Elgg  Version 2.3
nl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Sites',
8 
13  'login' => "Aanmelden",
14  'loginok' => "Je bent aangemeld.",
15  'loginerror' => "We konden je niet aanmelden. Controleer je gegevens en probeer het nogmaals",
16  'login:empty' => "Gebruikersnaam en wachtwoord zijn verplicht.",
17  'login:baduser' => "Je account kon niet worden geladen.",
18  'auth:nopams' => "Interne fout. Geen methode voor gebruikersvalidatie gedefinieerd.",
19 
20  'logout' => "Afmelden",
21  'logoutok' => "Je bent afgemeld.",
22  'logouterror' => "We konden je niet afmelden. Probeer het nogmaals.",
23  'session_expired' => "Your session has expired. Please <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page to log in.",
24  'session_changed_user' => "You have been logged in as another user. You should <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page.",
25 
26  'loggedinrequired' => "Je moet aangemeld zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
27  'adminrequired' => "Je moet een beheerder zijn om die pagina te kunnen bekijken.",
28  'membershiprequired' => "Je moet lid zijn van deze groep om deze pagina te kunnen bekijken.",
29  'limited_access' => "Je hebt niet de juiste rechten om deze pagina te zien.",
30  'invalid_request_signature' => "The URL of the page you are trying to access is invalid or has expired",
31 
36  'exception:title' => "Fatale fout.",
37  'exception:contact_admin' => 'Er is een onherstelbare fout opgetreden en gelogd. Neem contact op met de sitebeheerder met de volgende informatie:',
38 
39  'actionundefined' => "De gevraagde actie (%s) is niet gedefinieerd in het systeem.",
40  'actionnotfound' => "Het actiebestand voor %s kon niet worden gevonden.",
41  'actionloggedout' => "Sorry, je kunt deze actie niet uitvoeren als je bent afgemeld.",
42  'actionunauthorized' => 'Je bent niet geautoriseerd om deze actie uit te voeren',
43 
44  'ajax:error' => 'Onverwacht probleem opgetreden tijdens de uitvoer van een AJAX call. Mogelijk is de verbinding met de server verloren.',
45  'ajax:not_is_xhr' => 'Je kan AJAX views niet rechtstreeks aanroepen',
46 
47  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) is een verkeerd geconfigureerde plugin. Hij is uitgeschakeld. In de Elgg documentatie kun je mogelijke oorzaken vinden (http://learn.elgg.org/).",
48  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) kan niet starten. Reden: %s',
49  'PluginException:InvalidID' => "%s is een ongeldige plugin-ID.",
50  'PluginException:InvalidPath' => "%s is een ongeldig plugin-pad.",
51  'PluginException:InvalidManifest' => 'Ongeldig manifestbestand voor plugin: %s',
52  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s is een ongeldige plugin.',
53  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s is een ongeldige plugin: %s',
54  'PluginException:NullInstantiated' => 'ElggPlugin kan niet worden geïnitieerd met null. Je moet een GUID, een plugin-ID of een pad opgeven.',
55  'ElggPlugin:MissingID' => 'Plugin-ID ontbreekt (guid %s)',
56  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Ontbrekend ElggPluginPackage voor plugin-ID %s (guid %s)',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Het bestand %s is vereist, maar kan niet gevonden worden.',
58  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'De directorynaam van de plugin moet hernoemd worden naar "%s" om overeen te komen met de ID in het manifest.',
59  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Het manifest bevat een ongeldig afhankelijkheidtype "%s".',
60  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Het manifest bevat een ongeldig aanbodtype "%s".',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => '100%
62 Ongeldig %s afhankelijkheid "%s" in plugin %s. Let op: plugins kunnen niet conflicteren met, of afhankelijk zijn van iets dat ze zelf bieden!',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Conflicts with plugin: %s',
64  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" file is present but unreadable.',
65  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Kan %s niet laden voor plugin %s (guid: %s) in %s. Controleer de rechten!',
66  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Threw exception including %s for plugin %s (guid: %s) at %s.',
67  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Kan de views-map niet openen van plugin %s (guid: %s) in %s. Controleer de rechten!',
68  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Geen ID voor plugin-guid %s!',
69  'PluginException:NoPluginName' => "De pluginnaam kon niet worden gevonden",
70  'PluginException:ParserError' => 'Fout tijdens het lezen van de manifest met API-versie %s in plugin %s',
71  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Kan geen parser vinden voor manifest API-versie %s in plugin %s.',
72  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Ontbrekend verplicht '%s' attribuut in manifest van plugin %s.",
73  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s is een ongeldige plugin. Hij is daarom uitgeschakeld.',
74  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" did not return a serializable array.',
75  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" sent output.',
76 
77  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Vereist',
78  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Adviseert',
79  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Conflicteert',
80  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'Geconflicteerd',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Biedt',
82  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioriteit',
83 
84  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Elgg-versie',
85  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'PHP-versie',
86  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'PHP-module: %s',
87  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Instelling van PHP-ini: %s',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Plugin: %s',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Na %s',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Voor %s',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s is niet geïnstalleerd',
92  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Ontbreekt',
93 
94  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Er zijn plugins die afhankelijk zijn van %s. Je moet eerst de volgende plugins uitschakelen voordat je deze kunt uitschakelen: %s',
95 
96  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Menu items gevonden zonder bovenliggende menu items om ze aan te linken',
97  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Menu item [%s] gevonden met een ontbrekend bovenliggend menu item [%s]',
98  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Dubbele registratie gevonden voor menu item [%s]',
99 
100  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'De wachtwoordvelden mogen niet leeg zijn!',
101  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Wachtwoorden moeten gelijk zijn',
102  'LoginException:BannedUser' => 'Je account is geblokkeerd. Je kunt je daarom niet aanmelden.',
103  'LoginException:UsernameFailure' => 'We konden je niet aanmelden. Controleer je gebruikersnaam.',
104  'LoginException:PasswordFailure' => 'We konden je niet aanmelden. Controleer je wachtwoord.',
105  'LoginException:AccountLocked' => 'Je account is geblokkeerd wegens te veel mislukte aanmeldpogingen.',
106  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Huidige wachtwoord incorrect.',
107  'LoginException:Unknown' => 'We konden je niet aanmelden vanwege een onbekende fout.',
108 
109  'UserFetchFailureException' => 'Kan voor user_guid [%s] niet de rechten nakijken omdat de gebruiker niet bestaat.',
110 
111  'deprecatedfunction' => 'Waarschuwing: Deze code gebruikt de niet meer gebruikte functies \'%s\' en is niet compatibel met deze versie van Elgg. ',
112 
113  'pageownerunavailable' => 'Waarschuwing: De pagina-eigenaar %d is niet toegankelijk!',
114  'viewfailure' => 'Er is een interne fout in de view %s',
115  'view:missing_param' => "De vereiste parameter '%s' mist in de weergave %s",
116  'changebookmark' => 'Wijzig je favoriet/bladwijzer voor deze pagina',
117  'noaccess' => 'De inhoud is verwijderd, is ongeldig of je hebt geen rechten om die te mogen bekijken.',
118  'error:missing_data' => 'Er missen enkele gegevens in je verzoek',
119  'save:fail' => 'Er ging iets mis bij het opslaan van je gegevens',
120  'save:success' => 'Je gegevens zijn opgeslagen',
121 
122  'error:default:title' => 'Oeps...',
123  'error:default:content' => 'Oeps... er ging iets mis.',
124  'error:400:title' => 'Het verzoek is onjuist',
125  'error:400:content' => 'Sorry, Het verzoek is onjuist of onvolledig',
126  'error:403:title' => 'Verboden',
127  'error:403:content' => 'Sorry. Je hebt geen toestemming om de opgevraagde pagina te bezoeken.',
128  'error:404:title' => 'Pagina niet gevonden',
129  'error:404:content' => 'Sorry. We konden de pagina die je opvroeg niet vinden.',
130 
131  'upload:error:ini_size' => 'Het bestand dat je wilt uploaden is te groot.',
132  'upload:error:form_size' => 'Het bestand dat je wilt uploaden is te groot.',
133  'upload:error:partial' => 'Het bestand is niet volledig geüploadet.',
134  'upload:error:no_file' => 'Je hebt geen bestand geselecteerd',
135  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
136  'upload:error:cant_write' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
137  'upload:error:extension' => 'Het geüploade bestand kan niet opgeslagen worden.',
138  'upload:error:unknown' => 'De bestandsupload is helaas mislukt.',
139 
143  'table_columns:fromView:admin' => 'Admin',
144  'table_columns:fromView:banned' => 'Banned',
145  'table_columns:fromView:container' => 'Container',
146  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Description',
147  'table_columns:fromView:link' => 'Name/Title',
148  'table_columns:fromView:icon' => 'Icon',
149  'table_columns:fromView:item' => 'Item',
150  'table_columns:fromView:language' => 'Language',
151  'table_columns:fromView:owner' => 'Owner',
152  'table_columns:fromView:time_created' => 'Time Created',
153  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Time Updated',
154  'table_columns:fromView:user' => 'User',
155 
156  'table_columns:fromProperty:description' => 'Description',
157  'table_columns:fromProperty:email' => 'Email',
158  'table_columns:fromProperty:name' => 'Name',
159  'table_columns:fromProperty:type' => 'Type',
160  'table_columns:fromProperty:username' => 'Username',
161 
162  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Subtype',
163  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Name/Title',
164  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME Type',
165  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Type',
166 
171  'name' => "Weergavenaam",
172  'email' => "E-mailadres",
173  'username' => "Gebruikersnaam",
174  'loginusername' => "Gebruikersnaam of e-mailadres",
175  'password' => "Wachtwoord",
176  'passwordagain' => "Wachtwoord (nogmaals, voor de zekerheid)",
177  'admin_option' => "Wil je deze gebruiker sitebeheerder maken? De gebruiker heeft dan alle rechten op de site.",
178  'autogen_password_option' => "Automatically generate a secure password?",
179 
184  'PRIVATE' => "Privé",
185  'LOGGED_IN' => "Aangemelde gebruikers",
186  'PUBLIC' => "Publiek",
187  'LOGGED_OUT' => "Uitgelogde leden",
188  'access:friends:label' => "Vrienden",
189  'access' => "Toegang",
190  'access:overridenotice' => "De inhoud van deze groep is alléén toegankelijk voor leden.",
191  'access:limited:label' => "Gelimiteerd",
192  'access:help' => "Het toegangsniveau",
193  'access:read' => "Toegang",
194  'access:write' => "Schrijftoegang",
195  'access:admin_only' => "Alleen voor beheerders",
196  'access:missing_name' => "Ontbrekend naam voor toegangsniveau",
197  'access:comments:change' => "Deze reacties zijn op dit moment zichtbaar voor een beperkte groep gebruikers. Bedenk goed met wie je dit wilt delen.",
198 
203  'dashboard' => "Dashboard",
204  'dashboard:nowidgets' => "Je dashboard biedt je de mogelijkheid om activiteiten en inhoud die belangrijk is voor jou is te volgen.",
205 
206  'widgets:add' => 'Voeg widgets toe',
207  'widgets:add:description' => "Klik op een widgetknop om de widget aan jouw pagina toe te voegen.",
208  'widgets:panel:close' => "Sluit widgets paneel",
209  'widgets:position:fixed' => '(Vaste positie op pagina)',
210  'widget:unavailable' => 'Je hebt deze widget al toegevoegd',
211  'widget:numbertodisplay' => 'Aantal items om weer te geven',
212 
213  'widget:delete' => 'Verwijder %s',
214  'widget:edit' => 'Pas de widget aan jouw wensen aan',
215 
216  'widgets' => "Widgets",
217  'widget' => "Widget",
218  'item:object:widget' => "Widgets",
219  'widgets:save:success' => "De widget is succesvol opgeslagen.",
220  'widgets:save:failure' => "Er ging iets mis tijdens het opslaan van je widget. Probeer het nog een keer.",
221  'widgets:add:success' => "De widget is toegevoegd.",
222  'widgets:add:failure' => "De widget kon niet worden toegevoegd.",
223  'widgets:move:failure' => "De nieuwe widgetpositie kon niet worden opgeslagen.",
224  'widgets:remove:failure' => "De widget kan niet worden verwijderd",
225 
230  'group' => "Groep",
231  'item:group' => "Groepen",
232 
237  'user' => "Gebruiker",
238  'item:user' => "Gebruikers",
239 
244  'friends' => "Vrienden",
245  'friends:yours' => "Jouw vrienden",
246  'friends:owned' => "Vrienden van %s",
247  'friend:add' => "Voeg toe als vriend",
248  'friend:remove' => "Verwijder vriend",
249 
250  'friends:add:successful' => "Je hebt %s succesvol toegevoegd als vriend.",
251  'friends:add:duplicate' => "You're already friends with %s",
252  'friends:add:failure' => "We konden %s niet toevoegen als vriend. Probeer het nogmaals.",
253 
254  'friends:remove:successful' => "Je hebt %s succesvol verwijderd als vriend.",
255  'friends:remove:no_friend' => "You and %s are not friends",
256  'friends:remove:failure' => "We konden %s niet verwijderen als vriend. Probeer het nogmaals.",
257 
258  'friends:none' => "Deze gebruiker heeft nog niemand toegevoegd als vriend.",
259  'friends:none:you' => "Je hebt nog niemand toegevoegd als vriend!",
260 
261  'friends:none:found' => "Geen vrienden gevonden.",
262 
263  'friends:of:none' => "Deze gebruiker is nog door niemand toegevoegd als vriend. ",
264  'friends:of:none:you' => "Nog niemand heeft jou als vriend toegevoegd. Om beter vindbaar te zijn raden we je aan om je profiel in of aan te vullen, en om content te plaatsen: discussies, blogs etc.",
265 
266  'friends:of:owned' => "Mensen die %s als vriend hebben",
267 
268  'friends:of' => "Vrienden van",
269  'friends:collections' => "Vriendenlijsten",
270  'collections:add' => "Nieuwe lijst",
271  'friends:collections:add' => "Nieuwe lijst met vrienden",
272  'friends:addfriends' => "Voeg vrienden toe",
273  'friends:collectionname' => "Lijstnaam",
274  'friends:collectionfriends' => "Vrienden in de lijst",
275  'friends:collectionedit' => "Bewerk deze lijst",
276  'friends:nocollections' => "Je hebt nog geen lijst.",
277  'friends:collectiondeleted' => "Je lijst is verwijderd.",
278  'friends:collectiondeletefailed' => "We konden je lijst niet verwijderen. Mogelijk heb je geen toegang, of er was een ander probleem.",
279  'friends:collectionadded' => "Je lijst werd succesvol aangemaakt",
280  'friends:nocollectionname' => "Je moet je lijst een naam geven voordat die opgeslagen kan worden.",
281  'friends:collections:members' => "Leden in de lijst",
282  'friends:collections:edit' => "Bewerk lijst",
283  'friends:collections:edited' => "Lijst bijgewerkt",
284  'friends:collection:edit_failed' => 'De lijst kon niet worden opgeslagen.',
285 
286  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',
287 
288  'avatar' => 'Avatar',
289  'avatar:noaccess' => "Je hebt geen rechten om de avatar van deze gebruiker te bewerken.",
290  'avatar:create' => 'Maak je avatar',
291  'avatar:edit' => 'Bewerk avatar',
292  'avatar:preview' => 'Voorbeeld',
293  'avatar:upload' => 'Upload een nieuwe avatar',
294  'avatar:current' => 'Huidige avatar',
295  'avatar:remove' => 'Verwijder je avatar en gebruik het standaard icoon',
296  'avatar:crop:title' => 'Avatar bijsnijden',
297  'avatar:upload:instructions' => "Je avatar wordt weergegeven op verschillende plaatsen op de site. Je kunt je avatar zo vaak als je wilt vervangen. (Ondersteunde bestandsformaten: GIF, JPG of PNG)",
298  'avatar:create:instructions' => 'Hieronder kun je de avatar aanpassen door hem in een vierkant bij te snijden. Een voorbeeld zal hiernaast verschijnen. Zodra je tevreden bent met het voorbeeld klik je op de knop \'Maak avatar\'. Deze aangepaste versie zal worden gebruikt op verschillende plaatsen op de site en is zichtbaar voor andere gebruikers.',
299  'avatar:upload:success' => 'Avatar succesvol geüpload',
300  'avatar:upload:fail' => 'Upload van avatar mislukt',
301  'avatar:resize:fail' => 'Schalen van de avatar mislukt',
302  'avatar:crop:success' => 'Bijsnijden van de avatar succesvol',
303  'avatar:crop:fail' => 'Bijsnijden van de avatar mislukt',
304  'avatar:remove:success' => 'Avatar succesvol verwijderd',
305  'avatar:remove:fail' => 'Avatar verwijderen is mislukt',
306 
307  'profile:edit' => 'Bewerk profiel',
308  'profile:aboutme' => "Over mij",
309  'profile:description' => "Over mij",
310  'profile:briefdescription' => "Korte omschrijving",
311  'profile:location' => "Locatie",
312  'profile:skills' => "Vaardigheden",
313  'profile:interests' => "Interesses",
314  'profile:contactemail' => "Contact e-mailadres",
315  'profile:phone' => "Telefoon",
316  'profile:mobile' => "Mobiele telefoon",
317  'profile:website' => "Website",
318  'profile:twitter' => "Twitter gebruikersnaam",
319  'profile:saved' => "Je profiel is succesvol opgeslagen.",
320 
321  'profile:field:text' => 'Korte tekst',
322  'profile:field:longtext' => 'Groot tekstveld',
323  'profile:field:tags' => 'Tags',
324  'profile:field:url' => 'Webadres',
325  'profile:field:email' => 'E-mailadres',
326  'profile:field:location' => 'Locatie',
327  'profile:field:date' => 'Datum',
328 
329  'admin:appearance:profile_fields' => 'Bewerk profielvelden',
330  'profile:edit:default' => 'Bewerk profielvelden',
331  'profile:label' => "Profiellabel",
332  'profile:type' => "Profieltype",
333  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Verwijderen van het profielveld is mislukt',
334  'profile:editdefault:delete:success' => 'Standaard profielitem verwijderd!',
335  'profile:defaultprofile:reset' => 'Standaard systeemprofiel herstellen',
336  'profile:resetdefault' => 'Standaardprofiel herstellen',
337  'profile:resetdefault:confirm' => 'Weet je zeker dat je de aangepaste profielvelden wilt verwijderen?',
338  'profile:explainchangefields' => "Je kunt de bestaande profielvelden vervangen met die van jou. Dit doe je met behulp van onderstaand formulier.
339 
340 Geef het nieuwe profielveld een label, bijvoorbeeld: 'Favoriete team'. Selecteer vervolgens het veldtype, bijvoorbeeld: tekst, url, tags. Klik daarna op de knop 'Toevoegen'. Om de velden te sorteren sleep je ze met het handvat naast het label. Voor het bewerken van het label klik je op de tekst van het label om het bewerkbaar te maken.
341 
342 Je kunt op elk moment terugkeren naar het standaardprofiel, maar dan gaat alle informatie die al ingevoerd was in aangepaste velden op de profielpagina's verloren.",
343  'profile:editdefault:success' => 'Item succesvol toegevoegd aan het standaardprofiel
344 ',
345  'profile:editdefault:fail' => 'Het standaardprofiel kon niet worden opgeslagen',
346  'profile:field_too_long' => 'Je profielinformatie kon niet worden opgeslagen omdat de sectie \'%s\' te lang is.',
347  'profile:noaccess' => "Je hebt onvoldoende rechten om dit profiel te bewerken",
348  'profile:invalid_email' => '%s moet een geldig e-mailadres zijn.',
349 
350 
354  'feed:rss' => 'Abonneer je op de RSS-feed',
358  'link:view' => 'Bekijk link',
359  'link:view:all' => 'Bekijk alles',
360 
361 
365  'river' => "River",
366  'river:friend:user:default' => "%s is nu bevriend met %s",
367  'river:update:user:avatar' => '%s heeft een nieuwe avatar',
368  'river:update:user:profile' => '%s heeft zijn profiel bijgewerkt',
369  'river:noaccess' => 'Je hebt geen toegang tot dit item.',
370  'river:posted:generic' => '%s plaatste',
371  'riveritem:single:user' => 'een gebruiker',
372  'riveritem:plural:user' => 'sommige gebruikers',
373  'river:ingroup' => 'in de groep %s',
374  'river:none' => 'Geen activiteit',
375  'river:update' => 'Update van %s',
376  'river:delete' => 'Verwijder deze activiteit',
377  'river:delete:success' => 'Activity item has been deleted',
378  'river:delete:fail' => 'Activity item could not be deleted',
379  'river:delete:lack_permission' => 'You lack permission to delete this activity item',
380  'river:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete for user_guid [%s] as the user does not exist.',
381  'river:subject:invalid_subject' => 'Ongeldige gebruiker',
382  'activity:owner' => 'Bekijk activiteit',
383 
384  'river:widget:title' => "Activiteit",
385  'river:widget:description' => "Toon de laatste activiteit",
386  'river:widget:type' => "Activiteittype",
387  'river:widgets:friends' => 'Activiteit van vrienden',
388  'river:widgets:all' => 'Alle activiteit op de site',
389 
393  'notifications:usersettings' => "Notificatie-instellingen",
394  'notification:method:email' => 'E-mail',
395 
396  'notifications:usersettings:save:ok' => "Je notificatie-instellingen zijn succesvol opgeslagen.",
397  'notifications:usersettings:save:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van je notificatie-instellingen.",
398 
399  'notification:subject' => 'Notificatie over \'%s\'',
400  'notification:body' => 'Bekijk de nieuwe activiteit op %s',
401 
406  'search' => "Zoeken",
407  'searchtitle' => "Zoeken: %s",
408  'users:searchtitle' => "Zoeken naar gebruikers: %s",
409  'groups:searchtitle' => "Zoeken naar groepen: %s",
410  'advancedsearchtitle' => "%s gevonden met %s",
411  'notfound' => "Geen resultaten gevonden.",
412  'next' => "Volgende",
413  'previous' => "Vorige",
414 
415  'viewtype:change' => "Wijzig de wijze van weergave",
416  'viewtype:list' => "Lijstweergave",
417  'viewtype:gallery' => "Galerij",
418 
419  'tag:search:startblurb' => "Items gevonden met '%s':",
420 
421  'user:search:startblurb' => "Gebruikers gevonden met '%s':",
422  'user:search:finishblurb' => "Klik hier om meer te zien!",
423 
424  'group:search:startblurb' => "Groepen met '%s':",
425  'group:search:finishblurb' => "Klik hier om meer te zien! ",
426  'search:go' => 'Ga',
427  'userpicker:only_friends' => 'Alleen vrienden',
428 
433  'account' => "Account",
434  'settings' => "Instellingen",
435  'tools' => "Tools",
436  'settings:edit' => 'Bewerk instellingen',
437 
438  'register' => "Registreer",
439  'registerok' => "Je hebt je succesvol geregistreerd op %s.",
440  'registerbad' => "Je registratie is niet gelukt vanwege een onbekende fout.",
441  'registerdisabled' => "Je kunt je op dit moment niet registreren.",
442  'register:fields' => 'Alle velden zijn verplicht',
443 
444  'registration:notemail' => 'Het opgegeven e-mailadres lijkt niet te kloppen. Het e-mailadres moet het format aaa@bbbb.ccc hebben!',
445  'registration:userexists' => 'Deze gebruikersnaam bestaat al.',
446  'registration:usernametooshort' => 'Je gebruikersnaam moet minimaal %u karakters lang zijn.',
447  'registration:usernametoolong' => 'Je gebruikersnaam is te lang. Je kunt maximaal %u karakters gebruiken.',
448  'registration:passwordtooshort' => 'Het wachtwoord moet minimaal %u karakters lang zijn.',
449  'registration:dupeemail' => 'Dit e-mailadres is al geregistreerd.',
450  'registration:invalidchars' => 'Sorry, je gebruikersnaam bevat het volgende ongeldige karakter: %s
451 De volgende karakters zijn niet toegestaan: %s',
452  'registration:emailnotvalid' => 'Sorry, het opgegeven e-mailadres is ongeldig op dit systeem',
453  'registration:passwordnotvalid' => 'Sorry, het opgegeven wachtwoord is ongeldig op dit systeem',
454  'registration:usernamenotvalid' => 'Sorry, de opgegeven gebruikersnaam is ongeldig op dit systeem',
455 
456  'adduser' => "Gebruiker toevoegen",
457  'adduser:ok' => "Nieuwe gebruiker is succesvol aangemaakt.",
458  'adduser:bad' => "De nieuwe gebruiker kon niet worden aangemaakt.",
459 
460  'user:set:name' => "Instellingen van accountnaam",
461  'user:name:label' => "Mijn weergavenaam",
462  'user:name:success' => "Je weergavenaam is succesvol gewijzigd.",
463  'user:name:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van je weergavenaam.",
464 
465  'user:set:password' => "Accountwachtwoord",
466  'user:current_password:label' => 'Huidige wachtwoord',
467  'user:password:label' => "Je nieuwe wachtwoord",
468  'user:password2:label' => "Nogmaals je nieuwe wachtwoord",
469  'user:password:success' => "Wachtwoord gewijzigd",
470  'user:password:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van je wachtwoord.",
471  'user:password:fail:notsame' => "De twee wachtwoorden komen niet overeen!",
472  'user:password:fail:tooshort' => "Het wachtwoord is te kort!",
473  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Het opgegeven huidige wachtwoord is onjuist.',
474  'user:changepassword:unknown_user' => 'Ongeldige gebruiker',
475  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Hiermee wijzig je je wachtwoord.',
476 
477  'user:set:language' => "Taalinstelling",
478  'user:language:label' => "Jouw taal",
479  'user:language:success' => "Je taalinstelling is gewijzigd.",
480  'user:language:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van je taalinstelling.",
481 
482  'user:username:notfound' => 'Gebruikersnaam %s niet gevonden.',
483 
484  'user:password:lost' => 'Wachtwoord vergeten',
485  'user:password:changereq:success' => 'De aanvraag voor een nieuw wachtwoord is gelukt. Er wordt een e-mail verstuurd.',
486  'user:password:changereq:fail' => 'Er kan geen nieuw wachtwoord aangevraagd worden.',
487 
488  'user:password:text' => 'Om een nieuw wachtwoord aan te vragen vul je hieronder je gebruikersnaam of e-mailadres In. Klik daarna op de knop \'Aanvragen\'.',
489 
490  'user:persistent' => 'Onthoud mij',
491 
492  'walled_garden:welcome' => 'Welkom bij',
493 
497  'menu:page:header:administer' => 'Beheer',
498  'menu:page:header:configure' => 'Configureer',
499  'menu:page:header:develop' => 'Ontwikkel',
500  'menu:page:header:default' => 'Andere',
501 
502  'admin:view_site' => 'Bekijk website',
503  'admin:loggedin' => 'Aangemeld als %s',
504  'admin:menu' => 'Menu',
505 
506  'admin:configuration:success' => "Je instellingen zijn opgeslagen.",
507  'admin:configuration:fail' => "Je instellingen zijn niet opgeslagen.",
508  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Kan \'%s\' niet als datamap opslaan, omdat het geen absoluut pad is.',
509  'admin:configuration:default_limit' => 'Het aantal items per pagina moet minstens 1 zijn.',
510 
511  'admin:unknown_section' => 'Ongeldige beheersectie.',
512 
513  'admin' => "Beheer",
514  'admin:description' => "Het beheerpaneel maakt het mogelijk het hele systeem te beheren: van gebruikersbeheer tot hoe plugins zich gedragen. Kies een optie om te beginnen.",
515 
516  'admin:statistics' => "Statistieken",
517  'admin:statistics:overview' => 'Overzicht',
518  'admin:statistics:server' => 'Serverinformatie',
519  'admin:statistics:cron' => 'Cron',
520  'admin:cron:record' => 'Laatste Cron Jobs',
521  'admin:cron:period' => 'Cron periode',
522  'admin:cron:friendly' => 'Laatst afgerond',
523  'admin:cron:date' => 'Datum en tijd',
524  'admin:cron:msg' => 'Bericht',
525  'admin:cron:started' => 'Cron jobs voor "%s" zijn gestart om %s',
526  'admin:cron:complete' => 'Cron jobs voor "%s" zijn afgerond om %s',
527 
528  'admin:appearance' => 'Uiterlijk',
529  'admin:administer_utilities' => 'Hulpmiddelen',
530  'admin:develop_utilities' => 'Hulpmiddelen',
531  'admin:configure_utilities' => 'Hulpmiddelen',
532  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
533 
534  'admin:users' => "Gebruikers",
535  'admin:users:online' => 'Op dit moment online',
536  'admin:users:newest' => 'Nieuwste',
537  'admin:users:admins' => 'Beheerders',
538  'admin:users:add' => 'Nieuwe gebruiker',
539  'admin:users:description' => "Dit beheerpaneel maakt het mogelijk om gebruikersinstellingen te wijzigen. Kies hieronder een optie om te beginnen.",
540  'admin:users:adduser:label' => "Klik hier om een nieuwe gebruiker toe te voegen.",
541  'admin:users:opt:linktext' => "Configureer gebruikers.",
542  'admin:users:opt:description' => "Configureer gebruikers- en accountinformatie",
543  'admin:users:find' => 'Zoek',
544 
545  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Onderhoudsmodus',
546  'admin:upgrades' => 'Upgrades',
547 
548  'admin:settings' => 'Instellingen',
549  'admin:settings:basic' => 'Basisinstellingen',
550  'admin:settings:advanced' => 'Geavanceerde instellingen',
551  'admin:site:description' => "Via dit beheerpaneel kun je de algemene instellingen van de site beheren. Kies een optie om te beginnen.",
552  'admin:site:opt:linktext' => "Configureer site",
553  'admin:settings:in_settings_file' => 'Deze instelling configureer je in settings.php',
554 
555  'admin:legend:security' => 'Veiligheid',
556  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg gebruikt een sleutel om veiligheidstokens voor verschillende doeleinden te genereren. ',
557  'admin:site:secret_regenerated' => "Het 'sitegeheim' is opnieuw gegenereerd. ",
558  'admin:site:secret:regenerate' => "Genereer het 'sitegeheim' opnieuw",
559  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Let op: als je het 'sitegeheim' opnieuw laat genereren, dan kunnen sommige gebruikers daar wat hinder van ondervinden. De tokens die in 'Onthoud mij'-cookies, e-mailvalidatie-aanvragen, validatiecodes en meer zit worden dan opnieuw gemaakt.",
560  'site_secret:current_strength' => 'Sterkte van de sleutel',
561  'site_secret:strength:weak' => "Zwak",
562  'site_secret:strength_msg:weak' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren!",
563  'site_secret:strength:moderate' => "Middelmatig",
564  'site_secret:strength_msg:moderate' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren, zodat je de meeste veiligheid voor je site hebt.",
565  'site_secret:strength:strong' => "Sterk",
566  'site_secret:strength_msg:strong' => "Jouw 'sitegeheim' is sterk genoeg. Je hoeft het niet opnieuw te genereren.",
567 
568  'admin:dashboard' => 'Dashboard',
569  'admin:widget:online_users' => 'Online gebruikers',
570  'admin:widget:online_users:help' => 'Toont een lijst met gebruikers die nu op de site zijn',
571  'admin:widget:new_users' => 'Nieuwe gebruikers',
572  'admin:widget:new_users:help' => 'Toon de nieuwste gebruikers',
573  'admin:widget:banned_users' => 'Gebande gebruikers',
574  'admin:widget:banned_users:help' => 'Toon de gebande gebruikers',
575  'admin:widget:content_stats' => 'Inhoud statistieken',
576  'admin:widget:content_stats:help' => 'Blijf op de hoogte van de inhoud die door de gebruikers is gemaakt',
577  'admin:widget:cron_status' => 'Cron status',
578  'admin:widget:cron_status:help' => 'Toont de status van de laatste afronding van de cron jobs',
579  'widget:content_stats:type' => 'Type inhoud',
580  'widget:content_stats:number' => 'Aantal',
581 
582  'admin:widget:admin_welcome' => 'Welkom',
583  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Een korte introductie op het beheerdeel van Elgg",
584  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
585 'Welkom in Elgg! Op dit moment kijk je naar het beheerdersdashboard. Dit is makkelijk om te zien wat er op je site gebeurt.',
586 
587  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
588 "Navigatie door het beheerders gedeelte is mogelijk via de menu's aan e rechterkant. Het is opgedeeld in drie secties:
589 <dl>
590 <dt>Beheer</dt><dd>Dagelijkse taken zoals de controle op gemelde inhoud, het controleren wie er online is, en bekijken van statistieken.</dd>
591 <dt>Configureer</dt><dd>Gelegenheid taken, zoals het instellen van de naam van de site of het activeren van een plugin.</dd>
592 <dt>Ontwikkel</dt><dd>Voor ontwikkelaars die plugin maken of themes ontwikkelen. (Vereist een ontwikkelaars plugin.)</dd>
593 </dl>",
594 
595  // argh, this is ugly
596  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br>Controleer de links onderaan de pagina voor meer informatie en bedankt voor het gebruik van Elgg!',
597 
598  'admin:widget:control_panel' => 'Configuratiescherm',
599  'admin:widget:control_panel:help' => "Biedt snelle toegang tot veelgebruikte opties",
600 
601  'admin:cache:flush' => 'Wis de caches',
602  'admin:cache:flushed' => "De sitecache is gewist",
603 
604  'admin:footer:faq' => 'Veelgestelde vragen voor beheerders',
605  'admin:footer:manual' => 'Beheerdershandleiding',
606  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg communityforums',
607  'admin:footer:blog' => 'Elgg blog',
608 
609  'admin:plugins:category:all' => 'Alle plugins',
610  'admin:plugins:category:active' => 'Actieve plugins',
611  'admin:plugins:category:inactive' => 'Uitgeschakelde plugins',
612  'admin:plugins:category:admin' => 'Beheer',
613  'admin:plugins:category:bundled' => 'Meegeleverd',
614  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Niet meegeleverd',
615  'admin:plugins:category:content' => 'Inhoud',
616  'admin:plugins:category:development' => 'Ontwikkelaars',
617  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Uitbreidingen',
618  'admin:plugins:category:api' => 'Services/API',
619  'admin:plugins:category:communication' => 'Communicatie',
620  'admin:plugins:category:security' => 'Beveiliging en spam',
621  'admin:plugins:category:social' => 'Sociaal',
622  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
623  'admin:plugins:category:theme' => 'Themes',
624  'admin:plugins:category:widget' => 'Widgets',
625  'admin:plugins:category:utility' => 'Hulpmiddelen',
626 
627  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Onbekende plugin.',
628  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Onbekend bestand.',
629 
630  'admin:notices:could_not_delete' => 'Kon melding niet verwijderen',
631  'item:object:admin_notice' => 'Bericht voor sitebeheerder',
632 
633  'admin:options' => 'Beheeropties',
634 
639  'plugins:disabled' => 'Plugins worden niet geladen, omdat een bestand genaamd "disabled" in de mod-directory gevonden is.',
640  'plugins:settings:save:ok' => "De instellingen voor de plugin '%s' zijn succesvol opgeslagen.",
641  'plugins:settings:save:fail' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de instellingen voor de plugin '%s'.",
642  'plugins:usersettings:save:ok' => "Gebruikersinstellingen voor de plugin '%s' zijn succesvol opgeslagen.",
643  'plugins:usersettings:save:fail' => "Er is een fout opgetreden tijden het opslaan van de gebruikersinstellingen van de plugin '%s'.",
644  'item:object:plugin' => 'Plugins',
645 
646  'admin:plugins' => "Plugins",
647  'admin:plugins:activate_all' => 'Alles activeren',
648  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Alles deactiveren',
649  'admin:plugins:activate' => 'Activeren',
650  'admin:plugins:deactivate' => 'Deactiveren',
651  'admin:plugins:description' => "Via dit beheerpaneel kun je de verschillende tools van de site beheren en configureren.",
652  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configureer tools",
653  'admin:plugins:opt:description' => "Configureer de tools die zijn geïnstalleerd op de site.",
654  'admin:plugins:label:id' => "ID",
655  'admin:plugins:label:name' => "Naam",
656  'admin:plugins:label:author' => "Auteur",
657  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
658  'admin:plugins:label:categories' => 'Categorieën',
659  'admin:plugins:label:licence' => "Licentie",
660  'admin:plugins:label:website' => "Website",
661  'admin:plugins:label:info' => "Info",
662  'admin:plugins:label:files' => "Bestanden",
663  'admin:plugins:label:resources' => "Bronnen",
664  'admin:plugins:label:screenshots' => "Schermafbeeldingen",
665  'admin:plugins:label:repository' => "Code",
666  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Meld een probleem",
667  'admin:plugins:label:donate' => "Doneer",
668  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'Meer informatie',
669  'admin:plugins:label:version' => 'Versie',
670  'admin:plugins:label:location' => 'Locatie',
671  'admin:plugins:label:contributors' => 'Bijdragers',
672  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Naam',
673  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'E-mailadres',
674  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Website',
675  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Community-gebruikersnaam',
676  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Omschrijving',
677  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Afhankelijkheden',
678 
679  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Deze plugin heeft onvervulde afhankelijkheden en kan niet worden geactiveerd. Controleer de afhankelijkheden onder \'meer info\'.',
680  'admin:plugins:warning:invalid' => '%s is geen geldige plugin voor Elgg. Controleer <a href="http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin" target="_blank">de Elgg-documentatie</a> voor handige tips.',
681  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Controleer <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">de Elgg documentatie</a> voor tips met betrekking tot foutopsporing.',
682  'admin:plugins:cannot_activate' => 'kan niet activeren',
683  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'cannot deactivate',
684  'admin:plugins:already:active' => 'De geselecteerde plugin(s) is/zijn al actief',
685  'admin:plugins:already:inactive' => 'De geselecteerde plugin(s) is/zijn al inactief',
686 
687  'admin:plugins:set_priority:yes' => "%s herordend.",
688  'admin:plugins:set_priority:no' => "Herordenen mislukt voor %s.",
689  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Herordenen mislukt voor %s. Fout: %s",
690  'admin:plugins:deactivate:yes' => "%s uitgeschakeld.",
691  'admin:plugins:deactivate:no' => "%s kon niet worden uitgeschakeld.",
692  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "%s kon niet worden uitgeschakeld. Fout: %s",
693  'admin:plugins:activate:yes' => "%s geactiveerd.",
694  'admin:plugins:activate:no' => "%s kon niet worden geactiveerd.",
695  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "%s kon niet worden uitgeschakeld. Fout: %s",
696  'admin:plugins:categories:all' => 'Alle categorieën',
697  'admin:plugins:plugin_website' => 'Plugin website',
698  'admin:plugins:author' => '%s',
699  'admin:plugins:version' => 'Versie %s',
700  'admin:plugin_settings' => 'Plugin-instellingen',
701  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'Deze plugin is geactiveerd maar heeft onvervulde afhankelijkheden. Je kunt problemen ervaren. Bekijk \'meer informatie\' hieronder voor details.',
702 
703  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Type',
704  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Naam',
705  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Geteste waarde',
706  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Echte waarde',
707  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Commentaar',
708 
709  'admin:statistics:description' => "Dit is een overzicht van onder andere gebruikersstatistieken van de site. Als je meer gedetailleerde informatie nodig hebt, is er een professionele beheerfunctie beschikbaar.",
710  'admin:statistics:opt:description' => "Bekijk statistische gegevens over gebruikers en objecten op de site.",
711  'admin:statistics:opt:linktext' => "Bekijk statistieken",
712  'admin:statistics:label:basic' => "Basis sitestatistieken",
713  'admin:statistics:label:numentities' => "Entities op de site",
714  'admin:statistics:label:numusers' => "Aantal gebruikers",
715  'admin:statistics:label:numonline' => "Aantal gebruikers online",
716  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Online gebruikers",
717  'admin:statistics:label:admins'=>"Beheerders",
718  'admin:statistics:label:version' => "Elgg-versie",
719  'admin:statistics:label:version:release' => "Release",
720  'admin:statistics:label:version:version' => "Versie",
721 
722  'admin:server:label:php' => 'PHP',
723  'admin:server:label:web_server' => 'Webserver',
724  'admin:server:label:server' => 'Server',
725  'admin:server:label:log_location' => 'Locatie van log',
726  'admin:server:label:php_version' => 'PHP-versie',
727  'admin:server:label:php_ini' => 'Locatie van PHP-.inibestand',
728  'admin:server:label:php_log' => 'PHP-log',
729  'admin:server:label:mem_avail' => 'Geheugen beschikbaar',
730  'admin:server:label:mem_used' => 'Geheugen gebruikt',
731  'admin:server:error_log' => "Foutlog van webserver",
732  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maximale POST-grootte',
733  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maximale grootte van uploadbestanden',
734  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(PS: post_max_size moet groter zijn dan deze waarde om uploads van deze grootte te ondersteunen)',
735  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
736  'admin:server:memcache:inactive' => '
737  Memcache is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
738  For improved performance, it is recommended that you enable and configure memcache.
739  ',
740 
741  'admin:user:label:search' => "Gebruikers zoeken:",
742  'admin:user:label:searchbutton' => "Zoek",
743 
744  'admin:user:ban:no' => "Kan gebruiker niet blokkeren",
745  'admin:user:ban:yes' => "Gebruiker geblokkeerd.",
746  'admin:user:self:ban:no' => "Je kunt jezelf niet blokkeren",
747  'admin:user:unban:no' => "Kan gebruiker niet deblokkeren",
748  'admin:user:unban:yes' => "Gebruiker gedeblokkeerd.",
749  'admin:user:delete:no' => "Kan gebruiker niet verwijderen",
750  'admin:user:delete:yes' => "De gebruiker %s is verwijderd",
751  'admin:user:self:delete:no' => "Je kunt jezelf niet verwijderen",
752 
753  'admin:user:resetpassword:yes' => "Wachtwoord gereset, gebruiker op de hoogte gebracht.",
754  'admin:user:resetpassword:no' => "Wachtwoord kon niet worden gereset.",
755 
756  'admin:user:makeadmin:yes' => "Gebruiker is nu een beheerder.",
757  'admin:user:makeadmin:no' => "Gebruiker kon geen beheerder worden gemaakt.",
758 
759  'admin:user:removeadmin:yes' => "Gebruiker is geen beheerder meer.",
760  'admin:user:removeadmin:no' => "We konden de beheerrechten van deze gebruiker niet verwijderen.",
761  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Je kunt jezelf de beheerrechten niet afnemen!",
762 
763  'admin:appearance:menu_items' => 'Menu-items',
764  'admin:menu_items:configure' => 'Configureer items in het hoofdmenu',
765  'admin:menu_items:description' => 'Selecteer welke menu-items je als hoofditems wilt zien. Ongebruikte items zullen worden toegevoegd aan "Meer" aan het einde van de lijst.',
766  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Verwijder links uit het menu?',
767  'admin:menu_items:saved' => 'Menu-items opgeslagen.',
768  'admin:add_menu_item' => 'Voeg een eigen menu-item toe',
769  'admin:add_menu_item:description' => 'Vul de weergavenaam en URL in om een eigen menu-item toe te voegen aan het navigatiemenu.',
770 
771  'admin:appearance:default_widgets' => 'Standaardwidgets',
772  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Onbekend widgettype',
773  'admin:default_widgets:instructions' => 'Plaats, verwijder, positioneer en configureer standaardwidgets voor de geselecteerde widgetpagina. Deze wijzigingen hebben alleen effect op nieuwe gebruikers.',
774 
775  'admin:robots.txt:instructions' => "Je kunt hieronder de robots.txt van de site bewerken.",
776  'admin:robots.txt:plugins' => "Plugins zullen het volgende toevoegen aan de robots.txt:",
777  'admin:robots.txt:subdir' => "De robots.txt-tool zal niet werken, omdat Elgg in een submap is geïnstalleerd.",
778  'admin:robots.txt:physical' => "De robots.txt tool zal niet werken omdat er een fysiek robots.txt bestand aanwezig is.",
779 
780  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'De site is offline in verband met onderhoud.',
781  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Je kunt de onderhoudsmodus het beste alléén gebruiken als er sprake is van een upgrade, of als je grote veranderingen aan de site wilt aanbrengen.
782 Wanneer de site in onderhoudsmodus is kunnen alleen sitebeheerders inloggen en de site bekijken!',
783  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Onderhoudsmodus',
784  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Bericht dat gebruikers zien als de site in onderhoudsmodus is',
785  'admin:maintenance_mode:saved' => 'De instellingen voor onderhoudsmodus zijn opgeslagen',
786  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'De site is in onderhoudsmodus.',
787  'admin:login' => 'Login voor sitebeheerder',
788 
793  'usersettings:description' => "Het paneel voor gebruikersinstellingen geeft je controle over al je persoonlijke instellingen: van gebruikersmanagement tot hoe plugins zijn geconfigureerd. Kies een optie om te beginnen.",
794 
795  'usersettings:statistics' => "Jouw statistieken",
796  'usersettings:statistics:opt:description' => "Bekijk statistische gegevens van gebruikers en objecten op je site.",
797  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Accountstatistieken",
798 
799  'usersettings:statistics:login_history' => "Login History",
800  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Date",
801  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP Address",
802 
803  'usersettings:user' => "Jouw instellingen",
804  'usersettings:user:opt:description' => "Hier kun je je gebruikersinstellingen configureren.",
805  'usersettings:user:opt:linktext' => "Wijzig je instellingen",
806 
807  'usersettings:plugins' => "Plugins",
808  'usersettings:plugins:opt:description' => "Configureer instellingen (als die er zijn) voor je actieve plugins.",
809  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configureer je plugins",
810 
811  'usersettings:plugins:description' => "Dit paneel staat je toe persoonlijke instellingen te maken voor plugins die door de sitebeheerder zijn geïnstalleerd.",
812  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Jouw inhoud",
813 
814  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Jouw details",
815  'usersettings:statistics:label:name' => "Volledige naam",
816  'usersettings:statistics:label:email' => "E-mailadres",
817  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Lid sinds",
818  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Laatst aangemeld op",
819 
824  'river:all' => 'Alle site-activiteit',
825  'river:mine' => 'Mijn activiteit',
826  'river:owner' => 'Activiteit van %s',
827  'river:friends' => 'Activiteit van vrienden',
828  'river:select' => 'Toon %s',
829  'river:comments:more' => '+%u meer',
830  'river:comments:all' => 'Bekijk alle %u reacties',
831  'river:generic_comment' => 'reageerde op %s %s',
832 
833  'friends:widget:description' => "Toont een aantal van je vrienden.",
834  'friends:num_display' => "Aantal vrienden om weer te geven",
835  'friends:icon_size' => "Grootte van de avatar",
836  'friends:tiny' => "Klein",
837  'friends:small' => "Normaal",
838 
843  'icon:size' => "Grootte van de avatar",
844  'icon:size:topbar' => "Bovenbalk",
845  'icon:size:tiny' => "Extra klein",
846  'icon:size:small' => "Klein",
847  'icon:size:medium' => "Normaal",
848  'icon:size:large' => "Groot",
849  'icon:size:master' => "Extra groot",
850 
855  'save' => "Opslaan",
856  'reset' => 'Wis',
857  'publish' => "Publiceer",
858  'cancel' => "Annuleren",
859  'saving' => "Bezig met opslaan ...",
860  'update' => "Wijzig",
861  'preview' => "Voorbeeld",
862  'edit' => "Bewerk",
863  'delete' => "Verwijder",
864  'accept' => "Accepteer",
865  'reject' => "Afwijzen",
866  'decline' => "Afwijzen",
867  'approve' => "Toestaan",
868  'activate' => "Activeren",
869  'deactivate' => "Deactiveren",
870  'disapprove' => "Afkeuren",
871  'revoke' => "Intrekken",
872  'load' => "Laden",
873  'upload' => "Upload",
874  'download' => "Download",
875  'ban' => "Blokkeer",
876  'unban' => "Deblokkeer",
877  'banned' => "Geblokkeerd",
878  'enable' => "Activeren",
879  'disable' => "Deactiveren",
880  'request' => "Aanvraag",
881  'complete' => "Compleet",
882  'open' => 'Open',
883  'close' => 'Sluiten',
884  'hide' => 'Verbergen',
885  'show' => 'Tonen',
886  'reply' => "Antwoord",
887  'more' => 'Meer',
888  'more_info' => 'Meer informatie',
889  'comments' => 'Reacties',
890  'import' => 'Import',
891  'export' => 'Export',
892  'untitled' => 'Geen titel',
893  'help' => 'Help',
894  'send' => 'Verstuur',
895  'post' => 'Plaats',
896  'submit' => 'Verstuur',
897  'comment' => 'Reageer',
898  'upgrade' => 'Upgrade',
899  'sort' => 'Sorteer',
900  'filter' => 'Filter',
901  'new' => 'Nieuw',
902  'add' => 'Voeg toe',
903  'create' => 'Aanmaken',
904  'remove' => 'Verwijder',
905  'revert' => 'Herstel',
906 
907  'site' => 'Website',
908  'activity' => 'Activiteit',
909  'members' => 'Leden',
910  'menu' => 'Menu',
911 
912  'up' => 'Omhoog',
913  'down' => 'Omlaag',
914  'top' => 'Boven',
915  'bottom' => 'Beneden',
916  'right' => 'Rechts',
917  'left' => 'Links',
918  'back' => 'Terug',
919 
920  'invite' => "Uitnodigen",
921 
922  'resetpassword' => "Wachtwoord resetten",
923  'changepassword' => "Wachtwoord wijzigen",
924  'makeadmin' => "Geef sitebeheerderrechten",
925  'removeadmin' => "Trek sitebeheerderrechten in",
926 
927  'option:yes' => "Ja",
928  'option:no' => "Nee",
929 
930  'unknown' => 'Onbekend',
931  'never' => 'Nooit',
932 
933  'active' => 'Actief',
934  'total' => 'Totaal',
935 
936  'ok' => 'OK',
937  'any' => 'Welke dan ook',
938  'error' => 'Fout',
939 
940  'other' => 'Andere',
941  'options' => 'Opties',
942  'advanced' => 'Geavanceerd',
943 
944  'learnmore' => "Klik hier voor meer informatie.",
945  'unknown_error' => 'Onbekende fout',
946 
947  'content' => "inhoud",
948  'content:latest' => 'Laatste activiteit',
949  'content:latest:blurb' => 'Of klik hier om de laatste inhoud van de hele site te bekijken',
950 
951  'link:text' => 'bekijk link',
952 
957  'question:areyousure' => 'Weet je het zeker?',
958 
963  'status' => 'Status',
964  'status:unsaved_draft' => 'Niet-opgeslagen concept',
965  'status:draft' => 'Concept',
966  'status:unpublished' => 'Ongepubliceerd',
967  'status:published' => 'Gepubliceerd',
968  'status:featured' => 'Uitgelicht',
969  'status:open' => 'Open',
970  'status:closed' => 'Gesloten',
971 
976  'sort:newest' => 'Nieuwste',
977  'sort:popular' => 'Populair',
978  'sort:alpha' => 'Alfabetisch',
979  'sort:priority' => 'Prioriteit',
980 
985  'title' => "Titel",
986  'description' => "Omschrijving",
987  'tags' => "Tags",
988  'all' => "Alle",
989  'mine' => "Mijn",
990 
991  'by' => 'door',
992  'none' => 'geen',
993 
994  'annotations' => "Opmerkingen",
995  'relationships' => "Relaties",
996  'metadata' => "Metadata",
997  'tagcloud' => "Tag-cloud",
998 
999  'on' => 'Aan',
1000  'off' => 'Uit',
1001 
1006  'edit:this' => 'Bewerk dit',
1007  'delete:this' => 'Verwijder dit',
1008  'comment:this' => 'Reageer hierop',
1009 
1014  'deleteconfirm' => "Weet je zeker dat je dit item wilt verwijderen?",
1015  'deleteconfirm:plural' => "Weet je zeker dat je deze items wilt verwijderen?",
1016  'fileexists' => "Er is reeds een bestand geüpload. Om het te vervangen selecteer het hieronder:",
1017 
1022  'useradd:subject' => 'Gebruikersaccount aangemaakt',
1023  'useradd:body' => '%s,
1024 
1025 Een gebruikers account is voor jou aangemaakt op %s. Om je aan te melden, klikt hier:
1026 
1027 %s
1028 
1029 En meld je aan met de volgende gegevens:
1030 
1031 Gebruikersnaam: %s
1032 Wachtwoord: %s
1033 
1034 Als je bent aangemeld raden we je aan om je wachtwoord direct te wijzigen.',
1035 
1040  'systemmessages:dismiss' => "Klik om te verbergen",
1041 
1042 
1047  'importsuccess' => "Importeren van data was succesvol",
1048  'importfail' => "OpenDD data importeren is mislukt.",
1049 
1054  'friendlytime:justnow' => "zojuist",
1055  'friendlytime:minutes' => "%s minuten geleden",
1056  'friendlytime:minutes:singular' => "een minuut geleden",
1057  'friendlytime:hours' => "%s uren geleden",
1058  'friendlytime:hours:singular' => "een uur geleden",
1059  'friendlytime:days' => "%s dagen geleden",
1060  'friendlytime:days:singular' => "gisteren",
1061  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ G:i',
1062 
1063  'friendlytime:future:minutes' => "over %s minuten",
1064  'friendlytime:future:minutes:singular' => "zometeen",
1065  'friendlytime:future:hours' => "over %s uur",
1066  'friendlytime:future:hours:singular' => "over een uurtje",
1067  'friendlytime:future:days' => "over %s dagen",
1068  'friendlytime:future:days:singular' => "morgen",
1069 
1070  'date:month:01' => '%s januari',
1071  'date:month:02' => '%s februari',
1072  'date:month:03' => '%s maart',
1073  'date:month:04' => '%s april',
1074  'date:month:05' => '%s mei',
1075  'date:month:06' => '%s juni',
1076  'date:month:07' => '%s juli',
1077  'date:month:08' => '%s augustus',
1078  'date:month:09' => '%s september',
1079  'date:month:10' => '%s oktober',
1080  'date:month:11' => '%s november',
1081  'date:month:12' => '%s december',
1082 
1083  'date:month:short:01' => '%s jan',
1084  'date:month:short:02' => '%s feb',
1085  'date:month:short:03' => '%s mrt',
1086  'date:month:short:04' => '%s apr',
1087  'date:month:short:05' => '%s mei',
1088  'date:month:short:06' => '%s jun',
1089  'date:month:short:07' => '%s jul',
1090  'date:month:short:08' => '%s aug',
1091  'date:month:short:09' => '%s sep',
1092  'date:month:short:10' => '%s okt',
1093  'date:month:short:11' => '%s nov',
1094  'date:month:short:12' => '%s dec',
1095 
1096  'date:weekday:0' => 'zondag',
1097  'date:weekday:1' => 'maandag',
1098  'date:weekday:2' => 'dinsdag',
1099  'date:weekday:3' => 'woensdag',
1100  'date:weekday:4' => 'donderdag',
1101  'date:weekday:5' => 'vrijdag',
1102  'date:weekday:6' => 'zaterdag',
1103 
1104  'date:weekday:short:0' => 'zo',
1105  'date:weekday:short:1' => 'ma',
1106  'date:weekday:short:2' => 'di',
1107  'date:weekday:short:3' => 'wo',
1108  'date:weekday:short:4' => 'do',
1109  'date:weekday:short:5' => 'vr',
1110  'date:weekday:short:6' => 'za',
1111 
1112  'interval:minute' => 'Elke minuut',
1113  'interval:fiveminute' => 'Elke vijf minuten',
1114  'interval:fifteenmin' => 'Elke vijftien minuten',
1115  'interval:halfhour' => 'Elk half uur',
1116  'interval:hourly' => 'Elk uur',
1117  'interval:daily' => 'Elke dag',
1118  'interval:weekly' => 'Elke week',
1119  'interval:monthly' => 'Elke maand',
1120  'interval:yearly' => 'Elk jaar',
1121  'interval:reboot' => 'Bij opnieuw opstarten',
1122 
1127  'installation:sitename' => "De naam van je site (bijvoorbeeld 'Mijn sociale netwerksite'):",
1128  'installation:sitedescription' => "Korte omschrijving van je site (optioneel)",
1129  'installation:wwwroot' => "De site-URL, gevolgd door een slash:",
1130  'installation:path' => "Het volledige pad naar de hoofdmap van de site op de schijf, gevolgd door een slash:",
1131  'installation:dataroot' => "Het volledige pad naar de map waar de uploads worden opgeslagen, gevolgd door een slash:",
1132  'installation:dataroot:warning' => "Je moet deze map handmatig aanmaken. Je plaatst de map <strong>buiten</strong> de mapstructuur van de Elgg-installatie!",
1133  'installation:sitepermissions' => "Het standaard toegangsniveau:",
1134  'installation:language' => "De standaardtaal voor de site:",
1135  'installation:debug' => "Debug mode geeft extra informatie die gebruikt kan worden om fouten te achterhalen. Let op: dit vertraagt het systeem! Gebruik dit alleen als je problemen ondervindt. ",
1136  'installation:debug:label' => "Logniveau:",
1137  'installation:debug:none' => 'Debug-mode uitschakelen (aanbevolen)',
1138  'installation:debug:error' => 'Alleen kritieke fouten weergeven',
1139  'installation:debug:warning' => 'Fouten en waarschuwingen weergeven',
1140  'installation:debug:notice' => 'Log alle fouten, waarschuwingen en mededelingen',
1141  'installation:debug:info' => 'Log alles',
1142 
1143  // Walled Garden support
1144  'installation:registration:description' => 'Registratie is standaard ingeschakeld. Je kunt dit uitschakelen als je niet wilt dat gebruikers zichzelf kunnen registreren.',
1145  'installation:registration:label' => 'Nieuwe gebruikers mogen zich registreren',
1146  'installation:walled_garden:description' => 'Maak van deze site een privénetwerk. Dit zorgt ervoor dat niet-aangemelde gebruikers niets kunnen zien van deze site, tenzij inhoud die geplaatst wordt specifiek publiekelijk is gedeeld.',
1147  'installation:walled_garden:label' => 'Alleen aangemelde gebruikers mogen pagina\'s zien.',
1148 
1149  'installation:view' => "Geeft de view op die standaard wordt gebruikt binnen de site, of laat het leeg voor de standaardview. Bij twijfel, laat de standaard staan!",
1150 
1151  'installation:siteemail' => "Site e-mailadres (dit wordt gebruikt voor het verzenden van systeem e-mails):",
1152  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1153  'installation:default_limit' => "Standaard aantal items per pagina",
1154 
1155  'admin:site:access:warning' => "Het wijzigen van de toegangsinstellingen is alleen van toepassing op nieuwe content.",
1156  'installation:allow_user_default_access:description' => "Als je dit aanvinkt hebben individuele gebruikers de mogelijkheid om hun eigen standaard toegangsniveau in te stellen. Dit kan anders zijn dan de standaardinstelling van de site.",
1157  'installation:allow_user_default_access:label' => "Gebruikers standaardtoegang toestaan",
1158 
1159  'installation:simplecache:description' => "De simple cache verhoogt de performance door statische content te cachen, waaronder sommige CSS- en Javascriptbestanden. Normaal gezien wil je dit aan hebben staan.",
1160  'installation:simplecache:label' => "Gebruik simple cache",
1161 
1162  'installation:cache_symlink:description' => "De symbolic link naar de simple cache map staat de webserver toe om statische content te serveren zonder de engine te starten. Dat kan de performance van de server sterk verbeteren",
1163  'installation:cache_symlink:label' => "Gebruik een symbolic link naar de simple cache directory (aanbevolen)",
1164  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolic link is aangemaakt. Indien je deze link wilt verwijderen, verwijder de symbolic link directory van de server",
1165  'installation:cache_symlink:paths' => 'Correctly configured symbolic link must link <i>%s</i> to <i>%s</i>',
1166  'installation:cache_symlink:error' => "Vanwege de server configuratie kan de symbolic link configuratie niet automatisch worden aangemaakt. Kijk naar de documentatie hoe je de link handmatig aan kunt maken.",
1167 
1168  'installation:minify:description' => "De 'simple cache' kan tevens de prestaties verbeteren door JavaScript- en CSS-bestanden te comprimeren. Dit vereist dat 'simple cache' aanstaat. ",
1169  'installation:minify_js:label' => "JavaScript comprimeren (aangeraden)",
1170  'installation:minify_css:label' => "CSS comprimeren (aangeraden)",
1171 
1172  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Je moet het bestand .htaccess zodanig wijzigen dat het pad geïnjecteerd wordt in de GET-parameter __elgg_uri (je kunt install/config/htaccess.dist als voorbeeld gebruiken).",
1173  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg kan niet zelf de rewrite-rules testen. Controleer dat curl werkt en dat er geen IP-restricties zijn die localhost connecties blokkeren.",
1174 
1175  'installation:systemcache:description' => "De systeemcache verlaagt de laadtijd van de Elgg-engine door data te cachen naar bestanden.",
1176  'installation:systemcache:label' => "Gebruik systeemcache (aanbevolen)",
1177 
1178  'admin:legend:system' => 'Systeem',
1179  'admin:legend:caching' => 'Caching',
1180  'admin:legend:content_access' => 'Toegang tot content',
1181  'admin:legend:site_access' => 'Toegang tot de site',
1182  'admin:legend:debug' => 'Debugging en loggen',
1183 
1184  'upgrading' => 'Bijwerken',
1185  'upgrade:core' => 'Je Elgg-installatie is bijgewerkt',
1186  'upgrade:unlock' => 'Ontgrendel upgrade',
1187  'upgrade:unlock:confirm' => "De database is geblokkeerd door een andere upgrade. Meerdere upgrades tegelijkertijd laten lopen is gevaarlijk. Je moet alleen verder gaan als je zeker weet dat er geen andere upgrade draait. Ontgrendelen?",
1188  'upgrade:locked' => "Upgrade is niet mogelijk: er loopt reeds een upgrade. Om de upgrade te ontgrendelen bezoek je de beheersectie.",
1189  'upgrade:unlock:success' => "Upgrade succesvol ontgrendeld",
1190  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Upgrade niet mogelijk.',
1191  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1192  'Deze installatie kan niet worden geüpgrade omdat er \'legacy views\' zijn ontdekt in de Elgg \'core views\' map. Deze views zijn verouderd en moeten worden verwijderd om Elgg correct te laten functioneren. Als je geen wijzigingen hebt gemaakt aan de Elgg-core kun je de map verwijderen en vervangen met de inhoud uit de laatste versie van Elgg, die je kunt vinden op <a href="http://elgg.org" target="_blank">elgg.org</a>.<br><br>
1193 
1194 Als je meer gedetailleerde instructie wilt, ga je naar de <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">documentatie \'Upgrading Elgg\'</a>. Als je hulp nodig hebt, plaats je je vraag op de <a href="http://community.elgg.org/pg/groups/discussion/" target="_blank">Community Support Forums</a>.',
1195 
1196  'update:twitter_api:deactivated' => 'Twitter API (voorheen Twitter Service) is uitgeschakeld tijdens de upgrade. Activeer deze zelf weer als het nodig is.',
1197  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (voorheen OAuth Lib) is uitgeschakeld tijdens de upgrade. Activeer deze zelf weer als het nodig is.',
1198  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren! Zie ook: Configureren &gt; Instellingen &gt; Geavanceerd",
1199  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "We raden je ten zeerste aan om je 'sitegeheim' opnieuw te genereren! Zie ook: Configureren &gt; Instellingen &gt; Geavanceerd",
1200 
1201  'deprecated:function' => '%s() is vervangen door %s()',
1202 
1203  'admin:pending_upgrades' => 'Er zijn belangrijke upgrades waar je beter nu meteen aandacht aan kunt schenken!',
1204  'admin:view_upgrades' => 'Bekijk de upgrades.',
1205  'item:object:elgg_upgrade' => 'Site-upgrades',
1206  'admin:upgrades:none' => 'De installatie is up-to-date!',
1207 
1208  'upgrade:item_count' => 'Er zijn <b>%s</b> zaken die geüpgrade moeten worden.',
1209  'upgrade:warning' => 'Let op: dit kan lang duren, als je een grote site hebt!',
1210  'upgrade:success_count' => 'Geüpgraded:',
1211  'upgrade:error_count' => 'Fouten:',
1212  'upgrade:river_update_failed' => 'Het updaten van de activiteitstroom voor het item met de ID %s is helaas niet gelukt.',
1213  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Het is helaas niet gelukt om de tijdsdatering voor het item met het ID %s te updaten.',
1214  'upgrade:finished' => 'Upgrade is voltooid.',
1215  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>De upgrade is afgerond, maar er zijn fouten geconstateerd. Ververs de pagina en probeer de upgrade opnieuw uit te voeren.</p></p><br />Als de fouten zich opnieuw voordoen, kijk dan in je serverlog of daar een mogelijke oorzaak te vinden is. Je kunt bijstand krijgen bij het oplossen van de fout op de community van Elgg <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">in de groep \'technisch(e) support\'</a>',
1216 
1217  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1218  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Align database GUID columns',
1219 
1224  'welcome' => "Welkom",
1225  'welcome:user' => 'Welkom %s',
1226 
1231  'email:from' => 'Van',
1232  'email:to' => 'Aan',
1233  'email:subject' => 'Titel',
1234  'email:body' => 'Bericht',
1235 
1236  'email:settings' => "E-mailinstellingen",
1237  'email:address:label' => "Jouw e-mailadres",
1238 
1239  'email:save:success' => "Het nieuwe e-mail adres is opgeslagen, en er wordt verificatie gevraagd.",
1240  'email:save:fail' => "Je nieuwe e-mailadres kon niet worden opgeslagen.",
1241 
1242  'friend:newfriend:subject' => "%s heeft jou toegevoegd als vriend!",
1243  'friend:newfriend:body' => "Hallo!
1244 
1245 %s heeft jou toegevoegd als vriend.
1246 
1247 Om zijn/haar profiel te bekijken klik je hier:
1248 
1249 %s
1250 
1251 ---
1252 
1253 Dit is een automatisch aangemaakt bericht. Je kunt hier niet op reageren. ",
1254 
1255  'email:changepassword:subject' => "Wachtwoord gewijzigd!",
1256  'email:changepassword:body' => "Beste %s,
1257 
1258 Je wachtwoord is gewijzigd.",
1259 
1260  'email:resetpassword:subject' => "Wachtwoord reset!",
1261  'email:resetpassword:body' => "Beste %s,
1262 
1263 Je wachtwoord is gereset naar: %s",
1264 
1265  'email:changereq:subject' => "Aanvraag om het wachtwoord te wijzigen.",
1266  'email:changereq:body' => "Beste %s,
1267 
1268 Iemand (van het IP adres %s) heeft een wijziging van het wachtwoord voor dit account aangevraagd.
1269 
1270 Indien jij deze persoon bent, klik dan op onderstaande link. In het andere geval kun je deze email negeren.
1271 
1272 %s
1273 ",
1274 
1279  'default_access:settings' => "Je standaard toegangsniveau",
1280  'default_access:label' => "Standaardtoegang",
1281  'user:default_access:success' => "Je nieuwe standaard toegangsniveau is opgeslagen.",
1282  'user:default_access:failure' => "Je nieuwe standaard toegangsniveau is niet opgeslagen.",
1283 
1288  'comments:count' => "%s reacties",
1289  'item:object:comment' => 'Reacties',
1290 
1291  'river:comment:object:default' => '%s reageerde op %s',
1292 
1293  'generic_comments:add' => "Voeg een reactie toe",
1294  'generic_comments:edit' => "Reactie bewerken",
1295  'generic_comments:post' => "Plaats reactie",
1296  'generic_comments:text' => "Reactie",
1297  'generic_comments:latest' => "Laatste reacties",
1298  'generic_comment:posted' => "Je reactie is succesvol geplaatst.",
1299  'generic_comment:updated' => "De reactie is gewijzigd",
1300  'generic_comment:deleted' => "Je reactie is succesvol verwijderd.",
1301  'generic_comment:blank' => "Sorry, je moet wel wat invullen voordat we je reactie kunnen opslaan!",
1302  'generic_comment:notfound' => "Sorry, we konden de opgegeven reactie niet vinden.",
1303  'generic_comment:notfound_fallback' => "Sorry, we konden de opgegeven reactie niet vinden, maar we hebben je doorgestuurd naar de pagina waar de reactie is achtergelaten.",
1304  'generic_comment:notdeleted' => "Sorry, we konden deze reactie niet verwijderen.",
1305  'generic_comment:failure' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van je reactie. Probeer het nogmaals.",
1306  'generic_comment:none' => 'Geen reacties',
1307  'generic_comment:title' => 'Reactie door %s',
1308  'generic_comment:on' => '%s op %s',
1309  'generic_comments:latest:posted' => 'plaatste een',
1310 
1311  'generic_comment:email:subject' => 'Er is een nieuwe reactie!',
1312  'generic_comment:email:body' => "Hoi!
1313 
1314 Er is een nieuwe reactie op je item %s. De reactie die %s gaf is:
1315 
1316 %s
1317 
1318 Om te antwoorden of het originele item te zien, klik je hier:
1319 
1320 %s
1321 
1322 Wil je eerst het profiel van %s bekijken? Klik dan hier: %s
1323 
1324 ---
1325 
1326 Dit is een automatisch aangemaakt bericht. Je kunt hier niet op reageren.",
1327 
1332  'byline' => 'Door %s',
1333  'byline:ingroup' => 'in de groep %s',
1334  'entity:default:strapline' => 'Aangemaakt op %s door %s',
1335  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Deze entity kan niet correct worden weergegeven. Dit kan komen doordat er ondersteuning nodig is van een plugin die niet meer is geïnstalleerd.',
1336 
1337  'entity:delete:item' => 'Item',
1338  'entity:delete:item_not_found' => 'Item niet gevonden',
1339  'entity:delete:permission_denied' => 'U beschikt niet over de juiste rechten om dit item te verwijderen.',
1340  'entity:delete:success' => '%s is verwijderd.',
1341  'entity:delete:fail' => '%s kon niet worden verwijderd.',
1342 
1343  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Kan canDelete() voor user_guid [%s] niet nakijken omdat de gebruiker niet bestaat.',
1344 
1349  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Het formulier mist __token en/of __ts veld(en)',
1350  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Er was een probleem (token mismatch). Dit betekent waarschijnlijk dat de gebruikte pagina verlopen was. Probeer het nogmaals.",
1351  'actiongatekeeper:timeerror' => 'De gebruikte pagina is verlopen. Ververs en probeer het nogmaals.',
1352  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Sorry. Het formulier kon niet worden verwerkt om onbekende reden.',
1353  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'De totale grootte van de ge-uploade bestanden is meer dan is toegestaan door de site beheerder',
1354  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Je mag niet inloggen vanaf een ander domein. Ga naar het juiste adres (url) en probeer het nogmaals.",
1355 
1360  'word:blacklist' => 'en, het, dan, maar, hij, zijn, haar, hem, een, niet, ook, ongeveer, nu, dus, wel, toch, is, anders, omgekeerd, maar dus, in plaats daarvan, intussen, derhalve, dit, lijkt, wat, wie, wiens, wie dan ook, wie dan ook',
1361 
1366  'tag_names:tags' => 'Tags',
1367 
1372  'js:security:token_refresh_failed' => 'Kan geen verbinding maken met %s. Je kunt problemen ervaren tijdens het opslaan van content.',
1373  'js:security:token_refreshed' => 'Verbinding met %s is hersteld!',
1374  'js:lightbox:current' => "afbeelding %s van %s",
1375 
1379  'elgg:powered' => "Aangedreven door Elgg",
1380 
1385  "aa" => "Afar",
1386  "ab" => "Abkhazian",
1387  "af" => "Afrikaans",
1388  "am" => "Amharic",
1389  "ar" => "Arabic",
1390  "as" => "Assamese",
1391  "ay" => "Aymara",
1392  "az" => "Azerbaijani",
1393  "ba" => "Bashkir",
1394  "be" => "Byelorussian",
1395  "bg" => "Bulgarian",
1396  "bh" => "Bihari",
1397  "bi" => "Bislama",
1398  "bn" => "Bengali; Bangla",
1399  "bo" => "Tibetan",
1400  "br" => "Breton",
1401  "ca" => "Catalan",
1402  "cmn" => "Mandarijn Chinees", // ISO 639-3
1403  "co" => "Corsican",
1404  "cs" => "Czech",
1405  "cy" => "Welsh",
1406  "da" => "Danish",
1407  "de" => "Duits",
1408  "dz" => "Bhutani",
1409  "el" => "Greek",
1410  "en" => "Engels",
1411  "eo" => "Esperanto",
1412  "es" => "Spanish",
1413  "et" => "Estonian",
1414  "eu" => "Basque",
1415  "eu_es" => "Baskisch (Spanje)",
1416  "fa" => "Persian",
1417  "fi" => "Finnish",
1418  "fj" => "Fiji",
1419  "fo" => "Faeroese",
1420  "fr" => "Frans",
1421  "fy" => "Frisian",
1422  "ga" => "Irish",
1423  "gd" => "Scots / Gaelic",
1424  "gl" => "Galician",
1425  "gn" => "Guarani",
1426  "gu" => "Gujarati",
1427  "he" => "Hebrew",
1428  "ha" => "Hausa",
1429  "hi" => "Hindi",
1430  "hr" => "Croatian",
1431  "hu" => "Hungarian",
1432  "hy" => "Armenian",
1433  "ia" => "Interlingua",
1434  "id" => "Indonesian",
1435  "ie" => "Interlingue",
1436  "ik" => "Inupiak",
1437  //"in" => "Indonesian",
1438  "is" => "Icelandic",
1439  "it" => "Italian",
1440  "iu" => "Inuktitut",
1441  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1442  "ja" => "Japanese",
1443  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1444  "jw" => "Javanese",
1445  "ka" => "Georgian",
1446  "kk" => "Kazakh",
1447  "kl" => "Greenlandic",
1448  "km" => "Cambodian",
1449  "kn" => "Kannada",
1450  "ko" => "Korean",
1451  "ks" => "Kashmiri",
1452  "ku" => "Kurdish",
1453  "ky" => "Kirghiz",
1454  "la" => "Latin",
1455  "ln" => "Lingala",
1456  "lo" => "Laothian",
1457  "lt" => "Lithuanian",
1458  "lv" => "Latvian/Lettish",
1459  "mg" => "Malagasy",
1460  "mi" => "Maori",
1461  "mk" => "Macedonian",
1462  "ml" => "Malayalam",
1463  "mn" => "Mongolian",
1464  "mo" => "Moldavian",
1465  "mr" => "Marathi",
1466  "ms" => "Malay",
1467  "mt" => "Maltese",
1468  "my" => "Burmese",
1469  "na" => "Nauru",
1470  "ne" => "Nepali",
1471  "nl" => "Nederlands",
1472  "no" => "Norwegian",
1473  "oc" => "Occitan",
1474  "om" => "(Afan) Oromo",
1475  "or" => "Oriya",
1476  "pa" => "Punjabi",
1477  "pl" => "Polish",
1478  "ps" => "Pashto / Pushto",
1479  "pt" => "Portuguese",
1480  "pt_br" => "Portugees (Brazilië)",
1481  "qu" => "Quechua",
1482  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1483  "rn" => "Kirundi",
1484  "ro" => "Romanian",
1485  "ro_ro" => "Romeens (Roemenië)",
1486  "ru" => "Russian",
1487  "rw" => "Kinyarwanda",
1488  "sa" => "Sanskrit",
1489  "sd" => "Sindhi",
1490  "sg" => "Sangro",
1491  "sh" => "Serbo-Croatian",
1492  "si" => "Singhalese",
1493  "sk" => "Slovak",
1494  "sl" => "Slovenian",
1495  "sm" => "Samoan",
1496  "sn" => "Shona",
1497  "so" => "Somali",
1498  "sq" => "Albanian",
1499  "sr" => "Serbian",
1500  "sr_latin" => "Servisch (Latijn)",
1501  "ss" => "Siswati",
1502  "st" => "Sesotho",
1503  "su" => "Sundanese",
1504  "sv" => "Swedish",
1505  "sw" => "Swahili",
1506  "ta" => "Tamil",
1507  "te" => "Tegulu",
1508  "tg" => "Tajik",
1509  "th" => "Thai",
1510  "ti" => "Tigrinya",
1511  "tk" => "Turkmen",
1512  "tl" => "Tagalog",
1513  "tn" => "Setswana",
1514  "to" => "Tonga",
1515  "tr" => "Turkish",
1516  "ts" => "Tsonga",
1517  "tt" => "Tatar",
1518  "tw" => "Twi",
1519  "ug" => "Uigur",
1520  "uk" => "Ukrainian",
1521  "ur" => "Urdu",
1522  "uz" => "Uzbek",
1523  "vi" => "Vietnamese",
1524  "vo" => "Volapuk",
1525  "wo" => "Wolof",
1526  "xh" => "Xhosa",
1527  //"y" => "Yiddish",
1528  "yi" => "Yiddish",
1529  "yo" => "Yoruba",
1530  "za" => "Zuang",
1531  "zh" => "Chinese",
1532  "zh_hans" => "Vereenvoudigd Chinees",
1533  "zu" => "Zulu",
1534 
1535  "field:required" => 'Vereist',
1536 
1537 );