Elgg  Version 2.3
fi.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Sivustot',
8 
13  'login' => "Kirjaudu",
14  'loginok' => "Olet kirjautunut sisään.",
15  'loginerror' => "Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista kirjautumistietosi ja yritä uudelleen.",
16  'login:empty' => "Syötä käyttäjätunnus/sähköposti ja salasana.",
17  'login:baduser' => "Tiliisi kirjautuminen on estetty.",
18  'auth:nopams' => "Sisäinen virhe. Toimintoa käyttäjän sisäänkirjaamiseen ei ole asennettuna.",
19 
20  'logout' => "Kirjaudu ulos",
21  'logoutok' => "Olet kirjautunut ulos.",
22  'logouterror' => "Uloskirjautuminen epäonnistui. Yritä uudelleen.",
23  'session_expired' => "Sessiosi on vanhentunut. <a href='javascript:location.reload(true)'>Lataa sivu uudelleen</a> kirjautuaksesi sisään.",
24  'session_changed_user' => "Olet kirjautunut toisena käyttäjänä, joten sinun täytyy <a href='javascript:location.reload(true)'>ladata sivu uudelleen</a>.",
25 
26  'loggedinrequired' => "Tämän sivun näkyminen edellyttää, että olet kirjautuneena sisään.",
27  'adminrequired' => "Tämän sivun näkyminen edellyttää ylläpitäjän oikeuksia.",
28  'membershiprequired' => "Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän sivun.",
29  'limited_access' => "Sinulla ei ole oikeuksia tämän sivun tarkasteluun.",
30  'invalid_request_signature' => "Osoite, johon koitat päästä käsiksi, on virheellinen tai vanhentunut.",
31 
36  'exception:title' => "Virhe.",
37  'exception:contact_admin' => 'Tapahtui virhe. Ota yhteys sivuston ylläpitäjään ja toimita seuraavat tiedot:',
38 
39  'actionundefined' => "Haluttua toimintoa (%s) ei ole määritelty järjestelmässä.",
40  'actionnotfound' => "Tiedostoa, johon toiminto %s viittaa, ei löytynyt.",
41  'actionloggedout' => "Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet kirjautuneena sisään.",
42  'actionunauthorized' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän toiminnon suorittamiseen',
43 
44  'ajax:error' => 'AJAX-kutsun yhteydessä tapahtui odottamaton virhe. Yhteys palvelimeen saattaa olla katkennut.',
45  'ajax:not_is_xhr' => 'AJAX-näkymiin ei ole mahdollista päästä käsiksi suoraan',
46 
47  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "Liitännäisessä %s (guid %s) on havaittu virhe, joten se on poistettu käytöstä. Voit yrittää etsiä lisätietoja Elggin dokumentaatiosta (http://learn.elgg.org/).",
48  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) ei käynnisty. Syy: %s',
49  'PluginException:InvalidID' => "%s on virheellinen pluginin ID.",
50  'PluginException:InvalidPath' => "%s on virheellinen pluginipolku.",
51  'PluginException:InvalidManifest' => 'Pluginin %s infotiedosto (manifest) on virheellinen',
52  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s on virheellinen plugini.',
53  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s ei ole kelvollinen plugini: %s',
54  'PluginException:NullInstantiated' => 'ElggPluginista ei voi luoda ilmentymää null-arvolla. Syötä GUID, plugin id tai polku.',
55  'ElggPlugin:MissingID' => 'Plugin-ID puuttuu (guid %s)',
56  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'ElggPluginPackage pluginille %s (guid %s) puuttuu',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Tiedosto %s puuttuu.',
58  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Tämän pluginin hakemisto täytyy nimetä muotoon "%s".',
59  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Manifestissa on virheellinen riippuvuustyyppi "%s".',
60  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Manifestissa on virheellinen "tarjoaa" tyyppi "%s".',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Virheellinen %s riippuvuus "%s" pluginissa %s. Pluginit eivät voi vaatia toimintoa tai olla konfliktissa toiminnon kanssa, jonka ne itse tarjoavat!',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Konfliktissa pluginin %s kanssa.',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'Tiedosto "elgg-plugin.php" löytyi, mutta sitä ei pystytä lukemaan,',
64  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Ei voida lisätä toiminnallisuutta %s pluginille %s (guid: %s) sijainnissa %s. Tarkista tiedosto-oikeudet!',
65  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Threw exception including %s for plugin %s (guid: %s) at %s.',
66  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Ei voida avata näkymähakemistoa pluginille %s (guid: %s) sijainnissa %s. Tarkista tiedosto-oikeudet!',
67  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Ei löydetty ID:tä pluginille guid %s!',
68  'PluginException:NoPluginName' => "Liitännäisen nimeä ei löytynyt",
69  'PluginException:ParserError' => 'Virhe yrittäessä käsitellä infotiedostoa API-versiolla %s pluginissa %s.',
70  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Ei löydetty käsittelijää infotiedoston API-versiolle %s pluginissa %s.',
71  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Pakollinen '%s' attribuutti puuttuu pluginin %s infotiedostosta.",
72  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s on virheellinen liitännäinen, joten se poistettiin käytöstä.',
73  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Tiedoston "elgg-plugin.php" sisältö on virheellinen.',
74  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Luettiin konfiguraatio tiedostosta "elgg-plugin.php".',
75 
76  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Vaatimus',
77  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Suositus',
78  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Yhteensopimattomuus',
79  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'Yhteensopimattomuus',
80  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Tarjoaa',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioriteetti',
82 
83  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Elgg-versio',
84  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'PHP-versio',
85  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'PHP-laajennos: %s',
86  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'PHP ini -asetus: %s',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Plugini: %s',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Liitännäisen %s jälkeen',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Ennen liitännäistä %s',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s ei ole asennettuna',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Puuttuu',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Käytössä on liitännäisiä, jotka ovat riippuvaisia liitännäisestä %s. Ennen kuin voit deaktivoida sen, sinun pitää deaktivoida seuraavat liitännäiset: %s',
94 
95  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Valikkolinkiltä puuttuu parent',
96  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Valikkolinkille [%s] määritetty parent [%s] puuttuu',
97  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Valikkolinkki [%s] on rekisteröity kahdesti',
98 
99  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Salasanakenttä ei voi olla tyhjä',
100  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Salasanojen on täsmättävä',
101  'LoginException:BannedUser' => 'Sinut on bannattu tällä sivustolla, etkä voi kirjautua sisään',
102  'LoginException:UsernameFailure' => 'Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista tunnus/sähköposti ja salasana.',
103  'LoginException:PasswordFailure' => 'Kirjautuminen epäonnistui. Tarkista tunnus/sähköposti ja salasana.',
104  'LoginException:AccountLocked' => 'Tilisi on lukittu liian monen epäonnistuneen kirjautumisyrityksen vuoksi.',
105  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Syöttämäsi salasana ei vastannut nykyistä salasanaasi.',
106  'LoginException:Unknown' => 'Kirjautuminen epäonnistui tuntemattoman virheen takia.',
107 
108  'UserFetchFailureException' => 'Oikeuksien tarkistaminen käyttäjälle GUID [%s] epäonnistui, koska käyttäjää ei ole olemassa.',
109 
110  'deprecatedfunction' => 'Warning: This code uses the deprecated function \'%s\' and is not compatible with this version of Elgg',
111 
112  'pageownerunavailable' => 'Varoitus: Sivun omistajaa %d ei pystytä näyttämään!',
113  'viewfailure' => 'Näkymässä %s ilmeni sisäinen virhe.',
114  'view:missing_param' => "Parametri '%s' puuttuu näkymästä %s",
115  'changebookmark' => 'Kirjanmerkin polku on vanhentunut. Ole hyvä ja vaihda kirjanmerkkisi tälle sivulle',
116  'noaccess' => 'Kohde on poistettu tai sinulla ei ole oikeuksia sen tarkastelemiseen.',
117  'error:missing_data' => 'Pyynnössäsi oli puutteellisia tietoja',
118  'save:fail' => 'Tallentaminen epäonnistui',
119  'save:success' => 'Tiedot tallennettu',
120 
121  'error:default:title' => 'Hups...',
122  'error:default:content' => 'Hups... jotain meni pieleen.',
123  'error:400:title' => 'Virheellinen pyyntö',
124  'error:400:content' => 'Pyyntö on virheellinen tai puutteellinen',
125  'error:403:title' => 'Pääsy kielletty',
126  'error:403:content' => 'Sinulla ei ole oikeuksia nähdä pyydettyä sivua',
127  'error:404:title' => 'Sivua ei löydy',
128  'error:404:content' => 'Hakemaasi sivua ei löydy.',
129 
130  'upload:error:ini_size' => 'Tiedosto, jota yritit lisätä, on liian suuri.',
131  'upload:error:form_size' => 'Tiedosto, jota yritit lisätä, on liian suuri.',
132  'upload:error:partial' => 'Tiedoston lisääminen epäonnistui.',
133  'upload:error:no_file' => 'Et valinnut tiedostoa.',
134  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
135  'upload:error:cant_write' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
136  'upload:error:extension' => 'Tiedoston lisääminen ei onnistu.',
137  'upload:error:unknown' => 'Tiedoston lisääminen epäonnistui.',
138 
142  'table_columns:fromView:admin' => 'Ylläpitäjä',
143  'table_columns:fromView:banned' => 'Bannattu',
144  'table_columns:fromView:container' => 'Container',
145  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Kuvaus',
146  'table_columns:fromView:link' => 'Nimi/Otsikko',
147  'table_columns:fromView:icon' => 'Kuvake',
148  'table_columns:fromView:item' => 'Kohde',
149  'table_columns:fromView:language' => 'Kieli',
150  'table_columns:fromView:owner' => 'Omistaja',
151  'table_columns:fromView:time_created' => 'Luomisaika',
152  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Päivitysaika',
153  'table_columns:fromView:user' => 'Käyttäjä',
154 
155  'table_columns:fromProperty:description' => 'Kuvaus',
156  'table_columns:fromProperty:email' => 'Sähköposti',
157  'table_columns:fromProperty:name' => 'Nimi',
158  'table_columns:fromProperty:type' => 'Tyyppi',
159  'table_columns:fromProperty:username' => 'Käyttäjätunnus',
160 
161  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Alatyyppi',
162  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Nimi/Otsikko',
163  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME-tyyppi',
164  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Tyyppi',
165 
170  'name' => "Nimi",
171  'email' => "Sähköpostiosoite",
172  'username' => "Käyttäjätunnus",
173  'loginusername' => "Tunnus tai sähköposti",
174  'password' => "Salasana",
175  'passwordagain' => "Salasana (uudelleen)",
176  'admin_option' => "Tee tästä käyttäjästä ylläpitäjä?",
177  'autogen_password_option' => "Luo salasana automaattisesti?",
178 
183  'PRIVATE' => "Yksityinen",
184  'LOGGED_IN' => "Kirjautuneet",
185  'PUBLIC' => "Julkinen",
186  'LOGGED_OUT' => "Kirjautumattomat käyttäjät",
187  'access:friends:label' => "Ystävät",
188  'access' => "Pääsy",
189  'access:overridenotice' => "Huom: Vain ryhmän jäsenillä on pääsy tähän ryhmään lisättyihin sisältöihin.",
190  'access:limited:label' => "Rajoitettu",
191  'access:help' => "Pääsytaso",
192  'access:read' => "Lukuoikeus",
193  'access:write' => "Kirjoitusoikeus",
194  'access:admin_only' => "Vain ylläpitäjät",
195  'access:missing_name' => "Tuntematon lukuoikeus",
196  'access:comments:change' => "Tässä sisällössä on kommentteja. Ota huomioon, että vaihtaessasi sisällön pääsytasoa, myös kommenttien pääsytaso muuttuu.",
197 
202  'dashboard' => "Kojelauta",
203  'dashboard:nowidgets' => "Kojelauta on henkilökohtainen työpöytäsi sivustolla. Klikkaa \"Lisää vimpaimia\" lisätäksesi kojelaudalle vimpaimia, joiden avulla voit seurata sivuston sisältöä ja toimintaa.",
204 
205  'widgets:add' => 'Vimpaimet',
206  'widgets:add:description' => "Klikkaa alla olevia vimpaimia lisätäksesi ne sivulle.",
207  'widgets:panel:close' => "Sulje vimpainpaneeli",
208  'widgets:position:fixed' => '(Lukittu sijainti sivulla)',
209  'widget:unavailable' => 'Olet jo lisännyt tämän vimpaimen',
210  'widget:numbertodisplay' => 'Näytettävien kohteiden määrä',
211 
212  'widget:delete' => 'Poista %s',
213  'widget:edit' => 'Muokkaa vimpainta',
214 
215  'widgets' => "Vimpaimet",
216  'widget' => "Vimpain",
217  'item:object:widget' => "Vimpaimet",
218  'widgets:save:success' => "Vimpain tallennettu onnistuneesti.",
219  'widgets:save:failure' => "Vimpaimen tallentaminen epäonnistui.",
220  'widgets:add:success' => "Vimpain lisättiin onnituneesti.",
221  'widgets:add:failure' => "Vimpaimen lisääminen epäonnistui.",
222  'widgets:move:failure' => "Vimpaimen uuden sijainnin tallentaminen epäonnistui.",
223  'widgets:remove:failure' => "Vimpaimen poistaminen epäonnistui.",
224 
229  'group' => "Ryhmä",
230  'item:group' => "Ryhmät",
231 
236  'user' => "Käyttäjä",
237  'item:user' => "Käyttäjät",
238 
243  'friends' => "Ystävät",
244  'friends:yours' => "Omat ystäväsi",
245  'friends:owned' => "Käyttäjän %s ystävät",
246  'friend:add' => "Lisää ystäväksi",
247  'friend:remove' => "Poista ystävistä",
248 
249  'friends:add:successful' => "Olet lisännyt käyttäjän %s ystäväksesi.",
250  'friends:add:duplicate' => "You're already friends with %s",
251  'friends:add:failure' => "Käyttäjää %s ei voitu lisätä ystäväksi.",
252 
253  'friends:remove:successful' => "Olet poistanut käyttäjän %s ystävistäsi.",
254  'friends:remove:no_friend' => "You and %s are not friends",
255  'friends:remove:failure' => "Käyttäjää %s ei voitu poistaa ystävistäsi.",
256 
257  'friends:none' => "Tämä käyttäjä ei ole vielä lisännyt ketään ystäväkseen.",
258  'friends:none:you' => "Et ole lisännyt vielä ketään ystäväksesi.",
259 
260  'friends:none:found' => "Ystäviä ei löydetty.",
261 
262  'friends:of:none' => "Kukaan ei ole vielä lisännyt tätä käyttäjää ystäväkseen.",
263  'friends:of:none:you' => "Kukaan ei ole vielä lisännyt sinua ystäväkseen. Ala lisätä sisältöä sivustolle, täytä profiiliisi ja anna ihmisten löytää sinut!",
264 
265  'friends:of:owned' => "Käyttäjät, joiden ystävänä %s on",
266 
267  'friends:of' => "Kenen ystävänä",
268  'friends:collections' => "Ystäväkokoelmat",
269  'collections:add' => "Uusi kokoelma",
270  'friends:collections:add' => "Uusi ystäväkokoelma",
271  'friends:addfriends' => "Lisää ystäviä",
272  'friends:collectionname' => "Kokoelman nimi",
273  'friends:collectionfriends' => "Ystävät kokoelmassa",
274  'friends:collectionedit' => "Muokkaa kokoelmaa",
275  'friends:nocollections' => "Sinulla ei ole vielä yhtään ystäväkokoelmaa.",
276  'friends:collectiondeleted' => "Ystäväkokoelma on poistettu.",
277  'friends:collectiondeletefailed' => "Ystäväkokoelmaa ei voitu poistaa. Joko sinulla ei ole oikeuksia tähän, tai sitten tapahtui jokin odottamaton virhe.",
278  'friends:collectionadded' => "Ystäväkokoelma luotiin onnistuneesti",
279  'friends:nocollectionname' => "Sinun täytyy antaa ystäväkokoelmalle nimi ennen kuin se voidaan luoda.",
280  'friends:collections:members' => "Kokoelman jäsenet",
281  'friends:collections:edit' => "Muokkaa kokoelmaa",
282  'friends:collections:edited' => "Muutokset tallennettiin",
283  'friends:collection:edit_failed' => 'Muutoksien tallentaminen eponnistui.',
284 
285  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ',
286 
287  'avatar' => 'Profiilikuva',
288  'avatar:noaccess' => "Sinulla ei ole oikeuksia muokata tämän käyttäjän profiilikuvaa",
289  'avatar:create' => 'Rajaa profiilikuva',
290  'avatar:edit' => 'Muokkaa profiilikuvaa',
291  'avatar:preview' => 'Esikatselu',
292  'avatar:upload' => 'Vaihda profiilikuva',
293  'avatar:current' => 'Nykyinen profiilikuva',
294  'avatar:remove' => 'Poista profiilikuva',
295  'avatar:crop:title' => 'Profiilikuvan rajaustyökalu',
296  'avatar:upload:instructions' => "Profiilikuvasi on kuva, jota käytetään ympäri sivustoa. Voit vaihtaa sen niin usein kun haluat. (Sallitut tiedostomuodot ovat: GIF, JPG ja PNG)",
297  'avatar:create:instructions' => 'Rajaa hiirellä neliö alapuolella olevaan kuvaan määritelläksesi kuvan rajauksen. Esikatselu rajatusta kuvasta näkyy oikealla. Kun olet tyytyväinen esikatselukuvaan, klikkaa "Rajaa profiilikuva"-painiketta, jolloin rajatusta alueesta luodaan uusi profiilikuvasi.',
298  'avatar:upload:success' => 'Profiilikuva ladattiin onnistuneesti',
299  'avatar:upload:fail' => 'Profiilikuvan lataaminen epäonnistui',
300  'avatar:resize:fail' => 'Profiilikuvan koon muuttaminen epäonnistui',
301  'avatar:crop:success' => 'Profiilikuva rajattiin onnistuneesti',
302  'avatar:crop:fail' => 'Profiilikuvan rajaaminen epäonnistui',
303  'avatar:remove:success' => 'Profiilikuva poistettu',
304  'avatar:remove:fail' => 'Profiilikuvan poistaminen epäonnistui.',
305 
306  'profile:edit' => 'Muokkaa profiilia',
307  'profile:aboutme' => "Kuvaus",
308  'profile:description' => "Kuvaus",
309  'profile:briefdescription' => "Lyhyt kuvaus",
310  'profile:location' => "Sijainti",
311  'profile:skills' => "Taidot",
312  'profile:interests' => "Kiinnostuksen kohteet",
313  'profile:contactemail' => "Sähköpostiosoite",
314  'profile:phone' => "Puhelin",
315  'profile:mobile' => "Matkapuhelin",
316  'profile:website' => "www-sivu",
317  'profile:twitter' => "Twitter-tunnus",
318  'profile:saved' => "Profiili tallennettu",
319 
320  'profile:field:text' => 'Lyhyt tekstikenttä',
321  'profile:field:longtext' => 'Suuri tekstikenttä',
322  'profile:field:tags' => 'Tagit',
323  'profile:field:url' => 'WWW-osoite',
324  'profile:field:email' => 'Sähköpostiosoite',
325  'profile:field:location' => 'Sijainti',
326  'profile:field:date' => 'Päivämäärä',
327 
328  'admin:appearance:profile_fields' => 'Profiilikentät',
329  'profile:edit:default' => 'Muokkaa profiilikenttiä',
330  'profile:label' => "Kentän nimi",
331  'profile:type' => "Kentän tyyppi",
332  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Kentän poistaminen epäonnistui',
333  'profile:editdefault:delete:success' => 'Oletuskenttä poistettu!',
334  'profile:defaultprofile:reset' => 'Käyttäjäprofiilin kenttien oletusasetukset palautettu',
335  'profile:resetdefault' => 'Palauta oletusarvoiset profiilikentät',
336  'profile:resetdefault:confirm' => 'Haluatko varmasti poistaa itse lisätyt profiilikentät?',
337  'profile:explainchangefields' => "Voit korvata olemassa olevat profiilikentät omilla kentillä käyttämällä alla olevaa lomaketta. \n\n Kirjoita ensin uuden profiilikentän otsikko, esimerkiksi 'Suosikkijoukkue'. Valitse seuraavaksi kentän tyyppi (teksti, tagit, url, jne). Voit muuttaa kenttien järjestystä raahaamalla kenttiä nuolikuvakkeesta. Klikkaa kentän nimeä muokataksesi sitä. \n\n Voit milloin tahansa palauttaa profiilin kentät järjestelmän oletusarvoihin. Huomioi kuitenkin, että menetät tällöin kaikki käyttäjien lisäkenttiin syöttämät tiedot.",
338  'profile:editdefault:success' => 'Uusi profiilikenttä lisätty onnistuneesti',
339  'profile:editdefault:fail' => 'Uuden profiilikentän tallentaminen epäonnistui',
340  'profile:field_too_long' => 'Profiilitietojasi ei voida tallentaa, sillä osio "%s" on liian pitkä.',
341  'profile:noaccess' => "Sinulla ei ole oikeuksia tämän profiilin muokkaamiseen.",
342  'profile:invalid_email' => 'Syötit virheellisen sähköpostiosoitteen.',
343 
344 
348  'feed:rss' => 'Tilaa sivu syötteenä',
352  'link:view' => 'Näytä linkki',
353  'link:view:all' => 'Näytä kaikki',
354 
355 
359  'river' => "Toimintalista",
360  'river:friend:user:default' => "%s on nyt käyttäjän %s ystävä",
361  'river:update:user:avatar' => 'Käyttäjä %s päivitti profiilikuvansa',
362  'river:update:user:profile' => '%s päivitti profiiliaan',
363  'river:noaccess' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän kohteen näkemiseen.',
364  'river:posted:generic' => '%s lähetti',
365  'riveritem:single:user' => 'a user',
366  'riveritem:plural:user' => 'some users',
367  'river:ingroup' => 'ryhmässä %s',
368  'river:none' => 'Ei uutta toimintaa',
369  'river:update' => 'Päivitys kohteelle %s',
370  'river:delete' => 'Poista tämä kohde listasta',
371  'river:delete:success' => 'Kohde poistettu',
372  'river:delete:fail' => 'Kohteen poistaminen epäonnistui',
373  'river:delete:lack_permission' => 'Sinulla ei ole oikeuksia poistaa tätä kohdetta',
374  'river:can_delete:invaliduser' => 'Ei pystytty tarkistamaan oikeuksia poistamiseen, koska käyttäjää ID:llä [%s] ei löytynyt.',
375  'river:subject:invalid_subject' => 'Virheellinen käyttäjä',
376  'activity:owner' => 'Näytä toiminta',
377 
378  'river:widget:title' => "Toimintalista",
379  'river:widget:description' => "Näytä viimeisin toiminta",
380  'river:widget:type' => "Toiminnan tyyppi",
381  'river:widgets:friends' => 'Ystävien toiminta',
382  'river:widgets:all' => 'Kaikki sivuston toiminta',
383 
387  'notifications:usersettings' => "Ilmoitusasetukset",
388  'notification:method:email' => 'Sähköposti',
389 
390  'notifications:usersettings:save:ok' => "Ilmoitusasetukset tallennettu.",
391  'notifications:usersettings:save:fail' => "Ilmoitusasetusten tallentaminen epäonnistui.",
392 
393  'notification:subject' => 'Ilmoitus kohteesta %s',
394  'notification:body' => 'Pääset tarkastelemaan kohdetta tästä: %s',
395 
400  'search' => "Haku",
401  'searchtitle' => "Haku: %s",
402  'users:searchtitle' => "Etsitään käyttäjiä: %s",
403  'groups:searchtitle' => "Etsitään ryhmiä: %s",
404  'advancedsearchtitle' => "%s jotka täsmäävät hakuun %s",
405  'notfound' => "Ei hakutuloksia.",
406  'next' => "Seuraava",
407  'previous' => "Edellinen",
408 
409  'viewtype:change' => "Vaihda listatyyppi",
410  'viewtype:list' => "Listanäkymä",
411  'viewtype:gallery' => "Gallerianäkymä",
412 
413  'tag:search:startblurb' => "Kohteet, joiden täsmäävät tagiin '%s':",
414 
415  'user:search:startblurb' => "Käyttäjät, jotka täsmäävät hakuun '%s':",
416  'user:search:finishblurb' => "Näytä lisää hakutuloksia.",
417 
418  'group:search:startblurb' => "Ryhmät, jotka täsmäävät hakuun '%s':",
419  'group:search:finishblurb' => "Näytä lisää hakutuloksia.",
420  'search:go' => 'Etsi',
421  'userpicker:only_friends' => 'Näytä vain ystävät',
422 
427  'account' => "Tili",
428  'settings' => "Asetukset",
429  'tools' => "Työkalut",
430  'settings:edit' => 'Muokkaa asetuksia',
431 
432  'register' => "Rekisteröidy",
433  'registerok' => "Olet onnistuneesti rekisteröitynyt sivustolle %s.",
434  'registerbad' => "Rekisteröitymisesi epäonnistui tuntemattoman virheen takia.",
435  'registerdisabled' => "Sivuston ylläpitäjä on ottanut rekisteröitymisen pois käytöstä",
436  'register:fields' => 'Kaikki kentät ovat pakollisia',
437 
438  'registration:notemail' => 'Syötit virheellisen sähköpostiosoitteen.',
439  'registration:userexists' => 'Syöttämäsi käyttäjätunnus on jo olemassa',
440  'registration:usernametooshort' => 'Käyttäjätunnuksen tulee olla vähintään %u merkin pituinen.',
441  'registration:usernametoolong' => 'Käyttäjätunnuksesi on liian pitkä. Siinä voi olla korkeintaan %u merkkiä.',
442  'registration:passwordtooshort' => 'Salasanan tulee olla vähintään %u merkin pituinen.',
443  'registration:dupeemail' => 'Tämä sähköpostiosoite on jo rekisteröity.',
444  'registration:invalidchars' => 'Käyttätunnuksessai on seuraavia kiellettyvä merkkejä: %s. Tunnuksessa ei voi olla mitään näistä merkeistä: %s',
445  'registration:emailnotvalid' => 'Syöttämäsi sähköpostiosoite ei ole kelvollinen',
446  'registration:passwordnotvalid' => 'Syöttämäsi salasana ei ole kelvollinen',
447  'registration:usernamenotvalid' => 'Syöttämäsi käyttäjätunnus ei ole kelvollinen',
448 
449  'adduser' => "Lisää käyttäjä",
450  'adduser:ok' => "Olet lisännyt uuden käyttäjän.",
451  'adduser:bad' => "Uuden käyttäjän luonti epäonnistui.",
452 
453  'user:set:name' => "Tilin nimiasetukset",
454  'user:name:label' => "Nimi",
455  'user:name:success' => "Nimi vaihdettu.",
456  'user:name:fail' => "Nimen vaihtaminen epäonnistui.",
457 
458  'user:set:password' => "Tilin salasana",
459  'user:current_password:label' => 'Nykyinen salasana',
460  'user:password:label' => "Uusi salasana",
461  'user:password2:label' => "Uusi salasana uudelleen",
462  'user:password:success' => "Salasana vaihdettu",
463  'user:password:fail' => "Salasanan vaihtaminen epäonnistui.",
464  'user:password:fail:notsame' => "Salasanat eivät täsmää!",
465  'user:password:fail:tooshort' => "Salasana on liian lyhyt!",
466  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Salasana ei vastannut nykyistä salsanaasi.',
467  'user:changepassword:unknown_user' => 'Virheellinen käyttäjä.',
468  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Syötä uusi salasana.',
469 
470  'user:set:language' => "Kieliasetukset",
471  'user:language:label' => "Kieli",
472  'user:language:success' => "Kieliasetus päivitetty.",
473  'user:language:fail' => "Kieliasetuksen tallentaminen epäonnistui.",
474 
475  'user:username:notfound' => 'Käyttäjätunnusta %s ei löytynyt.',
476 
477  'user:password:lost' => 'Unohtunut salasana',
478  'user:password:changereq:success' => 'Pyydettiin uutta salasanaa, sähköposti lähetetty',
479  'user:password:changereq:fail' => 'Uuden salasanan pyytäminen epäonnistui.',
480 
481  'user:password:text' => 'Syötä käyttäjätunnuksesi tai sähköpostiosoitteesi. Saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset syöttämään uuden salasanan.',
482 
483  'user:persistent' => 'Muista minut',
484 
485  'walled_garden:welcome' => 'Tervetuloa sivustolle',
486 
490  'menu:page:header:administer' => 'Hallinnointi',
491  'menu:page:header:configure' => 'Asetukset',
492  'menu:page:header:develop' => 'Kehittäjän työkalut',
493  'menu:page:header:default' => 'Muut',
494 
495  'admin:view_site' => 'Siirry sivustolle',
496  'admin:loggedin' => 'Olet kirjautuneena käyttäjänä %s',
497  'admin:menu' => 'Valikko',
498 
499  'admin:configuration:success' => "Asetukset tallennettiin.",
500  'admin:configuration:fail' => "Asetusten tallentaminen epäonnistui.",
501  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Sijaintia "%s" ei voida asettaa datahakemistoksi, koska se ei ole absoluuttinen polku.',
502  'admin:configuration:default_limit' => 'Kohteiden lukumäärän pitää olla vähintään 1',
503 
504  'admin:unknown_section' => 'Virheellinen admin-osio.',
505 
506  'admin' => "Hallinta",
507  'admin:description' => "Hallintapaneelilla voit vaikuttaa kaikkiin sivustoa koskeviin asetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
508 
509  'admin:statistics' => "Tilastotiedot",
510  'admin:statistics:overview' => 'Yhteenveto',
511  'admin:statistics:server' => 'Palvelimen tiedot',
512  'admin:statistics:cron' => 'Cron',
513  'admin:cron:record' => 'Viimeisimmät Cron-ajot',
514  'admin:cron:period' => 'Cron-aikaväli',
515  'admin:cron:friendly' => 'Suoritettu viimeksi',
516  'admin:cron:date' => 'Päivä ja aika',
517  'admin:cron:msg' => 'Viesti',
518  'admin:cron:started' => '%s ajettava Cron aloitettu %s',
519  'admin:cron:complete' => '%s ajettava Cron suoritettu %s',
520 
521  'admin:appearance' => 'Ulkoasu',
522  'admin:administer_utilities' => 'Apuohjelmat',
523  'admin:develop_utilities' => 'Apuohjelmat',
524  'admin:configure_utilities' => 'Apuohjelmat',
525  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
526 
527  'admin:users' => "Käyttäjät",
528  'admin:users:online' => 'Tällä hetkellä kirjautuneena',
529  'admin:users:newest' => 'Uusimmat',
530  'admin:users:admins' => 'Ylläpitäjät',
531  'admin:users:add' => 'Lisää uusi käyttäjä',
532  'admin:users:description' => "Tämän hallintapaneelin avulla voit vaikuttaa sivustosi käyttäjäasetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
533  'admin:users:adduser:label' => "Klikkaa tästä lisätäksesi uuden käyttäjän...",
534  'admin:users:opt:linktext' => "Hallinnoi käyttäjiä...",
535  'admin:users:opt:description' => "Säädä käyttäjä ja tiliasetuksia. ",
536  'admin:users:find' => 'Etsi',
537 
538  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Ylläpitotila',
539  'admin:upgrades' => 'Päivitykset',
540 
541  'admin:settings' => 'Asetukset',
542  'admin:settings:basic' => 'Perusasetukset',
543  'admin:settings:advanced' => 'Lisäasetukset',
544  'admin:site:description' => "Tämän hallintapaneelin avulla voit vaikuttaa sivustosi yleisiin asetuksiin. Valitse vaihtoehto alta aloittaaksesi.",
545  'admin:site:opt:linktext' => "Hallinnoi sivuston asetuksia...",
546  'admin:settings:in_settings_file' => 'Tämä asetus on määritetty asetustiedostossa (settings.php)',
547 
548  'admin:legend:security' => 'Tietoturva',
549  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg käyttää salausavainta erilaisten tietoturvaa parantavien koodiavainten luomiseen.',
550  'admin:site:secret_regenerated' => "Sivustonlaajuinen salausavain on uusittu.",
551  'admin:site:secret:regenerate' => "Päivitä salausavain",
552  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Huom: Avaimen uusiminen kumoaa tähän asti luodut avainkoodit, joita käytetään \"Muista minut\"-toiminnossa, sähköpostien vahvistusviesteissä, kutsukoodeissa, yms. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia joillekin käyttäjille.",
553  'site_secret:current_strength' => 'Salausavaimen vahvuus',
554  'site_secret:strength:weak' => "Heikko",
555  'site_secret:strength_msg:weak' => "Suosittelemme, että uusit sivuston salausavaimen.",
556  'site_secret:strength:moderate' => "Keskiverto",
557  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Suosittelemme, että uusit salausavaimen taataksesi sivuston tietoturvallisen käytön.",
558  'site_secret:strength:strong' => "Vahva",
559  'site_secret:strength_msg:strong' => "Salausavain on riittävän vahva. Sitä ei tarvitse uusia.",
560 
561  'admin:dashboard' => 'Kojelauta',
562  'admin:widget:online_users' => 'Kirjautuneet käyttäjät',
563  'admin:widget:online_users:help' => 'Listaa kirjautuneet käyttäjät',
564  'admin:widget:new_users' => 'Uudet käyttäjät',
565  'admin:widget:new_users:help' => 'Listaa uusimmat käyttäjät',
566  'admin:widget:banned_users' => 'Bannatut käyttäjät',
567  'admin:widget:banned_users:help' => 'Listaa bannatut käyttäjät',
568  'admin:widget:content_stats' => 'Sisältötilastot',
569  'admin:widget:content_stats:help' => 'Näyttää sivustolle luotujen sisältöjen määrän',
570  'admin:widget:cron_status' => 'Cron-seuranta',
571  'admin:widget:cron_status:help' => 'Näyttää listan Cron-ajojen viimeisimmistä ajankohdista',
572  'widget:content_stats:type' => 'Sisältötyyppi',
573  'widget:content_stats:number' => 'Lukumäärä',
574 
575  'admin:widget:admin_welcome' => 'Tervetuloa',
576  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Lyhyt perehdytys Elggin hallintapaneeliin",
577  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
578 'Tervetuloa Elggiin! Olet juuri nyt ylläpitäjän kojelaudalla, joka on kätevä työkalu sivuston toiminnan seuraamiseen.',
579 
580  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
581 "Ylläpitopuolen navigaatio löytyy oikella olevasta valikosta. Se on jaettu
582 kolmeen osioon:
583  <dl>
584  <dt>Hallinnointi</dt><dd>Käteviä toimintoja kuten listaukset tilastotiedoista, kirjautuneista käyttäjistä sekä sopimattomaksi raportoidusta sisällöstä.</dd>
585  <dt>Asetukset</dt><dd>Toiminnot kuten sivuston nimen muuttaminen ja uusien liitännäisten lisääminen.</dd>
586  <dt>Kehittäjän työkalut</dt><dd>Henkilöille, jotka kehittävät uusia liitännäisiä tai teemoja. (Vaati developer-pluginin.)</dd>
587  </dl>
588  ",
589 
590  // argh, this is ugly
591  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Tutustu myös sivun alaosassa oleviin linkkeihin, ja kiitos kun käytät Elggiä!',
592 
593  'admin:widget:control_panel' => 'Hallintapaneeli',
594  'admin:widget:control_panel:help' => "Tarjoaa helpon pääsyn yleisimpiin toimintoihin",
595 
596  'admin:cache:flush' => 'Tyhjennä välimuistit',
597  'admin:cache:flushed' => "Välimuistit on tyhjennetty",
598 
599  'admin:footer:faq' => 'Hallinnan FAQ',
600  'admin:footer:manual' => 'Hallinnan ohjekirja',
601  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg-yhteisön keskustelualue',
602  'admin:footer:blog' => 'Elggin virallinen blogi',
603 
604  'admin:plugins:category:all' => 'Kaikki',
605  'admin:plugins:category:active' => 'Aktiiviset',
606  'admin:plugins:category:inactive' => 'Inaktiiviset',
607  'admin:plugins:category:admin' => 'Ylläpito',
608  'admin:plugins:category:bundled' => 'Oletuspakettiin kuuluvat',
609  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Oletuspakettiin kuulumattomat',
610  'admin:plugins:category:content' => 'Sisältö',
611  'admin:plugins:category:development' => 'Kehitystyökalut',
612  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Parannukset',
613  'admin:plugins:category:api' => 'API',
614  'admin:plugins:category:communication' => 'Kommunikointi',
615  'admin:plugins:category:security' => 'Tietoturva ja roskaposti',
616  'admin:plugins:category:social' => 'Sosiaaliset',
617  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
618  'admin:plugins:category:theme' => 'Teemat',
619  'admin:plugins:category:widget' => 'Vimpaimet',
620  'admin:plugins:category:utility' => 'Apuohjelmat',
621 
622  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Tuntematon liitännäinen.',
623  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Tuntematon tiedosto.',
624 
625  'admin:notices:could_not_delete' => 'Ilmoituksen poistaminen epäonnistui.',
626  'item:object:admin_notice' => 'Ylläpidon ilmoitus',
627 
628  'admin:options' => 'Hallintavalikko',
629 
634  'plugins:disabled' => 'Liitännäiset ovat poissa käytöstä, sillä mod-hakemistossa on "disabled"-niminen tiedosto.',
635  'plugins:settings:save:ok' => "Päivitettiin asetukset liitännäiselle %s.",
636  'plugins:settings:save:fail' => "Asetusten päivittäminen liitännäiselle %s epäonnistui.",
637  'plugins:usersettings:save:ok' => "Päivitettiin käyttöasetukset liitännäiselle %s.",
638  'plugins:usersettings:save:fail' => "Käyttöasetusten päivittäminen liitännäiselle %s epäonnistui.",
639  'item:object:plugin' => 'Liitännäiset',
640 
641  'admin:plugins' => "Liitännäiset",
642  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktivoi kaikki',
643  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Deaktivoi kaikki',
644  'admin:plugins:activate' => 'Aktivoi',
645  'admin:plugins:deactivate' => 'Deaktivoi',
646  'admin:plugins:description' => "Täällä voit määrittää sivustolla käytössä olevat työkalut sekä niiden asetukset.",
647  'admin:plugins:opt:linktext' => "Konfiguroi työkalut...",
648  'admin:plugins:opt:description' => "Konfiguroi järjestelmään asennetut työkalut. ",
649  'admin:plugins:label:id' => "ID",
650  'admin:plugins:label:name' => "Nimi",
651  'admin:plugins:label:author' => "Tekijä",
652  'admin:plugins:label:copyright' => "Tekijänoikeus",
653  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategoriat',
654  'admin:plugins:label:licence' => "Lisenssi",
655  'admin:plugins:label:website' => "URL",
656  'admin:plugins:label:info' => "Info",
657  'admin:plugins:label:files' => "Tiedostot",
658  'admin:plugins:label:resources' => "Resurssit",
659  'admin:plugins:label:screenshots' => "Kuvankaappaukset",
660  'admin:plugins:label:repository' => "Lähdekoodi",
661  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Ilmoita virheestä",
662  'admin:plugins:label:donate' => "Lahjoitukset",
663  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'lisätiedot',
664  'admin:plugins:label:version' => 'Versio',
665  'admin:plugins:label:location' => 'Sijainti',
666  'admin:plugins:label:contributors' => 'Tekemiseen osallistuneet',
667  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nimi',
668  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'Sähköposti',
669  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Nettisivu',
670  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Yhteisön käyttäjätunnus',
671  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Kuvaus',
672  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Riippuvuudet',
673 
674  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Tällä liitännäisellä on puuttuvia riippuvuuksia, joten sitä ei voida aktivoida. Tarkista riippuvuudet lisätiedoista.',
675  'admin:plugins:warning:invalid' => 'Pluginissa on virhe: %s',
676  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Voit yrittää etsiä apua <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">Elggin dokumentaatiosta</a>.',
677  'admin:plugins:cannot_activate' => 'ei voi aktivoida',
678  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'ei voida aktivoida',
679  'admin:plugins:already:active' => 'Valitut liitännäiset ovat jo aktiivisia',
680  'admin:plugins:already:inactive' => 'Valitut liitännäiset ovat jo deaktivoituja',
681 
682  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Vaihdettiin liitännäisen \"%s\" prioriteettia.",
683  'admin:plugins:set_priority:no' => "Liitännäisen \"%s\" uudelleenjärjestäminen epäonnistui.",
684  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Liitättäisen \"%s\" uudelleenjärjestäminen epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
685  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Liitännäinen \"%s\" otettiin pois käytöstä.",
686  'admin:plugins:deactivate:no' => "Liitännäisen \"%s\" deaktivointi epäonnistui.",
687  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Liitännäisen \"%s\" deaktivointi epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
688  'admin:plugins:activate:yes' => "Otettiin käyttöön liitännäinen \"%s\".",
689  'admin:plugins:activate:no' => "Liitännäisen \"%s\" aktivoiminen epäonnistui.",
690  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Liitännäisen \"%s\" aktivoiminen epäonnistui. Virheilmoitus: %s",
691  'admin:plugins:categories:all' => 'Kaikki kategoriat',
692  'admin:plugins:plugin_website' => 'Liitännäisen kotisivu',
693  'admin:plugins:author' => '%s',
694  'admin:plugins:version' => 'Versio %s',
695  'admin:plugin_settings' => 'Liitännäisen asetukset',
696  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Tällä liitännäisellä on puuttuvia riippuvuuksia, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Valitse "lisätiedot" nähdäksesi yksityiskohdat.',
697 
698  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Tyyppi',
699  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nimi',
700  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Vähimmäisvaatimus',
701  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Sivustolla käytössä',
702  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Tulos',
703 
704  'admin:statistics:description' => "Tämä näyttää tilastoja sivustostasi. Tarkempien tietojen selvittämiseen voit käyttää erillistä hallintatyökalua.",
705  'admin:statistics:opt:description' => "Näyttää tilastoja sivustosi käyttäjistä ja sisällöistä.",
706  'admin:statistics:opt:linktext' => "View statistics...",
707  'admin:statistics:label:basic' => "Sivuston perustilastot",
708  'admin:statistics:label:numentities' => "Sivustolla olevat kohteet",
709  'admin:statistics:label:numusers' => "Käyttäjien määrä",
710  'admin:statistics:label:numonline' => "Tällä hetkellä kirjautuneena",
711  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Tällä hetkellä kirjautuneena",
712  'admin:statistics:label:admins'=>"Ylläpitäjät",
713  'admin:statistics:label:version' => "Elgg-versio",
714  'admin:statistics:label:version:release' => "Julkaisu",
715  'admin:statistics:label:version:version' => "Versio",
716 
717  'admin:server:label:php' => 'PHP',
718  'admin:server:label:web_server' => 'Web-palvelin',
719  'admin:server:label:server' => 'Palvelin',
720  'admin:server:label:log_location' => 'Lokin sijainti',
721  'admin:server:label:php_version' => 'PHP-versio',
722  'admin:server:label:php_ini' => 'PHP:n ini-tiedoton sijainti',
723  'admin:server:label:php_log' => 'PHP:n loki',
724  'admin:server:label:mem_avail' => 'Käytettävissä oleva muisti',
725  'admin:server:label:mem_used' => 'Käytetty muisti',
726  'admin:server:error_log' => "Web-palvelimen virheloki",
727  'admin:server:label:post_max_size' => 'POST-datan maksimikoko',
728  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Palvelimelle lähetettävien tiedostojen maksimikoko',
729  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Huom: post_max_size pitää olla isompi kuin tämä.)',
730  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
731  'admin:server:memcache:inactive' => '
732  Memcachea ei ole otettu käyttöön palvelimella, tai sitä ei ole konfiguroitu Elggiin.
733  Memcachen käyttö on suositeltua, koska se parantaa suorituskykyä.
734 ',
735 
736  'admin:user:label:search' => "Find users:",
737  'admin:user:label:searchbutton' => "Search",
738 
739  'admin:user:ban:no' => "Käyttäjän bannaaminen epäonnistui",
740  'admin:user:ban:yes' => "Käyttäjä bannattu.",
741  'admin:user:self:ban:no' => "Et voi bannata itseäsi",
742  'admin:user:unban:no' => "Bannin peruminen epäonnistui",
743  'admin:user:unban:yes' => "Peruttiin bannaus.",
744  'admin:user:delete:no' => "Käyttäjää ei voida poistaa",
745  'admin:user:delete:yes' => "Käyttäjä %s poistettiin",
746  'admin:user:self:delete:no' => "Et voi poistaa omaa tilisäsi",
747 
748  'admin:user:resetpassword:yes' => "Salasana nollattu, ja käyttäjälle lähetetty ilmoitus.",
749  'admin:user:resetpassword:no' => "Salasanan nollaaminen epäonnistui.",
750 
751  'admin:user:makeadmin:yes' => "Käyttäjällä on nyt ylläpito-oikeudet.",
752  'admin:user:makeadmin:no' => "Käyttäjästä ei voitu tehdä ylläpitäjää.",
753 
754  'admin:user:removeadmin:yes' => "Käyttäjän ylläpito-oikeudet poistettu.",
755  'admin:user:removeadmin:no' => "Ylläpito-oikeuksien poistaminen epäonnistui.",
756  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Et voi poistaa omia ylläpito-oikeuksiasi.",
757 
758  'admin:appearance:menu_items' => 'Päänavigaatio',
759  'admin:menu_items:configure' => 'Määrittele päänavigaation linkit',
760  'admin:menu_items:description' => 'Valitse päänavigaatiossa näytettävät linkit. Käyttämättömät linkit sijoitetaan listan lopussa olevan "Lisää"-kohdan alle.',
761  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Remove links from tool bar menu?',
762  'admin:menu_items:saved' => 'Navigaatiolinkki tallettiin.',
763  'admin:add_menu_item' => 'Lisää navigaatiolinkki',
764  'admin:add_menu_item:description' => 'Syötä kohteen nimi ja osoite lisätäksesi uuden linkin päänavigaatioon.',
765 
766  'admin:appearance:default_widgets' => 'Oletusvimpaimet',
767  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Tuntematon vimpaintyyppi',
768  'admin:default_widgets:instructions' => 'Lisää, poista, asettele ja konfiguroi oletusvimpaimet valitulle vimpainsivulle.
769 Nämä muutokset vaikuttavat vain sivuston uusiin jäseniin.',
770 
771  'admin:robots.txt:instructions' => "Muokkaa sivuston robots.txt-tiedostoa",
772  'admin:robots.txt:plugins' => "Liitännäisten robots.txt-tiedostoon lisäämät säännöt:",
773  'admin:robots.txt:subdir' => "Tämä robots.txt-työkalu ei toimi, koska Elgg on asennettu alihakemistoon",
774  'admin:robots.txt:physical' => "Hallintapaneelin robots.txt-toimintoa ei voi käyttää, koska asennushakemistossa on jo robots.txt -tiedosto",
775 
776  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Sivusto on väliaikaisesti poissa käytöstä huoltokatkoksen vuoksi',
777  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Huoltotilaa tulisi käyttää päivitysten ja muiden laajojen muutosten aikana.
778  Huoltotilan ollessa päällä, vain ylläpitäjät pääsevät kirjautumaan sivustolle.',
779  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Ylläpitotila',
780  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Käyttäjille näytettävä viesti',
781  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Huoltotilan asetukset tallennettu',
782  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Sivusto on huoltotilassa.',
783  'admin:login' => 'Ylläpitäjien kirjautuminen',
784 
789  'usersettings:description' => "Käyttäjäasetuksista voit määritellä kaikki henkilökohtaiset asetuksesi. Valitse vaihtoehto alapuolelta aloittaaksesi.",
790 
791  'usersettings:statistics' => "Tilastotietosi",
792  'usersettings:statistics:opt:description' => "Katsele tilastotietoja käyttäjistä ja sivuston objekteista.",
793  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Tilin tilastotiedot",
794 
795  'usersettings:statistics:login_history' => "Kirjautumishistoria",
796  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Päivämäärä",
797  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP-osoite",
798 
799  'usersettings:user' => "Käyttäjän %s asetukset",
800  'usersettings:user:opt:description' => "Voit muuttaa käyttäjäkohtaisia asetuksia.",
801  'usersettings:user:opt:linktext' => "Muuta asetuksiasi",
802 
803  'usersettings:plugins' => "Työkalut",
804  'usersettings:plugins:opt:description' => "Määrittele työkalujesi asetukset.",
805  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfiguroi työkalusi",
806 
807  'usersettings:plugins:description' => "Tämän paneelin avulla voit muokata omia asetuksiasi eri työkaluissa.",
808  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Kohteiden määrä",
809 
810  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Yksityiskohdat",
811  'usersettings:statistics:label:name' => "Koko nimi",
812  'usersettings:statistics:label:email' => "Sähköpostiosoite",
813  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Jäsenenä alkaen",
814  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Viimeisin kirjautuminen",
815 
820  'river:all' => 'Kaikki sivuston toiminta',
821  'river:mine' => 'Oma toimintani',
822  'river:owner' => 'Käyttäjän %s toiminta',
823  'river:friends' => 'Ystävien toiminta',
824  'river:select' => 'Näytä %s',
825  'river:comments:more' => '+%u lisää',
826  'river:comments:all' => 'Kaikki %u kommenttia',
827  'river:generic_comment' => 'kommentoi %s %s',
828 
829  'friends:widget:description' => "Näyttää listan ystävistäsi.",
830  'friends:num_display' => "Näytettävien ystävien määrä",
831  'friends:icon_size' => "Kuvakkeen koko",
832  'friends:tiny' => "pikkuruinen",
833  'friends:small' => "pieni",
834 
839  'icon:size' => "Ikonin koko",
840  'icon:size:topbar' => "Yläpalkki",
841  'icon:size:tiny' => "Pikkuruinen",
842  'icon:size:small' => "Pieni",
843  'icon:size:medium' => "Keskikokoinen",
844  'icon:size:large' => "Suuri",
845  'icon:size:master' => "Erittäin suuri",
846 
851  'save' => "Tallenna",
852  'reset' => 'Resetöi',
853  'publish' => "Julkaise",
854  'cancel' => "Peruuta",
855  'saving' => "Tallennetaan ...",
856  'update' => "Päivitä",
857  'preview' => "Esikatselu",
858  'edit' => "Muokkaa",
859  'delete' => "Poista",
860  'accept' => "Hyväksy",
861  'reject' => "Hylkää",
862  'decline' => "Kieltäydy",
863  'approve' => "Hyväksy",
864  'activate' => "Aktivoi",
865  'deactivate' => "Deaktivoi",
866  'disapprove' => "Hylkää",
867  'revoke' => "Kumoa",
868  'load' => "Lataa",
869  'upload' => "Lähetä",
870  'download' => "Lataa",
871  'ban' => "Bannaa",
872  'unban' => "Poista bannaus",
873  'banned' => "Bannattu",
874  'enable' => "Ota käyttöön",
875  'disable' => "Poista käytöstä",
876  'request' => "Lähetä",
877  'complete' => "Valmis",
878  'open' => 'Avaa',
879  'close' => 'Sulje',
880  'hide' => 'Piilota',
881  'show' => 'Näytä',
882  'reply' => "Vastaa",
883  'more' => 'Lisää',
884  'more_info' => 'Lisätietoja ',
885  'comments' => 'Kommentit',
886  'import' => 'Importtaa',
887  'export' => 'Exporttaa',
888  'untitled' => 'Nimeton',
889  'help' => 'Ohje',
890  'send' => 'Lähetä',
891  'post' => 'Lähetä',
892  'submit' => 'Tallenna',
893  'comment' => 'Kommentoi',
894  'upgrade' => 'Päivitä Elgg',
895  'sort' => 'Järjestä',
896  'filter' => 'Suodata',
897  'new' => 'Uusi',
898  'add' => 'Lisää',
899  'create' => 'Luo',
900  'remove' => 'Poista',
901  'revert' => 'Palauta',
902 
903  'site' => 'Sivusto',
904  'activity' => 'Toiminta',
905  'members' => 'Jäsenet',
906  'menu' => 'Valikko',
907 
908  'up' => 'Ylös',
909  'down' => 'Alas',
910  'top' => 'Ylimmäiseksi',
911  'bottom' => 'Alimmaiseksi',
912  'right' => 'Oikealle',
913  'left' => 'Vasemmalle',
914  'back' => 'Takaisin',
915 
916  'invite' => "Kutsu",
917 
918  'resetpassword' => "Nollaa salasana",
919  'changepassword' => "Vaihda salasana",
920  'makeadmin' => "Anna ylläpito-oikeudet",
921  'removeadmin' => "Poista ylläpito-oikeudet",
922 
923  'option:yes' => "Kyllä",
924  'option:no' => "Ei",
925 
926  'unknown' => 'Tuntematon',
927  'never' => 'Ei koskaan',
928 
929  'active' => 'Aktiivista',
930  'total' => 'Yhteensä',
931 
932  'ok' => 'OK',
933  'any' => 'Mikä tahansa',
934  'error' => 'Virhe',
935 
936  'other' => 'Muu',
937  'options' => 'Asetukset',
938  'advanced' => 'Lisäasetukset',
939 
940  'learnmore' => "Klikkaa tästä lukeaksesi lisää.",
941  'unknown_error' => 'Tuntematon virhe',
942 
943  'content' => "content",
944  'content:latest' => 'Viimeisin toiminta',
945  'content:latest:blurb' => 'Näet viimeisimmän toiminnan myös tästä.',
946 
947  'link:text' => 'näytä linkki',
948 
953  'question:areyousure' => 'Oletko varma?',
954 
959  'status' => 'Tila',
960  'status:unsaved_draft' => 'Tallentamaton luonnos',
961  'status:draft' => 'Luonnos',
962  'status:unpublished' => 'Julkaisematon',
963  'status:published' => 'Julkaistu',
964  'status:featured' => 'Featured',
965  'status:open' => 'Avoin',
966  'status:closed' => 'Suljettu',
967 
972  'sort:newest' => 'Uusimmat',
973  'sort:popular' => 'Suosituimmat',
974  'sort:alpha' => 'Aakkosjärjestys',
975  'sort:priority' => 'Tärkeysjärjestys',
976 
981  'title' => "Otsikko",
982  'description' => "Kuvaus",
983  'tags' => "Tagit",
984  'all' => "Kaikki",
985  'mine' => "Omasi",
986 
987  'by' => 'by',
988  'none' => 'none',
989 
990  'annotations' => "Huomiot",
991  'relationships' => "Suhteet",
992  'metadata' => "Metadata",
993  'tagcloud' => "Tagipilvi",
994 
995  'on' => 'On',
996  'off' => 'Off',
997 
1002  'edit:this' => 'Muokkaa',
1003  'delete:this' => 'Poista',
1004  'comment:this' => 'Kommentoi',
1005 
1010  'deleteconfirm' => "Haluatko varmasti poistaa tämän kohteen?",
1011  'deleteconfirm:plural' => "Haluatko varmasti poistaa nämä kohteet?",
1012  'fileexists' => "Jätä tämä tyhjäksi, jos haluat säilyttää nykyisen version.",
1013 
1018  'useradd:subject' => 'Käyttäjätili luotu',
1019  'useradd:body' => '
1020 %s,
1021 
1022 Sinulle on luotu käyttäjätili sivustolla %s. Kirjautuaksesi sivustolle siirry osoitteeseen:
1023 
1024 %s
1025 
1026 Ja kirjaudu käyttäen näitä tietoja:
1027 
1028 Tunnus: %s
1029 Salasana: %s
1030 
1031 Kirjauduttuasi on suositeltavaa, että vaihdat salasanasi.
1032 ',
1033 
1038  'systemmessages:dismiss' => "click to dismiss",
1039 
1040 
1045  'importsuccess' => "Import of data was successful",
1046  'importfail' => "OpenDD import of data failed.",
1047 
1052  'friendlytime:justnow' => "juuri nyt",
1053  'friendlytime:minutes' => "%s minuuttia sitten",
1054  'friendlytime:minutes:singular' => "hetki sitten",
1055  'friendlytime:hours' => "%s tuntia sitten",
1056  'friendlytime:hours:singular' => "tunti sitten",
1057  'friendlytime:days' => "%s päivää sitten",
1058  'friendlytime:days:singular' => "eilen",
1059  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
1060 
1061  'friendlytime:future:minutes' => "%s minuutin kuluttua",
1062  'friendlytime:future:minutes:singular' => "minuutin kuluttua",
1063  'friendlytime:future:hours' => "%s tunnin kuluttua",
1064  'friendlytime:future:hours:singular' => "tunnin kuluttua",
1065  'friendlytime:future:days' => "%s päivän kuluttua",
1066  'friendlytime:future:days:singular' => "huomenna",
1067 
1068  'date:month:01' => '%s tammikuu',
1069  'date:month:02' => '%s helmikuu',
1070  'date:month:03' => '%s maaliskuu',
1071  'date:month:04' => '%s huhtikuu',
1072  'date:month:05' => '%s toukokuu',
1073  'date:month:06' => '%s kesäkuu',
1074  'date:month:07' => '%s heinäkuu',
1075  'date:month:08' => '%s elokuu',
1076  'date:month:09' => '%s syyskuu',
1077  'date:month:10' => '%s lokakuu',
1078  'date:month:11' => '%s marraskuu',
1079  'date:month:12' => '%s joulukuu',
1080 
1081  'date:month:short:01' => 'Tammi %s',
1082  'date:month:short:02' => 'Helmi %s',
1083  'date:month:short:03' => 'Maalis %s',
1084  'date:month:short:04' => 'Huhti %s',
1085  'date:month:short:05' => 'Touko %s',
1086  'date:month:short:06' => 'Kesä %s',
1087  'date:month:short:07' => 'Heinä %s',
1088  'date:month:short:08' => 'Elo %s',
1089  'date:month:short:09' => 'Syys %s',
1090  'date:month:short:10' => 'Loka %s',
1091  'date:month:short:11' => 'Marras %s',
1092  'date:month:short:12' => 'Joulu %s',
1093 
1094  'date:weekday:0' => 'Sunnuntai',
1095  'date:weekday:1' => 'Maanantai',
1096  'date:weekday:2' => 'Tiistai',
1097  'date:weekday:3' => 'Keskiviikko',
1098  'date:weekday:4' => 'Torstai',
1099  'date:weekday:5' => 'Perjantai',
1100  'date:weekday:6' => 'Lauantai',
1101 
1102  'date:weekday:short:0' => 'Su',
1103  'date:weekday:short:1' => 'Ma',
1104  'date:weekday:short:2' => 'Ti',
1105  'date:weekday:short:3' => 'Ke',
1106  'date:weekday:short:4' => 'To',
1107  'date:weekday:short:5' => 'Pe',
1108  'date:weekday:short:6' => 'La',
1109 
1110  'interval:minute' => 'Minuutin välein',
1111  'interval:fiveminute' => 'Viiden minuutin välein',
1112  'interval:fifteenmin' => 'Viidentoista minuutin välein',
1113  'interval:halfhour' => 'Puolen tunnin välein',
1114  'interval:hourly' => 'Tunnin välein',
1115  'interval:daily' => 'Kerran päivässä',
1116  'interval:weekly' => 'Viikoittain',
1117  'interval:monthly' => 'Kuukausittain',
1118  'interval:yearly' => 'Vuosittain',
1119  'interval:reboot' => 'Uudelleenkäynnistyksen yhteydessä',
1120 
1125  'installation:sitename' => "Sivuston nimi:",
1126  'installation:sitedescription' => "Sivuston kuvaus (vapaaehtoinen):",
1127  'installation:wwwroot' => "Sivuston URL:",
1128  'installation:path' => "Polku Elgg-asennukseen:",
1129  'installation:dataroot' => "Polku datahakemistoon:",
1130  'installation:dataroot:warning' => "Sinun pitää luoda tämä hakemisto manuaalisesti. Sen tulee olla eri hakemistossa kuin Elgg-asennuksesi.",
1131  'installation:sitepermissions' => "Oletusoikeudet:",
1132  'installation:language' => "Sivuston oletuskieli:",
1133  'installation:debug' => "Määritä palvelimen lokiin tallennettavat tiedot.",
1134  'installation:debug:label' => "Lokin tarkkuus:",
1135  'installation:debug:none' => 'Ota virheenjäljitysmoodi pois käytöstä (suositus)',
1136  'installation:debug:error' => 'Kirjaa vain kriittiset virheet',
1137  'installation:debug:warning' => 'Kirjaa virheet ja varoitukset',
1138  'installation:debug:notice' => 'Kirjaa kaikki virheet, varoitukset ja huomautukset',
1139  'installation:debug:info' => 'Kirjaa kaikki',
1140 
1141  // Walled Garden support
1142  'installation:registration:description' => 'Oletuksena sivustolle voi vapaasti rekisteröityä uusia käyttäjiä. Ota tämä pois päältä, jos et halua, että käyttäjät voivat rekisteröityä omatoimisesti.',
1143  'installation:registration:label' => 'Salli käyttäjien vapaa rekisteröityminen',
1144  'installation:walled_garden:description' => 'Rajoita sivusto yksityiseksi. Rekisteröitymättömät käyttäjät voivat nähdä vain sisällöt, jotka on erikseen määritetty julkisiksi.',
1145  'installation:walled_garden:label' => 'Rajoita sivusto vain kirjautuneille käyttäjille',
1146 
1147  'installation:view' => "Syötä näkymä, jota käytetään sivustosi etusivuna. Jätä kenttä tyhjäksi käyttääksesi oletusnäkymää (jos et ole varma, jätä tämä oletukseksi):",
1148 
1149  'installation:siteemail' => "Site email address (used when sending system emails):",
1150  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1151  'installation:default_limit' => "Listauksissa näytettävien kohteiden oletusmäärä",
1152 
1153  'admin:site:access:warning' => "Tämä määrittää oletusasetuksen, kun ollaan luomassa uutta sisältöä. Tämän asetuksen muuttaminen ei vaikuta jo olemassa oleviin sisältöihin.",
1154  'installation:allow_user_default_access:description' => "Jos tämä on valittuna, käyttäjät voivat määrittää oman oletuspääsytasonsa, joka yliajaa järjestelmän oletustason.",
1155  'installation:allow_user_default_access:label' => "Salli käyttäjille oma oletuspääsytaso",
1156 
1157  'installation:simplecache:description' => "Yksinkertainen välimuisti nopeuttaa sivustoa tallentamalla muistiin staattista sisältöä kuten CSS ja JavaScript-tiedostoja.",
1158  'installation:simplecache:label' => "Käytä yksinkertaista välimuistia (suositus)",
1159 
1160  'installation:cache_symlink:description' => "Symbolinen linkki sallii palvelimen tarjota staattisia resursseja suoraan levyltä sen sijaan, että ne tarjottaisiin Elggin kautta. Tämä parantaa huomattavasti suorituskykyä ja vähentää palvelimen kuormaa.",
1161  'installation:cache_symlink:label' => "Käytä symbolista linkkiä välimuistin sisältävään hakemistoon (suositus).",
1162  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolinen linkki on lisätty. Sen voi tarvittaessa ottaa pois käytöstä poistamalla linkin palvelimelta.",
1163  'installation:cache_symlink:paths' => 'Symbolisen linkin tulee linkittää polku <i>%s</i> hakemistoon <i>%s</i>',
1164  'installation:cache_symlink:error' => "Käytössäsi oleva palvelin ei salli symbolisen linkin luomista automaattisesti. Lue dokumentaatiosta, miten voit luoda linkin manuaalisesti.",
1165 
1166  'installation:minify:description' => "Välimuisti voi parantaa suorituskykyä myös pakkamalla JavaScript- and CSS-tiedostot. (Tämä vaatii, että välimuisti on käytössä.)",
1167  'installation:minify_js:label' => "Pakkaa JavaScript (suositus)",
1168  'installation:minify_css:label' => "Pakkaa CSS (suositus)",
1169 
1170  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Sivuston .htaccess-tiedosto pitää päivittää syöttämään polku __elgg_uri-nimiseen GET-parametriin. (Katso ohjeet tiedostosta install/config/htaccess.dist.)",
1171  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg ei saa testattua rewrite-sääntöjä. Tarkista, että curl toimii oikein ja että palvelimelle ei ole määritetty IP-rajoituksia, jotka estävät localhost-yhteydet.",
1172 
1173  'installation:systemcache:description' => "Välimuisti vähentää liitännäisten latausaikaa tallentamalla muistiin niiden käytössä olevien näkymien sijainnit.",
1174  'installation:systemcache:label' => "Käytä välimuistia (suositus)",
1175 
1176  'admin:legend:system' => 'Järjestelmä',
1177  'admin:legend:caching' => 'Välimuisti',
1178  'admin:legend:content_access' => 'Pääsy sisältöihin',
1179  'admin:legend:site_access' => 'Pääsy sivustolle',
1180  'admin:legend:debug' => 'Lokit ja virheidenjäljitys',
1181 
1182  'upgrading' => 'Päivitetään...',
1183  'upgrade:core' => 'Elgg päivitetty.',
1184  'upgrade:unlock' => 'Avaa päivityksen lukitus',
1185  'upgrade:unlock:confirm' => "Aiemmin käynnistetty päivitys on lukinnut tietokannan. Useiden päivitysten ajaminen samanaikaisesti on vaarallista, joten avaa lukitus vain jos tiedät, että käynnissä ei ole päivitystä. Avataanko lukitus?",
1186  'upgrade:locked' => "Päivitystä ei voida aloittaa, koska käynnissä on jo toinen päivitys. Voit avata lukituksen hallintapaneelista.",
1187  'upgrade:unlock:success' => "Avattiin päivityksen lukitus.",
1188  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Päivityksen lukituksen avaaminen epäonnistui.',
1189  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1190  'Sivustoa ei voi päivittää, koska Elggin lähdekoodissa havaittiin vanhentuneita tiedostoja. Kyseiset tiedostot pitää poistaa, jotta Elgg toimii oikein.
1191 
1192 Jos et ole tehnyt Elggin lähdekoodiin muutoksia, voit poistaa views-hakemiston kokonaan, ja korvata sen sitten Elggin uuden version mukana tulleella.
1193 
1194 Tarvittaessa voit lukea lisäohjeita <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">päivitysdokumentaatiosta</a> tai pyytää apua <a href="http://community.elgg.org/groups/discussion/">tukifoorumilla</a>.',
1195 
1196  'update:twitter_api:deactivated' => 'Twitter API (aiemmin "Twitter Service") otettiin pois käytöstä päivityksen aikana. Ota se käyttöön manuaalisesti, mikäli sille on tarvetta.',
1197  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (aiemmin "OAuth Lib") otettiin pois käytöstä päivityksen aikana. Ota se käyttöön manuaalisesti, mikäli sille on tarvetta.',
1198  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "On suositeltavaa, että uusit sivuston salausavaimen parantaaksesi tietoturvaa. Lisätietoja löydät kohdasta: Asetukset > Lisäasetukset",
1199  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Sivustollasi on käytössä liian heikko salausavain, mikä saattaa heikentää tietoturvaa. Uudista salausavain kohdasta: Asetukset > Lisäasetukset",
1200 
1201  'deprecated:function' => '%s() on korvattu funktiolla %s()',
1202 
1203  'admin:pending_upgrades' => 'Sivustolla on odottavia päivityksiä, jotka vaativat välitöntä huomiotasi.',
1204  'admin:view_upgrades' => 'Siirry päivityksiin tästä.',
1205  'item:object:elgg_upgrade' => 'Sivuston päivitykset',
1206  'admin:upgrades:none' => 'Sivustosi on ajan tasalla!',
1207 
1208  'upgrade:item_count' => 'Sivustolla on <b>%s</b> kohdetta, jotka vaativat päivityksen.',
1209  'upgrade:warning' => '<b>Varoitus:</b> Tämä päivitys saattaa viedä huomattavasti aikaa.',
1210  'upgrade:success_count' => 'Päivitetyt kohteet:',
1211  'upgrade:error_count' => 'Virheet:',
1212  'upgrade:river_update_failed' => 'Ei voitu päivittää kohdetta (id %s) sivuston toimintalistaukseen',
1213  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Luontiajan päivittäminen kohteelle %s epäonnistui',
1214  'upgrade:finished' => 'Päivitys on valmis',
1215  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Päivityksen aikana ilmeni virheitä. Päivitä sivu ja yritä ajaa päivitys uudelleen.<br /></p><p>Jos virheet toistuvat, yritä selvittää niiden syy palvelimen virhelokeista. Tarvittaessa voit pyytää apua Elggin yhteisön <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">teknisen tuen ryhmästä</a>.</p>',
1216 
1217  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1218  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Align database GUID columns',
1219 
1224  'welcome' => "Tervetuloa",
1225  'welcome:user' => 'Tervetuloa %s',
1226 
1231  'email:from' => 'From',
1232  'email:to' => 'To',
1233  'email:subject' => 'Otsikko',
1234  'email:body' => 'Viesti',
1235 
1236  'email:settings' => "Sähköpostiasetukset",
1237  'email:address:label' => "Sähköpostiosoite",
1238 
1239  'email:save:success' => "Uusi sähköpostiosoite tallennettu.",
1240  'email:save:fail' => "Sähköpostiosoitteen vaihtaminen epäonnistui.",
1241 
1242  'friend:newfriend:subject' => "%s on tehnyt sinusta ystävänsä!",
1243  'friend:newfriend:body' => "%s on tehnyt sinusta ystävänsä!
1244 
1245 Nähdäksesi hänen profiilinsa, siirry tänne:
1246 %s
1247 
1248 Tähän viestiin ei voi vastata.",
1249 
1250  'email:changepassword:subject' => "Salasana nollattu!",
1251  'email:changepassword:body' => "Hei %s,
1252 
1253 Salasanasi on nollattu.
1254 
1255 Uusi salasanasi on: %s",
1256 
1257  'email:resetpassword:subject' => "Salasana nollattu!",
1258  'email:resetpassword:body' => "Hei %s,
1259 
1260 Salasanasi on nollattu.
1261 
1262 Uusi salasanasi on: %s",
1263 
1264  'email:changereq:subject' => "Anomus salasanan vaihtamiseksi.",
1265  'email:changereq:body' => "Hei %s
1266 
1267 Joku (IP-osoitteesta %s) on anonut uutta salasanaa tiliin, johon tämä sähköpostiosoite on liitetty.
1268 
1269 Jos anoit uutta salasanaa, klikkaa alla olevaa linkkiä. Muussa tapauksessa voit jättää tämän viestin huomiotta.
1270 
1271 %s
1272 ",
1273 
1278  'default_access:settings' => "Oletuspääsyoikeudet",
1279  'default_access:label' => "Oletuspääsyoikeus",
1280  'user:default_access:success' => "Uusi oletusoikeustasosi tallennettu.",
1281  'user:default_access:failure' => "Oletusoikeuden tallentaminen epäonnistui.",
1282 
1287  'comments:count' => "%s kommenttia",
1288  'item:object:comment' => 'Kommentit',
1289 
1290  'river:comment:object:default' => '%s kommentoi kohdetta %s',
1291 
1292  'generic_comments:add' => "Kommentoi",
1293  'generic_comments:edit' => "Muokkaa",
1294  'generic_comments:post' => "Lähetä kommentti",
1295  'generic_comments:text' => "Kommentti",
1296  'generic_comments:latest' => "Viimeisimmät kommentit",
1297  'generic_comment:posted' => "Kommentti lisätty.",
1298  'generic_comment:updated' => "Kommentti päivitetty.",
1299  'generic_comment:deleted' => "Kommentti poistettu.",
1300  'generic_comment:blank' => "Kommenttiin täytyy kirjoittaa jotain ennen kuin se voidaan tallentaa.",
1301  'generic_comment:notfound' => "Etsimääsi kommenttia ei löytynyt.",
1302  'generic_comment:notfound_fallback' => "Etsimääsi kommenttia ei löytynyt, mutta ohjasimme sinut sivulle, jonne kommentti oli jätetty.",
1303  'generic_comment:notdeleted' => "Kommentin poistaminen epäonnistui.",
1304  'generic_comment:failure' => "Kommentin tallentamisessa tapahtui odottamaton virhe.",
1305  'generic_comment:none' => 'Ei kommentteja',
1306  'generic_comment:title' => 'Kommentti käyttäjältä %s',
1307  'generic_comment:on' => '%s kohteessa %s',
1308  'generic_comments:latest:posted' => 'posted a',
1309 
1310  'generic_comment:email:subject' => 'Sinulla on uusi kommentti!',
1311  'generic_comment:email:body' => "Kohdettasi \"%s\" on kommentoinut %s. Siinä sanotaan
1312 
1313 
1314 %s
1315 
1316 
1317 Vastataksesi tai nähdäksesi alkuperäisen viestin, klikkaa tätä:
1318 
1319 %s
1320 
1321 Nähdäksesi käyttäjän %s profiilin, klikkaa tätä:
1322 
1323 %s
1324 
1325 Tähän viestiin ei voi vastata.",
1326 
1331  'byline' => 'Käyttäjältä %s',
1332  'byline:ingroup' => 'ryhmässä %s',
1333  'entity:default:strapline' => 'Created %s by %s',
1334  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Tätä kohdetta ei voida näyttää oikein. Tämä voi johtua puuttuvasta liitännäisestä.',
1335 
1336  'entity:delete:item' => 'Kohde',
1337  'entity:delete:item_not_found' => 'Kohdetta ei löytynyt.',
1338  'entity:delete:permission_denied' => 'Sinulla ei ole oikeuksia tämän kohteen poistamiseen.',
1339  'entity:delete:success' => 'Poistettiin %s',
1340  'entity:delete:fail' => 'Kohteen %s poistaminen epäonnistui',
1341 
1342  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Käyttäjälle GUID [%s] ei voida tehdä canDelete()-tarkistusta, koska käyttäjää ei ole olemassa.',
1343 
1348  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Lomakkeesta puuttuu __token tai __ts -kentät',
1349  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Käyttämäsi sivu oli vanhentunut. Yritä uudelleen.",
1350  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Käyttämäsi sivu on vanhentunut. Päivitä sivu ja yritä uudelleen.',
1351  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Tietojen lähettäminen epäonnistui tuntemattoman ongelma vuoksi.',
1352  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Lähettämäsi datan koko ylittää sivuston ylläpitäjän määrittämän maksimirajan',
1353  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Eri domainista kirjautuminen ei ole sallittua. Yritä uudelleen.",
1354 
1359  'word:blacklist' => 'ja, silloin, mutta, hän, hänen, yksi, ei, myös, noin, nyt, sillä, silti, yhä, niin ikään, muutoin, sen takia, päinvastoin, mieluummin, näin ollen, lisäksi, joka tapauksessa, sijaan, sillä aikaa, sen mukaisesti, tämä, näyttää, mikä, jonka, kuka tahansa, ketä tahansa',
1360 
1365  'tag_names:tags' => 'Tagit',
1366 
1371  'js:security:token_refresh_failed' => 'Yhteyden saaminen osoitteeseen %s epäonnistui. Kohteiden tallentamisessa saattaa ilmetä ongelmia. Ole hyvä ja päivitä sivu.',
1372  'js:security:token_refreshed' => 'Yhteys osoitteeseen %s palautettu!',
1373  'js:lightbox:current' => "%s/%s",
1374 
1378  'elgg:powered' => "Powered by Elgg",
1379 
1384  "aa" => "Afar",
1385  "ab" => "Abkhazian",
1386  "af" => "Afrikaans",
1387  "am" => "Amharic",
1388  "ar" => "Arabic",
1389  "as" => "Assamese",
1390  "ay" => "Aymara",
1391  "az" => "Azerbaijani",
1392  "ba" => "Bashkir",
1393  "be" => "Byelorussian",
1394  "bg" => "Bulgarian",
1395  "bh" => "Bihari",
1396  "bi" => "Bislama",
1397  "bn" => "Bengali; Bangla",
1398  "bo" => "Tibetan",
1399  "br" => "Breton",
1400  "ca" => "Catalan",
1401  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1402  "co" => "Corsican",
1403  "cs" => "Czech",
1404  "cy" => "Welsh",
1405  "da" => "Danish",
1406  "de" => "German",
1407  "dz" => "Bhutani",
1408  "el" => "Greek",
1409  "en" => "English",
1410  "eo" => "Esperanto",
1411  "es" => "Spanish",
1412  "et" => "Estonian",
1413  "eu" => "Basque",
1414  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1415  "fa" => "Persian",
1416  "fi" => "Finnish",
1417  "fj" => "Fiji",
1418  "fo" => "Faeroese",
1419  "fr" => "French",
1420  "fy" => "Frisian",
1421  "ga" => "Irish",
1422  "gd" => "Scots / Gaelic",
1423  "gl" => "Galician",
1424  "gn" => "Guarani",
1425  "gu" => "Gujarati",
1426  "he" => "Hebrew",
1427  "ha" => "Hausa",
1428  "hi" => "Hindi",
1429  "hr" => "Croatian",
1430  "hu" => "Hungarian",
1431  "hy" => "Armenian",
1432  "ia" => "Interlingua",
1433  "id" => "Indonesian",
1434  "ie" => "Interlingue",
1435  "ik" => "Inupiak",
1436  //"in" => "Indonesian",
1437  "is" => "Icelandic",
1438  "it" => "Italian",
1439  "iu" => "Inuktitut",
1440  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1441  "ja" => "Japanese",
1442  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1443  "jw" => "Javanese",
1444  "ka" => "Georgian",
1445  "kk" => "Kazakh",
1446  "kl" => "Greenlandic",
1447  "km" => "Cambodian",
1448  "kn" => "Kannada",
1449  "ko" => "Korean",
1450  "ks" => "Kashmiri",
1451  "ku" => "Kurdish",
1452  "ky" => "Kirghiz",
1453  "la" => "Latin",
1454  "ln" => "Lingala",
1455  "lo" => "Laothian",
1456  "lt" => "Lithuanian",
1457  "lv" => "Latvian/Lettish",
1458  "mg" => "Malagasy",
1459  "mi" => "Maori",
1460  "mk" => "Macedonian",
1461  "ml" => "Malayalam",
1462  "mn" => "Mongolian",
1463  "mo" => "Moldavian",
1464  "mr" => "Marathi",
1465  "ms" => "Malay",
1466  "mt" => "Maltese",
1467  "my" => "Burmese",
1468  "na" => "Nauru",
1469  "ne" => "Nepali",
1470  "nl" => "Dutch",
1471  "no" => "Norwegian",
1472  "oc" => "Occitan",
1473  "om" => "(Afan) Oromo",
1474  "or" => "Oriya",
1475  "pa" => "Punjabi",
1476  "pl" => "Polish",
1477  "ps" => "Pashto / Pushto",
1478  "pt" => "Portuguese",
1479  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1480  "qu" => "Quechua",
1481  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1482  "rn" => "Kirundi",
1483  "ro" => "Romanian",
1484  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1485  "ru" => "Russian",
1486  "rw" => "Kinyarwanda",
1487  "sa" => "Sanskrit",
1488  "sd" => "Sindhi",
1489  "sg" => "Sangro",
1490  "sh" => "Serbo-Croatian",
1491  "si" => "Singhalese",
1492  "sk" => "Slovak",
1493  "sl" => "Slovenian",
1494  "sm" => "Samoan",
1495  "sn" => "Shona",
1496  "so" => "Somali",
1497  "sq" => "Albanian",
1498  "sr" => "Serbian",
1499  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1500  "ss" => "Siswati",
1501  "st" => "Sesotho",
1502  "su" => "Sundanese",
1503  "sv" => "Swedish",
1504  "sw" => "Swahili",
1505  "ta" => "Tamil",
1506  "te" => "Tegulu",
1507  "tg" => "Tajik",
1508  "th" => "Thai",
1509  "ti" => "Tigrinya",
1510  "tk" => "Turkmen",
1511  "tl" => "Tagalog",
1512  "tn" => "Setswana",
1513  "to" => "Tonga",
1514  "tr" => "Turkish",
1515  "ts" => "Tsonga",
1516  "tt" => "Tatar",
1517  "tw" => "Twi",
1518  "ug" => "Uigur",
1519  "uk" => "Ukrainian",
1520  "ur" => "Urdu",
1521  "uz" => "Uzbek",
1522  "vi" => "Vietnamese",
1523  "vo" => "Volapuk",
1524  "wo" => "Wolof",
1525  "xh" => "Xhosa",
1526  //"y" => "Yiddish",
1527  "yi" => "Yiddish",
1528  "yo" => "Yoruba",
1529  "za" => "Zuang",
1530  "zh" => "Chinese",
1531  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1532  "zu" => "Zulu",
1533 
1534  "field:required" => 'Pakollinen',
1535 
1536 );