Elgg  Version 2.3
pl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Strony',
8 
13  'login' => "Zaloguj",
14  'loginok' => "Zostałeś zalogowany.",
15  'loginerror' => "Nie można się zalogować. Upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe i spróbuj ponownie ",
16  'login:empty' => "Wymagana jest nazwa użytkownika lub adres e-mail.",
17  'login:baduser' => "Nie można było wczytać konta użytkownika.",
18  'auth:nopams' => "Błąd wewnętrzny. Brak zainstalowanej metody uwierzytelniania użytkowników.",
19 
20  'logout' => "Wyloguj",
21  'logoutok' => "Zostałeś wylogowany.",
22  'logouterror' => "Nie można się wylogować, spróbuj ponownie.",
23  'session_expired' => "Twoja sesja się przedawniła. Odśwież stroną aby zalogować się ponownie.",
24 
25  'loggedinrequired' => "Strona dostępna tylko dla zalogowanych.",
26  'adminrequired' => "Strona dostępna tylko dla administratorów.",
27  'membershiprequired' => "Strona dostępna tylko dla członków grupy.",
28  'limited_access' => "Nie masz uprawnień do wyświetlania wskazanej strony.",
29 
30 
35  'exception:title' => "Błąd krytyczny.",
36  'exception:contact_admin' => 'Wystąpił nieodwracalny błąd. Skontaktuj się z administratorem, podając następującą informację:',
37 
38  'actionundefined' => "Żądana akcja (%s) nie została zdefiniowana w systemie.",
39  'actionnotfound' => "Nie odnaleziono pliku akcji %s.",
40  'actionloggedout' => "Przepraszamy, nie możesz wykonać tej akcji będąc wylogowany.",
41  'actionunauthorized' => 'Nie masz uprawnień do wykonania tej akcji.',
42 
43  'ajax:error' => 'Unexpected error while performing an AJAX call. Maybe the connection to the server is lost.',
44  'ajax:not_is_xhr' => 'You cannot access AJAX views directly',
45 
46  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) to źle skonfigurowany plugin i został wyłączony. Proszę sprawdzić możliwe przyczyny na wiki (http://docs.elgg.org/wiki/).",
47  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) nie mógł wystartować i został wyłączony. Przyczyna: %s',
48  'PluginException:InvalidID' => "%s jest niepoprawnym identyfikatorem rozszerzenia.",
49  'PluginException:InvalidPath' => "%s jest niepoprawną ścieżką rozszerzenia.",
50  'PluginException:InvalidManifest' => 'Niepoprawny plik manifestu w rozszerzeniu %s',
51  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s nie jest poprawnym rozszerzeniem.',
52  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s nie jest poprawnym rozszerzeniem: %s',
53  'PluginException:NullInstantiated' => 'Nie można było utworzyć instancji ElggPlugin. Musisz przekazać GUID, identyfikator rozszerzenia lub pełną ścieżkę.',
54  'ElggPlugin:MissingID' => 'Brak identyfikatora rozszerzenia (guid %s)',
55  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Brak ElggPluginPackage dla identyfikatora %s (guid %s)',
56  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Nie znaleziono wymaganego pliku "%s".',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Katalog tego rozszerzenia musi mieć zmienioną nazwę na "%s" aby być zgodny z ID ustawionym w manifeście.',
58  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Ten manifest zawiera niepoprawny rodzaj zależności "%s".',
59  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Ten manifest zawiera niepoprawny typ zależności "provides" "%s".',
60  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Wykryto niepoprawną %s zależność "%s" w rozszerzeniu %s. Rozszerzenie nie może konfliktować ze sobą lub wymagać zależności, którą sam zapewnia.',
61  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Nie można wczytać %s dla rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
62  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Nie można otworzyć katalogu widoków rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
63  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Brak identyfikatora rozszerzenia guid %s!',
64  'PluginException:NoPluginName' => "Nie można znaleźć nazwy rozszerzenia.",
65  'PluginException:ParserError' => 'Błąd w trakcie parsowania manifestu dla wersji API %s w rozszerzeniu %s.',
66  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Nie znaleziono parsera dla wersji API manifestu %s w rozszerzeniu %s.',
67  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Brak wymaganego atrybutu '%s' w manifeście rozszerzenia %s.",
68  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s jest niepoprawnym rozszerzeniem i został wyłączony.',
69 
70  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Wymaga',
71  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Sugeruje',
72  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Konfliktuje',
73  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'Skonfliktowany',
74  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Zapewnia',
75  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Priorytet',
76 
77  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Wersja Elgg',
78  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Wersja PHP',
79  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Rozszerzenie PHP: %s',
80  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Ustawienie INI dla PHP: %s',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Rozszerzenie: %s',
82  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Poniżej %s',
83  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Powyżej %s',
84  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s jest niezainstalowany',
85  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Brak',
86 
87  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Inne rozszerzenia korzystają z %s jako zależności. Aby go wyłączyć, musisz najpierw wyłączyć następujące rozszerzenia: %s',
88 
89  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Menu items found without parents to link them to',
90  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Menu item [%s] found with a missing parent[%s]',
91  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Duplicate registration found for menu item [%s]',
92 
93  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Hasło nie może być puste',
94  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Hasła muszą być jednakowe',
95  'LoginException:BannedUser' => 'Zostałeś zbanowany na tej stronie i nie możesz się logować',
96  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nie można się zalogować. Sprawdź nazwę użytkownika/e-mail oraz hasło.',
97  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nie można się zalogować. Sprawdź nazwę użytkownika/e-mail oraz hasło.',
98  'LoginException:AccountLocked' => 'Twoje konto zostało zablokowane z powodu zbyt wielu nieudanych prób logowania.',
99  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Nie powiodła się weryfikacja obecnego hasła.',
100  'LoginException:Unknown' => 'Nie można się zalogować z powodu nieznanego błędu.',
101 
102  'UserFetchFailureException' => 'Cannot check permission for user_guid [%s] as the user does not exist.',
103 
104  'deprecatedfunction' => 'Uwaga: Ten kod używa zdeprecjonowanej funkcji \'%s\' i nie jest kompatybilny z tą wersją Elgg.',
105 
106  'pageownerunavailable' => 'Uwaga: Właściciel strony %d jest niedostępny!',
107  'viewfailure' => 'Wystąpił wewnętrzny błąd w widoku %s',
108  'view:missing_param' => "Nie znaleziono wymaganego parametru '%s' w widoku %s",
109  'changebookmark' => 'Proszę zaktualizować swoją zakładkę dla tej strony',
110  'noaccess' => 'Treść, którą usiłujesz wyświetlić, została usunięta lub nie masz uprawnień do jej przeglądania.',
111  'error:missing_data' => 'Zabrakło pewnych danych w twoim zapytaniu',
112  'save:fail' => 'Zapis danych nie powiódł się',
113  'save:success' => 'Twoje dane zostały zapisane',
114 
115  'error:default:title' => 'Ojoj...',
116  'error:default:content' => 'Kurza twarz... coś poszło nie tak',
117  'error:400:title' => 'Bad request',
118  'error:400:content' => 'Sorry. The request is invalid or incomplete.',
119  'error:403:title' => 'Forbidden',
120  'error:403:content' => 'Sorry. You are not allowed to access the requested page.',
121  'error:404:title' => 'Nie znaleziono strony',
122  'error:404:content' => 'Przepraszamy. Nie można znaleźć wskazanej strony.',
123 
124  'upload:error:ini_size' => 'Plik, który usiłujesz wgrać, jest za duży.',
125  'upload:error:form_size' => 'Plik, który usiłujesz wgrać, jest za duży.',
126  'upload:error:partial' => 'Wgrywanie pliku nie zostało ukończone.',
127  'upload:error:no_file' => 'Nie wybrano pliku.',
128  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
129  'upload:error:cant_write' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
130  'upload:error:extension' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
131  'upload:error:unknown' => 'Wgrywanie pliku nie powiodło się.',
132 
133 
138  'name' => "Wyświetlana nazwa",
139  'email' => "Adres e-mail",
140  'username' => "Użytkownik",
141  'loginusername' => "Nazwa użytkownika lub e-mail",
142  'password' => "Hasło",
143  'passwordagain' => "Hasło (potwierdź)",
144  'admin_option' => "Przydzielić temu użytkownikowi funkcje administratora?",
145 
150  'PRIVATE' => "Prywatny",
151  'LOGGED_IN' => "Zalogowani użytkownicy",
152  'PUBLIC' => "Publiczny",
153  'LOGGED_OUT' => "Wylogowani użytkownicy",
154  'access:friends:label' => "Znajomi",
155  'access' => "Dostęp",
156  'access:overridenotice' => "Uwaga: Ze względu na politykę grup, ten element będzie dostępny wyłącznie dla członków grupy.",
157  'access:limited:label' => "Ograniczony",
158  'access:help' => "Poziom dostępu",
159  'access:read' => "Uprawnienia odczytu",
160  'access:write' => "Uprawnienia zapisu",
161  'access:admin_only' => "Tylko administratorzy",
162  'access:missing_name' => "Missing access level name",
163  'access:comments:change' => "This discussion is currently visible to a limited audience. Be thoughtful about who you share it with.",
164 
169  'dashboard' => "Tablica",
170  'dashboard:nowidgets' => "Twoja tablica pozwala ci śledzić tą aktywność i treści na stronie, które są istotne dla ciebie.",
171 
172  'widgets:add' => 'Dodaj gadżety',
173  'widgets:add:description' => "Kliknij na dowolnym przycisku poniżej, aby dodać gadżet do tej strony.",
174  'widgets:panel:close' => "Close widgets panel",
175  'widgets:position:fixed' => '(Stała pozycja na stronie)',
176  'widget:unavailable' => 'Już dodałeś ten gadżet.',
177  'widget:numbertodisplay' => 'Ilość elementów do wyświetlenia',
178 
179  'widget:delete' => 'Usuń %s',
180  'widget:edit' => 'Personalizuj ten gadżet',
181 
182  'widgets' => "Gadżety",
183  'widget' => "Gadżet",
184  'item:object:widget' => "Gadżety",
185  'widgets:save:success' => "Gadżet został zapisany pomyślnie.",
186  'widgets:save:failure' => "Nie można było zapisać gadżetu.",
187  'widgets:add:success' => "Gadżet dodany pomyślnie.",
188  'widgets:add:failure' => "Nie mogliśmy dodać tego gadżetu.",
189  'widgets:move:failure' => "Nie mogliśmy zapisać nowej pozycji gadżetu.",
190  'widgets:remove:failure' => "Nie powiodło się usunięcie gadżetu",
191 
196  'group' => "Grupa",
197  'item:group' => "Grupy",
198 
203  'user' => "Użytkownik",
204  'item:user' => "Użytkownicy",
205 
210  'friends' => "Znajomi",
211  'friends:yours' => "Twoi znajomi",
212  'friends:owned' => "Znajomi użytkownika %s",
213  'friend:add' => "Dodaj znajomego",
214  'friend:remove' => "Usuń ze znajomych",
215 
216  'friends:add:successful' => "Pomyślnie dodano %s jako znajomego.",
217  'friends:add:failure' => "Nie można dodać %s do listy znajomych. Spróbuj ponowanie.",
218 
219  'friends:remove:successful' => "Pomyślnie usunięto %s z listy twoich znajomych.",
220  'friends:remove:failure' => "Nie można usunąć %s z listy znajomych.",
221 
222  'friends:none' => "Ten użytkownik nie ma jeszcze znajomych.",
223  'friends:none:you' => "Nie masz jeszcze znajomych.",
224 
225  'friends:none:found' => "Nie znaleziono znajomych.",
226 
227  'friends:of:none' => "Nikt jeszcze nie dodał tego użytkownika jako znajomego.",
228  'friends:of:none:you' => "Nikt jeszcze nie dodał Ciebie jako znajomego. Zacznij dodawać treść oraz wypełnij swój profil aby można było cię odnaleźć.",
229 
230  'friends:of:owned' => "Ludzie którzy mają %s jako znajomego.",
231 
232  'friends:of' => "Znajomi ",
233  'friends:collections' => "Kręgi znajomych",
234  'collections:add' => "Nowy krąg",
235  'friends:collections:add' => "Nowy krąg znajomych",
236  'friends:addfriends' => "Wybierz znajomych",
237  'friends:collectionname' => "Nazwa kręgu",
238  'friends:collectionfriends' => "Znajomi w kręgu",
239  'friends:collectionedit' => "Edytuj ten krąg",
240  'friends:nocollections' => "Nie masz jeszcze żadnych kręgów.",
241  'friends:collectiondeleted' => "Twój krąg został usunięty.",
242  'friends:collectiondeletefailed' => "Usuwanie kręgu się nie powiodło. Nie masz uprawnień lub wystąpił inny problem.",
243  'friends:collectionadded' => "Twój krąg został utworzony pomyślnie.",
244  'friends:nocollectionname' => "Musisz podać nazwę kręgu zanim zostanie on utworzony.",
245  'friends:collections:members' => "Członkowie kręgu",
246  'friends:collections:edit' => "Edytuj krąg",
247  'friends:collections:edited' => "Zapisano krąg",
248  'friends:collection:edit_failed' => 'Nie powiódł się zapis zmian w kręgu.',
249 
250  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',
251 
252  'avatar' => 'Awatar',
253  'avatar:noaccess' => "Nie masz uprawnień aby edytować awatar tego użytkownika",
254  'avatar:create' => 'Utwórz swój awatar',
255  'avatar:edit' => 'Edytuj awatar',
256  'avatar:preview' => 'Podgląd',
257  'avatar:upload' => 'Wgraj nowy awatar',
258  'avatar:current' => 'Obecny awatar',
259  'avatar:remove' => 'Usuń obecny awatar i ustaw domyślną ikonę',
260  'avatar:crop:title' => 'Narzędzie do przycinania awatara',
261  'avatar:upload:instructions' => "Twój awatar jest wyświetlany wszędzie na stronie. Możesz go zmieniać tak często jak masz na to ochotę. (Akceptowane formaty plików: GIF, JPG lub PNG)",
262  'avatar:create:instructions' => 'Kliknij i przeciągnij kwadrat poniżej aby zaznaczyć obszar przycięcia awatara. Podgląd pokaże się po prawej. Gdy będziesz usatysfakcjonowany wyglądem, kliknij \'Utwórz awatar\'. Przycięta wersja będzie używana wszędzie na stronie jako twój awatar.',
263  'avatar:upload:success' => 'Pomyślnie wgrano awatar',
264  'avatar:upload:fail' => 'Nie powiodło się wgrywanie awatara',
265  'avatar:resize:fail' => 'Nie powiodło się przeskalowywanie awatara',
266  'avatar:crop:success' => 'Pomyślnie przycięto awatar',
267  'avatar:crop:fail' => 'Nie powiodło się przycinanie awatara',
268  'avatar:remove:success' => 'Usunięto awatar',
269  'avatar:remove:fail' => 'Nie powiodło się usuwanie awatara',
270 
271  'profile:edit' => 'Edytuj profil',
272  'profile:aboutme' => "O mnie",
273  'profile:description' => "O mnie",
274  'profile:briefdescription' => "Krótki opis",
275  'profile:location' => "Miejscowość",
276  'profile:skills' => "Umiejętności",
277  'profile:interests' => "Zainteresowania",
278  'profile:contactemail' => "E-mail kontaktowy",
279  'profile:phone' => "Telefon",
280  'profile:mobile' => "Telefon komórkowy",
281  'profile:website' => "Strona www",
282  'profile:twitter' => "Login na Twitterze",
283  'profile:saved' => "Twój profil został zapisany pomyślnie.",
284 
285  'profile:field:text' => 'Krótki tekst',
286  'profile:field:longtext' => 'Buży obszar tekstowy',
287  'profile:field:tags' => 'Tagi',
288  'profile:field:url' => 'Adres sieciowy',
289  'profile:field:email' => 'Adres e-mail',
290  'profile:field:location' => 'Miejscowość',
291  'profile:field:date' => 'Data',
292 
293  'admin:appearance:profile_fields' => 'Zastąp pola profilu',
294  'profile:edit:default' => 'Zastąp pola profilu',
295  'profile:label' => "Etykieta profilu",
296  'profile:type' => "Typ profilu",
297  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Błąd podczas usunięcia elementu domyślnego profilu ',
298  'profile:editdefault:delete:success' => 'Usunięto pole profilu',
299  'profile:defaultprofile:reset' => 'Reset profilu domyślnego',
300  'profile:resetdefault' => 'Reset profilu domyślnego',
301  'profile:resetdefault:confirm' => 'Czy na pewno chcesz usunąć twoje pola profilowe?',
302  'profile:explainchangefields' => "Możesz zastąpić istniejące pola profilowe, używając formularza poniżej. \n\n Nadaj nowemu polu etykietę, na przykład, 'Ulubiona drużyna', następnie wybierz typ pola (np. text, url, tags) i kliknij przycisk 'Dodaj'. Aby zmienić kolejność pól, przeciągnij za uchwyt obok etykiety pola. Aby edytować etykietę - kliknij na etykiecie aby stała się edytowalna. \n\n W każdej chwili możesz wycofać zmiany i powrócić do domyślnych ustawień profilu, jednak utracisz wtedy wszystkie informacje, które zostały wprowadzone do dodatkowych pól na stronach profilowych.",
303  'profile:editdefault:success' => 'Element został dodany do profilu domyślnego',
304  'profile:editdefault:fail' => 'Domyślny profil nie może zostać zapisany',
305  'profile:field_too_long' => 'Nie można zapisać twoich informacji profilowych. Sekcja "%s" jest za długa.',
306  'profile:noaccess' => "Nie masz uprawnień do edycji tego profilu.",
307  'profile:invalid_email' => '%s musi być poprawnym adresem e-mail.',
308 
309 
313  'feed:rss' => 'Subskrybuj',
317  'link:view' => 'pokaż link',
318  'link:view:all' => 'Wyświetl wszystkie',
319 
320 
324  'river' => "Aktywność",
325  'river:friend:user:default' => "%s jest teraz znajomym z %s",
326  'river:update:user:avatar' => '%s ma nowy awatar',
327  'river:update:user:profile' => '%s zaktualizował swój profil',
328  'river:noaccess' => 'Nie masz uprawnień do wyświetlania tego elementu.',
329  'river:posted:generic' => '%s napisał',
330  'riveritem:single:user' => 'jakiś użytkownik',
331  'riveritem:plural:user' => 'jacyś użytkownicy',
332  'river:ingroup' => 'w grupie %s',
333  'river:none' => 'Brak aktywności',
334  'river:update' => 'Aktualizuj dla %s',
335  'river:delete' => 'Usuń ten wpis aktywności',
336  'river:delete:success' => 'Wpis aktywności został skasowany',
337  'river:delete:fail' => 'Nie powiodło się usunięcie wpisu aktywności',
338  'river:subject:invalid_subject' => 'Niepoprawny użytkownik',
339  'activity:owner' => 'Przeglądaj aktywność',
340 
341  'river:widget:title' => "Aktywny",
342  'river:widget:description' => "Pokaż twoją ostanią aktywność.",
343  'river:widget:type' => "Rodzaj aktywności",
344  'river:widgets:friends' => 'Aktywność znajomych',
345  'river:widgets:all' => 'Cała aktywność',
346 
350  'notifications:usersettings' => "Ustawienia powiadomień",
351  'notification:method:email' => 'E-mail',
352 
353  'notifications:usersettings:save:ok' => "Twoje ustawienia zostały pomyślnie zapisane.",
354  'notifications:usersettings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisywania twoich ustawień.",
355 
356  'notification:subject' => 'Powiadomienia o %s',
357  'notification:body' => 'Zobacz nowy element tutaj %s',
358 
363  'search' => "Szukaj",
364  'searchtitle' => "Szukaj: %s",
365  'users:searchtitle' => "Szukano: %s",
366  'groups:searchtitle' => "Wyszukiwanie grup: %s",
367  'advancedsearchtitle' => "%s z pasujących wyników %s",
368  'notfound' => "Nie znaleziono nic.",
369  'next' => "Dalej",
370  'previous' => "Wstecz",
371 
372  'viewtype:change' => "Wybierz typ wyświetlania wyników",
373  'viewtype:list' => "Wyświetl listę",
374  'viewtype:gallery' => "Galeria",
375 
376  'tag:search:startblurb' => "Pozycje pasujące do tagów '%s':",
377 
378  'user:search:startblurb' => "Użytkownicy '%s':",
379  'user:search:finishblurb' => "Zobacz więcej, kliknij tutaj.",
380 
381  'group:search:startblurb' => "Grupy pasujące do '%s':",
382  'group:search:finishblurb' => "Zobacz więcej, kliknij tutaj.",
383  'search:go' => 'Idź',
384  'userpicker:only_friends' => 'Tylko znajomi',
385 
390  'account' => "Konto",
391  'settings' => "Ustawienia",
392  'tools' => "Narzędzia",
393  'settings:edit' => 'Edytuj ustawienia',
394 
395  'register' => "Rejestracja",
396  'registerok' => "Rejestracja przebiegła pomyślnie dla %s. Aby aktywować swoje konto, proszę potwierdzić swój adres e-mail poprzez kliknięcie na wysłany link.",
397  'registerbad' => "Wystąpił bład w czasie rejestracji. Nazwa użytkownika już istnieje, hasła są za krótkie, lub nazwa użytkownika albo hasło jest za krótki.",
398  'registerdisabled' => "Rejestracja została wyłączona przez administratora.",
399  'register:fields' => 'Wszystkie pola są wymagane',
400 
401  'registration:notemail' => 'Podany adres e-mail wydaje się nieprawidłowy.',
402  'registration:userexists' => 'Ta nazwa użytkownika już istnieje',
403  'registration:usernametooshort' => 'Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 4 znaki.',
404  'registration:usernametoolong' => 'Nazwa użytkownika jest zbyt długa. Możesz użyć maksymalnie %u znaków.',
405  'registration:passwordtooshort' => 'Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.',
406  'registration:dupeemail' => 'Ten adres e-mail jest już w naszej bazie.',
407  'registration:invalidchars' => 'Twoja nazwa zawiera niedozwolone znaki.',
408  'registration:emailnotvalid' => 'Adres e-mail który podałeś jest niepoprawny dla systemu,',
409  'registration:passwordnotvalid' => 'Twoje hasło które podałeś jest niepoprawne dla systemu.',
410  'registration:usernamenotvalid' => 'Użytkownik którego nazwę podałeś jest niepoprawny dla systemu.',
411 
412  'adduser' => "Dodaj użytkownika",
413  'adduser:ok' => "Nowy użytkownik dodany pomyślnie.",
414  'adduser:bad' => "Nowy użytkownik nie został utworzony.",
415 
416  'user:set:name' => "Ustawienia nazwy konta",
417  'user:name:label' => "Twoje imię",
418  'user:name:success' => "Twoje imię zmieniono pomyślnie.",
419  'user:name:fail' => "Nie można zmienić imienia.",
420 
421  'user:set:password' => "Hasło konta",
422  'user:current_password:label' => 'Aktualne hasło',
423  'user:password:label' => "Twoje nowe hasło",
424  'user:password2:label' => "Twoje nowe hasło ponownie",
425  'user:password:success' => "Zmiana hasła",
426  'user:password:fail' => "Nie można zmienić twojego hasła.",
427  'user:password:fail:notsame' => "Hasła nie są takie same!",
428  'user:password:fail:tooshort' => "Hasło jest za krótkie!",
429  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Wprowadzono niepoprawne aktualne hasło.',
430  'user:changepassword:unknown_user' => 'Niepoprawny użytkownik.',
431  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Twoje hasło zostanie zmienione.',
432 
433  'user:set:language' => "Ustawienia języka",
434  'user:language:label' => "Twój język",
435  'user:language:success' => "Ustawienia twojego języka zostały pomyśłnie aktualizowane.",
436  'user:language:fail' => "Twój język nie został zapisany.",
437 
438  'user:username:notfound' => 'Użytkownik %s nie znaleziony.',
439 
440  'user:password:lost' => 'Zapomniane hasło',
441  'user:password:changereq:success' => 'Nowe hasło wygenerowano pomyślnie, wysłano e-mail.',
442  'user:password:changereq:fail' => 'Nie można wygenerowaćnowego hasła.',
443 
444  'user:password:text' => 'Aby wygenerować nowe hasło wpisz poniżej swoją nazwę użytkownika. Otrzymasz e-mail z linkiem weryfikacyjnym, po kliknięciu nowe hasło zostanie wysłane.',
445 
446  'user:persistent' => 'Zapamiętaj mnie',
447 
448  'walled_garden:welcome' => 'Witaj w',
449 
453  'menu:page:header:administer' => 'Administracja',
454  'menu:page:header:configure' => 'Konfiguracja',
455  'menu:page:header:develop' => 'Develop',
456  'menu:page:header:default' => 'Inne',
457 
458  'admin:view_site' => 'Wyświetl stronę',
459  'admin:loggedin' => 'Zalogowany jako %s',
460  'admin:menu' => 'Menu',
461 
462  'admin:configuration:success' => "Twoje ustawienia zostały zapisane.",
463  'admin:configuration:fail' => "Twoje ustawienie nie zostały zapisane.",
464  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Nie można ustawić "%s" jako dataroot, ponieważ nie jest to ścieżka bezwzględna.',
465  'admin:configuration:default_limit' => 'The number of items per page must be at least 1.',
466 
467  'admin:unknown_section' => 'Niepoprawna sekcja panelu administracyjnego.',
468 
469  'admin' => "Administracja",
470  'admin:description' => "Panel administratora umożliwia kontrolę wszystkich aspektów tego systemu, od zarządzania użytkownikiem, do konfiguracji rozszerzeń. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
471 
472  'admin:statistics' => "Statystyki",
473  'admin:statistics:overview' => 'Przegląd',
474  'admin:statistics:server' => 'Informacje o serwerze',
475  'admin:statistics:cron' => 'Cron',
476  'admin:cron:record' => 'Najnowsze zadania cron',
477  'admin:cron:period' => 'Okres cron\'a',
478  'admin:cron:friendly' => 'Ostatnio ukończone',
479  'admin:cron:date' => 'Data i czas',
480 
481  'admin:appearance' => 'Wygląd',
482  'admin:administer_utilities' => 'Narzędzia',
483  'admin:develop_utilities' => 'Narzędzia',
484  'admin:configure_utilities' => 'Narzędzia',
485  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
486 
487  'admin:users' => "Użytkownicy",
488  'admin:users:online' => 'Obecnie on-line',
489  'admin:users:newest' => 'Najnowsi',
490  'admin:users:admins' => 'Administratorzy',
491  'admin:users:add' => 'Dodaj nowego użytkownika',
492  'admin:users:description' => "Ten panel umożliwia kontrolę ustawień użytkowników na twojej stronie. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
493  'admin:users:adduser:label' => "Kliknij tutaj aby dodać nowego użytkownika...",
494  'admin:users:opt:linktext' => "Konfiguracja użytkowników...",
495  'admin:users:opt:description' => "Konfiguracja użytkowników i informacji o koncie.",
496  'admin:users:find' => 'Szukaj',
497 
498  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Tryb konserwacji',
499  'admin:upgrades' => 'Aktualizacje',
500 
501  'admin:settings' => 'Ustawienia',
502  'admin:settings:basic' => 'Ustawienia podstawowe',
503  'admin:settings:advanced' => 'Ustawienia zaawansowane',
504  'admin:site:description' => "Ten panel umożliwia globalne ustawienia witryny. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
505  'admin:site:opt:linktext' => "Konfiguracja strony...",
506  'admin:settings:in_settings_file' => 'Opcja jest skonfigurowana w pliku settings.php',
507 
508  'admin:legend:security' => 'Bezpieczeństwo',
509  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg używa sekretnego klucza strony do tworzenia tokenów bezpieczeństwa do różnych celów.',
510  'admin:site:secret_regenerated' => "Twój sekretny klucz strony został utworzony ponownie.",
511  'admin:site:secret:regenerate' => "Utwórz ponownie sekretny klucz strony.",
512  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Zauważ: Ponowne utworzenie sekretnego klucza strony, może spowodować niedogodności dla niektórych użytkowników, poprzez unieważnienie ciasteczek trwałego logowania, e-maili z prośbą o walidację, kodów zaproszeń, itd.",
513  'site_secret:current_strength' => 'Siła klucza',
514  'site_secret:strength:weak' => "Słaby",
515  'site_secret:strength_msg:weak' => "Zdecydowanie zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony.",
516  'site_secret:strength:moderate' => "Umiarkowany",
517  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony w celu poprawy bezpieczeństwa strony.",
518  'site_secret:strength:strong' => "Silny",
519  'site_secret:strength_msg:strong' => "Twój sekretny klucz strony jest odpowiednio bezpieczny. Nie ma potrzeby tworzenia nowego.",
520 
521  'admin:dashboard' => 'Tablica',
522  'admin:widget:online_users' => 'Użytkownicy on-line',
523  'admin:widget:online_users:help' => 'Wyświetla listę użytkowników przepywających obecnie na stronie',
524  'admin:widget:new_users' => 'Nowi użytkownicy',
525  'admin:widget:new_users:help' => 'Wyświetla listę najnowszych użytkowników',
526  'admin:widget:banned_users' => 'Zbanowani użytkownicy',
527  'admin:widget:banned_users:help' => 'Wyświetla zbanowanych użytkowników',
528  'admin:widget:content_stats' => 'Statystyki treści',
529  'admin:widget:content_stats:help' => 'Śledź treści tworzone przez twoich użytkowników',
530  'admin:widget:cron_status' => 'Cron status',
531  'admin:widget:cron_status:help' => 'Shows the status of the last time cron jobs finished',
532  'widget:content_stats:type' => 'Rodzaj treści',
533  'widget:content_stats:number' => 'Ilość',
534 
535  'admin:widget:admin_welcome' => 'Witaj',
536  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Krótkie wprowadzenie to panelu administracyjnego Elgg",
537  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
538 'Witaj w Elgg! Właśnie patrzysz na tablicę administracyjną. Jest ona przydatna, gdy chcesz śledzić co się dzieje na stronie.',
539 
540  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
541 "Nawigacja w panelu administracyjnym jest dostępna poprzez menu po prawej stronie. Jest ona podzielona na trzy sekcje:
542 <dl>
543  <dt>Administracja</dt><dd>Codzienne zadania, takie jak przeglądanie zgłoszonej treści, kontrola użytkowników on-line lub przeglądanie statystyk.</dd>
544  <dt>Konfiguracja</dt><dd>Doraźne zadania, takie jak ustawianie nazwy strony lub aktywacja rozszerzenia.</dd>
545  <dt>Develop</dt><dd>Dla programistów budujących rozszerzenia lub projektujących motywy graficzne. (Wymaga rozszerzenia Developers)</dd>
546  </dl>",
547 
548  // argh, this is ugly
549  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Upewnij się, że sprawdziłeś zasoby dostępne poprzez linki dostępne w stopce. Dziękujemy za wybór Elgg!',
550 
551  'admin:widget:control_panel' => 'Panel sterowania',
552  'admin:widget:control_panel:help' => "Zapewnia prosty dostęp do często używanych narzędzi",
553 
554  'admin:cache:flush' => 'Wyczyść pamięć podręczną',
555  'admin:cache:flushed' => "Pamięć podręczna strony została wyczyszczona",
556 
557  'admin:footer:faq' => 'Częste pytania administracyjne',
558  'admin:footer:manual' => 'Podręcznik administracji',
559  'admin:footer:community_forums' => 'Forum społeczności Elgg',
560  'admin:footer:blog' => 'Blog Elgg',
561 
562  'admin:plugins:category:all' => 'Wszystkie rozszerzenia',
563  'admin:plugins:category:active' => 'Aktywne rozszerzenia',
564  'admin:plugins:category:inactive' => 'Nieaktywne rozszerzenia',
565  'admin:plugins:category:admin' => 'Administracja',
566  'admin:plugins:category:bundled' => 'W pakiecie',
567  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Spoza pakietu',
568  'admin:plugins:category:content' => 'Treść',
569  'admin:plugins:category:development' => 'Development',
570  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Usprawnienia',
571  'admin:plugins:category:api' => 'Usługi/API',
572  'admin:plugins:category:communication' => 'Komunikacja',
573  'admin:plugins:category:security' => 'Bezpieczeństwo i spam',
574  'admin:plugins:category:social' => 'Społeczne',
575  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
576  'admin:plugins:category:theme' => 'Tematy graficzne',
577  'admin:plugins:category:widget' => 'Gadżety',
578  'admin:plugins:category:utility' => 'Narzędzia',
579 
580  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Nieznane rozszerzenie',
581  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Nieznany plik.',
582 
583  'admin:notices:could_not_delete' => 'Nie można usunąć notatki.',
584  'item:object:admin_notice' => 'Notatka administracyjna',
585 
586  'admin:options' => 'Opcje administracyjne',
587 
592  'plugins:disabled' => 'Rozszerzenia nie są wczytywane, ponieważ plik o nazwie "disabled" jest obecny w katalogu mod.',
593  'plugins:settings:save:ok' => "Ustawienia dla rozszerzenia %s zostały pomyśłnie zapisane.",
594  'plugins:settings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisu ustawień dla rozszerzenia %s.",
595  'plugins:usersettings:save:ok' => "Ustawienia użytkownika dla rozszerzenia %s zostały pomyślnie zapisane.",
596  'plugins:usersettings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisywania ustawień użytkownika dla rozszerzenia %s.",
597  'item:object:plugin' => 'Rozszerzenie',
598 
599  'admin:plugins' => "Rozszerzenia",
600  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktywuj wszystkie',
601  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Dezaktywuj wszystkie',
602  'admin:plugins:activate' => 'Aktywuj',
603  'admin:plugins:deactivate' => 'Dezaktywuj',
604  'admin:plugins:description' => "Ten panel pozwala kontrolować i konfigurować narzędzia zainstalowane w twoim serwisie.",
605  'admin:plugins:opt:linktext' => "Konfiguracja narzędzi...",
606  'admin:plugins:opt:description' => "Konfigurowanie narzędzi zainstalowanych w serwisie. ",
607  'admin:plugins:label:id' => "ID",
608  'admin:plugins:label:name' => "Name",
609  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
610  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
611  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorie',
612  'admin:plugins:label:licence' => "Licencja",
613  'admin:plugins:label:website' => "Adres",
614  'admin:plugins:label:info' => "Info",
615  'admin:plugins:label:files' => "Files",
616  'admin:plugins:label:resources' => "Resources",
617  'admin:plugins:label:screenshots' => "Screenshots",
618  'admin:plugins:label:repository' => "Kod",
619  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Zgłoś problem",
620  'admin:plugins:label:donate' => "Wesprzyj",
621  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'więcej informacji',
622  'admin:plugins:label:version' => 'Wersja',
623  'admin:plugins:label:location' => 'Położenie',
624  'admin:plugins:label:contributors' => 'Współpracownicy',
625  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nazwa',
626  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'E-mail',
627  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Strona www',
628  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Nazwa użytkownika na forum społeczności Elgg',
629  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Opis',
630  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Zależności',
631 
632  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'To rozszerzenie ma brakujące zależności i nie może być włączone. Sprawdź wymagane zależności w \'więcej informacji\'.',
633  'admin:plugins:warning:invalid' => 'To rozszerzenie jest niepoprawne: %s',
634  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Sprawdź <a href="http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin">dokumentację Elgg</a> w poszukiwaniu wskazówek.',
635  'admin:plugins:cannot_activate' => 'nie można włączyć',
636 
637  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Zmieniono kolejność %s.",
638  'admin:plugins:set_priority:no' => "Nie można było zmienić kolejności %s.",
639  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Nie można było zmienić kolejności %s. Błąd: %s",
640  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Dezaktywowano %s.",
641  'admin:plugins:deactivate:no' => "Nie można było dezaktywować %s.",
642  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Nie można było dezaktywować %s. Błąd: %s",
643  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktywowano %s.",
644  'admin:plugins:activate:no' => "Nie można było aktywować %s.",
645  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Nie można było aktywować %s. Błąd: %s",
646  'admin:plugins:categories:all' => 'Wszystkie kategorie',
647  'admin:plugins:plugin_website' => 'Strona www rozszerzenia',
648  'admin:plugins:author' => '%s',
649  'admin:plugins:version' => 'Wersja %s',
650  'admin:plugin_settings' => 'Ustawienia rozszerzenia',
651  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'To rozszerzenie jest aktywne, ale ma niespełnione zależności. Możesz napotkać problemy. Zobacz \'więcej informacji\' w celu uzuskania szczegółów.',
652 
653  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Typ',
654  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nazwa',
655  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Oczekiwana wartość',
656  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Aktualna wartość',
657  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Komentarz',
658 
659  'admin:statistics:description' => "Jest to przegląd statystyk dotyczących witryny.",
660  'admin:statistics:opt:description' => "Zobacz informacje statystyczne na temat użytkowników i obiektów na stronie.",
661  'admin:statistics:opt:linktext' => "Zobacz statystyki...",
662  'admin:statistics:label:basic' => "Podstawowe statystyk strony",
663  'admin:statistics:label:numentities' => "Przedmioty na stronie",
664  'admin:statistics:label:numusers' => "Liczba użytkowników",
665  'admin:statistics:label:numonline' => "Liczba użytkowników online",
666  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Użytkownicy online",
667  'admin:statistics:label:admins'=>"Administratorzy",
668  'admin:statistics:label:version' => "Wersja Elgg",
669  'admin:statistics:label:version:release' => "Wydanie",
670  'admin:statistics:label:version:version' => "Wersja",
671 
672  'admin:server:label:php' => 'PHP',
673  'admin:server:label:web_server' => 'Serwer www',
674  'admin:server:label:server' => 'Serwer',
675  'admin:server:label:log_location' => 'Lokalizacja logów',
676  'admin:server:label:php_version' => 'Wersja PHP',
677  'admin:server:label:php_ini' => 'Lokalizacja pliku php.ini',
678  'admin:server:label:php_log' => 'Log PHP',
679  'admin:server:label:mem_avail' => 'Dostępna pamięć',
680  'admin:server:label:mem_used' => 'Użyta pamięć',
681  'admin:server:error_log' => "Log błędów serwera www",
682  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maksymalny rozmiar danych POST',
683  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maksymalny rozmiar wgrywanych plików',
684  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Uwaga: post_max_size musi być większy niż ta wartość aby móc wgrywać pliki tego rozmiaru)',
685 
686  'admin:user:label:search' => "Znajdź użytkownika:",
687  'admin:user:label:searchbutton' => "Szukaj",
688 
689  'admin:user:ban:no' => "Nie można zbanować użytkownika.",
690  'admin:user:ban:yes' => "Użytkownik zbanowany.",
691  'admin:user:self:ban:no' => "Nie możesz zbanować samego siebie",
692  'admin:user:unban:no' => "Użytkownik nie został od banowany.",
693  'admin:user:unban:yes' => "Użytkownik został pomyślnie od banowany.",
694  'admin:user:delete:no' => "Nie można skasować użytkownika.",
695  'admin:user:delete:yes' => "Użytkownik skasowany !",
696  'admin:user:self:delete:no' => "Nie możesz skasować samego siebie",
697 
698  'admin:user:resetpassword:yes' => "Reset hasła, użytkownik powiadomiony.",
699  'admin:user:resetpassword:no' => "Hasło nie zostało zresetowane.",
700 
701  'admin:user:makeadmin:yes' => "Użytkownik jest obecnie adminem.",
702  'admin:user:makeadmin:no' => "Nie można utworzyć administratorem tego użytkownika.",
703 
704  'admin:user:removeadmin:yes' => "Użytkownik już nie jest administratorem",
705  'admin:user:removeadmin:no' => "Nie mogliśmy usunąć uprawnień administracyjnych temu użytkownikowi.",
706  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Nie możesz usunąć uprawnień administracyjnych samemu sobie.",
707 
708  'admin:appearance:menu_items' => 'Elementy menu',
709  'admin:menu_items:configure' => 'Konfiguruj główne elementy menu',
710  'admin:menu_items:description' => 'Wybierz, które elementy menu chcesz uwydatnić. Nieużywane elementy będą dodane do sekcji "Więcej", na końcu listy.',
711  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Usunąć linki z menu paska narzędzi?',
712  'admin:menu_items:saved' => 'Elementy menu zapisane.',
713  'admin:add_menu_item' => 'Dodaj własny element menu',
714  'admin:add_menu_item:description' => 'Wypełnij wyświetlaną nazwę oraz URL aby dodać własne elementy to twojego menu nawigacji.',
715 
716  'admin:appearance:default_widgets' => 'Domyślne gadżety',
717  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Nieznany typ gadżetu',
718  'admin:default_widgets:instructions' => 'Dodaj, usuń, ustaw i konfiguruj domyślne gadżety dla wybranej strony gadżetów.',
719 
720  'admin:robots.txt:instructions' => "Edytuj poniżej plik robots.txt dla tej strony",
721  'admin:robots.txt:plugins' => "Rozszerzenia dodają poniższą treść do pliku robots.txt",
722  'admin:robots.txt:subdir' => "Plik robots.txt nie zadziała, ponieważ Elgg jest zainstalowany w podkatalogu",
723  'admin:robots.txt:physical' => "The robots.txt tool will not work because a physical robots.txt is present",
724 
725  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Ta strona jest w trakcie prac konserwacyjnych',
726  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Tryb konserwacyjny powinien być używany przy aktualizacjach i innych dużych zmianach na stronie.⏎
727 ⇥⇥Gdy jest włączony, tylko administratorzy mogą się logować i przeglądać stronę.',
728  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Tryb konserwacyjny',
729  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Komunikat wyświetlany w trybie konserwacyjnym',
730  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Ustawienia tryby konserwacyjnego zostały zapisane.',
731  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Ta strona jest w trybie konserwacyjnym.',
732  'admin:login' => 'Logowanie administracyjne',
733 
738  'usersettings:description' => "Panel ustawień użytkownika pozwala na kontrolę wszystkich ustawień osobistych oraz zachowania rozszerzeń. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
739 
740  'usersettings:statistics' => "Twoje statystyki",
741  'usersettings:statistics:opt:description' => "Zobacz informacje statystyczne na temat użytkowników i obiektów na stronie.",
742  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Ustawienia konta",
743 
744  'usersettings:user' => "Twoje ustawienia",
745  'usersettings:user:opt:description' => "To pozwala na kontrolę ustawień użytkownika.",
746  'usersettings:user:opt:linktext' => "Zmień swoje ustawienia",
747 
748  'usersettings:plugins' => "Narzędzia",
749  'usersettings:plugins:opt:description' => "Konfiguracja ustawień dla twoich aktywnych narzędzi.",
750  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfiguruj swoje narzędzia.",
751 
752  'usersettings:plugins:description' => "Panel umożliwia na kontrolę i konfigurację ustawień osobistych, narzędzi zainstalowanych przez administratora systemu.",
753  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Twoje jednostki",
754 
755  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Twoje szczegóły",
756  'usersettings:statistics:label:name' => "Pełne imię",
757  'usersettings:statistics:label:email' => "Email",
758  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Członek od",
759  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Ostatnie logowanie",
760 
765  'river:all' => 'Cała aktywność',
766  'river:mine' => 'Moja aktywność',
767  'river:owner' => 'Aktywność użytkownika %s',
768  'river:friends' => 'Aktywność znajomych',
769  'river:select' => 'Pokaż %s',
770  'river:comments:more' => '+%u więcej',
771  'river:comments:all' => 'View all %u comments',
772  'river:generic_comment' => 'skomentował %s %s',
773 
774  'friends:widget:description' => "Wyświetla niektórych twoich znajomych.",
775  'friends:num_display' => "Liczba znajomych do wyświetlenia",
776  'friends:icon_size' => "Rozmiar ikony",
777  'friends:tiny' => "bardzo mały",
778  'friends:small' => "mały",
779 
784  'icon:size' => "Rozmiar ikony",
785  'icon:size:topbar' => "Górna belka",
786  'icon:size:tiny' => "Bardzo mały",
787  'icon:size:small' => "Mały",
788  'icon:size:medium' => "Średni",
789  'icon:size:large' => "Duży",
790  'icon:size:master' => "Bardzo duży",
791 
796  'save' => "Zapisz",
797  'reset' => 'Zresetuj',
798  'publish' => "Opublikuj",
799  'cancel' => "Anuluj",
800  'saving' => "Zapisywanie ...",
801  'update' => "Aktualizacja",
802  'preview' => "Podgląd",
803  'edit' => "Edycja",
804  'delete' => "Usuń",
805  'accept' => "Zaakceptuj",
806  'reject' => "Odrzuć",
807  'decline' => "Odrzuć",
808  'approve' => "Zatwierdź",
809  'activate' => "Aktywuj",
810  'deactivate' => "Dezaktywuj",
811  'disapprove' => "Dezaprobuj",
812  'revoke' => "Odwołaj",
813  'load' => "Załaduj",
814  'upload' => "Dodaj",
815  'download' => "Pobierz",
816  'ban' => "Ban",
817  'unban' => "Usuń ban",
818  'banned' => "Zbanowany",
819  'enable' => "Włącz",
820  'disable' => "Wyłącz",
821  'request' => "Żądanie",
822  'complete' => "Kompletne",
823  'open' => 'Otwórz',
824  'close' => 'Zamknij',
825  'hide' => 'Ukryj',
826  'show' => 'Pokaż',
827  'reply' => "Odpowiedz",
828  'more' => 'Więcej',
829  'more_info' => 'Więcej informacji',
830  'comments' => 'Komentarze',
831  'import' => 'Import',
832  'export' => 'Eksport',
833  'untitled' => 'Bez tytułu',
834  'help' => 'Pomoc',
835  'send' => 'Wyślij',
836  'post' => 'Wyślij',
837  'submit' => 'Wyślij',
838  'comment' => 'Skomentuj',
839  'upgrade' => 'Aktualizuj',
840  'sort' => 'Sortuj',
841  'filter' => 'Filtruj',
842  'new' => 'Nowy',
843  'add' => 'Dodaj',
844  'create' => 'Utwórz',
845  'remove' => 'Usuń',
846  'revert' => 'Przywróć',
847 
848  'site' => 'Strona',
849  'activity' => 'Aktywność',
850  'members' => 'Członkowie',
851  'menu' => 'Menu',
852 
853  'up' => 'Do góry',
854  'down' => 'Do dołu',
855  'top' => 'Góra',
856  'bottom' => 'Dół',
857  'right' => 'Prawy',
858  'left' => 'Lewy',
859  'back' => 'Tył',
860 
861  'invite' => "Zaproś",
862 
863  'resetpassword' => "Resetuj hasło",
864  'changepassword' => "Zmień hasło",
865  'makeadmin' => "Zrób adminem",
866  'removeadmin' => "Usuń uprawnienia administracyjne",
867 
868  'option:yes' => "Tak",
869  'option:no' => "Nie",
870 
871  'unknown' => 'Nieznany',
872  'never' => 'Nigdy',
873 
874  'active' => 'Aktywny',
875  'total' => 'Razem',
876 
877  'ok' => 'OK',
878  'any' => 'Dowolny',
879  'error' => 'Błąd',
880 
881  'other' => 'Inne',
882  'options' => 'Opcje',
883  'advanced' => 'Zaawansowane',
884 
885  'learnmore' => "Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.",
886  'unknown_error' => 'Nieznany błąd',
887 
888  'content' => "treść",
889  'content:latest' => 'Ostatnia aktywność',
890  'content:latest:blurb' => 'Alternatywnie, kliknij tutaj aby wyświetlić ostatnią treść z całej witryny.',
891 
892  'link:text' => 'pokaż link',
893 
898  'question:areyousure' => 'Czy jesteś pewien?',
899 
904  'status' => 'Status',
905  'status:unsaved_draft' => 'Niezapisany szkic',
906  'status:draft' => 'Szkic',
907  'status:unpublished' => 'Nieopublikowane',
908  'status:published' => 'Opublikowane',
909  'status:featured' => 'Promowane',
910  'status:open' => 'Otwarty',
911  'status:closed' => 'Zamknięty',
912 
917  'sort:newest' => 'Najnowsi',
918  'sort:popular' => 'Najpopularniejsze',
919  'sort:alpha' => 'Alfabetycznie',
920  'sort:priority' => 'Priorytet',
921 
926  'title' => "Tytuł",
927  'description' => "Opis",
928  'tags' => "Tagi",
929  'all' => "Wszyscy",
930  'mine' => "Moje",
931 
932  'by' => 'przez',
933  'none' => 'żadne',
934 
935  'annotations' => "Adnotacje",
936  'relationships' => "Relacje",
937  'metadata' => "Metadane",
938  'tagcloud' => "Chmura tagów",
939 
940  'on' => 'Włączony',
941  'off' => 'Wyłączony',
942 
947  'edit:this' => 'Edytuj to',
948  'delete:this' => 'Usuń to',
949  'comment:this' => 'Skomentuj to',
950 
955  'deleteconfirm' => "Czy na pewno chcesz usunąć ten element?",
956  'deleteconfirm:plural' => "Czy na pewno chcesz usunąć te elementy?",
957  'fileexists' => "Plik został już przesłany. Aby zastąpić go, zaznacz go poniżej:",
958 
963  'useradd:subject' => 'Utworzono konto użytkownika',
964  'useradd:body' => '
965 %s,
966 
967 Konto użytkownika zostało dla ciebie utworzone na %s. Aby się zalogować, wejdź na:
968 
969 %s
970 
971 Do logowania użyj poniższych danych:
972 
973 Nazwa użytkownika: %s
974 Hasło: %s
975 
976 Jak już się zalogujesz, gorąco polecamy zmianę hasła.
977 ',
978 
983  'systemmessages:dismiss' => "kliknij aby odrzucić",
984 
985 
990  'importsuccess' => "Dane zostały pomyślnie zaimportowane",
991  'importfail' => "OpenDD import danych nieudany.",
992 
997  'friendlytime:justnow' => "przed chwilą",
998  'friendlytime:minutes' => "%s minut temu",
999  'friendlytime:minutes:singular' => "minutę temu",
1000  'friendlytime:hours' => "%s godzin temu",
1001  'friendlytime:hours:singular' => "godzinę temu",
1002  'friendlytime:days' => "%s dni temu",
1003  'friendlytime:days:singular' => "wczoraj",
1004  'friendlytime:date_format' => 'Y-m-d H:i:s',
1005 
1006  'friendlytime:future:minutes' => "za %s minut",
1007  'friendlytime:future:minutes:singular' => "za minutę",
1008  'friendlytime:future:hours' => "za %s godzin",
1009  'friendlytime:future:hours:singular' => "za godzinę",
1010  'friendlytime:future:days' => "za %s dni",
1011  'friendlytime:future:days:singular' => "jutro",
1012 
1013  'date:month:01' => 'Styczeń %s',
1014  'date:month:02' => 'Luty %s',
1015  'date:month:03' => 'Marzec %s',
1016  'date:month:04' => 'Kwiecień %s',
1017  'date:month:05' => 'Maj %s',
1018  'date:month:06' => 'Czerwiec %s',
1019  'date:month:07' => 'Lipiec %s',
1020  'date:month:08' => 'Sierpień %s',
1021  'date:month:09' => 'Wrzesień %s',
1022  'date:month:10' => 'Październik %s',
1023  'date:month:11' => 'Listopad %s',
1024  'date:month:12' => 'Grudzień %s',
1025 
1026  'date:month:short:01' => 'Jan %s',
1027  'date:month:short:02' => 'Feb %s',
1028  'date:month:short:03' => 'Mar %s',
1029  'date:month:short:04' => 'Apr %s',
1030  'date:month:short:05' => 'May %s',
1031  'date:month:short:06' => 'Jun %s',
1032  'date:month:short:07' => 'Jul %s',
1033  'date:month:short:08' => 'Aug %s',
1034  'date:month:short:09' => 'Sep %s',
1035  'date:month:short:10' => 'Oct %s',
1036  'date:month:short:11' => 'Nov %s',
1037  'date:month:short:12' => 'Dec %s',
1038 
1039  'date:weekday:0' => 'Niedziela',
1040  'date:weekday:1' => 'Poniedziałek',
1041  'date:weekday:2' => 'Wtorek',
1042  'date:weekday:3' => 'Środa',
1043  'date:weekday:4' => 'Czwartek',
1044  'date:weekday:5' => 'Piątek',
1045  'date:weekday:6' => 'Sobota',
1046 
1047  'date:weekday:short:0' => 'Sun',
1048  'date:weekday:short:1' => 'Mon',
1049  'date:weekday:short:2' => 'Tue',
1050  'date:weekday:short:3' => 'Wed',
1051  'date:weekday:short:4' => 'Thu',
1052  'date:weekday:short:5' => 'Fri',
1053  'date:weekday:short:6' => 'Sat',
1054 
1055  'interval:minute' => 'Co minutę',
1056  'interval:fiveminute' => 'Co pięć minut',
1057  'interval:fifteenmin' => 'Co kwadrans',
1058  'interval:halfhour' => 'Co pół godziny',
1059  'interval:hourly' => 'Co godzinę',
1060  'interval:daily' => 'Codziennie',
1061  'interval:weekly' => 'Co tydzień',
1062  'interval:monthly' => 'Co miesiąc',
1063  'interval:yearly' => 'Co rok',
1064  'interval:reboot' => 'Co restart',
1065 
1070  'installation:sitename' => "Nazwa strony (np. \"Moja strona\")",
1071  'installation:sitedescription' => "Krótki opis strony (opcjonalny)",
1072  'installation:wwwroot' => "Pełny adres URL strony:",
1073  'installation:path' => "Pełna ścieżka do katalogu głównego Elgg.",
1074  'installation:dataroot' => "Pełna ścieżka do katalogu gdzie zapisywane będą pliki.",
1075  'installation:dataroot:warning' => "Musisz utworzyć katalog ręcznie. Musi on znajdować się poza katalogiem Elgg.",
1076  'installation:sitepermissions' => "DOmyślne uprawnienia dostępu:",
1077  'installation:language' => "Domyślny język dla twojej strony:",
1078  'installation:debug' => "Tryb debuggera dostarcza dodatkowe informacje użyteczne przy diagnozowaniu błędów, spowalnia jednak to znacznie system, używaj tylko wtedy gdy masz problem.",
1079  'installation:debug:label' => "Poziom logowania:",
1080  'installation:debug:none' => 'Wyłącz tryb odpluskwiania (zalecane)',
1081  'installation:debug:error' => 'Wyświetlaj tylko błędy krytyczne',
1082  'installation:debug:warning' => 'Wyświetlaj błędy i ostrzeżenia',
1083  'installation:debug:notice' => 'Loguj wszystkie błędy, ostrzeżenia i adnotacje',
1084  'installation:debug:info' => 'Loguj wszystko',
1085 
1086  // Walled Garden support
1087  'installation:registration:description' => 'Rejestracja nowych użytkowników jest domyślnie włączona. Wyłącz tą opcję, jeśli chcesz uniemożłiwić nowym użytkownikom samodzielną rejestrację.',
1088  'installation:registration:label' => 'Pozwól na rejestrację nowych użytkowników',
1089  'installation:walled_garden:description' => 'Włącz tryb prywatnej sieci dla swojej strony. To uniemożliwi niezalogowanym użytkownikom, na wyświetlanie jakichkolwiek stron, poza wyraźnie wskazanymi jako publiczne.',
1090  'installation:walled_garden:label' => 'Pozwól na przeglądanie stron tylko zalogowanym użytkownikom',
1091 
1092  'installation:view' => "Wprowadź widok, który będzie domyślnie używany przez twoją stronę lub pozostaw wartość domyślną (w razie wątpliwości, pozostaw wartość domyślną):",
1093 
1094  'installation:siteemail' => "Adres e-mail strony (używany do wysyłania systemowych e-mail)",
1095  'installation:default_limit' => "Default number of items per page",
1096 
1097  'admin:site:access:warning' => "Modyfikacja ustawienia poziomu dostępu, wpływa wyłącznie na treści tworzone w przyszłości.",
1098  'installation:allow_user_default_access:description' => "Jeśli zaznaczone, indywidualni użytkownicy będą mogli ustawić własny, domyślny poziom dostępu nadpisujący systemowy domyślny poziom dostępu.",
1099  'installation:allow_user_default_access:label' => "Ustawienie użytkownika domyślnego poziomu dostępu",
1100 
1101  'installation:simplecache:description' => "Prosta pamięć podręczna zwiększa wydajność przez zapamiętywanie treści statycznych, wliczając część plików CSS i JavaScript. Zazwyczaj chcesz włączyć tą opcję.",
1102  'installation:simplecache:label' => "Użyj prostej pamięci podręcznej (zalecane)",
1103 
1104  'installation:minify:description' => "Prosta pamięć podręczna może również poprawić wydajność przez kompresję kodu JavaScript i CSS. (Wymaga włączonej pamięci podręcznej)",
1105  'installation:minify_js:label' => "Kompresuj JavaScript (zalecane)",
1106  'installation:minify_css:label' => "Kompresuj CSS (zalecane)",
1107 
1108  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Musisz zaktualizować swój plik .htaccess aby ścieżka byłą przekazywana jako parametr GET o nazwie __elgg_uri (możesz użyć htaccess_dist jako prykładu).",
1109  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg nie mógł się połączyć z serwerem w celu przetestowania reguł przepisywania. Sprawdź czy curl działa poprawnie oraz czy nie ma ograniczeń na twój adres IP, które wzbraniały by połączeń do localhost.",
1110 
1111  'installation:systemcache:description' => "Systemowa pamięć podręczna zmniejsza czas ładowania rdzenia Elgg, poprzez zapisywanie danych do plików.",
1112  'installation:systemcache:label' => "Użyj systemowej pamięci podręcznej (zalecane)",
1113 
1114  'admin:legend:system' => 'System',
1115  'admin:legend:caching' => 'Pamieć podręczna',
1116  'admin:legend:content_access' => 'Dostęp do treści',
1117  'admin:legend:site_access' => 'Poziom dostępu na stronie',
1118  'admin:legend:debug' => 'Odpluskwianie i logowanie',
1119 
1120  'upgrading' => 'Aktualizacja',
1121  'upgrade:core' => 'Twoja instalacja elgg została zaktualizowana',
1122  'upgrade:unlock' => 'Odblokuj aktualizację',
1123  'upgrade:unlock:confirm' => "Baza danych jest zablokowana z powodu przebiegającej aktualizacji. Wykonywanie aktualizacji równolegle jest niebezpieczne. Powinieneś kontynuować tylko jeśli jesteś pewien, że nie jest uruchomiona żadna aktualizacja. Odblokować?",
1124  'upgrade:locked' => "Nie można wykonać aktualizacji. Inna aktualizacja wciąż przebiega. Aby wyłączyć blokadę aktualizacji, zobacz sekcję Administracja.",
1125  'upgrade:unlock:success' => "Blokada aktualizacji zdjęta pomyślnie.",
1126  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Aktualizacja nie powiodła się.',
1127  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1128  'Instalacja nie może być przeprowadzona ze względu na wykrycie starych widoków w głównym katalogu widoków. Te widoki są przestarzałe i muszą zostać usunięte aby Elgg pracował poprawnie. Jeśli nie wykonywałeś zmian w jądrze Elgg, możesz po prostu usunąć katalog views i zastąpić go wersją z najnowszego pakietu dostępnego na <a href="http://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br /> Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji, zajrzyj do <a href="http://docs.elgg.org/wiki/Upgrading_Elgg">Aktualizacja Elgg</a>. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz na stronie <a href="http://community.elgg.org/pg/groups/discussion/">Społecznościowego Forum Wsparcia</a>.',
1129 
1130  'update:twitter_api:deactivated' => 'Twitter API (dawniej: Usługi Twittera) został wyłączony w trakcie aktualizacji. W razie potrzeby, proszę aktywować ręcznie.',
1131  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (dawniej: OAuth Lib) został wyłączony w trakcie aktualizacji. W razie potrzeby, proszę aktywować ręcznie.',
1132  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony dla poprawy bezpieczeństwa strony. Zobacz Konfiguracja &gt; Ustawienia &gt; Zaawansowane",
1133  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Zdecydowanie zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony dla poprawy bezpieczeństwa strony. Zobacz Konfiguracja &gt; Ustawienia &gt; Zaawansowane",
1134 
1135  'deprecated:function' => '%s() została zdeprecjonowana na rzecz %s()',
1136 
1137  'admin:pending_upgrades' => 'Ta strona ma oczekujące aktualizacje, które wymagają Twojej interwencji.',
1138  'admin:view_upgrades' => 'Przeglądaj oczekujące aktualizacje.',
1139  'item:object:elgg_upgrade' => 'Aktualizacje strony',
1140  'admin:upgrades:none' => 'Twoja instalacja Elgg jest aktualna!',
1141 
1142  'upgrade:item_count' => 'Jest <b>%s</b> elementów, które należy zaktualizować.',
1143  'upgrade:warning' => '<b>Uwaga:</b> na dużych stronach, aktualizacja może zająć istotnie dużo czasu!',
1144  'upgrade:success_count' => 'Zaktualizowano:',
1145  'upgrade:error_count' => 'Błędów:',
1146  'upgrade:river_update_failed' => 'Nie powiodła się aktualizacja wpisu aktualności dla elementu o id %s',
1147  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Nie udało się zaktualizować znaczników czasu dla elementu o id %s',
1148  'upgrade:finished' => 'Aktualizacja zakończona',
1149  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Aktualizacja zakończyła się błędami. Odśwież stronę aby spróbować ponownie.</p></p><br />Jeśli błąd się powtarza, sprawdź możliwe przyczyny w dzienniku błędów. Możesz szukać pomocy w rozwiązaniu problemów na stronie <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grupy wsparcia technicznego</a> w społeczności Elgg.</p>',
1150 
1151  // Strings specific for the comments upgrade
1152  'admin:upgrades:comments' => 'Aktualizacja komentarzy',
1153  'upgrade:comment:create_failed' => 'Nie udało się skonwertować komentarza o id %s do entity.',
1154  'admin:upgrades:commentaccess' => 'Comments Access Upgrade',
1155 
1156  // Strings specific for the datadir upgrade
1157  'admin:upgrades:datadirs' => 'Aktualizacja katalogu danych',
1158 
1159  // Strings specific for the discussion reply upgrade
1160  'admin:upgrades:discussion_replies' => 'Aktualizacja odpowiedzi na forach',
1161  'discussion:upgrade:replies:create_failed' => 'Nie udało się skonwertować komentarza o id %s do entity.',
1162 
1167  'welcome' => "Witaj",
1168  'welcome:user' => 'Witaj %s',
1169 
1174  'email:from' => 'Nadawca',
1175  'email:to' => 'Adresat',
1176  'email:subject' => 'Tytuł',
1177  'email:body' => 'Treść',
1178 
1179  'email:settings' => "Ustawienia e-mail",
1180  'email:address:label' => "Twój adres e-mail",
1181 
1182  'email:save:success' => "Nowy adres e-mail zapisano.",
1183  'email:save:fail' => "Nie zapisano nowego adresu.",
1184 
1185  'friend:newfriend:subject' => "%s dodał cię do listy znajomych!",
1186  'friend:newfriend:body' => "%s dodał cię do listy znajomych!
1187 
1188 Aby zobaczyć jego profil, kliknij tutaj:
1189 
1190 %s
1191 
1192 Nie możesz odpowiedzieć na ten e-mail.",
1193 
1194  'email:changepassword:subject' => "Hasło zmienione!",
1195  'email:changepassword:body' => "Witaj %s,
1196 
1197 Twoje hasło zostało zmienione.",
1198 
1199  'email:resetpassword:subject' => "Reset hasła!",
1200  'email:resetpassword:body' => "Cześć %s,
1201 
1202 Twoje nowe hasło to: %s",
1203 
1204  'email:changereq:subject' => "Prośba o zmianę hasła.",
1205  'email:changereq:body' => "Witaj %s,
1206 
1207 Ktoś (z adresu IP %s) poprosił o zmianę hasła do Twojego konta.
1208 
1209 Jeśli to byłeś Ty, kliknij odnośnik poniżej. W przeciwnym wypadku zignoruj tą wiadomość.
1210 
1211 %s
1212 ",
1213 
1218  'default_access:settings' => "Twój domyślny poziom dostępu",
1219  'default_access:label' => "Domyślny poziom dostępu",
1220  'user:default_access:success' => "Twój domyślny poziom dostępu został zapisany.",
1221  'user:default_access:failure' => "Zapis domyślnego poziomu dostępu nie powiódł się.",
1222 
1227  'comments:count' => "%s komentarzy",
1228  'item:object:comment' => 'Komentarze',
1229 
1230  'river:comment:object:default' => '%s skomentował %s',
1231 
1232  'generic_comments:add' => "Dodaj komentarz",
1233  'generic_comments:edit' => "Edytuj komentarz",
1234  'generic_comments:post' => "Dodaj komentarz",
1235  'generic_comments:text' => "Komentarz",
1236  'generic_comments:latest' => "Najnowsze komentarze",
1237  'generic_comment:posted' => "Twój komentarz został dodany.",
1238  'generic_comment:updated' => "Twój komentarz został pomyślnie zaktualizowany.",
1239  'generic_comment:deleted' => "Twój komentarz został skasowany.",
1240  'generic_comment:blank' => "Przepraszamy: musisz coś wpisać przed zapisaniem.",
1241  'generic_comment:notfound' => "Przepraszamy: nie można znaleźć określonej pozycji.",
1242  'generic_comment:notfound_fallback' => "Sorry, we could not find the specified comment, but we've forwarded you to the page where it was left.",
1243  'generic_comment:notdeleted' => "Sorry: nie można skasować tego komentarza.",
1244  'generic_comment:failure' => "Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas dodawania komentarza.",
1245  'generic_comment:none' => 'Brak komentarzy',
1246  'generic_comment:title' => 'Komentarz użytkownika %s',
1247  'generic_comment:on' => '%s dotyczący %s',
1248  'generic_comments:latest:posted' => 'napisał',
1249 
1250  'generic_comment:email:subject' => 'Masz nowy komentarz!',
1251  'generic_comment:email:body' => "Masz nowy komentarz w \"%s\" od %s. Treść:
1252 
1253 
1254 %s
1255 
1256 
1257 Aby odpowiedzieć lub wyświetlić komentarz, kliknij tutaj:
1258 
1259  %s
1260 
1261 Zobacz %s's profil, kliknij tutaj:
1262 
1263  %s
1264 
1265 Nie możesz odpowiedzieć na ten e-mail.",
1266 
1271  'byline' => 'Przez %s',
1272  'byline:ingroup' => 'in the group %s',
1273  'entity:default:strapline' => 'Stworzone %s przez %s',
1274  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Przedmiot ten nie może zostać wyświetlony poprawnie. Może to być spowodowane brakiem uprzednio zainstalowanego rozszerzenia.',
1275 
1276  'entity:delete:success' => 'Element %s został skasowany',
1277  'entity:delete:fail' => 'Element %s nie został skasowany',
1278 
1279  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete() for user_guid [%s] as the user does not exist.',
1280 
1285  'actiongatekeeper:missingfields' => 'W formularzu brakuje pól _token lub _ts',
1286  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Formularz wygasł, proszę spróbować ponownie.",
1287  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Formularz wygasł, prosimy odświeżyć i spróbować ponownie.',
1288  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Rozszerzenie zablokowało wysłanie formularza.',
1289  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Rozmiar wgranego pliku (lub plików) przekroczył limit ustawiony przez administratora',
1290  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Przykro nam, ale logowanie z innej domeny jest niedozwolone. Spróbuj ponownie.",
1291 
1296  'word:blacklist' => 'and, the, then, but, she, his, her, him, one, not, also, about, now, hence, however, still, likewise, otherwise, therefore, conversely, rather, consequently, furthermore, nevertheless, instead, meanwhile, accordingly, this, seems, what, whom, whose, whoever, whomever',
1297 
1302  'tag_names:tags' => 'Tagi',
1303 
1308  'js:security:token_refresh_failed' => 'Nie można połączyć się z %s. Możesz mieć problem z zapisaniem zmian. Proszę odświeżyć stronę.',
1309  'js:security:token_refreshed' => 'Połączenie z %s nawiązane na nowo!',
1310  'js:lightbox:current' => "obraz %s z %s",
1311 
1315  'elgg:powered' => "Dostarczone przez Elgg",
1316 
1321  "aa" => "Afar",
1322  "ab" => "Abkhazian",
1323  "af" => "Afrikaans",
1324  "am" => "Amharic",
1325  "ar" => "Arabski",
1326  "as" => "Assamese",
1327  "ay" => "Aymara",
1328  "az" => "Azerbaijani",
1329  "ba" => "Bashkir",
1330  "be" => "Byelorussian",
1331  "bg" => "Bulgarian",
1332  "bh" => "Bihari",
1333  "bi" => "Bislama",
1334  "bn" => "Bengali; Bangla",
1335  "bo" => "Tibetan",
1336  "br" => "Breton",
1337  "ca" => "Catalan",
1338  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1339  "co" => "Corsican",
1340  "cs" => "Czech",
1341  "cy" => "Welsh",
1342  "da" => "Danish",
1343  "de" => "Niemiecki",
1344  "dz" => "Bhutani",
1345  "el" => "Grecki",
1346  "en" => "Angielski",
1347  "eo" => "Esperanto",
1348  "es" => "Hiszpański",
1349  "et" => "Estoński",
1350  "eu" => "Basque",
1351  "fa" => "Perski",
1352  "fi" => "Finnish",
1353  "fj" => "Fiji",
1354  "fo" => "Faeroese",
1355  "fr" => "Francuski",
1356  "fy" => "Frisian",
1357  "ga" => "Irish",
1358  "gd" => "Scots / Gaelic",
1359  "gl" => "Galician",
1360  "gn" => "Guarani",
1361  "gu" => "Gujarati",
1362  "he" => "Hebrew",
1363  "ha" => "Hausa",
1364  "hi" => "Hindi",
1365  "hr" => "Croatian",
1366  "hu" => "Hungarian",
1367  "hy" => "Armeński",
1368  "ia" => "Interlingua",
1369  "id" => "Indonesian",
1370  "ie" => "Interlingue",
1371  "ik" => "Inupiak",
1372  //"in" => "Indonezyjski",
1373  "is" => "Icelandic",
1374  "it" => "Italian",
1375  "iu" => "Inuktitut",
1376  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1377  "ja" => "Japanese",
1378  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1379  "jw" => "Javanese",
1380  "ka" => "Georgian",
1381  "kk" => "Kazakh",
1382  "kl" => "Greenlandic",
1383  "km" => "Cambodian",
1384  "kn" => "Kanadyjski",
1385  "ko" => "Koreański",
1386  "ks" => "Kashmiri",
1387  "ku" => "Kurdish",
1388  "ky" => "Kirghiz",
1389  "la" => "Latin",
1390  "ln" => "Lingala",
1391  "lo" => "Laothian",
1392  "lt" => "Lithuanian",
1393  "lv" => "Latvian/Lettish",
1394  "mg" => "Malagasy",
1395  "mi" => "Maori",
1396  "mk" => "Macedonian",
1397  "ml" => "Malayalam",
1398  "mn" => "Mongolian",
1399  "mo" => "Moldavian",
1400  "mr" => "Marathi",
1401  "ms" => "Malay",
1402  "mt" => "Maltese",
1403  "my" => "Burmese",
1404  "na" => "Nauru",
1405  "ne" => "Nepali",
1406  "nl" => "Dutch",
1407  "no" => "Norwegian",
1408  "oc" => "Occitan",
1409  "om" => "(Afan) Oromo",
1410  "or" => "Oriya",
1411  "pa" => "Punjabi",
1412  "pl" => "Polski",
1413  "ps" => "Pashto / Pushto",
1414  "pt" => "Portuguese",
1415  "pt_br" => 'Brazilian Portuguese',
1416  "qu" => "Quechua",
1417  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1418  "rn" => "Kirundi",
1419  "ro" => "Romanian",
1420  "ru" => "Rosyjski",
1421  "rw" => "Kinyarwanda",
1422  "sa" => "Sanskrit",
1423  "sd" => "Sindhi",
1424  "sg" => "Sangro",
1425  "sh" => "Serbo-Croatian",
1426  "si" => "Singhalese",
1427  "sk" => "Slovak",
1428  "sl" => "Slovenian",
1429  "sm" => "Samoan",
1430  "sn" => "Shona",
1431  "so" => "Somali",
1432  "sq" => "Albanian",
1433  "sr" => "Serbian",
1434  "ss" => "Siswati",
1435  "st" => "Sesotho",
1436  "su" => "Sundanese",
1437  "sv" => "Swedish",
1438  "sw" => "Swahili",
1439  "ta" => "Tamil",
1440  "te" => "Tegulu",
1441  "tg" => "Tajik",
1442  "th" => "Thai",
1443  "ti" => "Tigrinya",
1444  "tk" => "Turkmen",
1445  "tl" => "Tagalog",
1446  "tn" => "Setswana",
1447  "to" => "Tonga",
1448  "tr" => "Turkish",
1449  "ts" => "Tsonga",
1450  "tt" => "Tatar",
1451  "tw" => "Twi",
1452  "ug" => "Uigur",
1453  "uk" => "Ukrainian",
1454  "ur" => "Urdu",
1455  "uz" => "Uzbek",
1456  "vi" => "Vietnamese",
1457  "vo" => "Volapuk",
1458  "wo" => "Wolof",
1459  "xh" => "Xhosa",
1460  //"y" => "Jidysz",
1461  "yi" => "Jidysz",
1462  "yo" => "Yoruba",
1463  "za" => "Zuang",
1464  "zh" => "Chinese",
1465  "zu" => "Zulu",
1466 
1467  "field:required" => 'Required',
1468 
1469 );