Elgg  Version 2.3
gl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
3  'install:title' => 'Instalación de Elgg',
4  'install:welcome' => 'Benvida',
5  'install:requirements' => 'Comprobación de requisitos',
6  'install:database' => 'Instalación da base de datos',
7  'install:settings' => 'Configurar o siti',
8  'install:admin' => 'Crear unha conta de administrador',
9  'install:complete' => 'List',
10 
11  'install:next' => 'Seguinte',
12  'install:refresh' => 'Actualizar',
13 
14  'install:welcome:instructions' => "Instalar Elgg é cuestión de completar 6 pasos, e esta benvida é o primeiro!
15 
16 Antes de nada, procura ler as instrucións de instalación que van incluídas con Elgg, ou segue a ligazón de instrucións na parte inferior desta páxina.
17 
18 Se estás listo para continuar, preme o botón de «Seguinte».",
19  'install:requirements:instructions:success' => "O servidor cumpre cos requisitos.",
20  'install:requirements:instructions:failure' => "O servidor non cumpre cos requisitos. Solucione os problemas listados e actualice esta páxina. Se necesita máis axuda, bótelle un ollo ás ligazóns de solución de problemas ao final desta páxina.",
21  'install:requirements:instructions:warning' => "O servidor cumpre cos requisitos, pero durante a comprobación apareceron avisos. Recomendámoslle que lle bote unha ollada á páxina de solución de problemas para máis información.",
22 
23  'install:require:php' => 'PHP',
24  'install:require:rewrite' => 'Servidor we',
25  'install:require:settings' => 'Ficheiro de configuración',
26  'install:require:database' => 'Base de datos',
27 
28  'install:check:root' => 'O seu servidor web carece de permisos para crear un ficheiro «.htaccess» no cartafol raíz de Elgg. Quédanlle dúas alternativas:
29 
30  • Cambiar os permisos do cartafol raíz de Elgg.
31 
32  • Copiar o ficheiro de «install/config/htaccess.dist» a «.htaccess».',
33 
34  'install:check:php:version' => 'Elgg necesita PHP %s ou unha versión superior. O servidor usa PHP %s.',
35  'install:check:php:extension' => 'Elgg necesita a extensión de PHP «%s».',
36  'install:check:php:extension:recommend' => 'Recoméndase instalar a extensión de PHP «%s».',
37  'install:check:php:open_basedir' => 'É posíbel que a directiva «open_basedir» de PHP lle impida a Elgg gardar ficheiros no seu cartafol de datos.',
38  'install:check:php:safe_mode' => 'Non se recomenda executar PHP en modo seguro, dado que pode ocasionar problemas con Elgg.',
39  'install:check:php:arg_separator' => 'O valor de «arg_separator.output» debe ser «&» para que Elgg funcione. O valor actual do servidor é «%s».',
40  'install:check:php:register_globals' => 'O rexistro de variábeis globais (opción «register_globals») debe estar desactivado.
41 ',
42  'install:check:php:session.auto_start' => "A opción «session.auto_start» debe estar desactivada para que Elgg funcione. Cambie a configuración do servidor ou engada a directiva ao ficheiro «.htaccess» de Elgg.",
43 
44  'install:check:installdir' => 'Your web server does not have permission to create the settings.php file in your installation directory. You have two choices:
45 
46  1. Change the permissions on the elgg-config directory of your Elgg installation
47 
48  2. Copy the file %s/settings.example.php to elgg-config/settings.php and follow the instructions in it for setting your database parameters.',
49  'install:check:readsettings' => 'Existe un ficheiro de configuración no cartafol do motor, pero o servidor web non ten permisos de lectura nel. Pode eliminar o ficheiro ou darlle ao servidor permisos de lectura sobre el.',
50 
51  'install:check:php:success' => "O PHP do servidor cumpre cos requisitos de Elgg.",
52  'install:check:rewrite:success' => 'O servidor pasou a proba das regras de reescritura.',
53  'install:check:database' => 'Elgg non pode comprobar que a base de datos cumpre cos requisitos ata que non a carga.',
54 
55  'install:database:instructions' => "Se aínda non creou unha base de datos para Elgg, fágao agora. A continuación complete os seguintes campos para preparar a base de datos para Elgg.",
56  'install:database:error' => 'Non foi posíbel crear a base de datos de Elgg por mor dun erro, e a instalación non pode continuar. Revise a mensaxe da parte superior e corrixa calquera problema. Se necesita máis axuda, siga a ligazón de solución de problemas de instalación na parte inferior desta páxina, ou publique unha mensaxe nos foros da comunidade de Elgg.',
57 
58  'install:database:label:dbuser' => 'Usuario',
59  'install:database:label:dbpassword' => 'Contrasinal',
60  'install:database:label:dbname' => 'Base de datos',
61  'install:database:label:dbhost' => 'Servidor',
62  'install:database:label:dbprefix' => 'Prefixo das táboas',
63  'install:database:label:timezone' => "Timezone",
64 
65  'install:database:help:dbuser' => 'Usuario que ten todos os permisos posíbeis sobre a base de datos MySQL que creou para Elgg.',
66  'install:database:help:dbpassword' => 'Contrasinal da conta de usuario da base de datos introducida no campo anterior.',
67  'install:database:help:dbname' => 'Nome da base de datos para Elgg.',
68  'install:database:help:dbhost' => 'Enderezo do servidor de MySQL (normalmente é «localhost»).',
69  'install:database:help:dbprefix' => "O prefixo que se lles engade a todas as táboas de Elgg (normalmente é «elgg_»).",
70  'install:database:help:timezone' => "The default timezone in which the site will operate",
71 
72  'install:settings:instructions' => 'We need some information about the site as we configure Elgg. If you haven\'t <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/intro/install.html#create-a-data-folder" target="_blank">created a data directory</a> for Elgg, you need to do so now.',
73 
74  'install:settings:label:sitename' => 'Nome',
75  'install:settings:label:siteemail' => 'Enderezo de correo',
76  'install:settings:label:wwwroot' => 'URL',
77  'install:settings:label:path' => 'Cartafol de instalación',
78  'install:settings:label:dataroot' => 'Cartafol de datos',
79  'install:settings:label:language' => 'Idioma',
80  'install:settings:label:siteaccess' => 'Acceso predeterminado',
81  'install:label:combo:dataroot' => 'Elgg crea o cartafol de datos',
82 
83  'install:settings:help:sitename' => 'Nome do novo sitio Elgg.',
84  'install:settings:help:siteemail' => 'Enderezo de correo electrónico que Elgg empregará para contactar con usuarios.',
85  'install:settings:help:wwwroot' => 'O enderezo do sitio (Elgg adoita determinar o valor correcto automaticamente)',
86  'install:settings:help:path' => 'O cartafol onde estará o código de Elgg (Elgg adoita atopar o cartafol automaticamente).',
87  'install:settings:help:dataroot' => 'O cartafol que creou para que Elgg garde os ficheiros (cando prema «Seguinte» comprobaranse os permisos do cartafol). Debe ser unha ruta absoluta.',
88  'install:settings:help:dataroot:apache' => 'Pode permitir que Elgg cree o cartafol de datos ou pode indicar o cartafol que vostede xa creou para gardar os ficheiros dos usuarios (ao premer «Seguinte» comprobaranse os permisos do cartafol).',
89  'install:settings:help:language' => 'O idioma predeterminado do sitio.',
90  'install:settings:help:siteaccess' => 'O nivel de acceso predeterminado para o novo contido que creen os usuarios.',
91 
92  'install:admin:instructions' => "É hora de crear unha conta de administrador",
93 
94  'install:admin:label:displayname' => 'Nome para mostrar',
95  'install:admin:label:email' => 'Enderezo de correo',
96  'install:admin:label:username' => 'Nome de usuario',
97  'install:admin:label:password1' => 'Contrasinal',
98  'install:admin:label:password2' => 'Contrasinal (repítaa)',
99 
100  'install:admin:help:displayname' => 'Nome que se mostra no sitio para esta conta.',
101  'install:admin:help:email' => '',
102  'install:admin:help:username' => 'Nome de usuario da conta que pode empregar para acceder ao sitio identificándose coa conta.',
103  'install:admin:help:password1' => "Contrasinal da conta. Debe ter polo menos %u caracteres.",
104  'install:admin:help:password2' => 'Volva escribir o contrasinal para confirmalo.',
105 
106  'install:admin:password:mismatch' => 'Os contrasinais deben coincidir.',
107  'install:admin:password:empty' => 'O campo do contrasinal non pode quedar baleiro.',
108  'install:admin:password:tooshort' => 'O contrasinal era curto de máis',
109  'install:admin:cannot_create' => 'Non foi posíbel crear unha conta de adminsitrador',
110 
111  'install:complete:instructions' => 'O novo sitio Elgg está listo. Prema o seguinte botón para acceder a el.',
112  'install:complete:gotosite' => 'Ir ao siti',
113 
114  'InstallationException:UnknownStep' => 'Descoñécese o paso de instalación «%s».',
115  'InstallationException:MissingLibrary' => 'Non foi posíbel cargar «%s»',
116  'InstallationException:CannotLoadSettings' => 'Elgg non puido cargar o ficheiro de configuración. Ou ben o ficheiro non existe, ou ben hai un problema de permisos.',
117 
118  'install:success:database' => 'Instalouse a base de datos',
119  'install:success:settings' => 'Gardouse a configuración do sitio.',
120  'install:success:admin' => 'Creouse a conta de administrador.',
121 
122  'install:error:htaccess' => 'Non foi posíbel crear «.htaccess».',
123  'install:error:settings' => 'Non foi posíbel crear o ficheiro de configuración.',
124  'install:error:databasesettings' => 'Non foi posíbel conectarse á base de datos coa información de conexión indicada.',
125  'install:error:database_prefix' => 'O prefixo da base de datos contén caracteres que non son válidos.',
126  'install:error:oldmysql' => 'O servidor de bases de datos debe ser un MySQL 5.0 ou unha versión superior. O servidor actual usa MySQL %s.',
127  'install:error:nodatabase' => 'Non foi posíbel usar a base de datos «%s». Pode que non exista.',
128  'install:error:cannotloadtables' => 'Non foi posíbel cargar as táboas da base de datos.',
129  'install:error:tables_exist' => 'A base de datos xa contén táboas de Elgg. Ten que eliminar esas táboas ou reiniciar o instalador e intentar facer uso delas. Para reiniciar o instalador, elimine a parte de «?step=database» do URL na barra do URL do navegador, e prema Intro.',
130  'install:error:readsettingsphp' => 'Unable to read /elgg-config/settings.example.php',
131  'install:error:writesettingphp' => 'Unable to write /elgg-config/settings.php',
132  'install:error:requiredfield' => 'Necesítase «%s».',
133  'install:error:relative_path' => 'A ruta «%s» para o cartafol de datos non parece unha ruta absoluta.',
134  'install:error:datadirectoryexists' => 'O cartafol de datos, «%s», non existe.',
135  'install:error:writedatadirectory' => 'O servidor web non ten permisos de escritura no cartafol de datos, «%s».',
136  'install:error:locationdatadirectory' => 'Por motivos de seguranza, o cartafol de datos («%s») non pode estar dentro do cartafol de instalación.',
137  'install:error:emailaddress' => '%s non é un enderezo de correo válido.',
138  'install:error:createsite' => 'Non foi posíbel crear o sitio.',
139  'install:error:savesitesettings' => 'Non foi posíbel gardar a configuración do sitio.',
140  'install:error:loadadmin' => 'Non foi posíbel cargar o administrador.',
141  'install:error:adminaccess' => 'Non foi posíbel darlle privilexios de administrador á nova conta de usuario.',
142  'install:error:adminlogin' => 'Non foi posíbel acceder automaticamente ao sitio coa nova conta de administrador',
143  'install:error:rewrite:apache' => 'Parece que o servidor web que está a usar é Apache.',
144  'install:error:rewrite:nginx' => 'Parece que o servidor web que está a usar é Nginx.',
145  'install:error:rewrite:lighttpd' => 'Parece que o servidor web que está a usar é Lighttpd.',
146  'install:error:rewrite:iis' => 'Parece que o servidor web que está a usar é IIS.',
147  'install:error:rewrite:allowoverride' => "Non se pasou a proba de reescritura. O máis probábel é que fose porque a opción «AllowOverride» non ten o valor «All» para o cartafol de Elgg. Isto impídelle a Apache procesar o ficheiro «.htaccess» que contén as regras de reescritura.\n\n
148 
149 Outra causa, menos probábel, é que Apache estea configurado con un alias para o cartafol de Elgg, e entón terá que definir a opción «RewriteBase» no seu ficheiro «.htaccess». Atopará instrucións máis detalladas no ficheiro «.htaccess» do cartafol de Elgg.",
150  'install:error:rewrite:htaccess:write_permission' => 'O seu servidor web carece de permisos para crear un ficheiro «.htaccess» no cartafol de Elgg. Ten que copialo manualmente de «install/config/htaccess.dist» a «.htaccess» ou cambiar os permisos do cartafol.',
151  'install:error:rewrite:htaccess:read_permission' => 'Hai un ficheiro «.htaccess» no cartafol de Elgg, pero o servidor web non ten permisos para lelo.',
152  'install:error:rewrite:htaccess:non_elgg_htaccess' => 'Hai un ficheiro «.htaccess» no cartafol de Elgg que non creou Elgg. Elimíneo.',
153  'install:error:rewrite:htaccess:old_elgg_htaccess' => 'Atopouse o que parece un vello ficheiro «.htaccess» de Elgg no cartafol de Elgg. Fáltalle a regra de reescritura para probar o servidor web.',
154  'install:error:rewrite:htaccess:cannot_copy' => 'Produciuse un erro descoñecido durante a creación do ficheiro «.htaccess». Ten que copiar manualmente «install/config/htaccess.dist» a «.htaccess» no cartafol de Elgg.',
155  'install:error:rewrite:altserver' => 'Non se pasou a proba das regras de reescritura. Ten que configurar o servidor web coas regras de reescritura de Elgg e intentalo de novo',
156  'install:error:rewrite:unknown' => 'Uf. Non foi posíbel determinar o tipo de servidor web que está a usar, e non pasou a proba das regras de reescritura. Non podemos aconsellalo sobre como solucionar o seu problema específico. Bótelle unha ollada á ligazón sobre solución de problemas.',
157  'install:warning:rewrite:unknown' => 'O servidor non permite probar automaticamente as regras de reescritura, e o navegador non permite probalas mediante JavaScript. Pode continuar a instalación, pero pode que ao rematar o sitio lle dea problemas. Para probar manualmente as regras de reescritura, siga esta ligazón: <a href="%s" target="_blank">probar</a>. Se as regras funcionan, aparecerá a palabra «success».',
158 
159  // Bring over some error messages you might see in setup
160  'exception:contact_admin' => 'Produciuse un erro do que non é posíbel recuperarse, e quedou rexistrado. Se vostede é o administrador do sistema, comprobe que a información do ficheiro de configuración é correcta. En caso contrario, póñase en contacto co administrador e facilítelle a seguinte información:',
161  'DatabaseException:WrongCredentials' => "Elgg non puido conectar coa base de datos mediante o nome de usuario e contrasinal facilitados. Revise o ficheiro de configuración.",
162 );