Elgg  Version 2.3
gl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Sitios',
8 
13  'login' => "Acceder",
14  'loginok' => "Accedeu correctamente.",
15  'loginerror' => "Non foi posíbel autenticalo. Probe de novo e asegúrese de indicar os seus datos de acceso correctamente.",
16  'login:empty' => "Debe introducir o seu nome de usuario ou conta de correo electrónico e mailo seu contrasinal.",
17  'login:baduser' => "Non foi posíbel cargar a súa conta de usuario.",
18  'auth:nopams' => "Produciuse un erro interno. Non hai ningún método de autenticación de usuarios instalado.",
19 
20  'logout' => "Saír",
21  'logoutok' => "Pechouse a súa sesión.",
22  'logouterror' => "Non foi posíbel pechar a súa sesión. Inténteo de novo.",
23  'session_expired' => "Your session has expired. Please <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page to log in.",
24  'session_changed_user' => "You have been logged in as another user. You should <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page.",
25 
26  'loggedinrequired' => "Identifíquese para poder ver a páxina.",
27  'adminrequired' => "Debe ser administrador para poder ver a páxina.",
28  'membershiprequired' => "Debe pertencer ao grupo para ver a páxina.",
29  'limited_access' => "Non ten permiso para ver a páxina.",
30 
31 
36  'exception:title' => "Erro moi grave.",
37  'exception:contact_admin' => 'Produciuse un erro do que non é posíbel recuperarse, e quedou rexistrado. Válgase da seguinte información para contactar co administrador do sitio:',
38 
39  'actionundefined' => "A acción solicitada (%s) non está definida no sistema.",
40  'actionnotfound' => "Non se atopou o ficheiro para a acción «%s».",
41  'actionloggedout' => "Non pode realizar a acción sen antes identificarse.",
42  'actionunauthorized' => 'Non ten permisos para realizar a acción.',
43 
44  'ajax:error' => 'Produciuse un erro inesperado durante a execución dunha chamada mediante AJAX. Pode que se perdese a conexión co servidor.',
45  'ajax:not_is_xhr' => 'Non pode acceder a vistas de AJAX directamente.',
46 
47  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "O complemento %s (guid: %s) está mal configurado e desactivouse. Consulte o wiki de Elgg (http://learn.elgg.org/) para intentar determinar a causa do problema.",
48  'PluginException:CannotStart' => 'O complemento «%s» (GUID: %s) non pode iniciarse e foi desactivado. Motivo: %s',
49  'PluginException:InvalidID' => "«%s» non é un identificador de complemento válido.",
50  'PluginException:InvalidPath' => "«%s» non é unha ruta de complemento válida.",
51  'PluginException:InvalidManifest' => 'O ficheiro de manifesto do complemento «%s» non é válido.',
52  'PluginException:InvalidPlugin' => 'O complemento «%s» non é válido.',
53  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => 'O complemento «%s» non é válido: %s',
54  'PluginException:NullInstantiated' => '«ElggPlugin» non pode iniciarse con valor nulo. Debe asignarlle como valor un identificador único (GUID), un identificador de complemento ou unha ruta completa.',
55  'ElggPlugin:MissingID' => 'O complemento carece de identificador (GUID: %s).',
56  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Ao complemento con identificador «%s» fáltalle «ElggPluginPackage» (GUID: %s).',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Falta o ficheiro «%s».',
58  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Debe cambiar o nome do cartafol do complemento a «%s» para que coincida co identificador do seu manifesto.',
59  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'O manifesto contén un tipo de dependencia, «%s», que non é válido.',
60  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'O manifesto contén un tipo de subministración (provides), «%s», que non é válido.',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Hai unha dependencia de tipo «%s», «%s», no complemento «%s», , que non é válida. Os complementos non poden nin estar en conflicto nin requerir unha dependencia que eles mesmos subministran.',
62  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Non é posíbel incluír «%s» para o complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
63  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Non é posíbel abrir o cartafol de vistas para o complemento «%s» (GUID: %s) en «%s».',
64  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'O complemento con GUID «%s» carece de identificador.',
65  'PluginException:NoPluginName' => "Non se atopou o nome do complemento.",
66  'PluginException:ParserError' => 'Produciuse un erro ao analizar o manifesto con versión %s da API no complemento «%s».',
67  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Non é posíbel atopar un analizador para a versión %s da API de manifesto no complemento «%s».',
68  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "O atributo «%s» non está presente no manifesto do complemento «%s», e trátase dun atributo obrigatorio.",
69  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => 'O complemento «%s» non é válido e foi desactivado.',
70 
71  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Require',
72  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Suxire',
73  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Incompatíbel con',
74  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'En conflito con',
75  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Subministra',
76  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioridade',
77 
78  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Versión de Elgg',
79  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Versión de PHP',
80  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Extensión de PHP: %s',
81  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Opción de PHP: %s',
82  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Complemento: %s',
83  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Despois de «%s»',
84  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Antes de «%s»',
85  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '«%s» non está instalada',
86  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Falta',
87 
88  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Hai outros complementos que teñen «%s» entre as súas dependencias. Antes de desactivar este complemento debe desactivar estes outros: %s',
89 
90  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Atopáronse entradas de menú sen menús pai que liguen con eles.',
91  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'O pai da entrada de menú «%s» non existe. O pai é «%s».',
92  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Atopouse un rexistro duplicado da entrada de menú «%s».',
93 
94  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Os campos de contrasinal non poden estar baleiros.',
95  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Os contrasinais deben coincidir.',
96  'LoginException:BannedUser' => 'Foi expulsado do sitio e non pode acceder.',
97  'LoginException:UsernameFailure' => 'Non foi posíbel autenticalo. Asegúrese de que introduciu o nome de usuario ou conta de correo electrónico correctos, así como o contrasinal.',
98  'LoginException:PasswordFailure' => 'Non foi posíbel autenticalo. Asegúrese de que introduciu o nome de usuario ou conta de correo electrónico correctos, así como o contrasinal.',
99  'LoginException:AccountLocked' => 'Bloqueouse a súa conta debido aos repetidos intentos fallidos de acceso.',
100  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'O contrasinal actual introducido non coincide co contrasinal actual real.',
101  'LoginException:Unknown' => 'Non foi posíbel autenticalo debido a un erro descoñecido.',
102 
103  'UserFetchFailureException' => 'Cannot check permission for user_guid [%s] as the user does not exist.',
104 
105  'deprecatedfunction' => 'Aviso: Este código fai uso da función «%s», que está obsoleta, e non é compatíbel con esta versión de Elgg.',
106 
107  'pageownerunavailable' => 'Aviso: Non é posíbel acceder ao propietario da páxina, «%d».',
108  'viewfailure' => 'Produciuse un erro interno na vista «%s».',
109  'view:missing_param' => "Falta o parámetro obrigatorio «%s» na vista %s.",
110  'changebookmark' => 'Cambie o seu marcador para esta páxina.',
111  'noaccess' => 'O contido ao que intentaba acceder eliminouse, ou non ten permisos para velo.',
112  'error:missing_data' => 'Faltaban datos na súa solicitude.',
113  'save:fail' => 'Produciuse un erro ao intentar gardar os seus datos.',
114  'save:success' => 'Gardáronse os seus datos.',
115 
116  'error:default:title' => 'Ups…',
117  'error:default:content' => 'Ups… algo non foi ben.',
118  'error:400:title' => 'Solicitude non válida',
119  'error:400:content' => 'A solicitude non é válida ou está incompleta.',
120  'error:403:title' => 'Prohibido',
121  'error:403:content' => 'Non ten permisos para acceder á páxina solicitada.',
122  'error:404:title' => 'Non se atopou a páxina',
123  'error:404:content' => 'Non foi posíbel atopar a páxina que solicitou.',
124 
125  'upload:error:ini_size' => 'O ficheiro que intentou enviar é grande de máis.',
126  'upload:error:form_size' => 'O ficheiro que intentou enviar é grande de máis.',
127  'upload:error:partial' => 'Non se completou o envío do ficheiro.',
128  'upload:error:no_file' => 'Non seleccionou ningún ficheiro.',
129  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
130  'upload:error:cant_write' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
131  'upload:error:extension' => 'Non é posíbel gardar o ficheiro enviado.',
132  'upload:error:unknown' => 'Non foi posíbel enviar o ficheiro.',
133 
134 
139  'name' => "Nome para mostrar",
140  'email' => "Conta de correo",
141  'username' => "Nome de usuario",
142  'loginusername' => "Nome de usuario ou conta de correo",
143  'password' => "Contrasinal",
144  'passwordagain' => "Contrasinal (repítaa para asegurarse)",
145  'admin_option' => "Converter o usuario en administrador?",
146  'autogen_password_option' => "Automatically generate a secure password?",
147 
152  'PRIVATE' => "Privado",
153  'LOGGED_IN' => "Usuarios rexistrados",
154  'PUBLIC' => "Público",
155  'LOGGED_OUT' => "Usuarios anónimos",
156  'access:friends:label' => "Contactos",
157  'access' => "Acceso",
158  'access:overridenotice' => "Nota: Debido ás políticas de grupos, só os membros do grupo poden acceder a este contido.",
159  'access:limited:label' => "Limitado",
160  'access:help' => "O nivel de acceso",
161  'access:read' => "Lectura",
162  'access:write' => "Escritura",
163  'access:admin_only' => "Só os administradores",
164  'access:missing_name' => "O nome do nivel de acceso non existe.",
165  'access:comments:change' => "Actualmente esta discusión só a poden ver certas persoas. Pense ben con quen decide compartila.",
166 
171  'dashboard' => "Taboleiro",
172  'dashboard:nowidgets' => "O seu taboleiro permítelle facer un seguimento da actividade e contidos que lle interesen do sitio.",
173 
174  'widgets:add' => 'Engadir trebellos',
175  'widgets:add:description' => "Prema o botón de calquera dos seguintes trebellos para engadilo á páxina.",
176  'widgets:panel:close' => "Pechar o panel de trebellos",
177  'widgets:position:fixed' => '(posición fixa na páxina)',
178  'widget:unavailable' => 'Xa engadiu ese trebello.',
179  'widget:numbertodisplay' => 'Número de elementos para mostrar',
180 
181  'widget:delete' => 'Retirar «%s»',
182  'widget:edit' => 'Personalizar o trebello',
183 
184  'widgets' => "Trebellos",
185  'widget' => "Trebello",
186  'item:object:widget' => "Trebellos",
187  'widgets:save:success' => "O trebello gardouse correctamente.",
188  'widgets:save:failure' => "Non foi posíbel gardar o trebello.",
189  'widgets:add:success' => "O trebello engadiuse correctamente.",
190  'widgets:add:failure' => "Non foi posíbel engadir o trebello.",
191  'widgets:move:failure' => "Non foi posíbel almacenar a nova posición do trebello.",
192  'widgets:remove:failure' => "Non foi posíbel retirar o trebello.",
193 
198  'group' => "Grupo",
199  'item:group' => "Grupos",
200 
205  'user' => "Usuari",
206  'item:user' => "Usuarios",
207 
212  'friends' => "Contactos",
213  'friends:yours' => "Contactos seus",
214  'friends:owned' => "Contactos de %s",
215  'friend:add' => "Engadir un contacto",
216  'friend:remove' => "Retirar dos contactos",
217 
218  'friends:add:successful' => "Engadiuse a %s á súa lista de contactos.",
219  'friends:add:failure' => "Non foi posíbel engadir a %s á súa lista de contactos.",
220 
221  'friends:remove:successful' => "Retirouse a %s da súa lista de contactos.",
222  'friends:remove:failure' => "Non foi posíbel retirar a %s da súa lista de contactos.",
223 
224  'friends:none' => "Non ten ningún contacto de momento.",
225  'friends:none:you' => "Aínda non ten ningún contacto.",
226 
227  'friends:none:found' => "Non se atopou ningún contacto.",
228 
229  'friends:of:none' => "Ninguén ten a este usuario de contacto de momento.",
230  'friends:of:none:you' => "Ninguén o engadiu a vostede de contacto de momento. Comece por engadir contido e completar o seu perfil para axudar a que a xente o atope.",
231 
232  'friends:of:owned' => "Xente que ten a %s de contacto",
233 
234  'friends:of' => "Contactos de",
235  'friends:collections' => "Coleccións de contactos",
236  'collections:add' => "Nova colección",
237  'friends:collections:add' => "Nova colección de contactos",
238  'friends:addfriends' => "Escolla contactos",
239  'friends:collectionname' => "Nome da colección",
240  'friends:collectionfriends' => "Contactos na colección",
241  'friends:collectionedit' => "Editar a colección",
242  'friends:nocollections' => "Aínda non ten ningunha colección.",
243  'friends:collectiondeleted' => "Eliminouse a súa colección.",
244  'friends:collectiondeletefailed' => "Non foi posíbel eliminar a colección. Ou non ten permisos para eliminala, ou produciuse algún outro problema.",
245  'friends:collectionadded' => "Creouse a colección.",
246  'friends:nocollectionname' => "Ten que porlle nome á colección para poder creala.",
247  'friends:collections:members' => "Membros da colección",
248  'friends:collections:edit' => "Editar a colección",
249  'friends:collections:edited' => "Gardar a colección",
250  'friends:collection:edit_failed' => 'Non foi posíbel gardar a colección.',
251 
252  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ',
253 
254  'avatar' => 'Imaxe de perfi',
255  'avatar:noaccess' => "Non ten permisos para editar a imaxe de perfil deste usuario.",
256  'avatar:create' => 'Crear a imaxe de perfil',
257  'avatar:edit' => 'Editar a imaxe de perfil',
258  'avatar:preview' => 'Vista previa',
259  'avatar:upload' => 'Enviar unha nova imaxe de perfil',
260  'avatar:current' => 'Imaxe de perfil actual',
261  'avatar:remove' => 'Eliminar a súa imaxe de perfil e usar a icona predeterminada',
262  'avatar:crop:title' => 'Ferramenta para recortar a imaxe de perfil',
263  'avatar:upload:instructions' => "A súa imaxe de perfil móstrase en varias partes do sitio. Pode cambiala sempre que queira. Acéptanse os seguintes formatos de imaxe: GIF, JPG e PNG.",
264  'avatar:create:instructions' => 'Prema e arrastre na imaxe para formar un cadrado. O contido do cadrado será a súa imaxe de perfil. A caixa da dereita mostrará unha vista previa. Cando estea contento co resultado, prema «Crear a imaxe de perfil».',
265  'avatar:upload:success' => 'Enviouse da imaxe de perfil.',
266  'avatar:upload:fail' => 'Non foi posíbel enviar a imaxe de perfil.',
267  'avatar:resize:fail' => 'Non foi posíbel axustar o tamaño da imaxe de perfil.',
268  'avatar:crop:success' => 'Recortouse a imaxe de perfil.',
269  'avatar:crop:fail' => 'Non foi posíbel recortar a imaxe de perfil.',
270  'avatar:remove:success' => 'Eliminouse a imaxe de perfil.',
271  'avatar:remove:fail' => 'Non foi posíbel eliminar a imaxe de perfil.',
272 
273  'profile:edit' => 'Editar o perfil',
274  'profile:aboutme' => "Sobre min",
275  'profile:description' => "Sobre min",
276  'profile:briefdescription' => "Descrición curta",
277  'profile:location' => "Lugar",
278  'profile:skills' => "Habilidades",
279  'profile:interests' => "Intereses",
280  'profile:contactemail' => "Correo de contacto",
281  'profile:phone' => "Teléfono",
282  'profile:mobile' => "Móbil",
283  'profile:website' => "Sitio web",
284  'profile:twitter' => "Usuario de Twitter",
285  'profile:saved' => "Gardouse o seu perfil.",
286 
287  'profile:field:text' => 'Texto curto',
288  'profile:field:longtext' => 'Zona de texto longo',
289  'profile:field:tags' => 'Etiquetas',
290  'profile:field:url' => 'Enderezo we',
291  'profile:field:email' => 'Enderezo de correo',
292  'profile:field:location' => 'Lugar',
293  'profile:field:date' => 'Data',
294 
295  'admin:appearance:profile_fields' => 'Editar os campos do perfi',
296  'profile:edit:default' => 'Editar os campos do perfil.',
297  'profile:label' => "Nome do perfil",
298  'profile:type' => "Tipo de perfil",
299  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Non foi posíbel eliminar o campo do perfil.',
300  'profile:editdefault:delete:success' => 'Eliminouse o campo de perfil',
301  'profile:defaultprofile:reset' => 'Restablecéronse os campos de perfil predeterminados do sistema.',
302  'profile:resetdefault' => 'Restablecer os campos de perfil predeterminados do sistema',
303  'profile:resetdefault:confirm' => 'Está seguro de que quere eliminar os campos de perfil personalizados?',
304  'profile:explainchangefields' => "Use o seguinte formulario para substituír os campos de perfil actuais por campos personalizados. \n\n Déalle un nome para mostrar ao novo campo de perfil, como por exemplo «Equipo favorito», e seleccione o tipo de campo (e. g. texto, URL, etiquetas), e prema o botón de «Engadir». Para cambiar a orde dos campos, arrastre a icona de movemento que hai canda o nome para mostrar do campo. Para cambiar o nome para mostrar do campo, prema o texto do nome para mostrar, de xeito que se poña en modo de edición. \n\n Pode restablecer a configuración predeterminada do perfil en calquera momento, pero perderá toda a información que os usuarios introducisen nos campos personalizados dos seus perfís.",
305  'profile:editdefault:success' => 'Engadiuse o novo campo de perfil.',
306  'profile:editdefault:fail' => 'Non foi posíbel gardar o perfil predeterminado.',
307  'profile:field_too_long' => 'Non é posíbel gardar a información do seu perfil porque a sección «%s» é longa de máis.',
308  'profile:noaccess' => "Non ten permisos para editar este perfil.",
309  'profile:invalid_email' => '«%s» debe ser un enderezo de correo electrónico válido.',
310 
311 
315  'feed:rss' => 'Fonte de novas RSS da páxina.',
319  'link:view' => 'Ver a ligazón',
320  'link:view:all' => 'Velo todo',
321 
322 
326  'river' => "Onda",
327  'river:friend:user:default' => "%s e %s son agora contactos.",
328  'river:update:user:avatar' => '%s ten unha nova imaxe de perfil.',
329  'river:update:user:profile' => '%s actualizou o seu perfil.',
330  'river:noaccess' => 'Non ten permisos para ver isto.',
331  'river:posted:generic' => '%s publicou',
332  'riveritem:single:user' => 'un usuario',
333  'riveritem:plural:user' => 'algúns usuarios',
334  'river:ingroup' => 'no grupo %s',
335  'river:none' => 'Non hai actividade.',
336  'river:update' => 'Actualización de %s',
337  'river:delete' => 'Retirar isto',
338  'river:delete:success' => 'O elemento retirouse da onda.',
339  'river:delete:fail' => 'Non foi posíbel retirar o elemento da onda.',
340  'river:subject:invalid_subject' => 'Usuario non válido',
341  'activity:owner' => 'Ver a actividade',
342 
343  'river:widget:title' => "Actividade",
344  'river:widget:description' => "Mostrar a actividade recente",
345  'river:widget:type' => "Tipo de actividade",
346  'river:widgets:friends' => 'Actividade dos contactos',
347  'river:widgets:all' => 'Actividade global',
348 
352  'notifications:usersettings' => "Configuración das notificacións",
353  'notification:method:email' => 'Correo',
354 
355  'notifications:usersettings:save:ok' => "Gardouse a configuración das notificacións.",
356  'notifications:usersettings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración das notificacións.",
357 
358  'notification:subject' => 'Notificación sobre %s',
359  'notification:body' => 'Ver a nova actividade en %s',
360 
365  'search' => "Buscar",
366  'searchtitle' => "Buscar: %s",
367  'users:searchtitle' => "Buscando usuarios: %s",
368  'groups:searchtitle' => "Buscando grupos: %s",
369  'advancedsearchtitle' => "%s con resultados para %s",
370  'notfound' => "Non se atopou ningún resultado.",
371  'next' => "Seguinte",
372  'previous' => "Anterior",
373 
374  'viewtype:change' => "Cambiar o tipo de lista",
375  'viewtype:list' => "Vista de lista",
376  'viewtype:gallery' => "Galería",
377 
378  'tag:search:startblurb' => "Elementos con etiquetas que coinciden con «%s»:",
379 
380  'user:search:startblurb' => "Usuarios que coinciden con «%s»:",
381  'user:search:finishblurb' => "Prema aquí para ver máis.",
382 
383  'group:search:startblurb' => "Grupos que coinciden con «%s»:",
384  'group:search:finishblurb' => "Prema aquí para ver máis.",
385  'search:go' => 'Ir',
386  'userpicker:only_friends' => 'Só contactos',
387 
392  'account' => "Conta",
393  'settings' => "Configuración",
394  'tools' => "Ferramentas",
395  'settings:edit' => 'Cambiar a configuración',
396 
397  'register' => "Registrarse",
398  'registerok' => "Rexistrouse para «%s».",
399  'registerbad' => "Non foi posíbel rexistralo debido a un erro descoñecido.",
400  'registerdisabled' => "O administrador do sistema desactivou o rexistro.",
401  'register:fields' => 'Todos os campos son obrigatorios.',
402 
403  'registration:notemail' => 'A conta de correo electrónico que forneceu non parece correcta.',
404  'registration:userexists' => 'Ese nome de usuario xa existe.',
405  'registration:usernametooshort' => 'O seu nome de usuario debe ter polo menos %u caracteres.',
406  'registration:usernametoolong' => 'O seu nome de usuario é longo de máis. Non pode sobrepasar os %u caracteres.',
407  'registration:passwordtooshort' => 'O contrasinal debe ter un mínimo de %u caracteres.',
408  'registration:dupeemail' => 'Ese enderezo de correo electrónico xa está rexistrado.',
409  'registration:invalidchars' => 'O seu nome de usuario contén caracteres como «%s» que non están permitidos. Non pode usar ningún dos seguintes caracteres: %s',
410  'registration:emailnotvalid' => 'O seu enderezo de correo electrónico non está permitido.',
411  'registration:passwordnotvalid' => 'O seu contrasinal non está permitido.',
412  'registration:usernamenotvalid' => 'O seu nome de usuario non é válido.',
413 
414  'adduser' => "Engadir o usuario",
415  'adduser:ok' => "Engadiuse o usuario.",
416  'adduser:bad' => "Non foi posíbel crear o usuario.",
417 
418  'user:set:name' => "Configuración do nome da conta",
419  'user:name:label' => "Nome para mostrar",
420  'user:name:success' => "Cambiouse o nome para mostrar.",
421  'user:name:fail' => "Non foi posíbel cambiar o nome para mostrar.",
422 
423  'user:set:password' => "Contrasinal da conta",
424  'user:current_password:label' => 'Contrasinal actual',
425  'user:password:label' => "Contrasinal novo",
426  'user:password2:label' => "Contrasinal novo (repítao)",
427  'user:password:success' => "Cambiouse o contrasinal.",
428  'user:password:fail' => "Non foi posíbel cambiar o contrasinal.",
429  'user:password:fail:notsame' => "Os contrasinais non coinciden.",
430  'user:password:fail:tooshort' => "O contrasinal é curto de máis.",
431  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'O contrasinal actual introducido non é correcto.',
432  'user:changepassword:unknown_user' => 'O usuario non é válido.',
433  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Isto cambiará o seu contrasinal.',
434 
435  'user:set:language' => "Configuración do idioma",
436  'user:language:label' => "Idioma",
437  'user:language:success' => "Actualizouse a configuración do idioma.",
438  'user:language:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do idioma.",
439 
440  'user:username:notfound' => 'Non se atopou o nome de usuario «%s».',
441 
442  'user:password:lost' => 'Perdín o contrasinal',
443  'user:password:changereq:success' => 'Solicitou un novo contrasinal, recibirá un correo en breves.',
444  'user:password:changereq:fail' => 'Non foi posíbel solicitar un novo contrasinal.',
445 
446  'user:password:text' => 'Para solicitar un novo contrasinal, escriba o seu nome de usuario ou a súa conta de correo electrónico e prema o botón de «Solicitar».',
447 
448  'user:persistent' => 'Lembrar.',
449 
450  'walled_garden:welcome' => 'Reciba a nosa benvida a',
451 
455  'menu:page:header:administer' => 'Administrar',
456  'menu:page:header:configure' => 'Configurar',
457  'menu:page:header:develop' => 'Desenvolver',
458  'menu:page:header:default' => 'Outro',
459 
460  'admin:view_site' => 'Ver o sitio',
461  'admin:loggedin' => 'Accedeu como %s',
462  'admin:menu' => 'Menú',
463 
464  'admin:configuration:success' => "Gardouse a configuración.",
465  'admin:configuration:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración.",
466  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Non é posíbel facer de «%s» a raíz de datos porque non se trata dunha ruta absoluta.',
467  'admin:configuration:default_limit' => 'O número de elementos por páxina debe ser como mínimo 1.',
468 
469  'admin:unknown_section' => 'Sección de administración incorrecta.',
470 
471  'admin' => "Administración",
472  'admin:description' => "O panel de administración permítelle controlar todos os aspectos do sistema, desde a xestión de usuarios ata o comportamento dos complementos. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
473 
474  'admin:statistics' => "Estatísticas",
475  'admin:statistics:overview' => 'Resumo',
476  'admin:statistics:server' => 'Información do servidor',
477  'admin:statistics:cron' => 'Cro',
478  'admin:cron:record' => 'Últimas tarefas de Cro',
479  'admin:cron:period' => 'Período de Cron',
480  'admin:cron:friendly' => 'Completado por última vez',
481  'admin:cron:date' => 'Data e hora',
482  'admin:cron:msg' => 'Message',
483  'admin:cron:started' => 'Cron jobs for "%s" started at %s',
484  'admin:cron:complete' => 'Cron jobs for "%s" completed at %s',
485 
486  'admin:appearance' => 'Aparencia',
487  'admin:administer_utilities' => 'Utilidades',
488  'admin:develop_utilities' => 'Itilidades',
489  'admin:configure_utilities' => 'Utilidades',
490  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
491 
492  'admin:users' => "Usuarios",
493  'admin:users:online' => 'Conectados agora',
494  'admin:users:newest' => 'Últimos',
495  'admin:users:admins' => 'Administradores',
496  'admin:users:add' => 'Engadir un usuario',
497  'admin:users:description' => "Este panel de administrador permítelle controlar a configuración dos usuarios do sitio. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
498  'admin:users:adduser:label' => "Prema aquí para engadir un usuario…",
499  'admin:users:opt:linktext' => "Configurar os usuarios…",
500  'admin:users:opt:description' => "Configurar a información dos usuarios e contas.",
501  'admin:users:find' => 'Atopar',
502 
503  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Modo de mantemento',
504  'admin:upgrades' => 'Anovacións',
505 
506  'admin:settings' => 'Configuración',
507  'admin:settings:basic' => 'Configuración básica',
508  'admin:settings:advanced' => 'Configuración avanzada',
509  'admin:site:description' => "Este panel de administración permítelle controlar a configuración global do sitio. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
510  'admin:site:opt:linktext' => "Configurar o sitio…",
511  'admin:settings:in_settings_file' => 'A opción está configurada en «settings.php».',
512 
513  'admin:legend:security' => 'Seguranza',
514  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg usa unha chave para crear códigos de seguridade para varios fins.',
515  'admin:site:secret_regenerated' => "Xerouse un novo segredo para o sitio.",
516  'admin:site:secret:regenerate' => "Xerar un novo segredo para o sitio",
517  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Nota: Ao xerar un novo segredo para o sitio, invalidaranse os códigos das cookies para lembrar as sesións, dos correos de validación, dos códigos de invitación, etc. Isto pode afectar a algúns usuarios.",
518  'site_secret:current_strength' => 'Seguranza da chave',
519  'site_secret:strength:weak' => "Feble",
520  'site_secret:strength_msg:weak' => "Recomendámoslle encarecidamente que volva xerar o segredo do sitio.",
521  'site_secret:strength:moderate' => "Moderada",
522  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Recomendámoslle que volva xerar o segredo do sitio para maior seguranza.",
523  'site_secret:strength:strong' => "Forte",
524  'site_secret:strength_msg:strong' => "O segredo do sitio é forte dabondo. Non é necesario que o volva xerar.",
525 
526  'admin:dashboard' => 'Taboleiro',
527  'admin:widget:online_users' => 'Usuarios conectados',
528  'admin:widget:online_users:help' => 'Lista os usuarios que están actualmente no sitio.',
529  'admin:widget:new_users' => 'Usuarios novos',
530  'admin:widget:new_users:help' => 'Lista os últimos usuarios en rexistrarse.',
531  'admin:widget:banned_users' => 'Usuarios expulsados',
532  'admin:widget:banned_users:help' => 'Lista os usuarios expulsados.',
533  'admin:widget:content_stats' => 'Estatísticas do contido',
534  'admin:widget:content_stats:help' => 'Fai un seguimento do contido que crean os usuarios.',
535  'admin:widget:cron_status' => 'Estado das tarefas programadas',
536  'admin:widget:cron_status:help' => 'Mostra o estado das últimas tarefas programadas que se executaron.',
537  'widget:content_stats:type' => 'Tipo de contido',
538  'widget:content_stats:number' => 'Número',
539 
540  'admin:widget:admin_welcome' => 'Benvida',
541  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Unha breve introdución á zona de administración de Elgg",
542  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
543 'Reciba a nosa benvida a Elgg. O que ten diante agora mesmo é o taboleiro de administración. Resulta útil para facer un seguimento do que está a acontecer no sitio.',
544 
545  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
546 "O menú da dereita permite navegar pola zona de administración, e está organizado nas seguintes seccións:
547  <dl>
548  <dt>Administrar</dt><dd>Tarefas diarias como revisar contido denunciado, comprobar quen está conectado, e ver as estatísticas.</dd>
549  <dt>Configurar</dt><dd>Tarefas ocasionais, como definir o nome do sitio ou activar un complemento.</dd>
550  <dt>Desenvolver</dt><dd>Para desenvolvedores que están a traballar en complementos ou temas. Necesítase un complemento de desenvolvedor.</dd>
551  </dl>
552  ",
553 
554  // argh, this is ugly
555  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Asegúrese de botarlle unha ollada aos recursos dispoñíbeis na parte inferior da páxina, e grazas por usar Elgg!',
556 
557  'admin:widget:control_panel' => 'Panel de contro',
558  'admin:widget:control_panel:help' => "Facilita o acceso a controis habituais.",
559 
560  'admin:cache:flush' => 'Baleirar as cachés',
561  'admin:cache:flushed' => "Baleiráronse as cachés do sitio.",
562 
563  'admin:footer:faq' => 'P+F sobre administración',
564  'admin:footer:manual' => 'Manual de administración',
565  'admin:footer:community_forums' => 'Foros da comunidade de Elgg',
566  'admin:footer:blog' => 'Bitácora de Elgg',
567 
568  'admin:plugins:category:all' => 'Todos os complementos',
569  'admin:plugins:category:active' => 'Complementos activos',
570  'admin:plugins:category:inactive' => 'Complementos inactivos',
571  'admin:plugins:category:admin' => 'Administración',
572  'admin:plugins:category:bundled' => 'Empaquetado',
573  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Non empaquetado',
574  'admin:plugins:category:content' => 'Contido',
575  'admin:plugins:category:development' => 'Desenvolvemento',
576  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Melloras',
577  'admin:plugins:category:api' => 'Servizo ou API',
578  'admin:plugins:category:communication' => 'Comunicación',
579  'admin:plugins:category:security' => 'Seguranza e vandalismo',
580  'admin:plugins:category:social' => 'Social',
581  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Son e vídeo',
582  'admin:plugins:category:theme' => 'Temas',
583  'admin:plugins:category:widget' => 'Trebellos',
584  'admin:plugins:category:utility' => 'Utilidades',
585 
586  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Complemento descoñecido.',
587  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Ficheiro descoñecido.',
588 
589  'admin:notices:could_not_delete' => 'Non foi posíbel eliminar a nota.',
590  'item:object:admin_notice' => 'Nota dos administradores',
591 
592  'admin:options' => 'Opcións de administración',
593 
598  'plugins:disabled' => 'Non se están a cargar os complementos porque no cartafol «mod» hai un ficheiro chamado «disable» (desactivar).',
599  'plugins:settings:save:ok' => "Gardouse a configuración do complemento «%s».",
600  'plugins:settings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do complemento «%s».",
601  'plugins:usersettings:save:ok' => "Gardouse a configuración do usuario para o complemento «%s».",
602  'plugins:usersettings:save:fail' => "Non foi posíbel gardar a configuración do usuario para o complemento «%s».",
603  'item:object:plugin' => 'Complementos',
604 
605  'admin:plugins' => "Complementos",
606  'admin:plugins:activate_all' => 'Activalos todos',
607  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Desactivalos todos',
608  'admin:plugins:activate' => 'Activar',
609  'admin:plugins:deactivate' => 'Desactivar',
610  'admin:plugins:description' => "Este panel de administración permítelle controlar e configurar ferramentas instaladas no sitio.",
611  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configurar as ferramentas…",
612  'admin:plugins:opt:description' => "Configurar as ferramentas instaladas no sitio.",
613  'admin:plugins:label:id' => "ID",
614  'admin:plugins:label:name' => "Name",
615  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
616  'admin:plugins:label:copyright' => "Dereitos de autor",
617  'admin:plugins:label:categories' => 'Categorías',
618  'admin:plugins:label:licence' => "Licenza",
619  'admin:plugins:label:website' => "URL",
620  'admin:plugins:label:info' => "Info",
621  'admin:plugins:label:files' => "Files",
622  'admin:plugins:label:resources' => "Resources",
623  'admin:plugins:label:screenshots' => "Screenshots",
624  'admin:plugins:label:repository' => "Código",
625  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Informar dun problema",
626  'admin:plugins:label:donate' => "Doar",
627  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'Máis información',
628  'admin:plugins:label:version' => 'Versión',
629  'admin:plugins:label:location' => 'Lugar',
630  'admin:plugins:label:contributors' => 'Colaboradores',
631  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nome',
632  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'Corre',
633  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Sitio web',
634  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Usuario na comunidade',
635  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Descrición',
636  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Dependencias',
637 
638  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'O complemento ten dependencias que non están satisfeitas, e polo tanto non pode activarse. Prema «Máis información» para ver a lista de dependencias.',
639  'admin:plugins:warning:invalid' => 'O complemento non é válido: %s',
640  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Na <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">documentación de Elss</a> atopará consellos para evitar e solucionar problemas.',
641  'admin:plugins:cannot_activate' => 'Non pode activarse',
642  'admin:plugins:already:active' => 'The selected plugin(s) are already active.',
643  'admin:plugins:already:inactive' => 'The selected plugin(s) are already inactive.',
644 
645  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Cambiouse a posición de «%s».",
646  'admin:plugins:set_priority:no' => "Non foi posíbel cambiar a posición de «%s».",
647  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Non foi posíbel cambiar a posición de «%s». Produciuse un erro: %s",
648  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Desactivouse «%s».",
649  'admin:plugins:deactivate:no' => "Non foi posíbel desactivar «%s».",
650  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Non foi posíbel desactivar «%s». Produciuse un erro: %s",
651  'admin:plugins:activate:yes' => "Activouse «%s».",
652  'admin:plugins:activate:no' => "Non foi posíbel activar «%s».",
653  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Non foi posíbel actiar «%s». Produciuse un erro: %s",
654  'admin:plugins:categories:all' => 'Todas as categorías',
655  'admin:plugins:plugin_website' => 'Sitio web do complemento',
656  'admin:plugins:author' => '%s',
657  'admin:plugins:version' => 'Versión %s',
658  'admin:plugin_settings' => 'Configuración do complement',
659  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'O complemento está activo pero algunhas das súas dependencias non están satisfeitas. Pode que lle dea problemas. Prema «Máis información» para obter máis detalles.',
660 
661  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Tipo',
662  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nome',
663  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Valor esperad',
664  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Valor real',
665  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Comentari',
666 
667  'admin:statistics:description' => "Isto é un resumo das estatísticas do sitio. Se quere estatísticas máis detalladas, existe unha funcionalidade de administración profesional.",
668  'admin:statistics:opt:description' => "Ver información estatística sobre usuarios e obxectos do sitio.",
669  'admin:statistics:opt:linktext' => "Ver as estatísticas…",
670  'admin:statistics:label:basic' => "Estatísticas básicas do sitio",
671  'admin:statistics:label:numentities' => "Entidades do sitio",
672  'admin:statistics:label:numusers' => "Número de usuarios",
673  'admin:statistics:label:numonline' => "Número de usuarios conectados",
674  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Usuarios conectados",
675  'admin:statistics:label:admins'=>"Administradores",
676  'admin:statistics:label:version' => "Versión de Elgg",
677  'admin:statistics:label:version:release' => "Publicación",
678  'admin:statistics:label:version:version' => "Versión",
679 
680  'admin:server:label:php' => 'PHP',
681  'admin:server:label:web_server' => 'Servidor web',
682  'admin:server:label:server' => 'Servidor',
683  'admin:server:label:log_location' => 'Ruta do rexistro',
684  'admin:server:label:php_version' => 'Versión de PHP',
685  'admin:server:label:php_ini' => 'Ruta do ficheiro de configuración de PHP',
686  'admin:server:label:php_log' => 'Rexistro de PHP',
687  'admin:server:label:mem_avail' => 'Memoria dispoñíbel',
688  'admin:server:label:mem_used' => 'Memoria en uso',
689  'admin:server:error_log' => "Rexistro de erros do servidor web",
690  'admin:server:label:post_max_size' => 'Tamaño máximo das solicitudes POST',
691  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Tamaño máximo de envío',
692  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Nota: post_max_size debe ser maior que este valor para permitir envíos deste tamaño)',
693 
694  'admin:user:label:search' => "Atopar usuarios:",
695  'admin:user:label:searchbutton' => "Buscar",
696 
697  'admin:user:ban:no' => "Non é posíbel expular ao usuario",
698  'admin:user:ban:yes' => "O usuario foi expulsado.",
699  'admin:user:self:ban:no' => "Non é posíbel expulsarse a un mesmo",
700  'admin:user:unban:no' => "Non foi posíbel readmitir o usuario.",
701  'admin:user:unban:yes' => "Readmitiuse o usuario.",
702  'admin:user:delete:no' => "Non foi posíbel eliminar o usuario.",
703  'admin:user:delete:yes' => "Eliminouse o usuario %s.",
704  'admin:user:self:delete:no' => "Non é posíbel eliminarse a un memso.",
705 
706  'admin:user:resetpassword:yes' => "Restableceuse o contrasinal, informouse ao usuario.",
707  'admin:user:resetpassword:no' => "Non foi posíbel restablecer o contrasinal.",
708 
709  'admin:user:makeadmin:yes' => "O usuario convertiuse en administrador.",
710  'admin:user:makeadmin:no' => "Non foi posíbel converter o usuario en administrador.",
711 
712  'admin:user:removeadmin:yes' => "O usuario perdeu os privilexios de administrador",
713  'admin:user:removeadmin:no' => "Non foi posíbel quitarlle ao usuario os privilexios de administrador.",
714  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Non é posíbel quitarse os privilexios de administrador a un mesmo.",
715 
716  'admin:appearance:menu_items' => 'Elementos do menú',
717  'admin:menu_items:configure' => 'Configurar os elementos do menú principal.',
718  'admin:menu_items:description' => 'Escolla os elementos de menú que quere mostrar como ligazóns destacadas. Os elementos que non use engadiranse a «Máis» ao final da lista.',
719  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Quere eliminar as ligazóns do menú da barra de ferramentas?',
720  'admin:menu_items:saved' => 'Gardáronse os elementos do menú.',
721  'admin:add_menu_item' => 'Engadir un elemento de menú personalizado',
722  'admin:add_menu_item:description' => 'Complete os campos de nome para mostrar e URL para engadir elementos personalizados al menú de navegación.',
723 
724  'admin:appearance:default_widgets' => 'Trebellos predeterminados',
725  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Tipo de trebello descoñecido',
726  'admin:default_widgets:instructions' => 'Engada, retire, coloque e configure os trebellos predeterminados para a páxina de trebellos seleccionada.
727 Os cambios só afectarán a novos usuarios.',
728 
729  'admin:robots.txt:instructions' => "Edite a continuación o ficheiro «robots.txt» do sitio.",
730  'admin:robots.txt:plugins' => "Os complementos están a engadir o seguinte contido ao ficheiro «robots.txt».",
731  'admin:robots.txt:subdir' => "A ferramenta de «robots.txt» non vai funcionar porque Elgg está instalado nun subdirectorio.",
732  'admin:robots.txt:physical' => "A ferramenta robots.txt non funcionará porque existe un ficheiro robots.txt.",
733 
734  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'O sitio está pechado por mantemento',
735  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Use o modo de mantemento para anovar o sitio ou realizar outros cambios importantes.
736  No modo de mantemento só os administradores poden acceder ao sitio.',
737  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Modo de mantemento',
738  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Mensaxe que se mostra aos usuarios cando o sitio está no modo de mantemento.',
739  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Gardouse a configuración do modo de mantemento.',
740  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'O sitio está en modo de mantemento.',
741  'admin:login' => 'Acceso para administradores',
742 
747  'usersettings:description' => "O panel de configuración de usuarios permítelle controlar a súa configuración persoal, desde a xestión de usuarios ata o comportamento dos complementos. Escolla unha das seguintes opcións para comezar.",
748 
749  'usersettings:statistics' => "Estatísticas súas",
750  'usersettings:statistics:opt:description' => "Ver información estatística sobre usuarios e obxectos do sitio.",
751  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Estatísticas das contas",
752 
753  'usersettings:user' => "Configuración de %s",
754  'usersettings:user:opt:description' => "Isto permítelle controlar a configuración dos usuarios",
755  'usersettings:user:opt:linktext' => "Cambiar a súa configuración",
756 
757  'usersettings:plugins' => "Ferramentas",
758  'usersettings:plugins:opt:description' => "Configurar as súas ferramentas activas",
759  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configurar as súas ferramentas",
760 
761  'usersettings:plugins:description' => "Este panel permítelle controlar e cambiar a súa configuración persoal das ferramentas instaladas polo administrador do sistema.",
762  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Contido persoal",
763 
764  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Detalles persoais",
765  'usersettings:statistics:label:name' => "Nome complet",
766  'usersettings:statistics:label:email' => "Correo",
767  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Membro desde",
768  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Último acces",
769 
774  'river:all' => 'Actividade global',
775  'river:mine' => 'Actividade persoal',
776  'river:owner' => 'Actividade de %s',
777  'river:friends' => 'Actividade dos contactos',
778  'river:select' => 'Mostrar %s',
779  'river:comments:more' => '+%u máis',
780  'river:comments:all' => 'Ver os %u comentarios',
781  'river:generic_comment' => 'deixou un comentario en %s %s',
782 
783  'friends:widget:description' => "Mostra algúns dos seus contactos.",
784  'friends:num_display' => "Número de contactos a mostrar.",
785  'friends:icon_size' => "Tamaño das iconas",
786  'friends:tiny' => "ananas",
787  'friends:small' => "pequenas",
788 
793  'icon:size' => "Tamaño das iconas",
794  'icon:size:topbar' => "Barra superior",
795  'icon:size:tiny' => "Enanas",
796  'icon:size:small' => "Pequenas",
797  'icon:size:medium' => "Medianas",
798  'icon:size:large' => "Grandes",
799  'icon:size:master' => "Xigantes",
800 
805  'save' => "Gardar",
806  'reset' => 'Restablecer',
807  'publish' => "Publicar",
808  'cancel' => "Cancelar",
809  'saving' => "Gardando…",
810  'update' => "Actualizar",
811  'preview' => "Vista previa",
812  'edit' => "Editar",
813  'delete' => "Eliminar",
814  'accept' => "Aceptar",
815  'reject' => "Rexeitar",
816  'decline' => "Refusar",
817  'approve' => "Aprobar",
818  'activate' => "Activar",
819  'deactivate' => "Desactivar",
820  'disapprove' => "Desaprobar",
821  'revoke' => "Revogar",
822  'load' => "Cargar",
823  'upload' => "Enviar",
824  'download' => "Descargar",
825  'ban' => "Expulsar",
826  'unban' => "Readmitir",
827  'banned' => "Expulsado",
828  'enable' => "Activar",
829  'disable' => "Desactivar",
830  'request' => "Solicitar",
831  'complete' => "Completar",
832  'open' => 'Abrir',
833  'close' => 'Pechar',
834  'hide' => 'Agochar',
835  'show' => 'Mostrar',
836  'reply' => "Responder",
837  'more' => 'Máis',
838  'more_info' => 'Máis información',
839  'comments' => 'Comentarios',
840  'import' => 'Importar',
841  'export' => 'Exportar',
842  'untitled' => 'Sen títul',
843  'help' => 'Axuda',
844  'send' => 'Enviar',
845  'post' => 'Publicar',
846  'submit' => 'Entregar',
847  'comment' => 'Deixar un comentario',
848  'upgrade' => 'Anovar',
849  'sort' => 'Ordenar',
850  'filter' => 'Filtrar',
851  'new' => 'Nov',
852  'add' => 'Engadir',
853  'create' => 'Crear',
854  'remove' => 'Eliminar',
855  'revert' => 'Reverter',
856 
857  'site' => 'Siti',
858  'activity' => 'Actividade',
859  'members' => 'Membros',
860  'menu' => 'Menú',
861 
862  'up' => 'Subir',
863  'down' => 'Baixar',
864  'top' => 'Arriba',
865  'bottom' => 'Abaixo',
866  'right' => 'Dereita',
867  'left' => 'Esquerda',
868  'back' => 'Volver',
869 
870  'invite' => "Convidar",
871 
872  'resetpassword' => "Restablecer o contrasinal",
873  'changepassword' => "Cambiar o contrasinal",
874  'makeadmin' => "Facer administrador",
875  'removeadmin' => "Quitar os privilexios de administrador",
876 
877  'option:yes' => "Si",
878  'option:no' => "Non",
879 
880  'unknown' => 'Descoñecido',
881  'never' => 'Nunca',
882 
883  'active' => 'Activo',
884  'total' => 'Total',
885 
886  'ok' => 'Aceptar',
887  'any' => 'Calquera',
888  'error' => 'Erro',
889 
890  'other' => 'Outro',
891  'options' => 'Opcións',
892  'advanced' => 'Avanzada',
893 
894  'learnmore' => "Prema aquí para saber máis",
895  'unknown_error' => 'Erro descoñecido',
896 
897  'content' => "Contido",
898  'content:latest' => 'Última actividade',
899  'content:latest:blurb' => 'Tamén pode premer aquí para ver os últimos contidos de todo o sitio.',
900 
901  'link:text' => 'Ver a ligazón',
902 
907  'question:areyousure' => 'Está seguro?',
908 
913  'status' => 'Estado',
914  'status:unsaved_draft' => 'Borrador sen gardar',
915  'status:draft' => 'Borrador',
916  'status:unpublished' => 'Sen publicar',
917  'status:published' => 'Publicado',
918  'status:featured' => 'Destacado',
919  'status:open' => 'Aberto',
920  'status:closed' => 'Pechado',
921 
926  'sort:newest' => 'Último',
927  'sort:popular' => 'Popular',
928  'sort:alpha' => 'Alfabético',
929  'sort:priority' => 'Prioridade',
930 
935  'title' => "Títul",
936  'description' => "Descrición",
937  'tags' => "Etiquetas",
938  'all' => "Tod",
939  'mine' => "Propio",
940 
941  'by' => 'de',
942  'none' => 'nada',
943 
944  'annotations' => "Anotacións",
945  'relationships' => "Relacións",
946  'metadata' => "Metadatos",
947  'tagcloud' => "Nube de etiquetas",
948 
949  'on' => 'Activado',
950  'off' => 'Desactivado',
951 
956  'edit:this' => 'Editar ist',
957  'delete:this' => 'Eliminar ist',
958  'comment:this' => 'Deixar un comentario nist',
959 
964  'deleteconfirm' => "Está seguro de que quere eliminar isto?",
965  'deleteconfirm:plural' => "Está seguro de que quere eliminar estes elementos?",
966  'fileexists' => "Xa se subiu un ficheiro. Para substituílo, seleccióneo a continuación:",
967 
972  'useradd:subject' => 'Creouse a conta de usuario',
973  'useradd:body' => '
974 %s.
975 
976 Creouse unha conta de usuario para vostede en %s. Pode acceder desde:
977 
978 %s
979 
980 E identificarse cos seguintes datos:
981 
982 Username: %s
983 Password: %s
984 
985 Despois de acceder, recomendámoslle encarecidamente que cambie o seu contrasinal.
986 ',
987 
992  'systemmessages:dismiss' => "Prema para descartar",
993 
994 
999  'importsuccess' => "Importáronse os datos",
1000  'importfail' => "Non foi posíbel importar os datos mediante OpenDD.",
1001 
1006  'friendlytime:justnow' => "hai un intre",
1007  'friendlytime:minutes' => "hai %s minutos",
1008  'friendlytime:minutes:singular' => "hai un minuto",
1009  'friendlytime:hours' => "hai %s horas",
1010  'friendlytime:hours:singular' => "hai unha hora",
1011  'friendlytime:days' => "hai %s días",
1012  'friendlytime:days:singular' => "onte",
1013  'friendlytime:date_format' => 'j de F de Y ás g:i a',
1014 
1015  'friendlytime:future:minutes' => "en %s minutos",
1016  'friendlytime:future:minutes:singular' => "nun minuto",
1017  'friendlytime:future:hours' => "en %s horas",
1018  'friendlytime:future:hours:singular' => "nunha hora",
1019  'friendlytime:future:days' => "en %s días",
1020  'friendlytime:future:days:singular' => "mañá",
1021 
1022  'date:month:01' => '%s de xaneir',
1023  'date:month:02' => '%s de febreiro',
1024  'date:month:03' => '%s de marzo',
1025  'date:month:04' => '%s de abril',
1026  'date:month:05' => '%s de mai',
1027  'date:month:06' => '%s de xuño',
1028  'date:month:07' => '%s de xull',
1029  'date:month:08' => '%s de agost',
1030  'date:month:09' => '%s de setembr',
1031  'date:month:10' => '%s de outubro',
1032  'date:month:11' => '%s de novembr',
1033  'date:month:12' => '%s de decembr',
1034 
1035  'date:month:short:01' => 'Jan %s',
1036  'date:month:short:02' => 'Feb %s',
1037  'date:month:short:03' => 'Mar %s',
1038  'date:month:short:04' => 'Apr %s',
1039  'date:month:short:05' => 'May %s',
1040  'date:month:short:06' => 'Jun %s',
1041  'date:month:short:07' => 'Jul %s',
1042  'date:month:short:08' => 'Aug %s',
1043  'date:month:short:09' => 'Sep %s',
1044  'date:month:short:10' => 'Oct %s',
1045  'date:month:short:11' => 'Nov %s',
1046  'date:month:short:12' => 'Dec %s',
1047 
1048  'date:weekday:0' => 'Doming',
1049  'date:weekday:1' => 'Luns',
1050  'date:weekday:2' => 'Martes',
1051  'date:weekday:3' => 'Mércores',
1052  'date:weekday:4' => 'Xoves',
1053  'date:weekday:5' => 'Venres',
1054  'date:weekday:6' => 'Sábad',
1055 
1056  'date:weekday:short:0' => 'Sun',
1057  'date:weekday:short:1' => 'Mon',
1058  'date:weekday:short:2' => 'Tue',
1059  'date:weekday:short:3' => 'Wed',
1060  'date:weekday:short:4' => 'Thu',
1061  'date:weekday:short:5' => 'Fri',
1062  'date:weekday:short:6' => 'Sat',
1063 
1064  'interval:minute' => 'Cada minuto',
1065  'interval:fiveminute' => 'Cada cindo minutos',
1066  'interval:fifteenmin' => 'Cada cuarto de hora',
1067  'interval:halfhour' => 'Cada media hora',
1068  'interval:hourly' => 'Cada hora',
1069  'interval:daily' => 'Cada día',
1070  'interval:weekly' => 'Cada semana',
1071  'interval:monthly' => 'Cada mes',
1072  'interval:yearly' => 'Cada an',
1073  'interval:reboot' => 'Ao reiniciar',
1074 
1079  'installation:sitename' => "Nome do sitio:",
1080  'installation:sitedescription' => "Descrición curta do sitio (opcional):",
1081  'installation:wwwroot' => "URL do sitio:",
1082  'installation:path' => "Ruta completa da instalación de Elgg:",
1083  'installation:dataroot' => "Ruta completa do cartafol dos datos:",
1084  'installation:dataroot:warning' => "Debe crear este cartafol manualmente. Debería estar fóra do cartafol de instalación de Elgg.",
1085  'installation:sitepermissions' => "Permisos de acceso predeterminados:",
1086  'installation:language' => "Idioma predeterminado:",
1087  'installation:debug' => "Controle a cantidade de información que se garda no rexistro do servidor.",
1088  'installation:debug:label' => "Nivel de rexistro:",
1089  'installation:debug:none' => 'Desactivar o rexistro (recomendado)',
1090  'installation:debug:error' => 'Só rexistrar erros críticos',
1091  'installation:debug:warning' => 'Rexistrar erros e avisos',
1092  'installation:debug:notice' => 'Rexistrar erros, avisos e notas',
1093  'installation:debug:info' => 'Rexistralo todo',
1094 
1095  // Walled Garden support
1096  'installation:registration:description' => 'O rexistro de usuarios está activado de maneira predeterminada. Pode desactivalo se non quere que a xente se rexistre pola súa conta.',
1097  'installation:registration:label' => 'Permitir o rexistro de novos usuarios',
1098  'installation:walled_garden:description' => 'Active isto para evitar que usuarios anónimos poidan acceder a páxinas do sitio que non estean marcadas como públicas, como pode ser o caso das páxinas de acceso e rexistro de contas.',
1099  'installation:walled_garden:label' => 'Restrinxir as páxinas a usuarios rexistrados.',
1100 
1101  'installation:view' => "Indique a vista que se usará como vista predeterminada do sitio, ou non indique nada para usar a vista predeterminada. En caso de dúbida, deixe o campo baleiro.",
1102 
1103  'installation:siteemail' => "Enderezo de correo electrónico do sitio (co que enviar as mensaxes do sistema):",
1104  'installation:default_limit' => "Número predeterminado de elementos por páxina.",
1105 
1106  'admin:site:access:warning' => "Esta é a configuración de intimidade que se lles suxire aos usuarios cando crean novo contido. Cambiala non afecta ao contido xa creado.",
1107  'installation:allow_user_default_access:description' => "Active isto para permitirlle aos usuarios definir a súa propia configuración de intimidade predeterminada.",
1108  'installation:allow_user_default_access:label' => "Permitir o acceso predeterminado de usuarios.",
1109 
1110  'installation:simplecache:description' => "A caché simple almacena contido estático, incluídos ficheiros CSS e JavaScript, mellorando así o rendemento.",
1111  'installation:simplecache:label' => "Usar a caché simple (recomendado).",
1112 
1113  'installation:cache_symlink:description' => "The symbolic link to the simple cache directory allows the server to serve static views bypassing the engine, which considerably improves performance and reduces the server load",
1114  'installation:cache_symlink:label' => "Use symbolic link to simple cache directory (recommended)",
1115  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolic link has been established. If, for some reason, you want to remove the link, delete the symbolic link directory from your server",
1116  'installation:cache_symlink:error' => "Due to your server configuration the symbolic link can not be established automatically. Please refer to the documentation and establish the symbolic link manually.",
1117 
1118  'installation:minify:description' => "A caché simple tamén pode comprimir os ficheiros CSS e JavaScript para mellorar o rendemento. Para activar esta opción active primeiro a caché simple.",
1119  'installation:minify_js:label' => "Comprimir o código JavaScript (recomendado).",
1120  'installation:minify_css:label' => "Comprimir o código CSS (recomendado).",
1121 
1122  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Debe actualizar o seu ficheiro «.htaccess» para que a ruta se insira no parámetro GET «__elgg_uri» (pode basearse no modelo que hai en «install/config/htaccess.dist»).",
1123  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg non pode conectarse a si mesmo para probar as regras de substitución correctamente. Comprobe que o programa «curl» funciona e que non existen restricións de enderezos IP que impidan as conexións locais.",
1124 
1125  'installation:systemcache:description' => "A caché do sistema almacena datos en ficheiros para diminuír o tempo de carga de Elgg",
1126  'installation:systemcache:label' => "Usar a caché do sistema (recomendado).",
1127 
1128  'admin:legend:system' => 'Sistema',
1129  'admin:legend:caching' => 'Caché',
1130  'admin:legend:content_access' => 'Acceso a contidos',
1131  'admin:legend:site_access' => 'Acceso ao sitio',
1132  'admin:legend:debug' => 'Depuración e rexistr',
1133 
1134  'upgrading' => 'Anovando…',
1135  'upgrade:core' => 'Anovouse a instalación de Elgg.',
1136  'upgrade:unlock' => 'Desbloquear a anovación',
1137  'upgrade:unlock:confirm' => "A base de datos está bloqueada para outra anovación. Realizar varias anovacións ao mesmo tempo é perigoso. Non continúe salvo que estea certo de que non hai ningunha outra anovación en marcha. Quere desbloquear a anovació?",
1138  'upgrade:locked' => "Non é posíbel anovar, hai outra anovación en marcha. Pode desbloquear esta anovación desde a sección de administración.",
1139  'upgrade:unlock:success' => "Desbloqueouse a anovación.",
1140  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Non é posíbel anovar.',
1141  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1142  'Non é posíbel anovar a instalación porque se detectaron vistas obsoletas no cartafol principal («core») de vistas de Elgg. Para que Elgg funcione correctamente debe eliminar esas vistas. Se non fixo cambios no cartafol principal de vistas, pode eliminar o cartafol e substituílo polo do último paquete de Elgg, que pode descargar de <a href="http://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1143 
1144 Atopará instrucións detalladas na <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">documentación de anovación de Elgg</a> (en inglés). Se necesita axuda, publique unha mensaxe nos <a href="http://community.elgg.org/pg/groups/discussion/">foros de asistencia da comunidade</a> (en inglés).',
1145 
1146  'update:twitter_api:deactivated' => 'A API de Twitter (outrora coñeciza como «Servizo de Twitter») desactivouse durante a anovación. Actívea de novo manualmente.',
1147  'update:oauth_api:deactivated' => 'A API de OAuth (outrora coñecida como «OAuth Lib») desactivouse durante a anovación. Actívea de novo manualmente.',
1148  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Recomendámoslle que volva xerar a chave do sitio para mellorar a seguranza do sistema. Pode facelo desde «Configurar → Configuración → Avanzada».",
1149  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Recomendámoslle encarecidamente que volva xerar a chave do sitio para mellorar a seguranza do sistema. Pode facelo desde «Configurar → Configuración → Avanzada».",
1150 
1151  'deprecated:function' => 'A función «%s()» está obsoleta, substitúaa por «%s()».',
1152 
1153  'admin:pending_upgrades' => 'O sitio ten anovacións pendentes que requiren da súa atención inmediata.',
1154  'admin:view_upgrades' => 'Ver as anovacións pendentes.',
1155  'item:object:elgg_upgrade' => 'Anovacións do sitio.',
1156  'admin:upgrades:none' => 'A instalación está actualizada.',
1157 
1158  'upgrade:item_count' => 'É necesario anovar <b>%s</b> elementos.',
1159  'upgrade:warning' => '<b>Advertencia:</b> En sitios grandes, esta anovación pode levar bantante tempo.',
1160  'upgrade:success_count' => 'Anovado:',
1161  'upgrade:error_count' => 'Erros:',
1162  'upgrade:river_update_failed' => 'Non foi posíbel actualizar a entrada da onda para o elemento con identificador «%s».',
1163  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Non foi posíbel actualizar as datas para o elemento con identificador «%s».',
1164  'upgrade:finished' => 'Rematou a anovación',
1165  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Rematou a anovación pero producíronse erros. Actualice a páxina e probe a anovar outra vez.</p></p><br />
1166 
1167 Se o erro persiste, comprobe o rexistro de erros do servidor, a ver se pode indetificar a causa. Para pedir axuda para solucionar o erro, acuda ao <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grupo de asistencia técnica</a> na comunidade de Elgg.</p>',
1168 
1169  // Strings specific for the comments upgrade
1170  'admin:upgrades:comments' => 'Anovación dos comentarios',
1171  'upgrade:comment:create_failed' => 'Non foi posíbel converter o identificador de comentario «%s» nunha entidade.',
1172  'admin:upgrades:commentaccess' => 'Anovación do acceso aos comentarios',
1173 
1174  // Strings specific for the datadir upgrade
1175  'admin:upgrades:datadirs' => 'Anovación do cartafol de datos',
1176 
1177  // Strings specific for the discussion reply upgrade
1178  'admin:upgrades:discussion_replies' => 'Anovación da resposta de conversa',
1179  'discussion:upgrade:replies:create_failed' => 'Non foi posíbel converter o identificador de resposta de conversa «%s» nunha entidade.',
1180 
1185  'welcome' => "Benvida",
1186  'welcome:user' => 'Ola, %s',
1187 
1192  'email:from' => 'De',
1193  'email:to' => 'A',
1194  'email:subject' => 'Asunt',
1195  'email:body' => 'Corpo',
1196 
1197  'email:settings' => "Configuración do corre",
1198  'email:address:label' => "Enderezo de corre",
1199 
1200  'email:save:success' => "Gardouse o novo enderezo de correo. Envióuselle unha solicitude de verificación.",
1201  'email:save:fail' => "Non foi posíbel gardar o novo enderezo de correo.",
1202 
1203  'friend:newfriend:subject' => "%s engadiuno como contacto.",
1204  'friend:newfriend:body' => "%s engadiuno como contacto.
1205 
1206 Para ver o seu perfil, visite:
1207 
1208 %s
1209 
1210 Non responda a esta mensaxe.",
1211 
1212  'email:changepassword:subject' => "Cambiouse o contrasinal.",
1213  'email:changepassword:body' => "Ola, %s.
1214 
1215 Cambiouse o seu contrasinal.",
1216 
1217  'email:resetpassword:subject' => "Restableceuse o seu contrasinal",
1218  'email:resetpassword:body' => "Ola, %s.
1219 
1220 Restableceuse o seu contrasinal, que agora é «%s».",
1221 
1222  'email:changereq:subject' => "Solicitude de cambio de contrasinal.",
1223  'email:changereq:body' => "Ola, %s.
1224 
1225 Alguén (desde o enderezo IP %s) solicitou cambiar o contrasinal da súa conta.
1226 
1227 Se foi vostede, prema a ligazón embaixo. En caso contrario, ignore esta mensaxe.
1228 
1229 %s
1230 ",
1231 
1236  'default_access:settings' => "Nivel de acceso predeterminado persoal",
1237  'default_access:label' => "Acceso predeterminado",
1238  'user:default_access:success' => "Gardouse o seu novo nivel de acceso predeterminado.",
1239  'user:default_access:failure' => "Non foi posíbel gardar o seu novo nivel de acceso predeterminado.",
1240 
1245  'comments:count' => "%s comentarios",
1246  'item:object:comment' => 'Comentarios',
1247 
1248  'river:comment:object:default' => '%s deixou un comentario en %s',
1249 
1250  'generic_comments:add' => "Deixar un comentario",
1251  'generic_comments:edit' => "Editar o comentario",
1252  'generic_comments:post' => "Publicar o comentario",
1253  'generic_comments:text' => "Deixar un comentario",
1254  'generic_comments:latest' => "Últimos comentarios",
1255  'generic_comment:posted' => "Publicouse o comentario:",
1256  'generic_comment:updated' => "Actualizouse o comentario.",
1257  'generic_comment:deleted' => "Eliminouse o comentario.",
1258  'generic_comment:blank' => "Non pode enviar un comentario baleiro",
1259  'generic_comment:notfound' => "Non se atopou o comentario indicado.",
1260  'generic_comment:notfound_fallback' => "Non se atopou o comentario indicado, esta é a páxina onde se deixou o comentario.",
1261  'generic_comment:notdeleted' => "Non foi posíbel eliminar o comentario.",
1262  'generic_comment:failure' => "Non foi posíbel gardar o comentario, produciuse un erro inesperado",
1263  'generic_comment:none' => 'Non hai comentarios',
1264  'generic_comment:title' => 'Comentario de %s',
1265  'generic_comment:on' => '%s en %s',
1266  'generic_comments:latest:posted' => 'publicou un',
1267 
1268  'generic_comment:email:subject' => 'Ten un comentario novo',
1269  'generic_comment:email:body' => "Ten un comentario novo en «%s» por parte de «%s». Di así:
1270 
1271 
1272 %s
1273 
1274 
1275 Para responder ou ver a súa publicación en:
1276 
1277 %s
1278 
1279 Pode ver o perfil de %s en:
1280 
1281 %s
1282 
1283 Non responda a esta mensaxe.",
1284 
1289  'byline' => 'De %s',
1290  'byline:ingroup' => 'in the group %s',
1291  'entity:default:strapline' => 'Creou %s de %s',
1292  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Non é posíbel mostrar correctamente esta entidade. Pode que o motivo sexa que necesita dun complemento que xa non está instalado.',
1293 
1294  'entity:delete:item' => 'Item',
1295  'entity:delete:item_not_found' => 'Item not found.',
1296  'entity:delete:permission_denied' => 'You do not have permissions to delete this item.',
1297  'entity:delete:success' => '%s has been deleted.',
1298  'entity:delete:fail' => '%s could not be deleted.',
1299 
1300  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete() for user_guid [%s] as the user does not exist.',
1301 
1306  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Ao formulario fáltanlle os campos «__token» ou «__ts».',
1307  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "A páxina que estaba a usar caducou. Vólvao intentar.",
1308  'actiongatekeeper:timeerror' => 'A páxina que estaba a usar caducou. Actualize a páxina e vólvao intentar.',
1309  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Algunha razón descoñecida impediu enviar o seu formulario.',
1310  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'O tamaño dos ficheiros enviados supera o límite definido polo administrador do sitio.',
1311  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Non se permite acceder desde un dominio distinto. Vólvao intentar.",
1312 
1317  'word:blacklist' => 'e, o, a, os, as, entón, pero, mais, ela, el, un, non, tamén, sobre, agora, porén, aínda, igualmente, senón, máis, isto, iso, aquilo, parece, que, quen, cuxa, cuxo, cuxas, cuxos',
1318 
1323  'tag_names:tags' => 'Etiquetas',
1324 
1329  'js:security:token_refresh_failed' => 'Non foi posíbel contactar con %s. Pode que teña problemas ao gardar contidos. Actualize a páxina.',
1330  'js:security:token_refreshed' => 'Restableceuse a conexión con %s.',
1331  'js:lightbox:current' => "Imaxe número %s de %s",
1332 
1336  'elgg:powered' => "Construído con Elgg",
1337 
1342  "aa" => "Afar",
1343  "ab" => "Abkhazo",
1344  "af" => "Afrikaans",
1345  "am" => "Amáric",
1346  "ar" => "Árabe",
1347  "as" => "Asamés",
1348  "ay" => "Aimará",
1349  "az" => "Acerbaixano",
1350  "ba" => "Baskir",
1351  "be" => "Bielorruso",
1352  "bg" => "Búlgaro",
1353  "bh" => "Biari",
1354  "bi" => "Bislamá; bichlamar",
1355  "bn" => "Bengalí; bangla",
1356  "bo" => "Tibetano",
1357  "br" => "Bretón",
1358  "ca" => "Catalán",
1359  "cmn" => "Chinés mandarín", // ISO 639-3
1360  "co" => "Cors",
1361  "cs" => "Checho",
1362  "cy" => "Galés",
1363  "da" => "Dinamarqués",
1364  "de" => "Alemán",
1365  "dz" => "Bhutani",
1366  "el" => "Grego",
1367  "en" => "Inglés",
1368  "eo" => "Esperant",
1369  "es" => "Castelán",
1370  "et" => "Estonian",
1371  "eu" => "Éuscara",
1372  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1373  "fa" => "Persa",
1374  "fi" => "Finlandés",
1375  "fj" => "Fidxian",
1376  "fo" => "Feroés",
1377  "fr" => "Francés",
1378  "fy" => "Frisón; frisi",
1379  "ga" => "Irlandés",
1380  "gd" => "Gaélico-escocés",
1381  "gl" => "Galeg",
1382  "gn" => "Guaraní",
1383  "gu" => "Guxaratí; guzerate",
1384  "he" => "Hebráico",
1385  "ha" => "Hausa",
1386  "hi" => "Hindi; híndi; indi",
1387  "hr" => "Croata",
1388  "hu" => "Húngaro",
1389  "hy" => "Armenio",
1390  "ia" => "Interlingua",
1391  "id" => "Indonesi",
1392  "ie" => "Lingua occidental",
1393  "ik" => "Inupiaq",
1394  //"in" => "Indonesian",
1395  "is" => "Islandés",
1396  "it" => "Italiano",
1397  "iu" => "Inuktitut",
1398  "iw" => "Hebráico (obsoleto)",
1399  "ja" => "Xaponés",
1400  "ji" => "Yiddish; iídiche (obsoleto)",
1401  "jw" => "Xavanés",
1402  "ka" => "Xeorxiano",
1403  "kk" => "Casaco",
1404  "kl" => "Groenlandés",
1405  "km" => "Khmer",
1406  "kn" => "Kannada",
1407  "ko" => "Coreano",
1408  "ks" => "Cachemir",
1409  "ku" => "Curdo",
1410  "ky" => "Quirguiz",
1411  "la" => "Latín",
1412  "ln" => "Lingala",
1413  "lo" => "Laosiano",
1414  "lt" => "Lituan",
1415  "lv" => "Letón",
1416  "mg" => "Malgaxe",
1417  "mi" => "Maorí",
1418  "mk" => "Macedoni",
1419  "ml" => "Malaiala",
1420  "mn" => "Mongo",
1421  "mo" => "Moldavi",
1422  "mr" => "Marata",
1423  "ms" => "Malaio",
1424  "mt" => "Maltés",
1425  "my" => "Birmano",
1426  "na" => "Nauru",
1427  "ne" => "Nepali; nepalés",
1428  "nl" => "Neerlandés",
1429  "no" => "Noruegués",
1430  "oc" => "Occitan",
1431  "om" => "Oromo",
1432  "or" => "Oriya",
1433  "pa" => "Punjabi",
1434  "pl" => "Polaco",
1435  "ps" => "Pashto",
1436  "pt" => "Portugués",
1437  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1438  "qu" => "Quechua",
1439  "rm" => "Retorromance",
1440  "rn" => "Rundi",
1441  "ro" => "Romanés",
1442  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1443  "ru" => "Rus",
1444  "rw" => "Ruandés",
1445  "sa" => "Sánscrito",
1446  "sd" => "Sindhi",
1447  "sg" => "Sango",
1448  "sh" => "Serbocroata",
1449  "si" => "Sinhalés; cingalês",
1450  "sk" => "Eslovaco",
1451  "sl" => "Esloven",
1452  "sm" => "Samoa",
1453  "sn" => "Chona",
1454  "so" => "Somaí",
1455  "sq" => "Albanés",
1456  "sr" => "Serbi",
1457  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1458  "ss" => "Swati",
1459  "st" => "Sotho do norte",
1460  "su" => "Sudanés",
1461  "sv" => "Sueco",
1462  "sw" => "Swahili",
1463  "ta" => "Támil",
1464  "te" => "Telugú",
1465  "tg" => "Taxico",
1466  "th" => "Tailandés",
1467  "ti" => "Tigriña",
1468  "tk" => "Turcomán; turkmeno",
1469  "tl" => "Tagalo",
1470  "tn" => "Tswana",
1471  "to" => "Tonganés",
1472  "tr" => "Turc",
1473  "ts" => "ChiTsonga; XiTsonga; ShiTsonga",
1474  "tt" => "Tártaro",
1475  "tw" => "Twi",
1476  "ug" => "Uigure",
1477  "uk" => "Ucraíno",
1478  "ur" => "Urdu",
1479  "uz" => "Usbeco; uzbek",
1480  "vi" => "Vietnamita",
1481  "vo" => "Volapük",
1482  "wo" => "Wólof",
1483  "xh" => "Xhosa",
1484  //"y" => "Yiddish; iídiche",
1485  "yi" => "Yiddish; iídiche",
1486  "yo" => "Ioruba; yoruba",
1487  "za" => "Zhuang; chuang",
1488  "zh" => "Chinés",
1489  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1490  "zu" => "Zulú",
1491 
1492  "field:required" => 'Required',
1493 
1494 );