Elgg  Version 4.3
pl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'Strona',
14  'collection:site:site' => 'Strony',
15 
20  'login' => "Zaloguj",
21  'loginok' => "Zostałeś zalogowany.",
22  'login:empty' => "Wymagana jest nazwa użytkownika lub adres e-mail.",
23  'login:baduser' => "Nie można było wczytać konta użytkownika.",
24  'auth:nopams' => "Błąd wewnętrzny. Brak zainstalowanej metody uwierzytelniania użytkowników.",
25 
26  'logout' => "Wyloguj",
27  'logoutok' => "Zostałeś wylogowany.",
28  'logouterror' => "Nie można się wylogować, spróbuj ponownie.",
29  'session_expired' => "Twoja sesja się przedawniła. Odśwież stroną aby zalogować się ponownie.",
30 
31  'loggedinrequired' => "Strona dostępna tylko dla zalogowanych.",
32  'adminrequired' => "Strona dostępna tylko dla administratorów.",
33  'membershiprequired' => "Strona dostępna tylko dla członków grupy.",
34  'limited_access' => "Nie masz uprawnień do wyświetlania wskazanej strony.",
35 
40  'exception:title' => "Błąd krytyczny.",
41  'exception:contact_admin' => 'Wystąpił nieodwracalny błąd. Skontaktuj się z administratorem, podając następującą informację:',
42 
43  'actionnotfound' => "Nie odnaleziono pliku akcji %s.",
44  'actionunauthorized' => 'Nie masz uprawnień do wykonania tej akcji.',
45 
46  'ajax:error' => 'Unexpected error while performing an AJAX call. Maybe the connection to the server is lost.',
47  'ajax:not_is_xhr' => 'You cannot access AJAX views directly',
48 
49  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) nie mógł wystartować i został wyłączony. Przyczyna: %s',
50  'PluginException:InvalidID' => "%s jest niepoprawnym identyfikatorem rozszerzenia.",
51  'PluginException:InvalidPath' => "%s jest niepoprawną ścieżką rozszerzenia.",
52  'ElggPlugin:MissingID' => 'Brak identyfikatora rozszerzenia (guid %s)',
53  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Nie można wczytać %s dla rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
54  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Nie można otworzyć katalogu widoków rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
55  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s jest niepoprawnym rozszerzeniem i został wyłączony.',
56 
57  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Inne rozszerzenia korzystają z %s jako zależności. Aby go wyłączyć, musisz najpierw wyłączyć następujące rozszerzenia: %s',
58 
59  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Menu items found without parents to link them to',
60  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Menu item [%s] found with a missing parent[%s]',
61  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Duplicate registration found for menu item [%s]',
62 
63  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Hasło nie może być puste',
64  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Hasła muszą być jednakowe',
65  'LoginException:BannedUser' => 'Zostałeś zbanowany na tej stronie i nie możesz się logować',
66  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nie można się zalogować. Sprawdź nazwę użytkownika/e-mail oraz hasło.',
67  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nie można się zalogować. Sprawdź nazwę użytkownika/e-mail oraz hasło.',
68  'LoginException:AccountLocked' => 'Twoje konto zostało zablokowane z powodu zbyt wielu nieudanych prób logowania.',
69  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Nie powiodła się weryfikacja obecnego hasła.',
70  'LoginException:Unknown' => 'Nie można się zalogować z powodu nieznanego błędu.',
71 
72  'UserFetchFailureException' => 'Cannot check permission for user_guid [%s] as the user does not exist.',
73  'BadRequestException' => 'Bad request',
74 
75  'viewfailure' => 'Wystąpił wewnętrzny błąd w widoku %s',
76  'changebookmark' => 'Proszę zaktualizować swoją zakładkę dla tej strony',
77  'error:missing_data' => 'Zabrakło pewnych danych w twoim zapytaniu',
78  'save:fail' => 'Zapis danych nie powiódł się',
79  'save:success' => 'Twoje dane zostały zapisane',
80 
81  'error:default:title' => 'Ojoj...',
82  'error:default:content' => 'Kurza twarz... coś poszło nie tak',
83  'error:400:title' => 'Bad request',
84  'error:400:content' => 'Sorry. The request is invalid or incomplete.',
85  'error:403:title' => 'Forbidden',
86  'error:403:content' => 'Sorry. You are not allowed to access the requested page.',
87  'error:404:title' => 'Nie znaleziono strony',
88  'error:404:content' => 'Przepraszamy. Nie można znaleźć wskazanej strony.',
89 
90  'upload:error:ini_size' => 'Plik, który usiłujesz wgrać, jest za duży.',
91  'upload:error:form_size' => 'Plik, który usiłujesz wgrać, jest za duży.',
92  'upload:error:partial' => 'Wgrywanie pliku nie zostało ukończone.',
93  'upload:error:no_file' => 'Nie wybrano pliku.',
94  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
95  'upload:error:cant_write' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
96  'upload:error:extension' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
97  'upload:error:unknown' => 'Wgrywanie pliku nie powiodło się.',
98 
102  'table_columns:fromView:admin' => 'Administracja',
103  'table_columns:fromView:banned' => 'Zbanowany',
104  'table_columns:fromView:entity_menu' => 'Menu',
105  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Opis',
106  'table_columns:fromView:language' => 'Twój język',
107  'table_columns:fromView:owner' => 'Właściciel',
108  'table_columns:fromView:unvalidated_menu' => 'Menu',
109  'table_columns:fromView:user' => 'Użytkownicy',
110 
111  'table_columns:fromProperty:description' => 'Opis',
112  'table_columns:fromProperty:email' => 'Email',
113  'table_columns:fromProperty:name' => 'Nazwa',
114  'table_columns:fromProperty:type' => 'Typ',
115  'table_columns:fromProperty:username' => 'Użytkownik',
116  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Typ',
117 
122  'name' => "Wyświetlana nazwa",
123  'email' => "Adres e-mail",
124  'username' => "Użytkownik",
125  'loginusername' => "Nazwa użytkownika lub e-mail",
126  'password' => "Hasło",
127  'passwordagain' => "Hasło (potwierdź)",
128  'admin_option' => "Przydzielić temu użytkownikowi funkcje administratora?",
129 
133  'access:label:friends' => "Znajomi",
134  'access' => "Dostęp",
135  'access:limited:label' => "Ograniczony",
136  'access:help' => "Poziom dostępu",
137  'access:read' => "Uprawnienia odczytu",
138  'access:write' => "Uprawnienia zapisu",
139  'access:admin_only' => "Tylko administratorzy",
140 
145  'dashboard' => "Tablica",
146  'dashboard:nowidgets' => "Twoja tablica pozwala ci śledzić tą aktywność i treści na stronie, które są istotne dla ciebie.",
147 
148  'widgets:add' => 'Dodaj gadżety',
149  'widgets:add:description' => "Kliknij na dowolnym przycisku poniżej, aby dodać gadżet do tej strony.",
150  'widget:unavailable' => 'Już dodałeś ten gadżet.',
151  'widget:numbertodisplay' => 'Ilość elementów do wyświetlenia',
152 
153  'widget:delete' => 'Usuń %s',
154  'widget:edit' => 'Personalizuj ten gadżet',
155 
156  'widgets' => "Gadżety",
157  'widget' => "Gadżet",
158  'item:object:widget' => "Gadżety",
159  'collection:object:widget' => 'Gadżety',
160  'widgets:save:success' => "Gadżet został zapisany pomyślnie.",
161  'widgets:save:failure' => "Nie można było zapisać gadżetu.",
162  'widgets:add:success' => "Gadżet dodany pomyślnie.",
163  'widgets:add:failure' => "Nie mogliśmy dodać tego gadżetu.",
164  'widgets:move:failure' => "Nie mogliśmy zapisać nowej pozycji gadżetu.",
165  'widgets:remove:failure' => "Nie powiodło się usunięcie gadżetu",
166 
171  'group' => "Grupa",
172  'item:group' => "Grupy",
173  'collection:group' => 'Grupy',
174  'item:group:group' => "Grupy",
175  'collection:group:group' => 'Grupy',
176 
181  'user' => "Użytkownik",
182  'item:user' => "Użytkownicy",
183  'collection:user' => 'Użytkownicy',
184  'item:user:user' => 'Użytkownicy',
185  'collection:user:user' => 'Użytkownicy',
186 
187  'friends' => "Znajomi",
188 
189  'avatar' => 'Awatar',
190  'avatar:noaccess' => "Nie masz uprawnień aby edytować awatar tego użytkownika",
191  'avatar:create' => 'Utwórz swój awatar',
192  'avatar:edit' => 'Edytuj awatar',
193  'avatar:upload' => 'Wgraj nowy awatar',
194  'avatar:current' => 'Obecny awatar',
195  'avatar:remove' => 'Usuń obecny awatar i ustaw domyślną ikonę',
196  'avatar:crop:title' => 'Narzędzie do przycinania awatara',
197  'avatar:upload:instructions' => "Twój awatar jest wyświetlany wszędzie na stronie. Możesz go zmieniać tak często jak masz na to ochotę. (Akceptowane formaty plików: GIF, JPG lub PNG)",
198  'avatar:create:instructions' => 'Kliknij i przeciągnij kwadrat poniżej aby zaznaczyć obszar przycięcia awatara. Podgląd pokaże się po prawej. Gdy będziesz usatysfakcjonowany wyglądem, kliknij \'Utwórz awatar\'. Przycięta wersja będzie używana wszędzie na stronie jako twój awatar.',
199  'avatar:upload:success' => 'Pomyślnie wgrano awatar',
200  'avatar:upload:fail' => 'Nie powiodło się wgrywanie awatara',
201  'avatar:resize:fail' => 'Nie powiodło się przeskalowywanie awatara',
202  'avatar:crop:success' => 'Pomyślnie przycięto awatar',
203  'avatar:crop:fail' => 'Nie powiodło się przycinanie awatara',
204  'avatar:remove:success' => 'Usunięto awatar',
205  'avatar:remove:fail' => 'Nie powiodło się usuwanie awatara',
206 
210  'feed:rss' => 'Subskrybuj',
214  'link:view' => 'pokaż link',
215  'link:view:all' => 'Wyświetl wszystkie',
216 
217 
221  'river' => "Aktywność",
222  'river:update:user:avatar' => '%s ma nowy awatar',
223  'river:noaccess' => 'Nie masz uprawnień do wyświetlania tego elementu.',
224  'river:posted:generic' => '%s napisał',
225  'riveritem:single:user' => 'jakiś użytkownik',
226  'riveritem:plural:user' => 'jacyś użytkownicy',
227  'river:ingroup' => 'w grupie %s',
228  'river:none' => 'Brak aktywności',
229  'river:update' => 'Aktualizuj dla %s',
230  'river:delete' => 'Usuń ten wpis aktywności',
231  'river:delete:success' => 'Wpis aktywności został skasowany',
232  'river:delete:fail' => 'Nie powiodło się usunięcie wpisu aktywności',
233  'river:subject:invalid_subject' => 'Niepoprawny użytkownik',
234  'activity:owner' => 'Przeglądaj aktywność',
235 
243  'notification:method:email' => 'E-mail',
244  'usersettings:notifications:menu:filter:settings' => "Ustawienia",
245  'notification:subject' => 'Powiadomienia o %s',
246  'notification:body' => 'Zobacz nowy element tutaj %s',
247 
252  'search' => "Szukaj",
253  'searchtitle' => "Szukaj: %s",
254  'users:searchtitle' => "Szukano: %s",
255  'groups:searchtitle' => "Wyszukiwanie grup: %s",
256  'advancedsearchtitle' => "%s z pasujących wyników %s",
257  'notfound' => "Nie znaleziono nic.",
258 
259  'viewtype:change' => "Wybierz typ wyświetlania wyników",
260  'viewtype:list' => "Wyświetl listę",
261  'viewtype:gallery' => "Galeria",
262  'search:go' => 'Idź',
263  'userpicker:only_friends' => 'Tylko znajomi',
264 
269  'account' => "Konto",
270  'settings' => "Ustawienia",
271  'tools' => "Narzędzia",
272  'settings:edit' => 'Edytuj ustawienia',
273 
274  'register' => "Rejestracja",
275  'registerok' => "Rejestracja przebiegła pomyślnie dla %s. Aby aktywować swoje konto, proszę potwierdzić swój adres e-mail poprzez kliknięcie na wysłany link.",
276  'registerbad' => "Wystąpił bład w czasie rejestracji. Nazwa użytkownika już istnieje, hasła są za krótkie, lub nazwa użytkownika albo hasło jest za krótki.",
277  'registerdisabled' => "Rejestracja została wyłączona przez administratora.",
278  'register:fields' => 'Wszystkie pola są wymagane',
279  'registration:notemail' => 'Podany adres e-mail wydaje się nieprawidłowy.',
280  'registration:userexists' => 'Ta nazwa użytkownika już istnieje',
281  'registration:usernametoolong' => 'Nazwa użytkownika jest zbyt długa. Możesz użyć maksymalnie %u znaków.',
282  'registration:dupeemail' => 'Ten adres e-mail jest już w naszej bazie.',
283  'registration:emailnotvalid' => 'Adres e-mail który podałeś jest niepoprawny dla systemu,',
284  'registration:passwordnotvalid' => 'Twoje hasło które podałeś jest niepoprawne dla systemu.',
285  'registration:usernamenotvalid' => 'Użytkownik którego nazwę podałeś jest niepoprawny dla systemu.',
286 
287  'adduser' => "Dodaj użytkownika",
288  'adduser:ok' => "Nowy użytkownik dodany pomyślnie.",
289  'adduser:bad' => "Nowy użytkownik nie został utworzony.",
290 
291  'user:set:name' => "Ustawienia nazwy konta",
292  'user:name:label' => "Twoje imię",
293  'user:name:success' => "Twoje imię zmieniono pomyślnie.",
294  'user:name:fail' => "Nie można zmienić imienia.",
295 
296  'user:set:password' => "Hasło konta",
297  'user:current_password:label' => 'Aktualne hasło',
298  'user:password:label' => "Twoje nowe hasło",
299  'user:password2:label' => "Twoje nowe hasło ponownie",
300  'user:password:success' => "Zmiana hasła",
301  'user:password:fail' => "Nie można zmienić twojego hasła.",
302  'user:password:fail:notsame' => "Hasła nie są takie same!",
303  'user:password:fail:tooshort' => "Hasło jest za krótkie!",
304  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Wprowadzono niepoprawne aktualne hasło.',
305  'user:changepassword:unknown_user' => 'Niepoprawny użytkownik.',
306  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Twoje hasło zostanie zmienione.',
307 
308  'user:set:language' => "Ustawienia języka",
309  'user:language:label' => "Twój język",
310  'user:language:success' => "Ustawienia twojego języka zostały pomyśłnie aktualizowane.",
311  'user:language:fail' => "Twój język nie został zapisany.",
312 
313  'user:username:notfound' => 'Użytkownik %s nie znaleziony.',
314 
315  'user:password:lost' => 'Zapomniane hasło',
316  'user:password:changereq:success' => 'Nowe hasło wygenerowano pomyślnie, wysłano e-mail.',
317  'user:password:changereq:fail' => 'Nie można wygenerowaćnowego hasła.',
318 
319  'user:password:text' => 'Aby wygenerować nowe hasło wpisz poniżej swoją nazwę użytkownika. Otrzymasz e-mail z linkiem weryfikacyjnym, po kliknięciu nowe hasło zostanie wysłane.',
320 
321  'user:persistent' => 'Zapamiętaj mnie',
322 
330  'menu:page:header:administer' => 'Administracja',
331  'menu:page:header:configure' => 'Konfiguracja',
332  'menu:page:header:develop' => 'Develop',
333  'menu:page:header:default' => 'Inne',
334 
335  'admin:view_site' => 'Wyświetl stronę',
336  'admin:loggedin' => 'Zalogowany jako %s',
337  'admin:menu' => 'Menu',
338 
339  'admin:configuration:success' => "Twoje ustawienia zostały zapisane.",
340  'admin:configuration:fail' => "Twoje ustawienie nie zostały zapisane.",
341  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Nie można ustawić "%s" jako dataroot, ponieważ nie jest to ścieżka bezwzględna.',
342  'admin:configuration:default_limit' => 'The number of items per page must be at least 1.',
343 
344  'admin:unknown_section' => 'Niepoprawna sekcja panelu administracyjnego.',
345 
346  'admin' => "Administracja",
347  'admin:description' => "Panel administratora umożliwia kontrolę wszystkich aspektów tego systemu, od zarządzania użytkownikiem, do konfiguracji rozszerzeń. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
348 
349  'admin:statistics' => 'Statystyki',
350  'admin:server' => 'Serwer',
351  'admin:cron:record' => 'Najnowsze zadania cron',
352  'admin:cron:period' => 'Okres cron\'a',
353  'admin:cron:friendly' => 'Ostatnio ukończone',
354  'admin:cron:date' => 'Data i czas',
355  'admin:cron:msg' => 'Wiadomość',
356 
357  'admin:appearance' => 'Wygląd',
358  'admin:administer_utilities' => 'Narzędzia',
359  'admin:develop_utilities' => 'Narzędzia',
360  'admin:configure_utilities' => 'Narzędzia',
361  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
362 
363  'admin:users' => "Użytkownicy",
364  'admin:users:online' => 'Obecnie on-line',
365  'admin:users:newest' => 'Najnowsi',
366  'admin:users:admins' => 'Administratorzy',
367  'admin:users:banned' => 'Zbanowany',
368  'admin:users:add' => 'Dodaj nowego użytkownika',
369  'admin:users:description' => "Ten panel umożliwia kontrolę ustawień użytkowników na twojej stronie. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
370  'admin:users:adduser:label' => "Kliknij tutaj aby dodać nowego użytkownika...",
371  'admin:users:opt:linktext' => "Konfiguracja użytkowników...",
372  'admin:users:opt:description' => "Konfiguracja użytkowników i informacji o koncie.",
373  'admin:users:find' => 'Szukaj',
374  'admin:users:unvalidated' => 'Niezatwierdzony',
375  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'Brak niezatwierdzonych użytkowników.',
376  'admin:users:details:statistics' => 'Statystyki treści',
377 
378  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Tryb konserwacyjny',
379  'admin:upgrades' => 'Aktualizacje',
380 
381  'admin:settings' => 'Ustawienia',
382  'admin:settings:basic' => 'Ustawienia podstawowe',
383  'admin:settings:advanced' => 'Ustawienia zaawansowane',
384  'admin:settings:users' => 'Użytkownicy',
385  'admin:site:description' => "Ten panel umożliwia globalne ustawienia witryny. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
386  'admin:site:opt:linktext' => "Konfiguracja strony...",
387  'admin:settings:in_settings_file' => 'Opcja jest skonfigurowana w pliku settings.php',
388 
389  'site_secret:current_strength' => 'Siła klucza',
390  'site_secret:strength:weak' => "Słaby",
391  'site_secret:strength_msg:weak' => "Zdecydowanie zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony.",
392  'site_secret:strength:moderate' => "Umiarkowany",
393  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony w celu poprawy bezpieczeństwa strony.",
394  'site_secret:strength:strong' => "Silny",
395  'site_secret:strength_msg:strong' => "Twój sekretny klucz strony jest odpowiednio bezpieczny. Nie ma potrzeby tworzenia nowego.",
396 
397  'admin:dashboard' => 'Tablica',
398  'admin:widget:online_users' => 'Użytkownicy on-line',
399  'admin:widget:online_users:help' => 'Wyświetla listę użytkowników przepywających obecnie na stronie',
400  'admin:widget:new_users' => 'Nowi użytkownicy',
401  'admin:widget:new_users:help' => 'Wyświetla listę najnowszych użytkowników',
402  'admin:widget:banned_users' => 'Zbanowani użytkownicy',
403  'admin:widget:banned_users:help' => 'Wyświetla zbanowanych użytkowników',
404  'admin:widget:content_stats' => 'Statystyki treści',
405  'admin:widget:content_stats:help' => 'Śledź treści tworzone przez twoich użytkowników',
406  'admin:widget:cron_status' => 'Cron status',
407  'admin:widget:cron_status:help' => 'Shows the status of the last time cron jobs finished',
408  'admin:statistics:queue:name' => 'Nazwa',
409 
410  'admin:widget:admin_welcome' => 'Witaj',
411  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Krótkie wprowadzenie to panelu administracyjnego Elgg",
412  'admin:widget:admin_welcome:intro' => 'Witaj w Elgg! Właśnie patrzysz na tablicę administracyjną. Jest ona przydatna, gdy chcesz śledzić co się dzieje na stronie.',
413 
414  // argh, this is ugly
415  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Upewnij się, że sprawdziłeś zasoby dostępne poprzez linki dostępne w stopce. Dziękujemy za wybór Elgg!',
416 
417  'admin:widget:control_panel' => 'Panel sterowania',
418  'admin:widget:control_panel:help' => "Zapewnia prosty dostęp do często używanych narzędzi",
419 
420  'admin:cache:flush' => 'Wyczyść pamięć podręczną',
421  'admin:cache:flushed' => "Pamięć podręczna strony została wyczyszczona",
422 
423  'admin:footer:faq' => 'Częste pytania administracyjne',
424  'admin:footer:manual' => 'Podręcznik administracji',
425  'admin:footer:community_forums' => 'Forum społeczności Elgg',
426  'admin:footer:blog' => 'Blog Elgg',
427 
428  'admin:plugins:category:all' => 'Wszystkie rozszerzenia',
429  'admin:plugins:category:active' => 'Aktywne rozszerzenia',
430  'admin:plugins:category:inactive' => 'Nieaktywne rozszerzenia',
431  'admin:plugins:category:admin' => 'Administracja',
432  'admin:plugins:category:bundled' => 'W pakiecie',
433  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Spoza pakietu',
434  'admin:plugins:category:content' => 'Treść',
435  'admin:plugins:category:development' => 'Development',
436  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Usprawnienia',
437  'admin:plugins:category:api' => 'Usługi/API',
438  'admin:plugins:category:communication' => 'Komunikacja',
439  'admin:plugins:category:security' => 'Bezpieczeństwo i spam',
440  'admin:plugins:category:social' => 'Społeczne',
441  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
442  'admin:plugins:category:theme' => 'Tematy graficzne',
443  'admin:plugins:category:widget' => 'Gadżety',
444  'admin:plugins:category:utility' => 'Narzędzia',
445 
446  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Nieznane rozszerzenie',
447  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Nieznany plik.',
448  'admin:notices:could_not_delete' => 'Nie można usunąć notatki.',
449  'item:object:admin_notice' => 'Notatka administracyjna',
450 
451  'admin:options' => 'Opcje administracyjne',
452 
453  'admin:security:settings' => 'Ustawienia',
454  'admin:security:settings:label:account' => 'Konto',
455  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Powiadomienia',
456 
461  'plugins:disabled' => 'Rozszerzenia nie są wczytywane, ponieważ plik o nazwie "disabled" jest obecny w katalogu mod.',
462  'plugins:settings:save:ok' => "Ustawienia dla rozszerzenia %s zostały pomyśłnie zapisane.",
463  'plugins:settings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisu ustawień dla rozszerzenia %s.",
464  'plugins:usersettings:save:ok' => "Ustawienia użytkownika dla rozszerzenia %s zostały pomyślnie zapisane.",
465  'plugins:usersettings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisywania ustawień użytkownika dla rozszerzenia %s.",
466 
467  'item:object:plugin' => 'Rozszerzenie',
468  'collection:object:plugin' => 'Rozszerzenia',
469 
470  'admin:plugins' => "Rozszerzenia",
471  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktywuj wszystkie',
472  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Dezaktywuj wszystkie',
473  'admin:plugins:activate' => 'Aktywuj',
474  'admin:plugins:deactivate' => 'Dezaktywuj',
475  'admin:plugins:description' => "Ten panel pozwala kontrolować i konfigurować narzędzia zainstalowane w twoim serwisie.",
476  'admin:plugins:opt:linktext' => "Konfiguracja narzędzi...",
477  'admin:plugins:opt:description' => "Konfigurowanie narzędzi zainstalowanych w serwisie. ",
478  'admin:plugins:label:id' => "ID",
479  'admin:plugins:label:name' => "Name",
480  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
481  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorie',
482  'admin:plugins:label:licence' => "Licencja",
483  'admin:plugins:label:website' => "Adres",
484  'admin:plugins:label:info' => "Info",
485  'admin:plugins:label:files' => "Files",
486  'admin:plugins:label:resources' => "Resources",
487  'admin:plugins:label:screenshots' => "Screenshots",
488  'admin:plugins:label:repository' => "Kod",
489  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Zgłoś problem",
490  'admin:plugins:label:donate' => "Wesprzyj",
491  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'więcej informacji',
492  'admin:plugins:label:version' => 'Wersja',
493  'admin:plugins:label:location' => 'Położenie',
494  'admin:plugins:label:priority' => 'Priorytet',
495  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Zależności',
496 
497  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'To rozszerzenie ma brakujące zależności i nie może być włączone. Sprawdź wymagane zależności w \'więcej informacji\'.',
498  'admin:plugins:warning:invalid' => 'To rozszerzenie jest niepoprawne: %s',
499  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Sprawdź <a href="http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin">dokumentację Elgg</a> w poszukiwaniu wskazówek.',
500  'admin:plugins:cannot_activate' => 'nie można włączyć',
501 
502  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Zmieniono kolejność %s.",
503  'admin:plugins:set_priority:no' => "Nie można było zmienić kolejności %s.",
504  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Dezaktywowano %s.",
505  'admin:plugins:deactivate:no' => "Nie można było dezaktywować %s.",
506  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Nie można było dezaktywować %s. Błąd: %s",
507  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktywowano %s.",
508  'admin:plugins:activate:no' => "Nie można było aktywować %s.",
509  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Nie można było aktywować %s. Błąd: %s",
510  'admin:plugins:categories:all' => 'Wszystkie kategorie',
511  'admin:plugins:plugin_website' => 'Strona www rozszerzenia',
512  'admin:plugins:author' => '%s',
513  'admin:plugins:version' => 'Wersja %s',
514  'admin:plugin_settings' => 'Ustawienia rozszerzenia',
515  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'To rozszerzenie jest aktywne, ale ma niespełnione zależności. Możesz napotkać problemy. Zobacz \'więcej informacji\' w celu uzuskania szczegółów.',
516 
517  'admin:statistics:description' => "Jest to przegląd statystyk dotyczących witryny.",
518  'admin:statistics:opt:description' => "Zobacz informacje statystyczne na temat użytkowników i obiektów na stronie.",
519  'admin:statistics:opt:linktext' => "Zobacz statystyki...",
520  'admin:statistics:label:numentities' => "Przedmioty na stronie",
521  'admin:statistics:label:numusers' => "Liczba użytkowników",
522  'admin:statistics:label:numonline' => "Liczba użytkowników online",
523  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Użytkownicy online",
524  'admin:statistics:label:admins'=>"Administratorzy",
525  'admin:statistics:label:version' => "Wersja Elgg",
526  'admin:statistics:label:version:release' => "Wydanie",
527  'admin:statistics:label:version:version' => "Wersja",
528  'admin:server:label:php' => 'PHP',
529  'admin:server:label:web_server' => 'Serwer www',
530  'admin:server:label:server' => 'Serwer',
531  'admin:server:label:log_location' => 'Lokalizacja logów',
532  'admin:server:label:php_version' => 'Wersja PHP',
533  'admin:server:label:php_ini' => 'Lokalizacja pliku php.ini',
534  'admin:server:label:php_log' => 'Log PHP',
535  'admin:server:label:mem_avail' => 'Dostępna pamięć',
536  'admin:server:label:mem_used' => 'Użyta pamięć',
537  'admin:server:error_log' => "Log błędów serwera www",
538  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maksymalny rozmiar danych POST',
539  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maksymalny rozmiar wgrywanych plików',
540  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Uwaga: post_max_size musi być większy niż ta wartość aby móc wgrywać pliki tego rozmiaru)',
541 
542  'admin:server:requirements:php_extension' => "Rozszerzenie PHP: %s",
543 
544  'admin:user:label:search' => "Znajdź użytkownika:",
545  'admin:user:label:searchbutton' => "Szukaj",
546 
547  'admin:user:ban:no' => "Nie można zbanować użytkownika.",
548  'admin:user:ban:yes' => "Użytkownik zbanowany.",
549  'admin:user:self:ban:no' => "Nie możesz zbanować samego siebie",
550  'admin:user:unban:no' => "Użytkownik nie został od banowany.",
551  'admin:user:unban:yes' => "Użytkownik został pomyślnie od banowany.",
552  'admin:user:delete:no' => "Nie można skasować użytkownika.",
553  'admin:user:self:delete:no' => "Nie możesz skasować samego siebie",
554 
555  'admin:user:resetpassword:yes' => "Reset hasła, użytkownik powiadomiony.",
556  'admin:user:resetpassword:no' => "Hasło nie zostało zresetowane.",
557 
558  'admin:user:makeadmin:yes' => "Użytkownik jest obecnie adminem.",
559  'admin:user:makeadmin:no' => "Nie można utworzyć administratorem tego użytkownika.",
560 
561  'admin:user:removeadmin:yes' => "Użytkownik już nie jest administratorem",
562  'admin:user:removeadmin:no' => "Nie mogliśmy usunąć uprawnień administracyjnych temu użytkownikowi.",
563  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Nie możesz usunąć uprawnień administracyjnych samemu sobie.",
564  'admin:menu_items:configure' => 'Konfiguruj główne elementy menu',
565  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Usunąć linki z menu paska narzędzi?',
566  'admin:menu_items:saved' => 'Elementy menu zapisane.',
567  'admin:add_menu_item' => 'Dodaj własny element menu',
568  'admin:add_menu_item:description' => 'Wypełnij wyświetlaną nazwę oraz URL aby dodać własne elementy to twojego menu nawigacji.',
569  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Nieznany typ gadżetu',
570 
571  'admin:robots.txt:instructions' => "Edytuj poniżej plik robots.txt dla tej strony",
572  'admin:robots.txt:plugins' => "Rozszerzenia dodają poniższą treść do pliku robots.txt",
573  'admin:robots.txt:subdir' => "Plik robots.txt nie zadziała, ponieważ Elgg jest zainstalowany w podkatalogu",
574  'admin:robots.txt:physical' => "The robots.txt tool will not work because a physical robots.txt is present",
575 
576  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Ta strona jest w trakcie prac konserwacyjnych',
577  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Tryb konserwacyjny',
578  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Komunikat wyświetlany w trybie konserwacyjnym',
579  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Ustawienia tryby konserwacyjnego zostały zapisane.',
580  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Ta strona jest w trybie konserwacyjnym.',
581  'admin:login' => 'Logowanie administracyjne',
582 
587  'usersettings:description' => "Panel ustawień użytkownika pozwala na kontrolę wszystkich ustawień osobistych oraz zachowania rozszerzeń. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
588 
589  'usersettings:statistics' => "Twoje statystyki",
590  'usersettings:statistics:opt:description' => "Zobacz informacje statystyczne na temat użytkowników i obiektów na stronie.",
591  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Ustawienia konta",
592  'usersettings:user:opt:description' => "To pozwala na kontrolę ustawień użytkownika.",
593  'usersettings:user:opt:linktext' => "Zmień swoje ustawienia",
594 
595  'usersettings:plugins' => "Narzędzia",
596  'usersettings:plugins:opt:description' => "Konfiguracja ustawień dla twoich aktywnych narzędzi.",
597  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfiguruj swoje narzędzia.",
598 
599  'usersettings:plugins:description' => "Panel umożliwia na kontrolę i konfigurację ustawień osobistych, narzędzi zainstalowanych przez administratora systemu.",
600 
601  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Twoje szczegóły",
602  'usersettings:statistics:label:name' => "Pełne imię",
603  'usersettings:statistics:label:email' => "Email",
604  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Ostatnie logowanie",
605  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Członek od",
606  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Twoje jednostki",
607 
612  'river:all' => 'Cała aktywność',
613  'river:mine' => 'Moja aktywność',
614  'river:owner' => 'Aktywność użytkownika %s',
615  'river:friends' => 'Aktywność znajomych',
616  'river:select' => 'Pokaż %s',
617  'river:comments:more' => '+%u więcej',
618  'river:comments:all' => 'View all %u comments',
619  'river:generic_comment' => 'skomentował %s %s',
620 
625  'icon:size' => "Rozmiar ikony",
626  'icon:size:topbar' => "Górna belka",
627  'icon:size:tiny' => "Bardzo mały",
628  'icon:size:small' => "Mały",
629  'icon:size:medium' => "Średni",
630  'icon:size:large' => "Duży",
631  'icon:size:master' => "Bardzo duży",
632 
637  'save' => "Zapisz",
638  'reset' => 'Zresetuj',
639  'publish' => "Opublikuj",
640  'cancel' => "Anuluj",
641  'saving' => "Zapisywanie ...",
642  'update' => "Aktualizacja",
643  'preview' => "Podgląd",
644  'edit' => "Edycja",
645  'delete' => "Usuń",
646  'accept' => "Zaakceptuj",
647  'reject' => "Odrzuć",
648  'decline' => "Odrzuć",
649  'approve' => "Zatwierdź",
650  'activate' => "Aktywuj",
651  'deactivate' => "Dezaktywuj",
652  'disapprove' => "Dezaprobuj",
653  'revoke' => "Odwołaj",
654  'load' => "Załaduj",
655  'upload' => "Dodaj",
656  'download' => "Pobierz",
657  'ban' => "Ban",
658  'unban' => "Usuń ban",
659  'banned' => "Zbanowany",
660  'enable' => "Włącz",
661  'disable' => "Wyłącz",
662  'request' => "Żądanie",
663  'complete' => "Kompletne",
664  'open' => 'Otwórz',
665  'close' => 'Zamknij',
666  'hide' => 'Ukryj',
667  'show' => 'Pokaż',
668  'reply' => "Odpowiedz",
669  'more' => 'Więcej',
670  'more_info' => 'Więcej informacji',
671  'comments' => 'Komentarze',
672  'import' => 'Import',
673  'export' => 'Eksport',
674  'untitled' => 'Bez tytułu',
675  'help' => 'Pomoc',
676  'send' => 'Wyślij',
677  'post' => 'Wyślij',
678  'submit' => 'Wyślij',
679  'comment' => 'Skomentuj',
680  'upgrade' => 'Aktualizuj',
681  'sort' => 'Sortuj',
682  'filter' => 'Filtruj',
683  'new' => 'Nowy',
684  'add' => 'Dodaj',
685  'create' => 'Utwórz',
686  'remove' => 'Usuń',
687  'revert' => 'Przywróć',
688  'validate' => 'Zatwierdź',
689  'next' => 'Dalej',
690  'previous' => 'Wstecz',
691 
692  'site' => 'Strona',
693  'activity' => 'Aktywność',
694  'members' => 'Członkowie',
695  'menu' => 'Menu',
696 
697  'up' => 'Do góry',
698  'down' => 'Do dołu',
699  'top' => 'Góra',
700  'bottom' => 'Dół',
701  'right' => 'Prawy',
702  'left' => 'Lewy',
703  'back' => 'Tył',
704 
705  'invite' => "Zaproś",
706 
707  'resetpassword' => "Resetuj hasło",
708  'changepassword' => "Zmień hasło",
709  'makeadmin' => "Zrób adminem",
710  'removeadmin' => "Usuń uprawnienia administracyjne",
711 
712  'option:yes' => "Tak",
713  'option:no' => "Nie",
714 
715  'unknown' => 'Nieznany',
716  'never' => 'Nigdy',
717 
718  'active' => 'Aktywny',
719  'total' => 'Razem',
720  'unvalidated' => 'Niezatwierdzony',
721 
722  'ok' => 'OK',
723  'any' => 'Dowolny',
724  'error' => 'Błąd',
725 
726  'other' => 'Inne',
727  'options' => 'Opcje',
728  'advanced' => 'Zaawansowane',
729 
730  'learnmore' => "Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.",
731  'unknown_error' => 'Nieznany błąd',
732 
733  'content' => "treść",
734  'content:latest' => 'Ostatnia aktywność',
735 
736  'link:text' => 'pokaż link',
737 
742  'question:areyousure' => 'Czy jesteś pewien?',
743 
748  'status' => 'Status',
749  'status:unsaved_draft' => 'Niezapisany szkic',
750  'status:draft' => 'Szkic',
751  'status:unpublished' => 'Nieopublikowane',
752  'status:published' => 'Opublikowane',
753  'status:featured' => 'Promowane',
754  'status:open' => 'Otwarty',
755  'status:closed' => 'Zamknięty',
756  'status:active' => 'Aktywny',
757 
762  'sort:newest' => 'Najnowsi',
763  'sort:popular' => 'Najpopularniejsze',
764  'sort:alpha' => 'Alfabetycznie',
765  'sort:priority' => 'Priorytet',
766 
771  'title' => "Tytuł",
772  'description' => "Opis",
773  'tags' => "Tagi",
774  'all' => "Wszyscy",
775  'mine' => "Moje",
776 
777  'by' => 'przez',
778  'none' => 'żadne',
779 
780  'annotations' => "Adnotacje",
781  'relationships' => "Relacje",
782  'metadata' => "Metadane",
783  'tagcloud' => "Chmura tagów",
784 
785  'on' => 'Włączony',
786  'off' => 'Wyłączony',
787 
792  'edit:this' => 'Edytuj to',
793  'delete:this' => 'Usuń to',
794  'comment:this' => 'Skomentuj to',
795 
800  'deleteconfirm' => "Czy na pewno chcesz usunąć ten element?",
801  'deleteconfirm:plural' => "Czy na pewno chcesz usunąć te elementy?",
802 
807  'useradd:subject' => 'Utworzono konto użytkownika',
808 
812  'messages:title:error' => 'Błąd',
813  'messages:title:warning' => 'Ostrzeżenie',
814  'messages:title:help' => 'Pomoc',
815  'messages:title:notice' => 'Uwaga',
816  'messages:title:info' => 'Informacje',
817 
821  'input:date_format:datepicker' => '', // jQuery UI datepicker format
822 
823  'friendlytime:justnow' => "przed chwilą",
824  'friendlytime:minutes' => "%s minut temu",
825  'friendlytime:minutes:singular' => "minutę temu",
826  'friendlytime:hours' => "%s godzin temu",
827  'friendlytime:hours:singular' => "godzinę temu",
828  'friendlytime:days' => "%s dni temu",
829  'friendlytime:days:singular' => "wczoraj",
830  'friendlytime:date_format' => 'Y-m-d H:i:s',
831 
832  'friendlytime:future:minutes' => "za %s minut",
833  'friendlytime:future:minutes:singular' => "za minutę",
834  'friendlytime:future:hours' => "za %s godzin",
835  'friendlytime:future:hours:singular' => "za godzinę",
836  'friendlytime:future:days' => "za %s dni",
837  'friendlytime:future:days:singular' => "jutro",
838 
839  'date:month:01' => 'Styczeń %s',
840  'date:month:02' => 'Luty %s',
841  'date:month:03' => 'Marzec %s',
842  'date:month:04' => 'Kwiecień %s',
843  'date:month:05' => 'Maj %s',
844  'date:month:06' => 'Czerwiec %s',
845  'date:month:07' => 'Lipiec %s',
846  'date:month:08' => 'Sierpień %s',
847  'date:month:09' => 'Wrzesień %s',
848  'date:month:10' => 'Październik %s',
849  'date:month:11' => 'Listopad %s',
850  'date:month:12' => 'Grudzień %s',
851 
852  'date:month:short:01' => 'Jan %s',
853  'date:month:short:02' => 'Feb %s',
854  'date:month:short:03' => 'Mar %s',
855  'date:month:short:04' => 'Apr %s',
856  'date:month:short:05' => 'May %s',
857  'date:month:short:06' => 'Jun %s',
858  'date:month:short:07' => 'Jul %s',
859  'date:month:short:08' => 'Aug %s',
860  'date:month:short:09' => 'Sep %s',
861  'date:month:short:10' => 'Oct %s',
862  'date:month:short:11' => 'Nov %s',
863  'date:month:short:12' => 'Dec %s',
864 
865  'date:weekday:0' => 'Niedziela',
866  'date:weekday:1' => 'Poniedziałek',
867  'date:weekday:2' => 'Wtorek',
868  'date:weekday:3' => 'Środa',
869  'date:weekday:4' => 'Czwartek',
870  'date:weekday:5' => 'Piątek',
871  'date:weekday:6' => 'Sobota',
872 
873  'date:weekday:short:0' => 'Sun',
874  'date:weekday:short:1' => 'Mon',
875  'date:weekday:short:2' => 'Tue',
876  'date:weekday:short:3' => 'Wed',
877  'date:weekday:short:4' => 'Thu',
878  'date:weekday:short:5' => 'Fri',
879  'date:weekday:short:6' => 'Sat',
880 
881  'interval:minute' => 'Co minutę',
882  'interval:fiveminute' => 'Co pięć minut',
883  'interval:fifteenmin' => 'Co kwadrans',
884  'interval:halfhour' => 'Co pół godziny',
885  'interval:hourly' => 'Co godzinę',
886  'interval:daily' => 'Codziennie',
887  'interval:weekly' => 'Co tydzień',
888  'interval:monthly' => 'Co miesiąc',
889  'interval:yearly' => 'Co rok',
890 
895  'installation:sitename' => "Nazwa strony (np. \"Moja strona\")",
896  'installation:sitedescription' => "Krótki opis strony (opcjonalny)",
897  'installation:wwwroot' => "Pełny adres URL strony:",
898  'installation:path' => "Pełna ścieżka do katalogu głównego Elgg.",
899  'installation:dataroot' => "Pełna ścieżka do katalogu gdzie zapisywane będą pliki.",
900  'installation:dataroot:warning' => "Musisz utworzyć katalog ręcznie. Musi on znajdować się poza katalogiem Elgg.",
901  'installation:sitepermissions' => "DOmyślne uprawnienia dostępu:",
902  'installation:language' => "Domyślny język dla twojej strony:",
903  'installation:debug' => "Tryb debuggera dostarcza dodatkowe informacje użyteczne przy diagnozowaniu błędów, spowalnia jednak to znacznie system, używaj tylko wtedy gdy masz problem.",
904  'installation:debug:label' => "Poziom logowania:",
905  'installation:debug:none' => 'Wyłącz tryb odpluskwiania (zalecane)',
906  'installation:debug:error' => 'Wyświetlaj tylko błędy krytyczne',
907  'installation:debug:warning' => 'Wyświetlaj błędy i ostrzeżenia',
908  'installation:debug:notice' => 'Loguj wszystkie błędy, ostrzeżenia i adnotacje',
909  'installation:debug:info' => 'Loguj wszystko',
910 
911  // Walled Garden support
912  'installation:registration:description' => 'Rejestracja nowych użytkowników jest domyślnie włączona. Wyłącz tą opcję, jeśli chcesz uniemożłiwić nowym użytkownikom samodzielną rejestrację.',
913  'installation:registration:label' => 'Pozwól na rejestrację nowych użytkowników',
914  'installation:walled_garden:description' => 'Włącz tryb prywatnej sieci dla swojej strony. To uniemożliwi niezalogowanym użytkownikom, na wyświetlanie jakichkolwiek stron, poza wyraźnie wskazanymi jako publiczne.',
915  'installation:walled_garden:label' => 'Pozwól na przeglądanie stron tylko zalogowanym użytkownikom',
916 
917  'installation:view' => "Wprowadź widok, który będzie domyślnie używany przez twoją stronę lub pozostaw wartość domyślną (w razie wątpliwości, pozostaw wartość domyślną):",
918 
919  'installation:siteemail' => "Adres e-mail strony (używany do wysyłania systemowych e-mail)",
920  'installation:default_limit' => "Default number of items per page",
921 
922  'admin:site:access:warning' => "Modyfikacja ustawienia poziomu dostępu, wpływa wyłącznie na treści tworzone w przyszłości.",
923  'installation:allow_user_default_access:description' => "Jeśli zaznaczone, indywidualni użytkownicy będą mogli ustawić własny, domyślny poziom dostępu nadpisujący systemowy domyślny poziom dostępu.",
924  'installation:allow_user_default_access:label' => "Ustawienie użytkownika domyślnego poziomu dostępu",
925 
926  'installation:simplecache:description' => "Prosta pamięć podręczna zwiększa wydajność przez zapamiętywanie treści statycznych, wliczając część plików CSS i JavaScript. Zazwyczaj chcesz włączyć tą opcję.",
927  'installation:simplecache:label' => "Użyj prostej pamięci podręcznej (zalecane)",
928 
929  'installation:minify:description' => "Prosta pamięć podręczna może również poprawić wydajność przez kompresję kodu JavaScript i CSS. (Wymaga włączonej pamięci podręcznej)",
930  'installation:minify_js:label' => "Kompresuj JavaScript (zalecane)",
931  'installation:minify_css:label' => "Kompresuj CSS (zalecane)",
932 
933  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Musisz zaktualizować swój plik .htaccess aby ścieżka byłą przekazywana jako parametr GET o nazwie __elgg_uri (możesz użyć htaccess_dist jako prykładu).",
934  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg nie mógł się połączyć z serwerem w celu przetestowania reguł przepisywania. Sprawdź czy curl działa poprawnie oraz czy nie ma ograniczeń na twój adres IP, które wzbraniały by połączeń do localhost.",
935 
936  'installation:systemcache:description' => "Systemowa pamięć podręczna zmniejsza czas ładowania rdzenia Elgg, poprzez zapisywanie danych do plików.",
937  'installation:systemcache:label' => "Użyj systemowej pamięci podręcznej (zalecane)",
938 
939  'admin:legend:system' => 'System',
940  'admin:legend:caching' => 'Pamieć podręczna',
941  'admin:legend:content' => 'Treść',
942  'admin:legend:content_access' => 'Dostęp do treści',
943  'admin:legend:site_access' => 'Poziom dostępu na stronie',
944  'admin:legend:debug' => 'Odpluskwianie i logowanie',
945  'config:i18n:who_can_change_language:admin_only' => "Tylko administratorzy",
946  'config:email' => "E-mail",
947 
948  'upgrading' => 'Aktualizacja',
949  'upgrade:core' => 'Twoja instalacja elgg została zaktualizowana',
950  'upgrade:unlock' => 'Odblokuj aktualizację',
951  'upgrade:unlock:confirm' => "Baza danych jest zablokowana z powodu przebiegającej aktualizacji. Wykonywanie aktualizacji równolegle jest niebezpieczne. Powinieneś kontynuować tylko jeśli jesteś pewien, że nie jest uruchomiona żadna aktualizacja. Odblokować?",
952  'upgrade:locked' => "Nie można wykonać aktualizacji. Inna aktualizacja wciąż przebiega. Aby wyłączyć blokadę aktualizacji, zobacz sekcję Administracja.",
953  'upgrade:unlock:success' => "Blokada aktualizacji zdjęta pomyślnie.",
954 
955  'admin:pending_upgrades' => 'Ta strona ma oczekujące aktualizacje, które wymagają Twojej interwencji.',
956  'admin:view_upgrades' => 'Przeglądaj oczekujące aktualizacje.',
957  'item:object:elgg_upgrade' => 'Aktualizacje strony',
958  'admin:upgrades:none' => 'Twoja instalacja Elgg jest aktualna!',
959 
960  'upgrade:success_count' => 'Zaktualizowano:',
961  'upgrade:finished' => 'Aktualizacja zakończona',
962  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Aktualizacja zakończyła się błędami. Odśwież stronę aby spróbować ponownie.</p></p><br />Jeśli błąd się powtarza, sprawdź możliwe przyczyny w dzienniku błędów. Możesz szukać pomocy w rozwiązaniu problemów na stronie <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grupy wsparcia technicznego</a> w społeczności Elgg.</p>',
963 
964  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
965 
970  'welcome' => "Witaj",
971  'welcome:user' => 'Witaj %s',
972 
977  'email:from' => 'Nadawca',
978  'email:to' => 'Adresat',
979  'email:subject' => 'Tytuł',
980  'email:body' => 'Treść',
981 
982  'email:settings' => "Ustawienia e-mail",
983  'email:address:label' => "Twój adres e-mail",
984  'email:address:password' => "Hasło",
985 
986  'email:save:success' => "Nowy adres e-mail zapisano.",
987  'email:save:fail' => "Nie zapisano nowego adresu.",
988 
989  'friend:newfriend:subject' => "%s dodał cię do listy znajomych!",
990 
991  'email:changepassword:subject' => "Hasło zmienione!",
992 
993  'email:resetpassword:subject' => "Reset hasła!",
994 
995  'email:changereq:subject' => "Prośba o zmianę hasła.",
996 
1001  'default_access:settings' => "Twój domyślny poziom dostępu",
1002  'default_access:label' => "Domyślny poziom dostępu",
1003  'user:default_access:success' => "Twój domyślny poziom dostępu został zapisany.",
1004  'user:default_access:failure' => "Zapis domyślnego poziomu dostępu nie powiódł się.",
1005 
1010  'comments:count' => "%s komentarzy",
1011  'item:object:comment' => 'Komentarze',
1012  'collection:object:comment' => 'Komentarze',
1013 
1014  'generic_comments:add' => "Dodaj komentarz",
1015  'generic_comments:edit' => "Edytuj komentarz",
1016  'generic_comments:post' => "Dodaj komentarz",
1017  'generic_comments:text' => "Komentarz",
1018  'generic_comments:latest' => "Najnowsze komentarze",
1019  'generic_comment:posted' => "Twój komentarz został dodany.",
1020  'generic_comment:updated' => "Twój komentarz został pomyślnie zaktualizowany.",
1021  'entity:delete:object:comment:success' => "Twój komentarz został skasowany.",
1022  'generic_comment:blank' => "Przepraszamy: musisz coś wpisać przed zapisaniem.",
1023  'generic_comment:notfound' => "Przepraszamy: nie można znaleźć określonej pozycji.",
1024  'generic_comment:failure' => "Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas dodawania komentarza.",
1025  'generic_comment:none' => 'Brak komentarzy',
1026  'generic_comment:title' => 'Komentarz użytkownika %s',
1027  'generic_comment:on' => '%s dotyczący %s',
1028  'generic_comments:latest:posted' => 'napisał',
1029 
1034  'byline' => 'Przez %s',
1035  'byline:ingroup' => 'in the group %s',
1036  'entity:delete:success' => 'Element %s został skasowany',
1037  'entity:delete:fail' => 'Element %s nie został skasowany',
1038 
1047  'actiongatekeeper:missingfields' => 'W formularzu brakuje pól _token lub _ts',
1048  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Formularz wygasł, proszę spróbować ponownie.",
1049  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Formularz wygasł, prosimy odświeżyć i spróbować ponownie.',
1050  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Rozszerzenie zablokowało wysłanie formularza.',
1051  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Rozmiar wgranego pliku (lub plików) przekroczył limit ustawiony przez administratora',
1052 
1057  'js:security:token_refresh_failed' => 'Nie można połączyć się z %s. Możesz mieć problem z zapisaniem zmian. Proszę odświeżyć stronę.',
1058  'js:lightbox:current' => "obraz %s z %s",
1059 
1067  'elgg:powered' => "Dostarczone przez Elgg",
1068 
1077  "aa" => "Afar",
1078  "ab" => "Abkhazian",
1079  "af" => "Afrikaans",
1080  "am" => "Amharic",
1081  "ar" => "Arabski",
1082  "as" => "Assamese",
1083  "ay" => "Aymara",
1084  "az" => "Azerbaijani",
1085  "ba" => "Bashkir",
1086  "be" => "Byelorussian",
1087  "bg" => "Bulgarian",
1088  "bh" => "Bihari",
1089  "bi" => "Bislama",
1090  "bn" => "Bengali; Bangla",
1091  "bo" => "Tibetan",
1092  "br" => "Breton",
1093  "ca" => "Catalan",
1094  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1095  "co" => "Corsican",
1096  "cs" => "Czech",
1097  "cy" => "Welsh",
1098  "da" => "Danish",
1099  "de" => "Niemiecki",
1100  "dz" => "Bhutani",
1101  "el" => "Grecki",
1102  "en" => "Angielski",
1103  "eo" => "Esperanto",
1104  "es" => "Hiszpański",
1105  "et" => "Estoński",
1106  "eu" => "Basque",
1107  "fa" => "Perski",
1108  "fi" => "Finnish",
1109  "fj" => "Fiji",
1110  "fo" => "Faeroese",
1111  "fr" => "Francuski",
1112  "fy" => "Frisian",
1113  "ga" => "Irish",
1114  "gd" => "Scots / Gaelic",
1115  "gl" => "Galician",
1116  "gn" => "Guarani",
1117  "gu" => "Gujarati",
1118  "he" => "Hebrew",
1119  "ha" => "Hausa",
1120  "hi" => "Hindi",
1121  "hr" => "Croatian",
1122  "hu" => "Hungarian",
1123  "hy" => "Armeński",
1124  "ia" => "Interlingua",
1125  "id" => "Indonesian",
1126  "ie" => "Interlingue",
1127  "ik" => "Inupiak",
1128  //"in" => "Indonezyjski",
1129  "is" => "Icelandic",
1130  "it" => "Italian",
1131  "iu" => "Inuktitut",
1132  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1133  "ja" => "Japanese",
1134  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1135  "jw" => "Javanese",
1136  "ka" => "Georgian",
1137  "kk" => "Kazakh",
1138  "kl" => "Greenlandic",
1139  "km" => "Cambodian",
1140  "kn" => "Kanadyjski",
1141  "ko" => "Koreański",
1142  "ks" => "Kashmiri",
1143  "ku" => "Kurdish",
1144  "ky" => "Kirghiz",
1145  "la" => "Latin",
1146  "ln" => "Lingala",
1147  "lo" => "Laothian",
1148  "lt" => "Lithuanian",
1149  "lv" => "Latvian/Lettish",
1150  "mg" => "Malagasy",
1151  "mi" => "Maori",
1152  "mk" => "Macedonian",
1153  "ml" => "Malayalam",
1154  "mn" => "Mongolian",
1155  "mo" => "Moldavian",
1156  "mr" => "Marathi",
1157  "ms" => "Malay",
1158  "mt" => "Maltese",
1159  "my" => "Burmese",
1160  "na" => "Nauru",
1161  "ne" => "Nepali",
1162  "nl" => "Dutch",
1163  "no" => "Norwegian",
1164  "oc" => "Occitan",
1165  "om" => "(Afan) Oromo",
1166  "or" => "Oriya",
1167  "pa" => "Punjabi",
1168  "pl" => "Polski",
1169  "ps" => "Pashto / Pushto",
1170  "pt" => "Portuguese",
1171  "pt_br" => "Brazilian Portuguese",
1172  "qu" => "Quechua",
1173  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1174  "rn" => "Kirundi",
1175  "ro" => "Romanian",
1176  "ru" => "Rosyjski",
1177  "rw" => "Kinyarwanda",
1178  "sa" => "Sanskrit",
1179  "sd" => "Sindhi",
1180  "sg" => "Sangro",
1181  "sh" => "Serbo-Croatian",
1182  "si" => "Singhalese",
1183  "sk" => "Slovak",
1184  "sl" => "Slovenian",
1185  "sm" => "Samoan",
1186  "sn" => "Shona",
1187  "so" => "Somali",
1188  "sq" => "Albanian",
1189  "sr" => "Serbian",
1190  "ss" => "Siswati",
1191  "st" => "Sesotho",
1192  "su" => "Sundanese",
1193  "sv" => "Swedish",
1194  "sw" => "Swahili",
1195  "ta" => "Tamil",
1196  "te" => "Tegulu",
1197  "tg" => "Tajik",
1198  "th" => "Thai",
1199  "ti" => "Tigrinya",
1200  "tk" => "Turkmen",
1201  "tl" => "Tagalog",
1202  "tn" => "Setswana",
1203  "to" => "Tonga",
1204  "tr" => "Turkish",
1205  "ts" => "Tsonga",
1206  "tt" => "Tatar",
1207  "tw" => "Twi",
1208  "ug" => "Uigur",
1209  "uk" => "Ukrainian",
1210  "ur" => "Urdu",
1211  "uz" => "Uzbek",
1212  "vi" => "Vietnamese",
1213  "vo" => "Volapuk",
1214  "wo" => "Wolof",
1215  "xh" => "Xhosa",
1216  //"y" => "Jidysz",
1217  "yi" => "Jidysz",
1218  "yo" => "Yoruba",
1219  "za" => "Zuang",
1220  "zh" => "Chinese",
1221  "zu" => "Zulu",
1222 
1223  "field:required" => 'Required',
1224 );