Elgg  Version 4.3
sv.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
8 return array(
13  'item:site:site' => 'Webbplats',
14  'collection:site:site' => 'Webbplatser',
15  'index:content' => '<p>Välkommen till Elgg webbplats.</p><p><strong>Tips:</strong> Många webbplatser använder tillägget <code>aktivitet</code> för att placera en webbplats aktivitetsflöde på den här sidan.</p>',
16 
21  'login' => "Logga in",
22  'loginok' => "Du har loggats in.",
23  'loginerror' => "Vi kunde inte logga in dig. Vänligen, kontrollera dina användaruppgifter och försök igen.",
24  'login:empty' => "Användarnamn/e-post och lösenord krävs.",
25  'login:baduser' => "Det går inte ladda in ditt användarkonto.",
26  'auth:nopams' => "Internt fel. Ingen autentiseringsmetod för användare är installerad. ",
27 
28  'logout' => "Logga ut",
29  'logoutok' => "Du har loggats ut.",
30  'logouterror' => "Vi kunde inte logga ut dig. Vänligen försök igen.",
31  'session_expired' => "Din session har löpt ut. Vänligen <a href='javascript:location.reload(true)'>ladda om</a> sidan för att logga in.",
32  'session_changed_user' => "Du har loggats in som en annan användare. Du bör <a href='javascript:location.reload(true)'>ladda om</a> sidan.",
33 
34  'loggedinrequired' => "Du måste vara inloggad för att visa den efterfrågade sidan.",
35  'loggedoutrequired' => "Du måste vara utloggad för att visa den efterfrågade sidan.",
36  'adminrequired' => "Du måste vara administratör för att visa den efterfrågade sidan.",
37  'membershiprequired' => "Du måste vara medlem i den här gruppen för att visa den efterfrågade sidan.",
38  'limited_access' => "Du har inte behörighet att visa den efterfrågade sidan.",
39  'invalid_request_signature' => "Sidan som du försöker nå, är ogiltig eller har upphört.",
40 
45  'exception:title' => "Allvarligt fel.",
46  'exception:contact_admin' => 'Ett oåterkalleligt fel har inträffat och har loggats. Kontakta webbplatsens administratör med följande information:',
47 
48  'actionundefined' => "Den begärda handlingen (%s) definierades inte i systemet.",
49  'actionloggedout' => "Du kan tyvärr inte utföra den här handlingen när du är utloggad.",
50  'actionunauthorized' => 'Du är obehörig att utföra den här handlingen',
51 
52  'ajax:error' => 'Oväntat fel vid ett anrop till AJAX utfördes. Kanske har anslutningen till servern tappats.',
53  'ajax:not_is_xhr' => 'Du kan inte nå AJAX-vyer direkt',
54 
55  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) är ett felkonfigurerat tillägg. Det har avaktiverats. Vänligen sök i Elgg wiki för möjliga orsaker (http://learn.elgg.org/).",
56  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) kan inte starta och har avaktiverats. Orsak: %s',
57  'PluginException:InvalidID' => "%s är ett ogiltigt ID för tillägg.",
58  'PluginException:InvalidPath' => "%s är en ogiltig sökväg för tillägg.",
59  'PluginException:InvalidManifest' => 'Ogiltig manifest-fil för tillägg %s',
60  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s är inte ett giltigt tillägg.',
61  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s är inte ett giltigt tillägg: %s',
62  'ElggPlugin:MissingID' => 'ID för tillägg saknas (guid %s)',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Filen "%s" som krävs saknas.',
64  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Manifestet innehåller en ogiltig beroendetyp "%s".',
65 
66  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Lösenordsfältet kan inte vara tomt',
67  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Lösenord måste matcha',
68  'LoginException:BannedUser' => 'Du har blivit avstängd från den här webbplatsen och kan inte logga in',
69  'LoginException:UsernameFailure' => 'Vi kunde inte logga in dig. Vänligen kontrollera ditt användarnamn/e-post och lösenord.',
70  'LoginException:PasswordFailure' => 'Vi kunde inte logga in dig. Vänligen kontrollera ditt användarnamn/e-post och lösenord.',
71  'LoginException:AccountLocked' => 'Ditt konto har blivit låst efter för många misslyckade inloggningsförsök.',
72  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Misslyckades med nuvarande lösenordskontroll.',
73  'LoginException:Unknown' => 'Vi kunde inte logga in dig på grund av ett okänt fel.',
74  'LoginException:AdminValidationPending' => "Ditt konto måste godkännas av en administratör på den här webbplatsen, innan du kan använda det. Du kommer att få ett meddelande när ditt konto har validerats.",
75 
76  'UserFetchFailureException' => 'Kan inte kontrollera behörighet för user_guid [%s] eftersom användaren inte existerar.',
77 
78  'PageNotFoundException' => 'Sidan du försökte visa finns inte eller så har du inte behörighet att visa den.',
79  'EntityNotFoundException' => 'Innehållet som du försökte nå har tagits bort eller så har du inte behörighet att nå det.',
80  'EntityPermissionsException' => 'Du har inte tillräcklig behörighet för den här handlingen.',
81  'GatekeeperException' => 'Du har inte behörighet att visa sidan du försöker nå',
82  'BadRequestException' => 'Fel förfrågan',
83  'ValidationException' => 'Skickad data uppfyllde inte kraven, vänligen kontrollera din inmatning.',
84  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%s måste implementera %s',
85 
86  'Security:InvalidPasswordCharacterRequirementsException' => "Det angivna lösenordet uppfyller inte teckenkraven",
87  'Security:InvalidPasswordLengthException' => "Det angivna lösenordet uppfyller inte minsta längd på %s tecken",
88 
89  'pageownerunavailable' => 'Varning: Sidägaren %d kan inte nås!',
90  'viewfailure' => 'Det var ett internt fel i vyn %s',
91  'view:missing_param' => "Parametern som krävs '%s' saknas i vyn %s",
92  'changebookmark' => 'Vänligen ändra till bokmärke för den här sidan',
93  'noaccess' => 'Innehållet du försökte visa har tagits bort eller så har du inte behörighet att visa det.',
94  'error:missing_data' => 'Det saknades lite data i din förfrågan',
95  'save:fail' => 'Det blev något fel när din data skulle sparas',
96  'save:success' => 'Din data har sparats',
97 
98  'forward:error' => 'Tyvärr blev det ett fel när du skulle omdirigeras till en annan webbplats.',
99 
100  'error:default:title' => 'Oj...',
101  'error:default:content' => 'Oj..något blev fel.',
102  'error:400:title' => 'Fel förfrågan',
103  'error:400:content' => 'Tyvärr, din förfrågan är ogiltig eller ofullständig.',
104  'error:403:title' => 'Förbjuden',
105  'error:403:content' => 'Tyvärr, har du inte tillåtelse att komma åt den begärda sidan.',
106  'error:404:title' => 'Sidan hittades inte',
107  'error:404:content' => 'Tyvärr, kunde vi inte hitta sidan du efterfrågade.',
108 
109  'upload:error:ini_size' => 'Filen du försökte ladda upp är för stor.',
110  'upload:error:form_size' => 'Filen du försökte ladda upp är för stor.',
111  'upload:error:partial' => 'Uppladdning av filen slutfördes inte.',
112  'upload:error:no_file' => 'Ingen fil valdes.',
113  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Kan inte spara den uppladdade filen.',
114  'upload:error:cant_write' => 'Kan inte spara den uppladdade filen.',
115  'upload:error:extension' => 'Kan inte spara den uppladdade filen.',
116  'upload:error:unknown' => 'Uppladdning av filen misslyckades.',
117 
121  'table_columns:fromView:admin' => 'Admin',
122  'table_columns:fromView:banned' => 'Avstängd',
123  'table_columns:fromView:container' => 'Behållare',
124  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Beskrivning',
125  'table_columns:fromView:link' => 'Namn/Titel',
126  'table_columns:fromView:icon' => 'Ikon',
127  'table_columns:fromView:item' => 'Objekt',
128  'table_columns:fromView:language' => 'Språk',
129  'table_columns:fromView:owner' => 'Ägare',
130  'table_columns:fromView:time_created' => 'Skapades',
131  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Uppdaterades',
132  'table_columns:fromView:user' => 'Användare',
133 
134  'table_columns:fromProperty:description' => 'Beskrivning',
135  'table_columns:fromProperty:email' => 'E-post',
136  'table_columns:fromProperty:name' => 'Namn',
137  'table_columns:fromProperty:type' => 'Typ',
138  'table_columns:fromProperty:username' => 'Användarnamn',
139 
140  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Subtyp',
141  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Namn/Titel',
142  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME-typ',
143  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Typ',
144 
149  'name' => "Visningsnamn",
150  'email' => "E-postadress",
151  'username' => "Användarnamn",
152  'loginusername' => "Användarnamn eller E-post",
153  'password' => "Lösenord",
154  'passwordagain' => "Lösenord (igen för verifikation)",
155  'admin_option' => "Göra den här användaren till admin?",
156  'autogen_password_option' => "Automatiskt generera ett säkert lösenord?",
157 
162  'access:label:private' => "Privat",
163  'access:label:logged_in' => "Inloggade användare",
164  'access:label:public' => "Offentlig",
165  'access:label:logged_out' => "Utloggade användare",
166  'access:label:friends' => "Vänner",
167  'access' => "Vem kan se det här",
168  'access:overridenotice' => "Notering: Med anledning av gruppolicy, kommer det här innehållet bara kommas åt av gruppmedlemmar.",
169  'access:limited:label' => "Begränsad",
170  'access:help' => "Åtkomstnivån",
171  'access:read' => "Läsrättighet",
172  'access:write' => "Skrivrättighet",
173  'access:admin_only' => "Endast administratörer",
174  'access:missing_name' => "Saknat nivånamn",
175  'access:comments:change' => "Den här diskussionen är för närvarande synlig för en begränsad publik. Tänk dig med vem du delar den med.",
176 
181  'dashboard' => "Kontrollpanel",
182  'dashboard:nowidgets' => "Din kontrollpanel låter dig hålla koll på aktiviteten och innehåll på den här webbplatsen som har betydelse för dig.",
183 
184  'widgets:add' => 'Lägg till widgets',
185  'widgets:add:description' => "Tryck på vilken widget-knapp som helst nedan, för att lägga till den på sidan.",
186  'widgets:position:fixed' => '(Fixed position på sidan)',
187  'widget:unavailable' => 'Du har redan lagt till den här widgeten',
188  'widget:numbertodisplay' => 'Antal objekt att visa',
189 
190  'widget:delete' => 'Ta bort %s',
191  'widget:edit' => 'Skräddarsy den här widgeten',
192 
193  'widgets' => "Widgets",
194  'widget' => "Widget",
195  'item:object:widget' => "Widget",
196  'collection:object:widget' => 'Widgets',
197  'widgets:save:success' => "Widgeten sparades med lyckat resultat.",
198  'widgets:save:failure' => "Vi kunde inte spara din widget.",
199  'widgets:add:success' => "Widgeten lades till med lyckat resultat.",
200  'widgets:add:failure' => "Vi kunde inte lägga till din widget.",
201  'widgets:move:failure' => "Vi kunde inte lagra den nya widgetens position.",
202  'widgets:remove:failure' => "Det gick inte att ta bort den här widgeten",
203  'widgets:not_configured' => "Den här widgeten har inte konfigurerats ännu",
204 
209  'group' => "Grupp",
210  'item:group' => "Grupp",
211  'collection:group' => 'Grupper',
212  'item:group:group' => "Grupp",
213  'collection:group:group' => 'Grupper',
214  'groups:tool_gatekeeper' => "Den begärda funktionaliteten är för närvarande inte aktiverad i den här gruppen",
215 
220  'user' => "Användare",
221  'item:user' => "Användare",
222  'collection:user' => 'Användare',
223  'item:user:user' => 'Användare',
224  'collection:user:user' => 'Användare',
225 
226  'friends' => "Vänner",
227  'collection:friends' => 'Vänners\' %s',
228 
229  'avatar' => 'Avatar',
230  'avatar:noaccess' => "Du har inte tillåtelse att redigera den här användarens avatar",
231  'avatar:create' => 'Skapa din avatar',
232  'avatar:edit' => 'Redigera avatar',
233  'avatar:upload' => 'Ladda upp en ny avatar',
234  'avatar:current' => 'Nuvarande avatar',
235  'avatar:remove' => 'Ta bort din avatar och ställ in standardikonen',
236  'avatar:crop:title' => 'Beskärningsverktyg för avatar',
237  'avatar:upload:instructions' => "Din avatar visas runt om på den här webbplatsen. Du kan
238 ändra den hur ofta du vill. (Accepterade fil-format: GIF, JPG eller PNG)",
239  'avatar:create:instructions' => 'Tryck och dra en fyrkant nedan för att matcha hur du vill att din avatar blir beskuren. En förhandsvisning kommer att visa sig i en box till höger. När du är nöjd med förhandsvisningen, tryck "Skapa din avatar". Den här beskurna versionen kommer användas runt omkring på webbplatsen som din avatar.',
240  'avatar:upload:success' => 'Avatar laddades upp med lyckat resultat',
241  'avatar:upload:fail' => 'Uppladdningen av avataren misslyckades',
242  'avatar:resize:fail' => 'Ändring av storleken för avataren misslyckades',
243  'avatar:crop:success' => 'Beskärningen av avataren lyckades. ',
244  'avatar:crop:fail' => 'Beskärningen av avatar misslyckades',
245  'avatar:remove:success' => 'Borttagningen av avatar lyckades',
246  'avatar:remove:fail' => 'Det misslyckades med att ta bort avataren',
247 
248  'action:user:validate:already' => "%s var redan validerad",
249  'action:user:validate:success' => "%s har validerats",
250  'action:user:validate:error' => "Ett fel uppstod under valideringen av %s",
251 
255  'feed:rss' => 'RSS',
256  'feed:rss:title' => 'RSS-flöde för den här sidan',
260  'link:view' => 'visa länk',
261  'link:view:all' => 'Visa alla',
262 
263 
267  'river:user:friend' => "%s är nu vän med %s",
268  'river:update:user:avatar' => '%s har en ny avatar',
269  'river:noaccess' => 'Du har inte behörighet att visa det här objektet.',
270  'river:posted:generic' => '%s skickad',
271  'riveritem:single:user' => 'en användare',
272  'riveritem:plural:user' => 'några användare',
273  'river:ingroup' => 'i gruppen %s',
274  'river:none' => 'Ingen aktivitet',
275  'river:update' => 'Uppdatering för %s',
276  'river:delete' => 'Ta bort det här aktivitetsobjektet',
277  'river:delete:success' => 'Aktivitetsobjektet har tagits bort',
278  'river:delete:fail' => 'Aktivitetsobjektet kunde inte tas bort',
279  'river:delete:lack_permission' => 'Du saknar behörighet att ta bort det här aktivitetsobjektet',
280  'river:subject:invalid_subject' => 'Ogiltig användare',
281  'activity:owner' => 'Aktivitet',
282 
287  'relationship:default' => "%s relaterar till %s",
288 
292  'notification:method:email' => 'E-post',
293  'notification:subject' => 'Avisering om %s',
294  'notification:body' => 'Visa den nya aktiviteten på %s',
295 
300  'search' => "Sök",
301  'searchtitle' => "Sök: %s",
302  'users:searchtitle' => "Sök efter användare: %s",
303  'groups:searchtitle' => "Sök efter grupper: %s",
304  'advancedsearchtitle' => "%s med resultat som matchar %s",
305  'notfound' => "Inga resultat hittades.",
306 
307  'viewtype:change' => "Ändra listtyp",
308  'viewtype:list' => "Listvy",
309  'viewtype:gallery' => "Galleri",
310 
311  'tag:search:startblurb' => "Objekt med taggar som matchar '%s':",
312 
313  'user:search:startblurb' => "Användare som matchar '%s':",
314  'user:search:finishblurb' => "För att visa mer, tryck här.",
315 
316  'group:search:startblurb' => "Grupper som matchar '%s':",
317  'group:search:finishblurb' => "För att visa mer, tryck här.",
318  'search:go' => 'Gå',
319  'userpicker:only_friends' => 'Bara vänner',
320 
325  'account' => "Konto",
326  'settings' => "Inställningar",
327  'tools' => "Verktyg",
328  'settings:edit' => 'Redigera inställningar',
329 
330  'register' => "Registrera",
331  'registerok' => "Du har registrerat dig för %s med lyckat resultat .",
332  'registerbad' => "Din registrering misslyckades av ett okänt fel.",
333  'registerdisabled' => "Systemadministratören har stängt av registrering",
334  'register:fields' => 'Alla fält krävs',
335 
336  'registration:noname' => 'Visningsnamn krävs.',
337  'registration:notemail' => 'E-postadressen som du angav verkar inte vara en giltig e-postadress.',
338  'registration:userexists' => 'Det användarnamnet finns redan.',
339  'registration:usernametooshort' => 'Ditt användarnamn måste vara minst %u tecken långt.',
340  'registration:usernametoolong' => 'Ditt användarnamn är för långt. Det kan ha maximalt %u tecken.',
341  'registration:passwordtooshort' => 'Lösenordet måste vara minst %u tecken långt.',
342  'registration:dupeemail' => 'Den här e-postadressen har redan registrerats.',
343  'registration:invalidchars' => 'Tyvärr innehåller ditt användarnamn tecknet %s som är ogiltigt. Följande tecken är ogiltiga: %s',
344  'registration:emailnotvalid' => 'Tyvärr e-postadressen du fyllde i är ogiltig i det här systemet',
345  'registration:passwordnotvalid' => 'Tyvärr lösenordet du fyllde i är ogiltig i det här systemet',
346  'registration:usernamenotvalid' => 'Tyvärr användarnamnet du fyllde i är ogiltig i det här systemet',
347 
348  'adduser' => "Lägg till användare",
349  'adduser:ok' => "Du har lagt till en ny användare med lyckat resultat.",
350  'adduser:bad' => "Den nya användaren kunde inte skapas.",
351 
352  'user:set:name' => "Inställningar för kontonamn",
353  'user:name:label' => "Visningsnamn",
354  'user:name:success' => "Visningsnamn ändrades i systemet med lyckat resultat.",
355  'user:name:fail' => "Det gick inte ändra visningsnamn i systemet.",
356  'user:username:fail' => "Det gick inte att ändra användarnamn i systemet.",
357 
358  'user:set:password' => "Lösenord för kontot",
359  'user:current_password:label' => 'Nuvarande lösenord',
360  'user:password:label' => "Nytt lösenord",
361  'user:password2:label' => "Nytt lösenord igen",
362  'user:password:success' => "Lösenordet ändrades",
363  'user:password:fail' => "Det gick inte att ändra ditt lösenord i systemet.",
364  'user:password:fail:notsame' => "De två lösenorden stämmer inte överens!",
365  'user:password:fail:tooshort' => "Lösenord är för kort!",
366  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Lösenordet du angav är inkorrekt.',
367  'user:changepassword:unknown_user' => 'Ogiltig användare.',
368  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Det kommer ändra ditt lösenord.',
369 
370  'user:set:language' => "Språkinställningar",
371  'user:language:label' => "Språk",
372  'user:language:success' => "Språkinställningar har uppdaterats.",
373  'user:language:fail' => "Språkinställningar kunde inte sparas.",
374 
375  'user:username:notfound' => 'Användarnamn %s hittades inte.',
376  'user:username:help' => 'Var medveten om att ändring av användarnamn kommer ändra alla dynamiska användarrelaterade länkar',
377 
378  'user:password:lost' => 'Glömt lösenord',
379  'user:password:hash_missing' => 'Tyvärr måste vi be dig att återställa ditt lösenord. Vi har förbättrat säkerheten för lösenord på den här sidan, men kunde inte migrera alla konton i processen.',
380  'user:password:changereq:success' => 'Du har bett om ett nytt lösenord, e-post är skickad',
381  'user:password:changereq:fail' => 'Det gick inte att be om en nytt lösenord.',
382 
383  'user:password:text' => 'För att be om ett nytt lösenord, ange ditt användarnamn eller e-postadress nedan och tryck på knappen.',
384 
385  'user:persistent' => 'Kom ihåg mig',
386 
387  'walled_garden:home' => 'Hem',
388 
392  'password:requirements:min_length' => "Lösenordet måste vara minst %s tecken.",
393  'password:requirements:lower' => "Lösenordet måsta ha minst %s små bokstäver.",
394  'password:requirements:no_lower' => "Lösenordet borde inte innehålla några små bokstäver.",
395  'password:requirements:upper' => "Lösenordet måste ha minst %s stora bokstäver.",
396  'password:requirements:no_upper' => "Lösenordet borde inte innehålla några stora bokstäver.",
397  'password:requirements:number' => "Lösenordet måste ha minst %s siffra.",
398  'password:requirements:no_number' => "Lösenordet borde inte innehålla några siffror.",
399  'password:requirements:special' => "Lösenordet måste ha minst %s specialtecken.",
400  'password:requirements:no_special' => "Lösenordet borde inte innehålla några specialtecken.",
401 
405  'menu:page:header:administer' => 'Administrera',
406  'menu:page:header:configure' => 'Konfigurera',
407  'menu:page:header:develop' => 'Utveckla',
408  'menu:page:header:information' => 'Information',
409  'menu:page:header:default' => 'Andra',
410 
411  'admin:view_site' => 'Visa webbplats',
412  'admin:loggedin' => 'Inloggad som %s',
413  'admin:menu' => 'Meny',
414 
415  'admin:configuration:success' => "Dina inställningar har sparats.",
416  'admin:configuration:fail' => "Dina inställningar kunde inte sparas.",
417  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Kunde inte ställa in "%s" som datarot eftersom det inte är en absolut sökväg.',
418  'admin:configuration:default_limit' => 'Antalet objekt per sida måste vara minst 1.',
419 
420  'admin:unknown_section' => 'Ogiltig avdelning för Admin.',
421 
422  'admin' => "Administration",
423  'admin:header:release' => "Elgg release: %s",
424  'admin:description' => "Adminpanelen låter dig kontrollera alla aspekter i systemet, från användarhantering till hur tillägg beter sig. Välj ett alternativ nedan för att börja.",
425 
426  'admin:performance' => 'Prestanda',
427  'admin:performance:label:generic' => 'Allmänt',
428  'admin:performance:generic:description' => 'Nedan finns en lista med prestandaförslag / värden som kan hjälpa till att ställa in din webbplats',
429  'admin:performance:simplecache' => 'Simplecache',
430  'admin:performance:php:open_basedir:not_configured' => 'Inga begränsningar har ställts in',
431 
432  'admin:statistics' => 'Statistik',
433  'admin:server' => 'Server',
434  'admin:cron' => 'Cron',
435  'admin:cron:record' => 'Senaste Cron-jobben',
436  'admin:cron:period' => 'Cron-period',
437  'admin:cron:friendly' => 'Senast fullbordad',
438  'admin:cron:date' => 'Datum och tid',
439  'admin:cron:msg' => 'Meddelande',
440  'admin:cron:started' => 'Cron-jobb för "%s" startade vid %s',
441  'admin:cron:started:actual' => 'Cron-intervall "%s" startade processa vid %s',
442  'admin:cron:complete' => 'Cron-jobb för "%s" fullbordat vid %s',
443 
444  'admin:appearance' => 'Utseende',
445  'admin:administer_utilities' => 'Verktyg',
446  'admin:develop_utilities' => 'Verktyg',
447  'admin:configure_utilities' => 'Verktyg',
448  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
449 
450  'admin:users' => "Användare",
451  'admin:users:online' => 'Online nu',
452  'admin:users:newest' => 'Nyast',
453  'admin:users:admins' => 'Administratörer',
454  'admin:users:searchuser' => 'Sök användare för att göra de till admin',
455  'admin:users:existingadmins' => 'Lista över existerande admins',
456  'admin:users:add' => 'Lägg till Ny Användare',
457  'admin:users:description' => "Den här adminpanelen låter dig kontrollera användarinställningar för din webbplats. Välj ett alternativ nedan för att börja.",
458  'admin:users:adduser:label' => "Tryck här för att lägga till ny användare...",
459  'admin:users:opt:linktext' => "Konfigurera användare...",
460  'admin:users:opt:description' => "Konfigurera användare och kontoinformation.",
461  'admin:users:find' => 'Hitta',
462  'admin:users:unvalidated' => 'Inte validerad',
463  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'Inga användare att validera.',
464  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Registrerad: %s',
465  'admin:users:unvalidated:change_email' => 'Ändra e-postadress',
466  'admin:users:unvalidated:change_email:user' => 'Ändra e-postadress för: %s',
467 
468  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Underhållningsläge',
469  'admin:upgrades' => 'Uppgraderingar',
470  'admin:upgrades:finished' => 'Färdig',
471  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Starttid',
472  'admin:upgrades:db:end_time' => 'Sluttid',
473  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Väntande uppgraderingar',
474  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Färdiga uppgraderingar',
475 
476  'admin:settings' => 'Inställningar',
477  'admin:settings:basic' => 'Allmänna Inställningar',
478  'admin:settings:advanced' => 'Avancerade Inställningar',
479  'admin:settings:users' => 'Användare',
480  'admin:site_settings' => "Webbplatsinställningar",
481  'site_secret:strength:weak' => "Svagt",
482  'site_secret:strength:moderate' => "Moderera",
483  'site_secret:strength:strong' => "Starkt",
484 
485  'admin:dashboard' => 'Kontrollpanel',
486  'admin:widget:online_users' => 'Online användare',
487  'admin:widget:online_users:help' => 'Listar nuvarande användare på webbplatsen ',
488  'admin:widget:new_users' => 'Nya användare',
489  'admin:widget:new_users:help' => 'Listar de nyaste användarna',
490  'admin:widget:banned_users' => 'Avstängda användare',
491  'admin:widget:banned_users:help' => 'Listar de avstängda användarna',
492  'admin:widget:content_stats' => 'Innehållsstatistik',
493  'admin:widget:content_stats:help' => 'Håll koll på innehållet som skapats av dina användare',
494  'admin:widget:cron_status' => 'Cron-status',
495  'admin:statistics:numentities' => 'Innehållsstatistik',
496  'admin:statistics:numentities:type' => 'Innehållstyp',
497  'admin:statistics:numentities:number' => 'Siffra',
498 
499  'admin:widget:admin_welcome' => 'Välkommen',
500  'admin:widget:admin_welcome:help' => "En kort introduktion till Elggs Adminstration",
501  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
502 '',
503  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
504 "",
505 
506  // argh, this is ugly
507 
508  'admin:widget:control_panel' => 'Kontrollpanelen',
509 
510  'admin:footer:faq' => 'Administrationens FAQ',
511  'admin:footer:manual' => 'Administrationens Manual',
512  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg Community Forum',
513  'admin:footer:blog' => 'Elgg Blogg',
514 
515  'admin:plugins:category:all' => 'Alla tillägg',
516  'admin:plugins:category:admin' => 'Admin',
517  'admin:plugins:category:bundled' => 'Sammanslagna',
518  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Inte sammanslagna',
519  'admin:plugins:category:content' => 'Innehåll',
520  'admin:plugins:category:development' => 'Utveckling',
521  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Förbättring',
522  'admin:plugins:category:api' => 'Service/API',
523  'admin:plugins:category:communication' => 'Kommunikation',
524  'admin:plugins:category:security' => 'Säkerhet och Spam',
525  'admin:plugins:category:social' => 'Social',
526  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
527  'admin:plugins:category:theme' => 'Teman',
528  'admin:plugins:category:widget' => 'Widgets',
529  'admin:plugins:category:utility' => 'Verktyg',
530 
531  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Okänt tillägg.',
532  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Okänd fil.',
533 
534  'admin:notices:delete_all' => 'Avfärda %s-notiser',
535  'admin:notices:could_not_delete' => 'Kunde inte radera notisen.',
536  'item:object:admin_notice' => 'Adminnotis',
537 
538  'admin:security' => 'Säkerhet',
539  'admin:security:information' => 'Information',
540  'admin:security:information:password_length' => 'Minsta lösenordslängd',
541  'admin:security:information:password_length:warning' => "Det rekommenderas att ha minst 6 tecken i ett lösenord.",
542  'admin:security:information:username_length' => 'Minsta längden på användarnamn',
543  'admin:security:information:username_length:warning' => "Det rekommenderas att ha minst 4 tecken i ett användarnamn.",
544 
545  'admin:security:settings' => 'Inställningar',
546  'admin:security:settings:description' => 'På den här sidan kan du konfigurera några säkerhetsfunktioner. Vänligen läs om inställningarna försiktigt.',
547  'admin:security:settings:label:account' => 'Konto',
548  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Aviseringar',
549 
550  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Meddela alla administratörer på webbplatsen när en admin läggs till eller tas bort',
551 
552  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Kräv lösenord för att byta e-postadress',
553 
554  'admin:security:settings:email_require_confirmation' => 'Kräver bekräftelse vid ändring av e-postadress',
555  'admin:security:settings:email_require_confirmation:help' => 'Den nya e-postadressen behöver bekräftas innan ändringen kan göras. Efter en lyckad ändring, kommer en avisering att skickas till den gamla e-postadressen.',
556 
557  'admin:security:settings:minusername' => "Minsta längden på användarnamn",
558  'admin:security:settings:minusername:help' => "Minsta antalet tecken som krävs i ett användarnamn",
559 
560  'admin:security:settings:min_password_length' => "Minsta lösenordslängd",
561  'admin:security:settings:min_password_length:help' => "Minsta antalet tecken som krävs i ett lösenord",
562 
563  'admin:security:settings:min_password_lower' => "Minsta antal små bokstäver i ett lösenord",
564 
565  'admin:security:settings:min_password_upper' => "Minsta antal stora bokstäver i ett lösenord",
566 
567  'admin:security:settings:min_password_number' => "Minsta antal siffror i ett lösenord",
568 
569  'admin:security:settings:min_password_special' => "Minsta antal specialtecken i ett lösenord",
570  'user:notification:ban:subject' => 'Ditt konto på %s har blivit avstängt',
571 
572  'user:notification:unban:subject' => 'Ditt konto på %s är inte avstängt längre',
573 
574  'user:notification:password_change:subject' => 'Ditt lösenord har ändrats!',
575 
580  'item:object:plugin' => 'Tillägg',
581  'collection:object:plugin' => 'Tillägg',
582 
583  'plugins:settings:remove:menu:text' => "Radera alla inställningar",
584 
585  'admin:plugins' => "Tillägg",
586  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivera Alla',
587  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Avaktivera Alla',
588  'admin:plugins:activate' => 'Aktivera',
589  'admin:plugins:deactivate' => 'Avaktivera',
590  'admin:plugins:label:id' => "ID",
591  'admin:plugins:label:name' => "Namn",
592  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
593  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorier',
594  'admin:plugins:label:licence' => "Licens",
595  'admin:plugins:label:website' => "URL",
596  'admin:plugins:label:info' => "Info",
597  'admin:plugins:label:files' => "Filer",
598  'admin:plugins:label:resources' => "Resurser",
599  'admin:plugins:label:screenshots' => "Screenshots",
600  'admin:plugins:label:repository' => "Kod",
601  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Rapportera problem",
602  'admin:plugins:label:donate' => "Donera",
603  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'mer info',
604  'admin:plugins:label:version' => 'Version',
605  'admin:plugins:label:location' => 'Plats',
606  'admin:plugins:label:priority' => 'Prioritet',
607  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Beroenden',
608  'admin:plugins:cannot_activate' => 'kan inte aktivera',
609  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'kan inte avaktivera',
610 
611  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Omordnade %s.",
612  'admin:plugins:set_priority:no' => "Kunde inte omordna %s.",
613  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Avaktiverade %s.",
614  'admin:plugins:deactivate:no' => "Kunde inte avaktivera %s.",
615  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Kunde inte avaktivera %s. Fel: %s",
616  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktiverade %s.",
617  'admin:plugins:activate:no' => "Kunde inte aktivera %s.",
618  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Kunde inte aktivera %s. Fel: %s",
619  'admin:plugins:categories:all' => 'Alla kategorier',
620  'admin:plugins:author' => '%s',
621  'admin:plugins:version' => 'Version %s',
622  'admin:statistics:opt:description' => "Visa statistisk information om användare och objekt på din webbplats.",
623  'admin:statistics:label:numusers' => "Antalet användare",
624  'admin:statistics:label:numonline' => "Antalet användare online",
625  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Användare online nu",
626  'admin:statistics:label:admins'=>"Admins",
627  'admin:statistics:label:version' => "Elgg-version",
628  'admin:statistics:label:version:release' => "Release",
629 
630  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
631  'admin:server:label:requirements' => 'Krav',
632  'admin:server:label:php' => 'PHP',
633  'admin:server:label:phpinfo' => 'Visa PHPInfo',
634  'admin:server:label:web_server' => 'Webbserver',
635  'admin:server:label:server' => 'Server',
636  'admin:server:label:php_version' => 'PHP-version',
637 
638  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
639 
640  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
641 
642  'admin:user:label:search' => "Hitta användare:",
643  'admin:user:label:searchbutton' => "Sök",
644 
645  'admin:user:ban:no' => "Kan inte stänga av användare",
646  'admin:user:ban:yes' => "Användare avstängd.",
647  'admin:user:self:ban:no' => "Du kan inte stänga av dig själv",
648  'admin:user:unban:no' => "Kan inte ta bort avstängningen själv",
649  'admin:user:unban:yes' => "Användare inte avstängd längre.",
650  'admin:user:delete:no' => "Kan inte ta bort användare",
651  'admin:user:delete:yes' => "Användaren %s har tagits bort",
652  'admin:user:self:delete:no' => "Du kan inte ta bort dig själv",
653 
654  'admin:user:resetpassword:yes' => "Återställning av lösenord, användare meddelad.",
655  'admin:user:resetpassword:no' => "Lösenord kunde inte återställas.",
656 
657  'admin:user:makeadmin:yes' => "Användare är nu en admin.",
658  'admin:user:makeadmin:no' => "Vi kunde inte göra den här användaren till en admin.",
659 
660  'admin:user:removeadmin:yes' => "Användare är inte längre en admin.",
661  'admin:user:removeadmin:no' => "Vi kunde inte ta bort administratörsprivilegier från den här användaren.",
662  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Du kan inte ta bort dina egna administratörsprivilegier.",
663 
664  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menyobjekt',
665 
666  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Standardwidgets',
667  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Okänd widgettyp',
668 
669  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Den här webbplatsen ligger nere för underhåll',
670  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Underhållningsläge',
671  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Webbplatsen är i underhållsläge.',
672 
677  'usersettings:description' => "Panelen för användarinställningarna låter dig hålla koll på alla dina personliga inställningar, från användarhantering till hur tillägg beter sig. Välj ett alternativ nedan för att börja.",
678 
679  'usersettings:statistics' => "Din statistik",
680  'usersettings:statistics:opt:description' => "Visa statistisk information om användare och objekt på din webbplats.",
681  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Kontostatistik",
682 
683  'usersettings:statistics:login_history' => "Inloggningshistorik",
684  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Datum",
685  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP-Adress",
686 
687  'usersettings:user' => "%ss inställningar",
688  'usersettings:user:opt:description' => "Den här låter dig att hålla koll på användarinställningar.",
689  'usersettings:user:opt:linktext' => "Ändra dina inställningar",
690 
691  'usersettings:plugins' => "Verktyg",
692  'usersettings:plugins:opt:description' => "Konfigurera inställningar (om några) för dina aktiva verktyg.",
693  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfigurera dina verktyg",
694 
695  'usersettings:plugins:description' => "Den här panelen låter dig hålla koll på och konfigurera de personliga inställningarna för verktygen som är installerade av din systemadministratör.",
696  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Ditt innehåll",
697 
698  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Dina detaljer",
699  'usersettings:statistics:label:name' => "Namn",
700  'usersettings:statistics:label:email' => "E-post",
701  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Medlem sedan",
702  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Senast inloggad",
703 
708  'river:all' => 'Hela Webbplatsens Aktivitet',
709  'river:mine' => 'Min Aktivitet',
710  'river:owner' => 'Aktivitet för %s',
711  'river:friends' => 'Vänners Aktivitet',
712  'river:select' => 'Visa %s',
713  'river:comments:more' => '+%u mer',
714  'river:comments:all' => 'Visa alla %u kommentarer',
715  'river:generic_comment' => 'kommented på %s %s',
716 
721  'icon:size' => "Storlek på ikon",
722  'icon:size:topbar' => "Topbar",
723  'icon:size:tiny' => "Tiny",
724  'icon:size:small' => "Small",
725  'icon:size:medium' => "Medium",
726  'icon:size:large' => "Large",
727  'icon:size:master' => "Extra Large",
728 
729  'entity:edit:icon:crop_messages:generic' => "Den valda bilden uppfyller inte de rekommenderade dimensionerna. Det här kan resultera i ikoner med låg kvalité.",
730  'entity:edit:icon:crop_messages:width' => "Det rekommenderas att använda en bild med en bredd på minst %dpx.",
731  'entity:edit:icon:crop_messages:height' => "Det rekommenderas att använda en bild med en höjd på minst %dpx.",
732  'entity:edit:icon:file:label' => "Ladda upp en ny ikon",
733  'entity:edit:icon:file:help' => "Lämna tomt för att behålla nuvarande ikon.",
734  'entity:edit:icon:remove:label' => "Ta bort ikon",
735 
740  'save' => "Spara",
741  'save_go' => "Spara, och gå till %s",
742  'reset' => 'Återställ',
743  'publish' => "Publicera",
744  'cancel' => "Ångra",
745  'saving' => "Sparar...",
746  'update' => "Uppdatera",
747  'preview' => "Förhandsvisa",
748  'edit' => "Redigera",
749  'delete' => "Ta bort",
750  'accept' => "Acceptera",
751  'reject' => "Avvisa",
752  'decline' => "Neka",
753  'approve' => "Godkänna",
754  'activate' => "Aktivera",
755  'deactivate' => "Avaktivera",
756  'disapprove' => "Neka",
757  'revoke' => "Återkalla",
758  'load' => "Ladda",
759  'upload' => "Ladda upp",
760  'download' => "Ladda ner",
761  'ban' => "Stänga av",
762  'unban' => "Ta bort avstängning",
763  'banned' => "Avstängd",
764  'complete' => "Färdig",
765  'open' => 'Öppna',
766  'close' => 'Stänga',
767  'hide' => 'Gömma',
768  'show' => 'Visa',
769  'reply' => "Svara",
770  'more' => 'Mer',
771  'more_info' => 'Mer info',
772  'comments' => 'Kommentarer',
773  'import' => 'Importera',
774  'export' => 'Exportera',
775  'untitled' => 'Utan titel',
776  'help' => 'Hjälp',
777  'send' => 'Skicka',
778  'post' => 'Skicka',
779  'submit' => 'Skicka in',
780  'comment' => 'Kommentera',
781  'upgrade' => 'Uppgradera',
782  'sort' => 'Sortera',
783  'filter' => 'Filtrera',
784  'new' => 'Ny',
785  'add' => 'Lägga till',
786  'create' => 'Skapa',
787  'remove' => 'Ta bort',
788  'revert' => 'Återgå',
789  'validate' => 'Validera',
790  'read_more' => 'Läs mer',
791  'next' => 'Nästa',
792  'previous' => 'Föregående',
793 
794  'site' => 'Webbplats',
795  'activity' => 'Aktivitet',
796  'members' => 'Medlemmar',
797  'menu' => 'Meny',
798 
799  'up' => 'Upp',
800  'down' => 'Ner',
801  'top' => 'Toppen',
802  'bottom' => 'Botten',
803  'right' => 'Höger',
804  'left' => 'Vänster',
805  'back' => 'Tillbaka',
806 
807  'invite' => "Bjuda in",
808 
809  'resetpassword' => "Återställa lösenord",
810  'changepassword' => "Ändra lösenord",
811  'makeadmin' => "Skapa admin",
812  'removeadmin' => "Ta bort admin",
813 
814  'option:yes' => "Ja",
815  'option:no' => "Nej",
816 
817  'unknown' => 'Okänt',
818  'never' => 'Aldrig',
819 
820  'active' => 'Aktiv',
821  'total' => 'Totalt',
822  'unvalidated' => 'Inte validerad',
823 
824  'ok' => 'OK',
825  'any' => 'något',
826  'error' => 'Fel',
827 
828  'other' => 'Andra',
829  'options' => 'Alternativ',
830  'advanced' => 'Avancerad',
831 
832  'learnmore' => "Tryck här för att lära dig mer.",
833  'unknown_error' => 'Okänt fel.',
834 
835  'content' => "innehåll",
836  'content:latest' => 'Senaste aktivitet',
837  'content:latest:blurb' => 'Alternativt, tryck här för att visa det senaste innehållet från hela webbplatsen.',
838 
839  'list:out_of_bounds' => "Du har nått en del av listan utan något innehåll, men det finns tillgängligt innehåll tillgängligt.",
840  'list:out_of_bounds:link' => "Gå tillbaka till den första sidan i den här listan.",
841 
842  'link:text' => 'visa länk',
843 
848  'question:areyousure' => 'Är du säker?',
849 
854  'status' => 'Status',
855  'status:unsaved_draft' => 'Osparat Utkast',
856  'status:draft' => 'Utkast',
857  'status:unpublished' => 'Opublicerat',
858  'status:published' => 'Publicerat',
859  'status:featured' => 'Funktioner',
860  'status:open' => 'Öppen',
861  'status:closed' => 'Stängd',
862  'status:enabled' => 'Aktiverad',
863  'status:disabled' => 'Avaktiverad',
864  'status:unavailable' => 'Otillgänglig',
865  'status:active' => 'Aktiv',
866  'status:inactive' => 'Inaktiv',
867 
872  'sort:newest' => 'Nyast',
873  'sort:popular' => 'Populär',
874  'sort:alpha' => 'Alfabetisk',
875  'sort:priority' => 'Prioritet',
876 
881  'title' => "Titel",
882  'description' => "Beskrivning",
883  'tags' => "Taggar",
884  'all' => "Alla",
885  'mine' => "Min",
886 
887  'by' => 'av',
888  'none' => 'ingen',
889 
890  'annotations' => "Anteckningar",
891  'relationships' => "Förhållande",
892  'metadata' => "Metadata",
893  'tagcloud' => "Etikettmoln",
894 
895  'on' => 'På',
896  'off' => 'Av',
897 
898  'number_counter:decimal_separator' => ".",
899  'number_counter:thousands_separator' => ",",
900  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
901  'number_counter:view:million' => "%sM",
902  'number_counter:view:billion' => "%sB",
903  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
904 
909  'edit:this' => 'Redigera det här',
910  'delete:this' => 'Ta bort det här',
911  'comment:this' => 'Kommentera det här',
912 
917  'deleteconfirm' => "Är du säker på att du vill ta bort det här objektet?",
918  'deleteconfirm:plural' => "Är du säker på att du vill ta bort de här objektet?",
919  'fileexists' => "En fil har redan laddats upp. För att ersätta den, välj en ny nedan",
920  'input:file:upload_limit' => 'Maximalt tillåten filstorlek är %s',
921 
926  'useradd:subject' => 'Användarkonto skapat',
927 
932  'systemmessages:dismiss' => "Tryck för att avvisa",
933 
934 
938  'messages:title:success' => 'Framgång',
939  'messages:title:error' => 'Fel',
940  'messages:title:warning' => 'Varning',
941  'messages:title:help' => 'Hjälp',
942  'messages:title:notice' => 'Notis',
943  'messages:title:info' => 'Info',
944 
949  'importsuccess' => "Import av data lyckades",
950  'importfail' => "Import av data misslyckades.",
951 
956  'input:date_format' => 'Y-m-d',
957  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
958  'input:time_format' => 'g:ia',
959 
960  'friendlytime:justnow' => "right now",
961  'friendlytime:minutes' => "%s minuter sen",
962  'friendlytime:minutes:singular' => "en minut sen",
963  'friendlytime:hours' => "%s timmar sen",
964  'friendlytime:hours:singular' => "en timme sen",
965  'friendlytime:days' => "%s dagar sen",
966  'friendlytime:days:singular' => "igår",
967  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
968  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
969 
970  'friendlytime:future:minutes' => "i %s minuter",
971  'friendlytime:future:minutes:singular' => "om en minut",
972  'friendlytime:future:hours' => "om %s timmar",
973  'friendlytime:future:hours:singular' => "om en timme",
974  'friendlytime:future:days' => "om %s dagar",
975  'friendlytime:future:days:singular' => "imorgon",
976 
977  'date:month:01' => '%s januari',
978  'date:month:02' => '%s februari ',
979  'date:month:03' => '%s mars',
980  'date:month:04' => '%s april',
981  'date:month:05' => '%s maj',
982  'date:month:06' => '%s juni',
983  'date:month:07' => '%s juli',
984  'date:month:08' => '%s augusti',
985  'date:month:09' => '%s september',
986  'date:month:10' => '%s oktober',
987  'date:month:11' => '%s november',
988  'date:month:12' => '%s december',
989 
990  'date:month:short:01' => '%s jan',
991  'date:month:short:02' => '%s feb',
992  'date:month:short:03' => '%s mar',
993  'date:month:short:04' => '%s apr',
994  'date:month:short:05' => '%s maj',
995  'date:month:short:06' => '%s jun',
996  'date:month:short:07' => '%s jul',
997  'date:month:short:08' => '%s aug',
998  'date:month:short:09' => '%s sep',
999  'date:month:short:10' => '%s okt',
1000  'date:month:short:11' => '%s nov',
1001  'date:month:short:12' => '%s dec',
1002 
1003  'date:weekday:0' => 'söndag',
1004  'date:weekday:1' => 'måndag',
1005  'date:weekday:2' => 'tisdag',
1006  'date:weekday:3' => 'onsdag',
1007  'date:weekday:4' => 'torsdag',
1008  'date:weekday:5' => 'fredag',
1009  'date:weekday:6' => 'lördag',
1010 
1011  'date:weekday:short:0' => 'sön',
1012  'date:weekday:short:1' => 'mån',
1013  'date:weekday:short:2' => 'tis',
1014  'date:weekday:short:3' => 'ons',
1015  'date:weekday:short:4' => 'tor',
1016  'date:weekday:short:5' => 'fre',
1017  'date:weekday:short:6' => 'lör',
1018 
1019  'interval:minute' => 'Varje minut',
1020  'interval:fiveminute' => 'Var femte minut',
1021  'interval:fifteenmin' => 'Varje kvart',
1022  'interval:halfhour' => 'Varje halvtimme',
1023  'interval:hourly' => 'Varje timme',
1024  'interval:daily' => 'Dagligen',
1025  'interval:weekly' => 'Veckovis',
1026  'interval:monthly' => 'Månadsvis',
1027  'interval:yearly' => 'Årligen',
1028 
1033  'installation:sitename' => "Namnet på din webbplats",
1034  'installation:sitedescription' => "Kort beskrivning på din webbplats (valfritt):",
1035  'installation:sitedescription:help' => "Med sammanslagna tillägg visas det här bara i beskrivningens meta tag i resultaten för sökmotorer.",
1036  'installation:wwwroot' => "Webbplatsens URL:",
1037  'installation:sitepermissions' => "Standard åtkomstbehörigheter:",
1038  'installation:language' => "Standardspråk för din webbplats:",
1039  'installation:debug' => "Kontrollera hur mycket information som skrivs till serverns logg.",
1040  'installation:debug:label' => "Logg-nivå:",
1041  'installation:debug:none' => 'Stäng av loggning (rekommenderas)',
1042  'installation:debug:error' => 'Logga endast kritiska fel',
1043 
1044  // Walled Garden support
1045  'installation:adminvalidation:notification:direct' => 'Direkt',
1046  'installation:default_limit' => "Standard antal objekt per sida",
1047 
1048  'admin:site:access:warning' => "Det här är integritetsinställningarna som föreslås för användare när de skapar nytt innehåll. Ändring av det, ändrar inte åtkomst till innehåll. ",
1049 
1050  'admin:legend:system' => 'System',
1051  'admin:legend:content' => 'Innehåll',
1052 
1053  'config:i18n:allowed_languages' => "Tillåtna språk",
1054  'config:disable_rss:label' => "Avaktivera RSS-flöden",
1055 
1056  'upgrading' => 'Uppgraderar...',
1057  'upgrade:error_count' => 'Fel: %s',
1058 
1059  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1060 
1065  'welcome' => "Välkommen",
1066  'welcome:user' => 'Välkommen %s',
1067 
1072  'email:from' => 'Från',
1073  'email:to' => 'Till',
1074  'email:subject' => 'Ämne',
1075  'email:body' => 'Innehåll',
1076 
1077  'email:settings' => "E-postinställningar",
1078  'email:address:label' => "E-postadress",
1079  'email:address:help:confirm' => "Väntande ändring av e-postadress till '%s', vänligen kontrollera inkorgen för instruktioner.",
1080  'email:address:password' => "Lösenord",
1081  'email:address:password:help' => "För att kunna ändra din e-postadress, behöver du ange ditt nuvarande lösenord.",
1082 
1083  'email:save:success' => "Ny e-postadress sparad.",
1084  'email:save:fail' => "Ny e-postadress kunde inte sparas.",
1085  'email:save:fail:password' => "Lösenordet stämmer inte överens med ditt nuvarande lösenord, kunde inte ändra din e-postadress",
1086 
1087  'friend:newfriend:subject' => "%s har gjort dig till vän!",
1088  'friend:newfriend:body' => "%s har gjort dig till en vän!
1089 
1090 För att visa deras profil, tryck här:
1091 
1092 %s",
1093 
1094  'email:changepassword:subject' => "Lösenord ändrat!",
1095 
1096  'email:resetpassword:subject' => "Återställning av lösenord!",
1097 
1098  'email:changereq:subject' => "Begär ändring av lösenord.",
1099 
1100  'account:email:request:success' => "Din nya e-postadress kommer att sparas efter bekräftelse, vänligen kontrollera inkorgen på '%s' för mer instruktioner.",
1101  'email:request:email:subject' => "Vänligen bekräfta din e-postadress",
1102 
1103  'email:confirm:email:old:subject' => "Din e-postadress ändrades",
1104 
1105  'email:confirm:email:new:subject' => "Din e-postadress ändrades",
1106  'account:validation:pending:content' => "Ditt konto har registrerats! Innan du kan använda ditt konto, måste en administratör för webbplatsen validera ditt konto. Du kommer att få ett mejl när ditt konto är validerat.",
1107 
1108  'account:notification:validation:subject' => "Ditt konto på %s har validerats!",
1109 
1114  'default_access:settings' => "Din standard åtkomstnivå",
1115  'default_access:label' => "Standardåtkomst",
1116  'user:default_access:success' => "Din nya standard åtkomstnivå sparades.",
1117  'user:default_access:failure' => "Din nya standard åtkomstnivå kunde inte sparas.",
1118 
1123  'comments:count' => "%s kommenter",
1124  'item:object:comment' => 'Kommentar',
1125  'collection:object:comment' => 'Kommentarer',
1126 
1127  'river:object:default:comment' => '%s kommenterade på %s',
1128 
1129  'generic_comments:add' => "Lämna en kommentar",
1130  'generic_comments:edit' => "Redigera kommentar",
1131  'generic_comments:post' => "Skicka kommentar",
1132  'generic_comments:text' => "Kommentar",
1133  'generic_comments:latest' => "Senaste kommentarer",
1134  'generic_comment:posted' => "Din kommentar skickades.",
1135  'generic_comment:updated' => "Kommentaren uppdaterades.",
1136  'entity:delete:object:comment:success' => "Kommentaren togs bort.",
1137  'generic_comment:blank' => "Du måste lägga in något i din kommentar, innan vi kan spara det.",
1138  'generic_comment:notfound' => "Tyvärr kunde vi inte hitta den specificerade kommentaren.",
1139  'generic_comment:notfound_fallback' => "Tyvärr kunde vi inte hitta den specificerade kommentaren, men vi har vidarebefordrat dig till sidan den lämnades.",
1140  'generic_comment:failure' => "Ett oväntat fel uppstod när kommentaren skulle sparas.",
1141  'generic_comment:none' => 'Inga kommentarer',
1142  'generic_comment:title' => 'Kommentar av %s',
1143  'generic_comment:on' => '%s på %s',
1144  'generic_comments:latest:posted' => 'skickade en',
1145 
1146  'generic_comment:notification:user:summary' => 'En ny kommentar på: %s',
1147 
1152  'byline' => 'Av %s',
1153  'byline:ingroup' => 'i gruppen %s',
1154  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Den här enheten kan inte visas korrekt. Det kan bero på att den kräver stöd som erhålles av ett tillägg, som inte längre är installerat.',
1155 
1156  'entity:delete:item' => 'Objekt',
1157  'entity:delete:item_not_found' => 'Objektet hittades inte.',
1158  'entity:delete:permission_denied' => 'Du har inte behörighet att ta bort det här objektet.',
1159  'entity:delete:success' => '%s har tagits bort.',
1160  'entity:delete:fail' => '%s kunde inte tas bort.',
1161 
1166  'annotation:delete:fail' => "Ett fel uppstod när anteckningen togs bort.",
1167  'annotation:delete:success' => "Anteckningen togs bort",
1168 
1173  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Formuläret saknar fält för __token eller __ts',
1174  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Sidan du använde har gått ut. Vänligen försök igen.",
1175  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Sidan du använde har gått ut. Vänligen uppdatera och försök igen.',
1176  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Tyvärr, kunde ditt formulär inte lämnas in av en okänd anledning.',
1177  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Storleken på filen (filerna) som laddades upp, översteg gränsen som ställts in av din webbplats administratör',
1178  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Tyvärr, är det inte tillåtet att logga in från en annan domän. Vänligen försök igen.",
1179 
1188  'js:security:token_refresh_failed' => 'Det misslyckades att kontakta %s. Du kan uppleva problem med att spara innehåll. Vänligen uppdatera den här sidan.',
1189  'js:security:token_refreshed' => 'Anslutning till %s återställd!',
1190  'js:lightbox:current' => "bild %s av %s",
1191 
1199  'elgg:powered' => "Drivs av Elgg",
1200 
1204  'cli:login:error:unknown' => "Det går inte logga in som %s",
1205  'cli:login:success:log' => "Inloggad som %s [guid: %s]",
1206  'cli:response:output' => "Svar:",
1207  'cli:plugins:list:error:status' => "%s är inte en giltig status. Tillåtna alternativ är: %s",
1208  'cli:upgrade:list:completed' => "Färdiga uppgraderingar",
1209  'cli:upgrade:list:pending' => "Väntande uppgraderingar",
1210 
1214  "cmn" => "", // ISO 639-3
1215  "da" => "Danska",
1216  "de" => "Tyska",
1217  "en" => "Engelska",
1218  "es" => "Spanska",
1219  "fi" => "Finska",
1220  "fr" => "Franska",
1221  //"in" => "",
1222  "it" => "Italienska",
1223  "no" => "Norska",
1224  "ru" => "Ryska",
1225  "sv" => "Svenska",
1226  //"y" => "",
1227 
1228  "field:required" => 'Krävs',
1229 );