Elgg  Version 4.3
nl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'Site',
14  'collection:site:site' => 'Sites',
15  'index:content' => '<p>Welkom op je Elgg site.</p><p><strong>Tip:</strong> Veel sites gebruiken de <code>activity</code> plugin om een activiteiten stroom op de voorpagina te plaatsen.</p>',
16 
21  'login' => "Aanmelden",
22  'loginok' => "Je bent aangemeld.",
23  'login:continue' => "Meld je aan om verder te gaan",
24  'login:empty' => "Gebruikersnaam en wachtwoord zijn verplicht.",
25  'login:baduser' => "Je account kon niet worden geladen.",
26  'auth:nopams' => "Interne fout. Geen methode voor gebruikersvalidatie gedefinieerd.",
27 
28  'logout' => "Afmelden",
29  'logoutok' => "Je bent afgemeld.",
30  'logouterror' => "We konden je niet afmelden. Probeer het nogmaals.",
31  'session_expired' => "Je sessie is verlopen. <a href='javascript:location.reload(true)'>Ververs</a> de pagina om je opnieuw aan te melden.",
32  'session_changed_user' => "Je bent aangemeld als een andere gebruiker. <a href='javascript:location.reload(true)'>Ververs</a> de pagina.",
33 
34  'loggedinrequired' => "Je moet aangemeld zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
35  'loggedoutrequired' => "Je moet afgemeld zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
36  'adminrequired' => "Je moet een beheerder zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
37  'membershiprequired' => "Je moet lid zijn van deze groep om deze pagina te kunnen bekijken.",
38  'limited_access' => "Je hebt niet de juiste rechten om deze pagina te zien.",
39  'invalid_request_signature' => "De URL van de pagina die je probeert te bekijken is onjuist of is verlopen",
40 
45  'exception:title' => "Fatale fout.",
46  'exception:contact_admin' => 'Er is een onherstelbare fout opgetreden en gelogd. Neem contact op met de sitebeheerder met de volgende informatie:',
47 
48  'actionnotfound' => "Het actiebestand voor %s kon niet worden gevonden.",
49  'actionunauthorized' => 'Je bent niet geautoriseerd om deze actie uit te voeren',
50 
51  'ajax:error' => 'Onverwacht probleem opgetreden tijdens de uitvoer van een AJAX call. Mogelijk is de verbinding met de server verloren.',
52  'ajax:not_is_xhr' => 'Je kan AJAX views niet rechtstreeks aanroepen',
53  'ajax:pagination:no_data' => 'Geen nieuwe pagina gevonden',
54  'ajax:pagination:load_more' => 'Meer laden',
55 
56  'ElggEntity:Error:SetSubtype' => 'Gebruik %s in plaats van de magic setter voor "subtype"',
57  'ElggEntity:Error:SetEnabled' => 'Gebruik %s in plaats van de magic setter voor "enabled"',
58  'ElggUser:Error:SetAdmin' => 'Gebruik %s in plaats van de magic setter voor "admin"',
59  'ElggUser:Error:SetBanned' => 'Gebruik %s in plaats van de magic setter voor "banned"',
60 
61  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) kan niet starten. Reden: %s',
62  'PluginException:InvalidID' => "%s is een ongeldige plugin-ID.",
63  'PluginException:InvalidPath' => "%s is een ongeldig plugin-pad.",
64  'PluginException:PluginMustBeActive' => "Vereist dat plugin '%s' actief is.",
65  'PluginException:PluginMustBeAfter' => "Vereist ná plugin '%s' te zijn gepositioneerd.",
66  'PluginException:PluginMustBeBefore' => "Vereist vóór plugin '%s' te zijn gepositioneerd.",
67  'ElggPlugin:MissingID' => 'Plugin-ID ontbreekt (guid %s)',
68  'ElggPlugin:NoPluginComposer' => 'Composer.json ontbreekt voor plugin ID %s (guid %s)',
69  'ElggPlugin:StartFound' => 'Voor plugin ID %s is een start.php gevonden. Dit is een indicatie voor een plugin die niet meer ondersteund wordt.',
70  'ElggPlugin:IdMismatch' => 'De plugin map moet worden hernoemd naar "%s" om te matchen met de projectnaam in de composer.json van de plugin.',
71  'ElggPlugin:Error' => 'Plugin fout',
72  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Kan %s niet laden voor plugin %s (guid: %s) in %s. Controleer de rechten!',
73  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Een fout is opgetreden tijdens het inladen van %svoor plugin %s (guid: %s) op regel %s.',
74  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Kan de views-map niet openen van plugin %s (guid: %s) in %s. Controleer de rechten!',
75  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s is een ongeldige plugin. Hij is daarom uitgeschakeld.',
76  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Plugin bestand "elgg-plugin.php" leverde geen serializable array terug.',
77  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Plugin bestand "elgg-plugin.php" verstuurde output.',
78 
79  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Er zijn plugins die afhankelijk zijn van %s. Je moet eerst de volgende plugins uitschakelen voordat je deze kunt uitschakelen: %s',
80  'ElggPlugin:Dependencies:MustBeActive' => 'Moet geactiveerd zijn',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Position' => 'Positie',
82 
83  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Menu items gevonden zonder bovenliggende menu items om ze aan te linken',
84  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Menu item [%s] gevonden met een ontbrekend bovenliggend menu item [%s]',
85  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Dubbele registratie gevonden voor menu item [%s]',
86 
87  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'De wachtwoordvelden mogen niet leeg zijn!',
88  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Wachtwoorden moeten gelijk zijn',
89  'LoginException:BannedUser' => 'Je account is geblokkeerd. Je kunt je daarom niet aanmelden.',
90  'LoginException:UsernameFailure' => 'We konden je niet aanmelden. Controleer je gebruikersnaam.',
91  'LoginException:PasswordFailure' => 'We konden je niet aanmelden. Controleer je wachtwoord.',
92  'LoginException:AccountLocked' => 'Je account is geblokkeerd wegens te veel mislukte aanmeldpogingen.',
93  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Huidige wachtwoord incorrect.',
94  'LoginException:Unknown' => 'We konden je niet aanmelden vanwege een onbekende fout.',
95  'LoginException:AdminValidationPending' => "Je account moet nog worden gevalideerd door een beheerder van de site voordat je het kunt gebruiken. Je zult hier een notificatie van ontvangen zodra dit is gebeurd.",
96  'LoginException:DisabledUser' => "Je account is gedeactiveerd. Het is niet toegestaan om je aan te melden.",
97 
98  'UserFetchFailureException' => 'Kan voor user_guid [%s] niet de rechten nakijken omdat de gebruiker niet bestaat.',
99 
100  'PageNotFoundException' => 'De pagina die je opvraagt bestaat niet, of je hebt onvoldoende rechten om deze te mogen bekijken.',
101  'EntityNotFoundException' => 'De inhoud is verwijderd of je hebt geen rechten om die te mogen bekijken.',
102  'EntityPermissionsException' => 'Je hebt onvoldoende rechten om deze actie uit te mogen voeren',
103  'GatekeeperException' => 'Je hebt niet de juiste rechten om deze pagina te zien.',
104  'RegistrationAllowedGatekeeperException:invalid_invitecode' => "De opgegeven uitnodigingscode is niet geldig",
105  'BadRequestException' => 'Het verzoek is onjuist',
106  'ValidationException' => 'De opgestuurde data voldoet niet aan de vereisten, controleer de invoer',
107  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%smoet %s implementeren',
108 
109  'Security:InvalidPasswordCharacterRequirementsException' => "Het opgegeven wachtwoord voldoet niet aan de minimale eisen",
110  'Security:InvalidPasswordLengthException' => "Het opgegeven wachtwoord voldoet niet aan de minimale lengte van %s",
111 
112  'Entity:Subscriptions:InvalidMethodsException' => '%s vereist dat $methods een string of een array van strings is',
113 
114  'viewfailure' => 'Er is een interne fout in de view %s',
115  'changebookmark' => 'Wijzig je favoriet/bladwijzer voor deze pagina',
116  'error:missing_data' => 'Er missen enkele gegevens in je verzoek',
117  'save:fail' => 'Er ging iets mis bij het opslaan van je gegevens',
118  'save:success' => 'Je gegevens zijn opgeslagen',
119 
120  'error:default:title' => 'Oeps...',
121  'error:default:content' => 'Oeps... er ging iets mis.',
122  'error:400:title' => 'Het verzoek is onjuist',
123  'error:400:content' => 'Sorry, Het verzoek is onjuist of onvolledig',
124  'error:403:title' => 'Verboden',
125  'error:403:content' => 'Sorry. Je hebt geen toestemming om de opgevraagde pagina te bezoeken.',
126  'error:404:title' => 'Pagina niet gevonden',
127  'error:404:content' => 'Sorry. We konden de pagina die je opvroeg niet vinden.',
128 
129  'upload:error:ini_size' => 'Het bestand dat je wilt uploaden is te groot.',
130  'upload:error:form_size' => 'Het bestand dat je wilt uploaden is te groot.',
131  'upload:error:partial' => 'Het bestand is niet volledig geüploadet.',
132  'upload:error:no_file' => 'Je hebt geen bestand geselecteerd',
133  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
134  'upload:error:cant_write' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
135  'upload:error:extension' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
136  'upload:error:unknown' => 'De bestandsupload is helaas mislukt.',
137 
141  'table_columns:fromView:admin' => 'Beheerder',
142  'table_columns:fromView:banned' => 'Geblokkeerd',
143  'table_columns:fromView:checkbox' => 'Selecteer',
144  'table_columns:fromView:container' => 'Container',
145  'table_columns:fromView:entity_menu' => 'Menu',
146  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Omschrijving',
147  'table_columns:fromView:link' => 'Naam/Titel',
148  'table_columns:fromView:icon' => 'Icoon',
149  'table_columns:fromView:item' => 'Item',
150  'table_columns:fromView:language' => 'Taal',
151  'table_columns:fromView:last_action' => 'Laatste actie',
152  'table_columns:fromView:last_login' => 'Laatste aanmelding',
153  'table_columns:fromView:owner' => 'Eigenaar',
154  'table_columns:fromView:prev_last_login' => 'Vorige laatste login',
155  'table_columns:fromView:time_created' => 'Aanmaakdatum',
156  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Bewerkdatum',
157  'table_columns:fromView:unvalidated_menu' => 'Menu',
158  'table_columns:fromView:user' => 'Gebruiker',
159 
160  'table_columns:fromProperty:description' => 'Omschrijving',
161  'table_columns:fromProperty:email' => 'E-mail',
162  'table_columns:fromProperty:name' => 'Naam',
163  'table_columns:fromProperty:type' => 'Type',
164  'table_columns:fromProperty:username' => 'Gebruikersnaam',
165  'table_columns:fromProperty:validated' => 'Gevalideerd',
166 
167  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Subtype',
168  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Naam/Titel',
169  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME Type',
170  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Type',
171 
176  'name' => "Weergavenaam",
177  'email' => "E-mailadres",
178  'username' => "Gebruikersnaam",
179  'loginusername' => "Gebruikersnaam of e-mailadres",
180  'password' => "Wachtwoord",
181  'passwordagain' => "Wachtwoord (nogmaals, voor de zekerheid)",
182  'admin_option' => "Wil je deze gebruiker sitebeheerder maken? De gebruiker heeft dan alle rechten op de site.",
183  'autogen_password_option' => "Genereer automatisch een veilig wachtwoord?",
184 
189  'access:label:private' => "Privé",
190  'access:label:logged_in' => "Aangemelde gebruikers",
191  'access:label:public' => "Publiekelijk",
192  'access:label:logged_out' => "Afgemelde gebruikers",
193  'access:label:friends' => "Vrienden",
194  'access' => "Toegang",
195  'access:limited:label' => "Gelimiteerd",
196  'access:help' => "Het toegangsniveau",
197  'access:read' => "Toegang",
198  'access:write' => "Schrijftoegang",
199  'access:admin_only' => "Alleen voor beheerders",
200 
205  'dashboard' => "Dashboard",
206  'dashboard:nowidgets' => "Je dashboard biedt je de mogelijkheid om activiteiten en inhoud die belangrijk is voor jou is te volgen.",
207 
208  'widgets:add' => 'Voeg widgets toe',
209  'widgets:add:description' => "Klik op een widgetknop om de widget aan jouw pagina toe te voegen.",
210  'widget:unavailable' => 'Je hebt deze widget al toegevoegd',
211  'widget:numbertodisplay' => 'Aantal items om weer te geven',
212 
213  'widget:delete' => 'Verwijder %s',
214  'widget:edit' => 'Pas de widget aan jouw wensen aan',
215 
216  'widgets' => "Widgets",
217  'widget' => "Widget",
218  'item:object:widget' => "Widgets",
219  'collection:object:widget' => 'Widgets',
220  'widgets:save:success' => "De widget is succesvol opgeslagen.",
221  'widgets:save:failure' => "Er ging iets mis tijdens het opslaan van je widget. Probeer het nog een keer.",
222  'widgets:add:success' => "De widget is toegevoegd.",
223  'widgets:add:failure' => "De widget kon niet worden toegevoegd.",
224  'widgets:move:failure' => "De nieuwe widgetpositie kon niet worden opgeslagen.",
225  'widgets:remove:failure' => "De widget kan niet worden verwijderd",
226  'widgets:not_configured' => "Deze widget is nog niet geconfigureerd",
227 
232  'group' => "Groep",
233  'item:group' => "Groepen",
234  'collection:group' => 'Groepen',
235  'item:group:group' => "Groep",
236  'collection:group:group' => 'Groepen',
237  'groups:tool_gatekeeper' => "De gevraagde functionaliteit is op dit moment niet ingeschakeld in deze groep.",
238 
243  'user' => "Gebruiker",
244  'item:user' => "Gebruikers",
245  'collection:user' => 'Gebruikers',
246  'item:user:user' => 'Gebruiker',
247  'collection:user:user' => 'Gebruikers',
248  'notification:user:user:make_admin' => "Stuur een notificatie wanneer een gebruiker beheerdersrechten krijgt",
249  'notification:user:user:remove_admin' => "Stuur een notificatie wanneer een gebruiker beheerdersrechten afgenomen wordt",
250  'notification:user:user:unban' => "Stuur een notificatie wanneer een gebruiker wordt gedeblokkeerd",
251 
252  'friends' => "Vrienden",
253  'collection:friends' => '%s van vrienden',
254 
255  'avatar' => 'Profielfoto',
256  'avatar:noaccess' => "Je hebt geen rechten om de profielfoto van deze gebruiker te bewerken.",
257  'avatar:create' => 'Maak je profielfoto',
258  'avatar:edit' => 'Bewerk profielfoto',
259  'avatar:upload' => 'Upload een nieuwe profielfoto',
260  'avatar:current' => 'Huidige profielfoto',
261  'avatar:remove' => 'Verwijder je profielfoto en gebruik het standaard icoon',
262  'avatar:crop:title' => 'Profielfoto bijsnijden',
263  'avatar:upload:instructions' => "Je profielfoto wordt weergegeven op verschillende plaatsen op de site. Je kunt je profielfoto zo vaak als je wilt vervangen. (Ondersteunde bestandsformaten: GIF, JPG of PNG)",
264  'avatar:create:instructions' => 'Hieronder kun je je profielfoto aanpassen door hem in een vierkant bij te snijden. Een voorbeeld zal hiernaast verschijnen. Zodra je tevreden bent met het voorbeeld klik je op de knop \'Maak profielfoto\'. Deze aangepaste versie zal worden gebruikt op verschillende plaatsen op de site en is zichtbaar voor andere gebruikers.',
265  'avatar:upload:success' => 'Profielfoto succesvol geüpload',
266  'avatar:upload:fail' => 'Upload van profielfoto mislukt',
267  'avatar:resize:fail' => 'Schalen van de profielfoto mislukt',
268  'avatar:crop:success' => 'Bijsnijden van de profielfoto succesvol',
269  'avatar:crop:fail' => 'Bijsnijden van de avatar mislukt',
270  'avatar:remove:success' => 'Profielfoto succesvol verwijderd',
271  'avatar:remove:fail' => 'Profielfoto verwijderen is mislukt',
272 
273  'action:user:validate:already' => "%s was al gevalideerd",
274  'action:user:validate:success' => "%s is gevalideerd",
275  'action:user:validate:error' => "Een fout is opgetreden tijdens het valideren van %s",
276 
277  'action:user:login_as' => "Aanmelden als",
278  'action:user:logout_as' => "Keer terug als %s",
279 
280  'action:user:login_as:success' => "Je bent nu aangemeld als %s",
281  'action:user:login_as:unknown' => "Onbekende gebruiker. Je kon niet worden aangemeld.",
282  'action:user:login_as:error' => "Het was niet mogelijk je aan te melden als %s",
283 
284  'action:admin:user:bulk:ban' => "%s gebruikers zijn succesvol geblokkeerd",
285  'action:admin:user:bulk:unban' => "%s gebruikers zijn succesvol gedeblokeerd",
286 
290  'feed:rss' => 'Abonneer je op de RSS-feed',
291  'feed:rss:title' => 'RSS feed voor deze pagina',
295  'link:view' => 'Bekijk link',
296  'link:view:all' => 'Bekijk alles',
297 
298 
302  'river' => "River",
303  'river:user:friend' => "%s is nu bevriend met %s",
304  'river:update:user:avatar' => '%s heeft een nieuwe profielfoto',
305  'river:noaccess' => 'Je hebt geen toegang tot dit item.',
306  'river:posted:generic' => '%s plaatste',
307  'riveritem:single:user' => 'een gebruiker',
308  'riveritem:plural:user' => 'sommige gebruikers',
309  'river:ingroup' => 'in de groep %s',
310  'river:none' => 'Geen activiteit',
311  'river:update' => 'Update van %s',
312  'river:delete' => 'Verwijder deze activiteit',
313  'river:delete:success' => 'Activiteit is verwijderd',
314  'river:delete:fail' => 'Activiteit kon niet worden verwijderd',
315  'river:delete:lack_permission' => 'Je hebt niet de juiste rechten om deze activiteit te verwijderen',
316  'river:subject:invalid_subject' => 'Ongeldige gebruiker',
317  'activity:owner' => 'Bekijk activiteit',
318 
323  'relationship:default' => "%s is gerelateerd aan %s",
324 
328  'notification:method:email' => 'E-mail',
329  'notification:method:email:from' => '%s (via %s)',
330  'notification:method:delayed_email' => 'Uitgestelde email',
331 
332  'usersettings:notifications:title' => "Notificatie instellingen",
333  'usersettings:notifications:users:title' => 'Gebruikersnotificaties',
334  'usersettings:notifications:users:description' => 'Om notificaties te ontvangen van vrienden die je volgt kun je in onderstaande lijst aangeven of en hoe je op de hoogte moet worden gebracht',
335 
336  'usersettings:notifications:menu:page' => "Notificatie instellingen",
337  'usersettings:notifications:menu:filter:settings' => "Instellingen",
338 
339  'usersettings:notifications:default:description' => 'Standaard notificatie instellingen voor gebeurtenissen uit het systeem',
340  'usersettings:notifications:content_create:description' => 'Standaard notificatie instellingen voor nieuwe door jou aangemaakte content. Dit betreft notificaties die te maken hebben met acties op jouw content zoals het achterlaten van een reactie.',
341  'usersettings:notifications:create_comment:description' => "Standaard notificatie instellingen indien je een reactie achterlaat op content om van het vervolg op de hoogte te blijven",
342 
343  'usersettings:notifications:timed_muting' => "Tijdelijk notificaties uitschakelen",
344  'usersettings:notifications:timed_muting:help' => "Indien je voor een bepaalde periode geen notificaties wilt ontvangen (bijvoorbeeld een vakantie) dan kun je hier een start en einddatum opgeven om tijdelijk alle notificaties te blokkeren.",
345  'usersettings:notifications:timed_muting:start' => "Eerste dag",
346  'usersettings:notifications:timed_muting:end' => "Laatste dag",
347  'usersettings:notifications:timed_muting:warning' => "Op dit moment zijn je notificaties tijdelijk uitgeschakeld",
348 
349  'usersettings:notifications:save:ok' => "Notificatie instellingen succesvol opgeslagen",
350  'usersettings:notifications:save:fail' => "Er was een probleem tijdens het opslaan van de notificatie instellingen.",
351 
352  'usersettings:notifications:subscriptions:save:ok' => "Notificatie abonnementen succesvol opgeslagen.",
353  'usersettings:notifications:subscriptions:save:fail' => "Er was een probleem tijdens het opslaan van de notificatie abonnementen.",
354 
355  'notification:default:salutation' => 'Beste %s,',
356  'notification:default:sign-off' => 'Met vriendelijke groet,
357 
358 %s',
359  'notification:subject' => 'Notificatie over \'%s\'',
360  'notification:body' => 'Bekijk de nieuwe activiteit op %s',
361 
362  'notifications:delayed_email:subject:daily' => "Dagelijkse notificaties",
363  'notifications:delayed_email:subject:weekly' => "Wekelijkse notificaties",
364  'notifications:delayed_email:body:intro' => "Hieronder vindt je een lijst van je uitgestelde notificaties.",
365 
366  'notifications:subscriptions:record:settings' => 'Toon detail selectie',
367  'notifications:subscriptions:no_results' => 'Nog geen abonnementen beschikbaar',
368  'notifications:subscriptions:details:no_results' => 'Er zijn geen gedetailleerde abonnementen om te configureren',
369  'notifications:subscriptions:details:reset' => 'Selectie ongedaan maken',
370 
371  'notifications:mute:title' => "Notificaties uitzetten",
372  'notifications:mute:description' => "Indien je geen notificaties wilt ontvangen zoals diegene die je hebt ontvangen kun je één of meer van de volgende redenen instellen om notificaties in de toekomst te blokkeren:",
373  'notifications:mute:error:content' => "We kunnen geen notificatie instellingen bepalen",
374  'notifications:mute:entity' => "over '%s'",
375  'notifications:mute:container' => "van '%s'",
376  'notifications:mute:owner' => "door '%s'",
377  'notifications:mute:actor' => "uitgevoerd door '%s'",
378  'notifications:mute:group' => "geplaatst in de groep '%s'",
379  'notifications:mute:user' => "geplaatst door de gebruiker '%s'",
380 
381  'notifications:mute:save:success' => "Je notificatie instellingen zijn opgeslagen",
382 
383  'notifications:mute:email:footer' => "Blokkeer deze emails",
384 
389  'search' => "Zoeken",
390  'searchtitle' => "Zoeken: %s",
391  'users:searchtitle' => "Zoeken naar gebruikers: %s",
392  'groups:searchtitle' => "Zoeken naar groepen: %s",
393  'advancedsearchtitle' => "%s gevonden met %s",
394  'notfound' => "Geen resultaten gevonden.",
395 
396  'viewtype:change' => "Wijzig de wijze van weergave",
397  'viewtype:list' => "Lijstweergave",
398  'viewtype:gallery' => "Galerij",
399  'search:go' => 'Ga',
400  'userpicker:only_friends' => 'Alleen vrienden',
401 
406  'account' => "Account",
407  'settings' => "Instellingen",
408  'tools' => "Tools",
409  'settings:edit' => 'Bewerk instellingen',
410 
411  'register' => "Registreer",
412  'registerok' => "Je hebt je succesvol geregistreerd op %s.",
413  'registerbad' => "Je registratie is niet gelukt vanwege een onbekende fout.",
414  'registerdisabled' => "Je kunt je op dit moment niet registreren.",
415  'register:fields' => 'Alle velden zijn verplicht',
416 
417  'registration:noname' => 'Weergavenaam is verplicht',
418  'registration:notemail' => 'Het opgegeven e-mailadres lijkt geen geldig e-mailadres te zijn.',
419  'registration:userexists' => 'Deze gebruikersnaam bestaat al.',
420  'registration:usernametooshort' => 'Je gebruikersnaam moet minimaal %u karakters lang zijn.',
421  'registration:usernametoolong' => 'Je gebruikersnaam is te lang. Je kunt maximaal %u karakters gebruiken.',
422  'registration:dupeemail' => 'Dit e-mailadres is al geregistreerd.',
423  'registration:invalidchars' => 'Sorry, je gebruikersnaam bevat het volgende ongeldige karakter: %s
424 De volgende karakters zijn niet toegestaan: %s',
425  'registration:emailnotvalid' => 'Sorry, het opgegeven e-mailadres is ongeldig op dit systeem',
426  'registration:passwordnotvalid' => 'Sorry, het opgegeven wachtwoord is ongeldig op dit systeem',
427  'registration:usernamenotvalid' => 'Sorry, de opgegeven gebruikersnaam is ongeldig op dit systeem',
428 
429  'adduser' => "Gebruiker toevoegen",
430  'adduser:ok' => "Nieuwe gebruiker is succesvol aangemaakt.",
431  'adduser:bad' => "De nieuwe gebruiker kon niet worden aangemaakt.",
432 
433  'user:set:name' => "Instellingen van accountnaam",
434  'user:name:label' => "Mijn weergavenaam",
435  'user:name:success' => "Je weergavenaam is succesvol gewijzigd.",
436  'user:name:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van je weergavenaam.",
437  'user:username:success' => "Je gebruikersnaam is succesvol gewijzigd.",
438  'user:username:fail' => "Je gebruikersnaam kon niet worden gewijzigd",
439 
440  'user:set:password' => "Accountwachtwoord",
441  'user:current_password:label' => 'Huidige wachtwoord',
442  'user:password:label' => "Je nieuwe wachtwoord",
443  'user:password2:label' => "Nogmaals je nieuwe wachtwoord",
444  'user:password:success' => "Wachtwoord gewijzigd",
445  'user:password:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van je wachtwoord.",
446  'user:password:fail:notsame' => "De twee wachtwoorden komen niet overeen!",
447  'user:password:fail:tooshort' => "Het wachtwoord is te kort!",
448  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Het opgegeven huidige wachtwoord is onjuist.',
449  'user:changepassword:unknown_user' => 'Ongeldige gebruiker',
450  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Hiermee wijzig je je wachtwoord.',
451 
452  'user:delete:title' => 'Bevestig account verwijdering',
453  'user:delete:description' => 'Bevestig dat het account van %s verwijderd mag worden. Het verwijderen van het account zal ook alle content van deze gebruiker (inclusief groepen) verwijderen. Mogelijk gerelateerde content, zoals groepscontent, subpagina\'s of reacties op content zullen ook verwijderd worden. Hieronder een overzicht van de content waar deze gebruiker de eigenaar van is.',
454  'user:delete:confirm' => "Ik ga akkoord met het verwijderen van deze gebruiker",
455 
456  'user:set:language' => "Taalinstelling",
457  'user:language:label' => "Jouw taal",
458  'user:language:success' => "Je taalinstelling is gewijzigd.",
459  'user:language:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van je taalinstelling.",
460 
461  'user:username:notfound' => 'Gebruikersnaam %s niet gevonden.',
462  'user:username:help' => 'Houd er rekening mee dat een wijziging van de gebruikersnaam alle dynamische links mbt je account worden gewijzigd',
463 
464  'user:password:lost' => 'Wachtwoord vergeten',
465  'user:password:hash_missing' => 'We moeten je vragen om je wachtwoord te wijzigen. De veiligheid van de wachtwoorden is verbeterd, echter konden we niet all accounts migrereren.',
466  'user:password:changereq:success' => 'De aanvraag voor een nieuw wachtwoord is gelukt. Er wordt een e-mail verstuurd.',
467  'user:password:changereq:fail' => 'Er kan geen nieuw wachtwoord aangevraagd worden.',
468 
469  'user:password:text' => 'Om een nieuw wachtwoord aan te vragen vul je hieronder je gebruikersnaam of e-mailadres In. Klik daarna op de knop \'Aanvragen\'.',
470 
471  'user:persistent' => 'Onthoud mij',
472 
473  'walled_garden:home' => 'Home',
474 
478  'password:requirements:min_length' => "Het wachtwoord moet minimaal %s karakters lang zijn.",
479  'password:requirements:lower' => "Het wachtwoord moet minimaal %s kleine letters bevatten.",
480  'password:requirements:no_lower' => "Het wachtwoord mag geen kleine letters bevatten",
481  'password:requirements:upper' => "Het wachtwoord moet minimaal %s hooofdletters bevatten.",
482  'password:requirements:no_upper' => "Het wachtwoord mag geen hoofdletters bevatten.",
483  'password:requirements:number' => "Het wachtwoord moet minimaal %s nummers bevatten.",
484  'password:requirements:no_number' => "Het wachtwoord mag geen nummers bevatten.",
485  'password:requirements:special' => "Het wachtwoord moet minimaal %s speciaal teken bevatten.",
486  'password:requirements:no_special' => "Het wachtwoord mag geen speciale tekens bevatten",
487 
491  'menu:page:header:administer' => 'Beheer',
492  'menu:page:header:configure' => 'Configureer',
493  'menu:page:header:develop' => 'Ontwikkel',
494  'menu:page:header:information' => 'Informatie',
495  'menu:page:header:default' => 'Andere',
496 
497  'admin:view_site' => 'Bekijk website',
498  'admin:loggedin' => 'Aangemeld als %s',
499  'admin:menu' => 'Menu',
500 
501  'admin:configuration:success' => "Je instellingen zijn opgeslagen.",
502  'admin:configuration:fail' => "Je instellingen zijn niet opgeslagen.",
503  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Kan \'%s\' niet als datamap opslaan, omdat het geen absoluut pad is.',
504  'admin:configuration:default_limit' => 'Het aantal items per pagina moet minstens 1 zijn.',
505 
506  'admin:unknown_section' => 'Ongeldige beheersectie.',
507 
508  'admin' => "Beheer",
509  'admin:header:release' => "Elgg release: %s",
510  'admin:description' => "Het beheerpaneel maakt het mogelijk het hele systeem te beheren: van gebruikersbeheer tot hoe plugins zich gedragen. Kies een optie om te beginnen.",
511 
512  'admin:performance' => 'Performance',
513  'admin:performance:label:generic' => 'Algemeen',
514  'admin:performance:generic:description' => 'Hieronder staat een lijst met performance suggesties en waardes welke je kunnen helpen bij het tunen van de site',
515  'admin:performance:simplecache' => 'Simplecache',
516  'admin:performance:simplecache:settings:warning' => "Het is aangeraden om de simplecache instelling op te nemen in de settings.php.
517 Het configureren in de settings.php file bevorderd caching performance.
518 Het zorgt er voor dat Elgg geen database verbinding hoeft op te zetten op het moment dat er JavaScript en CSS files uit de cache geserveerd kunnen worden.",
519  'admin:performance:systemcache' => 'Systemcache',
520  'admin:performance:apache:mod_cache' => 'Apache mod_cache',
521  'admin:performance:apache:mod_cache:warning' => 'De mod_cache-module biedt HTTP-bewuste cacheschema\'s. Dit betekent dat de bestanden in de cache worden opgeslagen op basis van een instructie die aangeeft hoe lang een pagina als "vers" kan worden beschouwd.',
522  'admin:performance:php:open_basedir' => 'PHP open_basedir',
523  'admin:performance:php:open_basedir:not_configured' => 'Er zijn geen limitaties ingesteld',
524  'admin:performance:php:open_basedir:warning' => 'Een klein aantal open_basedir limitaties zijn in effect. Dit zou mogelijk impact kunnen hebben op de performance.',
525  'admin:performance:php:open_basedir:error' => 'Een groot aantal open_basedir limitaties zijn in effect. Dit heeft zeer waarschijnlijk impact op de performance.',
526  'admin:performance:php:open_basedir:generic' => 'Met open_basedir limitaties zal er, elke keer als er een bestand benaderd wordt, moeten worden gecontroleerd tegen de lijst van limitaties. Aangezien Elgg een grote hoeveelheid files benaderd zal dit dus een negatieve impact hebben. Ook de opcache van PHP kan door deze limitaties geen gebruik maken van al zijn caching mogelijkheden.',
527 
528  'admin:statistics' => 'Statistieken',
529  'admin:server' => 'Server',
530  'admin:cron' => 'Cron',
531  'admin:cron:record' => 'Laatste Cron Jobs',
532  'admin:cron:period' => 'Cron periode',
533  'admin:cron:friendly' => 'Laatst afgerond',
534  'admin:cron:date' => 'Datum en tijd',
535  'admin:cron:msg' => 'Bericht',
536  'admin:cron:started' => 'Cron jobs voor "%s" zijn gestart om %s',
537  'admin:cron:started:actual' => 'Cron interval "%s" is gestart op %s',
538  'admin:cron:complete' => 'Cron jobs voor "%s" zijn afgerond om %s',
539 
540  'admin:appearance' => 'Uiterlijk',
541  'admin:administer_utilities' => 'Hulpmiddelen',
542  'admin:develop_utilities' => 'Hulpmiddelen',
543  'admin:configure_utilities' => 'Hulpmiddelen',
544  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
545 
546  'admin:users' => "Gebruikers",
547  'admin:users:online' => 'Op dit moment online',
548  'admin:users:newest' => 'Nieuwste',
549  'admin:users:admins' => 'Beheerders',
550  'admin:users:banned' => 'Geblokkeerd',
551  'admin:users:searchuser' => 'Zoek de gebruiker die je beheerder wilt maken',
552  'admin:users:existingadmins' => 'Lijst van bestaande beheerders',
553  'admin:users:add' => 'Nieuwe gebruiker',
554  'admin:users:description' => "Dit beheerpaneel maakt het mogelijk om gebruikersinstellingen te wijzigen. Kies hieronder een optie om te beginnen.",
555  'admin:users:adduser:label' => "Klik hier om een nieuwe gebruiker toe te voegen.",
556  'admin:users:opt:linktext' => "Configureer gebruikers.",
557  'admin:users:opt:description' => "Configureer gebruikers- en accountinformatie",
558  'admin:users:find' => 'Zoek',
559  'admin:users:unvalidated' => 'Ongevalideerd',
560  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'Geen ongevalideerde gebruikers',
561  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Geregistreerd %s',
562  'admin:users:unvalidated:change_email' => 'Wijzig e-mailadres',
563  'admin:users:unvalidated:change_email:user' => 'Wijzig e-mailadres van: %s',
564  'admin:users:inactive' => 'Inactief',
565  'admin:users:inactive:last_login_before' => "Toon gebruikers die niet meer aangemeld zijn na",
566  'admin:users:inactive:last_login_before:help' => "Dit toont ook gebruikers die nog nooit zijn aangemeld.",
567  'admin:users:details:attributes' => 'Gebruikersattributen',
568  'admin:users:details:profile' => 'Profiel informatie',
569  'admin:users:details:profile:no_fields' => 'Geen profielvelden geconfigureerd',
570  'admin:users:details:profile:no_information' => 'Geen profielinformatie beschikbaar',
571  'admin:users:details:statistics' => 'Content statistieken',
572 
573  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Onderhoudsmodus',
574  'admin:upgrades' => 'Upgrades',
575  'admin:upgrades:finished' => 'Afgerond',
576  'admin:upgrades:db' => 'Database upgrades',
577  'admin:upgrades:db:name' => 'Upgrade naam',
578  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Starttijd',
579  'admin:upgrades:db:end_time' => 'Eindtijd',
580  'admin:upgrades:db:duration' => 'Duur',
581  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Nog uit te voeren upgrades',
582  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Afgeronde upgrades',
583  'admin:upgrades:menu:db' => 'Database upgrades',
584  'admin:upgrades:menu:run_single' => 'Start deze upgrade',
585  'admin:upgrades:run' => 'Start alle upgrades',
586  'admin:upgrades:error:invalid_upgrade' => 'Entity %s bestaat niet of is geen geldig type van een ElggUpgrade',
587  'admin:upgrades:error:invalid_batch' => 'Batch runner voor de upgrade %s (%s) kon niet worden geïnstantieerd',
588  'admin:upgrades:completed' => 'Upgrade "%s" is afgerond om %s',
589  'admin:upgrades:completed:errors' => 'Upgrade "%s" is afgerond om %s, maar bevatte %s fouten',
590  'admin:upgrades:failed' => 'Upgrade "%s" is mislukt',
591  'admin:action:upgrade:reset:success' => 'Upgrade "%s" is gereset',
592 
593  'admin:settings' => 'Instellingen',
594  'admin:settings:basic' => 'Basisinstellingen',
595  'admin:settings:i18n' => 'Internationalisatie',
596  'admin:settings:advanced' => 'Geavanceerde instellingen',
597  'admin:settings:users' => 'Gebruikers',
598  'admin:site_icons' => "Site iconen",
599  'admin:site_icons:site_icon' => "Site Icoon",
600  'admin:site_icons:info' => "Upload een icoon gerelateerd aan je website. Dit icoon zal worden gebruikt als favicon en als de site wordt weergegeven, bijvoorbeeld als afzender van site notificaties.",
601  'admin:site_icons:font_awesome' => "Font Awesome",
602  'admin:site_icons:font_awesome:zip' => "Upload ZIP bestand",
603  'admin:site_icons:font_awesome:zip:help' => "Upload hier je Font Awesome iconen. Je kunt deze downloaden van https://fontawesome.com/download. Het webfont wordt dan lokaal geserveerd.",
604  'admin:site_icons:font_awesome:zip:error' => "De ZIP kon niet worden uitgepakt",
605  'admin:site_icons:font_awesome:remove_zip' => "Verwijderd geüploade lettertype",
606  'admin:site_settings' => "Instellingen",
607  'admin:site:description' => "Via dit beheerpaneel kun je de algemene instellingen van de site beheren. Kies een optie om te beginnen.",
608  'admin:site:opt:linktext' => "Configureer site",
609  'admin:settings:in_settings_file' => 'Deze instelling configureer je in settings.php',
610 
611  'site_secret:current_strength' => 'Sterkte van de sleutel',
612  'site_secret:strength:weak' => "Zwak",
613  'site_secret:strength_msg:weak' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren!",
614  'site_secret:strength:moderate' => "Middelmatig",
615  'site_secret:strength_msg:moderate' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren, zodat je de meeste veiligheid voor je site hebt.",
616  'site_secret:strength:strong' => "Sterk",
617  'site_secret:strength_msg:strong' => "Jouw 'sitegeheim' is sterk genoeg. Je hoeft het niet opnieuw te genereren.",
618 
619  'admin:dashboard' => 'Dashboard',
620  'admin:widget:online_users' => 'Online gebruikers',
621  'admin:widget:online_users:help' => 'Toont een lijst met gebruikers die nu op de site zijn',
622  'admin:widget:new_users' => 'Nieuwe gebruikers',
623  'admin:widget:new_users:help' => 'Toon de nieuwste gebruikers',
624  'admin:widget:banned_users' => 'Gebande gebruikers',
625  'admin:widget:banned_users:help' => 'Toon de gebande gebruikers',
626  'admin:widget:content_stats' => 'Inhoud statistieken',
627  'admin:widget:content_stats:help' => 'Blijf op de hoogte van de inhoud die door de gebruikers is gemaakt',
628  'admin:widget:cron_status' => 'Cron status',
629  'admin:widget:cron_status:help' => 'Toont de status van de laatste afronding van de cron jobs',
630  'admin:statistics:numentities' => 'Inhoud statistieken',
631  'admin:statistics:numentities:type' => 'Content Type',
632  'admin:statistics:numentities:number' => 'Nummer',
633  'admin:statistics:numentities:searchable' => 'Doorzoekbare entiteiten',
634  'admin:statistics:numentities:other' => 'Andere entiteiten',
635 
636  'admin:statistics:database' => 'Database informatie',
637  'admin:statistics:database:table' => 'Tabel',
638  'admin:statistics:database:row_count' => 'Aantal regels',
639 
640  'admin:statistics:queue' => 'Wachtrij informatie',
641  'admin:statistics:queue:name' => 'Naam',
642  'admin:statistics:queue:row_count' => 'Aantal regels',
643  'admin:statistics:queue:oldest' => 'Oudste regel',
644  'admin:statistics:queue:newest' => 'Nieuwste regel',
645 
646  'admin:widget:admin_welcome' => 'Welkom',
647  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Een korte introductie op het beheerdeel van Elgg",
648  'admin:widget:admin_welcome:intro' => 'Welkom in Elgg! Op dit moment kijk je naar het beheerdersdashboard. Dit is makkelijk om te zien wat er op je site gebeurt.',
649 
650  'admin:widget:admin_welcome:registration' => "Registratie voor nieuwe gebruikers is op dit moment uitgeschakeld. Je kunt dit activeren op de %s pagina.",
651  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' => "Navigatie door het beheer gedeelte is mogelijk door het menu aan de rechterkant. Dit is georganiseerd in drie secties:
652  <dl>
653  <dt>Beheer</dt><dd>Basis taken zoals het beheren van gebruikers, bekijken van gerapporteerde content en het activeren van plugins</dd>
654  <dt>Configureer</dt><dd>Incidentele taken zoals het wijzigen van de site naam, of het configureren van plugin instellingen</dd>
655  <dt>Informatie</dt><dd>Informatie over je website zoals content statistieken</dd>
656  <dt>Ontwikkel</dt><dd>Voor ontwikkelaars welke bezig zijn met het ontwikkelen van een plugin of een theme. (Vereist de developer plugin)</dd>
657 </dl>",
658 
659  // argh, this is ugly
660  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br>Controleer de links onderaan de pagina voor meer informatie en bedankt voor het gebruik van Elgg!',
661 
662  'admin:widget:control_panel' => 'Configuratiescherm',
663  'admin:widget:control_panel:help' => "Biedt snelle toegang tot veelgebruikte opties",
664 
665  'admin:cache:flush' => 'Wis de caches',
666  'admin:cache:flushed' => "De sitecache is gewist",
667  'admin:cache:invalidate' => 'Invalideer de caches',
668  'admin:cache:invalidated' => "De caches van de site zijn geïnvalideerd",
669  'admin:cache:clear' => 'Leeg de caches',
670  'admin:cache:cleared' => "De caches van de site zijn geleegd",
671  'admin:cache:purge' => 'Schoon de caches op',
672  'admin:cache:purged' => "De caches van de site zijn opgeschoond",
673 
674  'admin:footer:faq' => 'Veelgestelde vragen voor beheerders',
675  'admin:footer:manual' => 'Beheerdershandleiding',
676  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg communityforums',
677  'admin:footer:blog' => 'Elgg blog',
678 
679  'admin:plugins:category:all' => 'Alle plugins',
680  'admin:plugins:category:active' => 'Actieve plugins',
681  'admin:plugins:category:inactive' => 'Uitgeschakelde plugins',
682  'admin:plugins:category:admin' => 'Beheer',
683  'admin:plugins:category:bundled' => 'Meegeleverd',
684  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Niet meegeleverd',
685  'admin:plugins:category:content' => 'Inhoud',
686  'admin:plugins:category:development' => 'Ontwikkelaars',
687  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Uitbreidingen',
688  'admin:plugins:category:api' => 'Services/API',
689  'admin:plugins:category:communication' => 'Communicatie',
690  'admin:plugins:category:security' => 'Beveiliging en spam',
691  'admin:plugins:category:social' => 'Sociaal',
692  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
693  'admin:plugins:category:theme' => 'Themes',
694  'admin:plugins:category:widget' => 'Widgets',
695  'admin:plugins:category:utility' => 'Hulpmiddelen',
696 
697  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Onbekende plugin.',
698  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Onbekend bestand.',
699 
700  'admin:notices:delete_all' => 'Sluit alle %s meldingen',
701  'admin:notices:could_not_delete' => 'Kon melding niet verwijderen',
702  'item:object:admin_notice' => 'Bericht voor sitebeheerder',
703  'collection:object:admin_notice' => 'Berichten voor beheerder',
704 
705  'admin:options' => 'Beheeropties',
706 
707  'admin:security' => 'Beveiliging',
708  'admin:security:information' => 'Informatie',
709  'admin:security:information:description' => 'Op deze pagina staat een lijst met beveiligingsaanbevelingen.',
710  'admin:security:information:https' => 'Is de site beveiligd met HTTPS',
711  'admin:security:information:https:warning' => "Het wordt aanbevolen om de site middels HTTPS te beschermen. Dit helpt bij het beschermen van je verbinding zodat data (zoals wachtwoorden) niet uit te lezen is.",
712  'admin:security:information:wwwroot' => 'Website installatie map is schrijfbaar',
713  'admin:security:information:wwwroot:error' => "Het is aanbevolen dat Elgg is geïnstalleerd in een map die niet schrijfbaar is door de webserver. Kwaadwillenden zouden eventueel ongewenste code op je site kunnen installeren.",
714  'admin:security:information:validate_input' => 'Invoer validatie',
715  'admin:security:information:validate_input:error' => "Een plugin heeft de invoer validatie uitgeschakeld op de site. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om mogelijk schadelijk content op je site te plaatsen.",
716  'admin:security:information:password_length' => 'Minimale wachtwoord lengte',
717  'admin:security:information:password_length:warning' => "Het is aanbevolen om een minimale wachtwoord lengte te hebben van tenminste 6 tekens.",
718  'admin:security:information:username_length' => 'Minimale gebruikersnaam lengte',
719  'admin:security:information:username_length:warning' => "Het is aanbevolen om een minimale gebruikersnaam lengte te hebben van tenminste 4 tekens.",
720  'admin:security:information:php:session_gc' => "PHP sessie opschoning",
721  'admin:security:information:php:session_gc:chance' => "Opschoningskans: %s%%",
722  'admin:security:information:php:session_gc:lifetime' => "Sessie levensduur %s seconden",
723  'admin:security:information:php:session_gc:error' => "Het is aanbevolen om de PHP instellingen 'session.gc_probability' en 'session.gc_divisor' in te stellen. Dit schoont verlopen sessies op in de database en zorgt er voor dat oude sessies niet opnieuw gebruikt kunnen worden.",
724  'admin:security:information:htaccess:hardening' => ".htaccess file access hardening",
725  'admin:security:information:htaccess:hardening:help' => "In het .htaccess bestand kan toegang to bepaalde bestanden worden geblokkeerd om de veiligheid van je site te verhogen. Voor meer informatie kijk in het .htaccess bestand.",
726 
727  'admin:security:settings' => 'Instellingen',
728  'admin:security:settings:description' => 'Op deze pagina kun je enkele veiligheidskeuzes maken. Lees de instellingen zorgvuldig.',
729  'admin:security:settings:label:hardening' => 'Hardening',
730  'admin:security:settings:label:account' => 'Account',
731  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notificaties',
732  'admin:security:settings:label:site_secret' => 'Site Secret',
733 
734  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Stuur alle beheerders een bericht indien er een beheerder wordt toegevoegd of verwijderd',
735  'admin:security:settings:notify_admins:help' => 'Dit stuurt een notificatie naar alle beheerders dat een gebruiker beheerdersrechten heeft gekregen of verloren.',
736 
737  'admin:security:settings:notify_user_admin' => 'Stuur de gebruiker een notificatie indien de beheerdersrol aan hem/haar is toegekend',
738  'admin:security:settings:notify_user_admin:help' => 'Dit zorgt voor een notificatie naar de gebruiker indien hij/zij beheerdersrechten heeft gekregen.',
739 
740  'admin:security:settings:notify_user_ban' => 'Stuur een bericht naar de gebruiker als het account wordt ge(de)blokkeerd',
741  'admin:security:settings:notify_user_ban:help' => 'Dit zorgt voor een notificatie naar de gebruiker indien hij/zij is ge(de)blokkeerd.',
742 
743  'admin:security:settings:notify_user_password' => 'Stuur de gebruiker een notificatie wanneer zij het wachtwoord wijzigen',
744  'admin:security:settings:notify_user_password:help' => 'Dit zorgt voor een notificatie naar de gebruiker indien hij/zij zelf het wachtwoord wijzigt.',
745 
746  'admin:security:settings:protect_upgrade' => 'Bescherm upgrade.php',
747  'admin:security:settings:protect_upgrade:help' => 'Dit beperkt de toegang tot upgrade.php tot beheerders en een ieder die een geldig token heeft.',
748  'admin:security:settings:protect_upgrade:token' => 'Indien je upgrade.php als afgemelde gebruiker, of als een gewone gebruiker, wilt gebruiken, gebruik dan de volgende URL:',
749 
750  'admin:security:settings:protect_cron' => 'Bescherm /cron URLs',
751  'admin:security:settings:protect_cron:help' => 'Dit beperkt de toegang tot /cron URLs. Enkel indien een valide token aanwezig is zal de cron worden uitgevoerd.',
752  'admin:security:settings:protect_cron:token' => 'Om de /cron URLs te kunnen gebruiken, moeten de volgende tokens worden gebruikt. Houdt er rekening mee dat elke interval zijn eigen token heeft.',
753  'admin:security:settings:protect_cron:toggle' => 'Toon/verberg cron URLs',
754 
755  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete' => 'Schakel autocomplete uit voor wachtwoord velden',
756  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete:help' => 'Gegevens die je invoert bij deze velden zullen door de browser worden gecached. Een aanvaller die toegang heeft tot de browser van het slachtoffer kan deze informatie stelen. Dit is met name belangrijk indien de website wordt gebruikt in een publiekelijke plek zoals internetcafés of het vliegveld. Indien je de autocomplete uitschakeld dan kunnen wachtwoord managers mogelijk niet meer functioneren. De ondersteuning voor de autocomplete functionaliteit kan per browser verschillen.',
757 
758  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Vereis een wachtwoord om je emailadres te wijzigen',
759  'admin:security:settings:email_require_password:help' => 'Wanneer een gebruiker zijn/haar emailadres wenst te wijziging, dan moet ook het huidige wachtwoord worden ingevoerd.',
760 
761  'admin:security:settings:email_require_confirmation' => 'Vereis bevestiging van nieuwe e-mailadres bij wijziging',
762  'admin:security:settings:email_require_confirmation:help' => 'Het nieuwe e-mailadres moet worden bevestigd voordat de wijziging wordt doorgevoerd. Na een succesvolle wijziging zal er een mededeling verstuurd worden naar het oude e-mailadres.',
763 
764  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons' => 'Sessie gebonden entity iconen',
765  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons:help' => 'Entity iconen zijn standaard sessie gebonden. Dit houdt in dat de URLs naar de iconen informatie bevatten over de huidige sessie. Indien iconen sessiegebonden zijn, zijn ze niet deelbaar tussen sessies en dus meer afgeschermd. Het bijeffect is dat de iconen alleen voor de huidige sessie cachebaar zijn.',
766 
767  'admin:security:settings:subresource_integrity_enabled' => 'Subresource integrity',
768  'admin:security:settings:subresource_integrity_enabled:help' => 'Voegt een integriteitscontrole toe aan subresources zoals js en css bestanden. Dit geeft browsers de mogelijkheid om de inhoud van deze bestanden te valideren.',
769 
770  'admin:security:settings:site_secret:intro' => 'Elgg gebruikt een sleutel om tokens te genereren voor verschillende doeleinden.',
771  'admin:security:settings:site_secret:regenerate' => "Regenereer site secret",
772  'admin:security:settings:site_secret:regenerate:help' => "Let op: Het regenereren van het site secret kan ongemak met zich meebrengen voor sommige gebruikers. Denk hierbij aan het 'onthoud mij' cookie, email validatie verzoeken of uitnodigingscodes.",
773 
774  'admin:security:settings:minusername' => "Minimale lengte gebruikersnaam",
775  'admin:security:settings:minusername:help' => "Het minimale aantal van tekens voor een gebruikersnaam",
776 
777  'admin:security:settings:min_password_length' => "Minimale lengte wachtwoord",
778  'admin:security:settings:min_password_length:help' => "Het minimale aantal tekens voor een wachtwoord",
779 
780  'admin:security:settings:min_password_lower' => "Minimaal aantal kleine letters in een wachtwoord",
781  'admin:security:settings:min_password_lower:help' => "Configureer het minimaal aantal kleine letters (a-z) welke aanwezig moeten zijn in een wachtwoord. 0 betekent dat het er niet in mag zitten. Laat het leeg voor geen vereisten.",
782 
783  'admin:security:settings:min_password_upper' => "Minimaal aantal hoofdletters in een wachtwoord",
784  'admin:security:settings:min_password_upper:help' => "Configureer het minimaal aantal hoofdletters (A-Z) welke aanwezig moeten zijn in een wachtwoord. 0 betekent dat het er niet in mag zitten. Laat het leeg voor geen vereisten.",
785 
786  'admin:security:settings:min_password_number' => "Minimaal aantal nummers in een wachtwoord",
787  'admin:security:settings:min_password_number:help' => "Configureer het minimaal aantal nummers (0-9) welke aanwezig moeten zijn in een wachtwoord. 0 betekent dat het er niet in mag zitten. Laat het leeg voor geen vereisten.",
788 
789  'admin:security:settings:min_password_special' => "Minimaal aantal speciale tekens in een wachtwoord",
790  'admin:security:settings:min_password_special:help' => "Configureer het minimaal aantal speciale tekens (!@$%^&*()<>,.?/[]{}-=_+) welke aanwezig moeten zijn in een wachtwoord. 0 betekent dat het er niet in mag zitten. Laat het leeg voor geen vereisten.",
791 
792  'admin:site:secret:regenerated' => "Het site secret is geregenereerd",
793  'admin:site:secret:prevented' => "Het genereren van een nieuw sitegeheim code werd geblokeerd",
794 
795  'admin:notification:make_admin:admin:subject' => 'Er is een nieuwe site beheerder toegevoegd aan %s',
796  'admin:notification:make_admin:admin:body' => '%s heeft %s toegevoegd als een site beheerder van %s.
797 
798 Om het profiel van de nieuwe site beheerder te bekijken, klik hier:
799 %s',
800 
801  'admin:notification:make_admin:user:subject' => 'Je bent toegevoegd als site beheerder van %s',
802  'admin:notification:make_admin:user:body' => '%s heeft je een site beheerder gemaakt van %s.
803 
804 Om naar de website te gaan, klik hier:
805 %s',
806  'admin:notification:remove_admin:admin:subject' => 'Een site beheerder is verwijderd van %s',
807  'admin:notification:remove_admin:admin:body' => '%s heeft %s verwijderd als site beheerder van %s.
808 
809 Om het profiel van de oud beheerder te bekijken, klik hier:
810 %s',
811 
812  'admin:notification:remove_admin:user:subject' => 'Je bent verwijderd als site beheerder van %s',
813  'admin:notification:remove_admin:user:body' => '%s heeft je verwijderd als site beheerder van %s.
814 
815 Om naar de website te gaan, klik hier:
816 %s',
817  'user:notification:validate:subject' => 'Je account op %s is klaar voor gebruik',
818  'user:notification:validate:body' => 'Je account op %s is gevalideerd. Je kunt er vanaf nu gebruik van maken.
819 
820 Om naar de website te gaan, klik hier:
821 %s',
822  'user:notification:ban:subject' => 'Je account op %s is geblokkeerd',
823  'user:notification:ban:body' => 'Je account op %s is geblokkeerd.
824 
825 Om naar de website te gaan, klik hier:
826 %s',
827 
828  'user:notification:unban:subject' => 'Je account op %s is niet meer geblokkeerd',
829  'user:notification:unban:body' => 'Je account op %s is niet meer geblokkeerd. Je kunt weer gebruik maken van de website.
830 
831 Om naar de website te gaan, klik hier:
832 %s',
833 
834  'user:notification:password_change:subject' => 'Je wachtwoord is gewijzigd!',
835  'user:notification:password_change:body' => "Je wachtwoord op '%s' is gewijzigd! Indien je dit zelf hebt aangevraagd ben je klaar.
836 
837 Heb je deze wijziging niet zelf aangevraagd, dan kun je je wachtwoord hier wijzigen:
838 %s
839 
840 Of neem contact op met de beheerder van de site:
841 %s",
842 
843  'admin:notification:unvalidated_users:subject' => "Gebruikers in afwachting van goedkeuring op %s",
844  'admin:notification:unvalidated_users:body' => "%d gebruikers van '%s' wachten op goedkeuring van een beheerder van de site.
845 
846 Bekijk hier de volledige lijst van gebruikers:
847 %s",
848 
853  'plugins:disabled' => 'Plugins worden niet geladen, omdat een bestand genaamd "disabled" in de mod-directory gevonden is.',
854  'plugins:settings:save:ok' => "De instellingen voor de plugin '%s' zijn succesvol opgeslagen.",
855  'plugins:settings:save:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de instellingen voor de plugin '%s'.",
856  'plugins:settings:remove:ok' => "Alle instellingen voor de %s plugin zijn verwijderd",
857  'plugins:settings:remove:fail' => "Er is een probleem opgetreden tijdens het verwijderen van alle instellingen voor de %s plugin",
858  'plugins:usersettings:save:ok' => "Gebruikersinstellingen voor de plugin '%s' zijn succesvol opgeslagen.",
859  'plugins:usersettings:save:fail' => "Er is een fout opgetreden tijden het opslaan van de gebruikersinstellingen van de plugin '%s'.",
860 
861  'item:object:plugin' => 'Plugins',
862  'collection:object:plugin' => 'Plugins',
863 
864  'plugins:settings:remove:menu:text' => "Verwijder alle instellingen",
865  'plugins:settings:remove:menu:confirm' => "Weet je zeker dat je alle instellingen (inclusief die van de gebruikers) wilt verwijderen voor deze plugin?",
866 
867  'admin:plugins' => "Plugins",
868  'admin:plugins:activate_all' => 'Alles activeren',
869  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Alles deactiveren',
870  'admin:plugins:activate' => 'Activeren',
871  'admin:plugins:deactivate' => 'Deactiveren',
872  'admin:plugins:description' => "Via dit beheerpaneel kun je de verschillende tools van de site beheren en configureren.",
873  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configureer tools",
874  'admin:plugins:opt:description' => "Configureer de tools die zijn geïnstalleerd op de site.",
875  'admin:plugins:label:id' => "ID",
876  'admin:plugins:label:name' => "Naam",
877  'admin:plugins:label:authors' => "Auteurs",
878  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
879  'admin:plugins:label:categories' => 'Categorieën',
880  'admin:plugins:label:licence' => "Licentie",
881  'admin:plugins:label:website' => "Website",
882  'admin:plugins:label:info' => "Info",
883  'admin:plugins:label:files' => "Bestanden",
884  'admin:plugins:label:resources' => "Bronnen",
885  'admin:plugins:label:screenshots' => "Schermafbeeldingen",
886  'admin:plugins:label:repository' => "Code",
887  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Meld een probleem",
888  'admin:plugins:label:donate' => "Doneer",
889  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'Meer informatie',
890  'admin:plugins:label:version' => 'Versie',
891  'admin:plugins:label:location' => 'Locatie',
892  'admin:plugins:label:priority' => 'Prioriteit',
893  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Afhankelijkheden',
894  'admin:plugins:label:missing_dependency' => 'Ontbrekende afhankelijkheid [%s]',
895 
896  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Deze plugin heeft onvervulde afhankelijkheden en kan niet worden geactiveerd. Controleer de afhankelijkheden onder \'meer info\'.',
897  'admin:plugins:warning:invalid' => '%s is geen geldige plugin voor Elgg. Controleer <a href="http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin" target="_blank">de Elgg-documentatie</a> voor handige tips.',
898  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Controleer <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">de Elgg documentatie</a> voor tips met betrekking tot foutopsporing.',
899  'admin:plugins:cannot_activate' => 'kan niet activeren',
900  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'Uitschakelen niet mogelijk',
901  'admin:plugins:already:active' => 'De geselecteerde plugin(s) is/zijn al actief',
902  'admin:plugins:already:inactive' => 'De geselecteerde plugin(s) is/zijn al inactief',
903 
904  'admin:plugins:set_priority:yes' => "%s herordend.",
905  'admin:plugins:set_priority:no' => "Herordenen mislukt voor %s.",
906  'admin:plugins:deactivate:yes' => "%s uitgeschakeld.",
907  'admin:plugins:deactivate:no' => "%s kon niet worden uitgeschakeld.",
908  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "%s kon niet worden uitgeschakeld. Fout: %s",
909  'admin:plugins:activate:yes' => "%s geactiveerd.",
910  'admin:plugins:activate:no' => "%s kon niet worden geactiveerd.",
911  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "%s kon niet worden ingeschakeld. Fout: %s",
912  'admin:plugins:categories:all' => 'Alle categorieën',
913  'admin:plugins:plugin_website' => 'Plugin website',
914  'admin:plugins:author' => '%s',
915  'admin:plugins:version' => 'Versie %s',
916  'admin:plugin_settings' => 'Plugin-instellingen',
917  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Deze plugin is geactiveerd maar heeft onvervulde afhankelijkheden. Je kunt problemen ervaren. Bekijk \'meer informatie\' hieronder voor details.',
918 
919  'admin:statistics:description' => "Dit is een overzicht van onder andere gebruikersstatistieken van de site. Als je meer gedetailleerde informatie nodig hebt, is er een professionele beheerfunctie beschikbaar.",
920  'admin:statistics:opt:description' => "Bekijk statistische gegevens over gebruikers en objecten op de site.",
921  'admin:statistics:opt:linktext' => "Bekijk statistieken",
922  'admin:statistics:label:user' => "Gebruikers statistieken",
923  'admin:statistics:label:numentities' => "Entities op de site",
924  'admin:statistics:label:numusers' => "Aantal gebruikers",
925  'admin:statistics:label:numonline' => "Aantal gebruikers online",
926  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Online gebruikers",
927  'admin:statistics:label:admins'=>"Beheerders",
928  'admin:statistics:label:version' => "Elgg-versie",
929  'admin:statistics:label:version:release' => "Release",
930  'admin:statistics:label:version:version' => "Versie",
931  'admin:statistics:label:version:code' => "Code versie",
932 
933  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
934  'admin:server:label:requirements' => 'Vereisten',
935  'admin:server:label:php' => 'PHP',
936  'admin:server:label:phpinfo' => 'Toon PHPInfo',
937  'admin:server:label:web_server' => 'Webserver',
938  'admin:server:label:server' => 'Server',
939  'admin:server:label:log_location' => 'Locatie van log',
940  'admin:server:label:php_version' => 'PHP-versie',
941  'admin:server:label:php_version:required' => 'Elgg vereist een minimale PHP versie van 7.1',
942  'admin:server:label:php_version:required_version' => 'Elgg vereist minimaal PHP versie %s',
943  'admin:server:label:php_ini' => 'Locatie van PHP-.inibestand',
944  'admin:server:label:php_log' => 'PHP-log',
945  'admin:server:label:mem_avail' => 'Geheugen beschikbaar',
946  'admin:server:label:mem_used' => 'Geheugen gebruikt',
947  'admin:server:error_log' => "Foutlog van webserver",
948  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maximale POST-grootte',
949  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maximale grootte van uploadbestanden',
950  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(PS: post_max_size moet groter zijn dan deze waarde om uploads van deze grootte te ondersteunen)',
951  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
952  'admin:server:memcache:inactive' => 'Memcache is niet beschikbaar op deze server, of is nog niet geconfigureerd in de Elgg configuratie.
953 Voor verbeterde performance wordt het aangeraden om Memcache (of Redis) in te schakelen en te configureren.',
954 
955  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
956  'admin:server:redis:inactive' => 'Redis is niet beschikbaar op deze server, of is nog niet geconfigureerd in de Elgg configuratie.
957 Voor verbeterde performance wordt het aangeraden om Redis (of Memcache) in te schakelen en te configureren.',
958 
959  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
960  'admin:server:opcache:inactive' => 'OPcache is niet beschikbaar op deze server, of is nog niet geactiveerd.
961 Voor verbeterde performance wordt het aangeraden om OPcache in te schakelen en te configureren.',
962 
963  'admin:server:requirements:php_extension' => "PHP extensie: %s",
964  'admin:server:requirements:php_extension:required' => "Deze PHP extensie is vereist voor een correcte werking van Elgg",
965  'admin:server:requirements:php_extension:recommended' => "Deze PHP extensie is aanbevolen voor een optimale werking van Elgg",
966  'admin:server:requirements:rewrite' => ".htaccess rewrite rules",
967  'admin:server:requirements:rewrite:fail' => "Controleer je .htaccess voor de correcte rewrite rules",
968 
969  'admin:server:requirements:database:server' => "Database server",
970  'admin:server:requirements:database:server:required' => "Elgg vereist MySQL v5.5.3 of hoger voor de database",
971  'admin:server:requirements:database:server:required_version' => "Elgg vereist MySQL versie %s of hoger voor zijn database",
972  'admin:server:requirements:database:client' => "Database client",
973  'admin:server:requirements:database:client:required' => "Elgg vereist pdo_mysql om verbinding met de database server te maken",
974 
975  'admin:server:requirements:webp' => "WebP ondersteuning",
976 
977  'admin:server:requirements:gc' => "Verouderde sessies opschonen",
978  'admin:server:requirements:gc:info' => "Indien het opschonen van sessies niet is geconfigureerd kan de database tabel voor de sessie vol raken. Configureer session.gc_divisor en session.gc_probability in je php.ini.",
979 
980  'admin:user:label:search' => "Gebruikers zoeken:",
981  'admin:user:label:searchbutton' => "Zoek",
982 
983  'admin:user:ban:no' => "Kan gebruiker niet blokkeren",
984  'admin:user:ban:yes' => "Gebruiker geblokkeerd.",
985  'admin:user:self:ban:no' => "Je kunt jezelf niet blokkeren",
986  'admin:user:unban:no' => "Kan gebruiker niet deblokkeren",
987  'admin:user:unban:yes' => "Gebruiker gedeblokkeerd.",
988  'admin:user:delete:no' => "Kan gebruiker niet verwijderen",
989  'admin:user:delete:yes' => "De gebruiker %s is verwijderd",
990  'admin:user:self:delete:no' => "Je kunt jezelf niet verwijderen",
991 
992  'admin:user:resetpassword:yes' => "Wachtwoord gereset, gebruiker op de hoogte gebracht.",
993  'admin:user:resetpassword:no' => "Wachtwoord kon niet worden gereset.",
994 
995  'admin:user:makeadmin:yes' => "Gebruiker is nu een beheerder.",
996  'admin:user:makeadmin:no' => "Gebruiker kon geen beheerder worden gemaakt.",
997 
998  'admin:user:removeadmin:yes' => "Gebruiker is geen beheerder meer.",
999  'admin:user:removeadmin:no' => "We konden de beheerrechten van deze gebruiker niet verwijderen.",
1000  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Je kunt jezelf de beheerrechten niet afnemen!",
1001 
1002  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menu items',
1003  'admin:menu_items:configure' => 'Configureer items in het hoofdmenu',
1004  'admin:menu_items:description' => 'Selecteer de volgorde van de menu items. Niet geconfigureerde items zullen aan het einde van de lijst worden toegevoegd.',
1005  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Verwijder links uit het menu?',
1006  'admin:menu_items:saved' => 'Menu-items opgeslagen.',
1007  'admin:add_menu_item' => 'Voeg een eigen menu-item toe',
1008  'admin:add_menu_item:description' => 'Vul de weergavenaam en URL in om een eigen menu-item toe te voegen aan het navigatiemenu.',
1009 
1010  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Standaard widgets',
1011  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Onbekend widgettype',
1012  'admin:default_widgets:instructions' => 'Plaats, verwijder, positioneer en configureer de standaard widgets voor de geselecteerde pagina. Deze wijzigingen hebben alleen effect op nieuwe gebruikers van de website.',
1013 
1014  'admin:robots.txt:instructions' => "Je kunt hieronder de robots.txt van de site bewerken.",
1015  'admin:robots.txt:plugins' => "Plugins zullen het volgende toevoegen aan de robots.txt:",
1016  'admin:robots.txt:subdir' => "De robots.txt-tool zal niet werken, omdat Elgg in een submap is geïnstalleerd.",
1017  'admin:robots.txt:physical' => "De robots.txt tool zal niet werken omdat er een fysiek robots.txt bestand aanwezig is.",
1018 
1019  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'De site is offline in verband met onderhoud.',
1020  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Je kunt de onderhoudsmodus het beste alléén gebruiken als er sprake is van een upgrade, of als je grote veranderingen aan de site wilt aanbrengen. Wanneer de site in onderhoudsmodus is kunnen alleen sitebeheerders inloggen en de site bekijken!',
1021  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Onderhoudsmodus',
1022  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Bericht dat gebruikers zien als de site in onderhoudsmodus is',
1023  'admin:maintenance_mode:saved' => 'De instellingen voor onderhoudsmodus zijn opgeslagen',
1024  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'De site is in onderhoudsmodus.',
1025  'admin:login' => 'Login voor sitebeheerder',
1026 
1031  'usersettings:description' => "Het paneel voor gebruikersinstellingen geeft je controle over al je persoonlijke instellingen: van gebruikersmanagement tot hoe plugins zijn geconfigureerd. Kies een optie om te beginnen.",
1032 
1033  'usersettings:statistics' => "Jouw statistieken",
1034  'usersettings:statistics:user' => "Statistieken van %s",
1035  'usersettings:statistics:opt:description' => "Bekijk statistische gegevens van gebruikers en objecten op je site.",
1036  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Accountstatistieken",
1037 
1038  'usersettings:statistics:login_history' => "Aanmeldgeschiedenis",
1039  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Datum",
1040  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP Adres",
1041 
1042  'usersettings:user' => "Instellingen van %s",
1043  'usersettings:user:opt:description' => "Hier kun je je gebruikersinstellingen configureren.",
1044  'usersettings:user:opt:linktext' => "Wijzig je instellingen",
1045 
1046  'usersettings:plugins' => "Plugins",
1047  'usersettings:plugins:opt:description' => "Configureer instellingen (als die er zijn) voor je actieve plugins.",
1048  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configureer je plugins",
1049 
1050  'usersettings:plugins:description' => "Dit paneel staat je toe persoonlijke instellingen te maken voor plugins die door de sitebeheerder zijn geïnstalleerd.",
1051 
1052  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Jouw details",
1053  'usersettings:statistics:details:user' => "Details voor %s",
1054  'usersettings:statistics:numentities:user' => "Content statistieken voor %s",
1055  'usersettings:statistics:label:name' => "Volledige naam",
1056  'usersettings:statistics:label:email' => "E-mailadres",
1057  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Laatst aangemeld op",
1058  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Lid sinds",
1059  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Jouw inhoud",
1060 
1061  'usersettings:delayed_email' => "Uitgestelde e-mail instellingen",
1062  'usersettings:delayed_email:interval' => "Frequentie voor uitgestelde e-mailnotificaties",
1063  'usersettings:delayed_email:interval:help' => "Alle uitgestelde e-mailnotificaties worden afgeleverd in een gecombineerde email volgens de opgegeven frequentie.",
1064 
1069  'river:all' => 'Alle site-activiteit',
1070  'river:mine' => 'Mijn activiteit',
1071  'river:owner' => 'Activiteit van %s',
1072  'river:friends' => 'Activiteit van vrienden',
1073  'river:select' => 'Toon %s',
1074  'river:comments:more' => '+%u meer',
1075  'river:comments:all' => 'Bekijk alle %u reacties',
1076  'river:generic_comment' => 'reageerde op %s %s',
1077 
1082  'icon:size' => "Afbeeldingsformaat",
1083  'icon:size:topbar' => "Bovenbalk",
1084  'icon:size:tiny' => "Extra klein",
1085  'icon:size:small' => "Klein",
1086  'icon:size:medium' => "Normaal",
1087  'icon:size:large' => "Groot",
1088  'icon:size:master' => "Extra groot",
1089 
1090  'entity:edit:icon:crop_messages:generic' => "De geselecteerde afbeelding voldoet niet aan de aanbevolen afmetingen van de afbeelding. Het resultaat hiervan kan lage kwaliteit iconen zijn.",
1091  'entity:edit:icon:crop_messages:width' => "Het is aanbevolen om een afbeelding met een minimale breedte van tenminste %dpx te gebruiken.",
1092  'entity:edit:icon:crop_messages:height' => "Het is aanbevolen om een afbeelding met een minimale hoogte van tenminste %dpx te gebruiken.",
1093  'entity:edit:icon:file:label' => "Upload een nieuw icoon",
1094  'entity:edit:icon:file:help' => "Laat dit leeg om het huidige icoon te behouden.",
1095  'entity:edit:icon:remove:label' => "Verwijder het icoon",
1096 
1101  'save' => "Opslaan",
1102  'save_go' => "Opslaan en doorgaan naar %s",
1103  'reset' => 'Reset',
1104  'publish' => "Publiceer",
1105  'cancel' => "Annuleren",
1106  'saving' => "Bezig met opslaan ...",
1107  'update' => "Wijzig",
1108  'preview' => "Voorbeeld",
1109  'edit' => "Bewerk",
1110  'delete' => "Verwijder",
1111  'accept' => "Accepteer",
1112  'reject' => "Afwijzen",
1113  'decline' => "Afwijzen",
1114  'approve' => "Toestaan",
1115  'activate' => "Activeren",
1116  'deactivate' => "Deactiveren",
1117  'disapprove' => "Afkeuren",
1118  'revoke' => "Intrekken",
1119  'load' => "Laden",
1120  'upload' => "Upload",
1121  'download' => "Download",
1122  'ban' => "Blokkeer",
1123  'unban' => "Deblokkeer",
1124  'banned' => "Geblokkeerd",
1125  'enable' => "Activeren",
1126  'disable' => "Deactiveren",
1127  'request' => "Aanvraag",
1128  'complete' => "Compleet",
1129  'open' => 'Open',
1130  'close' => 'Sluiten',
1131  'hide' => 'Verbergen',
1132  'show' => 'Tonen',
1133  'reply' => "Antwoord",
1134  'more' => 'Meer',
1135  'more_info' => 'Meer informatie',
1136  'comments' => 'Reacties',
1137  'import' => 'Import',
1138  'export' => 'Export',
1139  'untitled' => 'Geen titel',
1140  'help' => 'Help',
1141  'send' => 'Verstuur',
1142  'resend' => 'Opnieuw versturen',
1143  'post' => 'Plaats',
1144  'submit' => 'Verstuur',
1145  'comment' => 'Reageer',
1146  'upgrade' => 'Upgrade',
1147  'sort' => 'Sorteer',
1148  'filter' => 'Filter',
1149  'new' => 'Nieuw',
1150  'add' => 'Voeg toe',
1151  'create' => 'Aanmaken',
1152  'remove' => 'Verwijder',
1153  'revert' => 'Herstel',
1154  'validate' => 'Valideer',
1155  'read_more' => 'Lees meer',
1156  'next' => 'Volgende',
1157  'previous' => 'Vorige',
1158  'older' => 'Ouder',
1159  'newer' => 'Nieuwer',
1160 
1161  'site' => 'Website',
1162  'activity' => 'Activiteit',
1163  'members' => 'Leden',
1164  'menu' => 'Menu',
1165  'item' => 'Item',
1166 
1167  'up' => 'Omhoog',
1168  'down' => 'Omlaag',
1169  'top' => 'Boven',
1170  'bottom' => 'Beneden',
1171  'right' => 'Rechts',
1172  'left' => 'Links',
1173  'back' => 'Terug',
1174 
1175  'invite' => "Uitnodigen",
1176 
1177  'resetpassword' => "Wachtwoord resetten",
1178  'changepassword' => "Wachtwoord wijzigen",
1179  'makeadmin' => "Geef sitebeheerderrechten",
1180  'removeadmin' => "Trek sitebeheerderrechten in",
1181 
1182  'option:yes' => "Ja",
1183  'option:no' => "Nee",
1184 
1185  'unknown' => 'Onbekend',
1186  'never' => 'Nooit',
1187 
1188  'active' => 'Actief',
1189  'total' => 'Totaal',
1190  'unvalidated' => 'Ongevalideerd',
1191 
1192  'ok' => 'OK',
1193  'any' => 'Welke dan ook',
1194  'error' => 'Fout',
1195 
1196  'other' => 'Andere',
1197  'options' => 'Opties',
1198  'advanced' => 'Geavanceerd',
1199 
1200  'learnmore' => "Klik hier voor meer informatie.",
1201  'unknown_error' => 'Onbekende fout',
1202 
1203  'content' => "inhoud",
1204  'content:latest' => 'Laatste activiteit',
1205 
1206  'list:out_of_bounds' => "Je bent op een deel van de lijst gekomen zonder content, echter is er wel content beschikbaar.",
1207  'list:out_of_bounds:link' => "Terug naar de eerste pagina",
1208 
1209  'link:text' => 'bekijk link',
1210 
1215  'question:areyousure' => 'Weet je het zeker?',
1216 
1221  'status' => 'Status',
1222  'status:unsaved_draft' => 'Niet-opgeslagen concept',
1223  'status:draft' => 'Concept',
1224  'status:unpublished' => 'Ongepubliceerd',
1225  'status:published' => 'Gepubliceerd',
1226  'status:featured' => 'Uitgelicht',
1227  'status:open' => 'Open',
1228  'status:closed' => 'Gesloten',
1229  'status:enabled' => 'Geactiveerd',
1230  'status:disabled' => 'Gedeactiveerd',
1231  'status:unavailable' => 'Niet beschikbaar',
1232  'status:active' => 'Actief',
1233  'status:inactive' => 'Inactief',
1234 
1239  'sort:newest' => 'Nieuwste',
1240  'sort:oldest' => 'Oudste',
1241  'sort:popular' => 'Populair',
1242  'sort:alpha' => 'Alfabetisch',
1243  'sort:priority' => 'Prioriteit',
1244  'sort:relevance' => 'Relevantie',
1245  'sort:az' => '%s (A-Z)',
1246  'sort:za' => '%s (Z-A)',
1247 
1252  'title' => "Titel",
1253  'description' => "Omschrijving",
1254  'tags' => "Tags",
1255  'all' => "Alle",
1256  'mine' => "Mijn",
1257 
1258  'by' => 'door',
1259  'none' => 'geen',
1260 
1261  'annotations' => "Opmerkingen",
1262  'relationships' => "Relaties",
1263  'metadata' => "Metadata",
1264  'tagcloud' => "Tag cloud",
1265 
1266  'on' => 'Aan',
1267  'off' => 'Uit',
1268 
1269  'number_counter:decimal_separator' => ",",
1270  'number_counter:thousands_separator' => ".",
1271  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
1272  'number_counter:view:million' => "%sM",
1273  'number_counter:view:billion' => "%sB",
1274  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
1275 
1280  'edit:this' => 'Bewerk dit',
1281  'delete:this' => 'Verwijder dit',
1282  'comment:this' => 'Reageer hierop',
1283 
1288  'deleteconfirm' => "Weet je zeker dat je dit item wilt verwijderen?",
1289  'deleteconfirm:plural' => "Weet je zeker dat je deze items wilt verwijderen?",
1290  'fileexists' => "Er is reeds een bestand geüpload. Om het te vervangen selecteer hieronder een nieuw bestand",
1291  'input:file:upload_limit' => 'De maximale bestandsgrootte is %s',
1292  'input:container_guid:info' => 'Deze content zal worden geplaatst in %s',
1293 
1298  'useradd:subject' => 'Gebruikersaccount aangemaakt',
1299  'useradd:body' => 'Er is een gebruikersaccount voor je aangemaakt op %s. Om je aan te melden bezoek:
1300 
1301 %s
1302 
1303 Om je aan te kunnen melden moet je gebruik maken van de volgende gegevens:
1304 
1305 Gebruikersnaam: %s
1306 Wachtwoord: %s
1307 
1308 Nadat je bent aangemeld raden we je aan je wachtwoord te wijzigen.',
1309 
1313  'messages:title:success' => 'Succes',
1314  'messages:title:error' => 'Fout',
1315  'messages:title:warning' => 'Waarschuwing',
1316  'messages:title:help' => 'Help',
1317  'messages:title:notice' => 'Mededeling',
1318  'messages:title:info' => 'Informatie',
1319 
1324  'input:date_format' => 'Y-m-d',
1325  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
1326  'input:time_format' => 'G:i',
1327 
1328  'friendlytime:updated' => "%s - Bewerkt",
1329  'friendlytime:updated:title' => "Aangemaakt op: %s \nBijgewerkt op: %s",
1330 
1331  'friendlytime:justnow' => "zojuist",
1332  'friendlytime:minutes' => "%s minuten geleden",
1333  'friendlytime:minutes:singular' => "een minuut geleden",
1334  'friendlytime:hours' => "%s uren geleden",
1335  'friendlytime:hours:singular' => "een uur geleden",
1336  'friendlytime:days' => "%s dagen geleden",
1337  'friendlytime:days:singular' => "gisteren",
1338  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ G:i',
1339  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
1340 
1341  'friendlytime:future:minutes' => "over %s minuten",
1342  'friendlytime:future:minutes:singular' => "zometeen",
1343  'friendlytime:future:hours' => "over %s uur",
1344  'friendlytime:future:hours:singular' => "over een uurtje",
1345  'friendlytime:future:days' => "over %s dagen",
1346  'friendlytime:future:days:singular' => "morgen",
1347 
1348  'date:month:01' => '%s januari',
1349  'date:month:02' => '%s februari',
1350  'date:month:03' => '%s maart',
1351  'date:month:04' => '%s april',
1352  'date:month:05' => '%s mei',
1353  'date:month:06' => '%s juni',
1354  'date:month:07' => '%s juli',
1355  'date:month:08' => '%s augustus',
1356  'date:month:09' => '%s september',
1357  'date:month:10' => '%s oktober',
1358  'date:month:11' => '%s november',
1359  'date:month:12' => '%s december',
1360 
1361  'date:month:short:01' => '%s jan',
1362  'date:month:short:02' => '%s feb',
1363  'date:month:short:03' => '%s mrt',
1364  'date:month:short:04' => '%s apr',
1365  'date:month:short:05' => '%s mei',
1366  'date:month:short:06' => '%s jun',
1367  'date:month:short:07' => '%s jul',
1368  'date:month:short:08' => '%s aug',
1369  'date:month:short:09' => '%s sep',
1370  'date:month:short:10' => '%s okt',
1371  'date:month:short:11' => '%s nov',
1372  'date:month:short:12' => '%s dec',
1373 
1374  'date:weekday:0' => 'zondag',
1375  'date:weekday:1' => 'maandag',
1376  'date:weekday:2' => 'dinsdag',
1377  'date:weekday:3' => 'woensdag',
1378  'date:weekday:4' => 'donderdag',
1379  'date:weekday:5' => 'vrijdag',
1380  'date:weekday:6' => 'zaterdag',
1381 
1382  'date:weekday:short:0' => 'zo',
1383  'date:weekday:short:1' => 'ma',
1384  'date:weekday:short:2' => 'di',
1385  'date:weekday:short:3' => 'wo',
1386  'date:weekday:short:4' => 'do',
1387  'date:weekday:short:5' => 'vr',
1388  'date:weekday:short:6' => 'za',
1389 
1390  'interval:minute' => 'Elke minuut',
1391  'interval:fiveminute' => 'Elke vijf minuten',
1392  'interval:fifteenmin' => 'Elke vijftien minuten',
1393  'interval:halfhour' => 'Elk half uur',
1394  'interval:hourly' => 'Elk uur',
1395  'interval:daily' => 'Elke dag',
1396  'interval:weekly' => 'Elke week',
1397  'interval:monthly' => 'Elke maand',
1398  'interval:yearly' => 'Elk jaar',
1399 
1404  'installation:sitename' => "De naam van je site (bijvoorbeeld 'Mijn sociale netwerksite'):",
1405  'installation:sitedescription' => "Korte omschrijving van je site (optioneel)",
1406  'installation:sitedescription:help' => "Met de gebundelde plugins zal dit enkel verschijnen in de 'description' meta-tag voor zoekmachine resultaten.",
1407  'installation:wwwroot' => "De site-URL, gevolgd door een slash:",
1408  'installation:path' => "Het volledige pad naar de hoofdmap van de site op de schijf, gevolgd door een slash:",
1409  'installation:dataroot' => "Het volledige pad naar de map waar de uploads worden opgeslagen, gevolgd door een slash:",
1410  'installation:dataroot:warning' => "Je moet deze map handmatig aanmaken. Je plaatst de map <strong>buiten</strong> de mapstructuur van de Elgg-installatie!",
1411  'installation:sitepermissions' => "Het standaard toegangsniveau:",
1412  'installation:language' => "De standaardtaal voor de site:",
1413  'installation:debug' => "Debug mode geeft extra informatie die gebruikt kan worden om fouten te achterhalen. Let op: dit vertraagt het systeem! Gebruik dit alleen als je problemen ondervindt. ",
1414  'installation:debug:label' => "Logniveau:",
1415  'installation:debug:none' => 'Debug-mode uitschakelen (aanbevolen)',
1416  'installation:debug:error' => 'Alleen kritieke fouten weergeven',
1417  'installation:debug:warning' => 'Fouten en waarschuwingen weergeven',
1418  'installation:debug:notice' => 'Log alle fouten, waarschuwingen en mededelingen',
1419  'installation:debug:info' => 'Log alles',
1420 
1421  // Walled Garden support
1422  'installation:registration:description' => 'Registratie is standaard ingeschakeld. Je kunt dit uitschakelen als je niet wilt dat gebruikers zichzelf kunnen registreren.',
1423  'installation:registration:label' => 'Nieuwe gebruikers mogen zich registreren',
1424  'installation:adminvalidation:description' => 'Indien ingeschakeld, moeten nieuwe gebruikers handmatig worden gevalideerd door een beheerder van de site voordat zij hun account kunnen gebruiken.',
1425  'installation:adminvalidation:label' => 'Nieuwe gebruikers moeten door beheerder worden gevalideerd',
1426  'installation:adminvalidation:notification:description' => 'Indien ingeschakeld krijgen beheerders van de site een melding dat er gebruikers moeten worden gevalideerd. Beheerders kunnen deze notificaties uitschakelen in hun instellingen.',
1427  'installation:adminvalidation:notification:label' => 'Stuur beheerders een notificatie mbt gebruikers die wachten op validatie',
1428  'installation:adminvalidation:notification:direct' => 'Direct',
1429  'installation:walled_garden:description' => 'Maak van deze site een privénetwerk. Dit zorgt ervoor dat niet-aangemelde gebruikers niets kunnen zien van deze site, tenzij inhoud die geplaatst wordt specifiek publiekelijk is gedeeld.',
1430  'installation:walled_garden:label' => 'Alleen aangemelde gebruikers mogen pagina\'s zien.',
1431 
1432  'installation:view' => "Geeft de view op die standaard wordt gebruikt binnen de site, of laat het leeg voor de standaardview. Bij twijfel, laat de standaard staan!",
1433 
1434  'installation:siteemail' => "Site e-mailadres (dit wordt gebruikt voor het verzenden van systeem e-mails):",
1435  'installation:siteemail:help' => "Waarschuwing: Gebruik geen e-mailadres dat geassocieerd is met andere third-party diensten, zoals een helpdesk systeem, die overweg kan met inkomende emailberichten, aangezien dat een risico bevat dat er onbedoelde privé informatie gedeeld kan worden. Idealiter is een e-mailadres gewenst dat enkel voor deze website gebruikt zal worden.",
1436  'installation:default_limit' => "Standaard aantal items per pagina",
1437 
1438  'admin:site:access:warning' => "Het wijzigen van de toegangsinstellingen is alleen van toepassing op nieuwe content.",
1439  'installation:allow_user_default_access:description' => "Als je dit aanvinkt hebben individuele gebruikers de mogelijkheid om hun eigen standaard toegangsniveau in te stellen. Dit kan anders zijn dan de standaardinstelling van de site.",
1440  'installation:allow_user_default_access:label' => "Gebruikers standaardtoegang toestaan",
1441 
1442  'installation:simplecache:description' => "De simple cache verhoogt de performance door statische content te cachen, waaronder sommige CSS- en Javascriptbestanden. Normaal gezien wil je dit aan hebben staan.",
1443  'installation:simplecache:label' => "Gebruik simple cache (aangeraden)",
1444 
1445  'installation:cache_symlink:description' => "De symbolic link naar de simple cache map staat de webserver toe om statische content te serveren zonder de engine te starten. Dat kan de performance van de server sterk verbeteren",
1446  'installation:cache_symlink:label' => "Gebruik een symbolic link naar de simple cache directory (aanbevolen)",
1447  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolic link is aangemaakt. Indien je deze link wilt verwijderen, verwijder de symbolic link directory van de server",
1448  'installation:cache_symlink:paths' => 'De correct geconfigureerde symbolic link moet <i>%s</i> linken aan <i>%s</i>',
1449  'installation:cache_symlink:error' => "Vanwege de server configuratie kan de symbolic link configuratie niet automatisch worden aangemaakt. Kijk naar de documentatie hoe je de link handmatig aan kunt maken.",
1450 
1451  'installation:minify:description' => "De 'simple cache' kan tevens de prestaties verbeteren door JavaScript- en CSS-bestanden te comprimeren. Dit vereist dat 'simple cache' aanstaat. ",
1452  'installation:minify_js:label' => "JavaScript comprimeren (aangeraden)",
1453  'installation:minify_css:label' => "CSS comprimeren (aangeraden)",
1454 
1455  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Je moet het bestand .htaccess zodanig wijzigen dat het pad geïnjecteerd wordt in de GET-parameter __elgg_uri (je kunt install/config/htaccess.dist als voorbeeld gebruiken).",
1456  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg kan niet zelf de rewrite-rules testen. Controleer dat curl werkt en dat er geen IP-restricties zijn die localhost connecties blokkeren.",
1457 
1458  'installation:systemcache:description' => "De systeemcache verlaagt de laadtijd van de Elgg-engine door data te cachen naar bestanden.",
1459  'installation:systemcache:label' => "Gebruik systeemcache (aanbevolen)",
1460 
1461  'admin:legend:system' => 'Systeem',
1462  'admin:legend:caching' => 'Caching',
1463  'admin:legend:content' => 'Inhoud',
1464  'admin:legend:content_access' => 'Toegang tot content',
1465  'admin:legend:site_access' => 'Toegang tot de site',
1466  'admin:legend:debug' => 'Debugging en loggen',
1467 
1468  'config:i18n:allowed_languages' => "Toegestane talen",
1469  'config:i18n:allowed_languages:help' => "Enkel toegestane talen kunnen gebruikt worden door de gebruikers. Engels en de taal van de site zijn altijd toegestaan.",
1470  'config:i18n:who_can_change_language' => "Wie kan de taal aanpassen",
1471  'config:i18n:who_can_change_language:everyone' => "Iedereen",
1472  'config:i18n:who_can_change_language:admin_only' => "Alleen site beheerders",
1473  'config:i18n:who_can_change_language:nobody' => "Niemand",
1474 
1475  'config:users:remove_unvalidated_users_days' => "Aantal dagen totdat ongevalideerde gebruikers worden verwijderd",
1476  'config:users:remove_unvalidated_users_days:help' => "Ongevalideerde gebruikers zullen automatisch worden verwijderd na het opgegeven aantal dagen. Indien dit leeg wordt gelaten zullen de gebruikers niet automatisch worden verwijderd.",
1477  'config:users:can_change_username' => "Sta gebruikers toe om hun gebruikersnaam te wijzigen",
1478  'config:users:can_change_username:help' => "Indien het niet is toegestaan kan alleen een beheerder de gebruikersnaam van een gebruiker wijzigen",
1479  'config:remove_branding:label' => "Verwijder Elgg uitingen",
1480  'config:remove_branding:help' => "Overal op de website zijn er verschillende links en logo's welke aantonen dat de website is gemaakt middels Elgg. Als je de uitingen verwijderd overweeg om een donatie te doen op https://elgg.org/about/supporters",
1481  'config:disable_rss:label' => "Schakel RSS feeds uit",
1482  'config:disable_rss:help' => "Schakel dit uit om de RSS feeds niet meer te promoten",
1483  'config:friendly_time_number_of_days:label' => "Aantal dagen dat de relatieve tijdsweergave gebruikt mag worden",
1484  'config:friendly_time_number_of_days:help' => "Je kunt het aantal dagen configureren dat de relatieve tijdsweergave gebruikt wordt. Na het opgegeven aantal dagen zal de relatieve tijdsweergave wijzigen in een normaal datum formaat. Indien dit wordt ingesteld op 0 zal de relatieve tijdsweergave niet gebruikt worden.",
1485  'config:content:comment_box_collapses' => "Het reactieformulier klapt in na de eerste reactie op content",
1486  'config:content:comment_box_collapses:help' => "Dit is enkel van toepassing indien de reactie lijst gesorteerd is op meest recente eerst",
1487  'config:content:comments_group_only' => "Alleen groepsleden kunnen reageren op content in de groep",
1488  'config:content:comments_latest_first' => "De reacties moeten worden getoond met de meest recente eerst",
1489  'config:content:comments_latest_first:help' => "Dit bepaald de standaard sortering van de reacties bij de volledige weergave van content. Indien dit uitgeschakeld wordt, zal ook het reactie formulier onderaan de lijst worden getoond.",
1490  'config:content:comments_max_depth' => "Maximale diepte van geneste reacties",
1491  'config:content:comments_max_depth:help' => "Indien dit wordt ingeschakeld kunnen er reacties op reacties gemaakt worden tot de opgegeven diepte.",
1492  'config:content:comments_max_depth:none' => "Geneste reacties zijn niet toegestaan",
1493  'config:content:comments_per_page' => "Het aantal reacties per pagina",
1494  'config:content:pagination_behaviour' => "Standaard paginering gedrag van lijsten",
1495  'config:content:pagination_behaviour:help' => "Bepaalt hoe data in lijsten wordt bijgewerkt bij gebruik van paginering. Afzonderlijke lijsten kunnen van dit gedrag afwijken.",
1496  'config:content:pagination_behaviour:navigate' => "Navigeer naar de volgende pagina",
1497  'config:content:pagination_behaviour:ajax-replace' => "Vervang de lijst met de nieuwe pagina zonder verversing",
1498  'config:content:pagination_behaviour:ajax-append' => "Plaats nieuwe data vóór of achter de lijst",
1499  'config:content:pagination_behaviour:ajax-append-auto' => "Plaats nieuwe data vóór of achter de lijst (automatisch bij scrollen)",
1500  'config:email' => "E-mail",
1501  'config:email_html_part:label' => "Activeer HTML mail",
1502  'config:email_html_part:help' => "Uitgaande mail een HTML template worden vorm gegeven",
1503  'config:email_html_part_images:label' => "Vervang afbeeldingen in e-mails",
1504  'config:email_html_part_images:help' => "Controleer of en hoe afbeeldingen in uitgaande email wordt verwerkt. Indien toegestaan zullen alle afbeeldingen in de mail worden ge-embed. Niet alle email clients ondersteune de verschillende opties. Test de gekozen optie.",
1505  'config:email_html_part_images:base64' => "Base64 gecodeerd",
1506  'config:email_html_part_images:attach' => "Bijlagen",
1507  'config:delayed_email:label' => "Activeer uitgestelde e-mailnotificaties",
1508  'config:delayed_email:help' => "Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om e-mailnotificaties uit te stellen en gebundeld te ontvangen op een opgegeven frequentie (dagelijks, wekelijks)",
1509  'config:message_delay:label' => "Systeemberichten vertraging",
1510  'config:message_delay:help' => "Het standaard aantal secondes voordat succes systeemberichten verdwijnen",
1511 
1512  'upgrading' => 'Bijwerken',
1513  'upgrade:core' => 'Je Elgg-installatie is bijgewerkt',
1514  'upgrade:unlock' => 'Ontgrendel upgrade',
1515  'upgrade:unlock:confirm' => "De database is geblokkeerd door een andere upgrade. Meerdere upgrades tegelijkertijd laten lopen is gevaarlijk. Je moet alleen verder gaan als je zeker weet dat er geen andere upgrade draait. Ontgrendelen?",
1516  'upgrade:terminated' => 'De uprgade is afgebroken door een event handler',
1517  'upgrade:locked' => "Upgrade is niet mogelijk: er loopt reeds een upgrade. Om de upgrade te ontgrendelen bezoek je de beheersectie.",
1518  'upgrade:unlock:success' => "Upgrade succesvol ontgrendeld",
1519 
1520  'admin:pending_upgrades' => 'Er zijn belangrijke upgrades waar je beter nu meteen aandacht aan kunt schenken!',
1521  'admin:view_upgrades' => 'Bekijk de upgrades.',
1522  'item:object:elgg_upgrade' => 'Site-upgrades',
1523  'collection:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1524  'admin:upgrades:none' => 'De installatie is up-to-date!',
1525 
1526  'upgrade:success_count' => 'Geüpgraded:',
1527  'upgrade:error_count' => 'Fouten: %s',
1528  'upgrade:finished' => 'Upgrade is voltooid.',
1529  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>De upgrade is afgerond, maar er zijn fouten geconstateerd. Ververs de pagina en probeer de upgrade opnieuw uit te voeren.</p></p><br />Als de fouten zich opnieuw voordoen, kijk dan in je serverlog of daar een mogelijke oorzaak te vinden is. Je kunt bijstand krijgen bij het oplossen van de fout op de community van Elgg <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">in de groep \'technisch(e) support\'</a>',
1530  'upgrade:should_be_skipped' => 'Geen items om te upgraden',
1531  'upgrade:count_items' => '%d items om te upgraden',
1532 
1533  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1534  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Database GUID kolommen uitlijnen',
1535 
1540  'welcome' => "Welkom",
1541  'welcome:user' => 'Welkom %s',
1542 
1547  'email:from' => 'Van',
1548  'email:to' => 'Aan',
1549  'email:subject' => 'Titel',
1550  'email:body' => 'Bericht',
1551 
1552  'email:settings' => "E-mailinstellingen",
1553  'email:address:label' => "Jouw e-mailadres",
1554  'email:address:help:confirm' => "E-mail wijziging aangevraagd naar '%s'. Controleer de e-mail inbox voor instructies.",
1555  'email:address:password' => "Wachtwoord",
1556  'email:address:password:help' => "Om je e-mail adres te kunnen wijzigen moet je je huidige wachtwoord bevestigen.",
1557 
1558  'email:save:success' => "Het nieuwe e-mail adres is opgeslagen, en er wordt verificatie gevraagd.",
1559  'email:save:fail' => "Je nieuwe e-mailadres kon niet worden opgeslagen.",
1560  'email:save:fail:password' => "Het opgegeven wachtwoord komt niet overeen met je huidige wachtwoord, je e-mail adres kon niet worden aangepast.",
1561 
1562  'friend:newfriend:subject' => "%s heeft jou toegevoegd als vriend!",
1563  'friend:newfriend:body' => "%s heeft je toegevoegd als vriend!
1564 
1565 Klik hier om naar het profile te gaan:
1566 
1567 %s",
1568 
1569  'email:changepassword:subject' => "Wachtwoord gewijzigd!",
1570  'email:changepassword:body' => "Je wachtwoord is gewijzigd.",
1571 
1572  'email:resetpassword:subject' => "Wachtwoord reset!",
1573  'email:resetpassword:body' => "Je wachtwoord is gereset naar: %s",
1574 
1575  'email:changereq:subject' => "Aanvraag om het wachtwoord te wijzigen.",
1576  'email:changereq:body' => "Iemand (van het IP adres %s) heeft een nieuw wachtwoord aangevraagd voor dit account.
1577 
1578 Indien je dit zelf hebt aangevraagd, klik op onderstaande link. Anders negeer deze e-mail.
1579 
1580 %s",
1581 
1582  'account:email:request:success' => "Het nieuwe e-mailadres zal worden opgeslagen nadat deze is gevalideerd. Controleer de e-mail inbox van '%s' voor validatie instructies.",
1583  'email:request:email:subject' => "Bevestig je e-mailadres",
1584  'email:request:email:body' => "Je hebt een verzoek ingediend om je e-mailadres te wijziging op '%s'.
1585 Indien je deze wijziging niet hebt aangevraagd kun je deze mail als niet verzonden beschouwen.
1586 
1587 Gebruik de volgende link om de wijziging te bevestigen:
1588 %s
1589 
1590 Deze link is slechts 1 uur geldig.",
1591 
1592  'account:email:request:error:no_new_email' => "Er is geen e-mailadres wijziging die nog moet worden goedgekeurd.",
1593 
1594  'email:confirm:email:old:subject' => "Het e-mailadres is gewijzigd",
1595  'email:confirm:email:old:body' => "Je e-mailadres op '%s' is gewijzigd.
1596 Vanaf nu ontvang je de e-mail notificaties op '%s'.
1597 
1598 Indien je deze wijziging niet hebt aangevraagd, neem dan contact op met een beheerder van de site.
1599 %s",
1600 
1601  'email:confirm:email:new:subject' => "Het e-mailadres is gewijzigd",
1602  'email:confirm:email:new:body' => "Je e-mailadres op '%s' is gewijzigd.
1603 Vanaf nu ontvang je de e-mail notificaties op dit e-mailadres.
1604 
1605 Indien je deze wijziging niet hebt aangevraagd, neem dan contact op met een beheerder van de site.
1606 %s",
1607 
1608  'account:email:admin:validation_notification' => "Stuur mij een notificatie indien gebruikers zich aanmelden en handmatig gevalideerd moeten worden",
1609  'account:email:admin:validation_notification:help' => "Vanwege de instellingen op de site moeten nieuwe gebruikers handmatig gevalideerd worden. Middels deze instelling kun je de notificaties uitschakelen.",
1610 
1611  'account:validation:pending:title' => "Accounts wachtend op validatie",
1612  'account:validation:pending:content' => "Je account is succesvol geregistreerd! Voordat je je account kunt gebruiken moet deze echter eerst nog worden gevalideerd door een beheerder van de site. Zodra dit gedaan is ontvang je daarvan een e-mail.",
1613 
1614  'account:notification:validation:subject' => "Je account op %s is gevalideerd!",
1615  'account:notification:validation:body' => "Je account op '%s' is gevalideerd. Je kunt nu je account gebruiken.
1616 
1617 Klik hier om naar de website te gaan:
1618 %s",
1619 
1624  'default_access:settings' => "Je standaard toegangsniveau",
1625  'default_access:label' => "Standaardtoegang",
1626  'user:default_access:success' => "Je nieuwe standaard toegangsniveau is opgeslagen.",
1627  'user:default_access:failure' => "Je nieuwe standaard toegangsniveau is niet opgeslagen.",
1628 
1633  'comments:count' => "%s reacties",
1634  'item:object:comment' => 'Reacties',
1635  'collection:object:comment' => 'Reacties',
1636  'notification:object:comment:create' => "Stuur een notificatie wanneer een reactie is geplaatst",
1637 
1638  'river:object:default:comment' => '%s reageerde op %s',
1639 
1640  'generic_comments:add' => "Voeg een reactie toe",
1641  'generic_comments:edit' => "Reactie bewerken",
1642  'generic_comments:post' => "Plaats reactie",
1643  'generic_comments:text' => "Reactie",
1644  'generic_comments:latest' => "Laatste reacties",
1645  'generic_comment:login_required' => "Je moet zijn aangemeld om een reactie achter te laten.",
1646  'generic_comment:posted' => "Je reactie is succesvol geplaatst.",
1647  'generic_comment:updated' => "De reactie is gewijzigd",
1648  'entity:delete:object:comment:success' => "De reactie is succesvol verwijderd",
1649  'generic_comment:blank' => "Sorry, je moet wel wat invullen voordat we je reactie kunnen opslaan!",
1650  'generic_comment:notfound' => "Sorry, we konden de reactie niet vinden.",
1651  'generic_comment:failure' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van je reactie. Probeer het nogmaals.",
1652  'generic_comment:none' => 'Geen reacties',
1653  'generic_comment:title' => 'Reactie door %s',
1654  'generic_comment:on' => '%s op %s',
1655  'generic_comment:by_owner' => 'Reactie door de eigenaar',
1656  'generic_comments:latest:posted' => 'plaatste een',
1657 
1658  'generic_comment:notification:subject' => 'Re: %s',
1659  'generic_comment:notification:owner:summary' => 'Je hebt een nieuwe reactie op: %s',
1660  'generic_comment:notification:owner:body' => "Je hebt een nieuwe reactie gekregen op je content.
1661 
1662 %s
1663 
1664 Om te reageren of het originele item te bekijken, klik hier:
1665 %s",
1666 
1667  'generic_comment:notification:user:summary' => 'Een nieuwe reactie op: %s',
1668  'generic_comment:notification:user:body' => "Er is een nieuwe reactie:
1669 
1670 %s
1671 
1672 Om te reageren of het originele item te bekijken, klik hier:
1673 %s",
1674 
1679  'byline' => 'Door %s',
1680  'byline:ingroup' => 'in de groep %s',
1681 
1682  'entity:delete:item' => 'Item',
1683  'entity:delete:item_not_found' => 'Item niet gevonden',
1684  'entity:delete:permission_denied' => 'U beschikt niet over de juiste rechten om dit item te verwijderen.',
1685  'entity:delete:success' => '%s is verwijderd.',
1686  'entity:delete:fail' => '%s kon niet worden verwijderd.',
1687 
1688  'entity:subscribe' => "Volgen",
1689  'entity:subscribe:disabled' => "Je standaard notificatie instellingen voorkomen dat je je kunt abonneren op deze content",
1690  'entity:subscribe:success' => "Je bent succesvol geabonneerd op %s",
1691  'entity:subscribe:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het abonneren op %s",
1692 
1693  'entity:unsubscribe' => "Ontvolgen",
1694  'entity:unsubscribe:success' => "Je hebt je succesvol afgemeld van %s",
1695  'entity:unsubscribe:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het ontvolgen van %s",
1696 
1697  'entity:mute' => "Notificaties uitzetten",
1698  'entity:mute:success' => "Notificaties voor %s succesvol geblokkeerd",
1699  'entity:mute:fail' => "Een fout is opgetreden tijdens het blokkeren van notificaties van %s",
1700 
1701  'entity:unmute' => "Notificaties deblokkeren",
1702  'entity:unmute:success' => "Notificaties voor %s succesvol gedeblokkeerd",
1703  'entity:unmute:fail' => "Een fout is opgetreden tijdens het deblokkeren van notificaties van %s",
1704 
1709  'annotation:delete:fail' => "Een fout is opgetreden tijdens het verwijderen van de annotatie",
1710  'annotation:delete:success' => "De annotatie is succesvol verwijderd",
1711 
1716  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Het formulier mist __token en/of __ts veld(en)',
1717  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Er was een probleem (token mismatch). Dit betekent waarschijnlijk dat de gebruikte pagina verlopen was. Probeer het nogmaals.",
1718  'actiongatekeeper:timeerror' => 'De gebruikte pagina is verlopen. Ververs en probeer het nogmaals.',
1719  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Sorry. Het formulier kon niet worden verwerkt om onbekende reden.',
1720  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'De totale grootte van de ge-uploade bestanden is meer dan is toegestaan door de site beheerder',
1721 
1726  'js:security:token_refresh_failed' => 'Kan geen verbinding maken met %s. Je kunt problemen ervaren tijdens het opslaan van content.',
1727  'js:lightbox:current' => "afbeelding %s van %s",
1728 
1732  'diagnostics:report' => 'Diagnostics Report',
1733  'diagnostics:description' => 'Het Diagnostic Report kan gebruikt worden om problemen met de installatie van Elgg te analyseren. Elgg ontwikkelaars kunnen verzoeken om dit rapport.',
1734  'diagnostics:header' => '========================================================================
1735 Elgg Diagnostic Report
1736 Generated %s by %s
1737 ========================================================================
1738 
1739 ',
1740  'diagnostics:report:basic' => '
1741 Elgg Release %s, version %s
1742 
1743 ------------------------------------------------------------------------',
1744  'diagnostics:report:php' => '
1745 PHP info:
1746 %s
1747 ------------------------------------------------------------------------',
1748  'diagnostics:report:md5' => '
1749 Installed files and checksums:
1750 
1751 %s
1752 ------------------------------------------------------------------------',
1753  'diagnostics:report:globals' => '
1754 Global variables:
1755 
1756 %s
1757 ------------------------------------------------------------------------',
1758 
1762  'elgg:powered' => "Aangedreven door Elgg",
1763 
1767  'cli:login:error:unknown' => "Het is niet mogelijk om aan te melden als %s",
1768  'cli:login:success:log' => "Aangemeld als %s [guid: %s]",
1769  'cli:response:output' => "Antwoord:",
1770  'cli:option:as' => "Voer het commando uit namens de gebruiker met de opgegeven gebruikersnaam",
1771  'cli:option:language' => "Voer het commando uit met de opgegeven taal (bijvoorbeeld en, nl of de)",
1772 
1773  'cli:cache:clear:description' => "Leeg de caches",
1774  'cli:cache:invalidate:description' => "Invalideer de caches",
1775  'cli:cache:purge:description' => "Schoon de caches op",
1776 
1777  'cli:cron:description' => "Voer de cron commandos uit voor alle of voor een opgegeven interval",
1778  'cli:cron:option:interval' => "Interval naam (bijvoorbeeld hourly)",
1779  'cli:cron:option:force' => "Forceer de uitvoer van de cron interval ook al is deze niet van toepassing",
1780  'cli:cron:option:time' => "Tijdstip van cron initialisatie",
1781 
1782  'cli:database:seed:description' => "Vul de database met nep entiteiten",
1783  'cli:database:seed:argument:create' => "Altijd nieuwe entiteiten creëren tijdens het seeden",
1784  'cli:database:seed:option:limit' => "Aantal entiteiten om aan te maken",
1785  'cli:database:seed:option:image_folder' => "Pad naar map waarin afbeeldingen staan die gebruikt kunnen worden tijdens het seeden",
1786  'cli:database:seed:option:type' => "Type entiteiten om te (un)seeden (%s)",
1787  'cli:database:seed:option:create_since' => "Een PHP time string om de ondergrens van het creatie tijdstip van seeded entities in te stellen",
1788  'cli:database:seed:option:create_until' => "Een PHP time string om de bovengrens van het creatie tijdstip van seeded entities in te stellen",
1789  'cli:database:seed:log:error:faker' => "Dit is een functionaliteit voor ontwikkelaars ten behoeve van testen. Gelieve dit niet voor andere doeleinden te gebruiken.",
1790  'cli:database:seed:log:error:logged_in' => "Het seeden van de database behoort niet uitgevoerd te worden met een aangemelde gebruiker",
1791 
1792  'cli:database:unseed:description' => "Verwijder de nep entiteiten uit de database",
1793 
1794  'cli:plugins:activate:description' => "Activeer plugin(s)",
1795  'cli:plugins:activate:option:force' => "Los automatisch conflicten op door plugins te (de)activeren",
1796  'cli:plugins:activate:argument:plugins' => "Plugin IDs om te activeren",
1797  'cli:plugins:activate:progress:start' => "Plugins activeren",
1798 
1799  'cli:plugins:deactivate:description' => "Plugins deactiveren",
1800  'cli:plugins:deactivate:option:force' => "Forceer deactivatie van alle afhankelijke plugins",
1801  'cli:plugins:deactivate:argument:plugins' => "Plugin IDs om te deactiveren",
1802  'cli:plugins:deactivate:progress:start' => "Plugins deactiveren",
1803 
1804  'cli:plugins:list:description' => "Toon alle geïnstalleerde plugins op de site",
1805  'cli:plugins:list:option:status' => "Plugin status ( %s )",
1806  'cli:plugins:list:option:refresh' => "Ververs de plugin lijst met recentelijk geïnstalleerde plugins",
1807  'cli:plugins:list:error:status' => "%s is geen valide status. Toegestane opties zijn: %s",
1808 
1809  'cli:simpletest:description' => "Voer simpletest test suite uit (verouderd)",
1810  'cli:simpletest:option:config' => "Pad naar settings bestand waarmee de Elgg Applicatie moet worden gestart",
1811  'cli:simpletest:option:plugins' => "Een lijst van plugins die aan moeten staan voor de tests. Gebruik 'all' voor alle plugins",
1812  'cli:simpletest:option:filter' => "Enkel tests uitvoeren die aan het filter voldoen",
1813  'cli:simpletest:error:class' => "De Elgg applicatie moet geïnstalleerd worden met '%s'",
1814  'cli:simpletest:error:file' => "%sis geen geldige simpletest class",
1815  'cli:simpletest:output:summary' => "Duur: %.2fseconden, Geheugen: %.2fMb",
1816 
1817  'cli:upgrade:description' => "Start systeem upgrades",
1818  'cli:upgrade:option:force' => "Forceer upgrades om uit te voeren, ook al loopt er een andere upgrade.",
1819  'cli:upgrade:argument:async' => "Start nog uit te voeren asynchrone upgrades",
1820  'cli:upgrade:system:upgraded' => "Systeem upgrades zijn uitgevoerd",
1821  'cli:upgrade:system:failed' => "Systeem upgrades zijn mislukt",
1822  'cli:upgrade:async:upgraded' => "Asynchrone upgrades zijn uitgevoerd",
1823  'cli:upgrade:aysnc:failed' => "Asynchrone upgrades zijn mislukt",
1824 
1825  'cli:upgrade:batch:description' => "Voer één of meerdere upgrades uit",
1826  'cli:upgrade:batch:argument:upgrades' => "Een of meerdere upgrades (class namen) om uit te voeren",
1827  'cli:upgrade:batch:option:force' => "Upgrade uitvoeren ook al is deze gemarkeerd als afgerond",
1828  'cli:upgrade:batch:finished' => "Upgrades uitvoeren afgerond",
1829  'cli:upgrade:batch:notfound' => "Geen upgrade class gevonden voor %s",
1830 
1831  'cli:upgrade:list:description' => "Toont een lijst met alle upgrades in het systeem",
1832  'cli:upgrade:list:completed' => "Afgeronde upgrades",
1833  'cli:upgrade:list:pending' => "Nog uit te voeren upgrades",
1834  'cli:upgrade:list:notfound' => "Geen upgrades gevonden",
1835 
1840  "aa" => "Afar",
1841  "ab" => "Abkhazian",
1842  "af" => "Afrikaans",
1843  "am" => "Amharic",
1844  "ar" => "Arabic",
1845  "as" => "Assamese",
1846  "ay" => "Aymara",
1847  "az" => "Azerbaijani",
1848  "ba" => "Bashkir",
1849  "be" => "Byelorussian",
1850  "bg" => "Bulgarian",
1851  "bh" => "Bihari",
1852  "bi" => "Bislama",
1853  "bn" => "Bengali; Bangla",
1854  "bo" => "Tibetan",
1855  "br" => "Breton",
1856  "ca" => "Catalan",
1857  "cmn" => "Mandarijn Chinees", // ISO 639-3
1858  "co" => "Corsican",
1859  "cs" => "Czech",
1860  "cy" => "Welsh",
1861  "da" => "Danish",
1862  "de" => "Duits",
1863  "dz" => "Bhutani",
1864  "el" => "Greek",
1865  "en" => "Engels",
1866  "eo" => "Esperanto",
1867  "es" => "Spanish",
1868  "et" => "Estonian",
1869  "eu" => "Basque",
1870  "eu_es" => "Baskisch (Spanje)",
1871  "fa" => "Persian",
1872  "fi" => "Finnish",
1873  "fj" => "Fiji",
1874  "fo" => "Faeroese",
1875  "fr" => "Frans",
1876  "fy" => "Frisian",
1877  "ga" => "Irish",
1878  "gd" => "Scots / Gaelic",
1879  "gl" => "Galician",
1880  "gn" => "Guarani",
1881  "gu" => "Gujarati",
1882  "he" => "Hebrew",
1883  "ha" => "Hausa",
1884  "hi" => "Hindi",
1885  "hr" => "Croatian",
1886  "hu" => "Hungarian",
1887  "hy" => "Armenian",
1888  "ia" => "Interlingua",
1889  "id" => "Indonesian",
1890  "ie" => "Interlingue",
1891  "ik" => "Inupiak",
1892  //"in" => "Indonesian",
1893  "is" => "Icelandic",
1894  "it" => "Italian",
1895  "iu" => "Inuktitut",
1896  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1897  "ja" => "Japanese",
1898  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1899  "jw" => "Javanese",
1900  "ka" => "Georgian",
1901  "kk" => "Kazakh",
1902  "kl" => "Greenlandic",
1903  "km" => "Cambodian",
1904  "kn" => "Kannada",
1905  "ko" => "Korean",
1906  "ks" => "Kashmiri",
1907  "ku" => "Kurdish",
1908  "ky" => "Kirghiz",
1909  "la" => "Latin",
1910  "ln" => "Lingala",
1911  "lo" => "Laothian",
1912  "lt" => "Lithuanian",
1913  "lv" => "Latvian/Lettish",
1914  "mg" => "Malagasy",
1915  "mi" => "Maori",
1916  "mk" => "Macedonian",
1917  "ml" => "Malayalam",
1918  "mn" => "Mongolian",
1919  "mo" => "Moldavian",
1920  "mr" => "Marathi",
1921  "ms" => "Malay",
1922  "mt" => "Maltese",
1923  "my" => "Burmese",
1924  "na" => "Nauru",
1925  "ne" => "Nepali",
1926  "nl" => "Nederlands",
1927  "no" => "Norwegian",
1928  "oc" => "Occitan",
1929  "om" => "(Afan) Oromo",
1930  "or" => "Oriya",
1931  "pa" => "Punjabi",
1932  "pl" => "Polish",
1933  "ps" => "Pashto / Pushto",
1934  "pt" => "Portuguese",
1935  "pt_br" => "Portugees (Brazilië)",
1936  "qu" => "Quechua",
1937  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1938  "rn" => "Kirundi",
1939  "ro" => "Romanian",
1940  "ro_ro" => "Romeens (Roemenië)",
1941  "ru" => "Russian",
1942  "rw" => "Kinyarwanda",
1943  "sa" => "Sanskrit",
1944  "sd" => "Sindhi",
1945  "sg" => "Sangro",
1946  "sh" => "Serbo-Croatian",
1947  "si" => "Singhalese",
1948  "sk" => "Slovak",
1949  "sl" => "Slovenian",
1950  "sm" => "Samoan",
1951  "sn" => "Shona",
1952  "so" => "Somali",
1953  "sq" => "Albanian",
1954  "sr" => "Serbian",
1955  "sr_latin" => "Servisch (Latijn)",
1956  "ss" => "Siswati",
1957  "st" => "Sesotho",
1958  "su" => "Sundanese",
1959  "sv" => "Swedish",
1960  "sw" => "Swahili",
1961  "ta" => "Tamil",
1962  "te" => "Tegulu",
1963  "tg" => "Tajik",
1964  "th" => "Thai",
1965  "ti" => "Tigrinya",
1966  "tk" => "Turkmen",
1967  "tl" => "Tagalog",
1968  "tn" => "Setswana",
1969  "to" => "Tonga",
1970  "tr" => "Turkish",
1971  "ts" => "Tsonga",
1972  "tt" => "Tatar",
1973  "tw" => "Twi",
1974  "ug" => "Uigur",
1975  "uk" => "Ukrainian",
1976  "ur" => "Urdu",
1977  "uz" => "Uzbek",
1978  "vi" => "Vietnamese",
1979  "vo" => "Volapuk",
1980  "wo" => "Wolof",
1981  "xh" => "Xhosa",
1982  //"y" => "Yiddish",
1983  "yi" => "Yiddish",
1984  "yo" => "Yoruba",
1985  "za" => "Zuang",
1986  "zh" => "Chinese",
1987  "zh_hans" => "Vereenvoudigd Chinees",
1988  "zu" => "Zulu",
1989 
1990  "field:required" => 'Vereist',
1991 
1992  "core:upgrade:2017080900:title" => "Wijzig de database codering om multi-byte te ondersteunen",
1993  "core:upgrade:2017080900:description" => "Wijzigt de database codering naar utf8mb4 om ondersteuning te bieden voor multi-byte karakters zoals emoji's",
1994 
1995  "core:upgrade:2020102301:title" => "Verwijder de diagnostics plugin",
1996  "core:upgrade:2020102301:description" => "Verwijderd de entiteit behorende bij de Diagnostics plugin. Deze plugin is verwijderd in Elgg 4.0.",
1997 
1998  "core:upgrade:2021022401:title" => "Migreer notificatie abonnementen",
1999  "core:upgrade:2021022401:description" => "Notificatie abonnementen worden anders opgeslagen in de database. Gebruik deze upgrade om alle abonnementen om te zetten naar de nieuwe manier.",
2000 
2001  "core:upgrade:2021040701:title" => "Migreer notificatie instellingen van gebruikers",
2002  "core:upgrade:2021040701:description" => "Om het voor developers eenvoudiger te maken om notificatie instellingen op te slaan zal een migratie nodig zijn om bestaande instellingen om te zetten naar de nieuwe conventie.",
2003 
2004  'core:upgrade:2021040801:title' => "Migreer Access collection notificatie voorkeuren",
2005  'core:upgrade:2021040801:description' => "Er is een nieuwe manier om notificatie voorkeuren op te slaan. Deze upgrade migreert de oude instellingen naar de nieuwe.",
2006 
2007  'core:upgrade:2021041901:title' => "Verwijder de notificaties plugin",
2008  'core:upgrade:2021041901:description' => "Verwijderd de entiteit bijbehorend aan de Notificaties plugin. Deze plugin is verwijderd in Elgg 4.0.",
2009 
2010  'core:upgrade:2021060401:title' => "Voeg content eigenaren toe als abonnees op hun eigen content",
2011  'core:upgrade:2021060401:description' => "Content eigenaren behoren geabonneerd te zijn op hun eigen content. Deze upgrade zorgt dat dat voor oude content ook het geval is.",
2012 );