Elgg  Version 2.3
cs.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
3  'install:title' => 'Instalace projektu Elgg',
4  'install:welcome' => 'Vítejte',
5  'install:requirements' => 'Test požadavků',
6  'install:database' => 'Instalace databáze',
7  'install:settings' => 'Nastavení stránek',
8  'install:admin' => 'Vytvoření účtu správce',
9  'install:complete' => 'Hotovo',
10 
11  'install:next' => 'Další',
12  'install:refresh' => 'Obnovit',
13 
14  'install:welcome:instructions' => "Instalace projektu Elgg má 6 jednoduchých kroků a prvním z nich je tato uvítací stránka.
15 
16 Pokud jste dosud nečetl/a dodaný instalační návod, učiňte tak (případně použijte odkaz na instrukce na konci této stránky).
17 
18 Pokud jste připraven/a začít, klikněte na tlačítko \"Další\".",
19  'install:requirements:instructions:success' => "Váš server prošel kontrolou požadavků.",
20  'install:requirements:instructions:failure' => "Váš server neprošel kontrolou požadavků. Až opravíte následující problémy, obnovte tuto stránku. Pokud potřebujete další pomoc, navštivte odkazy na řešení problémů, které se nacházejí na konci této stránky.",
21  'install:requirements:instructions:warning' => "Váš server prošel kontrolou požadavků, ale vyskytlo se minimálně jedno varování. Doporučujeme vám navštívit stránku s popisem problémů při instalaci.",
22 
23  'install:require:php' => 'PHP',
24  'install:require:rewrite' => 'Webový server',
25  'install:require:settings' => 'Soubor s nastavením',
26  'install:require:database' => 'Databáze',
27 
28  'install:check:root' => 'Váš webový server nemá práva na vytvoření souboru .htaccess v kořenovém adresáři projektu Elgg. Máte na výběr dvě možnosti:
29 
30  1. Změňte práva kořenového adresáře
31 
32  2. Zkopírujte soubor install/config/htaccess.dist do .htaccess',
33 
34  'install:check:php:version' => 'Elgg požaduje PHP %s nebo vyšší. Tento server používá verzi %s.',
35  'install:check:php:extension' => 'Elgg požaduje rozšíření PHP %s.',
36  'install:check:php:extension:recommend' => 'Je doporučováno nainstalované rozšíření PHP %s.',
37  'install:check:php:open_basedir' => 'Direktiva PHP open_basedir může zabránit projektu Elgg zapisovat soubory do jeho datového adresáře.',
38  'install:check:php:safe_mode' => 'Běh PHP v bezpečném režimu /safe mode/ není doporučené a může způsobovat problémy.',
39  'install:check:php:arg_separator' => 'Aby Elgg pracoval, musí být arg_separator.output nastaven na & a hodnota na vašem serveru je %s',
40  'install:check:php:register_globals' => 'Register globals musí být vypnuto.',
41  'install:check:php:session.auto_start' => "Aby projekt Elgg pracoval, musí být session.auto_start vypnuté. Buď změňte nastavení vašeho serveru nebo tuto direktivu přidejte do souboru .htaccess projektu Elgg.",
42 
43  'install:check:installdir' => 'Váš webový server nemá práva na vytvoření souboru settings.php ve vašem instalačním adresáři. Máte na výběr dvě možnosti:
44 
45  1. Změňte práva adresáře s nastavením vaší instalace projektu Elgg
46 
47  2. Zkopírujte soubor %s/settings.example.php do elgg-config/settings.php a nastavte parametry databáze podle instrukcí v něm obsažených.',
48  'install:check:readsettings' => 'V instalačním adresáři je soubor s nastavením, ale webový server ho nemůže přečíst. Buď soubor smažte nebo mu změňte práva pro čtení.',
49 
50  'install:check:php:success' => "PHP na vašem serveru vyhovuje všem požadavkům projektu Elgg.",
51  'install:check:rewrite:success' => 'Test pravidel pro přepis byl úspěšný.',
52  'install:check:database' => 'Požadavky na databázi budou zkontrolovány ve chvíli jejího načtení.',
53 
54  'install:database:instructions' => "Pokud jste dosud pro Elgg nevytvořil/a databázi, učiňte tak nyní. Potom zadejte následující hodnoty pro její inicializaci.",
55  'install:database:error' => 'Při vytváření databáze se vyskytl problém a instalace nemůže pokračovat. Zkontrolujte předcházející zprávu a opravte všechny problémy. Pokud potřebujete další pomoc, navštivte odkaz na řešení problémů na konci stánky nebo se obraťte na komunitní fórum projektu Elgg.',
56 
57  'install:database:label:dbuser' => 'Uživatel databáze',
58  'install:database:label:dbpassword' => 'Heslo databáze',
59  'install:database:label:dbname' => 'Jméno databáze',
60  'install:database:label:dbhost' => 'Hostitel databáze',
61  'install:database:label:dbprefix' => 'Předpona tabulek databáze',
62  'install:database:label:timezone' => "Časová zóna",
63 
64  'install:database:help:dbuser' => 'Uživatel s plnými právy k MySQL databázi, kterou jste pro Elgg vytvořil/a',
65  'install:database:help:dbpassword' => 'Heslo výše uvedeného uživatele',
66  'install:database:help:dbname' => 'Jméno databáze projektu Elgg',
67  'install:database:help:dbhost' => 'Jméno hostitele /hostname/ MySQL serveru (obvykle localhost)',
68  'install:database:help:dbprefix' => "Předpona přidaná ke všem tabulkám projektu Elgg (obvykle elgg_)",
69  'install:database:help:timezone' => "Výchozí časová zóna ve které budou stránky provozovány",
70 
71  'install:settings:instructions' => 'We need some information about the site as we configure Elgg. If you haven\'t <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/intro/install.html#create-a-data-folder" target="_blank">created a data directory</a> for Elgg, you need to do so now.',
72 
73  'install:settings:label:sitename' => 'Jméno stránek',
74  'install:settings:label:siteemail' => 'E-mailová adresa stránek',
75  'install:settings:label:wwwroot' => 'URL stránek',
76  'install:settings:label:path' => 'Adresář s instalací projektu Elgg',
77  'install:settings:label:dataroot' => 'Datový adresář',
78  'install:settings:label:language' => 'Jazyk stránek',
79  'install:settings:label:siteaccess' => 'Výchozí úroveň sdílení pro stránky',
80  'install:label:combo:dataroot' => 'Elgg vytvoří datový adresář',
81 
82  'install:settings:help:sitename' => 'Jméno vašich nových stránek',
83  'install:settings:help:siteemail' => 'E-mailová adresa použitá projektem Elgg pro komunikaci s uživateli',
84  'install:settings:help:wwwroot' => 'Adresa stránek (obvykle je instalátorem odvozena správně)',
85  'install:settings:help:path' => 'Adresář s kódem projektu Elgg (obvykle je instalátorem odvozen správně)',
86  'install:settings:help:dataroot' => 'Adresář vytvořený pro ukládání souborů (po kliknutí na Další budou na tomto adresáři ověřena práva). Musí to být absolutní cesta.',
87  'install:settings:help:dataroot:apache' => 'Můžete adresář nechat vyrobit instalátorem nebo zadat adresář, který jste již vytvořil/a pro ukládání souborů uživatelů (po kliknutí na Další budou na tomto adresáři ověřena práva)',
88  'install:settings:help:language' => 'Výchozí jazyk stránek',
89  'install:settings:help:siteaccess' => 'Výchozí úroveň sdílení pro obsah vytvořený uživateli',
90 
91  'install:admin:instructions' => "Nyní nastal okamžik k vytvoření účtu správce.",
92 
93  'install:admin:label:displayname' => 'Zobrazené jméno',
94  'install:admin:label:email' => 'E-mailová adresa',
95  'install:admin:label:username' => 'Uživatelské jméno',
96  'install:admin:label:password1' => 'Heslo',
97  'install:admin:label:password2' => 'Heslo znovu',
98 
99  'install:admin:help:displayname' => 'Jméno tohoto účtu, které je zobrazeno na stránkách',
100  'install:admin:help:email' => '',
101  'install:admin:help:username' => 'Uživatelské jméno používané při přihlašování',
102  'install:admin:help:password1' => "Heslo musí mít alespoň %u znaků",
103  'install:admin:help:password2' => 'Zadejte heslo znovu pro potvrzení ',
104 
105  'install:admin:password:mismatch' => 'Hesla se musí shodovat.',
106  'install:admin:password:empty' => 'Heslo nemůže být prázdné.',
107  'install:admin:password:tooshort' => 'Vaše heslo je příliš krátké',
108  'install:admin:cannot_create' => 'Není možné vytvořit účet správce.',
109 
110  'install:complete:instructions' => 'Vaše stránky jsou nyní připraveny k použití. Klikem na následující tlačítko na ně přejdete.',
111  'install:complete:gotosite' => 'Přejít na stránky',
112 
113  'InstallationException:UnknownStep' => '%s je neznámý instalační krok.',
114  'InstallationException:MissingLibrary' => 'Nemohu načíst %s',
115  'InstallationException:CannotLoadSettings' => 'Elgg nemůže načíst soubor s nastavením. Buď neexistuje, nebo je problém s přístupovými právy.',
116 
117  'install:success:database' => 'Databáze byla nainstalována.',
118  'install:success:settings' => 'Nastavení stránek bylo uloženo.',
119  'install:success:admin' => 'Účet správce byl vytvořen.',
120 
121  'install:error:htaccess' => 'Není možné vytvořit soubor .htaccess',
122  'install:error:settings' => 'Není možné vytvořit soubor s konfigurací',
123  'install:error:databasesettings' => 'S těmito údaji se není možné přihlásit to databáze.',
124  'install:error:database_prefix' => 'Předpona databáze obsahuje neplatný znak',
125  'install:error:oldmysql' => 'MySQL musí být verze 5.0 nebo vyšší. Tento server používá verzi %s.',
126  'install:error:nodatabase' => 'Není možné použít databázi %s. Pravděpodobně neexistuje.',
127  'install:error:cannotloadtables' => 'Nemohu načíst tabulky databáze',
128  'install:error:tables_exist' => 'V databázi již existují tabulky projektu Elgg. Můžete je buď smazat, nebo instalátor spustit znovu, aby se je pokusil použít. Pro druhou možnost v poli s adresou odstraňte z URL \'?step=database\' a stiskněte Enter.',
129  'install:error:readsettingsphp' => 'Není možné číst /elgg-config/settings.example.php',
130  'install:error:writesettingphp' => 'Není možné zapsat /elgg-config/settings.php',
131  'install:error:requiredfield' => 'pole %s je povinné',
132  'install:error:relative_path' => '"%s" nevypadá jako absolutní cesta k datovému adresáři',
133  'install:error:datadirectoryexists' => 'Datový adresář %s neexistuje.',
134  'install:error:writedatadirectory' => 'Webový server nemůže zapisovat do datového adresáře %s.',
135  'install:error:locationdatadirectory' => 'Z důvodu bezpečnosti musí být datový adresář %s mimo cestu instalace.',
136  'install:error:emailaddress' => '%s není platná e-mailová adresa',
137  'install:error:createsite' => 'Není možné vytvořit stránky.',
138  'install:error:savesitesettings' => 'Není možné uložit nastavení strřánek',
139  'install:error:loadadmin' => 'Není možné načíst účet správce.',
140  'install:error:adminaccess' => 'Není možné dát novému účtu správcovská práva.',
141  'install:error:adminlogin' => 'Není možné automaticky přihlásit nový správcovský účet.',
142  'install:error:rewrite:apache' => 'Myslíme si, že na vašem serveru je spuštěn webový server Apache.',
143  'install:error:rewrite:nginx' => 'Myslíme si, že na vašem serveru je spuštěn webový server Nginx.',
144  'install:error:rewrite:lighttpd' => 'Myslíme si, že na vašem serveru je spuštěn webový server Lighttpd.',
145  'install:error:rewrite:iis' => 'Myslíme si, že na vašem serveru je spuštěn webový server IIS.',
146  'install:error:rewrite:allowoverride' => "Nezdařil se test pravidel přepisu. Nejpravděpodobnější příčina je nesprávně nastavená hodnota AllowOverride pro adresář projektu Elgg, což to brání serveru Apache zpracovat soubor .htaccess s pravidly přepisu. Hodnota musí být nastavena na All.
147  \n\nMéně pravděpodobná příčina je alias na adresář projektu Elgg v konfiguraci serveru Apache. V tom případě potřebujete nastavit hodnotu RewriteBase v souboru .htaccess. V tomto souboru v adresáří projektu Elgg najdete více informací.",
148  'install:error:rewrite:htaccess:write_permission' => 'Webový server nemá práva vytvořit v adresáři projektu Elgg soubor .htaccess. Musíte ručně zkopírovat install/config/htaccess.dist do .htaccess, případně změnit práva na příslušném adresáři.',
149  'install:error:rewrite:htaccess:read_permission' => 'V adresáři projektu Elgg je soubor .htaccess, ale webový server nemá práva na jeho čtení.',
150  'install:error:rewrite:htaccess:non_elgg_htaccess' => 'V adresáři projektu Elgg je soubor .htaccess, který nebyl vytvořen instalátorem. Odstraňte ho prosím.',
151  'install:error:rewrite:htaccess:old_elgg_htaccess' => 'Zdá se, že v adresáři projektu Elgg je starý soubor .htaccess, který neobsahuje pravidla přepisu pro otestování webového serveru.',
152  'install:error:rewrite:htaccess:cannot_copy' => 'Během vytváření souboru .htaccess se vyskytla neznámá chyba. Musíte ručně zkopírovat install/config/htaccess.dist do .htaccess v adresáři projektu Elgg.',
153  'install:error:rewrite:altserver' => 'Nezdařil se test pravidel přepisu. Musíte nastavit váš webový server s pravidly přepisu projektu Elgg a zkusit to znovu.',
154  'install:error:rewrite:unknown' => 'Uf, nebyli jsme schopni zjistit jaký webový server používáte a test pravidel přepisu selhal. Nemůžeme nabídnou žádnou určitou radu. Zkuste prosím odkaz na řešení problémů.',
155  'install:warning:rewrite:unknown' => 'Váš server neposkytuje automatické testování pravidel přepisu a váš prohlížeč je nedokáže otestovat pomocí JavaScriptu. Můžete pokračovat v instalaci, ale na stránkách mohou nastat problémy. Pravidla je možné otestovat ručně kliknutím na tento odkaz: <a href="%s" target="_blank">test</a>. Pokud pravidla fungují, uvidíte slovo "success" /úspěch/.',
156 
157  // Bring over some error messages you might see in setup
158  'exception:contact_admin' => 'Došlo k neodstranitelné chybě, která byla zaznamenána. Pokud jste správce těchto stránek, zkontrolujte soubor s nastavením, jinak se obraťte na správce s následujícími údaji:',
159  'DatabaseException:WrongCredentials' => "Projekt Elgg se zadanými údaji nemůže přihlásit to databáze. Zkontrolujte soubor s nastavením.",
160 );