Elgg  Version 6.0
sv.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'Webbplats',
14  'collection:site:site' => 'Webbplatser',
15  'index:content' => '<p>Välkommen till Elgg webbplats.</p><p><strong>Tips:</strong> Många webbplatser använder tillägget <code>aktivitet</code> för att placera en webbplats aktivitetsflöde på den här sidan.</p>',
16 
21  'login' => "Logga in",
22  'loginok' => "Du har loggats in.",
23  'login:empty' => "Användarnamn/e-post och lösenord krävs.",
24  'login:baduser' => "Det går inte ladda in ditt användarkonto.",
25 
26  'logout' => "Logga ut",
27  'logoutok' => "Du har loggats ut.",
28  'logouterror' => "Vi kunde inte logga ut dig. Vänligen försök igen.",
29  'session_expired' => "Din session har löpt ut. Vänligen <a href='javascript:location.reload(true)'>ladda om</a> sidan för att logga in.",
30  'session_changed_user' => "Du har loggats in som en annan användare. Du bör <a href='javascript:location.reload(true)'>ladda om</a> sidan.",
31 
32  'loggedinrequired' => "Du måste vara inloggad för att visa den efterfrågade sidan.",
33  'loggedoutrequired' => "Du måste vara utloggad för att visa den efterfrågade sidan.",
34  'adminrequired' => "Du måste vara administratör för att visa den efterfrågade sidan.",
35  'membershiprequired' => "Du måste vara medlem i den här gruppen för att visa den efterfrågade sidan.",
36  'limited_access' => "Du har inte behörighet att visa den efterfrågade sidan.",
37  'invalid_request_signature' => "Sidan som du försöker nå, är ogiltig eller har upphört.",
38 
43  'exception:title' => "Allvarligt fel.",
44  'exception:contact_admin' => 'Ett oåterkalleligt fel har inträffat och har loggats. Kontakta webbplatsens administratör med följande information:',
45 
46  'actionunauthorized' => 'Du är obehörig att utföra den här handlingen',
47 
48  'ajax:error' => 'Oväntat fel vid ett anrop till AJAX utfördes. Kanske har anslutningen till servern tappats.',
49  'ajax:not_is_xhr' => 'Du kan inte nå AJAX-vyer direkt',
50 
51  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) kan inte starta och har avaktiverats. Orsak: %s',
52  'PluginException:InvalidID' => "%s är ett ogiltigt ID för tillägg.",
53  'ElggPlugin:MissingID' => 'ID för tillägg saknas (guid %s)',
54 
55  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Lösenordsfältet kan inte vara tomt',
56  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Lösenord måste matcha',
57  'LoginException:BannedUser' => 'Du har blivit avstängd från den här webbplatsen och kan inte logga in',
58  'LoginException:UsernameFailure' => 'Vi kunde inte logga in dig. Vänligen kontrollera ditt användarnamn/e-post och lösenord.',
59  'LoginException:PasswordFailure' => 'Vi kunde inte logga in dig. Vänligen kontrollera ditt användarnamn/e-post och lösenord.',
60  'LoginException:AccountLocked' => 'Ditt konto har blivit låst efter för många misslyckade inloggningsförsök.',
61  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Misslyckades med nuvarande lösenordskontroll.',
62  'LoginException:Unknown' => 'Vi kunde inte logga in dig på grund av ett okänt fel.',
63  'LoginException:AdminValidationPending' => "Ditt konto måste godkännas av en administratör på den här webbplatsen, innan du kan använda det. Du kommer att få ett meddelande när ditt konto har validerats.",
64 
65  'UserFetchFailureException' => 'Kan inte kontrollera behörighet för user_guid [%s] eftersom användaren inte existerar.',
66 
67  'PageNotFoundException' => 'Sidan du försökte visa finns inte eller så har du inte behörighet att visa den.',
68  'EntityNotFoundException' => 'Innehållet som du försökte nå har tagits bort eller så har du inte behörighet att nå det.',
69  'EntityPermissionsException' => 'Du har inte tillräcklig behörighet för den här handlingen.',
70  'GatekeeperException' => 'Du har inte behörighet att visa sidan du försöker nå',
71  'BadRequestException' => 'Fel förfrågan',
72  'ValidationException' => 'Skickad data uppfyllde inte kraven, vänligen kontrollera din inmatning.',
73  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%s måste implementera %s',
74 
75  'Security:InvalidPasswordCharacterRequirementsException' => "Det angivna lösenordet uppfyller inte teckenkraven",
76  'Security:InvalidPasswordLengthException' => "Det angivna lösenordet uppfyller inte minsta längd på %s tecken",
77 
78  'viewfailure' => 'Det var ett internt fel i vyn %s',
79  'changebookmark' => 'Vänligen ändra till bokmärke för den här sidan',
80  'error:missing_data' => 'Det saknades lite data i din förfrågan',
81  'save:fail' => 'Det blev något fel när din data skulle sparas',
82  'save:success' => 'Din data har sparats',
83 
84  'error:default:title' => 'Oj...',
85  'error:default:content' => 'Oj..något blev fel.',
86  'error:400:title' => 'Fel förfrågan',
87  'error:400:content' => 'Tyvärr, din förfrågan är ogiltig eller ofullständig.',
88  'error:403:title' => 'Förbjuden',
89  'error:403:content' => 'Tyvärr, har du inte tillåtelse att komma åt den begärda sidan.',
90  'error:404:title' => 'Sidan hittades inte',
91  'error:404:content' => 'Tyvärr, kunde vi inte hitta sidan du efterfrågade.',
92 
93  'upload:error:ini_size' => 'Filen du försökte ladda upp är för stor.',
94  'upload:error:form_size' => 'Filen du försökte ladda upp är för stor.',
95  'upload:error:partial' => 'Uppladdning av filen slutfördes inte.',
96  'upload:error:no_file' => 'Ingen fil valdes.',
97  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Kan inte spara den uppladdade filen.',
98  'upload:error:cant_write' => 'Kan inte spara den uppladdade filen.',
99  'upload:error:extension' => 'Kan inte spara den uppladdade filen.',
100  'upload:error:unknown' => 'Uppladdning av filen misslyckades.',
101 
105  'table_columns:fromView:admin' => 'Admin',
106  'table_columns:fromView:banned' => 'Avstängd',
107  'table_columns:fromView:container' => 'Behållare',
108  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Beskrivning',
109  'table_columns:fromView:link' => 'Namn/Titel',
110  'table_columns:fromView:icon' => 'Ikon',
111  'table_columns:fromView:item' => 'Objekt',
112  'table_columns:fromView:language' => 'Språk',
113  'table_columns:fromView:owner' => 'Ägare',
114  'table_columns:fromView:time_created' => 'Skapades',
115  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Uppdaterades',
116  'table_columns:fromView:user' => 'Användare',
117 
118  'table_columns:fromProperty:description' => 'Beskrivning',
119  'table_columns:fromProperty:email' => 'E-post',
120  'table_columns:fromProperty:name' => 'Namn',
121  'table_columns:fromProperty:type' => 'Typ',
122  'table_columns:fromProperty:username' => 'Användarnamn',
123 
124  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Subtyp',
125  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Namn/Titel',
126  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME-typ',
127  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Typ',
128 
133  'name' => "Visningsnamn",
134  'email' => "E-postadress",
135  'username' => "Användarnamn",
136  'loginusername' => "Användarnamn eller E-post",
137  'password' => "Lösenord",
138  'passwordagain' => "Lösenord (igen för verifikation)",
139  'admin_option' => "Göra den här användaren till admin?",
140  'autogen_password_option' => "Automatiskt generera ett säkert lösenord?",
141 
146  'access:label:private' => "Privat",
147  'access:label:logged_in' => "Inloggade användare",
148  'access:label:public' => "Offentlig",
149  'access:label:logged_out' => "Utloggade användare",
150  'access:label:friends' => "Vänner",
151  'access' => "Vem kan se det här",
152  'access:limited:label' => "Begränsad",
153  'access:help' => "Åtkomstnivån",
154  'access:read' => "Läsrättighet",
155  'access:write' => "Skrivrättighet",
156  'access:admin_only' => "Endast administratörer",
157 
162  'dashboard' => "Kontrollpanel",
163  'dashboard:nowidgets' => "Din kontrollpanel låter dig hålla koll på aktiviteten och innehåll på den här webbplatsen som har betydelse för dig.",
164 
165  'widgets:add' => 'Lägg till widgets',
166  'widgets:add:description' => "Tryck på vilken widget-knapp som helst nedan, för att lägga till den på sidan.",
167  'widget:unavailable' => 'Du har redan lagt till den här widgeten',
168  'widget:numbertodisplay' => 'Antal objekt att visa',
169 
170  'widget:delete' => 'Ta bort %s',
171  'widget:edit' => 'Skräddarsy den här widgeten',
172 
173  'item:object:widget' => "Widget",
174  'collection:object:widget' => 'Widgets',
175  'widgets:add:success' => "Widgeten lades till med lyckat resultat.",
176  'widgets:add:failure' => "Vi kunde inte lägga till din widget.",
177  'widgets:move:failure' => "Vi kunde inte lagra den nya widgetens position.",
178  'widgets:remove:failure' => "Det gick inte att ta bort den här widgeten",
179  'widgets:not_configured' => "Den här widgeten har inte konfigurerats ännu",
180 
185  'group' => "Grupp",
186  'item:group' => "Grupp",
187  'collection:group' => 'Grupper',
188  'item:group:group' => "Grupp",
189  'collection:group:group' => 'Grupper',
190  'groups:tool_gatekeeper' => "Den begärda funktionaliteten är för närvarande inte aktiverad i den här gruppen",
191 
196  'user' => "Användare",
197  'item:user' => "Användare",
198  'collection:user' => 'Användare',
199  'item:user:user' => 'Användare',
200  'collection:user:user' => 'Användare',
201 
202  'friends' => "Vänner",
203  'collection:friends' => 'Vänners\' %s',
204 
205  'avatar' => 'Avatar',
206  'avatar:edit' => 'Redigera avatar',
207  'avatar:upload:instructions' => "Din avatar visas runt om på den här webbplatsen. Du kan
208 ändra den hur ofta du vill. (Accepterade fil-format: GIF, JPG eller PNG)",
209  'avatar:upload:success' => 'Avatar laddades upp med lyckat resultat',
210  'avatar:upload:fail' => 'Uppladdningen av avataren misslyckades',
211  'avatar:resize:fail' => 'Ändring av storleken för avataren misslyckades',
212  'avatar:remove:success' => 'Borttagningen av avatar lyckades',
213  'avatar:remove:fail' => 'Det misslyckades med att ta bort avataren',
214 
215  'action:user:validate:already' => "%s var redan validerad",
216  'action:user:validate:success' => "%s har validerats",
217  'action:user:validate:error' => "Ett fel uppstod under valideringen av %s",
218 
222  'feed:rss' => 'RSS',
223  'feed:rss:title' => 'RSS-flöde för den här sidan',
227  'link:view' => 'visa länk',
228  'link:view:all' => 'Visa alla',
229 
230 
234  'river:user:friend' => "%s är nu vän med %s",
235  'river:update:user:avatar' => '%s har en ny avatar',
236  'river:posted:generic' => '%s skickad',
237  'river:ingroup' => 'i gruppen %s',
238  'river:none' => 'Ingen aktivitet',
239  'river:update' => 'Uppdatering för %s',
240  'river:delete' => 'Ta bort det här aktivitetsobjektet',
241  'river:delete:success' => 'Aktivitetsobjektet har tagits bort',
242  'river:delete:fail' => 'Aktivitetsobjektet kunde inte tas bort',
243  'river:delete:lack_permission' => 'Du saknar behörighet att ta bort det här aktivitetsobjektet',
244  'river:subject:invalid_subject' => 'Ogiltig användare',
245  'activity:owner' => 'Aktivitet',
246 
251  'relationship:default' => "%s relaterar till %s",
252 
256  'notification:method:email' => 'E-post',
257  'notification:subject' => 'Avisering om %s',
258  'notification:body' => 'Visa den nya aktiviteten på %s',
259 
264  'search' => "Sök",
265  'notfound' => "Inga resultat hittades.",
266 
267  'viewtype:change' => "Ändra listtyp",
268  'viewtype:list' => "Listvy",
269  'viewtype:gallery' => "Galleri",
270 
271  'search:go' => 'Gå',
272  'userpicker:only_friends' => 'Bara vänner',
273 
278  'account' => "Konto",
279  'settings' => "Inställningar",
280  'tools' => "Verktyg",
281  'settings:edit' => 'Redigera inställningar',
282 
283  'register' => "Registrera",
284  'registerok' => "Du har registrerat dig för %s med lyckat resultat .",
285  'registerbad' => "Din registrering misslyckades av ett okänt fel.",
286  'registerdisabled' => "Systemadministratören har stängt av registrering",
287  'register:fields' => 'Alla fält krävs',
288 
289  'registration:noname' => 'Visningsnamn krävs.',
290  'registration:notemail' => 'E-postadressen som du angav verkar inte vara en giltig e-postadress.',
291  'registration:userexists' => 'Det användarnamnet finns redan.',
292  'registration:usernametooshort' => 'Ditt användarnamn måste vara minst %u tecken långt.',
293  'registration:usernametoolong' => 'Ditt användarnamn är för långt. Det kan ha maximalt %u tecken.',
294  'registration:dupeemail' => 'Den här e-postadressen har redan registrerats.',
295  'registration:invalidchars' => 'Tyvärr innehåller ditt användarnamn tecknet %s som är ogiltigt. Följande tecken är ogiltiga: %s',
296  'registration:emailnotvalid' => 'Tyvärr e-postadressen du fyllde i är ogiltig i det här systemet',
297  'registration:passwordnotvalid' => 'Tyvärr lösenordet du fyllde i är ogiltig i det här systemet',
298  'registration:usernamenotvalid' => 'Tyvärr användarnamnet du fyllde i är ogiltig i det här systemet',
299 
300  'adduser:ok' => "Du har lagt till en ny användare med lyckat resultat.",
301 
302  'user:set:name' => "Inställningar för kontonamn",
303  'user:name:label' => "Visningsnamn",
304  'user:name:success' => "Visningsnamn ändrades i systemet med lyckat resultat.",
305  'user:name:fail' => "Det gick inte ändra visningsnamn i systemet.",
306  'user:username:fail' => "Det gick inte att ändra användarnamn i systemet.",
307 
308  'user:set:password' => "Lösenord för kontot",
309  'user:current_password:label' => 'Nuvarande lösenord',
310  'user:password:label' => "Nytt lösenord",
311  'user:password2:label' => "Nytt lösenord igen",
312  'user:password:success' => "Lösenordet ändrades",
313  'user:changepassword:unknown_user' => 'Ogiltig användare.',
314  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Det kommer ändra ditt lösenord.',
315 
316  'user:set:language' => "Språkinställningar",
317  'user:language:label' => "Språk",
318  'user:language:success' => "Språkinställningar har uppdaterats.",
319 
320  'user:username:notfound' => 'Användarnamn %s hittades inte.',
321  'user:username:help' => 'Var medveten om att ändring av användarnamn kommer ändra alla dynamiska användarrelaterade länkar',
322 
323  'user:password:lost' => 'Glömt lösenord',
324  'user:password:hash_missing' => 'Tyvärr måste vi be dig att återställa ditt lösenord. Vi har förbättrat säkerheten för lösenord på den här sidan, men kunde inte migrera alla konton i processen.',
325  'user:password:changereq:success' => 'Du har bett om ett nytt lösenord, e-post är skickad',
326 
327  'user:password:text' => 'För att be om ett nytt lösenord, ange ditt användarnamn eller e-postadress nedan och tryck på knappen.',
328 
329  'user:persistent' => 'Kom ihåg mig',
330 
331  'walled_garden:home' => 'Hem',
332 
336  'password:requirements:min_length' => "Lösenordet måste vara minst %s tecken.",
337  'password:requirements:lower' => "Lösenordet måsta ha minst %s små bokstäver.",
338  'password:requirements:no_lower' => "Lösenordet borde inte innehålla några små bokstäver.",
339  'password:requirements:upper' => "Lösenordet måste ha minst %s stora bokstäver.",
340  'password:requirements:no_upper' => "Lösenordet borde inte innehålla några stora bokstäver.",
341  'password:requirements:number' => "Lösenordet måste ha minst %s siffra.",
342  'password:requirements:no_number' => "Lösenordet borde inte innehålla några siffror.",
343  'password:requirements:special' => "Lösenordet måste ha minst %s specialtecken.",
344  'password:requirements:no_special' => "Lösenordet borde inte innehålla några specialtecken.",
345 
349  'menu:page:header:administer' => 'Administrera',
350  'menu:page:header:configure' => 'Konfigurera',
351  'menu:page:header:develop' => 'Utveckla',
352  'menu:page:header:information' => 'Information',
353  'menu:page:header:default' => 'Andra',
354 
355  'admin:view_site' => 'Visa webbplats',
356  'admin:loggedin' => 'Inloggad som %s',
357  'admin:menu' => 'Meny',
358 
359  'admin:configuration:success' => "Dina inställningar har sparats.",
360  'admin:configuration:fail' => "Dina inställningar kunde inte sparas.",
361  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Kunde inte ställa in "%s" som datarot eftersom det inte är en absolut sökväg.',
362  'admin:configuration:default_limit' => 'Antalet objekt per sida måste vara minst 1.',
363 
364  'admin:unknown_section' => 'Ogiltig avdelning för Admin.',
365 
366  'admin' => "Administration",
367  'admin:header:release' => "Elgg release: %s",
368  'admin:description' => "Adminpanelen låter dig kontrollera alla aspekter i systemet, från användarhantering till hur tillägg beter sig. Välj ett alternativ nedan för att börja.",
369 
370  'admin:performance' => 'Prestanda',
371  'admin:performance:label:generic' => 'Allmänt',
372  'admin:performance:generic:description' => 'Nedan finns en lista med prestandaförslag / värden som kan hjälpa till att ställa in din webbplats',
373  'admin:performance:simplecache' => 'Simplecache',
374  'admin:performance:php:open_basedir:not_configured' => 'Inga begränsningar har ställts in',
375 
376  'admin:statistics' => 'Statistik',
377  'admin:server' => 'Server',
378  'admin:cron' => 'Cron',
379  'admin:cron:record' => 'Senaste Cron-jobben',
380  'admin:cron:period' => 'Cron-period',
381  'admin:cron:friendly' => 'Senast fullbordad',
382  'admin:cron:date' => 'Datum och tid',
383  'admin:cron:msg' => 'Meddelande',
384  'admin:cron:started' => 'Cron-jobb för "%s" startade vid %s',
385  'admin:cron:started:actual' => 'Cron-intervall "%s" startade processa vid %s',
386  'admin:cron:complete' => 'Cron-jobb för "%s" fullbordat vid %s',
387 
388  'admin:appearance' => 'Utseende',
389  'admin:administer_utilities' => 'Verktyg',
390  'admin:develop_utilities' => 'Verktyg',
391  'admin:configure_utilities' => 'Verktyg',
392  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
393 
394  'admin:users' => "Användare",
395  'admin:users:online' => 'Online nu',
396  'admin:users:newest' => 'Nyast',
397  'admin:users:admins' => 'Administratörer',
398  'admin:users:searchuser' => 'Sök användare för att göra de till admin',
399  'admin:users:existingadmins' => 'Lista över existerande admins',
400  'admin:users:add' => 'Lägg till Ny Användare',
401  'admin:users:description' => "Den här adminpanelen låter dig kontrollera användarinställningar för din webbplats. Välj ett alternativ nedan för att börja.",
402  'admin:users:adduser:label' => "Tryck här för att lägga till ny användare...",
403  'admin:users:opt:linktext' => "Konfigurera användare...",
404  'admin:users:opt:description' => "Konfigurera användare och kontoinformation.",
405  'admin:users:find' => 'Hitta',
406  'admin:users:unvalidated' => 'Inte validerad',
407  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'Inga användare att validera.',
408  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Registrerad: %s',
409  'admin:users:unvalidated:change_email' => 'Ändra e-postadress',
410  'admin:users:unvalidated:change_email:user' => 'Ändra e-postadress för: %s',
411 
412  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Underhållningsläge',
413  'admin:upgrades' => 'Uppgraderingar',
414  'admin:upgrades:finished' => 'Färdig',
415  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Starttid',
416  'admin:upgrades:db:end_time' => 'Sluttid',
417  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Väntande uppgraderingar',
418  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Färdiga uppgraderingar',
419 
420  'admin:settings' => 'Inställningar',
421  'admin:settings:basic' => 'Allmänna Inställningar',
422  'admin:settings:advanced' => 'Avancerade Inställningar',
423  'admin:settings:users' => 'Användare',
424  'admin:site_settings' => "Webbplatsinställningar",
425  'site_secret:strength:weak' => "Svagt",
426  'site_secret:strength:moderate' => "Moderera",
427  'site_secret:strength:strong' => "Starkt",
428 
429  'admin:dashboard' => 'Kontrollpanel',
430  'admin:widget:online_users' => 'Online användare',
431  'admin:widget:online_users:help' => 'Listar nuvarande användare på webbplatsen ',
432  'admin:widget:new_users' => 'Nya användare',
433  'admin:widget:new_users:help' => 'Listar de nyaste användarna',
434  'admin:widget:banned_users' => 'Avstängda användare',
435  'admin:widget:banned_users:help' => 'Listar de avstängda användarna',
436  'admin:widget:content_stats' => 'Innehållsstatistik',
437  'admin:widget:content_stats:help' => 'Håll koll på innehållet som skapats av dina användare',
438  'admin:widget:cron_status' => 'Cron-status',
439  'admin:statistics:numentities' => 'Innehållsstatistik',
440  'admin:statistics:numentities:type' => 'Innehållstyp',
441  'admin:statistics:numentities:number' => 'Siffra',
442 
443  'admin:widget:admin_welcome' => 'Välkommen',
444  'admin:widget:admin_welcome:help' => "En kort introduktion till Elggs Adminstration",
445  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
446 '',
447  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
448 "",
449 
450  // argh, this is ugly
451 
452  'admin:widget:control_panel' => 'Kontrollpanelen',
453 
454  'admin:footer:faq' => 'Administrationens FAQ',
455  'admin:footer:manual' => 'Administrationens Manual',
456  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg Community Forum',
457  'admin:footer:blog' => 'Elgg Blogg',
458 
459  'admin:plugins:category:all' => 'Alla tillägg',
460  'admin:plugins:category:admin' => 'Admin',
461  'admin:plugins:category:bundled' => 'Sammanslagna',
462  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Inte sammanslagna',
463  'admin:plugins:category:content' => 'Innehåll',
464  'admin:plugins:category:development' => 'Utveckling',
465  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Förbättring',
466  'admin:plugins:category:api' => 'Service/API',
467  'admin:plugins:category:communication' => 'Kommunikation',
468  'admin:plugins:category:security' => 'Säkerhet och Spam',
469  'admin:plugins:category:social' => 'Social',
470  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
471  'admin:plugins:category:theme' => 'Teman',
472  'admin:plugins:category:widget' => 'Widgets',
473  'admin:plugins:category:utility' => 'Verktyg',
474 
475  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Okänt tillägg.',
476  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Okänd fil.',
477 
478  'admin:notices:delete_all' => 'Avfärda %s-notiser',
479  'admin:notices:could_not_delete' => 'Kunde inte radera notisen.',
480  'item:object:admin_notice' => 'Adminnotis',
481 
482  'admin:security' => 'Säkerhet',
483  'admin:security:information' => 'Information',
484  'admin:security:information:password_length' => 'Minsta lösenordslängd',
485  'admin:security:information:password_length:warning' => "Det rekommenderas att ha minst 6 tecken i ett lösenord.",
486  'admin:security:information:username_length' => 'Minsta längden på användarnamn',
487  'admin:security:information:username_length:warning' => "Det rekommenderas att ha minst 4 tecken i ett användarnamn.",
488 
489  'admin:security:settings' => 'Inställningar',
490  'admin:security:settings:description' => 'På den här sidan kan du konfigurera några säkerhetsfunktioner. Vänligen läs om inställningarna försiktigt.',
491  'admin:security:settings:label:account' => 'Konto',
492  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Aviseringar',
493 
494  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Meddela alla administratörer på webbplatsen när en admin läggs till eller tas bort',
495 
496  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Kräv lösenord för att byta e-postadress',
497 
498  'admin:security:settings:email_require_confirmation' => 'Kräver bekräftelse vid ändring av e-postadress',
499  'admin:security:settings:email_require_confirmation:help' => 'Den nya e-postadressen behöver bekräftas innan ändringen kan göras. Efter en lyckad ändring, kommer en avisering att skickas till den gamla e-postadressen.',
500 
501  'admin:security:settings:minusername' => "Minsta längden på användarnamn",
502  'admin:security:settings:minusername:help' => "Minsta antalet tecken som krävs i ett användarnamn",
503 
504  'admin:security:settings:min_password_length' => "Minsta lösenordslängd",
505  'admin:security:settings:min_password_length:help' => "Minsta antalet tecken som krävs i ett lösenord",
506 
507  'admin:security:settings:min_password_lower' => "Minsta antal små bokstäver i ett lösenord",
508 
509  'admin:security:settings:min_password_upper' => "Minsta antal stora bokstäver i ett lösenord",
510 
511  'admin:security:settings:min_password_number' => "Minsta antal siffror i ett lösenord",
512 
513  'admin:security:settings:min_password_special' => "Minsta antal specialtecken i ett lösenord",
514  'user:notification:ban:subject' => 'Ditt konto på %s har blivit avstängt',
515 
516  'user:notification:unban:subject' => 'Ditt konto på %s är inte avstängt längre',
517 
518  'user:notification:password_change:subject' => 'Ditt lösenord har ändrats!',
519 
524  'item:object:plugin' => 'Tillägg',
525  'collection:object:plugin' => 'Tillägg',
526 
527  'plugins:settings:remove:menu:text' => "Radera alla inställningar",
528 
529  'admin:plugins' => "Tillägg",
530  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivera Alla',
531  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Avaktivera Alla',
532  'admin:plugins:activate' => 'Aktivera',
533  'admin:plugins:deactivate' => 'Avaktivera',
534  'admin:plugins:label:id' => "ID",
535  'admin:plugins:label:name' => "Namn",
536  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
537  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorier',
538  'admin:plugins:label:licence' => "Licens",
539  'admin:plugins:label:website' => "URL",
540  'admin:plugins:label:info' => "Info",
541  'admin:plugins:label:files' => "Filer",
542  'admin:plugins:label:resources' => "Resurser",
543  'admin:plugins:label:screenshots' => "Screenshots",
544  'admin:plugins:label:repository' => "Kod",
545  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Rapportera problem",
546  'admin:plugins:label:donate' => "Donera",
547  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'mer info',
548  'admin:plugins:label:version' => 'Version',
549  'admin:plugins:label:location' => 'Plats',
550  'admin:plugins:label:priority' => 'Prioritet',
551  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Beroenden',
552  'admin:plugins:cannot_activate' => 'kan inte aktivera',
553  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'kan inte avaktivera',
554 
555  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Omordnade %s.",
556  'admin:plugins:set_priority:no' => "Kunde inte omordna %s.",
557  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Avaktiverade %s.",
558  'admin:plugins:deactivate:no' => "Kunde inte avaktivera %s.",
559  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Kunde inte avaktivera %s. Fel: %s",
560  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktiverade %s.",
561  'admin:plugins:activate:no' => "Kunde inte aktivera %s.",
562  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Kunde inte aktivera %s. Fel: %s",
563  'admin:plugins:categories:all' => 'Alla kategorier',
564  'admin:plugins:author' => '%s',
565  'admin:plugins:version' => 'Version %s',
566  'admin:statistics:opt:description' => "Visa statistisk information om användare och objekt på din webbplats.",
567  'admin:statistics:label:numusers' => "Antalet användare",
568  'admin:statistics:label:numonline' => "Antalet användare online",
569  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Användare online nu",
570  'admin:statistics:label:admins'=>"Admins",
571  'admin:statistics:label:version' => "Elgg-version",
572  'admin:statistics:label:version:release' => "Release",
573 
574  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
575  'admin:server:label:requirements' => 'Krav',
576  'admin:server:label:php' => 'PHP',
577  'admin:server:label:phpinfo' => 'Visa PHPInfo',
578  'admin:server:label:web_server' => 'Webbserver',
579  'admin:server:label:server' => 'Server',
580  'admin:server:label:php_version' => 'PHP-version',
581 
582  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
583 
584  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
585 
586  'admin:user:label:search' => "Hitta användare:",
587  'admin:user:label:searchbutton' => "Sök",
588 
589  'admin:user:ban:no' => "Kan inte stänga av användare",
590  'admin:user:ban:yes' => "Användare avstängd.",
591  'admin:user:self:ban:no' => "Du kan inte stänga av dig själv",
592  'admin:user:unban:no' => "Kan inte ta bort avstängningen själv",
593  'admin:user:unban:yes' => "Användare inte avstängd längre.",
594  'admin:user:delete:no' => "Kan inte ta bort användare",
595  'admin:user:delete:yes' => "Användaren %s har tagits bort",
596  'admin:user:self:delete:no' => "Du kan inte ta bort dig själv",
597 
598  'admin:user:resetpassword:yes' => "Återställning av lösenord, användare meddelad.",
599  'admin:user:resetpassword:no' => "Lösenord kunde inte återställas.",
600 
601  'admin:user:makeadmin:yes' => "Användare är nu en admin.",
602  'admin:user:makeadmin:no' => "Vi kunde inte göra den här användaren till en admin.",
603 
604  'admin:user:removeadmin:yes' => "Användare är inte längre en admin.",
605  'admin:user:removeadmin:no' => "Vi kunde inte ta bort administratörsprivilegier från den här användaren.",
606  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Du kan inte ta bort dina egna administratörsprivilegier.",
607 
608  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menyobjekt',
609 
610  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Standardwidgets',
611  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Okänd widgettyp',
612 
613  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Den här webbplatsen ligger nere för underhåll',
614  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Underhållningsläge',
615  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Webbplatsen är i underhållsläge.',
616 
621  'usersettings:statistics' => "Din statistik",
622  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Kontostatistik",
623 
624  'usersettings:statistics:login_history' => "Inloggningshistorik",
625  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Datum",
626  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP-Adress",
627 
628  'usersettings:user' => "%ss inställningar",
629  'usersettings:user:opt:linktext' => "Ändra dina inställningar",
630 
631  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfigurera dina verktyg",
632 
633  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Ditt innehåll",
634  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Dina detaljer",
635  'usersettings:statistics:label:name' => "Namn",
636  'usersettings:statistics:label:email' => "E-post",
637  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Medlem sedan",
638  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Senast inloggad",
639 
644  'river:all' => 'Hela Webbplatsens Aktivitet',
645  'river:mine' => 'Min Aktivitet',
646  'river:owner' => 'Aktivitet för %s',
647  'river:friends' => 'Vänners Aktivitet',
648  'river:select' => 'Visa %s',
649  'river:comments:all' => 'Visa alla %u kommentarer',
650 
655  'icon:size' => "Storlek på ikon",
656 
657  'entity:edit:icon:crop_messages:generic' => "Den valda bilden uppfyller inte de rekommenderade dimensionerna. Det här kan resultera i ikoner med låg kvalité.",
658  'entity:edit:icon:crop_messages:width' => "Det rekommenderas att använda en bild med en bredd på minst %dpx.",
659  'entity:edit:icon:crop_messages:height' => "Det rekommenderas att använda en bild med en höjd på minst %dpx.",
660  'entity:edit:icon:file:label' => "Ladda upp en ny ikon",
661  'entity:edit:icon:file:help' => "Lämna tomt för att behålla nuvarande ikon.",
662  'entity:edit:icon:remove:label' => "Ta bort ikon",
663 
668  'save' => "Spara",
669  'save_go' => "Spara, och gå till %s",
670  'reset' => 'Återställ',
671  'publish' => "Publicera",
672  'cancel' => "Ångra",
673  'saving' => "Sparar...",
674  'update' => "Uppdatera",
675  'preview' => "Förhandsvisa",
676  'edit' => "Redigera",
677  'delete' => "Ta bort",
678  'accept' => "Acceptera",
679  'reject' => "Avvisa",
680  'decline' => "Neka",
681  'approve' => "Godkänna",
682  'activate' => "Aktivera",
683  'deactivate' => "Avaktivera",
684  'disapprove' => "Neka",
685  'revoke' => "Återkalla",
686  'load' => "Ladda",
687  'upload' => "Ladda upp",
688  'download' => "Ladda ner",
689  'ban' => "Stänga av",
690  'unban' => "Ta bort avstängning",
691  'banned' => "Avstängd",
692  'complete' => "Färdig",
693  'open' => 'Öppna',
694  'close' => 'Stänga',
695  'hide' => 'Gömma',
696  'show' => 'Visa',
697  'reply' => "Svara",
698  'more' => 'Mer',
699  'more_info' => 'Mer info',
700  'comments' => 'Kommentarer',
701  'import' => 'Importera',
702  'export' => 'Exportera',
703  'untitled' => 'Utan titel',
704  'help' => 'Hjälp',
705  'send' => 'Skicka',
706  'post' => 'Skicka',
707  'submit' => 'Skicka in',
708  'comment' => 'Kommentera',
709  'upgrade' => 'Uppgradera',
710  'sort' => 'Sortera',
711  'filter' => 'Filtrera',
712  'new' => 'Ny',
713  'add' => 'Lägga till',
714  'create' => 'Skapa',
715  'remove' => 'Ta bort',
716  'revert' => 'Återgå',
717  'validate' => 'Validera',
718  'read_more' => 'Läs mer',
719  'next' => 'Nästa',
720  'previous' => 'Föregående',
721 
722  'site' => 'Webbplats',
723  'activity' => 'Aktivitet',
724  'members' => 'Medlemmar',
725  'menu' => 'Meny',
726 
727  'up' => 'Upp',
728  'down' => 'Ner',
729  'top' => 'Toppen',
730  'bottom' => 'Botten',
731  'right' => 'Höger',
732  'left' => 'Vänster',
733  'back' => 'Tillbaka',
734 
735  'invite' => "Bjuda in",
736 
737  'resetpassword' => "Återställa lösenord",
738  'changepassword' => "Ändra lösenord",
739  'makeadmin' => "Skapa admin",
740  'removeadmin' => "Ta bort admin",
741 
742  'option:yes' => "Ja",
743  'option:no' => "Nej",
744 
745  'unknown' => 'Okänt',
746  'never' => 'Aldrig',
747 
748  'active' => 'Aktiv',
749  'total' => 'Totalt',
750  'unvalidated' => 'Inte validerad',
751 
752  'ok' => 'OK',
753  'any' => 'något',
754  'error' => 'Fel',
755 
756  'other' => 'Andra',
757  'options' => 'Alternativ',
758  'advanced' => 'Avancerad',
759 
760  'learnmore' => "Tryck här för att lära dig mer.",
761  'unknown_error' => 'Okänt fel.',
762 
763  'content' => "innehåll",
764  'content:latest' => 'Senaste aktivitet',
765 
766  'list:out_of_bounds' => "Du har nått en del av listan utan något innehåll, men det finns tillgängligt innehåll tillgängligt.",
767  'list:out_of_bounds:link' => "Gå tillbaka till den första sidan i den här listan.",
768 
769  'link:text' => 'visa länk',
770 
775  'question:areyousure' => 'Är du säker?',
776 
781  'status' => 'Status',
782  'status:unsaved_draft' => 'Osparat Utkast',
783  'status:draft' => 'Utkast',
784  'status:unpublished' => 'Opublicerat',
785  'status:published' => 'Publicerat',
786  'status:featured' => 'Funktioner',
787  'status:open' => 'Öppen',
788  'status:closed' => 'Stängd',
789  'status:enabled' => 'Aktiverad',
790  'status:disabled' => 'Avaktiverad',
791  'status:unavailable' => 'Otillgänglig',
792  'status:active' => 'Aktiv',
793  'status:inactive' => 'Inaktiv',
794 
799  'sort:newest' => 'Nyast',
800  'sort:popular' => 'Populär',
801  'sort:alpha' => 'Alfabetisk',
802  'sort:priority' => 'Prioritet',
803 
808  'title' => "Titel",
809  'description' => "Beskrivning",
810  'tags' => "Taggar",
811  'all' => "Alla",
812  'mine' => "Min",
813 
814  'by' => 'av',
815  'none' => 'ingen',
816 
817  'annotations' => "Anteckningar",
818  'relationships' => "Förhållande",
819  'metadata' => "Metadata",
820  'tagcloud' => "Etikettmoln",
821 
822  'on' => 'På',
823  'off' => 'Av',
824 
825  'number_counter:decimal_separator' => ".",
826  'number_counter:thousands_separator' => ",",
827  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
828  'number_counter:view:million' => "%sM",
829  'number_counter:view:billion' => "%sB",
830  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
831 
836  'edit:this' => 'Redigera det här',
837  'delete:this' => 'Ta bort det här',
838  'comment:this' => 'Kommentera det här',
839 
844  'deleteconfirm' => "Är du säker på att du vill ta bort det här objektet?",
845  'deleteconfirm:plural' => "Är du säker på att du vill ta bort de här objektet?",
846  'fileexists' => "En fil har redan laddats upp. För att ersätta den, välj en ny nedan",
847  'input:file:upload_limit' => 'Maximalt tillåten filstorlek är %s',
848 
853  'useradd:subject' => 'Användarkonto skapat',
854 
858  'messages:title:success' => 'Framgång',
859  'messages:title:error' => 'Fel',
860  'messages:title:warning' => 'Varning',
861  'messages:title:help' => 'Hjälp',
862  'messages:title:notice' => 'Notis',
863  'messages:title:info' => 'Info',
864 
869  'input:date_format' => 'Y-m-d',
870  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
871  'input:time_format' => 'g:ia',
872 
873  'friendlytime:justnow' => "right now",
874  'friendlytime:minutes' => "%s minuter sen",
875  'friendlytime:minutes:singular' => "en minut sen",
876  'friendlytime:hours' => "%s timmar sen",
877  'friendlytime:hours:singular' => "en timme sen",
878  'friendlytime:days' => "%s dagar sen",
879  'friendlytime:days:singular' => "igår",
880  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
881  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
882 
883  'friendlytime:future:minutes' => "i %s minuter",
884  'friendlytime:future:minutes:singular' => "om en minut",
885  'friendlytime:future:hours' => "om %s timmar",
886  'friendlytime:future:hours:singular' => "om en timme",
887  'friendlytime:future:days' => "om %s dagar",
888  'friendlytime:future:days:singular' => "imorgon",
889 
890  'date:month:01' => '%s januari',
891  'date:month:02' => '%s februari ',
892  'date:month:03' => '%s mars',
893  'date:month:04' => '%s april',
894  'date:month:05' => '%s maj',
895  'date:month:06' => '%s juni',
896  'date:month:07' => '%s juli',
897  'date:month:08' => '%s augusti',
898  'date:month:09' => '%s september',
899  'date:month:10' => '%s oktober',
900  'date:month:11' => '%s november',
901  'date:month:12' => '%s december',
902 
903  'date:month:short:01' => '%s jan',
904  'date:month:short:02' => '%s feb',
905  'date:month:short:03' => '%s mar',
906  'date:month:short:04' => '%s apr',
907  'date:month:short:05' => '%s maj',
908  'date:month:short:06' => '%s jun',
909  'date:month:short:07' => '%s jul',
910  'date:month:short:08' => '%s aug',
911  'date:month:short:09' => '%s sep',
912  'date:month:short:10' => '%s okt',
913  'date:month:short:11' => '%s nov',
914  'date:month:short:12' => '%s dec',
915 
916  'date:weekday:0' => 'söndag',
917  'date:weekday:1' => 'måndag',
918  'date:weekday:2' => 'tisdag',
919  'date:weekday:3' => 'onsdag',
920  'date:weekday:4' => 'torsdag',
921  'date:weekday:5' => 'fredag',
922  'date:weekday:6' => 'lördag',
923 
924  'date:weekday:short:0' => 'sön',
925  'date:weekday:short:1' => 'mån',
926  'date:weekday:short:2' => 'tis',
927  'date:weekday:short:3' => 'ons',
928  'date:weekday:short:4' => 'tor',
929  'date:weekday:short:5' => 'fre',
930  'date:weekday:short:6' => 'lör',
931 
932  'interval:minute' => 'Varje minut',
933  'interval:fiveminute' => 'Var femte minut',
934  'interval:fifteenmin' => 'Varje kvart',
935  'interval:halfhour' => 'Varje halvtimme',
936  'interval:hourly' => 'Varje timme',
937  'interval:daily' => 'Dagligen',
938  'interval:weekly' => 'Veckovis',
939  'interval:monthly' => 'Månadsvis',
940  'interval:yearly' => 'Årligen',
941 
946  'installation:sitename' => "Namnet på din webbplats",
947  'installation:sitedescription' => "Kort beskrivning på din webbplats (valfritt):",
948  'installation:sitedescription:help' => "Med sammanslagna tillägg visas det här bara i beskrivningens meta tag i resultaten för sökmotorer.",
949  'installation:sitepermissions' => "Standard åtkomstbehörigheter:",
950  'installation:language' => "Standardspråk för din webbplats:",
951  'installation:debug' => "Kontrollera hur mycket information som skrivs till serverns logg.",
952  'installation:debug:label' => "Logg-nivå:",
953  'installation:debug:none' => 'Stäng av loggning (rekommenderas)',
954  'installation:debug:error' => 'Logga endast kritiska fel',
955 
956  // Walled Garden support
957  'installation:adminvalidation:notification:direct' => 'Direkt',
958  'installation:default_limit' => "Standard antal objekt per sida",
959 
960  'admin:site:access:warning' => "Det här är integritetsinställningarna som föreslås för användare när de skapar nytt innehåll. Ändring av det, ändrar inte åtkomst till innehåll. ",
961 
962  'admin:legend:system' => 'System',
963  'admin:legend:content' => 'Innehåll',
964 
965  'config:i18n:allowed_languages' => "Tillåtna språk",
966  'config:disable_rss:label' => "Avaktivera RSS-flöden",
967 
968  'upgrading' => 'Uppgraderar...',
969  'upgrade:error_count' => 'Fel: %s',
970 
971  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
972 
977  'welcome' => "Välkommen",
978  'welcome:user' => 'Välkommen %s',
979 
984  'email:from' => 'Från',
985  'email:to' => 'Till',
986  'email:subject' => 'Ämne',
987  'email:body' => 'Innehåll',
988 
989  'email:settings' => "E-postinställningar",
990  'email:address:label' => "E-postadress",
991  'email:address:help:confirm' => "Väntande ändring av e-postadress till '%s', vänligen kontrollera inkorgen för instruktioner.",
992  'email:address:password' => "Lösenord",
993  'email:address:password:help' => "För att kunna ändra din e-postadress, behöver du ange ditt nuvarande lösenord.",
994 
995  'email:save:success' => "Ny e-postadress sparad.",
996  'email:save:fail' => "Ny e-postadress kunde inte sparas.",
997  'email:save:fail:password' => "Lösenordet stämmer inte överens med ditt nuvarande lösenord, kunde inte ändra din e-postadress",
998 
999  'friend:newfriend:subject' => "%s har gjort dig till vän!",
1000  'friend:newfriend:body' => "%s har gjort dig till en vän!
1001 
1002 För att visa deras profil, tryck här:
1003 
1004 %s",
1005 
1006  'email:changepassword:subject' => "Lösenord ändrat!",
1007 
1008  'email:resetpassword:subject' => "Återställning av lösenord!",
1009 
1010  'email:changereq:subject' => "Begär ändring av lösenord.",
1011 
1012  'account:email:request:success' => "Din nya e-postadress kommer att sparas efter bekräftelse, vänligen kontrollera inkorgen på '%s' för mer instruktioner.",
1013  'email:request:email:subject' => "Vänligen bekräfta din e-postadress",
1014 
1015  'email:confirm:email:old:subject' => "Din e-postadress ändrades",
1016 
1017  'email:confirm:email:new:subject' => "Din e-postadress ändrades",
1018  'account:validation:pending:content' => "Ditt konto har registrerats! Innan du kan använda ditt konto, måste en administratör för webbplatsen validera ditt konto. Du kommer att få ett mejl när ditt konto är validerat.",
1019 
1020  'account:notification:validation:subject' => "Ditt konto på %s har validerats!",
1021 
1026  'default_access:settings' => "Din standard åtkomstnivå",
1027  'default_access:label' => "Standardåtkomst",
1028  'user:default_access:success' => "Din nya standard åtkomstnivå sparades.",
1029  'user:default_access:failure' => "Din nya standard åtkomstnivå kunde inte sparas.",
1030 
1035  'comments:count' => "%s kommenter",
1036  'item:object:comment' => 'Kommentar',
1037  'collection:object:comment' => 'Kommentarer',
1038 
1039  'river:object:default:comment' => '%s kommenterade på %s',
1040 
1041  'generic_comments:add' => "Lämna en kommentar",
1042  'generic_comments:edit' => "Redigera kommentar",
1043  'generic_comments:post' => "Skicka kommentar",
1044  'generic_comments:text' => "Kommentar",
1045  'generic_comments:latest' => "Senaste kommentarer",
1046  'generic_comment:posted' => "Din kommentar skickades.",
1047  'generic_comment:updated' => "Kommentaren uppdaterades.",
1048  'entity:delete:object:comment:success' => "Kommentaren togs bort.",
1049  'generic_comment:blank' => "Du måste lägga in något i din kommentar, innan vi kan spara det.",
1050  'generic_comment:notfound' => "Tyvärr kunde vi inte hitta den specificerade kommentaren.",
1051  'generic_comment:failure' => "Ett oväntat fel uppstod när kommentaren skulle sparas.",
1052  'generic_comment:none' => 'Inga kommentarer',
1053  'generic_comment:title' => 'Kommentar av %s',
1054  'generic_comment:on' => '%s på %s',
1055  'generic_comments:latest:posted' => 'skickade en',
1056 
1057  'generic_comment:notification:user:summary' => 'En ny kommentar på: %s',
1058 
1063  'byline' => 'Av %s',
1064  'byline:ingroup' => 'i gruppen %s',
1065 
1066  'entity:delete:item' => 'Objekt',
1067  'entity:delete:item_not_found' => 'Objektet hittades inte.',
1068  'entity:delete:permission_denied' => 'Du har inte behörighet att ta bort det här objektet.',
1069  'entity:delete:success' => '%s har tagits bort.',
1070  'entity:delete:fail' => '%s kunde inte tas bort.',
1071 
1076  'annotation:delete:fail' => "Ett fel uppstod när anteckningen togs bort.",
1077  'annotation:delete:success' => "Anteckningen togs bort",
1078 
1083  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Formuläret saknar fält för __token eller __ts',
1084  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Sidan du använde har gått ut. Vänligen försök igen.",
1085  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Sidan du använde har gått ut. Vänligen uppdatera och försök igen.',
1086  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Tyvärr, kunde ditt formulär inte lämnas in av en okänd anledning.',
1087  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Storleken på filen (filerna) som laddades upp, översteg gränsen som ställts in av din webbplats administratör',
1088 
1097  'js:security:token_refresh_failed' => 'Det misslyckades att kontakta %s. Du kan uppleva problem med att spara innehåll. Vänligen uppdatera den här sidan.',
1098  'js:lightbox:current' => "bild %s av %s",
1099 
1107  'elgg:powered' => "Drivs av Elgg",
1108 
1112  'cli:login:error:unknown' => "Det går inte logga in som %s",
1113  'cli:login:success:log' => "Inloggad som %s [guid: %s]",
1114  'cli:response:output' => "Svar:",
1115  'cli:plugins:list:error:status' => "%s är inte en giltig status. Tillåtna alternativ är: %s",
1116  'cli:upgrade:list:completed' => "Färdiga uppgraderingar",
1117  'cli:upgrade:list:pending' => "Väntande uppgraderingar",
1118 
1122  "cmn" => "", // ISO 639-3
1123  "da" => "Danska",
1124  "de" => "Tyska",
1125  "en" => "Engelska",
1126  "es" => "Spanska",
1127  "fi" => "Finska",
1128  "fr" => "Franska",
1129  //"in" => "",
1130  "it" => "Italienska",
1131  "no" => "Norska",
1132  "ru" => "Ryska",
1133  "sv" => "Svenska",
1134  //"y" => "",
1135 
1136  "field:required" => 'Krävs',
1137 );