Elgg  Version 2.3
cs.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Stránky',
8 
13  'login' => "Přihlásit se",
14  'loginok' => "Byl/a jste přihlášen/a.",
15  'loginerror' => "Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujete přihlašovací údaje a zkuste to znovu.",
16  'login:empty' => "Je vyžadováno uživatelské jméno/e-mail a heslo.",
17  'login:baduser' => "Váš profil není možné načíst.",
18  'auth:nopams' => "Vnitřní chyba. Není nainstalovaná ověřovací metoda uživatele.",
19 
20  'logout' => "Odhlásit se",
21  'logoutok' => "Byl/a jste odhlášen/a.",
22  'logouterror' => "Nemůžeme vás odhlásit. Zkuste to znovu.",
23  'session_expired' => "Vaše sezení vypršelo. <a href='javascript:location.reload(true)'>Obnovte</a> prosím stránku k novém přihlášení.",
24  'session_changed_user' => "Byl/a jste přihlášen/a jako jiný uživatel. Měl/a byste <a href='javascript:location.reload(true)'>obnovit</a> stránku.",
25 
26  'loggedinrequired' => "Musíte být přihlášen/a aby jste mohl/a vidět požadovanou stránku.",
27  'adminrequired' => "Musíte být správcem aby jste viděl/a požadovanou stránku.",
28  'membershiprequired' => "Musíte být členem této skupiny aby jste mohl/a vidět požadovanou stránku.",
29  'limited_access' => "Nemáte oprávnění vidět požadovanou stránku.",
30  'invalid_request_signature' => "Adresa stránky kterou se snažíte zobrazit je buď neplatná nebo jí skončila platnost",
31 
36  'exception:title' => "Fatální chyba.",
37  'exception:contact_admin' => 'Došlo k neodstranitelné chybě, která byla zaznamenána. Obraťte se na správce těchto stránek s následujícími údaji:',
38 
39  'actionundefined' => "Požadovaná akce (%s) nebyla v systému definována.",
40  'actionnotfound' => "Soubor s akcí pro %s nebyl nalezen.",
41  'actionloggedout' => "Tuto akci bohužel nelze provést dokud nejste jste přihlášen/a.",
42  'actionunauthorized' => 'Nemáte oprávnění provést tuto akci.',
43 
44  'ajax:error' => 'Neočekávaná chyba během volání AJAX požadavku. Pravděpodobně došlo ke ztrátě spojení se serverem.',
45  'ajax:not_is_xhr' => 'Nemůžete přistupovat přímo k AJAX pohledům',
46 
47  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) je špatně nakonfigurovaný doplněk a byl zakázán. Prohledejte prosím wiki projektu Elgg pro nalezení možných příčin (http://learn.elgg.org/).",
48  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) se nespustil a byl deaktivován. Důvod: %s',
49  'PluginException:InvalidID' => "%s je neplatné ID doplňku.",
50  'PluginException:InvalidPath' => "%s je neplatná cesta doplňku.",
51  'PluginException:InvalidManifest' => 'Neplatný soubor manifestu pro doplněk %s',
52  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s není platný doplněk.',
53  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s není platný doplněk: %s',
54  'PluginException:NullInstantiated' => 'Doplněk nemůže být odstraněn. Musíte dodat GUID, ID doplňku nebo kompletní cestu.',
55  'ElggPlugin:MissingID' => 'Postrádám ID doplňku (guid %s)',
56  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Postrádám balíček doplňku pro ID doplňku %s (guid %s)',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Požadovaný soubor "%s" chybí.',
58  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Složka doplňku musí být přejmenována na "%s" aby odpovídala ID uvedenému v manifestu.',
59  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Jeho manifest obsahuje neplatný typ závislosti "%s".',
60  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Jeho manifest obsahuje neplatný typ poskytování "%s".',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Existuje vadná %s závislost "%s" v doplňku %s. Doplněk nemůže být v konfliktu s nebo požadovat něco co poskytuje!',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Je v konfliktu s doplňkem: %s',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" file je přítomen ale nedá se číst.',
64  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Nemohu vložit %s pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
65  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Vyhozena výjimka obsahující %s pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
66  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Nemohu otevřít složku pohledů pro doplněk %s (guid: %s) na %s.',
67  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Žádné ID pro doplněk guid %s!',
68  'PluginException:NoPluginName' => "Jméno doplňku nebylo nalezeno",
69  'PluginException:ParserError' => 'Při čtení manifestu s verzí API %s v doplňku %s nastala chyba.',
70  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Nemohu najít čtečku pro manifest s verzí API %s v doplňku %s.',
71  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Postrádám vyžadovanou vlastnost '%s' v manifestu pro doplněk %s.",
72  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s je neplatný doplněk a byl deaktivován.',
73  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" nevrátil seriazovatelné pole.',
74  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Soubor doplňku "elgg-plugin.php" poslal výstup.',
75 
76  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Požadováno',
77  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Doporučeno',
78  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Konflikty',
79  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'V konfliktu',
80  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Poskytuje',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Priorita',
82 
83  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Verze Elgg',
84  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Verze PHP',
85  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Rozšíření PHP: %s',
86  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Nastavení v ini PHP: %s',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Doplněk: %s',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Po %s',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Před %s',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s není nainstalováno',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Chybí',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Jsou zde jiné doplňky, které závisí na %s. Než zakážete tento, musíte zakázat následující doplňky: %s',
94 
95  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Nalezeny položky nabídky které neodkazují na rodiče',
96  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Nalezena položka nabídky [%s], které chybí rodič[%s]',
97  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Nalezena duplicitní registrace pro položku nabídky [%s]',
98 
99  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Pole s heslem nemůže být prázdné',
100  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Hesla se musí shodovat',
101  'LoginException:BannedUser' => 'Na tyto stánky vám byl zakázán přístup a nemůžete se přihlásit',
102  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujte prosím vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo.',
103  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nemůžeme vás přihlásit. Zkontrolujte prosím vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo.',
104  'LoginException:AccountLocked' => 'Příliš mnoho neúspěšných pokusů. Váš účet byl uzamčen.',
105  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Chybně zadané současné heslo.',
106  'LoginException:Unknown' => 'Díky neznámé chybě vás nemůžeme přihlásit.',
107 
108  'UserFetchFailureException' => 'Nemohu zkontrolovat práva pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
109 
110  'deprecatedfunction' => 'Varování: Tento kód používá zastaralou funkci \'%s\' a není kompatibilní s touto verzí projektu Elgg',
111 
112  'pageownerunavailable' => 'Varování: Vlastník stránky %d není dostupný!',
113  'viewfailure' => 'V pohledu %s došlo k vnitřnímu selhání',
114  'view:missing_param' => "Požadovaný parametr '%s' chybí v pohledu %s",
115  'changebookmark' => 'Změňte prosím vaši záložku pro tuto stránku.',
116  'noaccess' => 'Obsah který se snažíte zobrazit byl odstraněn nebo nemáte povolení prohlížet si ho.',
117  'error:missing_data' => 'V požadavku chybí nějaká data.',
118  'save:fail' => 'Při ukládání vašich dat se vyskytla chyba',
119  'save:success' => 'Data byla uložena',
120 
121  'error:default:title' => 'Jejda...',
122  'error:default:content' => 'Jejda... něco se pokazilo.',
123  'error:400:title' => 'Špatný požadavek',
124  'error:400:content' => 'Požadavek byl bohužel špatný nebo neúplný.',
125  'error:403:title' => 'Nepřístupná stránka',
126  'error:403:content' => 'Bohužel nemáte přístup k požadované stránce.',
127  'error:404:title' => 'Stránka nebyla nalezena',
128  'error:404:content' => 'Bohužel jsme nemohli najít stránku kterou požadujete.',
129 
130  'upload:error:ini_size' => 'Soubor, který se snažíte nahrát, je příliš veliký.',
131  'upload:error:form_size' => 'Soubor, který se snažíte nahrát, je příliš veliký.',
132  'upload:error:partial' => 'Nahrání souboru není dokončeno.',
133  'upload:error:no_file' => 'Nebyl vybrán soubor.',
134  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
135  'upload:error:cant_write' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
136  'upload:error:extension' => 'Nemohu uložit nahraný soubor.',
137  'upload:error:unknown' => 'Nahrání souboru selhalo.',
138 
142  'table_columns:fromView:admin' => 'Správce',
143  'table_columns:fromView:banned' => 'Zakázán přístup',
144  'table_columns:fromView:container' => 'Kontejner',
145  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Popis',
146  'table_columns:fromView:link' => 'Jméno/Název',
147  'table_columns:fromView:icon' => 'Ikona',
148  'table_columns:fromView:item' => 'Položka',
149  'table_columns:fromView:language' => 'Jazyk',
150  'table_columns:fromView:owner' => 'Vlastník',
151  'table_columns:fromView:time_created' => 'Čas vytvoření',
152  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Čas aktualizace',
153  'table_columns:fromView:user' => 'Uživatel',
154 
155  'table_columns:fromProperty:description' => 'Popis',
156  'table_columns:fromProperty:email' => 'E-mail',
157  'table_columns:fromProperty:name' => 'Jméno',
158  'table_columns:fromProperty:type' => 'Typ',
159  'table_columns:fromProperty:username' => 'Uživatelské jméno',
160 
161  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Podtyp',
162  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Jméno/Název',
163  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME typ',
164  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Typ',
165 
170  'name' => "Zobrazené jméno",
171  'email' => "E-mailová adresa",
172  'username' => "Uživatelské jméno",
173  'loginusername' => "Uživatelské jméno nebo e-mail",
174  'password' => "Heslo",
175  'passwordagain' => "Heslo (znovu pro ověření)",
176  'admin_option' => "Má být tento uživatel správcem?",
177  'autogen_password_option' => "Automagicky vyrobit bezpečné heslo?",
178 
183  'PRIVATE' => "Osobní",
184  'LOGGED_IN' => "Přihlášení uživatelé",
185  'PUBLIC' => "Veřejné",
186  'LOGGED_OUT' => "Odhlášení uživatelé",
187  'access:friends:label' => "Přátelé",
188  'access' => "Přístup",
189  'access:overridenotice' => "Poznámka: Díky pravidlům skupiny bude tento obsah přístupný pouze pro členy skupiny.",
190  'access:limited:label' => "Omezený",
191  'access:help' => "Úroveň přístupu",
192  'access:read' => "Ke čtení",
193  'access:write' => "Pro zápis",
194  'access:admin_only' => "Pouze pro správce",
195  'access:missing_name' => "Postrádám jméno úrovně přístupu",
196  'access:comments:change' => "Tato diskuse je momentálně viditelná omezenému publiku. Buďte pozorný s kým jí sdílíte.",
197 
202  'dashboard' => "Nástěnka",
203  'dashboard:nowidgets' => "Vaše nástěnka vám umožní sledovat aktivitu a obsah, který se vás týká.",
204 
205  'widgets:add' => 'Přidat udělátka',
206  'widgets:add:description' => "Udělátka na stránku přidáte kliknutím na následující tlačítka.",
207  'widgets:panel:close' => "Zavřít panel udělátek",
208  'widgets:position:fixed' => '(Pevná pozice na stránce)',
209  'widget:unavailable' => 'Toto udělátko již máte přidané',
210  'widget:numbertodisplay' => 'Počet zobrazených položek',
211 
212  'widget:delete' => 'Odebrat %s',
213  'widget:edit' => 'Upravit udělátko',
214 
215  'widgets' => "Udělátka",
216  'widget' => "Udělátko",
217  'item:object:widget' => "Udělátka",
218  'widgets:save:success' => "Udělátko bylo úspěšně uloženo.",
219  'widgets:save:failure' => "Nemohu uložit udělátko.",
220  'widgets:add:success' => "Udělátko bylo úspěšně přidáno.",
221  'widgets:add:failure' => "Nemohu přidat udělátko.",
222  'widgets:move:failure' => "Nemohu uložit novou pozici udělátka.",
223  'widgets:remove:failure' => "Toto udělátko není možné odebrat ",
224 
229  'group' => "Skupina",
230  'item:group' => "Skupiny",
231 
236  'user' => "Uživatel",
237  'item:user' => "Uživatelé",
238 
243  'friends' => "Přátelé",
244  'friends:yours' => "Vaši přátelé",
245  'friends:owned' => "%s - přátelé",
246  'friend:add' => "Přidat přítele",
247  'friend:remove' => "Odebrat přítele",
248 
249  'friends:add:successful' => "Úspěšně jste přidal/a %s jako svého přítele.",
250  'friends:add:duplicate' => "You're already friends with %s",
251  'friends:add:failure' => "Nemohu přidat %s jako přítele.",
252 
253  'friends:remove:successful' => "Úspěšně jste odebral/a %s z vašich přátel.",
254  'friends:remove:no_friend' => "You and %s are not friends",
255  'friends:remove:failure' => "Nemůžu odebrat %s z vašich přátel.",
256 
257  'friends:none' => "Zatím žádní přátelé.",
258  'friends:none:you' => "Zatím nemáte žádné přátele.",
259 
260  'friends:none:found' => "Přátelé nebyli nalezeni.",
261 
262  'friends:of:none' => "Zatím si tohoto uživatele nikdo nepřidal do přátel.",
263  'friends:of:none:you' => "Zatím si vás nikdo nepřidal do přátel. Začněte přidávat nějaký obsah a vyplněním profilu dejte ostatním možnost vás najít!",
264 
265  'friends:of:owned' => "Lidé, kteří si přidali %s jako přítele",
266 
267  'friends:of' => "Přátelé",
268  'friends:collections' => "Okruhy přátel",
269  'collections:add' => "Nový okruh",
270  'friends:collections:add' => "Nový okruh přátel",
271  'friends:addfriends' => "Zvolte přítele",
272  'friends:collectionname' => "Jméno okruhu",
273  'friends:collectionfriends' => "Přátelé v okruhu",
274  'friends:collectionedit' => "Upravit tento okruh",
275  'friends:nocollections' => "Zatím nemáte žádné okruhy.",
276  'friends:collectiondeleted' => "Váš okruh byl smazán.",
277  'friends:collectiondeletefailed' => "Okruh není možné smazat. Buď k němu nemáte přístup nebo se vyskytl nějaký problém.",
278  'friends:collectionadded' => "Váš okruh byl úspěšně vytvořen",
279  'friends:nocollectionname' => "Před vytvořením musíte dát svému okruhu nějaké jméno.",
280  'friends:collections:members' => "Členové okruhu",
281  'friends:collections:edit' => "Upravit okruh",
282  'friends:collections:edited' => "Okruh uložen",
283  'friends:collection:edit_failed' => 'Nemohu uložit okruh.',
284 
285  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',
286 
287  'avatar' => 'Portrét',
288  'avatar:noaccess' => "Nemáte povoleno upravovat portrét tohoto uživatele",
289  'avatar:create' => 'Vytvořit portrét',
290  'avatar:edit' => 'Upravit portrét',
291  'avatar:preview' => 'Ukázka',
292  'avatar:upload' => 'Nahrát nový portrét',
293  'avatar:current' => 'Současný portrét',
294  'avatar:remove' => 'Odebrat portrét a nastavit výchozí obrázek',
295  'avatar:crop:title' => 'Nástroj pro ořez portrétu',
296  'avatar:upload:instructions' => "Portrét je zobrazen u vašich aktivit na těchto stránkách. Můžete jej měnit tak často jak chcete. (Jsou přijímány formáty GIF, JPG a PNG.)",
297  'avatar:create:instructions' => 'Myší natáhněte a přemisťte čtverec vespod tak aby odpovídal požadovanému ořezu. V pravé části se zobrazí náhled. Až budete s náhledem spokojen/a, klikněte na \'Vytvořit portrét\'. Tato oříznutá verze bude zobrazena u všech vašich aktivit.',
298  'avatar:upload:success' => 'Portrét úspěšně nahrán',
299  'avatar:upload:fail' => 'Nahrání portrétu se nezdařilo',
300  'avatar:resize:fail' => 'Změna velikosti portrétu se nezdařila',
301  'avatar:crop:success' => 'Portrét úspěšně oříznut',
302  'avatar:crop:fail' => 'Oříznutí portrétu se nezdařilo',
303  'avatar:remove:success' => 'Portrét úspěšně odebrán',
304  'avatar:remove:fail' => 'Odebrání portrétu se nezdařilo',
305 
306  'profile:edit' => 'Upravit profil',
307  'profile:aboutme' => "O mě",
308  'profile:description' => "O mě",
309  'profile:briefdescription' => "Stručný popis",
310  'profile:location' => "Umístění",
311  'profile:skills' => "Dovednosti",
312  'profile:interests' => "Zájmy",
313  'profile:contactemail' => "Kontaktní e-mail",
314  'profile:phone' => "Telefon",
315  'profile:mobile' => "Mobil",
316  'profile:website' => "Webové stránky",
317  'profile:twitter' => "Twitterové jméno",
318  'profile:saved' => "Profil byl úspěšně uložen.",
319 
320  'profile:field:text' => 'Krátký text',
321  'profile:field:longtext' => 'Dlouhý text',
322  'profile:field:tags' => 'Štítky',
323  'profile:field:url' => 'Webová adresa',
324  'profile:field:email' => 'E-mailová adresa',
325  'profile:field:location' => 'Umístění',
326  'profile:field:date' => 'Datum',
327 
328  'admin:appearance:profile_fields' => 'Upravit položky profilu',
329  'profile:edit:default' => 'Upravit položky profilu',
330  'profile:label' => "Nadpis profilu",
331  'profile:type' => "Typ profilu",
332  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Selhalo odstranění položky profilu',
333  'profile:editdefault:delete:success' => 'Položka profilu byla odstraněna',
334  'profile:defaultprofile:reset' => 'Nastavit položkám profilu výchozí hodnoty',
335  'profile:resetdefault' => 'Položky profilu nastavit na výchozí hodnoty',
336  'profile:resetdefault:confirm' => 'Jste si jistý/á, že chcete smazat uživatelské položky profilu?',
337  'profile:explainchangefields' => "Pomocí následujícího formuláře můžete nahradit současné položky profilu svými. \n\n Pojmenujte novou položku, např. 'Oblíbený tým', potom vyberte typ položky (text, url, tagy) a klikněte na tlačítko 'Přidat'. Pro změnu pořadí položek přetáhněte položku v místě vedle jména položky. Změna jména položky je možná po kliku do textu jména. \n\n Kdykoliv je možné vrátit se zpět k výchozím hodnotám, ale v tom případě ztratíte všechny informace vložené do uživatelských položek v profilech.",
338  'profile:editdefault:success' => 'Přidána nová položka profilu',
339  'profile:editdefault:fail' => 'Výchozí profil není možné uložit',
340  'profile:field_too_long' => 'Není možné uložit informace vašeho profilu protože část "%s" je příliš dlouhá.',
341  'profile:noaccess' => "Nemáte oprávnění upravovat tento profil.",
342  'profile:invalid_email' => '%s musí být platná e-mailová adresa.',
343 
344 
348  'feed:rss' => 'RSS kanál pro tuto stránku',
352  'link:view' => 'zobrazit odkaz',
353  'link:view:all' => 'Zobrazit vše',
354 
355 
359  'river' => "Aktivita",
360  'river:friend:user:default' => "%s a %s jsou teď přátelé",
361  'river:update:user:avatar' => '%s má nový portrét',
362  'river:update:user:profile' => '%s aktualizoval/a svůj profil',
363  'river:noaccess' => 'Nemáte oprávnění vidět tuto položku.',
364  'river:posted:generic' => '%s odesláno',
365  'riveritem:single:user' => 'uživatel',
366  'riveritem:plural:user' => 'někteří uživatelé',
367  'river:ingroup' => 've skupině %s',
368  'river:none' => 'Žádná aktivita',
369  'river:update' => 'Aktualizace pro %s',
370  'river:delete' => 'Odebrat tuto položku aktivity',
371  'river:delete:success' => 'Položka aktivity byla odstraněna',
372  'river:delete:fail' => 'Položka aktivity nemůže být odstraněna',
373  'river:delete:lack_permission' => 'Nemáte dostatečná práva pro odstranění této položky aktivity',
374  'river:can_delete:invaliduser' => 'Nemohu zkontrolovat canDelete pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
375  'river:subject:invalid_subject' => 'Neplatný uživatel',
376  'activity:owner' => 'Zobrazit aktivitu',
377 
378  'river:widget:title' => "Aktivita",
379  'river:widget:description' => "Zobrazuje nejnovější aktivitu",
380  'river:widget:type' => "Typ aktivity",
381  'river:widgets:friends' => 'Aktivita přátel',
382  'river:widgets:all' => 'Veškerá aktivita stránek',
383 
387  'notifications:usersettings' => "Nastavení oznámení",
388  'notification:method:email' => 'E-mail',
389 
390  'notifications:usersettings:save:ok' => "Nastavení oznámení bylo úspěšně uloženo.",
391  'notifications:usersettings:save:fail' => "Vyskytl se problém při ukládání nastavení oznámení.",
392 
393  'notification:subject' => 'Oznámení o %s',
394  'notification:body' => 'Zobrazit novou aktivitu v %s',
395 
400  'search' => "Hledat",
401  'searchtitle' => "Hledat: %s",
402  'users:searchtitle' => "Hledat uživatele: %s",
403  'groups:searchtitle' => "Hledat skupiny: %s",
404  'advancedsearchtitle' => "%s s výsledky shodující se s %s",
405  'notfound' => "Nic nenalezeno.",
406  'next' => "Následující",
407  'previous' => "Předešlé",
408 
409  'viewtype:change' => "Změnit typ výpisu",
410  'viewtype:list' => "Výpis",
411  'viewtype:gallery' => "Galerie",
412 
413  'tag:search:startblurb' => "Položky odpovídající '%s':",
414 
415  'user:search:startblurb' => "Uživatelé odpovídající '%s':",
416  'user:search:finishblurb' => "Klikněte sem pro podrobnější výpis.",
417 
418  'group:search:startblurb' => "Skupiny odpovídající '%s':",
419  'group:search:finishblurb' => "Klikněte sem pro podrobnější výpis.",
420  'search:go' => 'Start',
421  'userpicker:only_friends' => 'Pouze přátelé',
422 
427  'account' => "Účet",
428  'settings' => "Nastavení",
429  'tools' => "Nástroje",
430  'settings:edit' => 'Upravit nastavení',
431 
432  'register' => "Registrovat",
433  'registerok' => "Byl/a jste úspěšně zaregistrován/a do %s.",
434  'registerbad' => "Vaše registrace nebyla úspěšná díky neznámé chybě.",
435  'registerdisabled' => "Registrace byla zakázána správcem systému",
436  'register:fields' => 'Všechny položky jsou vyžadované',
437 
438  'registration:notemail' => 'E-mailová adresa kterou jste zadal/a se nezdá být platnou e-mailovou adresou.',
439  'registration:userexists' => 'Toto uživatelské jméno již existuje',
440  'registration:usernametooshort' => 'Uživatelské jméno musí mít alespoň %u znaků.',
441  'registration:usernametoolong' => 'Vaše uživatelské jméno je příliš dlouhé. Může mít maximálně %u znaků.',
442  'registration:passwordtooshort' => 'Heslo musí mít alespoň %u znaků.',
443  'registration:dupeemail' => 'Tento e-mail je již zaregistrován.',
444  'registration:invalidchars' => 'Vaše uživatelské jméno bohužel obsahuje znak %s který je neplatný. Následující znaky jsou neplatné: %s',
445  'registration:emailnotvalid' => 'E-mailová adresa kterou jste zadal/a je bohužel neplatná',
446  'registration:passwordnotvalid' => 'Heslo které jste zadal/a je bohužel neplatné',
447  'registration:usernamenotvalid' => 'Uživatelské jméno které jste zadal/a je bohužel neplatné',
448 
449  'adduser' => "Přidat uživatele",
450  'adduser:ok' => "Úspěšně jste přidal/a nového uživatele.",
451  'adduser:bad' => "Nový uživatel nemůže být vytvořen.",
452 
453  'user:set:name' => "Nastavení jména účtu",
454  'user:name:label' => "Zobrazené jméno",
455  'user:name:success' => "Zobrazované jméno bylo úspěšně změněno.",
456  'user:name:fail' => "Nemohu změnit zobrazované jméno.",
457 
458  'user:set:password' => "Heslo účtu",
459  'user:current_password:label' => 'Současné heslo',
460  'user:password:label' => "Nové heslo",
461  'user:password2:label' => "Nové heslo znovu",
462  'user:password:success' => "Heslo bylo změněno",
463  'user:password:fail' => "Nemohu změnit vaše heslo.",
464  'user:password:fail:notsame' => "Obě zadaná hesla nejsou stejná!",
465  'user:password:fail:tooshort' => "Heslo je příliš krátké!",
466  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Současné heslo není zadáno správně.',
467  'user:changepassword:unknown_user' => 'Neplatný úživatel.',
468  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Tímto změníte vaše heslo.',
469 
470  'user:set:language' => "Nastavení jazyka",
471  'user:language:label' => "Jazyk",
472  'user:language:success' => "Jazykové nastavení bylo aktualizováno.",
473  'user:language:fail' => "Jazykové nastavení není možné uložit.",
474 
475  'user:username:notfound' => 'Uživatelské jméno %s nebylo nalezeno.',
476 
477  'user:password:lost' => 'Ztracené heslo',
478  'user:password:changereq:success' => 'Požadavek na nové heslo byl úspěšný, e-mail byl odeslán',
479  'user:password:changereq:fail' => 'Nelze požádat o nové heslo.',
480 
481  'user:password:text' => 'O nové heslo požádáte zadáním uživatelského jména nebo e-mailové adresy do následujícího formuláře a následným stiskem tlačítka Požádat.',
482 
483  'user:persistent' => 'Pamatovat si mě',
484 
485  'walled_garden:welcome' => 'Vítejte na',
486 
490  'menu:page:header:administer' => 'Spravovat',
491  'menu:page:header:configure' => 'Nastavovat',
492  'menu:page:header:develop' => 'Vyvíjet',
493  'menu:page:header:default' => 'Ostatní',
494 
495  'admin:view_site' => 'Zobrazit stránky',
496  'admin:loggedin' => 'Přihlášen jako %s',
497  'admin:menu' => 'Nabídka',
498 
499  'admin:configuration:success' => "Nastavení bylo uloženo.",
500  'admin:configuration:fail' => "Nastavení není možné uložit.",
501  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Nemohu "%s" nastavit jako dataroot, protože to není absolutní cesta.',
502  'admin:configuration:default_limit' => 'Počet položek na stránku musí být alespoň 1.',
503 
504  'admin:unknown_section' => 'Neplatná sekce správce.',
505 
506  'admin' => "Správa",
507  'admin:description' => "Správcovský panel umožňuje řídit všechny součásti systému, od správy uživatelů k chování doplňků. Následují dostupné možnosti.",
508 
509  'admin:statistics' => "Statistiky",
510  'admin:statistics:overview' => 'Přehled',
511  'admin:statistics:server' => 'Informace o serveru',
512  'admin:statistics:cron' => 'Cron',
513  'admin:cron:record' => 'Nejnovější úlohy cronu',
514  'admin:cron:period' => 'Lhůta cronu',
515  'admin:cron:friendly' => 'Naposledy spuštěno',
516  'admin:cron:date' => 'Datum a čas',
517  'admin:cron:msg' => 'Zpráva',
518  'admin:cron:started' => 'Úlohy cronu pro "%s" spuštěny v %s',
519  'admin:cron:complete' => 'Úlohy cronu pro "%s" dokončeny v %s',
520 
521  'admin:appearance' => 'Vzhled',
522  'admin:administer_utilities' => 'Nástroje',
523  'admin:develop_utilities' => 'Nástroje',
524  'admin:configure_utilities' => 'Nástroje',
525  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
526 
527  'admin:users' => "Uživatelé",
528  'admin:users:online' => 'Právě přihlášeni',
529  'admin:users:newest' => 'Nejnovější',
530  'admin:users:admins' => 'Správci',
531  'admin:users:add' => 'Přidat nového uživatele',
532  'admin:users:description' => "Tento správcovský panel umožňuje měnit nastavení členů vašich stránek. Následují dostupné možnosti.",
533  'admin:users:adduser:label' => "Pro přidání nového uživatele klikněte sem...",
534  'admin:users:opt:linktext' => "Nastavit uživatele...",
535  'admin:users:opt:description' => "Umožňuje nastavit uživatele a informace o účtech. ",
536  'admin:users:find' => 'Najít',
537 
538  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Režim údržby',
539  'admin:upgrades' => 'Aktualizace',
540 
541  'admin:settings' => 'Nastavení',
542  'admin:settings:basic' => 'Základní nastavení',
543  'admin:settings:advanced' => 'Rozšířená nastavení',
544  'admin:site:description' => "Tento správcovský panel umožňuje měnit celkové nastavení vašich stránek. Následují dostupné možnosti.",
545  'admin:site:opt:linktext' => "Nastavit stránky...",
546  'admin:settings:in_settings_file' => 'Toto nastavení je definováno v settings.php',
547 
548  'admin:legend:security' => 'Bezpečnost',
549  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg používá klíč k vytváření bezpečnostních známek pro různé účely.',
550  'admin:site:secret_regenerated' => "Šifrovací klíč stránek byl přegenerován.",
551  'admin:site:secret:regenerate' => "Přegenerovat šifrovací klíč stránek",
552  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Pozn.: Přegenerování šifrovacího klíče může některým uživatelům způsobit potíže zneplatněním známek použitých v cookies \"pamatuj si mě\", v požadavcích na potvrzení platnosti e-mailu, zvacích kódech a podobně.",
553  'site_secret:current_strength' => 'Síla klíče',
554  'site_secret:strength:weak' => "Slabý",
555  'site_secret:strength_msg:weak' => "Důrazně vám doporučujeme přegenerování šifrovacího klíče stránek.",
556  'site_secret:strength:moderate' => "Průměrný",
557  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Pro větší bezpečnosti stránek vám doporučujeme přegenerování šifrovacího klíče.",
558  'site_secret:strength:strong' => "Silný",
559  'site_secret:strength_msg:strong' => "Váš šifrovací klíč je dostatečně silný. Není důvod ho přegenerovat.",
560 
561  'admin:dashboard' => 'Nástěnka',
562  'admin:widget:online_users' => 'Přihlášení uživatelé',
563  'admin:widget:online_users:help' => 'Zobrazuje aktuálně připojené uživatele',
564  'admin:widget:new_users' => 'Noví uživatelé',
565  'admin:widget:new_users:help' => 'Zobrazuje nejnovější uživatele',
566  'admin:widget:banned_users' => 'Uživatelé se zákazem přístupu',
567  'admin:widget:banned_users:help' => 'Zobrazuje uživatele se zákazem přístupu',
568  'admin:widget:content_stats' => 'Statistiky obsahu',
569  'admin:widget:content_stats:help' => 'Zobrazuje statistiky obsahu vytvořeného vašimi uživateli',
570  'admin:widget:cron_status' => 'Stav cronu',
571  'admin:widget:cron_status:help' => 'Zobrazuje stav kdy byla úloha cronu naposledy skončena',
572  'widget:content_stats:type' => 'Typ obsahu',
573  'widget:content_stats:number' => 'Hodnota',
574 
575  'admin:widget:admin_welcome' => 'Vítejte',
576  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Krátké uvedení do administrace projektu Elgg",
577  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
578 'Vítejte v projektu Elgg! Právě se díváte na správcovskou nástěnku. Hodí se na sledování dějů na stránkách.',
579 
580  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
581 "Navigace ve správcovské oblasti je realizována pomocí nabídky vpravo. Je rozdělena do tří částí:
582  <dl>
583  <dt>Spravovat</dt><dd>Každodenní úlohy jako sledování nahlášeného obsahu, kontrola kdo je přihlášen a zobrazení statistik.</dd>
584  <dt>Nastavovat</dt><dd>Příležitostné úlohy jako nastavení stránek nebo povolení doplňku.</dd>
585  <dt>Vyvíjet</dt><dd>Pro vývojáře kteří tvoří doplňky nebo motivy. (Vyžaduje vývojářský doplněk.)</dd>
586  </dl>
587  ",
588 
589  // argh, this is ugly
590  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Nezapomeňte zkontrolovat zdroje dostupné přes odkazy v patičce. Děkujeme že používáte Elgg!',
591 
592  'admin:widget:control_panel' => 'Řídící panel',
593  'admin:widget:control_panel:help' => "Poskytuje snadný přístup k často používaným ovládacím prvkům",
594 
595  'admin:cache:flush' => 'Pročistit vyrovnávací paměť',
596  'admin:cache:flushed' => "Vyrovnávací paměť stránek byla pročištěna",
597 
598  'admin:footer:faq' => 'Správcovské FAQ',
599  'admin:footer:manual' => 'Příručka správce',
600  'admin:footer:community_forums' => 'Komunitní fórum projektu Elgg',
601  'admin:footer:blog' => 'Blog projektu Elgg',
602 
603  'admin:plugins:category:all' => 'Všechny doplňky',
604  'admin:plugins:category:active' => 'Aktivní doplňky',
605  'admin:plugins:category:inactive' => 'Neaktivní doplňky',
606  'admin:plugins:category:admin' => 'Správa',
607  'admin:plugins:category:bundled' => 'Dodané',
608  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Nedodané',
609  'admin:plugins:category:content' => 'Obsah',
610  'admin:plugins:category:development' => 'Vývoj',
611  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Rozšíření',
612  'admin:plugins:category:api' => 'Služby/API',
613  'admin:plugins:category:communication' => 'Komunikace',
614  'admin:plugins:category:security' => 'Bezpečnost a nevyžádaný obsah',
615  'admin:plugins:category:social' => 'Komunita',
616  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimédia',
617  'admin:plugins:category:theme' => 'Motivy',
618  'admin:plugins:category:widget' => 'Udělátka',
619  'admin:plugins:category:utility' => 'Nástroje',
620 
621  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Neznámý doplněk.',
622  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Neznámý soubor.',
623 
624  'admin:notices:could_not_delete' => 'Nemohu smazat oznámení.',
625  'item:object:admin_notice' => 'Oznámení správce',
626 
627  'admin:options' => 'Volby správce',
628 
633  'plugins:disabled' => 'Doplňky nebyly načteny protože ve složce mod je soubor pojmenovaný "disabled".',
634  'plugins:settings:save:ok' => "Nastavení pro doplněk %s bylo úspěšně uloženo.",
635  'plugins:settings:save:fail' => "Při ukládání nastavení pro doplněk %s se vyskytl se problém.",
636  'plugins:usersettings:save:ok' => "Uživatelské nastavení pro doplněk %s bylo úspěšně uloženo.",
637  'plugins:usersettings:save:fail' => "Při ukládání uživatelského nastavení pro doplněk %s se vyskytl problém.",
638  'item:object:plugin' => 'Doplňky',
639 
640  'admin:plugins' => "Doplňky",
641  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivovat všechny',
642  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Deaktivovat všechny',
643  'admin:plugins:activate' => 'Aktivovat',
644  'admin:plugins:deactivate' => 'Deaktivovat',
645  'admin:plugins:description' => "Tento správcovský panel umožňuje ovládat a nastavovat nástroje nainstalované na vašich stránkách.",
646  'admin:plugins:opt:linktext' => "Nastavit nástroje...",
647  'admin:plugins:opt:description' => "Umožňuje nastavit nainstalované nástroje.",
648  'admin:plugins:label:id' => "ID",
649  'admin:plugins:label:name' => "Jméno",
650  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
651  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
652  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorie',
653  'admin:plugins:label:licence' => "Licence",
654  'admin:plugins:label:website' => "URL",
655  'admin:plugins:label:info' => "Informace",
656  'admin:plugins:label:files' => "Soubory",
657  'admin:plugins:label:resources' => "Zdroje",
658  'admin:plugins:label:screenshots' => "Snímky obrazovky",
659  'admin:plugins:label:repository' => "Kód",
660  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Nahlásit problém",
661  'admin:plugins:label:donate' => "Podpořit darem",
662  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'více informací',
663  'admin:plugins:label:version' => 'Verze',
664  'admin:plugins:label:location' => 'Umístění',
665  'admin:plugins:label:contributors' => 'Přispěvatelé',
666  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Jméno',
667  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'E-mail',
668  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Webové stránky',
669  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Komunitní uživatelské jméno',
670  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Popis',
671  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Závislosti',
672 
673  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Tento doplněk má nesplněné závislosti a nemůže být aktivován. Zkontrolujte závislosti pod "více informací".',
674  'admin:plugins:warning:invalid' => 'Tento doplněk je chybný: %s',
675  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Podívejte se do <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">dokumentace projektu Elgg</a> na rady s odstraňováním problémů.',
676  'admin:plugins:cannot_activate' => 'nemohu aktivovat',
677  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'nemohu deaktivovat',
678  'admin:plugins:already:active' => 'Vybrané doplňky (či doplněk) jsou již aktivní.',
679  'admin:plugins:already:inactive' => 'Vybrané doplňky (či doplněk) jsou již neaktivní.',
680 
681  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Změněno pořadí %s.",
682  'admin:plugins:set_priority:no' => "Nemohu změnit pořadí %s.",
683  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Nemohu změnit pořadí %s. Chyba: %s",
684  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Deaktivováno %s.",
685  'admin:plugins:deactivate:no' => "Nemohu deaktivovat %s.",
686  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Nemohu deaktivovat %s. Chyba: %s",
687  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktivován %s.",
688  'admin:plugins:activate:no' => "Nemohu aktivovat %s.",
689  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Nemohu aktivovat %s. Chyba: %s",
690  'admin:plugins:categories:all' => 'Všechny kategorie',
691  'admin:plugins:plugin_website' => 'Webové stránky doplňku',
692  'admin:plugins:author' => '%s',
693  'admin:plugins:version' => 'Verze %s',
694  'admin:plugin_settings' => 'Nastavení doplňku',
695  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Tento doplněk je aktivní ale nemá splněné závislosti. Můžete se dostat do problémů. Podívejte se na "více informací".',
696 
697  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Typ',
698  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Jméno',
699  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Očekávaná hodnota',
700  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Současná hodnota',
701  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Komentář',
702 
703  'admin:statistics:description' => "Toto je přehled statistik vašich stánek. Pokud potřebujete podrobnější statistiky, je k dispozici profesionální správcovská součást.",
704  'admin:statistics:opt:description' => "Zobrazí statistické informace o uživatelích a objektech na vašich stránkách.",
705  'admin:statistics:opt:linktext' => "Zobrazit statistiky...",
706  'admin:statistics:label:basic' => "Základní statistiky stránek",
707  'admin:statistics:label:numentities' => "Subjekty na stránkách",
708  'admin:statistics:label:numusers' => "Počet uživatelů",
709  'admin:statistics:label:numonline' => "Počet připojených uživatelů",
710  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Aktuálně připojení uživatelé",
711  'admin:statistics:label:admins'=>"Správci",
712  'admin:statistics:label:version' => "Verze Elgg",
713  'admin:statistics:label:version:release' => "Vydání",
714  'admin:statistics:label:version:version' => "Verze",
715 
716  'admin:server:label:php' => 'PHP',
717  'admin:server:label:web_server' => 'Webový server',
718  'admin:server:label:server' => 'Server',
719  'admin:server:label:log_location' => 'Umístění logu',
720  'admin:server:label:php_version' => 'Verze PHP',
721  'admin:server:label:php_ini' => 'Umístění PHP ini souboru',
722  'admin:server:label:php_log' => 'PHP Log',
723  'admin:server:label:mem_avail' => 'Dostupná paměť',
724  'admin:server:label:mem_used' => 'Použitá paměť',
725  'admin:server:error_log' => "Log webového serveru",
726  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maximální velikost POST',
727  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maximální velikost nahrávání',
728  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Pozn: pro schopnost nahrávat tuto velikost musí být post_max_size větší než tato hodnota)',
729  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
730  'admin:server:memcache:inactive' => '
731  Memcache není na tomto serveru dostupná nebo zatím nebyla nastavena v Elgg nastavení.
732  Pro zvýšení výkonu je doporučeno aby byla povolena a správně nastavena.
733  ',
734 
735  'admin:user:label:search' => "Hledat uživatele:",
736  'admin:user:label:searchbutton' => "Hledat",
737 
738  'admin:user:ban:no' => "Uživateli nemohu zakázat přístup",
739  'admin:user:ban:yes' => "Přístup by uživateli zakázán.",
740  'admin:user:self:ban:no' => "Nemůžete zakázat přístup sám sobě",
741  'admin:user:unban:no' => "Uživateli nemohu zrušit zakázaný přístup",
742  'admin:user:unban:yes' => "Uživateli byl zrušen zákaz přístupu.",
743  'admin:user:delete:no' => "Nemohu smazat uživatele",
744  'admin:user:delete:yes' => "Uživatel %s byl smazán",
745  'admin:user:self:delete:no' => "Nemůžete smazat sám sebe",
746 
747  'admin:user:resetpassword:yes' => "Heslo obnoveno, oznámeno uživateli.",
748  'admin:user:resetpassword:no' => "Heslo nemůže být obnoveno.",
749 
750  'admin:user:makeadmin:yes' => "Uživatel je nyní správce.",
751  'admin:user:makeadmin:no' => "Z tohoto uživatele nemůžeme udělat správce.",
752 
753  'admin:user:removeadmin:yes' => "Uživatel nadále není správcem.",
754  'admin:user:removeadmin:no' => "Tomuto uživateli nemůžeme odebrat správcovská práva.",
755  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Nemůžete odebrat správcovská práva sám sobě.",
756 
757  'admin:appearance:menu_items' => 'Položky nabídky',
758  'admin:menu_items:configure' => 'Nastavit položky hlavní nabídky',
759  'admin:menu_items:description' => 'Vyberte jaké položky chcete zobrazovat jako zajímavé odkazy. Nepoužité položky budou přidány jako "Další" na konci výpisu.',
760  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Odebrat odkazy z nabídky v liště s nástroji?',
761  'admin:menu_items:saved' => 'Položky nabídky byly uloženy.',
762  'admin:add_menu_item' => 'Přidat vlastní položku nabídky',
763  'admin:add_menu_item:description' => 'Pro přidání vlastní položky do nabídky navigace vyplňte "Zobrazované jméno" a URL.',
764 
765  'admin:appearance:default_widgets' => 'Výchozí udělátka',
766  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Neznámý typ udělátka',
767  'admin:default_widgets:instructions' => 'Přidejte, odeberte, umístěte a nastavte výchozí udělátka pro zvolenou stránku.
768 Tyto změny se projeví pouze novým uživatelům na stránkách.',
769 
770  'admin:robots.txt:instructions' => "Upravte následující soubor robots.txt",
771  'admin:robots.txt:plugins' => "Doplňky do souboru robots.txt přidávají následující záznamy",
772  'admin:robots.txt:subdir' => "Nástroj robots.txt nebude fungovat protože Elgg je nainstalován v podadresáři.",
773  'admin:robots.txt:physical' => "Nástroj robots.txt nebude fungovat protože existuje soubor robots.txt",
774 
775  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Stránky jsou vypnuté z důvodu údržby',
776  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Režim údržby by měl být použit při aktualizacích a dalších velkých změnách stránek.
777  Pokud je zapnutý, mohou se přihlásit a pracovat pouze správci.',
778  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Režim údržby',
779  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Zpráva zobrazená uživatelům když je zapnutý režim údržby.',
780  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Nastavení režimu údržby bylo uloženo.',
781  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Stránky jsou v režimu údržby.',
782  'admin:login' => 'Přihlášení správce',
783 
788  'usersettings:description' => "Panel nastavení uživatelů umožňuje řídit veškeré osobní nastavení, od správy uživatelů po chování doplňků. ",
789 
790  'usersettings:statistics' => "Vaše statistiky",
791  'usersettings:statistics:opt:description' => "Zobrazí statistické informace o uživatelích a objektech na vašich stránkách.",
792  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Statistiky účtu",
793 
794  'usersettings:statistics:login_history' => "Historie přihlášení",
795  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Datum",
796  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP adresa",
797 
798  'usersettings:user' => "%s - nastavení",
799  'usersettings:user:opt:description' => "Zde můžete měnit nastavení uživatele.",
800  'usersettings:user:opt:linktext' => "Změnit nastavení",
801 
802  'usersettings:plugins' => "Nástroje",
803  'usersettings:plugins:opt:description' => "Upravte nastavení (pokud je) ve vašich aktivních nástrojích.",
804  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Nastavit nástroje",
805 
806  'usersettings:plugins:description' => "Tento panel umožňuje ovládat a měnit osobní nastavení pro nástroje nainstalované vaším správcem.",
807  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Váš obsah",
808 
809  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Vaše detaily",
810  'usersettings:statistics:label:name' => "Celé jméno",
811  'usersettings:statistics:label:email' => "E-mail",
812  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Členem od",
813  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Poslední přihlášení",
814 
819  'river:all' => 'Veškerá aktivita stránek',
820  'river:mine' => 'Moje aktivita',
821  'river:owner' => 'Aktivita uživatele %s',
822  'river:friends' => 'Aktivita přátel',
823  'river:select' => 'Zobrazená aktivita: %s',
824  'river:comments:more' => '+%u dalších',
825  'river:comments:all' => 'Zobrazit všech %u komentářů',
826  'river:generic_comment' => 'přidal/a komentář k %s %s',
827 
828  'friends:widget:description' => "Zobrazuje některé vaše přátele",
829  'friends:num_display' => "Počet zobrazených přátel",
830  'friends:icon_size' => "Velikost ikony",
831  'friends:tiny' => "mrňavá",
832  'friends:small' => "malá",
833 
838  'icon:size' => "Velikost ikony",
839  'icon:size:topbar' => "Horní lišta",
840  'icon:size:tiny' => "Mrňavá",
841  'icon:size:small' => "Malá",
842  'icon:size:medium' => "Střední",
843  'icon:size:large' => "Velká",
844  'icon:size:master' => "Obrovská",
845 
850  'save' => "Uložit",
851  'reset' => 'Vynulovat',
852  'publish' => "Zveřejnit",
853  'cancel' => "Zrušit",
854  'saving' => "Ukládám...",
855  'update' => "Aktualizovat",
856  'preview' => "Náhled",
857  'edit' => "Upravit",
858  'delete' => "Smazat",
859  'accept' => "Přijmout",
860  'reject' => "Zavrhnout",
861  'decline' => "Odmítnout",
862  'approve' => "Schválit",
863  'activate' => "Aktivovat",
864  'deactivate' => "Deaktivovat",
865  'disapprove' => "Nesouhlasit",
866  'revoke' => "Odebrat",
867  'load' => "Načíst",
868  'upload' => "Nahrát",
869  'download' => "Stáhnout",
870  'ban' => "Zakázat přístup",
871  'unban' => "Zrušit zákaz přístupu",
872  'banned' => "Zakázán přístup",
873  'enable' => "Povolit",
874  'disable' => "Zakázat",
875  'request' => "Požádat",
876  'complete' => "Hotovo",
877  'open' => 'Otevřít',
878  'close' => 'Zavřít',
879  'hide' => 'Skrýt',
880  'show' => 'Zobrazit',
881  'reply' => "Odpovědět",
882  'more' => 'Více',
883  'more_info' => 'Více informací',
884  'comments' => 'Komentáře',
885  'import' => 'Import',
886  'export' => 'Export',
887  'untitled' => 'Nepojmenovaný',
888  'help' => 'Pomoc',
889  'send' => 'Odeslat',
890  'post' => 'Odeslat',
891  'submit' => 'Odeslat',
892  'comment' => 'Přidat komentář',
893  'upgrade' => 'Aktualizace',
894  'sort' => 'Třídit',
895  'filter' => 'Filtrovat',
896  'new' => 'Nový',
897  'add' => 'Přidat',
898  'create' => 'Vytvořit',
899  'remove' => 'Odstranit',
900  'revert' => 'Vrátit',
901 
902  'site' => 'Stránky',
903  'activity' => 'Aktivita',
904  'members' => 'Členové',
905  'menu' => 'Nabídka',
906 
907  'up' => 'Nahoru',
908  'down' => 'Dolů',
909  'top' => 'Na začátek',
910  'bottom' => 'Na konec',
911  'right' => 'Vpravo',
912  'left' => 'Vlevo',
913  'back' => 'Zpět',
914 
915  'invite' => "Pozvat",
916 
917  'resetpassword' => "Obnovit heslo",
918  'changepassword' => "Změnit heslo",
919  'makeadmin' => "Povýšit na správce",
920  'removeadmin' => "Odebrat práva správce",
921 
922  'option:yes' => "Ano",
923  'option:no' => "Ne",
924 
925  'unknown' => 'Neznámý',
926  'never' => 'Nikdy',
927 
928  'active' => 'Aktivní',
929  'total' => 'Celkem',
930 
931  'ok' => 'OK',
932  'any' => 'Jakákoliv',
933  'error' => 'Chyba',
934 
935  'other' => 'Ostatní',
936  'options' => 'Možnosti',
937  'advanced' => 'Rozšířený',
938 
939  'learnmore' => "Klikněte sem a dozvíte se více.",
940  'unknown_error' => 'Neznámá chyba',
941 
942  'content' => "obsah",
943  'content:latest' => 'Nejnovější aktivita',
944  'content:latest:blurb' => 'Veškerý nejnovější obsah těchto stránek případně zobrazíte kliknutím sem.',
945 
946  'link:text' => 'zobrazit odkaz',
947 
952  'question:areyousure' => 'Jste si jistý/á?',
953 
958  'status' => 'Stav',
959  'status:unsaved_draft' => 'Neuložený koncept',
960  'status:draft' => 'Koncept',
961  'status:unpublished' => 'Nepublikováno',
962  'status:published' => 'Publikováno',
963  'status:featured' => 'Zajímavé',
964  'status:open' => 'Otevřený',
965  'status:closed' => 'Zavřený',
966 
971  'sort:newest' => 'Nejnovější',
972  'sort:popular' => 'Oblíbené',
973  'sort:alpha' => 'Abecedně',
974  'sort:priority' => 'Priorita',
975 
980  'title' => "Název",
981  'description' => "Popis",
982  'tags' => "Štítky",
983  'all' => "Vše",
984  'mine' => "Moje",
985 
986  'by' => 'od',
987  'none' => 'žádný',
988 
989  'annotations' => "Poznámky",
990  'relationships' => "Relace",
991  'metadata' => "Metadata",
992  'tagcloud' => "Zásobník štítků",
993 
994  'on' => 'Zapnuto',
995  'off' => 'Vypnuto',
996 
1001  'edit:this' => 'Upravit',
1002  'delete:this' => 'Smazat',
1003  'comment:this' => 'Přidat komentář',
1004 
1009  'deleteconfirm' => "Jste si jistý/á, že chcete smazat tuto položku?",
1010  'deleteconfirm:plural' => "Jste si jistý/á, že chcete smazat tyto položky?",
1011  'fileexists' => "Soubor byl již nahrán, vybráním ho nahradíte:",
1012 
1017  'useradd:subject' => 'Uživatelský účet byl vytvořen',
1018  'useradd:body' => '
1019 %s,
1020 
1021 byl vám zřízen účet na %s. Pro přihlášení navštivte:
1022 
1023 %s
1024 
1025 a přihlaste se pomocí těchto údajů:
1026 
1027 uživatelské jméno: %s
1028 heslo: %s
1029 
1030 Důrazně vám doporučujeme si po přihlášení ihned změnit heslo.
1031 ',
1032 
1037  'systemmessages:dismiss' => "kliknutím potvrdíte",
1038 
1039 
1044  'importsuccess' => "Import dat byl úspěšný",
1045  'importfail' => "Import OpenDD dat selhal.",
1046 
1051  'friendlytime:justnow' => "právě teď",
1052  'friendlytime:minutes' => "před %s minutami",
1053  'friendlytime:minutes:singular' => "před minutou",
1054  'friendlytime:hours' => "před %s hodinami",
1055  'friendlytime:hours:singular' => "před hodinou",
1056  'friendlytime:days' => "před %s dny",
1057  'friendlytime:days:singular' => "včera",
1058  'friendlytime:date_format' => 'j. F Y G:i',
1059 
1060  'friendlytime:future:minutes' => "za %s minut",
1061  'friendlytime:future:minutes:singular' => "za minutu",
1062  'friendlytime:future:hours' => "za %s hodin",
1063  'friendlytime:future:hours:singular' => "za hodinu",
1064  'friendlytime:future:days' => "za %s dní",
1065  'friendlytime:future:days:singular' => "včera",
1066 
1067  'date:month:01' => 'leden %s',
1068  'date:month:02' => 'únor %s',
1069  'date:month:03' => 'březen %s',
1070  'date:month:04' => 'duben %s',
1071  'date:month:05' => 'květen %s',
1072  'date:month:06' => 'červen %s',
1073  'date:month:07' => 'červenec %s',
1074  'date:month:08' => 'srpen %s',
1075  'date:month:09' => 'září %s',
1076  'date:month:10' => 'říjen %s',
1077  'date:month:11' => 'listopad %s',
1078  'date:month:12' => 'prosinec %s',
1079 
1080  'date:month:short:01' => '%s. led',
1081  'date:month:short:02' => '%s. úno',
1082  'date:month:short:03' => '%s. bře',
1083  'date:month:short:04' => '%s. dub',
1084  'date:month:short:05' => '%s. kvě',
1085  'date:month:short:06' => '%s. čvn',
1086  'date:month:short:07' => '%s. čvc',
1087  'date:month:short:08' => '%s. srp',
1088  'date:month:short:09' => '%s. zář',
1089  'date:month:short:10' => '%s. říj',
1090  'date:month:short:11' => '%s. lis',
1091  'date:month:short:12' => '%s. pro',
1092 
1093  'date:weekday:0' => 'neděle',
1094  'date:weekday:1' => 'pondělí',
1095  'date:weekday:2' => 'úterý',
1096  'date:weekday:3' => 'středa',
1097  'date:weekday:4' => 'čtvrtek',
1098  'date:weekday:5' => 'pátek',
1099  'date:weekday:6' => 'sobota',
1100 
1101  'date:weekday:short:0' => 'ne',
1102  'date:weekday:short:1' => 'po',
1103  'date:weekday:short:2' => 'út',
1104  'date:weekday:short:3' => 'st',
1105  'date:weekday:short:4' => 'čt',
1106  'date:weekday:short:5' => 'pá',
1107  'date:weekday:short:6' => 'so',
1108 
1109  'interval:minute' => 'Každou minutu',
1110  'interval:fiveminute' => 'Každých pět minut',
1111  'interval:fifteenmin' => 'Každou čtvrthodinu',
1112  'interval:halfhour' => 'Každou půlhodinu',
1113  'interval:hourly' => 'Každou hodinu',
1114  'interval:daily' => 'Denně',
1115  'interval:weekly' => 'Týdně',
1116  'interval:monthly' => 'Měsíčně',
1117  'interval:yearly' => 'Ročně',
1118  'interval:reboot' => 'Při restartu',
1119 
1124  'installation:sitename' => "Jméno vašich stránek:",
1125  'installation:sitedescription' => "Krátký popis vašich stránek (volitelné):",
1126  'installation:wwwroot' => "URL stránek:",
1127  'installation:path' => "Úplná cesta k instalaci systému Elgg:",
1128  'installation:dataroot' => "Úplná cesta k datovému adresáři:",
1129  'installation:dataroot:warning' => "Tento adresář si musíte vyrobit ručně. Měl by být v jiném adresáři než je nainstalován systém Elgg.",
1130  'installation:sitepermissions' => "Výchozí nastavení přístupových práv:",
1131  'installation:language' => "Výchozí jazyk vašich stránek:",
1132  'installation:debug' => "Ovládá množství informací zapsaných do logu serveru.",
1133  'installation:debug:label' => "Upovídanost logů:",
1134  'installation:debug:none' => 'Vypnout zápisy do logu (doporučeno)',
1135  'installation:debug:error' => 'Zapisovat pouze kritické chyby',
1136  'installation:debug:warning' => 'Zapisovat chyby a varování',
1137  'installation:debug:notice' => 'Zapisovat všechny chyby, varování a upozornění',
1138  'installation:debug:info' => 'Zapisovat všechno',
1139 
1140  // Walled Garden support
1141  'installation:registration:description' => 'Registrace uživatelů je standardně povolena. Vypněte pokud nechcete, aby se uživatelé registrovali sami.',
1142  'installation:registration:label' => 'Povolit nové registrace uživatelů',
1143  'installation:walled_garden:description' => 'Povolením této volby zamezíte nečlenům prohlížení stránek s výjimkou součástí označených jako veřejné (např. přihlášení a registrace).',
1144  'installation:walled_garden:label' => 'Omezit stánky pouze pro členy',
1145 
1146  'installation:view' => "Zadejte pohled, který bude použit jako výchozí na stránkách nebo ponechte prázdné pro výchozí pohled (jste-li na pochybách, nechte jak je):",
1147 
1148  'installation:siteemail' => "E-mailová adresa stránek (použita při rozesílání systémových e-mailů):",
1149  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1150  'installation:default_limit' => "Výchozí počet položek na stránce",
1151 
1152  'admin:site:access:warning' => "Toto nastavení pravidel sdílení je doporučeno uživatelům při vytváření nového obsahu. Jeho změna nezpůsobí změnu pravidel obsahu.",
1153  'installation:allow_user_default_access:description' => "Povolením této volby umožníte uživatelům nastavit jejich vlastní pravidla sdílení, která mají přednost před systémovým doporučením.",
1154  'installation:allow_user_default_access:label' => "Povolit uživatelům jejich výchozí úroveň sdílení",
1155 
1156  'installation:simplecache:description' => "Technologie simple cache zvyšuje výkon ukládáním statického obsahu do mezipaměti a to včetně některých CSS a JavaScript souborů.",
1157  'installation:simplecache:label' => "Používat simple chache (doporučeno)",
1158 
1159  'installation:cache_symlink:description' => "Symbolický odkaz na adresář simple cache umožňuje serveru vynechat zpracování při vydávání statických pohledů, což výrazně zvyšuje výkon a snižuje zátěž serveru.",
1160  'installation:cache_symlink:label' => "Používat symbolický odkaz na adresář simple cache (doporučeno)",
1161  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolický odkaz byl vytvořen. Pokud z nějakého důvodu chcete odkaz odebrat, smažte adresář symbolického odkazu z vašeho serveru.",
1162  'installation:cache_symlink:paths' => 'Správně nastavený symbolický odkaz musí odkazovat z <i>%s</i> na <i>%s</i>',
1163  'installation:cache_symlink:error' => "Díky nastavení vašeho serveru není možno vyrobit symbolický odkaz automaticky. Nahlédněte prosím do dokumentace a zřiďte symbolický odkaz ručně.",
1164 
1165  'installation:minify:description' => "Simple cache také může zvýšit výkon kompresí JavaScript a CSS souborů (vyžaduje zapnutou simple cache).",
1166  'installation:minify_js:label' => "Komprimovat JavaScript (doporučeno)",
1167  'installation:minify_css:label' => "Komprimovat CSS (doporučeno)",
1168 
1169  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Musíte aktualizovat soubor .htaccess tak, aby cesta byla vložena do GET parametru __elgg_uri (pro inspiraci můžete použít install/config/htaccess.dist).",
1170  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg se nemůže připojit sám k sobě aby ověřil pravidla přepisu. Zkontrolujte že curl pracuje a nejsou žádná omezení IP bránící připojení z localhostu.",
1171 
1172  'installation:systemcache:description' => "Systémová mezipaměť snižuje čas načítání Elgg ukládáním dat do souborů.",
1173  'installation:systemcache:label' => "Používat systémovou mezipaněť (doporučeno)",
1174 
1175  'admin:legend:system' => 'Systém',
1176  'admin:legend:caching' => 'Vyrovnávací paměť',
1177  'admin:legend:content_access' => 'Přístup k obsahu',
1178  'admin:legend:site_access' => 'Přístup ke stránkám',
1179  'admin:legend:debug' => 'Ladění a výpisy',
1180 
1181  'upgrading' => 'Aktualizace...',
1182  'upgrade:core' => 'Vaše instalace Elgg byla aktualizována.',
1183  'upgrade:unlock' => 'Odemknout aktualizaci',
1184  'upgrade:unlock:confirm' => "Databáze je zamčena jinou aktualizací. Spuštění několika aktualizací naráz je nebezpečné. Měl/a byste pokračovat pouze pokud víte, že neprobíhá jiná aktualizace. Odemknout?",
1185  'upgrade:locked' => "Nemohu aktualizovat, probíhá jiná aktualizace. Pro odstranění zámku aktualizace navštivte sekci správce.",
1186  'upgrade:unlock:success' => "Aktualizace odemčena úspěšně.",
1187  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Nelze aktualizovat.',
1188  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1189  'Tuto instalaci není možné aktualizovat protože v adresáři pro
1190  základní pohledy byly nalezeny zastaralé pohledy. Tyto pohledy je nutné odstranit aby Elgg
1191  pracoval správně. Pokud jste neprováděl/a úpravy v Elgg jádře, můžete jednoduše smazat adresář pohledů
1192  a nahradit jej z nejnovějšího balíku Elgg staženého z <a href="http://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1193 
1194  Pokud potřebujete podrobnější informace, navštivte prosím <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">
1195  dokumentaci aktualizace Elgg</a>. Pokud požadujete pomoc, napište anglicky příspěvek na
1196  <a href="http://community.elgg.org/pg/groups/discussion/">komunitní fórum podpory</a>.',
1197 
1198  'update:twitter_api:deactivated' => 'Twitter API (dříve Služba Twitter) byla během aktualizace deaktivována. Pokud ji požadujete, aktivujte ji prosím ručně.',
1199  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (dříve OAuth Lib) byla během aktualizace deaktivována. Pokud ji požadujete, aktivujte ji prosím ručně.',
1200  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Doporučujeme vám zvýšit zabezpečení vašich stránek přegenerováním šifrovacího klíče. Viz. Nastavovat &gt; Nastavení &gt; Rozšířená nastavení",
1201  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Důrazně vám doporučujeme zvýšit zabezpečení vašich stránek přegenerováním šifrovacího klíče. Viz. Nastavovat &gt; Nastavení &gt; Rozšířená nastavení",
1202 
1203  'deprecated:function' => '%s() bylo nahrazeno %s()',
1204 
1205  'admin:pending_upgrades' => 'Stránky mají nevyřízené aktualizace, které požadují váš bezodkladný zásah.',
1206  'admin:view_upgrades' => 'Zobrazit nevyřízené aktualizace',
1207  'item:object:elgg_upgrade' => 'Aktualizace stránek',
1208  'admin:upgrades:none' => 'Vaše instalace je aktuální!',
1209 
1210  'upgrade:item_count' => 'Je zde <b>%s</b> položek, které vyžadují aktualizaci.',
1211  'upgrade:warning' => '<b>Varování:</b> na rozsáhlých stránkách může tato aktualizace trvat velice dlouho!',
1212  'upgrade:success_count' => 'Aktualizováno:',
1213  'upgrade:error_count' => 'Chyby:',
1214  'upgrade:river_update_failed' => 'Nepodařilo se aktualizovat záznam aktivity pro položku s id %s',
1215  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Nepodařilo se aktualizovat časovou značku pro položku s id %s',
1216  'upgrade:finished' => 'Aktualizace dokončena',
1217  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Aktualizace dokončena s chybami. Obnovte stránku a zkuste aktualizaci spustit znovu.</p></p><br />Pokud se bude chyba opakovat, zkontrolujte chybový log serveru, ten může obsahovat důvod. Pomoc s opravou chyby můžete najít ve <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">skupině technické podpory</a> pro komunitu Elgg.</p>',
1218 
1219  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1220  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Zarovnat GUID sloupce v databázi',
1221 
1226  'welcome' => "Vítejte",
1227  'welcome:user' => 'Vítejte %s',
1228 
1233  'email:from' => 'Od',
1234  'email:to' => 'Komu',
1235  'email:subject' => 'Předmět',
1236  'email:body' => 'Text',
1237 
1238  'email:settings' => "Nastavení e-mailu",
1239  'email:address:label' => "E-mailová adresa",
1240 
1241  'email:save:success' => "Nová e-mailová adresa byla uložena. Je požadováno ověření.",
1242  'email:save:fail' => "Nová e-mailová adresa nemohla být uložena.",
1243 
1244  'friend:newfriend:subject' => "%s z vás udělal/a svého přítele!",
1245  'friend:newfriend:body' => "%s z vás udělal/a svého přítele!
1246 
1247 Pro zobrazení jeho/jejího profilu klikněte na následující odkaz:
1248 
1249 %s
1250 
1251 Na tento e-mail prosím neodpovídejte.",
1252 
1253  'email:changepassword:subject' => "Heslo bylo změněno!",
1254  'email:changepassword:body' => "Zdravím %s,
1255 
1256 vaše heslo bylo změněno.",
1257 
1258  'email:resetpassword:subject' => "Heslo obnoveno!",
1259  'email:resetpassword:body' => "Zdravím %s,
1260 
1261 vaše heslo bylo obnoveno na: %s",
1262 
1263  'email:changereq:subject' => "Požadavek na změnu hesla.",
1264  'email:changereq:body' => "Zdravím %s
1265 
1266 někdo (z IP adresy %s) požaduje změnu hesla pro tento účet.
1267 
1268 Pokud jste to vy, klikněte na následující odkaz. V opačném případě tento e-mail ignorujte.
1269 
1270 %s
1271 ",
1272 
1277  'default_access:settings' => "Vaše výchozí úroveň sdílení",
1278  'default_access:label' => "Výchozí úroveň sdílení",
1279  'user:default_access:success' => "Výchozí úroveň sdílení byla uložena.",
1280  'user:default_access:failure' => "Výchozí úroveň sdílení není možné uložit.",
1281 
1286  'comments:count' => "%s komentářů",
1287  'item:object:comment' => 'Komentáře',
1288 
1289  'river:comment:object:default' => '%s přidal/a komentář k %s',
1290 
1291  'generic_comments:add' => "Přidat komentář",
1292  'generic_comments:edit' => "Upravit komentář",
1293  'generic_comments:post' => "Odeslat komentář",
1294  'generic_comments:text' => "Komentář",
1295  'generic_comments:latest' => "Nejnovější komentáře",
1296  'generic_comment:posted' => "Váš komentář byl úspěšně odeslán.",
1297  'generic_comment:updated' => "Váš komentář byl úspěšně aktualizován.",
1298  'generic_comment:deleted' => "Komentář byl úspěšně smazán.",
1299  'generic_comment:blank' => "Omlouváme se, ale aby bylo možné komentář uložit, musíte do něj nejdříve něco napsat.",
1300  'generic_comment:notfound' => "Bohužel jsme nemohli najít požadovaný komentář.",
1301  'generic_comment:notfound_fallback' => "Bohužel jsme nemohli najít požadovaný komentář, ale přesměrovali jsme vás na místo, kde byl zanechán.",
1302  'generic_comment:notdeleted' => "Bohužel nemůžeme smazat tento komentář.",
1303  'generic_comment:failure' => "Při ukládání komentáře nastala nečekaná chyba.",
1304  'generic_comment:none' => 'Žádné komentáře',
1305  'generic_comment:title' => 'Komentováno uživatelem %s',
1306  'generic_comment:on' => '%s na %s',
1307  'generic_comments:latest:posted' => 'odeslal/a',
1308 
1309  'generic_comment:email:subject' => 'Máte nový komentář!',
1310  'generic_comment:email:body' => "Vaše položka \"%s\" dostala nový komentář od %s. Říká se v něm:
1311 
1312 
1313 %s
1314 
1315 
1316 Adresa pro odpověď nebo zobrazení původní položky:
1317 
1318 %s
1319 
1320 Adresa profilu uživatele %s:
1321 
1322 %s
1323 
1324 Na tento e-mail prosím neodpovídejte.",
1325 
1330  'byline' => 'Od %s',
1331  'byline:ingroup' => 've skupině %s',
1332  'entity:default:strapline' => 'Vytvořeno %s uživatelem %s',
1333  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Tato položka nemůže být správně zobrazena. Možná požaduje podporu doplňku, který již není nainstalován.',
1334 
1335  'entity:delete:item' => 'Položka',
1336  'entity:delete:item_not_found' => 'Položka nebyla nalezena.',
1337  'entity:delete:permission_denied' => 'Nemáte oprávnění smazat tuto položku.',
1338  'entity:delete:success' => '%s bylo odstraněno.',
1339  'entity:delete:fail' => '%s nemůže být odstraněno.',
1340 
1341  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Nemohu zkontrolovat canDelete() pro user_guid [%s] neboť tento uživatel neexistuje.',
1342 
1347  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Formulář neobsahuje pole __token nebo ',
1348  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Platnost používané stránky vypršela. Zkuste to prosím znovu.",
1349  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Platnost používané stránky vypršela. Obnovte ji prosím a zkuste to znovu.',
1350  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Váš formulář bohužel nemohl být z neznámého důvodu odeslán.',
1351  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Velikost nahraných souboru(ů) překračuje limit nastavený správcem těchto stránek.',
1352  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Přihlašování z jiné domény bohužel není povoleno. Zkuste to znovu.",
1353 
1358  'word:blacklist' => 'a, pak, ale, ona, jeho, jí, její, jemu, ne, o, teď, proto, nicméně, ještě, rovněž, jinak, tudíž, naopak, spíš, následkem, navíc, přesto, místo toho, zatím, tedy, toto, zdá se, co, koho, komu, jehož, kdokoli, komukoliv',
1359 
1364  'tag_names:tags' => 'Štítky',
1365 
1370  'js:security:token_refresh_failed' => 'Chyba spojení s %s. Můžete očekávat problémy při ukládání obsahu. Obnovte prosím tuto stránku.',
1371  'js:security:token_refreshed' => 'Spojení s %s obnoveno!',
1372  'js:lightbox:current' => "obrázek %s uživatele %s",
1373 
1377  'elgg:powered' => "Postaveno na projektu Elgg",
1378 
1383  "aa" => "Afar",
1384  "ab" => "Abkhazian",
1385  "af" => "Afrikaans",
1386  "am" => "Amharic",
1387  "ar" => "Arabic",
1388  "as" => "Assamese",
1389  "ay" => "Aymara",
1390  "az" => "Azerbaijani",
1391  "ba" => "Bashkir",
1392  "be" => "Byelorussian",
1393  "bg" => "Bulgarian",
1394  "bh" => "Bihari",
1395  "bi" => "Bislama",
1396  "bn" => "Bengali; Bangla",
1397  "bo" => "Tibetan",
1398  "br" => "Breton",
1399  "ca" => "Catalan",
1400  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1401  "co" => "Corsican",
1402  "cs" => "Čeština",
1403  "cy" => "Welsh",
1404  "da" => "Danish",
1405  "de" => "German",
1406  "dz" => "Bhutani",
1407  "el" => "Greek",
1408  "en" => "English",
1409  "eo" => "Esperanto",
1410  "es" => "Spanish",
1411  "et" => "Estonian",
1412  "eu" => "Basque",
1413  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1414  "fa" => "Persian",
1415  "fi" => "Finnish",
1416  "fj" => "Fiji",
1417  "fo" => "Faeroese",
1418  "fr" => "French",
1419  "fy" => "Frisian",
1420  "ga" => "Irish",
1421  "gd" => "Scots / Gaelic",
1422  "gl" => "Galician",
1423  "gn" => "Guarani",
1424  "gu" => "Gujarati",
1425  "he" => "Hebrew",
1426  "ha" => "Hausa",
1427  "hi" => "Hindi",
1428  "hr" => "Croatian",
1429  "hu" => "Hungarian",
1430  "hy" => "Armenian",
1431  "ia" => "Interlingua",
1432  "id" => "Indonesian",
1433  "ie" => "Interlingue",
1434  "ik" => "Inupiak",
1435  //"in" => "Indonesian",
1436  "is" => "Icelandic",
1437  "it" => "Italian",
1438  "iu" => "Inuktitut",
1439  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1440  "ja" => "Japanese",
1441  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1442  "jw" => "Javanese",
1443  "ka" => "Georgian",
1444  "kk" => "Kazakh",
1445  "kl" => "Greenlandic",
1446  "km" => "Cambodian",
1447  "kn" => "Kannada",
1448  "ko" => "Korean",
1449  "ks" => "Kashmiri",
1450  "ku" => "Kurdish",
1451  "ky" => "Kirghiz",
1452  "la" => "Latin",
1453  "ln" => "Lingala",
1454  "lo" => "Laothian",
1455  "lt" => "Lithuanian",
1456  "lv" => "Latvian/Lettish",
1457  "mg" => "Malagasy",
1458  "mi" => "Maori",
1459  "mk" => "Macedonian",
1460  "ml" => "Malayalam",
1461  "mn" => "Mongolian",
1462  "mo" => "Moldavian",
1463  "mr" => "Marathi",
1464  "ms" => "Malay",
1465  "mt" => "Maltese",
1466  "my" => "Burmese",
1467  "na" => "Nauru",
1468  "ne" => "Nepali",
1469  "nl" => "Dutch",
1470  "no" => "Norwegian",
1471  "oc" => "Occitan",
1472  "om" => "(Afan) Oromo",
1473  "or" => "Oriya",
1474  "pa" => "Punjabi",
1475  "pl" => "Polish",
1476  "ps" => "Pashto / Pushto",
1477  "pt" => "Portuguese",
1478  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1479  "qu" => "Quechua",
1480  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1481  "rn" => "Kirundi",
1482  "ro" => "Romanian",
1483  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1484  "ru" => "Russian",
1485  "rw" => "Kinyarwanda",
1486  "sa" => "Sanskrit",
1487  "sd" => "Sindhi",
1488  "sg" => "Sangro",
1489  "sh" => "Serbo-Croatian",
1490  "si" => "Singhalese",
1491  "sk" => "Slovenština",
1492  "sl" => "Slovenian",
1493  "sm" => "Samoan",
1494  "sn" => "Shona",
1495  "so" => "Somali",
1496  "sq" => "Albanian",
1497  "sr" => "Serbian",
1498  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1499  "ss" => "Siswati",
1500  "st" => "Sesotho",
1501  "su" => "Sundanese",
1502  "sv" => "Swedish",
1503  "sw" => "Swahili",
1504  "ta" => "Tamil",
1505  "te" => "Tegulu",
1506  "tg" => "Tajik",
1507  "th" => "Thai",
1508  "ti" => "Tigrinya",
1509  "tk" => "Turkmen",
1510  "tl" => "Tagalog",
1511  "tn" => "Setswana",
1512  "to" => "Tonga",
1513  "tr" => "Turkish",
1514  "ts" => "Tsonga",
1515  "tt" => "Tatar",
1516  "tw" => "Twi",
1517  "ug" => "Uigur",
1518  "uk" => "Ukrainian",
1519  "ur" => "Urdu",
1520  "uz" => "Uzbek",
1521  "vi" => "Vietnamese",
1522  "vo" => "Volapuk",
1523  "wo" => "Wolof",
1524  "xh" => "Xhosa",
1525  //"y" => "Yiddish",
1526  "yi" => "Yiddish",
1527  "yo" => "Yoruba",
1528  "za" => "Zuang",
1529  "zh" => "Chinese",
1530  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1531  "zu" => "Zulu",
1532 
1533  "field:required" => 'Vyžadováno',
1534 
1535 );