Elgg  Version 2.3
ro_ro.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Site-uri',
8 
13  'login' => "Conectează-te",
14  'loginok' => "Ai fost conectat/ă.",
15  'loginerror' => "Nu te-am putut conecta. Te rugăm să-ţi verifici detaliile şi să încerci din nou.",
16  'login:empty' => "Numele de utilizator, email-ul şi parola sunt necesare.",
17  'login:baduser' => "Nu am putut încărca contul tău.",
18  'auth:nopams' => "Eroare internă. Nu s-a instalat nici o metodă de conectare.",
19 
20  'logout' => "Deconectează-te",
21  'logoutok' => "Ai fost deconectat.",
22  'logouterror' => "Nu te-am putut deconecta. Te rugăm să încerci din nou.",
23  'session_expired' => "Sesiunea ta a expirat. Te rugăm să <a href='javascript:location.reload(true)'>reîncarci</a> pagina pentru a te conecta.",
24  'session_changed_user' => "Ai fost conectat/ă ca şi alt utilizator. Ar trebui să <a href='javascript:location.reload(true)'>reîncarci</a> pagina.",
25 
26  'loggedinrequired' => "Trebuie să fii conectat pentru a vedea pagina cerută.",
27  'adminrequired' => "Trebuie să fii administrator pentru a vedea pagina cerută.",
28  'membershiprequired' => "Trebuie să fii un membru al acestui grup pentru a vedea această pagină.",
29  'limited_access' => "Nu ai permisiunea de a vedea această pagină.",
30  'invalid_request_signature' => "Legătura acestei pagini este invalidă sau a expirat",
31 
36  'exception:title' => "Eroare fatală.",
37  'exception:contact_admin' => 'O eroare nerecuperabilă a avut loc şi a fost înregistrată. Contactează administratorul cu următoarele informaţii:',
38 
39  'actionundefined' => "The requested action (%s) was not defined in the system.",
40  'actionnotfound' => "The action file for %s was not found.",
41  'actionloggedout' => "Ne pare rău, nu poţi efectua această acţiune deconectat.",
42  'actionunauthorized' => 'Nu eşti autorizat să efectuezi această acţiune',
43 
44  'ajax:error' => 'Unexpected error while performing an AJAX call. Maybe the connection to the server is lost.',
45  'ajax:not_is_xhr' => 'You cannot access AJAX views directly',
46 
47  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) is a misconfigured plugin. It has been disabled. Please search the Elgg wiki for possible causes (http://learn.elgg.org/).",
48  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) cannot start and has been deactivated. Reason: %s',
49  'PluginException:InvalidID' => "%s is an invalid plugin ID.",
50  'PluginException:InvalidPath' => "%s is an invalid plugin path.",
51  'PluginException:InvalidManifest' => 'Invalid manifest file for plugin %s',
52  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s is not a valid plugin.',
53  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s is not a valid plugin: %s',
54  'PluginException:NullInstantiated' => 'ElggPlugin cannot be null instantiated. You must pass a GUID, a plugin ID, or a full path.',
55  'ElggPlugin:MissingID' => 'Missing plugin ID (guid %s)',
56  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Missing ElggPluginPackage for plugin ID %s (guid %s)',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'The required file "%s" is missing.',
58  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'This plugin\'s directory must be renamed to "%s" to match the ID in its manifest.',
59  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Its manifest contains an invalid dependency type "%s".',
60  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Its manifest contains an invalid provides type "%s".',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'There is an invalid %s dependency "%s" in plugin %s. Plugins cannot conflict with or require something they provide!',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Conflicts with plugin: %s',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" file is present but unreadable.',
64  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Cannot include %s for plugin %s (guid: %s) at %s.',
65  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Threw exception including %s for plugin %s (guid: %s) at %s.',
66  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Cannot open views dir for plugin %s (guid: %s) at %s.',
67  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'No ID for plugin guid %s!',
68  'PluginException:NoPluginName' => "The plugin name could not be found",
69  'PluginException:ParserError' => 'Error parsing manifest with API version %s in plugin %s.',
70  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Cannot find a parser for manifest API version %s in plugin %s.',
71  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Missing required '%s' attribute in manifest for plugin %s.",
72  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s is an invalid plugin and has been deactivated.',
73  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" did not return a serializable array.',
74  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" sent output.',
75 
76  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Requires',
77  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Suggests',
78  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Conflicts',
79  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'Conflicted',
80  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Provides',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Priority',
82 
83  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Elgg version',
84  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'PHP version',
85  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'PHP extension: %s',
86  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'PHP ini setting: %s',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Plugin: %s',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'After %s',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Before %s',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s is not installed',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Missing',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'There are other plugins that list %s as a dependency. You must disable the following plugins before disabling this one: %s',
94 
95  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Menu items found without parents to link them to',
96  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Menu item [%s] found with a missing parent[%s]',
97  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Duplicate registration found for menu item [%s]',
98 
99  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Câmpurile parolei nu pot fii goale',
100  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Parolele trebuie să corespundă',
101  'LoginException:BannedUser' => 'Ai fost blocat/ă de pe acest site şi nu te poţi conecta',
102  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nu te-am putut conecta. Te rugm să verifici numele de utilizator, email-ul şi parola.',
103  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nu te-am putut conecta. Te rugm să verifici numele de utilizator, email-ul şi parola.',
104  'LoginException:AccountLocked' => 'Contul tău a fost blocat din cauza mai multor eşuări de conectare.',
105  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Verificarea parolei curente a eşuat.',
106  'LoginException:Unknown' => 'Nu te-am putut conecta datorită unei erori necunoscute.',
107 
108  'UserFetchFailureException' => 'Cannot check permission for user_guid [%s] as the user does not exist.',
109 
110  'deprecatedfunction' => 'Warning: This code uses the deprecated function \'%s\' and is not compatible with this version of Elgg',
111 
112  'pageownerunavailable' => 'Warning: The page owner %d is not accessible!',
113  'viewfailure' => 'There was an internal failure in the view %s',
114  'view:missing_param' => "The required parameter '%s' is missing in the view %s",
115  'changebookmark' => 'Te rugăm să schimbi marcajul pentru această pagină',
116  'noaccess' => 'Conţinutul pe care ai vrut să-l vezi a fost şters sau nu ai permisiunea să-l accesezi.',
117  'error:missing_data' => 'Au fost câteva date lipsă în cererea ta',
118  'save:fail' => 'S-a eşuat la salvarea datelor tale',
119  'save:success' => 'Datele tale au fost salvate',
120 
121  'error:default:title' => 'Oops...',
122  'error:default:content' => 'Oops... ceva greşit s-a întâmplat.',
123  'error:400:title' => 'Cerere greşită',
124  'error:400:content' => 'Ne pare rău, dar cererea este invalidă sau incompletă.',
125  'error:403:title' => 'Interzis',
126  'error:403:content' => 'Ne pare rău, dar nu poţi accesa pagina cerută.',
127  'error:404:title' => 'Pagina nu a fost găsită',
128  'error:404:content' => 'Ne pare rău, dar nu am putut găsi pagina cerută.',
129 
130  'upload:error:ini_size' => 'Fişierul pe care vrei să-l încarci e prea mare.',
131  'upload:error:form_size' => 'Fişierul pe care ai vrut să-l încarci era prea mare.',
132  'upload:error:partial' => 'Încărcarea de fişier nu s-a terminat.',
133  'upload:error:no_file' => 'Nici un fişier selectat.',
134  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nu se poate salva fişierul încărcat.',
135  'upload:error:cant_write' => 'Nu se poate salva fişierul încărcat.',
136  'upload:error:extension' => 'Nu se poate salva fişierul încărcat.',
137  'upload:error:unknown' => 'Încărcarea de fişier a eşuat.',
138 
142  'table_columns:fromView:admin' => 'Admin',
143  'table_columns:fromView:banned' => 'Banned',
144  'table_columns:fromView:container' => 'Container',
145  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Description',
146  'table_columns:fromView:link' => 'Name/Title',
147  'table_columns:fromView:icon' => 'Icon',
148  'table_columns:fromView:item' => 'Item',
149  'table_columns:fromView:language' => 'Language',
150  'table_columns:fromView:owner' => 'Owner',
151  'table_columns:fromView:time_created' => 'Time Created',
152  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Time Updated',
153  'table_columns:fromView:user' => 'User',
154 
155  'table_columns:fromProperty:description' => 'Description',
156  'table_columns:fromProperty:email' => 'Email',
157  'table_columns:fromProperty:name' => 'Name',
158  'table_columns:fromProperty:type' => 'Type',
159  'table_columns:fromProperty:username' => 'Username',
160 
161  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Subtype',
162  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Name/Title',
163  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME Type',
164  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Type',
165 
170  'name' => "Numele de afişat",
171  'email' => "Adresa de email",
172  'username' => "Nume utilizator",
173  'loginusername' => "Nume de utilizator sau email",
174  'password' => "Parolă",
175  'passwordagain' => "Parolă (din nou pentru verificare)",
176  'admin_option' => "Make this user an admin?",
177  'autogen_password_option' => "Generăm automat o parolă securizată?",
178 
183  'PRIVATE' => "Privat",
184  'LOGGED_IN' => "Utilizatori conectaţi",
185  'PUBLIC' => "Public",
186  'LOGGED_OUT' => "Utilizatori deconectaţi",
187  'access:friends:label' => "Prieteni",
188  'access' => "Acces",
189  'access:overridenotice' => "Notă: Datorită politicii grupului, acest conţinut va fii accesibil doar membrilor acestuia.",
190  'access:limited:label' => "Limitat",
191  'access:help' => "Nivelul de acces",
192  'access:read' => "Acces de citire",
193  'access:write' => "Acces de scriere",
194  'access:admin_only' => "Numai administratori",
195  'access:missing_name' => "Nume de acces lipsă",
196  'access:comments:change' => "Această discuţie este limitată numai anumitor persoane. Ai grijă cui o distribui.",
197 
202  'dashboard' => "Dashboard",
203  'dashboard:nowidgets' => "Your dashboard lets you track the activity and content on this site that matters to you.",
204 
205  'widgets:add' => 'Add widgets',
206  'widgets:add:description' => "Click on any widget button below to add it to the page.",
207  'widgets:panel:close' => "Close widgets panel",
208  'widgets:position:fixed' => '(Fixed position on page)',
209  'widget:unavailable' => 'You have already added this widget',
210  'widget:numbertodisplay' => 'Number of items to display',
211 
212  'widget:delete' => 'Remove %s',
213  'widget:edit' => 'Customize this widget',
214 
215  'widgets' => "Widgets",
216  'widget' => "Widget",
217  'item:object:widget' => "Widgets",
218  'widgets:save:success' => "The widget was successfully saved.",
219  'widgets:save:failure' => "We could not save your widget.",
220  'widgets:add:success' => "The widget was successfully added.",
221  'widgets:add:failure' => "We could not add your widget.",
222  'widgets:move:failure' => "We could not store the new widget position.",
223  'widgets:remove:failure' => "Unable to remove this widget",
224 
229  'group' => "Grup",
230  'item:group' => "Grupuri",
231 
236  'user' => "Utilizator",
237  'item:user' => "Utilizatori",
238 
243  'friends' => "Prieteni",
244  'friends:yours' => "Prietenii tăi",
245  'friends:owned' => "Prietenii utilizatorului %s",
246  'friend:add' => "Adaugă prieten/ă",
247  'friend:remove' => "Îndepărtează prieten/ă",
248 
249  'friends:add:successful' => "Ai adăugat cu succes pe %s ca şi prieten/ă.",
250  'friends:add:duplicate' => "Eşti deja prieten/ă cu %s",
251  'friends:add:failure' => "Nu am putut adăuga pe %s ca şi prieten/ă.",
252 
253  'friends:remove:successful' => "Ai îndepărtat cu succes pe %s de la prietenii tăi.",
254  'friends:remove:no_friend' => "Tu şi %s nu sunteţi prieteni",
255  'friends:remove:failure' => "Am putut îndepărta pe %s de la prietenii tăi.",
256 
257  'friends:none' => "Nici un prieten încă.",
258  'friends:none:you' => "Nu ai nici un prieten încă.",
259 
260  'friends:none:found' => "Nu s-au găsit prieteni.",
261 
262  'friends:of:none' => "Nimeni să fii adăugat acest utilizator la prieteni încă.",
263  'friends:of:none:you' => "Nimeni să te fii adăugat la prieteni încă. Începe să adaugi conţinut şi completează-ţi profilul pentru a permite altora să te găsească!",
264 
265  'friends:of:owned' => "Persoane care au făcut ca %s să le fie prieten/ă",
266 
267  'friends:of' => "Prieteni ai",
268  'friends:collections' => "Colecţiile Prietenilor",
269  'collections:add' => "Colecţie nouă",
270  'friends:collections:add' => "Colecţie de prieteni nouă",
271  'friends:addfriends' => "Selectează prieteni",
272  'friends:collectionname' => "Numele colecţiei",
273  'friends:collectionfriends' => "Prieteni din colecţie",
274  'friends:collectionedit' => "Editează această colecţie",
275  'friends:nocollections' => "Nu ai vreo colecţie încă.",
276  'friends:collectiondeleted' => "Colecţia ta a fost ştearsă.",
277  'friends:collectiondeletefailed' => "Nu am putut şterge colecţia. Ori nu ai permisiunea, ori o altă problemă a apărut.",
278  'friends:collectionadded' => "Colecţia ta a fost creată cu succes",
279  'friends:nocollectionname' => "Trebuie să-i dai colecţiei tale un nume înainte să o creezi.",
280  'friends:collections:members' => "Membrii colecţiei",
281  'friends:collections:edit' => "Editează colecţia",
282  'friends:collections:edited' => "Colecţie salvată",
283  'friends:collection:edit_failed' => 'Nu am putut salva colecţia.',
284 
285  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',
286 
287  'avatar' => 'Poza de profil',
288  'avatar:noaccess' => "Nu îţi este permis să-i editezi poza de profil a acestui utilizator",
289  'avatar:create' => 'Creează-ţi poza de profil',
290  'avatar:edit' => 'Editează poza de profil',
291  'avatar:preview' => 'Previzualizează',
292  'avatar:upload' => 'Încarcă o nouă poză de profil',
293  'avatar:current' => 'Poza de profil curentă',
294  'avatar:remove' => 'Îndepărtează-ţi poza de profil şi seteaz-o pe cea standard',
295  'avatar:crop:title' => 'Unealta de decupare a pozei de profil',
296  'avatar:upload:instructions' => "Poza ta de profil va fii afişată pe tot site-ul. O poţi schimba de câte ori doreşti. (Formatele de fişier acceptate: GIF, JPG sau PNG)",
297  'avatar:create:instructions' => 'Apasă şi trage un pătrat mai jos pentru a se potrivi cu poza de profil dorită. O previzualizare va apărea în cutia din stânga. Când eşti multumit/ă de previzualizare, apasă \'Creează-ţi poza de profil\'. Această versiune decupată va reprezenta noua ta poză de profil pe întreg site-ul.',
298  'avatar:upload:success' => 'Poza de profil a fost cu succes încărcată',
299  'avatar:upload:fail' => 'Încărcarea pozei de profil a eşuat',
300  'avatar:resize:fail' => 'Redimensionarea pozei de profil a eşuat',
301  'avatar:crop:success' => 'Decuparea pozei de profil a fost cu succes',
302  'avatar:crop:fail' => 'Decuparea pozei de profil a eşuat',
303  'avatar:remove:success' => 'Îndepărtarea pozei de profil a fost cu succes',
304  'avatar:remove:fail' => 'Îndepărtarea pozei de profil a eşuat',
305 
306  'profile:edit' => 'Editează-ţi profilul',
307  'profile:aboutme' => "Despre mine",
308  'profile:description' => "Despre mine",
309  'profile:briefdescription' => "Descriere sumară",
310  'profile:location' => "Locaţie",
311  'profile:skills' => "Îndemânări",
312  'profile:interests' => "Interese",
313  'profile:contactemail' => "Email de contact",
314  'profile:phone' => "Telefon",
315  'profile:mobile' => "Mobil",
316  'profile:website' => "Website",
317  'profile:twitter' => "Nume Twitter",
318  'profile:saved' => "Priful tău a fost salvat cu succes.",
319 
320  'profile:field:text' => 'Short text',
321  'profile:field:longtext' => 'Large text area',
322  'profile:field:tags' => 'Tags',
323  'profile:field:url' => 'Web address',
324  'profile:field:email' => 'Email address',
325  'profile:field:location' => 'Location',
326  'profile:field:date' => 'Date',
327 
328  'admin:appearance:profile_fields' => 'Edit Profile Fields',
329  'profile:edit:default' => 'Edit profile fields',
330  'profile:label' => "Profile label",
331  'profile:type' => "Profile type",
332  'profile:editdefault:delete:fail' => 'Removing profile field failed',
333  'profile:editdefault:delete:success' => 'Profile field deleted',
334  'profile:defaultprofile:reset' => 'Profile fields reset to the system default',
335  'profile:resetdefault' => 'Reset profile fields to system defaults',
336  'profile:resetdefault:confirm' => 'Are you sure you want to delete your custom profile fields?',
337  'profile:explainchangefields' => "You can replace the existing profile fields with your own using the form below. \n\n Give the new profile field a label, for example, 'Favorite team', then select the field type (eg. text, url, tags), and click the 'Add' button. To re-order the fields drag on the handle next to the field label. To edit a field label - click on the label's text to make it editable. \n\n At any time you can revert back to the default profile set up, but you will lose any information already entered into custom fields on profile pages.",
338  'profile:editdefault:success' => 'New profile field added',
339  'profile:editdefault:fail' => 'Profilul implicit nu a putut fii salvat',
340  'profile:field_too_long' => 'Nu s-a putut şterge profilul tău deoarece secţiunea "%s" este prea lungă.',
341  'profile:noaccess' => "Nu ai permisiunea de a edita acest profil.",
342  'profile:invalid_email' => '%s trebuie să fie o adresă de email validă.',
343 
344 
348  'feed:rss' => 'Fluxul RSS al acestei pagini',
352  'link:view' => 'vezi legătura',
353  'link:view:all' => 'Vezi toate',
354 
355 
359  'river' => "Activitate",
360  'river:friend:user:default' => "%s este acum prieten/ă cu %s",
361  'river:update:user:avatar' => '%s are o poză de profil nouă',
362  'river:update:user:profile' => '%s şi-a actualizat profilul',
363  'river:noaccess' => 'Nu ai permisiunea să vezi acest element.',
364  'river:posted:generic' => '%s a postat',
365  'riveritem:single:user' => 'un utilizator',
366  'riveritem:plural:user' => 'nişte utilizatori',
367  'river:ingroup' => 'în grupul %s',
368  'river:none' => 'Fără activitate',
369  'river:update' => 'Actualizare pentru %s',
370  'river:delete' => 'Îndepărtează acest element de activitate',
371  'river:delete:success' => 'Elementul de activitate a fost şters',
372  'river:delete:fail' => 'Elementul de activitate nu a putut fii şters',
373  'river:delete:lack_permission' => 'Nu ai permisiunea de a şterge acest element de activitate',
374  'river:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete for user_guid [%s] as the user does not exist.',
375  'river:subject:invalid_subject' => 'Utilizator neconform',
376  'activity:owner' => 'Vezi activitatea',
377 
378  'river:widget:title' => "Activitate",
379  'river:widget:description' => "Afişează activitatea recentă",
380  'river:widget:type' => "Tipul activităţii",
381  'river:widgets:friends' => 'Activitatea prietenilor',
382  'river:widgets:all' => 'Toată activitatea site-ului',
383 
387  'notifications:usersettings' => "Setările de notificări",
388  'notification:method:email' => 'Email',
389 
390  'notifications:usersettings:save:ok' => "Setările de notificare au fost salvate cu succes.",
391  'notifications:usersettings:save:fail' => "A fost o problemă la salvarea setărilor de notificări.",
392 
393  'notification:subject' => 'Notificare despre %s',
394  'notification:body' => 'Vezi noua activitate de aici %s',
395 
400  'search' => "Căutare",
401  'searchtitle' => "Căutare: %s",
402  'users:searchtitle' => "Căutare utilizatori: %s",
403  'groups:searchtitle' => "Căutare grupuri: %s",
404  'advancedsearchtitle' => "%s cu rezultate potrivite cu %s",
405  'notfound' => "Nici un rezultat găsit.",
406  'next' => "Următoarele",
407  'previous' => "Anterioare",
408 
409  'viewtype:change' => "Schimbă tipul de listă",
410  'viewtype:list' => "Listă",
411  'viewtype:gallery' => "Galerie",
412 
413  'tag:search:startblurb' => "Elemente cu etichete potrivite cu '%s':",
414 
415  'user:search:startblurb' => "Utilizatori potriviţi cu '%s':",
416  'user:search:finishblurb' => "Pentru a vedea maii mult, apasă aici.",
417 
418  'group:search:startblurb' => "Grupuri potrivite cu '%s':",
419  'group:search:finishblurb' => "Pentru a vedea maii mult, apasă aici.",
420  'search:go' => 'Caută',
421  'userpicker:only_friends' => 'Numai prieteni',
422 
427  'account' => "Cont",
428  'settings' => "Setări",
429  'tools' => "Unelte",
430  'settings:edit' => 'Editează setările',
431 
432  'register' => "Înregistrare",
433  'registerok' => "Te-ai înregistrat cu succes pentru %s.",
434  'registerbad' => "Înregistrarea ta a fost fără succes din cauza unei erori necunoscute.",
435  'registerdisabled' => "Înregistrarea a fost închisă de către adminitratorul de sistem",
436  'register:fields' => 'Toate cţmpurile sunt necesare',
437 
438  'registration:notemail' => 'Adresa de email furnizată de tine nu pare să fie o adresă de email validă.',
439  'registration:userexists' => 'Acel nume de utilizator există deja',
440  'registration:usernametooshort' => 'Numele tău de utilizator trebuie să fie de minim %u caractere.',
441  'registration:usernametoolong' => 'Numele tău de utilizator este prea lung. Poate avea un maxim de %u caractere.',
442  'registration:passwordtooshort' => 'Parola trebuie să fie de minim %u caractere.',
443  'registration:dupeemail' => 'Această adresă de email există deja.',
444  'registration:invalidchars' => 'Ne pare rău, dar numele tău de utilizator conţine caracterul %s care este neconform. Următoarele caractere sunt neconforme: %s',
445  'registration:emailnotvalid' => 'Ne pare rău, dar adresa ta de email este neconformă pe acest sistem',
446  'registration:passwordnotvalid' => 'Ne pare rău, dar parola ta este neconformă pe acest sistem',
447  'registration:usernamenotvalid' => 'Ne pare rău, dar numele tău de utilizator este neconform pe acest sistem',
448 
449  'adduser' => "Add User",
450  'adduser:ok' => "You have successfully added a new user.",
451  'adduser:bad' => "The new user could not be created.",
452 
453  'user:set:name' => "Setări nume de cont",
454  'user:name:label' => "Nume de afişat",
455  'user:name:success' => "S-a schimbat cu succes numele de afişat pe sistem.",
456  'user:name:fail' => "Nu s-a putut schimba numele de afişat pe sistem.",
457 
458  'user:set:password' => "Parola de cont",
459  'user:current_password:label' => 'Parola curentă',
460  'user:password:label' => "Noua parolă",
461  'user:password2:label' => "Noua parolă din nou",
462  'user:password:success' => "Parolă schimbată",
463  'user:password:fail' => "Nu am putut schimba parola pe sistem.",
464  'user:password:fail:notsame' => "Cele două parole nu sunt identice!",
465  'user:password:fail:tooshort' => "Parola este prea scurtă!",
466  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Parola curentă nu este corectă.',
467  'user:changepassword:unknown_user' => 'Utilizator neconform.',
468  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Acest lucru îţi va schimba parola.',
469 
470  'user:set:language' => "Setările de limbă",
471  'user:language:label' => "Limbă",
472  'user:language:success' => "Setările de limbă au fost salvate.",
473  'user:language:fail' => "Setările de limbă nu au putut fii salvate.",
474 
475  'user:username:notfound' => 'Numele de utilizator %s nu a fost găsit.',
476 
477  'user:password:lost' => 'Parolă pierdută',
478  'user:password:changereq:success' => 'S-a cerut cu succes o nouă parolă, email trimis',
479  'user:password:changereq:fail' => 'Nu s-a putut cere o nouă parolă.',
480 
481  'user:password:text' => 'Pentru a cere o nouă parolă, introdu numele tău de utilizator sau adresa ta de email şi apasă butonul Cere.',
482 
483  'user:persistent' => 'Nu mă uita',
484 
485  'walled_garden:welcome' => 'Bun venit pe',
486 
490  'menu:page:header:administer' => 'Administer',
491  'menu:page:header:configure' => 'Configure',
492  'menu:page:header:develop' => 'Develop',
493  'menu:page:header:default' => 'Other',
494 
495  'admin:view_site' => 'View site',
496  'admin:loggedin' => 'Logged in as %s',
497  'admin:menu' => 'Menu',
498 
499  'admin:configuration:success' => "Your settings have been saved.",
500  'admin:configuration:fail' => "Your settings could not be saved.",
501  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Cannot set "%s" as the dataroot because it is not an absolute path.',
502  'admin:configuration:default_limit' => 'The number of items per page must be at least 1.',
503 
504  'admin:unknown_section' => 'Invalid Admin Section.',
505 
506  'admin' => "Administration",
507  'admin:description' => "The admin panel allows you to control all aspects of the system, from user management to how plugins behave. Choose an option below to get started.",
508 
509  'admin:statistics' => "Statistics",
510  'admin:statistics:overview' => 'Overview',
511  'admin:statistics:server' => 'Server Info',
512  'admin:statistics:cron' => 'Cron',
513  'admin:cron:record' => 'Latest Cron Jobs',
514  'admin:cron:period' => 'Cron period',
515  'admin:cron:friendly' => 'Last completed',
516  'admin:cron:date' => 'Date and time',
517  'admin:cron:msg' => 'Message',
518  'admin:cron:started' => 'Cron jobs for "%s" started at %s',
519  'admin:cron:complete' => 'Cron jobs for "%s" completed at %s',
520 
521  'admin:appearance' => 'Appearance',
522  'admin:administer_utilities' => 'Utilities',
523  'admin:develop_utilities' => 'Utilities',
524  'admin:configure_utilities' => 'Utilities',
525  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
526 
527  'admin:users' => "Users",
528  'admin:users:online' => 'Currently Online',
529  'admin:users:newest' => 'Newest',
530  'admin:users:admins' => 'Administrators',
531  'admin:users:add' => 'Add New User',
532  'admin:users:description' => "This admin panel allows you to control user settings for your site. Choose an option below to get started.",
533  'admin:users:adduser:label' => "Click here to add a new user...",
534  'admin:users:opt:linktext' => "Configure users...",
535  'admin:users:opt:description' => "Configure users and account information. ",
536  'admin:users:find' => 'Find',
537 
538  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Maintenance mode',
539  'admin:upgrades' => 'Upgrades',
540 
541  'admin:settings' => 'Settings',
542  'admin:settings:basic' => 'Basic Settings',
543  'admin:settings:advanced' => 'Advanced Settings',
544  'admin:site:description' => "This admin panel allows you to control global settings for your site. Choose an option below to get started.",
545  'admin:site:opt:linktext' => "Configure site...",
546  'admin:settings:in_settings_file' => 'This setting is configured in settings.php',
547 
548  'admin:legend:security' => 'Security',
549  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg uses a key to create security tokens for various purposes.',
550  'admin:site:secret_regenerated' => "Your site secret has been regenerated.",
551  'admin:site:secret:regenerate' => "Regenerate site secret",
552  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Note: Regenerating your site secret may inconvenience some users by invalidating tokens used in \"remember me\" cookies, e-mail validation requests, invitation codes, etc.",
553  'site_secret:current_strength' => 'Key Strength',
554  'site_secret:strength:weak' => "Weak",
555  'site_secret:strength_msg:weak' => "We strongly recommend that you regenerate your site secret.",
556  'site_secret:strength:moderate' => "Moderate",
557  'site_secret:strength_msg:moderate' => "We recommend you regenerate your site secret for the best site security.",
558  'site_secret:strength:strong' => "Strong",
559  'site_secret:strength_msg:strong' => "Your site secret is sufficiently strong. There is no need to regenerate it.",
560 
561  'admin:dashboard' => 'Dashboard',
562  'admin:widget:online_users' => 'Online users',
563  'admin:widget:online_users:help' => 'Lists the users currently on the site',
564  'admin:widget:new_users' => 'New users',
565  'admin:widget:new_users:help' => 'Lists the newest users',
566  'admin:widget:banned_users' => 'Banned users',
567  'admin:widget:banned_users:help' => 'Lists the banned users',
568  'admin:widget:content_stats' => 'Content statistics',
569  'admin:widget:content_stats:help' => 'Keep track of the content created by your users',
570  'admin:widget:cron_status' => 'Cron status',
571  'admin:widget:cron_status:help' => 'Shows the status of the last time cron jobs finished',
572  'widget:content_stats:type' => 'Content type',
573  'widget:content_stats:number' => 'Number',
574 
575  'admin:widget:admin_welcome' => 'Welcome',
576  'admin:widget:admin_welcome:help' => "A short introduction to Elgg's admin area",
577  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
578 'Welcome to Elgg! Right now you are looking at the administration dashboard. It\'s useful for tracking what\'s happening on the site.',
579 
580  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
581 "Navigation for the administration area is provided by the menu to the right. It is organized into
582 three sections:
583  <dl>
584  <dt>Administer</dt><dd>Everyday tasks like monitoring reported content, checking who is online, and viewing statistics.</dd>
585  <dt>Configure</dt><dd>Occasional tasks like setting the site name or activating a plugin.</dd>
586  <dt>Develop</dt><dd>For developers who are building plugins or designing themes. (Requires a developer plugin.)</dd>
587  </dl>
588  ",
589 
590  // argh, this is ugly
591  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Be sure to check out the resources available through the footer links and thank you for using Elgg!',
592 
593  'admin:widget:control_panel' => 'Control panel',
594  'admin:widget:control_panel:help' => "Provides easy access to common controls",
595 
596  'admin:cache:flush' => 'Flush the caches',
597  'admin:cache:flushed' => "The site's caches have been flushed",
598 
599  'admin:footer:faq' => 'Administration FAQ',
600  'admin:footer:manual' => 'Administration Manual',
601  'admin:footer:community_forums' => 'Elgg Community Forums',
602  'admin:footer:blog' => 'Elgg Blog',
603 
604  'admin:plugins:category:all' => 'All plugins',
605  'admin:plugins:category:active' => 'Active plugins',
606  'admin:plugins:category:inactive' => 'Inactive plugins',
607  'admin:plugins:category:admin' => 'Admin',
608  'admin:plugins:category:bundled' => 'Bundled',
609  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Non-bundled',
610  'admin:plugins:category:content' => 'Content',
611  'admin:plugins:category:development' => 'Development',
612  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Enhancements',
613  'admin:plugins:category:api' => 'Service/API',
614  'admin:plugins:category:communication' => 'Communication',
615  'admin:plugins:category:security' => 'Security and Spam',
616  'admin:plugins:category:social' => 'Social',
617  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
618  'admin:plugins:category:theme' => 'Themes',
619  'admin:plugins:category:widget' => 'Widgets',
620  'admin:plugins:category:utility' => 'Utilities',
621 
622  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Unknown plugin.',
623  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Unknown file.',
624 
625  'admin:notices:could_not_delete' => 'Could not delete notice.',
626  'item:object:admin_notice' => 'Admin notice',
627 
628  'admin:options' => 'Admin options',
629 
634  'plugins:disabled' => 'Plugins are not being loaded because a file named "disabled" is in the mod directory.',
635  'plugins:settings:save:ok' => "Settings for the %s plugin were saved successfully.",
636  'plugins:settings:save:fail' => "There was a problem saving settings for the %s plugin.",
637  'plugins:usersettings:save:ok' => "User settings for the %s plugin were saved successfully.",
638  'plugins:usersettings:save:fail' => "There was a problem saving user settings for the %s plugin.",
639  'item:object:plugin' => 'Plugins',
640 
641  'admin:plugins' => "Plugins",
642  'admin:plugins:activate_all' => 'Activate All',
643  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Deactivate All',
644  'admin:plugins:activate' => 'Activate',
645  'admin:plugins:deactivate' => 'Deactivate',
646  'admin:plugins:description' => "This admin panel allows you to control and configure tools installed on your site.",
647  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configure tools...",
648  'admin:plugins:opt:description' => "Configure the tools installed on the site. ",
649  'admin:plugins:label:id' => "ID",
650  'admin:plugins:label:name' => "Name",
651  'admin:plugins:label:author' => "Author",
652  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
653  'admin:plugins:label:categories' => 'Categories',
654  'admin:plugins:label:licence' => "License",
655  'admin:plugins:label:website' => "URL",
656  'admin:plugins:label:info' => "Info",
657  'admin:plugins:label:files' => "Files",
658  'admin:plugins:label:resources' => "Resources",
659  'admin:plugins:label:screenshots' => "Screenshots",
660  'admin:plugins:label:repository' => "Code",
661  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Report issue",
662  'admin:plugins:label:donate' => "Donate",
663  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'more info',
664  'admin:plugins:label:version' => 'Version',
665  'admin:plugins:label:location' => 'Location',
666  'admin:plugins:label:contributors' => 'Contributors',
667  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Name',
668  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'E-mail',
669  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Website',
670  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Community username',
671  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Description',
672  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Dependencies',
673 
674  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'This plugin has unmet dependencies and cannot be activated. Check dependencies under more info.',
675  'admin:plugins:warning:invalid' => 'This plugin is invalid: %s',
676  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Check <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">the Elgg documentation</a> for troubleshooting tips.',
677  'admin:plugins:cannot_activate' => 'cannot activate',
678  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'cannot deactivate',
679  'admin:plugins:already:active' => 'The selected plugin(s) are already active.',
680  'admin:plugins:already:inactive' => 'The selected plugin(s) are already inactive.',
681 
682  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Reordered %s.",
683  'admin:plugins:set_priority:no' => "Could not reorder %s.",
684  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Could not reorder %s. Error: %s",
685  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Deactivated %s.",
686  'admin:plugins:deactivate:no' => "Could not deactivate %s.",
687  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Could not deactivate %s. Error: %s",
688  'admin:plugins:activate:yes' => "Activated %s.",
689  'admin:plugins:activate:no' => "Could not activate %s.",
690  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Could not activate %s. Error: %s",
691  'admin:plugins:categories:all' => 'All categories',
692  'admin:plugins:plugin_website' => 'Plugin website',
693  'admin:plugins:author' => '%s',
694  'admin:plugins:version' => 'Version %s',
695  'admin:plugin_settings' => 'Plugin Settings',
696  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'This plugin is active but has unmet dependencies. You may encounter problems. See "more info" below for details.',
697 
698  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Type',
699  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Name',
700  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Expected Value',
701  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Actual value',
702  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Comment',
703 
704  'admin:statistics:description' => "This is an overview of statistics on your site. If you need more detailed statistics, a professional administration feature is available.",
705  'admin:statistics:opt:description' => "View statistical information about users and objects on your site.",
706  'admin:statistics:opt:linktext' => "View statistics...",
707  'admin:statistics:label:basic' => "Basic site statistics",
708  'admin:statistics:label:numentities' => "Entities on site",
709  'admin:statistics:label:numusers' => "Number of users",
710  'admin:statistics:label:numonline' => "Number of users online",
711  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Users online now",
712  'admin:statistics:label:admins'=>"Admins",
713  'admin:statistics:label:version' => "Elgg version",
714  'admin:statistics:label:version:release' => "Release",
715  'admin:statistics:label:version:version' => "Version",
716 
717  'admin:server:label:php' => 'PHP',
718  'admin:server:label:web_server' => 'Web Server',
719  'admin:server:label:server' => 'Server',
720  'admin:server:label:log_location' => 'Log Location',
721  'admin:server:label:php_version' => 'PHP version',
722  'admin:server:label:php_ini' => 'PHP ini file location',
723  'admin:server:label:php_log' => 'PHP Log',
724  'admin:server:label:mem_avail' => 'Memory available',
725  'admin:server:label:mem_used' => 'Memory used',
726  'admin:server:error_log' => "Web server's error log",
727  'admin:server:label:post_max_size' => 'POST maximum size',
728  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Upload maximum size',
729  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Note: post_max_size must be larger than this value to support uploads of this size)',
730  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
731  'admin:server:memcache:inactive' => '
732  Memcache is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
733  For improved performance, it is recommended that you enable and configure memcache.
734  ',
735 
736  'admin:user:label:search' => "Find users:",
737  'admin:user:label:searchbutton' => "Search",
738 
739  'admin:user:ban:no' => "Can not ban user",
740  'admin:user:ban:yes' => "User banned.",
741  'admin:user:self:ban:no' => "You cannot ban yourself",
742  'admin:user:unban:no' => "Can not unban user",
743  'admin:user:unban:yes' => "User unbanned.",
744  'admin:user:delete:no' => "Can not delete user",
745  'admin:user:delete:yes' => "The user %s has been deleted",
746  'admin:user:self:delete:no' => "You cannot delete yourself",
747 
748  'admin:user:resetpassword:yes' => "Password reset, user notified.",
749  'admin:user:resetpassword:no' => "Password could not be reset.",
750 
751  'admin:user:makeadmin:yes' => "User is now an admin.",
752  'admin:user:makeadmin:no' => "We could not make this user an admin.",
753 
754  'admin:user:removeadmin:yes' => "User is no longer an admin.",
755  'admin:user:removeadmin:no' => "We could not remove administrator privileges from this user.",
756  'admin:user:self:removeadmin:no' => "You cannot remove your own administrator privileges.",
757 
758  'admin:appearance:menu_items' => 'Menu Items',
759  'admin:menu_items:configure' => 'Configure main menu items',
760  'admin:menu_items:description' => 'Select which menu items you want to show as featured links. Unused items will be added as "More" at the end of the list.',
761  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Remove links from tool bar menu?',
762  'admin:menu_items:saved' => 'Menu items saved.',
763  'admin:add_menu_item' => 'Add a custom menu item',
764  'admin:add_menu_item:description' => 'Fill out the Display name and URL to add custom items to your navigation menu.',
765 
766  'admin:appearance:default_widgets' => 'Default Widgets',
767  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Unknown widget type',
768  'admin:default_widgets:instructions' => 'Add, remove, position, and configure default widgets for the selected widget page.
769 These changes will only affect new users on the site.',
770 
771  'admin:robots.txt:instructions' => "Edit this site's robots.txt file below",
772  'admin:robots.txt:plugins' => "Plugins are adding the following to the robots.txt file",
773  'admin:robots.txt:subdir' => "The robots.txt tool will not work because Elgg is installed in a sub-directory",
774  'admin:robots.txt:physical' => "The robots.txt tool will not work because a physical robots.txt is present",
775 
776  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'This site is down for maintenance',
777  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Maintenance mode should be used for upgrades and other large changes to the site.
778  When it is on, only admins can log in and browse the site.',
779  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Maintenance mode',
780  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Message displayed to users when maintenance mode is on',
781  'admin:maintenance_mode:saved' => 'The maintenance mode settings were saved.',
782  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'The site is in maintenance mode.',
783  'admin:login' => 'Admin Login',
784 
789  'usersettings:description' => "The user settings panel allows you to control all your personal settings, from user management to how plugins behave. Choose an option below to get started.",
790 
791  'usersettings:statistics' => "Statisticile tale",
792  'usersettings:statistics:opt:description' => "View statistical information about users and objects on your site.",
793  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Statisticile contului",
794 
795  'usersettings:statistics:login_history' => "Istoria conectării",
796  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Dată",
797  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "Adresa de IP",
798 
799  'usersettings:user' => "Setări %s",
800  'usersettings:user:opt:description' => "This allows you to control user settings.",
801  'usersettings:user:opt:linktext' => "Change your settings",
802 
803  'usersettings:plugins' => "Tools",
804  'usersettings:plugins:opt:description' => "Configure settings (if any) for your active tools.",
805  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configurează-ţi uneltele",
806 
807  'usersettings:plugins:description' => "This panel allows you to control and configure the personal settings for the tools installed by your system administrator.",
808  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Conţinutul tău",
809 
810  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Detaliile tale",
811  'usersettings:statistics:label:name' => "Numele întreg",
812  'usersettings:statistics:label:email' => "Email",
813  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Membru din",
814  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Ultima conectare",
815 
820  'river:all' => 'Toată activitatea site-ului',
821  'river:mine' => 'Activitatea mea',
822  'river:owner' => 'Activitatea %s',
823  'river:friends' => 'Activitatea prietenilor',
824  'river:select' => 'Afişează %s',
825  'river:comments:more' => '+%u mai multe',
826  'river:comments:all' => 'Vezi toate cele %u comentarii',
827  'river:generic_comment' => 'a adăugat un comentariu la %s %s',
828 
829  'friends:widget:description' => "Afişează-ţi câţiva prieteni.",
830  'friends:num_display' => "Numărul de prieteni de afişat",
831  'friends:icon_size' => "Mărimea pozei",
832  'friends:tiny' => "minusculă",
833  'friends:small' => "mică",
834 
839  'icon:size' => "Mărimea pozei",
840  'icon:size:topbar' => "Bara de sus",
841  'icon:size:tiny' => "Minusculă",
842  'icon:size:small' => "Mică",
843  'icon:size:medium' => "Medie",
844  'icon:size:large' => "Mare",
845  'icon:size:master' => "Foarte Mare",
846 
851  'save' => "Salvează",
852  'reset' => 'Resetează',
853  'publish' => "Publică",
854  'cancel' => "Anulează",
855  'saving' => "Se salvează ...",
856  'update' => "Actualizează",
857  'preview' => "Previzualizează",
858  'edit' => "Editează",
859  'delete' => "Şterge",
860  'accept' => "Acceptă",
861  'reject' => "Respinge",
862  'decline' => "Declină",
863  'approve' => "Aprobă",
864  'activate' => "Activează",
865  'deactivate' => "Dezactivează",
866  'disapprove' => "Dezaprobă",
867  'revoke' => "Revocă",
868  'load' => "Încarcă",
869  'upload' => "Încarcă",
870  'download' => "Descarcă",
871  'ban' => "Blochează",
872  'unban' => "Deblochează",
873  'banned' => "Blocat",
874  'enable' => "Porneşte",
875  'disable' => "Opreşte",
876  'request' => "Cere",
877  'complete' => "Complet",
878  'open' => 'Deschide',
879  'close' => 'Închide',
880  'hide' => 'Ascunde',
881  'show' => 'Afişează',
882  'reply' => "Răspunde",
883  'more' => 'Mai mult',
884  'more_info' => 'Mai multe informaţii',
885  'comments' => 'Comentarii',
886  'import' => 'Importă',
887  'export' => 'Exportă',
888  'untitled' => 'Fără titlu',
889  'help' => 'Ajutor',
890  'send' => 'Trimite',
891  'post' => 'Postează',
892  'submit' => 'Trazmite',
893  'comment' => 'Comentează',
894  'upgrade' => 'Actualizează',
895  'sort' => 'Sortează',
896  'filter' => 'Filtrează',
897  'new' => 'Nou',
898  'add' => 'Adaugă',
899  'create' => 'Crează',
900  'remove' => 'Îndepărtează',
901  'revert' => 'Revenire',
902 
903  'site' => 'Site',
904  'activity' => 'Activitate',
905  'members' => 'Membrii',
906  'menu' => 'Meniu',
907 
908  'up' => 'Sus',
909  'down' => 'Jos',
910  'top' => 'Vârf',
911  'bottom' => 'Fund',
912  'right' => 'Dreapta',
913  'left' => 'Stânga',
914  'back' => 'Înapoi',
915 
916  'invite' => "Invită",
917 
918  'resetpassword' => "Resetează parola",
919  'changepassword' => "Schimbă parola",
920  'makeadmin' => "Make admin",
921  'removeadmin' => "Remove admin",
922 
923  'option:yes' => "Da",
924  'option:no' => "Nu",
925 
926  'unknown' => 'Necunoscut',
927  'never' => 'Niciodată',
928 
929  'active' => 'Activ',
930  'total' => 'Total',
931 
932  'ok' => 'Bine',
933  'any' => 'Orice',
934  'error' => 'Eroare',
935 
936  'other' => 'Altceva',
937  'options' => 'Optiuni',
938  'advanced' => 'Avansat',
939 
940  'learnmore' => "Apasă aici pentru a afla mai multe.",
941  'unknown_error' => 'Eroare necunoscută',
942 
943  'content' => "conţinut",
944  'content:latest' => 'Activitate recentă',
945  'content:latest:blurb' => 'Alternativ, apasă aici pentru a vedea conţinutul recent de pe întreg site-ul.',
946 
947  'link:text' => 'vezi legătura',
948 
953  'question:areyousure' => 'Eşti sigur/ă?',
954 
959  'status' => 'Stare',
960  'status:unsaved_draft' => 'Schiță nesalvată',
961  'status:draft' => 'Schiță',
962  'status:unpublished' => 'Nepublicat',
963  'status:published' => 'Publicat',
964  'status:featured' => 'Promovat',
965  'status:open' => 'Deschis',
966  'status:closed' => 'Închis',
967 
972  'sort:newest' => 'Noi',
973  'sort:popular' => 'Popular',
974  'sort:alpha' => 'Alfabetic',
975  'sort:priority' => 'Prioritar',
976 
981  'title' => "Titlu",
982  'description' => "Descriere",
983  'tags' => "Etichete",
984  'all' => "Toate",
985  'mine' => "Personale",
986 
987  'by' => 'de către',
988  'none' => 'nimic',
989 
990  'annotations' => "Anotații",
991  'relationships' => "Relații",
992  'metadata' => "Metadata",
993  'tagcloud' => "Nor de etichete",
994 
995  'on' => 'Pornit',
996  'off' => 'Oprit',
997 
1002  'edit:this' => 'Editează asta',
1003  'delete:this' => 'Șterge asta',
1004  'comment:this' => 'Comentează pe asta',
1005 
1010  'deleteconfirm' => "Sigur dorești să ștergi acest element?",
1011  'deleteconfirm:plural' => "Sigur dorești să ștergi aceste elemente?",
1012  'fileexists' => "Un fișier a fost deja încărcat. Pentru a-l înlocui, selectează-l mai jos:",
1013 
1018  'useradd:subject' => 'Contul de utilizator a fost creat',
1019  'useradd:body' => '
1020 %s,
1021 
1022 Un cont de utilizator a fost creat pentru tine pe %s. Pentru a te conecta, vizitează:
1023 
1024 %s
1025 
1026 Şi conectează-te cu aceste detalii:
1027 
1028 Nume utilizator: %s
1029 Parolă: %s
1030 
1031 De îndată ce te vei conecta, îţi recomandăm să-ţi schimbi parola.
1032 ',
1033 
1038  'systemmessages:dismiss' => "apasă pentru a respinge",
1039 
1040 
1045  'importsuccess' => "Import of data was successful",
1046  'importfail' => "OpenDD import of data failed.",
1047 
1052  'friendlytime:justnow' => "chiar acum",
1053  'friendlytime:minutes' => "cu %s minute în urmă",
1054  'friendlytime:minutes:singular' => "cu un minut în urmă",
1055  'friendlytime:hours' => "cu %s ore în urmă",
1056  'friendlytime:hours:singular' => "cu o oră în urmă",
1057  'friendlytime:days' => "cu %s zile în urmă",
1058  'friendlytime:days:singular' => "ieri",
1059  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
1060 
1061  'friendlytime:future:minutes' => "în %s minute",
1062  'friendlytime:future:minutes:singular' => "într-un minut",
1063  'friendlytime:future:hours' => "în %s ore",
1064  'friendlytime:future:hours:singular' => "într-o oră",
1065  'friendlytime:future:days' => "în %s zile",
1066  'friendlytime:future:days:singular' => "mâine",
1067 
1068  'date:month:01' => 'Ianuarie %s',
1069  'date:month:02' => 'Februarie %s',
1070  'date:month:03' => 'Martie %s',
1071  'date:month:04' => 'Aprilie %s',
1072  'date:month:05' => 'Mai %s',
1073  'date:month:06' => 'Iunie %s',
1074  'date:month:07' => 'Iulie %s',
1075  'date:month:08' => 'August %s',
1076  'date:month:09' => 'Septembrie %s',
1077  'date:month:10' => 'Octombrie %s',
1078  'date:month:11' => 'Noiembrie %s',
1079  'date:month:12' => 'Decembrie %s',
1080 
1081  'date:month:short:01' => 'Ian %s',
1082  'date:month:short:02' => 'Feb %s',
1083  'date:month:short:03' => 'Mar %s',
1084  'date:month:short:04' => 'Apr %s',
1085  'date:month:short:05' => 'Mai %s',
1086  'date:month:short:06' => 'Iun %s',
1087  'date:month:short:07' => 'Iul %s',
1088  'date:month:short:08' => 'Aug %s',
1089  'date:month:short:09' => 'Sep %s',
1090  'date:month:short:10' => 'Oct %s',
1091  'date:month:short:11' => 'Nov %s',
1092  'date:month:short:12' => 'Dec %s',
1093 
1094  'date:weekday:0' => 'Duminică',
1095  'date:weekday:1' => 'Luni',
1096  'date:weekday:2' => 'Marţi',
1097  'date:weekday:3' => 'Miercuri',
1098  'date:weekday:4' => 'Joi',
1099  'date:weekday:5' => 'Vineri',
1100  'date:weekday:6' => 'Sâmbătă',
1101 
1102  'date:weekday:short:0' => 'Dum',
1103  'date:weekday:short:1' => 'Lun',
1104  'date:weekday:short:2' => 'Mar',
1105  'date:weekday:short:3' => 'Mie',
1106  'date:weekday:short:4' => 'Joi',
1107  'date:weekday:short:5' => 'Vin',
1108  'date:weekday:short:6' => 'Sâm',
1109 
1110  'interval:minute' => 'La fiecare minut',
1111  'interval:fiveminute' => 'La fiecare cinci minute',
1112  'interval:fifteenmin' => 'La fiecare cincisprezece minute',
1113  'interval:halfhour' => 'La fiecare jumătate de oră',
1114  'interval:hourly' => 'Pe oră',
1115  'interval:daily' => 'Zilnic',
1116  'interval:weekly' => 'Săptămânal',
1117  'interval:monthly' => 'Lunar',
1118  'interval:yearly' => 'Anual',
1119  'interval:reboot' => 'La repornire',
1120 
1125  'installation:sitename' => "The name of your site:",
1126  'installation:sitedescription' => "Short description of your site (optional):",
1127  'installation:wwwroot' => "The site URL:",
1128  'installation:path' => "The full path of the Elgg installation:",
1129  'installation:dataroot' => "The full path of the data directory:",
1130  'installation:dataroot:warning' => "You must create this directory manually. It should be in a different directory to your Elgg installation.",
1131  'installation:sitepermissions' => "The default access permissions:",
1132  'installation:language' => "The default language for your site:",
1133  'installation:debug' => "Control the amount of information written to the server's log.",
1134  'installation:debug:label' => "Log level:",
1135  'installation:debug:none' => 'Turn off logging (recommended)',
1136  'installation:debug:error' => 'Log only critical errors',
1137  'installation:debug:warning' => 'Log errors and warnings',
1138  'installation:debug:notice' => 'Log all errors, warnings and notices',
1139  'installation:debug:info' => 'Log everything',
1140 
1141  // Walled Garden support
1142  'installation:registration:description' => 'User registration is enabled by default. Turn this off if you do not want people to register on their own.',
1143  'installation:registration:label' => 'Allow new users to register',
1144  'installation:walled_garden:description' => 'Enable this to prevent non-members from viewing the site except for web pages marked as public (such as login and registration).',
1145  'installation:walled_garden:label' => 'Restrict pages to logged-in users',
1146 
1147  'installation:view' => "Enter the view which will be used as the default for your site or leave this blank for the default view (if in doubt, leave as default):",
1148 
1149  'installation:siteemail' => "Site email address (used when sending system emails):",
1150  'installation:siteemail:help' => "Atenție: Nu utilizați o adresă de e-mail pe care ați asociat-o cu alte servicii terțe, cum ar fi sistemele de tichete, care efectuează analiza de e-mail de intrare, deoarece vă poate expune pe dvs. și utilizatorii dvs. la scurgeri neintenționate de date private și token-uri de securitate. În mod ideal, creați o nouă adresă de e-mail dedicată care va servi numai acest site web.",
1151  'installation:default_limit' => "Default number of items per page",
1152 
1153  'admin:site:access:warning' => "This is the privacy setting suggested to users when they create new content. Changing it does not change access to content.",
1154  'installation:allow_user_default_access:description' => "Enable this to allow users to set their own suggested privacy setting that overrides the system suggestion.",
1155  'installation:allow_user_default_access:label' => "Allow user default access",
1156 
1157  'installation:simplecache:description' => "The simple cache increases performance by caching static content including some CSS and JavaScript files.",
1158  'installation:simplecache:label' => "Use simple cache (recommended)",
1159 
1160  'installation:cache_symlink:description' => "The symbolic link to the simple cache directory allows the server to serve static views bypassing the engine, which considerably improves performance and reduces the server load",
1161  'installation:cache_symlink:label' => "Use symbolic link to simple cache directory (recommended)",
1162  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolic link has been established. If, for some reason, you want to remove the link, delete the symbolic link directory from your server",
1163  'installation:cache_symlink:paths' => 'Correctly configured symbolic link must link <i>%s</i> to <i>%s</i>',
1164  'installation:cache_symlink:error' => "Due to your server configuration the symbolic link can not be established automatically. Please refer to the documentation and establish the symbolic link manually.",
1165 
1166  'installation:minify:description' => "The simple cache can also improve performance by compressing JavaScript and CSS files. (Requires that simple cache is enabled.)",
1167  'installation:minify_js:label' => "Compress JavaScript (recommended)",
1168  'installation:minify_css:label' => "Compress CSS (recommended)",
1169 
1170  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "You must update your .htaccess file so that the path is injected into the GET parameter __elgg_uri (you can use install/config/htaccess.dist as a guide).",
1171  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg cannot connect to itself to test rewrite rules properly. Check that curl is working and there are no IP restrictions preventing localhost connections.",
1172 
1173  'installation:systemcache:description' => "The system cache decreases the loading time of Elgg by caching data to files.",
1174  'installation:systemcache:label' => "Use system cache (recommended)",
1175 
1176  'admin:legend:system' => 'System',
1177  'admin:legend:caching' => 'Caching',
1178  'admin:legend:content_access' => 'Content Access',
1179  'admin:legend:site_access' => 'Site Access',
1180  'admin:legend:debug' => 'Debugging and Logging',
1181 
1182  'upgrading' => 'Upgrading...',
1183  'upgrade:core' => 'Your Elgg installation was upgraded.',
1184  'upgrade:unlock' => 'Unlock upgrade',
1185  'upgrade:unlock:confirm' => "The database is locked for another upgrade. Running concurrent upgrades is dangerous. You should only continue if you know there is not another upgrade running. Unlock?",
1186  'upgrade:locked' => "Cannot upgrade. Another upgrade is running. To clear the upgrade lock, visit the Admin section.",
1187  'upgrade:unlock:success' => "Upgrade unlocked successfully.",
1188  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Unable to upgrade.',
1189  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1190  'This installation cannot be upgraded because legacy views
1191  were detected in the Elgg core views directory. These views have been deprecated and need to be
1192  removed for Elgg to function correctly. If you have not made changes to Elgg core, you can
1193  simply delete the views directory and replace it with the one from the latest
1194  package of Elgg downloaded from <a href="http://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1195 
1196  If you need detailed instructions, please visit the <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">
1197  Upgrading Elgg documentation</a>. If you require assistance, please post to the
1198  <a href="http://community.elgg.org/pg/groups/discussion/">Community Support Forums</a>.',
1199 
1200  'update:twitter_api:deactivated' => 'Twitter API (previously Twitter Service) was deactivated during the upgrade. Please activate it manually if required.',
1201  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (previously OAuth Lib) was deactivated during the upgrade. Please activate it manually if required.',
1202  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "You are encouraged to regenerate your site key to improve system security. See Configure &gt; Settings &gt; Advanced",
1203  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "You are strongly encouraged to regenerate your site key to improve system security. See Configure &gt; Settings &gt; Advanced",
1204 
1205  'deprecated:function' => '%s() was deprecated by %s()',
1206 
1207  'admin:pending_upgrades' => 'The site has pending upgrades that require your immediate attention.',
1208  'admin:view_upgrades' => 'View pending upgrades.',
1209  'item:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1210  'admin:upgrades:none' => 'Your installation is up to date!',
1211 
1212  'upgrade:item_count' => 'There are <b>%s</b> items that need to be upgraded.',
1213  'upgrade:warning' => '<b>Warning:</b> On a large site this upgrade may take a significantly long time!',
1214  'upgrade:success_count' => 'Upgraded:',
1215  'upgrade:error_count' => 'Errors:',
1216  'upgrade:river_update_failed' => 'Failed to update the river entry for item id %s',
1217  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'Failed to update the timestamps for item id %s',
1218  'upgrade:finished' => 'Upgrade finished',
1219  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Upgrade finished with errors. Refresh the page and try running the upgrade again.</p></p><br />If the error recurs, check the server error log for possible cause. You can seek help for fixing the error from the <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">Technical support group</a> in the Elgg community.</p>',
1220 
1221  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1222  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Align database GUID columns',
1223 
1228  'welcome' => "Bun venit",
1229  'welcome:user' => 'Bun venit %s',
1230 
1235  'email:from' => 'De la',
1236  'email:to' => 'Către',
1237  'email:subject' => 'Subiect',
1238  'email:body' => 'Conţinut',
1239 
1240  'email:settings' => "Setări email",
1241  'email:address:label' => "Adresa de email",
1242 
1243  'email:save:success' => "Noua adresă de email a fost salvată. Verificarea este cerută.",
1244  'email:save:fail' => "Noua adresă de email nu a putut fii salvată.",
1245 
1246  'friend:newfriend:subject' => "%s te-a făcut prieten/ă!",
1247  'friend:newfriend:body' => "%s te-a facut prieten/ă!
1248 
1249 Pentru a le vizita profilul, apasă aici:
1250 
1251 %s
1252 
1253 Te rugăm să nu răspunzi acestui email.",
1254 
1255  'email:changepassword:subject' => "Parolă schimbată!",
1256  'email:changepassword:body' => "Salutare %s,
1257 
1258 Parola ta a fost schimbată.",
1259 
1260  'email:resetpassword:subject' => "Parolă resetată!",
1261  'email:resetpassword:body' => "Salutare %s,
1262 
1263 Parola ta a fost schimbată în: %s",
1264 
1265  'email:changereq:subject' => "Cerere pentru schimbarea de parolă.",
1266  'email:changereq:body' => "Salutare %s,
1267 
1268 Cineva (de pe adresa de IP %s) a cerut o schimbare de parolă pentru contul său.
1269 
1270 Dacă tu ai cerut asta, apasă pe legătura de mai jos. Altfel ignoră acest email.
1271 
1272 %s
1273 ",
1274 
1279  'default_access:settings' => "Nivelul tău iniţial de acces",
1280  'default_access:label' => "Acces iniţial",
1281  'user:default_access:success' => "Noul tău nivel de acces iniţial a fost schimbat.",
1282  'user:default_access:failure' => "Noul tău nivel de acces iniţial nu a putut fii salvat.",
1283 
1288  'comments:count' => "%s comentarii",
1289  'item:object:comment' => 'Comentarii',
1290 
1291  'river:comment:object:default' => '%s a comentat pe %s',
1292 
1293  'generic_comments:add' => "Lasă un comentariu",
1294  'generic_comments:edit' => "Editează comentariul",
1295  'generic_comments:post' => "Postează comentariul",
1296  'generic_comments:text' => "Comentariu",
1297  'generic_comments:latest' => "Ultimele comentarii",
1298  'generic_comment:posted' => "Comentariul tău a fost postat cu succes.",
1299  'generic_comment:updated' => "Comentariul a fost actualizat cu succes.",
1300  'generic_comment:deleted' => "Comentariul a fost şters cu succes.",
1301  'generic_comment:blank' => "Ne pare rău, dar trebuie să scrii ceva în comentariu înainte de a fii salvat.",
1302  'generic_comment:notfound' => "Ne pare rău, dar nu am putut găsi comentariul specificat.",
1303  'generic_comment:notfound_fallback' => "Ne pare rău, dar nu am putut găsi comentariul specificat, dar te-am redirecţionat către pagina unde a fost postat.",
1304  'generic_comment:notdeleted' => "Ne pare rău, dar nu am putut şterge acest comentariu.",
1305  'generic_comment:failure' => "O eroare necunoscută a avut loc la salvarea comentariului.",
1306  'generic_comment:none' => 'Fără comentarii',
1307  'generic_comment:title' => 'Comentariu de către %s',
1308  'generic_comment:on' => '%s pe %s',
1309  'generic_comments:latest:posted' => 'a postat un',
1310 
1311  'generic_comment:email:subject' => 'Ai un comentariu nou!',
1312  'generic_comment:email:body' => "Ai un comentariu nou la conţinutul tău \"%s\" de la %s. Scrie:
1313 
1314 
1315 %s
1316 
1317 
1318 Pentru a răspunde sau a vizita conţinutul original, apasă pe:
1319 
1320 %s
1321 
1322 Pentru a vedea profilul utilizatorului %s, apasă aici:
1323 
1324 %s
1325 
1326 Te rugăm să nu răspunzi acestui email.",
1327 
1332  'byline' => 'De către %s',
1333  'byline:ingroup' => 'în grupul %s',
1334  'entity:default:strapline' => 'Creat pe %s de către %s',
1335  'entity:default:missingsupport:popup' => 'This entity cannot be displayed correctly. This may be because it requires support provided by a plugin that is no longer installed.',
1336 
1337  'entity:delete:item' => 'Element',
1338  'entity:delete:item_not_found' => 'Element negăsit.',
1339  'entity:delete:permission_denied' => 'Nu ai permisiunea necesară pentru a şterge acest element.',
1340  'entity:delete:success' => '%s a fost şters.',
1341  'entity:delete:fail' => '%s nu poate fii şters.',
1342 
1343  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete() for user_guid [%s] as the user does not exist.',
1344 
1349  'actiongatekeeper:missingfields' => 'Form is missing __token or __ts fields',
1350  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Pagina pe care o foloseai a expirat. Te rugăm să reîncerci.",
1351  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Pagina pe care o foloseai a expirat. Te rugăm să reîmprospătezi şi să reîncerci.',
1352  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Ne pare rău, dar formularul tău nu poate fii trimis dintr-o eroare necunoscută.',
1353  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Mărimea fişierului(lor) pe care le-ai încărcat depăşeşte dimensiunile setate de către administrator',
1354  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Ne pare rău, dar conectarea de pe un alt domeniu nu este permisă. Te rugăm să reîncerci",
1355 
1360  'word:blacklist' => 'şi, the, atunci, dar, ea, lui, ei, el, unu, nu, deasemena, despre, acum, hence, however, still, likewise, otherwise, therefore, conversely, rather, consequently, furthermore, nevertheless, instead, meanwhile, accordingly, this, seems, what, whom, whose, whoever, whomever',
1361 
1366  'tag_names:tags' => 'Etichete',
1367 
1372  'js:security:token_refresh_failed' => 'Failed to contact %s. You may experience problems saving content. Please refresh this page.',
1373  'js:security:token_refreshed' => 'Connection to %s restored!',
1374  'js:lightbox:current' => "imaginea %s a %s",
1375 
1379  'elgg:powered' => "Furnizat de către Elgg",
1380 
1385  "aa" => "Afar",
1386  "ab" => "Abkhazian",
1387  "af" => "Afrikaans",
1388  "am" => "Amharic",
1389  "ar" => "Arabic",
1390  "as" => "Assamese",
1391  "ay" => "Aymara",
1392  "az" => "Azerbaijani",
1393  "ba" => "Bashkir",
1394  "be" => "Byelorussian",
1395  "bg" => "Bulgarian",
1396  "bh" => "Bihari",
1397  "bi" => "Bislama",
1398  "bn" => "Bengali; Bangla",
1399  "bo" => "Tibetan",
1400  "br" => "Breton",
1401  "ca" => "Catalan",
1402  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1403  "co" => "Corsican",
1404  "cs" => "Czech",
1405  "cy" => "Welsh",
1406  "da" => "Danish",
1407  "de" => "German",
1408  "dz" => "Bhutani",
1409  "el" => "Greek",
1410  "en" => "English",
1411  "eo" => "Esperanto",
1412  "es" => "Spanish",
1413  "et" => "Estonian",
1414  "eu" => "Basque",
1415  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1416  "fa" => "Persian",
1417  "fi" => "Finnish",
1418  "fj" => "Fiji",
1419  "fo" => "Faeroese",
1420  "fr" => "French",
1421  "fy" => "Frisian",
1422  "ga" => "Irish",
1423  "gd" => "Scots / Gaelic",
1424  "gl" => "Galician",
1425  "gn" => "Guarani",
1426  "gu" => "Gujarati",
1427  "he" => "Hebrew",
1428  "ha" => "Hausa",
1429  "hi" => "Hindi",
1430  "hr" => "Croatian",
1431  "hu" => "Hungarian",
1432  "hy" => "Armenian",
1433  "ia" => "Interlingua",
1434  "id" => "Indonesian",
1435  "ie" => "Interlingue",
1436  "ik" => "Inupiak",
1437  //"in" => "Indonesian",
1438  "is" => "Icelandic",
1439  "it" => "Italian",
1440  "iu" => "Inuktitut",
1441  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1442  "ja" => "Japanese",
1443  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1444  "jw" => "Javanese",
1445  "ka" => "Georgian",
1446  "kk" => "Kazakh",
1447  "kl" => "Greenlandic",
1448  "km" => "Cambodian",
1449  "kn" => "Kannada",
1450  "ko" => "Korean",
1451  "ks" => "Kashmiri",
1452  "ku" => "Kurdish",
1453  "ky" => "Kirghiz",
1454  "la" => "Latin",
1455  "ln" => "Lingala",
1456  "lo" => "Laothian",
1457  "lt" => "Lithuanian",
1458  "lv" => "Latvian/Lettish",
1459  "mg" => "Malagasy",
1460  "mi" => "Maori",
1461  "mk" => "Macedonian",
1462  "ml" => "Malayalam",
1463  "mn" => "Mongolian",
1464  "mo" => "Moldavian",
1465  "mr" => "Marathi",
1466  "ms" => "Malay",
1467  "mt" => "Maltese",
1468  "my" => "Burmese",
1469  "na" => "Nauru",
1470  "ne" => "Nepali",
1471  "nl" => "Dutch",
1472  "no" => "Norwegian",
1473  "oc" => "Occitan",
1474  "om" => "(Afan) Oromo",
1475  "or" => "Oriya",
1476  "pa" => "Punjabi",
1477  "pl" => "Polish",
1478  "ps" => "Pashto / Pushto",
1479  "pt" => "Portuguese",
1480  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1481  "qu" => "Quechua",
1482  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1483  "rn" => "Kirundi",
1484  "ro" => "Romanian",
1485  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1486  "ru" => "Russian",
1487  "rw" => "Kinyarwanda",
1488  "sa" => "Sanskrit",
1489  "sd" => "Sindhi",
1490  "sg" => "Sangro",
1491  "sh" => "Serbo-Croatian",
1492  "si" => "Singhalese",
1493  "sk" => "Slovak",
1494  "sl" => "Slovenian",
1495  "sm" => "Samoan",
1496  "sn" => "Shona",
1497  "so" => "Somali",
1498  "sq" => "Albanian",
1499  "sr" => "Serbian",
1500  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1501  "ss" => "Siswati",
1502  "st" => "Sesotho",
1503  "su" => "Sundanese",
1504  "sv" => "Swedish",
1505  "sw" => "Swahili",
1506  "ta" => "Tamil",
1507  "te" => "Tegulu",
1508  "tg" => "Tajik",
1509  "th" => "Thai",
1510  "ti" => "Tigrinya",
1511  "tk" => "Turkmen",
1512  "tl" => "Tagalog",
1513  "tn" => "Setswana",
1514  "to" => "Tonga",
1515  "tr" => "Turkish",
1516  "ts" => "Tsonga",
1517  "tt" => "Tatar",
1518  "tw" => "Twi",
1519  "ug" => "Uigur",
1520  "uk" => "Ukrainian",
1521  "ur" => "Urdu",
1522  "uz" => "Uzbek",
1523  "vi" => "Vietnamese",
1524  "vo" => "Volapuk",
1525  "wo" => "Wolof",
1526  "xh" => "Xhosa",
1527  //"y" => "Yiddish",
1528  "yi" => "Yiddish",
1529  "yo" => "Yoruba",
1530  "za" => "Zuang",
1531  "zh" => "Chinese",
1532  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1533  "zu" => "Zulu",
1534 
1535  "field:required" => 'Necesar',
1536 
1537 );