade:2021040701:title" => "Migreer notificatie instellingen van gebruikers",
1985  "core:upgrade:2021040701:description" => "Om het voor developers eenvoudiger te maken om notificatie instellingen op te slaan zal een migratie nodig zijn om bestaande instellingen om te zetten naar de nieuwe conventie.",
1986 
1987  'core:upgrade:2021040801:title' => "Migreer Access collection notificatie voorkeuren",
1988  'core:upgrade:2021040801:description' => "Er is een nieuwe manier om notificatie voorkeuren op te slaan. Deze upgrade migreert de oude instellingen naar de nieuwe.",
1989 
1990  'core:upgrade:2021041901:title' => "Verwijder de notificaties plugin",
1991  'core:upgrade:2021041901:description' => "Verwijderd de entiteit bijbehorend aan de Notificaties plugin. Deze plugin is verwijderd in Elgg 4.0.",
1992 
1993  'core:upgrade:2021060401:title' => "Voeg content eigenaren toe als abonnees op hun eigen content",
1994  'core:upgrade:2021060401:description' => "Content eigenaren behoren geabonneerd te zijn op hun eigen content. Deze upgrade zorgt dat dat voor oude content ook het geval is.",
1995 
1996  'core:upgrade:2023011701:title' => "Verwijder verweesde reacties",
1997  'core:upgrade:2023011701:description' => "Er zijn in sommige gevallen reacties op reacties achtergebleven in de database. Deze upgrade zal deze opruimen.",
1998 );