Elgg  Version 3.0
nl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 
3 return array(
8  'item:site:site' => 'Site',
9  'collection:site:site' => 'Sites',
10  'index:content' => '<p>Welkom op je Elgg site.</p><p><strong>Tip:</strong> Veel sites gebruiken de <code>activity</code> plugin om een activiteiten stroom op de voorpagina te plaatsen.</p>',
11 
16  'login' => "Aanmelden",
17  'loginok' => "Je bent aangemeld.",
18  'loginerror' => "We konden je niet aanmelden. Controleer je gegevens en probeer het nogmaals",
19  'login:empty' => "Gebruikersnaam en wachtwoord zijn verplicht.",
20  'login:baduser' => "Je account kon niet worden geladen.",
21  'auth:nopams' => "Interne fout. Geen methode voor gebruikersvalidatie gedefinieerd.",
22 
23  'logout' => "Afmelden",
24  'logoutok' => "Je bent afgemeld.",
25  'logouterror' => "We konden je niet afmelden. Probeer het nogmaals.",
26  'session_expired' => "Your session has expired. Please <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page to log in.",
27  'session_changed_user' => "You have been logged in as another user. You should <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page.",
28 
29  'loggedinrequired' => "Je moet aangemeld zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
30  'loggedoutrequired' => "Je moet afgemeld zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
31  'adminrequired' => "Je moet een beheerder zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
32  'membershiprequired' => "Je moet lid zijn van deze groep om deze pagina te kunnen bekijken.",
33  'limited_access' => "Je hebt niet de juiste rechten om deze pagina te zien.",
34  'invalid_request_signature' => "The URL of the page you are trying to access is invalid or has expired",
35 
40  'exception:title' => "Fatale fout.",
41  'exception:contact_admin' => 'Er is een onherstelbare fout opgetreden en gelogd. Neem contact op met de sitebeheerder met de volgende informatie:',
42 
43  'actionundefined' => "De gevraagde actie (%s) is niet gedefinieerd in het systeem.",
44  'actionnotfound' => "Het actiebestand voor %s kon niet worden gevonden.",
45  'actionloggedout' => "Sorry, je kunt deze actie niet uitvoeren als je bent afgemeld.",
46  'actionunauthorized' => 'Je bent niet geautoriseerd om deze actie uit te voeren',
47 
48  'ajax:error' => 'Onverwacht probleem opgetreden tijdens de uitvoer van een AJAX call. Mogelijk is de verbinding met de server verloren.',
49  'ajax:not_is_xhr' => 'Je kan AJAX views niet rechtstreeks aanroepen',
50 
51  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) is een verkeerd geconfigureerde plugin. Hij is uitgeschakeld. In de Elgg documentatie kun je mogelijke oorzaken vinden (http://learn.elgg.org/).",
52  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) kan niet starten. Reden: %s',
53  'PluginException:InvalidID' => "%s is een ongeldige plugin-ID.",
54  'PluginException:InvalidPath' => "%s is een ongeldig plugin-pad.",
55  'PluginException:InvalidManifest' => 'Ongeldig manifestbestand voor plugin: %s',
56  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s is een ongeldige plugin.',
57  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s is een ongeldige plugin: %s',
58  'PluginException:NullInstantiated' => 'ElggPlugin kan niet worden geïnitieerd met null. Je moet een GUID, een plugin-ID of een pad opgeven.',
59  'ElggPlugin:MissingID' => 'Plugin-ID ontbreekt (guid %s)',
60  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Ontbrekend ElggPluginPackage voor plugin-ID %s (guid %s)',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Het bestand %s is vereist, maar kan niet gevonden worden.',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'De directorynaam van de plugin moet hernoemd worden naar "%s" om overeen te komen met de ID in het manifest.',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Het manifest bevat een ongeldig afhankelijkheidtype "%s".',
64  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Het manifest bevat een ongeldig aanbodtype "%s".',
65  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => '100%
66 Ongeldig %s afhankelijkheid "%s" in plugin %s. Let op: plugins kunnen niet conflicteren met, of afhankelijk zijn van iets dat ze zelf bieden!',
67  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Conflicts with plugin: %s',
68  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" file is present but unreadable.',
69  'ElggPlugin:Error' => 'Plugin fout',
70  'ElggPlugin:Error:ID' => 'Fout in plugin "%s"',
71  'ElggPlugin:Error:Path' => 'Fout in plugin pad "%s"',
72  'ElggPlugin:Error:Unknown' => 'Ongedefinieerde plugin fout',
73  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Kan %s niet laden voor plugin %s (guid: %s) in %s. Controleer de rechten!',
74  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Threw exception including %s for plugin %s (guid: %s) at %s.',
75  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Kan de views-map niet openen van plugin %s (guid: %s) in %s. Controleer de rechten!',
76  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Geen ID voor plugin-guid %s!',
77  'ElggPlugin:Exception:InvalidPackage' => 'Package kan niet worden geladen',
78  'ElggPlugin:Exception:InvalidManifest' => 'Plugin manifest ontbreekt of is ongeldig',
79  'PluginException:NoPluginName' => "De pluginnaam kon niet worden gevonden",
80  'PluginException:ParserError' => 'Fout tijdens het lezen van de manifest met API-versie %s in plugin %s',
81  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Kan geen parser vinden voor manifest API-versie %s in plugin %s.',
82  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Ontbrekend verplicht '%s' attribuut in manifest van plugin %s.",
83  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s is een ongeldige plugin. Hij is daarom uitgeschakeld.',
84  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" did not return a serializable array.',
85  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" sent output.',
86 
87  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Vereist',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Adviseert',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Conflicteert',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'Geconflicteerd',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Biedt',
92  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioriteit',
93 
94  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Elgg-versie',
95  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'PHP-versie',
96  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'PHP-module: %s',
97  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Instelling van PHP-ini: %s',
98  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Plugin: %s',
99  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Na %s',
100  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Voor %s',
101  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s is niet geïnstalleerd',
102  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Ontbreekt',
103 
104  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Er zijn plugins die afhankelijk zijn van %s. Je moet eerst de volgende plugins uitschakelen voordat je deze kunt uitschakelen: %s',
105 
106  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Menu items gevonden zonder bovenliggende menu items om ze aan te linken',
107  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Menu item [%s] gevonden met een ontbrekend bovenliggend menu item [%s]',
108  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Dubbele registratie gevonden voor menu item [%s]',
109 
110  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'De wachtwoordvelden mogen niet leeg zijn!',
111  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Wachtwoorden moeten gelijk zijn',
112  'LoginException:BannedUser' => 'Je account is geblokkeerd. Je kunt je daarom niet aanmelden.',
113  'LoginException:UsernameFailure' => 'We konden je niet aanmelden. Controleer je gebruikersnaam.',
114  'LoginException:PasswordFailure' => 'We konden je niet aanmelden. Controleer je wachtwoord.',
115  'LoginException:AccountLocked' => 'Je account is geblokkeerd wegens te veel mislukte aanmeldpogingen.',
116  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Huidige wachtwoord incorrect.',
117  'LoginException:Unknown' => 'We konden je niet aanmelden vanwege een onbekende fout.',
118 
119  'UserFetchFailureException' => 'Kan voor user_guid [%s] niet de rechten nakijken omdat de gebruiker niet bestaat.',
120 
121  'PageNotFoundException' => 'De pagina die je opvraagt bestaat niet, of je hebt onvoldoende rechten om deze te mogen bekijken.',
122  'EntityNotFoundException' => 'De inhoud is verwijderd of je hebt geen rechten om die te mogen bekijken.',
123  'EntityPermissionsException' => 'Je hebt onvoldoende rechten om deze actie uit te mogen voeren',
124  'GatekeeperException' => 'Je hebt niet de juiste rechten om deze pagina te zien.',
125  'BadRequestException' => 'Het verzoek is onjuist',
126  'ValidationException' => 'De opgestuurde data voldoet niet aan de vereisten, controleer de invoer',
127  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%smoet %s implementeren',
128 
129  'deprecatedfunction' => 'Waarschuwing: Deze code gebruikt de niet meer gebruikte functies \'%s\' en is niet compatibel met deze versie van Elgg. ',
130 
131  'pageownerunavailable' => 'Waarschuwing: De pagina-eigenaar %d is niet toegankelijk!',
132  'viewfailure' => 'Er is een interne fout in de view %s',
133  'view:missing_param' => "De vereiste parameter '%s' mist in de weergave %s",
134  'changebookmark' => 'Wijzig je favoriet/bladwijzer voor deze pagina',
135  'noaccess' => 'De inhoud is verwijderd, is ongeldig of je hebt geen rechten om die te mogen bekijken.',
136  'error:missing_data' => 'Er missen enkele gegevens in je verzoek',
137  'save:fail' => 'Er ging iets mis bij het opslaan van je gegevens',
138  'save:success' => 'Je gegevens zijn opgeslagen',
139 
140  'forward:error' => 'Onze excuses. Er is een fout opgetreden terwijl we je wilden doorsturen naar een andere site.',
141 
142  'error:default:title' => 'Oeps...',
143  'error:default:content' => 'Oeps... er ging iets mis.',
144  'error:400:title' => 'Het verzoek is onjuist',
145  'error:400:content' => 'Sorry, Het verzoek is onjuist of onvolledig',
146  'error:403:title' => 'Verboden',
147  'error:403:content' => 'Sorry. Je hebt geen toestemming om de opgevraagde pagina te bezoeken.',
148  'error:404:title' => 'Pagina niet gevonden',
149  'error:404:content' => 'Sorry. We konden de pagina die je opvroeg niet vinden.',
150 
151  'upload:error:ini_size' => 'Het bestand dat je wilt uploaden is te groot.',
152  'upload:error:form_size' => 'Het bestand dat je wilt uploaden is te groot.',
153  'upload:error:partial' => 'Het bestand is niet volledig geüploadet.',
154  'upload:error:no_file' => 'Je hebt geen bestand geselecteerd',
155  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
156  'upload:error:cant_write' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
157  'upload:error:extension' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
158  'upload:error:unknown' => 'De bestandsupload is helaas mislukt.',
159 
163  'table_columns:fromView:admin' => 'Admin',
164  'table_columns:fromView:banned' => 'Banned',
165  'table_columns:fromView:container' => 'Container',
166  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Description',
167  'table_columns:fromView:link' => 'Name/Title',
168  'table_columns:fromView:icon' => 'Icon',
169  'table_columns:fromView:item' => 'Item',
170  'table_columns:fromView:language' => 'Language',
171  'table_columns:fromView:owner' => 'Owner',
172  'table_columns:fromView:time_created' => 'Time Created',
173  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Time Updated',
174  'table_columns:fromView:user' => 'User',
175 
176  'table_columns:fromProperty:description' => 'Description',
177  'table_columns:fromProperty:email' => 'Email',
178  'table_columns:fromProperty:name' => 'Name',
179  'table_columns:fromProperty:type' => 'Type',
180  'table_columns:fromProperty:username' => 'Username',
181 
182  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Subtype',
183  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Name/Title',
184  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME Type',
185  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Type',
186 
191  'name' => "Weergavenaam",
192  'email' => "E-mailadres",
193  'username' => "Gebruikersnaam",
194  'loginusername' => "Gebruikersnaam of e-mailadres",
195  'password' => "Wachtwoord",
196  'passwordagain' => "Wachtwoord (nogmaals, voor de zekerheid)",
197  'admin_option' => "Wil je deze gebruiker sitebeheerder maken? De gebruiker heeft dan alle rechten op de site.",
198  'autogen_password_option' => "Automatically generate a secure password?",
199 
204  'access:label:private' => "Privé",
205  'access:label:logged_in' => "Aangemelde gebruikers",
206  'access:label:public' => "Publiekelijk",
207  'access:label:logged_out' => "Afgemelde gebruikers",
208  'access:label:friends' => "Vrienden",
209  'access' => "Toegang",
210  'access:overridenotice' => "De inhoud van deze groep is alléén toegankelijk voor leden.",
211  'access:limited:label' => "Gelimiteerd",
212  'access:help' => "Het toegangsniveau",
213  'access:read' => "Toegang",
214  'access:write' => "Schrijftoegang",
215  'access:admin_only' => "Alleen voor beheerders",
216  'access:missing_name' => "Ontbrekend naam voor toegangsniveau",
217  'access:comments:change' => "Deze reacties zijn op dit moment zichtbaar voor een beperkte groep gebruikers. Bedenk goed met wie je dit wilt delen.",
218 
223  'dashboard' => "Dashboard",
224  'dashboard:nowidgets' => "Je dashboard biedt je de mogelijkheid om activiteiten en inhoud die belangrijk is voor jou is te volgen.",
225 
226  'widgets:add' => 'Voeg widgets toe',
227  'widgets:add:description' => "Klik op een widgetknop om de widget aan jouw pagina toe te voegen.",
228  'widgets:position:fixed' => '(Vaste positie op pagina)',
229  'widget:unavailable' => 'Je hebt deze widget al toegevoegd',
230  'widget:numbertodisplay' => 'Aantal items om weer te geven',
231 
232  'widget:delete' => 'Verwijder %s',
233  'widget:edit' => 'Pas de widget aan jouw wensen aan',
234 
235  'widgets' => "Widgets",
236  'widget' => "Widget",
237  'item:object:widget' => "Widgets",
238  'collection:object:widget' => 'Widgets',
239  'widgets:save:success' => "De widget is succesvol opgeslagen.",
240  'widgets:save:failure' => "Er ging iets mis tijdens het opslaan van je widget. Probeer het nog een keer.",
241  'widgets:add:success' => "De widget is toegevoegd.",
242  'widgets:add:failure' => "De widget kon niet worden toegevoegd.",
243  'widgets:move:failure' => "De nieuwe widgetpositie kon niet worden opgeslagen.",
244  'widgets:remove:failure' => "De widget kan niet worden verwijderd",
245  'widgets:not_configured' => "Deze widget is nog niet geconfigureerd",
246 
251  'group' => "Groep",
252  'item:group' => "Groepen",
253  'collection:group' => 'Groepen',
254  'item:group:group' => "Groep",
255  'collection:group:group' => 'Groepen',
256  'groups:tool_gatekeeper' => "De gevraagde functionaliteit is op dit moment niet ingeschakeld in deze groep.",
257 
262  'user' => "Gebruiker",
263  'item:user' => "Gebruikers",
264  'collection:user' => 'Gebruikers',
265  'item:user:user' => 'Gebruiker',
266  'collection:user:user' => 'Gebruikers',
267 
268  'friends' => "Vrienden",
269  'collection:friends' => 'Vrienden %s',
270 
271  'avatar' => 'Avatar',
272  'avatar:noaccess' => "Je hebt geen rechten om de avatar van deze gebruiker te bewerken.",
273  'avatar:create' => 'Maak je avatar',
274  'avatar:edit' => 'Bewerk avatar',
275  'avatar:upload' => 'Upload een nieuwe avatar',
276  'avatar:current' => 'Huidige avatar',
277  'avatar:remove' => 'Verwijder je avatar en gebruik het standaard icoon',
278  'avatar:crop:title' => 'Avatar bijsnijden',
279  'avatar:upload:instructions' => "Je avatar wordt weergegeven op verschillende plaatsen op de site. Je kunt je avatar zo vaak als je wilt vervangen. (Ondersteunde bestandsformaten: GIF, JPG of PNG)",
280  'avatar:create:instructions' => 'Hieronder kun je de avatar aanpassen door hem in een vierkant bij te snijden. Een voorbeeld zal hiernaast verschijnen. Zodra je tevreden bent met het voorbeeld klik je op de knop \'Maak avatar\'. Deze aangepaste versie zal worden gebruikt op verschillende plaatsen op de site en is zichtbaar voor andere gebruikers.',
281  'avatar:upload:success' => 'Avatar succesvol geüpload',
282  'avatar:upload:fail' => 'Upload van avatar mislukt',
283  'avatar:resize:fail' => 'Schalen van de avatar mislukt',
284  'avatar:crop:success' => 'Bijsnijden van de avatar succesvol',
285  'avatar:crop:fail' => 'Bijsnijden van de avatar mislukt',
286  'avatar:remove:success' => 'Avatar succesvol verwijderd',
287  'avatar:remove:fail' => 'Avatar verwijderen is mislukt',
288 
289  'action:user:validate:already' => "%s was al gevalideerd",
290  'action:user:validate:success' => "%s is gevalideerd",
291  'action:user:validate:error' => "Een fout is opgetreden tijdens het valideren van %s",
292 
296  'feed:rss' => 'Abonneer je op de RSS-feed',
297  'feed:rss:title' => 'RSS feed voor deze pagina',
301  'link:view' => 'Bekijk link',
302  'link:view:all' => 'Bekijk alles',
303 
304 
308  'river' => "River",
309  'river:user:friend' => "%s is nu bevriend met %s",
310  'river:update:user:avatar' => '%s heeft een nieuwe avatar',
311  'river:noaccess' => 'Je hebt geen toegang tot dit item.',
312  'river:posted:generic' => '%s plaatste',
313  'riveritem:single:user' => 'een gebruiker',
314  'riveritem:plural:user' => 'sommige gebruikers',
315  'river:ingroup' => 'in de groep %s',
316  'river:none' => 'Geen activiteit',
317  'river:update' => 'Update van %s',
318  'river:delete' => 'Verwijder deze activiteit',
319  'river:delete:success' => 'Activity item has been deleted',
320  'river:delete:fail' => 'Activity item could not be deleted',
321  'river:delete:lack_permission' => 'You lack permission to delete this activity item',
322  'river:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete for user_guid [%s] as the user does not exist.',
323  'river:subject:invalid_subject' => 'Ongeldige gebruiker',
324  'activity:owner' => 'Bekijk activiteit',
325 
326 
327 
331  'notifications:usersettings' => "Notificatie-instellingen",
332  'notification:method:email' => 'E-mail',
333 
334  'notifications:usersettings:save:ok' => "Je notificatie-instellingen zijn succesvol opgeslagen.",
335  'notifications:usersettings:save:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van je notificatie-instellingen.",
336 
337  'notification:subject' => 'Notificatie over \'%s\'',
338  'notification:body' => 'Bekijk de nieuwe activiteit op %s',
339 
344  'search' => "Zoeken",
345  'searchtitle' => "Zoeken: %s",
346  'users:searchtitle' => "Zoeken naar gebruikers: %s",
347  'groups:searchtitle' => "Zoeken naar groepen: %s",
348  'advancedsearchtitle' => "%s gevonden met %s",
349  'notfound' => "Geen resultaten gevonden.",
350  'next' => "Volgende",
351  'previous' => "Vorige",
352 
353  'viewtype:change' => "Wijzig de wijze van weergave",
354  'viewtype:list' => "Lijstweergave",
355  'viewtype:gallery' => "Galerij",
356 
357  'tag:search:startblurb' => "Items gevonden met '%s':",
358 
359  'user:search:startblurb' => "Gebruikers gevonden met '%s':",
360  'user:search:finishblurb' => "Klik hier om meer te zien!",
361 
362  'group:search:startblurb' => "Groepen met '%s':",
363  'group:search:finishblurb' => "Klik hier om meer te zien! ",
364  'search:go' => 'Ga',
365  'userpicker:only_friends' => 'Alleen vrienden',
366 
371  'account' => "Account",
372  'settings' => "Instellingen",
373  'tools' => "Tools",
374  'settings:edit' => 'Bewerk instellingen',
375 
376  'register' => "Registreer",
377  'registerok' => "Je hebt je succesvol geregistreerd op %s.",
378  'registerbad' => "Je registratie is niet gelukt vanwege een onbekende fout.",
379  'registerdisabled' => "Je kunt je op dit moment niet registreren.",
380  'register:fields' => 'Alle velden zijn verplicht',
381 
382  'registration:noname' => 'Weergavenaam is verplicht',
383  'registration:notemail' => 'Het opgegeven e-mailadres lijkt niet te kloppen. Het e-mailadres moet het format aaa@bbbb.ccc hebben!',
384  'registration:userexists' => 'Deze gebruikersnaam bestaat al.',
385  'registration:usernametooshort' => 'Je gebruikersnaam moet minimaal %u karakters lang zijn.',
386  'registration:usernametoolong' => 'Je gebruikersnaam is te lang. Je kunt maximaal %u karakters gebruiken.',
387  'registration:passwordtooshort' => 'Het wachtwoord moet minimaal %u karakters lang zijn.',
388  'registration:dupeemail' => 'Dit e-mailadres is al geregistreerd.',
389  'registration:invalidchars' => 'Sorry, je gebruikersnaam bevat het volgende ongeldige karakter: %s
390 De volgende karakters zijn niet toegestaan: %s',
391  'registration:emailnotvalid' => 'Sorry, het opgegeven e-mailadres is ongeldig op dit systeem',
392  'registration:passwordnotvalid' => 'Sorry, het opgegeven wachtwoord is ongeldig op dit systeem',
393  'registration:usernamenotvalid' => 'Sorry, de opgegeven gebruikersnaam is ongeldig op dit systeem',
394 
395  'adduser' => "Gebruiker toevoegen",
396  'adduser:ok' => "Nieuwe gebruiker is succesvol aangemaakt.",
397  'adduser:bad' => "De nieuwe gebruiker kon niet worden aangemaakt.",
398 
399  'user:set:name' => "Instellingen van accountnaam",
400  'user:name:label' => "Mijn weergavenaam",
401  'user:name:success' => "Je weergavenaam is succesvol gewijzigd.",
402  'user:name:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van je weergavenaam.",
403  'user:username:success' => "Je gebruikersnaam is succesvol gewijzigd.",
404  'user:username:fail' => "Je gebruikersnaam kon niet worden gewijzigd",
405 
406  'user:set:password' => "Accountwachtwoord",
407  'user:current_password:label' => 'Huidige wachtwoord',
408  'user:password:label' => "Je nieuwe wachtwoord",
409  'user:password2:label' => "Nogmaals je nieuwe wachtwoord",
410  'user:password:success' => "Wachtwoord gewijzigd",
411  'user:password:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van je wachtwoord.",
412  'user:password:fail:notsame' => "De twee wachtwoorden komen niet overeen!",
413  'user:password:fail:tooshort' => "Het wachtwoord is te kort!",
414  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Het opgegeven huidige wachtwoord is onjuist.',
415  'user:changepassword:unknown_user' => 'Ongeldige gebruiker',
416  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Hiermee wijzig je je wachtwoord.',
417 
418  'user:set:language' => "Taalinstelling",
419  'user:language:label' => "Jouw taal",
420  'user:language:success' => "Je taalinstelling is gewijzigd.",
421  'user:language:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van je taalinstelling.",
422 
423  'user:username:notfound' => 'Gebruikersnaam %s niet gevonden.',
424  'user:username:help' => 'Houd er rekening mee dat een wijziging van de gebruikersnaam alle dynamische links mbt je account worden gewijzigd',
425 
426  'user:password:lost' => 'Wachtwoord vergeten',
427  'user:password:hash_missing' => 'We moeten je vragen om je wachtwoord te wijzigen. De veiligheid van de wachtwoorden is verbeterd, echter konden we niet all accounts migrereren.',
428  'user:password:changereq:success' => 'De aanvraag voor een nieuw wachtwoord is gelukt. Er wordt een e-mail verstuurd.',
429  'user:password:changereq:fail' => 'Er kan geen nieuw wachtwoord aangevraagd worden.',
430 
431  'user:password:text' => 'Om een nieuw wachtwoord aan te vragen vul je hieronder je gebruikersnaam of e-mailadres In. Klik daarna op de knop \'Aanvragen\'.',
432 
433  'user:persistent' => 'Onthoud mij',
434 
435  'walled_garden:home' => 'Home',
436 
440  'menu:page:header:administer' => 'Beheer',
441  'menu:page:header:configure' => 'Configureer',
442  'menu:page:header:develop' => 'Ontwikkel',
443  'menu:page:header:information' => 'Informatie',
444  'menu:page:header:default' => 'Andere',
445 
446  'admin:view_site' => 'Bekijk website',
447  'admin:loggedin' => 'Aangemeld als %s',
448  'admin:menu' => 'Menu',
449 
450  'admin:configuration:success' => "Je instellingen zijn opgeslagen.",
451  'admin:configuration:fail' => "Je instellingen zijn niet opgeslagen.",
452  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Kan \'%s\' niet als datamap opslaan, omdat het geen absoluut pad is.',
453  'admin:configuration:default_limit' => 'Het aantal items per pagina moet minstens 1 zijn.',
454 
455  'admin:unknown_section' => 'Ongeldige beheersectie.',
456 
457  'admin' => "Beheer",
458  'admin:header:release' => "Elgg release: %s",
459  'admin:description' => "Het beheerpaneel maakt het mogelijk het hele systeem te beheren: van gebruikersbeheer tot hoe plugins zich gedragen. Kies een optie om te beginnen.",
460 
461  'admin:performance' => 'Performance',
462  'admin:performance:label:generic' => 'Algemeen',
463  'admin:performance:generic:description' => 'Hieronder staat een lijst met performance suggesties en waardes welke je kunnen helpen bij het tunen van de site',
464  'admin:performance:simplecache' => 'Simplecache',
465  'admin:performance:simplecache:settings:warning' => "Het is aangeraden om de simplecache instelling op te nemen in de settings.php.
466 Het configureren in de settings.php file bevorderd caching performance.
467 Het zorgt er voor dat Elgg geen database verbinding hoeft op te zetten op het moment dat er JavaScript en CSS files uit de cache geserveerd kunnen worden.",
468  'admin:performance:systemcache' => 'Systemcache',
469  'admin:performance:apache:mod_cache' => 'Apache mod_cache',
470  'admin:performance:apache:mod_cache:warning' => 'De mod_cache-module biedt HTTP-bewuste cacheschema\'s. Dit betekent dat de bestanden in de cache worden opgeslagen op basis van een instructie die aangeeft hoe lang een pagina als "vers" kan worden beschouwd.',
471  'admin:performance:php:open_basedir' => 'PHP open_basedir',
472  'admin:performance:php:open_basedir:not_configured' => 'Er zijn geen limitaties ingesteld',
473  'admin:performance:php:open_basedir:warning' => 'Een klein aantal open_basedir limitaties zijn in effect. Dit zou mogelijk impact kunnen hebben op de performance.',
474  'admin:performance:php:open_basedir:error' => 'Een groot aantal open_basedir limitaties zijn in effect. Dit heeft zeer waarschijnlijk impact op de performance.',
475  'admin:performance:php:open_basedir:generic' => 'Met open_basedir limitaties zal er, elke keer als er een bestand benaderd wordt, moeten worden gecontroleerd tegen de lijst van limitaties. Aangezien Elgg een grote hoeveelheid files benaderd zal dit dus een negatieve impact hebben. Ook de opcache van PHP kan door deze limitaties geen gebruik maken van al zijn caching mogelijkheden.',
476 
477  'admin:statistics' => 'Statistieken',
478  'admin:server' => 'Server',
479  'admin:cron' => 'Cron',
480  'admin:cron:record' => 'Laatste Cron Jobs',
481  'admin:cron:period' => 'Cron periode',
482  'admin:cron:friendly' => 'Laatst afgerond',
483  'admin:cron:date' => 'Datum en tijd',
484  'admin:cron:msg' => 'Bericht',
485  'admin:cron:started' => 'Cron jobs voor "%s" zijn gestart om %s',
486  'admin:cron:started:actual' => 'Cron interval "%s" is gestart op %s',
487  'admin:cron:complete' => 'Cron jobs voor "%s" zijn afgerond om %s',
488 
489  'admin:appearance' => 'Uiterlijk',
490  'admin:administer_utilities' => 'Hulpmiddelen',
491  'admin:develop_utilities' => 'Hulpmiddelen',
492  'admin:configure_utilities' => 'Hulpmiddelen',
493  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
494 
495  'admin:users' => "Gebruikers",
496  'admin:users:online' => 'Op dit moment online',
497  'admin:users:newest' => 'Nieuwste',
498  'admin:users:admins' => 'Beheerders',
499  'admin:users:searchuser' => 'Zoek de gebruiker die je beheerder wilt maken',
500  'admin:users:existingadmins' => 'Lijst van bestaande beheerders',
501  'admin:users:add' => 'Nieuwe gebruiker',
502  'admin:users:description' => "Dit beheerpaneel maakt het mogelijk om gebruikersinstellingen te wijzigen. Kies hieronder een optie om te beginnen.",
503  'admin:users:adduser:label' => "Klik hier om een nieuwe gebruiker toe te voegen.",
504  'admin:users:opt:linktext' => "Configureer gebruikers.",
505  'admin:users:opt:description' => "Configureer gebruikers- en accountinformatie",
506  'admin:users:find' => 'Zoek',
507  'admin:users:unvalidated' => 'Ongevalideerd',
508  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'Geen ongevalideerde gebruikers',
509  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Geregistreerd %s',
510  'admin:users:unvalidated:change_email' => 'Wijzig e-mailadres',
511  'admin:users:unvalidated:change_email:user' => 'Wijzig e-mailadres van: %s',
512 
513  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Onderhoudsmodus',
514  'admin:upgrades' => 'Upgrades',
515  'admin:upgrades:finished' => 'Afgerond',
516  'admin:upgrades:db' => 'Database upgrades',
517  'admin:upgrades:db:name' => 'Upgrade naam',
518  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Starttijd',
519  'admin:upgrades:db:end_time' => 'Eindtijd',
520  'admin:upgrades:db:duration' => 'Duur',
521  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Nog uit te voeren upgrades',
522  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Afgeronde upgrades',
523  'admin:upgrades:menu:db' => 'Database upgrades',
524  'admin:upgrades:menu:run_single' => 'Start deze upgrade',
525  'admin:upgrades:run' => 'Start alle upgrades',
526  'admin:upgrades:error:invalid_upgrade' => 'Entity %s bestaat niet of is geen geldig type van een ElggUpgrade',
527  'admin:upgrades:error:invalid_batch' => 'Batch runner voor de upgrade %s (%s) kon niet worden geïnstantieerd',
528  'admin:upgrades:completed' => 'Upgrade "%s" is afgerond om %s',
529  'admin:upgrades:completed:errors' => 'Upgrade "%s" is afgerond om %s, maar bevatte %s fouten',
530  'admin:upgrades:failed' => 'Upgrade "%s" is mislukt',
531  'admin:action:upgrade:reset:success' => 'Upgrade "%s" is herstart',
532 
533  'admin:settings' => 'Instellingen',
534  'admin:settings:basic' => 'Basisinstellingen',
535  'admin:settings:advanced' => 'Geavanceerde instellingen',
536  'admin:settings:users' => 'Gebruikers',
537  'admin:site_settings' => "Instellingen",
538  'admin:site:description' => "Via dit beheerpaneel kun je de algemene instellingen van de site beheren. Kies een optie om te beginnen.",
539  'admin:site:opt:linktext' => "Configureer site",
540  'admin:settings:in_settings_file' => 'Deze instelling configureer je in settings.php',
541 
542  'site_secret:current_strength' => 'Sterkte van de sleutel',
543  'site_secret:strength:weak' => "Zwak",
544  'site_secret:strength_msg:weak' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren!",
545  'site_secret:strength:moderate' => "Middelmatig",
546  'site_secret:strength_msg:moderate' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren, zodat je de meeste veiligheid voor je site hebt.",
547  'site_secret:strength:strong' => "Sterk",
548  'site_secret:strength_msg:strong' => "Jouw 'sitegeheim' is sterk genoeg. Je hoeft het niet opnieuw te genereren.",
549 
550  'admin:dashboard' => 'Dashboard',
551  'admin:widget:online_users' => 'Online gebruikers',
552  'admin:widget:online_users:help' => 'Toont een lijst met gebruikers die nu op de site zijn',
553  'admin:widget:new_users' => 'Nieuwe gebruikers',
554  'admin:widget:new_users:help' => 'Toon de nieuwste gebruikers',
555  'admin:widget:banned_users' => 'Gebande gebruikers',
556  'admin:widget:banned_users:help' => 'Toon de gebande gebruikers',
557  'admin:widget:content_stats' => 'Inhoud statistieken',
558  'admin:widget:content_stats:help' => 'Blijf op de hoogte van de inhoud die door de gebruikers is gemaakt',
559  'admin:widget:cron_status' => 'Cron status',
560  'admin:widget:cron_status:help' => 'Toont de status van de laatste afronding van de cron jobs',
561  'admin:statistics:numentities' => 'Inhoud statistieken',
562  'admin:statistics:numentities:type' => 'Content Type',
563  'admin:statistics:numentities:number' => 'Nummer',
564  'admin:statistics:numentities:searchable' => 'Doorzoekbare entiteiten',
565  'admin:statistics:numentities:other' => 'Andere entiteiten',
566 
567  'admin:widget:admin_welcome' => 'Welkom',
568  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Een korte introductie op het beheerdeel van Elgg",
569  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
570 'Welkom in Elgg! Op dit moment kijk je naar het beheerdersdashboard. Dit is makkelijk om te zien wat er op je site gebeurt.',
571 
572  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
573 "Navigatie door het beheer gedeelte is mogelijk door het menu aan de rechterkant. Dit is georganiseerd in drie secties:
574  <dl>
575  <dt>Beheer</dt><dd>Basis taken zoals het beheren van gebruikers, bekijken van gerapporteerde content en het activeren van plugins</dd>
576  <dt>Configureer</dt><dd>Incidentele taken zoals het wijzigen van de site naam, of het configureren van plugin instellingen</dd>
577  <dt>Informatie</dt><dd>Informatie over je website zoals content statistieken</dd>
578  <dt>Ontwikkel</dt><dd>Voor ontwikkelaars welke bezig zijn met het ontwikkelen van een plugin of een theme. (Vereist de developer plugin)</dd>
579 </dl>
580 ",
581 
582  // argh, this is ugly
583  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br>Controleer de links onderaan de pagina voor meer informatie en bedankt voor het gebruik van Elgg!',
584 
585  'admin:widget:control_panel' => 'Configuratiescherm',
586  'admin:widget:control_panel:help' => "Biedt snelle toegang tot veelgebruikte opties",
587 
588  'admin:cache:flush' => 'Wis de caches',
589  'admin:cache:flushed' => "De sitecache is gewist",
590 
591  'admin:footer:faq' => 'Veelgestelde vragen voor beheerders',
592  'admin:footer:manual' => 'Beheerdershandleiding',
593  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg communityforums',
594  'admin:footer:blog' => 'Elgg blog',
595 
596  'admin:plugins:category:all' => 'Alle plugins',
597  'admin:plugins:category:active' => 'Actieve plugins',
598  'admin:plugins:category:inactive' => 'Uitgeschakelde plugins',
599  'admin:plugins:category:admin' => 'Beheer',
600  'admin:plugins:category:bundled' => 'Meegeleverd',
601  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Niet meegeleverd',
602  'admin:plugins:category:content' => 'Inhoud',
603  'admin:plugins:category:development' => 'Ontwikkelaars',
604  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Uitbreidingen',
605  'admin:plugins:category:api' => 'Services/API',
606  'admin:plugins:category:communication' => 'Communicatie',
607  'admin:plugins:category:security' => 'Beveiliging en spam',
608  'admin:plugins:category:social' => 'Sociaal',
609  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
610  'admin:plugins:category:theme' => 'Themes',
611  'admin:plugins:category:widget' => 'Widgets',
612  'admin:plugins:category:utility' => 'Hulpmiddelen',
613 
614  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Onbekende plugin.',
615  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Onbekend bestand.',
616 
617  'admin:notices:delete_all' => 'Sluit alle %s meldingen',
618  'admin:notices:could_not_delete' => 'Kon melding niet verwijderen',
619  'item:object:admin_notice' => 'Bericht voor sitebeheerder',
620  'collection:object:admin_notice' => 'Berichten voor beheerder',
621 
622  'admin:options' => 'Beheeropties',
623 
624  'admin:security' => 'Beveiliging',
625  'admin:security:information' => 'Informatie',
626  'admin:security:information:description' => 'Op deze pagina staat een lijst met beveiligingsaanbevelingen.',
627  'admin:security:information:https' => 'Is de site beveiligd met HTTPS',
628  'admin:security:information:https:warning' => "Het wordt aanbevolen om de site middels HTTPS te beschermen. Dit helpt bij het beschermen van je verbinding zodat data (zoals wachtwoorden) niet uit te lezen is.",
629  'admin:security:information:wwwroot' => 'Website installatie map is schrijfbaar',
630  'admin:security:information:wwwroot:error' => "Het is aanbevolen dat Elgg is geïnstalleerd in een map die niet schrijfbaar is door de webserver. Kwaadwillenden zouden eventueel ongewenste code op je site kunnen installeren.",
631  'admin:security:information:validate_input' => 'Invoer validatie',
632  'admin:security:information:validate_input:error' => "Een plugin heeft de invoer validatie uitgeschakeld op de site. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om mogelijk schadelijk content op je site te plaatsen.",
633  'admin:security:information:password_length' => 'Minimale wachtwoord lengte',
634  'admin:security:information:password_length:warning' => "Het is aanbevolen om een minimale wachtwoord lengte te hebben van tenminste 6 tekens.",
635  'admin:security:information:username_length' => 'Minimale gebruikersnaam lengte',
636  'admin:security:information:username_length:warning' => "Het is aanbevolen om een minimale gebruikersnaam lengte te hebben van tenminste 4 tekens.",
637  'admin:security:information:php:session_gc' => "PHP sessie opschoning",
638  'admin:security:information:php:session_gc:chance' => "Opschoningskans: %s%%",
639  'admin:security:information:php:session_gc:lifetime' => "Sessie levensduur %sseconden",
640  'admin:security:information:php:session_gc:error' => "Het is aanbevolen om de PHP instellingen 'session.gc_probability' en 'session.gc_divisor' in te stellen. Dit schoont verlopen sessies op in de database en zorgt er voor dat oude sessies niet opnieuw gebruikt kunnen worden.",
641 
642  'admin:security:settings' => 'Instellingen',
643  'admin:security:settings:description' => 'Op deze pagina kun je enkele veiligheidskeuzes maken. Lees de instellingen zorgvuldig.',
644  'admin:security:settings:label:hardening' => 'Hardening',
645  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notificaties',
646  'admin:security:settings:label:site_secret' => 'Site Secret',
647 
648  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Stuur alle beheerders een bericht indien er een beheerder wordt toegevoegd of verwijderd',
649  'admin:security:settings:notify_admins:help' => 'Dit stuurt een notificatie naar alle beheerders dat een gebruiker beheerdersrechten heeft gekregen of verloren.',
650 
651  'admin:security:settings:notify_user_admin' => 'Stuur de gebruiker een notificatie indien de beheerdersrol aan hem/haar is toegekend',
652  'admin:security:settings:notify_user_admin:help' => 'Dit zorgt voor een notificatie naar de gebruiker indien hij/zij beheerdersrechten heeft gekregen.',
653 
654  'admin:security:settings:notify_user_ban' => 'Stuur een bericht naar de gebruiker als het account wordt ge(de)blokkeerd',
655  'admin:security:settings:notify_user_ban:help' => 'Dit zorgt voor een notificatie naar de gebruiker indien hij/zij is ge(de)blokkeerd.',
656 
657  'admin:security:settings:notify_user_password' => 'Stuur de gebruiker een notificatie wanneer zij het wachtwoord wijzigen',
658  'admin:security:settings:notify_user_password:help' => 'Dit zorgt voor een notificatie naar de gebruiker indien hij/zij zelf het wachtwoord wijzigt.',
659 
660  'admin:security:settings:protect_upgrade' => 'Bescherm upgrade.php',
661  'admin:security:settings:protect_upgrade:help' => 'Dit beperkt de toegang tot upgrade.php tot beheerders en een ieder die een geldig token heeft.',
662  'admin:security:settings:protect_upgrade:token' => 'Indien je upgrade.php als afgemelde gebruiker, of als een gewone gebruiker, wilt gebruiken, gebruik dan de volgende URL:',
663 
664  'admin:security:settings:protect_cron' => 'Bescherm /cron URLs',
665  'admin:security:settings:protect_cron:help' => 'Dit beperkt de toegang tot /cron URLs. Enkel indien een valide token aanwezig is zal de cron worden uitgevoerd.',
666  'admin:security:settings:protect_cron:token' => 'Om de /cron URLs te kunnen gebruiken, moeten de volgende tokens worden gebruikt. Houdt er rekening mee dat elke interval zijn eigen token heeft.',
667  'admin:security:settings:protect_cron:toggle' => 'Toon/verberg cron URLs',
668 
669  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete' => 'Schakel autocomplete uit voor wachtwoord velden',
670  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete:help' => 'Gegevens die je invoert bij deze velden zullen door de browser worden gecached. Een aanvaller die toegang heeft tot de browser van het slachtoffer kan deze informatie stelen. Dit is met name belangrijk indien de website wordt gebruikt in een publiekelijke plek zoals internetcafés of het vliegveld. Indien je de autocomplete uitschakeld dan kunnen wachtwoord managers mogelijk niet meer functioneren. De ondersteuning voor de autocomplete functionaliteit kan per browser verschillen.',
671 
672  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Vereis een wachtwoord om je emailadres te wijzigen',
673  'admin:security:settings:email_require_password:help' => 'Wanneer een gebruiker zijn/haar emailadres wenst te wijziging, dan moet ook het huidige wachtwoord worden ingevoerd.',
674 
675  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons' => 'Sessie gebonden entity iconen',
676  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons:help' => 'Entity iconen zijn standaard sessie gebonden. Dit houdt in dat de URLs naar de iconen informatie bevatten over de huidige sessie. Indien iconen sessiegebonden zijn, zijn ze niet deelbaar tussen sessies en dus meer afgeschermd. Het bijeffect is dat de iconen alleen voor de huidige sessie cachebaar zijn.',
677 
678  'admin:security:settings:site_secret:intro' => 'Elgg gebruikt een sleutel om tokens te genereren voor verschillende doeleinden.',
679  'admin:security:settings:site_secret:regenerate' => "Regenereer site secret",
680  'admin:security:settings:site_secret:regenerate:help' => "Let op: Het regenereren van het site secret kan ongemak met zich meebrengen voor sommige gebruikers. Denk hierbij aan het 'onthoud mij' cookie, email validatie verzoeken of uitnodigingscodes.",
681 
682  'admin:site:secret:regenerated' => "Het site secret is geregenereerd",
683  'admin:site:secret:prevented' => "Het genereren van een nieuw sitegeheim code werd geblokeerd",
684 
685  'admin:notification:make_admin:admin:subject' => 'Er is een nieuwe site beheerder toegevoegd aan %s',
686  'admin:notification:make_admin:admin:body' => 'Beste %s,
687 
688 %s heeft %s toegevoegd als een site beheerder van %s.
689 
690 Om het profiel van de nieuwe site beheerder te bekijken, klik hier:
691 %s
692 
693 Om naar de website te gaan, klik hier
694 %s',
695 
696  'admin:notification:make_admin:user:subject' => 'Je bent toegevoegd als site beheerder van %s',
697  'admin:notification:make_admin:user:body' => 'Beste %s,
698 
699 %s heeft je een site beheerder gemaakt van %s.
700 
701 Om naar de website te gaan, klik hier:
702 %s',
703  'admin:notification:remove_admin:admin:subject' => 'Een site beheerder is verwijderd van %s',
704  'admin:notification:remove_admin:admin:body' => 'Beste %s,
705 
706 %s heeft %s verwijderd als site beheerder van %s.
707 
708 Om het profiel van de oud beheerder te bekijken, klik hier:
709 %s
710 
711 Om naar de website te gaan, klik hier:
712 %s',
713 
714  'admin:notification:remove_admin:user:subject' => 'Je bent verwijderd als site beheerder van %s',
715  'admin:notification:remove_admin:user:body' => 'Beste %s,
716 
717 %s heeft je verwijderd als site beheerder van %s.
718 
719 Om naar de website te gaan, klik hier:
720 %s',
721  'user:notification:ban:subject' => 'Je account op %s is geblokkeerd',
722  'user:notification:ban:body' => 'Beste %s,
723 
724 Je account op %s is geblokkeerd.
725 
726 Om naar de website te gaan, klik hier:
727 %s',
728 
729  'user:notification:unban:subject' => 'Je account op %s is niet meer geblokkeerd',
730  'user:notification:unban:body' => 'Beste %s,
731 
732 je account op %s is niet meer geblokkeerd, Je kunt weer gebruik maken van de website.
733 
734 Om naar de website te gaan, klik hier:
735 %s',
736 
737  'user:notification:password_change:subject' => 'Je wachtwoord is gewijzigd!',
738  'user:notification:password_change:body' => "Beste %s,
739 
740 Je wachtwoord op '%s' is gewijzigd! Indien je dit zelf hebt aangevraagd ben je klaar.
741 
742 Heb je deze wijziging niet zelf aangevraagd, dan kun je je wachtwoord hier wijzigen:
743 %s
744 
745 Of neem contact op met de beheerder van de site:
746 %s",
747 
752  'plugins:disabled' => 'Plugins worden niet geladen, omdat een bestand genaamd "disabled" in de mod-directory gevonden is.',
753  'plugins:settings:save:ok' => "De instellingen voor de plugin '%s' zijn succesvol opgeslagen.",
754  'plugins:settings:save:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de instellingen voor de plugin '%s'.",
755  'plugins:usersettings:save:ok' => "Gebruikersinstellingen voor de plugin '%s' zijn succesvol opgeslagen.",
756  'plugins:usersettings:save:fail' => "Er is een fout opgetreden tijden het opslaan van de gebruikersinstellingen van de plugin '%s'.",
757  'item:object:plugin' => 'Plugins',
758  'collection:object:plugin' => 'Plugins',
759 
760  'admin:plugins' => "Plugins",
761  'admin:plugins:activate_all' => 'Alles activeren',
762  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Alles deactiveren',
763  'admin:plugins:activate' => 'Activeren',
764  'admin:plugins:deactivate' => 'Deactiveren',
765  'admin:plugins:description' => "Via dit beheerpaneel kun je de verschillende tools van de site beheren en configureren.",
766  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configureer tools",
767  'admin:plugins:opt:description' => "Configureer de tools die zijn geïnstalleerd op de site.",
768  'admin:plugins:label:id' => "ID",
769  'admin:plugins:label:name' => "Naam",
770  'admin:plugins:label:author' => "Auteur",
771  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
772  'admin:plugins:label:categories' => 'Categorieën',
773  'admin:plugins:label:licence' => "Licentie",
774  'admin:plugins:label:website' => "Website",
775  'admin:plugins:label:info' => "Info",
776  'admin:plugins:label:files' => "Bestanden",
777  'admin:plugins:label:resources' => "Bronnen",
778  'admin:plugins:label:screenshots' => "Schermafbeeldingen",
779  'admin:plugins:label:repository' => "Code",
780  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Meld een probleem",
781  'admin:plugins:label:donate' => "Doneer",
782  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'Meer informatie',
783  'admin:plugins:label:version' => 'Versie',
784  'admin:plugins:label:location' => 'Locatie',
785  'admin:plugins:label:contributors' => 'Bijdragers',
786  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Naam',
787  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'E-mailadres',
788  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Website',
789  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Community-gebruikersnaam',
790  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Omschrijving',
791  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Afhankelijkheden',
792  'admin:plugins:label:missing_dependency' => 'Ontbrekende afhankelijkheid [%s]',
793 
794  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Deze plugin heeft onvervulde afhankelijkheden en kan niet worden geactiveerd. Controleer de afhankelijkheden onder \'meer info\'.',
795  'admin:plugins:warning:invalid' => '%s is geen geldige plugin voor Elgg. Controleer <a href="http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin" target="_blank">de Elgg-documentatie</a> voor handige tips.',
796  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Controleer <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">de Elgg documentatie</a> voor tips met betrekking tot foutopsporing.',
797  'admin:plugins:cannot_activate' => 'kan niet activeren',
798  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'cannot deactivate',
799  'admin:plugins:already:active' => 'De geselecteerde plugin(s) is/zijn al actief',
800  'admin:plugins:already:inactive' => 'De geselecteerde plugin(s) is/zijn al inactief',
801 
802  'admin:plugins:set_priority:yes' => "%s herordend.",
803  'admin:plugins:set_priority:no' => "Herordenen mislukt voor %s.",
804  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Herordenen mislukt voor %s. Fout: %s",
805  'admin:plugins:deactivate:yes' => "%s uitgeschakeld.",
806  'admin:plugins:deactivate:no' => "%s kon niet worden uitgeschakeld.",
807  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "%s kon niet worden uitgeschakeld. Fout: %s",
808  'admin:plugins:activate:yes' => "%s geactiveerd.",
809  'admin:plugins:activate:no' => "%s kon niet worden geactiveerd.",
810  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "%s kon niet worden uitgeschakeld. Fout: %s",
811  'admin:plugins:categories:all' => 'Alle categorieën',
812  'admin:plugins:plugin_website' => 'Plugin website',
813  'admin:plugins:author' => '%s',
814  'admin:plugins:version' => 'Versie %s',
815  'admin:plugin_settings' => 'Plugin-instellingen',
816  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Deze plugin is geactiveerd maar heeft onvervulde afhankelijkheden. Je kunt problemen ervaren. Bekijk \'meer informatie\' hieronder voor details.',
817 
818  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Type',
819  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Naam',
820  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Geteste waarde',
821  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Echte waarde',
822  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Commentaar',
823 
824  'admin:statistics:description' => "Dit is een overzicht van onder andere gebruikersstatistieken van de site. Als je meer gedetailleerde informatie nodig hebt, is er een professionele beheerfunctie beschikbaar.",
825  'admin:statistics:opt:description' => "Bekijk statistische gegevens over gebruikers en objecten op de site.",
826  'admin:statistics:opt:linktext' => "Bekijk statistieken",
827  'admin:statistics:label:user' => "Gebruikers statistieken",
828  'admin:statistics:label:numentities' => "Entities op de site",
829  'admin:statistics:label:numusers' => "Aantal gebruikers",
830  'admin:statistics:label:numonline' => "Aantal gebruikers online",
831  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Online gebruikers",
832  'admin:statistics:label:admins'=>"Beheerders",
833  'admin:statistics:label:version' => "Elgg-versie",
834  'admin:statistics:label:version:release' => "Release",
835  'admin:statistics:label:version:version' => "Versie",
836  'admin:statistics:label:version:code' => "Code versie",
837 
838  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
839  'admin:server:label:requirements' => 'Vereisten',
840  'admin:server:label:php' => 'PHP',
841  'admin:server:label:phpinfo' => 'Toon PHPInfo',
842  'admin:server:label:web_server' => 'Webserver',
843  'admin:server:label:server' => 'Server',
844  'admin:server:label:log_location' => 'Locatie van log',
845  'admin:server:label:php_version' => 'PHP-versie',
846  'admin:server:label:php_version:required' => 'Elgg vereist een minimale PHP versie van 7.1',
847  'admin:server:label:php_ini' => 'Locatie van PHP-.inibestand',
848  'admin:server:label:php_log' => 'PHP-log',
849  'admin:server:label:mem_avail' => 'Geheugen beschikbaar',
850  'admin:server:label:mem_used' => 'Geheugen gebruikt',
851  'admin:server:error_log' => "Foutlog van webserver",
852  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maximale POST-grootte',
853  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maximale grootte van uploadbestanden',
854  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(PS: post_max_size moet groter zijn dan deze waarde om uploads van deze grootte te ondersteunen)',
855  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
856  'admin:server:memcache:inactive' => '
857  Memcache is niet beschikbaar op deze server, of is nog niet geconfigureerd in de Elgg configuratie.
858  Voor verbeterde performance wordt het aangeraden om Memcache (of Redis) in te schakelen en te configureren.
859 ',
860 
861  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
862  'admin:server:redis:inactive' => '
863  Redis is niet beschikbaar op deze server, of is nog niet geconfigureerd in de Elgg configuratie.
864  Voor verbeterde performance wordt het aangeraden om Redis (of Memcache) in te schakelen en te configureren.
865 ',
866 
867  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
868  'admin:server:opcache:inactive' => '
869  OPcache is niet beschikbaar op deze server, of is nog niet geactiveerd.
870  Voor verbeterde performance wordt het aangeraden om OPcache in te schakelen en te configureren.
871 ',
872 
873  'admin:server:requirements:php_extension' => "PHP extensie: %s",
874  'admin:server:requirements:php_extension:required' => "Deze PHP extensie is vereist voor een correcte werking van Elgg",
875  'admin:server:requirements:php_extension:recommended' => "Deze PHP extensie is aanbevolen voor een optimale werking van Elgg",
876  'admin:server:requirements:rewrite' => ".htaccess rewrite rules",
877  'admin:server:requirements:rewrite:fail' => "Controleer je .htaccess voor de correcte rewrite rules",
878 
879  'admin:server:requirements:database:server' => "Database server",
880  'admin:server:requirements:database:server:required' => "Elgg vereist MySQL v5.5.3 of hoger voor de database",
881  'admin:server:requirements:database:client' => "Database client",
882  'admin:server:requirements:database:client:required' => "Elgg vereist pdo_mysql om verbinding met de database server te maken",
883 
884  'admin:user:label:search' => "Gebruikers zoeken:",
885  'admin:user:label:searchbutton' => "Zoek",
886 
887  'admin:user:ban:no' => "Kan gebruiker niet blokkeren",
888  'admin:user:ban:yes' => "Gebruiker geblokkeerd.",
889  'admin:user:self:ban:no' => "Je kunt jezelf niet blokkeren",
890  'admin:user:unban:no' => "Kan gebruiker niet deblokkeren",
891  'admin:user:unban:yes' => "Gebruiker gedeblokkeerd.",
892  'admin:user:delete:no' => "Kan gebruiker niet verwijderen",
893  'admin:user:delete:yes' => "De gebruiker %s is verwijderd",
894  'admin:user:self:delete:no' => "Je kunt jezelf niet verwijderen",
895 
896  'admin:user:resetpassword:yes' => "Wachtwoord gereset, gebruiker op de hoogte gebracht.",
897  'admin:user:resetpassword:no' => "Wachtwoord kon niet worden gereset.",
898 
899  'admin:user:makeadmin:yes' => "Gebruiker is nu een beheerder.",
900  'admin:user:makeadmin:no' => "Gebruiker kon geen beheerder worden gemaakt.",
901 
902  'admin:user:removeadmin:yes' => "Gebruiker is geen beheerder meer.",
903  'admin:user:removeadmin:no' => "We konden de beheerrechten van deze gebruiker niet verwijderen.",
904  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Je kunt jezelf de beheerrechten niet afnemen!",
905 
906  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menu items',
907  'admin:menu_items:configure' => 'Configureer items in het hoofdmenu',
908  'admin:menu_items:description' => 'Selecteer welke menu-items je als hoofditems wilt zien. Ongebruikte items zullen worden toegevoegd aan "Meer" aan het einde van de lijst.',
909  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Verwijder links uit het menu?',
910  'admin:menu_items:saved' => 'Menu-items opgeslagen.',
911  'admin:add_menu_item' => 'Voeg een eigen menu-item toe',
912  'admin:add_menu_item:description' => 'Vul de weergavenaam en URL in om een eigen menu-item toe te voegen aan het navigatiemenu.',
913 
914  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Standaard widgets',
915  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Onbekend widgettype',
916  'admin:default_widgets:instructions' => 'Plaats, verwijder, positioneer en configureer de standaard widgets voor de geselecteerde pagina.
917 Deze wijzigingen hebben alleen effect op nieuwe gebruikers van de website.',
918 
919  'admin:robots.txt:instructions' => "Je kunt hieronder de robots.txt van de site bewerken.",
920  'admin:robots.txt:plugins' => "Plugins zullen het volgende toevoegen aan de robots.txt:",
921  'admin:robots.txt:subdir' => "De robots.txt-tool zal niet werken, omdat Elgg in een submap is geïnstalleerd.",
922  'admin:robots.txt:physical' => "De robots.txt tool zal niet werken omdat er een fysiek robots.txt bestand aanwezig is.",
923 
924  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'De site is offline in verband met onderhoud.',
925  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Je kunt de onderhoudsmodus het beste alléén gebruiken als er sprake is van een upgrade, of als je grote veranderingen aan de site wilt aanbrengen.
926 Wanneer de site in onderhoudsmodus is kunnen alleen sitebeheerders inloggen en de site bekijken!',
927  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Onderhoudsmodus',
928  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Bericht dat gebruikers zien als de site in onderhoudsmodus is',
929  'admin:maintenance_mode:saved' => 'De instellingen voor onderhoudsmodus zijn opgeslagen',
930  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'De site is in onderhoudsmodus.',
931  'admin:login' => 'Login voor sitebeheerder',
932 
937  'usersettings:description' => "Het paneel voor gebruikersinstellingen geeft je controle over al je persoonlijke instellingen: van gebruikersmanagement tot hoe plugins zijn geconfigureerd. Kies een optie om te beginnen.",
938 
939  'usersettings:statistics' => "Jouw statistieken",
940  'usersettings:statistics:opt:description' => "Bekijk statistische gegevens van gebruikers en objecten op je site.",
941  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Accountstatistieken",
942 
943  'usersettings:statistics:login_history' => "Login History",
944  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Date",
945  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP Address",
946 
947  'usersettings:user' => "Jouw instellingen",
948  'usersettings:user:opt:description' => "Hier kun je je gebruikersinstellingen configureren.",
949  'usersettings:user:opt:linktext' => "Wijzig je instellingen",
950 
951  'usersettings:plugins' => "Plugins",
952  'usersettings:plugins:opt:description' => "Configureer instellingen (als die er zijn) voor je actieve plugins.",
953  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configureer je plugins",
954 
955  'usersettings:plugins:description' => "Dit paneel staat je toe persoonlijke instellingen te maken voor plugins die door de sitebeheerder zijn geïnstalleerd.",
956  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Jouw inhoud",
957 
958  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Jouw details",
959  'usersettings:statistics:label:name' => "Volledige naam",
960  'usersettings:statistics:label:email' => "E-mailadres",
961  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Lid sinds",
962  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Laatst aangemeld op",
963 
968  'river:all' => 'Alle site-activiteit',
969  'river:mine' => 'Mijn activiteit',
970  'river:owner' => 'Activiteit van %s',
971  'river:friends' => 'Activiteit van vrienden',
972  'river:select' => 'Toon %s',
973  'river:comments:more' => '+%u meer',
974  'river:comments:all' => 'Bekijk alle %u reacties',
975  'river:generic_comment' => 'reageerde op %s %s',
976 
981  'icon:size' => "Grootte van de avatar",
982  'icon:size:topbar' => "Bovenbalk",
983  'icon:size:tiny' => "Extra klein",
984  'icon:size:small' => "Klein",
985  'icon:size:medium' => "Normaal",
986  'icon:size:large' => "Groot",
987  'icon:size:master' => "Extra groot",
988 
989  'entity:edit:icon:file:label' => "Upload een nieuw icoon",
990  'entity:edit:icon:file:help' => "Laat dit leeg om het huidige icoon te behouden",
991  'entity:edit:icon:remove:label' => "Verwijder het icoon",
992 
997  'save' => "Opslaan",
998  'save_go' => "Opslaan en doorgaan naar %s",
999  'reset' => 'Wis',
1000  'publish' => "Publiceer",
1001  'cancel' => "Annuleren",
1002  'saving' => "Bezig met opslaan ...",
1003  'update' => "Wijzig",
1004  'preview' => "Voorbeeld",
1005  'edit' => "Bewerk",
1006  'delete' => "Verwijder",
1007  'accept' => "Accepteer",
1008  'reject' => "Afwijzen",
1009  'decline' => "Afwijzen",
1010  'approve' => "Toestaan",
1011  'activate' => "Activeren",
1012  'deactivate' => "Deactiveren",
1013  'disapprove' => "Afkeuren",
1014  'revoke' => "Intrekken",
1015  'load' => "Laden",
1016  'upload' => "Upload",
1017  'download' => "Download",
1018  'ban' => "Blokkeer",
1019  'unban' => "Deblokkeer",
1020  'banned' => "Geblokkeerd",
1021  'enable' => "Activeren",
1022  'disable' => "Deactiveren",
1023  'request' => "Aanvraag",
1024  'complete' => "Compleet",
1025  'open' => 'Open',
1026  'close' => 'Sluiten',
1027  'hide' => 'Verbergen',
1028  'show' => 'Tonen',
1029  'reply' => "Antwoord",
1030  'more' => 'Meer',
1031  'more_info' => 'Meer informatie',
1032  'comments' => 'Reacties',
1033  'import' => 'Import',
1034  'export' => 'Export',
1035  'untitled' => 'Geen titel',
1036  'help' => 'Help',
1037  'send' => 'Verstuur',
1038  'post' => 'Plaats',
1039  'submit' => 'Verstuur',
1040  'comment' => 'Reageer',
1041  'upgrade' => 'Upgrade',
1042  'sort' => 'Sorteer',
1043  'filter' => 'Filter',
1044  'new' => 'Nieuw',
1045  'add' => 'Voeg toe',
1046  'create' => 'Aanmaken',
1047  'remove' => 'Verwijder',
1048  'revert' => 'Herstel',
1049  'validate' => 'Valideer',
1050  'read_more' => 'Lees meer',
1051 
1052  'site' => 'Website',
1053  'activity' => 'Activiteit',
1054  'members' => 'Leden',
1055  'menu' => 'Menu',
1056 
1057  'up' => 'Omhoog',
1058  'down' => 'Omlaag',
1059  'top' => 'Boven',
1060  'bottom' => 'Beneden',
1061  'right' => 'Rechts',
1062  'left' => 'Links',
1063  'back' => 'Terug',
1064 
1065  'invite' => "Uitnodigen",
1066 
1067  'resetpassword' => "Wachtwoord resetten",
1068  'changepassword' => "Wachtwoord wijzigen",
1069  'makeadmin' => "Geef sitebeheerderrechten",
1070  'removeadmin' => "Trek sitebeheerderrechten in",
1071 
1072  'option:yes' => "Ja",
1073  'option:no' => "Nee",
1074 
1075  'unknown' => 'Onbekend',
1076  'never' => 'Nooit',
1077 
1078  'active' => 'Actief',
1079  'total' => 'Totaal',
1080  'unvalidated' => 'Ongevalideerd',
1081  'disabled' => 'Gedeactiveerd',
1082 
1083  'ok' => 'OK',
1084  'any' => 'Welke dan ook',
1085  'error' => 'Fout',
1086 
1087  'other' => 'Andere',
1088  'options' => 'Opties',
1089  'advanced' => 'Geavanceerd',
1090 
1091  'learnmore' => "Klik hier voor meer informatie.",
1092  'unknown_error' => 'Onbekende fout',
1093 
1094  'content' => "inhoud",
1095  'content:latest' => 'Laatste activiteit',
1096  'content:latest:blurb' => 'Of klik hier om de laatste inhoud van de hele site te bekijken',
1097 
1098  'link:text' => 'bekijk link',
1099 
1104  'question:areyousure' => 'Weet je het zeker?',
1105 
1110  'status' => 'Status',
1111  'status:unsaved_draft' => 'Niet-opgeslagen concept',
1112  'status:draft' => 'Concept',
1113  'status:unpublished' => 'Ongepubliceerd',
1114  'status:published' => 'Gepubliceerd',
1115  'status:featured' => 'Uitgelicht',
1116  'status:open' => 'Open',
1117  'status:closed' => 'Gesloten',
1118  'status:enabled' => 'Geactiveerd',
1119  'status:disabled' => 'Gedeactiveerd',
1120  'status:unavailable' => 'Niet beschikbaar',
1121 
1126  'sort:newest' => 'Nieuwste',
1127  'sort:popular' => 'Populair',
1128  'sort:alpha' => 'Alfabetisch',
1129  'sort:priority' => 'Prioriteit',
1130 
1135  'title' => "Titel",
1136  'description' => "Omschrijving",
1137  'tags' => "Tags",
1138  'all' => "Alle",
1139  'mine' => "Mijn",
1140 
1141  'by' => 'door',
1142  'none' => 'geen',
1143 
1144  'annotations' => "Opmerkingen",
1145  'relationships' => "Relaties",
1146  'metadata' => "Metadata",
1147  'tagcloud' => "Tag-cloud",
1148 
1149  'on' => 'Aan',
1150  'off' => 'Uit',
1151 
1152  'number_counter:separatorr' => ",",
1153  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
1154  'number_counter:view:million' => "%sM",
1155  'number_counter:view:billion' => "%sB",
1156  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
1157 
1162  'edit:this' => 'Bewerk dit',
1163  'delete:this' => 'Verwijder dit',
1164  'comment:this' => 'Reageer hierop',
1165 
1170  'deleteconfirm' => "Weet je zeker dat je dit item wilt verwijderen?",
1171  'deleteconfirm:plural' => "Weet je zeker dat je deze items wilt verwijderen?",
1172  'fileexists' => "Er is reeds een bestand geüpload. Om het te vervangen selecteer hieronder een nieuw bestand",
1173  'input:file:upload_limit' => 'De maximale bestandsgrootte is %s',
1174 
1179  'useradd:subject' => 'Gebruikersaccount aangemaakt',
1180  'useradd:body' => '%s,
1181 
1182 Er is een gebruikersaccount voor je aangemaakt op %s. Om je aan te melden bezoek:
1183 
1184 %s
1185 
1186 Om je aan te kunnen melden moet je gebruik maken van de volgende gegevens:
1187 
1188 Gebruikersnaam: %s
1189 Wachtwoord: %s
1190 
1191 Nadat je bent aangemeld raden we je aan je wachtwoord te wijzigen.',
1192 
1197  'systemmessages:dismiss' => "Klik om te verbergen",
1198 
1199 
1203  'messages:title:success' => 'Succes',
1204  'messages:title:error' => 'Fout',
1205  'messages:title:warning' => 'Waarschuwing',
1206  'messages:title:help' => 'Help',
1207  'messages:title:notice' => 'Bericht',
1208 
1213  'importsuccess' => "Importeren van data was succesvol",
1214  'importfail' => "OpenDD data importeren is mislukt.",
1215 
1220  'input:date_format' => 'Y-m-d',
1221  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
1222  'input:time_format' => 'G:i',
1223 
1224  'friendlytime:justnow' => "zojuist",
1225  'friendlytime:minutes' => "%s minuten geleden",
1226  'friendlytime:minutes:singular' => "een minuut geleden",
1227  'friendlytime:hours' => "%s uren geleden",
1228  'friendlytime:hours:singular' => "een uur geleden",
1229  'friendlytime:days' => "%s dagen geleden",
1230  'friendlytime:days:singular' => "gisteren",
1231  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ G:i',
1232  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
1233 
1234  'friendlytime:future:minutes' => "over %s minuten",
1235  'friendlytime:future:minutes:singular' => "zometeen",
1236  'friendlytime:future:hours' => "over %s uur",
1237  'friendlytime:future:hours:singular' => "over een uurtje",
1238  'friendlytime:future:days' => "over %s dagen",
1239  'friendlytime:future:days:singular' => "morgen",
1240 
1241  'date:month:01' => '%s januari',
1242  'date:month:02' => '%s februari',
1243  'date:month:03' => '%s maart',
1244  'date:month:04' => '%s april',
1245  'date:month:05' => '%s mei',
1246  'date:month:06' => '%s juni',
1247  'date:month:07' => '%s juli',
1248  'date:month:08' => '%s augustus',
1249  'date:month:09' => '%s september',
1250  'date:month:10' => '%s oktober',
1251  'date:month:11' => '%s november',
1252  'date:month:12' => '%s december',
1253 
1254  'date:month:short:01' => '%s jan',
1255  'date:month:short:02' => '%s feb',
1256  'date:month:short:03' => '%s mrt',
1257  'date:month:short:04' => '%s apr',
1258  'date:month:short:05' => '%s mei',
1259  'date:month:short:06' => '%s jun',
1260  'date:month:short:07' => '%s jul',
1261  'date:month:short:08' => '%s aug',
1262  'date:month:short:09' => '%s sep',
1263  'date:month:short:10' => '%s okt',
1264  'date:month:short:11' => '%s nov',
1265  'date:month:short:12' => '%s dec',
1266 
1267  'date:weekday:0' => 'zondag',
1268  'date:weekday:1' => 'maandag',
1269  'date:weekday:2' => 'dinsdag',
1270  'date:weekday:3' => 'woensdag',
1271  'date:weekday:4' => 'donderdag',
1272  'date:weekday:5' => 'vrijdag',
1273  'date:weekday:6' => 'zaterdag',
1274 
1275  'date:weekday:short:0' => 'zo',
1276  'date:weekday:short:1' => 'ma',
1277  'date:weekday:short:2' => 'di',
1278  'date:weekday:short:3' => 'wo',
1279  'date:weekday:short:4' => 'do',
1280  'date:weekday:short:5' => 'vr',
1281  'date:weekday:short:6' => 'za',
1282 
1283  'interval:minute' => 'Elke minuut',
1284  'interval:fiveminute' => 'Elke vijf minuten',
1285  'interval:fifteenmin' => 'Elke vijftien minuten',
1286  'interval:halfhour' => 'Elk half uur',
1287  'interval:hourly' => 'Elk uur',
1288  'interval:daily' => 'Elke dag',
1289  'interval:weekly' => 'Elke week',
1290  'interval:monthly' => 'Elke maand',
1291  'interval:yearly' => 'Elk jaar',
1292 
1297  'installation:sitename' => "De naam van je site (bijvoorbeeld 'Mijn sociale netwerksite'):",
1298  'installation:sitedescription' => "Korte omschrijving van je site (optioneel)",
1299  'installation:sitedescription:help' => "Met de gebundelde plugins zal dit enkel verschijnen in de 'description' meta-tag voor zoekmachine resultaten.",
1300  'installation:wwwroot' => "De site-URL, gevolgd door een slash:",
1301  'installation:path' => "Het volledige pad naar de hoofdmap van de site op de schijf, gevolgd door een slash:",
1302  'installation:dataroot' => "Het volledige pad naar de map waar de uploads worden opgeslagen, gevolgd door een slash:",
1303  'installation:dataroot:warning' => "Je moet deze map handmatig aanmaken. Je plaatst de map <strong>buiten</strong> de mapstructuur van de Elgg-installatie!",
1304  'installation:sitepermissions' => "Het standaard toegangsniveau:",
1305  'installation:language' => "De standaardtaal voor de site:",
1306  'installation:debug' => "Debug mode geeft extra informatie die gebruikt kan worden om fouten te achterhalen. Let op: dit vertraagt het systeem! Gebruik dit alleen als je problemen ondervindt. ",
1307  'installation:debug:label' => "Logniveau:",
1308  'installation:debug:none' => 'Debug-mode uitschakelen (aanbevolen)',
1309  'installation:debug:error' => 'Alleen kritieke fouten weergeven',
1310  'installation:debug:warning' => 'Fouten en waarschuwingen weergeven',
1311  'installation:debug:notice' => 'Log alle fouten, waarschuwingen en mededelingen',
1312  'installation:debug:info' => 'Log alles',
1313 
1314  // Walled Garden support
1315  'installation:registration:description' => 'Registratie is standaard ingeschakeld. Je kunt dit uitschakelen als je niet wilt dat gebruikers zichzelf kunnen registreren.',
1316  'installation:registration:label' => 'Nieuwe gebruikers mogen zich registreren',
1317  'installation:walled_garden:description' => 'Maak van deze site een privénetwerk. Dit zorgt ervoor dat niet-aangemelde gebruikers niets kunnen zien van deze site, tenzij inhoud die geplaatst wordt specifiek publiekelijk is gedeeld.',
1318  'installation:walled_garden:label' => 'Alleen aangemelde gebruikers mogen pagina\'s zien.',
1319 
1320  'installation:view' => "Geeft de view op die standaard wordt gebruikt binnen de site, of laat het leeg voor de standaardview. Bij twijfel, laat de standaard staan!",
1321 
1322  'installation:siteemail' => "Site e-mailadres (dit wordt gebruikt voor het verzenden van systeem e-mails):",
1323  'installation:siteemail:help' => "Waarschuwing: Gebruik geen e-mailadres dat geassocieerd is met andere third-party diensten, zoals een helpdesk systeem, die overweg kan met inkomende emailberichten, aangezien dat een risico bevat dat er onbedoelde privé informatie gedeeld kan worden. Idealiter is een e-mailadres gewenst dat enkel voor deze website gebruikt zal worden.",
1324  'installation:default_limit' => "Standaard aantal items per pagina",
1325 
1326  'admin:site:access:warning' => "Het wijzigen van de toegangsinstellingen is alleen van toepassing op nieuwe content.",
1327  'installation:allow_user_default_access:description' => "Als je dit aanvinkt hebben individuele gebruikers de mogelijkheid om hun eigen standaard toegangsniveau in te stellen. Dit kan anders zijn dan de standaardinstelling van de site.",
1328  'installation:allow_user_default_access:label' => "Gebruikers standaardtoegang toestaan",
1329 
1330  'installation:simplecache:description' => "De simple cache verhoogt de performance door statische content te cachen, waaronder sommige CSS- en Javascriptbestanden. Normaal gezien wil je dit aan hebben staan.",
1331  'installation:simplecache:label' => "Gebruik simple cache",
1332 
1333  'installation:cache_symlink:description' => "De symbolic link naar de simple cache map staat de webserver toe om statische content te serveren zonder de engine te starten. Dat kan de performance van de server sterk verbeteren",
1334  'installation:cache_symlink:label' => "Gebruik een symbolic link naar de simple cache directory (aanbevolen)",
1335  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolic link is aangemaakt. Indien je deze link wilt verwijderen, verwijder de symbolic link directory van de server",
1336  'installation:cache_symlink:paths' => 'Correctly configured symbolic link must link <i>%s</i> to <i>%s</i>',
1337  'installation:cache_symlink:error' => "Vanwege de server configuratie kan de symbolic link configuratie niet automatisch worden aangemaakt. Kijk naar de documentatie hoe je de link handmatig aan kunt maken.",
1338 
1339  'installation:minify:description' => "De 'simple cache' kan tevens de prestaties verbeteren door JavaScript- en CSS-bestanden te comprimeren. Dit vereist dat 'simple cache' aanstaat. ",
1340  'installation:minify_js:label' => "JavaScript comprimeren (aangeraden)",
1341  'installation:minify_css:label' => "CSS comprimeren (aangeraden)",
1342 
1343  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Je moet het bestand .htaccess zodanig wijzigen dat het pad geïnjecteerd wordt in de GET-parameter __elgg_uri (je kunt install/config/htaccess.dist als voorbeeld gebruiken).",
1344  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg kan niet zelf de rewrite-rules testen. Controleer dat curl werkt en dat er geen IP-restricties zijn die localhost connecties blokkeren.",
1345 
1346  'installation:systemcache:description' => "De systeemcache verlaagt de laadtijd van de Elgg-engine door data te cachen naar bestanden.",
1347  'installation:systemcache:label' => "Gebruik systeemcache (aanbevolen)",
1348 
1349  'admin:legend:system' => 'Systeem',
1350  'admin:legend:caching' => 'Caching',
1351  'admin:legend:content' => 'Inhoud',
1352  'admin:legend:content_access' => 'Toegang tot content',
1353  'admin:legend:site_access' => 'Toegang tot de site',
1354  'admin:legend:debug' => 'Debugging en loggen',
1355 
1356  'config:users:can_change_username' => "Sta gebruikers toe om hun wachtwoord te wijzigen",
1357  'config:users:can_change_username:help' => "Indien het niet is toegestaan kan alleen een beheerder de gebruikersnaam van een gebruiker wijzigen",
1358  'config:remove_branding:label' => "Verwijder Elgg uitingen",
1359  'config:remove_branding:help' => "Overal op de website zijn er verschillende links en logo's welke aantonen dat de website is gemaakt middels Elgg. Als je de uitingen verwijderd overweeg om een donatie te doen op https://elgg.org/about/supporters",
1360  'config:disable_rss:label' => "Schakel RSS feeds uit",
1361  'config:disable_rss:help' => "Schakel dit uit om de RSS feeds niet meer te promoten",
1362  'config:friendly_time_number_of_days:label' => "Aantal dagen dat de relatieve tijdsweergave gebruikt mag worden",
1363  'config:friendly_time_number_of_days:help' => "Je kunt het aantal dagen configureren dat de relatieve tijdsweergave gebruikt wordt. Na het opgegeven aantal dagen zal de relatieve tijdsweergave wijzigen in een normaal datum formaat. Indien dit wordt ingesteld op 0 zal de relatieve tijdsweergave niet gebruikt worden.",
1364 
1365  'upgrading' => 'Bijwerken',
1366  'upgrade:core' => 'Je Elgg-installatie is bijgewerkt',
1367  'upgrade:unlock' => 'Ontgrendel upgrade',
1368  'upgrade:unlock:confirm' => "De database is geblokkeerd door een andere upgrade. Meerdere upgrades tegelijkertijd laten lopen is gevaarlijk. Je moet alleen verder gaan als je zeker weet dat er geen andere upgrade draait. Ontgrendelen?",
1369  'upgrade:terminated' => 'De uprgade is afgebroken door een event handler',
1370  'upgrade:locked' => "Upgrade is niet mogelijk: er loopt reeds een upgrade. Om de upgrade te ontgrendelen bezoek je de beheersectie.",
1371  'upgrade:unlock:success' => "Upgrade succesvol ontgrendeld",
1372  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Upgrade niet mogelijk.',
1373  'upgrade:unable_to_upgrade_info' => 'De installatie kan niet worden geüpgrade vanwege de aanwezigheid van legacy views in de Elgg core views map. Deze views zijn verouderd en dienen te worden verwijderd om Elgg correct te laten functioneren.
1374 Indien je geen aanpassingen hebt gemaakt aan de Elgg core kun je de views map verwijderen en vervangen met de inhoud uit de laatste Elgg release welke te downloaden is op <a href="http://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1375 
1376 Indien je gedetailleerde informatie nodig hebt, bekijk de <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">Upgrading Elgg documentatie</a>.
1377 Indien de ondersteuning nodig hebt bezoek de <a href="http://community.elgg.org/pg/groups/discussion/">Community Support Forums</a>.',
1378 
1379  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (voorheen OAuth Lib) is uitgeschakeld tijdens de upgrade. Activeer deze zelf weer als het nodig is.',
1380  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren! Zie ook: Configureren &gt; Instellingen &gt; Geavanceerd",
1381  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren! Zie ook: Configureren &gt; Instellingen &gt; Geavanceerd",
1382 
1383  'deprecated:function' => '%s() is vervangen door %s()',
1384 
1385  'admin:pending_upgrades' => 'Er zijn belangrijke upgrades waar je beter nu meteen aandacht aan kunt schenken!',
1386  'admin:view_upgrades' => 'Bekijk de upgrades.',
1387  'item:object:elgg_upgrade' => 'Site-upgrades',
1388  'collection:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1389  'admin:upgrades:none' => 'De installatie is up-to-date!',
1390 
1391  'upgrade:item_count' => 'Er zijn <b>%s</b> zaken die geüpgrade moeten worden.',
1392  'upgrade:warning' => 'Let op: dit kan lang duren, als je een grote site hebt!',
1393  'upgrade:success_count' => 'Geüpgraded:',
1394  'upgrade:error_count' => 'Fouten:',
1395  'upgrade:finished' => 'Upgrade is voltooid.',
1396  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>De upgrade is afgerond, maar er zijn fouten geconstateerd. Ververs de pagina en probeer de upgrade opnieuw uit te voeren.</p></p><br />Als de fouten zich opnieuw voordoen, kijk dan in je serverlog of daar een mogelijke oorzaak te vinden is. Je kunt bijstand krijgen bij het oplossen van de fout op de community van Elgg <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">in de groep \'technisch(e) support\'</a>',
1397  'upgrade:should_be_skipped' => 'Geen items om te upgraden',
1398  'upgrade:count_items' => '%d items te upgraden',
1399 
1400  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1401  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Align database GUID columns',
1402 
1407  'welcome' => "Welkom",
1408  'welcome:user' => 'Welkom %s',
1409 
1414  'email:from' => 'Van',
1415  'email:to' => 'Aan',
1416  'email:subject' => 'Titel',
1417  'email:body' => 'Bericht',
1418 
1419  'email:settings' => "E-mailinstellingen",
1420  'email:address:label' => "Jouw e-mailadres",
1421  'email:address:password' => "Wachtwoord",
1422  'email:address:password:help' => "Om je e-mail adres te kunnen wijzigen moet je je huidige wachtwoord bevestigen.",
1423 
1424  'email:save:success' => "Het nieuwe e-mail adres is opgeslagen, en er wordt verificatie gevraagd.",
1425  'email:save:fail' => "Je nieuwe e-mailadres kon niet worden opgeslagen.",
1426  'email:save:fail:password' => "Het opgegeven wachtwoord komt niet overeen met je huidige wachtwoord, je e-mail adres kon niet worden aangepast.",
1427 
1428  'friend:newfriend:subject' => "%s heeft jou toegevoegd als vriend!",
1429  'friend:newfriend:body' => "%s heeft je toegevoegd als vriend!
1430 
1431 Klik hier om naar het profile te gaan:
1432 
1433 %1",
1434 
1435  'email:changepassword:subject' => "Wachtwoord gewijzigd!",
1436  'email:changepassword:body' => "Beste %s,
1437 
1438 je wachtwoord is gewijzigd.",
1439 
1440  'email:resetpassword:subject' => "Wachtwoord reset!",
1441  'email:resetpassword:body' => "Beste %s,
1442 
1443 Je wachtwoord is gereset naar: %s",
1444 
1445  'email:changereq:subject' => "Aanvraag om het wachtwoord te wijzigen.",
1446  'email:changereq:body' => "Beste %s,
1447 
1448 Iemand (van het IP adres %s) heeft een nieuw wachtwoord aangevraagd voor dit account.
1449 
1450 Indien je dit zelf hebt aangevraagd, klik op onderstaande link. Anders negeer deze e-mail.
1451 
1452 %s",
1453 
1458  'default_access:settings' => "Je standaard toegangsniveau",
1459  'default_access:label' => "Standaardtoegang",
1460  'user:default_access:success' => "Je nieuwe standaard toegangsniveau is opgeslagen.",
1461  'user:default_access:failure' => "Je nieuwe standaard toegangsniveau is niet opgeslagen.",
1462 
1467  'comments:count' => "%s reacties",
1468  'item:object:comment' => 'Reacties',
1469  'collection:object:comment' => 'Reacties',
1470 
1471  'river:object:default:comment' => '%s reageerde op %s',
1472 
1473  'generic_comments:add' => "Voeg een reactie toe",
1474  'generic_comments:edit' => "Reactie bewerken",
1475  'generic_comments:post' => "Plaats reactie",
1476  'generic_comments:text' => "Reactie",
1477  'generic_comments:latest' => "Laatste reacties",
1478  'generic_comment:posted' => "Je reactie is succesvol geplaatst.",
1479  'generic_comment:updated' => "De reactie is gewijzigd",
1480  'entity:delete:object:comment:success' => "De reactie is succesvol verwijderd",
1481  'generic_comment:blank' => "Sorry, je moet wel wat invullen voordat we je reactie kunnen opslaan!",
1482  'generic_comment:notfound' => "Sorry, we konden de opgegeven reactie niet vinden.",
1483  'generic_comment:notfound_fallback' => "Sorry, we konden de opgegeven reactie niet vinden, maar we hebben je doorgestuurd naar de pagina waar de reactie is achtergelaten.",
1484  'generic_comment:failure' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van je reactie. Probeer het nogmaals.",
1485  'generic_comment:none' => 'Geen reacties',
1486  'generic_comment:title' => 'Reactie door %s',
1487  'generic_comment:on' => '%s op %s',
1488  'generic_comments:latest:posted' => 'plaatste een',
1489 
1490  'generic_comment:notification:owner:subject' => 'Je hebt een nieuwe reactie',
1491  'generic_comment:notification:owner:summary' => 'Je hebt een nieuwe reactie',
1492  'generic_comment:notification:owner:body' => "Je hebt een nieuwe reactie gekregen op je item \"%s\" van %s.
1493 
1494 %s
1495 
1496 Om te reageren of het originele item te bekijken, klik hier:
1497 %s
1498 
1499 Om naar het profiel van %s te gaan, klik hier:
1500 %s",
1501 
1502  'generic_comment:notification:user:subject' => 'Een nieuwe reactie op: %s',
1503  'generic_comment:notification:user:summary' => 'Een nieuwe reactie op: %s',
1504  'generic_comment:notification:user:body' => "Je hebt een nieuwe reactie gekregen op je item \"%s\" van %s.
1505 
1506 %s
1507 
1508 Om te reageren of het originele item te bekijken, klik hier:
1509 %s
1510 
1511 Om naar het profiel van te gaan, klik hier:
1512 %s",
1513 
1518  'byline' => 'Door %s',
1519  'byline:ingroup' => 'in de groep %s',
1520  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Deze entity kan niet correct worden weergegeven. Dit kan komen doordat er ondersteuning nodig is van een plugin die niet meer is geïnstalleerd.',
1521 
1522  'entity:delete:item' => 'Item',
1523  'entity:delete:item_not_found' => 'Item niet gevonden',
1524  'entity:delete:permission_denied' => 'U beschikt niet over de juiste rechten om dit item te verwijderen.',
1525  'entity:delete:success' => '%s is verwijderd.',
1526  'entity:delete:fail' => '%s kon niet worden verwijderd.',
1527 
1528  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Kan canDelete() voor user_guid [%s] niet nakijken omdat de gebruiker niet bestaat.',
1529 
1534  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Het formulier mist __token en/of __ts veld(en)',
1535  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Er was een probleem (token mismatch). Dit betekent waarschijnlijk dat de gebruikte pagina verlopen was. Probeer het nogmaals.",
1536  'actiongatekeeper:timeerror' => 'De gebruikte pagina is verlopen. Ververs en probeer het nogmaals.',
1537  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Sorry. Het formulier kon niet worden verwerkt om onbekende reden.',
1538  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'De totale grootte van de ge-uploade bestanden is meer dan is toegestaan door de site beheerder',
1539  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Je mag niet inloggen vanaf een ander domein. Ga naar het juiste adres (url) en probeer het nogmaals.",
1540 
1545  'word:blacklist' => 'en, het, dan, maar, hij, zijn, haar, hem, een, niet, ook, ongeveer, nu, dus, wel, toch, is, anders, omgekeerd, maar dus, in plaats daarvan, intussen, derhalve, dit, lijkt, wat, wie, wiens, wie dan ook, wie dan ook',
1546 
1551  'tag_names:tags' => 'Tags',
1552 
1557  'js:security:token_refresh_failed' => 'Kan geen verbinding maken met %s. Je kunt problemen ervaren tijdens het opslaan van content.',
1558  'js:security:token_refreshed' => 'Verbinding met %s is hersteld!',
1559  'js:lightbox:current' => "afbeelding %s van %s",
1560 
1564  'elgg:powered' => "Aangedreven door Elgg",
1565 
1570  "aa" => "Afar",
1571  "ab" => "Abkhazian",
1572  "af" => "Afrikaans",
1573  "am" => "Amharic",
1574  "ar" => "Arabic",
1575  "as" => "Assamese",
1576  "ay" => "Aymara",
1577  "az" => "Azerbaijani",
1578  "ba" => "Bashkir",
1579  "be" => "Byelorussian",
1580  "bg" => "Bulgarian",
1581  "bh" => "Bihari",
1582  "bi" => "Bislama",
1583  "bn" => "Bengali; Bangla",
1584  "bo" => "Tibetan",
1585  "br" => "Breton",
1586  "ca" => "Catalan",
1587  "cmn" => "Mandarijn Chinees", // ISO 639-3
1588  "co" => "Corsican",
1589  "cs" => "Czech",
1590  "cy" => "Welsh",
1591  "da" => "Danish",
1592  "de" => "Duits",
1593  "dz" => "Bhutani",
1594  "el" => "Greek",
1595  "en" => "Engels",
1596  "eo" => "Esperanto",
1597  "es" => "Spanish",
1598  "et" => "Estonian",
1599  "eu" => "Basque",
1600  "eu_es" => "Baskisch (Spanje)",
1601  "fa" => "Persian",
1602  "fi" => "Finnish",
1603  "fj" => "Fiji",
1604  "fo" => "Faeroese",
1605  "fr" => "Frans",
1606  "fy" => "Frisian",
1607  "ga" => "Irish",
1608  "gd" => "Scots / Gaelic",
1609  "gl" => "Galician",
1610  "gn" => "Guarani",
1611  "gu" => "Gujarati",
1612  "he" => "Hebrew",
1613  "ha" => "Hausa",
1614  "hi" => "Hindi",
1615  "hr" => "Croatian",
1616  "hu" => "Hungarian",
1617  "hy" => "Armenian",
1618  "ia" => "Interlingua",
1619  "id" => "Indonesian",
1620  "ie" => "Interlingue",
1621  "ik" => "Inupiak",
1622  //"in" => "Indonesian",
1623  "is" => "Icelandic",
1624  "it" => "Italian",
1625  "iu" => "Inuktitut",
1626  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1627  "ja" => "Japanese",
1628  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1629  "jw" => "Javanese",
1630  "ka" => "Georgian",
1631  "kk" => "Kazakh",
1632  "kl" => "Greenlandic",
1633  "km" => "Cambodian",
1634  "kn" => "Kannada",
1635  "ko" => "Korean",
1636  "ks" => "Kashmiri",
1637  "ku" => "Kurdish",
1638  "ky" => "Kirghiz",
1639  "la" => "Latin",
1640  "ln" => "Lingala",
1641  "lo" => "Laothian",
1642  "lt" => "Lithuanian",
1643  "lv" => "Latvian/Lettish",
1644  "mg" => "Malagasy",
1645  "mi" => "Maori",
1646  "mk" => "Macedonian",
1647  "ml" => "Malayalam",
1648  "mn" => "Mongolian",
1649  "mo" => "Moldavian",
1650  "mr" => "Marathi",
1651  "ms" => "Malay",
1652  "mt" => "Maltese",
1653  "my" => "Burmese",
1654  "na" => "Nauru",
1655  "ne" => "Nepali",
1656  "nl" => "Nederlands",
1657  "no" => "Norwegian",
1658  "oc" => "Occitan",
1659  "om" => "(Afan) Oromo",
1660  "or" => "Oriya",
1661  "pa" => "Punjabi",
1662  "pl" => "Polish",
1663  "ps" => "Pashto / Pushto",
1664  "pt" => "Portuguese",
1665  "pt_br" => "Portugees (Brazilië)",
1666  "qu" => "Quechua",
1667  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1668  "rn" => "Kirundi",
1669  "ro" => "Romanian",
1670  "ro_ro" => "Romeens (Roemenië)",
1671  "ru" => "Russian",
1672  "rw" => "Kinyarwanda",
1673  "sa" => "Sanskrit",
1674  "sd" => "Sindhi",
1675  "sg" => "Sangro",
1676  "sh" => "Serbo-Croatian",
1677  "si" => "Singhalese",
1678  "sk" => "Slovak",
1679  "sl" => "Slovenian",
1680  "sm" => "Samoan",
1681  "sn" => "Shona",
1682  "so" => "Somali",
1683  "sq" => "Albanian",
1684  "sr" => "Serbian",
1685  "sr_latin" => "Servisch (Latijn)",
1686  "ss" => "Siswati",
1687  "st" => "Sesotho",
1688  "su" => "Sundanese",
1689  "sv" => "Swedish",
1690  "sw" => "Swahili",
1691  "ta" => "Tamil",
1692  "te" => "Tegulu",
1693  "tg" => "Tajik",
1694  "th" => "Thai",
1695  "ti" => "Tigrinya",
1696  "tk" => "Turkmen",
1697  "tl" => "Tagalog",
1698  "tn" => "Setswana",
1699  "to" => "Tonga",
1700  "tr" => "Turkish",
1701  "ts" => "Tsonga",
1702  "tt" => "Tatar",
1703  "tw" => "Twi",
1704  "ug" => "Uigur",
1705  "uk" => "Ukrainian",
1706  "ur" => "Urdu",
1707  "uz" => "Uzbek",
1708  "vi" => "Vietnamese",
1709  "vo" => "Volapuk",
1710  "wo" => "Wolof",
1711  "xh" => "Xhosa",
1712  //"y" => "Yiddish",
1713  "yi" => "Yiddish",
1714  "yo" => "Yoruba",
1715  "za" => "Zuang",
1716  "zh" => "Chinese",
1717  "zh_hans" => "Vereenvoudigd Chinees",
1718  "zu" => "Zulu",
1719 
1720  "field:required" => 'Vereist',
1721 
1722  "core:upgrade:2017080900:title" => "Wijzig de database codering om multi-byte te ondersteunen",
1723  "core:upgrade:2017080900:description" => "Wijzigt de database codering naar utf8mb4 om ondersteuning te bieden voor multi-byte karakters zoals emoji's",
1724 
1725  "core:upgrade:2017080950:title" => "Update de standaard beveiligingsinstellingen",
1726  "core:upgrade:2017080950:description" => "De geïnstalleerde Elgg versie bied een aantal extra beveiligingsinstellingen. Het wordt aangeraden om deze upgrade uit te voeren om de instellingen goed in te stellen. Je kunt de instellingen ten alle tijden wijzigen onder de Beveiligingsinstellingen",
1727 
1728  "core:upgrade:2017121200:title" => "Maakt de vrienden access collections",
1729  "core:upgrade:2017121200:description" => "Migreer het vrienden toegangsniveau naar een access collection",
1730 
1731  "core:upgrade:2018041800:title" => "Activeer nieuwe plugins",
1732  "core:upgrade:2018041800:description" => "Bepaalde core functionaliteiten zijn verhuisd naar eigen plugins. Deze upgrade zal deze nieuwe plugin inschakelen om compatibiliteit te bieden aan derde partij plugins welke misschien afhankelijk zijn van deze functionaliteiten.",
1733 
1734  "core:upgrade:2018041801:title" => "Verwijder oude plugin entiteiten",
1735  "core:upgrade:2018041801:description" => "Verwijder entiteiten welke geassocieerd zijn aan plugins welke zijn verwijderd in Elgg 3.0",
1736 
1737  "core:upgrade:2018061401:title" => "Migreer cron logboek",
1738  "core:upgrade:2018061401:description" => "Migreer de cron logboek bijdrages in de database naar de nieuwe locatie.",
1739 );